TG RETNINGSLINJER (2012)

Page 1

Retningslinjer til forfattere For at smidiggøre produktion af Tidsskriftet Grønland og opnå det bedste resultat bedes forfatterne følge følgende retningslinjer:  Manuskripter skal leveres elektronisk i formatet Word til PC. Manuskriptet skal leveres i 12 pt. Times New Roman. Manuskriptet fremsendes til redaktøren.  Illustrationer fremsendes klar til trykning, enten pr. post (originale papirbilleder eller scanninger på CD) eller pr. mail. Elektroniske billeder skal leveres i en minimumsopløsning på 300 dpi.  Med manuskriptet fremsendes billedtekster, et kortfattet resumè af artiklen, et kort CV for forfatteren/‐erne og et portrætfoto af forfatteren/‐erne. Fagfællebedømmelse Artiklerne i tidsskrifter er ikke nødvendigvis forskningsbaserede. Tidsskriftet Grønland er imidlertid optaget på den bibliometriske forskningskoordinator og for at sikre en høj kvalitet underkastes de enkelte artikler en bedømmelse af såvel interne som eksterne forskningskyndige fagfæller. Bedømmerne er anonyme. Bedømmelsen består i hovedtrækkene af følgende spørgsmål:  Er emnet relevant og indeholder artiklen nye oplysninger?  Er den formidlingsmæssige kvalitet tilfredsstillende (sprog, illustrationer m.m.)?  Opfylder artiklen standarder for substantiel formidling? Ved bedømmelsens afslutning fremsender redaktøren forslag til rettelser i manuskriptet. Når den endelige artikel er lay‐outet, modtager forfatteren pr. e‐mail en pdf.‐udgave til endelig godkendelse. I denne udgave kan der ikke rettes ”mod manuskript”. Det betyder, at alene slagfejl, spejlvendte figurer og lignende fejl kan rettes, mens det ikke er muligt at tilføje nye afsnit, skifte figurer etc. Artiklen med eventuelle rettelser fremsendes pr. brev eller e‐mail til redaktøren. Frieksemplarer Når tidsskriftet er trykt, fremsendes en pdf.‐fil af artiklen samt tre eksemplarer af det trykte nummer af Tidsskriftet Grønland til forfatteren/ern

Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik Strandgade 102 DK-1401 København K Tlf.: 61 60 53 31 Konto: 9579-6403476/SE:19042928 dgs@groenlandselskab.dk www.groenlandselskab.dk www.tidsskriftetgronland.dk