Page 1

18e jaargang nr. 21 Vrijdag 10 september

Wordt in een oplage van 15.550 exemplaren huis aan huis verspreid

2021

Banholt Epen Eys Gulpen Lemiers Margraten Mechelen Mheer Nijswiller Noorbeek Partij Reijmerstok Schin op Geul Sibbe Slenaken Vijlen Wahlwiller Wijlre Wittem

Onthulling plaquette op Eyserbosweg

Deze week: Ouderenmiddag Wijlre Corneliusoctaaf Heuvellandse jongeren Brandweer Gulpen-Wittem Gemeenteberichten Kerkberichten

Pagina 2 Pagina 2 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 13

Eys - Op 11 september wordt de plaquette onthuld als herinnering aan de geheime radarpost op die plaats in 1944 én de vergeten slag in het Hürtgenwald, die aan 10.6000 Amerikaanse en Duitse militairen en burgers het leven kostten. De vader van Bob Fischer die op het 75e bevrijdingsfeest in onze gemeente meereed heeft een dagboek bijgehouden. Door dit dagboek zijn wij op het spoor gekomen (Lees verder op blz. 6)

Dankzij Bewonersnetwerk elkaar ontmoeten in Wijlre Wijlre - Door de maatregelen als gevolg van het coronavirus is het in het afgelopen jaar bijna onmogelijk geweest om elkaar te ontmoeten. Nu er vergaande versoepelingen zijn doorgevoerd hebben het Bewonersnetwerk Wijlre en de Paus Franciscusgroep het initiatief genomen om wekelijks een middag te organiseren (Vervolg op blz. 3)

13e editie Sponsorwandeltocht “Loop met je dokter” Banholt - Mheer - Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert Health Foundation Limburg voor de 13e keer - het populaire wandelevenement “Loop met je dokter”. (Lees verder op blz. 4)

Midweektocht weer als vanouds Gulpen - Op woensdag 15 september a.s. wordt door WSV De Veldlopers uit Gulpen voor de 3e keer dit jaar een Midweektocht georganiseerd. Werden de tochten van juli en augustus nog in aangepaste vorm georganiseerd, in september wordt alles weer als vanouds (Vervolg op blz. 4)

ME C H E LEN ( 043) 455 23 71 www.koertsbanden.nl

Wij staan 16 september op de markt in Gulpen. Tot dan!


Gulp en Geul Journaal -

Correspondentie-adres: Postbus 8 6270 AA Gulpen Telefoon: 043 - 450 61 55 Mobiel: 0646 05 1720 E-mail: info@gulp-en-geuljournaal.nl bezorging@gulp-en-geuljournaal.nl Aanlevertijden: (een week voor uitgave) Advertenties: Tot vrijdagmiddag 18.00 uur (via mail: zaterdag 18.00 uur) Redactie: Tot zaterdagmiddag 18.00 uur. Folders: Maandag 18.00 uur. (in week van verspreiding) Oplage en verspreiding: Gulp en Geuljournaal wordt met een oplage van 15.550 exemplaren verspreid in: Banholt - Epen - Eys - Gulpen - Lemiers Margraten - Mechelen - Mheer - Nijswiller Noorbeek - Partij - Reijmerstok - Scheulder Schin op Geul - Sibbe - Slenaken - Vijlen Wahlwiller - Wijlre - Wittem Plus 66 buurtschappen: Beertsenhoven - Bergenhuizen - Berghem Berghof - Beutenaken - Billinghuizen - Bissen - Bommerig - Broek Cartils - Bruisterbos - Crapoel - Dal - Harles - Holset - Hoogcruts - De Hut - Diependal - Dijk - Elkenrade - Elzet - Engwegen - Eperheide Etenaken - Euverem - Heijenrath - Groot Welsden - Helle - Herkenrade Hilleshagen - Höfke - Hurpesch - Ingber - IJzeren - Kapolder Keutenberg - Kleeberg - Klein Welsden - Kosberg - Kuttingen - Landsrade Mamelis - Mellechet - Moerslag - Overgeul - Pannes - Pesaken - Piepert Plaat - Roth - Schey - Scheulder Schilberg - Schoonbron - Schweiberg Sinselbeek - Stokhem - Terhorst - Terlinden - Termaar - Terpoorten Terziet - Vroelen - Walem - Waterop - Wesch en Wolfshuis.

Voor dagelijks nieuws uit de regio:

www.gulp‐en‐geuljournaal.nl www.facebook.com/gulpengeuljournaal

Wijlrese Ouderenmiddag op zaterdag 18 september Wijlre - Jaarlijks was er een gemeentelijke Ziekendag die in september plaatsvond, echter ook hier heeft Corona roet in het eten gestrooid en de bijeenkomst kwam niet van de grond. De Paus Franciscusgroep Wijlre-Gulpen heeft met de vrijwilligers van de Oudervereniging in Wijlre gesproken en is tot het besluit gekomen om in Wijlre een eigen Wijlrese Ouderenmiddag te organiseren. Deze zal plaatsvinden in het Wielderhoes op zaterdag 18 september 2021. Het programma ziet er als volgt uit: Wij starten om 14.00 uur met een H.Mis in het Wielderhoes, voorgegaan door deken Bronneberg. Onder de mis zal onze harmonie met een afgevaardigde groep muzikanten de mis opluisteren. De eucharistieviering wordt afgesloten met het zingen van het Ave Maria door Marjo DamoiseauxNix en Jo Essers met muzikale begeleiding van Benoît Eggen. Na de heilige mis zullen de zangers nog enkele Limburgse toppers ten gehore bren-

Geopend: wo t/m vr. 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag: 09.30 - 16.30 uur

Dorpsstraat 22 Gulpen Tel. 043 450 0391

gen. In de pauze zal koffie en vlaai zeker smaken. Bij elk begin hoort een einde: als slotstuk zullen de jeugdige Wijlrenaren van het Jazzballet enkele dansjes opvoeren die zeer zeker in de smaak zullen vallen. De kosten bedragen 3 euro per persoon. Opgave vooraf is verplicht. De aanmeldadressen zijn: Lucy Eggen (tel. 043-4501244) of Sjef Ramakers (tel. 043-4502883). Wij houden ons aan de huidig geldende coronaregels. Opgelet: vol=vol!  De organisatoren van de Paus Franciscusgroep wen-sen u veel kijk- en luisterplezier. Was getekend: Lucy Scheepers en Sjef Ramakers.

Start renovatie kunstgrasveld FC Gulpen

taal ensemble. Op het programma staan werken van Jan de Haan, Mozart en Clarke.

Gulpen - Op maandag 6 september is op de sportaccommodatie van voetbalvereniging FC Gulpen aan de Ringweg een start gemaakt met de renovatie van het kunstgrasveld. Dat was nodig, omdat de wateroverlast die de gemeente afgelopen zomer teisterde, ook de velden van FC Gulpen niet ongeschonden achterliet. De eerste fase bestaat uit de renovatie van de toplaag op het kunstgrasveld, die volgens planning vrijdag 17 september voltooid is. Een week later, op vrijdag 24 september zal er een vereiste keuring plaatsvinden. Vervolgens zullen de werkzaamheden zich verplaatsen naar de grasvelden, gelegen aan de Rijksweg. FC Gulpen doet een beroep op begrip en de gewenste flexibiliteit van alle leden en vrijwilligers.

Feestelijke opluistering H. Mis Slenaken - Op zondag 19 september wordt de H. Mis van 10.45 uur in de parochiekerk van Slenaken feestelijk opgeluisterd door een instrumen-

Sommige werken zullen worden begeleid op orgel door organiste Mirian Starmans-Kool. Van 11 t/m 19 september

Corneliusoctaaf Schin op Geul - In de periode van 11 t/m 19 september a.s. vindt in de parochie H. Mauritius te Schin op Geul wederom het jaarlijkse Octaaf ter ere van de H. Cornelius plaats. In dat kader hierbij in het kort wat achtergrondinformatie. Deze heilige werd in 251 tot paus gekozen. Hij voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen. Na zijn dood werd zijn verering alras snel verbreid. De H. Cornelius wordt vooral aangeroepen voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress, waar we tegenwoordig in ons dagelijks leven veel mee worden

Uw Hoveniersbedrijf voor:

Voor een tuin die bij u past!

