Page 1

2011

Off Course!

SEPTEMBER

23e jaargang no. 3


byfrank vormgeving bno www.byfrank.nl t (0519) 29 71 21 oostersingel 5 / dokkum

Interieurontwerp Corporate Identity


Voorwoord De zomer van 2011 is weer voorbij en heeft na het prachtige voorjaar niet helemaal gebracht wat wij er van verwacht hadden. Ook wat betreft onze golfbaan hebben wij wat ups en downs gehad. In het voorjaar dachten wij dat de dollarspot onder controle was maar helaas kwam het op sommige greens toch weer terug. Hierdoor was het noodzakelijk de greens midden in het seizoen onder handen te nemen door deze te snijden, te zaaien en te bezanden. Hopelijk gaat het gras in de beschimmelde plekjes nu weer groeien en verdwijnt de dollarspot. Een ander probleem was de frequente regen in relatief warm weer, het gras bleef maar groeien. En nat gras is ook met de modernste technieken bijna niet te maaien. Wie in juli en augustus op de baan is geweest weet waar ik het over heb, houd je bal op de fairway, daarbuiten ben je dik in de problemen. Gelukkig werd het droger in de tweede helft van augustus en door de extra inzet van onze greenkeepers is de golfbaan in prima conditie gebracht voor de strokeplay kampioenschappen op 20 en 21 augustus. Jitze Monsma werd kampioen bij de heren en Nicky Iles evenals vorig jaar bij de dames. De netto kampioenen (met handicapverrekening) was bij de heren eveneens Jitze Monsma en bij de dames Gea Visser. De scores waren beter dan vorig jaar wat kan betekenen dat de golfbaan beter was of dat het niveau hoger is geworden, ik weet het niet maar beiden vind ik een goed teken. Dat onze competitiespelers op hoog niveau kunnen spelen bleek tijdens de finale van de Nederlandse Kampioenschappen Foursomes op de prachtige baan van de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club in Wassenaar. Jitze Monsma en Arno van der Wijk werden bij harde wind en stevige regenbuien tweede, een felicitatie waard waar wij als GC De Groene Ster trots op mogen zijn. Door deze prachtige prestatie hebben Jitze en Arno prima promotie geleverd voor de voor velen onbekende baan De Groene Ster, bedankt. Dat wij ook trots mogen zijn op onze baan blijkt uit De Golfbaan van het Jaar Verkiezing 2011, in de categorie Gouden Provincie Awards kreeg de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster de meeste stemmen in de provincie Friesland. Aan de internet-enquête namen ruim 6000 actieve golfers deel en ik denk dat de kwaliteit van onze golfbaan doorslaggevend is geweest bij de uiteindelijke beoordeling. De Baancommissie maar met name onze greenkeepers, onder leiding van Erik van der Laan, moge wij van harte feliciteren met dit resultaat. Ook de commentaren van de Mystery Guest, die de golfclub dit jaar voor het derde en laatste jaar heeft bezocht, zijn positief over de golfbaan. De punten van kritiek zijn voornamelijk de infrastructuur van ons clubhuis, maar een vernieuwd clubhuis zit voorlopig niet in de plannen. Waar wij als bestuur wel aan zitten te denken is de entree van onze golfbaan en dan met name de hoofdingang van ons clubhuis. Mystery Guest heeft volledig gelijk dat onze entree geen recht doet aan de prachtige golfbaan die aan de terraszijde van het clubhuis ligt. Wij zitten te brainstormen hoe we dit kunnen verbeteren en hierbij is elk idee welkom. Sinds kort maakt GC De Groene Ster ook deel uit van de sociale media en heeft de golfclub een eigen subgroep op LinkedIn, te vinden onder http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2175988. Wij willen onze leden aanmoedigen dit medium te gebruiken om de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster verder te verbeteren, eind augustus hadden zich al 44 leden aangemeld. Met name adviezen over het verbeteren van het aanzicht van het clubhuis zijn meer dan welkom. Tot slot wil ik u melden dat wij met verschillende kwaliteitsprogramma’s bezig zijn, die allen door de NGF zijn geïnitieerd. Allereerst het GEO-programma dat dit jaar is opgestart en waar u in dit blad meer over kunt lezen. Daarnaast zal GC De Groene Ster eind september de intentieverklaring met de NGF ondertekenen voor eventuele deelname aan Committed to Jeugd. Eveneens zijn wij voornemens om ook onder auspiciën van de NGF deel te gaan nemen aan Committed to Senioren. Het doel van deze programma’s is om de kwaliteit te verbeteren waardoor uiteindelijk de leden (nog) meer plezier aan de golfsport zullen beleven. Ben Ruijs, voorzitter Off Course!

1


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder

Inhoud

11

Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra

1

Voorwoord

Sjoerd Pelder

3

Colofon

Redactieadres:

4

Nieuwe leden, geslaagden voor Proeve van Bekwaamheid, mededelingen bestuur e.d.

5

De Himriksmole

Frits van der Meer Thea Dijkstra

Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

6 Businessclub

opgericht 26 - 09 - 1988

7

Businessclub

8

Red Chili golf team

14-15

9 Red Chili golf team

Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster,

11 Golfen in Frankrijk ‘’Domain du Bonheur‘’

Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

Bestuur:

12 Handicartwedstrijd 13 Interview Ytt Siebert 14 Clubkampioenschappen Matchplay 15 Clubkampioenschappen Matchplay 16 Bob Nijland trofee

voorzitter Ben Ruijs telefoon 06 38902765 Ineke Kijlstra telefoon (058) 288 12 59 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester en vice-voorzitter Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06 Roel Bakker telefoon 06 15904880

17 Mini Cross Country 55+

Professional:

27 Wedstrijduitslagen

18 Regionale dames seniorencompetitie en Test je regelkennis

16

19 Gut Dunenburg 21 Alles Kids 22 Natuur op de golfbaan 23 Natuur op de golfbaan 25 Fore 26 Wedstrijduitslagen

Martin Wedema 06 53 57 67 96

28 Grenzeloos & Sudoku

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367 e-mail: c.wolff7@chello.nl

22-23

Foto’s : Redactieteam, Bea de Ruiter, Eildert Cesar en anderen

off course! is geproduceerd door

.

Off Course!

3


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: Mevr. R. Wiss, mevr. R. Hobo, dhr. H. Steenstra, dhr. F. Dijkstra, dhr. A. v.d. Kooi, dhr. R. Tjoelker en de jeugdleden: Kelvin Langerak, Jeroen Schuiling en Marjn Schuiling Uit Tietjerk: De heer en mevrouw J.H.H. Logtenberg Uit Franeker: Dhr. M. Miedema Uit Joure: Dhr. S.F. Boersma Uit Nes (Akkrum): Dhr. E.A. de Vries Uit Burdaard: Dhr. J. v.d. Veen Uit Grouw : Mevrouw P.de Jong Uit Burgwerd: jeugdlid Tessa Vellema

Geslaagd voor de Proeve van Bekwaamheid (voorheen GVB) 28 mei 2011: Klaas Berga, Agatha van Bezu, Diana Klaver, Miriam Kuijpers, Thea Nolles en Paula Smits. 28 juni 2011: Koos Andriessen, Sylvia de Graaf, Betty de Graaf, Jeltje Koopman, Johan Langius en Peter Renema. 23 juli 2011: Frank Dijkstra, Anneke Folkers, Marrit de Leeuw en Ineke Martijn.

Mededelingen van het bestuur: Het lidmaatschap. Op 5 oktober 2010 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel met betrekking tot stilzwijgende verlenging en de opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten aangenomen. De wet wordt op 1 januari 2012 van kracht. Dat betekent onder andere dat verenigingsbanen ervoor zorg moeten dragen dat de leden de noodzakelijke Informatie voor opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig moeten kunnen raadplegen. Indien er een verenigingsblad wordt uitgegeven, dan moet de wijze van opzegging vermeld worden op een van de eerste 3 pagina’s. Wij menen er goed aan te doen dit nu al in het septembernummer van de Off Course op te nemen en in het vervolg standaard in alle uitgaven van de Off Course aldus te vermelden:

Tel.: 06 - 26850525 Fax: 0519 - 561041 www.sh-multiklus.nl TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

U kunt bij ons terecht voor alle kluswerkzaamheden in en rondom uw woning, bedrijf of instelling.

