Page 1

Off Course!

2013

april

25e jaargang no. 1


Voorwoord Na een extreem lange winter is nu eindelijk het voorjaar aangebroken. De baanbezetting neemt toe en de horeca heeft weer meer klandizie. De meeste leden hebben hun pasje opgehaald en hebben kennis gemaakt met de vervanger van MMS te weten EGolf4U. Het merendeel van de leden van de verschillende commissies die met dit vernieuwde systeem werken is bijzonder enthousiast. Bij de leden horen wij vaak andere geluiden als het gaat over het boeken van teetijden in de hal. Het grootste probleem doet zich voor als golfers 18 ronden lopen en bij hole 10 aankomen op een tijd dat een andere flight deze tijd juist geboekt heeft op de teetimer. Wie heeft er nu voorrang? Dit is een lastige vraag. Moet langzaam spel beloond worden door standing te krijgen op hole 10? Het is de wens dat in goed overleg op hole 10 tussen conflicterende flights een oplossing wordt gevonden, geheel in lijn met de etiquette van ons edele spel. Indien gaat blijken dat dit op onze baan niet mogelijk is zal het bestuur helaas genoodzaakt zijn bindende regelgeving te gaan opleggen. Wij hopen dat dit niet nodig is. Bij het schrijven van dit voorwoord is de competitie zojuist gestart. Er zijn enkele wedstrijden gespeeld en sommige teams hebben goed gescoord, andere helaas wat minder maar er zijn nog talrijke kansen voor de uiteindelijke overwinning. Alle teams wens ik veel succes maar vooral ook veel golfplezier. Van de tegenstanders die hier al hebben gespeeld kregen wij complimenten over de toestand van de baan. Alhoewel de baan nog niet qualifying is ligt hij er volgens de gasten goed bij. De competitiespelers waren ook bijzonder te spreken over de vouchers, die wij hen aanboden in het kader van ons jubileumjaar. Dit vonden zij een leuke geste waar zij zeer waarschijnlijk gebruik van gaan maken. Vorig jaar zijn wij in de horeca gaan samenwerken met Cadenza. Dat is goed bevallen en voor dit jaar hebben wij afgesproken de samenwerking te intensiveren. Alle gerechten uit de keuken worden nu aangeleverd door Cadenza. Hiertoe is er een vaste kok van Cadenza in de keuken werkzaam. De lunch- en dinerkaart is volledig vernieuwd en uitgebreid. Wij denken dat door de samenwerking met Cadenza de kwaliteit van onze horeca verbeterd kan worden, waardoor onze leden hier met meer plezier gebruik van kunnen maken. De eerste maaltijden tijdens de competitie waren bijvoorbeeld veelbelovend en wij denken dat we door deze keuze op de goede weg zitten. Wat wel zorgen baart is noodzakelijke ondersteuning van vrijwilligers voor het laten functioneren van onze golfbaan. In de diverse commissies zijn een honderdtal leden actief, de meesten doen dit al jaren. Maar het is lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Als voorbeeld is het aantal marshallers te klein. Het gevolg is dat er te vaak een beroep moet worden gedaan op de huidige marshallers en er vaak geen marshaller beschikbaar is. Het is echt gewenst om een marshaller in de baan te hebben om als gastheer te kunnen optreden en indien nodig golfers te assisteren. Ook zwartspelers wordt door de aanwezigheid van marshallers verkleind, hetgeen de club duizenden euro’s per jaar kan opleveren. De marshaller verhoogt dus niet alleen het imago van de club maar draagt ook bij aan de inkomsten. Geef u dus op, met name de dames zijn sterk ondervertegenwoordigd. Een ander groep waar grote behoefte aan is zijn de jeugdcoaches om onze jonge spelers te begeleiden. Wij zijn bezig met Committed to Jeugd en hopen hier binnen niet al te lange tijd voor te kwalificeren. Begeleiders zijn hard noodzakelijk, maar ook na diverse oproepen is het animo onder de leden niet groot. Zonder uw hulp krijgen we het niet van de grond en dit kan op termijn de leefbaarheid van de club aantasten, want zonder jeugd hebben wij geen toekomst. Wij hebben meer dan 500 leden die golfen en geen bijdrage leveren aan het noodzakelijke verenigingswerk. Ik roep u op: doe iets voor de club, er zijn voldoende mogelijkheden. Ook de redactiecommissie zoekt versterking zodat er voldoende copy is om de digitale Off Course frequenter te laten verschijnen. Ondanks deze oproep wens ik u veel golfplezier en ik hoop u vaak op de baan te mogen begroeten. Ben Ruijs, voorzitter Off Course!

3


Off Course!

is het officiĂŤle 4x per jaar verschijnend verenigingsorgaan van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Redactie:

Inhoud

Redactieadres:

3.

Voorwoord

4.

Colofon

5.

Nieuwe leden, mededelingen secetariaat, mededelingen bestuur

7.

Redactie

8.

Businessclub

9.

Businessclub

10.

Het verenigingsleven

13.

'Touch of Green' - 25 jaar golfclub 'De Groene Ster'

14.

Baanbrekend - Interview met Albert Timmerman

Dick Saakstra Thea Dijkstra Andrea Waalkens Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclubl.nl

opgericht 26 september 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www. leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 43 04 46

en Erik van wijhe van Vos Ruinerwold Golf BV

Bestuur:

18.

Golf-Klaverjassen

19.

Alles Kids

20.

Winterfoto's

22.

Jaarlijkse herziening handicap

26.

Grenzeloos - Golfreis Heren 7 naar Costa Blanca

29.

Geo certificering

voorzitter Ben Ruijs telefoon 06 38 90 27 65 penningmeester en vice-voorzitter Thys Tjalma telefoon (0511) 47 61 66 secretaris Wijnand Reumer telefoon 06 28 12 03 20 Ineke Kijlstra telefoon (058) 288 12 59 Sake Anthonides telefoon 06 20 43 44 86 Johan H.M. Vos telefoon 06 51 85 90 00

Professional:

29-32

Ledenadministratie

Charles de Wolff telefoon (058) 257 33 67 e-mail: c.wolff7@chello.nl

4

Off Course!

26-27

Martin Wedema telefoon 06 53 57 67 96

Alles uit deze uitgave mag worden gepubliceerd in andere bladen, clubbladen en periodieken. Wel vragen wij u de redactie op de hoogte te stellen van de publicatie.

14-17

foto’s: Marja Nagelhout, Sjoerd Pelder, Johan Vos, Andrea Waalkens, e.a.


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: Uit Hardegarijp:

dhr. T. van Maanen dhr. M.I.L. Smit mevr. A. Waalkens mevr. I. Heidstra-Pol mevr. W.B. Bos dhr. R.F. van de Linde dhr. R. Planting dhr. R. Wildschut mevr. E.M. Kuijken dhr. H. van der Lecq mevr. J. Nijs-Nieuwland mevr. M. Heeringa-Sinnema dhr. J.H. van der Kooi

Uit Opeinde: Uit Bergum: Uit Noordbergum: Uit Bakkeveen: Uit Harlingen: Uit Rotstergaast: Uit Stiens: Uit Drachten: Jeugdlid:

dhr. F. Buurman dhr. F.J. Bandsma dhr. P. Wijma mevr. W.W.M.H. Scholten mevr. M.H.J. Boskamp dhr. R. Mars mevr. H.H. koopmans dhr. J. Engels dhr. J.C. lefering Alex Heerema

Mededelingen van het secretariaat: Baansluiting tijdens competitiewedstrijden Nu we werken met digitale starttijden blokkeert het secretariaat tijden in de zuil voor gereserveerde groepen en wedstrijden, die niet door de wedstrijdcommissie georganiseerd worden. Daarbij moet u denken aan de Bedrijvencompetitie, de jaarlijkse Leeuwarder Open, relatiedagen en alle competitiewedstrijden. Op sommige dagen zijn er dubbele competitie wedstrijden en wordt er tegelijk gestart op Baan West en Baan Oost. Als er 27 holes worden gespeeld dan wordt om 10.30 uur gestart met 9 holes FBB en om 13.30 uur gestart met 18 holes voor de Singles. Worden er 36 holes gespeeld dan is de eerste start van 18 holes om 09.00 uur en de start van de tweede keer 18 holes om 13.30 uur. Omdat de wedstrijdvorm matchplay is kan het zijn dat de beslissende eindscore eerder valt dan op hole 18. Onze eigen teams hebben de wedstrijdleiding en treden op als starter. De door het secretariaat geblokkeerde tijden geven de tijden bij benadering aan. Wilt u op een competitiedag toch komen spelen raadpleeg dan de baanagenda op de website en informeer bij komst op de club bij de wedstrijdleiding of marshal of de aangegeven tijden in de zuil correct zijn. Soms kunt u eerder starten en soms lopen de wedstrijden uit. Op werkdagen kan het secretariaat nog de tijden aanpassen; op zondagen lukt dat niet. Â De dagen waarop competitie wordt gespeeld zijn: Donderdag 4 april Dames Senioren 1 27 holes Zaterdag 6 april NNO Jeugdcompetitie 9 en 18 holes Vrijdag 12 april Heren Senioren 2 27 holes Baan West en BaanOost Zondag 14 april Heren 1 36 holes Vrijdag 19 april Heren Senioren 1 en 3 27 holes Zondag 21 april Heren 4 en Dames 2 27 holes BaanWest en BaanOost Donderdag 25 april Dames Senioren 2 27 holes Zondag 28 april Heren 2 36 holes Zondag 28 april Heren 3 27 holes Zondag 12 mei Dames 1 36 holes Lockers beschikbaar Er is geen wachtlijst meer voor lockers en er zijn zelfs enkele onderlockers beschikbaar. De huur voor een bovenlocker bedraagt 80 euro per jaar en voor de onderlocker 90 euro per jaar. De borg voor 2 originele sleutels bedraagt eenmalig 15 euro.