• tuinaanleg en onderhoud • graszoden en kunstgras • (sier)bestratingen • grondwerken • afrastering en hekwerken • vijvers en waterpartijen • kappen en snoeien van bomen en heesters • diverse soorten steenkorven • sedum- en groendaken

BESTRATINGEN

TUINAANLEG

ONDERHOUD

Korpendu 7, Margraten • Tel. 043 4589234 • Mob. 06-54608616 • info@profiplan.nl Pagina 2


Vrijdag 10 september 2021

Bedankt voor deze bijzondere dag! Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoekjes die wij mochten ontvangen bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Mede namens jullie werd dit een overgetelijke dag. Daarvoor onze hartelijke dank. Epen, september 2021 geconfronteerd. Tijdens dit Corneliusoctaaf zal er iedere dag een H. Mis worden opgedragen waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven. Daarnaast is er op de zondagen ook gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering. Wegens de dan nog geldende regels van de overheid is er nog geen Cornelius-winkeltje in het portaal van de kerk. Het programma van het Corneliusoctaaf: Zaterdag 11 september: opening octaaf H. Mis 19.00 uur, opgeluisterd door een ensemble van fanfare Sint Cornelius; na de mis relikwieverering en zegen. Zondag 12 september: H. Mis 11.00 uur, opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs; na de mis relikwieverering en zegen. In de middag van 14.00-16.00 uur gebed, relikwieverering en zegen. Maandag 13 september: H. Mis 19.00 uur; na de mis relikwieverering en zegen. Dinsdag 14 september: H. Mis 19.00 uur; na de mis relikwieverering en zegen. Woensdag 15 september: H. Mis 19.00 uur; na de mis relikwieverering en zegen. Donderdag 16 september: Feestdag van de H.Cornelius. H. Mis 19.00 uur, na de mis relikwieverering en zegen. Vrijdag 17 september: H. Mis 19.00 uur; na de mis relikwieverering en zegen. Zaterdag 18 september: H. Mis 19.00 uur, opgeluisterd door Jo Essers, begeleid door organist Fred Piepers; na de mis relikwieverering en zegen. Zondag 19 september: Dluiting octaaf - H. Mis 11.00 uur, opgeluisterd door Thea Kollee; na de mis relikwieverering en zegen. In de middag van 14.00-16.00 uur gebed, relikwieverering en zegen. Wilt u door de week een H. Mis bijwonen dan hoeft u hiervoor niet te reserveren. Voor de weekendmissen dient u wel te reserveren. Dit kan op de volgende manieren: - via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl - via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl - telefonisch via 043-459 1647.

Gratis workshop over laaggeletterdheid

Marie-Louise en Sjef Gerekens-Alleleijn

dat jij in je omgeving met deze mensen te maken hebt. Voor hen zijn werk vinden, een brief begrijpen en gezond leven vaak lastig. Wil jij laaggeletterdheid beter begrijpen en herkennen? Wil je weten hoe je de wereld voor deze mensen toegankelijker maakt? Meld je dan aan voor deze workshop via info@miekeprins.nl. Welkom!

PRO‐LIFE Gebedsdag in Den Haag voor het ongeboren leven Maastricht - Heerlen - Deze PRO-LIFE gebedsdag in Den Haag op dinsdag 28 september gaat uit van de Pro-Life Stichting voor Recht Zonder Onderscheid, gevestigd in de H. Landstichting. Er wordt een bustocht vanuit Maastricht en omstreken naar de Hofplaats in Den Haag georganiseerd. De dag begint om 11.00 uur en wordt om 14.30 uur afgesloten met een H. Mis in de Jacobuskerk in de Parkstraat in Den Haag, vlakbij het Hofplein en het Binnenhof. Op de Hofplaats wordt er gezamenlijk gezongen en gebeden, en ‘s middags om 13.30 uur volgt een gesprek met politici tegen het aborteren van jaarlijks 30.000 kinderen in de moederschoot. De leiding van deze dag berust bij hulpbisschop Mgr. dr. E. de Jong van het bisdom Roermond. Voor opgave of informatie: Jef Spons (tel: 043-4093322, de heer B. de Witt (tel. 045-5258008). Voor de buskosten geldt een vrijwillige bijdrage. De opstapplaatsen bevinden zich bij Geusselt Maastricht om 07.30 uur; en achter het station in Heerlen om 07.50 uur.

Dankzij Bewonersnetwerk elkaar ontmoeten in Wijlre Wijlre - Door alle maatregelen als gevolg van het coronavirus is het in het afgelopen jaar bijna onmogelijk geweest om elkaar te ontmoeten. Nu er vergaande versoepelingen zijn doorgevoerd hebben het Bewonersnetwerk Wijlre en de Paus Franciscusgroep het initiatief genomen om wekelijks een middag te organiseren waarbij dorps-Op en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten in het cafégedeelte van het Wielderhoes. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen op de woensdagmiddag in het Wielderhoes terecht voor een drankje, een spelletje, een praatje en gezelligheid. En natuurlijk is de bar open. Iedereen is welkom. Zin om een kaartje te leggen met dorpsgenoten of de krant te lezen? Uiteindelijk bepaalt de bezoeker wat hij of zij leuk vindt om te doen. Afhankelijk van de wensen van de bezoekers kunnen in de nabije toekomst andere activiteiten georganiseerd worden. Op komende woensdagen naast standaard activiteiten ook extra’s georganiseerd: Op woensdag 15 september bestaat er ’s middags de mogelijkheid voor belangstellenden om een partijtje jeu de boules te spelen op de lokale jeu de boules baan. De organisatie zorgt voor een aantal sets jeu de boules ballen. Voor speluitleg wordt ook gezorgd. Dat alles tussen van 13.30 ten 15.00 uur. Gestart wordt in het Wielderhoes. Woensdag 22 september: Deze middag staat in het teken van muziek. Er zullen grammofoonplaten worden gedraaid op een platenspeler. Bezoekers kunnen hun eigen grammofoonplaten meebrengen.

Eys - Op dinsdag 14 september van 15.00 - 16.30 uur organiseert Taalpraktijk Mieke Prins uit Eys een online workshop over laaggeletterdheid. Éen op de zes volwassenen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. Grote kans dus

Wij staan 16 september op de markt in Gulpen.

Tot dan! Pagina 3


Gulp en Geul Journaal -

Woensdag 29 september: Bioscoopmiddag. De bekende Wielderse filmmaker Math Eggen zal op deze middag enkele films vertonen die hij in loop der jaren over Wijlre heeft gemaakt. Deelname aan de activiteiten is geheel gratis. Uiteraard worden overheidsmaatregelen die op dat moment gelden in acht genomen. Kijk voor actuele informatie op de website www.mviefentwintig.nl

Lezing in Klooster Wittem Wittem - Op vrijdag 17 september verzorgt emeritus hoogleraar Ethiek, Frits de Lange, van 19.30-21.30 uur in Pelgrimsoord Klooster Wittem in de nieuwe Scala ruimte (de voormalige Gerarduskapel) een lezing. Deze is getiteld: “Het leven als een pelgrimstocht langs de grenzen van de kerkelijke traditie”. Veel mensen voelen zich gelovig, hoewel ze niet (of niet meer) verbonden zijn met een kerk. Ze geloven dat er iets is dat groter is dan zijzelf, hoewel ze dat geloof meestal maar moeilijk onder woorden kunnen brengen. Frits de Lange noemt hen pelgrims, mensen onderweg. Niet Santiago de Compostela of het hiernamaals is hun bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaringen op de levensweg. Met hen probeert Frits de Lange mee te lopen. Zo verkent hij de grenzen van de kerkelijke traditie, om - hopelijk - dichter bij de kern ervan te komen. De lezing is gebaseerd op het boek ‘Heilige Onrust’, dat Frits de Lange schreef in 2017. Frits de Lange was bijna 25 jaar hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en ruim 10 jaar Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en schrijft o.a. regelmatig in Dagblad Trouw. Sinds dit voorjaar is hij met emeritaat. De lezing vindt plaats in Pelgrimsoord Klooster Wittem, Wittemer Allee 34. Het is de eerste activiteit in de nieuwe Scala-ruimte (de voormalige Gerarduskapel).

Aanmelden is mogelijk: bij de receptie van het klooster, aan de balie of via tel. 043-4501741 via een aanmeldformulier op de website, www.kloosterwittem.nl.

en onderzoek naar hart- en vaatziekten belangrijk vinden doen mee. Ook kinderen zijn van harte welkom en lopen gratis mee met een betalende volwassene.

Leesgroep ‘Heilige Onrust’ Als voorbereiding op de lezing kunt u deelnemen aan een leesgroep die samen het boek ‘Heilige Onrust’ leest en bespreekt. Deelname is gratis. Voorwaarde is dat u beschikt over het boek.

Het betreft een sponsorwandeltocht, waarbij men kan kiezen om 5 kilometer of 10 kilometer mee te lopen. Deelnemers ontvangen gezonde snacks en een goodie bag. Er is medische ondersteuning en muzikale omlijsting.

De leesgroep komt samen op woensdag 8 september, van 14.00 tot 15.30 uur. Een vervolgbijeenkomst kan dan in overleg worden afgesproken. Interesse? Meldt u aan! Bij de receptie (zie boven) of via info@kloosterwittem.nl. Na aanmelden ontvangt u nadere informatie.

Gezien de huidige coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 200. Health Foundation Limburg brengt met dit evenement geld bijeen voor medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten in Limburg. Doel is door sponsoring, donaties, inschrijfgelden en lotenverkoop een bedrag van 50.000 euro bij elkaar te brengen.

