Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

GMINY Czerwiec 2016 KRZEMIENIEWO

Jubileusz szkoły Nr 142

ISSN 1733-4551

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł

i przedszkola w Garzynie To była niecodzienna uroczystość - w piątek, 3 czerwca, w sali Domu Kultury w Garzynie zgromadzili się nauczyciele, uczniowie, dawni i dzisiejsi pracownicy placówki, rodzice, dzieci, goście. Wszyscy świętowali 125-lecie szkoły w Górznie, 30-lecie powstania przedszkola oraz 20-lecie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa. Wcześniej uczestniczyli w mszy świętej w kościele w Garzynie. Jubileuszowe spotkanie prowadziła dyrektorka Irena Grobelna. Przywitała gości, wśród których byli: wójt gminy Andrzej Pietrula, starosta powiatu leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak, starsza wizytatorka Delegatury Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Agnieszka Rzepka, były dyrektor POHZ Kazimierz Szablewski, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, księża, pracownicy Urzędu, byli dyrektorzy i nauczyciele szkoły i przedszkola, członkowie Rady Rodziców, absolwenci i wielu innych przyjaciół placówki. Wszystkim dziękowała za pomoc, wsparcie i współpracę. A goście składali życzenia, gratulacje, przekazywali upominki, wspominali. Dyrektorka Irena Grobelna przedstawiła historię placówki. Opowieść rozpoczynała się od końca XIX wieku, kiedy w Górznie, a potem w Garzynie wybudowano szkoły dla polskich dzieci. Mówiła o losach szkoły w czasie wojny, o wznowieniu nauki po wojennej zawierusze, o likwidacji placówki w Górznie, o nauczycielach, którzy prowadzili zajęcia w obu miejscowościach. Podkreślała najważniejsze wydarzenia z życia szkolnej społeczności - osiągnięcia uczniów, udział w konkursach, zawodach, niecodzienne wizyty gości, współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami itd. Wiele ciepłych słów skierowała do wszystkich, którzy szkołę i przedszkole rozbudowywali, doposażali, sprawiali, że stawała się piękniejsza. Historia szkoły i przedszkola dokumentowana była pokazywanymi na ekranie zdjęciami, także tymi sprzed dziesiątków lat. A potem wystąpiły dzieci. Pokazały piękny program, nawiązujący do jubileuszowych wydarzeń. Były piosenki, tańce, recytacje. No i ciepłe, serdeczne podziękowania kierowane od nich do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz gości. Mali aktorzy odebrali zasłużone brawa. Druga część uroczystości odbywała się w szkole. Tam - zarówno w salach przedszkolnych, jak i szkolnych - można było obejrzeć wystawę kronik obu placówek, gazetki ze zdjęciami absolwentów poszczególnych roczników oraz różne dyplomy, puchary, nagrody. A na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani jubileuszowym tortem. W ten sposób zakończono dwuletni projekt pod nazwą "Ocalić od zapomnienia". Koordynowały go nauczycielki Krystyna Olszewska i Marlena Matuszewska. Zaangażowany przy jego przygotowaniu i realizacji był jednak cały 20 - osobowy zespół nauczycieli i pracowników. Przez dwa lata organizowali tematyczne konkursy, spotkania, imprezy kulturalne i sportowe. Zwieńczyli je niezwykłym jubileuszem. W kolejnym wydaniu "Życia..." zamieścimy historię szkoły i przedszkola wraz z archiwalnymi zdjęciami.


Koncert dla mam [2]

Koncert Trzech Tenorów jest widowiskiem niezwykle pogodnym i radosnym, szczególnie gdy okazją do jego wysłuchania staje się Dzień Matki. Właśnie ku czci wszystkich mam w sobotę 28 maja w Domu Kultury w Garzynie odbył się koncert zatytułowany "Tobie mamo". Artyści z Teatru Muzycznego w Poznaniu - Mirosław Niewiadomski, Bartosz Kuczyk oraz Kordian Kacperski - stanęli na wysokości zadania. W energicznym i pełnym humoru repertuarze prze-

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

platały się elementy muzyki poważnej i rozrywkowej. Widzowie mieli okazję wysłuchać wielu znanych szlagierów, pieśni, piosenek, a także arii operetkowych i musicalowych. W rolę konferansjera wcielił się Bartosz Kuczyk, który piękną muzykę ubarwił dowcipem i anegdotami. Podczas półtoragodzinnego koncertu artyści wykonali ponad dwadzieścia utworów - solo, w duecie i jako trio. Wieczór otworzyły "Brunetki, blondynki", następnie

wykonano m. in.: "Twoim jest serce me", "Podmoskiewskie wieczory", "O Sole Mio", "Falling in Love" i "Funiculi, Funicula". Specjalnie dla mam tenorzy odśpiewali utwory "Mamma" i "Tylko ty, mamo". Nie zabrakło wzruszających akcentów, jak wykonanego w trzech językach najpopularniejszego utworu Leonarda Cohena

"Hallelujah", nominowanego do tytułu Piosenki Stulecia, utworu "Belle" z musicalu "Notre Dame de Paris" i wzruszającego "Time to Say Goodbye" znanego tenora Andrea Bocelli. Ten ostatni utwór artyści odśpiewali na pożegnanie. Po koncercie można było kupić płyty z utworami Mirosława Niewiadomskiego, na których artysta umieszczał autografy.

Już po raz drugi przedszkolacy z Krzemieniewa zorganizowali "Bieg po zdrowie". Wzięły w nim udział wszystkie dzieci, które w zależności od grupy biegały na kilku dystansach. Nie chodziło oczywiście o rywalizację, a o dobrą zabawę i zachęcenie maluchów do zdrowego stylu życia. Mimo to przedszkolacy pokazali sportowego ducha, determinację i przestrzeganie zasad fair play. Gościem imprezy i przewodnikiem biegu był wójt Andrzej Pietrula. A przedszkolakom pomagali też strażacy, którzy zabezpieczyli trasę, a więc ul. Spółdzielczą w Krzemieniewie. Przedszkolakom kibicowało wiele osób. Wszyscy nagradzali ich brawami, a nauczyciele placówki wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Majowa sesja Rady

We wtorek, 24 maja, odbyła się XV sesja Rady Gminy. Wzięli w niej udział wszyscy radni, wójt i zastępca wójta, sekretarz i skarbnik gminy, radni i przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor GCK oraz sołtysi. Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski. Najważniejsze punkty porządku obrad to: zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2015, udzielenie absolutorium wójtowi oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Ponadto radni dokonali zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018. Były też wnioski i interpelacje, a także odpowiedzi na pytania i wolne głosy. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 szczegółowo analizowano na posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Stwierdzono, że wydatki budżetowe były oszczędne i celowe oraz dobrze udokumentowane. Prawidłowo też realizowano dochody gminy.

Pozytywną opinię do sprawozdania wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Na sesji podjęto więc uchwałę o przyjęciu sprawozdania. Była ona jednogłośna. Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi. Przed głosowaniem radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Wysłuchali też informacji skarbnika Urzędu o stanie mienia komunalnego. Następnie głosowano nad udzieleniem absolutorium. Za przyjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi Andrzejowi Pietruli głosowało 15 osób, a więc wszyscy radni. Radni jednogłośnie przyjęli też sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury. W pytaniach i wolnych głosach mówiono między innymi o wyborach sołtysów, o naprawie dróg, podcięciu drzew, wydatkach z Funduszu Sołeckiego, ogrodzeniu Orlików, uporządkowaniu parku w Luboni itp.

Ta wiadomość bardzo ucieszyła nauczycieli, rodziców i oczywiście uczniów. Bardzo dobrze wypadli bowiem nasi szóstoklasiści na egzaminach kończących szkołę podstawową. Otóż wyniki egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego stawiają uczniów naszej gminy na pierwszym miejscu w powiecie. W każdym z tych przedmiotów osiągnęli wyższy procentowo wynik niż średnia w powiecie. Z języka polskiego nasi uczniowie uzyskali 68 proc. (w powiecie 66,77 proc.), z matematyki - 58,50 (w powiecie

49,98 proc.), natomiast z języka angielskiego - 66,08 proc (w powiecie 63,52 proc.). Na ten dobry wynik pracowały wszystkie nasze szkoły. Dla przykładu uczniowie z Pawłowic najwyższą średnią uzyskali z języka polskiego, uczniowie z Nowego Belęcina okazali się najlepsi z języka angielskiego, a uczniowie z Drobnina o kilka punktów pokonali kolegów z wiedzy matematycznej. Wszystkim gratulujemy! Powiedzmy jeszcze, że od przyszłego roku egzaminów dla szóstoklasistów nie będzie.

Szóstoklasiści

najlepsi w powiecie

Koleżance Zofii Józefiak serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci taty

Antoniego WOJCIECHOWSKIEGO składają dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury

[3]

Uczniowie w Holandii

Od 1 do 4 czerwca uczniowie szkół z Pawłowic, Nowego Belęcina i Drobnina brali udział w wymianie z uczniami z Holandii. Uczniowie z Balk gościli w naszej gminie w zeszłym roku, a teraz my, w ramach rewizyty, pojechaliśmy do nich. Gospodarze jak zwykle przygotowali mnóstwo atrakcji. W czwartek uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych w szkole w Balk. Przy pomocy farb w sprayu wykonywali prace, których motywem przewodnim był Układ Słoneczny. A ponieważ nasi wyjątkowo uzdolnieni uczniowie otrzymali jeszcze kilka cennych wskazówek od profesjonalisty, to i ich malunki okazały się być prawdziwymi dziełami sztuki. Po obiedzie w szkole na wszystkich czekała atrakcja dnia: skok o tyczce przez wodę. Najpierw uczniowie odbyli trening na sucho skacząc na piasek, a potem nadszedł moment oddania prawdziwego skoku. Konkurencja

wyglądała na trudną, ale młodzież jak zwykle stanęła na wysokości zadania. Wieczór uczniowie spędzili w goszczących ich rodzinach, niby osobno, ale jednak razem, gdyż większość spotkała się na wspólnej pizzy. W piątek przygotowano dla gości atrakcje na basenie w Joure. Następnie wszyscy udali się do centrum w celu zakupu pamiątek i pysznego fryzyjskiego przysmaku o nazwie sugar bread. Wieczorem nad morzem grano w kombinację golfa i piłki nożnej. Na zakończenie nasi uczniowie przekazali przyjaciołom z Holandii upominek w postaci zdjęcia uczestników wycieczki na motorach i książkę o atrakcjach powiatu leszczyńskiego. Stałym punktem wymiany było wspólne śpiewanie utworu "We Are the Champions" przy zapalonej świecy. Świecę młodzież zabrała do Polski i przekaże ją Holendrom podczas przyszłorocznej wizyty w naszej gminie.

