Page 1

SKOLE- KIRKESAMARBEJDET I HORSENS

ÅRSPLAN 2021/2022

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR:

Indskoling - Mellemtrin – Udskoling


HVEM ER VI? SKS Horsens samarbejder med en bestyrelse af lokale skolelærere, menighedsrådsmedlemmer og præster samt kommunens tværgående enhed for læring og deltager i landsnetværket for folkekirkens skoletjenester. Skole- kirkesamarbejdet i Horsens Værvej 48 8700 Horsens Katja M. Christensen journalist og bachelor i teologi Mob: 60 47 30 36 Email: kca@km.dk Mette Bugge cand. mag. i musik og religionsvidenskab Mob: 51 72 02 54 Email: mbg@km.dk

2


FORORD Skole- kirkesamarbejdet i Horsens laver og udbyder undervisningsmateriale til alle grundskolens klassetrin fra 0.-10. klasse samt lærerkurser.

GENERELT OM SKOLE- KIRKESAMARBEJDET:

• Undervisningsmaterialerne udarbejdes inden for rammerne af Folkeskolens og fagenes formål. • Undervisningsmaterialerne har særligt fokus på kristendomskundskab. • Undervisningsmaterialerne er ofte tværfaglige. • Hvert andet år udvikles et større landsnetværksprojekt på tværs af alle landets skoletjenester til enten indskoling, mellemtrin eller udskoling. • Alle vores tilbud er gratis for skoler i Horsens Kommune/Provsti.

3


TILMELDING

4


HVORDAN TILMELDER JEG MIN KLASSE? Tilmelding foregår via skole-kirkesamarbejdets hjemmeside:

www.skshorsens.dk

Du tilmelder dig under det enkelte tilbuds side. Enkelte tilbud kræver en mail for tilmelding. Dette er beskrevet ved de tilbud, hvor det gælder. Det er altid muligt at kontakte skole-kirkesamarbejdet på vores mails og telefoner. Du finder alle oplysninger på side 2.

5


INDHOLD

6


Indskoling.............................  8 Mellemtrin...........................  18 Udskoling.............................  24 Lærerkursus........................  26 Ekstramateriale...................  27

7


INDSKOLING

ENGLEVANDRING

ENGLEVANDRING - EN TUR I ENGLENES FODSPOR Målgruppe: 0.-1. klasse Fag: Kristendomskundskab Projektperiode: Oktober, november 2021 Lektioner: 2 (1 lektion på kirkegård og 1 lektion i klassen)

8


PROJEKTET INDEHOLDER:

• • • • •

En færdig og afprøvet kirkegårdsvandring En aftale med din/eller en anden kirkegård i nærheden af skolen 2 kopiark til eleverne med prik til prik tegninger En engel til klassen Poster og rute er lagt ud til jer før ankomst

Klassen modtages og sendes på vandring sammen med egen lærer ud i sporet. Ledt af englespor og tabte fjer, bliver man ført til: • 1 urnegravsted • 1 kistegravsted/familiegravsted • Fællesplænen Ved hver post er der spørgsmål og samtaleemner, der giver eleverne svar på eller mulighed for at tale om: • Hvorfor er alle grave ikke ens? • Hvad står der på en gravsten? • Hvad er symbolerne for fødsel og død? • Hvordan bevæger vi os på en kirkegård? • Hvem bestemmer, hvordan vi skal begraves? • Kender vi nogen, der bor på kirkegården?

FORMÅL

• Eleverne lærer om forskellige begravelsesformer og bliver bekendt med forskellige typer af gravsteder på danske kirkegårde. • Eleverne får indsigt i og forståelse for, hvordan man bevæger sig på en kirkegård. • Eleverne får en bevidsthed om, hvad der sker med vores døde. • Eleverne får mulighed for at sætte ord på døden, der kan være tabubelagt.