13e editie Sponsorwandeltocht “Loop met je dokter” Midweektocht weer als vanouds Banholt - Mheer - Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert Health Foundation Limburg voor de 13e keer - in samenwerking met artsen van het Maastricht UMC+, Zuyderland en huisartsen uit de regio - het populaire wandelevenement “Loop met je dokter”. Start en finish zijn bij Harmoniezaal Amicitia in Banholt. “Loop met je dokter” is précies wat de naam doet vermoeden: een wandeling van (ex-)patiënten met hun artsen, familie en vrienden. Op die dag ontmoeten patiënten en hun artsen elkaar eens op een andere, informele manier waarbij de artsen het belang van een gezonde levensstijl laten zien door zelf het goede voorbeeld te geven. Ook mensen die gewoon van wandelen houden

Gulpen - Op woensdag 15 september a.s. wordt door WSV De Veldlopers uit Gulpen voor de 3e keer dit jaar een Midweektocht georganiseerd. Werden de tochten van juli en augustus nog in aangepaste vorm georganiseerd, in september wordt (bijna) alles weer als vanouds. Er worden weer 2 routes uitgezet: een tocht van 5 km en een tocht van 10 km. Het is ook mogelijk om 15 km te lopen, eerst de 10 km en daarna de 5 km. Beide routes gaan een andere richting uit, des te meer kunt u genieten van onze mooie parcoursen. Het inschrijfbureau is geopend van 8.00 tot 14.00 uur, dus dan kunt u starten. Om 15.00 uur worden alle routeaanduidingen weer opgeruimd en het afmeldbureau sluit om 17.00 uur. Er zijn ook weer stickers te koop en de wandelboekjes wor-

Noordam vof Milieupark Containers Kunstgebitten Reparaties

Klikgebit Opvullen

Vergoeding 75 tot 100% uit de basisverzekering. Bel voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

043 459 1200 Strucht 13 - Schin op Geul (naast de bakker)

Pagina 4

Voor particulieren en bedrijven Verhuur opslagruimte Verhuur machines

www.milieuparknoordam.com noordamj@home.nl

Tel. 06 5460 4930


Vrijdag 10 september 2021

Heuvellandse

JONGEREN AAN HET WOORD DANIEL PINCKAERS - WIJLRE

den afgestempeld. Iedereen die ingeschreven en betaald heeft ontvangt een gratis versnapering voor onderweg. Bij de route van 10 km is er ongeveer halverwege een pauzemogelijkheid. Het inschrijfbureau is gevestigd in het nieuwe gemeenschapshuis van Gulpen, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5, 6271 BG, Gulpen. Het gemeenschapshuis bevindt zich tegenover de kerk. Op 20 oktober wordt de volgende Midweektocht door De Veldlopers georganiseerd en op 17 november de laatste van het jaar 2021. In februari 2022 kunnen we hopelijk weer starten met de eerste van de 10 Midweektochten van 2022. Ter herdenking aan alle getroffenen door Corona:

Requiem van John Rutter in kerk van Gulpen Gulpen - Op vrijdag 22 oktober 2021 vindt er een herdenkingsconcert plaats in de Sint Petruskerk te Gulpen. Aanleiding is het verlies van mensen en het daardoor ontstane verdriet als gevolg van de Corona pandemie. Het programma bestaat uit het Requiem van John Rutter, uitgevoerd door Het Kempisch Kamerkoor onder leiding van dirigent Cees Wouters. Soliste is Rianne Wilbers en het geheel wordt begeleid door een professioneel orkest. Deze avond wordt mede ingevuld door Mannenzangvereniging Caecilia Gulpen en met herdenkingsrituelen door Renate Rothbauer. Ook zal de burgemeester van Gulpen-Wittem, mevrouw Ramaekers-Rutjes, het woord voeren. Iedereen, die stil wil staan bij de gebeurtenissen uit deze periode, kan hier troost vinden bij de muziek en de woorden van de sprekers. Het programma begint om 20.15 uur en zal anderhalf uur omvatten. Er is geen pauze. Gratis toegangskaarten Vanaf woensdag 8 september zijn er gratis toegangskaarten verkrijgbaar: maximaal twee per persoon, zolang de voorraad strekt. Dat is mogelijk bij de afhaalpunten: Bibliotheek Gulpen tijdens de openingsuren aan de Willem Vliegenstraat 4 in Gulpen; verder in de Parochiezaal van de kerk te Gulpen op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur op het adres: Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen. De regels in verband met corona zullen bij de organisatie in acht worden genomen. Johannes Passion op 8 april 2022 in St. Petruskerk Het Bach Comité Gulpen is initiatiefnemer van dit project. Ditzelfde comité heeft het voornemen om op vrijdag 8 april 2022 de Johannes Passion ten uitvoering te brengen; ook in bovengenoemde kerk. Vragen en reacties kunnen per mail gericht worden aan het secretariaat van het Bach comité: info@bachcomitegulpen.nl. Overige informatie is te vinden op de website van het Bach Comité Gulpen: www.bachcomitegulpen.nl.

En toen was er toch opeens licht aan het einde van de tunnel. De zon ging schijnen, temperaturen meer dan 20 graden en dat ook nog meer dan twee dagen achter elkaar: Summervibes! Kan die gloednieuwe barbecue toch nog ingewijd worden, en het kleine tuinfeest met vrienden ook. Dat het niet de mooiste zomer was, viel ook Daniel Pinckaers (19) uit Wijlre op. Op de terugreis van zijn wekelijkse treinrit naar het vertrouwde zuiden is het toch wel jammer dat het buiten prachtig weer is. Of hij daar heel erg mee zit? “Nee, absoluut niet. Na meer dan een jaar zoomlessen in het hoogtepunt van de coronatijd, is zo een doodsimpele treinreis bijna genieten. Fysieke les en dat je er weer een beetje op uit kunt, dat is al duizend keer beter dan alleen maar alles vanuit thuis moeten doen.” Daniel studeert de bachelor Hotel en Eventmanagement aan de Notenboom Hogeschool in Eindhoven. Natuurlijk geen gekke keuze als we te weten komen dat Daniel opgegroeid is op Terrassencamping Osebos in Gulpen. Als vaste kracht op het terrein en achter de receptie kon hij al veel ervaring opdoen die hem nu zeker niet te kort doet bij zijn studie. Wat hij het allerleukste vindt aan Hotel en Eventmanagement? “Toch wel de buitenlandstages, denk ik. Door corona zijn er veel niet doorgegaan maar als het goed zit ga ik dit schooljaar nog richting Malta. Dat lijkt me echt super sjiek!” De driejarige bachelor zit er dan al bijna op, maar wat daarna komt, kent nog geen glasheldere uitkomst: “De camping van mijn ouders voortzetten, dat zou wel een reële mooie optie zijn, maar ik wil daarnaast ook nog eerst rondkijken hoe het er bij andere bedrijven aan toe gaat. Dan zal ik er qua ervaring zeker niet op achteruit gaan!” Als je als ‘Zuid-Limburgse jong’, die tot vandaag de dag nog steeds twijfelt of Gulpener of Brand nou het állerbeste bier is, opeens in Eindhoven belandt, is dat toch best wel even wennen: “Eindhoven is een superleuke stad, maar totaal anders dan ‘hier’. Omdat veel van mijn vrienden daar ook studeren denk ik dat ik mijn draai goed heb kunnen vinden, maar ik vind het nog steeds heerlijk om in het weekend terug naar huis te komen.” Over de actuele noodkreten rondom zijn thuisbasis blijft hij dan ook zeker goed op de hoogte, zo ook over de pilot ‘bestemmingsverkeer Beutenaken’. De toch wel landelijke weg die hij bijna kan dromen. Alle ophef rondom de afsluiting van de weg kan Daniel wel begrijpen: “Ik vind het een beetje ver gaan allemaal. Als we realistisch gaan kijken, dan denk ik dat er wel andere dingen zijn die beter eerder opgelost kunnen worden in onze gemeente dan dit. Kijk maar eens naar de Wittemer Allee, die situatie is veel gevaarlijker dan de onschuldige auto’s die richting Beutenaken rijden. Deze gaan nu allemaal via Reijmerstok of de Rijksweg naar hun eindbestemming. Net de wegen waar je vaak op ongelukkige momenten al vaststaat. Ik vind het dus eigenlijk niet eens een oplossing, maar goed…” Op diezelfde weg opende onlangs het nieuwe vakantiepark, misschien beter bekend als teletubbieland of ‘de enorme molshoop’ haar deuren. Daniel denkt dat het tijd nodig heeft: “Hoe het oude park erbij lag, dat was natuurlijk ook niks. Dus qua dat is het een enorme vooruitgang voor de streek. Ook al hoor ik van veel vrienden dat ze het toch een beetje een de verpesting van het landschap vinden. Maar goed, als we naar de plannen kijken, en eens wachten tot alles wat moet groeien gegroeid is, dan denk ik dat het best wel meevalt allemaal.” Maar dan zal de zon volgende zomer toch wat meer moeten gaan schijnen, echter dat is iets waar we ons volgend jaar pas weer druk over moeten gaan maken!

