Page 1

421728 409845

APRENDRE ÉS CRÉIXER ALEARS

1

ILLES B

8

9233135

l l


uè és aprendre?

ón

ir r b

m l e

t a t i s curio

co b s m e a t D to o h r Mira tres l a s l e r Ajuda Tenir una vida saludable

Obrir els ulls Treb allar Cu en e ida quip re lm edi am bie n

t


APRENDRE ÉS CRÉIXER és el nou projecte educatiu d’ANAYA que, a les mans experimentades de professores i professors, es convertirà en el projecte flexible que necessita el vostre alumnat. Hi trobaràs textos clars, didàctics i fàcils d’entendre, activitats que desenvolupen estratègies d’aprenentatge; tasques que integren coneixements i destreses, que desenvolupen les competències de l’alumnat i que els ensenyen a treballar cooperant. A més, posa tot el potencial didàctic de les TIC al servei de l’educació. I es completa amb materials per a tu, perquè puguis adaptar el projecte a cada alumne.


LLENGUA

L

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Amb activitats d’expressió oral i escrita, tallers d’escriptura, contes, poemes, notícies, anuncis, etc. elaborats per assolir els estàndards d’aprenentatge, desenvolupar les competències i les intel·ligències múltiples.

QUADERNS

Un quadern per trimestre, amb activitats abundants i variades per reforçar els continguts treballats en cada unitat del llibre de l’alumnat; consolidar el procés lectoescriptor i la comprensió lectora mitjançant diferents tipologies textuals.

2

El mètode per a l’aprentatge de la lectoescriptura respecta la progressió de les lletres i les síl·labes apreses prèviament.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb suggeriments metodològics, activitats complementàries, de reforç i d’ampliació, recursos, enllaços web, propostes d’aprenentatge cooperatiu, solucions de les activitats del llibre de l’alumnat, etc. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions de cada unitat i avaluació final, solucions d’aquestes activitats i solucions dels quaderns de l’alumnat. CD d’àudio: amb les lectures i altres recursos orals. Material d’aula: baralla de lectoescriptura, baralla de família de paraules, joc de vocabulari…

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica i, a més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

3


MATEMÀTIQUES LLIBRE DE L’ALUMNAT amb material manipulatiu

Amb activitats per assolir els estàndards d’aprenentatge, numeració, operacions, desenvolupament del pensament matemàtic aplicat a situacions reals i tallers de problemes amb estratègies de resolució seqüenciades.

Amb un quadern de material manipulatiu encunyat amb reglets d’unitats i desenes, monedes, bitllets i un rellotge

M 4

QUADERNS

Un quadern per trimestre, amb activitats abundants per reforçar els continguts treballats en cada unitat del llibre de l’alumnat: conceptes matemàtics, numeració, operacions i estratègies de resolució de problemes.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb suggeriments metodològics, activitats complementàries, altres recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu i les solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i de cada unitat, solucions d’aquestes activitats i solucions de les dels quaderns. Material d’aula: rellotge analògic, dòmino de sumes i restes, recta numèrica fins al 99, targetes de càlcul mental i mural de bitllets i monedes.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: activitats interactives, presentacions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

5


LLIBRE DE L’ALUMNAT

CIÈNCIES DE LA NATURA Els continguts presenten aspectes bàsics de Ciències de la natura vinculats a la realitat quotidiana i fomenten comportaments enfocats a l’atenció de la salut i del medi ambient.

QUADERN CIÈNCIES DE LA NATURA 1 ILLES BAL

QUADERN

PRIMÀRIA

Les activitats i els treballs d’investigació senzills estan enfocats a l’assoliment dels estàndards d’aprenentatge i al desenvolupament de les competències bàsiques.

6

EARS

APRENDRE ÉS CRÉIXER

Un quadern amb activitats per a cada unitat del llibre dissenyades per reforçar el contingut i el vocabulari treballat.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb esquema de la unitat, activitats complementàries, explotació dels murals, suggeriments metodològics, altres recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu i solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i d’unitat, solucions d’aquestes activitats i del quadern. Murals: el cos, la salut, els animals ...

