Det er de unge som forsvinder

Page 7

Romanens vigtigste personer Familien Brinchs ældste: Eva – familien Brinchs ældste, gift med Anders i Vejle Jakob og Thomas – Evas sønner, født i 1945 og 1946 Sofie – gift med Thomas – tidligere Jakobs kæreste Nanna – Jakobs kæreste i Svendborg Den nye generation: Tobias – Sofie og Jakobs søn Liv – Thomas’ datter fra tidligere ægteskab Frederik – Thomas og Sofies søn Katrine – Jakobs og Nannas datter Lea – Livs veninde Esben – Tobias’ kammerat Anna – kæreste med Tobias Øvrige: Hermann Weissborn – Jakobs biologiske far, tysk officer under krigen Daniel – ven af familien Brinch, flyttet til Sønderho fra Israel Grete – Nannas mor Keld – jurist i politisk opbrud og Jakob barndomsven Per – tømrer fra Aalborg og Jakobs ven Mads – soldat og Pers søn Astrid – Kelds halvsøster Line og Henrik – 68’ere og Astrids forældre Emil – jurist, Astrids plejebror Shala, iransk flygtning Ewald og Benina – gårdejerpar ved Børkop Lotte – Ewalds søster og Jakobs veninde Samt: Tralle-Palle – drengen fra Fattiggården, der måske lever – måske ikke


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.