Välkommen till Grillska Gymnasiet Västerås

Page 1

Ekonomi El & energi Estet Samhäll Teknik

Västerås 2022/2023


Drömmer du om att plugga på högskola eller vill du hellre gå direkt ut i jobb? Föredrar du praktik framför teori? Vad vill du få ut av din gymnasietid? Gör ett val som passar dig och dina drömmar!

Ekonomi

El & energi

Estet

Samhäll

Ekonomi

Dator- & kommunikationsteknik – IT

Estetik & media – media

För dig som vill få kunskap om företags­ ekonomi och juridik och som vill utöva entreprenörskap genom att driva företag redan på gymnasiet.

För dig som är intresserad av datorer, nät­ verkslösningar och nätverkssäkerhet samt vill kombinera teori med praktiskt arbete.

För dig som vill läsa ett högskoleförberedan­ de program som förbereder dig för att arbeta inom informationsdesign, kommunikation och media eller vidare studier. Programmet passar dig som vill utveckla din kreativitet inom filmiskt berättande och grafisk form.

Beteendevetenskap – träning och ledarskap

ÅR 1 Du lär dig grunderna i företags­ekonomi och privatjuridik. Du får också pröva på företagande i mindre format.

Om utbildningen Programmet är yrkesförberedande – ­perfekt för dig som vill gå direkt till jobb. Yrkes­utgången nätverkstekniker ger goda möjligheter till jobb efter examen. Välj hög­ skoleförberedande kurser om du vill plugga vidare. Få efterfrågad kompetens inom infor­ mationsteknik och digitalisering. Skaffa en internationellt gångbar Cisco-certifiering. 15 veckors praktik (APL) i år 3 utvecklar värdefulla förmågor som krävs i arbetslivet.

ÅR 2 Du startar, driver och avvecklar ett före­ tag inom Ung Företagsamhet. Du tränar dig i argumentation, presentation och analys.

ÅR 1 Få kunskaper om grundläggande datorteknik och nätverk samt grunderna i el och mekanik.

Om utbildningen Lär dig att leda både dig själv och andra. Gå från idé till handling i verklighetsanknut­ na projekt. Ekonomiprogrammet, som är högskoleförberedande öppnar många vägar framåt.

ÅR 3 Du fördjupar dig inom programmet genom gymnasiearbetet. Du lär dig om ledarskap och organisation på en mer avancerad nivå.

Lär dig att starta eget företag eller driva ett projekt! Alla elever läser kursen entreprenörskap där du tränar din förmåga att förverkliga en idé. I kursen kan du driva eget företag inom ramen för Ung företagsamhet eller ett projekt inom ett område du vill lära dig mer om. Kanske vill du genomföra en förändring i samhället utifrån ett hållbart eller socialt perspektiv?

Kursexempel Företagsekonomi 1 + 2, Privatjuridik, Entreprenörskap och företagande, Mark­ nadsföring, Ledarskap och organisation, Affärsjuridik, Matematik 2b + 3b. Möjliga framtida yrken Jurist, civilekonom, egenföretagare, mäklare, projektledare eller kommunikatör.

ÅR 2 Lär dig grunderna i serverhantering och fördjupa dina kunskaper inom nätverkstek­ nik och nätverksadministration. Här lägger du grunden för din praktik (APL). ÅR 3 Fördjupa dig inom nätverkssäkerhet samt serverhantering och praktisera en hel termin (APL).

Kursexempel Datorteknik, nätverkssäkerhet, nätverks­ teknik, elektronik och mikrodatorteknik. Möjliga framtida yrken Nätverks- eller supporttekniker, system­ ansvarig, IT-utvecklare, datatekniker.

Om utbildningen Du får lära dig att skapa ditt eget uttryck och hjälpa andra att nå ut med sitt bud­ skap. Det innebär verklighetsnära uppgifter i skolans fotostudio, poddstudio med hjälp av professionell programvara och teknik. År 1 Lär dig använda digitala verktyg för att skapa medieprodukter med kvalitet och eget uttryck. År 2 Arbeta med verkliga uppdrag som lär dig hjälpa andra att förmedla sitt uttryck. Lär dig mer om olika kommunikationssätt till exempel filmberättande. Kunskaperna inom digitalt skapande fördjupas med hjälp av bland annat 3D. ÅR 3 Fokus på skarpa projekt som spetsar dina kunskaper och tillsammans med gymnasiearbetet förbereder dig för fortsatta studier inom kultur, media, kommunikation och design.