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: activitats interactives, vídeos, galeria d’imatges, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

7


LLIBRE DE L’ALUMNAT

CIÈNCIES SOCIALS

Presenta els continguts i el vocabulari específic de l’àrea de Ciències socials que fomenten comportaments de respecte per les persones i estimulen les capacitats de socialització.

QUADERN

Un quadern amb activitats per a cada unitat del llibre dissenyades per reforçar el contingut i el vocabulari treballat.

8

Les activitats estan enfocades a l’assoliment dels estàndards d’aprenentatge i al desenvolupament de les competències bàsiques.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb esquema de la unitat, activitats complementàries, explotació dels murals, suggeriments metodològics, altres recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu i solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i d’unitat, solucions d’aquestes activitats i del quadern.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: activitats interactives, galeria d’imatges, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

Murals: l’escola, la família, els transports ...

9


LLIBRE DE L’ALUMNAT

VALORS

SOCIALS I CÍVICS LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: presentacions, galeria d’imatges, activitats interactives, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

L’aprenentatge dels continguts proposats parteix de l’experiència, es basa en la verbalització i l’aprenentatge cooperatiu i el seu objectiu és fomentar el pensament crític i creatiu.

PROPOSTA DIDÀCTICA La proposta didàctica es basa en quatre pilars fonamentals: l’experiència, l’observació reflexiva, el pensament crític i el treball cooperatiu.

10


PLÀSTICA

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Amb activitats que recreen la realitat quotidiana i estimulen la fantasia dels escolars per desenvolupar la creativitat i fomentar l’acostament a l’obra artística. Els materials proposats són fàcils d’adquirir i manejar. Les tècniques són variades, afavoreixen el desenvolupament de l’educació artística i la coordinació amb altres àrees.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb orientacions metodològiques, suggeriments d’activitats complementàries, enllaços web i estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Recursos fotocopiables: amb la programació i els registres trimestrals d’avaluació.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: activitats interactives, vídeos, presentacions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

11


LECTURES

MÚSICA

EL LLOP LUPES

LLIBRE DE L’ALUMNAT amb cançoner i CD d’àudio

Amb activitats que desenvolupen el cant, la interpretació, l’audició activa, el llenguatge, el moviment i la dansa, la improvisació i altres aspectes culturals.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb recursos complementaris i les partitures de les propostes musicals.

El llibre narra les aventures del llop Lupes, un famós detectiu. A través de divertits episodis i les seves activitats, els escolars s’inicien en la lectura i la literatura. El llibre de l’alumnat inclou una de les lupes màgiques del detectiu Lupes.

Recursos fotocopiables: amb la programació, activitats de reforç i d’ampliació. CD d’àudio: amb tots els recursos sonors del mètode. Tres murals: els instruments d’aula, el llenguatge musical i targetes rítmiques i melòdiques.

LLIBRE DIGITAL La proposta didàctica ofereix activitats d’animació a la lectura, les solucions de les activitats del llibre de l’alumnat i altres recursos que amplien el contingut dels capítols.

12

per al professorat

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: vídeos, animacions, karaokes, dictats rítmics i melòdics. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

digital


RELIGIÓ CATÒLICA

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Segons el

NOU CURRÍCULUM de la CONFERÈNCIA EPISCOPAL

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb activitats complementàries, propostes d’aprenentatge cooperatiu, projectes, solucions de les activitats del llibre, etc. Recursos fotocopiables: amb la programació, activitats de reforç i d’ampliació, avaluació inicial i d’unitat.

