Page 1

DLF SIKRINGSNYT

NOVEMBER 2015 / NR. 4

35. ÅRGANG

Dørtelefoner skal være godt design

Side 10

S. 4

LÅSESMEDENE I FOKUS PÅ BILLUNDMØDET

S. 6

SERVICEAFTALER ER ET VIGTIGT EFTERMARKED

S. 18

MUL-T-LOCK SKABER INNOVATIV LÅSESIKRING

S. 20

NÅR SYSTEMERNE SPILLER SAMMEN DL F SIK RINGSNY T 4/2015  1


UDGIVER Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAK TION Tina Hessellund Industrikrogen 4 2635 Ishøj

med garanti

Servicekontrakter i låsesmedebranchen Af T O R B E N K L I N D T

DANSK LÅSESMEDE FORENING

Vi har i mange år snakket om at servicekontrakter i låsesmedebranchen vil være en god ide, både for vores kunder og os selv, men det er for de fleste kun blevet ved snakken.

L A YO U T & P R O D U K T I O N Grafisk Forum: 7561 3344 5041 0751 Svanemærket tryksag

OPLAG 5.000 stk. ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj Tlf. 43 770 870 Fax 7262 7282 Mail info@d-l-f.dk Web www.d-l-f.dk

Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 23. februar, 26. maj, 24. august og 11. november 2016. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlem­ mer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. D L FS B E S T YR E L S E Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Bo Mejlgaard

DLF ALMANAK KEN 2016 19/1

DLF Bestyrelsesmøde, Ishøj

18/5 - 22/5

ELF Konvention, København

21/5

DLF Generalforsamling, København

2  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

På DLF weekenden i Billund i slutningen af oktober var der et seminar med Gunnar Green fra Stockholm vedr. servicekontrakter. Seminaret var velbesøgt af medlemmerne og jeg er sikker på, at mange medlemmer fik øjnene op for vigtigheden af servicekontrakter og hvordan servicekontrakter kan være til gavn både for låsesmeden og kunden. En servicekontrakt vil give god værdi for de enkelte låsesmede, idet kontrakterne kan faktureres i januar og selve servicen kan i samråd med kunden, udføres i løbet af de første par måneder, når der alligevel er lidt stille. Låsesmeden bliver også tættere knyttet til kunden ved den årlige servicegennemgang, ligesom man kan se om sikringsniveauet stadig er det rette, om der er sket ændringer med hensyn til døre osv. Servicekontrakten giver også god værdi for kunden, idet han er sikker på at service er udført på hans sikringsløsning, at hans sikringsniveau altid er det rette, at han har fået sikret eventuelle ændringer i bygningen osv. Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer, Jeres medarbejdere, familie og andre læsere af bladet en rigtig god jul samt et godt nytår.

TORBEN KLINDT

Formand


de m e s t sl

ag k

f

de

hed en ny nd! a t s d o gør m

tøjer.

lbud I t o r Int der

ær k

Kan ikke br y

ra

ev

so

s el v

t ig

p

m

ed

Kom godt i gang med en sortimentsæske gå på www.ruko.dk/shop Indtast varenr. 948721, se hvad æsken indeholder og hent evt. manual på www.ruko.dk/slagfast

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder – stærkest af alt

ruko A/S marielundvej 20 2730 herlev

tel: 44 54 44 54 e-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

assa aBLoy, the global leader inRINGSNY door opening solutions 3 DL F SIK T 4/2015 


Låsesmedene i fokus på Billundmødet af H A N S M O R T E N S E N

Der var skruet op for kursusaktiviteterne på årets Billundmøde for DLF- medlemmer Nogle gange skal man jo lige ryste posen og sørge for at vi fornyr os. I år havde vi muligheden for at tilbyde en stribe rigtigt gode kurser. Et af dem, kurset om serviceaftaler, blev afholdt om lørdagen. Det var

den eneste mulighed. Derfor var der ikke tale om at vi holdt kick-off-møde for låsesmede, deres ledsagere og leverandører som vi plejer. Nu havde vi nogle koncentrerede dage, hvor både bestyrelsen og Vestudvalget holdt møder og hvor der altså også var kurser på programmet hver dag, også lørdag. Hvis man er lidt vidtløftig, kan man da godt sige, at vi i år havde låsesmedene i fokus på Billundmødet. Sådan siger Troels Broni, der er formand for Vestudvalget. Det er Vestudvalget, som arrangerer Billundmødet, der i år lå i dagene fra den 21. til 25. oktober. Flere heldagskurser strakte sig over flere dage, så der var virkelig tale om et koncentreret input for deltagerne. Derudover var udstillingen om lørdagen fra klokken 13 som sædvanligt et tilløbsstykke. Her blev den nyeste teknologi, systemer, løsninger til hjælp med administrative

opgaver hjemme på kontoret, og sidste nyt fra uddannelsesfronten vist frem på standene. Her kunne DLF-medlemmerne både se og føle på udstyr og teknologiske landvindinger og få en uddybende snak med konsulenterne. Eller også kunne de blot hilse på og få en sludder med de folk man har et nært samarbejde med, men måske ikke lige får hilst personligt på i hverdagen. - Jeg synes det har været helt fint med at opgradere på kursusfronten. Både i DLF og i Vestudvalget diskuterer vi jo stadig, hvordan vi har mulighed for at få flere af DLF’s medlemmer til at møde op i Billund og deltage dels i de faglige og dels i de sociale arrangementer. Og selv om vi i år har forsøgt at lægge vægten på det mere faglige, er der jo stadig mulighed for at pleje de sociale relationer til de fælles frokoster og til middagene. Nu skal vi hjem og evaluere forløbet og så tænker vi fremad med henblik på næste års møde, siger Troels Broni.