Kursexempel Film- och teveproduktion, fotografisk bild, digitalt skapande, estetisk kommunikation, medieproduktion och entreprenörskap. Möjliga framtida yrken Filmfotograf, grafisk formgivare, illustratör, animatör, manusförfattare, kommunikatör, AD och kulturvetaryrken.

För dig som vill arbeta med människor, organisation och utveckling samt är intresserad av samhällsfrågor och hälsa. Om utbildningen Ett högskoleförberedande program med tränings- och ledarskapsprofil med flera träningspass i veckan. Profilen sker i sam­ arbete med First Class Gym där det också finns möjlighet att träna på fritiden. ÅR 1 Du lär dig grunderna i träning, både kondition och styrka. Vi lägger under året en god teoretisk grund inför fortsatta studier på programmet. ÅR 2 Du får fördjupade kunskaper inom träning och utvecklar ditt ledarskap. Genom projekt som “PT-projektet” får du tillämpa dina kunskaper praktiskt. ÅR 3 Du arbetar mer med ditt ledarskap och fördjupar dina kunskaper inom beteende­ vetenskap. Här förstärker vi det vetenskap­ liga arbetssättet och förbereder dig för fortsatta studier.

Kursexempel Idrott specialisering 1 och 2, idrott och ­hälsa, psykologi, ledarskap och ­organisation, sociologi, ­kommunikation, pedagogiskt ledarskap. Möjliga framtida yrken Polis, psykolog, projektledare, personal­ vetare, hälsocoach, personlig tränare, lärare och ledarskapsyrken.

Adam Nordmark, El & energi (IT)

Samhäll

Teknik

Medier, information och kommunikation – media

Informations- & medieteknik

För dig som är intresserad av samhälls­ frågor och vill lära dig att kommunicera starka budskap i medieprodukter med externa uppdragsgivare. Om utbildningen Ett högskoleförberedande program med en omväxlande kombination av praktiska och teoretiska studier. Undervisningen ger en bred bildning som öppnar dörrar för vidare studier inom medier eller det samhälls­ vetenskapliga fältet ÅR 1 Grundläggande kurser där du lär dig skapa medieprodukter med kvalitet. ÅR 2 Utveckla din förmåga att komm­un­i­­­­­ce­ ra budskap i målgruppsanpassade projekt med externa uppdragsgivare. ÅR 3 Fortsättningskurser inom samhälle och kommunikation med fler skarpa projekt spetsar dina kunskaper.

Kursexempel Journalistik, reklam och information, medieproduktion, fotografisk bild, digitalt skapande, entreprenörskap och psykologi. Möjliga framtida yrken Kommunikatör, journalist, psykolog, lärare och samhällsvetaryrken.

För dig som vill studera vidare inom teknik eller naturvetenskap och är intresserad av matematik, programmering och naturveten­ skapliga ämnen. Om utbildningen Ett högskoleförberedande program där du får arbeta med relevant teknik på lektioner, där teori och praktik varvas. ÅR 1 Du får grundläggande kunskaper i vetenskapliga och tekniska arbetssätt. ÅR 2 Inriktningskurser ger dig fördjupade kunskaper i vetenskapliga och tekniska arbetssätt. ÅR 3 I vald profil fördjupar du dig i dina karaktärsämnen och gör dig redo för vidare studier.

Välj profil •P rogrammering: fördjupa dig inom ­matematik och programmering. • Naturvetenskap: fördjupa dig inom ­biologi och kemi. Oavsett profil kan du också läsa fysik och/eller matematik. Kursexempel Programmering, webbutveckling, kemi, fysik, biologi. Möjliga framtida yrken Civilingenjör, biotekniker, programmerare och webbutvecklare.

Med reservation för ändringar

Vilket program passar dig bäst?

