Page 1

Februar ´19

1

1


Louise Sørensen Vurderingsansvarlig

Det er ikke alle banker, der tænker på nordjysk.

Louise er vurderingsansvarlig i Nordjyske Bank. Det er hende, der kommer hjem til dig og vurderer din bolig. Hun er nordjyde – af hele sit hjerte og er derfor ret så nem at snakke med. Det skal man være i Nordjyske Bank. Det er bl.a. derfor, Louise kan sige: Der er banken til forskel. Har du lyst til at lade Louise og hendes kolleger gøre en forskel for dig, så book et møde på 9870 3333 eller på nordjyskebank.dk

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

Indhold 1/19

4 5 5 7 POSTADRESSE: 8 GYLDENLØVE Gyvelvej 5 13 9440 Åbybro 13 TELEFON: 51 89 25 64 14 Internet: http://drlrsf.dk email: 15 gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk 16 uffe.uhler@10mb.dk 17 GYLDENLØVE er 22 medlemsblad for Dronningens Livregiments 23 Soldaterforening 26 Foreningens konto: 28 Reg: 7453 konto: 1028376 Bank Giro: +73 88989899 GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, 32 Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520 33 Oplag: 600 Udgivet med tilskud fra kulturministeriet 35 Deadline for næste nummer: 38 Mandag den 15. april 2019

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen

Arrangementer Bestyrelser Formanden har ordet Generalforsamling Hvordan sikrer vi fred i frihed? Vindere af julekonkurrencen Vindere på kontingentindbetalingen Stiftelsesfest den 30. marts Mærkedage Nye medlemmer i 2018 Nytårsgudstjeneste i Budolfi Sommerskydning 2018 Juleskydning Nytårsparole ved Trænregimentet Spændende og god tid med militær- musikken ved Dronningens Livregi- ment (fortsættelse fra sidste nr.) Generalforsamling i Århus Afdelin- gen Dronningen overværede 11. november ved monumentet i Mindeparken i Aarhus Skæring Hede - 2. december 2018 Afdelingens Stiftelsesdag

Forsiden viser: Foreningsfaner i Budolfi Kirke under Nytårsgudstjenesten

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer Februar

23. Venskabsskydning Aalborg - Aarhus kl. 10.00 i Aarhus 28. Generalforsamling i Århus Afdelingen kl. 19.00. Afholdes hos Knud Mildahl Pedersen, Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. Vi starter med et let måltid mad kl. 18.00 Tilmelding til spisning nødvendig til Sven-Erik på 23957784 ikke senere end 20. februar. (se annonce side 32)

Marts

5. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 7. Generalforsamling. Vi mødes i fællesmessen på Aalborg kaserne kl. 18.00 til gule ærter. Generalforsamlingen starter kl. 19.00 ( Se annonce side 7 ) 16. Fællesskydning DsS kl. 10.00 19. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning - Tilmelding senest den 5. marts til spisning på 20743009 19. Kl. 18.00 Virksomhedsbesøg ved Alsident System, Finlandsvej 10, 8450 Hammel. Her har Lars Vester Rasmussen lovet at vise sin virksomhed frem for os. Alsident er grundlagt i 1976 og laver bl.a. udsugningssystemer til bl.a. dentalbranchen. Lars er vært ved en gang stegt flæsk og persillesovs inden rundvisningen og en gang kaffe og kage efterfølgende.

4

Tilmelding nødvendig til Sven-Erik på 23957784 ikke senere end 13. marts. Vel mødt. 30. Stiftelsesfest kl. 12.00 i Fællesmessen på Hvorup kaserne. Se annonce side 14.

April

23. Kl. 19.00 Regimentets 362 års dag. Vi samles ved mindestenen for Dronningens Livregiment ved flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne. Efter en lille højtidelighed ved stenen, forlægger vi til vores dejlige stue på Hvorup Kaserne. Her vil foreningen være vært ved et beskedent traktement. Tilmelding til traktement bedes givet til Hugo Høgstrup på tlf. 98343661 eller mail: hoegstrup@ privat.dk senest den 11. april. (OBS! p.gr.a. påsken). Århusafdelingens Vinterskydning 2019: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdag eller torsdage i ugerne: 2(910/1) – 6(6-7/2) – 10(6-7/3) i tidsrummet 19.15-21.00., i tidsrummet 19.15 til 21.00. Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784. Da der kan forekomme arrangementer som planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst e-mail: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 21 75 99 12 tlf.: 40 81 53 67

Århusafdelingens bestyrelse

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 23 95 77 84 e-mail: cordes.magnussen@live.dk Næstformand: Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2, 1. tv, 8220 Brabrand tlf.: 86 25 14 41 e-mail: dnbeyer@stofanet.dk mobil: tlf.: 25 30 66 36 Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj. tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk mobil: tlf.: 21 84 60 09 1. sup.: Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40 2. sup.: Henning Jensen, Bysmedevej 85, 8381 Tilst tlf.: 86 24 52 53 mobil: tlf.: 30 26 83 53 Hjemmeside Internet Facebook

www.drlrsf.dk Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, og at det må tegne lyst og godt såvel for jer og jeres familier som for vores forening. Efter al den gode mad og drikke, som man sammen med alskens andre lækkerier og søde sager har indtaget hen over julen og nytåret, er tiden kommet til at få taget sig sammen til at motionere en smule og få spæget spækket lidt. Det er trods alt et nytårsforsæt af den ladesig-gørlige slags, som jeg har sat mig, og da jeg har været uforsigtig nok til at bekendtgøre det for min ægteviede hustru, vil det næppe skorte på påmindelser og opildninger, - så det skal nok lykkes mig at få fjernet nogle gram af julefedtet. Vinteren har indtil nu artet sig rimeligt godt. Vi har haft et par storme, som ganske vist har væltet nogle træer hist og her; men som desværre også gav anledning til oversvømmelser i vore indre farvande og til togkatastrofen på Storebæltsbroen. Sådant ville det være godt at blive forskånet for i fremtiden, om end vi nok må se i øjnene, at oversvømmelser vil ske igen. Ellers har vinteren hidtil været mild uden al for megen nedbør og frost. Lad os håbe, at det kan fortsætte, så vi slipper for snestorme og isnende kulde. Aktiviteterne i vores forening i 2018 forløb som de skulle med masser af dejligt samvær og godt kammeratskab imellem os gamle Dronningens soldater og vore damer. Lige før jul kunne vores skydeformand bekendtgøre, at Dronningens

6

Livregiments Soldaterforening havde vundet Danske Soldaterforeningers Landsråds landsskydekonkurrence 2018 på 50m gevær. I kan læse mere om det i bladet. Her vil jeg blot ønske vores brave skytter til lykke med sejren; jeg er stolt af jer. Også i 2019 vil der være mange aktiviteter, hvor vi gamle soldaterkammerater kan samles omkring det gode fællesskab, der binder os sammen. Vinterskydningerne er i fuld gang i Aalborg og i Aarhus; her bliver der flittigt trænet til venskabsskydningen i februar de to afdelinger imellem. Så kommer generalforsamlingerne i marts. Jeg håber, at I vil bakke op om dem og møde op, så vi kan en god debat, som kan give bestyrelsen inspiration til at lægge kursen for foreningens fremtid. Ja, så vil jeg ikke undlade at sige, at jeg glæder mig til Stiftelsesfesten den 30. marts. Den vil blive skåret efter samme koncept som sidste år; jeg ser frem til at møde mange af jer ved denne traditionsrige og altid festlige og meget hyggelige fest. De af jer, som har jubilæum som medlemmer af Dronningens Livregiments Soldaterforening, kan imødese en særlig indbydelse, som jeg håber, at I vil tage godt imod. Oplysninger om generalforsamlingerne og Stiftelsesfesten finder I andetsteds i bladet. Godt nytår.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Generalforsamling Torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.00 i Fællesmessen på Nørre Uttrup kaserne Gule ærter at starte på

Vi gentager succesen med at servere en gang gule ærter inden generalforsamlingen. Bindende tilmelding til de gule ærter senest søndag den 3. marts 2019 til: Sekretær Svend Hugo Høgstrup, tlf. 98 34 36 61, email: hoegstrup@privat.dk eller: Næstformand Morten Andersen, tlf: 20 74 30 09, email: maba@dlgtele.dk

Generalforsamlingen begynder derefter kl. 19.00 Dagsorden

1 Velkomst 2 Valg af dirigent 3 Formandens beretning 4 Kassereren fremlægger regnskabet 5 Indkomne forslag 6 a. Valg af kasserer På valg er Sven-Erik Bolt Magnussen 6 b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer På valg er: Morten Andersen Svend Hugo Høgstrup Poul Erik Lundtoft 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter 8 Valg af fanebærer 9 Valg af to revisorer 10 Valg af revisorsuppleant 11 Eventuelt Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 7. februar 2019. OBS!!! På grund af skærpet adgangskontrol til kasernen, er det nødvendigt også at tilmelde sig til generalforsamling, selv om man ikke kommer til gule ærter. Meld til Hugo eller Morten senest søndag den 3. marts, se ovenfor. Bestyrelsen

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Hvordan sikrer vi fred i frihed? Af Uffe Uhler

