Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Nr 102

ISSN 1733-4551

W sali Domu Kultury w Nowym Belęcinie odbył się koncert głogowskiego Chóru Gospel Space of Grace. Ta muzyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pieśni gospel wielbią Chrystusa i są uniwersalne dla wszystkich chrześcijan. A przy tym niosą radość i optymizm. Koncert w Nowym Belęcinie był jednym z trzech, jakie odbyły się w ramach III Międzynarodowych Warsztatów Gospel. Pozostałe miały miejsce w Lesznie i w Osiecznej. Belęcińska impreza zgromadziła wielu widzów, a zapraszało na nią Gminne Centrum Kultury. Uczestnikami warsztatów byli też członkowie Chóru "Krzemień". Dziesięć osób wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez Petera Francisa, wokalistę i dyrygenta z Wielkiej Brytanii oraz muzyka i wokalistę Adama Rymarza.

GMINY Luty 2012 KRZEMIENIEWO

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł

Święto szkoły

Zespół Szkół w Pawłowicach nosi imię Powstańców Wielkopolskich. Zawsze w styczniu, w rocznicę powstania, uczniowie i nauczyciele obchodzą więc święto swojego patrona. Tak było i w tym roku. W środę, 30 stycznia odbył się w szkole uroczysty apel. Jego mottem przewodnim były słowa: „Nikt im iść nie kazał. Poszli bo tak chcieli”. W programie słowno - muzycznym wykorzystano utwory poetyckie, pieśni patriotyczne oraz muzykę klasyczną polskich kompozytorów. Wszystko po to, by przypomnieć, że 11 listopada 1918r. powstała niepodległa Polska. Poznańskie nie weszło jednak w skład Rzeczypospolitej. Walka o powrót do macierzy rozpoczęła się 27 grudnia 1918r. w godzinach popołudniowych, gdy w centrum Poznania padły pierwsze strzały. Polała się ofiarna krew powstańcza. Rozpoczął się bój mieszkańców całej Wielkopolski o wolność oraz usunięcie pruskiego zaborcy. O powodzeniu powstania zadecydował spontaniczny i masowy udział całego ludu wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym. To dzięki niemu, po 123 latach niewoli, na ziemi Piastów ogłoszona została niepodległość, a Wielkopolska wróciła do upragnionej macierzy. Uroczystość w pawłowickiej szkole zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, dyrektor Instytutu, dyrektorzy szkół, działacze społeczni. Wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu podziękowała dyrektor szkoły Mirosława Graf.


Wielkanocny koszyk i stół [2]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Jak zawsze przed świętami, czeka nas bardzo miłe wydarzenie. Gminne Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszy Rodzinny Koszyk Wielkanocny oraz na pokaz wielkanocnych stołów. Obie imprezy odbędą się równocześnie w sobotę, 23 marca w Domu Kultury w Garzynie. Będzie kolorowo, słonecznie, wiosennie. Impreza rozpocznie się o godz. 15.00.

Piękne, wielkanocne koszyki przygotować mogą mieszkańcy gminy, zarówno grupy przyjaciół, uczniów, członkowie rodzin jak i osoby indywidualne. Technika ich wykonania jest dowolna. Mogą być wykonane z różnych surowców, dowolnych rozmiarów i kolorów. Ważne, by były zrobione samodzielnie, a komisja oceni ich estetykę i pomysłowość. Każdy może dostarczyć tylko jedną pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem bądź nazwą grupy. Prace dostarczyć trzeba do 20

marca do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie lub bezpośrednio do Garzyna po wcześniejszym zgłoszeniu. Rodzinne koszyki wielkanocne oceniać będzie jury. Nagrody otrzymają autorzy pięciu najładniejszych prac, natomiast wszyscy odbiorą dyplomy i upominki. Prace prezentowane będą na wystawie w Domu Kultury w Garzynie do 10 kwietnia. I jeszcze druga ważna informacja. Stowarzyszenie „Krze-

mianki” oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, koła emerytów oraz osoby prywatne do pokazania swoich zdolności dekoracyjnych i kulinarnych przygotowując świąteczne stoły. Piękne dekoracje i wypieki pokażą bogactwo Wielkiej Nocy i tradycje świąteczne naszego regionu. Za udział w prezentacji grupy otrzymają dyplomy i nagrody. W czasie imprezy zobaczymy widowisko wielkanocne w wykonaniu zespołu „Borkowiacy”. Zgłoszenia do pokazu stołów przyjmuje telefonicznie Jadwiga Nowak (tel. 65 536 05 82) oraz GCK (tel. 605 567 878). Na zgłoszenia czekamy do 15 marca. Projekt wspiera Powiat Leszczyński.

To będzie bardzo miły i niezapomniany wieczór. Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich Krzemianki oraz Gminne Centrum Kultury z Krzemieniewa zapraszają na koncert pod nazwą „Być kobietą”. Dedykowany on jest wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Specjalnie dla nich wystąpi Tomasz Bednarek znany m.in. z serialu Klan. Jesteśmy przekonani, że przy kawie i muzyce zespołu Paradise nikt nie będzie się nudził. Koncert odbędzie się w sobotę, 9 marca, w sali Domu Kultury w Garzynie. Początek o godz. 17.00.

Wygrała w regionie

Weronika Jabłońska, uczennica gimnazjum z Drobnina, znalazła się wśród zwycięzców rejonowych eliminacji konkursu wiedzy religijnej. Konkurs pod hasłem „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”, na etapie szkolnym wygrały Weronika Jabłońska i Anna Kowalska. One reprezentowały szkołę na eliminacjach w Lesznie, a na finał do Poznania pojedzie Weronika. Gratulujemy wiedzy i solidnego przygotowania się do wszystkich etapów konkursu.

Strażackie zebrania

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o zapisy pod numerami telefonów 65 536 05 82 (pani Jadwiga Nowak) lub 605 567 878 (GCK). Projekt wspierany jest przez Powiat Leszczyński.

UWAGA  CZYTELNICY Z KRZEMIENIEWA

Gminne Centrum Kultury informuje, że w marcu i kwietniu biblioteka w Krzemieniewie nieczynna będzie w soboty. Do placówki zapraszamy w pozostałe dni tygodnia, zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki.

Boiska już czynne

Od marca czynne będą wszystkie boiska w gminie. Jak co roku, animatorzy sportu rozpoczną pracę na boiskach Orlik w Krzemieniewie, Pawłowicach i Garzynie oraz na boiskach w Drobninie i Oporówku. Jeśli pogoda pozwoli, już teraz będzie można przyjść i pograć w piłkę. W następnym wydaniu „Życia...” podamy godziny otwarcia boisk oraz nazwiska i telefony animatorów. Będziemy też informować o turniejach i imprezach, jakie odbywać się będą na tych obiektach. Wejście na boiska jest oczywiście bezpłatne.

Od kilku tygodni trwają w gminie zebrania sprawozdawcze ochotniczych straży pożarnych. Kiedy oddawaliśmy gazetę do druku odbyło się już 9 zebrań. Na wszystkich członkowie zarządów jednostek OSP informowali o tym, co zdarzyło się w minionym roku na terenie gminy. Strażacy brali udział w gaszeniu pożarów, usuwali skutki wypadków drogowych, a także połamane drzewa i gałęzie, likwidowali też skupiska os i szerszeni. Na szczęście, w gminie nie było wielu niebezpiecznych zdarzeń. Strażacy wzięli udział w ćwiczeniach w Rydzynie oraz w gminnych zawodach strażackich. Na zebraniach dyskutowali zwłaszcza o stanie hydrantów na wsiach oraz konieczności uzupełnienia sprzętu strażackiego.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Inwestycje i remonty w roku 2013

Jak co roku podajemy na łamach „Życia...” wykaz wszystkich remontów i inwestycji jakie będą prowadzone na terenie gminy. W budżecie na te prace przeznaczono 6.194.022 zł. Są to pieniądze zarówno z tegorocznego budżetu, jak i z ubiegłorocznej nadwyżki. Kwota ta stanowi 25,55 procent wszystkich wydatków na rok 2013. Urząd Gminy będzie się oczywiście także starał o pieniądze z zewnątrz. O realizacji poszczególnych robót będziemy informować czytelników na bieżąco. Poniżej wykaz zaplanowanych robót inwestycyjnych łącznie z pracami przewidzianymi z Funduszu Sołeckiego. W chwili oddawania gazety do druku propozycje te zaakceptowały wszystkie komisje Rady. Sesja na której radni podejmą uchwałę zatwierdzającą wydatki na inwestycje odbędzie się 27 lutego.

NAZWA ZADANIA

Budowa kanalizacji w Pawłowicach

Pomoc dla powiatu na budowę drogi Pawłowice - Nowa Wieś

WYDATKI OGÓŁEM

1 040 044 zł

800 000 zł

Budowa ciągu pieszo - jezdnego Garzyn

501 687, 22 zł

Budowa domu rekreacyjnego w Bojanicach

112 845, 71 zł

Budowa chodnika w Krzemieniewie w kierunku Bielaw

Komputeryzacja UG

Budowa oczyszczalni ścieków przy GCK Budowa wodociągu w Mierzejewie

Przygotowanie projektu kanalizacji Garzyn

Zakup lamp oświetlenia ulicznego hybrydow

Budowa drogi Krzemieniewo - Zbytki

Wykup gruntów pod drogę Krzemieniewo - Zbytki

Budowa ścieżki rowerowej Lubonia - Oporówko

Zakup pawilonu- namiotu - FS Brylewo

Rezerwa budżetu na inwestycje

Utwardzenie placu przy Sali Wiejskiej w Nowym Belęcinie

Remont chodnika w Bielawach - FS Remont dróg w Luboni - FS

Remont chodnika w Oporówku - FS

Remont chodnika w Starym Belęcinie

Remont biblioteki w Pawłowicach

Remont sceny w Domu Kultury w Garzynie

Remont drogi w Zbytkach

Remont elewacji budynku remizy OSP w Krzemieniewie

Utrzymanie świetlic terapeutycznych przy szkołach

Wydatki na zakup kontenerów do odpadów

Remont chodnika Oporowo - FS Naprawy dróg gminnych

Pomoc dla powiatu na remont drogi w Pawłowicach

Pomoc dla powiatu na powierzchniowe utrwalenie dróg

Pomoc dla powiatu na zadanie z zakresu ewidencji gruntów Powierzchniowe utrwalenie drogi w Górznie Wydatki bieżące w Urzędzie Gminy Remont w szkole w Garzynie

