Page 1

UNG MED SPORTSLIGE AMBITIONER OG DRØMME? GRIB EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT KOMBINERE SKOLE OG ELITESPORT

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HAR DU EN DRØM OM AT KOMBINERE DIN SPORT MED DIN SKOLEGANG OG FORFØLGE DINE SPORTSLIGE AMBITIONER, SÅ KAN DU MED FORDEL SØGE OM OPTAGELSE I ENTEN TALENT-IDRÆTSKLASSERNE PÅ LANGMARKSKOLEN ELLER PÅ SPORTSCOLLEGE HORSENS Horsens Kommune har siden 2008 haft en samarbejdsaftale med Team Danmark. Aftalen har til formål at udvikle eliteidrætten i kommunen, og i særdeleshed at fremme vilkårene, så de unge får optimale muligheder for at udvikle deres talent. Elitesport Horsens er et partnerskab mellem Horsens Kommune, lokale eliteidrætsklubber, byens uddannelsesinstitutioner herunder Sportscollege Horsens og Langmarkskolen samt Team Danmark og DIF. Her igennem tilbydes idrætstalenter mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport. Målet er samtidig at udvikle stærke trænings- og talentmiljøer og styrke de udvalgte idrætsgrene jf. Team Danmark aftalen. Og hvor det er muligt: at løfte idrætsgrenene til national eller international elite.

Med Forum Horsens / CASA Arena som platform er der etableret et talentmiljø med topmotiverede trænere indenfor en lang række idrætsgrene. Det er også muligt for talenter fra ”mindre idrætsgrene” at blive en del af talentmiljøet. Her tilknyttes talenterne en basislinje på tværs af idrætsgrenene.

du med fordel søge optagelse i enten Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen eller på Sportscollege Horsens, hvor der også er tilknyttet et Sportscampus med mulighed for socializing, styrketræning, lektiecafe mm.

Samarbejdsklubberne stiller dygtige trænere til rådighed, og har sammen med Elitesport Horsens ansvaret for koordineringen mellem morgentræning, klubtræning og skolegang.

Elitesport Horsens har i dag et stort antal talenter, der kombinerer skolegang, uddannelse og sport fra 7. klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse med mulighed for at dyrke minimum 4 timers idrætsspecifik talenttræning om ugen i skoletiden.

Via samarbejdet i Elitesport Horsens kan Horsens fastholde kommunens unge idrætstalenter – og samtidig tiltrække talenter fra hele landet.

Rigtig god fornøjelse med folderen, hvor du kan læse mere om dine fleksible muligheder som idrætstalent i Horsens Kommune.

Har du en drøm om at kombinere og udvikle din sport og din uddannelse, så kan

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

UDDANNELSESTRAPPEN Elitekommune Horsens og Team Danmark samarbejdet illustreres ved uddannelsestrappen med 3 trin, hvor sport og skolegang hænger sammen i dagligdagen – fra 7. klasse på folkeskoleniveau til ungdomsuddannelserne. Der er tilmed mulighed for at den unge kan forfølge sine sportslige ambitioner helt frem til universitetsniveau – som antydet med et 4. trin. Elitekommune Horsens omfatter helt konkret skolegang, lektier og den unges sportsliges ambitioner, der kan udvikles og udøves dagligt – på præcis det skole- og uddannelsestrin, han eller hun befinder sig.

Syddansk Elite Aarhus Universitet Elite VIA Elitesport

SCH

Sports College Horsens > Ungdomsuddannelser

10. KL

Sports College Horsens

7. – 9. KL

Talent-Idrætsklasser > Langmarksskolen

2

9. – 10. KL BGI Akademiet


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HORSENS SPILLER EN NØGLEROLLE FOR TALENTARBEJDET I DANSK ELITEIDRÆT v/ Lone Hansen, direktør Team Danmark

Dansk elitesport skal udvikles på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Elitesport skal derfor gå hånd i hånd med uddannelse og arbejde. Her spiller Horsens som en af Danmarks 22 Elitekommuner en nøglerolle for talentarbejdet i dansk eliteidræt. Elitekommunerne har et tæt samarbejde med lokale idrætsskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

SAMARBEJDET MED HORSENS HAR FOKUS PÅ AT UDVIKLE OG UNDERSTØTTE DE LOKALE TALENT­ MILJØER, SÅ DE UNGE TALENTER KAN UDVIKLE SIG TIL AT KUNNE BEGÅ SIG PÅ HØJESTE INTERNA­ TIONALE NIVEAU.

