Starcover Pro

Page 1

STARCOVER PRO TIL LG MAJSSORTER

Giv dine majs den bedste start - vælg Starcover Pro

✓ ✓ ✓

Få højere og mere stabile udbytter Større fosfortilgængelighed Bedre rodudvikling

Breeding your profit September 2021 / Foto: Colourbox, Limagrain NL

✓ ✓ ✓

Sikker og hurtig fremspiring Bedre adgang til næringsstoffer Større stresstolerance


Starcover pro

Starcover Pro sikre dig en god og hurtig etablering om foråret og især under dårlige vækstbetingelser er denne bejdsning med til at give dine majs den bedste start. I 2021 var der en markant forbedring af fremspiringen over hele landet ved brug af Starcover Pro. Desuden bidrager Starcover Pro til forskellige biologiske processer igennem hele majssæsonen, der giver dig højere og mere stabile udbytter. For at flest mulige landmænd får en succesoplevelses med deres LG-sorter, har vi i Limagrain besluttet at gøre Starcover Pro til den nye standard bejdsning på en lang række sorter. Starcover Pro er en bejdsningen bestående af fire komponenter, der optimerer plantevæksten: Den første komponent er Redigo M, der beskytter frøet mod spirehæmmende svampe. Den anden komponent er et planteudtræk fra Guarbønnen, der få dage efter såning trækker ud i rodzonen og danner en film omkring frøet. Filmen suger jordfugt til sig og sikrer hurtigere et vandindhold på 30%, som igangsætter spiringen. Planteudtrækket bidrager ligeledes til at stimulere dannelsen af flere sekundære rødder. Dette resulterer i et større rodnet pr. plante og dermed et øget vandog nærringsstofoptag.

Den tredje komponent er bakterien Bacillus amyloliquefaciens IT 45, der lever i et symbiotisk forhold med majsplantens rødder. Bakterien lever af de affaldsstoffer som rødderne udskiller, og til gengæld udskiller bakterien en række nedbrydningsprodukter såsom fytase, der frigiver organisk bundet fosfor til planten. Derudover udskiller bakterien plantehormonerne auxin og gibberellin, der begge stimulerer rodvæksten. Den fjerde komponent Vibrance 500 FS, er et fungicid med aktivstoffet SEDAXANE. Det er særligt effektiv mod Rhizoctonia, og en positiv effekt på fremspiringen. Desuden forbedre Vibrance plantens stresstolerance overfor tørke og næringsstofmangel.

Rod-affaldsstoffer (Sukker)

Bakterie

Fosfor

Utilgængeligt fosfor Plantetilgængeligt fosfor

Breeding your profit September 2021 / Foto: Colourbox, Limagrain A/S

Jord

Rod


Starcover Pro sikrer dig:

• Bedre fremspiring • Stimulering af rod- og blad vækst • Større næringsstofoptag og fosfortilgængelighed • Forbedring af stay-green og større høstvindue

Starcover Force:

FAKTA OM STARCOVER • Stor effekt på plantehøjde i landsforsøg (10-15%) • Markant højere fosfor optag i landsforsøg (22%) • Størrer rødder både i forsøg og praksis

Denne bejdsning indeholder Starcover Pro og insekticid Force 20 CS, der indeholder aktivstoffet Tefluthrin, som beskytter mod jordboende skadedyr, såsom smælderlarver. Derudover har Force en sekundær beskyttelse mod fugle.

Starcover Force sikrer dig:

• Alle fordele fra Starcover • Beskyttelse mod skadedyr • Sekundær beskyttelse mod fugleangreb

FAKTA OM STARCOVER PRO • 4% mere udbytte med Starcover Pro • 2% mere effekt med Vibrance 500 FS • Større beskyttelse, større rodnet og mere udbytte Effect of the combinaison STARCOVER + VIBRANCE on yield (source LG Development trial network 2018 & 2019 - 13 locations France)

Planter fra LG’s eget forsøg (2018) med sorten AMBITON med og uden Starcover. Bemærk forskellen i plantehøjden og den størrer rodmasse ved planten med Starcover.

Relative Yield compared to the Standard (base 100%)

110,00%

105,00%

100,00%

95,00%

90,00%

100,0%

102,4%

104,3%

85,00%

80,00%

Standard

Starcover

Starcover Pro


følg os på facebook

Kontakt din forhandler eller Limagrain (75892200) for yderligere information.

www.lgseeds.dk