Page 1

2010

Off Course!

MAART

23e jaargang no. 1


O

i

v

G

R

D

F

T

R

W

(

e

o

G

D

W

T

F

e

R

w

W

t

B

v

N

t

v

T

t

s

R

t

p

M

t

A

t

J

t

P

M

0

L

C

t

e

o

i


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra Frits van der Meer

Voorwoord In een zeer winterse setting hebben we het golfjaar 2010 ingezet met een geanimeerde nieuwjaarsreceptie die druk werd bezocht. Volgens traditie werden de winnaars van de jaarbeker (dames: Coosje Nicolai en heren: Ed Schreuder), de maandbeker (opnieuw: Ed Schreuder) en de winnaars van de Ringerscore (dames: alweer Coosje Nicolai en overall winnaar: René Niepold) gehuldigd.

Thea Dijkstra

Redactieadres: Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

opgericht 26 - 09 - 1988

Door de vele sneeuwval in de maanden december en januari kon er niet of nauwelijks worden gegolfd. Sneeuw is prachtig, maar na zoveel weken ben je wel moe van het sleetje trekken met (klein) kinderen. Je wilt golfen, maar helaas. Gelukkig kon begin februari de baan gedeeltelijk weer worden opengesteld voor de variant sneeuwgolf. Maar wat geeft het: je bent in beweging in de vrije natuur! Was vrijdag 19 februari een “groene dag” op de baan, helaas is op het moment dat ik dit schrijf de baan alweer bedekt met een laagje van die vermaledijde sneeuw. We smachten naar het voorjaar! Voor de exploitatie van de horeca is de afgelopen periode uiteraard zeer dramatisch geweest. Wel personeelskosten maar geen tot zeer weinig omzet. Uiteraard beïnvloedt dat de clubkas in negatieve zin. Maar wellicht kunnen de leden dit ten goede keren door de niet genoten consumpties in de rest van het jaar in te halen. Alvast dank daarvoor.

Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

2010 wordt een jaar van veel veranderingen. De verbouw van de kleedkamers is in volle gang en zal voor de aanvang van de competitie gereed zijn. De vergroting van de golfshop is al voltooid. Het ziet er heel mooi en representatief uit! Als de actie voor het verkrijgen van obligaties slaagt (en ik heb daar vertrouwen in) zal na de bouwvak worden begonnen met de verbouw en uitbreiding van de rest van het clubhuis. In deze Off Course vindt u nadere mededelingen over deze financiële actie.

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

Bestuur: voorzitter Nico van der Wal telefoon (058) 2881801 vice-voorzitter Tjitske de Heij telefoon (058) 2160493 secretaris Reina de Boer telefoon (058) 2882864 penningmeester Martin Nicolai

Ook vinden dit jaar bestuurswisselingen plaats. Reina de Boer-Witteveen (secretaris) is volgens rooster aftredend. Zij heeft te kennen gegeven niet weer voor een herverkiezing in aanmerking te willen komen. Ook de penningmeester Martin Nicolai heeft aangegeven terug te treden. Ik vind het bijzonder jammer dat deze zeer gewaardeerde collega-bestuurders hiertoe hebben besloten, maar ik heb begrip voor hun motivering. Het bestuur is in gesprek met beoogde kandidaten voor deze functies. We hopen dat wij tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei a.s. nieuwe bestuursleden ter benoeming kunnen voordragen. Martin zal als vrijwilliger de nieuwe penningmeester ondersteunen als financial controller. Reina heeft aangeboden beschikbaar te blijven voor bijzondere klussen, zoals het ordenen van het clubarchief.

telefoon (0511) 472090 André Verbuys telefoon (0511) 469515

Namens het bestuur wens ik de vele NGF Competitieteams veel succes. Ik reken weer op vele “poulewinnaars” en promoties!

Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06

Ik wens u allen veel golfplezier toe het komende jaar, zowel op onze fantastische baan als elders.

Professional: Martin Wedema 06 53 57 67 96

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367

Tenslotte: er liggen nog vele NGF pasjes en jaarstickers te wachten op het clubsecretariaat! Leeuwarden, 20 februari 2010. Nico van der Wal, voorzitter.

e-mail: c.wolff7@chello.nl

off course! is gedrukt op een pers van

Off Course!

1


Nieuwjaarsreceptie/jaarprijzen Een fotoimpressie van de traditionele nieuwjaarsreceptie op 3 januari jl. Mede door weersomstandigheden waren er minder bezoekers dan gebruikelijk (Âą65) De sfeer was er niet minder om.

aandachtig gehoor nieuwjaarsspeech de toost in voorbereiding

winnaar jaarbeker Coosje Nicolai winnaar bij de heren, Ed Schreuder niet aanwezig

winnaars ringerscore Coosje Nicolai en RenĂŠ Niepold plezier voor twee

Off Course!

3


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: mevrouw M.G. van der Sleen, S. de Groot, mevrouw T. Smeding, T.A. van der Kooi, G. Gast en mevrouw Gast. Uit Franeker: J.H. Haitsma Uit Beetsterzwaag: R. Veenema Uit Groningen: F.H. Stutterheim Uit Dokkum: S. Kooiker en mevrouw Kooiker Uit Harderwijk: R. Klapman

Namen en adressen besturen en commissies per 1 januari 2010 Het bestuur van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster heeft besloten met ingang van 1 januari 2010 een overzicht van alle besturen en commissies niet meer met naam en andere persoonlijke gegevens onverkort in de Off Course op te nemen. Privacy en het gemakkelijker actueel houden van deze gegevens zijn de belangrijkste redenen van dit besluit. In het vervolg zal deze informatie op de website geplaatst worden en is deze te zien op de alleen voor leden toegankelijke pagina’s.

Data GVB Praktijkexamens 2010 De GVB Praktijkexamens worden afgenomen op: Zaterdag 13 maart; zaterdag 17 april; zaterdag 8 mei; zaterdag 12 juni; zaterdag 24 juli; zaterdag 28 augustus; vrijdag 17 september; zaterdag 9 oktober; zaterdag 6 november. Op de zaterdagen begint het examen om 10.00 uur. Op vrijdag begint het examen om 16.00 uur.

De GVB-commissie.

De sluitingsdatum voor kopij- voor de volgende Off Course! is:

17 mei 2010 Aanleveren van kopij bij voorkeur op CD-ROM of per e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Als dat niet lukt mag het ook in de postkast van Off Course! in het clubhuis.

4

Off Course!


T.

Startklaar ?? Ah ik dacht dat er geen einde aan zou komen, deel van de tekst uit een liedje van Gerard Cox over nota bene de zomer. De redactie had ook het idee dat er geen einde aan zou komen, maar dan praten we wel over de winter, maar dat had u al begrepen. We zullen er niet te lang bij stilstaan, dat doen er al zoveel. Op dit moment vriest het nog stevig maar we mogen er toch wel van uitgaan dat zo medio maart het ijs wel uit de sloten is. Hoewel de officiële winter duurt tot en met 21 maart. Het zal toch niet ……………… Er komt ongetwijfeld een moment dat de baan weer qualifying is. We gaan ons weer richten op het echte golf. Dit is ook een goed moment om onze uitrusting op kwantiteit en kwaliteit te controleren.

