Guide til sortsvalg 2021

Page 1

De udk n ny ma omm er d jsbroch en 9 u . ok re 2021 tobe r 20 20

Guide til sortsvalg 2021 1 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL,

2 DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG

✔LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)


Udbytte og tidlighed Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2017-19 (11 forsøg)

108,0

LG31.207

Function Conclusion

LG31.205 103,0

LG31.218 LG31.211 LG30.209

Ability Resolute

NEL20 Fht.

Gatsby

Atrium

98,0

Prospect

Pinnacle

Asgaard

Sortsblanding

Emblem

Fieldstar Ambition Sunlite

93,0

Wizard

Trooper Reason Activate Emmerson

88,0

83,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

41,0

43,0

Tørstof % SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

Kølige lokaliteter 2017-19 (8 forsøg) Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e.: Fht. 100 = 145,2 a.e. *) 135,2 a.e. **) 139,2 a.e. Kilde: sortinfo.dk

LG31.207

112,0

Function

LG31.205 107,0

LG31.211

Ability Resolute

NEL20 Fht.

LG31.218 102,0

Conclusion Pinnacle

Gatsby

LG30.209

Fieldstar

Sortsblanding

Asgaard Atrium

Emblem

97,0

Prospect

Ambition Wizard

Sunlite

Trooper

92,0

Reason

Activate Emmerson

87,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

Tørstof % SILDIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE


1

spørg marken

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på siden til venstre herfor.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2017-19 (alle 7 lokaliteter - 19 forsøg) MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

LG31.207 Function 106,0

LG31.205 Conclusion

LG31.211 LG31.218 101,0

LG30.209

NEL20 Fht.

Sortsblanding

Ability Resolute

Asgaard

Pinnacle

Prospect

Gatsby

Atrium Emblem

Fieldstar Ambition

96,0

Wizard

Sunlite

Trooper

Reason 91,0

Activate

Emmerson 86,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Tørstof %

Kilde: www.sortinfo.dk

40,0

42,0


2

spørg koen

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammerne herunder. Den øverste graf viser fordøjeligheden af NDF sammen med stivelsesindholdet, mens den anden viser indholdet af NDF sammen med stivelsesindholdet. På det øverste diagram kan du se, at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj FK-NDF. Det nederste diagram fortæller noget om sorternes indhold af NDF. De sorter, der ligger under linjen, har et relativt lavt indhold af NDF, hvilket giver mulighed for en højere grovfoderoptagelse. Sorterne, der både har høj FK-NDF og lavt indhold af NDF giver mulighed for den allerstørste grovfoderoptagelse. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoderrationen på din bedrift.

Landsforsøgene 2017-19 (alle 7 lokaliteter - 19 forsøg)

Fordøjelighed af NDF og Stivelsesindhold 70,5

Function 70,0

LG31.211 LG31.218 69,5

LG31.207

Ability Conclusion Resolute

Atrium

LG30.209

Wizard

AsgaardSortsblanding

FK-NDF %

Gatsby

Trooper

Reason

69,0

LG31.205

Sunlite

Emblem

Prospect

Pinnacle

68,5

Ambition

Activate Emmerson

Fieldstar 68,0

67,5

67,0

27,0

29,0

31,0

33,0

Stivelse % Kilde: sortinfo.dk

35,0

37,0

39,0


kolbemajs og kernemajs Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

Landsforsøgene med kernemajs 2015-19 (18 forsøg) Sorter afprøvet i 2 år eller mere

111

Det betyder at:

109

Pinnacle***

107

Kerne Udb. Fht.

• Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne. Sorterne PINNACLE, PROSPECT, LG30.179, AMBITION, og GATSBY er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed.

Ambition***** Gatsby****

105

Prospect**

LG 30.179 ***

103

101

Yukon*****

Glory****

99

97

95

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

Tørstof % Fht.

Sorter med **) = 2 års afprøvning ***)= 3 år, ****)=4 år og *****)= 5 årsafprøvning Kilde: sortinfo.dk

YUKON og LG 30.179 er ægte kernemajssorter og de sikreste valg til kernemajs pga. deres evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON og LG 30.179 er pt. de eneste sorter på den danske sortsliste for kernemajs.

Bejdsninger 2020/2021 Bejdse muligheder 2020/2021

Inhold

Standard

Redigo M

Starcover +

Redigo M + Starcover + Vibrance

Fuglebejdsning

Redigo M + Korit + Vibrance + Mikronæringstoffer (Zn og Mn)

Big Bag

50 units

Til majssæsonen 2020/2021 har LG’s STARCOVER bejdsning fået en opdatering således at Vibrance 500 FS nu indgår. Der er en rigtig god synergi effekt mellem STARCOVER og Vibrance. Kombinationen af disse sikrer dig en bedre dækning mod svampe bl.a. Rhizoctonia, og det forbedrer rodspiren og den generelle rodudvikling. Majsens stay-green og jordens fosfor tilgenlighed forbedres også markant. STARCOVER + giver dermed dine majs de bedste forudsætninger for at opnå det fulde udbytte potentiale. Til majssæsonen 2020/21 har LG’s fuglebejdsning ligeledes fået en opdatering. Således indgår Vibrance og Mikronæringstofferne Zink og Mangan nu sammen med Korit. Den nye kombination sikrer at majsen fremspirer hurtigere, speciellet under kølige forhold og derved mindskes perioden hvor majsen er udsat for fugleangreb.


Forhandler-liste Sortsnavne: Emmerson Trooper

✓ ✓

Ac�vate Reason

✓ ✓

Echo Yukon

Glory Wizard Sunlite Prospect

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

Ambi�on Pinnacle

✓ ✓

Fieldstar LG 30.179 Emblem Gatsby

✓ ✓ ✓

Resolute Func�on Conclusion

✓ ✓ ✓

LG 31.205 Asgaard

LG 30.209 LG 31.207

LG 31.211

LG 31.218

Ability Emeleen

✓ ✓

Andreas Andersen Mob. 40 51 19 61

Ole Schmidt Mob. 20 96 19 61

KONTAKT ANDREAS ELLER OLE FOR YDERLIGERE INFORMATION OG HJÆLP TIL SORTSVALG

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

August 2020