9


INDSKOLING

SKABELSE

SKABELSE - ET BIG BANG AF EN DAG Målgruppe: 1.-2. klasse Fag: Kristendomskundskab, musik, idræt, natur og teknologi Projektperiode: September, oktober 2021 + maj, juni 2022 Lektioner: 6 (fagdag)

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Sangkort • Video til salmen med fagter • Link til ”Evolutionsrap” • Komplet byg-selv udstyr med vejledning til en evighedshave til klassen (jord og planter) • Børnebibel af Sigurd Barret • Minikikkert, forstørrelsesglas, ”mini strand” med fossiler, indsamling udstyr • Lærervejledning

HELE DEN SPÆNDENDE KASSES INDHOLD FORBLIVER KLASSENS EGEN

10


SKABELSE - ET BIG BANG AF EN DAG

Med udgangspunkt i salmen "Op al den ting" og ”Evolutionsrap" fra Naturhistorisk Museum i Aarhus sendes børnene ud i nærmiljøet som videnskabsfolk. Her skal der findes eksempler fra salmen i naturen så som kryb, blade osv. Dagen byder også på bygning af klassens egen evighedshave/økosystem, salmesang med fagter, skabelsesstopdans og bibelhistorie af Sigurd Barret. En fagdag med musik, sansning og bevægelse om tro og videnskab.

11


INDSKOLING

NYT LANDSNETVÆRKSPROJEKT

MONSTRE PÅ SPIL - I KRISTENDOM, MYTER OG FOLKETRO NYT LANDSNETVÆRKSPROJEKT! Målgruppe: 1.-3. klasse Fag: Kristendomskundskab, dansk (med mulighed for inddragelse af musik- og billedkunstfagene) Projektperiode: Januar, februar, marts 2022 Lektioner: 11 + kirkebesøg

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Den kæmpestore oplæsningsbog Felix og Monstrene af Morten Dürr • Hjemmeside med lydspor til fortællingen • Faktakort • Lærervejledning med elevoplæg • Kirkebesøg • Digitalt lærerkursus Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes? Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

12


Forfatter Morten Dürr har til brug i klassen skrevet en stor oplæsningsbog til projektet illustreret af Julie Østergaard. Komponist Mathias Madsen Munch har komponeret et gennemgående lydspor. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester. Gennem fortællingen, illustrationerne og musikken møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene. Samtidig med at der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt med de forskellige monstre i historien, får eleverne også mulighed for selv at komme med deres bud på, hvad de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det. I Kirkebesøget vil eleverne kunne høre lidt nærmere om kirkens monstre. Hvem er de, og tror man på dem i dag? Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre for hinanden.

13


INDSKOLING

JESUS PÅ FÆNGSLET

JESUS PÅ FÆNGSLET Fag: Kristendomskundskab, musik og billedkunst. Projektperiode: Kirkebesøg august, september. Spilledage på Fængslet 13. september og 4. oktober. Lektioner: 4 lektioner på skolen, kirkebesøg 1 lektion, Fængselsbesøg 2-3 lektioner + transport.

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Lærervejledning • Trykt sangfolder • Materialer til fisk • Materialer til skriftruller • Kirkebesøg i den lokale kirke • Rollespil på Fængslet • Gratis bustransport til og fra Fængslet • Lille forfriskning på Fængslet

14


Vores tilbud Jesus på Fængslet er en tilpasning af succesprojektet Jesus på Slottet, der tidligere har kørt på Koldinghus i Kolding. Projektet er omskrevet til Horsens af Anne Marie Vrang, sognepræst i Vor Herreds Pastorat og foregår hos os på det tidligere Horsens Statsfængsel, jf. titlen Jesus på Fængslet. Projektet forløber i tre faser. En undervisningsdel på klassen, et besøg i den lokale kirke og endelig selve rollespillet på Fængslet, hvor børnene vil møde centrale karakterer fra evangelierne. Lokale præster udfylder rollerne på Fængslet. Der er plads til max 36 klasser, men der er ofte rift om pladserne. Tilmelding efter først- til- mølle princip.

15


INDSKOLING

MATEMATIK I DIN LOKALE KIRKE

MATEMATIK I DIN LOKALE KIRKE Målgruppe: 1.-2. klasse Fag: Kristendomskundskab og matematik. Projektperiode: maj, juni 2022 Lektioner: 2-6 lektioner.