Amb relats bíblics il·lustrats i adaptats, que faciliten l’aprenentatge del missatge cristià, així com obres d’art religiós del patrimoni cultural cristià. En cada unitat es recullen valors humans i cristians que emanen de Jesús i que contribueixen a la formació integral dels alumnes.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seva explotació didàctica: activitats interactives, animacions, audicions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

13


APRENDRE EN ANGLÈS Primary

LENGUA 1

SOCIAL SCIENCE

LENGUA 1

L SOCIA Science

fo

Primary

APRENDER ES CRECER

Science

Pupil’s Book CD

1 d

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

1

BASIC CONCEPTS

Primary

L SOCIA Science

social values an civic responsibility

1

Pupil’s Book CD

so

BASIC CONCEPTS

Learning is growing

Primary

lues cial va

Learning is growing

Learning is growing

fo

fo

I Social Science Basic Concepts

I Natural Science Basic Concepts

ARTS AND CRAFTS

LENGUA 1

MUSIC

PHYSICAL EDUCATION CUADERNO 2

Primary

Primary

1

1

Physical education

Learning is growing

PRIMARIA

music

Primary

fo

fo

14

music

1

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Book CD

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

1 nd arts a ts Pupil’s craf

APRENDER ES CRECER

and

lity

sponsibi

civic re

1

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

ral Natu Science

Social

PRIMARIA

Learning is growing

the published material.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

Primary

1

with only uted trib Dis

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

Pupil’s Book CD

the published material.

Pupil’s Book CD

APRENDER ES CRECER

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ral Natu Science

1

PRIMARIA

Primary 1 d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

with only uted trib Dis

Primary

Natural Science

AND CIVIC RESPONSIBILITY

CUADERNO 2

CUADERNO 2

1

SOCIAL VALUES

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

NATURAL SCIENCE

és el projecte més ampli, ambiciós i complet per aprendre en anglès. Ofereix els continguts de sis àrees de forma senzilla i amigable, recursos TIC i activitats dinàmiques i flexibles per adaptar-se a les necessitats dels escolars.


Amb el mètode comunicatiu de Vaughan, aprendre anglès pot ser divertit i eficaç.

For standard classes • Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD • Teacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, puppet, Digital Pack, Turntable Presentation Box and Website.

©G rup ©

oA

G rup

na ya ,S .A . d an

o

d an

em yst nS

A. S.

ha ug Va

a, ay An

. .L.U s, S

S.L.U. stems, n Sy gha Vau

Primary Education

Teacher’s Guide CD 1

Primary Education

Activity Book CD 1 Primary Education .A. and ya, S Ana

Vaughan Systems, S .L.U .

01_SER_Primero_3H_Anaya_Vaughan.indd 2

u po

20/02/2014 11:59:36

Gr

01_SER_Primero_3H_Anaya_Vaughan.indd 1

©

Pupil’s Book CD 1

20/02/2014 11:59:37 01_SER_Primero_3H_Anaya_Vaughan.indd 3

20/02/2014 11:59:39

For advanced classes

• Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD • Teacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, puppet, Digital Pack, Turntable Presentation Box and Website.

©

©G rup

G rup

oA

o

d an

a, ay An

na ya ,S .A . ha ug Va

A. S.

. .L.U s, S

S.L.U. stems, n Sy gha Vau

em yst nS

d an

Primary Education

Teacher’s Guide CD 1

Primary Education

Activity Book CD 1 .A. and ya, S Ana

Vaughan Systems, S .L.U .

Activity Book

u po

20/02/2014 11:53:45

Gr

Primary Education 01_SER_Primero_5H_Anaya_Vaughan.indd 1

©

Primary Education

Pupil’s Book CD 1

01_SER_Primero_5H_Anaya_Vaughan.indd 3 01_SER_Primero_5H_Anaya_Vaughan.indd 2

20/02/2014 11:53:47

20/02/2014 11:53:46

15

APRENDRE ÉS CRÉIXER 1 - ILLES BALEARS  

Grupo Anaya

APRENDRE ÉS CRÉIXER 1 - ILLES BALEARS  

Grupo Anaya