DESKUNDIGE EN VEELZIJDIGE VAKMANNEN VOOR:

4

Off Course!

Golfbaan van het jaar 2011 De voorzitter heeft het in zijn voorwoord al even genoemd. De ’’Leeuwarder Golfclub De Groene Ster‘’ heeft in de provincie Friesland bij een internet-enquête onder ruim 6000 actieve golfers de meeste stemmen gekregen voor de Award ‘’Beste golfbaan van Friesland’’. De Award krijgt een mooie plaats in de prijzenkast.

SH Timmer- & onderhoudsbedrijf is een bedrijf dat een hoogwaardige dienstverlening nastreeft voor particulier en bedrijf.

* Timmerwerk * Onderhoudswerk * Houtenkozijnen * Kunststofkozijnen * Houtrot reparaties * Schilderwerk * Behangen * Plafond en wanden * Glas zetten

Beëindiging lidmaatschap; ‘’Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk per aangetekende post, uiterlijk vier (4) weken voor 31 december en voor 99 en 105 euroleden vier (4) weken voor einde lidmaatschapsjaar.’’

* Badkamers * Keukens * Electra * Installatie werk * Daken * Vloeren * Gevelreiniging


De Himriksmole De Himriksmole, een fraai landschapselement bij hole 5 op onze golfbaan. Gesitueerd in het natuur - en recreatiegebied ‘’ De Groene Ster’’, maar onlosmakelijk verbonden met de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. Deze zogenaamde spinnekopmolen stond oorspronkelijk in Wergea en werd in 1860 verplaatst naar de Himrikspolder bij Huizum, tot 1944 hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel en gesitueerd direct ten zuiden van Leeuwarden. In 1952 verhuisde de molen naar Rijperkerk, waar hij lange tijd in de buurt van proefboerderij Wielzicht stond, nabij de Rijpkerkstervaart. In 1976 werd de molen verplaatst en kreeg zijn huidige plaats. De molen is bijna 7 meter hoog en heeft een vlucht van 11 meter. Omdat het water wordt weggeslagen met een scheprad en niet met een schroef, is hij voor Friese begrippen vrij uniek. Aanvankelijk werd het water uit de Kleine Wielen naar de omliggende rietpolders gemalen. Hierdoor ontstond een wisselend waterpeil waardoor het riet beter groeide.

De molen is nu buiten bedrijf. In 1995 werd de molen door brandstichting vrijwel geheel verwoest. De molen zoals wij die nu zien werd in 1996 herbouwd en is een exacte kopie van de oorspronkelijke Himriksmole. Van 1971 tot 1979 was de Himriksmole in het bezit van de stichting ‘’De Fryske Mole’, tegenwoordig is hij eigendom van de gemeente Leeuwarden. Niet onvermeld mag blijven de verbondenheid van een gediplomeerde molenaar met de Himriksmole, zijn naam is Stefan Teeling. Hij draagt op vrijwillige basis zorg voor onderhoud, vervanging van onderdelen en dergelijke op een zodanige wijze dat de molen kan blijven draaien. Ook de omgevingsfactoren van de molen zoals bijvoorbeeld de netheid, windvang etc. behoren tot zijn aandachtsgebied. Bezichtiging van de molen kan in principe alleen op speciale molendagen. Stefan wil voor een kleine groep van 5 à 6 personen wel een aparte bezichtiging organiseren. Even bellen 06-12344976.

Off Course!

5


Businessclub Leeuwarder Ster Sponsor

Hole Sponsors

bVg`Zi^c\Xdbbjc^XVi^Z

(Heineken Brouwerijen)

eten, drinken enzo.....


Golfclub De Groene Ster Baan Sponsors

Bedrijfsleden • • • • • •

Megahout & Plaat • Betsema Assurantien • BVO Cambuur Leeuwarden • De Boer & Egberts Advocaten • AE Beheer Hauser Installatietechniek • Oreel Hallum • Technische Unie • Bouwbedrijf Koster • Hacquebord Staal- en Buizen Wilhelmina pepermunt • De Noordhoek Schilderwerken • Friesland reclame, Burgum • TTS Specialistisch Onderhoud Auto Lease Groningen • Joulz Vestiging Dokkum • Autobedrijf Haitsma Franeker • Notaris Mr. D.P. Postma Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij • VNR-NGC Incasso • Kinderman Zorggroep • T.I.B.J. Oosterveld • Engelsma Beheer BOS Groep • Technisch Buro Zonderland • Advocatenkantoor V.d. Sluis & V.d. Zee

Overige Sponsors • • • •

Leeuwarder Courant • P. Stuive, BHV-trainingen (sponsor kleding Heren-2 competitie-team) VNR-NGC Incasso (tassenlabels) • Rauws Golf Performance Centrum Hardegarijp Bouwbedrijf Dijkstra Draisma (sponsor Steropleiding en kleding sterteam) Fleurons & Prins juweliers (sponsor Bibbercompetitie)

Sponsors heren 1 • •

3.Angle Groep Jan Terpstra Cycling World


Red Chilli Golf Team Open Dit jaar is in Noord-Holland voor het eerst een drie-daags Golf Open georganiseerd dat 27, 28 en 29 mei werd gespeeld op 4 banen t.w. vrijdag 27 mei 18 holes Yellow Ball: 9 holes op het Regthuys en 9 holes op Spierdijk. Zaterdag 28 mei 18 holes scramble op Dirkshorn en zondag 29 mei 18 holes individueel stableford op de Westfriese. Coosje Nicolai, Truus Modderman, Yfke van der Schaaf en ik besloten aan dit toernooi mee te doen en gaven ons op als team “Friesland Boppe”. We stonden bovenaan op de inschrijflijst. Om alvast in de stemming te komen gingen we 11 mei voorspelen op Dirkshorn. Prachtig weer, heet, wolkeloos en een pittige bries. De baan is niet eenvoudig. Hoewel! Yfke speelde de eerste 9 holes in 37 slagen. De tweede 9 zijn moeilijker en daar speelt een pro gemiddeld 5 slagen meer. Yfke sloeg er 10 meer. Rondje 83! Wie doet je dat na? Dirkshorn was goed bevallen en we verheugden ons op het toernooi. Helaas moest Yfke afhaken. Haar knie speelde haar al enige tijd parten waardoor zij voor het toernooi moest afzeggen. Daar hadden we niet op gerekend. Gelukkig kon Martina van Galen van de Westfriese bij ons invallen. Vrijdag 27 mei was de eerste wedstrijddag. Wij startten om 09.20 uur op het Regthuys voor de Yellow Ball = de score van de Yellow Ball en de twee beste scores van de overige drie. De spelvorm was ons bekend. Er stond een dikke bries en regenbroeken en winddichte jasjes kwamen uit de tassen. Op de eerste dag werd meteen in een herenteam van het Regthuys een hole-in-one geslagen. In het clubhuis trakteerden zij zichzelf op champagne, de rest keek toe. Na de eerste 9 holes op het Regthuys en de lunch togen we naar Spierdijk en om 14.20 gingen we verder met de tweede 9 holes. Er stond nog steeds een stevige storm en de greens waren spiegelglad. Het paradepaardje van de greenkeepers. Na onze eerste wedstrijddag hadden we 96 stablefordpunten bij elkaar geslagen en stonden 2e

8

Off Course!

onder de “West Forest Ladies” van de Westfriese. Zaterdag 28 mei speelden we een scramble op Dirkshorn. Het stormde, zo niet harder dan vrijdag en wind- en waterdichte kleding kwam weer goed van pas. We sloegen op iedere hole allemaal af en daarna speelden drie speelsters met de beste bal verder. Zo ging het tot op de green en daar weer alle vier putten. Van elke speelster werden eveneens minimaal 4 afslagen genoteerd. We speelden als tijgers, deden mooie dingen en vonden dat we ondanks de storm goed gepresteerd hadden: 49 stablefordpunten, zonder buien. Die kwamen pas ’s middags. Later zagen we dat 49 punten eigenlijk aan de minne kant was. Er waren teams met wel 57 punten. De “West Forest Ladies” hadden er 53. Zo kwamen we terecht op de 6e plaats met 145 stablefordpunten totaal, de “West Forest Ladies” stonden bovenaan met 150 stablefordpunten. Dag drie brak aan: de dag van de waarheid, want alle teams werden uit elkaar gehaald. We gingen voor individueel stableford. Het stormde gelukkig nog steeds. De sensatie op de Westfriese was een BMW 118i Cabrio t.w.v. € 39.950,-- die te winnen viel met een hole-in-one op hole 12. Niet mis! Hole 12, de oude hole 6 met vijver, het enige watertje op de voormalige 9-holesbaan. En nu was er voor dit evenement slechts één Tee voor dames en heren. Het is 15 deelnemers gelukt op de green te komen; de BMW ging weer naar de showroom terug.