Mieszkańcy Nowego Belęcina zdecydowali, że część swojego Funduszu Sołeckiego przeznaczą na utwardzenie kolejnej części placu przed Salą Wiejską. Za 11.000 zł położono więc kostkę brukową. Roboty wykonał Zakład Handlowo-Usługowy Alina Ryczkowska z Górzna.

Zwrot podatku VAT

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Wnioski kierować należy do wójta gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia b. r. Do wniosku dołączyć należy faktury (lub ich kopie) na zakup oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi 86 zł za każdy hektar użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w październiku b. r.


[4]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Gminny Konkurs Matematyczny

Zawody strażackie Fot. D. Marciniak

W niedzielę, 22 maja, na stadionie sportowym w Pawłowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn jednostek OSP. Zgodnie z regulaminem zawody składały się z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego polegającego na rozwinięciu dwóch linii gaśniczych i usunięciu przeszkód. Zawodami kierował komendant gminny Ochrony Przeciwpożarowej Mariusz Ptak. W skład komisji sędziowskiej wchodzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Czołowe miejsca zajęli: W GRUPIE "A" (seniorzy -

męska): I miejsce OSP Górzno, II miejsce OSP Belęcin, III miejsce OSP Krzemieniewo I W GRUPIE "C" (seniorki - żeńska): I miejsce OSP Pawłowice, II miejsce OSP Krzemieniewo I, III miejsce OSP Krzemieniewo II W GRUPIE "CTIF" - dziewczynki (12 - 16 lat): I miejsce OSP Mierzejewo, II miejsce OSP Pawłowice, III miejsce OSP Belęcin W GRUPIE "CTIF" - chłopcy (12 - 16 lat): I miejsce OSP Belęcin Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Krzemieniewo wraz z Oddziałem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krzemieniewie.

W sali Domu Kultury w Garzynie odbył się IV Festiwal Piosenki "Śpiewaj z nami". Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Górznie wraz z Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie. Na scenie zaprezentowało się 94 wykonawców. Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe w dwóch grupach (soliści, zespoły wokalne). Młodzi artyści przyjechali ze szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych z województwa

wielkopolskiego. Docenieni zostali wszyscy uczestnicy. Każdy otrzymał dyplom i upominek. Najlepsi wykonawcy zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami. Po raz pierwszy została przyznana nagroda Grand Prix w postaci pucharu i nagrody rzeczowej. Honorowy patronat nad imprezą objęli starosta leszczyński oraz Radio Elka. Nagrodę Grand Prix otrzymał Adrian Lichy za "Piosenkę na

IV Festiwal Piosenki

We wtorek, 24 maja, odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie uczestniczyło 16 uczniów z klas drugich i 10 z klas trzecich. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Pracowali wytrwale. Wyniki konkursu: Mistrzami matematyki klas drugich zostali: Zofia Klich ze Szkoły Podstawowej w Garzynie, Alicja Przybylak, Tomasz Szyd-

cztery kopyta i wiatr". Adrian (na zdjęciu) reprezentował Górzno. Gratulujemy. Pozostałe wyniki przedstawiają się następująco. Kategoria solo - wiek od 10 do 13 lat: II miejsce - Patrycja Grabowska - Leszno, III miejsce Grzegorz Iwanowicz - Górzno, wyróżnienie - Konstancja Chwierot Śrem Kategoria solo - wiek od 14 do 16 lat: I miejsce - Dorota Marcinek - Rydzyna, II miejsce - Adrianna Malutkiewicz - Górzno, III miejsce - Dariusz Urny - Brzezie, wyróżnienia: Marika Willer -

łowski i Tomasz Chudziński ze Szkoły Podstawowej w Drobninie. II miejsce zajął Alex Szepe ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, a III miejsce zajęli: Piotr Skrobała ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Igor Sikora ze Szkoły Podstawowej w Drobninie i Dawid Rychter ze Szkoły Podstawowej w Oporówku. Mistrzami matematyki klas trzecich zostały: Maria Smektała ze Szkoły Podstawowej w Drobninie i Maria Skrobała ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach. II miejsce zajął Kamil Rosik ze Szkoły Podstawowej w Oporówku, a III miejsce Emilia Mróz ze Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie. Gratulujemy wspaniałych wyników. Leszno, Blanka Laskowska - Wolsztyn, Aleksandra Borowiak Wschowa Kategoria solo - 17 lat i więcej: I miejsce - Tobiasz Grygier Leszno, II miejsce - Arkadiusz Szefer - Brzezie, III miejsce - Klaudia Szczecina - Leszno, III miejsce Kacper Kozyra - Wschowa, wyróżnienie: Adrian Skupin - Rawicz Wśród zespołów wyróżniały się grupy z Brzezia, Śremu, Rydzyny, Wolsztyna, Wschowy, Leszna i Rawicza. Natomiast zespół Śpiewające Słowiki z Górzna zajął I miejsce w kategorii od 12 do 16 lat.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[5]

Półkolonie w nowej formule Wybory

Od wielu lat w naszej gminie organizowane są półkolonie dla uczniów. Co roku bierze w nich udział około 300 dzieci. Do uczestnictwa w półkoloniach zgłaszają się uczniowie wszystkich szkół. Pawłowice, Drobnin, Garzyn i Nowy Belęcin organizują po dwa turnusy, a Oporówko jeden turnus. Dziś nikt już sobie nie wyobraża, aby letnie wakacje w gminie mogły przebiegać bez zorganizowanych półkolonii. Dzieci chętnie z nich korzystają, a rodzice są zadowoleni zarówno z opieki nad dziećmi, jak i z bogatego programu zajęć na półkoloniach. Powiedzmy więc o najważniejszych zasadach organizacji takiego wypoczynku. Przede wszystkim dzieci mają półkolonie za darmo. Nie płacą za przejazdy, bilety wstępu, poczęstunek, napoje. Te koszty pokrywa Urząd Gminy, który udostępnia autobus i kierowcę, a także Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Komisja przekazuje ponad 2000 zł na każdy półkolonijny turnus. Nauczyciele natomiast zapewniają atrakcyjny program, organizują wyjazdy i pracują na półkoloniach w ramach wolontariatu, a więc bez wynagrodzenia. W tytule tekstu napisaliśmy, że półkolonie będą miały nową formułę. Powiedzmy więc, jak było dotąd. Otóż w ostatnich latach każdy turnus trwał pięć dni - od poniedziałku do piątku. Codziennie dzieci miały zajęcia przez 5 godzin. Dwa dni przebywały na miejscu, a trzy dni uczestniczyły w wyjazdach. Łącznie więc miały zajęcia i zapewnioną opiekę przez około 25 godzin. Teraz formuła się zmieniła. Otóż zarówno szkoły, jak i Komisja oraz Urząd zdecydowali, że każdy

półkolonijny turnus będzie liczył trzy dni. Będą to jednak wyłącznie dni wyjazdowe, trwające 8 godzin. A zatem nie zmienia się liczba godzin na półkolonie. Dalej będzie to około 25 godzin. Cały ten czas poświęcony zostanie na atrakcyjne wyjazdy. Nauczyciele mówią, żę będzie można więcej zwiedzić, dłużej być na przykład na plaży czy basenie, spokojniej realizować program wyjazdowy. Dla uczniów to naprawdę korzystniejsza oferta. Już wiadomo, że dzieci pojadą do kina, nad jezioro, do nadleśnictwa, do szpitala dla zwierząt, w miejsca gier, zabaw i sportów oraz do wielu innych ciekawych obiektów. Na pewno będą miały więcej wrażeń i więcej czasu na półkolonijny wypoczynek. Powiedzmy jeszcze, że sami uczniowie, a także ich rodzice bardziej zainteresowani są wyjazdami niż pobytem w szkole czy swojej miejscowości. Niektórzy z nich po raz pierwszy odwiedzą ciekawe placówki, a także zabytkowe miejsca, nowe wsie i miasteczka. Mając do dyspozycji 8 godzin dziennie mogą rzeczywiście dużo zobaczyć i przeżyć.

Trzydniowe turnusy trwać będą od 27 czerwca do 15 lipca. Każdorazowo wyjedzie około 30 dzieci. Na jeden turnus Komisja przeznacza w tym roku 2300 zł. I jeszcze jeden ważny aspekt wakacyjnego wypoczynku. Gmina Krzemieniewo ma bardzo bogatą ofertę dla uczniów (i nie tylko) także poza półkoloniami. Przez cały sezon letni czynne są boiska Orlik i pozostałe boiska wiejskie. Można uczestniczyć w zajęciach sportowych, zawodach, treningach. Już czynne jest kąpielisko w Górznie. Proponujemy dzieciom i młodzieży rowerowe wyprawy nad jezioro, a tam bezpieczną kąpiel pod opieką ratowników. Warto zainteresować się imprezami, które organizują rady sołeckie i sołtysi. Na pewno będą festyny, turnieje, zawody piłki plażowej itd. Jak co roku swoją ofertę zaproponują biblioteki w gminie. Dzieci chętnie z nich korzystają. A zatem na miejscu także będzie co robić w czasie wakacji. Życzymy więc udanego i bezpiecznego wypoczynku. A we wrześniu szczęśliwego powrotu do szkoły.

Biegaliśmy z całą Polską

sołtysów

W trzech wsiach naszej gminy odbyły się przedterminowe wybory sołtysów, a w Pawłowicach także wybory nowej Rady Sołeckiej. Wybory były konieczne, ponieważ sołtysi, którzy do tej pory pełnili te funkcje, zrezygnowali z działalności samorządowej. Wybory sołtysów odbyły się w Bojanicach, Drobninie i Pawłowicach. W Pawłowicach w zebraniu wyborczym udział wzięło 119 osób, a więc 7, 8 proc. uprawnionych. Nowym sołtysem został Tomasz Adamczak. Natomiast członkami nowej Rady Sołeckiej są: Teresa Klejbach, Katarzyna Wysocka, Mirosław Adamczak, Zbigniew Tomiński, Maciej Włodarczak i Michał Michalski. W Bojanicach na zebranie wyborcze przyszło 77 osób. Frekwencja wyniosła więc 29, 5 proc. Nowym sołtysem został Przemysław Klupsch. W Drobninie nowego sołtysa wybierało 65 mieszkańców. Stanowiło to 24, 8 proc. uprawnionych do głosowania. Sołtysem została Anna Dudziak. W kolejnych numerach “Życia...” przedstawimy sylwetki sołtysów wybranych w wyborach uzupełniających.

Dzieci miały do przebiegnięcia 500 m. tuż obok jeziora. Natomiast najkrótsza trasa wyniosła 100 m. i przeznaczona była dla pacjentów szpitala. Warto powiedzieć, że niektórzy z nich przejechali tę trasę na wózkach.