BeĂŤindiging lidmaatschap

'Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk per aangetekende post, uiterlijk vier (4) weken voor 31 december, en voor 99- en 105 euro-leden vier (4) weken voor einde lidmaatschap.'

Off Course!

5


Sluitingsdatum kopij voor de volgende Off Course

1 juni 2013

word donateur van de stichting handicarts Ik zou graag aandacht willen vragen voor het donateurschap van de handicarts. Deze unieke organisatie zorgt ervoor dat mindervalide leden of leden die blessureleed hebben, tijdelijk gebruik kunnen maken van een handicart tegen een zo laag mogelijke vergoeding. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk 'donateurs' moeten werven! De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster zit iets onder het landelijke gemiddelde, ik zou een ieder willen aansporen 'donateur' te worden voor 25 euro per jaar. Aanmeldingsformulieren liggen bij het secretariaat en in de hal. Aanmelden kan ook via de website van de stichting: www.handicart.nl/donateurs.asp

De handicart commissie, Joop Bleeker


Re(d)actie Verhuizen

'Verhuizen kost bedstro', een oud gezegde uit de tijd dat het bed op bedstro lag; bij verhuizing moest men voor nieuw bedstro zorgen. Met andere woorden: verhuizen is duur. Het is overigens niet alleen duur maar ik kan u verzekeren dat het ook de nodige inspanning vraagt. Het bedstro van vroeger was een licht materiaal; waar ze de huidige matrassen van maken weet ik niet maar die dingen zijn niet te tillen. Verhuizen met echtgenote en dan twee maal binnen een jaar zoals ondergetekende deed is geen sinecure (dit moet niet verkeerd begrepen worden, de echtgenote was niet het probleem). De hoeveelheid goederen is wel een probleem. Wij zijn beide van het type mensen die niets weg kunnen doen. 'Mogelijk komt het nog eens van pas'. Als je beide fanatiek golft is dat nog een extra 'belastende' factor qua verzamelen. De eerste set clubs doe je natuurlijk niet zomaar weg als je denkt dat er nieuwe moeten komen. Dat geldt ook voor de golftassen, karren en onderdelen. Kleding voor mooi weer, heel mooi weer, slecht weer, erg slecht weer en alle weertypes daartussenin. Schoenen idem dito. Vanaf het moment dat je gaat golfen weten vrienden, kennissen en familie plotseling weer wat ze moeten geven met verjaardagen. Onze garage wordt voor een belangrijk deel in beslag genomen door golfitems: veel tassen al dan niet met clubs, schoenen, laarzen, golfballen, en wat er zoal niet te krijgen is op dat gebied. Ook op het gebied van golflectuur in de ruimste zin van het woord komen we niets te kort. Bij verhuizingen komt dat allemaal voorbij en roept dat soms associaties op met het tv-programma 'Mijn huis in puin'. Een programma waar getracht wordt mensen met een obsessieve verzamelwoede en die het huis van boven tot onder volgepropt hebben met (veelal waardeloze) spullen, professioneel te helpen met het scheppen van orde. Zo erg is het bij ons gelukkig nog niet maar er zijn wel punten van herkenning, het blijft moeilijk om dingen die je al heel lang bewaart weg te doen. De veiling die in het kader van ons jubileumfeest wordt gehouden, biedt natuurlijke wel kansen om van spullen af te komen. Wij zullen daar zeker gebruik van maken en roepen alle leden op om de garage en zolder grondig op te ruimen en alles wat de moeite waard is, voor de club ter veiling aan te bieden. Onze verhuizing is inmiddels achter de rug, de noodzaak om dat tweemaal in een jaar te hebben moeten doen is natuurlijk wel een geval van verkeerde keuzes; ‘’eigen schuld dikke bult’’. Al met al had schrijver dezes ondanks het inhuren van professionele hulp, er letterlijk wat te zwaar aan getild. De operatie aan de liesbreuk vindt een der dagen plaats. De lange winter heeft mede tot gevolg gehad dat er weinig activiteiten op de club hebben plaatsgevonden en derhalve was er wel erg weinig copij voorhanden om de Off Course zoals aanvankelijk gepland, eind maart uit te geven. Om die reden, en een beetje om genoemde verhuizing, deze tweede digitale Off Course in april. Rest mij een woord van dank aan alle leden die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd aan deze Off Course en een oproep aan leden en commissies om copij aan te leveren voor volgende Off Courses, opdat de redactie niet het gevoel krijgt aan een dood paard te trekken. Dick Saakstra Off Course!

7


Businessclub Leeuwarder Ster Sponsor

Hole Sponsoren

(Heineken Brouwerijen)

Baan Sponsoren


Golfclub De Groene Ster Bedrijfsleden

Auto Lease Groningen Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BVO Cambuur Leeuwarden De Boer & Egberts Advocaten Engelsma Beheer Hacquebord Staal en Buizen Kinderman Zorggroep

Notaris Mr. D.P. Postma O. Smeding & zoon Oreel Hallum Technisch Buro Zonderland Technische Unie Trivium Faundation TTS Specialistisch Onderhoud Van der Sluis-van der Zee & Kalmijn Wilhelmina pepermunt

Overige Sponsoren Eric's CafĂŠ, Dokkum, sponsor Heren 2 Leeuwarder Courant

Sytsma, kledingsponsor Dames Sr. 1 P. Stuive, BHV-trainingen, sponsor Heren 2

Woudstra Beheer BV Wurkz Uitzendbureau Zensa Moda ZET


Het verenigingsleven Op november waren voorzitter Ben Ruijs en ondergetekende aanwezig op de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Golfbaanexploitanten. Ja, naast de Nederlandse Golf Federatie is onze club ook hier lid van. Een van de agendapunten op deze ALV was een lezing van Berend Rubingh over het verenigingsleven. Berend geeft college aan de universiteiten van Groningen en Brussel in sociologische psychologie. Zijn lezing droeg de titel 'Back to Basics'. Het was uitermate boeiend en we vonden het dusdanig interessant, dat in onderstaand stukje door mij verslag wordt gedaan van zijn lezing. Een lezing die gemakkelijk op onze golfclub van toepassing kan zijn. Laten we het functioneren van onze vereniging eens onder de loep nemen. Functioneert onze vereniging wel optimaal? Als we kijken naar het merendeel van de clubs dan zien we dat er een aantal overeenkomstige symptomen zijn. Heb je ook moeite met het vinden van vrijwilligers, wordt het steeds lastiger om de bezetting van commissies rond te krijgen, heb je voor iedere wedstrijd een wedstrijdleider, zijn er voldoende ouders om te rijden voor de jeugdige leden. Heb je ook de indruk dat het af en toe 'dweilen met de kraan open' is? Ja. En toch krijgen we het steeds weer voor elkaar. Maar als we naar de thermometer kijken is het toch niet zo goed en gezond als het lijkt. 'In plaats van symptoombestrijding gaan we het nu fundamenteel anders doen' Als je kijkt naar verenigingen in het algemeen, dan zijn de meeste ontstaan in een heel andere tijd en in een heel andere samenleving. Sommige zijn ook al meer dan 100 jaar oud. Het was de tijd dat de kerk het dorpsbeeld domineerde, de schoolmeester meer status had en de veldwachter nog enige mate van respect genoot. Hele andere tijden. En in die tijd kenmerkte de vereniging zich door een aantal gelijkgestemden, die elkaar goed kenden en onderling sterk waren verbonden. En al die leden waren dan ook gelijk bereid om de handen uit de mouwen te steken voor hun vereniging. HUN vereniging! En de uren die je in die vereniging stak voelden niet als een verplichting. Sterker nog, het was een deel van de lol en het plezier dat je had. Het

10

Off Course!

was immers JOUW vereniging. En daarbij was het vanzelfsprekend, dat iedereen zijn stem liet horen tijdens de Algemene Leden Vergadering. De vereniging functioneerde echt als een democratie. Maar nu . . . komen de leden op een veel lossere manier bij de vereniging. Onder invloed van de individualisering zijn de motieven om zich bij een vereniging aan te melden heel divers. Daarmee is de vanzelfsprekende gelijkgestemdheid en verbondenheid steeds verder te zoeken. In de waardevolle vrije tijd die we hebben valt er zo veel te kiezen, dat de vereniging moet concurreren met allerlei andere vrijetijdsbestedingen. Je kent het vast wel: hoe moeilijk is het wel niet om de F2 (voetbal) tijdens de voorjaarsvakantie in volledige bezetting te laten spelen. Dus die waardevolle vrije tijd en die losse verbanden maken dat mensen zich niet meer automatisch als vrijwilliger beschikbaar stellen. En als je ze dan vraagt: 'Wil je wat doen voor de club', dan luidt het antwoord vaak: 'Vrijwilligerswerk, jeetje, daar heb ik helemaal geen tijd voor, man.' Dus: 'als ik wat doe, moet het wel passen in MIJN agenda'. De vereniging steunt daarbij dus op maar (naar verhouding) enkele vrijwilligers. De democratie van de vereniging is ook ver te zoeken, eigenlijk aan het afbrokkelen. Met een opkomst van (relatief gezien) slechts een handjevol leden op de ALV. En tegelijkertijd zijn die leden dan wel zo, dat ze steeds hogere eisen stellen. Ook over de kwaliteit van de vereniging worden ze kritischer. Ze gedragen zich min of meer als . . . KLANTEN! Waardoor de oorspronkelijke functie van de