r e k s n DLF ø en alle ! l u j g i l glæde 4  DL F SIK RINGSNY T 4/2015


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader Yderligere information på www.ruko.dk/triton

in door opening solutions

DL F SIK RINGSNY T 4/2015  5


Serviceaftaler er et vigtigt eftermarked af H A N S M O R T E N S E N

Har man lavet installationen, ligger serviceaftalerne lige for. Alligevel er der mange låsesmede, som ikke gør noget ved det spændende eftermarked. Billundmødet satte fokus på serviceaftalerne med et kursus Det er altid rart når man vinder et udbud, eller får ordrer på leverig af låse- og sikringssystemer direkte fra kunderne. Men når virksomheder, skoler, boligforeninger, shoppingcentre, sportsklubber eller andre kunder med behov for en sikringsløsning, indgår en aftale med låsesmeden, er opgaven ikke nødvendigvis løst, når man overdrager kunden anlægget og fakturaen for installationen. Der er nemlig et stort marked for serviceaftaler i forbindelse med de mange installationer, som låsesmedene leverer. Det var en af årsagerne til at DLF havde placeret et kursus om serviceaftaler lørdag formiddag på Billundmødet. Her kunne de 27 deltagere høre nærmere om hvordan man gør dette eftermarked til en mere målrettet del af produktsortimentet.

Strukturerede aftaler Det var svenskeren Gunnar Green, som holdt kurset og han leverede et inspirerende indlæg med masser af vigtige pointer og kom med konkrete forslag til, hvordan man gør serviceydelserne både attraktive og nødvendige for kunderne. Det handler i høj grad om at strukturere aftalerne. Det er vigtigt at aftalerne skaber værdi for både kunderne og låsesmeden, men det er også vigtigt at indholdet i aftalerne og udførelsen af selve serviceydelserne er nøje afstemt. - Der er jo ingen grund til at levere en vare kunderne ikke betaler for. Når man er ude hos kunderne foretager man sig det, aftalerne beskriver, forklarede Gunnar Green. Begynder man at lave ting som ikke er beskrevet løser man jo opgaver man ikke

får betaling for. Og fakturerer man så det, bliver kunden sur over at man kræver løn for noget som ikke er aftalt. - Derfor skal man have styr på indholdet i aftalen og på hvornår og med hvilken frekvens man foretager servicen. Og skilt i det hele taget med at I også udfører service og har forskellige ydelser tilknyttet til dem. Alt efter omfanget af installationen og den dialog man har med kunderne kan man tilbyde den rette serviceaftale, sagde Gunnar Green. Få styr på besøgsfrekvensen I forbindelse med indgåelse af en serviceaftale er det vigtigt at man har eksakte oplysninger om installationen. Det er vigtigt at man beskriver hvordan installationen skal fungere. Herefter er det muligt at udforme aftalen om, at man med en nøje fastlagt frekvens besøger kunden for at foretage servicen. …fortsætter side 8

Billundmødet bød på et spændende kursus om serviceaftaler. Har man installeret og monteret systemer og løsninger ude hos kunderne, er den vigtigste del af salget lavet. Dermed er det også nemmere at følge op med tilbud på en serviceaftale for løsningen. 6  DL F SIK RINGSNY T 4/2015


Vi har det du har brug for... og lidt til  Vi varetager dine interesser  Fagligt personale der hjælper til med din opgave  Produktion af låsesystemer  Dag til dag levering

Besøg os på danzafe.dk DL F SIK RINGSNY T 4/2015  7

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Indlægsholderen, Gunnar Green, kom godt rundt om alle de vigtige elementer som serviceaftaler bør indeholde.

Servicen bør indeholde et eftersyn hvor man dels foretager en revision af installationen, for at kunne se om det fungerer i forhold til det, den skal kunne. Servicen kan indeholde aftaler om af man forebygger driftsstop, at man reparerer det, hvis der er noget galt og at man yder support. - I forbindelse med besøg hos kunderne skal servicen være så enkel som muligt. Når man besøger kunden er det vigtigt at man dokumenterer at man har serviceret installationen. Man undersøger jo installationen og går den efter i sømmene for at tjekke om det fungerer, som den skal. Det kan eventuelt ske i form af en aftjekning af en lang række punkter. Handlingsrapporten er næste skridt. Her foretager man reparationer inden for den aftale man har lavet. Og tjekker af. Revisionsrapporten følge op med forslag til ændringer af installationen. Hvis kunden har bygget ud eller har foretaget ændringer i driften, som kræver at man ser på om installationen skal revideres, ja, så ser man nærmere på det. Men man gør altså stadig kun det man har aftalt, forklarede Gunnar Green. Serviceaftaler gør låsesmeden fleksibel Som han kom ind på er der rigtigt mange muligheder for at få aftalerne i hus. Særligt i forbindelse med nye installationer har låsesmedene mulighederne for at tilbyde kunden en serviceaftale i forlængelse af installatio8  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

nen. Og man bør da også henvende sig til de eksisterende kunder og tilbyde servicen. DLF havde kurset på programmet, fordi man ser muligheder i at låsesmedene bliver mere opmærksomme på det vitige eftermarked. - Det kan være et godt supplement til de eksisterende ydelser og gør den daglige drift mere fleksibel. Det går jo nogle gange op og ned for forretningen og har man mange serviceaftaler i huset, kan man så vidt det er muligt udføre dem i nogle af de lidt mere stille perioder. Samtidig er det forholdsvis nemt at få aftalerne i hus. Salget er jo lavet en gang for selve installationen, og de fleste kunder er interesserede i at beskytte deres værdier. I den forbindelse er en serviceaftale en god garant for at man også holder låsesmeden forpligtet på at installationen også i fremtiden er velfungerende, siger Anders Mathiasen fra Låsekompagniet i Herning. Kortere vej til opgaverne Anders Mathiasen sidder i Vesudvalget, som arrangerer Billundmødet. Han deltog i kurset og han forklarer at mange af de mindre låsesmede går glip af nogle gode aftaler, fordi man ikke fokuserer nok på mulighederne med serviceaftalerne. - I det daglige bør låsesmede være mere klar over at der er et vigtigt marked som ligger lige til højrebenet. Uanset om man er ude hos nye eller eksisterende kunder, er der gode muligheder for at lave aftaler-