I Danmark insisterer vi på, at atleter også skal udvikle sig uden for sportens verden. Det kan være gennem uddannelse eller gennem et arbejde, og vi kan se, at den model virker. En god uddannelse er med til at udvikle dygtige atleter, og vi ved fra forskningen, at idrætsskolerne med det særlige dobbelte fokus både på uddannelse og idræt, er en stor succes: Eleverne, forældrene og lærerne er alle meget tilfredse, lige som det boglige niveau bliver forøget på idrætsskolerne.

Sportscollege Horsens er rigtig gode udgangspunkter for et stærkt samarbejde med de lokale eliteidrætsklubber. Horsens er en visionær Elitekommune, som allerede har skabt attraktive vilkår for talenternes sportslige udvikling. Det er vigtigt, at unge talenter har rammer i høj kvalitet, hvis de sportsligt skal udvikle sig. Sports Campus for de lokale atleter er tillige et vigtigt omdrejningspunkt, der bygger videre på den positive udvikling i Horsens – til glæde for både det eksisterende eliteidrætsmiljø og for de mange lokale talenter. Vi glæder os til at følge det dygtige arbejde i Horsens Kommune med at sikre sammenhæng mellem uddannelse og sportslig udvikling samt en høj kvalitet i træningen fra barn over ungdom til senioreliten.

I Horsens er der er stærkt fokus på uddannelsesområdet, hvor Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser og

3


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

MØD FIRE UNGE FRA DEN VIRKELIGE VERDEN: SUCCESFULDE, AMBITIØSE OG RIGTIG GODT PÅ VEJ

KASPER ENGBY Elev i Talent-Idrætsklasserne Fodboldspiller i AC Horsens

ASTRID FUGL BORGSCHMIDT Elev i Talent-Idrætsklasserne Håndboldspiller i Horsens Håndboldklub

RASMUS UDBYE PEDERSEN Elev på Sportscollege Horsens Svømmer i Horsens Svømmeklub

– Den ekstra træning jeg får gennem morgentræningen har været rigtig god og vigtig for min udvikling som fodboldspiller. Træningen er doseret på den rigtige måde, så jeg har overskud til både morgentræning og træningen i AC Horsens, så jeg hele tiden kan forbedre mig som fodboldspiller.

– Som elev i Talent-Idrætsklasserne er skoleskemaet tilpasset morgentræningen så man kan træne mere. Blandt andet har jeg fået lagt et styrketræningspas mere på. Jo flere træninger man har, jo mere udvikler man sig som håndboldspiller. Det har udviklet mig rigtig meget omkring min håndboldforståelse og mit håndboldspil generelt.

– At gå på Sportscollege Horsens betyder rigtig meget for min svømning, da jeg kan fokusere på at blive så god som muligt både i skolen og indenfor svømning. Sportscollege Horsens har betydet, at jeg har kunnet øge min træningsindsats, og samtidig holde fokus på min uddannelse. Morgentræningerne har helt klart været med at flytte min udvikling i den rigtige retning.

– I Talent-Idrætsklasserne går jeg i klasse med andre der går meget op i deres sport, så alle forstår hvor meget vores sport kræver. Vi har en rigtig god og seriøs undervisning, og fra skolens side er der stor forståelse for min fodbold og de krav der stilles til os som elitesportsudøvere.

– På Langmarkskolen går du i klasse med andre der vil sporten ligeså meget som en selv. Det er fedt at være blandt andre ligesindede, og klasserne fungerer rigtig godt.

EMIL LANGAGER Elev på Sportscollege Horsens Basketballspiller i Horsens IC – Morgentræningen er en rigtig god mulighed for mig for at udvikle mig endnu mere individuelt som basketspiller. Via morgentræningen får jeg mulighed for at træne nogle af de ting jeg ikke kan når vi har holdtræning, og jeg har brug for så mange træningspas som muligt. 4

– En af de vigtigste ting ved Sportscollege er dog, at jeg går i klasse med ligesindede, der også har stor fokus på deres sport. Det er med til at skabe et elitært miljø, hvor vi alle har samme mål om at forbedre os.