vereniging onder druk komt te staan. Besturen hebben in de afgelopen jaren geprobeerd deze problemen te tackelen. Maar als we de vereniging goed willen laten functioneren, dan is het wel handig dat we grip hebben op de organisatie. En als we naar de organisatie kijken, dan zijn er eigenlijk drie zaken waar we als bestuur aandacht aan moeten besteden: Strategie: wat voor een club willen we zijn, welke koers willen we varen; Structuur: wie doet eigenlijk wat binnen de vereniging en hoe hebben we dat dan georganiseerd; Cultuur: hoe gaan we met elkaar om, wat zijn dan onze gebruiken en rituelen. Vooral ook, hoe wordt de verbinding gemaakt. Voor het bestuur DE uitdaging om deze aspecten op elkaar af te stemmen, zodat de organisatie in balans is. Nou is er, in algemene zin, de laatste tijd veel energie gestoken in professionalisering door met name de structuurkant van de vereniging te ontwikkelen. Verenigingsondersteuning helpt bij het opstellen van beleidsplannen, het inrichten van de organisatie en het verbeteren van de speltechnische aspecten. Dat zijn op zichzelf goede kwaliteitsimpulsen, maar er is meer! Sinds enkele jaren is daar de aandacht voor de strategiekant 'wie willen we zijn' en 'bepaal je ambitie', bijgekomen. Echter de cultuurkant is in grote mate onderbelicht gebleven. Dit, terwijl de cultuurfactor wellicht de meest kritische succesfactor is van een vereniging: dat is de mens-kant. Een vereniging is namelijk helemaal geen bedrijf! Een bijzonder kenmerk van een vereniging is, dat de informele kant van de organisatie veel belangrijker is dan de formele kant van de organisatie. En al deze professionele inspanningen ten spijt, zijn we daarbij eigenlijk vergeten wat de essentie is van een vereniging, namelijk verenigen! Met als werkend principe

onder die vereniging 'het samen de schouders eronder zetten'. Moeten we daarom juist niet meer aandacht besteden aan de cultuurkant van de vereniging? Ja, dat is wel heel makkelijk, hè? Hebben we niet teveel klakkeloos naar de pijpen gedanst van al die verschillende mensen in de afgelopen tijd? Trainen wanneer ik wil, 4x per maand een wedstrijd, gratis driving range ballen, gekwalificeerde scheidsrechters, warme douches, gedegen trainers (pro’s), uitgebreide lunchkaart, geen rompslomp. Ja, we willen al die leden wat graag binnen halen en tevreden houden, met als doel om als vereniging groter te worden. We lijken wel . . . een bedrijf! Maar de vereniging is geen bedrijf, is geen supermarkt waar je een veelheid aan producten in je kar kunt laden , al naar gelang je behoeften. En de leden zijn geen consumenten, van wie alleen bij de kassa wordt gevraagd om af te rekenen. Het is niet 'u vraagt en wij draaien!' De vereniging is een gemeenschap, waar een gezamenlijk doel wordt nagestreefd waar iedereen achter staat én z’n schouders onder zet! Dat betekent dat we extra aandacht aan het cultuuraspect zouden moeten geven. Dat hoeft niet heel complex te zijn! Het is geen hogere wiskunde of zo! Het zit ‘m vaak in heel kleine en eenvoudige dingen. Succesvolle bestuurders doen dit door mensen aandacht te geven en vooral ook waardering te geven, contacten te leggen en zodoende een band op te bouwen. Ze slagen erin om de mensen het gevoel te geven 'we horen erbij'. En dat willen we toch allemaal graag. Mede door dit gevoel zijn diezelfde mensen weer bereid iets terug te doen voor de vereniging. Uit alle onderzoeken naar vrijwilligerswerk komt naar voren dat mensen best vrijwilligerswerk willen doen, maar dan moeten ze wel gevraagd worden. Maar vooral gevraagd worden door mensen met wie ze een band hebben, die ze kennen. vervolg op pag. 12 Off Course!

11


Zouden we van dit inzicht niet veel beter gebruik kunnen maken? Dus als we terugkijken, hebben we dan niet teveel aandacht voor de structuurkant gehad. Zouden we dat niet compleet anders moeten doen? In plaats van pleisters plakken, zou je als bestuur kunnen bouwen aan het belangrijkste fundament van de vereniging: de mensen! Richt je op het samenzijn in de vereniging, richt je op een bloeiend verenigingsleven. Als dat er is, gaan veel andere zaken vanzelf. Dat kan, maar dat kost tijd. Dat begint met duidelijke strategische keuzes. Zó’n vereniging willen we zijn! Een vereniging die bloeit en waar ieder lid ook z’n steentje bijdraagt. Vooral dat laatste. Met misschien wel een missie als: 'Golfen mét elkaar en vóór elkaar'. Natuurlijk hoort daar dan wel een goede organisatie bij, één die gebruik maakt van al die schouders, maar dan moeten ze er natuurlijk wel zijn. Het goede nieuws is: ze zijn er! Soms staan ze zelfs voor je neus, letterlijk. Daarom is er in goed functionerende verenigingen vooral veel aandacht voor de mensen en de wijze waarop ze met elkaar omgaan. Hoe ze betrokken zijn en hoe ze kunnen meedoen én bijdragen. ZIJ zijn de vereniging. De energie is er in iedere vereniging, maar die wordt niet altijd benut. Ze denken wel: 'Ja, ik doe al zo veel'. Maar het gaat ook niet om méér doen, maar om ándere dingen doen. Zie jezelf als inspirerend leider (of lid) die als kerntaak heeft: contact leggen, een praatje maken, positiviteit uitstralen, groot maken wat goed gaat, waardering uitspreken, begrip hebben voor een andere mening, maar vooral weten te binden en te verbinden. Het klinkt zo eenvoudig, maar het is wel de kern. Zowel bestuur als leden krijgen er heel veel voor terug: plezier, extra betrokkenheid, kortom een bloeiend verenigingsleven. Daar gaat het uiteindelijk om. Ben je zelf niet zo’n persoon, dan moet je gewoon op zoek. Ook in onze vereniging zijn ze te vinden, die verbinders, die enthousiastelingen, die oplossers. Je kunt ze zo aanwijzen; die ritselaars en die regelaars, die vanuit hun positieve insteek altijd van alles voor elkaar krijgen. Vind ze en zo kun je al die verborgen energie in je vereniging mobiliseren. Besteed daar aandacht aan. Dat kost tijd, en dat gaat overal anders, maar laat je niet ontmoedigen. DE vereniging bestaat niet, leve het verenigen! Back to Basics! Wijnand Reumer Secretaris

12

Off Course!


‘Touch of Green’ 25 jaar Golfclub ‘De Groene Ster’ Dit gaan we met de hele club vieren! Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de aftrap van dit jubileumjaar gegeven. De jubileumcommissie heeft het programma voor de topfeestdagen donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2013 in grote lijnen gereed.

Wat kunt u verwachten?

Donderdag een invitatiewedstrijd voor leden, gasten en sponsors met aansluitend de officiële opening van de feestelijkheden met ondermeer een receptie. Vrijdag wordt gestart met een open 55-plusminus wedstrijd. 55-plusminus, want de leeftijdsbegrenzing wordt zeer soepel gehanteerd! De middag en avond zijn er allerlei activiteiten met wedstrijden voor de jeugd die doorgaan tot en met de vroege zaterdagochtend. Zaterdag wordt de "Schepman’s High-Tee" gehouden. Dit wordt een verjaardagswedstrijd met allerlei vooral culinaire verrassingen. Aansluitend aan deze wedstrijd is er een grote feestavond. Tijdens de feestdagen worden er op ons terrein demonstraties en andere activiteiten georganiseerd. Financiering van dit alles wordt mede mogelijk door de veiling (periode mei-juni) waarvoor ieders aandacht en inbreng wordt gevraagd. Ook worden er baten gegenereerd door de verkoop van promotieartikelen zoals de jubileumshirts en speciale jubileumgolfballen. In het clubhuis en de shop vindt u hierover meer informatie. Details over de festiviteiten volgen op een later tijdstip. Wij houden u op de hoogte. Wij zetten hoog in om voor onze leden een geweldig jubileumfeest te organiseren, dat kan natuurlijk alleen slagen wanneer alle leden hier enthousiast aan meedoen. Zet de data dus in uw agenda. De jubileumcommissie

Jan Geertsma, voorzitter Eveline van Wayenburg, secretaris Dorothé Visscher, penningmeester Diana Michiels van Kessenich Germain Sandberg van Oudshoorn Jenny Schoute-Dirkx

Off Course!