Wszyscy dobiegli do mety i na zakończenie spotkali się na plaży. Tam czekała na nich bułka i kiełbasa z kotła. Impreza naprawdę się udała. Była piękna pogoda, biegacze nie narzucali zbyt szybkiego tempa biegu, a niektórzy przeszli trasę z kijkami. Najmłodsi mieli sporo radości z rywalizacji. Wszyscy obiecali sobie pobiec "z całą Polską" za rok.

Poniżej podajemy godziny pracy bibliotek w wakacyjnych miesiącach. Przez cały lipiec i sierpień czynne będą biblioteki w Pawłowicach i Krzemieniewie. Natomiast placówki w Garzynie i Belęcinie zaplanowały także urlopy. Oto dokładne godziny pracy: PAWŁOWICE - w lipcu i sierpniu poniedziałki i wtorki od 10 do 15, środy i piątki od 10 do 18. GARZYN - nieczynne od 26 lipca do 13 sierpnia. BELĘCIN - nieczynna od 1 lipca do 16 sierpnia.

KRZEMIENIEWO - w lipcu i sierpniu poniedziałki, wtorki, środy, piątki od 10 do 17. Dokładny program wakacyjnych zajęć dla dzieci w sierpniu podamy w kolejnym wydaniu "Życia…". Dziś już zapowiadamy dwie ciekawe imprezy. Otóż 25 sierpnia biblioteki proponują wycieczkę, a 26 sierpnia - Nocne Bajanie. Każdy, kto chce wziąć udział w tych zajęciach, powinien zapisać się do 15 sierpnia. Zgłoszenia przyjmują pracownicy bibliotek.

Biblioteki w wakacje Już po raz kolejny zorganizowano w kraju akcję "Polska Biega". Zawsze odbywa się ona w maju, a na starcie staje coraz więcej osób. Do wspólnego biegania przyłączają się zarówno dorośli, jak i dzieci. Wszyscy chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu i prowadzić zdrowy tryb życia. Bieganie jest wspaniałą do tego okazją.

W sobotę, 21 maja, w akcji "Polska Biega" wzięli także udział mieszkańcy gminy Krzemieniewo. Nad jezioro w Górznie dotarło ponad 230 biegaczy. Kolejny raz swój udział w biegu zgłosiła grupa pacjentów Centrum Rehabilitacji z Górzna. Dla każdej z grup organizatorzy przygotowali inną trasę. Dorośli mieszkańcy biegli wokół jeziora i musieli pokonać 3500 m.


[6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Marzy o wielkich meczach

Spotkanie

u emerytów

To była bardzo miła uroczystość. W Sali Wiejskiej w Nowym Belęcinie spotkali się członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale także panie z Koła Gospodyń, nauczyciele i młodzież oraz wielu gości. Wszyscy świętowali Dzień Matki i Dzień Ojca. Za stołami zasiadło prawie 100 osób. Zebranych przywitała przewodnicząca Koła Urszula Brylczak. Ona też, razem z koleżankami, składała życzenia mamom i ojcom. Na scenę zaprosiła uczniów belęcińskiej szkoły, którzy przedstawili program wokalno - taneczny. Młodzież nagrodzono szczerymi brawami. Bardzo

ciepły koncert zaprezentował również Zespół Śpiewaczy Belęcin. Były okolicznościowe piosenki, ale także wesołe, biesiadne melodie. Wszyscy świetnie się bawili. Zawsze wzruszające chwile przeżywają jubilaci. Tym razem kwiaty i życzenia wszystkiego najlepszego odebrali 80-latkowie Stanisława Krajewska i Jan Majchrzycki. Osobne gratulacje odbierały pary małżeńskie, które obchodziły 50 - lecie wspólnego pożycia. A na koniec rozmawiano przy kawie, ciastach i ciepłym posiłku. Mamy i ojcowie zapamiętają to popołudnie na długo.

Odwiedzili kolegów ze Wschowy

Pod koniec maja przedstawiciele samorządów uczniowskich Zespołów Szkół w Drobninie i w Pawłowicach, jak co roku, złożyli rewizytę w Domu Dziecka we Wschowie. Spotkanie miało formę pikniku, który osobiście przygotowali wychowankowie Domu Dziecka. Były smaczne kiełbaski z

grilla i pyszne sałatki. Każdy mógł poczęstować się także czymś słodkim. Po posiłku na świeżym powietrzu można było trochę pograć w piłkę, porozmawiać i pośmiać się. Integracyjnym zabawom nie było końca. Nasi uczniowie z żalem opuszczali Wschowę, by wrócić tam za rok.

Hubert Piotrowski z Drobnina ma dopiero 11 lat, a na swoim koncie już kilka znaczących sukcesów sportowych. Nam zdradził, że zgromadził ponad 30 medali za wyniki w konkurencjach biegowych i piłce nożnej. Jest uczniem czwartej klasy szkoły w Drobninie.

A zaczęło się cztery lata temu, gdy Hubert chodził do pierwszej klasy. Nauczycielka wychowania fizycznego zaproponowała mu udział w Crossie Wagarowicza. Pobiegł na 450 m i zajął II miejsce. Już wtedy wiedział, że będzie biegał także na dłuższych dystansach. W domu biegała babcia, dziadek, ciocia, czasem także mama, więc miał nie tylko wsparcie, ale i oddanych kibiców. Nic dziwnego, że w crossie wystartował w kolejnych edycjach. Zawsze był pierwszy. - Lubię sport - mówi Hubert. Wypełnia mi czas wolny, daje radość. Jestem też sprawniejszy. W tym roku Hubert znalazł się w drużynie czwórboju lekkoatletycznego. W biegu eliminacyjnym do Mistrzostw Wielkopolski na 1000 m zajął I miejsce. Na samych mistrzostwach, rywalizując z chłopakami o rok starszymi, był czwarty. Hubert bardzo dobrze się uczy. W ubiegłym roku dostał brązową honorową odznakę za wyniki w nauce w klasach I - III. W tym roku ma świadectwo z paskiem. Najbardziej lubi wychowanie fizyczne, język niemiecki i zajęcia komputerowe. Ale dobre stopnie ma ze wszystkich przedmiotów, tyle tylko, że do niektórych musi się dłużej przygotowywać. Ale największą pasją Huberta jest piłka nożna. Tak naprawdę to piłka bezpośrednio łączy się z bieganiem. Każdy piłkarski trening zaczyna się przecież od biegu. Na boisku przebiegają niekiedy kilka kilometrów. W ten sposób trenują formę. A dobra forma przydaje się potem na dystansach 800, 1000, a ostatnio także 1500 m. Na każ-

dym z nich Hubert plasuje się w czołówce biegaczy. Oczywiście w swojej kategorii wiekowej. - W piłkę nożną już gram także cztery lata - dodaje Hubert. Razem z chłopakami wygraliśmy ostatnio Mistrzostwa Wielkopolski FutSAL w Kaliszu. Najlepsi też byliśmy w minimistrzostwach Deichmanna i teraz jedziemy na finał tego turnieju do Wałbrzycha. O piłce nożnej Hubert może mówić bardzo dużo. Trzy razy w tygodniu trenuje, w weekendy jeżdżą na mecze, konkurują z najlepszymi, Hubert gra już w młodzikach Gminnego Klubu Sportowego. Ich trenerem jest Sebastian Niedziela. Po raz drugi wyjadą latem na obóz. A w Wałbrzychu rywalizować będą z 32 drużynami w kategorii U11. Hubert chciałby się znaleźć w dwudziestce najlepszych w kraju. A tak naprawdę marzy o tym, aby kiedyś zostać takim piłkarzem jak: Lewandowski, Krychowiak, Grosicki i zagrać na największych stadionach. Wie, że do takich sukcesów droga jest naprawdę długa. Póki co robi więc swoje. Trenuje, gra z kolegami w czasie wolnym, jeździ na wszystkie mecze. A wspierają go rodzice. Gdy tylko mogą, towarzyszą krzemieniewskiej drużynie na turniejach i zawodach. Kibicują, cieszą się z sukcesów chłopców. Najważniejsze, że Hubert czerpie ze sportu radość. Dobrze się uczy i znajduje czas na swoje pasje. Kto wie, może kiedyś zobaczymy go na lekkoatletycznej arenie, w grupie najlepszych biegaczy lub na boisku piłkarskim w reprezentacji Polski. Takie marzenia przecież się spełniają.


Gminny Konkurs

Obchodzimy imieniny

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Piosenki Religijnej

W sobotę, 14 maja, w szkole w Pawłowicach odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. W przesłuchaniach wzięli udział uczniowie ze szkół w Pawłowicach, Oporówku, Garzynie, Nowym Belęcinie i Drobninie.

Organizacją konkursu zajęła się dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Pawłowicach. Nagrody rzeczowe ufundował Samorząd Uczniowski oraz ksiądz proboszcz parafii w Pawłowicach Jan Roszyk. W organizację przeglądu zaangażował się także wolontariat szkolny, działający pod opieką Magdaleny Ratajczak i Teresy Górczak. Celem konkursu było rozpowszechnienie piosenki religijnej wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska katolickiego, a także wymiana doświadczeń muzycznych pomiędzy najmłodszym pokoleniem społeczności gminnej. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Przesłuchania były podzielone na trzy kategorie wiekowe. W każdej z tych kategorii wystąpili soliści oraz duety. Jury w składzie: Maria Wawrzyniak,

Paulina Kowalczyk i Mariusz Kowalczyk wysłuchało 30 prezentacji. Oto lista nagrodzonych: - w kategorii klas I - III szkoły podstawowej: soliści I miejsce - Zofia Klich (Garzyn) II miejsce - Kinga Dudkowiak (Pawłowice) III miejsce - Natalia Kowalska (Garzyn) Wyróżnienia: Mikołaj Brodziak (Drobnin), Patryk Lenort (Pawłowice), Natalia Matuszak (Drobnin), Aleksandra Olejnik (Pawłowice) - w kategorii klas I - III szkoły podstawowej: duety I miejsce - Nikola Józefiak i Kamil Kowalski (Pawłowice) II miejsce - Nadia Adamczak i

Maja Janowicz (Pawłowice) III miejsce - Oliwia Juszczak i Paulina Tomczak (Garzyn) Wyróżnienie - Eliza Sikorska i Dawid Rychter (Oporówko) - w kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej: soliści I miejsce - Nina Żalik (Pawłowice) II miejsce - Roksana Glapiak (Drobnin) III miejsce - Ewelina Bear (Drobnin), Karolina Śmieszała (Pawłowice) Wyróżnienia: Aleksandra Adamiak (Garzyn), Jagoda Andrzejczak (Drobnin) Zofia Kozica (Nowy Belęcin) - w kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej: duety I miejsce - Karolina Jakubowska i Agnieszka Kempa (Pa-

włowice) II miejsce - Julia Otto i Karolina Peplińska (Pawłowice) - w kategorii gimnazjum: soliści I miejsce - Kornelia Rutkowska (Drobnin) II miejsce - Zuzanna Poprawska (Pawłowice) III miejsce - Paulina Ratajczak (Pawłowice) duety I miejsce - Monika Rzepecka i Alicja Sikorska (Drobnin) II miejsce - Roksana Andrzejewska i Julia Pawłowska (Pawłowice) Konkurs zakończył Koncert Laureatów, nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami. Gratulujemy!