”En lugn och trygg arbetsmiljö som välkomnar elever. Lärarna arbetar tillsammans på ett effektivt sätt, för att förbereda oss elever på arbetslivet.”


Välkommen till Grillska!

Varför Grillska?

97% av eleverna uppger att skolan arbetar efter princi­pen om allas lika värde.

Vi är skolan för dig som vill gå i en mindre skola med engagerade lärare och en familjär stämning. På Grillska arbetar vi efter en pedagogisk modell med fokus på lärande och kunskapsutveckling. Den bottnar i vår värdegrund om varje individs lika värde, där varje elev ska bli sedd, bekräf­ tad­­och respekterad. Utbildningen präglas av samhälls­ eng­age­mang, entreprenörskap och hälsa, och har en tydlig verklighetsanknytning, oavsett vilket program du väljer.

På Grillska arbetar vi med en pedagogisk modell, som har följande kännetecken: Mentorspass där du bland annat arbetar med motivation och självledarskap. Hälsofrämjande aktiviteter för studiemotivation, hållbara levnadsvanor och balans i livet.

På Grillska gymnasiet har du sammanhållna längre lektioner. Det ger tid för dig att komma in i ämnet och du hinner ställa frågor till läraren. Färre salsbyten, uppstar­ ter och avslut skapar arbetsro och gör det möjligt att variera arbetssätten och genomföra samman­hängande projekt.

” Välkommen till en skola där du som elev möts av en atmosfär som präglas av starka studieresultat, god sammanhållning och en tilltro till ungas förmåga och vilja att utvecklas!”

Omvärldssamtal där du får reflektera kring aktuella samhällsfrågor. Värdeskapande lärande där du skapar värde eller nytta för någon annan, ger ökad motivation och engagemang.

Ewa Ekström, rektor

Ung entreprenör

Grillska gymnasiet Västerås Port-Anders Gata 3 722 12 Västerås 021–470 57 80 grillska.se/vasteras vasteras@grillska.se

I kursen entreprenörskap som läses på alla program på skolan så väljer eleverna att driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet eller ett större projekt inom ett intresseområde. ”YourBox UF hade som affärsidé att sälja presentlådor som gav kun­ den chansen att prova olika närproducerade produkter, n ­ oggrant utvalda av oss i företaget. UF-året utmanade oss på flera sätt men det gav oss också möjligheten att växa som individer och i slutet av UF-året var vi även pristagare i ”årets socialt ­hållbara företag”. Anna Karlsson, Hedda Hjelm, Filippa Kjörling och Madeleine Stolpe, SABET19

SMS:a GYVAL till 72660, för upp­­ dateringar i sms!

Förberedande volontärutbildning i åk 1 hos den lokala stadsmissionen ger insikt i hur du kan engagera dig i och bidra till ett mänskligare samhälle.

Följ oss! Se vad som händer på skolan genom att följa oss här:

Datum för öppet hus Se grillska.se/vasteras för tider och datum. Prova oss! Är du nyfiken på hur en skoldag ser ut hos oss? Boka en prova-på-dag! Kontakta din SYV eller mejla vasteras@grillska.se

Möjlighet att driva UF-företag med socialt/hållbart perspektiv i årskurs 2.

/grillskavasteras /grillska_vasteras

Nyfiken på att veta mer om vår skola? Scanna koden för mer info!

Foto: Maja Brand, Emelie Larsson.

Många av projekten genomförs tillsammans med före­ tag eller organisationer. Det kan handla om att skapa en informationsfilm, genomföra en marknadsundersökning eller vara personlig tränare. Vi tror att elever lär sig mer, får ökade kunskaper och tilltro till sin egen förmåga genom att skapa värde för andra. Målet är att du ska ta studenten med goda kunskaper, en positiv självbild, ett socialt enga­ gemang och en vilja att bidra till ett bättre samhälle för alla.

Sammanhållna lektionspass ger färre salsbyten, arbetsro och varierat arbete.

Grillska Gymnasiet är en friskola som drivs av Stadsmissionens ­Skolstiftelse – en av Sveriges största idéburna skolaktörer. Läs mer på: grillska.se/om-­ stadsmissionens-skolstiftelse