Regenkleding/paraplu Met ons klimaat onmisbare attributen. Controleer deze zaken op deugdelijkheid en waterdichtheid. Handdoekje/borsteltje Hangt direct gebruiksklaar aan de tas om de clubs na de slag

Een checklist:

schoon te maken. Ook hier kan een extra exemplaar in de tas soms heel nuttig zijn. Eten/drinken Mueslireep, flesje water o.i.d. , naar behoefte. Diversen Een insektenbestrijdingsmiddel, zonnebrandcrème, zonnebril, pleisters, aspirine, potlood/pen e.d. mogen niet in de tas ontbreken.

Tas en trolly Bij gebruik van een draagtas zijn goede draagriemen en steunpoten belangrijk. Bij een trolly de draaiende delen schoonmaken en smeren. Bij luchtbandjes deze even controleren en eventueel oppompen. Bij gebruik van een accu is het belangrijk vooraf de spanning te controleren. Golfclubs U weet dat het maximaal aantal clubs maar 14 mag zijn. Schoonmaken en controleren op gebreken. Denk bij het schoonmaken ook om de grip, belangrijk voor een goed contact. Ballen Een paar reserveballen in de tas kan geen kwaad, zelfs voor de lage handicappers. Het gewicht (45.93 gram) kan geen bezwaar zijn. Een schone goede bal geeft gemiddeld ook een beter resultaat. Het NGF regelboekje Hoort in de tas en biedt uitkomst bij vragen over de regels en/ of etiquette. Courseplanner Handig hulpmiddel. Pitchfork/marker Onmisbare hulpmiddellen, niet in de tas maar in de broekzak. Tees Kies bij voorkeur houten tees, ze zijn er in alle soorten en maten. Plastic is slecht voor de natuur en de maaimachine. Handschoenen Niet verplicht maar wel nuttig. Zorg voor een goede pasvorm (beetje strak). Een extra exemplaar in de tas is vooral bij nat weer prettig.

Bedoeld is wat eenvoudige handreikingen te geven. Voor meer specifieke technische zaken verwijzen wij u naar de shop. Veel golfplezier. Redactieteam Off Course

Off Course!

5


Obligatieplan

8

Off Course!

Uitbreiding clubhuis


- obligatieplan door leden enthousiast ontvangen-

Investeer met dubbel rendement in state-of-the-art clubhuis Een golfbaan als een plaatje en een groeiend aantal enthousiaste leden, bedrijfsleden en greenfeespelers. Die verdienen een clubhuis met allure. Daarom maakt de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster zich sterk voor een ingrijpende verbouwing van het gastvrije “clubhonk”. Omdat een actieve vereniging als de onze te maken heeft met actieve leden die bovendien beschikken over bovengemiddeld zakelijk inzicht, hebben wij het mogelijk gemaakt om leden en belangstellenden te laten participeren in een plezierige groei. Het obligatieplan dat bijdraagt in de financiering van de kosten van de uitbreiding van het clubhuis, is inmiddels enthousiast ontvangen door meerdere leden. Vandaar een korte uiteenzetting over ons initiatief. Ingrijpende verbouwing en nieuwbouw Een fraai, up-to-date clubhuis met comfortabele voorzieningen is het visitekaartje voor onze sport, voor onze leden en voor het netwerk van onze leden. Daarom maken we het plaatje rond met een tamelijk ingrijpende verbouwing en een royale aanbouw. De werkzaamheden zullen dit jaar en volgend jaar gefaseerd plaatsvinden. Er is al een start gemaakt met de modernisering van de kleedkamers. De golfshop zit inmiddels in een ruimer jasje. Na de zomervakantie zal worden gebouwd aan het restaurant,

de vergaderruimten, de keuken en lockerruimte. In februari 2011 verwachten we te beginnen met de inrichting van de nieuwbouw en de herinrichting van bestaande ruimten. De streefdatum voor de feestelijke ingebruikname is 1 maart 2011. Obligaties voor 1/4 van de investeringen De totale investering voor de nieuwbouw en verbouw bedraagt 1,2 miljoen euro. Driekwart daarvan zal worden gefinancierd uit eigen middelen en een banklening. Een kwart, zo’n 300.000 euro, wordt gefinancierd door middel van uitgifte van obligaties met een nominale waarde van 1.250 euro. Op deze obligatie staat een rente van 2%, achteraf te vergoeden op 1 mei van ieder jaar. De aflossing van de obligatielening vindt plaats in 10 termijnen van 125 euro, te beginnen op 1 mei 2014. Een inschrijfformulier aanvragen? Bent u geïnteresseerd in rendement uit uw inleg én uit uw golfclub? Dan kunt u een brochure met een uitgebreid beeldverslag en een inschrijfformulier opvragen bij het secretariaat. Eerst contact opnemen voor meer informatie kan ook. U kunt mailen met info@leeuwardergolfclub.nl of direct met M.R. Nicolai, mrnicolai@nicolaitabak.nl.

Off Course!

9


Sport in 2009 Sportiviteit is een gegeven bij het beoefenen van welke sport dan ook. Althans in theorie. De realiteit is helaas vaak anders. Cricket is de gentlemensgame bij uitstek. Traditie alom en toch bleek het vervalsen van uitslagen mogelijk. Alhoewel je je wel kunt afvragen of het gooien van een zwaar stuk kurk naar een ander met een gemiddelde snelheid van 150 km per uur wel zo sportief is. Niemand heeft tot heden de voetbalsport een gentlemensgame genoemd maar Thierry Henry’s veel besproken handbal heeft nog maar weer eens aangetoond hoe verziekt deze sport vaak is. Niemand zal verbaasd zijn als de worldcup in 2010 uiteindelijk wordt beslist door een geslaagde snoekduik gevolgd door een theatervoorstelling waar vakkundige acteurs nog wat van kunnen leren. Niet dat zoiets de supporters zal weerhouden de winst op de voor voetbalsupporters gebruikelijke wijze uitbundig te vieren. Ik heb nog geen Argentijn horen zeggen dat de cup die dank zij de hand van Maradonna en God terug moet worden gegeven. Er is vrijwel geen sport onbesmet. Mogelijk onderwaterhocky maar ook hier weet je niet wat er gebeurt wanneer de scheidsrechter even naar de oppervlakte moet om te ademen. Schoonrijdsters schrikken er niet voor terug de benen van een tegenstandster te laten breken. Paardensport misschien? Na het schandaal binnen de Duitse ploeg vanwege het gedrag van de veeartsen binnen deze ploeg is het noodzakelijk gebleken de voorzitter van de onderzoekscommissie naar de dood van prinses Diana ook met een onderzoek naar deze misstanden te belasten. Wielrennen, atletiek, gewichtheffen noem ze allemaal maar op, zijn zodanig besmet dat je beter van een drugshandel op grote schaal kunt spreken. De tour de France is langzamerhand een farce gezien de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Het is verworden tot een competitie wie de beste drugs gebruikt. In de formule 1 gaat zoveel geld om dat het niet verwonderlijk is dat iemand wordt opgedragen zijn wagen tegen een muur te rijden om zodoende de uitslag in positieve zin te manipuleren. Zelfs niet als de bestuurder van de auto de zoon is van een voormalig wereldkampioen. De enkele sporten die ogenschijnlijk onbesmet zijn worden getroffen door technische zaken. Zoals de speciale zwempakken en de hi-tech tennisrackets. In dit soort gevallen wordt de menselijke factor een bijkomstigheid. In het verleden waren er uitgesproken persoonlijkheden zoals Connors en Mc Enroe. Vandaag is er sprake van een soort robots die dank de hedendaagse technische mogelijkheden een service slaan die met 250 km per uur over het net komt. Wanneer de huidige