– Det er virkelig godt for mig, at min skole er koordineret med min træning og kampe. Mine lærere har forståelse for min sport, og har jeg kampe bliver dette aftalt så jeg kan passe min basket. Det hjælper mig med at have et fuldt fokus på at blive så god som muligt på bas­ketbanen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

LANGMARKSKOLEN: TALENT-IDRÆTSKLASSER – 7.- 9. ÅRGANG

Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen blev oprettet første gang i august 2008. Siden starten har mange unge idrætstalenter haft mulighed for at optimere og udvikle deres talent, samtidig med deres skolegang. Det er muligt at gå i Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen fra 7. – 9. klasse. I klasserne kombineres skole og idræt på et højt niveau, og de unge talenter færdes i et uddannelses – og træningsmiljø sammen med andre unge, der brænder for idræt. Talent-Idrætseleverne tilbydes en god og faglig stærk skolegang, hvor de kan få hjælp til at få en hverdag med mange træningstimer og de faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge sammen. Derudover får eleverne mulighed for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer ud over det sædvanlige, i en skolekultur, hvor forskellighed og samarbejdsevne er et must. Som elev i Talent-Idrætsklasserne: • oplever du, at skole og sport går hånd i hånd • får du idrætsspecifik træning som en del af skoleskemaet • bliver du fagligt udfordret gennem målstyret læring, så du udnytter både dit faglige og sportslige potentiale • færdes du i et miljø med andre elever der brænder for deres sport • udvikler du dine personlige kompetencer og bliver uddannelsesparat • får du undervisning og vejledning om sportsernæring, skadesforebyggelse, mentaltræning og livet som elitesportsudøver • får du hjælp ved skader og mentale udfordringer (fysioterapeut, fysisk træner, coaching) I løbet af skoleårene tilbydes talent-idrætseleverne samt deres forældre Team Danmark-kurser i eksempelvis Sportsernæring, Skadesforebyggende træning, Life Skills og Mentaltræning. Forløb der støtter din udvikling som elitesportsudøver samt hverdagen omkring dig.

Langmarkskolen Nørrebakken 1 8700 Horsens Kommune Tlf. 76 29 33 00 www.langmark.skoleporten.dk På Langmarkskolen går der ca. 100 ­Talent-Idrætselever på 7. - 9. årgang. Eleverne fordeler sig på idrætsgrenene: • Fodbold (drenge/piger) • Håndbold • Badminton • Svømning • Orienteringsløb • Basketball • Cykling Talenter der kommer fra andre ­idræts­­grene end de prioriterede, kan ansøge om optagelse på basislinjen, der rummer elever fra flere ”mindre idrætsgrene”, hvor der trænes skadesforebyggende – og fysisk træning. For yderligere information: Skolekoordinator Christian Christensen cch@horsens.dk Tlf.: 40 33 92 71

5


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SPORTSCOLLEGE HORSENS: KOMBINER DIN UNGDOMSUDDANNELSE OG DIN SPORT

Sportscollege Horsens er et spændende tilbud til dig, som har ambitioner og talent, og gerne vil udvikle dine idrætsfærdigheder i et unikt elitemiljø med moderne faciliteter samtidig med, du tager en 10. klasse, HHX, HTX eller en almen gymnasial uddannelse i Horsens. Sportscollege Horsens’ motto er Professionel For Livet, hvilket vi tager meget alvorligt. Indenfor de forskellige sportsgrene tilbyder vi veluddannede og meget kompetente trænere, ligesom vores træningsfaciliteter er nye og toptrimmede. Størstedelen af idrætsgrenene er tilknyttet Forum Horsens og CASA Arena, hvor talenter på tværs af idrætterne træner og møder hinanden dagligt. Sportscollege Horsens tilbyder idrætstalenterne fleksible uddannelsestilbud så de unge sportsfolk kan få indpasset deres træning og konkurrencer med skolegangen på en ungdomsuddannelse i Horsens. Talenter der kommer fra andre idrætsgrene end de prioriterede idrætsgrene i Team Danmark aftalen, kan ansøge om optagelse på basislinjen, der rummer elever fra flere mindre idrætsgrene, hvor der trænes skadesforebyggende – og fysisk træning. Sportscollege Horsens administreres i samarbejde med Learnmark Horsens, og de Team Danmark prioriterede idrætter har deres eget særskilte Sportscollege tilbud, som kan findes på www.sportscollegehorsens.dk. Ved at vælge Sportscollege Horsens, får du: • En hverdag, hvor sport og uddannelse kombineres • Skemalagt morgentræning to morgener fra kl. 8.00 til ca. 9.30 • Træning af veluddannede og kompetente trænere • Adgang til fysioterapeut og fysisk træner • Adgang til styrketræningsfaciliteter • Flotte træningsfaciliteter • Transport til din uddannelse efter morgentræning • Sportslig udvikling, både teknisk, taktisk og fysisk • Nye venner, der har samme mål og interesser som dig 6