ne. På den måde holder man også kontakten ved lige med kunderne. Det sørger for at der også er kortere vej til de næste opgaver hos dem. Her mener vi i Vestudvalget at et kursus, som det afholdte, giver gode muligheder for at komme i gang med at bearbejde markedet, siger Anders Mathiasen. Serviceaftalerne løber som regel et år og kan strikkes sammen så de automatisk bliver fornyet, hvis kunden ikke opsiger dem. - Dermed er der tale om at man stille og roligt bygger flere og flere aftaler på og får mere og mere værdi ind i forretningen, siger Anders Mathiasen. Kvalitet bliver hævet Thomas Bagger fra Bagger Låse & Alarm deltog også i kurset. Han syntes det var rigtigt godt og at der var mange gode pointer, masser af nyttig information og gode vinkler. - En del låsesmede, inklusiv os selv, har serviceaftaler på programmet. Og der er helt klart gode muligheder for at mange flere får dem på programmet. Serviceaftalerne er også et udtryk for at låsesmedene er interesseret i at deres løsninger virker både i år, næste år, næste år igen og langt ud i fremtiden. Det hæver kvaliteten samtidig med, at der er værdi at hente. Derfor er det et meget vigtigt eftermarked både for de enkelte låsesmede og for branchen som helhed, siger Thomas Bagger.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke •• Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes - det rigtige produkt hver guration •• Alsidig Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes Alsidig det rigtige produkt hver guration • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt avanceret teknologi avanceret teknologi

- Fordelene kort fortalt

avanceret teknologi • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespecifi avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespecifi • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

avanceret teknologi avanceret teknologi avanceret teknologi

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

Denmark UnsbjergvejKaba 2 A, 5220 Odense A/S SØ

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

DL F SIK RINGSNY T 4/2015  9


Dørtelefoner skal være godt design af H A N S M O R T E N S E N

Der er større og større efterspørgsel på dørkommunikationssystemer som designmæssigt passer til de bygninger, man installerer dem i. Siedle har løsningerne der lever op til kravene. De går under navnet Arkitektur på tærsklen mange andre systemer, både oplukningen, overvågningen via kamera og mikrofon og højtaler i en løsning af høj kvalitet. Der hvor Siedlesystemerne skiller sig ud, er på den designmæssige side. De er nemlig deHer er det Ulrich Beck (tv.) sælger og Allan F. Mikkelsen signet til på smagfuld salgsleder, fra Siedles danske afdeling. vis at blive installeret ved hovedindgangsDet ringer på oppe i lejligheden på femte partiet, uden det går ud over bygningens sal og man vil gerne se, hvem det er, før udtryk. Derfor kalder vi også løsningerne man lukker hoveddøren nede i opgangen for ’arkitektur på tærsklen’, siger salgsleop. Og så vil man faktisk også gerne tale der, Allan F. Mikkelsen, fra Siedles danske med vedkommende. Det lader sig snildt afdeling. gøre via de dørkommunikationssystemer, Som han forklarer, er der mange steder besom er tilgængelige på markedet. En af de hov for at løsningerne med dørtelefonanproducenter af systemerne, som leverer sy- læg understøtter det arkitektoniske udtryk. stemer i high-end-klassen, er tyske Siedle. Både i eksisterende byggeri og i projekter Den tyske familieejede virksomhed har ek- der skal opføres. sisteret siden 1750 og siden 1920’erne har - Uanset om det er i den ældre byggemasse man været på markedet med dørtelefoner. eller det er nyt byggeri, hvor man stiller Den første serieproducerede dørtelefon krav om at dørtelefonanlægget bliver en kom på markedet i 1935. Det var dengang del af den arkitektoniske oplevelse, så lever messing var et af de mest almindelige og Siedles løsninger op til kravene. Ud over at oplagte materialer, der indgik i de løsninkvaliteten er i top og at de mange funktiger, som blev monteret ved indgangspartioner bliver integreret i en løsning, leverer erne i huse og boligblokke. En dørtelefon vi også løsninger der går fint i spænd med skulle nemlig indgå i helheden, så den både klassiske og moderne bygninger, nye og moderne teknik ikke skæmmede siger Allan F. Mikkelsen. arkitekturens udtryk. En del af oplevelsen Sådan er det faktisk også i dag, i hvert fald når det handler om Siedles løsninger. Det kunne man forvisse sig om på DLF’s Billundmøde, hvor Siedles danske afdeling fra det nordiske kontor udstillede nogle af de stilrene og gennemdesignede sikringsløsninger. - Siedles løsninger integrerer, lige som 10  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

Messing vender tilbage Og så har messing faktisk fået en renaissance og går igen i flere og flere nye løsninger. Som Allan F. Mikkelsen kommer ind på, er der i mange danske byer mange bygninger fra omkring år 1900. I flere og flere af disse ønsker de nuværende beboere at opdatere telefonsystemerne, så de også på det rent stilmæssige plan er helt opgraderet. Og her er man blevet op-