Overskriften var titlen på et debatmøde, hvortil Trænregimentet havde sendt en mail ud med indbydelse til bl.a. de kasernen tilknyttede foreninger - alle var velkomne. Mødet var blevet til, da Forsvarsministeren alligevel var i Nordjylland den dag. Han havde været på lynvisit om formiddagen ved Beredskabskorpset i Thisted, på Flyvestation Aalborg omkring middagstid og om eftermiddagen En af de store nye garager, der er bygget imellem Nørre Uttrup og Hvorup kaserner var udsmykket med sløringsnet ved Trænregimentet. Paneldebatten kunne derfor til mødet belejligt gennemføres torsdag panel til at give nogle bud på dagens den 29. november over et par timer sidst emne. på eftermiddagen i en af de store nye Obersten fik ordet som den første, og garager, der er bygget imellem Nørre han indførte os i, hvordan man ved Uttrup og Hvorup kaserner. Her var Trænregimentet loyalt gjorde, hvad man der engang skov, som vi gamle Dron- kunne, for at efterleve og implementere ningens soldater mest husker fra de det seneste forsvarsforlig. Det gik faktisk mange ”5 kilometre” og ”12 minutters rimeligt godt, men om end der var tilført test”, der trak luften ud af lungerne, når midler til Forsvaret ved forliget, betød de vi halsede rundt på skovvejene; - men mange opgaver, som regimentet skulle det var dengang. løse, herunder udsendelser til adskillige Omkring 80 personer - ansatte ved regi- internationale missioner, at regimentets mentet og civilister udefra– havde taget personel var ved at være temmelig nedimod invitationen. slidt. Men måske kunne det give lidt luft Inde i garagen var der rimeligt opvarmet, og lette en lille bitte smule på økonoog der var opstillet stolerækker og et mien, at det hjemmeværende personel podie til paneldeltagerne, som var for- kunne sendes på afspadsering og gives svarsminister Claus Hjort Frederiksen, en lang juleferie. og USA-ekspert Mads Fuglede, MF for Der lå i oberstens indlæg et klart budVenstre samt chefen for Trænregimentet, skab om, at skulle hæren løse flere opoberst Jess Møller Nielsen. Og det var – gaver end de nuværende, var man klar, skulle man mene – et ganske kompetent

8


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

besættelse af Krim, der viste, at Rusland var villig til at bruge militær magt for at opnå politiske resultater. Og det efterlader os med spørgsmålet, har vi prioriteret rigtigt i vores nærområde? Vi er bagud på point i nærområdet, sagde ministeren, og derfor øges Forsvarets Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, chefen for Træn- opgaver nu, og der tilføres regimentet, oberst Jess Møller Nielsen og USA-ekspert flere midler; der skal investeres i en hel del, herunder til Mads Fuglede opstilling og uddannelse af men han pegede også på, at så måtte der en brigade, indkøb af luftværnsmissiler tilføres flere midler til de nye opgaver; til fregatterne og til ubådsbekæmpelse. midler udover dem, der er givet ved forNår vi ser på terror, er Danmark i risisvarsforliget – buen var allerede spændt kozonen, fastslog ministeren, og vi må til det yderste. fortsat have fokus på terrorbekæmpelse Så fik Forsvarsministeren ordet; han ude og hjemme, og der skal afses flere glædede sig over, at der var så bred midler til specialoperationer. opbakning i Folketinget til forliget (85 %), og at det denne gang var blevet et Ligeledes skal vi se på, hvordan Forsvarammeforlig, hvor det var op til Forsva- ret kan understøtte Politiet, eksempelvis ret selv at ”skrue tingene sammen” og til bevogtning af samfundsvitale objekter fordele midlerne, hvor de var anvendt og med vagter ved grænser og ved synabedst og med størst effekt. Dog var der goger og ambassader, som står med en givet nogle begrænsninger, bl.a. at der terrortrussel. ikke måtte nedlægges kaserner, og at Claus Hjort kom også ind på, at forskellige nationer i de senere år har vist øget personelflytninger skulle begrænses. Han sagde, at efter murens fald havde interesse for undergrund og ressourman i mange nationer ikke tøvet med at cer i det arktiske område, og at man i score fredsdividenden. Også herhjemme Danmark i 2016 ergo havde vedtaget var der høstet så meget, at Forsvaret var en handlingsplan for Arktis. Det var i blevet ændret til et lille ekspeditions- dansk interesse at Arktis forbliver som korps, der nok kunne bidrage med enhe- et lavspændingsområde. der til missioner, men ikke længere var i Ministeren afrundede trusselsbilledet stand til at kunne kæmpe selvstændigt i med at nævne, at overvågningen af, hvad der foregik i cyberspace, var intensivebrigaderamme. Verdensbilledet ændrede sig i 2014, ret, og at samfundsvigtige sektorer nu sagde Claus Hjort Frederiksen, med blev pålagt at lave beredskabsplaner i Ruslands krig i Ukraine og den senere så henseende.

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Så tog Mads Fuglede de internationale briller på og indførte os i, hvor vi stod i dag. Han ridsede historien op fra slutningen af 2. verdenskrig, hvor Harry S. Truman, Winston Churchill og Josef Stalin mødtes i Potsdam ved Berlin den 17. juli 1945 til en konference, der varede indtil den 2. august. Her skulle det afgøres, hvad der skulle ske med Tyskland og de tysk besatte områder og nationer.

Fra venstre: Josef Stalin, Harry Truman og Winston Churchill på Postdam-konferencen

Under konferencens forløb var der blevet afholdt parlamentsvalg i England; det tabte Churchill, og han måtte midt under konferencen gå af og overlade såvel posten som premierminister, som sædet ved Potsdam konferencen til Labour´s leder Clement Attlee. I USA var præsident Franklin D. Roosevelt afgået ved døden i april og hans vicepræsident, Truman havde overtaget posten som USA´s præsident. Truman havde general Marshall med som bisidder, og myten vil vide, at Truman havde rådført sig med ham om, hvordan man skulle positionere sig i

10

forhandlingerne og fået det svar, at han skulle støtte sig til den erfarne Churchill, som tænkte i de rette baner. Det gik kun til den 27. juli, hvor Attlee ankom, og som, da han hilste på Truman, sagde, at det var godt at han som nytiltrådt premierminister kunne støtte sig til den amerikanske præsident. Set på baggrund af Jalta konferencen på Krim i januar 1945, hvor Roosevelt, Churchill og Stalin havde drøftet, hvad man skulle gøre, når aksemagterne var slået, var Truman taget til Potsdam med den tanke, at befriede nationer skulle genopbygges og have deres demokratiske frihed. Til at understøtte dette havde han læst et brev op, han havde med fra paven i Rom. Det havde fået Stalin til at grine højt og stille spørgsmålet: ”Hvor mange panserdivisioner har paven?” Dermed indså Truman, at definitionen af frihed og demokrati var højst forskellig blandt konferencens tre ledere. Et jerntæppe var blevet trukket ned gennem Europa, og den kolde krig begyndte. Truman erkendte, at frihed og demokrati var noget der skulle værnes om, og at USA derfor måtte samle frie, demokratiske magter og sikre deres formåen og beståen. Derfor iværksatte USA Marshall hjælpen, som også Danmark nød godt af, og derfor blev NATO oprettet den 4. april 1949; og NATO havde sikret freden i Europa og vestens overlevelse frem til i dag. Set fra et europæisk synspunkt er der stadig brug for et stærkt NATO i disse tider, hvor Rusland (og Kina) spiller med musklerne. Nu kunne det imidlertid se ud til, at der kan være sået tvivl om NATO´s fremtid.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Præsident Trump har jo truet med, at man ikke skulle tage USA´s bidrag til NATO for givet, hvis ikke medlemslandene lever op til målet om at bidrage til landets forsvarsudgifter med 2 % af BNP. Ligeledes har Trump skabt turbulens rundt om i verden med sine opsigelser af andre internationale aftaler samt med sin ”America first” politik og dens omsætning til skabelse af ændringer, usikkerhed og krige omkring verdenshandelen. Dermed bevæger han USA ind i en ny form for isolationisme og synes på vej til at undsige Truman doktrinen med USA´s lederskab i den frie verden. Om den udvikling vil fortsætte eller om andre kræfter kommer til i USA må tiden vise. Efter Mads Fugledes indlæg blev det muligt at stille spørgsmål fra salen, hvilket nogle benyttede sig af. Bl.a. blev der udtrykt bekymring for NATO´s fremtid og spurgt om, hvad de europæiske nationer, der fortsat havde brug for NATO som sikkerhedsmæssig paraply, kunne gøre. Det gav Forsvarsministeren anledning til at pointere, at man måtte stå sammen og vise USA, at man bidrog og var effektive, og at man argumenterede herfor. Det gjorde Danmark, og i USA var Danmark velanskrevet for sine bidrag til internationale missioner og for at påtage sig nye opgaver, når man blev bedt herom. Men Trump var fikseret på de 2 %, uagtet at dette mål nok næppe var entydigt retvisende. Faldt BNP, som det gjorde i nogle nationer, betød det umiddelbart, at man ydede relativt mere til forsvaret med de samme økonomiske midler, og steg det, som det gjorde f.eks. i Dan-