10

Off Course!

schoonheden uit oost europa en de zusjes Williams de rackets aan de wilgen hangen is het ook bij de dames maar de vraag wat er nog te zien is. Schaak wellicht? De huidige wereldkampioen is een computer dus dat schiet ook niet op. Dit alles brengt ons bij het gesprek van de dag in onze sport. Tiger de alleskunner. Letterlijk zo blijkt nu. Hij is behoorlijk in het sukkelveld ( Afrikaans voor rough ) terecht gekomen. Dat hij niet kan kiezen tussen een hout ( boom ) of ijzer (brandkraan) heeft ons allen verrast. Nog een geluk dat hij niet uitblinkt in handboog of kleiduif schieten. Hoe gevaarlijk zou zijn voormalige au pair en echtgenote dan wel niet zijn geweest. Men zegt dat hij zijn driver in het vervolg voorziet van een cheetah in plaats van de tiger. Wel toepasselijk. Het is in onze sport nog mogelijk uit te blinken terwijl je geniet van een goede sigaar en de aanwezige buik die duidelijk een gevolg is van het genoten goede leven. Darren Clark , John Daley, Jimenez om maar een paar te noemen zijn allen bewijs genoeg voor deze stelling. Vrijwel alle golfspelers gedragen zich voorbeeldig. Gezien de alom aanwezige camera’s is onsportief gedrag vrijwel onmogelijk. Het innemen van drugs schijnt zelfs contraproductief te zijn. Laten we dus maar blij zijn een sport te beoefenen waar het meestal zuiver toegaat. Tijdens de wedstrijden dan. Bij amateur golfers zijn geen toeschouwers en camera’s aanwezig waardoor het aan de spelers is het sportieve vaandel hoog te houden. Dat blijven we natuurlijk allemaal doen. En gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden is gedrag als van Tiger Woods wat minder waarschijnlijk. Nu we hebben gezien wat het gevolg is van dergelijk gedrag zal het ons wel weerhouden dezelfde fouten te maken. In gedachten misschien. Dat schijnt niet zo erg te zijn.


Regelcommissie ondergaat verandering

Ed van ’t Westende neemt afscheid Na 13 jaar trouwe en eerlijke dienst neemt Ed van ´t Westende, op 1 april, (en dat is geen grap) afscheid van de Regelcommissie. Door drukte van zijn baan op twee locatie´s en het gereis dat zulks met zich meebrengt is de factor tijd de belangrijkste overweging geweest voor het besluit om met de regelcommissie te stoppen. Ook wil hij zich volledig gaan concentreren op het golfspel zelf om zo de aanstormende concurrentie het hoofd te bieden. En wie goed in golf wil zijn heeft tijd nodig, veel tijd. We kennen Ed natuurlijk van zijn bijzondere kennis op het gebied van golfregels. Nauwgezet weet hij regels te reproduceren en toe te passen. Op het gebied van lesgeven (regelcursus en etiquette) was hij een graag geziene en inspirerende persoon waar je graag naar luisterde. Regelmatig trad Ed op als referee: zowel bij clubwedstrijden als “in den lande” werd zijn kennis zeer gewaardeerd. Ook met hem door de baan gaan, om een rondje te lopen, was geen straf. Met verbazing heb ik wel eens gekeken met wat voor een precisie hij de ballen sloeg, een genot. We willen Ed heel hartelijk danken voor wat hij voor ons en voor de Club heeft betekend in de afgelopen jaren. Natuurlijk neemt de Regelcommissie op gepaste wijze nog afscheid van hem. Zo´n icoon op regelgebied is moeilijk te vervangen maar de regelcommissie moet wel weer verder en dus werd er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Yfke v.d. Schaaf had in het verleden aangegeven dat ze het wat rustiger aan wilde doen. Wim Cath wil nog wel doorgaan maar ziet zijn afscheid over een jaartje of 3 en hij is regelmatig een tijdje naar het zuiden toe om te genieten van het mooie weer. Samengevat; alle ogen waren op mij gericht. Donald Visscher dus. Wilde natuurlijk wel weten van Ed wat de functie precies inhield. Na een avond bomen heb ik ja gezegd. Tja, dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Donald Visscher, 1 jaar ervaring als regelneef, wel eens een cursus van een dag over regels gehad bij de NGF maar dat was het dan. Regelmatig een vraag proberen te beantwoorden van mensen die in de problemen waren maar altijd nog even

naar Ed ermee. Wel regellessen en etiquettelessen verzorgd waarbij het mij goed afging. Het boek Decisions on the Rules of Golf: taaie kost maar toen ik er eenmaal wegwijs in werd, hartstikke leuk! (u verklaart me voor gek). Wat een muggenzifterij staat er in. Hoe gaan we het doen: Wim Cath blijft gewoon datgene doen waar hij goed in is en wat hij altijd al deed. Yfke verzorgt nog steeds de altijd lastige regelmenu’s, zal u regelmatig aan de tand voelen met vragen in de Off Course, verzint voor de competitiespelers (u bent gewaarschuwd) de vragen voor de regelavond en verzorgt regelmatig de etiquettelessen. Wanny Buikema is het afgelopen jaar ook bij de regelcommissie gekomen. Zij is zichzelf aan het bekwamen in het geven van etiquettelessen en regellessen. Wanny en ik gaan trouwens binnenkort samen naar het midden van het land waar we door de NGF in drie dagen worden doorgezaagd over regels. Lijkt ons leuk, maar wel vermoeiend. Het kennisniveau, bij ons, zal behoorlijk worden opgekrikt. Om Wim over drie jaar met een gerust hart uit te kunnen zwaaien vond ik het belangrijk om de regelcommissie uit te breiden met nog een paar enthousiaste mensen. Tenslotte hebben we wel de tijd nodig om weer ervaring in de ploeg te krijgen. Net als met het spelletje duurt dat effe. We gunnen ons dan ook de tijd om op hetzelfde niveau te komen als waarop Ed, Wim en Yfke zitten (als we dat ooit halen). Marianne Sickler en Ton de Vries zijn de twee nieuwelingen. U zult ze van de zomer regelmatig tegenkomen op de ABNAMRO baan voor het verzorgen van de etiquettelessen. Later in het seizoen zullen ze de regellessen gaan verzorgen. U ziet het, een nieuwe ploeg die de nodige ervaring mist. Stel gerust een vraag of een probleem aan ons, maar sta niet raar te kijken als ons antwoord begint met: Wat staat er in het regelboekje hierover. Tenslotte hebt u dat in uw golftas zitten en kunnen we samen eens hier door heen bladeren. En Ed? Tja, die blijft natuurlijk aan ons verbonden als adviseur, klinkt goed, we proberen hem met rust te laten maar als we er zelf niet uitkomen………. Donald Visscher.