[7]

Sara - 13 VII

Sara to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego słowa sarah, które oznacza księżniczkę. Sara stroni od tłumu, wiele dla niej znaczą przyjaciele. Jest dostojna, pełna wdzięku, trochę zamknięta w sobie. Wbrew pozorom to bardzo niezależna kobieta, która potrafi pokonać największe życiowe trudności. Działa precyzyjnie, cierpliwie, z poszanowaniem przyjętych zobowiązań. We wszystko wkłada duszę, ale nie uzewnętrznia uczuć. Chce być rozumiana bez słów. Trzeba ją dobrze poznać, aby wiedzieć, jak jej nie zranić. Jest niezwykle wrażliwa. Szuka stabilnego związku, opartego na zaufaniu. W pracy najlepiej sprawdzi się jako grafik, projektantka, aktorka, modelka, psycholog bądź prawnik. Jej kolorem jest czerwony, liczbą trójka, a kamieniem kamień księżycowy. Imieniny obchodzi także 15 lutego.

Alfred - 19 VII

Alfred to dosłownie ktoś, kto może udzielać mądrych rad, niczym elf. Trzeba dodać, że elfy są dobrymi duchami mieszkającymi w górach, lasach i rzekach. I to one właśnie opiekują się Alfredem, który jest mężczyzną o bardzo silnej oraz interesującej osobowości. Chodzi własnymi drogami, za nic mając opinię innych ludzi. Alfred obdarzony jest wielkim czarem i osobistym urokiem, przy tym lubi niebanalne rozrywki, szybkie życie i miłe niespodzianki. Kolorem Alfreda jest fiolet, rośliną leszczyna, zwierzęciem zaskroniec, liczbą jedynka, a znakiem zodiaku Bliźnięta. Imieniny obchodzi także: 15 stycznia, 15 i 23 lutego, 14 czerwca, 4 lipca, 4, 14, 15 sierpnia oraz 14 grudnia.

Sara Bukowiecka z Hersztupowa

W gminie Krzemieniewo mieszkają cztery Sary. Wszystkie są bardzo młode. Sara z Nowego Belęcina ma 25 lat, z Garzyna 20 lat, z Pawłowic 19 lat, a najmłodsza Sara z Hersztupowa skończy w tym roku 13 lat. Dziewczynom o tym pięknym imieniu życzymy zdrowia, samych przyjaciół w ich otoczeniu oraz uśmiechu na twarzy.

Alfred Andersz z Krzemieniewa

W naszej gminie jest tylko trzech panów o imieniu Alfred. Mieszkają w Krzemieniewie, Pawłowicach i Grabówcu. Mają 61, 60 i 52 lata. Całej trójce życzymy pogodnych i szczęśliwych dni oraz długiego życia.

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + + W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

15.05, Józef Śmiejczak, Bojanice 04.06, Anna Maśląkowska, Mierzejewo 04.06, Mieczysław Włodarczyk, Krzemieniewo 11.06, Marianna Bartkowiak, Zbytki 16.06, Jadwiga Jakubiak, Pawłowice 17.06, Jerzy Pawłowski, Pawłowice 17.06, Marianna Patelka, Kociugi


Święto gminy i straż [8]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Dla mieszkańców gminy Krzemieniewo niedziela, 29 maja, obfitowała w wydarzenia i atrakcje. Tego dnia odbyły się obchody Dni Krzemieniewa połączone z 90 - leciem istnienia krzemieniewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przed salą Centrum Kultury dzieci i dorośli wyplatali z wikliny koszyczki i inne ozdoby, w sali natomiast czynne były dwie wystawy: jedna to plastyczna pokonkursowa "Okładka mojej Książki", druga poświęcona historii OSP w Krzemieniewie, na której można było obejrzeć m. in.: mundury strażackie, instrumenty orkiestry dętej, elementy sprzętu, albumy ze zdjęciami i nagrody za osiągnięcia, których miejscowa straż ma na koncie niemało. Udostępniono również poświęcone straży artykuły, które

Obchody 90 - lecia rozpoczęły się uroczystą mszą polową, zorganizowaną na placu przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Podczas mszy poświęcono nowy sztandar straży ufundowany przez lokalną społeczność. Nowy sztandar jest repliką pierwszego - zakupionego wspólnie przez strażaków i mieszkańców Krzemieniewa w 1947 roku. Po mszy nastąpiły gratulacje i podziękowania za lata wiernej służby na rzecz ochrony lokalnej

ukazywały się w lokalnej prasie oraz przemówienia Stefana Spławskiego, wieloletniego komendanta gminnego. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci - trampoliny, dmuchanego zamku, zajęć z animatorem i zajęć plastycznych oraz wspólnych zdjęć przy sikawce konnej i wozach strażackich. Zgromadzonym na placu uczestnikom zabawy czas umilały występy grup tanecznych z Sekcji Tanecznej GCK i koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego. Młodsze dzieci, które ćwiczą pod okiem Anny Matyli, zatańczyły m. in.: kankana, rock and rolla, twista, Maryneczkę, natomiast starsza grupa ćwicząca pod kierunkiem Michała Bańkowiaka zaprezentowała cza-czę i disco. Uczniowie Ogniska Muzycznego z nauczycielem Danielem Biernatem zagrali w trzech zespołach. SMALL BAND (Klaudia

społeczności i jej mienia. Podziękowania wręczyli między innymi przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich straży pożarnych, samorządu powiatowego i gminnego, koledzy strażacy z Pawłowic i Belęcina, dyrektorzy szkół i dyrektor Centrum Kultury. Przyznano również odznaczenia dla zasłużonych strażaków. Pomimo zapowiadanych burz pogoda dopisała i mieszkańcy gminy bez przeszkód mogli cieszyć się różnorodnymi atrakcjami.

Historia OSP Krzemieniewo

"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W szczęściu i niedoli wspierajmy bliźniego" - pod takim hasłem 90 lat temu powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie. Jej założycielem był druh Witczak z Leszna.

Pierwszym naczelnikiem został Jerzy Siwy, dyrektor szkoły, a jego zastępcą Antoni Kaczmarek. Już w pierwszym roku działalności strażacy otrzymali sikawkę konną z 1893 roku oraz dwa węże. W czasie okupacji ograniczone były możliwości działania, gdyż w jednostce znalazło się wielu Niemców. Po wojnie naczelnikiem krzemieniewskiej OSP został Mikołaj Wenderski, prezesem Czesław Kopeć, a skarbnikiem Józef Andrzejewski. W latach 60. ubiegłego wieku, przy współpracy z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie, wybudowano w Krzemieniewie remizę strażacką. Budynek posiadał dwa boksy na wozy bojowe oraz świetlicę. Jednostka otrzymała wóz bojowy Star 25 oraz dwie motopompy P03. W tych latach powstały sekcje młodzieżowe, które z wielkim zaangażowaniem prowadził komendant gminny straży Stefan Spławski. W 1973 roku naczelnikiem OSP został


aków

Turniej Wsi

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Andrzejewska - saksofon, organy, Krystian Andrzejewski - perkusja i Ewelina Baer organy, wokal) zagrał "Na pewno", "Rivers of Babilon, "Yesterday" oraz wiązankę. SOM BAND Dziewczyny (Kornelia Rutkowska - wokal, Joanna Justka - perkusja Martyna Kostrowska - gitara) zagrały "Wstaję", "Dach". Trzeci zespół to SOM BAND (Sylwia Sikorska - saksofon, Piotr Bugzel - perkusja, Oliwier Kmiecik - gitara), w ich wykonaniu usłyszeliśmy: "Rigt

Kazimierz Stachowiak, zastępcą naczelnika Józef Olejniczak, a skarbnikiem Andrzej Praczyk. W 1979 roku strażacy otrzymali od Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie samochód marki Żuk. Później został on przekazany do innej jednostki OSP. Strażacy przez wiele lat utrzymywali kontakty z druhami z zaprzyjaźnionej z nami holenderskiej gminy. W 1993 roku dostali od nich samochód Volkswagen oraz motopompę na wózku o wydajności 1600 litrów wody na minutę. OSP w Krzemieniewie wpisana jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego. Jest strażą typu "S2". Bardzo miłą uroczystość przeżyli strażacy 6 czerwca 1993 roku. Wtedy oddano do użytku nową remizę strażacką z trzema boksami na samochody. Budował ją Urząd Gminy przy pomocy strażaków i mieszkańców wsi. Wiele osób przy tej inwestycji pracowało społecznie. Samo-

Here", “Lets Twist Ang", "Kołysankę", "The final" i "Tijauna". Niezapomniany występ dały mażoretki z Osiecznej "REWIA". Później scenę zajęła Krakowska Bohema z solistką Elżbietą Bocheńską, która wprowadziła słuchaczy w klimat polsko cygańskiej biesiady. W repertuarze grupy znalazły się takie utwory jak: "Małgośka", "Graj piękny Cyganie", Cykady na Cykladach", "Miłość jak wino", "Cyganeczka", "Jest taki dzień" i "Wszystko, czego dziś chcę". Ostatnie godziny zarezerwowane zostały dla popularnej w okolicy grupy Paradise. Zabawa taneczna trwała do północy.

rząd, ale także PZU i kilka innych organizacji przeznaczyli pieniądze na nowy samochód strażacki. Krzemieniewska jednostka, jako pierwsza w powiecie, otrzymała samochód marki Star na podzespołach MANA. Służy strażakom do dziś. OSP w Krzemieniewie jest wiodącą jednostką w gminie. Strażacy biorą udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń. Gaszą pożary, pomagają poszkodowanym w wypadkach, uczą młodzież zachowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Są kompetentni i dobrze przeszkoleni. Dziś Zarząd OSP w Krzemieniewie tworzą: Andrzej Praczyk prezes, Roman Długi - naczelnik, Czesław Kielich - skarbnik, Klaudiusz Duda - wiceprezes, Jerzy Ratajski - wicenaczelnik.