Youri Pagina 5


Gulp en Geul Journaal -

Onthulling plaquette op Eyserbosweg met Amerikaanse en Duitse afgevaardigden: Met als motto: Herinneren‐Gedenken Vrede en Vrijheid behouden Eys - Op 11 september wordt de plaquette onthuld als herinnering aan de geheime radarpost op

BLOEI Er zijn van die dingen die de inwoners van onze gemeente niet opvallen. Behalve dan als ze in het centrum van Gulpen komen en hun auto parkeren op het Willem-Alexanderplein, één van de plekken waar je zelfs nog zonder parkeerschijf kunt parkeren. Al lopende naar het centrum steken ze die straat over waarvan de meesten de naam niet weten. Deze straat is genoemd naar een vroegere deken van de katholieke kerk in Gulpen, de edelachtbare Heer Schneiders. Niemand kijkt op het bord met de straatnaam maar loopt naar de oversteekplaats van de Rijksweg. Sommige oud-Gulpenaren herinneren zich de straat als de Gats, de vroegere verbinding tussen de weg vanaf de Gulperberg naar de Rijksweg. Dat is allemaal niet meer zo belangrijk voor deze straat want jaren geleden al werd deze straat omgevormd tot, zoals de bewoners het noemen, de mooiste straat van Gulpen. Aan het begin aan de voet van de Gulperberg spuit de vroedmeesterpad haar water over de vissen, die daar in een vijvertje staan. Daarna volgt een bloemenpracht, slechts onderbroken door een paar in elkaar overlopende waterbekkens. En dan nog aan het begin en aan het einde van de bloemenpracht, zijn er fonteinen. Aansluitend aan de bloemenpracht komt er een pomp die water in een goot laat stromen en dit water weer terug brengt naar de Gulp, onder twee kleine bruggetjes door die daar gelegd zijn om de voetgangers geen natte voeten te laten krijgen. Via een trappenpartijtje komt alles weer terecht op de plaats waar het hoort en waar het ook vandaan komt: de Gulp. Dagelijks wordt de mening van de bewoners van de straat bevestigd als er weer een aantal toeristen met hun kleine kroost aan het pootje baden zijn in het water. U kent het wel, vader of moeder zitten gehurkt filmpjes en foto’s te maken van de kleintjes met hun telefoon terwijl opa of oma met de kleinen aan de hand voorzichtig langs het water lopen, angstvallig kijkend naar de kleine dat die geen natte voetjes mag krijgen. De meer ervaren opa’s en oma’s hebben er al aan gedacht om de kroost de laarsjes aan te trekken. De volgende bevestiging krijgen de bewoners als er weer eens een wandelgroepje door de straat richting Gulperberg loopt om die te beklimmen en eerst nog een paar foto’s moet maken van de medewandelaars die dan vóór de pomp gaan staan waardoor het lijkt alsof het water uit hun broek stroomt. En dan nog even als groepje vóór de bloemenpracht gaan staan en een foto van elk van de wandelaars apart voor de bloemenpracht. Zulke taferelen vinden er dagelijks tientallen keren plaats in deze straat, waardoor het soms een pracht is om te zien hoeveel plezier de toeristen beleven aan het water van de pomp of het water van de vroedmeesterpad of hoe het water uit de fontein spuit. Aan het einde moet ik toch het geheel een beetje afzwakken want het is, behalve het bezoek van de toeristen, die blijven gewoon komen, intussen een beetje veranderd. De vroedmeeterpad spuit al een tijdje niet meer over de vissen want omdat de druk niet meer bij te stellen is, spuit hij te ver en verdwijnt het water daar waar het niet hoort te zijn en is de tank binnen de kortste keren leeg. De overloopbekkens werden regelmatig schoon gemaakt maar ondanks een grovere schoonmaakbeurt, loopt er nog geen water. De aan het begin en einde genoemde fonteinen spuiten al een tijdje niet meer. Blijft voor de toerist die niets merkt van de mankementen, nog de vraag waar het water dat uit de pomp naar de Gulp stroomt: waar zou dat water vandaan komen?

Jantje

die plaats in 1944 én de vergeten slag in het Hürtgenwald, die aan 10.6000 Amerikaanse en Duitse militairen en burgers het leven kostten. De vader van Bob Fischer die op het 75e bevrijdingsfeest in onze gemeente meereed heeft een dagboek bijgehouden. Door dit dagboek zijn wij op het spoor gekomen van deze geheime radarpost. Bob Senior is van Duitse afkomst. Hij vocht in het Amerikaanse leger. De plaatsing van de plaquette door Heemkundeverenigingen van Eys en Wahlwiller, Marc Hermans uit Elkenrade en Wim van der Hoeven uit Mechelen heeft tot doel dat deze veldslag niet vergeten wordt en dat dit nooit meer mag gebeuren. Het motto luidt: Herinneren-Gedenken Vrede en Vrijheid  behouden. Daarom wordt door het Mechels Vocaal Ensemble het Europese volkslied gezongen. Ruud Oligschläger uit Partij blaast de Last Post. Programma onthulling op 11 september om 10.30 uur: Hijsen van de Amerikaanse, Duitse, Belgische en Nederlandse vlag door schutterij  Sint Sebastianus uit Eys; Welkom: Marc Hermans; Speech Burgemeester mevrouw Nicole Ramaekers-Rutjens van de gemeente Gulpen-Wittem; Muziek; Speech van Frau Bürgermeisterin von Aachen (onder voorbehoud); Muziek; Speech Col Francis- co Gallei van de NATO Air Base in Geilenkirchen. Dan onthulling plaquette door Amerikaanse en Duitse afgevaardigden; Europees volkslied, gezongen door het Mechels Vocaal Ensemble; Last Post, gespeeld door Ruud Oligschläger uit Partij. Kranslegging door de genodigden, waaronder een delegatie van bewoners van de in 1944 verwoes- te dorpen Hürtengewald - Vossenack die bijna totaal ver- woest werden. Afsluiting en dankwoord door Marc Hermans. Samenkomst Foto: Wim van der Hoeven genodigden Bie de Tantes in Eys.

BRANDWEER GULPEN-WITTEM Op donderdag 19 augustus om 11.51 uur, werd de tankautospuit van Mechelen en de Snelle Inzetbare Eenheid Wittem gealarmeerd voor een melding stank hinderlijke lucht/ gaslucht op de Schulsbergweg te Nijswiller. Door bewoners werd een penetrante geur waargenomen. Vermoedelijk uit het riool en/of straatkolken. Door zowel brandweer als Enexis werden metingen verricht maar er kon geen oorzaak worden gevonden. De straatkolken en riool zijn doorgespoeld met water om de stankoverlast te verminderen. De gemeente is vervolgens in kennis gesteld die later rioolinspecties hebben uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen. Op donderdag 19 augustus om 18.06 uur, werd de tankautospuit van Mechelen gealarmeerd voor een brandgerucht op de Molenweg te Epen. Tijdens het aanrijden kwam het nader bericht dat stoomvorming door douchen een rookmelder had geactiveerd. Zodoende kon de eenheid weer huiswaarts. Op zaterdag 21 augustus werd de tankautospuit van Gulpen om 12.11 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Aardakker te Gulpen. Door een onvoorzichtigheid was er een brand ontstaan in een stoppelveld. De brandweer heeft de boer die ook al ter plaatse bezig was om de brand uit te maken verder geholpen met het blussen van het vuur. Gelukkig had de brand zich niet al te snel uitgebreid en was de aangrenzende bosschage afgeschermd door een grasstrook, waardoor het vuur snel geblust kon worden. Op donderdag 26 augustus werd de tankautospuit van Gulpen ’s nachts om 02.38 uur gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Brouwerijstraat te Wijlre. Bij het betreffende bedrijf was een rookmelder geactiveerd. Samen met de medewerkers van het bedrijf heeft de brandweer de oorzaak proberen te achterhalen. Pagina 6