Off Course!

11


Interview Ik ontmoet Harry Daemen. De senior kampioenschappen zijn aan de gang. Het weer is niet best. Het stormt. Blij dat we binnen zitten. Hoe ben je verzeild geraakt in golf? Dat moet zo ongeveer rond ’86, ’87 zijn geweest. Rob en Joost (Rob Duvergé en Joost Schepman red.) hadden toen een brief opgesteld en rondgestuurd naar een aantal mensen met de vraag of ze donateur wilden worden van de stichting voor een bedrag van, toen nog, dertig gulden. Die stichting ging onderzoeken of er een mogelijkheid was voor een golfbaan in Friesland rondom Leeuwarden. Dat leek me toen een leuk idee. Voor mij was het ook een beetje tweeledig. Niet alleen leek het spel me heel leuk, ook de mogelijkheid om hier mensen te leren kennen sprak me aan. Ik kwam toen net uit Twente en ging werken aan de Thorbecke- academie. Ik kende hier dus nog helemaal niemand. Je ging je dus actief inzetten voor de golfclub. Zeker, en ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Het mooie was dat heel veel mensen zich inzetten voor de club, in allerlei commissies. Ook de bar bijvoorbeeld werd toen door vrijwilligers gedaan. Een hele organisatie. Ik vond dat wel bijzonder, al die mensen die zich inzetten voor een zaak. Eigenlijk komt er, als je iets nieuws opzet en mensen zetten zich er voor in, heel veel energie vrij en het gekke is dat heel veel dingen dan ook goed gaan, bv. de financiering van de 6-holes golfbaan, waar we mee begonnen op de Groene Ster. We moesten daar geld voor lenen, maar we hadden geen onderpand. De ABN-AMRO bank heeft ons daarvoor toen geld geleend op basis van eigenlijk alleen een idee. Best bijzonder eigenlijk! Ten tijde van de aanleg van de zes holes was jij toch voorzitter van de stichting? En hoe zit het eigenlijk met het verschil tussen de vereniging en de stichting? Ten tijde van de opening van de 6-holes baan was ik inderdaad voorzitter van de stichting. Joost Schepman is de eerste voorzitter geweest, maar was toen voorzitter van én de vereniging én de stichting. Het leek hem en ons beter toen om dat te splitsen. Met als reden eigenlijk dat er nogal wat verschillende belangen zijn. Je hebt natuurlijk de leden, die willen zoveel mogelijk spelen, terecht, maar je hebt ook de belangen van de baan, soms kan je een bepaald gedeelte van een hole niet spelen,

12

Off Course!

omdat er iets gerenoveerd moet worden. De stichting beheert en verdedigt dus die belangen van de baan, maar is ook bv. de werkgever van de greenkeepers. Dat levert wel een spanningsveld op tussen de vereniging en de stichting, maar dat is nu goed afgekaderd en de samenwerking loopt goed. De Thorbecke-academie kwam daar ook nog tussen door……? Nou, tussen door, dat was mijn werk en ook best wel veel werk, want ik was er directeur en de academie moest opgezet worden. Maar ook daar het zelfde verhaal, als je iets nieuws opzet en het loopt dan komt er veel energie vrij en is het ook erg leuk om te doen. (al surfend op het internet kom ik op de volgende tekst: “Wie voor Bestuurskunde kiest, gaat studeren aan de Thorbecke Academie. De Thorbecke Academie was de eerste in Nederland met een hbo-opleiding voor overheidsmanagement en heeft nog steeds een goede naam. De opleiding wordt nu al een aantal jaren genoemd als één van de beste bestuurskundige opleidingen in de hbo-keuzegids en Elsevier.” Red.) Je hebt heel wat jaren in het bestuur en stichtingsbestuur gezeten en je ingezet voor de club. Vind je het moeilijk om afscheid te nemen? Zeker, ik vind het best moeilijk om afscheid te nemen. Ik heb hier toch een gedeelte van mijn hart liggen, maar ik weet zeker dat na een tijdje men wel iets vindt om te doen voor mij. Ik hoop eigenlijk ook dat zoveel mogelijk leden zich blijven inzetten voor de golfclub. Ik zie ook zoveel talent wat hier rond loopt. Mensen die wat kunnen en die zich wel willen inzetten. Het is ook het kapitaal van de club. Hoe gaat het met je eigen vorderingen op golfgebied? Laat ik zeggen dat ik heel veel plezier heb in golf. Wij spelen ook met een groepje mensen op zaterdagochtend en dat is natuurlijk altijd heel gezellig. Ik zou wel wat beter willen spelen, maar misschien gaat me dat lukken met die nieuwe driver die ik net gekocht. Met die driver sla ik toch een leuk stuk verder, altijd handig. (Er wordt “fore” geroepen, een passend moment om afscheid te nemen. We wisselen nog wat wetenswaardigheden uit over welk merk driver, wat voor shaft, hoeveel loft, altijd leuk om te doen, en nemen afscheid.)


Harry Daemen, Hans Wiegel, Joost Schepman – Opening 6-holes baan Foto: Joop Fenstra

Off Course!


W 20

Tel.: 06 - 26850525 Fax: 0519 - 561041 www.sh-multiklus.nl TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

SH Timmer- & onderhoudsbedrijf is een bedrijf dat een hoogwaardige dienstverlening nastreeft voor particulier en bedrijf. U kunt bij ons terecht voor alle kluswerkzaamheden in en rondom uw woning, bedrijf of instelling.

DESKUNDIGE EN VEELZIJDIGE VAKMANNEN VOOR:

* Timmerwerk * Onderhoudswerk * Houtenkozijnen * Kunstofkozijnen * Houtrot reparaties * Schilderwerk * Behangen * Plafond en wanden * Glas zetten

Sluitingsdatum kopij juni nummer

14

Off Course!