[9]

W niedzielę, 24 lipca o godzinie 14 rozpocznie się Turniej Wsi. W tym roku odbywać się będzie na boisku sportowym przy Orliku w Krzemieniewie. Gospodarzem jest bowiem zwycięska drużyna ubiegłorocznego turnieju, czyli Rada Sołecka i sołtys Krzemieniewa. Do sportowej i zręcznościowej rywalizacji staną drużyny z poszczególnych wsi w gminie. Może więc ich być maksymalnie 18, ale poszczególne środowiska mogą też łączyć swoje siły i wystawiać drużyny wspólnie. Ile więc ostatecznie będzie drużyn, przekonamy się w lipcu. Teraz wsie mobilizują mieszkańców i wybierają zawodników. W drużynie może być od 5 do 10 osób. A konkurencji będzie osiem. Dobrej zabawy więc nie zabraknie. Turniej zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Poza rywalizacją wsi widzowie obejrzą występ Kabaretu Dziura, koncert zespołu muzycznego Semplicze z Krzywinia oraz wysłuchają kilku piosenek w wykonaniu Wojciecha Frąckowiaka z Oporówka. Nowością tegorocznego Turnieju Wsi będzie udział 10 wolontariuszy, którzy na życzenie uczestników

pomalują im twarze, a także roznosić będą owoce i słodycze. Animatorzy poprowadzą konkurencje dla dzieci. Dla najmłodszych stanie też dmuchany zamek. Drużyny przystępujące do Turnieju Wsi walczyć będą o Puchar Wójta Gminy. Poza tym za trzy pierwsze miejsca drużyny otrzymają bony do realizacji w sklepie sportowym, a wszyscy upominki. Zwycięska drużyna będzie organizatorem Turnieju Wsi za rok. Turniej finansowany jest ze środków unijnych z programu "Wielkopolska wiara aktywnie działa" oraz z pieniędzy od sponsorów.

A zatem do zobaczenia na boisku w Krzemieniewie. Warto tam być i warto bawić się wspólnie.

,

,


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

NASZ GKS dodatek klubu

Do trzech razy sztuka?

Niestety, ze sporym niedosytem kończymy kolejny sezon rozgrywek A - klasy. Ponownie zajęliśmy III miejsce w lidze i tym samym nie zakwalifikowaliśmy się nawet do baraży, które umożliwiają dalszą walkę o klasę okręgową.

Po znakomitej serii zwycięstw kiedy wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze do sukcesu - przyszedł kryzys, a jego początkiem było spotkanie z Wielkopolanką Szelejewo w 22. kolejce, z którą mimo prowadzenia 2:0 zremisowaliśmy ostatecznie 2:2. Zgubione w tym meczu punkty sprawiły, że w spotkaniu z najgroźniejszym rywalem w walce o II miejsce w tabeli - Tęczą - Osa Osieczna musieliśmy wygrać. Starcie czołowych ekip A - klasy zelektryzowało sympatyków obydwu drużyn, którzy licznie zgromadzili się na stadionie w Pawłowicach. Nie zabrakło zorganizowanych grup kibiców z przygotowanymi specjalnie na tę okazję transparentami. Nasz GKS rozpoczął spotkanie wyśmienicie, gdyż już w 3. minucie objęliśmy prowadzenie po golu Mikołaja Ślęzaka. Niestety, po kilku minutach goście wyrównali po bramce Dariusza Owsiannego. Ten sam zawodnik strzelił nam również gola w 80. minucie i mecz zakończył się zwycięstwem drużyny przyjezdnej. Porażka w tym spotkaniu nie przekreśliła ostatecznie naszych szans na baraże, ale były one już tak naprawdę jedynie matematyczne. Przeciwnik odskoczył nam na 5 punktów, a do rozegrania zostały już tylko trzy kolejki. Po przegranym spotkaniu z Osieczną pękł pompowany od dłuższego czasu balonik, a przy okazji uszło też powietrze z naszych chłopaków. W następnym meczu z Błękitnymi Kąkolewo zaledwie zremisowaliśmy 1:1 (gola zdobył Łukasz Dryja), a w meczu z liderem z Piasków, w którym zagraliśmy bez Bzdęgi i Szymona Kajocha, przegraliśmy 1:4 - honorowego gola z rzutu karnego strzelił Kacper Kaczmarek. W ostatniej kolejce sezonu zagraliśmy w meczu wyjazdowym z Sarnowianką Sarnowa, z którą uzyskaliśmy remis 3:3, a łupem bramkowym podzielili się: Ratajczak, Szymon Kajoch i Bzdęga. Ostatecznie rozgrywki ligowe zakończyły się zwycięstwem Korony Piaski, która może pochwalić się nie lada wyczynem - 103 zdobyte bramki robią wrażenie. Dodajmy jeszcze, że najlepszy strzelec tego

zespołu miał na koncie…40 goli. Drugie miejsce w tabeli zajęła Tęcza - Osa Osieczna, którą czekają teraz baraże o wyższą ligę. Ich przeciwnikiem będzie Znicz Obra (mecze już po zamknięciu numeru gazety). Nam pozostaje mimo wszystko cieszyć się z wysokiej lokaty w tabeli. To już drugi sezon z rzędu, w którym lokujemy się wśród najlepszych zespołów A - klasy. Może w myśl dobrze znanego powiedzenia do trzech razy sztuka? Wszystko wskazuje, że zespół GKS - u będzie dalej prowadzony przez trenera Roberta Kuczyka, którego pozycja w klubie wydaje się na chwilę obecną niepodważalna. Dużym pozytywem mijającego sezonu jest też bardzo dobra praca z młodzieżą, czego może nam pozazdrościć wiele klubów. Rąk nie załamuje również prezes Marian Witczak, który trzyma pieczę nad właściwym funkcjonowaniem klubu. Z całą pewnością w GKS - ie Krzemieniewo są stworzone solidne fundamenty pod dalszą pracę i stopniowy rozwój klubu. Najważniej-

Prezesowi GKS - u Marianowi Witczakowi z całą pewnością nie zabraknie energii i zaangażowania, aby dalej kierować klubem. Piłka nożna od kilkudziesięciu lat jest jego wielką pasją.

sze na tę chwilę jest utrzymanie podstawowego składu zespołu, a przede wszystkim jego lidera Szymona Kajocha, którego w swoich szeregach widziałoby wiele klubów w regionie. Wielu kibiców piłki nożnej ucieszy zapewne fakt, że w przyszłym sezonie, po wielu latach przerwy, może dojść do spotkań derbowych w naszej gminie. Otóż zespół Piasta Belęcin zakwalifikował się do spotkań barażowych o A - klasę, w których walczył będzie z Tęczą Tuchorza (spotkania rozegrane już po zamknięciu gazety). W przypadku wygrania tej rywalizacji dojdzie do spotkań ligowych Piasta z naszym GKS - em, co doda tylko dodatkowego smaczku zmaganiom ligowym w przyszłym sezonie.

Kolejny puchar

Na większy sukces zespołu seniorskiego GKS - u musimy jeszcze troszkę poczekać, ale już teraz wiele zadowolenia dają nam grupy młodzieżowe, które po raz kolejny powiększyły swoją pucharową kolekcję. Zespół GKS - u trenera Sebastiana Niedzieli po raz kolejny wziął udział w rozgrywkach o Puchar Deichmanna i ponownie…zwyciężył na szczeblu naszego regionu. Rozgrywki te charakteryzują się tym, że każdy z zespołów występuje pod nazwą i flagą jakiegoś kraju. Nasza ekipa wystąpiła jako Ghana. Wspomnijmy tylko, że w poprzedniej, ósmej edycji tego turnieju, wzięło udział aż 15 tysięcy młodych piłkarzy, a najlepsza drużyna pojechała w nagrodę na mecz Bayernu Monachium. Nasz zespół w rozgrywkach grupowych, które rozgrywane były

w Lesznie, zajął II miejsce, a w fazie pucharowej nie miał już sobie równych i w drodze do leszczyńskiego finału wygrał wszystkie spotkania: 10:1 z Nigerią, 5:1 z Niemcami, 1:0 z Argentyną i 5:2 w finale z Hiszpanią. Najlepszymi strzelcami zespołu byli: Szymon Bartlewicz (16 goli) oraz Krzysztof Janiszewski i Wojtek Włodarczyk (każdy strzelił po 12 bramek). - Teraz czekamy na krajowy

Sezon w pigułce

Najlepszym strzelcem naszego zespołu został Szymon Bzdęga, który zdobył 12 goli (z czego 10 w rundzie wiosennej). Był to ósmy wynik w klasyfikacji ogólnej ligowych strzelców. Na wyróżnienie zasługują też Michał Ratajczak (7 goli) i Mikołaj Ślęzak (5 bramek). Najlepszym asystentem, czyli piłkarzem, po którego podaniach padało najwięcej goli, był Kacper Kaczmarek - 7 asyst bramkowych. Najwięcej minut spędzonych na boisku zaliczył Olek Matuszewski - 1710. We wszystkich meczach, w których wystąpił, a było ich 19 na 24 możliwe, zagrał w pełnym wymiarze czasu. Zdobył też 3 bramki, co - jak na obrońcę jest całkiem dobrym wynikiem. GKS Krzemieniewo w całym sezonie odniósł 11 zwycięstw, 8 remisów i 5 porażek. W meczach u siebie zdobyliśmy 18 punktów, a w spotkaniach wyjazdowych 23 punkty. W sezonie 2015/16 zdobyliśmy łącznie 56 goli, co było czwartym wynikiem w lidze. Jednocześnie straciliśmy 34 bramki. W rezultacie dało nam to II miejsce.

Redaguje: Damian Marciniak

finał tych rozgrywek w Wałbrzychu. Rok temu zajęliśmy co prawda ostatnie miejsce w grupie, grając z utytułowanymi rywalami z dużych miast, ale w tegorocznym turnieju za cel stawiamy już sobie wyjście z grupy - mówi o ambitnym planie trener Niedziela. Młodzieżowcy GKS - u wzięli też udział w trzydniowym Międzynarodowym Turnieju Calisia Cup, w którym zajęli III miejsce. Na 9 rozegranych spotkań wygrali aż 7, ponosząc przy tym 2 porażki. Najlepszym strzelcem całego turnieju został Michał Niedziela (19 bramek).


Myślenie w cenie

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Pod koniec maja, w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Myślenie w cenie". W matematycznych potyczkach wzięli udział uczniowie z Drobnina, Pawłowic oraz gospodarze. Dziewięcioro uczniów szkoły podstawowej i dziewięcioro uczniów gimnazjum przez 60 minut wytężało umysły nad przygotowanymi zadaniami. Po zakończonej pracy na uczniów czekała słodka niespodzianka ufundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie. Komisja miała nie lada wyzwanie, ponieważ poziom umiejętności konkursowiczów był bardzo wyrównany. Ostatecznie wyniki konkursu przedstawiają się

następująco:

szkoła podstawowa: I miejsce - Julia Kubasik z Drobnina, II miejsce ex aequo - Wiktoria Zakrzewska z Pawłowic i Marta Dubicka z Nowego Belęcina

gimnazjum: I miejsce - Monika Rzepecka z Drobnina, II miejsce - Dominik Kołodziej z Nowego Belęcina, III miejsce - Zofia Kurowska z Pawłowic Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom. Organizatorzy dziękują Iwonie Kubasik i Marice Jaruzel za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Nagrody dla uczestników ufundowała Rada Rodziców z Nowego Belęcina.