Sportscollege Horsens c/o Learnmark Horsens Stadionsvej 2 8700 Horsens For yderligere information: Daglig leder Jan Løth dagligledersch@gmail.com Tlf.: 28 19 69 09 www.sportscollegehorsens.dk


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SPORTS CAMPUS HORSENS: ET INSPIRERENDE OG ÅBENT MILJØ

Sports Campus og HFS Cafeen på CASA Arena er vigtige elementer i det fællesskab, der er ved at være ung eliteidrætsudøver i Horsens. Her træner og mødes elitesportsudøvere på tværs af idrætsgrenene dagligt i et inspirerende og åbent miljø både individuelt og som holdtræning. Sports Campus og HFS Cafeen er placeret på CASA Arena, i sammenhæng med svømmehal og idrætshallerne i Forum Horsens, samt fodboldbanerne ved CASA Arena. I lokalerne er der mulighed for at mødes, styrketræne, læse lektier, hvile sig mellem skole og træning samt spise lidt medbragt mad. Sports Campus er indrettet med moderne styrketræningsfaciliteter, mindre rum til afslapning og tekøkken, mens der i HFS Cafeen er faciliteter til lektielæsning samt til ophold mellem skole og træning. Er du elev i Talent-Idrætsklasserne eller på Sportscollege Horsens, har du adgang til lokalerne via en personlig chip. Sports Campus er også hjemsted for Elitesport Horsens fysioterapi. Elitesport Horsens har samarbejde med uddannede fysioterapeuter, der foretager skadestilsyn, diagnosticering samt vejledning til videre forløb ved skader hos elitesportsudøvere.

Sports Campus Horsens Langmarksvej 61, 1. sal 8700 Horsens For yderligere information: Horsens Kommune Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen sojoc@horsens.dk Tlf.: 40 10 23 10

SportsCampus Horsens

7


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

EKSPERTBISTAND TIL ELITEIDRÆTSUDØVERE Horsens Kommune er Team Danmark Elitekommune, og som en del af samarbejdet med Team Danmark tilbydes en sammenhængende servicemodel for ekspertbistand til eliteidrætsudøvere.

Sportsernæring: Team Danmark ernæringsekspert afholder årligt elev-, træner og forældrekursus i Sportsernæring, ligesom der afholdes undervisningsforløb i skoletiden for eleverne.

Fysioterapi/Sportsmedicin: Talenter har adgang til behandling hos fysioterapeut flere gange ugentligt i klinik på CASA Arena. Desuden arbejdes der med skadesforebyggende træning og genoptræning i et samarbejde mellem klubber, talenter og fysioterapeut.

Sportspsykologi: Sportspsykolog afholder årligt undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældre til eliteidrætselever.

Sportsfysiologi: Fysioterapeut og fysisk træner er tilknyttet som ekspert til at køre undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældrekurser. Desuden screenes alle talenter i Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen ved opstart i klasserne efter Team Danmarks screeningsmodel for skadesforebyggelse.

8

Ekspertbistand tilbydes primært til talenter, som er tilknyttet Talent-Idrætsklasserne (7.- 9. årgang) samt talenter i regi af ungdomsuddannelserne på Sportscollege Horsens. Derudover er der adgang til fysioterapi for alle Team Danmark prioriterede samt lokalt prioriterede idrætter jf. Horsens Kommunes Team Danmark aftale.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BGI AKADEMIET – AMBITIØS IDRÆTSEFTERSKOLE MED MANGE ÅRS ERFARING