We streden een zware strijd, de wind wakkerde aan en de eerste 9 van de Westfriese liggen in het vrije veld. Je handicap spelen werd dan ook een uitdaging. Toch scoorde Coosje 25 stablefordpunten, Bea 24, Martina 24 en Truus kwam met 31 punten binnen: 104 totaal. Wat hadden de anderen gescoord? Daar we als laatsten waren gestart, rond een uur of 12.00, werd het na binnenkomst haasten met douchen en verkleden. De Fanfare stond al te blazen in het clubhuis, de hapjes gingen rond, de prijzentafel was uitgestald: golftassen, ballen, petten, poetssetjes, handschoenen en nog veel meer.

Met een goed glas wijn namen we plaats en wachtten we op de dingen die gingen komen. Het buffet werd uitgestald. De prijsuitreiking begon. Vanzelfsprekend werden de laatsten het eerst afgeroepen en de teams 15 t/m 29 kregen allen een pet. De “Fryske Mantsjes”, die niet slecht gespeeld hadden met hun lage handicaps werden 13e wat hen een greenfee voor 2 personen op Spierdijk opleverde. Zo regende het prijzen en onze naam was nog niet gevallen. We werden nu toch wel zenuwachtig. Nummer 5 werd afgeroepen maar dat waren wij niet, nummer 4 niet en nummer 3 ook niet. We werden 2e en waren dolblij. Met totaal 249 stablefordpunten wonnen we elk een prachtige Titleist golfdraagtas. De “West Forest Ladies” werden 1e met 264 stablefordpunten. Zij ontvingen elk van Restaurant Red Chilli, de hoofdsponsor, een professionele messenset en een dinerbon voor twee. De hole-in-one’ers van het Regthuys kregen ook nog een prijs. Volgend jaar is er weer een Red Chilli Open. Je kunt je nu al opgeven op www.golfteamopen.nl Red Chilli Bea de Ruiter

Off Course!

9


Château de la Vérie ”4-daags golfarrangement” 3 nachten genieten in een kasteel, 2 dagen golfen op golfbaan aan zee!!

(355 € p.p) Het Hotel Château de la Vérie heeft 21 kamers en is gelegen in een prachtig park van 17 hectare met zwembad en tennisbaan, in de streek de Vendee, een uitloper van het Loire gebied, op 1050 km van Leeuwarden. De streek staat bekend om z’n vele zonne-uren en de prachtige uitgestrekte zandstranden, op slechts een kwartier rijden van Château de la Vérie. U wordt er hartelijk ontvangen door het oorspronkelijk uit Leeuwarden komende echtpaar Nienke Jansen en Aad van Hoeven. Het arrangement bestaat uit : - 3 overnachtingen in een prachtige kasteelkamer - Iedere ochtend een Frans ontbijt - 2 avonden een heerlijk meergangen menu - 2 maal greenfee 18 holes op de Golfbaan van St Jean-de-Monts aan de Atlantische Oceaan!! - arrangement op basis van 2 personen Wilt u meer weten of reserveren?? Stuur een mail naar info@chateau-de-la-verie.com of bel met Nienke 0033251353344 www.chateau-de-la-verie.com

eten-drinken enzo.....

Met het beste terras van Friesland! ( volgens het vakblad Misset horeca )

7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner!

Het kloppend hart van Sneek en Leeuwarden! www.dewalrussneek.nl www.dewalrusleeuwarden.nl

10

Off Course!


Golfen in Frankrijk “Domain du Bonheur” We zijn op bezoek geweest bij een vriend van ons. Jan de Valk, ook lid van “De Groene Ster”. Jan bezit in de Dordogne, net ten zuiden van Limoges, een stuk grond met daarop een groot gebouw met diverse prachtige appartementen of zoals de Fransen dat noemen: ‘gites’. Het geheel heet heel toepasselijk “Domaine du Bonheur”. Je kunt daar in alle rust en ruimte van een heerlijke vakantie genieten. Wij zijn er o.a. naar toe gegaan omdat Jan ons had verzekerd dat je in de buurt prachtig kon golfen. En hij heeft niet overdreven. De eerste baan waarop wij speelden was “Domaine d’Essendiéras”, een golfbaan gelegen tegen een joekel van een heuvel, met schitterende vergezichten, vlakbij een prachtig kasteel bij het dorpje Excideuil. De course bestaat uit 9 holes en begint met een heel korte par 3 met een verticaal verval van zo’n 20 meter. De green ligt voor het oog vlakbij, in de diepte. Precisie is hier het toverwoord. De volgende holes zijn gelegen tegen de heuvel op en dat vraagt om techniek en extra concentratie. En de greens zijn ongelooflijk snel, daar moet je echt aan wennen. Dit golfen was echt een belevenis en we mochten de hele dag blijven voor maar € 25!!

De tweede baan waarop wij een paar dagen later speelden was vlakbij Limoges en heette: “Golf de la Porcelaine”. Deze baan ligt er adembenemend mooi bij. Het is een 18 holes kampioensbaan gelegen tussen de heuvels: veel afwisselende holes, telkens weer een genot om te spelen; veel doglegs, veel op en neer en greens om van te kwijlen zo mooi en supersnel. Het is op de greens ook bijna niet mogelijk om te ontdekken aan welke kant de bal zal afwijken, welke lijn hij zal nemen. Dat gaf nogal wat consternatie want Jan was hier allang aan gewend!! Hij heeft zich rotgelachen om mijn putts. Toch was het volop genieten van een pracht van een golfbaan. En dat alles voor € 50 pp! We hebben een kleine week in de “Domaine du Bonheur” bij Jan gelogeerd en kunnen achteraf constateren dat een verblijf daar een groot genoegen is: enorme gastvrijheid, een prachtige ‘gite’, veel leuke uitstapjes, heerlijk eten en last but not least: schitterend golfen!! Gerda en Barney Booij

Off Course!

11


Winnaar Bibbercompetitie Handicart wedstrijd De Stichting Handicart bestaat dit jaar 25 jaar en heeft als doelstelling tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de stichting de benodigde gelden om handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 110 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op bijna 40 banen waar geen handicarts van de stichting staan. Tegen een geringe vergoeding, die ver onder de werkelijke kostprijs ligt, kunnen mindervalide golfers gebruik maken van de beschikbare handicarts. De Stichting Handicart krijgt hulp van 170 vrijwilligers bij het uitvoeren van haar doelstelling. In 2011 zullen er 550 handicarts rijden. Op zondag 7 augustus 2011 heeft op de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster de jaarlijkse wedstrijd om de handicart trofee plaatsgevonden. De weersvoorspelling zag er aanvankelijk voor die zondag niet best uit. Om die reden verliep de inschrijving voor de handicart wedstrijd eerst moeizaam. Toen later in de week het allemaal wel een beetje mee leek te vallen met het weer, liep het plotseling storm met de inschrijvingen. Uiteindelijk konden Fokke de Boer en Jan v.d. Vlies aan de slag met 47 man/vrouw op de inschrijflijst. In de ochtend is nog wel een buitje gevallen, maar in de loop van de middag werd het terras steeds voller. Toch nog een mooie golfdag waar iedereen in de prijzen viel. De opbrengst voor de Stichting Handicart was € 230,-Robert Maher had aan het einde van de dag de beste score met 34 stablefordpunten en gaat onze golfclub vertegenwoordigen op de regionale finale op 15 september 2011 op golfclub Havelte. Tot slot sluiten wij ons graag aan bij de oproep van de stichting Handicart: ‘’ Geef de jarige Stichting Handicart een cadeau’’. Word donateur. www.handicart.nl Het redactieteam.

