Grillska Gymnasiet Örebro 2023/2024

Page 1

Naturvetenskap El och energi Ekonomi Samhälle Estet Elitfotboll Träningsprofil

Din tid är nu Örebro Programkatalog 2023/2024


Din tid att välja Vad vill du få ut av din tid i gymnasiet? Drömmer du om att plugga på högskola eller vill du hellre gå direkt ut i jobb? Föredrar du praktik framför teori? Gör ett val som passar dig och dina drömmar!

EKONOMI­PROGRAMMET Inriktning ekonomi

Om utbildningen Du får kunskap om mark­ nadsföring, företagande, juridik, organisa­ tion och ledarskap. ÅR 1 Grunderna Du får lära dig grunderna i ekonomi samt juridik. Vi utgår från dig själv och dina styrkor och färdigheter. Du får också prova på att driva projekt och företa­ gande. Du lär känna dig själv, dina klass­ kamrater och dina lärare. ÅR 2 Företagande Du startar och driver ett UF-företag och lär dig argumentation, presen­ tation och analys. Du lär dig marknadsföring och hur du arbetar med ekonomiska kalkyler. ÅR 3 På väg ut i livet Du lär dig mer om ledarskap och organisation. Ditt gymnasie­ arbete fördjupar dig inom ett ämnesområde.

För dig som vill ha kunskap om ekonomi, juridik, marknadsföring och ledarskap. Ett högskoleförberedande program där du lär dig leda både dig själv och andra. Gå från idé till handling i verklighetsanknut­ na projekt. Du fördjupar dig genom att kombinera med elitsatsning i fotboll eller välja mellan egen idrott, fotboll, padel eller personlig träning. Kursexempel Företagsekonomi, privatjuridik, marknadsföring, ledarskap och organisation. Möjliga framtida yrken Ekonom, jurist, egenföretagare, mäklare och projektledare.

Teknik för en digital värld

Ledarskap, hälsa och träning

Naturvetenskap och träning

Reklam och kommunikation

EL- OCH ENERGI­PROGRAMMET Inriktning dator- och kommunikationsteknik – IT

SAMHÄLLS­VETENSKAPLIGA PROGRAMMET Inriktning beteendevetenskap

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Inriktning naturvetenskap

ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning estetik och media

Om utbildningen Ett praktiskt teknikpro­ gram­för en digitaliserad värld. Programmet ger dig kompetens inom branscherna IT-­ teknik, support, automation, passersystem, webbproduktion och e-handel. Möjlighet att kombinera studier med esport. Du får en yrkesexamen som är perfekt för dig som vill gå direkt till jobb. Grundläggande behörighet för vidare studier.

Om utbildningen Programmet ger dig kunskap om hur människor samarbetar och agerar. Du får kunskap om hälsa, ledarskap och att arbeta i projekt. Du får öva dig i att debattera, argumentera och skriva.

Om utbildningen Programmet ger kunskap om vetenskap, natur och människa. Pro­ grammet gör det möjligt att söka ett brett utbud av universitets- och högskoleutbild­ ningar. Du har möjlighet till full meritpoäng. Du kan kombinera studier med träning flera gånger i veckan på skoltid.

Om utbildningen Programmet förbereder dig för kreativa yrken inom olika branscher. Du får kunskap inom bland annat 3D, fotogra­ fering, film, sociala medier och poddpro­ duktion. Du lär dig att arbeta med modern teknik och får kompetens inom branscherna reklam, media och kommunikation.

För dig som vill arbeta med digital utveckling och framtidens tekniska lösningar. ÅR 1 Grunderna Du får lära dig grunderna om datorer, digitalisering, automation och tekniska lösningar. Du får också lära dig att arbeta med hemsidor och elektronik. Vi utgår ifrån dig själv och dina styrkor. Du lär känna dig själv, dina klasskamrater och dina lärare. ÅR 2 Problemlösning och konstruktion Du får öva dig i digital kommunikation, felsökning och lära dig att konstruera egna nätverk. ­Likaså får du öva dig att praktiskt ansvara för projekt och att ha kundkontakt. ÅR 3 På väg ut i livet Du får fördjupad tek­ nisk kunskap och fördjupat kunnande inom nätsäkerhet. Ditt gymnasiearbete förbereder dig för det yrke du siktar mot. Du använder dig av det du lärt dig ute i verkligheten och på praktiken (APL).

Få en internationellt gångbar Cisco-certifie­ ring. Välj spår esport som individ­uellt val. Kursexempel Webbutveckling, kommunika­ tionsnät, elektronik och nätverksteknik.