BGI akademiet er en af landets største idrætsefterskoler med imponerende og topmoderne faciliteter. Idrætsefterskolen tilbyder 9. og 10. klasse. BGI har to akademier: Gymnastikakademiet og Sportsakademiet. Tilsammen rummer de to akademier 25 forskellige linjer: 12 linjer på Sportsakademiet: Fodbold, håndbold, fodbold/ski, håndbold/ski, fitness, cykling, cykling/ski, amerikansk fodbold, basketball, snowboard/fodbold, snowboard/ håndbold, snowboard/cykling. 13 linjer på Gymnastikakademiet: Rytmisk gymnastik, spring, parkour, dans, spring/ fodbold, spring/parkour, rytme/ski, spring/ski, sports acrobatik, snowboard/spring, snowboard/rytme, snowboard/sports acrobatik, sports acrobatik/ski. Derfor kan du ligegyldigt, hvilken idræt du dyrker, kun ramme plet på BGI akademiet. Ønsker du som ungt talent et ophold på en efterskole, samarbejder Elitesport Horsens med BGI akademiet. Det giver den unge mulighed for at træne og spille kampe i sin lokale eliteidrætsklub. BGI akademiet og Elitesport Horsens har et særligt tæt samarbejde vedrørende fodbold, cykling, håndbold, basketball og amerikansk fodbold. På skoledelen holder BGI akademiet et højt, fagligt niveau med gymnasieforberedende undervisning. Der er således fokus på udvikling og dannelse af det hele menneske, og eleverne kommer til at opleve værdien af at indgå i forskellige former for forpligtende fællesskaber.

BGI akademiet Gramvej 3 8783 Hornsyld www.bgiakademiet.dk info@bgi.dk Invester i din fremtid - både på og uden for banen. Udover ambitiøs gymnastik, idræt og undervisning får eleverne på BGI akademiet minimum to studieture, sjove skæve oplevelser, fede koncerter, hyggelige mixede huse at bo i, entusiastiske lærere, fagligt kompetente trænere, over 500 nye venner og meget mere. Idrætsefterskolen tilbyder desuden den internationale linje; Cambridge IGCSE. For yderligere oplysninger: JP Nielsen Sportsakademiet jp@bgi.dk Tlf. 4214 7483 Jan Tilsted Gymnastikakademiet jan@bgi.dk Tlf. 4214 7484

BGI akademiet er en seriøs investering både sportsligt, fagligt og personligt. 9


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

FODBOLD – AC HORSENS AC Horsens har et helt særligt fokus på talentudvikling. Målet for talentudviklingen er at træne spillerne på et meget højt niveau og skabe de bedst mulige rammer for de eliteaktive, så de kan udvikle sig til at blive indlemmet i A-truppen. AC Horsens lægger stor vægt på dyder som ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde, og det afspejler sig især i talentudviklingen. AC Horsens satser benhårdt på talentudvikling, og spillere som Mads Bech, Frederik Rønnow, Troels Kløve og André Bjerregaard er synlige beviser på, at ”de gule” høster frugterne af det målrettede talentarbejde. Målsætningen sker fra Talentskolen i samarbejde med samarbejdsklubberne og frem til A-truppen i fællesskab med blandt andre Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen, BGI Akademiet og Sportscollege Horsens, hvor der hele tiden arbejdes på at udvikle muligheden for at kombinere uddannelse og elitesport på allerhøjeste niveau. Sammen med AC Horsens’ samarbejdsklubber arbejdes der hårdt og målrettet på at skabe regionens stærkeste fodboldhold samt udvikling af trænerkompetencerne hos de respektive trænere via ”den gule tråd”.

AC Horsens Langmarksvej 59, 3. 8700 Horsens Tlf. 7562 6020 www.achorsens.dk achorsens@achorsens.dk AC Horsens er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019. Som talentfuld fodboldspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og på Sports­ college Horsens to gange om ugen.

Klubbens vision: Den der træner bedst bliver bedst.

SEJLSPORT – HORSENS SEJLKLUB Horsens Sejlklub har en stor ungdomsafdeling, hvor der foregår mange aktiviteter året rundt for både små og store sejlere. Ud over træningsdagene på vandet, så foregår der mange andre sociale aktiviteter på havnen, og der er et godt kammeratskab i klubben. Klubben har specialiseret træning i storjoller inden for ZOOM8-, Laser- og Europajolle, ligesom man træner på vandet året rundt. Horsens Sejlklub hører under Dansk Sejlunions talentarbejde, og det betyder at klubben arbejder tæt sammen med unionen for at klubbens sejlere kan aspirere til at komme på udviklingslandshold og senere på landsholdet. I mange år har Horsens Sejklub være med helt i toppen af de danske ungdomsklasser. Det har bl.a. ført til DM, NM, EM og VM-medaljer – samt en OL-medalje til Anne-Marie Rindom i Rio i 2016.