Zwettestraat 20 8912 AH Leeuwarden Postbus 144 8800 AC Franeker T (058) 213 00 27 F (058) 216 05 40 info@detijd.nl www.detijd.nl

Winnaar Robert Maher met de trofee

12

Off Course!


Interview met Ytt Siebert

Ik ontmoet Ytt Siebert-Brada in het clubhuis voor een interview voor het clubblad. Ze wordt in 1990 samen met haar man Rinke Siebert lid van de golfclub. Je komt uit een echte sportfamilie In onze familie werd inderdaad veel aan sport gedaan (ze laat nog een krantje van vroeger zien met als kop “geen tak van sport of er is wel een Brada bij”). Korfbal, volleybal, voetbal, tennis, handbal. Mijn zus heeft nog in de nationale selectie van volleybal gezeten en zelf ben ik een fervent zwemmer geweest. Was je een goede zwemmer? Ik kon goed zwemmen, maar ik ben dan ook vroeg begonnen, op mijn 6e en op mijn 12e deed ik aan wedstrijden mee. Ik ben een aantal keren Fries kampioen geweest, o.a. op de 100 meter, de 800 meter en de 1500 meter. Maar goed, daar deed ik dan ook wel wat voor. Ik stond 5 dagen in de week om 7 uur s’ochtends op en ging dan eerst een uur zwemmen. Wij woonden in de Fonteinstraat en dat was natuurlijk lekker dicht bij het zwembad aan het Jacob Catsplein. Zo tussen 1950 en 1955 was ik op mijn top. In 1951 heb ik ook nog eens een 3 km- wedstrijd in de Grote Wielen gewonnen. Op mijn 20e ben ik gestopt, vanwege…. eh (ze glimlacht red.)… andere dingen Daarna heb je andere sporten gedaan Handbal, volleybal, tennis. Zo rond 1990 kwamen we via Joop en Tineke Boetes in aanraking met de golfsport, dat heeft ons toen wel gegrepen. Ik weet nog wel dat Rinke op een gegeven moment zijn GVB ging halen op Lauswolt en in die tijd ging dat nog over 9 holes (ik knik, dat is mijzelf ook nog overkomen). Zelf had ik eigenlijk te weinig punten om daar aan mee te doen, maar Rinke kon de examinator ervan overtuigen dat ik toch mee kon doen, alleen jammer dat Rinke toen zakte en ik slaagde. Hij was natuurlijk wel blij voor mij. Door golf ben ik veel meer een natuurmens geworden. Rinke was dat al en hij herkende elke vogel aan z’n geluid.

Een bijzondere tijd. Later wordt alles groter en dan is het ook logisch dat dat gevoel wat verdwijnt. Maar ik ben blij dat ik lid ben van zo’n mooie baan. Golf is natuurlijk ook een fascinerende sport. Een concentratiesport en voor elke slag moet je je ballast (gedachten, spanningen) kwijt, pas dan kun je een mooie bal slaan. Je doet nu mee aan de regiocompetitie. Ja, samen met Ini Brenninkmeyer, Anneke Pelder, Alie Saakstra, Catrie Meelker, Fenna Terpstra en Hildegard Bijker, onze captain. We spelen in juli en augustus vier keer en zijn een keer gastheer, of in ons geval gastvrouw natuurlijk. Op een dag spelen we in principe 18 holes, 9 holes foursome en 9 holes single. Wat was je mooiste moment in golf? Twee momenten eigenlijk. De eerste was een week geleden op de damesdag. Ik heb toen op de 14e een hole in one geslagen (ik feliciteer Ytt. Een niet gering feit). De tweede was in 2000. Wij, Ria Timmerman en ik, wonnen toen een voorronde van het William Lawsons/Rover golftoernooi en in de landelijke finale werden we tweede. Dat leverde ons een reis naar Schotland op, om precies te zijn naar Banff aan de Noordkust van Schotland. Geweldig natuurlijk. We mochten daar op een aantal banen spelen: de Royal Tarlair golfclub en de Duff House Royal Golf Course. Prachtige banen en mooi om mee te maken! F. M

Hoe vind je het op onze club? Ja mooi, natuurlijk in de begintijd had je het bijzondere dat je elkaar allemaal nog kende.

Off Course!

13


Matchplaykampioenschappen 2011 Dames Nicky Iles bye

Gea Visser 4&2 Ineke Kijlstra

Agnes Ploegstra 7&6 Marijke de Vries

bye

Nicky Iles 6&4 Ineke Kijlstra

Nicky Iles 6&4 Aukje Tiemersma

Agnes Ploegstra 3&1 Aukje Tiemersma

Aukje Tiemersma om 3e en 4e plaats AUKJE TIEMERSMA Nelly Kolk bye

Tineke Smeding 6&5 Philo Bleeker

Elly den Hollander 1 up 19e hole Ria Timmerman

bye Lineke Pluimgraaff

14

Off Course!

Nelly Kolk 5&4 Philo Bleeker

Nelly Kolk 7&6 Lineke Pluimgraaff

Ria Timmerman 6&4 Lineke Pluimgraaff

Nicky Iles 4&3 Lineke Pluimgraaff

NICKY ILES


Heren

Ed van ‘t Westende 2 up Bertjan Bruin

Ed van ‘t Westende 2&1 Arno van der Wijk

Adriaan Jelsma 8&7 Arno van der Wijk

ARNO VAN DER WIJK

Arno van der Wijk 4&2 Ed Schreuder

Ed van ‘t Westende 4&2 Lex van der Bij

Bertjan Bruin 5&3 Reinder Storm

Edward ten Barge 2&1 Adriaan Jelsma

Henk Koetje 4&3 Arno van der Wijk

om 3e en 4e plaats KOOS DEN HOLLANDER

Ed Schreuder 3&2 Tom Gruintjes

Ed Schreuder 2&1 Koos den Hollander

Gosse Wedzinga 4&2 Koos den Hollander

Ed Schreuder 5&3 Rienk Bikowski

Ton de Vries 2 up Tom Gruintjes

Dick Meulenbroek 5&3 Gosse Wedzinga

Koos den Hollander 2 up Jitze Monsma

Off Course!

15


Bob Nijland trofee

Twee jaar geleden speelde ik mijn laatste golfwedstrijd. Het ging om de verovering van de Bob Nijland Trofee. Ik had Bob eerder die week al gemeld dat ik die trofee zou winnen als dank voor de mooie jaren die ik met hem had beleefd bij het maken van de Off Course. Nu had Bob me wel vaker gehoord en hij schonk er verder dan ook geen aandacht aan. Ik echter een paar dagen later wel. Na negen holes had ik een puntenaantal dat Jetze Pascal deed zeggen: ‘Nu op rood nog een punt of zes erbij en dan is de overwinning voor jou.’ In principe had ik die dus al binnen, maar helaas: geen punt meer gemaakt. Op 30 juni jl. was Jan Geertsma zo vriendelijk mij toe te voegen aan de flight Dick Saakstra, Aant Betsema en Sjoerd Kuntze. Mijn eerste wedstrijd na twee jaar golfrust. Deze keer was de doelstelling olympisch en die heb ik ruimschoots gehaald. Ik nam deel! Nou ja, niet bij elke hole. Zo nam ik na twee waterballen op 14 plaats op het bankje van 15, van plan daar even wat weg te sukkelen, maar dat werd me niet gegund: ‘Gerrit, een birdie!!!’ Het was Sjoerd die mij naar de werkelijkheid terugschreeuwde. Ik moest deze dag toch wel weer even wennen aan de gebeurtenissen om me heen, zoals b.v. het geval Aant Betsema. Met een sigaar in de mond vertelt hij rustig zijn verhaal, slaat ondertussen achteloos een bal kaarsrecht 180 meter verderop, terwijl zijn

wijze van adresseren toch een ‘onbestelbaar’ doet verwachten. Of neem Sjoerd, die geen enkel oog heeft voor de omstandigheden waarin de te meppen bal zich bevindt en eigenlijk aan een houten 3 en een putter genoeg heeft. En dan nog Dick’s analyse van zijn eigen spel: ‘Als mijn driver wat beter zou luisteren, zou ik nu veel meer punten hebben’. Maar ik kon ertegen, want op moeilijke momenten realiseerde ik me dat ik op weg was naar het kasteelbier. Die gedachte hield me op de been en na een streep op de 18de begaf ik mij welgemoed op weg naar het bier dat rijkelijk zou vloeien, want Sjoerd was erin geslaagd op hole 17 pas na drie slagen de damestee te passeren, terwijl de driver van Dick al op de eerste duidelijk maakte deze dag niet mee te doen. Maar op het zonovergoten terras wachtten mij slechts teleurstellingen: het kasteelbier bleek op, Jan Geertsma kwam - met een grijns die ik onmiddellijk begreep - de totaaluitslag brengen, volgens Aant zou Sjoerd heel snel een handicap beneden de twintig hebben en ik niet, terwijl Dick constateerde dat mijn drie flightgenoten allen in de top-tien bivakkeerden, waarna het lang duurde voor hij op mijn naam stuitte. Toch heb ik een mooie dag gehad, want ik heb geconstateerd dat mijn mentale weerbaarheid subliem is en nu hoef ik dus alleen nog maar een beetje leren golfen. Hoe dan ook, ik ben blij weer wat tussen de mensen van De Groene Ster om te mogen scharrelen en Bob, volgend jaar vertel ik je over mijn handicap 19.8, als ik de trofee naar Oegstgeest breng. Dan mag je er een jaar op passen. Maar ik weet niet of ik tijdens mijn overwinningsspeech de woorden zo goed kan kiezen als Anneke Tepper deed, toen ze over je sprak. Dat was hartverwarmend. Gerrit Lettinga

16

Off Course!


Mini Cross Country 55+ Het lijkt een beetje tegenstrijdig, mini, Cross Country en 55+, maar het bestaat echt. In een beetje ‘’baldadige’’ bui heb ik deze uitdagende variant van het spel bedacht en samen met mijn Nel en goede vriendin Rikst vorm gegeven. Mini omdat een parcours was uitgezet over 7 holes die gemiddeld vrij kort waren. Cross Country staat voor ’’dwars over het land’’, ‘’over heg en steg’’, van Dale had het niet beter kunnen omschrijven. Het is wel even wennen om bijvoorbeeld van de dames T-box van hole 1 naar de green van 9 te slaan, of van de dames T-box van hole 4 naar de green van hole 5. En zo waren er nog wel een paar andere fraaie uitdagingen. Ik kan je verzekeren dat het niet meevalt. Met deze zomer is het weer ook een onzekere factor, maar tijdens de wedstrijd bleef het gelukkig nagenoeg droog. Alhoewel, “Cross Country” heeft ook te maken met modder en regen. De startlijst vermeldde 27 deelnemers, een mooie groep voor een shotgun op het gele parcours. Voorzitter, baancommissaris en anderen bedankt voor de inzet en medewerking.

Het plezier tijdens het spelen was zeker zo groot als de voorpret bij de organisatie. Er vielen ook nog een paar deelnemers in de prijzen. De uitslag was: 1. Jan Schoenmaker 2. Anna Gaaikema 3. Maarten Bijker Henk Poortvliet won de Poedelprijs en Koos Rademakers de prijs voor de beste gemiddelde score. In een gezellige ambiance werd de dag afgesloten met een uitgebreide en goed verzorgde lunch in het clubhuis. Volgend jaar gaan we weer (het lot van de winnaar), over’’ heg en steg’’, en ‘’dwars over het land’’. Rikst Lemstra zorgt ongetwijfeld weer voor de fraaie speciaal voor deze wedstrijd ontwikkelde scorekaarten en Eildert Cesar maakt vast weer mooie foto’s. Iedereen nog geweldig bedankt, het was een mooie dag. Jan en Nel Schoenmaker

Off Course!

17


Kampioen Regionale Dames Seniorencompetitie 2011 De dames van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster zijn in hun poule van de Regionale Dames Seniorencompetitie kampioen geworden. Deelnemende golfclubs waren: Holthuizen Roden, De Compagnie Veendam, Martensplek Tiendeveen, De Semslanden Gasselternijveen en uiteraard onze eigen Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. De laatste speeldag van de competitie was op de baan van Holthuizen in Roden en gelukkig waren de weersomstandigheden goed. Onze tegenstandsters waren de dames van De Semslanden. Het was een spannende wedstrijd tot op de laatste hole, uiteindelijk wonnen we met 13 tegen 5 wedstrijdpunten. Dus kampioen. Na de wedstrijd een heerlijk buffet en een mooie trofee mee naar huis. Alle deelnemende dames: Ytt Siebert, Ini Brenninkmeyer, Fenna Terpstra, Wil Rademakers, Alie Saakstra, Anneke Pelder, Catrie Meelker en Agnes de Boer, bedankt voor jullie inzet. Het was een genoegen jullie captain te mogen zijn. Hildegard Bijker

Test je regelkennis. a. Een speler slaat een bal van de tee, de bal gaat richting een aantal bomen. Hij slaat voor de zekerheid een provisionele bal. Hij vindt één bal terug, maar weet niet of het zijn eerste bal is of de provisionele bal, omdat hij twee gelijke ballen heeft gespeeld. Hoe moet hij nu verder spelen? b. Je bal ligt tegen een paaltje van een waterhindernis. Ligt de bal nu wel of niet in de waterhindernis? c. Jouw golftas valt om door de harde wind, boven op jouw bal die daardoor verrolt. Wat is juist? a. je moet de bal terugplaatsen en je krijgt één strafslag. b. je moet de bal terugplaatsen zonder straf. c. je moet de bal spelen zoals hij ligt. Antwoorden op pagina 25

18

Off Course!


Gut Duneburg Een golfpark in het Duitse Emsland met een prima driesterren hotel en in de directe nabijheid faciliteiten voor de huur van vakantiewoningen, bed and breakfest, camping en dergelijke. “Mitten in einer reizvollen Umgebung mit Heide, Moor und Landflachen und umgeben von Herlichen Laub- und Nadelwalden liegt es: das wunderschone Gut Duneburg, dessen geschichte Bis Jahr 1729 zuruckreicht.’’ De golftrip die een groep van zo’n dertig ‘’groene ster golfers’’ jaarlijks naar Gut Duneburg maakt gaat pas zo’n 10 jaar terug, maar niet minder memorabel. De oorsprong van deze trip ligt overigens niet in Duitsland maar op ons eigen Waddeneiland Texel in 2001. Nadat grondlegger Jelle Bijlsma kennis had gemaakt met Gut Duneburg, werd het strijdtoneel om de bokaal met zijn naam verplaatst naar het Duitse Emsland, direct over de grens bij Emmen. In de periode 2002-2010 is daar door een redelijke stabiele groep ’’golfers met ervaring’’ met veel plezier. In een tweedaags toernooi gespeeld om de Jelle Bijlsma bokaal. Afgelopen jaar kondigde Jelle aan om diverse redenen te willen stoppen met de organisatie/ sponsoring van dit mooie toernooi. Unaniem is toen besloten het jaarlijkse golfuitje wel een vervolg te geven. Op 15 en 16 augustus 2011 was het zover. Voor ondergetekende en echtgenote als organisatoren een beetje onwennig en ook wel spannend. Natuurlijk misten we Jelle en Ria Bijlsma en helaas hadden Chris Hauser en Riekje Witteveen om gezondheids-redenen moeten afzeggen. De ‘’harde kern’’ was gelukkig wel aanwezig, aangevuld met de nieuwkomers Anneke en Sjoerd Pelder en Rinneke en John Peters. Er is nog even gedacht aan een ontgroeningsritueel maar daar is van afgezien, golf is al moeilijk genoeg. Met 1 flight van twee en 8 flights van drie is beide dagen met enthousiasme gespeeld.

