Grus & Guld nr 3 2016

Page 48

Respons

vad tycker du om tidningen? Skriv till: Grus & Guld JAK Medlemsbank Box 216 541 25 Skövde Eller mejla: grusoguld@karinbackstrom.se

Misstag spara på tryck Jag anser att det är ett stort misstag ni gör när ni slutar ge ut Grus & Guld i pappersform. Det är en mycket intressant och genomarbetad tidning. Den är värd att läsas och spridas, inte att försvinna som en länk i ett mejl. En papperstidning går att ”glömma” i något väntrum eller på jobbet, den ligger framme på köksbordet så att tonåringarna i familjen kanske läser lite i den osv. En länk i ett mejl däremot glöms från en dag till nästa. När dagens e-post gås igenom finns inte tid att läsa en hel tidning. Det är tröttande att läsa på en datorskärm. Enstaka sidor kan vara ok men inte över 50 sidor!

Vän av ordning rekommenderar en läsplatta. I vår familj har vi inget som helst behov av en läsplatta, en dator räcker utmärkt för våra behov. Böcker lånar vi på biblioteket och tidningar läser vi i pappersform. Vill ni, av alla människor, rekommendera oss att köpa ännu fler tekniska prylar med kort livslängd? En solig dag som denna hade det varit mysigt att ta med sig tidningen ut i trädgården eller varför inte till stranden. Det går inte längre. För min del kommer jag att sluta läsa tidningen. Med hopp om att ni ändrar er. Helene

illustr ation: nyhetsb rev för nr 2 2016

Flera läsare har hört av sig efter att senaste numret enbart kom som e-tidning. Många delar din syn, och vill hellre få Grus & Guld i brevlådan. I nr 1/16 sa JAKs vd att avsikten är att så snart som möjligt åter ge ut alla nummer av tidningen på papper. Inför styrelsens budgetbeslut i oktober finns dock inga signaler om att det kan bli redan nästa år – om inte de försök vi gör att hitta extern finansiering ger resultat. Utrymmet för satsningar är överhuvudtaget mycket begränsat, säger ordförande Monjia Manai Sonnius.

Ny webbplats grusoguld.se! Kolla in nya grusoguld.se! Bakom uppfräschningen står Grus & Gulds layoutare Hanna Blomqvist i samarbete med Wibergs Web. På webben lyfter vi fram några texter som du enkelt kan dela och kommentera. Du kan även läsa e-tidningen, söka i vårt digitala tidningsarkiv och anmäla dig till Grus & Gulds nyhetsbrev. Har du tips, idéer eller åsikter om tidningen? Som tack för publicerade synpunkter skickar vi presentkort på en bok (om du uppger din adress/e-post.)

Var med i Grus & Gulds redaktionsråd! Rådet möts inför varje nummer, utvärderar och bollar idéer. Du bör ha erfarenhet av journalistik och/eller special­kunskap i de ämnen vi skriver om. Vill du vara med? Skriv i så fall några rader om dig själv till: grusoguld@karinbackstrom.se

Karin, red

grus & guld · nr 3 2016 · Tidning om r ät t vis ekonomi

Följ oss på nätet

Nästa nummer kommer i brevlådan!

Grus Guld Tidning om r ättvis ekonomi

nr 3 · 2016

fr ån JAK Medlemsban k

pris: 59 kr

Låneinsatser hålls inne

Webbsida Läs mer och diskutera på tidningens hemsida www.grusoguld.se

48

grus & guld · 3/2016

Facebook Gilla Grus & Guld på Facebook – följ uppdateringar och var med och diskutera.

Ute: 15 december Annonsstopp 24 oktober Manusstopp: 31 oktober

Fristad i förändring

Konsumentverket granskar JAK

Investerar i gemenskap SAMBRUK ARE ÄGER MARK

IHOP

cykelkök   ·   konkurrism    ·   lokalekon omi  ·   fermenteri ng


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.