mærksom på telefonsystemerne fra Siedle. - Det betyder at der i den slags bygninger ofte er efterspørgsel på vore løsninger hvor eksempelvis messingkomponenter indgår. Her oplever slutkunderne at løsningerne tilfører værdi både på det praktiske og det designmæssige plan. Man får altså både et velfungerende system og en løsning som passer godt til arkitekturen i bygningernes indgangspartier, siger Allan F. Mikkelsen. Også steder hvor man af praktiske grunde ikke så nemt kan installere løsningerne lige ved indgangspartiet, er der råd at hente. Siedle laver nemlig en løsning hvor telefonanlægget sidder i postkassen. - Til de steder hvor postkasser sidder udvendigt, i for eksempelvis virksomhedsejendomme, eller i store villaer, leverer vi en løsning hvor anlægget bliver placeret som en integreret enhed i postkassen, forklarer Allan F. Mikkelsen. Billund giver mulighed for dialog Siedle har været til stede med eget datterselskab i Norden i 26 år og låsesmedene kender godt virksomheden. I de senere år har folkene i den danske afdeling oplevet at der bliver stillet større og større krav fra slutbrugernes side om at designet også godt må være tjekket og i orden. - Derfor er der bud efter vore løsninger. Dels fra arkiteker, rådgivende ingeniører og bygherrer, når de står over for helt nye byggeprojekter. Og dels fra forhandlerne blandt både elinstallatører, sikringsfirmaer og låsesmede. Vi fornemmer helt klart at installatørerne bliver opmærksomme på fordelene og potentialet med systemerne. Og det er da også grunden til at vi er taget til Billund for at udstille. Her har vi mødt både vore eksisterende kunder og mange nye potentielle kunder blandt låsesmedene som er interesserede i vores løsninger. Det er super fint at vi på den måde får mulighed for både at snakke med dem vi kender og så alle dem, som i fremtiden skal til at tænke design ind i løsningerne, fordi slutkunderne stiller krav om det, siger Allan F. Mikkelsen.


PROSECURE LØSNINGER SOM OPFYLDER EN 16005

ProSecure impulsgivere, sikkerhedssensorer og lister, til automatik på hængsledeog skydedøre. Opfylder kravene til personsikkerhed i henhold til EN 16005.

DL F SIK RINGSNY T 4/2015  11


Låse og sikringsløsninger i fokus på Billundmødet af H A N S M O R T E N S E N

Jannich Nielsen fra AVL Locks viste det nyeste udstyr fra MulTLock.

Der var travlhed på Rukos stand.

Gert Petersen viste sidste nyt fra Birepo.

Hos Alux viste Lotte Christensen og Renny Rasmussen de nyeste opgraderinger af sikringsgardinerne.

Lars Ahm, inspektør på låsesmedeudHos ScaniTech kunne man høre mere om de mange løn- og administrationssystemer som kan hjælpe låsesmedene i en travl hverdag og som kan skabe system og overblik over forretningen. Her er det Otto Dagnæs (tv.) og Kaj Verner Hansen fra ScaniTech. 12  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

dannelsen på TEC i Ballerup var klar til at fortælle om uddannelsen. Og slog også et slag for at få flere låsesmedefirmaer til at tage lærlinge ind i firmaerne.


Fra Burg Wächter var til stede på udstillingen i Billund. Her er det Jess Knudsen.

Magneter på nøgleemnet fra MCS gør det umuligt at kopiere nøglen andre steder end hos Carl F. Det skaber ekstrem høj sikkerhed da låsecylinderen i en installationen kun matcher de nøgler som er kodet til dem.

DLF har en samarbejdsaftale med Folkene fra Assa Abloy Hospitality viste blandt andet deres Mobile Access-lå-

Proløn, som gør det attraktivt for låse-

sesusystem, som blandt andet er installeret i rigtigt mange hoteller. Tom

smede at benytte Prolønsystemet til

Øhland (th.) viste sammen med den tekniske medarbejder, Steffen Nørgaard,

at lave løn. Her er det Marlene Poulsen

løsningerne frem.

fra Proløn.

Categorymanager fra Abus, Søren Brehm

Der var travlhed hos Billunddebutanterne, Mila, som oplevede stor

Jensen, viste blandt andet den senest opgrade-

interesse for løsningerne, som omfattede dørlukkere med motorlåse

rede udgave af Abus’ analoge videoover-

og profilcylindre i de helt tunge klasser. Jens Mouritzen, Jens Jensen

vågning i HD kvalitet.

og Nicolai Winther, stod for fremvisningen. DL F SIK RINGSNY T 4/2015  13


Nick Ebert Larsen og Hans Mejlshede fra Medeco havde et udvalg at højkvalitetslåse og –cylindre med i Billund.

Der var travlhed på Danzafes stand, hvor blandt andre Ruben Mejer viste løsningerne fra Danzafes produktsortiment.

Søgemedier hjælper blandt andet med webdesign og facebookannoncering og kan endvidere være med til at øge låsesmedefirmaernes synlighed på nettet. Søgemedier hjælper også DLF med at lave en hjemmeside op til ELF-conventet i maj måned næste år. Her er det medindehaver af Søgemedier, Allan Damgaard,

Vanderbilt var på plads i Billund.

(th.) og Tobias Thaastrup Leth.

Her er det Henrik Risbjerg Jensen.

Niels Johansen Silca præsenterede de datastyrede nøgleskærermaskiner fra Silca på udstillingen i Billund.

Dorma og Kaba er blevet slået sammen worldwide i Dorma+Kaba Group. Det betyder øgede muligheder for at levere endnu flere sikringsløsninger af høj kvalitet. På DLF’s Billundmøde kunne låsesmedene høre mere om både hver enkelt firmas løsninger samt om de mange fordele sammenlægningen giver.

Allan F. Mikkelsen og Ulrich Beck fortalte om Siedles løsninger med ’arkitektur på tærsklen’. 14  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

Syrefaste og vejrbestandige beslag og dørgreb i højeste kvalitet fra Habo er et sikkert hit blandt låsesmede. Her er det Lasse Bigaard (tv) og Allan Simmelkjær, fra Habo.


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – Og det giver en unik form for sikkerhed. Smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand

DL F SIK RINGSNY T 4/2015  15


Smartair holder styr på adgangen af H A N S M O R T E N S E N

Ruko afholdt for første gang kursus i adgangskontrolsystemet, Smartair, uden for deres egne lokaliteter i Herlev. Det skete da DLF’s Billundmøde havde kurset på programmet

- Kurset gav en god indsigt i de mange muligheder systemet giver for sikker og nem adgangskontrol. Og så kom vi kom rundt om de forskellige udgaver man kan installere for at få en løsninger der passer den enkelte kunde. Vi løser jo mange opgaver i blandt andet boligforeninger, på skoler, virksomheder, offentlige kontorer og institutioner og hoteller. Rigtigt mange steder har man behov for en individuel og kundespecifik løsning, der er fleksibel og nem at administrere. Med de forskellige udgaver og moduler af systemet, giver Smartair mulighed for at lave helt individuelle løsninger, som er nemme at gå til for brugerne. Så, det er helt klart et system jeg overvejer at få ind i sortimentet i forretningen, siger Tommy Hansen.