* Badkamers * Keukens * Electra * Installatie werk * Daken * Vloeren * Gevelreiniging


Winter 2009-2010

foto’s Truus Modderman, en Marja Nagelhout 15


Wedstrijduitslagen december 2009 en januari, februari 2010 DAMESDAGEN 9 december (golf-bridge)

Rabbitwedstrijd 12 december 2009 Beste golfers 1.Pauli Bosma 2. Wil Rademaker Beste bridgers 1. Janny Verdries en Philo Bleeker Prijs Overall Hildegard Bijker en Arda v.d. Wal Longest: Hinke Koomen Neary: Janny Verdries

16 december Winnaars 18 holes hcp.

0- 45

Winnaars 9 holeshcp.

0- 45

1. Ank Strampel 2. Tineke Boetes 1. Meya Engelsma 2. Coosje Nicolai

27 januari Alleen bridge, golf afgelast 1. Hilda Verbuys en Janny Dijkstra 2. Riet van Oerle en Corrie Post 3. Ineke Kramer en Arda v.d.Wal HERENDAGEN 4 december hcp. 0 - 23 1. Henk Koetje 38 pnt. 2. Tom Magrijn 37 pnt. hcp. 23.1– 45 1. Theo Dijkstra 41 pnt. 2. Lex v.d. Kallen 36 pnt. Longest: Henk Koetje Neary: Nick Offenberg MAANDWEDSTRIJDEN 13 december hcp. 0 - 18.4 1. Tom Gruintjes 2. Rene Niepold hcp. 18.5 - 26.4 1. Matthijs Buytendijk hcp. 26.5 - 45 1. Rineke Edema 14 februari

hcp. 0 -18.4

1. Dick Meulenbroek 39 pnt. 2. Ed Schreuder 38 pnt hcp. 18.5 -26.4 1. Matthijs Buitendijk 33 pnt. 2. Johan v.d. Meer 33 pnt. hcp. 26.5 - 45 1. Agnes Ploegstra 52 pnt. 2. Dick Saakstra 37 pnt.

Op 12 december j.l werd de laatste Rabbitwedstrijd van het seizoen gespeeld. En al weer waren de weergoden ons goed gezind. Natuurlijk was het wel een beetje koud, maar dat mocht de pret niet drukken. Ook nu was de opkomst weer maximaal, 32 deelnemers durfden opnieuw de strijd met elkaar aan. En ondanks de koude vingers werd er deze middag behoorlijk gescoord. Zelfs 5 maal een birdie! De eerste prijs ging dit keer naar Boudewijn Mintjens (foto). De tweede en derde prijs waren voor Wijndelt de Voogd en Dick Boomsma. Na afloop van de wedstrijd bleef het nog lang gezellig in het clubhuis. Samen met alle mentoren werd genoten van overheerlijke erwten- en bruinebonensoep. Dat het afgelopen seizoen de Rabbitwedstrijden hebben voldaan aan een grote behoefte, is gebleken uit het aantal deelnemers wat zich gemiddeld voor deze wedstrijden inschreef: 28. Ik wil alle deelnemers en de mentoren, welke steeds geholpen hebben bij deze wedstrijden, vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk bedanken. Ik hoop ook dit seizoen weer op jullie aller medewerking. Laten wij met z’n allen van 2010 weer een geweldig golfseizoen maken. Met vriendelijke (golf)groet, Auke Wiersma

Damesdagen nieuwe stijl In het nieuwe seizoen 2010-2011 zullen er iedere woensdag damesdagen georganiseerd worden, af en toe zal deze samenvallen met de herendag. Uitzonderingen hierop zijn: de Arendsen de Wolffbeker, woensdag 9 juni en een damesdag op dinsdag 24 augustus. Desalniettemin is er van regelmaat sprake en met onze commissie zijn we enthousiast aan de slag gegaan een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Ons doel is van deze dagen voor iedereen een succes te maken. Wij hopen met onze nieuwe opzet meer dames voor deze dagen te kunnen winnen. Om de werkende vrouwen tegemoet te komen hebben we iedere tweede woensdag van de maand de damesdag op de middag kunnen plannen. De dames die slechts 9-holes willen spelen kunnen van onze damesdagen gebruik blijven maken zodat ook hieraan meer dames kunnen gaan deelnemen. Wij hopen dat ons enthousiasme overslaat op de deelneemsters en dat we een succesvol seizoen tegemoet zullen gaan. Namens de damescommissie, Bea de Ruiter

16

Off Course!


Wedstrijdprogramma en algemene richtlijnen voor de woensdagdameswedstrijden Hoe zit het met onze “nieuwe” damesdagen in 20102011? Welkom zijn alle dames met een EGA- en clubhandicap, die in verschillende categorieën zullen worden ingedeeld. Dames die dit jaar geen actieve handicap hebben zijn ook van harte welkom. U kunt echter pas een prijs winnen, indien u weer een actieve handicap heeft. Inschrijven: Op de computer bij u thuis of in de hal van het Clubhuis tot één dag van tevoren tot een aangegeven tijd. In geval van nood kunt u altijd de wedstrijdleiding van de desbetreffende wedstrijd bellen. Het telefoonnummer staat vermeld op de inschrijflijst. Afmelden: Via de computer kunt u zich ook altijd weer afmelden. Eventueel telefonisch indien de afmeldtijd is overschreden. Starttijd: Het is ons voornemen iedere tweede woensdag van de maand vanaf 13.00 te starten. Bij grote opkomst zal er een shotgun-start zijn. 3-bal tenzij wedstrijdvorm anders voorschrijft. Start vanaf Geel. Scorekaarten ophalen/inschrijfgeld voldoen: ruim een half uur voor de wedstrijd. Wedstrijden: Per maand zijn er 3 qualifying wedstrijden: - 1e woensdag stroke-play en stableford, - 2e en 3e woensdag alleen stableford, - 4e woensdag spelen we een andere, telkens wisselende wedstrijdvorm.

Bij stablefordwedstrijden wint degene met het hoogst aantal stablefordpunten (per categorie). Bij gelijke uitslag wordt er gekeken naar de scores van de holes 10 t/m 18. Is die gelijk, dan kijken we naar 13 t/m 18. Levert dat ook geen beslissing op, dan kijken we naar de laatste 3 holes. Tenslotte evt. kijken naar scores van hole 18. Dit geldt ook voor shotgun-wedstrijden. Prijsuitreiking: Eén keer per maand is er prijsuitreiking. Dat zal zijn op de laatste woensdag van de maand. Er is pas sprake van een wedstrijd als er minimaal 7 deelneemsters zijn. Q-kaarten worden in ieder geval altijd ingeleverd bij de Handicap- en Regelcommissie. Indien men niet bij de prijsuitreiking kan zijn, dan dit gaarne even aan de damescommissie melden. Inschrijfgeld: 2,50 euro per wedstrijd. Bij een instuif is dat 1 euro en een nieuwe golfbal. Ringerscore: Ook dit jaar willen we iedereen aanmoedigen deel te nemen aan de Ringerscore: het opgeven van Parren, Birdies, Eagles en Bogeys. Met de nieuwjaarsreceptie is er een feestelijke uitreiking van de Ringerscore-prijzen. Wedstrijdprogramma: Aan het begin van het seizoen zal u een wedstrijdprogramma uitgereikt worden. Wij houden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. We wensen u allen een sportief en gezellig seizoen. De damescommissie.