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Lærervejledning • Elevhæfter • Besøg i din lokale kirke • Besøg på kirkegård

Det overordnede mål er to-delt. Eleverne skal lære om kirkerummets opbygning og de symboler og dekorationer, man møder i rummet, samtidig med, at de benytter det historiske og æstetisk spændende rum til at få viden og færdighed. Tæl, mål og beregn alt fra kirkens omkreds til antal numser på bænkene og gå på jagt efter symboler.

16


17


MELLEMTRIN

ESCAPE ROOM

ESCAPE ROOM - STIFTSNETVÆKSPROJEKT Målgruppe: 5.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab, historie Projektperiode: maj, juni 2022 Lektioner: 8-10 lektioner

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år, men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt. Eleverne kender nok allerede en del af de synlige spor så som kirker, Jellingestenen på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse til kristendommen. I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristen kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg. Et andet omdrejningspunkt for projektet er Escape Room - både som et fysisk og et virtuelt rum. Det fysiske Escape Room er det indledende besøg i den lokale kirke, hvor eleverne gennem udforskning af omgivelserne og løsning af opgaver og gåder sættes på sporet af de tre temaer. Sporarbejdet sættes i gang ved besøget i den lokale kirke og fortsætter i et virtuelt rum, som er projektets tilhørende hjemmeside.

18


KORT PROJEKTBESKRIVELSE FASE 1: Kirkebesøg Escape Room (60 min) Under kirkebesøget hjælper eleverne præsten med at løse mysteriet om seks børn, der tilsyneladende ligger i koma.

FASE 2: Introduktion til hjemmeside (1 lektion) Tilbage i klassen samler læreren op på kirkebesøget og hjemmesiden præsenteres. Klassen taler om, hvad der er sket med de seks børn, og hvordan de kan blive befriet. Læreren viser, hvordan hjemmesiden fungerer.

FASE 3-5: Kristen kulturarv (3 x 2 lektioner) Eleverne går på opdagelse på hjemmesiden og bliver klogere på, hvordan skole (2 lektioner), musik (2 lektioner) og omsorg (2 lektioner) på forskellig vis er kristen kulturarv. De finder kodetal og overvejer refleksionsspørgsmål undervejs. Til sidst kan eleverne lukke de seks børn ud fra hjemmesiden.

FASE 6: Afrunding 1 lektion Projektet afrundes med en kort samtale om kristen kulturarv, hvorefter eleverne i par laver “Quiz og byt” med hjemmesidens 22 refleksionsspørgsmål. Vi har plads til max 18 klasser. Tilmelding efter først-til-mølle princip.

19


MELLEMTRIN

BALLADEN OM SKIFTINGEN

TEATERFORESTILLING:

BALLADEN OM SKIFTINGEN

FRI GENFORTÆLLING AF SELMA LAGERLÖFS SKIFTINGEN Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab, dansk Opførelser: 2 forestillinger d. 18. januar og 2 forestillinger d. 20. januar Lektioner: 2-5 lektioner, Forestillingens varighed: ca. 45 minutter. Sted for opførelserne endnu ikke fastlagt. Skole-kirkesamarbejdet tilbyder gratis bustransport.

OPFØRES AF MÅLE FORTÆLLETEATER

Medvirkende og manuskript (på baggrund af Selma Lagerlöfs fortælling): Anette Jahn Instruktion: Ellen Dahl Bang Kostume og scenografi: Susse Thorseng Lærche og Måle Fortælleteater Balladetekst: Lene Malmstrøm og Anette Jahn Melodi: Middelalderballaden Elverskud

20


Teaterstykket ”Balladen om Skiftingen” opføres af Måle Fortælleteaters leder Anette Jahn. Temaet i forestillingen omkring mobning og ensomhed bliver behandlet gennem Selma Lagerlöfs kunsteventyr samt to paralleltekster nemlig: Den Nytestamentlige fortælling om Zakæus, H. C. Andersens Den grimme Ælling. Til forestillingen knytter sig dansk og kristendomsfaglige elevopgaver, arbejdsspørgsmål og baggrunds materiale. Der er plads til max 100 børn eller 4 klasser pr. forestilling.