Vrijdag 10 september 2021

Bij de betreffende rookmelder was echter niets vreemds vast te stellen. Het bedrijf zal hun branddetectiebedrijf inschakelen om de brandmeldinstallatie te laten controleren. Op zaterdag 28 augustus werd de tankautospuit van Gulpen om 23.49 uur gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Terpoorterweg te Epen. Bij aankomst op de kazerne kon de centralist melden

dat er al contact geweest was met de sleutelhouder en was het duidelijk dat er sprake was van een loos alarm. De brandweer hoefde niet meer uit te rukken. Op zondag 29 augustus werd de verkenningseenheid van Gulpen om 19.22 uur gealarmeerd voor een grote brand aan de Heilige Geest in Maastricht. Omdat de brand ontstaan was op een kwetsbare locatie in de binnenstad en al uitslaand was is door de meldkamer direct opgeschaald naar grote brand. Doordat er snel veel slagkracht beschikbaar was is het gelukt om de bewoners in veiligheid te brengen en de brand snel te blussen. De verkenningseenheid was opgeroepen om ter plaatse metingen uit te voeren. Uiteindelijk was hun inzet niet meer nodig en kon deze eenheid weer retour Gulpen. Op maandag 30 augustus om 11.00 uur, werden de tankautospuiten Gulpen en Mechelen, de autoladder Maastricht-Noord en de Snelle Inzetbare Eenheid Wittem gealarmeerd voor een schoorsteenbrand op de Knipstraat te Wijlre. Ter plaatse werd de woning verwarmd door een houtkachel. Er was echter brand rondom de houtkachel. Al snel bleek dat er geen brand woedde in het schoorsteenkanaal maar dat er een andere oorzaak was. Vermoedelijk was een kaars die op de kachel stond, gaan smelten en had vervolgens vlam gevat. Door aanwezige werklieden die buiten aan het werk waren, werd de brand ontdekt en deze startte een blussing met water. De combinatie heet kaarsvet in combinatie met water gaf echter een steekvlam tot gevolg. Gelukkig waren er geen gewonden. De brand bleef gelukkig beperkt en de brandweer heeft hierna de resten nog nageblust. De gehele woning had door de brand rookschade opgelopen. Stichting Salvage werd daarom ter plaatse geroepen om de schade te inventariseren. Op woensdag 1 september werden om 08.53 uur de tankautospuit van Mechelen, de autoladder van Kerkrade en de (Lees verder op blz. 14)

Pagina 7


Contact met uw gemeente Telefoon E-mail Website

14 043 info@gulpen-wittem.nl www.gulpen-wittem.nl

Bezoekadres Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen Postadres Postbus 56, 6270 AB Gulpen Contact vanuit het buitenland Telefoon 0031 43 88 00 600 Fax 043 88 00 601 Openingstijden klantcontactcentrum Maandag tot en met woensdag van 09.00 - 16.30 uur Donderdag van 09.00 tot 19.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur Wij werken op afspraak Naar de gemeente? Maak een afspraak! U bent dan direct aan de beurt. Neem contact op via bovenstaande gegevens. Colofon Redactie en samenstelling: team communicatie gemeente Gulpen-Wittem.

Volg ons op Facebook & Instagram facebook.com/ GemGulpenWittem @gulpenwittem

Vergaderingen gemeenteraad De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad ziet er deze maand als volgt uit: - Commissie BSM (Bestuur, Sociaal & Maatschappij) 15 september 2021, 19:30 uur - Commissie RED (Ruimte, Energie & Duurzaamheid) 16 september 2021, 19:30 uur - Raadsvergadering, 30 september 2021, 19.30 uur Vanwege de corona-maatregelen zijn de vergaderingen nog niet voor iedereen toegankelijk. Om er voor te zorgen dat ook in deze tijd de besluitvorming inzichtelijk en transparant tot stand komt, worden de vergaderingen live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de griffie Gulpen-Wittem. U vindt de link naar de livestream bij de agenda op onze raadsinformatiesite. Uitgebreide agenda en bijbehorende stukken Wilt u weten wat er precies op de agenda staat? Kijk dan op de raadsinformatiesite: www.gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl. U vindt hier de uitgebreide agenda’s en hier kunt u de bijbehorende stukken bekijken. Ook vindt u bij de agenda de link naar de livestream. Deelnemen aan de Commissievergaderingen? Als u belanghebbende of betrokkene bij een agendapunt bent, kunt u van het spreekrecht gebruik maken. Aanmelden kan uiterlijk binnen 48 uur voor aanvang van de commissievergadering door een e-mail te sturen naar griffie@gulpen-wittem.nl. Spelregels bij het inspreken U krijgt maximaal drie minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Indien u vooraf uw inbreng per mail naar de griffie stuurt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan de vergaderstukken zodat de deelnemers uw inbreng nog eens kunnen raadplegen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043-8800769 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Hubertusmarkt 2021 gaat niet door De traditionele Hubertusmarkt in Gulpen die op zaterdag 6 november zou plaatsvinden, gaat ook dit jaar niet door. Vanwege de coronamaatregelen die op dit moment nog van kracht zijn en het gebrek aan perspectief rondom versoepelingen is het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen door verantwoordelijke partijen om het evenement in goede banen te leiden helaas niet haalbaar. Wethouder Franssen (Evenementen en markten): “Het is ontzettend jammer en pijnlijk dat de Hubertusmarkt voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan. Dat we de markt opnieuw niet kunnen organiseren treft niet alleen de vele bezoekers die deze datum steevast op hun jaarkalender noteren. Maar vooral ook onze bevlogen ondernemers, verenigingen, stichtingen en alle marktkooplieden die van heinde en verre komen en alles uit de kast trekken om telkens weer een kwalitatief en hoogwaardig topevenement neer te zetten. We hopen van harte dat we in 2022 wél een prachtige editie kunnen neerzetten.” De Hubertusmarkt trekt elk jaar duizenden bezoekers uit de regio. Marktkooplieden uit het hele land zorgen samen met lokale winkeliers voor een gevarieerd aanbod en voor een gemoedelijke sfeer. Oude ambachten met authentiek handwerk geven de markt karakter. De markt vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag na 2 november. Pagina 8


10 september 2021

Verkiezingen gemeenteraad Inschrijving aanduiding politieke groepering De burgemeester van Gulpen-Wittem maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 31 januari 2022, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd

bij het gemeentehuis van deze gemeente. Het verzoek dient uiterlijk op 20 december 2021 te zijn ontvangen. Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen. Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving worden op het gemeentehuis verstrekt.

Joep Hons uit Mechelen ontvangt gemeentelijke onderscheiding De heer Joep Hons uit Mechelen heeft op zondag 5 september uit handen van burgemeester Nicole Ramaekers een gemeentelijke onderscheiding ontvangen: een prestigieuze erespeld. De heer Hons ontving deze onderscheiding omdat hij gedurende bijna 20 jaar op geheel vrijwillig basis ongeveer 54 weg- en veldkruisen heeft onderhouden en gerepareerd. Ook de bloemen- en plantenperken rondom de kruisen onderhield hij. Dit deed hij in de omgeving van Mechelen, Partij, Wahlwiller, Nijswiller, Epen en Vijlen. Om gezondheidsredenen moest de heer Hons onlangs dit vrijwilligerswerk staken. Elk kruis draagt een verhaal met zich mee en is met een bepaalde intentie op een locatie geplaatst. Het zijn stuk voor stuk belangrijke sporen uit ons verleden. De heer Hons heeft met zijn tomeloze inzet een erg waardevolle bijdrage geleverd aan het behoud van het openbaar, cultureel en religieus erfgoed in Gulpen-Wittem. De uitreiking gebeurde onder toeziend ook van wethouder Franssen.

Bent of kent u een mantelzorger?

Mantelzorgcompliment 2021 aanvragen Zorgen voor een ander is niet vanzelfsprekend. Een mantelzorger heeft namelijk niet persé gekozen voor deze taak maar draagt toch zorg voor de gezondheid van dierbaren om zich heen, door ze te ondersteunen in het dagelijks leven. Mantelzorg kan intensief zijn en gaat soms wel 24 uur per dag door. We mogen trots zijn op deze kanjers. Zij verdienen een groot mantelzorgcompliment! Vindt u dat ook? Deel dan ook een mantelzorgcompliment uit! Of attendeer mantelzorgers erop dat zij hun zorgvragers helpen om dit aan te vragen. Wat is het mantelzorgcompliment? Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal 200 euro. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan? Degene die de zorg ontvangt, kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Kan hij of zij dit niet (meer), dan kan de mantelzorger hem/haar hierbij ondersteunen. Wie komt in aanmerking? Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden: 1. Degene die de zorg ontvangt (de zorgvrager), moet in de gemeente Gulpen-Wittem wonen (thuiswonend of verzorgings-/verpleeghuis). 2. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente Gulpen-Wittem wonen. 3. De zorgvrager krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp (niet zijnde gebruikelijke hulp) van de mantelzorger(s).