Z ortografią na ty

W poniedziałek, 23 maja, w szkole w Drobninie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich i trzecich. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas trzecich i 16 uczniów z klas drugich. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze a teksty dyktand okazały się wcale nie takie trudne. Wyniki na poziomie klas drugich przedstawiają się następująco: I miejsce: Nikola Józefiak i Patryk Lenort (Pawłowice), II miejsce: Jakub Andrzejczak (Drobnin) i Katarzyna Jańczak (Nowy Belęcin), III miejsce: Wiktoria Kaczmarek (Drobnin). Wśród trzecioklasistów zwyciężyli:

Rodzinny festyn w Pawłowicach

Śmiech, radość, podekscytowanie, zachwyt i przygoda to tylko część przeżyć, które towarzyszyły uczestnikom Festynu Rodzinnego, tradycyjnie już  zorganizowanego przez

Plażowe złoto

W połowie maja w Lesznie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Plażowej Chłopców. Rywalizowało ze sobą siedem zespołów z gimnazjów. Bardzo dobry występ, zakończony zdobyciem złotego medalu, zanotował I zespół ze szkoły w Pawłowicach. Wygrywając cztery spotkania, kolejno z Lipnem II

pawłowicką szkołę w parku przy pałacu. Po uroczystym otwarciu festynu nastąpiło długo wyczekiwane ogłoszenie wyników zawodów wędkarskich. Następnie

2:1. Osieczną 2:0,Kąkolewem 2:1 i Lipnem I 2:0 - chłopcy wywalczyli sobie prawo gry w finale wojewódzkim. Zwycięski zespół wystąpił w składzie Adam Dolaciński, Gabriel Giera. Odnotować również należy udział drugiego zespołu z pawłowickiej szkoły, któremu powiodło się nieco gorzej i po zaciętych meczach ostatecznie zajął 7. miejsce. W drugim zespole wystąpili Jonasz Wieja i Mikołaj Żmuda.

[ 11 ]

swoje umiejętności i talenty na scenie zaprezentowali zwycięzcy konkursu "Mam talent". Każdy znalazł dla siebie coś wyjątkowego, gdyż stacji zabaw i zadań nie brakowało. Dzieci mogły zmierzyć swoje siły w zabawach zręcznościowych, takich jak: rzut woreczkami do celu, piłkami do pojemnika, rysowanie z zamkniętymi oczami, udział w wyścigach rzędów. Dla najmłodszych zostały przygotowane stacje z klockami, zabawkami czy punkt plastyczny - a wszystko to w dogodnym miejscu, w cieniu drzew. Odważne dzieci mogły skorzystać z trampoliny i dmuchańców. Dla lubiących adrenalinę znalazły się przejażdżki motorami, które były w tym roku nowością na festynie. Ogromną atrakcją okazał się pokaz tresury psów policyjnych oraz prezentacja udzielania pierwszej pomocy. Radość i uśmiechy nie schodziły z twarzy uczestników zabawy. Atmosferę nieco ochłodziła straż pożarna z Pawłowic, która urządziła wszystkim delikatną fontannę. Dzieci były taką niespodzianką zachwycone.

I miejsce: Oliwia Dutkiewicz (Garzyn) i Michał Maślonka (Pawłowice), II miejsce: Maria Smektała (Drobnin), III miejsce: Dawid Senyk (Oporówko) i Jagoda Jańczak (Nowy Belęcin). Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękowali

rodzicom

O Dniu Matki i Dniu Ojca nie zapomnieli uczniowie szkoły w Górznie. Zaprosili swoich bliskich 24 maja na uroczystość z okazji ich święta. Przygotowywali się pod okiem swoich nauczycieli, by ta wizyta była pełna radości i wzruszeń. Podczas spotkania gimnazjaliści zaprezentowali projekt edukacyjny pt. "Górzno wczoraj i dziś", a cała społeczność szkolna przygotowała specjalny program artystyczny. Były występy, życzenia oraz prezenty wykonane przez dzieci. Nic dziwnego, że nie brakowało wzruszeń i łezki w oku.


[ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

W drodze po marzenia

Julia Gwizdoń z Krzemieniewa ma 13 lat. Właśnie ukończyła szkołę podstawową i rozpocznie naukę w gimnazjum. Uczy się bardzo dobrze. Z nami rozmawiała o swojej sportowej pasji. Od siedmiu lat uprawia bowiem taekwondo.

- Pierwszy raz na trening pojechałam z moim kolegą i jego mamą - wspomina Julia. - Eryk trenował w Poniecu, a ja chciałam zobaczyć, jak tam jest. Bardzo mi się spodobało. Już na pierwszych zajęciach Julia wiedziała, że taekwondo to będzie sport dla niej. Z podziwem patrzyła na sprawność zawodników, na ich stroje, podobała jej się atmosfera zajęć, swoboda, z jaką wszyscy wykonywali ćwiczenia. Chciała być z nimi. Rodzice nie mieli nic przeciwko temu. Wręcz przeciwnie - zaakceptowali zainteresowania córki i wozili ją na treningi do Ponieca. Sami oczywiście kupić musieli strój, a także specjalne buty, ochraniacze, rękawice, kask, a nawet szczękę ochraniającą zęby. W tym stylu, który ćwiczy Julia, uderza się bo-

wiem nogami i rękami. Walka musi być bezpieczna. Z Ponieca Julia przeniosła się do Gostynia. Jej trenerem jest teraz Krzysztof Bednarz. Zawodnicy mówią, że świetnie ich prowadzi. Po raz pierwszy na zawody Julia pojechała w 2012 roku do Wrocławia. To były Zawody Mikołajkowe. Zajęła wówczas I miejsce w technikach specjalnych i II miejsce w walkach z pałkami. - Treningi są bardzo urozmaicone - wyjaśnia Julia. - Często ćwiczymy na dworze, biegamy boso na betonie lub czerwonej nawierzchni boiska. Doskonalimy też swoje układy. A te są różne w zależności od koloru pasa, z roku na rok coraz trudniejsze. Julia startowała w kategorii młodzików, kadetów, a ostatnio w kategorii juniorów młodszych. Juniorem młodszym można być dopiero od 13. roku życia. Przed nią więc jeszcze przejście do juniorów i seniorów. Ale już teraz ma mnóstwo zwycięskich startów. Najważniejsze to: Puchary Polski, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Wielkopolski. Zawsze przywozi z nich medale, dyplomy, puchary. W różnych konkurencjach odebrała dotąd 26 medali. To dzięki temu zajęła III miejsce w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Gostyńskiego w ubiegłym roku. Gratulowali jej nauczyciele, koledzy, rodzice. - Już za dwa tygodnie pojadę na mistrzostwa świata do Anglii - mówi Julia. - Razem z koleżankami i ko-

Wychowawcy ze świetlicy socjoterapeutycznej w Pawłowicach zorganizowali dla uczniów Rajd Wiosenny na zakończenie tegorocznych zajęć. Tym razem pojechali nad jezioro w Górznie. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcyjnych zajęć, wymagających sprawności i orientacji w terenie. Wszyscy spisali się na medal. A na zakończenie piekli kiełbaski na grillu. Nie zabrakło wspólnego śpiewania.

legami reprezentować będziemy Klub Sportowy Tiger Wielkopolska. Jeszcze przed mistrzostwami weźmiemy udział w obozie przygotowawczym. Bardzo się na ten wyjazd cieszymy. Julia lubi sport, który wybrała. Stara się nie opuszczać żadnych treningów. Nawet gdy czuje się źle, jedzie chociaż zobaczyć, jak inni ćwiczą. A jest na co popatrzeć, bo młodzi zawodnicy ćwiczą techniki specjalne, walczą metodą light contact i semi contact, a także tzw. tornado, czyli obrót 360 stopni i kopnięcie. Za to ostatnie otrzymują najwięcej punktów. Julia naprawdę dużo już potrafi. Oczywiście w swojej kategorii wiekowej. Nie zamierza jednak na tym poprzestać. Jej plany sięgają bardzo daleko. Póki co zdobywać będzie kolejne pasy - do czarnego włącznie. A potem dany. To będą lata pracy, ćwiczeń, zawodów, będą na pewno sukcesy, ale i gorsze wyniki. Wszystkie chce

przeżyć i z każdego się czegoś nauczyć. - Dzięki sportowi dużo jeżdżę dodaje Julia. - Rodzice zabierają mnie na wiele turniejów, mistrzostw, spotkań pucharowych. Pewnie nie byłabym w tylu miastach, gdyby nie taekwondo. Mam nowych przyjaciół, jestem sprawniejsza fizycznie. Radziłabym każdemu uprawiać jakiś sport. A zwycięstwa w zawodach dają naprawdę dużo radości. Julia zdradziła nam, że w przyszłości chciałaby zostać nauczycielką wychowania fizycznego i instruktorką taekwondo. Marzy też, by jako zawodniczka pojechać na olimpiadę. Patrząc na jej zaangażowanie i pracę w klubie, jesteśmy pewni, że takie marzenia są możliwe do spełnienia. Póki co będziemy śledzić jak radzi sobie na kolejnych etapach sportowej przygody. Na pewno jeszcze nieraz napiszemy o jej sukcesach.

Cztery lata przygody

Tak o swoich zajęciach taekwondo mówi Żaneta Leciej z Krzemieniewa. Cztery lata temu przeczytała w szkole ulotkę o zapisach do Klubu Taekwondo w Pawłowicach. Pojechała więc zobaczyć, jak one wyglądają. Spodobało jej się. Poprosiła rodziców, by pozwolili jej trenować. I to był początek tej przygody.