13


'Baanbrekend' Zoals inmiddels genoegzaam bekend, heeft het bestuur van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster na ampel overleg besloten het onderhoud van onze golfbaan niet langer in eigen beheer uit te voeren. Het gespecialiseerde bedrijf Vos Ruinerwold Golf B.V. is hiervoor in de arm genomen en zorgt vanaf 1 januari 2013 voor alle benodigde vormen van onderhoud. Het voert in dit kader te ver om op de details in te gaan. We hebben Sake Antonides, verantwoordelijk bestuurslid gevraagd iets over het baanonderhoud te vertellen, maar de tijd was daar wat kort voor en er is in de wintermaanden ook niet zoveel gebeurd. Sake heeft toegezegd in een volgende Off Course iets meer over het baanonderhoud en Vos Ruinerwold Golf BV te vertellen. Het artikel in het blad 'Greenkeeper' -dat met toestemming is overgenomen- geeft alvast een indruk van de ideeën van dit bedrijf over het onderhoud van golfbanen en hun werkgebied. Greenkeeper was in gesprek met Albert Timmerman (manager) en Erik van Wijhe (hoofdgreenkeeper) van Vos Ruinerwold Golf BV. Dit Drentse bedrijf is met succes werkzaam op een aantal Noord-Nederlandse golfbanen. Greenkeeper werd ontvangen in het greenkeepershonk van Golfclub Havelte, de baan die Vos Ruinerwold Golf sedert januari 2012 in onderhoud heeft. Het blijkt dat de hobby van Albert Timmerman – golfen – uiteindelijk de drijfveer is geweest om met zijn onderneming in golfbaanonderhoud en –aanleg te beginnen. ‘Toen ik in het jaar 2000 serieus met golfen startte (inmiddels heeft hij hcp 10, 5 red.) zag ik op veel golfbanen tekortkomingen in het onderhoud. Ik zag zeer vochtige banen, maar ook banen waar totaal verkeerde grassen groeiden. Ik dacht: dat kan beter, veel beter. Ik had de overtuiging dat ik met mijn bedrijf door toepassing van de juiste cultuurtechnieken betere banen zou kunnen aanleggen, c.q. banen zou kunnen verbeteren. Zo werd de uitbreiding van Tiendeveen met negen holes onze eerste klus.’ Sindsdien is Vos betrokken geweest of nog betrokken bij de aanleg en/of het onderhoud van tal van banen in de regio Noord. Ze staan elders in dit artikel vermeld. Daarnaast schakelen ook verschillende golfbanen in heel Nederland deze golfbaanaannemer in om specifieke werkzaamheden met speciale machines te doen. En dat gaat allemaal onder het motto ‘houd 14

Off Course!

het simpel, gebruik je boerenverstand’, wat niet wegneemt dat er veel, heel veel cultuurtechnische kennis en ervaring zit in het hoofd van de sympathieke Drent die Albert Timmerman heet.

Ervaring in grondwerk

Het bedrijf heeft met circa tien jaren dus een relatief jonge geschiedenis in de golfbaanbranche. Ook daarvóór wroette Vos Ruinerwold al in de grond. Albert Timmerman: ‘Ik ken zo’n beetje alle grondprofielen boven de lijn ZwolleAlmelo. In het verleden waren we namelijk als loonwerk- en grondverzetbedrijf betrokken bij de cleanup van de sporen van het werk van de Nam en de Gasunie.’ En in het greenkeepershonk van Golfclub Havelte maakt Albert Timmerman ook gauw duidelijk hoe de kaarten verdeeld zijn: ‘Ik richt mij binnen het bedrijf volledig op het stuk cultuurtechniek, terwijl hoofdgreenkeeper Erik van Wijhe verantwoordelijk is voor alles wat met grasgroei en onderhoud te maken heeft. Wat dat betreft heeft hij het hier dus voor het zeggen op de golfbaan.’

Alberts trots

Op welke van de circa tien golfbaanprojecten is Albert het trotst? Hij aarzelt geen moment en zegt: ‘Ik bekijk het van de cultuurtechnische kant. Let daar goed op! En dan noem ik de baan Holthuizen bij Roden en de Golfbaan Gelpenberg bij Aalden. De baan bij Roden was eerder van november tot maart altijd gesloten. Die baan was heel vochtig, hetgeen


te wijten was aan de potklei waarop deze baan gebouwd was. Dankzij drainage, bezanding en grondverbetering met zandlamellen, 2 cm breed en 20 cm diep, hebben we de baan verbeterd. Puur met nuchter boeren-verstand, maar met kennis van zaken hebben we de toplaag van de greens verbeterd en stabieler gemaakt. Deze zaken vormen de basis, maar daar had men bij de aanleg de nodige steken laten vallen. Ondanks de natte herfst is de baan bij Roden tot nu toe dankzij onze ingrepen nog alle dagen open geweest, waar in het verleden de baan van half november tot half maart dicht was in verband met wateroverlast.’ Alberts trots wat de Gelpenberg betreft geldt vooral het logistieke kunststukje. Op deze Drentse baan werd 120.000 kub grond aangevoerd en zo’n 350.000 kub grond verplaatst. In vier winterseizoenen werd onder meer een vlakke, enigszins saaie 9-holeslus omgetoverd tot een fraai geonduleerd geheel. Albert: ‘Op de baan hebben we tijdens vier winterseizoenen heuvels aangelegd en bunkers en teeboxen verplaatst. Ook is er een totaal nieuwe routing gekomen, een compleet renovatietraject dus. We hebben dit alles uitstekend kunnen uitvoeren met het bouwteam van de club en golfarchitect Frank Pont. De leden konden tijdens die renovatieperiode gewoon doorspelen.’

liever niet op golfbanen ziet? ‘Kom er bij mij niet mee aan om een bulldozer in te zetten bij het aanleggen van een golfbaan’, zegt hij. ‘Daarmee beschadig je de bodem meer dan je denkt. Je verdicht de grond te veel en bederft de structuur. Als we grond moeten verplaatsen, laat ik altijd een kraan inzetten, zoals op Green Meets bij Erica, waar we nu vijf nieuwe holes bouwen. En beperk ook het gebruik van zo’n ‘strijkijzer’ om je greens vlak en sneller te krijgen.’ En daar sluit Erik zich slechts deels bij aan. ‘De turfroller is dit jaar op Golfbaan Havelte weliswaar niet vaak uit de loods geweest, maar het is toch een dankbaar middel om een hogere stimp en vlakheid te verkrijgen. Echter, als je regelmatig rolt moet je ook vaker een topbeluchting toepassen om zuurstof in je bodem te blijven krijgen; het is dus maar de vraag of dat opschiet!’

Cultuurtechniek

Vraag je Albert Timmerman naar zijn favoriete werktuigen, dan noemt hij direct de woelpoten en de diepploegristers. Het bedrijf heeft veel ervaring in het breken en verbeteren van de ondergrond met deze werktuigen. Albert: ‘Die zetten we onder andere in bij ruilverkavelingen en grondverbetering voor bloembollenpercelen. De expertise die daarin opgedaan is, komt ons ook op golfbanen van pas. Van oudsher zijn deze middelen natuurlijk in de kleien veenkoloniale gebieden veelvuldig toegepast.’ Maar ook de Graden verticuteermachine met zandinjectie geldt als een populaire machine voor Albert: ‘Daarmee hebben we bijvoorbeeld ook de toplaag van de Hilversumse Golfbaan hersteld en verbeterd.’ Maar zijn er ook machines die Albert

Hooge Graven

Over het mooiste project van Vos Ruinerwold qua onderhoud is Albert Timmerman zeer kort: De ‘Hooge Graven’. En daarvoor geeft hij graag het woord aan Erik, die daar tot eind december 2011 hoofdgreenkeeper was. Erik, die in 2006 zijn werkzaamheden bij de golfbaanaannemer startte, verhaalt vooral over de ‘oude’ 9-holes van deze Ommense golfbaan: ‘Daar hebben we laten zien dat je een kostbare, noodzakelijke greenrenovatie vervolg op pag. 16 Off Course!

15


ook anders kunt aanpakken. We hebben namelijk een zeer intensief prik- en bezandingsprogramma ingevoerd. Er was een wereld van verschil tussen de greens van de oude en de nieuwe holes, terwijl die toch gelijkwaardig moeten zijn. Eigenlijk kon je de oude greens met een grasbezetting van 70 procent van vooral straatgras in november niet meer greenwaardig noemen. Om de vier weken en in 80 procent van de gevallen prikten we de greens met een grote variatie holle pennen. Daarnaast hebben we het bemestings- en beregeningsniveau sterk teruggebracht.’ En hoewel Erik aanvankelijk dacht de laag sponsvilt van zeker 6 cm in vijf jaar af te breken, geschiedde er een wonder: na drie jaar was het vilt tot acceptabele proporties teruggebracht. Bovendien groeiden er de grassen die er moesten groeien: struisgras en roodzwenk.

Vilt op Golfclub Havelte

Opnieuw vormt vilt voor Vos Ruinerwold in het algemeen en Erik in het bijzonder een nieuwe uitdaging. Erik van Wijhe: ‘Op de greens van Golfbaan Havelte is er iets merkwaardigs aan de hand. Ik trof hier een laag aan van 5 cm sponsvilt. Daaronder bevindt zich een laag van 2 cm vezelvilt, gevolgd door opnieuw een laag sponsvilt van zo’n 5 cm. Met de greenkeeping richten we al onze pijlen erop om daar verandering in te brengen.’ Hoe pakt Erik dat aan? ‘Ik doe dat net zo als op de Hooge Graven’, zegt hij. ‘Ook hier voer ik een zeer intensief beluchtings- en bezandingsprogramma uit. Beluchten doe ik niet alleen oppervlakkig, maar ik moet op de greens ook diep de grond in om zuurstof bij die tweede viltlaag te krijgen. Ik belucht hier regelmatig zelfs om de 14 dagen. En ik denk dat sommige leden van de 16

Off Course!

club me wel iets hadden willen aandoen, want ik heb alles uit de kast gehaald: ik heb de greens bijna laten verdrogen om het straatgras een flinke te geven. De greens heb ik nauwelijks bemest: ik heb veel met holle pennen geprikt en met langere vaste pennen gewerkt om die tweede laag vilt aan te pakken. De greens hier zaai ik overigens door met 100% struisgras. Om de diepere problemen in de greens op te lossen gaan we volgend jaar ook werken met zandlamellen. Deze vorm van toplaagrenovatie kost natuurlijk maar een fractie van een totaal nieuwe green. Dan spreek je bij greenrenovatie al gauw over 50 euro per vierkante meter. En dan hebben we het nog niet eens over overlast voor de golfers of de gemiste omzet in greenfees.’