Remont w szkole w Nowym Belęcinie Remont w szkole w Pawłowicach Remont w szkole w Drobninie

Remont w Przedszkolu w Krzemieniewie Remont w Przedszkolu w Pawłowicach

173 187, 22 zł

17 000 zł

30 000 zł

550 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

1 500 000 zł

210 000 zł

267 000 zł

5 403, 89 zł

95 000 zł

25 567, 47 zł

5 588, 12 zł

7 680, 45 zł

21 524, 04 zł

17 950, 25 zł

20 000 zł

20 000 zł

6 886, 59 zł

20 000 zł

34 600 zł

50 000 zł

20 637, 02 zł

30 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

20 000 zł zł

35 000 zł

12 080, 72 zł

25 200 zł

45 890 zł

143 000 zł

20 765 zł

11 650 zł

7 835 zł

RAZEM: 6 194 022, 70 zł

W TYM Z  NADWYŻKI

25 765, 28 zł

---

480 000 zł

150 000 zł

100 000 zł

10 000 zł

30 000 zł

550 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

-----

267 000 zł

-----

13 000 zł

-----

10 000 zł

10 000 zł

5 000 zł

20 000 zł

---

20 000 zł

34 600 zł

50 000 zł

10 000 zł

30 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

---

35 000 zł

12 080, 72 zł

25 200 zł

45 890 zł

143 000 zł

20 765 zł

11 650 zł

7 835 zł

RAZEM: 2 406 786 zł

Milion na drogę [3]

To bardzo dobra wiadomość. Urząd Gminy otrzymał około miliona złotych na wykonanie drogi Zbytki-Krzemieniewo. O tej inwestycji pisaliśmy już kilka razy. Droga prowadzić będzie od drogi krajowej nr 12 do siedziby firmy Debon. Już rozstrzygnięto przetarg na wykonanie tych prac. Droga kosztować będzie 2. 400. 000 zł, a zatem mniej niż wstępnie zakładano. Prace rozpoczną się wkrótce, a zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 września bieżącego roku. Urząd Gminy złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie budowy tej drogi. W budżecie państwa jest fundusz na takie inwestycje. Z Wielkopolski wnioski o te pieniądze złożyło 91 gmin. Do ostatecznej rywalizacji wybrano 12 wniosków. Krzemieniewo było wśród nich. Już wiadomo, że nasza gmina pieniądze dostała. Będzie to około miliona złotych, czyli 50 procent tzw. kosztów kwalifikowanych. Z tego funduszu nie można natomiast płacić przebudowy linii energetycznej, robót przy sieci gazowej czy instalacji kolejowych. Dotacja przeznaczona będzie konkretnie na budowę drogi. Z regionu leszczyńskiego pieniądze z tego funduszu dostały tylko dwa powiaty leszczyński i kościański oraz dwie gminy - Gostyń i Krzemieniewo. Naszą gminę ta inwestycja kosztować więc będzie tylko 1. 400. 000 zł.

Z PIT-em do Urzędu

W Urzędzie Gminy w Krzemieniewie dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego z Leszna. Na miejscu będzie można wypełnić zeznania podatkowe za rok 2012. Pracownicy Urzędu Skarbowego udzielą wszelkich informacji dotyczących zeznań oraz odbiorą wypełnione formularze PIT. Dyżur potrwa od godziny 10 do 14 we wtorek, 5 marca oraz w środę, 3 kwietnia. Formularze zeznań będzie można odebrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy.


Kanalizacja w Rozmowy o wsi Pawłowicach i rolnictwie [4]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Już wkrótce rozpoczną się prace przy drugim etapie kanalizacji w Pawłowicach. Przede wszystkim wykonawca położy nową nawierzchnię na ulicach, pod którymi kolektor położono w zeszłym roku. Za część tych prac zapłaci Starostwo Powiatowe w Lesznie. Potem ruszą roboty na ulicy Wielkopolskiej. Zgodnie z planami, w tym roku rury miały być wkopane na odcinku od ronda do gościńca. Prawdopodobnie jednak do jesieni uda się zrealizować całą inwestycję. Będą więc w Pawłowicach zarówno sieć kanalizacyjna, jak i przyłącza do posesji. Urząd Gminy zabezpieczył też w budżecie środki na naprawę nawierzchni ulicy. Wspólnie z wykonawcą pokryje koszty położenia nawierzchni na całej szerokości jezdni.

W poniedziałek 18 lutego pierwsza grupa uczestników rozpoczęła warsztaty komputerowe. Przypomnijmy, że są one adresowane do osób, które ukończyły 50 lat i nie mają doświadczenia w pracy z komputerem i Internetem. Projekt realizowany jest w ramach operacji „Komputer i Internet w społeczeństwie aktywnym 50+” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Chata Wiejska w Kociugach już działa. Pisaliśmy o jej budowie w ubiegłym roku i o tym, że jeszcze przed gwiazdką mieszkańcy zorganizują w niej pierwsze imprezy. I tak się stało. W grudniu było otwarcie, a zaraz potem sylwester, balik dla dzieci i Dzień Babci i Dziadka. Chata zaczęła więc funkcjonować niedawno, a już Rada Sołecka i sołtys zaprosili mieszkańców na kilka imprez. Było naprawdę wesoło i ciekawie. Już teraz wszyscy myślą o wiosennych spotkaniach, ale także o doprowadzeniu wody do chaty oraz o zakupach związanych z jej wyposażeniem. Mają o czym marzyć.

Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprosił rolników na spotkanie z europosłem Andrzejem Grzybem oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także Starostwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozmawiano o najważniejszych dla wsi sprawach, w tym oczywiście o dopłatach bezpośrednich.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie. Goście, a więc europoseł Andrzej Grzyb, dyrektor Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Marek Berr, członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Haupt, zastępca starosty leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak, kierownik ARiMR Janusz Perski oraz wójt gminy Andrzej Pietrula spotkali się z dyrektorem OHZ Tadeuszem Ziółkowskim, obejrzeli prezentację gospodarczych osiągnięć spółki. Potem przez ponad dwie godziny rozmawiali z rolnikami. A mówiono o wielu sprawach. Europoseł Andrzej Grzyb wrócił właśnie z Brukseli, gdzie ważyły się losy budżetu unijnego. Przedstawił wynik negocjacji, wielkości dopłat przyznane rolnikom, a także sposób sfinalizowania inwestycji rolniczych. Odniósł się też do problemu wprowadzania na polski rynek dwóch odmian roślin transgenicznych. Wyraził niepokój. że 80 procent światowego obrotu ziarnem jest w rękach zaledwie dziewięciu firm oraz że koncert Munsanto produkuje nie tylko materiał siewny, ale także herbicydy, których rzeczywiste oddziaływanie na środowisko nie zostało jeszcze dokładnie zbadane.

Dyrektor Marek Berr mówił o gospodarce wodnej w regionie. Wymieniał kwoty, jakie Urząd Marszałkowski przeznaczy na infrastrukturę wodną i dotacje do spółek wodnych. Przedstawił finansowanie projektu Odnowa Wsi, mówił o grupach producenckich i promocji naszej żywności. Informacje o pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił Janusz Perski. Wyjaśnił problem dopłat bezpośrednich i przyczyny zdarzających się nieprawidłowości w podawanych wielkościach obszarowych. Mówił o wnioskach na dopłaty obszarowe i do nasion. Swoje wystąpienia mieli też Zbigniew Haupt, który przedstawił aktualności z sejmiku oraz przedstawiciel Związku Działkowców, mówiący o projekcie obywatelskiej ustawy o ogródkach działkowych. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Powiatowego PSL Jan Szkudlarczyk. W poniedziałek, 11 lutego odbyły się spotkania z senator Andżeliką Możdżanowską. Pani senator była w przedszkolu i bibliotece w Krzemieniewie, w szkołach w Drobninie, Garzynie, Nowym Belęcinie oraz w szpitalu w Górznie i w OHZ.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO Jeszcze o zeznaniach podatkowych

Na pytania czytelników, dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych w Niemczech, odpowiada Renata Lachiewicz, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Lesznie.

- Czy uzyskane w 2012 roku dochody z pracy na terenie Niemiec muszę wykazać w zeznaniu podatkowym ? - O tym czy zagraniczne dochody należy wykazać w zeznaniu podatkowym, decydować będzie to, jakiemu obowiązkowi podatkowemu podlegamy w Polsce. Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania – rezydencji podatkowej, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. - Co to jest rezydencja podatkowa? - Polskimi rezydentami są osoby, które mają na terytorium Polski miejsce zamieszkania - centrum interesów osobistych lub gospodarczych (np. rodzinę, mieszkanie, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce wykonywania pracy) lub przebywały w naszym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli ktoś spełnia choć jeden z powyższych warunków, w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazać polskie i zagraniczne dochody (nieograniczony obowiązek podatkowy). - Moje wynagrodzenie na terenie Niemiec wypłacane było co tydzień. Jaki kurs euro należy przyjąć do przeliczenia dochodu na złotówki ? - Sposób obliczania dochodu z wynagrodzenia za pracę bez względu na kraj w którym był uzyskiwany, jest taki sam. Przychody brutto uzyskane za granicą pomniejsza się o przysługujące diety, a następnie uzyskaną kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów. Zagraniczne dochody przelicza się na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Pamiętać należy o posiadaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych dochodów za granicą. - Od uzyskanych dochodów z wynagrodzenia na terenie Niemiec płaciłem podatek. Czy w Polsce dochód ten będzie jeszcze raz opodatkowany? - Wykazanie w zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych nie oznacza, że od nich zapłacimy w Polsce podatek. O tym decydują konkretne umowy międzypaństwowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku dochodów uzyskanych na terenie Niemiec stosujemy metodę wyłączenia z progresją tzn. dochód zagraniczny uwzględnia się wyłącznie dla potrzeb ustalenia stopy procentowej (stawki podatkowej), która zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałych dochodów podatnika uzyskanych w Polsce. Jeśli natomiast w Polsce podatnik nie uzyskał żadnych dochodów, a dochody uzyskane na terenie Niemiec zostały w tym państwie opodatkowane, taki podatnik nie musi rozliczać się w Polsce. - Jaki druk formularza podatkowego należy wypełnić w przypadku uzyskanych dochodów zagranicznych? - W przypadku deklarowania dochodów zagranicznych wypełniamy PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG.