Horsens Sejlklub Langelinie 24 8700 Horsens www.horsens-sejlklub.dk hsh.optimist@gmail.com 10

Horsens Sejlklub er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019.

Som talentfuld sejler er det muligt at være tilknyttet morgentræning i TalentIdrætsklasserne og på Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

PIGEFODBOLD – FC HORSENS FC Horsens er som Jyllands næststørste pigeklub garant for en helstøbt afdeling med fokus på rekruttering, udvikling, trivsel og fastholdelse indenfor pigefodbold. Klubben er kendt for et godt klubmiljø med oplevelser også uden for fodbolden, og desuden sætter klubben et godt træningsmiljø højt i bestræbelserne på at udvikle den enkelte i et stærkt fællesskab.

FC Horsens Ternevej 83 8700 Horsens info@fchorsens.dk http://www.fchorsens.dk/pigetalent

FC Horsens er Horsens Kommunes samarbejdspartner omkring Talent-Idrætsklasserne samt Sportscollege Horsens. Desuden har FC Horsens en samarbejdsaftale med BGI Akademiet, der skal tilgodese begge parter i et konstruktivt samarbejde.

FC Horsens er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019.

FC Horsens prioriterer talentudvikling med talenttræninger som et fast klubkoncept hen over året for både egne og områdets talenter i ungdomsårgangene U12-U16. Klubben ønsker at sætte pigefodbolden på dagsordenen og udvikle pigespillere i Horsens og omegn i et samarbejde med områdets andre pigeklubber. Det er klubbens vision at være blandt områdets mest attraktive pigeklubber.

Via bl.a. morgentræning for TalentIdrætsklasserne og Sportscollege Horsens samt talenttræning eller træ­ ning med drenge sikrer klubben det rigtige sportslige match for den enkelte.

ORIENTERINGSLØB - HORSENS ORIENTERINGSKLUB Horsens Orienteringsklub prioriterer ungdomsarbejde og talentudvikling højt. Horsens Orienteringsklub tror på, at det skal være sjovt at træne og at det er sjovest at træne, hvis man udvikler sig. Træningen tilrettelægges derfor med udgangspunkt i den enkelte løbers niveau. Horsens Orienteringsklub gennemfører således træningen efter Dansk Orienteringsforbunds Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK). Samtidig lægger Horsens Orienteringsklub vægt på at skabe og vedligeholde et godt og trygt socialt miljø. For talenterne i Horsens Orienteringsklub sammensættes træningen hen over ugen af orienteringsteknisk træning, løbetræning og skadesforebyggende styrke- og koordinationstræning. Træningen gennemføres i klubregi, i Talentcenter Aarhus og i regi af morgentræning på Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens. Morgentræning er derfor en vigtig del af træningen for det målrettede talent i Horsens Orienteringsklub.

Horsens Orienteringsklub Åbjergskovvej 6 8700 Horsens www.horsensok.dk/kontakt www.horsensok.dk

Horsens Orienteringsklub er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019.

Horsens Orienteringsklub tilbyder morgentræning til talenterne i eliteidrætsklasserne og i gennem Sportscollege Horsens. 11


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BASKETBALL – HORSENS IC HIC er en af de førende klubber i dansk basketball og gennem mange sæsoner har grundstammen været egne talenter. Således har eliteafdelingen et hold i den bedste danske basketballrække. Bredde- og ungdomsafdelingen holder til i Forum Horsens sammen med resten af elite­afdelingen. HIC har en fuldtidstræner i ungdomsafdelingen, hvor spillere får mulighed for både hold- og individuel træning. Det er meget få danske basketball klubber, der kan mønstre fuldtidsansatte trænere i ungdomsafdelingen. For at sikre den røde tråd fra talent- til eliteholdet er headcoachen på eliteholdet også ansvarlig for de elever, der går i Talent-Idrætsklasserne eller på Sportscollege Horsens. Denne træning sker i samarbejde med fuldtidstræneren fra ungdoms­ afdelingen.

Horsens IC Langmarksvej 53 8700 Horsens www.hicbredde.dk bestyrelse@hicbredde.dk HIC er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019. Som talentfuld basketballspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og på Sports­ college Horsens to gange om ugen.