Smartair fakta

Adgangskontrol handler om at give adgang til udvalgte brugere, og sørge for at uvedkommende ikke har adgang til de bygninger, hvor det installeret. Med systemerne er det muligt at definere hvem der skal have adgang til bygningen, hvornår de skal have adgang og hvor præcist de kan komme ind og ud og hvordan de skal identificere sig. Der findes en lang række ADK-systemer på - Adgangskontrolsystem markedet. Smartair, der bliver distribueret af Ruko, er et af dem. På DLF’s Billundmøde afholdt Ruko kursus i systemet. Onsdag, torsdag og fredag var deltagerne blandt DLF-medlemmerne samlet til nogle koncentrerede heldagsseancer. Tommy Hansen fra Silkeborg Låseservice var en af deltagerne.

SmartAir

Hands-on Han har ikke systemet i produktsortimentet men har, siden Smartair kom på markedet for godt og vel 10 år siden, været nysgerrig efter at stifte nærmere bekendtskab med det. 16  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

- Det var første gang at Ruko afholdt deres Smartair kursus uden for deres egne lokaliteter i Herlev. Når det nu var en del af Billundmødet, var det en lidt nemmere måde for mig at erhverve kurset, siger Tommy Hansen, som mener at pengene var givet godt ud på kurset. - Vi fik en fin introduktion til systemet og gennemgangen af det, var meget grundig med en masse praktiske hands-on øvelser. Vi lærte blandt andet at kode kortene og ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions brikkerne. Med installationerne klar i de medbragte prøveklodser, var det nemt at se resultatet af anstrengelserne, siger Tommy Hansen. Tilpas til den enkelte kunde Smartair er et brugervenligt og fleksibelt system, som også er nemt og omkostningseffektivt at installere. Man skal ikke trække kabler eller lignende til de døre der indgår i systemet. Alt er nemlig integreret i den enhed, der sidder på døren.

Smartair er et brugervenligt og fleksibelt system og det er nemt for administrator at foretage ændringer i systemet. Både sikkerhedsniveauet for dørene og tidspunkterne for hvornår de enkelte brugere skal have adgang, varierer ofte og afhænger af tidspunktet på døgnet, og dagen på ugen. Her hjælper systemet med at holde styr på hvornår og til hvilke steder brugerne skal have adgang. I dag findes der forskellige typer af medier som bruges til identifikation. Disse kan være udformet som et ID-kort (adgangskort) eller som en nøglebrik (adgangsbrik). Smartair benytter iCLASS eller Mifare Classic teknologi og vil inden udgangen af 2015 kunne tilbydes i Mifare Desfire i adgangskortet eller –brikkerne,. Det vil sige, at adgangskortet eller brikken samtidig kan bruges til en lang række andre funktioner, som fx tidsregistrering, kantinebetaling, identifikation og serverlogin. Samtidig er det altid muligt at finde en løsning der passer til den enkelte installation, fordi SMARTair fås i flere udgaver. Disse er Solo, Zys, Wireless og Hotel.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til

en goD ForsIkrIng Som medlem af DLF betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Du får en fast tilknyttet kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche, og endelig får du en VIPpostkasse, hvor du kan anmelde skader døgnet rundt.

DU FÅR BLA. DISSE FORDELE: ✓ Nøgletabsdækning til en skarp pris ✓ Frit valg mellem årlig, kvartalsvis og månedlig betaling ✓ En enkel løsning med færre papirer og kun én samlet faktura for alle jeres forsikringer ✓ En skræddersyet forsikringspakke til låsesmede

12206-1 - Inhouse 0115

Vil du vide mere så ring til os på

70 12 12 22

DLF Forsikring i samarbejde med If

DL F SIK RINGSNY T 4/2015  17


Mul-T-Lock skaber innovativ låsesikring af H A N S M O R T E N S E N

Mul-T-Lock laver ikke blot kundespecifikke løsninger. Man tilpasser dem også til de geografiske og klimatiske forhold, hvor de skal fungere. Det betyder høj driftsikkerhed og masser af kvalitet

Jannich Nielsen fra AVL Locks var tidligere på året med til leverandørinfomødet i forbindelse med DLF’ generalforsamling i Aarhus. For nylig var han igen på plads på DLF’s Billundmøde, hvor han gav SikringsNyt en introduktion til låse og sikringssystemer fra Mul-T-Lock. AVL Locks der har til huse i Køge er autoriseret distributør af Mul-T-Locks højkvalitetsløsninger. Driftssikre løsninger Mul-T-Lock blev stiftet i 1973 i Israel og i år 2000 blev virksomheden opkøbt af Abloy. Mul-T-Locks produkter står for høj sikkerhed og bliver solgt i 70 lande og via input fra kunder og låsesmede på de forskellige markeder har man udviklet produkter, som klarer sig optimalt under forskellige klimatiske forhold. - Man målretter og tilpasser dermed produkterne præcis til de steder, hvor de skal virke. Det gør systemerne utroligt driftesikre hvilket gør at det er løsningerne man har stor succes med. Da det er udstyr og løsninger af høj kvalitet finder man heller ikke produkterne i byggemarkederne. Det er fagfolk vi skal i dialog med og her er låsesmedene utroligt vigtige, siger Jannich Nielsen. Han forklarer at Mul-T-Lock har haft særligt 18  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