Generieke aanpak

Het is verstandig je direct op de kwaliteit van de greens te richten. Maar welke acties heeft de golfbaanaannemer op Golfbaan Havelte nog meer ondernomen? Erik: ‘Toen ik hier kwam, heb ik ook meteen de grondprofielen op de baan bekeken en oude bodemkaarten bestudeerd. Er zit hier nogal wat leem in de ondergrond, soms op slechts 20 cm diepte. Het blijkt dat de fairways, die ingezaaid zijn met Engels raaigras, vrij vet zijn. Dat komt doordat ze in de afgelopen jaren heel ruim bemest zijn. Het is nu november, maar hoewel ik ze dit jaar onbemest heb gelaten, liggen ze er nog prachtig groen bij. Verder viel me op dat er geen fraaie lijnen meer te zien waren op de holes. Het was er te veel rechttoe, rechtaan met


weinig variatie in maaihoogte in de rough. Visueel wordt een fairway dan heel lang en breed, geen gezicht! Ik ben dus direct gestart met het opnieuw uitmaaien van de contouren op de holes, zoals de golfarchitecten Hans Herzberger en Donald Steel dat ooit bedoeld hebben. Een goed voorbeeld is een par-5 dogleg die naar rechts loopt. Links ligt een heuvel en een bunker. We zijn deze fairway zo gaan maaien dat je visueel/strategisch een uitdaging krijgt om of over de hoge rough in de hoek van de dogleg te slaan, of voor veilig te gaan en tussenin te landen. Daarvoor sloeg iedereen juist in de te kort gemaaide rough van de dogleg, die in feite daardoor onderdeel van de fairway was geworden. Nu krijg je van leden vooral opmerkingen over de moeilijker geworden situatie als hun bal daar in de rough belandt en moeilijk vindbaar is. Ik denk dan echter: het maakt het spel toch juist uitdagender? En daar beginnen de leden nu ook plezier in te krijgen.’

Signaleren

Ziet de golfbaanaannemer een verdere expansie van werkzaamheden? Daar reageert Albert Vos uiterst nuchter op: ‘We zijn nu druk met de vijf nieuwe holes op Green Meets bij Erica. Laten we dat eerst maar eens tot een goed einde brengen.’ En expansie qua onderhoud van golfbanen in de noordelijke regio? Hierop zegt hij: ‘Met de juiste cultuurtechniek kunnen we een goede basis leveren voor de golfbaan. Op de banen die wij onderhouden, zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de baan. Dat maken we niet ingewikkelder dan het is. We hanteren daarbij ons eigen monitoringssysteem en dat evalueren we met onze opdrachtgevers. We ontzorgen de golfclub dus volledig. Maar tegenwoordig wordt de portemonnee van de club leidend voor de kwaliteit van het onderhoud. Wij moeten dus sterk nadenken hoe we die hoge kwaliteit moeten blijven realiseren. Greenkeepersploegen die banen – nog – in eigen beheer hebben, moeten ons niet als concurrent

zien. Landelijk zien nogal wat clubs een ‘eigen’ greenkeepersploeg als een soort statussymbool. Maar ik denk dat de golfbranche er veel baat bij zou hebben als golfbanen ook op onderhoudsvlak meer zouden samenwerken. En dan denk ik vooral aan machines op het gebied van onderhoud. Vanuit golfclubs dergelijke initiatieven nemen ligt vaak heel gevoelig. Ik ben er echter van overtuigd dat golfbaanaannemers een belangrijke rol kunnen spelen in die samenwerking. Daardoor kan er ook ruimte blijven voor een eigen greenkeepersploeg!’ Bron: Greenkeeper Auteur: Broer de Boer Vos Ruinerwold Golf BV: aanleg, renovatie of onderhoud van: • Golfclub Holthuizen (Roden) • Golfclub Emmeloord • Golfclub Martensplek (Tiendeveen) • Golfclub Hooge Graven (Ommen) • Golfclub Erve Braakman (Hoge Hexel) • Golfclub De Gelpenberg (Aalden) • G&CC Lauswold (Beetsterzwaag) • Golfpark Exloo • Golfclub Havelte • Golfclub Green Meet*s (Erica)

Off Course!

17


Golf-Klaverjassen seizoen 2012/2013 Het Golf-Klaverjasseizoen is dinsdag 12 maart 2013 met een schitterende dag afgesloten. De olympische gedachte staat steeds voorop en dat is waarschijnlijk de basis om veel plezier met elkaar te hebben. De hechtheid van de groep blijkt wel uit het feit dat iedereen bijna altijd aanwezig was. Eerst worden er altijd 9 holes gespeeld, gevolgd door een heerlijke lunch in het clubhuis. Gelet op het koude weer van de afgelopen maanden vond tussen de middag de snert met roggebrood en spek gretig aftrek. Dat brengt ons ook bij de medewerkers van de horeca, die er voor zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. Dames en heer, bedankt voor jullie inzet en goede zorgen, een compliment namens alle klaverjassers is zeker op zijn plaats. Daarnaast bedanken wij ook het secretariaat voor hun ondersteuning. Ook op de laatste dag was het erg koud en er stond veel wind, maar de bikkels van het golfklaverjassen hebben dit gure weer toch getrotseerd om negen holes te spelen. Daarna werd er geklaverjast en daar werd zowel hoog als laag gescoord. De twee 'doormarsen' achter elkaar van Wijnand Reumer en Sjoerd Pelder mogen niet onvermeld blijven. Rond drie uur was het tijd voor de prijsuitreiking, waarbij het om de scores over het hele seizoen ging. Bij het golfen ging de eerste prijs voor de ringerscore naar Marten v.d Schaaf met een score van 42 slagen over negen holes. De poedelprijs was voor Sjoerdje Weidenaar, die daarbij verkondigde volgend seizoen keihard te zullen terugslaan.

18

Off Course!

Bij het klaverjassen ging de eerste prijs naar Wijnand Reumer, de tweede plaats was voor Sjoerdje Weidenaar en nummer drie is Marten v.d Schaaf geworden. Bij het klaverjassen was de poedelprijs voor Marja Nagelhout, maar ook zij verkondigde volgend seizoen ijzersterk terug te zullen komen. Dick Saakstra en Sjoerd Pelder werden nog even in het zonnetje gezet voor de organisatie van het golfklaverjassen. Voor hen is het plezier dat de golfklaverjassers met elkaar hebben de hoogste prijs die er te behalen valt. Na de prijsuitreiking werd er nog een tijdje gezellig nagezeten onder het genot van een welverdiend drankje. Wijnand Reumer en Sjoerd Pelder.


Alles Kids NNO Competitie De jeugdleden van De Groene Ster doen ook dit jaar weer mee aan de NNO competitie. De eerste wedstrijd was op de Semslanden. Toen we in de ochtend vertrokken leek het een mooie dag te worden, maar eenmaal in Groningen werd het minder. Er lag bijna 5 cm sneeuw. Daarom werd de wedstrijd 1 uur uitgesteld om de greens sneeuwvrij te maken. Na dat uur was er goed te spelen. Helaas nam de jeugd van De Groene Ster geen punten mee naar huis. De tweede wedstrijd, 6 april jl. was op onze eigen baan en waren wij gastheer. Het weer was

geweldig en met 72 deelnemers en een baan die wel groen was, werd het een zeer geslaagde dag. Onze gasten vonden het een mooie baan, maar wel veel water! Nu, na twee wedstrijden, worden ook de resultaten beter van onze jeugd. Kelvin Langerak werd 1e in de 3e categorie en Djamarah Logtenberg werd 6e in dezelfde categorie. Daardoor onze eerste punten! Dus tot nu toe een geslaagde NNO.

Van de instructeur De sport golf is voor kinderen vooral plezier maken. Natuurlijk komt er vanaf een bepaalde leeftijd een moment dat het serieus wordt en dan is de uitdaging voor mij om de jeugd zo ontspannen mogelijk met een goede techniek een bal te laten slaan. Door veel te trainen op de oefenfaciliteiten van een golfclub kun je de aangeleerde technieken steeds blijven verbeteren totdat het een standaard routine wordt. Met super grote inzet en veel plezier is het voor elke Golfinstucteur/Pro een genot om les te geven. Ricardo Lodder. Golfinstructeur level 2.

Off Course!

19


Mooie plaatjes

Foto's van Marja Nagelhout 20

Off Course!


van een lange winter...

Off Course!

21


Jaarlijkse herziening handicap Aan het einde van het jaar kan het zijn dat uw handicap door uw handicapcommissie wordt aangepast op basis van de ingeleverde scores. Dit wordt gedaan om te zien of uw handicap nog overeenkomt met uw werkelijke speelsterkte. Deze aanpassing gebeurt aan het einde van een kalenderjaar en wordt de Jaarlijkse Herziening genoemd. Uw handicap zou dus kunnen zakken of stijgen naar aanleiding van de Jaarlijkse Herziening. In onderstaand artikel, overgenomen van de website van de NGF, worden vragen van leden hieromtrent beantwoord. Wat is een actieve of een inactieve handicap? Een actieve handicap is een handicap die is gebaseerd op minimaal vier scores ingeleverd in het voorgaande kalenderjaar. Wanneer er minder dan vier scores zijn ingeleverd, wordt de handicap inactief. Het minimum van 4 is een ondergrens waaraan voldaan moet worden om de handicap enigszins betrouwbaar te doen zijn en om de Jaarlijkse Herziening uit te kunnen voeren. Wanneer wordt een handicap (in)actief? Voor het behouden van een actieve handicap moet een speler in een handicapjaar (2012) minimaal vier scores inleveren, tenzij een speler zijn handicap in het handicapjaar heeft behaald. Onderstaand volgt een nadere toelichting. ❑❑ Spelers die in 2012 minder dan 4 scores hebben ingeleverd. Hun handicap wordt in 2013 inactief, omdat er onvoldoende gegevens zijn om de Jaarlijkse Herziening uit te voeren. De handicap kan in 2013 weer actief worden door drie Qualifying Kaarten in te leveren. Voor een actieve handicap in 2014 is nog een vierde Qualifying score nodig. ❑❑ Spelers die in 2012 hun handicap hebben verkregen. Hun handicap blijft actief. Als zij 8 of meer scores hebben ingeleverd, kan hun handicap tijdens de Jaarlijkse Herziening alleen voor verlaging in aanmerking komen. ❑❑ Spelers die in 2012 4 of meer scores hebben ingeleverd behouden een actieve handicap. Wat gebeurt er met mijn handicap aan het einde van het jaar? Het EGA Handicap Systeem verplicht de Handicapcommissie van uw club aan het einde van het jaar alle Exact Handicaps tot 36.0 te beoordelen. De Handicapcommissie moet een handicap aanpassen, indien zij van mening is dat de handicap de speelvaardigheid van de speler niet juist weergeeft. Dit noemen we de Jaarlijkse Herziening. Vergelijk het met een jaarlijkse check-up van uw auto in uw eigen belang en het belang van de medeweggebruikers (medegolfers) om er zeker van te zijn dat uw auto (lees handicap) goed aan het (golf)verkeer kan deelnemen en geen gevaar voor andere verkeersdeelnemers oplevert. Het doel van de Jaarlijkse Herziening is dat de speler een handicap heeft, die bij zijn werkelijke speelsterkte past, zodat alle deelnemers in een wedstrijd zoveel mogelijk gelijke kansen hebben Wanneer kan mijn handicap voor aanpassing tijdens de Jaarlijkse Herziening in aanmerking komen? Nieuw in 2012 is dat een handicap van een speler voor aanpassing in aanmerking komt, als minimaal 8 scores zijn ingeleverd. Als een speler in een kalenderjaar minder dan 8 scores heeft ingeleverd, worden deze aangevuld met handicapscores uit het voorgaande jaar (2011). Hierbij wordt rekening gehouden

22

Off Course!


met het verschil tussen 9- en 18-holesscores. We kunnen hierbij de volgende groepen onderscheiden: ❑❑ Spelers hebben in 2012 meer dan 4 scores, maar minder dan 8 scores ingeleverd. Samen met de scores uit 2011, hebben zij minder dan 8 scores ingeleverd. Geen aanpassing van de handicap. De handicap blijft wel actief. ❑❑ Spelers hebben in 2012 meer dan 4 scores, maar minder dan 8 scores ingeleverd. De scores worden aangevuld tot 8 met scores uit 2011. Deze handicaps kunnen voor aanpassing in aanmerking komen. ❑❑ Spelers hebben in 2012 8 of meer scores ingeleverd. Deze handicaps kunnen voor aanpassing in aanmerking komen. Hoe wordt bepaald of mijn handicap voor aanpassing in aanmerking komt? Alvorens uit te leggen op welke manier een handicap voor aanpassing in aanmerking komt leggen wij eerst twee begrippen uit die van belang zijn voor de aanpassing van handicaps, namelijk EASS en MSS. De ‘Median Stableford Score’ is de middelste score (bij een oneven aantal scores) of het gemiddelde van de twee middelste scores (bij een even aantal scores) van een oplopende reeks scores. De MSS wordt uitgedrukt in een getal met een cijfer achter de komma. Voorbeeld: In een kalenderjaar levert een speler 8 Stablefordscores in: 24, 35, 33, 32, 31, NR, 39 en 25. In oplopende volgorde: NR, 24, 25, 31, 32, 33, 35 en 39. De twee middelste scores (4e en 5e score) zijn 31 en 32. De mediaan is dan (31 + 32) / 2 = 31,5 De ‘European Averaged Stableford Score’ is de meest waarschijnlijke Stablefordscore, berekend uit handicapstatistieken die een speler met een correcte handicap zal maken als deze een 18-holesronde speelt. Volgens de statistische grondslagen van het EGA Handicap Systeem wordt van een speler niet verwacht dat hij elke keer dat hij een Qualifying Ronde speelt een Stablefordscore in de voor hem geldende bufferzone (of beter) zal maken. Daaruit volgt dat de EASS lager zal zijn dan de laagste score van de bufferzone. De EASS kan worden berekend voor elke Exact Handicap, maar is hier alleen weergegeven voor zeven reeksen Exact Handicaps, die niet noodzakelijkerwijs samenvallen met de vijf Handicap Categorieën. Exact Handicap EASS

< 4.5

4.5 - 8.0

8.1 - 11.4

11.5 - 15.0

15.1 - 18.4

18.5 - 26.4

26.5 - 36

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

Procedure De procedure voor het vaststellen in hoeverre de handicap moet worden aangepast, wordt bepaald met een algoritme. Het algoritme geeft aan in hoeverre uw gemiddelde score (MSS) verschilt van de vastgestelde score voor uw categorie (EASS). Dit verschil(Player Deviation) berekent u door de EASS van de MSS af te trekken ofwel: Player Deviation = MSS - EASS. vervolg op pag. 24 Off Course!

23


Voorbeeld De MSS voor een speler (zie hiervoor) is 31,5 en zijn EASS uit de categorie met Exact Handicap 4.5 - 8.0 is 32,5. Player Deviation = 31.5 - 32,5 = -1,0. Vervolgens wordt onderstaande procedure toegepast: • Bij een afwijking (Player Deviation) die ligt tussen +2.9 of -2.9 blijft de handicap van een speler ongewijzigd. • Ligt de afwijking tussen +3.0 en +4.9 of -3,0 en -4.9 dan zal de Exact Handicap met -1.0 of +1.0 worden aangepast. • Is de afwijking +5.0 of -5.0 of meer dan zal de Exact Handicap van de speler met -2.0 of +2.0 worden aangepast. 3 In het voorbeeld wordt de handicap van de speler niet aangepast, omdat de Player Deviation tussen de +2.9 of -2.9 ligt.

Kan mijn handicap worden verhoogd als ik aan het einde van het jaar een lagere handicap heb dan aan het begin van het jaar? De handicap van een speler die aan het einde van het jaar een lagere handicap heeft dan aan het begin van het jaar kan niet worden verhoogd op grond van de Jaarlijkse Herziening. Mag de Handicapcommissie afwijken van het voorstel tot aanpassing van de handicap? Het systeem selecteert de spelers van wie de Exact Handicap in aanmerking komt voor aanpassing. Het systeem berekent het aantal slagen verhoging of verlaging en voert de wijziging door. De Handicapcommissie kan individuele gevallen onder buitengewone omstandigheden en op grond van goede argumenten aanpassen. Wordt er bij 8 scores voor de Jaarlijkse Herziening rekening gehouden met het verschil tussen 9- en 18-holesscores? Bij de Jaarlijkse Herziening kunnen 9 holes ertoe leiden dat een vertekend beeld ontstaat over de werkelijke speelsterkte van de speler, omdat er bij een handicapscore automatisch 18 punten bij zijn score over 9 holes worden opgeteld. Daar staat tegenover dat voor de handicapaanpassing de bufferzones zijn verkort. 24

Off Course!


Voor de Jaarlijkse Herziening daarentegen moeten 9-holesscores tot 18-holesscores worden aangepast als volgt: Scores onder 36 punten: (aantal punten -18) x 2 Bijv. score van 33 punten wordt (33-18) x 2= 15 x 2 = 30 Scores van 36 of meer punten worden niet aangepast. In 2012 heeft een speler als gevolg van een blessure geen 4 kaarten ingeleverd. Krijgt hij nu een inactieve handicap? De speler krijgt een inactieve handicap, omdat hij minder dan 4 kaarten heeft ingeleverd. Het systeem kent hier geen mogelijkheid van dispensatie. Zodra hij 3 Qualifying scores/kaarten heeft ingeleverd, wordt zijn handicap gereactiveerd. Dat geldt ook voor Handicap Categorie 1 spelers, Exact Handicap < 4.5. Mag een No Return meetellen voor de 4 scores voor het verkrijgen van een actieve handicap? Een No Return mag alleen meetellen in de volgende gevallen: ❑❑ De speler kan als gevolg van een blessure of extreme baanomstandigheden zijn ronde niet afmaken en zijn score is in de buffer of beter op het moment dat hij zijn ronde moet stoppen. NB: Een lagere score moet onder deze omstandigheden door de Handicapcommissie als non-qualifying terzijde worden gelegd. De handicap van de speler verandert niet. ❑❑ De speler was wel in staat om de ronde te voltooien, maar heeft er zelf voor gekozen om dit niet te doen. De Handicapcommissie heeft besloten om op basis van het werkelijke aantal gedane slagen een Stablefordscore vast te stellen en de score van de speler is in de bufferzone of beter. Deze score mag meetellen als een van de 4 scores. Een NR die tot een verhoging leidt, geldt wel als een handicap score, maar mag niet meetellen voor het minimum van 4 om een actieve handicap te behouden. Mogen er bij de scores uit 2011 ook No Returns zijn? Ja, bij de scores uit 2011 mogen ook 1 of meer No Returns zijn. Mogen er ook scores uit 2010 worden gebruikt om te komen tot het aantal van 8 scores? Nee, alleen scores uit het voorgaande jaar (2011) mogen worden gebruikt. 4 Moet bij de scores voor de Jaarlijkse Herziening rekening worden gehouden met de CBA? De handicapscores worden, alleen voor de Jaarlijkse Herziening, aangepast om het effect van CBA, indien van toepassing, te verrekenen. Voor de handicapaanpassing is dat gebeurd door de buffer te verschuiven. Voor de Jaarlijkse Herziening geldt (qualifying score - CBA) is aangepaste score. Op deze wijze wordt rekening gehouden met het feit dat de score onder afwijkende omstandigheden tot stand is gekomen. Voorbeeld Bij een 18-holeswedstrijd heeft de speler 35 Stablefordpunten behaald. De CBA was -2, hetgeen betekent dat die dag de weers- en of baanomstandigheden beduidend zwaarder waren dan normaal. Score voor de Jaarlijkse Herziening = 35 - (-2)= 35 +2 = 37. bron: www.ngf.nl Off Course!