Bepalen einduitslag: Bij strokeplaywedstrijden wint degene met de laagste netto-score.

Off Course!

17


18

Off Course!


Surprisewedstrijd 2009 Eindelijk was het dan zo ver, na een jaar wachten stuurde de Goedheiligman een Zwarte Piet naar onze golfbaan. Er waren dit jaar weer genoeg kinderen die zin hadden om met deze speciale wedstrijd mee te doen. En eenmaal op de golfbaan bleken er geen één maar twee Zwarte Pieten aanwezig te zijn. Na een hele mooie en koude wedstrijd kon er worden genoten van hele hete chocolademelk met wat lekkers. Nadat iedereen weer een beetje was opgewarmd, had Zwarte Piet voor iedereen nog een hele leuke verrassing namelijk een chocoladeletter en een heel mooi spel. Het was weer duidelijk, Zwarte Piet en Sinterklaas hadden weer groots uitgepakt om de kids op de golfbaan weer een jaartje tevreden te houden. Namens de jeugdcommissie: Zwarte Piet heel erg bedankt en natuurlijk ook een bedankje voor de begeleiders van de flights. Iedereen bedankt en tot de volgende keer. Johan Terpstra

Jeugd zoekt vrijwilligers Omdat de jeugd vanaf dit jaar eens per twee weken les krijgt, lijkt het ons als jeugdcommissie goed om op de zaterdagen ertussen met de jeugd te oefenen. We zoeken vrijwilligers om bijvoorbeeld met een paar kinderen door de baan te gaan. Zo houden we de jeugd enthousiast voor het golfen en krijgen we ze hopelijk vaker op de baan. Je krijgt als jeugdmentor begeleiding van de jeugdpro, Tineke van der Wal. Lijkt je dat wat? Meld je dan aan als vrijwilliger/jeugdmentor om zo nu en dan op een zaterdagmorgen met een groepje even lekker te golfen. Aanmelden kan op gelskekoster@hotmail.com of jeugdgroenester@gmail.com Johan Terpstra, jeugdcommissie

Off Course!

19


Handicap regels ALGEMEEN

QUALIFYING SCORES

De regels met betrekking tot de handicap staan in het boekje EGA Handicap Systeem 2007 (NGF editie) dat ter inzage ligt op de leestafel in het clubgebouw. Van belang zijn vooral hoofdstuk II, Definities; hoofdstuk IV, Handicapping en de Appendices II, III, VI en VII.

Een speler dient elke Qualifying Score, compleet of niet, en op welke baan ook gemaakt, zo spoedig mogelijk in te leveren bij de Handicap Commissie. Op de scorekaart of een kopie daarvan, dienen de volgende gegevens te staan vermeld: • Baan waarop de Qualifying Score werd gemaakt. • Slope Rating, Course Rating en Par van de baan waarop werd gespeeld. (deze gegevens verschillen voor 18-holes, 1e 9-holes en 2e 9-holes). Indien deze gegevens niet juist worden vermeld, kan de Handicap Commissie de kaart niet invoeren. • Datum • Exact Handicap en Playing Handicap. • Behaalde Stablefordpunten. • Naam marker en diens Exact Handicap. • Eigen lidcode.

Belangrijke punten zijn: Een qualifying ronde moet altijd gespeeld worden onder toezicht van een Marker. Een Qualifying Kaart (Q-kaart) is alleen mogelijk op Nederlandse banen. Een speler mag slechts één 9-holes Qualifying Score per dag inleveren. Een 9-holes score mag geen onderdeel zijn van een 18-holes ronde. Een score over 18-holes gemaakt onder Qualifying Condities en met een Qualifying Kaart, is een Qualifying Score voor spelers met een handicap uit de Handicap Categorieën 2 t/m 5. Een score over 9-holes gemaakt onder Qualifying Condities en met een Qualifying Kaart, is een Qualifying Score voor spelers met een handicap uit de Handicap Categorieën 3 t/m 5.

Handicap

Exact

Bufferzones

(Stablefordpunten)

Categorie

Handicap

18-holes score

9-holes score

- 4.4

35 – 36

n.v.t.

2

4.5 – 11.4

34 – 36

n.v.t.

3

11.5 – 18.4

33 – 36

35 – 36

4

18.5 – 26.4

32 – 36

34 – 36

5

26.5 – 36.0

31 – 36

33 – 36

Een speler dient zijn eigen Exact Handicap te kennen en moet met behulp van een Playing Handicap Tabel zijn eigen Playing Handicap kunnen vaststellen. De speler is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de Playing Handicap wanneer een ronde wordt gespeeld met een Qualifying Kaart.

20

Off Course!

In een Handicap Jaar moeten tenminste vier Qualifying Scores worden ingeleverd om de Handicap Commissie van voldoende informatie over de speelsterkte te voorzien. Op basis van die scores wordt de handicap bij de jaarlijkse herziening bevestigd of aangepast.

QUALIFYING KAARTEN (Q-Kaarten)

HANDICAP CATEGORIEËN

1

Niet volledig en onjuist ingevulde kaarten worden door de Handicap Commissie beschouwd als een No Return, hetgeen automatisch verhoging van de handicap tot gevolg heeft.

Een Q-kaart is een scorekaart voorzien van een gele NGF-sticker. Een speler die een ronde wil spelen met een Qualifying Kaart, moet zich vóór de ronde inschrijven bij de Club waar de ronde wordt gespeeld. Bij inschrijving moeten de volgende gegevens worden vermeld: • Datum en tijd van inschrijving. • Aantal te spelen holes (9[1e of 2e] of 18). • Naam en lidcode. • Naam marker • Exact Handicap van speler en marker. • Playing Handicap van de speler. • Nummer van de Qualifying Kaart.


EGA HANDICAP Een speler krijgt een EGA Handicap nadat binnen 12 maanden drie scores over 18 of 9 holes zijn ingeleverd, waarvan één score 36 of meer Stablefordpunten moet zijn (uitgaande van een Exact Handicap van 36). De scores moeten gemaakt zijn onder Qualifying Condities. De uitdraai (sticker) uit de Telegolfzuil levert al deze gegevens m.u.v. de naam van de marker en diens Exact Handicap. Deze gegevens dienen alsnog op de Q-kaart te worden vermeld nadat de sticker op de Q-kaart is geplakt. Het resultaat van een op eigen baan gelopen Q-kaart dient nog dezelfde dag te worden ingevoerd in de Telegolfzuil. Indien dit niet wordt gedaan registreert het Handicapsysteem automatisch een No Return, hetgeen een verhoging van de handicap tot gevolg heeft. De Q-kaart dient na invoering in de zuil te worden gedeponeerd in het postbakje van de Handicap Commissie. Q-kaarten die 48 uur na afloop van de speeltijd niet in het bezit zijn van de Handicap Commissie worden als No Return behandeld. Mocht de Telegolfzuil niet werken, dan dient de Q-kaart (volledig ingevuld) nog diezelfde dag, doch uiterlijk binnen 48 uur, in het postbakje van de Handicap Commissie te worden gedeponeerd. Q-kaarten gelopen op een andere baan dienen eveneens binnen 48 uur te worden ingeleverd bij de Handicap Commissie. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, moeten dergelijke kaarten zo spoedig mogelijk worden ingeleverd. De speler dient daarbij aan te geven waarom de kaart niet binnen 48 uur kon worden ingeleverd. Alleen als de Handicap Commissie de reden valide acht, zal de kaart alsnog worden verwerkt.