fokus på det danske marked siden 2011 og kom ind på mange af de løsninger man satser på her. Nye mekaniske og elektroniske nøgleplatforme gør det sammen med et stort cylinderprogram, hængelåse og nøgleskæremaskiner muligt at sammensætte de helt rigtige løsninger. Det klæder med andre ord låsesmedene endnu bedre på til fremtidens udfordringer. Ny generation af mekanisk nøglesikkerhed Det er blandt andet de forskellige patenterede tosidede nøgler og cylindre med 10 stifter eller mere, der kendetegner Mul-TLocks nøgler og cylindre. Her er der tale om en helt særlig opbygning, der udgør en høj sikkerhed mod piratkopiering og opdirkning. MT5 er Mul-T-Locks nye tiltag, der imødekommer de stadig stigende krav til låsesikkerhed over hele verden og repræsenterer den nye generation af mekanisk nøglesikkerhed. MT5 har udover en ny konfiguration af teleskopstiftteknologi (5+5) et ekstra låsepunkt med en verdenspatenteret ALPHA springfjeder i nøglen der udløser en spærremekanisme i cylinderen, når nøglen er korrekt på plads.

MT5 systemets nøgler er patenteret indtil 2025 og er yderligere beskyttet mod kopiering via en sikret nøgleskæremaskine der kun kan skære MT5 nøgler ved opkobling til en dedikeret PC med Mul-T-Lock MasterPiece software eller ved at køre et nøglesystems ID kort med magnetstribe igennem maskinen. - Mul-T-Lock er svaret på det behov for sikring i topklasse, som millioner af kunder over hele verden, efterspørger. Ved at lytte til kunderne og aktørerne på markederne, og ved at udnytte årtiers knowhow og innovation, har Mul-TLock skabt en avanceret løsning, designet til at imødekomme det stigende sikringsbehov hos det 21. århundredes forbrugere, forklarer Jannich Nielsen. Hængelås med GPS Han kommer ind på, at en af Mul-T-Locks store satsninger, er en hængelås med indbygget GPS og løbende statusrapportering. - WatchLock er en hængelås som vi ser store muligheder for med henblik på at sikre blandt andet varebiler. Mange håndværkere, servicemedarbejdere, installatører og specialister i forskelligt teknologisk isenkram, kører rundt med store værdier i bilerne. De krimineller bliver også dygtigere og benytter avanceret teknik for at bryde ind. Derfor er der ofte brug for ekstra sikring af sådanne biler. Mul-T-Locks hængelås, WatchLock er en unik kombination af en højsikkerhedshængelås, GPS lokaliseringssystem og mobile kommunikationsmuligheder, der giver beskeder i real-time om begivenheder og geografiske oplysninger via e-mail, sms og et webbaseret program. Samtidig giver låsen mulighed for at indgå i et låsesystem med differentieret adgang. Man kan tildele føreren af bilen adgang til den ene lås som sidder på hans eller hendes bil. Men afdelingschefen eller virksomhedslederen kan få adgang til alle biler med en enkelt nøgle. Det er en lås som har været efterspurgt og som vi forventer meget af både i Danmark og i resten af verden. Og her er DLF’s låsesmede vigtige for at udbrede kendskabet, både til hængelåsen og til resten af vor produktportefølje, siger Jannich Nielsen.


GEZE Danmark | Mårkærvej 13 J-K | 2630 Taastrup | www.geze.dk

MERE KRAFT STØRRE TILGÆNGELIGHED!

Det nye skydedørsystem Levolan 120 – diskret æstetik på den mindste plads Levolan 120 er løsningen til dørfløje på op til 120 kg. Med sit diskrete og retlinjede udseende og den modulære opbygning passer det nye system i enhver situation. Den kun 50 mm høje glideskinne indeholder alle beslagdelene. Den er ikke større, men stærkere: Det nye skydedørssystem Levolan 120 har de præcis samme mål som Levolan 60, men med en dobbelt så stor bæreevne!

Dørteknologi | Automatiske dørsystemer | ABV og ventilationsteknik | Sikkerhedssystemer

BEWEGUNG MIT SYSTEM


Når systemerne spiller sammen af H A N S M O R T E N S E N

Carl F Sikrings kursus i Salto Adgangskontrol på årets Billundmøde gav deltagerne indblik SQL og de mange muligheder, der er for at integrere forskelligt sikringsudstyr i helhedsmæssige systemer Årets Billundmøde for DLF’s medlemmer bød om fredagen fra klokken 9 til 16 på Carl F Sikrings udvidede Salto kursus samt på kursus i SQL databaser. Kurset handlede om hvordan det er muligt at integrere forskellige elektroniske systemer og produkter, så de kommer til at fungere optimalt og snakke sammen i en helhedsmæssig opsætning. En af nøglefaktorerne er at få overblik over og styr på hvert enkelt systems protokoller. Får man det, giver det mulighed for at lave den rigtige opsætning i databasen, så systemerne kommer til at tale sammen. Det giver et væld af muligheder for at få mange forskellige systemer integreret. Nye helheder Claus Pedersen fra Låseteknik A/S i Odense deltog i kurset og for ham var der tale om lidt af en ’a-ha’-oplevelse. - Som låsesmede kommer vi jo ud for, at vi skal få forskellige systemer til at snakke sammen. Enten i helt nye installationer hvor udstyr og komponenter fra samme leverandør skal spille sammen i et helt nyt system, eller i installationer hvor eksiste-