25


Grenzeloos Golfreis Heren 7 naar Costa Blanca In de tweede week van januari toog (een deel van) het voormalige competitieteam Heren 4, dat zichzelf thans heeft omgedoopt tot Heren 7, naar de Costa Blanca in Spanje voor hun jaarlijkse golfuitje. Een vakantie kun je het niet noemen als je in 6 dagen tijd (inclusief heen- en terugreis!) maar liefst 144 holes speelt. Een uitputtingsslag is dan een betere benaming. Maar er wordt gespeeld om de fel begeerde 'Denia cup', dus van de eerste tot de laatste slag werd fanatiek om de punten gestreden door de deelnemers Lex van der Bij, Rienk Bikowski, Hein Dam, Jaap de Ruiter, Reinder Storm en Johannes Woudstra. Er werd gespeeld op de volgende banen: ❑❑ 2x18 en 1x9 holes La Sella (onze homecourse in Denia) ❑❑ 2x27 holes La Galiana nabij Alzira ❑❑ 1x18 holes Oliva Nova te Oliva ❑❑ 1x18 holes Poniënte te Benidorm ❑❑ 1x9 holes Levante te Benidorm Met uitzondering van debutant Lex van der Bij waren de banen ons bekend, behalve de nieuwe en zeer uitdagende baan La Galiana nabij Alzira. Deze baan werd 2 jaar geleden geopend en is aangelegd in de bergen, hetgeen heeft geleid tot veel spectaculaire hoogteverschillen en prachtige vergezichten. Zie bijgaande foto’s en de website: www.lagalianagolf.com. Wie ooit naar de Costa Blanca gaat moet die gelegenheid beslist aangrijpen om daar eens te gaan spelen. Buggy noodzakelijk, maar die is bij de greenfee inbegrepen. Nu zult u zich afvragen: Krijgen wij nu een uitgebreid verslag te lezen van de strijd om de Denia cup, de heerlijke Spaanse Tapas lunches en de copiëuze diners ?. Nee, dat is niet echt de aanleiding voor dit stukje, al geven we voor

26

Off Course!

de volledigheid straks nog wel even de uitslag. Aanleiding voor dit stukje is de achteraf kostelijke anekdote die zich afspeelde tijdens een van de rondes op La Galiana. Ten tijde van het voorval sloeg de schrik de getuigen Rienk Bikowski en Johannes Woudstra om het hart, maar achteraf was de hilariteit niet van de lucht. Wat was er aan de hand? Vooraf moet u weten dat er tussen de evenwijdig aan elkaar lopende holes een groot hoogteverschil bestaat. Deze holes zijn als het ware als terrassen tegen de heuvels aangelegd. Tussen de holes bevinden zich dan behoorlijke steile taluds die ook niet mogen worden overgestoken met de Buggy, als je dat al zou durven. Hein, Rienk en Johannes zaten in de tweede flight en kwamen aan bij de Neary hole. Een par 3 van 130 meter down hill. Ze zagen geen vlaggetje staan, dus dat was 'appeltje eitje' voor de mannen. Hein had de eer en pakte zijn ijzer 7. Johannes kondigde aan dat Hein de bal met dit wapen binnen een straal van 3 meter van de vlag zou slaan. Met de van hem bekende soepele swing joeg hij de bal richting green en jawel, daar lag de bal op zo’n 3 meter van de vlag! Vervolgens mocht Rienk slaan en die koos voor een ijzer 6, met de opmerking dat het wel moeilijk zou worden


om de slag van Hein te verbeteren. Ook Rienk produceerde de van hem zo elegante swing, met dito resultaat: ook op zo’n 3 meter van de vlag. Dat werd meten dus. Als laatste sloeg Johannes de bal net naast de green, dus die deed voor de neary niet meer mee. Opgetogen toerden de heren in de buggy’s naar de green beneden. Johannes en Rienk voorop en daarachter Hein. Beneden aangekomen parkeerden Johannes en Rienk de buggy netjes op het pad naast de green. Net op het moment dat ze wilden uitstappen hoorden ze achter hen een buggy met razende vaart aankomen. Hein was de contrôle over het karretje kwijt en stuurde zijn tot race-Porsche omgetoverde buggy langs die van Johannes en Rienk. Maar oh, oh, hij stuurde naar links bij een zeer steil talud neer. De buggy leek wel gelanceerd en Rienk en Johannes zagen met open mond toe welk drama zich afspeelde. Halverwege het talud lanceerde Hein de schietstoel en sprong met een sierlijke duik uit de nog steeds voortrazende buggy. Zelf tuimelde hij een keer of drie over de kop en voor hem uit ging de buggy. Aanvankelijk recht op een boompje af, maar daar scheerde hij net bij langs. Met donderend geraas vloog de ontketende kar het struikgewas in. Totaal verbouwereerd keken Rienk en Johannes van bovenaf toe en zagen hoe Hein weer overeind krabbelde. 'Gelukkig, met hem is niks aan de hand', was de eerste gedachte. Toen erheen en op naar de buggy. Het lukte in eerste instantie niet deze met mankracht uit de bosjes te trekken, dus met één voet op het gaspedaal en vereende krachten nog maar een poging. En ja hoor, daar kwam de buggy onbeschadigd weer tevoorschijn. Van de eerste schrik bekomen begon de hele film op de lachspieren te werken en dat zou zich nog de hele middag voortzetten. Rest nog te vermelden dat de neary voor brokkenpiloot Hein bleek te zijn, maar dat hij door alle commotie wel zijn birdie puttje miste. Helaas zijn we door de schrik vergeten een foto

van de onfortuinlijke buggy in het struikgewas te maken. Maar dat doet aan het waarheidsgehalte en de onbeschrijfelijke hilariteit niets af! Het moge duidelijk zijn dat plezier en teambuilding voorop stonden en wat dat betreft was het weer een topweek. Maar dat laat onverlet dat er ook fanatiek gestreden werd om de prijzen en de eer. Tijdens iedere ronde waren er diverse dagprijsjes te winnen in de vorm van Neary’s, Leary’s en Stablefordscore’s. Hoofddoel was de strijd om de Denia-cup, toegekend aan de speler met de minste netto strokeplayslagen over alle 144 holes. Een ware uitputtingsslag dus die werd gewonnen door de fitste en slimst spelende man van het hele stel: Jaap de Ruiter. Voor de statistiek nog even de volledige uitslag, waarbij dient te worden aangetekend dat de strijd onderin wel heel erg spannend was. Rienk bleek over stalen zenuwen te beschikken en legde beslag op de ook al felbegeerde rode lantaarn: Jaap de Ruiter 644 slagen Johannes Woudstra 649 slagen Lex van der Bij 684 slagen Hein Dam 710 slagen Reinder Storm 722 slagen Rienk Bikowski 723 slagen

Off Course!

27


Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN:

28

Off Course!

ONZE BEHANDELINGEN:


Geo Certificering Om duurzaamheid te bevorderen proberen we als golfclub het Geo-certificaat te krijgen. We hebben ge誰nventariseerd waar we kunnen bezuinigen, duurzamer werken en de natuurwaarden op de baan in stand houden en verbeteren waar mogelijk. Natuurlijk moet dit zonder dat het golfspel er onder lijdt, maar de baan kan er wel mooier door worden. Misschien hebben we wel eens gedacht dat er de laatste tijd veel ballenzoekers op de baan gelopen hebben, mensen die door de bosjes struinen zonder golfclubs bij zich.De kans is groot dat dit leden waren, (en een enkel niet-lid als specialist aangetrokken), die planten, paddenstoelen of libellen en vlinders inventariseerden. We hebben namelijk een terrein van 72 hectare en daarvan wordt maar de helft gebruikt voor het golfspel. De andere helft heeft maar zelden last van het golf en blijkt een uniek natuurgebiedje te zijn.

Wat is er aan de hand?

Het bestuur van de vereniging en de stichting hebben enige tijd geleden (2010) besloten mee te doen aan het NGF project 'Committed to Green', wat beoogt golfclubs duurzaam te laten functioneren. Inmiddels is dat internationaal geworden via de Golf Environment Organisation, gevestigd in Schotland. Deze organisatie geeft na uitgebreid onderzoek certificaten aan golfbanen in de hele wereld. De NGF steunt dit door voor begeleiding te zorgen, een vastgesteld aantal uren door een gespecialiseerd bureau. (NL. Consultants). De reden om mee te doen is dat we steeds meer te maken krijgen met onze omgeving. De Grote Wielen als natuurgebied, Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur die dwars over onze baan loopt enzovoorts. Door de Geo certificering willen we aangeven naar alle betrokkenen, gemeente, provincie, natuurorganisaties, dat we zeer serieus omgaan met onze baan. Dit is extra belangrijk omdat golfbanen nog steeds een slechte naam hebben, men denkt aan veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En dat terwijl we als golfers weten dat we spelen in een mooi

stuk natuur en dat je nergens zoveel hazen en vogels ziet als op een golfbaan. We hopen in het voorjaar van 2013 het Geo-certificaat te krijgen.