Szkolenia dla rolników Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenia chemizacyjne). W myśl ustawy o ochronie roślin, rolnicy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym co 5 lat i taki jest okres ważności wystawianych na szkoleniach zaświadczeń. Szkolenia organizuje firma ROLWIR Sp. z o. o. (jako spółka Wielkopolskiej Izby Rolniczej), która

posiada uprawnienia do organizowania takich szkoleń. Program szkoleń obejmuje 14 godzin lekcyjnych (rozłożonych na 2 dni) niezależnie, czy rolnicy szkolą się po raz pierwszy czy kolejny. Koszt szkolenia wynosi 80 zł od osoby. Szkolenie może odbyć się w danej miejscowości po zgromadzeniu grupy minimum 25 osób. Zgłoszenia chętnych przyjmuje Biuro Powiatowe WIR w Lesznie, ul. 1 Maja 1. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 606 347 040.

[5]

Wnioski przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez Internet. Aby jednak skorzystać z tego ułatwienia, trzeba otrzymać login, czyli kod dostępu do platformy Agencji i utworzyć własne hasło. Wnioski o nadanie loginu odebrać można bezpośrednio w siedzibie Agencji lub pobrać je z internetowej strony. Jej adres to www. arimr. gov. pl. Wypełniony wniosek dotrzeć musi do Agencji. A potem po wpisaniu hasła można już obszarowe wnioski przesyłać Internetem. Będzie szybciej i prościej.

Rehabilitacja po szpitalu

Ta informacja ważna jest dla chorych, którzy z różnych powodów trafiają na szpitalne oddziały neurologiczne, neurochirurgiczne, czy ortopedyczne. Najczęściej leczą się tam po wypadkach, udarach, czy operacjach ortopedycznych. Tym chorym lekarze zazwyczaj po wyjściu ze szpitala zalecają rehabilitację. Rzecz w tym, że miejsc w szpitalach rehabilitacyjnych ciągle jest zbyt mało. Szpital rehabilitacyjny w Górznie jest doskonale wyposażony i przez cały rok ma komplet pacjentów. Chorzy, którzy otrzymują skierowania na rehabilitację z poradni, czekają na przyjęcie do Górzna nawet trzy lata.

Tymczasem nie wszyscy wiedzą, że w pierwszej kolejności leczone są osoby, które otrzymują skierowanie na rehabilitację od lekarza z oddziału szpitalnego. Jeśli więc lekarz uzna, że rehabilitacja jest niezbędna, takie skierowanie należy uzyskać razem z wypisem ze szpitala. Wówczas można starać się o przyjęcie do Górzna natychmiast po opuszczeniu szpitala. Placówka w Górznie z takim skierowaniem przyjmuje chorych w ciągu 30 dni. Należy więc jak najszybciej zarejestrować chorego, dostarczyć szpitalne skierowanie faksem bądź osobiście i rozpoczynać rehabilitację. Im wcześniej się bowiem takie leczenie rozpocznie, tym jego skuteczność lepsza.

Informujemy naszych czytelników, że od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw zniesiono kilka zapisów dotyczących obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, m. in.: 1. możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, 2. możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, 3. odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej, 4. zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, oby-

wateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy, 5. zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów, 6. zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego mieszkańców lub pracowników, 7. wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, 8. wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy.

Meldunkowe ułatwienia


[6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Serdeczne życzenia

Bardzo miłe chwile przeżywali wierni z parafii Drobnin. Otóż w serdeczny i ciepły sposób uczcili oni 60 urodziny swojego proboszcza, księdza Stanisława Pietraszka. Przede wszystkim wzięli udział we mszy świętej, odprawionej w intencji zdrowia i posłannictwa swojego księdza. Ale przyszli też z kwiatami i podziękowaniami. Za prowadzenie parafii, za oddanie ludziom, za wprowadzenie w ich codzienne życie muzyki i radości. Ksiądz Stanisław Pietraszek urodził się w 1953 roku we wsi Lamki pod Ostrowem. W dzieciństwie służył do mszy świętej, uczył się gry na akordeonie, chodził z księdzem po kolędzie. Dziesiątki rozmów ze swoim proboszczem

utwierdziły go w przekonaniu, że jego życiową drogą będzie kapłaństwo. Zaraz po maturze wstąpił więc do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1978 roku. Wikarym był przez 13 lat, a pierwszą parafię objął w Starym Bojanowie. Stamtąd w 1996 roku przyszedł do Drobnina. U nas jest więc już 17 lat. Zna wszystkich mieszkańców, uczestniczy w najważniejszych momentach ich życia, wspiera w radościach i smutkach. Ksiądz Stanisław prowadzi kronikę parafii, jeździ z wiernymi na pielgrzymki, zbiera pieśni ze wszystkich regionów kraju, zaprasza na imprezy dzieci i młodzież. Jest więc, jak mówią parafianie,

Złote gody

Helena i Ryszard Latanowiczowie z Garzyna obchodzili swoją złotą rocznicę ślubu 8 lutego. Tego dnia, 50 lat temu wzięli ślub cywilny, a 20 lutego ślub kościelny. O uroczystości nie zapomnieli przedstawiciele władz gminy oraz koledzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także Związku Kombatantów. Gości było więc sporo, a wszyscy życzyli jubilatom przede wszystkim zdrowia. Wójt gminy Andrzej Pietrula i przewodniczący Rady Stanisław Osięgłowski wręczyli państwu Latanowiczom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez prezydenta RP. Nie brakowało kwiatów i upominków.

Helena Latanowicz pochodzi z Kąkolewa, choć urodziła się w obozie, w Łodzi. Tam w czasie wojny wysiedleni zostali jej rodzice. Pan Ryszard też spędził dzieciństwo na wygnaniu. Jego rodzinę Niemcy wywieźli z Garzyna do Tomaszowa Mazowieckiego. Można więc powiedzieć, że przyszli małżonkowie wojenny los mieli podobny. Po woj-

nie wrócili do swoich domów. Pan Ryszard całe zawodowe życie był elektrykiem. Najpierw pracował w PKS-ie, potem w POM Antoniny, a najdłużej w OHZ Garzyn. Przepracował 36 lat. W 1992 roku poszedł na rentę, a potem na emeryturę. A pani Helena była sprzedawczynią w sklepie w Kąkolewie. Właśnie tam się poznali i do dziś ze śmie-

naszym proboszczem. Nic dziwnego, że pamiętali o jego urodzinach i tym, że uczy ich miłości do Boga. Od parafian, ale i od władz gminy oraz od naszej redakcji przekazujemy serdeczne życzenia

zdrowia, jak najdłuższego pełnienia posługi kapłańskiej, a także nieustającego umiłowania pieśni, bo jak podkreśla ksiądz Stanisław „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

chem wspominają, że pan Ryszard nie zapłacił za towar w czasie tej pierwszej wizyty. Mówił, że zapatrzył się na dziewczynę, która już wkrótce została jego żoną. Po ślubie młodzi zamieszkali w Garzynie u rodziców pana Latanowicza. Ojciec prowadził w domu restaurację i sklep. Szybko zaczęli jednak budować swój dom, na działce obok. Przeprowadzili się na swoje w 1964 roku. Pani Helena pracowała jeszcze w sklepie w Garzynie, a potem w octowni w Lesznie. Na rentę poszła po 15 latach pracy. Jubilaci wychowali pięcioro dzieci - trzech synów i dwie córki. Wszyscy mają zawody, założyli rodziny, dali dziadkom wnuki. Jubilaci doczekali się ośmiorga wnucząt. A mieszkają z córką, zięciem i wnuczką. Mają więc bliskich przy sobie i zawsze mogą liczyć na opiekę i pomoc. Pozostałe dzieci mieszkają w Kąkolewie, Krzemieniewie, jeden syn także w Garzynie, córka w Niemczech. Nigdy nie będą sami. Pana Ryszarda Latanowicza zna bardzo wiele osób i to nie tylko w Garzynie. Od lat zajmował się

bowiem pracą społeczną. Przede wszystkim lubił sport. To on z kolegami zakładał w 1954 roku LZS i sam grał w piłkę. Po latach tą pasją zaraził synów. Ale pan Ryszard działał też w straży, związkach zawodowych, w Radzie Powiatowej, był inspektorem, później członkiem Koła Emerytów. Pamięta jak z mieszkańcami wsi budowali Dom Kultury, jak organizowali wycieczki dla młodzieży, jak razem z innymi zbierali kamienie z pól. Dziś jest co wspominać. Razem z żoną są też członkami Koła Emerytów i Rencistów i za swoją działalność otrzymali odznaczenia emeryckie. Zapytani jak teraz wypełniają dzień, mówią, że krzątają się wokół domu. Niestety, zdrowie nie zawsze im dopisuje, więc robić już wiele nie mogą, ale pani Helena chętnie pracuje w kuchni, trochę w ogródku, pan Ryszard posprząta w obejściu. Uczestniczą też w spotkaniach Koła Emerytów, zawsze są na wigiliach, Dniach Seniora, czasem na spotkaniach czy występach dzieci. A o czym marzą? Tak naprawdę to tylko o zdrowiu. I właśnie zdrowia jubilatom życzymy.


Obchodzimy imieniny

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

90 lat pani Stefanii

Kiedy z panią Stefanią Tęgą z Kociug siada się do rozmowy, naprawdę trudno uwierzyć, że skończyła 90 lat. Bez problemu opowiada o swoim życiu, wspomina rodzinę, znajomych, wymienia nazwiska nauczycieli, proboszczów, kolegów z klasy. Z uśmiechem mówi, że nie wie, kiedy te wszystkie lata minęły, bo jej wydaje się, że to było tak niedawno. Z rocznika 1923 w Kociugach pozostał tylko jeden sąsiad, a dwie koleżanki wyjechały do dzieci. Dziewięćdziesięciolatków z Kociug pozostało więc tylko czworo. Szczęście, że wśród nich jest pani Stefania.

Babcia Stefania z prawnuczkami - Julią, Olą i Małgosią.