20  DL F SIK RINGSNY T 4/2015

rende udstyr og systemer fra en eller flere leverandører, skal spille sammen med nyt udstyr og nye systemer fra eksempelvis Salto. Her giver Saltos SQL database mulighed for at sætte parametre op, så man altid får en helt perfekt løsning, hvor alle komponenter og systemer spiller sammen på overskuelig vis. Er der eksempelvis tale om at et ADK-system skal spille sammen med alarmsystemet og eventuelt tv-overvågning eller andre kortsysttemer, er det altså vigtigt at have styr på de bagved liggende protokoller for hvert enkelt system. På den led bliver det muligt at integrere dem ordentligt, så slutkunden oplever en brugerflade som styrer alle systemerne, siger Claus Pedersen. Teoretisk anlagt Kurset var teoretisk anlagt med eksempler og billeder i PowerPoint. Som Claus Pedersen forklarer var der ikke nødvendigvis tale om helt ny viden, da de fleste låsesmede er vant til at installere forskellige elektroniske systemer. - Der er mere og mere elektronik og it involveret i låse- og sikringsløsninger,

så vi sidder selvfølgelig med fingrene nede i det til dagligt. Der er heller ingen tvivl om at fremtidens løsninger byder på meget mere elektronisk låseudstyr og flere it-baserede løsninger. Derfor er det rart at være opdateret med, hvordan man griber tingene an. Det gav kurset en række rigtigt gode eksempler på. Men der hersker heller ingen tvivl om at de låsesmede, som til dagligt arbejder med Salto-løsninger og er skarpe på det, fik rigtigt meget valuta for pengene på kurset. Det var et meget grundigt kursus, der kom i dybden med forskellige opsætningsmuligheder. Her synes jeg selv jeg manglede nogle forudsætninger for at få fuldt udbytte af kurset, siger Claus Pedersen, som altså ikke selv har Salto, så tæt inde på livet som andre DLF-låsesmede. Viden blev udvidet Kurset gav dog immervæk Claus Pedersen blod på tanden med henblik på at tjekke Saltosystemerne nærmere ud. Som han kommer ind på, var der mange interessante vinkler på mulighederne for integrering af en bred vifte af forskellige systemer. - Jeg synes helt klart man fik udvidet sin viden og fik øget kendskabet til de mange pointer og fordele der er forbundet med Saltosystemerne. Ud over de mange sikringssystemer er det jo også muligt at håndtere facilitymanagementsystemers datainformationer direkte i Salto databasen. Og det er rigtigt smart, siger Claus Pedersen. Han mener at systemet giver låsesmedene muligheder for at byde ind og klare større og mere komplekse opgaver. - Jeg overvejer da kraftigt at fordybe mig endnu mere i Saltosystemerne. Bliver man fortrolig med dem, er det meget sandsynligt det giver muligheder for at blive en endnu mere attraktiv samarbejdspartner på forskellige opgaver. Både i større entrepriser og i opgaver, hvor man selv sørger for kontakten til kunderne og løser hele opgaven selv, siger Claus Pedersen.


TAK FOR TILLIDEN I DE FØRSTE 10 ÅR Tak for den store opbakning til alle vore kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Vi glæder os til de næste 10 år med fokus på personlighed, skabe værdi og gøre en forskel.

Besøg os på danzafe.dk DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


40 år med låse og alarmer på sjælland af H A N S M O R T E N S E N

Kunder, leverandører, samarbejdspartnere. Medarbejdere, forretningsforbindelser og venner af huset. Ja, de var der alle sammen, og hovedsædet i Slagelse var da også fyldt til bristepunktet, da Bagger Låse & Alarm fejrede 40 års jubilæum Hovedsædet i Slagelse var fyldt til bristepunktet da Bagger Låse & Alarm i starten af september måned holdt 40 års jubilæum. Kunder, leverandører, samarbejdspartnere, kolleger i branchen, medarbejdere - såvel de eksisterende som de tidligere, venner af huset, forretningsforbindelser, kommu-

nale og regionale sparringspartnere, ja, de var der alle sammen. I tidens løb er der rigtigt mange som har nydt godt af firmaets ydelser, faglige ekspertise og konstruktive tilgang til både opgaverne og til det sociale engagement i at skabe arbejdspladser i lokalområdet tilgang arbejdsmarkedet. Det

skortede da heller ikke på lykønskninger til firmaet og medarbejderne, og dets stifter og indehaverne, Jørgen Bagger og hans to sønner Kristian og Thomas Bagger. En branche i udvikling Med seks afdelinger placeret rundt omkring på Sjælland har Bagger Låse & Alarm ikke ligget på den lade side i de 40 år firmaet har eksisteret. Siden starten i 1975 er det gået slag i slag med en løbende udvidelse af firmaet, både hvad de fysiske rammer, hvad medarbejderstaben og deres kompetencer, og hvad hele porteføljen af løsninger angår. I dag løser firmaet en lang række forskellige sikringsopgaver, som spænder vidt og bredt. Lige fra de traditionelle mekaniske opgaver med nøgleskæring og montering af låse samt oplåsning for de glemsomme eller dem, som har for vane at smide nøglerne væk. Og til de elektroniske og mere komplekse og avancerede løsninger og systemer, hvor it og forskellige sikringssystemer spiller sammen i integrerede og helhedsmæssige løsninger. Et firma med socialt ansvar Ja, stifteren af Bagger Låse & Alarm, Jørgen Bagger, har været vidne til lidt af hvert i en branche, hvor udviklingen er gået slag i slag. Firmaet og dets stifter har eksempelvis stædig holdt fast i at medansvaret for uddannelsen af svende er utrolig vigtigt og har derfor også kontinuerligt udvidet antallet af lærlinge. Det er lærlinge som efter endt svendeprøve enten har fået job andetsted eller også er blevet tilbudt en stilling som svend i en af firmaets afdelinger. Den store succes med at tiltrække arbejdskraft og være med til at uddanne medarbejderne og sørge for at de får et godt job og en god oplevelse, er også noget man lægger mærke til i lokalområdet. Det er nemlig ikke kun låsesmede som finder vej til firmaet. Med den størrelse firmaet har haft de seneste mange år, er der behov for en lang række forskellige medarbejdere ud over det fagtekniske personale. Både kontormedarbejdere og administrativt personale er blevet udvidet hen ad vejen. Og her har man altid slået et slag for lokalt bosatte