GOLF – STENSBALLEGÅRD GOLF Stensballegaard Golfklub har stor fokus på den sportslige udvikling. Et tæt samarbejde med skolerne, er blandt andet med til at sikre en løbende tilgang af børn og unge, som giver en naturlig fødekæde til eliten. Der lægges stor vægt på et godt træningsmiljø med varierende og sjov træning, hvor der samtidig arbejdes målrettet på at skabe elitespillere og udvikle talenter. Stensballegaard Golfklub har nogle af landets bedste træningsfaciliteter, en international kendt golfbane og to PGA uddannede golftrænere, der har et tæt samarbejde med Dansk Golf Union og Professional Golfers Association. Klubbens vision: • Få flere børn og unge til at spille golf • Skabe at godt breddemiljø med sjov læring samt fokus på det sociale • Skabe elitespillere både nationalt og internationalt

Stensballegaard Golf Bygaden 70 8700 Horsens Tlf.: 7565 8018 www.stensballegaardgolf.dk golf@stensballegaardgolf.dk 12

Stensballegaard Golf er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019.

Som talentfuld golfspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i TalentIdrætsklasserne og på Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

AMERIKANSK FODBOLD - HORSENS STALLIONS Horsens Stallions sætter en dyd i, at udvikle klubbens spillere både personligt og sportsligt. Det er klubbens mål altid at sikre de bedste rammer for klubbens spillere, små som store. Eliteholdene i Horsens Stallions tilstræber at være med i toppen af dansk amerikansk fodbold. Klubben har haft flere spillere inde over landsholdet, siden klubbens oprettelse i 1993. Klubben har et stort fokus på ungdomssiden, hvor Stallions blandt andet er kåret som årets U12-klub af Dansk Amerikansk Fodboldforbund. Dette på baggrund af stor vækst i antallet af ungdomsspillere og stor udvikling af klubbens hold rent sportsligt.

Horsens Stallions Sportsvænget 4 8700 Horsens Tlf: 22690123 (Formand Michael Hannibal) Hjemmeside: www.Stallions.dk Mail: dan.jeppesen@3f.dk

Udover de sportslige resultater sætter klubben en stor ære i, at de sociale forhold mellem alle i klubben er gode. Alle i klubben skal føle sig tilpas og respekterede uanset hvor man kommer fra. Klubbens vision: At udvikle den enkelte spiller til at kunne spille på deres absolut bedste niveau, samt være blandt toppen af amerikanske fodbold klubber nationalt.

HÅNDBOLD – HORSENS HÅNDBOLDKLUB Horsens Håndboldklub (HH) blev stiftet i 1985. HH har hold på alle niveauer og en velfungerende talentafdeling. I alle årene har holdene i klubben været præget af markante spillere fra klubbens egen talentudvikling. Horsens Håndboldklub er i dag platformen for udviklingen af de fremtidige talenter og stjerner i tæt samarbejde med Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen og Sportscollege Horsens. Horsens Håndboldklub har to gange været i pokalfinalen, og den ene gang som vinder i 2004. Klubbens vision: 
 At være en af Danmarks bedste håndboldklubber for både bredde og elite. HH ønsker at være en positiv, engageret og målsøgende klub, hvor der er respekt for hinandens mangfoldighed og styrker. HH ønsker at skabe hele mennesker og sportsudøvere på alle niveauer.

Horsens Håndboldklub Sportsvænget 4 8700 Horsens. www.horsenshk.dk bestyrelsehh@gmail.com

Horsens Håndboldklub er priori­teret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019.

Som talentfuld håndboldspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og på Sports­ college Horsens to gange om ugen. 13


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SVØMNING – HORSENS SVØMMEKLUB Horsens Svømmeklub gør sig gældende i den absolutte svømmeelite i både ind - og udland, og en af klubbens vigtigste målsætninger for fremtiden er at sikre et attraktivt elitemiljø for klubbens svømmetalenter. Horsens Svømmeklub har i den nyeste plan 2024, sat barren virkeligt højt. Målet er at være i toppen af dansk svømning og senere også på internationalt niveau, hvilket gerne skal munde ud i en OL svømmer fra Horsens Svømmeklub på sigt. Klubbens talentudviklingsprogram sikrer den rette balance mellem svømmerens alder, træningsmængde, træningstype, fysiske formåen og sociale velvære, baseret på det aldersrelaterede træningskoncept, ATK. Målet er at give enhver med et svømmetalent de optimale trænings- og udviklingsmuligheder i Horsens Svømmeklub. Klubbens vision: • Forbedre faciliterne for medlemmerne. • Gøre klubben større ved at favne bredt for både bredde og elite. • Udvikle målrettede sponsoraftaler til gavn for begge parter. • Forbedre undervisning og tilbud kontinuerligt for medlemmerne.

Horsens Svømmeklub Langmarksvej 53 8700 Horsens www.swimhorsens.dk kontor@swimhorsens.dk Horsens Svømmeklub er prioriteret samarbejdsklub i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2016-2019. Som talentfuld svømmer er det muligt at være tilknyttet morgentræning i TalentIdrætsklasserne og på Sportscollege Horsens to gange om ugen.

BADMINTON – HORSENS BADMINTONKLUB Horsens Badminton Klub arbejder målrettet på ansvarlig udvikling af alle spillere, med det mål at udvikle spillere, der kan begå sig på højeste nationale og internationale niveau. Horsens Badminton Klub tilbyder gode og attraktive træningsmiljøer med de bedste trænere og instruktører. Herunder bl.a. morgentræning via Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen og Sportscollege Horsens, for dem, der kan og vil. Klubbens vision: 
 Gennem målrettet ansvarlig udvikling af primært egne udøvere at opbygge hold helt op til landets bedste elite på alle alderstrin. De bedste trænere og instruktører skal være kernen i gode og attraktive træningsmiljøer. HBK er bygget på en bæredygtig økonomi og arbejder for at være en attraktiv partner for sponsorer. HBK er det sted, hvor bredden kan dyrke badminton, og hvor man som tilskuer kan opleve badminton på højeste niveau.

Horsens Badminton Klub Sognegårdsvej 4 8700 Horsens www.hbkbadminton.dk mail@hbkbadminton.dk 14

Horsens Badminton Klub er prioriteret samarbejdsklub i Team Danmark aftalen 2016-2019.

Klubben har optimale rammer for talenttræning. Klubben har ansat egne talenttrænere med ansvar for morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og på Sportscollege Horsens to gange ugentligt.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

CYKLING – HORSENS AMATØR CYKLEKLUB Horsens Amatør Cykleklub er en traditionsrig klub der er stiftet i 1934, og har ca. 150 medlemmer fra 9 til 75 år. Klubben har afdelinger for både drenge og piger, seniorlicensryttere samt motionister. Som eneste cykelklub i Horsens, kan Horsens AC tegne licens i alle klasser. På ungdomssiden er klubben ansvarlig for talentudviklingen i Team Danmark samarbejdet og klubben samarbejder blandt andet med BGI Akademiet og Dansk Cykelunion i bestræbelserne på, at optimere forholdene for Danmarks største cykeltalenter. Horsens Amatør Cykleklub har i mange år været en dynamisk ”talentfabrik”, med stort fokus på udviklingen af unge talenter og klubben har udviklet mange ryttere, der kører på nationale og internationale hold.

Horsens Amatør Cykleklub Mosegårdvej 30 8700 Horsens www.hac-cycling.dk www.rundtomhorsens.dk Som talentfuld cykelrytter er det muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og på Sports­ college Horsens to gange om ugen. Klubhuset i HAC er åbent for alle hver mandag fra kl. 19.00.

BORGMESTER PETER SØRENSEN „I Horsens Kommune arbejder vi målrettet på at skabe nationale og internationale talenter til dansk eliteidræt samtidig med, at vi sikrer, at talenter og elitesportsfolks idrætskarrierer ikke sker på bekostning af job og uddannelse. Derfor skaber vi både attraktive vilkår for talenternes sportslige udvikling og fastholder et stærkt fokus på uddannelsesområdet. Her er Langmarkskolens eliteidrætsklasser og Sportscollege Horsens rigtig gode udgangspunkter for et stærkt samarbejde med vores lokale eliteidrætsklubber.“ Borgmester Peter Sørensen

Forum Horsens/CASA Arena er platformen for eliteidræt i Horsens Kommune. 15


ER DET LIGE NOGET FOR DIG? – SÅ ER DET BARE AT GRIBE BOLDEN OG SPRINGE UD I DET...

For yderligere oplysninger: Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen sojoc@horsens.dk tlf. 40 10 23 10

Få flere informationer om hverdagen for unge elitesportsfolk i Horsens Kommune på: www.eliteidraet.horsenskommune.dk – eller ved at scanne QR-koden

Horsens Kommune Kulturafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Profile for Grafisk Forum

Horsens Kommune - Eliteidræt  

Horsens Kommune - Eliteidræt