Foto: Al Rekko

Dit moet in ieder geval zo zijn voor het jaar 2021. 4. De hulp die door de mantelzorger wordt verleend betreft hulp die niet als gebruikelijke hulp kan worden aangemerkt. Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Bijvoorbeeld: het doen van boodschappen voor uw hulpbehoevende partner kan worden aangemerkt als gebruikelijke hulp. 5. De zorgvrager mag één mantelzorgcompliment (ter hoogte van maximaal 200 euro) aanvragen per jaar. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen. Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen? Het mantelzorgcompliment kunt u tot 1 december 2021 aanvragen. U dient een aanvraagformulier in te vullen. U kunt: - het aanvraagformulier downloaden en printen op www.gulpen-wittem.nl / Actueel / Nieuws / Mantelzorgcompliment 2021 of - een aanvraagformulier met antwoordenvelop bij de balie van het gemeentehuis ophalen. Het aanvraagformulier moet u volledig en naar waarheid invullen. Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Stuur het formulier vervolgens naar het volgende adres: Gemeente Gulpen-Wittem t.a.v. het Wmo-loket Postbus 56 6270 AB Gulpen Vóór de kerst 2021 informeren wij de aanvrager van het compliment over ons besluit. Dan is ook de exacte hoogte van het geldbedrag bekend. Pagina 9


Gulp en Geul Journaal -

"Eenzaamheid kent vele gezichten." De gemeente Gulpen-Wittem heeft oor en oog voor eenzaamheid. Samen met 23 (lokale) partners gaan we met dit thema aan de slag. Een van hen is de Paus Franciscusgroep uit Wijlre. Ook zij tekenden het convenant Eén Tegen Eenzaamheid. "Omdat we er willen zijn voor onze medemens. Met praktische hulp en een luisterend oor. Klopt iemand aan voor een klusje, dan merken we dat aandacht voor eenzaamheid vaak de achterliggende vraag is." De Paus Franciscusgroep startte acht jaar geleden toen de paus opriep om meer naar elkaar om te zien. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor mensen die het even moeilijk hebben. "Sinds december 2020 zijn we onderdeel van Stichting M Viefentwintig. Die naam refereert aan vers 25 uit het Bijbelboek Mattheüs over de werken van barmhartigheid. Achtergrond of religie speelt voor ons echter geen rol. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor iedereen”, benadrukt voorzitter Pierre Steijns. ”Of je nu praktische hulp nodig hebt in huis, vervoer naar het ziekenhuis of ondersteuning bij het invullen van formulieren.” Écht binnenkomen Wies Neuefeind is een van de actieve vrijwilligers. Ze komt bij veel mensen over de vloer. "Ik kom niet alleen achter de voordeur. Ik zorg dat ik écht binnenkom. Dat betekent dat ik luister naar de vraag achter iemands vraag. Zo belde ons laatst een meneer, omdat hij geen stroom had. Ik hoefde in feite alleen maar het storingsnummer op te zoeken. Maar ik merkte dat het niet zozeer om die elektriciteit ging, maar dat hij vooral verlegen zat om een praatje. Daarom vind ik het belangrijk om écht binnen te komen. Dan zie en hoor je pas wat er speelt." Eenzaamheid als achterliggend probleem Mensen kloppen niet snel aan, omdat ze zich naar eigen zeggen eenzaam voelen. Volgens Wies zou het goed zijn als iemand dat durft te erkennen. "Maar ik realiseer me dat dat niet gemakkelijk is. Eenzaamheid wordt vaak beschouwd als een onvolkomenheid. Al is het dat natuurlijk niet." Ook Pierre ziet dat eenzaamheid liever niet bij naam wordt genoemd, maar vaak wel de achtergrond is van een hulpvraag. "Het kan ook het gevolg zijn van iemands omstandigheden. Zo hielpen we eens een mevrouw met haar administratie. Ze bleek veel toeslagen te moeten terugbetalen, waardoor er geen geld meer was voor een kopje koffie buiten de deur. Ze kwam nergens meer en had het daar moeilijk mee." Kansen zien en grijpen Pierre merkt dat eenzaamheid vele gezichten kent: "Ook iemand die gelukkig lijkt, kan zich eenzaam voelen. Of je nu twaalf bent of tachtig. Getrouwd of alleenstaand. De meeste mensen die bij ons aankloppen, zijn alleenstaande ouderen. Maar we zijn er ook voor echtparen, voor gezinnen, voor vluchtelingen." Wies ziet en grijpt veel kansen om anderen te helpen. "Zo hebben we bij 125 inwoners een kerstpakket bezorgd. Daarbij ging het niet alleen om de producten, maar vooral om het praatje toen we het pakket brachten. Dat is wat je met zo'n kerstpakket bereikt: het is een middel om letterlijk en figuurlijk binnen te komen. De mensen reageerden verrast op ons onverwachte bezoek. Dan komen hun verhalen en behoeften vanzelf op tafel."

Foto: Johannes Timmermans

Netwerk met hulpverlening "Wat we doen, is echter niet therapeutisch", benadrukt Pierre. "Eenzaamheid kunnen wij als vrijwilligers niet altijd oplossen. We kunnen het wel bespreekbaar maken. Ook bieden we alternatieven aan, zoals bezoek aan de Hoeskamer of activiteiten van Bie Truuj. We voeren regelmatig een gesprek, bieden een wandelmaatje of verwijzen mensen door naar professionele hulp. We hebben een goed netwerk en werken nauw samen met de huisarts en Stichting Trajekt. Zo bereiken we waar wij als stichting voor staan: op een sociale, betrokken manier mensen helpen." Meer weten? Bel met de Paus Franciscusgroep op 06-44377571. Of kijk op www.mviefentwintig.nl voor meer informatie. Pagina 10


Vrijdag 10 september 2021

Winnaar fotowedstrijd cover gemeentegids bekend!

Koningin Máxima op bezoek bij Gulpener

Onlangs organiseerde de gemeente een fotowedstrijd voor de cover van de nieuwe gemeentegids. We riepen inwoners op om de mooiste foto’s van Gulpen-Wittem in te zenden. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. We hebben veel prachtige foto’s mogen ontvangen. Daardoor was het niet gemakkelijk om één winnaar te kiezen. De winnende foto die op de cover zal prijken is ingezonden door Esther Dezaire. Zij maakte een bijzondere panoramafoto, genomen vanuit een mooie hoek, in Slenaken. Burgemeester Ramaekers zette de winnaar in het zonnetje en overhandigde een Cittaslowpakket met producten uit onze eigen streek aan mevrouw Dezaire. De nieuwe gemeentegids belandt medio oktober in uw brievenbus.

Hare Majesteit Koningin Máxima en Klaas Knot brachten op donderdag 2 september een bezoek aan Gulpen-Wittem. De koningin bezocht hopvelden, het nieuwe brouwhuis van Gulpener en gooide zelf met koninklijke flair haar hopbellen in de ketel voor een uniek speciaalbier. Het was een fijn bezoek, en een leerzame middag over ondernemen en samenwerken in het prachtige Limburgse land. Koning Willem I Het bezoek van Koningin Máxima stond in het kader van de Koning Willem I Prijs voor Duurzaam Ondernemerschap die Gulpener vorig jaar van de koningin kreeg uitgereikt. De prijs wordt gezien als de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat excelleert op het terrein van Duurzaam Ondernemerschap. Gulpener is er erg trots op.

Foto: Carol Eijck

Burgemeester Ramaekers verricht vrijwilligerswerk bij Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen Vorig jaar oktober organiseerde de gemeente Gulpen-Wittem het symposium eenzaamheid. Daar is een mooie samenwerking tussen Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen en het maatschappelijk werk van Trajekt ontstaan. Dat resulteerde op 1 september in een volledig verzorgde dagtocht naar Mondo Verde voor een groep inwoners uit onze gemeente. Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens nam vanuit haar rol als vrijwilliger deel aan deze prachtige dag. Samen met vrijwilligers van Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen werd een onvergetelijke, zorgeloze ervaring tot stand gebracht. Het succes van deze dag was mede te danken aan verschillende partnerorganisaties, waaronder de Paus Franciscusgroep. De samenwerking tussen deze organisaties is, net zoals de verbinding met elkaar als inwoners, goud waard! Oproep Vindt u het leuk en stelt u het op prijs dat de burgemeester ook bij u vrijwilligerswerk komt doen? Neem dan contact op met het kabinet van de burgemeester, kabinet@ gulpen-wittem.nl. Zij maakt graag namens de burgemeester met u een afspraak!

Burgemeester Nicole Ramaekers: "Ook vanuit de gemeente zijn we natuurlijk enorm trots op de Gulpener. En op het feit dat we Koningin Maxima voor deze speciale gelegenheid vandaag voor het eerst mochten ontvangen in Gulpen-Wittem. Dat Gulpener de Koning Willem I Prijs voor Duurzaam Ondernemerschap mocht ontvangen, toont aan hoe bijzonder hun visie op de toekomst is. Kenmerkend is de verbondenheid die het bedrijf voelt met mensen, natuur en de gemeenschap. Duurzaamheid, innovatie en lokaal ondernemerschap staan bij deze ondernemer hoog in het vaandel. Daarmee is de Gulpener een erg waardevolle ambassadeur van ons Cittaslownetwerk. We staan samen voor een goede kwaliteit van leven. Wij hopen van harte dat Koningin Maxima dat heeft ervaren tijdens haar bezoek en dat we haar in de toekomst nogmaals mogen ontvangen." Bezoek In een hoptuin in Gulpen-Wittem plukte Koningin Máxima haar eigen hopbellen en sprak ze met hop- en gersttelers over lokale productie, samenwerking tussen boer en brouwer en de bescherming van de Limburgse biodiversiteit. Daarna bezocht ze het nieuwe brouwhuis van Gulpener dat vorig jaar werd uitgeroepen tot Meest duurzame brouwhuis van Europa. Na gesprekken met medewerkers, familie en directie ging Máxima weer naar huis. Foto: Carol Eijck