22  DL F SIK RINGSNY T 4/2015


borgere. Og også dem som ikke nødvendigvis står forrest i jobkøen. For sin indsats for at være med til at skabe arbejdspladser i lokalområdet modtog firmaet for halvandet år siden Det Lokale Beskæftigelsesudvalgs ’Virksomhedspris’ for 2013. Prisen var en påskønnelse af det ansvar, det arbejde og de initiativer som Bagger Låse & Alarm igennem mange år har taget for at hjælpe ledige, unge og knap så ressourcestærke borgere i gang med en jobkarriere. Låsesmedfaget lå ikke i kortene I dag er der over 60 medarbejdere hos Bagger Låse & Alarm. Virksomheden er veldrevet og velkonsolideret. Det er nok også kun de færreste, som havde set den udvikling komme, da det hele startede. For det lå ikke i kortene, at Jørgen Bagger skulle være låsesmed, da han på daværende tidspunkt, for 40 år siden, arbejdede som værktøjsmager og maskinteknikker. Et tilfældigt møde med Steen Larsen, som havde Kalundborg Låseservice, vakte interesse i starten af 70érne, hvor Jørgen Bagger begyndte at hjælpe til i fritiden. Herefter startede han sin egen forretning i Slagelse i 1975, som i de første år gik under navnet Vestsjællands Låseservice. Her har Jørgen Bagger formået at udvikle virksomheden blandt andet ved at være velorienteret og fremsynet med henblik på den vej hele låse- og alarmbranchen har udviklet sig. Tak til medarbejderne Det har hele vejen været nødvendigt at følge med i hvad der sker og hvad der foregår både på det mekaniske og på det elektroniske plan. Og lige så vigtigt har det været at kunne udføre opgaverne, både de traditionelle og de nye avancerede elektronisk baserede, på sikker, kompetent og forsvarlig vis, og til kundernes fulde tilfredshed. Det gør man imidlertid ikke uden gode, kompetente og stabile medarbejdere. Firmaet har da også været gode til at fastholde medarbejdere og udvikle dem til kompetente låsesmede og sikringsmedarbejdere. I firmaet er der faktisk flere medarbejdere som har holdt 25 års jubilæum og flere er lige ved. Det påskønner man i firmaet, og derfor lød der da også en stor tak til medarbejderne fra både Jørgen Bagger og medejerne Thomas og Kristian Bagger i talerne ved jubilæumsreceptionen. Medarbejderstaben er siden firmaet hold 25 års jubilæum, udvidet fra 17 medarbejdere til over 60 medarbejdere.

Fakta om Bagger Låse & Alarm 1975 - Bagger Låse & Alarm A/S blev oprettet i efteråret 1975 som et personligt ejet firma under navnet Vestsjællands Låseservice. Opstarten var et 3m2 udhus og en Renault 4 varevogn. 1976 – Åbner man den første butik i Bredgade i Slagelse. De første fire år er der ingen ansatte. Derefter bliver det nødvendigt, da arbejdsmængden bliver for stor. 1981 - Udvider man med en afdeling i Ringsted, under navnet Ringsted Låseservice. I 1982 skifter man navn til Bagger Låseservice og otte år senere, i 1990, overtager man så Kalundborg Låseservice efter indehaveren Steen Larsens død. Kalundborg Låseservice er startet i 1967 og er dermed den ældste af afdelingerne. I firmaet har man fingeren på pulsen og Jørgen Bagger kan godt se at låse- og elektroniske sikringsløsninger dominerer mere og mere i landskabet. I 1996 udvider man med en særskilt el-afdeling, som skal beskæftige sig med AIA (alarmer) og ADK (adgangskontrol). Indtil da havde man hovedsaligt beskæftiget sig med låse og mekanisk sikring. I 1998 ændrer man så navnet til Bagger Låse & Alarm, så det dækker over det sikringsarbejde, man laver. I 2002 kommer den ene af Jørgen Baggers sønner, Kristian Bagger, hjem i

firmaet, efter endt læretid hos Roskilde Låseservice. Og I 2004 bliver Bagger Låse & Alarm ændret fra et personligt ejet firma til et A/S selskab. Jørgen Baggers anden søn, Thomas Bagger, kommer ind i firmaet i 2006, efter en række år i militæret samt uddannelse på Danfoss. Med fokuseringen på mange forskellige sikringsløsninger og med den tilstedeværelse tæt på kunderne, som lokalafdelingerne giver mulighed for, vokser firmaet. Det går ganske enkelt godt, men for at kunne følge med udviklingen og for fortsat at kunne fokusere på en løsningsorienteret tilgang til markedet, med brug af nye teknologier, mere og mere it og elektronik i løsningerne og dermed flere og flere kompetente medarbejdere, er det vigtigt at de fysiske rammer også følger med. Derfor bygger Bagger Låse & Alarm i 2008 et nyt 810 kvadratmeter stort hovedsæde i Slagelse. Dermed er der også taget et naturligt skridt i retning mod det generationsskifte, som ligger lige om hjørnet. Kristian Bagger og Thomas bagger bliver nemlig i 2010 medejere i firmaet. Bagger Låse & Alarm fortsætter konsolideringen af firmaet med købet af tidens Låse i 2011. Efter et langt virke som en central aktør i den danske låse- og sikringsbranche står der så i 2015 40 års jubilæum på plakaten. DL F SIK RINGSNY T 3/2015  23


NY PRIS

7.295,Før 8. 746,-

Motorlås uden styreboks Ruko A/S Tel: 44 54 44 54 Marielundvej 20 E-mail: ruko@ruko.dk 24  F SIK RINGSNY T 4/2015 2730DL Herlev www.ruko.dk

EL572 og EL573 fra Ruko Motorlåse som er enkle at montere og som især er egnet til indvendige højsikkerhedsdøre. Låsene har ’rigel låst’ tilbagemelding. Riglen styres i forbindelse med ekstern impulsgiver (låst/ulåst). Riglen drives ved motorkraft. EL572 er en falle- og rigellås. EL573 er en rigellås. Fast åbningstid på 5 sek. Ved konstant impuls er låsen ulåst. Låsen kan forsynes med enkeltcylinder og vridergreb eller dobbeltcylinder.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

DLF Sikringsnyt - nr. 4 - december 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you