Com ensenyar a rentar-se les dents al teu cocodril

Page 1

Títols de la col·lecció: lleó

Com donar menjar a la teva

moneta

Com banyar el teu

Com adormir el teu

Com banyar el teu

dınosaure

moneta

dınosaure

Com donar menjar a la teva

lleó

cocodrıl

Com adormir el teu

Com ensenyar a rentar-se les dents al teu

Com ensenyar a rentar-se les dents al teu

cocodrıl

Tens un cocodril tan entremaliat com el Dril, que no es vol rentar les dents? No et preocupis, la Jana ha aconseguit que se les renti. Obre el llibre i descobreix com!

Com ensenyar a rentar-se les dents al teu

Les meves primeres rutines

cocodrıl Les meves primeres rutines

Les meves primeres rutines

Les meves primeres rutines

Les meves primeres rutines

Reservats tots els drets Imprès a la Xina

7236165 ISBN: 978-84-9906-705-6

© 2016, Editorial Brúixola (G.E.B., SL) Mallorca, 45 08029 Barcelona www.brunolibros.es Traducció: Núria Riera ISBN: 978-84-9906-705-6 Dipòsit legal: M-3284-2016

9

788499 067056

ATENCIÓ: No recomanat per a menors de 3 anys sense la supervisió d’una persona adulta.

Les meves primeres rutines

Títol original: How to Brush Your Teeth with Snappy Croc © 2015, publicat per primera vegada per Random House Children’s Publishers, UK, una divisió de The Random House Group Ltd © Textos: Jane Clarke, 2015 © Il·lustracions: Georgie Birkett, 2015

Com ensenyar a rentar-se les dents al teu

cocodrıl


EL PETIT DRIL PORTA TOOOTA LA TARDA MENJANT!

—I ARA CAL QUE ET RENTIS LES DENTS! —EXCLAMA LA JANA. PERÒ EL DRIL

FUIG CORRENTS. Como_Cocodrilo_interior.indd 1-2

5/2/16 8:30


AQUESTA PASTA DE DENTS TÉ GUST DE MADUIXA —L’ANIMA LA JANA.

Como_Cocodrilo_interior.indd 3-4

PERÒ EL DRIL TANCA LES BARRES AMB FORÇA.

CLAC!

NO VOL RENTAR-SE LES DENTS.

5/2/16 8:30


LICA QUE TOTS ELS C P X E I L OCOD A N A J RILS O S M R N I URE PRE LA IR U N E T CIÓS EN L ... O V

Como_Cocodrilo_interior.indd 5-6

I ELS DRACS, TAMBÉ!

5/2/16 8:30


—VINGA, QUE T’AJUDO.

EL PETIT DRIL AGAFA LA PASTA I L’ESCAMPA PERTOT ARREU... MENYS AL RASPALL DE DENTS! Como_Cocodrilo_interior.indd 7-8

5/2/16 8:30


LA JANA ES RENTA LES DENTS AMB EL RASPALL I EL DRIL LA IMITA DE SEGUIDA.

T BÉ, DRIL! AIXÍ: L O —M I AVALL! T N U M A

Como_Cocodrilo_interior.indd 9-10

5/2/16 8:30


—NO T’EMPASSIS LA PASTA DE DENTS! L’HAS D’ESCOPIR A LA PICA.

Como_Cocodrilo_interior.indd 11-12

5/2/16 8:30


EL DRIL S’ENFILA A UN TAMBORET I ESCUP A LA PICA.

—HO HAS ACONSEGUIT, DRIL! ETS UN CAMPIÓ!

Como_Cocodrilo_interior.indd 13-14

5/2/16 8:30


LA JANA I EL SEU COCODRIL CORREN A MIRAR-SE AL MIRALL.

Como_Cocodrilo_interior.indd 15-16

I N O B S

C

T PE

DE L

N!

EU LM —E IT D

RIL

: TE

NS E

É M E R L SOMRIU

5/2/16 8:30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.