W tym sporcie, gdzie zawodnicy kopią się w głowę i w hogo, liczy się wzrost. Żaneta nie jest wysoka. Jest więc jej o wiele trudniej niż pozostałym dziewczynom. A mimo to zajmowała na zawodach wysokie miejsce, najczęściej drugie i trzecie. Zaczynała oczywiście od młodzików, ale już po roku startowała w kadetach. Dziś ma zielony pas z niebieskimi belkami. - Ten sport bardzo rozwija sprawność - mówi Żaneta. - Czuję się lepiej fizycznie, ale też bezpieczniej, nabrałam odwagi, otwartości. Zawodnicy trenują trzy razy w tygodniu. Żaneta najpierw chodziła na zajęcia w Pawłowicach, a potem w Lesznie. Mama woziła ja na treningi samochodem. Kupiła też córce strój i wszystkie potrzebne do walki rekwizyty. Pierwsze zawody, w których brała udział, odbyły się w 2012 roku. To były Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Tam zajęła II miejsce. A potem były już kolejne rywalizacje. Te najważniejsze to: Turniej o Puchar Burmistrza Kórnika - III miejsce (rok 2013), Otwarte Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego II miejsce (rok 2014), Puchar Polski Kadetów i Juniorów Taekwondo Olimpijskie - II miejsce (rok 2015), Turniej Pomerania Open w Niemczech - III miejsce (rok 2015). No i te bardzo ważne zawody, czyli Olimpiada Młodzieży w Sportach

Letnich we Wrocławiu. Tam Żaneta została wicemistrzynią Polski. - Nigdy nie myślałam, że tak daleko zajdę - dodaje Żaneta. Wcześniej chodziłam na zajęcia tańca do Centrum Kultury. Potem zaangażowałam się w sport. Dobrze jest być z innymi. Poznaje się wielu znajomych, z niektórymi rozmawiam przez internet, śledzę ich osiągnięcia. Naprawdę dużo zyskałam. Żaneta ukończyła Gimnazjum w Drobninie. Od września rozpoczyna naukę w zawodzie fryzjerki. Będzie miała praktyki także po południu. Podjęła więc decyzję o zakończeniu swojej przygody z teakwondo. Ale cieszy się, że poznała ten sport, że przeżyła sporo miłych chwil, i że zdobyła medale, które zawsze będą wisieć w jej pokoju.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Mniszek jak

Baran 21.03-19.04 W najbliższych tygodniach mogą skomplikować się codzienne sprawy. Pod koniec miesiąca wróci jednak wszystko do normy. W miłości ciepło i wiosennie. Single nawiążą nowe znajomości. Nie żałuj sobie rozrywek. Byk 20.04-20.05 Będziesz miała dużo powodów do radości. Czekają Cię udane zakupy, podejmiesz dobrą decyzję, dostaniesz fantastyczny prezent. Skontroluj jednak zdrowie i korzystaj z wypoczynku na świeżym powietrzu. Bliźnięta 21.05-21.06 Wielkimi krokami nadchodzi wymarzony odpoczynek. Praca nie przysporzy Ci kłopotów. Wręcz przeciwnie, możesz liczyć na pochwały lub nagrody. Ktoś z bliskich czeka na ważną rozmowę. Rak 22.06-22.07 Znajdziesz czas, by zadbać o siebie i dom. W pracy też będzie łatwiej, bo ktoś przejmie część Twoich obowiązków. Pod koniec miesiąca oczekuj miłego spotkania. Lew 23.07-22.08 To może być dobry okres dla Twojego portfela. Będziesz miała okazję zarobić trochę gotówki. Czekaj na ważny telefon w sprawach rodzinnych. Kup sobie coś ładnego. Panna 23.08-22.09 Najbliższe tygodnie to mnóstwo zwrotów akcji. Nic nie pójdzie zgodnie z wytyczonym harmonogramem i będziesz musiała zmieniać plany. Przy okazji pokażesz swoje umiejętności. Lepsze finanse. Waga 23.09-22.10 Gwiazdy "zalecają" kilka rad. Ostrożnie wydawaj pieniądze. Zadbaj o harmonię z partnerem. Bądź wyrozumiała dla dzieci. A poza tym trochę odpocznij. Najlepiej na wyjeździe. Skorpion 23.10-21.11 Nie unikaj znajomych. Właśnie teraz będziesz potrzebowała rady i wsparcia. W połowie miesiąca bardzo miłe spotkanie. Może ono zmienić coś w Twoim życiu. Strzelec 22.11-21.12 Nareszcie widać koniec Twoich kłopotów. To najlepszy moment na spełnianie marzeń. Zdecyduj się na realizację pomysłu, o którym myślisz od miesięcy. Czekaj na ważną przesyłkę. Koziorożec 22.12-19.01 Nie przesadzaj z obowiązkami, zwłaszcza w domu. Rodzina też może pomóc. W pracy spodziewaj się zmian w okresie lata. Już teraz zaplanuj urlop. Poprawa w finansach. Wodnik 20.01-18.02 Możesz liczyć na niespodzianki. Sprawią Ci je zwłaszcza najbliżsi. Ale i w pracy czeka Cię miła wiadomość. Oszczędzaj pieniądze, będą bardzo potrzebne. Uważaj też w podróży. Ryby 19.02-20.03 Postaw na przyrodę. Wybierz się na rowerówkę, idź nad jezioro, spotykaj się w plenerze. Twój organizm potrzebuje oddechu. W drugiej połowie miesiąca niewielki dopływ gotówki.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło można wysłać e-mailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: SPACER PRZY KAŻDEJ POGODZIE. Nagrodę wylosowała Marta Skrzypczak z Krzemieniewa. Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

8

1 2 3

12

5

19

7

9

4 6 8

7

2

15

5

17

16

10

18

11

13

1 4

9

12

3

13

1 2 3 4

6

11

10

1. Tkanina na suknie 2. Listki na zupę 3. Imię  Kofty 4. Tłuszcz na kaszy 5. Zakrywa łysinę 6. Filmowy wodospad 7. Rodzaj bryczki

14

5 6

8. Butelka na likier 9. Trzeźwo patrzy na świat 10. Przyrząd stroiciela 11. Kosmiczny utwór 12. Musi być  dotrzymana 13. Pudełko na miałki tytoń

7 8 9 10 11 12 13

Na cieplejsze dni 14

15 16 17 18 19

OGÓRKOWY CHŁODNIK Składniki: 6 - 7 długich ogórków, 800 ml wody, 25 dag gęstego jogurtu naturalnego, papryka, papryczka chili, pęczek szczypiorku, 1/2 pęczka koperku, 1/2 pęczka natki pietruszki, oliwa, sól, pieprz, grzanki. Przygotowanie: Sześć ogórków obierz, pokrój w kostkę, włóż do garnka z wodą, dodaj szczyptę soli, gotuj ok. 15 minut, aż będą miękkie. Przestudź. Wodę z gotowania odlej do szklanki. Ogórki zmiksuj, dodając tyle wody, by płyn miał konsys-

tencję zupy. Dodaj jogurt, posiekany szczypiorek, koperek i natkę pietruszki. Dopraw solą i pieprzem. Paprykę i chili oczyść. Paprykę pokrój w paski, chili posiekaj. Obie papryki zeszklij na małej ilości oliwy, dodaj do zupy. Udekoruj pokrojonym ogórkiem. Podawaj z grzankami. ZUPA Z POKRZYW Składniki: ok. 50 sztuk młodych pokrzyw, zielona część pora, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, 3 - 4 ziemniaki, 1/4 selera, śmietana, masło, szczypiorek, sól, pieprz.

lekarstwo

Te małe żółte kwiatki, nazywane też mleczem, to wspaniały surowiec leczniczy. Wystarczy zebrać je na łące i przygotować z nich odpowiednie mikstury. Pomagają na wiele dolegliwości. Między innymi na złą przemianę materii i problemy z wątrobą. Zamieszczamy więc trzy łatwe przepisy. Kiedy boli brzuch i mamy zaparcia, trzeba przygotować sobie sok i pić go dwa razy dziennie po łyżeczce. Zbieramy więc 20 dag kwiatów mniszka, przepłukujemy je zimną przegotowaną wodą i kroimy na miazgę. Z niej wyciskamy sok i potem dawkujemy go sobie codziennie. Na lepszą pracę wątroby należy zalać dwie łyżki świeżych płatków mniszka dwiema szklankami letniej wody. Potem gotować je na wolnym ogniu przez 15 minut. Odcedzić i pić dwa razy dziennie po szklance tego płynu. Na wzmocnienie możemy sobie zrobić syropek. Około 40 dag płatków zalewamy pół litrem wody. Przykryć, wolno zagotować i odstawić na noc. Na drugi dzień odcedzamy płyn, dodajemy tyle cukru, ile waży wywar i sok z dwóch cytryn. Wszystko gotujemy, aż syrop zgęstnieje. Wlewamy do słoików i pasteryzujemy. Taki syrop dodajemy do herbaty, naleśników, deserów.

(: (: HUMOR :) :)

Przychodzi mrówka do sklepu i pyta sprzedawcy: - Ile kosztuje truskawka? - Grosik. - A, to poproszę pół! *** Żona chwali się mężowi: - Dwóch młodzieńców ustąpiło mi dzisiaj miejsca w tramwaju. - I co? Zmieściłaś się?

Przygotowanie: Zbierz młode pokrzywy (jeśli są już nieco większa - to tylko ich górne części: 6 listków z łodyżką). Pokrzywy przełóż do miski, wlej zimną wodę i dokładnie je opłucz. Osuszone pokrzywy dość grubo posiekaj. Por pokrój w talarki, cebulkę w kostkę, a czosnek drobno posiekaj. Na patelni rozpuść masło i podsmaż na nim warzywa: kiedy cebula i por ładnie się zeszklą, dodaj pokrzywy i przesmażaj jeszcze przez 2 - 3 minuty. Dopraw do smaku. Ziemniaki i seler pokrój w kostkę, zalej 1 litrem zimnej wody. Gdy warzywa będą miękkie, dodaj przesmażone z porem i cebulą pokrzywy - gotuj jeszcze chwilę. Całość zmiksuj na jednolity krem.


[ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Festyn w Garzynie

Tegoroczny, dziesiąty już Festyn Rodzinny był uwieńczeniem działań w ramach jubileuszu przedszkola i szkoły. Dlatego też w Garzynie wszyscy zebrani na szkolnym boisku na początku festynu mieli możliwość zobaczenia programu artystycznego przygotowanego na tę okazję. Mali artyści tym razem byli podziwiani przez swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo, dziadków, sąsiadów i znajomych. Wśród widzów była również prawdziwa ekspert od popisów i dokonań dzieci - wieloletnia wizytatorka przedszkoli i szkół Eugenia Kaczmarowska. Później, już na luzie, wszyscy świetnie się bawili. Tatusiowie dzieci przedszkolnych po raz kolejny pokonali "szkolnych" w meczu piłki nożnej, a mamy uczniów zwy-

ciężyły z mamami przedszkolaków w grze "Dwa ognie". Prawie przez cały czas trwania festynu chętni mogli uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach muzycznych. Nauczyciele zorganizowali dla przedszkolaków i uczniów konkurencje sportowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Jest to możliwe dzięki rodzicom i sponsorom, którzy nie szczędzą środków, aby z roku na rok było jeszcze lepiej, a gości jeszcze więcej. Wielu przyciąga niezwykle atrakcyjna loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywa i dodatkowo uczestniczy w losowaniu nagród głównych. Tym razem był to rower oraz mikrofalówka, leżaki i wiertarka. Dzięki staraniom rodziców zapewniono szeroką ofertę gastronomiczną. Była słodka kawiarenka z przepysznymi ciasteczkami oraz herbatą i kawą. Serwowano też kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i świeże ogórki, a dla bardziej wybrednych stoisko pana Adamskiego oferowało dania na zamówienie. Przez cały czas trwania festynu dla małych i trochę większych gości były przygotowane atrakcje, takie jak: zamek dmuchany, przejażdżki bryczką, jazda na kucyku, malowanie twarzy i inne. I tym akcentem zakończono obchody jubileuszowe.