Urodziła się w Kociugach i tu spędziła całe swoje życie. Zawodowo związane było ono z majątkiem, w którym przed wojną pracowali rodzice, a potem ona i mąż. Mieszkania też mieli z gospodarstwa, w sumie trzy, niemal obok siebie. Zawsze były to bardzo małe mieszkanka. To ostatnie, w którym mieszka do dziś, ma zaledwie pokój z kuchnią i pokoik na strychu. Był czas, że mieszkało w nim dziewięć osób. O swoim życiu pani Stefania mówi, że było pracowite, skromne, spokojne. Męża poznała na zabawie. Pochodził z Oporówka i wtedy pracował w lesie. Pobrali się w 1949 roku. Zamieszkali u jej ojca i brata, bo mama już nie żyła. Brat bardzo dużo im pomagał, a że był kawalerem, pozostał z nimi na zawsze. Pani Stefania urodziła pięcioro dzieci. Wszyscy zdobyli zawody, czwórka założyła rodziny. Synowie mieszkają w Kąkolewie i Krzemieniewie, jedna córka w Szreniawie, a dwie na miejscu, w Kociugach. Najmłodsza Zofia została z mamą. Pani Stefania mówi, że to radość, iż ma córki przy sobie. Starsza mieszka naprzeciwko i codziennie zagląda do mamy. Druga z nią po prostu mieszka. Pani Stefania cieszy się z takiej opieki i takiej pogodnej starości. Na szczęście jest

sprawna, chodzi, najprostsze czynności zrobi sama. Najbardziej lubi lato, kiedy może iść do ogrodu, albo posiedzieć w altance. Już wypatruje wiosny. Stefania Tęga doczekała się 11 wnucząt i tyle samo prawnucząt. Czwórka mieszka za granicą, ale do babci przyjeżdżają. To są bardzo miłe chwile, bo jubilatka kocha wizyty najbliższych i cieszy się z każdego spotkania. A najbardziej tęskni do męża, który odszedł już 17 lat temu. Był traktorzystą i tak zwaną „złotą rączką”, dużo zrobił w domu. Byłoby dobrze być w tym wieku razem. Pani Stefania zapytana jak spędza czas mówi, że dużo czyta i to bez okularów, ogląda telewizję, raz w miesiącu przyjmuje księdza. Kiedyś jeździła na wycieczki, należała do Klubu Emerytów, odwiedzała dzieci. Teraz, niestety, jest już tylko w domu. I marzy o tym, by jak najdłużej być zdrową, choć mając 90 lat musi się liczyć z tym, że zawsze coś może dolegać. Najważniejsze, że ma z kim wspominać przeszłość, opowiadać o niej, cieszyć się najbliższymi. A my życzymy pani Stefanii co najmniej stu lat i takiej pogody ducha jak do tej pory. Na pewno nie zapomnimy o kolejnych jubileuszach.

[7]

Dominika - 9 III

Dominika to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa „dominicus”, czyli pański, należący do Boga. Przywędrowała do nas w XIV wieku. Kobiety o tym imieniu są obiektywne, pewne siebie, posiadają męską umiejętność rządzenia. Dominika to wierna przyjaciółka, jednak jej zachowanie wobec przyjaciół bywa nierówne. Łatwo wybucha i lubi mówić „nie”. Bywa, że się sprzecza i jest uparta oraz przekorna. Jej kolorem jest fiolet, liczbą czwórka, rośliną wrzos, zwierzęciem karp, a kamieniem oliwin. Imieniny obchodzi także 22 stycznia, 5 lutego, 12 maja, 6 czerwca, 6 lipca, 4, 6 i 8 sierpnia, 14 października, 27 listopada oraz 20 i 29 grudnia. W naszej gminie mieszka 18 pań o imieniu Dominika. Najstarsza z Mierzejewa ma 73 lata, a najmłodsza z Pawłowic tylko 3 latka. I tym starszym, i tym małym Dominikom życzymy zdrowia i pogody na

Dominika Nojman z Mierzejewa

każdy dzień. W Pawłowicach mieszka 9 Dominik, w Drobninie i Krzemieniewie - po 2, a w Garzynie, Górznie, Kociugach, Mierzejewie i Nowym Belęcinie - po jednej.

Patryk - 17 III

To imię „szlachetnie urodzonego” Patryka jest bardzo popularne w krajach anglosaskich. W Irlandii dzień jego imienin jest świętem narodowym. U nas także pojawia się coraz częściej. Patryk jest mężczyzną który ceni swobodę myśli i słowa. Nie jest wylewny, raczej skryty i bardzo subtelny. Kocha rodzinę, ale lubi też spędzać czas w dobrym towarzystwie, przy suto zastawionym stole. Jego kolorem jest pomarańczowy, rośliną dzika róża, zwierzęciem biedronka, liczbą jedynka, a znakiem zodiaku byk. Patryków w gminie Krzemieniewo mieszka aż 55. Nie ma wśród nich starszych panów, bo to imię nadaje się u nas chłopcom dopiero od 1981 roku. A zatem najstarszy Patryk z Krzemieniewa ma dopiero 32 lata. A najmłodszy, także z Krzemieniewa, ma 2,5 roczku. W Pawłowi-

Patryk Juskowiak z Oporowa

cach i Krzemieniewie mieszka po 10 Patryków, w Garzynie - 8, w Górznie - 5, w Luboni - 4, w Hersztupowie i Oporowie - po 3 oraz w Brylewie, Drobninie, Grobówcu i Starym Belęcinie - po jednym. Panom i chłopcom Patrykom życzymy, by zawsze spotykało ich dobro.

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + + W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli: 24. 01 - Zygmunt Merta, Pawłowice 06. 02 - Łucja Wawrzyniak, Zbytki

17. 02 - Ratajczak Władysława, Drobnin


Od lipca nowe zasady utrzymania czystości [8]

ŻYCIE GMINY K

Na ten temat rozmawiamy z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

- Powiedzmy na początek na czym najogólniej polegają zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach? - Od lipca odpowiedzialność za całą gospodarkę odpadami komunalnymi, czyli takimi, jakie powstają w naszych domach i mieszkaniach, przejmują samorządy. A zatem to gminy zorganizować muszą odbiór odpadów z poszczególnych gospodarstw i firm, zadbać o ich wykorzystanie lub utylizację, prowadzić działania zmierzające do jak najszerzej rozumianej ochrony środowiska. Mieszkańcy nie będą więc odtąd podpisywać indywidualnych umów z firmami wywożącymi śmieci. Tym problemem zaj-

mie się gmina, a w naszym przypadku Związek, powołany przez dziewiętnaście gmin regionu. Najwyższą władzę Związku, a więc Zgromadzenie, z mocy ustawy tworzą prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin, które do niego przystąpiły. Jak to jest u nas? - Szefowie urzędów gmin lub miast mogą do pracy w Związku wyznaczyć swojego zastępcę lub jednego z radnych. W naszym Związku działać będą wszyscy wójtowie i burmistrzowie oraz zastępca prezydenta Leszna. I to oni tworzą Zgromadzenie Związku, czyli władzę uchwałodawczo-kontrolną, podobną do Rady Gminy. Przewodni-

W czwartek, 7 lutego, uczniowie szkoły w Pawłowicach mogli kupić pyszne pączki i faworki. Wypieki przygotowały mamy i babcie dzieci, a tak zwany tłusty czwartek zorganizował Samorząd Szkolny. Było naprawdę sporo radości.

czącym Zgromadzenia został burmistrz Rawicza Tadeusz Pawłowski, a zastępcą przewodniczącego burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. - Czy problemami porządku i czystości łatwiej zajmować się wspólnie? - Naszym zdaniem, zdecydowanie tak. W całym regionie będzie jednakowy sposób odbioru i zagospodarowania odpadów. Ustaliliśmy też wspólne stawki za usługi dla mieszkańców. Prawdopodobnie korzystniejsze będą ceny wynegocjowane z firmami wywożącymi odpady. Będzie jedno biuro i wspólna administracja dla wszystkich gmin. Jestem pewien, że ostatecznie cały system wywozu nieczystości okaże się tańszy niż gdyby każda gmina robiła to samodzielnie. - Jakie najważniejsze decyzje do tej pory podjęło Zgromadzenie Związku? - Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 grudnia. Zgromadzenie powołało na nim władze Związku, to jest przewodniczącego i zastępcę Zgromadzenia, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, w skład której weszło pięciu burmistrzów: Stanisław Glapiak z Osiecznej, Karol Skrzypczak z Miejskiej Górki, Jacek Widyński z Ponieca, Grzegorz Jędrzejczak z Rydzyny i Jacek Nowak z Krzywinia. Na następnym Zgromadzeniu, 30 stycznia bieżącego roku, przyjęto też między innymi uchwałę w sprawie metody obliczania opłaty za wywóz odpadów, która u nas zależeć będzie od liczby mieszkańców danej posesji. Ustalono wysokość stawki tych opłat, a więc 9 złotych od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 15 złotych za odpady mieszane. Przyjęto też wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którą trzeba

będzie wypełnić i odesłać do Związku. Rozważano możliwość zwolnienia z opłat w rodzinach wielodzietnych za więcej niż troje dzieci w wieku do 18 lat. Takich decyzji jest sporo i myślę, że będziemy o nich informować na bieżąco, zwłaszcza teraz, zanim zmiany wejdą w życie. - Wszystkie decyzje Zgromadzenia wykonywać będzie Zarząd Związku. Pan jest jego przewodniczącym? - Zarząd jest trzyosobowy. Razem ze mną pracują wiceprezydent Leszna Jan Wojciechowski i burmistrz Śmigla Wiktor Snela. Tylko ja jestem na etacie. Wkrótce zorganizujemy Biuro Związku i zatrudnimy kilkanaście osób. Naszym zadaniem będzie jak najlepsze gospodarowanie pieniędzmi pobranymi od mieszkańców. A dodam, że na terenie gmin należących do Związku mieszka 256 tysięcy osób. Około sto tysięcy właścicieli nieruchomości będzie wnosiło opłaty za wywóz. Za te pieniądze pokryjemy koszty odbioru odpadów, koszty ich zagospodarowania i wydatki administracyjne. - Rozumiem więc, że już od lipca śmieci z naszych domów odbierać będzie firma zatrudniona przez Związek. A co z dotychczasowymi umowami na wywóz, które do tej pory indywidualnie zawierali właściciele nieruchomości? - Te umowy trzeba po prostu wypowiedzieć. Prawdopodobnie wszystkie mają trzymiesięczny okres wypowiedzenia. A zatem do końca marca należy wystosować pismo do firmy z adnotacją, że z dniem 30 czerwca wypowiada się umowę zawartą takiego to, a takiego dnia. Można powołać się na punkt umowy mówiący o możliwości wypowiedzenia. Nowe zasady utrzymania porządku i czystości są aktem prawa miejscowego i od nich nie można odstąpić. A zatem poprzednie umowy trzeba wypowiedzieć, a opłaty za wywóz wnosić do Związku. - Porozmawiajmy więc o dekla-