NGF CLUB HANDICAP Leden met een NGF Clubhandicap kunnen geen sticker met gegevens uit de Telegolfzuil halen om op de Q-kaart te plakken. Zij kunnen ook het resultaat van een gelopen ronde niet invoeren in de Telegolfzuil. Zij dienen een Q-kaart (dus met gele sticker) volledig en juist in te vullen (vooral van belang is de lidcode, die op het NGF kaartje staat vermeld achter nummer) en deze na afloop van de ronde in het postbakje van de Handicap Commissie te deponeren.

Een speler kan pas een EGA Handicap verkrijgen nadat met succes het Regelexamen (als onderdeel van het GVB examen) is afgelegd.

ACTIVEREN INACTIEVE HANDICAP Leden met een inactieve handicap kunnen geen sticker met gegevens uit de Telegolfzuil halen om op een Q-kaart te plakken. Zij kunnen het resultaat van een ronde met Q-kaart ook niet invoeren in de Telegolfzuil. Zij dienen een Q-kaart, volledig en juist ingevuld, na afloop van een ronde te deponeren in het postbakje van de Handicap Commissie. Een inactieve handicap wordt weer geactiveerd door het bij de Handicap Commissie inleveren van drie scores die zijn behaald onder Qualifying Condities. Alhoewel het dus voor het activeren van een inactieve handicap niet noodzakelijk is om Qualifying Scores (Q-kaarten c.q. scores van qualifying wedstrijden) in te leveren, adviseert de Handicap Commissie dit wel te doen. Door het inleveren van Qualifying Scores en de verwerking hiervan door de Handicap Commissie houdt het Handicapsysteem automatisch bij wanneer een inactieve handicap weer actief wordt gemaakt. Bovendien wordt op deze manier ook al grotendeels voldaan aan de eis van het moeten inleveren van vier Qualifying Scores in een jaar. Door op deze wijze de inactieve handicap weer te activeren hoeft in het lopende jaar nog slechts één Qualifying Score extra te worden ingeleverd om voor het volgende jaar een actieve handicap te behouden.

HANDICAP LEDEN

Een speler krijgt een NGF Club Handicap van 45 nadat het GVB (inclusief Regelexamen) is behaald .

Leden kunnen hun handicap bekijken op www.telegolf.nl . Omdat leden alleen een wachtwoord voor toegang tot telegolf ontvangen als ze in de handicapregistratie staan vermeld, zijn alle leden van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster in de handicapregistratie opgenomen.

De NGF Club Handicap van een speler kan uitsluitend worden verlaagd op basis van Qualifying Scores. Een clubhandicap wordt op basis van deze scores alleen maar verlaagd, nooit verhoogd.

De maximale exact handicap bij deelname aan wedstrijden is 45. De Handicap Commissie beveelt daarom aan dat leden die nog geen NGF Clubhandicap of EGA handicap hebben, hun rondes spelen vanaf exact handicap 45.

Off Course!

21


Nieuws van Golfstore Friesland SHOP VERGROOT Na een snelle verbouwing is onze shop aanmerkelijk vergroot. Als je voor de shop staat is er aan de linker kant 18 m2 bijgekomen. Deze extra winkelruimte is nu ideaal om onze ruime golfcollectie, en dan met name de kleding, beter te presenteren. Mede dankzij onze trouwe greenkeepers is de winkel ook weer netjes in de verf gezet. Golfstore Friesland is dus helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze nieuwe shop, kennis te maken met het nieuwe golfmateriaal en de nieuwste stokken te testen op de driving range. Onze shopkeeper Michiel (die inmiddels ook in bezit is van zijn GVB!) helpt u graag en de koffie en droppot staan klaar……….

LADIES DAY MET NELLEKE MULDER Tot slot dames opgelet! Op woensdag 2 juni organiseren wij weer de LADIES DAY. Dit jaar hebben wij een zeer bijzonder programma met als speciale gastspreker Nelleke Mulder. Nelleke Mulder is gekozen tot Zakenvrouw van het Noorden en zij zal na de 18-holes wedstrijd een uitgebreide presentatie voor u verzorgen over Image & Styling. Meer info op onze website maar dames, u kunt al inschrijven in de shop!! In onze nieuwe mailing kunt u alles lezen over onze activiteiten in 2010 zodat u een goed beeld krijgt wat wij voor u als lid van de Leeuwarder Golfclub kunnen doen om uw spelplezier te vergroten! Welkom bij Golfstore Friesland! Martin & Heleen Wedema

GOLF & LIFESTYLE BEURS Het belooft een spannend jaar te worden met de vele evenementen die eraan komen: Allereerst de Golf & Lifestyle Beurs in Martiniplaza in Groningen op 27 en 28 maart. Golfstore Friesland zal hier vertegenwoordigd zijn met een grote stand. Daarnaast verzorgen wij beide dagen ook een modeshow op de catwalk, een workshop clubfitten, kidsgolf indoor en demo op de indoor driving range. Gratis toegangskaarten liggen voor u klaar in onze shop! THEMAMIDDAGEN EN GOLFDIVA Begin april zal onze nieuwe mailing op uw deurmat vallen, tegelijkertijd gaat onze nieuwe webshop www.golfdiva.nl de lucht in en op 24 april is er dan de jaarlijkse grote Golfstore Dag op Heidemeer. In mei en juni organiseren we diverse themamiddagen (short game cursus en course management) plus demodagen van o.a. Ping en Callaway. Meer info in onze mailing en op onze website www.golfstorefriesland.nl SPANJE In oktober organiseren wij een 6-daagse golfreis naar Spanje. Graag nemen wij u mee naar het uitstekende Golfhotel El Rompido dat omringd wordt door twee prachtige golfbanen. Wij verzorgen die dagen golflessen en u kunt 4 maal spelen op de ruim aangelegde golfbanen. Uw verblijf is bovendien op basis van Halfpension All Inclusive!

Nelleke Mulder

Off Course!

23


‘’Golf is het enige dat ik nog volwaardig kan, maar dat is geen sport waarmee je veel van je lichaam vergt. Je zit in een karretje en kruipt eruit om een balletje naar voren te slaan.” FC Bayern München-trainer Louis van Gaal in Sportweek.