Door de vele regenval op de zondag mochten op onze eerste speeldag geen handicarts door de baan. Teleurstellend maar de leiding was onverbiddelijk, het werd man-/vrouwmoedig gedragen. Een aantal dames heeft toch nog 9 holes gelopen, chapeau. Er waren per dag een zevental prijzen en Joop Pottinga had nog enige leuke gadgets als aanvulling. Rikus Molenaar stelde ballen voor de neary en longest beschikbaar. En dan was er natuurlijk nog de Jelle Bijlsma bokaal. De beste score over de twee dagen maakte Joop Pottinga met een score van totaal 59 stblf. punten In de Jelle Bijlsma bokaal was de naam van Joop al 2x eerder gegraveerd, dus totaal 3 x winnaar. Mede door de genoemde koerswijziging in 2010 is voorgesteld het ‘’tijdperk Jelle Bijlsma bokaal’’ een passende afsluiting te geven door definitieve overhandiging van de beker aan Joop Pottinga. Een ieder kon zich daar in vinden. Dat het golfuitje een vervolg moet krijgen staat niet ter discussie, de locatie wel. Zo hier en daar was hoorbaar ‘’Gut Duneburg is mooi, maar we willen nu ook wel eens ergens anders zien’’. De dagen werden afgesloten met een gezellige prijsuitreiking en nazit op het terras met een drankje en borrelhapjes en de afspraak dat ondergetekende zich met bevriende hulptroepen gaat oriënteren op de mogelijkheden. De Duneburg gangers (laten we het zo eerst nog maar even noemen) worden daarover nog geïnformeerd. Suggesties voor een passende nieuwe naam zijn welkom. Dank aan Hylko v.d. Wal van De Tijd Wonen voor het beschikbaar stellen van 60 golfballen met ervaring. Rest mij nog een woord van dank aan Joop Pottinga en Rikus Molenaar voor assistentie en adviezen en in het bijzonder een woord van dank voor alle deelnemers voor de gezellige dagen en reacties na afloop. Dick Saakstra

Off Course!

19


20

Off Course!


Naar een actieve begeleiding van onze jeugd Zoals al eerder gemeld hebben we weer een, zij het kleine, jeugdcommissie. Voor de zomervakantie heeft dit geresulteerd in veel “papieren” activiteiten om een beleidsplan te schrijven. Naast dat de lessen voor de jeugd weer zijn gestart is er ook een cursus gestart voor het behalen van het GVB voor onze jeugdleden op onze club. Nu, na de zomervakantie, gaat het echte werk voor de jeugdcommissie beginnen. We zijn er namelijk niet alleen met het geven van lessen en het organiseren van een GVB-cursus. De jeugdcommissie is ambitieus en wil in een compleet jaarprogramma een drietal zaken bereiken. Dit zijn naast de al genoemde lessen ook het trainen en het spelen. Doel en uitgangspunt is het plezier in golf maar ook het creëren van een binding met de groep. Daarbij is het van belang dat je groepjes kunt samenstellen van gemiddeld een zelfde leeftijdscategorie. Dus geen puber die samen lest, traint en speelt met iemand van 6 jaar. Onontbeerlijk daarbij zijn jeugdcoaches die samen met de jeugdcommissie en de (jeugd) professional uitvoering kunnen geven aan dat wat wij willen realiseren met ons jeugdbeleid. Daarbij is 29 september 2011 voor ons een belangrijke dag. Dan tekent Ben Ruijs als voorzitter van het bestuur de samenwerkingsovereenkomst “Committed to Jeugd” met de NGF. Hiervoor hebt u een uitnodiging ontvangen. Doel daarbij is niet om zo snel mogelijk het certificaat te behalen en het schildje op onze gevel te plakken. Zie het te bereiken eindresultaat meer als middel om een actief jeugdplan vorm en uitvoering te gaan geven. Door de ondertekening van deze samenwerking krijgen we via de NGF de beschikking over heel veel kennis en ervaring van andere clubs. Andere clubs die ook actief bezig zijn gegaan om met behulp van de NGF hun jeugd een eigen plek te geven binnen de club. Door de ondertekening krijgen we ook de beschikking over heel veel lesmateriaal en spelvormen om “door het jaar heen” een aantrekkelijk programma voor onze jeugd te realiseren. Kortom voorwaarden die wij als bestuur van belang vinden om meer jeugdleden enthousiast te krijgen voor golf en onze club in het bijzonder. Op het moment van de start van deze jeugdcommissie hadden we 35 jeugdleden. Door een aantal nieuwe aanmeldingen met het starten van de lessen hebben we nu ruim 40. Wij als bestuur en jeugdcommissie streven er naar dat 10 procent van onze leden bestaat uit jeugdleden. Dit is zeker realistisch om reden dat we een aantal jaren terug ook een 100 tal jeugdleden hadden. Maar al deze activiteiten en het papierwerk staat en valt met de daadwerkelijke begeleiding en begeleiders van onze jeugd. Ook wij zijn ooit eens enthousiast gemaakt en gebleven doordat we niet alleen les hebben gehad maar dat wij “in de baan” werden meegenomen door meer ervaren spelers. Natuurlijk doen we een beroep op (groot)ouders voor de begeleiding. Maar ook zullen we andere leden actief benaderen. Een cursus jeugdcoach willen we dan ook zo snel als mogelijk is samen met de NGF realiseren. Bij voldoende deelname bestaat de mogelijkheid dat deze op onze club gegeven wordt. Natuurlijk hebben we het liefst dat u zich spontaan aanmeldt. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de jeugdcommissieleden. Dit zijn Rob Hartmans van de Rijdt, Johan Robijn en Johan van der Meer. Bedenk dat naast het geven van uw tijd u en wij er als club veel voor terug krijgen. Namelijk een club die springlevend is en haar bestaan niet alleen dankt aan oudere spelers. Roel Bakker, bestuurslid jeugd Off Course!

21


Natuur op de golfbaan

De Leeuwarder golfclub wil zijn leden bewust maken van de bijzondere omgeving van het complex in de Groene Ster. Het vergaren van een certificaat helpt daarbij. Hoog op een paalnest, aan de rand van een bosje, vechten twee jonge ooievaars om een prooi die net door een van hun ouders is gebracht. Ze trekken en scheuren aan de buit, houden even een adempauze om er dan weer vol tegenaan te gaan. De uiteindelijke winnaar laat de prooi zichtbaar door de hals naar binnen glijden. Terwijl golfers op de baan een balletje slaan, proberen Peter van den Broek, Wim Cath en Rob Duvergé van de Leeuwarder golfclub er samen met hoofd greenkeeper Erik van der Laan achter te komen waar de ooievaars precies om vechten. Het is lastig. Een mol, oppert de een, een rat, vermoedt de ander. Of zou het een jong haasje zijn?

Groot blaasjeskruid bloeit uitbundig

Het tafereeltje maakt in een klap duidelijk wat de mannen willen laten zien. Op het complex in de Groene Ster besteedt de golfclub steeds meer aandacht aan natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een speciale werkgroep bezig een certificaat van de internationale golforganisatie, gevestigd in Schotland te verwerven.

Dat is veel meer dan alleen speelruimte voor de golfers. Het totale terrein is 72 hectare. Daarvan wordt de helft gebruikt voor de sport, de rest is natuur. Daar komt bij dat de baan in de Groene Ster vlakbij wettelijk beschermde natuurgebieden ligt. Er zijn zelfs plannen voor een ecologische verbindingszone die dwars door het complex loopt, vertelt Duvergé.

Aan deze GBO-certificering zijn voorwaarden verbonden, onder andere op het gebied van energie en natuurbeheer. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest wordt

bijgehouden en de kwaliteit van het water wordt geregistreerd. Er zijn luchtfoto’s van de golfbaan gemaakt, waarop duidelijk wordt wat het complex zoals herbergt.

