Page 1

l

1 3 5 2014KO NOBEDADEAK HAZI ETA HEZI


er da ikastea? M

un

du

Gau

a

ez a

ea z it

zei j a

gu

kin-

min

ez b e

tz ea

gira tzea

tzea

gun a l i e o k Gainera

Biz

sas o a z t i

rr unga

tea a z i ia

k

a gi

k e ir

Be

itea

eg n a l n a e Tald

Ing

uru

me

na

zai

ntz ea


I HAZI ETA HEZ HAZI ETA HEZI Anayaren hezkuntzaproiektu berria da. Proiektu malgua da, eta, irakasle trebatuen esku, ikasleek behar duten proiektua izango da. HAZI ETA HEZI proiektuak hau eskaintzen dizu: testu argiak, didaktikoak eta ulerterrazak. Begiak mundura irekitzen dituzten irudiak. Ikasteko estrategiak garatzen dituzten ariketak, askotariko adimenak sustatzen dituztenak. Ezaguerak eta trebetasunak biltzen dituzten lanak, ikasleen gaitasunak garatu eta lankidetzan ikasteko balio dutenak.

HAZI ETA HEZI zu bezalako irakasleek egin dute, pedagogia-talde bikain baten laguntzaz. Gure proiektuak zuen iradokizunak jaso ditu, eta erantzun egokia ematen die aipatu dizkiguzuen beharrei.

HAZI ETA HEZI proiektuak zuretzako materialak ditu, proiektua ikasle bakoitzaren beharretara egokitzeko. Hezkuntzaren zerbitzuan jartzen ditu teknologia berriak; ingelesez irakasteko eskaintza handia dauka, eta CLIL metodologiaren aldeko apustu eraberritua eta sendoa egiten du.


LEHEN HEZKUNTZA HAZI ETA HEZI

ZUREKIN BATERA

EUSKARA

POLIKI-POLIKI KOLOREZKO XINGOLA metodoa berrituta

135 2014KO NOBEDADEAK


LEHEN HEZKUNTZA HAZI ETA HEZI

ZUREKIN BBATERA

EUSKARA 1

CD AUDIOA eskub ren koa ita jen a rafi og tea, b ren b a on z ef nu abe ail ua en j rtz leg ar so ai o lan de ta m tak e tu a ab

1

Go rd alo eta k da er atze u e, gr a

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

LEHEN HEZKUNTZA HAZI ETA HEZI

ko izt e a a,

ZUREKIN BBATERA

EUSKARA 3

CD AUDIOA re koa a rafi og tea, b on z ef nu abe ail ua en j rtz leg ar so ai o lan de ta m tak e tu a ab

3

ko materialarekin bate maturi ra ba inpri natz hau en da. Ale

Go rd alo eta k da er atze u e, gr a

3

IRAKASLEAREN MATERIALA

ko materialarekin bate maturi ra ba inpri natz hau en da. Ale

1

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

HAZI ETA HEZI

izt ea ,

EUSKARA 5

ren koa i a rafi og tea, b a on z ef nu abe ail ua en j rtz leg ar so ai o lan de ta m tak e tu a ab

CD AUDIOA

5

ko materialarekin bate maturi ra ba inpri natz hau en da. Ale

Go rd alo eta k da er atze u e, gr a

5

LEHEN HEZKUNTZA

ZUREKIN BBATERA


IKASLEAREN LIBURUAK

Zer gertatu zaio?

ezu sekretuak

EEäãäãsäãssÑÑÖÖaaa445> ÀHIÀeÀeHItHIHI8HIt89å ΔlΔΔΔlΔlΔlΔ8ΔlΔ8ΔlΔ8lΔ8llΔlΔlΔ89o>?t>?>?4>?t45¤¤..

Irudiak ustiatzen dira, ahozko eta idatzizko testuen sormena sustatzeko, ikasleengandik hurbil dauden egoeretan oinarrituz.

IIVVWrr889aa6767k67kkVVWuu445rr445rr445Δ »»m m::;eHIzHIHIzzVVWuu889aa6767k67k ÀHIÀeÀeHItHIHI8HIt89å »»i»ii»8i»i»i» 89dd889aa445t45zzVVWΔ. m

KKVVWuu6767k67kkxxyaa445rr445∆

,

,

MMíìíìiíìíì67i67k6767kkvwvwevwJK vwvwJKleJKlJKJK4JK45∆

zait.

.

Ane

Ander

,

Abestu dezagun!

.