Lär dig att starta eget företag! Alla elever på nationella program har möjlighet att driva UF-företag med ett socialt/hållbart perspektiv.

Möjliga framtida yrken IT-tekniker, IT-­ support, passersystemstekniker och teknisk säljare.

ÅR 1 Grunderna Du lär dig om samhället, träning och om hur vi människor agerar inom olika organisationer. Vi utgår från dig själv och dina styrkor och färdigheter. Du lär känna dig själv, dina klasskamrater och dina lärare. ÅR 2 Öva ledarskap Du får arbeta med verk­ lighetsbaserade uppdrag. Du får fördjupade kunskaper om ledarskap och hälsa. Du startar och driver ett UF-företag och lär dig mer om hur människor fungerar. ÅR 3 På väg ut i livet Vi har fokus på ett ­vetenskapligt arbetssätt. Ditt gymnasie­ arbete förbereder dig för fortsatta studier inom ett område som intresserar dig.

För dig som vill arbeta med ledarskap, samhällsfrågor och hälsa. Ett program med tränings- och ledarskaps­ profil med flera tränings- eller fördjupnings­ pass i veckan. Du lär dig om människor och sam­hälle. Fördjupa dig genom att välja mellan egen idrott, fotboll, padel eller ­personlig träning. Kursexempel Idrott specialisering 1 och 2, psykologi, ledarskap och organisation, ­sociologi och kommunikation. Möjliga framtida yrken Psykolog, jurist, beteendevetare, projektledare, hälsocoach, lärare och tränare.

För dig som vill ha många valmöjligheter genom att förena naturvetenskap med kompetens inom hälsa och idrott. ÅR 1 Grunderna Du lär dig grunderna i natur­vetenskapliga ämnen och tränar inom din idrott. Vi utgår från dig själv och dina styrkor. Du lär känna dig själv, dina klass­ kamrater och dina lärare. ÅR 2 Öva ledarskap Du får arbeta med verk­ lighetsbaserade uppdrag. Du fördjupar dina kunskaper om hälsa och naturvetenskap. ÅR 3 På väg ut i livet Vi har fokus på ett ­vetenskapligt arbetssätt. Ditt gymnasie­ arbete förbereder dig för fortsatta studier inom ett område som intresserar dig.

Här läser du ett högskoleförberedande pro­ gram med träningsprofil med flera tränings­ pass i veckan. Du fördjupar dig genom att kombinera med elitsatsning i fotboll eller välja mellan egen idrott, fotboll, padel eller personlig träning. Kursexempel Idrott specialisering 1 och 2, biologi 1 och 2, kemi 1 och 2 och tränings­ lära. Möjliga framtida yrken Läkare, miljövetare, civilingenjör och sjukgymnast.

ELITFOTBOLL – NIU/LIU

Elitsatsning på fotboll och studier För dig som vill att fotboll och träning genomsyrar utbildningen i olika kurser. • Gå i en klass med enbart fotbollsspelare. • Schema där studiegången är anpassad både för en elit­ satsning på fotboll och studier. • Nära samarbete med flera olika klubbar. • Individuell coachning på hög nivå med hjälp av elit­ utbildade fotbollstränare och tillgång till målvaktstränare, fystränare, sjukgymnast, ­rehabilitering, alternativ ­träning och mental träning.

ÅR 1 Grunderna Du lär dig arbeta med digitala verktyg för foto, film, podcasts och sociala medier. Vi utgår från dig själv och dina styrkor. Du lär känna dig själv, dina klasskamrater och dina lärare. ÅR 2 Öva ledarskap Du får arbeta med verk­ lighetsbaserade uppdrag och fördjupar dig inom digitalt skapande. Du lär dig hur man på bästa sätt når ut till olika målgrupper med sitt budskap. Du startar och driver ett UF-företag med inriktning inom media. ÅR 3 På väg ut i livet Ditt fokus ligger på att skapa riktiga medieproduktioner och arbetsprover för fortsatta studier inom reklam, media och kommunikation. Ditt gymnasiearbete förbereder dig för det yrke du siktar mot.

Läs mer om elitfotboll: grillska.se/orebro

För dig som vill arbeta inom kreativa framtidsbranscher med till exempel film, sociala medier och design. Ett högskoleförberedande program där du lär dig grunderna inom reklam, media och kommunikation. Du arbetar verklighetsnära i skolans fotostudio och medialabb där du lär dig bland annat infografik. Kursexempel Medieproduktion, digitalt skapande och foto. Möjliga framtida yrken Medieproducent, fotograf, 3D-tekniker, AD, social media manager, filmare, jurist eller lärare.

Med reservation för ändringar

Företagande, ledarskap och ekonomi

NYTT PÅ GRILLSKA ÖREBRO!

” Grillskafamiljen är ordet som beskriver skolan bäst! Att träna, äta och plugga tillsammans med underbara lärare och klasskompisar gör skolan så mycket roligare.” Linnéa, fd elev på elitfotboll

INTRODUKTIONSPROGRAM • Programinriktat val • Språkintroduktion • Individuellt alternativ Läs mer: grillska.se/orebro


Välkommen till Grillska

Foto: Richard Ström

Varför Grillska?

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Hos oss kan du välja mellan fem nationella program och tre introduktions­ program. Du som vill kan kombinera studierna med idrott på olika nivåer – oavsett program (NIU, LIU, träningsprofil inom egen idrottssatsning, fotboll, padel, personlig träning och esport). Vi har tillgång till flera fina idrottsanläggningar. Skolan ligger strax utanför centrala Örebro och du tar dig enkelt hit med kollektivtrafiken.

Vi vill vara den bästa skolan för dig som väljer oss. Här finns en levande värdegrund som utgår från allas lika värde. Medmänsklighet och tolerans är grundläggande för oss, alla ska få möjlighet att växa. Därför sätter vi stort värde på det personliga mötet. Vi vill att du ska lyckas och genom höga förväntningar både på dig och på oss själva ger vi dig de bästa förutsättningarna. Målet är att du ska ta studenten med goda kunskaper, en positiv självbild, ett samhällsenga­ gemang och en vilja att bidra till ett bättre samhälle för alla.

Mentorspass där du bland annat arbetar med motivation och självledarskap. Hälsofrämjande aktiviteter för studiemotivation, hållbara levnadsvanor och balans i livet. Sammanhållna lektionspass ger färre salsbyten, arbetsro och varierat arbete.

” Det viktigaste för mig är att du på vår skola får utvecklas, att du kommer så långt som möjligt i dina studier och att du får en personlig utveckling.”

Omvärldssamtal där du får reflektera kring aktuella samhällsfrågor. Värdeskapande lärande där du skapar värde eller nytta för någon annan, ger ökad motivation och engagemang.

Kristoffer Carlring, rektor

Fysisk aktivitet för ett ökat lärande Att regelbunden fysisk aktivitet ger bättre studieresultat är bevisat genom forskning. När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre, du påverkar även koncentra­ tion, minne, sömn, kreativitet och stresstålighet. Sammantaget får du bättre förutsättningar för att må bra och lyckas bättre med dina studier och ditt lärande. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna. Därför ingår hälsa och fysisk aktivitet som

av eleverna uppger att de känner sig trygga på skolan.

På Grillska arbetar vi med en pedagogisk modell, som har följande kännetecken:

ett naturligt inslag i utbildningen. Vill du fördjupa dig ytterligare inom träning har du möjlighet att välja någon av våra fem träningsprofiler: egen idrott, fotboll, padel, personlig träning eller esport. • Två träningspass i veckan. • Tillgång till utbildade instruktörer, fina träningsanläggningar och gym. • Egna träningskläder och möjlighet att åka på träningsresa.

Dina drömmar och mål i centrum Foto: Richard Ström

På Grillska arbetar vi efter en pedagogisk modell med fokus på lärande och kunskapsutveckling. Utbildningarna utmärks av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning. Vi satsar på en elev­ hälsa som finns här för dig och stöttar när du behöver.

98%

Grillska Gymnasiet bärs av idén att utbildning gör skillnad. Vi ser dig. Vem du än är och vad du än drömmer om. Vi drivs av vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle, där elever får kunskap och kraft att göra skillnad.

Följ oss! Se vad som händer på skolan genom att följa oss här: /grillskaorebro /grillskaorebro /grillskaorebro

Nyfiken på att veta mer om vår skola? Scanna koden för mer info!

Engagemangsutbildning i åk 1 hos den lokala stads­ missionen ger insikt i hur du kan engagera dig i och bidra till ett mänskligare samhälle. SMS:a GYVAL till 72660, för upp­ dateringar i sms!

Grillska Gymnasiet Örebro Bettorpsgatan 12 703 69 Örebro 019-603 28 30 grillska.se/orebro orebro@grillska.se

Möjlighet att driva UF-företag med socialt/hållbart perspektiv i årskurs 2.

Grillska Gymnasiet är en friskola som drivs av Stadsmissionens ­Skolstiftelse – en av Sveriges största idéburna skolaktörer. Läs mer på: grillska.se/om-­ stadsmissionens-skolstiftelse


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.