Wat houdt het in?

We hebben ge誰nventariseerd hoeveel water, energie, brandstoffen, kunstmest en bestrijdingsmiddelen we gebruiken en gekeken wat daarop bespaard kan worden. Verder de vraag gesteld of bij inkoop van producten gekeken kan worden naar duurzamere producten. Hoe we met ons water omgaan, voor het clubhuis, voor de baan en hoe het afvalwater er uit ziet. Er zijn plannen gemaakt voor verbeteringen.

moerasandoorn

ongevlekte rietorchis

Het is goed eens stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is sinds in 1992 begonnen is met de aanleg van de eerste 9 holes. Daarvoor was het saai weiland, rechte sloten en geen bomen, vervolg op pag. 30 Off Course!

29


struiken of bijzondere planten. Vergelijk dat maar eens met wat er nu ligt.

Het clubhuis

Met een investering van 10.665 euro kunnen we 9.665 euro per jaar besparen. Na een bouwvallig noodgebouwtje is er een doelmatig clubhuis, dat misschien wel wat verbeterd kan worden, maar voldoende functioneert. We hebben een onderzoek laten uitvoeren door Puurtec naar de besparingsmogelijkheden op het gebied van energie, water en afval. Dat zou naast kostenbesparingen ook milieuvoordelen moeten opleveren. PuurTec kwam tot de volgende conclusie: 'Met een totale investering van 10.665 euro heeft men jaarlijks een besparingspotentieel van 9.665. euro. Hierdoor zou de gemiddelde terugverdientijd uitkomen op ca. 13 maanden. Het besparingspotentieel zonder investering is 5.135 euro per jaar. Dat heeft vooral betrekking op het elektraverbruik. Er is alleen al door 'good housekeeping' een aanzienlijke besparing mogelijk. Inmiddels is begonnen met het vervangen van lampen door spaarlampen, waterbesparing op de douches, bezwaar tegen de gemeentelijke rioolheffing (we hebben geen rioolaansluiting!!), het plaatsen van elektrische handdrogers in de toiletten, etc. Een betere scheiding en het effectief omgaan met apparatuur moet ook nog het nodige opleveren. Daarnaast zal op enig moment de toepassing van zonnepanelen interessant gaan worden.

koningsvaren

30

Off Course!

Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt bij het bewust omgaan met energie, water en afval: goed voor het milieu en goed voor onze portemonnee.

De baan

Eigenlijk gebruiken we maar de helft van het terrein. Uitgangspunt is onbelemmerd golf. In het extreme doorgevoerd zou dat inhouden een baan van kort gemaaid gras, zonder water, rough of bosjes waardoor je de bal niet kwijt raakt. Maar we houden natuurlijk ook van een mooie baan, dus heeft de architect bosjes aangelegd, waterpartijen geschapen en doorkijkjes naar de omgeving gemaakt. Doordat we de beschikking hebben over veel grond is alles ruim opgezet en blijft er terrein over waar we niets mee doen. Daar vindt een spontane natuurontwikkeling plaats. En in het kader van dit project zijn die natuurwaarden in beeld gebracht.

Vogels

Spreeuwen doen voor ons de bestrijding van emelten. Al jaren wordt er in het voorjaar een vogel-teldag gehouden. In 2012 werden 57 soorten geteld. En dan de nestkastjes, 140 stuks, waarvan we al 5 jaar de broedresultaten bijhouden. En vergeet de ooievaars niet. Een leuk resultaat is dat de overlast door pikkende kraaien in het voorjaar, die emelten en engerlingen zoeken, sterk verminderd is. Dat komt door de vele spreeuwen die in de spreeuwenkasten broeden. Dat noem

moeraswolfsklauw


je biologische bestrijding. Onze broedende torenvalken doen mee aan het RASproject (Recapture Adults for Survival). Ze worden voorzien van een afleesbare kleurring, waardoor de vogels door aflezing gevolgd kunnen worden.

duur verschraalt de grond daar, zodat het vette veevoergras verdwijnt en er veel dunner gras komt, mooi van kleur en met veel bloemen er in. Je vindt je bal daarin ook gemakkelijker terug en hij is ook te spelen.

Planten

Zes plantensoorten van de rode lijst, drie beschermde soorten op onze baan. Vier jaar geleden vonden we een orchideeënplantje op hole 12. In overleg met greenkeeper Erik van der Laan hebben we dat verplaatst naar een minder gevaarlijke plaats, dichter bij het water in de rough. Dit jaar vonden we daar al meer dan 50 plantjes. In 2010 en dit jaar is door een groep vrijwilligers van 'It Frysk Wurkverban' van de biologische vereniging een onderzoek gedaan naar de plantengroei. Voor hen waren de waterkanten de meest interessante delen van de baan. Ze vonden veel planten die indicatorsoorten zijn voor schoon water. Sommige daarvan staan op de rode lijst, (planten die in aantal teruglopen) of zijn beschermde soorten uit de Flora en Fauna wet. Op de rode lijst komen voor: • Wateraardbei Comarum palustre • Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata • Waterdrieblad Menyanthes trifoliata • Spits fonteinkruid Potamogeton acutifolius • Puntig fonteinkruid Potamogeton mucronatus • Krabbenscheer Stratites aloides Beschermde soort Flora en Fauna wet: • Ongevlekte Rietorchis Dactylorhizamajalis, subsp. Praetermissa • Koningsvaren Osmunda regalis • Zwanebloem Butomus umbellatus Dan zijn er wat we de hooilandjes noemen, de stukken gras die redelijk ver van de fairways of tussen twee holes liggen. Die worden 1 maal per jaar gemaaid, het hooi wordt afgevoerd. Op den

groot blaasjeskruid

gewone rietorchis Er zijn ook stukken waar je zelfs bij de ergste afzwaaiers niet komt, zoals het bos achter hole 3 en 6 en rechts van hole 15. Daar wordt alleen onderhoud gepleegd om het in dezelfde staat te houden en kunnen we wat experimenteren, bijvoorbeeld afplaggen, waardoor nieuwe plantensoorten tevoorschijn komen. Of een poel maken voor amfibieën.

Bomen en Struiken

Door een van onze leden, een dendrologe, zijn de bomen en struiken geïnventariseerd. Het merendeel, in de plantvakken, zijn de hier van vervolg op pag. 32 Off Course!

31


oudsher voorkomende bomen en struiken. Denk aan berk, els, eik, es, wilg, populier, lijsterbes, esdoorn, prunus, vogelkers, kastanje, beuk en den. Er komen enkele andere soorten voor als solitaire bomen: moerascypres, o.a. bij hole 11, en een tulpenboom op hole 1. De rhododendrons en budleya’s bij hole 3 horen niet in ons landschap; ze zijn geplant om de baan te verfraaien en zullen niet verder worden geplant, tenzij rond het clubhuis.

beschermen, bijvoorbeeld door, zoals afgelopen zomer, de paaltjes bij de sloot van hole 9 dertig centimeter naar voren te zetten. Zo kwamen de rietorchissen in de waterhindernis te staan en werden niet gemaaid. Heeft U het gemerkt? Verder willen we eenieder die geïnteresseerd is laten meegenieten van de mooie dingen, dus een soort rondgangen plannen? En tenslotte doorgaan met inventariseren en waar mogelijk omstandigheden verbeteren om zo een nog mooiere baan te krijgen. Wilt meer weten, wilt u meedoen of heeft u suggesties: De Geo commissie, onder voorzitterschap van Rob Duvergé bestaat uit: Peter v.d. Broek, Corrie van Hilten, Wim Cath, Sake Antonides en Erik van der Laan. Vanuit NL.Consultants is Guido Hamelink de contactpersoon.

geweizwammetje

Paddenstoelen

Dit zijn de opruimers van de natuur, zeer nuttig en vaak heel mooi. Enkele leden hebben veel soorten gevonden en gefotografeerd. Deskundigen zijn erbij gehaald om ze te determineren.

Libellen en vlinders

Door een expert van buiten de club is geïnventariseerd: veel libellensoorten en relatief weinig vlinders. De spoorsloot blijkt een goede omgeving te zijn voor libellen. Er zijn twee zeldzame soorten gevonden. Overigens is het voorkomen van Krabbenscheer in enkele sloten een voorwaarde voor een zeldzaam soort libel, die alleen daarop voorkomt.

Toekomst

Natuurlijk (en 'natuurlijk') golfen op onze mooie baan, en genieten van de natuur. Maar die ook

32

Off Course!

moerascypres bij hole 11


Sparen geeft zekerheid voor uw oude dag. Dat is het idee. Met Rabo ToekomstSparen bouwt u structureel en inzichtelijk aan een vermogen voor uw oude dag. Rabo ToekomstSparen is fiscaal aantrekkelijk. U bepaalt zelf hoe u spaart; maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Wilt u meer weten, kijk dan op www.rabobank.nl/toekomst

Rabo ToekomstSparen. Sparen met vertrouwen. Rabobank. Een bank met ideeën.

De Financiële Bijsluiter vindt u op www.rabobank.nl/toekomst

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/toekomstsparen

Off Course april 2013  

Off Course april 2013

Off Course april 2013  

Off Course april 2013

Advertisement