21


MELLEMTRIN

GYS OG GRU

GYS OG GRU Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab (og idræt) Projektperiode: September, oktober 2021 + marts, april 2022 Lektioner: ca. 3 lektioner

22


PROJEKTET INDEHOLDER:

• Manuskript til natløb med 7 poster baseret på Johannes åbenbaring. • En udstyrsliste med rekvisitter, som I selv skal fremskaffe inden løbet. Natløb for børn og modige sjæle om de sidste tider. Det kræver 8 voksne og max 60 børn fordelt på max 5 hold. Løbet er fyldt med praktiske udfordringer for alle sanser og giver god motion. I vores testcase gik børnene mellem 5,5 og 6 km. Velegnet som aktivitet på lejrturen eller til et aftenarrangement. Løbet styrker elevernes sociale kompetencer og samarbejdsevner. Teambuilding med kristendomsfagligt indhold.

23


UDSKOLING

PÅ SPORET AF BIBELENS MÅLTIDER I KUNS

PÅ SPORET AF BIBLENS MÅLTIDER I KUNSTEN Målgruppe: 7.-9. klasse Fag: Kristendomskundskab, dansk, billedkunst og madkundskab Projektperiode: Januar, februar, marts 2022 Lektioner: 2-10 lektioner

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Låneudstilling, kunst til ophængning på skolen/klassen (udstillingen leveres også som PowerPoint præsentation). • Lærervejledning • Låne-instaxkameraer med film • Kortspil • Lånekufferter med udstyr til fotoopstillinger/stilleben • Elevkogebøger • Bibelsk måltidskasse indeholdende vejledning

GRUNDMODUL

Projektet præsenterer eleverne for en række af kunsthistoriens store værker, hvor klassiske bibelske fortællinger om mad/måltider indgår. Eleverne får desuden udleveret et kortspil, hvor de efterfølgende selv skal matche billeder, symboler og bibeltekster. (2 - 4 lektioner).

24


STEN

Store Magleby Thomas Kluge, 2012

TILLÆGSMODUL 1:

"Stilleben fra mit liv" Eleverne låner instax-kameraer og laver selv kunstværker/stilleben med deres madpakker sammen med symbol-rekvisitter fra materialekassen. Detaljeret lærervejledning medfølger. (2 - 4 lektioner).

TILLÆGSMODUL 2:

"Vi laver mad fra Biblen" Skole-kirkesamarbejdet leverer afprøvede madopskrifter med tilhørende bibelfortællinger og en spændende bibelsk måltidskasse. (3 - 4 lektioner).

25


LÆRERKURSUS

LÆRERKURSUS FORTÆLLEWORKSHOP MANDAG D. 17. JANUAR KL. 9-14 ved antropolog, fortæller og forfatter Anette Wilhjelm Jahn Workshoppen er bygget op omkring praktiske øvelser, hvor der afprøves konkrete fortælle redskaber. Der vil være særligt fokus på formidling af Nytestamentlige fortællinger. Der er plads til max 25 deltagere.

26


EKSTRAMATERIALER

PÅ KLASSETUR MED BIBLEN

Forslag til tværfaglige ture i Horsens’ omegn for alle klassetrin. Udførlig beskrivelse af turenes forløb samt undervisningsforslag på sks.horsens.dk

HELLIGDAGE – MINIFORLØB

Et gratis hæfte sprængfyldt med miniforløb til danske helligdage. Der er undervisningsforslag til alle grundskolens klassetrin. Yderligere beskrivelse af Helligdage – Miniforløb findes på www.skshorsens.dk Udkommer oktober 2021. Du kan bestille et hæfte ved at sende en mail til mbg@km.dk eller kca@km.dk, så sender vi!

27


SKOLE-KIRKESAMARBEJDET I HORSENS PROVSTI/KOMMUNE DEL AF FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

LÆS MERE OG TILMELD PÅ WWW.SKSHORSENS.DK

Profile for Grafisk Forum

Skole- kirkesamarbejdet i Horsens - Årsplan 2021/2022  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded