__MAIN_TEXT__

Page 1

Retningslinjer til forfattere For at smidiggøre produktion af Tidsskriftet Grønland og opnå det  bedste resultat bedes forfatterne følge følgende retningslinjer:  Manuskripter skal leveres elektronisk i formatet Word til PC.  Manuskriptet skal leveres i  12 pt. Times New Roman. Manuskriptet fremsendes til  redaktøren.  Illustrationer fremsendes klar til trykning, enten pr. post  (originale papirbilleder eller scanninger på CD) eller pr. mail.  Elektroniske billeder skal leveres i en minimumsopløsning på  300 dpi.  Med manuskriptet fremsendes billedtekster, et kortfattet  resumè af artiklen, et kort CV for forfatteren/‐erne og et  portrætfoto af forfatteren/‐erne. Fagfællebedømmelse Artiklerne i tidsskrifter er ikke nødvendigvis forskningsbaserede.  Tidsskriftet Grønland er imidlertid optaget på den bibliometriske  forskningskoordinator og for at sikre en høj kvalitet underkastes de  enkelte artikler en bedømmelse af såvel interne som eksterne  forskningskyndige fagfæller. Bedømmerne er anonyme. Bedømmelsen består i hovedtrækkene af følgende spørgsmål:  Er emnet relevant og indeholder artiklen nye oplysninger?  Er den formidlingsmæssige kvalitet tilfredsstillende (sprog,  illustrationer m.m.)?  Opfylder artiklen standarder for substantiel formidling? Ved bedømmelsens afslutning fremsender redaktøren forslag til  rettelser i manuskriptet.  Når den endelige artikel er lay‐outet, modtager forfatteren pr. e‐mail en  pdf.‐udgave til endelig godkendelse. I denne udgave kan der ikke rettes  ”mod manuskript”. Det betyder, at alene slagfejl, spejlvendte figurer og  lignende fejl kan rettes, mens det ikke er muligt at tilføje nye afsnit,  skifte figurer etc. Artiklen med eventuelle rettelser fremsendes pr. brev  eller e‐mail til redaktøren. Frieksemplarer Når tidsskriftet er trykt, fremsendes en pdf.‐fil af artiklen samt tre  eksemplarer af det trykte nummer af Tidsskriftet Grønland til  forfatteren/ern

Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik Strandgade 102 DK-1401 København K Tlf.: 61 60 53 31 Konto: 9579-6403476/SE:19042928 dgs@groenlandselskab.dk www.groenlandselskab.dk www.tidsskriftetgronland.dk

Profile for The Greenlandic Society (CPH)

TG RETNINGSLINJER (2012)  

RETNINGSLINJER TIL FORFATTERE

TG RETNINGSLINJER (2012)  

RETNINGSLINJER TIL FORFATTERE

Profile for greenland