RZEMIENIEWO

racjach na wywóz odpadów z poszczególnych nieruchomości. - To jest w tej chwili najważniejsze zadanie organizacyjne. Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację. To jest czterostronicowy druk, który należy wypełnić pod odpowiedzialnością karną. Zakładamy, że znajdą się w nim tylko prawdziwe dane. Na tych drukach właściciele określą, ile osób zamieszkuje na posesji i czy będą śmieci segregować czy nie. Sami więc obliczą wysokość swojej opłaty za wywóz odpadów. Deklaracje będzie można pobrać ze strony internetowej Związku, będą też w urzędach gmin, prawdopodobnie dostaną je również sołtysi. Oczywiście deklaracje będą także w siedzibie Związku w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 90, w budynku firmy Lespin. - Na całą tę akcję Związek ma zaledwie miesiąc? - Zakładamy, że ostatecznym terminem, do którego powinniśmy odebrać wszystkie deklaracje, jest 29 marca. Można je wysłać na adres Związku lub dostarczyć osobiście. Wszystkie deklaracje zinwentaryzujemy i wpiszemy do programu. A wyjaśnię jeszcze, że trzeba będzie również zgłosić nieruchomość, w której się nie mieszka, ale „produkuje” odpady. Są to na przykład sklepy, kioski, domki letniskowe, budynki warsztatowe, kluby i tak dalej. Ich właściciele lub administratorzy odpowiadają za pokrycie kosztów wywozu śmieci z tych miejsc. Raz jeszcze podkreślę, że liczymy na rzetelne wypełnienie deklaracji. Przy jakichkolwiek wątpliwościach będziemy wpisane w deklaracjach dane sprawdzać. O konsekwencjach nieprawdziwych wpisów dziś nie chciałbym mówić, choć oczywiście każdy musi sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności za źle wypełnione ankiety. - Chciałabym zaprosić Pana do kolejnych rozmów na łamach naszych samorządowych miesięczników. Czy mógłby Pan w marcu wyjaśnić czytelnikom wszystkie sprawy związane z segregacją? - Bardzo chętnie, tym bardziej że w tej kwestii nagromadziło się sporo niejasności. Odpowiem więc również na pytania skierowane do redakcji miesięczników w Krzemieniewie, Osiecznej, Poniecu, Święciechowie, Rydzynie i innych. Chętnie z tą problematyką zagoszczę na łamach pism także w kolejnych miesiącach. Naprawdę jest o czym rozmawiać. - Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. HALINA SIECIŃSKA

Prawdziwe historie

[9]

Niedawno czytałam na waszych łamach historię dziewczyny, której ojciec wyjechał za granicę, a teraz po latach chce z nią z powrotem nawiązać kontakt. Czytałam i zastanawiałam się, czy po części nie jest to moja historia. Bo mój ojciec też mnie teraz szuka i też chce, abym go odwiedzała, a przynajmniej mu wybaczyła. A przecież nie tęsknił do mnie całymi latami, a co najgorsze - stworzył mojej mamie i mnie piekło w dzieciństwie.

Pochodzimy ze wsi. Moja mama tam się urodziła i tam poznała swojego przyszłego męża. Po ślubie zamieszkali u mojej babci. Na wsi urodził się najpierw mój brat, a potem ja. Piszę o tej wsi i domu mojej babci, bo tylko tam byliśmy szczęśliwi. Do dziś pamiętam zabawy na podwórzu, namioty robione ze starych koców i mnóstwo zwierząt. Zawsze były tam psy, kilka kotów i kury, które wchodziły nawet na próg domu. Dziś wydaje się to takie zwykłe i takie skromne, ale wtedy był to nasz cały świat. Bezpieczny świat. Później nieraz do tego świata uciekaliśmy. Kiedy miałam osiem lat, rodzice przeprowadzili się do miasta. Po raz pierwszy mieliśmy swoje mieszkanie z łazienką. Brat był tak szczęśliwy, że każdego dnia przyprowadzał innego kolegę, żeby mu pokazać swój własny pokój. Bo miał swój tapczan, swoje biurko, potem nawet swój magnetofon. Wydawało się, że tak będzie już zawsze. Ale zło miało się dopiero zacząć. A przyszło razem z wódką. Tata zaczął pić. Na początku nawet nie tak często, może raz, dwa razy w miesiącu. Później już co tydzień, czasem przez kilka dni. Mama nie miała siły się buntować. Kiedy nie pracowała, ciągle czekała na tatę, czasem do późnej nocy. Zawsze miał obiad, wyprane rzeczy, pełną lodówkę. A kiedy poszła do pracy, bo przecież zaczęło brakować pieniędzy, uciekała z domu. Mówiła, że ma nadgodziny, że przyjęła jakąś dodatkową pracę, że musi zostawać w firmie dłużej. Myślę, że się go bała. Na pewno nie chciała z tatą spędzać zbyt wiele czasu. Ale my z bratem nie mieliśmy dokąd uciekać. Po szkole wracaliśmy do domu, w którym było coraz gorzej. Tata nas bił. I właśnie wtedy najbezpieczniejszym miejscem na ziemi był domek naszej babci. Wiele razy pakowaliśmy rzeczy wieczorem i ostatnim autobusem jechaliśmy na wieś. Mama oczywiście z nami. Babcia zawsze nas przyjmowała, nawet, jeśli był to środek nocy. U niej nigdy nie bałam się przed

snem. Chyba dlatego tak tę wieś kocham. Babci już oczywiście nie ma, ale jej mieszkanie na wsi zostało. Tam mieszka moja mama. Wyprowadziła się od taty wiele lat temu, gdy babcia jeszcze żyła. Zamieszkały razem. Teraz mama jest sama i ani myśli wracać do miasta. Mówi, że nie potrafi zapomnieć tego całego zła, które przyniosło jej miasto. Tak naprawdę to nie miasto jest winne, tylko tata i alkohol, ale mama wiąże swój los z wyprowadzką. Mówi, że gdyby kiedyś nie wyjechali z rodzinnej wsi, ich życie potoczyłoby się inaczej. Kto wie, może ma rację? Brat bardzo szybko wyszedł z domu. Najpierw był w wojsku, potem spotkał dziewczynę, ożenił się, nie wrócił do domu. Oczywiście przyjeżdża do mamy i do mnie, ale z tatą nie utrzymuje kontaktów. Twierdzi, że ciągle czuje te razy, które odbierał w dzieciństwie. A trafiały gdzie popadło, w głowę, w twarz, w plecy. Tego nie da się zapomnieć przez całe życie. On był najbardziej skrzywdzony. Mnie ojciec trochę oszczędzał. W końcu i ja zostawiłam dom. Zabrałam tylko osobiste rzeczy i wyjechałam. Nie chcę pisać, co się ze mną działo i dlaczego nie zatrzymałam się u mamy, bo to zbyt osobiste sprawy, ale tatę pożegnałam na zawsze. Obiecałam sobie, że nigdy

mu nie wybaczę. Uznałam, że go nie mam, że odszedł, że moje dzieci nie będą miały dziadka. I teraz właśnie doszłam do miejsca, w którym moja historia jest taka jak tamtej dziewczyny, która pisała do was niedawno. Mój ojciec parę miesięcy temu odezwał się do mnie. Cały czas wiedział, gdzie mieszkam, bo wcale tak daleko nie pojechałam, ale przez wiele lat milczał. Nie wiem, czy długo jeszcze pił, czy stracił wszystko co mu zostawiliśmy, czy ma ciągle pokój mojego brata? Nie wiem, bo też nie szukałam kontaktu z nim. Tak trudno mi uwierzyć, że tata tęskni do mnie. A właśnie tak napisał, że tęskni i chce się ze mną zobaczyć. To może jednak się zmienił? Niejeden wieczór przegadałam z mamą i z bratem. Do nich tata się nie odezwał, tylko do mnie. Myślę, że jest samotny. Ma sześćdziesiąt lat i nikogo bliskiego przy sobie. Co ja mu powiem, jak się zobaczymy? Bo zobaczymy się na pewno. Ja muszę tylko jeszcze trochę pomyśleć, „przeżyć” tamte wspomnienia, o niektórych zwyczajnie zapomnieć. A mama mówi, że ojciec zawsze nim będzie... SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA

Pracownikom Zakładu Usług Leśnych w Luboni oraz mieszkańcom wsi Oporówko serdeczne podziękowanie za pomoc w ratowaniu życia mieszkanki Oporówka składa Rodzina


Najlepsi Walentynki uczniowie [ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Co roku rady pedagogiczne szkół oceniają wyniki nauki uczniów za pierwsze półrocze. Najlepsi są wyróżniani i nagradzani. Właśnie nazwiska tych najlepszych ze wszystkich placówek publikujemy poniżej. I oczywiście gratulujemy. GARZYN

Klasa I: Adamiak Aleksandra, Flaczyk Patrycja, Szczepaniak Filip, Ciesielczyk Adam, Karpińska Magdalena, Kmieć Anna, Zbieżak Julia. Klasa II: Kaźmierczak Piotr, Lutowicz Julia, Kasprzyk Barbara, Ptaszyńska Aleksandra, Charter Alexander, Jabłoński Bartosz, Śliwowski Adam. Klasa III: Kubasik Julia, Maćkowiak Julia, Michalak Oliwia, Flak Szymon. Klasa IV: Zygner Maria, Michalak Paweł, Zbieżak Bartosz. PAWŁOWICE

SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa IV: Ratajczak Paulina, Rembelska Małgorzata. Klasa V: Otto Wiktoria, Szady Aleksandra, Giezek Mikołaj. Klasa VI: Maślanka Eryk, Adamczak Tomasz, Kurowska Zofia. GIMNAZJUM Klasa I A: Wieland Jakub, Gluma Zofia, Śmieszała Maria. Klasa I B: Stachowiak Zuzanna, Oleszak Barbara, Kubiak Kacper. Klasa II B: Oleszak Julia, Maciejewska Katarzyna, Kubiaczyk Paulina, Gruszeczka Joanna, Dolacińska Wiktoria. Klasa III: Wieja Anna. DROBNIN

SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa I A: Andrzejewski Krystian, Bartlewska Weronika, Fiuk Michał, Chrząstowski Jakub, Siniecka Agnieszka, Witczak Klaudia, Wolna Natalia. Klasa I B: Robaszewska Natalia, Matuszewska Aleksandra, Piotrowski Hubert, Wielogórski Tomasz, Janiszewski Krzysztof, Stachowiak Oliwia, Karolczak Katarzyna, Urbaniak Eryk. Klasa II: Andrzejczak Jagoda, Baer Ewelina, Buczek Patrycja, Glapiak Roksana, Jańczak Marta, Rosik Michał, Skrzypczak Mikołaj, Zyber Weronika. Klasa III: Buczek Miłosz, Kostrowska Martyna, Jaszczak Jakub, Pietraszewski Igor, Krzyżoszczak Anna. Klasa IV: Chudzińska Adrianna, Chrząstowski Michał, Bartkowiak Zuzanna, Maćkowiak Mateusz, Kamiń-

ski Miłosz, Rutkowska Kornelia, Rosik Miłosz. Klasa V A: Andrzejewska Klaudia, Maciejczyk Zofia, Skrzypczak Zuzanna, Konopka Marcin, Siniecka Marika, Weber Aleksandra. Klasa V B: Frąckowiak Filip, Stachowski Szymon, Karpińska Katarzyna, Justka Joanna, Lutowicz Patryk, Gierczyk Laura. Klasa VI A: Rzepecka Monika, Hauza Patrycja, Antkowiak Łukasz, Juskowiak Zofia, Neumann Dawid. Klasa VI B: Marszałek Małgorzata, Robaszewska Beata, Wels Adrianna, Sierszeń Róża, Zajdel Miłosz, Jankowiak Adam, Flaczyk Wiktoria. GIMNAZJUM Klasa I A: Spychaj Patrycja, Skrzypczak Marta, Maćkowiak Weronika. Klasa I B: Klich Paulina, Bartkowiak Judyta. Klasa II A: Hofman Jagoda, Sikora Kamil, Małecki Krystian. Klasa II B: Szymański Mateusz, Jankowiak Wojciech, Buśkiewicz Adrian, Kamieniarz Barbara. Klasa III A: Szarletta Daria, Ryczkowska Maria. Klasa III B: Jabłońska Weronika.

Niemal we wszystkich szkołach miały miejsce walentynkowe niespodzianki. Uczniowie przygotowali przedstawienia, wrzucali listy do walentynkowych skrzynek, wręczali serduszka i słodkości. My odwiedziliśmy Drobnin, Pawłowice i Garzyn.

Klasa VIb z Drobnina wystąpiła w kolejnym przedstawieniu, realizowanym w ramach projektu „Reading and acting are exciting”. Przedstawienie zatytułowane „Mały Książę i Róża”, podobnie jak i to z okazji Halloween, odbyło się w języku angielskim. Na początku zaśpiewano znaną wszystkim piosenkę tytułową z filmu „Titanic”. „My heart will go on” Celine Dion nie jest łatwą piosenką jednak dzięki licznym próbom śpiewające trio sprostało temu trudnemu zadaniu. Następnie, publiczność dowiedziała się, czym dla naszych młodych aktorów jest miłość, a także usłyszała kilka wierszy, które przez ostatnie tygodnie uczestnicy kółka teatralnego tłumaczyli na zajęciach. Sztuka "Mały Książę i Róża” była dość nietypowa. Odtwórcy głównych ról, Książę i Róża, to postacie nieme, które od publiczności dzieliła zasłona. Widzowie widzieli tylko ich kontury odgrywające całą sytuację, ubraną w słowa przez narratora. Uczniowie świetnie poradzili sobie z postawionym przed nimi zadaniem, a publiczność również doceniła ich wysiłek. (M.K)

NOWY BELĘCIN

S T Y P E N D I A  Z A  W Y N I K I  W NAUCE: Klasa V: Bolewicz Zuzanna, Chuda Agnieszka, Musielak Zuzanna, Michalak Patryk. Klasa VI: Zielińska Paulina, Kołodziej Dominik, Musielak Wiktoria. Klasa II gimnazjum: Jankowska Jagoda. Klasa III gimnazjum: Jankowski Jędrzej. STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: Klasa V: Bolewicz Zuzanna. Klasa II gimnazjum: Bolewicz Denis, Tomczak Damian. Klasa III gimnazjum: Szulc Patryk.

W czwartek, 14 lutego przedszkolacy z grupy „Pszczółki” w Garzynie poszli na zajęcia ubrani na czerwono. Salę przystroili w rozmaite serduszka i balony. A potem wspólnie się świetnie bawili. Wyjaśniali co znaczą słowa miłość, przyjaźń, szczęście, brali udział w grach i zabawach, tańczyli i śpiewali. Zrobili też duże serca z masy solnej, którymi obdarowali rodziców. A słodkości były wyłącznie w kształcie serduszek.

OPORÓWKO

Klasa I : Rosik Krzysztof,Kempa Agnieszka, Bryl Aleksandra,Dudzińska Anna klasa II: Ryczkowski Patryk,Bryl Antoni, Fiszer Zofia, Lubiejewska Marta Klasa III: Rosińska Joanna, Karolina Skowronek

Także w Pawłowicach uczniowie w szczególny sposób wyrażali sympatię swoim przyjaciołom i kolegom. Ubrani na czerwono częstowali się ciasteczkami w kształcie serca. A poczta przyjęła dziesiątki listów.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 11 ]

Wybiorą szkołę i zawód

W gimnazjum w Pawłowicach rozpoczęto realizację zajęć dla uczniów trzeciej klasy. Mają one pomóc młodzieży w wyborze przyszłego zawodu. Zajęcia realizowane są przy ścisłej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie i prowadzone przez jej dyrektorkę, Iwonę Lipowy. Wracamy jeszcze do ferii, bo właśnie wówczas odbył się w szkole w Nowym Belęcinie - tak oczekiwany przez uczniów z oddziału przedszkolnego i klas I - III – balik karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, duchów, biedronek, motylków i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Każdy, kto dotarł na balik w przebraniu, otrzymał los, w którym ukryta była nagroda. Dzieci tańczyły przy różnych rytmach muzyki. Podczas balu odbywały się także konkursy: taniec z balonem, wyścigi konne, konkurs karaoke, znikający woreczek, konkurs tańca. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczyły, gdyż za udział otrzymywały słodkie upominki. W trakcie trwania balu były też herbatka i poczęstunek dla dzieci. Wszystkim uczestnikom balu zabawa bardzo się podobała.

Fizyka to przedmiot, który wielu uczniom sprawia trudności. Aby przekonać już najmłodsze dzieci, że to nauka o bardzo ciekawych zjawiskach, skorzystaliśmy z propozycji udziału w pokazie „Fizyka dla smyka”, organizowanym przez Akademię Nauki w Lesznie. Cel zajęć to rozbudzenie w młodych ludziach pasji do odkrywania tajemnic otaczającego świata poprzez zabawę w eksperymentowanie. 7 lutego w szkole w Nowym Belęcinie dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-V poznały zagadnienia związane z optyką. Dzieci miały możliwość poznać takie zagadnienia, jak: światło i jego kolory, tęcza, złudzenia optyczne, promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone, działanie peryskopu, widzenie owadów i wiele innych. Wszystkim uczestnikom zajęcia bardzo się podobały. Udział w zajęciach był odpłatny.

Dyskoteka karnawałowa

W połowie lutego w Zespole Szkół w Drobninie odbyła się druga już dyskoteka, tym razem karnawałowa. Najpierw bawiły się klasy młodsze, a po południu klasy starsze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Hasłem przewodnim na dyskotece dla starszych uczniów były "szalone lata sześćdziesiąte". Uczniowie mieli za zadanie przebrać się w takie ubrania, jakie noszono w tamtym czasie. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wybrali miss i mistera dyskoteki: Bartka Scholtza i Sandrę Sikorską. Otrzymali oni słodkie upominki, zostali udekorowani koronami i kotylionami. Oprawą muzyczną zajęli się chłopcy z klasy IIB gimnazjum. (MK)

Poszerzenie oferty szkoły związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i możliwościach dalszego kształcenia jest nie tylko zgodne z priorytetami Unii Europejskiej, lecz również z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyrekcja i grono pedagogiczne pawłowickiej szkoły wykazują również troskę o uczniów mających problemy w nauce lub zagrożonych z innych przyczyn wypadnięciem z systemu szkolnictwa. Realizowane zajęcia mają charakter psychologiczno-pedagogiczny i w szczególności nakierowane są na wspieranie dalszej kariery uczniów. Po wypełnieniu przez nich różnorodnych testów psychologiczno-pedagogicznych psycholog dokona dokładnej ich analizy i

wskaże na predyspozycje edukacyjne i zawodowe 16-latków. Dowiedzą się oni o swoich możliwościach, które nie zawsze byli w stanie sobie uświadomić. Czekająca uczniów zmiana szkoły, a co za tym idzie zmiana warunków kształcenia oraz wejście w nowe środowisko, są dla nich procesami bardzo stresującymi, dlatego istotne jest, aby w jak największym stopniu wesprzeć ich w tym trudnym dla nich momencie. Temu celowi służą także spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyjeżdżają do szkoły i wyjaśniają, jakie specjalności czy zawody można zdobyć, kształcąc się w ich placówkach. 5 lutego w szkole w Pawłowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, a w najbliższym czasie odbędą się kolejne tego typu spotkania. (E.P)


[ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Słodkie czary-mary

Takie hasło przyświecało młodym cukiernikom z kl. I Gimnazjum w Nowym Belęcinie podczas warsztatów kulinarnych, które dla swoich wychowanków przygotowała nauczycielka Danuta Chałupka. Kończący się karnawał postanowili uczcić piekąc i smażąc faworki, pączki oraz mufinki.