BOISKA CZYNNE W LIPCU

Orlik Pawłowice: poniedziałek i piątek 15. 30 - 22. 00, wtorek - czwartek 15. 30 - 21. 00, sobota i niedziela 14.00 - 18.00. Animator: Robert Kuczyk, tel. 691 - 473 392. Orlik Krzemieniewo: poniedziałek - sobota 15. 00 - 20. 00, niedziela 12.00 18.00. Animator: Sebastian Niedziela - tel. 782 - 956 - 941. Orlik Garzyn: poniedziałek - piątek 16. 00 - 21. 00, sobota i niedziela 13. 00 19. 00. Animatorzy: Jakub Pecolt (do 15. 07) - tel. 601 - 470 - 537. Henryk Chwaliszewski (od 16. 07) - tel. 609 - 717 - 191. Boisko Wielofunkcyjne w Oporówku: poniedziałek - sobota 16. 00 - 20. 00, sobota 15. 00 - 19. 00, niedziela 13.00 - 17.00. Animator: Andrzej Klupś tel. 730 - 165 - 555

Wyróżnienia i nagrody Z okazji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski Akcja Katolicka w Poznaniu ogłosiła konkurs dla uczniów z terenu Wielkopolski. Wzięło w nim udział 303 uczniów. Jury - oceniając prace uczestników - zwracało uwagę między innymi na trafność i oryginalność przedstawienia tematu. Wśród zwycięzców konkursu znalazły się trzy uczennice z Zespołu Szkół w Pawłowicach, które przygotowały prace pod opieką Kingi Urbańczak. Z grona uczniów szkoły podstawowej wyróżnienie zdobyła Julia Rabuska z kl. V. Natomiast w kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Joanna Kaczmarek z kl. III, a III

miejsce Zofia Kurowska, również z kl. III. Uhonorowanie zwycięzców, w obecności rodziców i nauczycieli, odbyło się w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu podczas Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej.

W zespole szkół w Drobninie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Tematem przewodnim były bajki i baśnie. Poszczególne klasy miały za zadanie przebrać się za bohaterów swojej bajki i zaprezentować na forum charakterystyczną piosenkę lub scenkę. Na uczestników czekało ciasto, malowanie twarzy, zawody sportowe i przyjazd wozu strażackiego. Uczennice klasy IIA gimnazjum z pomocą młodszych koleżanek i kolegów z klasy Va wystawiły "Śpiącą Królewnę". Festyn wzbogacił pokaz mażoretek.

Magia matematyki

Szkoła Podstawowa w Pawłowicach i Szkoła Filialna w Oporówku brały udział w projekcie "Magiczny świat matematyki". Głównym założeniem projektu była potrzeba rozwijania zdolności i zainteresowań matematycznych u dzieci. Projekt dofinansowała "Fundacja mBanku", przekazując na jego realizację 5000 zł. Adresatami projektu byli uczniowie kl. I - III ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach i Oporówku, a skierowany był on zarówno do uczniów, którzy posiadają zdolności matematyczne, jak i do uczniów, którzy mają trud-

ności w zdobywaniu matematycznych umiejętności. Łącznie w projekcie wzięło udział 128 uczniów. Przeprowadzono łącznie 70 lekcji (po 11 w kl. III i po 8 w klasach I - II). Zajęcia oparte na zabawach i grach matematycznych były ukierunkowane przede wszystkim na rozwijanie logicznego myślenia i kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. W ramach projektu nauczyciele społecznie, w formie wolontariatu, przeprowadzili konkursy klasowe i międzyszkolne. Laureaci konkursu międzyszkolnego: klasa I - I miejsce : Mikołaj Bryl, Filip Niedzielski, II miejsce : Lena Adamczak, Maksymilian Nowak, Lilianna Białek, III miejsce : Natalia Kozak. klasa II - I miejsce: Krzysztof Berus, Dawid Rychter, Symeon Weis, II miejsce: Piotr Skrobała, Alex Szepe, III miejsce: Kuba Skrzypczak. klasa III - I miejsce: Maria Skrobała, II miejsce: Kamil Rosik, Tomasz Mania, III miejsce: Maciej Maciejewski.

8 czerwca na Poznańskiej Cytadeli rozegrano finał Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnym Biegu na Orientację w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na starcie stanęło ponad 650 zawodników z województwa wielkopolskiego. Każda szkoła mogła wystawić od 3 do 4 zawodników. W klasyfikacji drużynowej brano pod uwagę trzy najlepsze czasy z danej szkoły. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci szkół z Nowego Belęcina, zajmując miejsca na podium. Brązowe medale wywalczyły drużyny chłopców ze Szkoły Podstawowej w składzie: Patryk Smektała, Mateusz Mejza, Konrad Wolny i Jakub Socha oraz dziewczęta z Gimnazjum: Weronika Marciniak, Lidia Mejza, Agata Wels i Klaudia Smektała. Na IV miejscu ukończył bieg zespół chłopców z Gimnazjum w składzie: Marek Chwaliszewski, Dawid Zieliński, Dawid Siniecki oraz Mikołaj Marcinkowski. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej, którą reprezentowały: Kinga Jurdeczka, Aleksandra Biernaczyk, Katarzyna Siniecka i Marlena Witczak, uplasowała się na dobrym VI miejscu w Wielkopolsce. Brawa dla zawodników!!!


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Spotkanie autorskie Andrzej Grabowski, jak przystało na Kawalera Orderu Uśmiechu, wniósł radość i pozytywną energię na spotkanie autorskie, w którym uczestniczyli uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Drobninie pod opieką nauczycielki, Anny Barygi. Spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży, poetą, tłumaczem i felietonistą odbyło się 16 czerwca w czytelni biblioteki w Krzemieniewie. Podczas spotkania autor prezentował swoje książki przetłumaczone na kilka języków. Chcąc

wskazać podobieństwa językowe, odczytał na głos wiersz w języku polskim, ukraińskim i czeskim, czym niezwykle rozbawił zebranych trzecioklasistów. Opowiadał, jak czytanie tych samych historii w języku polskim i obcym pomaga w nauce języków. A. Grabowski mówił o potrzebie czytania i goszczenia w bibliotece. Tłumaczył, że pierwsze czytane książki są najważniejsze. To fundament budujący system wartości. To książki pokazują piękniejszą stronę świata.

Tegorocznej kampanii przewodziło hasło "Czytanie uskrzydla". W bibliotekach w gminie odbyło się wiele spotkań z najmłodszymi dziećmi. Biblioteka w Pawłowicach zorganizowała imprezy czytelnicze dla uczniów kl. II a i II b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Dla nich przygotowano spotkanie pn. "Zwierzęta - w bajkach, wierszykach i innych utworach literackich". Utwory czytała dzieciom przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Teresa Klejbach. Po wysłuchaniu bajek i krótkiej pogadance dzieci wykonały ilustracje ulubionych zwierzątek i zrobiły z nich Mega Księgę "Świat Zwierząt". Natomiast przedszkolacy i uczniowie klas pierwszych ze szkoły w Pawłowicach spotkali się na boisku, by wysłuchać wierszy i opowiadań sportowych. Później wszyscy razem świetnie się bawili, uczestnicząc w różnych konkursach sportowych. Dzieciom czytali Marek

Nowak - szef Pawłowickich Rowerówek oraz działacz sportowy Błękitnych Kąkolewo Mirosław Forszpaniak. 10 czerwca w bibliotece w Krzemieniewie gościły grupy Wiewiórki i Jeżyki z Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie. Wizyta ta zakończyła cykl spotkań z książką dla przedszkolaków, prowadzonych w maju i czerwcu. Dla nich tego dnia zaprosiliśmy Tygryska z "Kubusia Puchatka". Na początku godzinnego spotkania dzieci usłyszały opowiastkę "Kubuś Puchatek poznaje cztery pory roku". Później były tańce, zabawa w berka, kolorowanki. W bibliotekach w Garzynie i Belęcinie książki najmłodszym czytały panie z Klubu Miłośników Książki: Regina Dudkowiak, Lucyna Kamieniarz oraz radna Henryka Przybylska. Dla wszystkich dzieci przygotowano kolorowe zakładki oraz słodkości.

Cała Polska czyta dzieciom

Życie Gminy Krzemieniewo

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Nakład 1.300 sztuk Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.gazeta.halpress.eu/dodaj

Zebrani uczniowie mogli zadawać autorowi pytania. Pytano m. in. o to, ile książek pisze miesięcznie, od kiedy pisze, ile książek napisał, skąd czerpie pomysły. Pan Andrzej powiedział, że inspirację można znaleźć wszędzie, nawet wyglądając w odpowiednim momencie przez okno. Zachęcał trzecioklasistów, by nigdy nie rezygnowali z marzeń i podkreślał, że książki mogą im w spełnieniu tych marzeń

[ 15 ]

pomóc. Pod koniec spotkania wszyscy otrzymali autografy na przygotowanych w tym celu zakładkach. Można było również zakupić książki. Wychowawczyni wzbogaciła klasową biblioteczkę wydaniem "Przygód Skrzata Wiercipiętka" z autografem. Zrobiono zbiorowe zdjęcie i trzecioklasiści, bogatsi o wiedzę i uśmiechy, udali się z powrotem do szkoły.

Na przełomie maja i czerwca w Izbie Regionalnej w Pawłowicach odbyły się lekcje regionalne przybliżające dzieciom noszenie wody w wymborkach na szuńdach, pranie na tarze, prasowanie żelazkiem na duszę, maglowanie. W lekcjach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół w Pawłowicach oraz uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Dzieci pracowały przy słowach piosenki: "Tu jedną rączkę mam, a tu drugą mam, jak praczki pracują, pokażę ja wam. Tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień. Wieszają, wieszają przez cały boży dzień. Maglują, maglują przez cały boży dzień, Prasują, prasują przez cały boży dzień".


[ 16 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 142 - Czerwiec 2016  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 142 - Czerwiec 2016  
Advertisement