Voor een deel zijn de planten inmiddels geïnventariseerd. Dat leverde bijzondere vondsten op in een poel staat het grote blaasjeskruid volop in bloei. Verderop staat een sloot vol krabbescheer. Dat is een teken dat het water schoon is. De krabbescheer trekt bovendien zeldzame libellen aan. Koningsvaren, waterdrieblad, zwanebloem en ongevlekte rietorchis zijn wettelijk beschermd. Wateraardbei, moeraswolfsklauw en verschillende fonteinkruiden staan op de rode lijst van bedreigde soorten.

De jonge ooievaars krijgen eten

22

Off Course!

En dan zijn er nog de dieren. Vlinders en libellen moeten nog in kaart worden gebracht en de Leeuwarder hengesportvereniging zal de vissen inventariseren. De golfers zien zelf geregeld reeën lopen. Van der Laan treft soms een wezeltje, een hermelijn of een bunzing.


Rob Duvergé en Erik van der Laan bekijken een slootkant. Op de achtergrond Peter van den Broek en Wim Cath

De greenkeeper is zelf bijzonder geïnteresseerd in de flora en fauna van de golfbaan. Zo volgt hij wat er in de 129 nestkastjes op het complex gebeurt. Bijzonder is de aandacht voor spreeuwen. Die krijgen ook kunstmatige nestgelegenheid aangeboden. In woonwijken vormen deze vogels nog wel eens een probleem, maar op de golfbaan zijn ze welkom. Ze vreten de langpootmuggen op die uit de engerlingen komen. Die engerlingen kunnen een plaag vormen voor de grasmat. ,,Zo zijn de spreeuwen biologische bestrijders van ongewenste beestjes”, legt Cath uit.

Uiteindelijk zullen alle inventarisatiegegevens voor de aanvraag bij de GEO worden gebundeld. Resultaat van het werk dat nu al gedaan is, is dat de golfers zich bewust worden van de omgeving waarin ze verblijven. Dan levert veelal positieve reacties op. Maar vrijblijvend is de certificering niet. Als alles straks in kaart is gebracht, moet er aan de hand van een beheerplan voor worden gezogd dan de bijzondere natuurwaarden bewaard blijven, vertelt Van den Broek. Eens in de drie jaar komen inspecteurs kijken of de golfclub zich aan de plannen houdt.

Sluitingsdatum kopij voor de volgende Off Course!

15 november Pad

Off Course!

23


accountants voor ondernemers met visie

Nicolai & Tabak Drachten | Groningen | Hurdegaryp

www.nicolaitabak.nl

Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN: UÊÃviiÀۜÊÃ>՘>«iˆ˜ÊUÊÃ̜œ“V>Lˆ˜iÊUÊLˆ˜˜i˜‡Ê i˜ÊLՈÌi˜Ã>՘>½ÃÊUÊ}iÛ>ÀˆiiÀ`iʎœÕ`iÊ`œÕV…iÃÊ UÊ`œ“«iL>`ÊUÊÜ>À“ÊۜiÌi˜L>`ÊUÊÛiÀÜ>À“`ÊLՈÌi˜‡ âÜi“L>`ÊUʏœÕ˜}iÃiÀÀiʓiÌÊÌiÀÀ>ÃÊi˜ÊՈÌâˆV…Ìʜ«Ê `iÊÌՈ˜ÊUÊÀÕÃÌÀՈ“ÌiʓiÌʏÕÝiÊÜ>ÌiÀLi``i˜Ê

ONZE BEHANDELINGEN:

i˜Ê…iiÀˆŽÊ`>}iÊiÀÌÕÃÃi˜ÕˆÌ°Êi˜ˆiÌÊÛ>˜Êii˜Êœ˜Ìë>˜˜i˜`iÊ Li…>˜`iˆ˜}°Ê"«>`i˜Êˆ˜Ê`iÊÃviiÀۜiÊÃ>՘>ʜvʅiÌÊÃ>˜>ÀˆÕ“] âœÕÌÃÌii˜}ÀœÌ]Ê܅ˆÀ«œœ]ÊâÜi“L>`Êi˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽÊ…iÌÊ }iâiˆ}iÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜Ì°Êi˜ˆiÌʜ˜`iÀʅiÌÊ}i˜œÌÊÛ>˜Êii˜Ê…>«i]Ê `À>˜ŽiʜvÊii˜ÊՈÌ}iLÀiˆ`Ê`ˆ˜iÀ°ÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiʈ˜Ê ÕÀ}Փ\Ê ii˜ÊÜi`>>`ÊۜœÀʏˆV…>>“Êi˜Ê}iiÃÌt

iiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ ÝVÕÈÛiÊ >À` *ÀœwÊÌiiÀÊÛ>˜Ê`iÊ«ÀˆÛˆi}iÃÊ Û>˜Ê`iÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ Ê ÝVÕÈÛiÊ >À`°ÊˆŽÊۜœÀÊ`i ˆÌi° iLà ۜœÀ`ii˜Êœ«Êœ˜âiÊÜ

24

Off Course!

ˆ>“>Üi}ÊÈӇÈ{ÊʙÓx£Ê Ê ÕÀ}ՓÊÊ/i°Êäx££Ê{nÊ£™Ê™äÊÊ ˆ˜vœJiiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜ÊÊÜÜÜ°iiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜

UÊÃV…œœ˜…iˆ`ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UʏˆV…>>“ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UÊ`ÕÕÀâ>“iʜ˜Ì…>Àˆ˜}Ê UÊLœ`ÞÊÃÕ}>Àˆ˜}ÊÊÊÊ Uʘ>}iÛiÀâœÀ}ˆ˜}Ê UÊLi…>˜`iˆ˜}i˜ÊۜœÀÊ`iʓ>˜Ê Uʜ˜Ìë>˜˜ˆ˜}Ó>ÃÃ>}iÊ UÊۜiÌÀiyÊiݓ>ÃÃ>}iÊ UÊëœÀ̓>ÃÃ>}iÊ UʅœÌ‡Ã̜˜iʓ>ÃÃ>}iÊ UÊň>ÌÃÕʓ>ÃÃ>}iÊ Uʅœœv`“>ÃÃ>}iÊ UʜÀ>˜}ʓ>Õʓ>ÃÃ>}iÊ UÊ-Žˆ˜wÊÅÊLi…>˜`iˆ˜}Ê Ê “iÌÊ>ÀÀ>Ê,Õv>ÊۈÍiÃÊ UÊëiVˆ>iÊ>ÀÀ>˜}i“i˜Ìi˜


Test je regelkennis antwoorden pagina 18:

”Golf Klaverjassen” Herhaalde oproep en de laatste kans om je op te geven! Beste Golfers, Tot op heden hebben zich 10 leden via de mail opgegeven voor het “Golf Klaverjassen”. Daarbij kunnen wij helaas geen rekening houden met mondelinge toezeggingen op het terras of in het clubhuis. De achtergrond hiervoor is de uitdrukking “als de wijn is in de man (vrouw) is de wijsheid in de kan”. Vandaar deze herhaalde oproep om deel te nemen aan deze verslavende sport, het is net golfen. Wij gaan uit van minimaal 16 deelnemers om van start te kunnen gaan. Nog even en dan dwarrelen de sneeuwvlokken weer door de straten. Voorkom dat je dan moet zeggen “had ik mij maar opgegeven voor het klaverjassen”. Hierbij nogmaals de informatie zoals wij e.e.a. willen opzetten. Binnen Leeuwarder Golfclub de Groene Ster willen wij “Golf Klaverjassen” van de grond krijgen. Volgens ons zijn er genoeg leden die na het lopen van 9 holes op de club willen lunchen, om daarna dit edele kaartspel te beoefenen. De bedoeling is om één keer per maand een klaverjasinstuif te houden. Dit doen wij in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart. Eerst lopen wij 9 holes, dan gaan wij lunchen en daarna spelen wij drie rondes van acht partijen. Je speelt niet met een vaste partner, de indeling volgt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 09.30 start eerste flight, 12.30 uur lunch/lopend buffet, 13.30 uur klaverjassen,15.00 uur einde en prijsuitreiking. Het gaat vooral om de gezelligheid, dus er mag tijdens het klaverjassen gelachen worden. Om dit op te zetten willen wij natuurlijk eerst weten of er binnen de vereniging genoeg belangstelling voor is. Als je mee wilt doen aan het “Golf Klaverjassen” mail dit dan aan Sjoerd Pelder (sjpelder@hetnet.nl) of aan Dick Saakstra (d.saakstra@upcmail.nl). Als er voldoende belangstelling is gaan wij de plannen verder uitwerken en volgt er nadere informatie.