Nou zo lusten wij er ook nog wel een. Nee dan voetbal, 22 van die kerels in hun Jansen en Tilanus op een fairway met de vlaggen op de hoeken. Rennen als gekken achter een bal aan en zodra ze hem hebben schoppen ze hem weer weg.

Bij Silver Faults in London is deze zilveren golfbal gekocht N.B. Voor de welgestelden onder onsEr is ook een zilveren putter te koop! Ingezonden door Dity Hoekstra

“Fore is een rubriek waarvoor een ieder wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren. Iets leuks gezien, gehoord, gelezen, leuke mop, mooie foto, laat het even weten aan iemand van de redactie of het secretariaat. Moet wel iets met golf van doen hebben en we willen ook graag weten waar het vandaan komt, met andere woorden, niet anoniem.

Bedankt! Samen 130 jaar! Dat vonden we een goede reden om een feestje te geven. Het leek ons gezellig om dat te doen in ‘ons’ clubhuis op de golfbaan waar we de laatste jaren regelmatig onze vrije tijd doorbrengen en dat met zeer veel plezier. Het contact met Rob verliep uitermate plezierig en na wat heen en weer gepraat werd besloten tot een borrel met een stamppotten buffet. We hebben er geen spijt van gehad. Integendeel, we hebben genoten. Het werd een geweldige avond mede door de inzet van Janke, Patricia, Antsje en James. Nogmaals bedankt, we kunnen het iedereen aanraden. Ons motto is “genieten is de kunst je te richten op het goede”. We hopen het nog lang vol te houden. Pieter en Ria Koolschijn

Onverwacht bezoek in de winter.....

Vele makke schapen in een “(rook)hok”

foto’s: John Peters

Honger?!

Off Course!

25


DE TOCHT DER TOCHTEN Het is 8 februari en het vriest behoorlijk en volgens Piet Paulusma houdt dit ook nog wel even aan. Warm ingepakt trotseer ik de elementen en rijd richting golfbaan, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat ik niet de enige ben met deze bloedgroep blijkt op het parkeerterrein. Het is gezellig druk in het clubhuis en de sfeer is een beetje gespannen. De barre weersomstandigheden zijn het gesprek van de dag. Het roept herinneringen op aan vroeger, sneeuwstormen, bevroren ledematen. Dat waren nog eens tijden. Ik hoor dat zelfs de Noordkant van de baan gesloten is. Nederlanders in z’n algemeenheid hebben dan direct iets strijdbaars over zich. Met friezen is het nog en graadje erger, die roepen dan zoiets van “het giet oan”, of “it sil heve.” Het wordt nu wat onrustig in het clubhuis en ik hoor dat de eerste deelnemers al vroeg in het donker, bijgelicht door fakkels de baan in zijn gegaan. Ik voel dat het tijd is om ook van start te gaan. De omstandigheden zijn bar. Het Thermo ondergoed en voor de zekerheid nog een oude Leeuwarder Courant voor de edele delen komt goed van pas. Op de eerste hole kan ik nog niet goed in mijn slag komen, maar bij de tweede is er wat ruimer ijs. De Friese doorlopers die ik voor de zekerheid in mijn tas had gedaan komen nu goed van pas. Even overweeg ik om toch ook de noordkant van de baan te nemen, maar een mogelijke diskwalificatie weerhoud me hiervan. Ik ga verder op hole 7 richting Sneek, vervolgens met de oostenwind op de kop hole 8. Op hole 9 is het echt afzien en uitgeput wordt ik bij de vlag van het ijs gehaald. Dit moet Franeker zijn. Ik wordt door een paar lieftallige dames weer op de been geholpen met chocolademelk en laat mijn kaart afstempelen door rayonhoofd Kleefman . Het wordt al later en ik moet nog naar Dokkum . Het weer wordt er niet beter op en het begint ook al wat donker te worden. Ondanks de felle oostenwind, loop ik een mooie 10e hole. Ik kijk weer even naar de noordkant van de baan maar weet me te beheersen. De par 3 van 16 heeft ruim ijs en doe ik in 3 slagen. Met de oostenwind nu in de rug en de Bonke in zicht maak ik op de 17e en 18e en paar slagen waar Tiger Woods en Sven Kramer jaloers op zouden zijn. Aan de finisch word ik door familie en vrienden verwelkomd. Op weg naar het secretariaat voor mijn welverdiende kruisje word ik ruw aan mijn schouder getrokken. Ik Schrik wakker. Ik dacht dat Jij naar de golfbaan zou gaan, zegt mijn vrouw. Huh ik eh, ik denk dat ik vandaag maar eens ga schaatsen zeg ik .

26

Off Course!


Baanbrekend Vrijdag 5 feb. hebben 4 greenkeepers, te weten: Cor Stellema, Johannes Pompstra, Klaas de Vries en Erik v/d Laan, samen met een aantal medewerkers van de gemeente Leeuwarden de opfriscursus motorkettingzaag gevolgd. Deze cursus wordt elke 2 jaar gevolgd om veiligheid, onderhoud en veltechiek met de kettingzaag op te frissen. Alex Kramer is eerder dit jaar geslaagd voor de basis-cursus motorkettingzaag zodat ook hij in deze 2 jarige cyclis kan meedraaien.

Elk najaar wordt bekeken welke machines moeten worden vervangen. Hiervoor hebben we een vervangingsschema opgesteld. Vervolgens bekijken we wat er bij de verschillende dealers leverbaar is om eventueel een demonstratie aan te vragen. Van de machines die aan onze eisen voldoen wordt een offerte aangevraagd. Deze gaan vervolgens ter goedkeuring naar de stichting. Krijgen we dan toestemming dan worden de machines besteld. De eerste machines voor 2010 zijn op maandag 8 februari afgeleverd. Het betreft een Iseki trekker met een veldspuit ter vervanging van een Toro werktuigdrager en een veldspuit. Er zijn nog een aantal machines, zoals een verticuteermachine voor de fairways en een bezandingswagen, aangeschaft. Deze worden later dit voorjaar geleverd.

Off Course!

27


GRENZELOOS

WIE Henk en Annie Jager Marja Nagelhout WAAR Benidorm Spanje Villaitane Golf Resort WANNEER 23 dec. 2009 t/m 4 jan. 2010 WAAROM Raad eens WETENSWAARDIGHEDEN Baan Campo Levante (par 72) Veel. heel veel bunkers, razend Snelle greens, prachtige ligging Baan Golf Coure Poniente (par 62) Buggy’s verplicht i.v.m. grote hoogteverschillen. Ook snelle greens. Uitdagende baan

Sudoku

Makkelijk

28

Off Course!

WIE VOLGT Ook een mooie baan bezocht in de vreemde? Neem even contact op met iemand van de redactie.

Moeilijk


Off Course!

31


32

Off Course!

Off Course maart 2010  

Off Course maart 2010

Advertisement