-n Ama

IIVVWzzvwvwevwHI vweHIn HIHInn889å *+a*+a67la67a67l6767889dd889aa445t45¤ ÀHIÀeÀeHItHIHI8HIt89å *+a*+aa6767b67bbDEDEeDEe

Irakaslea

Aitona-amonen istorioak

44 berrogeita lau

104

105

berrogeita bost 45

Hasiera berriak eskaintzen dira, komunikazio-testuingurua mugatzeko; gainera, aurretiazko ezagutzak detektatzeko ariketak daude, baita edukiak aldez aurretik aurkezteko eta gogoeta egiteko ariketak ere.

G Zenbakiak erabili eta egin errimak.

Testu ugari eta askotarikoak daude. Lehendik landutakoa egoera berrietan erabiltzen da. Txakurra

Laguna

Gitarra

Fli, fla, fli, flaio

32

Pim Pam Pim Pa Pam

Tu tu turu tutu

33


KOADERNOAK

Hirugarren mailarako koaderno bat, eta bosgarren mailarako beste bat; finkatu egiten dituzte ikaslearen liburuko unitate bakoitzean landutako edukiak.

PROPOSAMEN DIDAKTIKOA

Indartzeko eta sakontzeko ariketak, ikasturtearen programazioa, etab.


EUSKARA


1

IKASLEAREN KOADERNOA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA HIRUHILEKOTAN

IKASLEAREN KOADERNOA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN KOADERNOA

IRAKASLEAREN MATERIALA

, eta debekatuta dago guztiak m bide an erreproduzitzea eta aterial esku aren aurre h irrati ren z za au bi de koa a jen bal koiz tze rafi ait a tea, og a, b fon uzte le ai an rtz legu ai

Go rd alo eta ka da tze ud a eta e so m

EUSKARA3 CD AUDIOA

riko materialarek nprimatu in ba hau i tera Ale ban atz en

3

IKASLEAREN LIBURUA HIRUHILEKOTAN

da .

3 LEHEN HEZKUNTZA HAZI ETA HEZI

EUSKARA5 CD AUDIOA

da .

bide guztiak, eta debeka tu n esku oare jendearen aurrean errepro ta dag o afik d a ogr ea, bait baimenik gabe. Š Gru uzitzea mate po A t fon en nay eta ir rial ile an uz jabear a, S r h u n tza .A. atiz z au or ileg anare ab bik l e s ma alt oiz ud ta tako ze te da a e atu a ze rab t a g ,

a,

riko materialarek nprimatu in ba hau i tera Ale ban atz en

al ok er e

Go rd eta

5

IKASLEAREN LIBURUA HIRUHILEKOTAN

LEHEN HEZKUNTZA HAZI ETA HEZI


MATEMATIKA


1 3 5

IKASLEAREN LIBURUA HIRUHILEKOTAN

IKASLEAREN KOADERNOAK

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA HIRUHILEKOTAN

IKASLEAREN KOADERNOAK

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA HIRUHILEKOTAN

IKASLEAREN KOADERNOAK

IRAKASLEAREN MATERIALA


NATURAREN ZIENTZIAK


1 3 5

IKASLEAREN LIBURUA

IKASLEAREN KOADERNOA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA


GIZARTE ZIENTZIAK


1 3 5

IKASLEAREN LIBURUA

IKASLEAREN KOADERNOA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA


PLASTIKA


1 3 5

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA


GIZARTE-BALIOAK ETA GIZABIDEZKOAK


1 3 5

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA


2014KO NO

BEDADEAK APEZPIKU-BATZARRAREN

CURRICULUM BERRIA kontuan hartuta

ERLIJIO KATOLIKOA LEHEN HEZKUNTZA HAZI ETA HEZI


1 3 5

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA

IKASLEAREN LIBURUA

IRAKASLEAREN MATERIALA


IKASLEAREN LIBURUAK otoitz-liburuekin

APEZPIKU-BATZARRAREN

CURRICULUM BERRIA kontuan hartuta

Bibliako kontakizunak irudiz hornituta eta haurren hizkuntzara egokituta, kristau-mezua errazago ikasteko.

Bibliako pertsonaia eta gertaeretan oinarrituriko erlijioartelanak, kristauen kultura-ondarea hobeto ulertzeko eta balioesteko.

Unitate bakoitzean, Jesusek irakatsitako giza eta kristau-balioak, ikasleen heziketa osorako lagungarriak.


IRAKASLEAREN MATERIALA Maila bakoitzerako: Proposamen didaktikoa: indartzeko eta sakontzeko ariketak, lankidetzan ikasteko proposamenak, ikaslearen liburuko ariketen soluzioak... Fotokopiatzeko materialak: ikasturtearen programazioa, indartzeko eta sakontzeko ariketak, hasierako ebaluazioa eta unitatearen ebaluazioa.

LEHEN HEZKUNTZA: HAZI ETA HEZI  

Grupo Anaya