1. De speler moet de bal spelen als zijnde zijn provisionele bal. Het wordt dus zijn 4e slag. Tip: merk je provisionele bal anders dan je oorspronkelijke bal om vergissingen te voorkomen. 2. Een bal ligt in de waterhindernis als hij erin ligt of enig deel van de bal de waterhindernis raakt. (def. blz. 46) De palen staan in de waterhindernis, dus de bal ligt in de waterhindernis. 3. Het antwoord is a. De bal is bewogen volgens reg. 18-2

Bijzonder natuurverschijnsel in juni, blikseminslag bij fairway hole 10

Met vriendelijke groet, Sjoerd Pelder, Dick Saakstra. (Organisatiecomité)

“Theateramusement” van Mick en Sugar tijdens de dinsdagavondwedstrijd op 28 juni j.l.

Ytt Siebert slaat op 31 augustus j.l. tijdens de damesdag op hole 14 een hole in one

Off Course!

25


Wedstrijduitslagen Juni, juli en augustus 2011 MAANDWEDSTRIJDEN 12 juni 2011 Hcp. 0-18.4 1. Dick Kok 2. Siard Homminga Hcp. 18.4-26.4 1. Bea de Ruiter 2. Gea Visser Hcp. 26.5-45 1. Jan de Vreeze 2. Tjeerd v.d. Kooi 10 juli 2011 Hcp. 0-18.4 Hcp. 18.4-26.4 Hcp. 26.5-45 14 augustus 2011 Hcp. 0-11.4 Hcp. 11.5-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

39 pnt. 38 pnt. 41 pnt. 39 pnt. 36 pnt. 36 pnt.

1. Tristan Maher 2. Koos den Hollander 1. Marijke de Vries 2. Dick Saakstra 1. Tjeerd v.d. Kooi 2. Anneke Faber

44 pnt. 38 pnt. 38 pnt. 35 pnt. 41 pnt. 37 pnt.

1. Arno v.d. Wijk 2. Frits v.d. Meer 1. Nelly Kolk 2. Klaas Dijkstra 3. Rienk Bikowski 1. Elly den Hollander 1. Annemarie Pascal

37 pnt. 36 pnt. 35 pnt. 32 pnt. 32 pnt. 34 pnt. 36 pnt.

BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 2 juni 2011 Hemelvaartsdag Earlie birdies, Scramble 4 bal strokeplay Schitterende voorjaarsdag. Start om 06.00 met een teleurstellend aantal deelnemers . Bloemen voor de prijswinnaars en afsluiting met brunch. 1. Gerard Eekels Harry Steggerda Uilke Dijkstra Gea Visser 2. Sije Visser Tristan Maher Tineke Smeding 3. Robert Maher Douwe Koster Maarten Bijker Margriet Kooiker Longest: Robert Maher Naery: Geen zie foto’s boven 13 juni 2011 Pinksterwedstrijd Niet doorgegaan i.v.m. te weinig deelname

17 juni 2011 Midzomeravond Elandcup Scandinavische avondwedstrijd o.l.v. Nelly Kolk Met aansluitend noorderlicht souper van Wim Teeuw Wouter de Graaf heeft de Eland cup gewonnen

25 en 26 juni 2011 Clubkampioenschappen matchplay Zie pagina 14 en 15 26 juni 2011 Tussendoortje 1. Freerk v. Dijk 2. H. Meerding 3. Bertjan Bruin 30 juni 2011 Bob Nijland trofee Zie pagina 16 16 en 17 juli 2011 Clubkampioenschappen foresome Dames 1. Nicky Iles Agnes Ploegstra 2. Aukje Tiemersma Lineke Pluimgraaf Heren 1. Ed van ’t Westende Arno van der Wijk 2. Bertjan Bruin Jitze Monsma zie foto’s op blad 2 21 juli 2011 55+ wedstrijd Hcp. 0-24.6 Hcp. 24.7-36

16 juni 2011 Arendse de Wolff wedstrijd Niet doorgegaan

26

Off Course!

44 pnt. 39 pnt. 39 pnt.

Hcp. 36.1-45

1. Gabe Westra 2. Wil Rademakers 3. Sjoerd Pelder 1. Antje Rispens 2. Nellie Molenaar 3. Ytt Sybert 1. Alie Boersma

39 pnt. 36 pnt. 36 pnt. 37 pnt. 36 pnt. 34 pnt. 28 pnt.


Vervolg Wedstrijduitslagen

23 juli 2011 Niet vakantiegangerswedstrijd Hcp. 0-18.4 1. Klaas Dijkstra 2. Koos den Hollander 3. Robert Maher Hcp. 18.5-45 1. Harry Steggerda . 2. Ria Timmerman 3. G. Spaan

35 pnt. 32 pnt. 31 pnt. 29 pnt. 29 pnt. 29 pnt.

25 juli 2011 Mini cross country 55+ Zie pagina 17 7 augustus 2011 Handicart wedstrijd Zie pagina 12 12 augustus 2011 IJzer 7 toernooi 1. Edward ten Barge 2. Agnes Ploegstra 3. Dick Saakstra 4, Robert Maher 5. N. Bok 6. Frank Dijkstra 7. Johan Woudstra

36 pnt. 31 pnt. 29 pnt. 29 pnt. 29 pnt. 29 pnt. 28 pnt.

20 augustus 2011 Clubkampioenschappen Strokeplay Dames 1. Nicky Iles 235 sl. 2. Lineke Pluimgraaf 241 sl. Heren 1. Jitze Monsma 2. Arno v.d. Wijk

265 sl. 272 sl.

27 augustus 2011 Golfjournaalbeker Wedstrijd is voortijdig beëindigd i.v.m. onweer.

Trotse clubkampioenen en runners up ”foresome”

Off Course!

27


GRENZELOOS

WIE Anneke en Sjoerd Pelder Alie en Dick Saakstra WAAR Turnierplatz GC Brilon Brilon West-Duitsland www.golfclub-brilon.de WANNEER Augustus 2011 WAAROM Korte caravan vacantie WETENSWAARDIGHEDEN Mooie goed onderhouden 9 holes golfbaan op de grens van het Sauerland. Veel hoogteverschillen met panoramisch uitzicht over het land van de duizend heuvels. Handicart is een must. Eenvoudig maar gezellig clubhuis met hoog terras aan de baan. WIE VOLGT Helaas heeft niemand zich gemeld voor deze rubriek. Vandaar het maar weer ‘’dicht bij huis’’ gezocht. Je zou bijna denken dat er geen clubleden over de grens spelen, maar u en ik weten wel beter. De redactie verwacht voor het decembernummer van de Off Course veel aanmeldingen.

Sudoku

Makkelijk

28

Off Course!

Moeilijk


Off Course!

31


)FUJEFFJTEBUESPNFOFFO LBOTLSJKHFO 3BCPCBOLJTFFOCBOLWBOEF/FEFSMBOETFTQPSU8FCSFOHFOTQPSUFSTFOTVQQPSUFSTCJKFMLBBS8FNBLFO TVDDFT NPHFMJKL EPPS EF UPQ FO IFU UBMFOU TUSVDUVSFFM UF POEFSTUFVOFO &O OBUVVSMJKL [JKO XF GBOBUJFL BBOIBOHFSWBOEFSFDSFBUJFWFFOEFKFVHETQPSUCJKVJOEFCVVSU;PIFMQFOXFUBMFOUPNUFTDPSFOFO PNIVOESPNFOUFWFSXF[FOMJKLFO8BOUTVDDFTCFHJOUCJKEFTUBSU%BUJTIFUJEFF

3BCPCBOLTQPOTPSUPPLVXWFSFOJHJOH 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

32 XXXSBCPCBOLOMMOXG Off Course!

Off Course september 2011  

Off Course september 2011

Off Course september 2011  

Off Course september 2011

Advertisement