Uczniowie szkoły w Górznie uczestniczyli w cyklu zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Między innymi wysłuchali pogadanek na ten temat, wykonywali gazetki i ulotki, a także przygotowywali prezentację multimedialną. Na zakończenie zajęć uczestniczyli w tematycznych warsztatach i quizach. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, potwierdzające ich aktywny udział w całej akcji.

Dzieci z przedszkola w Garzynie wysłuchały przygód „Kota w butach”, które czytała dla nich mama jednego z przedszkolaków. Po lekturze bajki, dzieci chętnie opowiadały czego nauczyła ich ta opowieść.

Siatkówka w Drobninie 30 stycznia odbył się w szkole w Drobninie turniej eliminacyjny do Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Chłopców. W turnieju brały udział reprezentacje gimnazjum z Pawłowic, Kąkolewa, Lipna i Drobnina. Do finału miały awansować tylko dwie drużyny. Poziom turnieju był bardzo wysoki, a poszczególne mecze bardzo zacięte. Turniej dla drobnińskiego zespołu ułożył się bardzo dobrze, bo pierwszy mecz z Pawłowicami wygrali 2:1. Później ulegli zespołowi z Kąkolewa 0:2, a na koniec pokonali zespół z Lipna 2:0. Niestety, pozostałe mecze zakończyły się takimi wynikami, że zabrakło jednego wygranego seta, aby awansować do turnieju finałowego. Awans wywalczyły zespoły z Pawłowic i Kąkolewa. Drobnin grał w składzie: Szymon Juśkiewicz, Arek Biernaczyk, Dominik Robaszewski, Marcin Matuszewski, Hubert Pietraszewski,

Warsztaty były dla młodzieży swoistą przygodą z kuchnią. Młodzi amatorzy sztuki kulinarnej zdobywali nowe doświadczenia pod okiem swoich rodziców: Magdy Szymoniak oraz Pauliny i Sławka Mrozków. Wspólne pieczenie okazało się świetnym sposobem na twórcze spędzanie wolnego czasu w gronie przyjaciół. W atmosferze dobrej zabawy na zakończenie zajęć wspólnie usiedli w jadalni, aby wraz z rodzicami zjeść przygotowane w trakcie zajęć smakołyki. Rozmawiając, słuchając muzyki i popijając herbatę, myśleli już o następnym klasowym spotkaniu.

Piotr Bugzel, Wojtek Gulczyński i Dominik Nowak. (R.J) x x x

4 lutego, szkoła w Drobninie tradycyjnie już była gospodarzem turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Dziewcząt. Goszczono drużyny z Kąkolewa, Osiecznej i Pawłowic. Dziewczęta z Drobnina pierwszy mecz z Osieczną przegrały 1:2, z Kąkolewem dość gładko wygrały 2:0, a w bardzo zaciętym meczu uległy drużynie z Pawłowic 1:2. Do turnieju finałowego zakwalifikowały się zespoły z Osiecznej i Pawłowic. Zawodniczki z Drobnina startowały w składzie: Aniela Kamieniarz, Weronika Jabłońska, Daria Szarletta, Oliwia Prałat, Irmina Siniecka, Marianna Antkowiak, Patrycja Szarletta, Joanna Biderman, Jagoda Hofman, Paulina Glapiak.

Bardzo dobrze spisali się gimnazjaliści z Pawłowic na rozegranych 13 lutego w Kąkolewie Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej. Podopieczni Zbigniewa Tomińskiego po zwycięstwach nad zespołami Święciechowy 2:1 i Kąkolewa 2:0 oraz porażce z Brennem 0:2 ostatecznie zajęli II miejsce i zdobyli tytuł wicemistrzów powiatu leszczyńskiego. W drużynie wystąpili: Apolinarski Alan, Matuszewski Aleksander, Śląski Krystian, Ślęzak Mikołaj, Przykłota Mateusz, Nowak Wiktor, Łaszczyński Jakub, Michalak Robert, Zaręba Maciej.


HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu właśnie teraz jest najlepszy moment. Może trzeba rozejrzeć się za nową pracą, albo rozpocząć jakiś kurs bądź studia. A może wystarczy gdzieś na trochę wyjechać. Gwiazdy mówią, że czeka Cię nowa miłość. Byk 20.04-20.05 Unikaj kontaktów z osobami, które zawsze mają zły humor. Taki nastrój jest zaraźliwy, a Tobie teraz potrzeba dużo energii i chęci do działania. Szykują się zmiany w pracy i trochę dodatkowych zajęć. Bliźnięta 21.05-21.06 W Twoim domu zapanuje wspaniała atmosfera. Masz szansę pogodzić się z kimś, za kim od dawna tęsknisz. Nie unikaj tylko szczerych rozmów. A w pracy czeka Cię ważna rozmowa służbowa. Rak 22.06-22.07 Skup się na przyjemnościach i spojrzyj spokojnie w przyszłość. Nie unikaj beztroskich chwil u boku najbliższego. Trochę zwolnij w pracy. I oczekuj dobrej wiadomości od dawnych znajomych. Lew 23.07-22.08 Będziesz zadowolona z życia. Dzięki nowej znajomości odzyskasz poczucie pewności siebie. Otrzymasz też ciekawy prezent. Skontroluj jednak zdrowie, może Cię czekać wiosenne przesilenie. Panna 23.08-22.09 Nie wytyczaj sobie zbyt wielu ambitnych planów, bo trudno będzie Ci je zrealizować. Raczej zadbaj o solidne wykonywanie zawodowych obowiązków. Staraj się nie mieć żadnych zaległości. W uczuciach zmiany - może nowa miłość. Waga 23.09-22.10 W najbliższym miesiącu możesz liczyć na kilka zaproszeń towarzyskich. Zadbaj, by na imprezach dobrze się bawić. Zapowiada się przypływ gotówki, być może za dodatkową pracę. Zdrowie dobre. Skorpion 23.10-21.11 W najbliższych dniach możesz poczuć się samotna. Na pocieszenie możemy powiedzieć, że wspierać Cię będzie rodzina. W pracy unikaj konfliktów i nie daj się wciągać w personalne przepychanki. Finanse nieco lepsze. Strzelec 22.11-21.12 Znakomicie ułożą się sprawy sercowe. Być może singielka się zaręczy, a w stałych związkach mocno zaiskrzy. W pracy przed Tobą ważne decyzje do podjęcia. Poradź się przyjaciół. Koziorożec 22.12-19.01 Będziesz teraz w dobrym nastroju. Staraj się jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. Na horyzoncie spotkanie z kimś, kogo kiedyś kochałaś. W pracy dobry czas na rozmowy o podwyżce lub awansie. Wodnik 20.01-18.02 Niczego nie rób na siłę i postaraj się nie przejmować drobiazgami. Szukaj ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty. Zwróć uwagę na kogoś, kto od miesięcy stara się powiedzieć Tobie coś ważnego. Ryby 19.02-20.03 Spędzaj więcej czasu w domu. Może warto pomyśleć o zmianach w wystroju wnętrza, nowych dodatkach, meblach. Taki sposób spędzania czasu bardzo Cię uspokoi. Oczekuj ciekawej propozycji zawodowej.

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 13 ]

Krzyżówka z nagrodą

W adresie: np. 64-100

Boleń, ryba jadalna Nuta Linijka wiersza

Spisek

Śliski grzyb

12

1

2

Osoba wtajemniczona, uczeń

Symbol chemiczny pierwiastka europ

Solenizant z 10 lutego

9

Lewy karpacki dopływ Dunaju

11

8

5

13

Barwna papuga

Krewny ze strony matki

14 Powieściowa Cyganka

Wiekowa puszcza

3

Wielki samochód ciężarowy

4

Maser optyczny

Wąż z Księgi Dżungli

Gdy drapie gardło

Tłuszcz z rekina

10

Zieloność na pustyni Miasto na Mazurach

1

2

3

9

10

11

6

4

5

12

14

7

Atmosfera techniczna

6

7

8

14

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 14 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło można wysłać emailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: ŻYCZYMY DOBREGO ROKU. Nagrodę wylosowała Danuta Jabłońska Kociugi 18. Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

DOBRE RADY

* Aby ciasto dało się łatwiej rozwałkować, należy je włożyć między dwa posypane mąką arkusze papieru do pieczenia. * Nie warto wylewać soku z kiszonych ogórków. Można go użyć do zamarynowania ząbków czosnku i małych cebulek. Po kilku dniach będą znakomitym dodatkiem do sałatek i kanapek. * Jeśli buraki po ugotowaniu są zbyt miękkie, należy włożyć je na kilka minut do bardzo zimnej wody. Dzięki temu łatwiej będzie je obrać.

* Podczas gotowania kapusty na gołąbki w miejsce po wyciętym głąbie wlej łyżkę oleju. Podgotowane liście będą się lepiej oddzielać. * Jeśli zamierzasz upiec ciasto i akurat zabrakło ci bułki tartej do posypania blachy, możesz ją zastąpić kaszą manną. * Wołowina po przyrządzeniu bywa twarda. Aby tego uniknąć, przy obróbce mięsa warto wykorzystać kiwi. Zawarte w nim enzymy powodują, że twarde mięso, jakim jest wołowina, kruszeje. Do gotowania, pieczenia lub marynowania można dodawać cały owoc bądź też sok z kiwi.

Nie zawsze trzeba od razu kupować leki do ssania. Można najpierw wypróbować płukanki. Najprostszą jest solanka. Wystarczy do pół szklanki ciepłej wody wrzucić łyżeczkę soli kuchennej i płukać tym płynem gardło. Dobrze działa też napar z szałwii - torebkę ziół zalać trzeba szklanką gorącej wody. Potem przecedzić napar i płukać gardło. Jeśli mamy więcej czasu, możemy zrobić płukankę z liści orzecha włoskiego, babki lancetowatej i rumianku. Łyżkę takich ziół zalewa się szklanką gorącej wody i podgrzewa przez 20 minut. Przecedzonym wywarem płuczemy gardło 2-3 razy dziennie.

Kotleciki ryżowe

Produkty: 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 2 woreczki ryżu, 10 dag parmezanu, mozzarella (ok. 12 dag), jajko, vegeta, pieprz, suszona bazylia, olej do smażenia, mąka, bułka tarta. Przygotowanie: Ryż gotujemy w osolonej wodzie. Dodajemy koncentrat, parmezan i jajko. Doprawiamy, mieszamy. Z masy formujemy kotleciki. Do środka wkładamy małe kostki mozzarelli. Obtaczamy w mące, jajku i bułce. Smażymy na oleju na rumiano. xxx Produkty: 50 dag mielonego mięsa, 20 dag ryżu w woreczkach, cebula, 2 jajka, sól, pieprz, 1/2 łyżeczki mielonego kminku, bułka tarta, olej do smażenia. Przygotowanie: Ryż gotujemy na sypko. Odcedzamy i studzimy. Cebulę drobno kroimy. Z ryżem dodajemy do mięsa, Wbijamy jajka, dodajemy kminek, sól i pieprz. Dokładnie mieszany. Z masy formujemy kotlety. Panierujemy w bułce i smażymy na oleju z obu stron.

(: (: HUMOR :) :)

Jasio pyta dziadka: - Dziadku, co robisz z tą butelką? Budujesz w niej żaglowiec? - Z początku to nawet chciałem, ale teraz to już tylko chciałbym wyciągnąć ze środka rękę. xxx Rozmawiają dwa bobasy w wózkach: - Jesteś zadowolony ze swojej mamy? - W zasadzie tak, chociaż pod górkę trochę zwalnia. xxx Żona woła do męża: - Heniek, zamknij drzwi, bo na dworze zimno! - A jak zamknę to kurde będzie cieplej na dworze?! xxx - Wiesz, Stefan? Podobno warto dla zdrowia chodzić na bosaka. - To szczera prawda! Za każdym razem, gdy budzę się rano w butach, strasznie mnie boli głowa.


[ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Babcie i dziadkowie świętowali w lutym

Każde dziecko wie, że Dzień Babci i Dzień Dziadka przypadają w styczniu. Na pewno wówczas wszystkie maluchy uściskały swoich dziadków najpiękniej jak potrafiły. Ale w drugiej połowie stycznia były ferie więc w przedszkolach i szkołach imprezy dla babć i dziadków organizowano w lutym. Nie mogliśmy o nich zapomnieć i zamieszczamy zdjęcia z tych najradośniejszych dla wnuków chwil. A spotkania jak zwykle były pełne radości i słońca. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, tańczyły. Ukochanym dziadkom wręczały też upominki i razem z nimi zasiadały do słodkich poczęstunków. Jak zawsze, wśród dekoracji najwięcej było czerwonych serduszek, które „mówiły” o bezwarunkowej miłości wnuków. Tej nigdy w życiu dziadków nie jest za dużo.

NOWY BELĘCIN

GARZYN

DROBNIN

PAWŁOWICE

Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy

W styczniu w szkole w Kąkolewie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy, którego celem było zaprezentowanie wokalnych talentów uczniów oraz kultywowanie pięknego zwyczaju śpiewania kolęd i pastorałek. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół w Drobninie oraz Pawłowicach. W kategorii SOLIŚCI wyróżnienie zdobyli: Dorota Sierszeń, uczennica klasy II gimnazjum w Drobninie oraz Kacper Kubiak, uczeń klasy I gimnazjum w Pawłowicach. W kategorii DUETY II miejsce wyśpiewały Roksana Jankowiak i Sara Antoniewicz - gimnazjalistki z Pawłowic. Uczniów do konkursu przygotował nauczyciel Rosik Michał.

KRZEMIENIEWO


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Egzamin w Ognisku

[ 15 ]

W sobotę, 2 lutego uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego, działającego przy Gminnym Centrum Kultury, zdawali egzamin semestralny. Przystąpiło do niego 41 z 50 uczniów pobierających naukę.

I półrocze V roku nauki w klasie FORTEPIAN zdawało dwóch uczniów oraz dwóch uczniów z klasy GITARA. Wszyscy byli z działu dziecięcego. IV rok nauki gry na gitarze w dziale dziecięcym ukończyła Zofia Gluma. I półrocze IV roku w dziale dziecięcym zdawało dwóch uczniów - jeden z klasy GITARA i jeden z klasy FORTEPIAN. III rok nauki w dziale dziecięcym w klasie FORTEPIAN ukończył Jacek Szczupak, a w dziale młodzieżowym w klasie GITARA Krystian Małecki. I półrocze III roku w dziale dziecięcym w klasie GITARA zdawał jeden uczeń, w dziale młodzieżowym jeden uczeń, a w klasie FORTEPIAN w dziale młodzieżowym też jeden uczeń. II rok nauki zakończyli: w klasie GITARA, w dziale dziecięcym: Oliwier Kmiecik, Zofia Łaszczyńska i Agata Apolinarska, w dziale młodzieżowym Krzysztof Stróżyński, w klasie FORTEPIAN w dziale dziecięcym Eliza Hadrysiak oraz w dziale młodzieżowym Małgorzata Kaczmarek. I półrocze II roku zaliczyło: w klasie GITARA w dziale dziecięcym trzech uczniów, w dziale młodzieżowym dwóch uczniów, w klasie FORTEPIAN w dziale dziecięcym trzech uczniów oraz dwóch uczniów z emisji głosu w dziale dziecięcym. I rok nauki ukończyli w klasie FORTEPIAN w dziale dziecięcym Filip Paradowski, w klasie GITARA w dziale młodzieżowym Agata Tutak oraz w dziale dziecięcym Magdalena Krzyżoszczak. Pierwszy egzamin po półrocznej nauce składali: w klasie GITARA w dziale dziecięcym- Marika Siniecka, Maja Antkowiak, Mateusz Świerzewski, Zuzanna Bolewicz oraz w dziale młodzieżowym Natalia Idczak. W klasie FORTEPIAN w dziale dziecięcym swój pierwszy egzamin z nauki gry na instrumencie składali: Adam Nowacki, Anna Krzyżoszczak, w dziale młodzieżowym w klasie GITARA Dawid Ratajczak. Pierwsza uczennica, która składała egzamin na saksofonie to Sylwia Sikorska. Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin z teorii oraz gry na wybranym instrumencie. Gratulujemy!

Dbając o urodę

Pod koniec stycznia w bibliotekach w Garzynie i Krzemieniewie odbyły się spotkania z kosmetyczką. Rozpoczęły się od indywidualnego badania skóry za pomocą analizera Nati. Badano parametry takie jak: nawilżenie, struktura, natłuszczenie, złuszczenie, pory i zmarszczki. Każdej z badanych osób założono kartotekę, gdzie wszystkie dane i pomiary zostały zapisane w komputerze. Po przeprowadzeniu badania każda pani dowiedziała się, w jakiej kondycji jest jej skóra oraz jakim zabiegom należy ją poddać i jak pielęgnować zarówno w domu, jak i gabinecie. Rodzaj skóry to nie pesel, który dany jest nam raz na zawsze. Skóra zmienia się pod wpływem wieku, stresu, pory roku. Trzeba ją regularnie badać tak jak wykonuje się badania okresowe krwi czy cytologię. W dbaniu o skórę bezcenna jest jej właściwa pielęgnacja. Nie należy narzekać, że nie stać nas na ekskluzywny krem – liczą się nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dobre nawyki. Staranny demakijaż każdego dnia, nawilżanie i natłuszczanie oraz ochrona przed słońcem są w zasięgu możliwości nawet najbardziej zapracowanych i oszczędnych kobiet. Podczas spotkań prowadząca omówiła cztery podstawowe ro-

dzaje cery oraz wskazania i przeciwwskazania w ich pielęgnacji. Panie zobaczyły fachowy sposób aplikowania kremu na twarz i szyję, tzw. automasaż. Tych wszystkich rad udzielała dyplomowana kosmetyczka i właścicielka Gabinetu Urody z Krzemieniewa, który działa od września ubiegłego roku. Na koniec każdego spotkania panie poznały zakres usług oferowanych przez gabinet oraz wzięły udział w losowaniu dwóch nagród: zabiegu parafinowego i odmładzającego. W spotkaniach uczestniczyły panie z Klubu Miłośników Książki z Garzyna oraz ze Stowarzyszenia KRZEMIANKI z Krzemieniewa.

Życie Gminy Krzemieniewo

Nakład 1.300 sztuk

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.gazeta.halpress.eu/dodaj


[ 16 ]

e p l a B

k e n a i z d o p s e i n n e ł

Prawie cztery godziny trwała zabawa dla dzieci z całej gminy, którą w sobotę, 2 lutego, zorganizowało Gminne Centrum Kultury. Uczestniczyli w niej członkowie sekcji działających przy GCK a także maluchy z naszych wsi, a nawet spoza gminy. Na karnawałowy bal ze swoimi dziećmi przyszli też rodzice. Razem w sali Domu Kultury w Garzynie bawiło się około 180 osób. Bal rozpoczęły występy grup tanecznych „Małe Krzemieniewo”, „Małe Krzemieniewo - Bis” orazy grupy „Garzyn”. Każda z nich zaprezentowała dwa układy taneczne. A potem balik prowadzili Pirat i Klaun „Falbanka” z Agencji Artystycznej PAOLA Studio Art. To oni proponowali różne konkursy i zabawy oraz zachęcali wszystkich do tańca. Były oczywiście oklaski i słodkie nagrody. Zabawa była wspaniała, co zobaczyć można na zdjęciach. Już teraz zapraszamy za rok. Główną atrakcją imprezy był wybór króla i królowej balu oraz pary wieczoru. Królem został Adrian Misiewicz z Garzyna, przebrany za żołnierza, a królową Agnieszka Siniecka z Drobnina, przebrana za Murzynkę. Parę wieczoru tworzyły dwie dziewczynki z Krzemieniewa - Martyna Kostrowska, Hawajka i Ewelina Szczench, Pipi. Ale były też wyróżnienia za najładniejsze przebrania. Otrzymali je: Daria Krupka z Drobnina, która była klaunem, Adam Ciesielczyk z Garzyna jaskiniowiec, Filip Paradowski z Drobnina - dziadek, Wiktoria Charter z Garzyna - tancerka, Bartosz Rozwalka z Garzyna - kowboj oraz Laura Chwaliszewska z Mierzejewa - lisek. Wyróżnione dzieci dostały pluszowe maskotki, a wszystkie - cukierki i ciasteczka.

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 102 - Luty 2013  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 102 - Luty 2013  
Advertisement