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besvarer spørgsmål

mark, relativt mindre. Målt i % BNP lå Danmark med sine 1,2 % i den lave ende blandt NATO landene, og selv om Forsvaret vil blive tilført adskillige hundrede millioner i de kommende år, vil det kun få bidraget til at stige til 1,3 % af BNP. Hvis man derimod betragtede nationens ydelse i BNP pr. indbygger så det anderledes ud. Anskuet således lå USA på 1. pladsen, Norge kom som nr. 2, United Kingdom som nr. 3., Frankrig som nr. 4. og Danmark som nr. 5. Der blev også spurgt til den ændrede strategiske og sikkerhedspolitiske situation omkring Arktis med udsigten til, at det kunne blive muligt at etablere sejlruter over Nordpolen, og nu vi havde set et grønlandsk hjemmestyre flirte med kineserne om at få lavet nye havne og flyvepladser. Hertil bemærkede Mads Fuglede, at de store nationer havde klart øget fokus på Arktis. Russerne pressede på for af få

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

indflydelse, og de havde bygget flere baser på kysten langs Polarhavet, om end de så ud til at være af defensiv karakter, kineserne ville også prøve at få en fod indenfor, hvor det var muligt, og canadierne har jo også markeret sig på banen. Hvad angik USA, mente Mads Fuglede, havde Grønland og Thule basen en ikke mindre strategisk betydning end hidtil for USA´s overvågning og forsvar imod atombærende internationale missiler. Så USA ville sikkert gøre meget for at hindre, at fremmede magter fik indflydelse i Grønland. I tilslutning bemærkede Forsvarsministeren, at Danmark i september havde bevilliget 700 mio. kr. til bygning af to nye lufthavne i Grønland. Til afslutning var der tak og klapsalver til panelet for de mange og interessante indlæg og synspunkter, og tilhørerne blev opfordret til at snuppe en kop kaffe, der stod klar på bordene bagved, til at gå hjem på. Det var der en del, der benyttede sig af. Og så kunne man jo også summe lidt ovenpå et godt møde. ( Tak til kaptajn Søren Egebæk, Trænregimentet for fotos )

12


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Vindere af julekonkurrencen Opgave:

Karl Johan vil gerne finde ud af hvor mange juletræer han har på det lille jordstykke. Et juletræ optager 1 m2 og jordstykket har følgende afgrænsninger: Mod øst er der en jernbane, mod vest danner en landevej grænsen, disse to er parallelle. Mod nord og syd består afgrænsningerne af grøfter, som begge er 95 meter lange og parallelle. Afstanden mellem de to grøfter er 45 meter.

Løsning: Karl Johan har 4275 juletræer på det lille jordstykke. 95 * 45 = 4275 Årets julekonkurrence var en af de lette, hvilket medførte at alle indsendte løsninger var rigtige. Der blev udtrukket følgende vindere af et års kontingent gældende for 2020:

Medlem nr. 2831 Soldater nr. 784857 Søren W. Nielsen Hegely 206 9320 Hjallerup

Vindere på kontingentindbetalingen Blandt de medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 7. januar 2019, har Notarius Publicus udtrukket følgende: Medlem nr. 72 Soldater nr. 605224 Anders Kristian Pedersen Mågevej 4 9640 Farsø Medlem nr. 1382 Erling Jørgen Kragh Nobilisvej 5 9320 Hjallerup

Medlem nr. 2939 Soldater nr. 372085 Henning Andersen Ogstrupgaardsvej 2, Mejlby 8530 Hjørtshøj

Medlem nr. 3161 Soldater nr. 665744 Leo Bilstrup Nielsen Industrivej 21 st.th. 7620 Lemvig

Medlem nr. 2472 Arne Olsen Tyreengen 32, 3 th. 4220 Korsør

De heldige medlemmer har vundet et års kontingent i soldaterforeningen, gældende for år 2020.

Tillykke! 13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Stiftelsesfest lørdag den 30. marts 2019 kl.

12.00

i Fællesmessen på Hvorup Kaserne (byg. 29) holder Dronningens Livregiments Soldaterforening stiftelsesfest Efter spisningen er der dans til levende musik indtil kl. 18.00, hvor vi serverer suppe. Alt dette for medlemmer og ledsager for kun kr. 175,- pr. person. Prisen for øvrige er kr. 350,Mød talstærkt frem, tag din dame med og tag også gerne et par venner med, det er simpelthen Velkomstdrink årets fest.

Menu

Vi har den glæde at kunne tildele en række medlemmer Soldaterforeningens medalje for henholdsvis 65, 55, 40 og 25 års medlemsskab. For 50 års medlemsskab gives guldmedalje. Sølvmedalje gives for 40 års medlemsskab. For 25 års medlemsskab gives bronzemedalje. Sidste frist for bindende tilmelding er onsdag den 20. marts 2019, til Uffe Uhler, tlf. 98 24 35 94, email: uffe.uhler@10mb.dk eller Morten Andersen, tlf. 20 74 30 09, email: maba@dlgtele.dk Emblemer og hæderstegn bæres. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet. Med venlig hilsen og på gensyn bestyrelsen ( Ps: Følg afskiltningen fra vagten til byg. 29 HVK )

14

Buffet: Varm røget laks med Læsø rejer og urtedressing Krydderurt/citronstegt nakkefilet Oksefilet med sauté af friske grønsager Blomkålssalat med ristede nødder Smørvendte petitkartofler Hjemmelavede bærmuffins med lys chokoladecreme Brød og smør Kaffe og småkager Slut af mad: Klar suppe med boller og flutes Drikkevarer kan købes i messen til rimelige priser.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mærkedage

Gerhardt Holst Hørning 218390 / 54 04-04-34 Kristian Dam Kristensen Sæby 74 04-04-54 Listen viser: Navn, by, soldaternummer / Henning Pedersen årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter Greve 218368 / 54 08-04-34 fødselsdatoen. Ivan Olesen Trend, Løgstør 69 28-04-49 Hans Skovsgaard Horsens 69 04-02-49 Torben Risager Tårs 69 04-05-49 Jens A. Nielsen Hjørring 70 06-02-49 Jan Schioldan Frederikshavn 70 04-05-49 Finn Teinborg Risskov 218025 / 54 08-02-34 Harry Joel Skive 69 05-05-49 Ole Persson Galten 218404 / 54 13-02-34 Egon Nørskov Viborg 218406 / 54 11-05-34 Jens Kristian Jensen Skørping 217725 / 54 15-02-34 Anders Peter Jakobsen Dronninglund 74 11-05-54 Jens Erik P. Støvring Arden 79 21-02-54 Karl Otto Nicolajsen Hals 65 14-05-44 Per Nørgaard Christensen Aalborg Øst 80 25-02-59 Leif Søren Olesen Aalborg Øst 578164 / 63 15-05-44 Eivind Christensen Svenstrup J 217924 / 54 27-02-34 Gustav Søndergaard Højslev 75 17-05-54 Bent J. Petersen Løgstør 218347 / 54 01-03-34 Erik Ejdal Frandsen Bjerre, Hornsyld 605434 / 64 18-05-44 Jørn Hansen Brovst 66 02-03-44 Erik Rasmussen Hjørring 74 20-05-54 Henrik Henriksen Ålestrup 578259 / 63 17-03-44 Kurt Pedersen Nørresundby 74 27-05-49 Morten L. Andersen Skørping 797998 / 68 21-03-49 Rudi Villi Lundal Frederikshavn 691451 / 66 28-05-44 Hans Ole Bentsen Hjallerup 74 22-03-49 Allan Østergaard Aalborg 71 30-05-49 Svend Pedersen Raal Jelling 64 24-03-44 Fritz A.O. Sørensen Møldrup 69 24-03-49 Poul Lehman Nielsen Menig 66 blæser honnør Dronninglund 73 27-03-54 Hans Krogh Larsen Fjerritslev 578173 / 63 29-03-44

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nye medlemmer i 2018 Vi har haft den glæde, at følgende har meldt sig ind i Dronningens Livregiments Soldaterforening i løbet af 2018

Emanuel Holbøl

Vildbjerg

årg. 63

Kurt Kjær

Hadsund

-

67

Jan Larsen

Aalborg Øst

-

88

Finn Larsen

Læsø

-

58

Preben Vestergaard Jeppesen

Frederikshavn -

68

Jørgen Matthiesen

Frørup

-

89

Peter Kronborg

Samsø

-

74

Vi byder jer hjertelig velkommen til samværet i foreningen blandt gode soldaterkammerater fra Dronningens Livregiment

16


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nytårsgudstjeneste i Budolfi Af Uffe Uhler

Atter i år fulgte Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland den fine tradition med at invitere de militære og civile myndigheder i distriktet, hjemmeværnets medlemmer, soldaterforeningerne m.fl. til festgudstjeneste i starten af det nye år. Og selvfølgelig var myndigheder, hjemmeværnskompagnier og foreninger inviteret til også at stille med fanerne, hvad deltagerne i gudstjenesten sætter stor pris på, for de mange faner medvirker til at gøre gudstjenesten ekstra festlig. I år var der kaldt til gudstjenesten torsdag den 10. januar. Den dag bød på endnu en forholdsvis mild vinterdag med temperatur lidt over frysepunktet. Lidt snasket var vejret alligevel, for der var lidt kølig vind, og luften var fugtmættet. Det viste sig, at man måtte gennemføre et større forhindringsløb for at komme frem til indgangen i kirkens sidedør ud til Algade. På Gammeltorv var der et værre byggerod med bunker af alskens materialer, som man måtte krydse sig igennem, og foran kirkens hovedindgang var der gravet et mægtigt, dybt hul, hvorom der var opstillet et højt stålhegn, og der lå store bunker jord, som gjorde den smalle passage, der var efterladt imellem hegnet og kirken, temmelig smattet. Men når det var lykkedes at kæmpe sig frem, blev man belønnet og kunne glæde sig, for langs med muren ved siden af indgangsdøren stod hjemmeværnsfolk i kampuniform med blafrende fakler, som kastede lys over gæsterne, og det gav en dejlig stemning. Det kunne ellers

Hjemmeværnsfolk i kampuniform med blafrende fakler byder velkommen

nok være en temmelig kold fornøjelse at stå stille der ved kirkemuren med en fakkel i hånden, men hjemmeværnsfolkene havde klædt sig varmt på under kampuniformen, så når kirkegængerne skulle ind i kirken, blev man mødt med glade og venlige smil. Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke er efterhånden blevet et tilløbsstykke, og - selv om den i år skulle konkurrere med Danmarks første kamp ved VM i håndbold 2019, der samtidig blev vist i fjernsynet – blev kirkeskibet, hvorfra man kan følge med i, hvad der sker omkring alteret, i koret og på prædikestolen, fyldt til sidste plads. Kun de, der ankom i sidste minut, måtte tage til takke med en af de mere ydmyge pladser i sideskibene, hvorfra man ikke kan se alverden og er henvist til at følge med i kirkehandlingerne igennem kirkens højtalere. De erfarne deltagere, hvoriblandt Gyldenløves reporter ledsaget af sin bedre halvdel, ved, at man skal komme mindst en halv time før for at sikre sig en god

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

plads, inden gudstjenesten skulle begynde kl. 19.30. Men så kan man jo også nå at få hilst på venner og bekendte og få sig en lille passiar med naboen på bænken, medens man nyder den hyggelige stemning i det varme og dejlige lys, der fra Budolfi Kirkes mange flotte og tunge lysekroner sammen med lamperne på kirkens vægge stråler ud over kirkerummet. Ikke alle behøvede dog at komme tidligt for sikre sig et godt bænkesæde, for på de flotte, læderbetrukne stole oppe ved koret var der reserveret pladser til de fremmeste honoratiores fra de militære værn, politiet, beredskabskorpset, byens borgmester m.fl. Disse honoratiores, der var i stiveste puds med ordner og medaljer på brystet og de militære med sabel ved lænd, trådte først ind i kirken lige før gudstjenesten skulle begynde.

ledsaget af fanejunker Frode Jensen også til stede. På slaget 19.30 intonerede domorganist Margrethe T. Østergaard præludiet, Allegro Marziale skrevet af Frank Bridge. Folk rejste sig, og de mange faner blev ført ind til brusende orgelmusik, der taktfast og højtideligt understregede det flotte og festlige syn, medens de omkring

Fanerne føres ind Tæt pakkede ”sild”

I våbenhuset stod de mange fanebærere og fanejunkere pakkede som sild i tønde med udfoldede faner, så man var klar til indmarch, når orglet satte i med præludiet. Naturligvis var vores forenings fane båret af fanebærer Morten Andersen og

18

40 faner tog opstilling i koret og langs kirkebænkene i midtergangen. Da Fanerne var på plads, blev indgangsbønnen læst af sergent Emil Emborg Theil. Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands nytårsgudstjeneste er tilrettelagt som en militær gudstjeneste, der afviger fra en almindelig gudstjeneste derved, at


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

indgangsbønnen og udgangsbønnen læses af en soldat, og derved at ”Soldatens bøn” også læses i løbet af gudstjenesten, der i år blev celebreret af domprovst Niels Christian Kobbelgaard. Atter i år kunne man glæde sig over, at Flyvestation Aalborg Brass Band under ledelse af Gert Nørgaard havde fået plads i koret og derfra kunne sætte et festligt præg over gudstjenesten. Alle musikere er amatører og frivillige i Flyverhjemmeværnets blå uniform, men alligevel spiller de aldeles professionelt, - og gør det bedre og bedre fra år til år. Ja, det er ligefrem en ren nydelse at lytte til dem. Som det sig hør og bør ved denne lejlighed, var den første salme ”Vær velkommen Herrens år”, og da menigheden havde sunget den, kunne man nyde, at bandet spillede ”The Lost Chord”, et langsomt, imposant – og meget engelsk - stykke skrevet af sir Arthur Sullivan. Nu blev ”Soldatens bøn” læst af menig i Hjemmeværnet Caroline Allerslev

Flyvestation Aalborg Brass Band under ledelse af Gert Nørgaard

Schøn, hvorefter Flyvestation Aalborgs Brass istemte ”You Raise Me Up”, som mange nok kunne genkende. Det er et nyere stykke fra 2002 med musik og tekst skrevet af den irsk - norske duo Secret Garden. Men det var indspilningen fra 2003 med sangeren Josh Groban og bandet Westlife, der for alvor gjorde den stemningsfulde melodi kendt i mange lande, hvor den er taget på repertoiret af mange militære orkestre. Så var det atter menighedens tur til at røre stemmebåndene, og også her kunne man erfare, at nytårsgudstjenesten fulgte traditionen, da salme nr. to var den kønne julesalme ”Dejlig er den himmel blå”, der blev ledsaget af orglets fine spil. Medens salmesangen lød, trådte Chefen for Hjemmeværnet (CHV), generalmajor Jens H. Garly op på prædikestolen, og hermed blev også den tradition fulgt, at årets nytårsprædiken holdes af en

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens H. Garly

lægprædikant gerne med tilknytning til Forsvaret. Ledemotivet i CHV prædiken – eller mere retteligen tale - var frivillighed og Hjemmeværnet. Han spurgte retorisk, hvad der driver mennesker til at stille op og yde en frivillig indsats i en travl hverdag, hvor tid og vel til dels også penge er vores mest kritiske ressource. Han mente, at en frivillig indsats kunne tjene mange formål, og nok kunne den enkelte have sin egen motivation, men et eller andet sted var det udtryk for næstekærlighed – man gjorde noget, som gavner andre mennesker. CHV omtalte så kort, hvordan Hjemmeværnet var opstået efter 2. verdenskrig som en frivillig organisation, der voksede sig stærk, og som støtte til det militære forsvar så en klar opgave under den kolde krig i at være med til forsvare Danmark. Siden har verden og den sikkerhedspolitiske situation været under forandring, og dermed også Hjemmeværnets virke, der i de senere år har været at tage del i mange samfundsnyttige opgaver, herunder at yde støtte til Politiet og øvrige dele af beredskabet.

20

CHV sagde videre, at den sikkerhedspolitiske situation siden 2014 har ændret sig med Ruslands aggressive optræden. Danske styrker skal kunne deployeres til NATO´s østlige flanke til afskrækkelse af Rusland og til deltagelse i forsvaret af NATO´s territorium. Det betyder, at der vil være en række militære opgaver i Danmark, som Hjemmeværnet vil skulle løse – klassiske bevogtningsopgaver af militære installationer og kritisk civil infrastruktur og støtte til udenlandske NATO-styrker under deployering igennem Danmark. Meningsfulde opgaver, som han var overbevist om, kan medvirke til at motivere nuværende og fremtidige frivillige i Hjemmeværnet. Når CHV var ude til aktiviteter, spurgte han ofte en frivillig hjemmeværnssoldat om, hvorfor han/hun havde kastet alt, hvad man havde i hænderne for at hjælpe politiet midt om natten, for at drage til søs på en søredningsaktion, bevogte en nødlandet helikopter eller melde sig til at indgå i grænsekontrolstyrken. Med lidt forskelligt ordvalg lød svarene ret så ens: ”Her er der brug for mig, og her kan jeg gøre en forskel”; og sådanne svar gjorde CHV stolt. Han oplevede, at i Hjemmeværnets mangfoldige organisation med medlemmer i alle aldre og med meget forskellige baggrunde og kompetencer stillede man i den grad op for hinanden i et fællesskab, hvori der kunne findes eksempler på, at fællesskabet og den gensidige forpligtelse gjorde, at man ”holdt ud” selv om man var træt, våd og udfordret. Mod slutningen af sin tale sagde CHV, at han var glad for at leve i et land, hvor så mange borgere påtager sig frivillige hverv til gavn og glæde for andre. Han


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

var ydermere stolt over at være chef for et Hjemmeværn, der tæller tusindvis af frivillige, der investerer masser af tid og energi i at bistå Forsvaret, Politiet og andre myndigheder på daglig basis, men som også har foretaget det ultimative valg at sætte livet på spil for din og min frihed. CHV sluttede af med at udtrykke en kæmpe stor tak til alle frivillige – for deres engagement, deres mod og ikke mindst for deres frivillighed. Da CHV forlod prædikestolen lod Margrethe T. Østergaard orglet sætte i med et interludium af Christian Præstholm, ”Variationer over De hellige tre konger så hjertensglad”; stille og fredfyldt lød det, indtil der hen imod slutningen kom lidt mere brus på orglet. Så tog Flyvestation Aalborgs Brass Band over, og det kan nok være, at der nu blev ”skruet op for lydstyrken” med opvækkende takt og toner i ”March fra Suite nr. 2” skrevet af den engelske komponist Gustav Holst (ham, der også har skrevet den meget kendte orkestersuite, ”Planeterne”). Så var det atter blevet menighedens tur til at synge med på salmen ”Lovet være du, Jesus Krist”, hvorefter man bad ”Fadervor” og domprovst Niels Christian Kobbelgaard lyste velsignelsen. Den sidste salme, der skulle synges var som altid til nytårsgudstjenesten B.S. Ingemanns smukke ”Dejlig er jorden”, der blev ledsaget af et vidunderligt musikalsk samspil mellem orglet og Flyvestation Aalborgs Brass Band; det hele lød gribende dejligt og fyldte glæde i sindene og tændte lys for fremtiden. Ganske efter traditionen rejste man sig op under afsyngelsen af det sidste vers.

Domprovst Niels Christian Kobbelgaard velsigner menigheden

Udgangsbønnen blev nu læst af sergent Emil Emborg Thiel, hvorefter alle rejste sig medens fanerne blev ført ud til de dejlige orgeltoner, der lød med Johann Sebastian Bachs ”Præludium i C-dur BWV 547”. Herefter forlod honoratiores og resten af menigheden kirken spændte på, hvordan fanerne ville blive stillet op denne gang med alt byggerodet udenfor. Det lykkedes langs med Algade, hvor der kortvarigt opstod lidt trængsel, når den almindelige trafik og kirkegængerne skulle deles om pladsen på gaden. Efter gudstjenesten havde Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland som vanligt budt på kaffe, te og wienerbrød nede i

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

krypten. Her var der så lejlighed til at gå rundt og sludre hyggeligt og ønske hinanden godt nytår. Og således vederkvæget på sjæl og legeme efter denne dejlige start på de

nye år kunne man drage hver til sit med opløftet sind. Tak for fotos til Ann Outzen, Flyvevåbnets Fototjeneste Nord

Sommerskydning 2018 Af Morten Andersen

S k y d n i n g e n b l e v a f v i k l e t p å DSL skydeudvalg har lavet en resultatKimbrerhøjes 50 m elektroniske liste, hvoraf det fremgår, at 20 skytter deltog. anlæg. Det var på forhånd blevet udmeldt, hvilke dage skytteformanden ville stå klar med soldaterforeningens salonvåben. Som en ekstra service var der mulighed for at aftale yderligere datoer, så der var ingen undskyldning for ikke at møde op. Det kunne desværre ikke lokke flere af foreningens medlemmer ud af starthullerne. Fremmødet blev på 9 skytter, som opnåede flg. resultater:

Resultater er flg.

Morten Andersen Per Andersen Poul Nørgaard Birgith Andersen Per Christensen Jannie Jensen Kaj Villadsen Sonja Villadsen Niels Jørn Kristensen

Nr. 3 Falsterske Fodregiments SF VOR 2 728/1 p

199/7 196/6 194/5 192/5 188/4 184/1 181/2 180/2 178/2

Inden den 1. oktober skulle resultaterne indberettes til Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL) 50 M Landsskydning. Vi tilmeldte resultater fra 6 skytter, hvoraf de 5 bedste også indgik i holdskydningen.

22

Holdkonkurrence

Nr. 1 Dronningens Livregiments SF 958/24 p Nr. 2 Falsterske Fodregiments SF VOR 1 807/3 p

Landsskytte

Morten Andersen, Dronnings Livregiments SF 199/7 p Dronningens Livregiments SF besatte desuden flg. pladser nr. 2 – 3 – 5 – 6 – 8.

Vinterskydning

Vinterskydningen er godt i gang, men der er stadig mulighed for, at nye skytter kan opleve de hyggelige skydeaftner på Lindholm Skole. Her er det vigtigste samværet og ikke skyderesultaterne.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Juleskydning Af Uffe Uhler

Når julen nærmer sig, skal tingene helst være, som de plejer, og man holder på de traditioner, der hører julen til. Det gjorde skytterne også, da man den 18. december samledes i kælderen under Gl. Lindholm Skole til den sidste skydeaften før jul. Denne aften skydes der kun en enkelt skydning, men der er så til gengæld en lille præmie til den bedste. Den tilfalder ganske vist den, der skyder de fleste point; men skiven er ikke den sædvanlige ringskive, som bruges til almindelige skydeaftner. Ved juleskydningen skydes der på en særlig skive med julemotiver, der, når den hænger derude i en klemme op mod bagvæggen, kan virke som ét stort flimmer i sort og hvidt. Og så det kan jo være ganske svært at finde det rette sigte til et skud, der rammer det pointgivende felt på motiverne, og ikke lige smutter ved siden af. Det viste sig da også senere, at nogle var dygtigere eller mere heldig end andre; det kunne man se på de stærkt varierende resultater. Men skytterne med de mere beskedne resultater havde måske haft svært ved at koncentrere sig under skydningen og haft besvær med at finindstille sigtet, da mund og øjne løb i vand ved tanken om, at det traditionelle julebord med alskens lækkerier ventede, når skydningerne var afsluttet. Der var så sandelig også noget at glæde sig til. Der blev disket op med et julebord helt efter bogen med sild og karrysalat,

Hvem får mandelen

grønlangkål, der, som det sig hør og bør i det nordjyske, var lavet på vendsysselsk maner, og der var stuvede hvidkål, der

Er mandelen her

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

selvfølgelig kunne pudres med et drys kanel. Til kålene kunne man nyde medisterpølse og hamburgerryg, hvortil der naturligvis var sennep og rødbeder – for hvad er et julebord uden rødbeder. En enkelt dram eller to til maden fik den i forvejen gode stemning omkring bordet til at stige og lindede det hele, så der også blev plads til risalamanden med kirsebærsovs. Den måtte man have på tallerkenen, for der var lagt mandler i skålene til to mandelgaver, hvilket sikrede, at der blev spist op. Det var Per Andersen og Frode Jensen, der fandt mandlerne og således fik mandelgaverne. At Frode vandt undrede nu ikke nogen, for ved slige lejligheder, hvor der er gevinster på spil, plejer han gerne at være så heldig, at man skulle tro, at han var født i et lykkehjul. Efter det lukulliske måltid fik man kaffe og småkager, og deltagerne, der var til-

fredse med arrangementet, gav ros og tak til skydeformand Morten Andersen og hans fru Birgith, der stod for det hele. Men juleskydningspræmien skulle også deles ud. Den overrakte Morten til Poul Nørgaard, der tog førstepladsen efter omskydning med Per N. Christensen og Per Andersen. Morten havde lige en julegave mere; han kunne fortælle, at foreningens skyttehold havde vundet sommerens 50 m skydeturnering imellem soldaterforeningerne under Danske Soldaterforeningers Landsråd, og at man således skulle have pokalen overrakt til landsrådsmødet i april. Og i øvrigt havde Morten tillige snuppet den individuelle førsteplads medens Per Andersen og Poul Nørgaard suverænt var blevet nr. 2 og 3, Per N Christensen nr. 5, Kaj Villadsen nr.6 og Niels Jørn Kristensen nr.8.

Mætte damer

Vinderholdet

24


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Bemærk det lige – Dronningens Livregiments Soldaterforening sætter sig på seks af de otte første individuelle pladser. Det var en melding, som vakte jubel og glæde, så skytterne måtte op at stå, så de kunne få en højlydt og velfortjent applaus, og så Gyldenløves udsendte kunne få taget et billede til bladet. På billedet ses fra venstre Niels Jørn Kristensen, Per Andersen, Per N. Christensen, Poul Nørgaard og Morten Andersen.

Kaj Villadsen, der også var med på holdet, havde ikke kunnet deltage i juleafslutningen, da han sammen med fru Sonja var på julebesøg hos familien i Qatar, hvor de drev og dasede i varmen under solen. Den hyggelige snak over bordet gik en tid endnu, inden de mætte deltagere ved årets juleafslutning kunne drage hjemad veltilfredse hjemad – og også være lidt stolte over at med i en forening med sådan nogle suveræne skytter.

Jæger-ægteparret sad og spiste morgenmad, da konen spurgte: Gifter du dig igen hvis jeg dør før dig? Manden sænker Jyllands-Posten lidt og siger: - Ja, det gør jeg da. Konen: - Skal hun så ligge i min seng? Manden kikker over avisen og siger: - Ja, det skal hun da. Konen: - Skal hun så også have mine geværer? Nu lægger manden avisen. - Nej, det skal hun ikke, for hun er linksskytte.

Drengen kommer nedslået hjem. “Mor jeg er blevet sendt hjem fra skole.” “Hvorfor dog det?” Spørger den bekymrede mor. “Først spurgte læreren hvad får man fra lam, så svar jeg lamme kød. Så spørg hun hvad får man så fra en gris, jeg svarede bacon. Så spørg hun hvad får man så fra den fede ko. Så svarer jeg lektier”.

Mand og kone sad og så boksning i fjernsynet. Manden brokkede sig højlydt til konen: “Øv hvor er det skuffende. Nu har man ventet på det hele ugen og så er det hele overstået på under fire minutter.” “Jeg tror jeg kender følelsen.”

Et F16 fly der fløj eskorte for et B52 bombefly, førte sig rigtig frem ved at lave rulninger omkring det langsomme gamle bombefly. Bekeden til besætningen på B52eren var klar. Alt hvad i kan gøre kan jeg gøre bedre. For ikke at blive til grin, bekendtgjorde bombepiloten at han var klar til at tage udfordringen op. Alligevel forsatte B52eren sin lige kurs uden at ændre hverken højde eller fart. Forundret spurgte jagerpiloten, hvad var det så I kunne gøre? Vi har lige slukket 2 motorer...

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nytårsparole ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Som traditionen i hæren byder, samler regimentscheferne deres officerer og befalingsmænd til nytårsparole først i det nye år. Sådan også i år ved Trænregimentet, hvor parolen fandt sted tirsdag den 8. januar og blev gennemført efter traditionelt mønster i gymnastiksalen på Nørre Uttrup Kaserne. Ifølge regimentsbefalingen skulle alle være på plads kl. 09.50, så man var klar til, at regimentschefen, oberst Jess Møller Nilsen gjorde sin ankomst, og medens befalingsmandskorpset stillede op med regimentets fanekommando på højre fløj og regimentsstaben op mod scenen, og med enhedernes officerer og befalingsmænd langs ribberne ud mod idrætspladsen, underholdt Prinsens Musikkorps oppe fra scenen med fin musik.

Trænregimentets fanekommando

En faneborg – i år med 12 faner - fra soldaterforeningerne i Aalborg kommanderet af Olav Vibild tog opstilling

26

Foreningsfaner

op imod redskabsrummet, hvor de var et flot syn, som viste foreningernes opbakning og respekt for regimentet og hærens soldater og deres virke for samfundet. Enkelte foreningsformænd var også inviterede, og de fik venligt, men myndigt anvist en diskret plads op ad ribberne henne ved indgangsdøren, så de ikke ad vanvare skulle komme til at forstyrre under parolen. Med ét fyldte nogle smægtende toner rummet, da musikkorpset intonerede H.C. Lumbyes Amelie vals. Det lød så dejligt, at en foreningsformand ligefrem fik lyst til en stille svingom; men der var ikke lige nogen at danse med der på pladsen ved ribberne, - og det havde måske også virket lidt kunstigt og umilitært ved en højtidelig nytårsparole. Sidste nummer inden regimentschefens ankomst var en flot march. Få sekun-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

der efter den klingede ud, var klokken præcis 10.00, og obersten trådte ind i salen ledsaget af Trænregimentets myndighedsbefalingsmand, seniorsergent Johnny Nielsen.

Regimentschef oberst Jess Møller Nilsen taler

Fremme ved talerpulten befalede obersten fanekommandoet at afdække fanen, hvilket skete til taktfaste trommeslag. Så skridtede obersten fronten af og hilste på enhederne og fanerne, hvorefter han tog plads på talerpulten. Han ønskede alle godt nytår, hvorefter, som det er tradition i Forsvaret, han oplæste nytårshilsnerne fra HM Dronningen, Forsvarsministeren og Forsvarschefen. Ud over tak for den store indsats, der var ydet i Forsvaret i 2017, var der i hilsnerne budskab om, at også i 2018 ville byde på store og vigtige opgaver for Forsvaret og dets personel. Til officerskorpset udtalte obersten sin tilfredshed over den måde, hvorpå

enhederne havde løst opgaverne i det forløbne år, Han appellerede til at det måtte fortsætte sådan i 2019, og at man i uddannelsen og opgaveløsningerne fortsat satte de soldatermæssige dyder og professionel kvalitet i højsædet. Efter sin korte tale kaldte obersten major Walther Søe Madsen frem, og med tak for hans indsats igennem årene hæftede obersten Forsvarets hæderstegn for 25 års god tjeneste på majorens bryst. Herefter overrakte regimentschefen Trænregimentets Mønt til en overrasket og rørt Olav Vibild som tak for hans indsats igennem mange år som fanekommandør og koordinator ved alle de mange lejligheder, hvor De samvirkende Soldaterforeningers faner havde understøttet begivenheder og arrangementer ved Trænregimentet. Obersten afsluttede parolen med et ”godt nytår” til alle, og han bød så musikkorpset at spille Trænregiments March. Da de sidste toner havde lydt, blev parolen formeret. Nu var der lejlighed til, mens man nød musikken, at gå rundt og få sig en sludder med venner og bekendte, og til at læske ganen og nyde en snack, der varierede fra en lækker lille kransekage over flæskesvær og kartoffelchips til sunde grøntsager. Faktisk var der nogle sundhedsapostle, der understregede nytårsforsætterne ved at demonstrere, at man til perlende vin godt kunne spise agurke- og gulerodsstænger. Andre mere jordnære og traditionsbundne foretrak dog kransekagen. Og således vederkvæget kunne man med ophøjet sind forlade gymnastiksalen og skride til dagens dont.

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Gyldenløve har modtaget dette fine indlæg fra et foreningsmedlem, der har været noget ved musikken ved Dronningens Livregiment – hvem afsløres til sidst.

Spændende og god tid med militærmusikken ved Dronningens Livregiment ( Fortsættelse fra sidste nr: Gyldenløve 4 2018 )

2 x fodbold med AaB

På Aalborg Stadion var Tambourkorpset fra Dronningens Livregiment et populært indslag før kampen og i pausen, når AaB skulle spille fodbold. Sonny Thomsen, medlem af AaB’s bestyrelse, havde en særlig forkærlighed for Dronningens musikanter, og hele to gange spillede soldaterne for et fyldt stadion, dengang over 12.000 tilskuere. Her husker jeg især en af kampene, AaB mod Hamburger Sports Verein på Aalborg Stadion, med et tilskuerantal på 12.500, de 500 tilskuere var tyskere og kampen blev spillet søndag 30. juli 1967 – AaB/ Hamburger Sports Verein. Denne dag startede tidligt for musikerne ved Dronningens Livregiments Tambourkorps, hele tre opisninger stod på programmet. Der skulle først leveres musik til to byfester i Vendsyssel, hvilke byer husker jeg ikke. Begge steder var med march gennem byen med optog og afsluttende opvisning på det lokale stadion, og med et flot sommervejr blev der tæret på den militære kondition. Lidt trætte og godt støvede, dog ikke af alkohol og bajere, blev kursen sat mod Aalborg Stadion, hvor korpset skulle give opvisning før kampen og i pausen mod HSV, og her ventede der os noget af en overraskelse.

28

Da vi steg ud af bussen og gjorde klar til første opvisning, fik vi at vide, at tilskuer antallet var på 12.500, hvoraf de 500 var tilrejsende HSV fans, altså tyskere. Derudover var regimentets nye regimentschef, oberst Torben Hansen, med adjudanter, mødt op for at se, hvad soldaterne ved hans nye regiment, kunne præstere. Og som soldat var der kun et at gøre, glem alt om støv og træthed – klar til kamp. Vi entrerede Aalborg Stadion fra det sydvestlige hjørne med melodien, ”Yellow Submarine”, på trommer og fløjte, og så brød stadion ud i sang. ”Yellow Submarine” var en af datidens mest populære hits, og de 500 tyskere var ikke sene til at få sangstemmerne rørt, og det hev naturligvis også de lokale tilskuere ud i sang. Jeg tror ikke, der var ret mange, der kunne høre vores musik, men sikke en velkomst, og første opvisning sad lige i øjet. I pausen skulle vi så spille igen, og her passede vores evoleringsprogram på 8 minutter som fod i hose. Et evoleringsprogram jeg selv havde komponeret og sammensat til Tambourkorpset. På dette tidspunkt var Dronningens Livregiments Tambourkorps det eneste tambourkorps af Vestre Landsdelskommandos 9 tambourkorps, der havde et evoleringsprogram. Men, også i pausen fik de mange tusinde


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

tilskuere, tyskerne og den nye regiments- en generalinspektion af Tambourkorpchef med følge, ekstra underholdning set kort før oberst A.C. B. Vegger blev for pengene. udnævnt til generalmajor og fratrådte På et tidspunkt går vi mod vest langs chefstillingen ved Dronningens Livresiddetribunen, og da korpset drejer ind giment. Generalinspektionen, der var på mod midten, fortsætter stortrommen lige forsiden af Aalborg Stiftstidende 31. juli ud, han havde overset mine signaler med 1967, sad lige i øjet, og som ny tambourtambourstaven. Og hvad gør en soldat, major var jeg stolt og glad for de mange når han er kommet væk fra sin enhed, rosende ord, der faldt efterfølgende fra han kæmper videre og improviserer. regimentschefen for den flotte opvisning, I stedet for at stortrommen gik i panik, så Tambourkorpset leverede. lavede han sit eget lille show ved at gå i cirkler, trekanter og andre spøjse figurer indtil, han var på plads i Tambourkorpset. Og så brød jubelen løs efterfulgt af klapsalver, det var som at blive hyldet på øverste OL podie. Da vi efter kampen pakkede instrumenterne sammen, klar til hjemtransport, kom en del af regimentets officerer forbi og roste vores flotte opvisning, især stortrommens eks- Fra opvisningen ved generalinspektionen på Viborg Kaserne 1967. Blandt de tre trommer forrest ses bl.a. tv. Kontranummer. Og hertil kunne stabel Tom Ludvigsen, th. menig Thorvald Odgård, kendt jeg kun svare dem: som kunstner og skulptør i Nibe. Bag Thorvald Odgård se - Det har også taget lang tid menig 866 Ove Hansen, senere kendt som ”Pedal Ove” at indøve! og længst til højre ses menig 849 Jensen. De resterende Behøver jeg at sige, det var på billedet er ukendte. Foto: Arkiv. glade, stolte, men også trætte soldater der satte kurs mod Nørre Uttrup Vestre Landsdels parade i Kaserne. Viborg

Parader med præsition

I tjenstligt medfør, på kaserneområdet, var det hovedsageligt ved større og mindre parader og ved modtagelse af nye soldater, Tambourkorpset var i uniform fin og gik i spidsen med fuld musik. To af de parader jeg husker bedst, var

Som nævnt tidligere var der 9 tambourkorps i Vestre Landsdelskommando og 1967 var også det år, hvor de skulle gennem en generalinspektion. De første 5 tambourkorps blev inspiceret på Viborg Kaserne, og dagen efter de sidste 4 på Fredericia Kaserne, Kongens Fodregiment.

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Da det blev Dronningens Livregiments Hamburger Sports Verein, fik regimentet tur til opvisning, var det i et flot solskin, også besøg af Dronning Ingrid. men med en kraftig vind på tværs af Det var en dag, der blev arbejdet hårdt plænen, vi skulle optræde på. Min kom- og intenst hen imod, for alt skulle klappe mando til soldaterne var, at lige meget og være perfekt, når dronningen besøgte om de tabte et instrument, en trommestik sit regiment. Hele kasernen blev finkæmeller i værste fald bukserne, så skulle met og rengjort til fjerneste hjørne. Der de bare kæmpe videre og lade det tabte blev øvet æresvagt og fanevagt, og jeg ligge. fik til opgave at finde frem til de musiske Og selvfølgelig, pludselig ryger der 4 numre, der skulle spilles, og hvornår. inderhjelme midt under opvisningen og Tambourkorpset skulle stille med en forsvinder ud til siden. Soldaterne har musikgruppe bestående af 3 trommer, åbenbart hørt godt efter og fortsatte uden bækken, stortromme og 6 tværfløjter, hovedbeklædning resten af opvisningen. så også det musikalske blev indøvet til Da jeg meldte Tambourkorpsets opvis- mindste detalje. ning for afsluttet, var det til en meget Dagen, den 17. august 1967, oprandt i et opstemt og glad general, der med høj flot solskin, og æreskommandoet var på stemme sagde til mig: plads med Tambourkorpset på højre fløj - Det er lige godt fantastisk, vi skriver før fanekommandoet. 1967, og så har vi så barske soldater, der kæmper videre trods tab af udrustning. Sergent, vil De sige til soldaterne, at de er dygtige soldater og top professionelle. Efter generalinspektionen næste dag i Fredericia, som jeg overværede, sammen med kollegerne fra Hvorup Kaserne, fik vi den gode besked, at Dronningens Livregiments Tambourkorps var det bedste Dronning Ingrid besøger sit regiment den 17. august 1967 af Vestre Landsdelskomman- og modtages af oberst Torben Hansen og regimentets dos 9 Tambourkorps. æreskommando.

Besøg af Dronning Ingrid

1967 var et aktivt år for Tambourkorpset ved Dronningens Livregiment. Udover at regimentet fik ny regimentschef, generalinspektionen i Viborg og fodboldkampen på Aalborg Stadion mellem AaB og

30

Oberst Torben Hansen tog imod Dronning Ingrid og bød velkommen, hvorefter dronningen først hilste på tambourmajoren, undertegnede, så fanevagten og derefter skridtede fronten af ved æreskommandoet. Fra hovedvagten til


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

officersmessen stod regimentets soldater, skulder ved skulder, i uniform fin og bød velkommen med et hurra, når dronningen passerede de enkelte afdelinger. En skøn dag der er gået over i Dronningens Livregiments historie.

Forældredag på kasernen

Hvert år var der forældredag på Nørre Uttrup Kaserne og Hvorup Kaserne samme dag, og festlighederne foregik på pladsen mellem de to kaserner. De 10.000 tilskuere fik fremvist og demonstreret det militære isenkram, og hvad en soldat dengang forventedes at kunne præstere; og det musikalske indslag kom fra begge regimenters tambourkorps og Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands Trommekorps. Ved en af forældredagene havde jeg en speciel oplevelse. Det var vores tur til at underholde og sidste kommando til soldaterne var: - Tab nu ikke instrumenterne..!

Og Tambourkorpset gik ind på plænen for fuld musik, og Tambourstaven skulle rigtig på arbejde den dag. Men, med nyvaskede nylon handsker og blankpoleret knold på staven gik det galt. Staven smuttede ud af hånden og røg flere meter op i luften i en flot bue for herefter at sætte sig som et spyd 3-4 meter foran korpset, lige tilpas sådan at, jeg kunne snuppe den igen og få det til at ligne en del af showet. Meeen, en af soldaterne lige bag mig gryntede svagt: - Nå sergent, hvad var det vi skulle, det koster øl..! Og jeg måtte jo så give øl efterfølgende. Tiden, som soldat ved Dronningens Livregiment, især ved Tambourkorpset, har været en stor milepæl i mit liv og har været med til at forme de jobs, jeg har haft i det civile liv og mit liv i det hele taget. Synd, nutidens unge ikke længere skal have den oplevelse at aftjene deres værnepligt, det ville samfundet og den enkelte person nyde godt af.

Skrevet af tidligere sergentog tambourmajor ved Dronningens Livregiment 666196 - 02. november 1965 – 31. marts 1969 Frank Rainer Sørensen Akelejevej 4 Dronningens Livregiments Tambourkorps musicerer ved 9310 Vodskov forældredagen 1967 på Nørre Uttrup Kaserne med tam- 28. maj 2018 bourmajor/sergent F.R. Sørensen i spidsen. Foto: Arkiv

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Generalforsamling i Århus Afdelingen Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening, Århus og Omegn:

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 hos Ingrid og Knud Mildahl, Skæring Højsagervej 2B, 8250 Egå

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbende år. 3. Indkomne forslag.

- Ændring af afdelingen til et ”Aktivitetsudvalg” 4. Valg af bestyrelse - jf. § 16. ( bortfalder ) 5. Valg af 2 suppleanter. ( bortfalder ) 6. Valg af fanebærer. 7. Valg af revisor. ( bortfalder ) 8. Valg af revisorsuppleant. ( bortfalder ) 9. Nedsættelse af Aktivitetsudvalg.

10. Eventuelt. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved en let spisning kl. 18.30. Tilmelding til spisningen senest den 20. februar 2019 på tlf. 23 95 77 84.

32


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Dronningen overværede 11. november ved monumentet i Mindeparken i Aarhus Af Hans Vedholm og Sven-Erik Bolt Magnussen Våbenstilstanden i 1. Verdenskrig, der fik virkning fra den 11. november kl. 11 i 1918 blev i hundredåret behørigt mindet i Mindeparken. Til stede var Hendes Majestæt Dronningen, og det traditionelle program var udbygget med taler af forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard og medvirken af Cæciliakoret, der smukt sang ”I østen stiger solen op” og ”I Danmark er jeg født”. Dronning Margrethe lagde en krans ved monumentet, og der blev lagt andre 11 kranse fra Forsvaret, byen og de deltagende soldaterforeninger i både Nordslesvig og i Aarhus. Prinsens Musikkorps spillede ”Slumre sødt i Slesvigs jord”, og arrangementet blev afsluttet med fællessangen ”Kongernes konge”. Der var mange tilskuere på en dag,

Forsvarschef general Bjørn Bisserup

Hendes Majestæt Dronning Margrethe lægger en krans ved monumentet

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

faneborg, hvor også Dronningens Livregiments Soldaterforening deltog med Dan Beyer som fanebærer. 100-året for våbenstilstanden blev således markeret i Aarhus på værdig vis, og der var et større presseopbud fra Danmarks Radio, TV2, Aarhus Stiftstidende, Billedbladet og en lang række fotografer. Der var opstillet et par fine camouflerede pavilloner til ly Efter arrangementet var Aarfor det fugtige vejrlig

da regnen truede, men det holdt stort set tørvejr, og det glædede de mange tilskuere, der fyldte monumentet til bristepunktet, og som var belejret af tilskuere hele vejen rundt om monumentets øverste kant. Garnisonskommandanten i Aarhus, oberst Bo Engelbreth, bød velkommen og leddede arrangementet, hvori der var et fanekommando, et æreskommando fra Telegrafregimentet og en meget stor

34

hus Kommune og Forsvaret vært ved en frokost i Tivoli Friheden for indbudte gæster. Heri deltog også Dronning Margrethe, der fik lejlighed til at mødes med og tale med nogle af efterkommerne fra de faldne sønderjyder.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Skæring Hede – 2. december 2018 Af Torben Hansen

Det er 75 år siden, at den danske samarbejdspolitik eller, som nogen kalder den, forhandlingspolitikken, gik i graven, det er 75 år siden, at tyskerne forsøgte at deportere de danske jøder, og det er 75 år siden, at modstanden i Danmark for alvor tog fart. En heltemodig modstand der på tragisk vis kostede 5 unge mænd livet præcis her på stedet for 75 år siden. Sådan en fredelig søndag formiddag kan det være svært at forestille sig, hvad der skete for 75 år siden – og hvilken rædsel der må være gået igennem de fem unge mænd – selvom deres breve til deres efterladte giver udtryk for stoisk ro og omsorg for deres forældre og søskende – og en stærk kærlighed til Danmark og Gud.

Borgmester Torben Hansen, Randers

Der var mange faner på Skæring Hede den 2. december 2018

De fem var Georg Mørch Christiansen fra Århus, og Anders William Andersen, Otto Manley Christiansen, Sven Christian Johannesen og Oluf Akselbo Kroer, alle fra Randers. Henrettelsen var én af de første efter 29. august 1943, og den satte hele Danmark i sorg. Tyskerne troede, at den hårde linje overfor sabotører ville have en afskrækkende virkning. Men helt i overensstemmelse med, hvad Sven Johannesen sagde under den tyske krigsretssag mod sabotørerne, så fik det den modsatte virkning. Han sagde: ”Hvis jeg bliver straffet så hårdt, som det synes nu, tror jeg, at deres fremgangsmåde kommer til at virke stik imod den tilsigtede hensigt. Det vil vække mere modstandsvilje og der vil komme mange flere efter os”. Modstanden tog til i styrke.

35


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Handlingerne som de fem gennemførte var jernbanesabotage ved Århus og Langå, og sabotage af fabrikker der leverede til tyskerne. Både fabrikker i Randers og Auning. I samme åndedrag- og når vi står her i dag, skal vi også mindes Kai Hoff, der også var medlem og drivende kraft i Randers gruppen. Han blev skudt under flugtforsøg og blev begravet på Østre kirkegård i Randers. Mindes skal også Per Moesgaard og Kaj Dan Nørskov Beyer med foreningens fane ved mindesteSørensen der i samme krigs- nen på Skæring Hede retssag begge fik livsvarigt overfor Danmark, danskerne og vores tugthus grundet deres unge alder. folkevalgte institutioner. At modstanden tog til i styrke bagefter Så sent som i marts 1943 holdt vi foler uomtvisteligt og Kaj Munks ord på ketingsvalg. Partierne der stod bag denne sten, en sten, som er rejst i respekt samarbejdspolitikken fik 95 % af stemfor de fem unge mennesker, siger også merne. Folket havde talt. Målet med alt om den store betydning ”Drenge, I samarbejdspolitikken var at mildne drenge, som døde / I tændte for Danmark konsekvensen af den tyske besættelse og i / dybeste mulm / en lysende morgenbevare det danske demokrati. Men den røde” linje havde også et indbygget skisma – et Skrevet af Kaj Munk, der selv blev henkompromis med netop de samme demorettet en måned senere – og en profeti kratiske idealer. der gik i opfyldelse. I takt med flere tyske nederlag, danske Jernbanesabotagerne, både ved Langå strejker, sabotager og en strammere og Århus, gav ikke alene genlyd over tysk kurs i Danmark nåede man til en Danmark, men i hele den allierede skillevej. Tyskerne stillede nemlig et ulverden, og de var et stærkt signal om timatum til regeringen: Indfør dødsstraf den forstærkede modstand i Danmark for sabotører, ingen ret til at forsamle og Danmarks position – og vidner også sig, ingen strejker og landsdækkende om den drejning krigen tog i Danmark spærretid – og dermed udgangsforbud. i efteråret 1943. Her blev stregen trukket. Danske myndigheder satte foden ned og sagde nej Og lad os lige et kort øjeblik dvæle til det ultimatum. Det kom til spredte ved, hvad der egentlig skete. De første kampe mellem danske og tyske soldater besættelsesår havde været skånsomme

36


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

med danske og tyske tab til følge. Den danske flåde fik ordre om at sænke skibene eller søge til Sverige. Hovedparten af skibene blev heltemodigt sænket af egne besætninger. Enkelte nåede Sverige – og jeg tror mange har billedet af kystforsvarsskibet ”Peter Skram” halvt under vand ved mastekranen på Holmen, som et ikonisk og stærkt symbolsk billede på d. 29. august. Der er ingen tvivl om, at sænkningen af flåden og 29. august både gik verden rundt – men også blev et afgørende punkt i den danske modstand, dansk selvopfattelse og dele af omverdenens opfattelse. Godt en måned senere var det så de danske jøder, der blev udsat for tysk forfølgelse. Heldigvis slap hovedparten til Sverige – men mange endte også i Tyskland. Stor tak til dem, der satte livet på spil for at redde andre, og vi skal mindes dem, der omkom i de frygtelige lejre i Tyskland. I 75 året skal vi huske og mindes alle dem, der gav liv og førlighed for vores frihed. Det gælder både danskere – men også de engelske, amerikanske, canadiske, australske – ja unge mænd fra alle de allierede, som kastede sig ud i en krig for et land som er en lille plet på verdenskortet – og som de ikke engang kendte. Krigen viste også at vores demokrati er stærkt og rodfæstet – det skal være mit håb og min urokkelige tro, at det vil det altid være uanset hvilke storme, der end kommer til os de kommende årtier. Fra efteråret 1943 tog modstanden voldsomt til i Danmark – også med frygtelige ofre og tragedier til følge. For tyskerne henrettede flere og flere.

De fem unge mænd som vi mindes her var modige, og var trådt ind i modstandsarbejdet som nogle af de første i Danmark – og på et tidspunkt hvor der ikke var dødsstraf. De sprængte jernbanebroer i luften ved Langå, de saboterede virksomheder, som leverede til tyskerne, de koordinerede modstand. De havde modet til at handle i en tid, hvor modstanden først lige var begyndt. Skæring Hede var den første massehenrettelse i Danmark under krigen, og de fem unges handlinger var heltemodige og vigtige, både militært og politisk og ikke mindst for den videre kamp og modstand. De betalte den højeste pris. Man bliver dybt berørt, når man læser deres afskedsbreve – og hvis der er familier eller slægtninge til stede her i dag, så vil jeg sige, at selvom sorgen er både stor og tung, så har jeres ofre, og de henrettedes ofre ikke været forgæves, tværtimod. De satte en bølge i gang, der definerede Danmark – og deres minde vil aldrig blive glemt, hverken her i Århus, i Randers eller i resten af landet. Oluf Akselbo Kroer Anders William Andersen Georg Mørk Christiansen Otto Manley Christiansen Sven Christian Johannesen. Æret være deres minde.

37


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Afdelingens stiftelsesdag

Århusafdelingen

Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Århus afdelingen markerede 17 års stiftelsesdagen søndag den 21. januar hos formanden i Hinnerup.

13 trofaste medlemmer mødte op kl. 17.30 på Svalevej til lidt ost og rødvin samt ikke mindst hyggeligt samvær. Der blev snakket meget og alle så ud til at hygge sig, selv om det frøs et par grader, så havde solen havde viste sig fra den pæne side. Og der var ”Blodmåne” om morgenen. Tak til de fremmødte deltagere for at være med til at gøre dagen festelig. Århus afdelingen markerede 17 års stiftelsesdagen søndag den 21. januar hos formanden i Hinnerup.

38

13 trofaste medlemmer mødte op kl. 17.30 på Svalevej til lidt ost og rødvin samt ikke mindst hyggeligt samvær. Der blev snakket meget og alle så ud til at hygge sig, selv om det frøs et par grader, så havde solen havde viste sig fra den pæne side. Og der var ”Blodmåne” om morgenen. Tak til de fremmødte deltagere for at være med til at gøre dagen festelig.

Guldkorn

Jeg ofrer 40 timer om ugen her . . . . skulle jeg så også arbejde. Når man er sytten, er man for gammel til at tage imod gode råd. Folk, der kommer for sent, er ofte i meget bedre humør, end dem, der har ventet på dem. En ven, der ikke har brug for ens hjælp, er en sand ven.


Vi har format til dine tryksager Vestergaards Bogtrykkeri ApS

AALBORG: Fåborgvej 5 · 9220 Aalborg Ø VRÅ: Frilandsvej 3 · 9760 Vrå Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com

39


40 Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup

Profile for Gyldenløve

Gyldenløve 1 - 2019  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve 1 2019

Gyldenløve 1 - 2019  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve 1 2019

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded