Moltubak - Gnistrende undervisning

Page 1

er en inspirerende og praktisk bok for deg som er lærerstudent, nyutdannet lærer eller erfaren lærer og ønsker å videreutvikle deg som klasseleder. Boken inneholder teori, praktiske eksempler og oppgaver. Boken tar for seg viktige områder som tidskontroll, oppmerksomhetsstyring, lærerens autoritet og utstråling samt motivasjon. Den handler om å ta kontroll over en maurtue og litt om å kjøre radiobil. Stoffet visualiseres gjennom eksempler fra film og litteratur. Hvordan skaper Michelle Pfeiffer den gode timen i Dangerous Minds? Hva kan Elias Rukla og Ask Burlefot lære oss om kjedsomhet og engasjement i skolen? Hvorfor kommer den idealistiske læreren Marianne i Kongsvik ungdomsskole til kort i møtet med elevene? Bokens hovedbudskap er at veien til en tilpasset opplæring for 100 % av elevene i skolen går via god klasseledelse.

Gnistrende undervisning

jørgen moltubak (f. 1972) er utdannet litteraturviter og lektor og har i tillegg studert idéhistorie og psykologi. Han har jobbet i til sammen 15 år som kursutvikler og lærer innenfor områder som kreativ skriving, studieteknikk og entreprenørskap og har undervist på alle nivåer i skolen. I boken deler han en rekke eksempler og erfaringer fra egen praksis på en engasjerende, lettfattelig og anvendelig måte.

Jørgen Moltubak

gnistrende undervisning håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign

Jørgen Moltubak

Gnistrende undervisning Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign

i det som er viktig 1 Innledning 2 Hva er klasseledelse? 3 Ta kontroll – gi fra deg kontroll ii hvordan man gjør det 4 Autoritet, energi og utstråling: Å bruke kroppen 5 Resignasjon og nederlag 6 Undervisningsdesign iii hvordan få undervisningen til å gnistre? 7 Gnistrende klasseledelse 8 Å være lærer. Rolle, identitet og profesjon 9 Trygghet i tradisjonen – mot til forandring


Innhold

del 1  Det som er viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

kapittel 1  Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva slags bok er dette? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan bli en superlærer? Formålet med boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Målgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvilke utfordringer er boken svaret på? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan bruke og misbruke denne boken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om ansvar, årsak og skyld. Ta 100 % ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12   13   14   15   16   22   25   26

kapittel 2  Hva er klasseledelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28 Dangerous minds. Når utgangspunktet er som galest … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 Hva vil det si å være klasseleder? En maktposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32 Klasseledelse vs. undervisningsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34 Iscenesettelse og regi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35 Den første fiaskoen: Formål og gevinst ved å jobbe med klasseledelse . . . . . . .   37 Klasseledelse og ulike syn på læring og kunnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 Teori og praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42 Klasseledelse er noe personlig – men handler om profesjonalitet . . . . . . . . . . . .   44 «Den andre læringen» og lært hjelpeløshet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45

7

Gnistrende undervisning.indb 7

2014-12-17 12:36:37


innhold

kapittel 3  Ta kontroll – gi fra deg kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . .   47 En svært kompleks situasjon – å ta kontroll over en maurtue . . . . . . . . . . . . . . . . Rommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handlingen. «Dette er en ball» (aktiviteter / undervisning) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppmerksomheten. Den usynlige tennisballen i rommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortellingens hovedperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . God planlegging er 1/3 av jobben. Kunsten å improvisere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alt man ikke kan kontrollere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Er det noe man ikke skal forsøke å kontrollere? Tankekontroll . . . . . . . . . . . . . . .

48   49   53   61   63   68   70   70   72

del 2  Hvordan man gjør det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

kapittel 4  Autoritet, energi og utstråling: Å bruke kroppen . . .   76 Dangerous minds. En ny start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77 Kroppsspråk er noe individuelt – og noe universelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79 Føtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81 Mage. Mindfulness i klasserommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86 Armer og hender – å dirigere et symfoniorkester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88 Hodet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93 Øyne. Se og bli sett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93 Ører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101 Hjernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102 Munn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104 Antydningens kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105 Om å sende entydige budskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   106 Den gylne regel om kroppsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   107 Men hvordan kan jeg vite hvordan jeg blir oppfattet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108 Hva når jeg har en dårlig dag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

kapittel 5  Resignasjon og nederlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113 Hvordan kartlegge motivasjonen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   115 Akseptere – ikke moralisere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   116 Relevans og nytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118 Å kombinere kollektive motivasjonsfaktorer med individuelle faktorer . . . . . .   120 Indre og ytre motivasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   121 Solcellepanel og bensinmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122 Hvordan trigge og øke motivasjon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   123 Mestringsopplevelser. Riktig vanskelighetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   124 8

Gnistrende undervisning.indb 8

2014-12-17 12:36:37


innhold Gi valgmuligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karakterer og andre skalaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av forbilder. «Jeg har den selv»- trikset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motiverende forbilder: Ole Gunnar Solskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skal alt være nyttig og interessant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærerens egen motivasjon – og troverdighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125   126   127   128   129   130

kapittel 6  Undervisningsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134 Tavleundervisning finnes ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135 Hvorfor du bør kaste alle «ferdige opplegg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   136 De fem formene: Forelesning, 1&1, 2&2, grupper, plenum . . . . . . . . . . . . . . . . .   136 Forelesning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 1&1 (individuelt arbeid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   137 2&2 (par) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   138 Grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   139 Plenumsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   139 Kombinasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140 Gruppestørrelse er ikke en faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140 PC eller ikke PC i timen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   141 Hvordan skape den gode timen? Forberedelsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   142 Hvordan skape den gode timen? Tilpasning og gjennomføring . . . . . . . . . . . . .   150 Korte intervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   160 Å planlegge flere timer i sammenheng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162

del 3  Hvordan få undervisningen til å gnistre? . . . . . . . . .

167

kapittel 7  Gnistrende klasseledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   168 Læringsarenaen. Fysiske og mentale rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   169 Hvordan jobbe med mentale rom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 Utenforliggende elementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   171 Når noen kommer for sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   172 Bordsettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   174 Naturlig organisering versus styrt organisering (klassekart) . . . . . . . . . . . . . . . .   175 Gruppen. Kartlegging og organisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175 Klasselederes handlingsrom og skjær i sjøen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   176 Fundamental attribution error – om å skape sine egne engler og demoner . .   177 Lærerens blikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178 Kartlegging av gruppen. Vektstangprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   179 Gruppedannelse = friksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   179 9

Gnistrende undervisning.indb 9

2014-12-17 12:36:37


innhold Når gruppen har begynt å sette seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gnistrende instruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gnistrende plenumsarbeid. Å lede plenumsdiskusjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonsbygging – som simultansjakk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilpasset opplæring i store grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppen som mulighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191   193   196   202   214   224

kapittel 8  Å være lærer  Rolle, identitet og profesjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   226 Lærerens kunnskap og kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   227 Vurdere, kontrollere, inspirere. Velge en lederstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   228 Lærerens privatliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   230 Selvutvikling – hva er relevant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   232 Vurdering og klasseledelse. «Men rettebunken min får du aldri» . . . . . . . . . . . .   234 Hvem vurderer? Subjektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   235 Vurdering underveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   236 Evnen til å gjøre seg upopulær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   239 Egne kjerneverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   241 Å gjøre seg synlig – å gjøre seg usynlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243 De fantastiske fiaskoene. LouAnne Johnsons nederlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   245 Dangerous minds, The Wire og en bærekraftig klasseledelse . . . . . . . . . . . . . . .   248

kapittel 9  Trygghet i tradisjonen – mot til forandring . . . .   250 Ja-holdning – og det essensielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   252 Mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   254 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   265 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   268 Takk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   272

10

Gnistrende undervisning.indb 10

2014-12-17 12:36:37