Pagina 11


Gulp en Geul Journaal -

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 Ontdek je vrijwilligerskracht! Er zijn meer mensen in ons land die vrijwilligerswerk doen dan u misschien denkt. Vrijwilligerswerk is een verbindende factor in Nederland en in onze gemeente. Het maakt van eenlingen een eenheid en ons land en leven mooier, warmer, completer en rijker. Doe de ‘ontdek je vrijwilligerskracht’-test Geen idee welk vrijwilligerswerk bij u past? Doe de test op www.ontdekjevrijwilligerskracht.nl/type en ontdek welk type u bent en waar u goed in bent! Of vraag eens in uw omgeving wat u als vrijwilliger allemaal kunt doen. Neem ook eens een kijkje op www.mensenmakennederland.nu of onze eigen gemeentelijke website www.gulpenwittem.nl/vrijwilligerswerk

Kleurrijk Mechelen organiseerde van 1 t/m 5 september een Kunst- en Cultuurweek voor, door en met inwoners. Kleurrijk Mechelen is een project van Stichting Mechelen Beleefbaar Groen en vond plaats in en rondom dorpspark ‘t Groene Hart. Na het openingswoord hees wethouder Franssen samen met Liesbeth Bloem, Marion van der Kleij, Ruud Bessems (Mechelen Beleefbaar Groen) en kunstenares Riekie Sintzen de vlag.

BEKENDMAKINGEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM Locatie

Datum ontvangst/ Datum bekendmaking

Omschrijving

Rechtsmiddelen en termijn

OMGEVINGSVERGUNNINGEN Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester Teheuxweg 37, 6271 JK Gulpen

Kappen van 3 berken

Klapstraat 2, 6321 RA Wijlre

Wijzigen van het bestemmingsplan

30 augustus 2021

Inzien

1 september 2021

Inzien

Verleende omgevingsvergunningen Landsraderweg 10, 6276 PH Heijenrath

Kappen van een gleditsia

27 augustus 2021

Bezwaar

Ringweg 21, 6271 AJ Gulpen

Realiseren van een carport in de achtererfgrens

26 augustus 2021

Bezwaar

Jan van Houtemstraat 6, 6321 BR Wijlre

Uitbreiden van het woonhuis

25 augustus 2021

Bezwaar

Tienbundersweg 42, 6321 CR Wijlre

Realiseren van een balkon

30 augustus 2021

Bezwaar

Putveld 11, 6274 NR Reijmerstok

Verbouwen van een woonhuis

1 september 2021

Bezwaar

Verlengen beslistermijn Kuttingerweg 8, 6285 NL Epen

RECHTSMIDDELEN Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met on- ze beslissing kunt u contact opnemen met afde- ling Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Richt uw brief aan het college van B&W. Vermeld in uw brief: de datum,

Uiterste beslistermijn Bouwen van een poststal, stro opslag, werkplaats, kantoor, wagenstalling en een mestbak uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl. DIGITAAL RAADPLEGEN Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijke planPagina 12

23 oktober 2021

Inzien

nen.nl. Wat staat er online? Van een be- stemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.


Vrijdag 10 september 2021

Kerkberichten

Zondag 12 september om 09.30 uur: H.Mis om een goed nieuw school- studiejaar. Woensdag 15 september om 09.00 uur: H.Mis voor alle moeders.

Maandag 13 september om 19.00 uur: H.Mis om geloof in onze gezinnen. Woensdag 15 september om 19.00 uur: H.Mis voor het welzijn van onze parochie. Vrijdag 17 september om 19.00 uur: H.Mis tev OL Vrouw van Lourdes.

Weekdienst van de H. St. Dionysius Parochie te Nijswiller

Weekdienst van de St. Gerlachuskerk te Banholt

Zaterdag 11 september. Jaardienst voor Hub Vaessen (Stg); tevens voor kleinzoon Didier. De viering wordt begeleid door organist Ton Notermans en vindt volgens het coronaprotocol plaats. Wie ziekteverschijnselen heeft of vermoedt, wordt geadviseerd om zich een aantal dagen terug te trekken. Want om binnen te blijven hou je corona buiten. Er zijn 25 zitplaatsen. In totaal mogen 50 personen aanwezig zijn. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij het parochiesecretariaat telefoon 043-4511243. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op: NL18Rabo0132292599.

Zondag 12 september om 09.30 uur: H.Mis WoCo nadienst Philomène Knoppen-Custers. Jrdt. Ervin en Maria Fleischmann-Custers. v. Miel Ronckers. Jacques Bendermacher (col.off.). Donderdag 16 september om 18.40 uur: Rozenkrans en om 19.00 uur: H.Mis en jrdt. voor Louis Tielens.

Weekdienst van de parochie H. Roza te Sibbe

Weekdienst van de H. Cunibertus Parochie te Wahlwiller Zondag 12 september om 11.00 uur: H.Mis voor de Parochie. Woensdag 15 september om 09.00 uur: H.Mis voor de Parochie. Tijdens weekend open monumentendag op 11 en 12 september 202. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 en Zondag van 12.00 tot 16.00. Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132204452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u terecht op telefoonnummer 043-4511243.

Weekdienst Redemptoristenkerk Wittem Zaterdag 11 september om 19.00 uur: Kringviering. Geen intenties Zondag 12 september om 09.00 uur: geen intenties. 11.00 uur: geen intenties. 18.00 uur: v. overleden Dora Vloet; Dinsdag 14 september om 08.00 uur: H.Mis v. overleden Ger Van Haeren; overleden Linie Dreijerink; Donderdag 16 september om 08.00 uur: H.Mis v. overleden familie Spierings-Van Agt;

Weekdienst van de Sint-Brigidakerk te Noorbeek Zaterdag 11 september om 11.00 uur: 60-jarig huwelijksviering echtpaar Kleijnen-Lipsch. Zomdag 12 september om 09.30 uur: Viering 1e H. Communie. Vrijdag 17 september om 19.00 uur: na viering communicantjes.

Weekdienst van de St. Petrus parochie te Gulpen Zaterdag 11 september om 19.00 uur: H.Mis en jaardienst voor Marga Jacobs. Zondag 12 september om 11.30 uur: Viering EH Communie.

Weekdienst van de parochiekerk St. Gertrudis te Wijlre Zaterdag 11 september om 17.30 uur: H.Mis en jrd Math en Anneke Gossens-Severijns; jrd Jaan van Beek; Wim Born en zoon John; Theo Coonjers. Collecte bestemd voor het onderhoud van de parochiekerk. Zondag 12 september om 09.30 uur: H.Mis voor Mayke Nix-Kicken (st) en 1e H.Communieviering. Dinsdag 14 september om 09.00 uur: H.Mis om kracht en bijstand voor onze zieken. Donderdag 16 september om 09.00 uur: H.Mis om kracht en bijstand voor onze zieken.

Kerkberichten voor parochies Epen, Mechelen en Slenaken (Parochiefederatie-EMS) Belangrijk: Om een H.Mis in de kerken van Epen, Mechelen of Slenaken te kunnen bijwonen, moet iedereen zich van te voren aanmelden / RESERVEREN, om zeker te kunnen zijn van een plaats. Vanwege de coronamaatregelen mogen maar een beperkt aantal kerkgangers toegelaten worden. U blijft van harte welkom in onze kerken! Waar en wanneer aanmelden? Dat kan: - in Epen, op iedere maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur via tel.nr. 043-4551467; - in Mechelen, op iedere woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur via tel.nr. 043-4551209; - in Slenaken, op iedere zaterdagochtend tussen 09.30 en 11.00 uur via tel.nr. 043-4573228. Corona-maatregelen: Heeft u klachten over verkoudheid, koorts of hoesten, blijft u dan s.v.p. thuis. Het gebruik van mondkapjes in de kerk wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. De mondkapjes mogen af nadat u plaats heeft genomen. In de kerken geldt verder de afstandsnorm van 1,50 m (leden van één gezin mogen dichter bij elkaar zitten). Daarom zijn ook alleen geselecteerde plaatsen beschikbaar. Zo nodig worden in de kerken nadere aanwijzingen gegeven. Er gelden hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van uw handen bij binnenkomst. U wordt dringend verzocht de maatregelen in acht te nemen. Graag hiervoor uw begrip. Voorkom risico’s voor anderen en uzelf. Pagina 13

Weekdienst van de parochiekerk H. Paulus te Epen

Zaterdag 11 september om 13.00 uur: Doopviering van Jesse Willems. Zondag 12 september om 10.45 uur: Orgelspel door Ronald Franssen. 1ste Jaardienst voor Meep van Harskamp; voor Mia Vaessen-Bloemen en familie Janssen. Vrijdag 17 september is er geen H.Mis.

Weekdienst van de parochiekerk H. Johannes de doper te Mechelen Zaterdag 11 september om 12.00 uur: Eerste Heilige Communie van Lise, Sanne en Saar Mulleneers. Toegang op uitnodiging. Om 18.00 uur. H. Mis als jaardienst voor Sjef en Berthie Vanderheijden-Schnackers (st.); jaardienst voor Mayke, Sjeng en Sjef Thewissen (st.); jaardienst voor Sjeu en Maria Wetzels-Crutzen (st.); jaardienst voor ouders Prumpeler-Gulpen en overleden familie; voor ouders Ploemen-Deckers; Rig Kikken(off.); voor de zieken en gehandicapten van onze parochie vanwege De Zonnebloem. Zondag 12 september om 09.15 uur: H. Mis als jaardienst voor Angelina Frijns (st.); Sjir van Wersch, pater Jacques van Wersch, Bertha Mousset.

Weekdienst van de H. Remigius parochie te Slenaken Zaterdag 11 september om 07.00 uur: vertrek processie naar Moresnet. Om 11.00 uur mis in Moresnet. Jaardienst voor Marie-José van den Hove-Beckers. Om 14.00 uur Kruisweg. Zondag 12 september om 10.45 uur: Woco. Jaardienst voor Harrie van Houtem en Elisabeth van Houtem-Lenoir en v. Josina Bormans van Houtem. Voor Harrie van den Groenendal, Lieske Boon en Joan Ligthart.

Weekdienst van de H. Agatha parochie te Eys Zaterdag 11 september om 19.00 uur: Geen H.Mis Zondag 12 september om 09.45 uur: Gest. Jrd. ouders van der Linden-Lacroix. Maandag 13 september om 19.00 uur: H.Mis voor Fer Gulpen (collecte).

Weekdienst van de Abdij Sint-Benedictusberg te Mamelis Dagelijks gezongen Hoogmis om 09:30 uur en Vespers om 17.00 uur (op donderdagen om 18:00 uur). Gebedstijden, contactinformatie en bereikbaarheidstijden zie onze website: www.benedictusberg.nl. Biechtgelegenheid op verzoek.

Weekdienst van de H.Mauritius parochie te Schin op Geul Zaterdag 11 september om 19.00 uur: Na de H.Mis Corneliuszegen. Zeswekendienst Carolien Winthagen-Maessen. Ook voor de levende en overleden leden Fanfare St.Cornelius. Jef Baadjou (c. buurt.). Jrd. ouders Palmen-Huntjens en dochter Leny. Marieke en Guus Ruypers-Eussen. Zef Eussen. Gest. jrd. ouders Math en Tiny Erven-Spiekers.


Gulp en Geul Journaal -

Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons zijn gegeven. Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een Fanfare-ensemble. Zondag 12 september om 11.00 uur: H.Mis v. Zef en Lies Paffen-Pleijers (c. begr.). v. Annie SomersLemmens b.g.v. haar verjaardag. v. Hay Somers. v. Annie Houppermans-Zenden b.g.v. haar verjaardag. v. Jan Houppermans. v. Lies Leenders-Thoma (c.begr.). Ouders van den Hove-Pasmans. Jrd. v. Jo Leenders. Jrd. voor Jo Dautzenberg-Rikers. Jrd. v. ouders Rikers-Pasmans en zonen Jan, Pierre en Al. Jrd. v. Jo Sijstermans en overleden familie. Ook v. Broederschap St.Cornelius. Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs. Maandag 13 september om 19.00 uur: Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons zijn gegeven. Dinsdag 14 september Corneliuszegen na de H.Mis. Om 19.00 uur: Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons zijn gegeven. Woensdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten Corneliuszegen na de H.Mis. Om 19.00 uur: Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons zijn gegeven Donderdag 16 september: Corneliuszegen na de H.Mis om 19.00 uur: H.Mis voor Piet Knubben. v. ouders Knubben-Blom en overleden familie. Voor ouders Knoren-Lenoir en overleden familie. Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons zijn gegeven. Vrijdag 17 september Corneliuszegen na de H.Mis 19.00 uur: Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons zijn gegeven.

Kerkberichten voor Holset- Lemiers en Vijlen Dagen met opgegeven intentie in Lemiers Zaterdag 11 september om 18.00 uur: H.Mis. Dinsdag 14 september om 19.00 uur: H.Mis. Dagen met opgegeven intenties in Vijlen Zondag 12 september om 10.00 uur: H.Mis jrd. v. ouders Frans Frederix en Gertrud Mertens; tevens voor zonen Leo, Jo en Wielie en schoonzoon Hub. Jrd. voor Josef Hammers en Agnes Hammers. voor een jarige. Donderdag 16 september om 19.00 uur: H.Mis.

Wij staan 16 september op de markt in Gulpen.

Tot dan! (Vervolg van blz. 7) Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller gealarmeerd voor een melding van een dier in problemen op de Diependalsweg te Epen. De bewoners van een aldaar gelegen vakwerkhuis hadden gestommel vanuit het schoorsteenkanaal gehoord en vermoeden dat er een marter in zou zitten die het kanaal niet meer op eigen kracht kon verlaten. Na het verwijderen van de kachel bleek het echter om een kleiner beestje te gaan. Er kwam namelijk een steenuiltje tevoorschijn dat al snel de bijnaam schoorsteenuiltje kreeg. Het uiltje mankeerde niks waardoor het buiten weer de vrijheid tegemoet kon vliegen. Hierop konden de brandweereenheden tevreden terugkeren naar hun posten. Op donderdag 2 september werden om 16.22 uur de tankautospuiten van Simpelveld en Brunssum, het hulpverleningsvoertuig van post Mechelen en de Officier van Dienst Parkstad-Zuid gealarmeerd voor een verkeersongeval op de A76. Hierbij waren twee auto's betrokken waarvan er eentje op de zijkant lag. Het bleek dat alle betrokkenen de voertuigen gelukkig op eigen kracht hadden kunnen verlaten. Het hulpverleningsvoertuig is voorzien van een kraan, in samenspraak met de Officier van Dienst, de politie en de berger is het voertuig daarmee weer op zijn wielen gezet. Hierna konden de brandweereenheden retour naar hun kazernes. Op zondag 5 september volgde er om 03.45 uur opnieuw een alarmering voor post Mechelen, ditmaal voor de tankautospuit. Verzocht werd om naar de Hoofdstraat in Mechelen te gaan in verband met een geactiveerde brandmeldinstallatie. De aanwezige hotelgasten stonden buiten al netjes de brandweer op te wachten. Het bleek dat een rookmelder in een slaapkamer geactiveerd was echter bij controle was er niets waar te nemen. Hierop heeft de beheerder de installatie gereset. Bij het wegrijden bij het pand ging de brandmeldinstallatie opnieuw af vanwege een melding vanaf dezelfde plek. Wederom niets waar te nemen. De beheerder heeft dan ook het advies gekregen om het installatiebedrijf naar de betreffende melder te laten kijken.

Missen in Holset Zondag 12 september om 11.15 uur: H.Mis v. Wiel Huis. Maandag 13 september om 13.45 uur: H.Mis Op het moment van kopij aanleveren mogen 75 volwassenen worden toegelaten in de zondagse H.Mis. Aanmelden is enkel voor Vijlen gewenst. Kinderen kunnen zonder aanmelding komen. U kunt zich opgeven op dinsdag tussen 17.45 en 18.45 uur en vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 3061500.

Weekdienst van de H.Barbara parochie te Scheulder Zaterdag 11 september om 19:00 uur: H.Mis voor Jean Jaspar, Jolanda en overleden familieleden.

Protestante Gemeente Maas-Heuvelland Zondag 12 september is er ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen om 10:15 uur een bijzondere viering in de toeristenkerk in ’t Gulper Hoes te Gulpen. Voorganger is ds. Harrie de Reus, het orgel wordt bespeeld door Christine Moraal. Als u bij deze startzondag aanwezig wilt zijn, kunt u een mail sturen naar startzondag.pgmh @gmail.com of bellen naar 06-12223815.

Layher blitz steigers en rolsteigers. Voor al u dak, schilder en voegwerkzaamheden. Ideaal voor gevelreiniging, restauratie en stucadoorswerkzaamheden. M. Visschedijk | Tel. 06-52451113 Pagina 14

Gun schoenen een 2e ronde, weggooien is zonde! Dorpstraat 18 | Simpelveld | 0683301800 www.schoenmakerijschijns.nl


Vrijdag 10 september 2021

Pagina 15


Profile for Gulp en Geuljournaal

Gulp en Geul Journaal van vrijdag 10 september  

Gulp en Geuljournaal wordt wekelijks (opl. 15.550) gratis verspreid in 20 dorpen in Zuid-Limburg: Banholt - Epen - Eys Gulpen - Lemiers -...

Gulp en Geul Journaal van vrijdag 10 september  

Gulp en Geuljournaal wordt wekelijks (opl. 15.550) gratis verspreid in 20 dorpen in Zuid-Limburg: Banholt - Epen - Eys Gulpen - Lemiers -...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded