Page 1

AFTENSKOLERNES FÆLLESPROGRAM

EGEDAL 2019-2020

APA


P A Aftenskolerne i Egedal Kommune byder alle borgere velkommen til sæsonen 2019/2020. Igen i år har skolerne samarbejdet om udgivelsen af det fællesprogram, som du nu sidder med i hånden. Programmet er udsendt til alle husstande i Egedal Kommune, og alle kurser er tilrettelagt for voksne i henhold til loven om folkeoplysning. Egedal Kommune yder tilskud til undervisningen. Men du kan godt deltage, selvom du bor i en anden kommune, idet tilskuddet så afregnes gennem kommunal udligning. Med dette fyldige program lægger aftenskolerne op til at give dig en udbytterig sæson. Velkommen!

PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING: Tilmelding til undervisning skal ske direkte til den enkelte aftenskole, som det er anført under hver skole i dette program. BETALING: Der henvises til de enkelte aftenskolers priser og oplysninger om betalingsforhold. Betaling skal altid ske direkte til den enkelte skole og altid før kursusstart. Udgifter til bøger, materialer o.l. betales af deltagerne selv. Dette erhverves som regel i samarbejde med kursets lærer. FAKTABOKS: Ud for hvert hold vil der være en lille rubrik med faktuelle oplysninger om holdet:

Holdnr.

Holdnummer (bogstav + tal) Deltagerbetaling og antallet af lektioner Underviser med mulig kontakttelefon Undervisningssted Tidsrum for undervisningen med startdato

FERIER: Aftenskolerne følger folkeskolens ferieplan, og der vil normalt IKKE være undervisning i skolernes ferier. Se ferieplanen.

KURSUSSTART: Kursernes starttidspunkt står anført i faktaboksen ved de enkelte hold. Hvis kurset ikke oprettes, vil deltagerne få besked, og evt. betalt gebyr vil blive tilbagebetalt.

TILMELDING TIL PENSIONISTER: Egedal Kommune yder ikke tilskud til nedbringelse af deltagerbetalingen for pensionister. Hvis der fra en aftenskole alligevel ydes rabat, vil det fremgå i afsnittet under den enkelte skole.

2

AFTENSKOLERNES FÆLLES PROGRAM - EGEDAL KOMMUNE

F O F

Folkeligt Oplysnings Forbund Se også www.fof-egedal.dk

s. 3-16

L O F

Liberalt Oplysnings Forbund Se også www.egedal.lof.dk

s. 17-25

A S O N F

Arbejdernes Oplysnings Forbund Se også www.egedal.aof.dk

s. 26-37

A P A

Afspændingspædagogisk Aftenskole Se også www.apa-afspaending.dk

s. 38-47

F O F L O F

I Islamisk Stats varetægt i 398 dage

S N

Kom og hør den dramatiske og gruopvækkende historie af den danske fotograf Daniel Rye, der var gidsel hos ISIS i 13 måneder. De 4 aftenskoler i Egedal inviterer til en foredragsaften på Stenløse Gymnasium mandag d. 30. september 2019 kl. 19.00 Læs mere på bagsiden og inde i kataloget under hver enkelt aftenskole, hvor du også kan tilmelde dig.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2019/20: (alle dage inkl.) Sommerferie 2019..... Lørdag 29.06.2019 – søndag 11.08.2019 Efterårsferie (uge 42). Lørdag 12.10.2019 – søndag 20.10.2019 Juleferie...................... Lørdag 21.12.2019 – torsdag 02.01.2020 Vinterferie (uge 7)....... Lørdag 08.02.2020 – søndag 16.02.2020 Påskeferie.................. Lørdag 04.04.2020 – mandag 13.04.2020 St. Bededag............... Fredag 08.05.2020 – søndag 10.05.2020 Kr. Himmelfartsdag.... Torsdag 21.05.2020 – søndag 24.05.2020 Pinse.......................... Lørdag 30.05.2020 – mandag 01.06.2020 Grundlovsdag............ Fredag 05.06.2020 Sommerferie 2020..... Lørdag 27.06.2020 – søndag 09.08.2020


FOF EGEDAL Forstander: Jan Poulsen Kontoradresse: Bøgevej 11, 2740 Skovlunde Hjemmeside: www.fof-egedal.dk Mail: egedal@fof.dk Tlf. 40 33 88 23

FOLKELIGT OPLYSNINGS FORBUND FOF Egedal byder dig hjertelig velkommen til sæson 2019-20. Som ny forstander vil jeg gøre alt for at leve op til FOFs gode ry. Det første jeg har gjort er at udvide mængden af tilbud ganske betydeligt. FOF håber, at nogle af de mange nye hold vil falde i din smag. Læs derfor programmet – og især vores hjemmeside – igennem inden du foretager dine valg. FOF vil gerne takke vores dygtige lærere – nye som gamle – for at bakke op omkring arbejdet med dette program.

F O F

L O F

FOF glæder sig til at se dig - flere informationer om FOF findes på vores hjemmeside www.fof-egedal.dk

Jan Poulsen Forstander

TILMELDING: 1) Man kan tilmelde sig ved at benytte FOFs hjemmeside her. Find dit hold - gå til “tilmelding”, og udfyld felterne. Klik “fortsæt” og gør tilmeldingen færdig. Når tilmeldingen er OK, modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Senere udsender FOF en opkrævning på deltagergebyret. 2) Man kan sende en mail til FOF Egedal: Egedal@fof.dk og opgiv holdnr. + navn, adresse og tlf/mobil. Så foretages der en reservation. 3) Man kan hverdage i dagtimerne ringe til FOF Egedal: 4033 8823 og blive tilmeldt.

S N

BETALING: Der skal betales for undervisningen. Prisen er udregnet efter, hvad undervisningen koster, men fratrukket de kommunale tilskud. På vores hjemmeside opgiver FOF altid antallet af lektioner (1 lektion er en undervisningstime á 45 min + frikvarter). Betaling skal ske til FOF, og beløbet kan indsættes/overføres til konto: 1551 - 0001169505 (med angivelse af holdnr. og deltagerens navn eller FOF- ID). Betaling kan også ske ved MobilePay til 208385 med tydelig angivelse af navn og holdnummer. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er modtaget hos FOF.   FORTRYDELSE OG TILBAGEBETALING: Køb af kurser og arrangementer hos FOF-EGEDAL er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2) - Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart mod et gebyr på 100 kr.  Herefter er tilmeldingen bindende. PENSIONISTRABAT. FOF Egedals bestyrelse giver i 2019/20 10 procents rabat på deltagerbetalingen til alle pensionister med bopæl i Egedal kommune. Rabatten gælder for alle hold.  FOF udsender mail eller girokort, hvor opkrævningen lyder på den fulde deltagerbetaling. Er man berettiget til rabat, er rabatten fratrukket den fremsendte regning. MATERIALER Alle bøger, materialer m.v., som skal anvendes på kurset, betales af deltageren.

HUSK! DER ER ALDRIG LÆNGERE TIL FOF END TIL DIN TELEFON - RING 4033 8823

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

3


F O F

L O F

S N

FOF HØJSKOLE - 4 spændende eftermiddage med forskelligt indhold FOF inviterer nu på 5. år til denne højskole, som har vist sig at være en stor succes. Vi mødes i Stenløse Kulturhus. Fire torsdage vil der være en ny foredragsholder og et nyt emne. Der kan kun købes samlet billet til de 4 foredrag. Men glæd dig! 19. SEPTEMBER KURT FLEMMING BAKKENS PJERROT HUMOR ER VEN ALVORLIG SAG Kurt Flemming har beskæftiget sig med humor i sine forestillinger i mere end 50 år. Han kommer meget langt rund i humorens univers. - om humorens mange ansigter - om humorens effekt - om humorens pris - om utilsigtet humor 26. SEPTEMBER RASMUS KRATH EN (NY) STORMAGT I KNÆ Mens Europa led nød og nedgang under finanskrisen, havde Brasilien medvind og bevægede sig mod bedre tider. Landet blev 194 pct. rigere på ti år. I dag er Brasiliens fremgang sat på pause. Hvad er sket? Nutidens Brasilien er kompleks skønhed og grusomhed, fattigdom og overflod og effektivitet over for langsommelighed. Korruptionsskandaler, politisk tumult og økonomiske kriser præger dagsordenen. Men trods de store udfordringer er Brasilien gennemsyret af vilje, kraft og håb for en lykkeligere tilværelse for de 200 millioner, som bor i Latinamerikas største land. Rasmuth Krat tager publikum med på en intens rejse langt ind i Brasiliens sjæl - gennem fantastisk natur, flotte storbyer, faverige fester - og tegner et samlet billede af det Brasilien, der for ham er verdens dejligste land.

10. OKTOBER BODIL HEISTER SYNG MED Komponisten og musikeren Bodil Heister vil underholde os med sensommerens og efterårets dejlige sange fra højskolesangbogen. Bodil fortæller levende og underholdende om sangenes baggrund, deres forfattere og komponister, krydret med musikeksempler, små musikquizzer og fornøjelige historier. Bodil akkompagnerer selv til på klaver. Ydermere bliver der lejlighed til at synge et par af Bodils egne kompositioner til digte af Sophus Claussen, Piet Hein og H.C. Andersen. Bodil Heister er komponist, musiker og kapelmester. De fleste kender hende nok bedst som komponist til den populære julekalender Jul På Slottet. Hun har været på næsten alle landets teatre som kapelmester og komponist.

7. NOVEMBER STIG ULRICHSEN PREBEN KAAS OG JØRGEN RYG Stig Ulrichsen fortæller om makkerparret Preben Kaas og Jørgen Ryg, der sammen gav danskerne meget at grine af. Han fortæller historien om deres opvækst, barndom, ungdomddet korte voksenliv, kvinderne, alkoholen, angsten og glæderne på deres vej igennem deres alt for korte liv. Historien om Preben Kaas og Jørgen Rygs første møde, der endte med at de stod for første gang på scenen sammen i 1960, hvor Stig Lommer bragte dem sammen. Kom tæt på den formidable komik, og de skrøbelige personer bag den. Og hør nogle af de sjove anekdoter som Stig har fået af vennerne. Få historien om deres glæder, deres succeser, nedture og deres alt for tidlige død.

19130

4

FOF EGEDAL

STENLØ KULTU SE RHUS

FOREDRAGSHOLDER: KURT FLEMMING PLUS TRE ANDRE Pris Kr. 320/p kr. 290 for alle 4 gange Sted Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid Torsdage med start 19.09.2019 kl. 13.30

TLF. 40 33 88 23


FOREDRAG OG DEBATAFTENER FOF har igen i år en række tilbud om kulturelle arrangementer. Se også hjemmesiden: www.fof-egedal.dk. Når du har foretaget tilmelding og betaling, så er det din billet. I døren opgiver du bare dit navn.

PÅ JOB I VERDENS BRÆNDPUNKTER v/ Simi Jan Simi Jan giver en unik smagsprøve på livet som korrespondent i orkanens øje – hør historierne bag om historierne på TV. Gennem personlige beretninger fortæller hun om at rapportere fra verdens brændpunkter; Om at turde bo i et land med en konstant terror-og kidnapningstrussel; Om at arbejde som kvinde i et mandsdomineret fag, og rapportere fra konservative lande, hvor kvinders plads ofte er bag hjemmets fire vægge; Om den grænseløse gæstfrihed og næstekærlighed midt i krigen. Simi Jan har ikke kun gjort en dyd ud af at lære de lokale at kende, for at forstå samfundet indefra, men har også taget store ricisi for fx at møde taleban-krigere i et forsøg på at fortælle den anden side af historien. Men Simi Jans foredrag er også en fortælling om, at kæmpe for det man brænder for og at tage skæbnen i egen hånd. At turde springe ud på dybt vand uden at vide hvad der venter. For de første par år efter endt uddannelse kunne den unge journalistspire ikke få job nogen steder – ingen ville ansætte hende. Men hun gav ikke op – og i 2006 blev hun ansat hos TV2 Nyhederne, men efter blot et år sagde hun sit faste job op, solgte sin lejlighed og rejste ud i verden for at udleve sin drøm som korrespondent. Det blev begyndelsen på en faglig og personlig dannelsesrejse i verdens brændpunkter. Der er lagt op til et spændende og indsigtsfuldt foredrag fortalt med liv og sjæl af en kvinde, der brænder for sit arbejde.

19100

PÅ JOB I VERDENS BRÆNDPUNKTER V/ SIMI JAN Pris: Kr. 140/p kr. 125 Sted: Egedal Gymnasium, Stenløse Tid: Torsdag 10.10.2019 kl. 19.00

FRA DANSK NATURGAS TIL MATADOR v/ Per Pallesen Så er der lagt op til en festlig og underholdende aften med skuespilleren Per Pallesen. Det var i Hjørring revyerne Per Pallesen lancerede figuren Mathiesen. Denne sagtmodige tumpe med alpehue, stærke briller og et finurligt syn på tilværelsen, som også blev en del af de populære TV-shows “Dansk Naturgas”, hvor Mathiesen blev “parret” med Tommy Kenter’s herlige Fru Christoff. Per fik tidligt småroller i danske film – mest folkekomedier som Olsenbanden går amok, Piger i Trøjen og Den kroniske uskyld. Men det helt store gennembrud på filmlærredet fik han i Erik Balling’s og Lise Nørgaard’s Matador (1978-82), hvor han fik sit livs TV-rolle som den servile tjener Boldt. I 1982 var Per Pallesen blevet direktør for Lorry – det var før det blev en TV-kanal – hvor han hyrede Søren Pilmark som “23-gæst”. Her stiftede publikum første gang bekendtskab med Pallesen & Pilmark’s flygelhumor og sangvid. Det kom vist bag på både publikum og kunstnere, at det lykkedes så eminent. Men siden gik det som bekendt meget godt (det er blevet til 4 shows) og TV-udgaven vandt Montreux-festivalens sølvrose. Per Pallesens store indsats ligger i underholdningsteatret, revyen og de stort opsatte shows. På det felt er han blevet en virtuous hovedkraft i dansk teater, en generøs foranstalter af fest og ballade. Sådan er det: Never a dull moment. Det er der heller ikke risiko for med roller i ca 200 forskellige opsætninger, 100 instruktioner, 20 filmroller og 1800 tv- og radioudsendelser og 50 soloshows årligt over de sidste 30 år. Fra de senere år kan blot fremhæves La cage aux folles Det ny Teater 1996), Tivoli Show ’96 og ’00, Den glade enke (1997) og PS Pallesen & Pilmark 1998.

19104

F O F

L O F

S N

FRA DANSK NATURGAS TIL MATADOR V/ PER PALLESEN Pris: Kr. 140/p kr. 125 Sted: Egedal Gymnasium, Stenløse Tid: Torsdag 14.11.2019 kl. 19.00

I ISLAMISK STATS VARETÆGT I 398 DAGE v/ Daniel Rye Flere informationer på bagsiden af dette program.

19111

I ISLAMISK STATS VARETÆGT I 398 DAGE V/ DANIEL RYE Pris: Kr. 200 Sted: Egedal Gymnasium, Stenløse Tid: Mandag 30.09.2019 kl. 19.00

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

5


F O F

L O F

S N

FOREDRAG OG DEBATAFTENER SLUT MED GIGT OG INFLAMMATION v/ Torben Frank Andersen Hvorfor lider så mange mennesker i dag af forskellige former for betændelsestilstande i kroppen? Hvordan er en anti-inflammatorisk kostplan og hvorfor er den god? Torben Frank Andersen fra AllergiKompagniet har tidligere drevet et kursuscenter, RygKompagniet, for langtidssyge med mange forskellige lidelser. Han vil i dette foredrag fortælle om nogle af de erfaringer som han har haft med behandling af inflammation og gigtlidelser. Torben kommer ind på gigt fra flere vinkler, både omkring slidgigt og den autoimmune leddegigt, hvor kroppen begynder at nedbryde egne celler, og du vil få nogle helt nye forklaringer på, hvad der kan være af baggrund for disse. Når vi bringer kroppen tilbage i balance, vil den i langt de fleste tilfælde kunne reparere sig selv. Du vil selv få en del værktøjer til at mindske de påvirkninger, der skaber problemet og til at forebygge at de kommer igen. Det er op til din egen adfærd at rette op på det igen, og det kan lade sig gør, hvis du giver din krop en chance.

19140

SLUT MED GIGT OG INFLAMMATION V/ TORBEN FRANK ANDERSEN Pris: Kr. 125/p kr. 115 Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Torsdag 24.10.2019 kl. 19.00

KAPTAJN JESPERSEN: TAG DIG SAMMEN v/ Margrethe Neergaard Foredraget tager udgangspunkt i Kaptajn Jespersens barnebarn Margrethe Neergård nye bog: ”Tag dig sammen mand – disrupt din magelighed”. Kaptajn Jespersen stemme lød i radioen gennem flere årtier, hvor han ledte morgengymnastikken med myndig stemme. Fx. vist i Matador, hvor bankdirektør Varnæs naturligvis fuldte Kaptajn Jespersens råd. Bogen har 3 temaer : Magelighed – Bevægelse og digital afhængighed, samt et par simple leveregler til vores digitale hverdag. Asger Aamund har skrevet forord og Bertel Haarder et fint efterskrift. Danskerne rører mere med deres mobil – end ved hinanden og deres børn – tankevækkende!! Bogen omhandler 52 af Kaptajn Jespersens mottoer, hvor der drages paralleller til nutiden. Mottoerne er højaktuelle i dag – hvor den digitale tidsalder giver store udfordringer for såvel voksne som børn. Foredraget er krydret med anekdoter om Kaptajnen. Hvad ville hans holdning have været til vores digitale tidsalder, var han selv blevet ugens blogger? Han havde et moderne livssyn og en humoristisk indfaldsvinkel til danskernes stærke og svage sider. Disse værdier er særdeles brugbare også i 2019.

19104

KAPTAJN JESPERSEN: TAG DIG SAMMEN V/ MARGRETHE NEERGAARD Pris: Kr. 125/p kr. 115 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Onsdag 02.10.2019 kl. 19.00

FRI FOR ALLERGI OG ASTMA - UDEN MEDICIN v/ Torben Frank Andersen Torben Frank Andersen, direktør for AllergiKompagniet, som behandlede Anette Heicks græsallergi i TV2 Praxis i 2009 og Lasse Spang Olsens på DR2 i 2015, vil i teori og eksempler beskrive den revolutionerende allergibehandling, som han har været med til at udvikle. Når du oplever en allergisk reaktion i din krop, er det bl.a. fordi din hjerne overreagerer, når den udsættes for bestemte sanseindtryk, som den forbinder med fare. Behandlingen virker så hurtigt, at symptomerne forsvinder under behandlingen, og den virker overfor alle kendte allergier, intolerancer og overfølsomheder. Torben vil desuden forklare, hvad du selv kan gøre for at undgå at nye allergier dukker op. Lyder det for godt til at være sandt? Hør foredraget, se metoden og mærk forskellen. – De eneste skeptikere, der ikke kan behandles, er dem, der ikke dukker op!

19104

6

FRI FOR ALLERGI OG ASTMA - UDEN MEDICIN V/ TORBEN FRANK ANDERSEN Pris: Kr. 140/p kr. 115 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandag 11.11.2019 kl. 19.00

FOF EGEDAL

TLF. 40 33 88 23


TURE OG UDFLUGTER SAMT FOREDRAG SPOT EN PSYKOPAT - DOBBELTFOREDRAG v/ Heidi M. Schønberg Psykopaten kan optræde i mange forskellige varianter. Men, hvad vil det egentlig sige at være psykopat? Og hvad vil du gøre, hvis du er så uheldig at møde en af slagsen? Du vil få svar på spørgsmål som: • Hvordan genkender man en psykopat? • Hvad er psykopatens karaktertræk? • Hvad kommer psykopati af? • Kan man ændre psykopatens adfærd? • Hvilke konsekvenser kan det have at være tæt på en psykopat? Kom og hør cand.phil. Heidi Schønberg og få et udbytterigt indlæg på et højt fagligt niveau

19104

SPOT EN PSYKOPAT - DOBBELTFOREDRAG V/ HEIDI M. SCHØNBERG Pris: Kr. 200/p kr. 180 Sted: Egedal Gymnasium, Stenløse Tid: Tirsdag 24.09.2019 kl. 18.30

BJØRN WIINBLADS KUNSTNERHJEM Det er med stolthed, at FOF denne dag kan invitere indenfor hos en af Danmarks store kunstnere - Bjørn Wiinblad. Det er en unik oplevelse, at være i huset, der står som dengang, den elskede kunstner forlod det. Der er ikke offentlig adgang, men FOF har fået åbnet dørene. Vi bliver vist rundt i atelier og private stuer med en fornem samling af egne og udenlandske kunstværker. Bjørn Wiinblad kan igen købes og har fået en fornyet popularitet. Rundviseren arbejde i mange år sammen med Bjørn Wiinblad. Derfor giver dagen også et personligt indblik i personen Bjørn Wiinblad. Det vil efter rundvisningen være muligt at købe plakater og keramik (kun kontant). Vær opmærksom på at der er mange trapper, så turen egner sig ikke for gangbesværede. Mødested: Højskolevej 5, 2800 Lyngby.

19180

BJØRN WIINBLADS KUNSTNERHJEM Pris: Kr. 170/p kr. 155 Sted: Wiinblads hus, Lyngby Tid: Onsdag 18.09.2019 kl. 11.00

SÅDAN FÅR OG BEVARER DU ET HØJT ENERGINIVEAU v/ Heidi M. Schønberg Sådan får og bevarer du et højt energiniveau hele dagen Din hjerne bestemmer din adfærd. Derfor handler det om at få hjernen i form, så du kan træffe de rigtige beslutninger og få energi. Din hjerne bestemmer din adfærd. Derfor handler det om at få hjernen i form, så du kan træffe de rigtige beslutninger og få energi. Vi arbejder med mentaltræning, energiøvelser og kropssprog, som giver hjernen de rigtige programmer. Her får du førstehjælp til din stress samt et godt forebyggelsesprogram. Derefter beskrives nogle enkle afstressningsteknikker. Du lærer øvelser der gør dig mere udholdende samt teknikker der styrker hukommelsen og koncentrationsevnen. Du lærer at falde i søvn i en fart, og vågne af dig selv uden vækkeur- frisk og veludhvilet.

19162

F O F

L O F

S N

SÅDAN FÅR OG BEVARER DU ET HØJT ENERGINIVEAU V/ HEIDI M. SCHØNBERG Pris: Kr. 125/p kr. 115 Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Onsdag 27.11.2019 kl. 19.00

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

7


F O F

L O F

S N

TURE OG OPLEVELSER AMALIENBORG Amalienborg består af fire palæer. Du kan besøge to af palæerne, hvor Kongernes Samling byder på oplevelser, der lader dig komme helt tæt på den kongelige historie. Christian VIII’s Palæ giver et enestående indblik i monarkiets historie igennem de seneste 150 år og et indtryk af det kongelige liv før og nu. Du kan se tidligere konger og dronningers private værelser, der er indrettet i forskellige stilarter og med ting, der sætter spor efter forskellige perioder i Danmarkshistorien og private interesser. I Havesalen fortæller en lille udstilling om den kongelige hverdag med traditioner og forpligtelser, mens en imponerende model af Amalienborg komplekset formidler stedets særlige historie. Havesalen er det største rum på denne etage og præsenterer sig smukt med gyldent silketapet, lysekrone og porcelænsovn af tysk oprindelse. Salen er det eneste rum i palæet, der har bevaret det originale rokokoloft fra 1750’erne, og konsolbordene og panelerne kan dateres til 1780’erne. Salen fremtræder som på Christian 10. og Dronning Alexandrines tid, dog uden det dagligstuemøblement, som Kongeparret indrettede sig med. Desuden kan man her i salen få indblik i nutidens monarki, idet der fortælles om de kongeliges forpligtelser og arbejdsopgaver. Der er også adgang til de forgyldte sale på Beletagen, som den kongelige familie stadig bruger til repræsentative formål. Beletagen rummer nogle af Amalienborgs smukkeste interiører og benyttes som repræsentationslokaler. Store dele af Beletagen er skabt af multikunstneren Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809). Han fik ansvar for istandsættelsen af palæet efter den kongelige overtagelse af Amalienborg i 1794, som var en følge af Christiansborgs brand. Abildgaards interiører er i nyklassicistisk stil og præget af søjler, pilastre, lige linjer og streng symmetri med temmelig dristige farvevalg – både efter datidens og nutidens standarder. Dele af interiørerne er genskabt ud fra Abildgaards akvareludkast til indretningen ved en større renovering af palæet i 1980’erne. Mødested ved Chr d. 8´s palæ.

19180

8

AMALIENBORG Pris: Kr. 165/p kr. 150 Sted: Amalienborg, Chr. De 8´s palæ Tid: Mandag 07.11.2019 kl. 11.00

FOF EGEDAL

AMAGER BAKKE v/ Frederik Lindskov BIGs Amager Bakke Københavns nye vartegn er såmænd en skibakke på et forbrændingsanlæg!

copenhill.dk

Nu er den hér endelig! I snart 10 år har vi hørt rygter om, at man på Amager ville bygge noget så vanvittigt, som en skibakke på toppen af et moderne forbrændingsanlæg. Rygterne talte sandt, og det er selvfølgelig Danmarks egen enfant terrible, Bjarke Ingels, der igen har været på spil. Så kom med når FOFs arkitekturekspert, kunsthistoriker og filosof Frederik Lindskov bestiger Amagers første rigtige bakke. Hør om visionerne og udfordringerne bag det rekorddyre projekt, der allerede inden åbning er lige dele økonomisk katastrofe og arkitektonisk mesterværk. Hør om hvordan man afbrænder 500.000 tons affald årligt med nul lugtgener og blot en smule hvid røg – under hvilken man i øvrigt kan nyde en café latte på toppen af bakken, hva’ ellers! Hør om den både blå, røde og sorte piste med kunstunderlag der snor sig 450 m ned ad anlægget og hør om verdens højeste kunstige klatrevæg på hele 85 m. Opførelsen af det kontroversielle byggeri har delt vandene fra første spadestik. Bør vi have så stort et forbrændingsanlæg klods op ad København, og er det i det hele taget ikke for stort, når nu vi bliver bedre og bedre til genbrug og bæredygtighed? Omvendt har alle for en gangs skyld været begejstret over udsigten til et spektakulært skisportsområde i hjertet af København. Kom med og oplev dette sensationelle byggeri der meget vel kunne gå hen og blive hovedstadens mest berømte. Københavns nye vartegn. Mødested: Cafeen ved foden af bakken, Vindmøllevej 6, 2300 København. Salomon Store Copenhill.

19184

AMAGER BAKKE Pris: Kr. 220/p kr. 195 Sted: Amager Bakke, Vindemøllevej 6 Tid: Tirsdag 24.09.2019 kl. 14.00

TLF. 40 33 88 23


TURE OG UDFLUGTER SAMT FOREDRAG CARLSBERG BYEN v/ Frederik Lindskov Under sloganet “Mere København til københavnerne” omdannes i disse år Carlsbergområdet på Valby Bakke til Carlsberg Byen - en ny urban zone midt i København. Med erfaringerne fra Ørestad og Nordhavn i frisk erindring er ambitionen med Carlsberg Byen intet mindre end at skabe verdens bedste bydel. Og på tegnebrættet har den da også allerede vundet prisen for bedste byplanlægning. Vi tager ruten igennem såvel det gamle som det nye Carlsberg, og ser på forvandlingen til moderne bydel i lyset af en 160 årig og ret enestående bryggerihistorie. Vi går fra Elefantfporten og Jacobsen Hus forbi Laura Hus ved den nye plads, ’Bag Elefanterne’, hvor også de store masktanke, ’6-løberen’, står. Vi går forbi Dipylon Hus, Scherfig Hus, den nye Europaskole og Lagerkælderbygning 3, der netop er blevet indviet som Ottilia Hotel. Vi går forbi de skelsættende laboratorier hvor øl blev til videnskab i 1880’erne, og vi fortsætter forbi Carlsberg Station, Legatboligerne, Tapperitorvet, Humle Torv, UCCs Professionshøjskole og landets højeste boligtårn, Bohrs Tårn. Vi slutter af med et kig indenfor i J.C. Jacobsens nyrestaurerede botaniske perle af en park, hvor S.E. Kristensens berømte byggeri ’De hængende haver’ runder det hele af. Vi er vidner til et Carlsberg i forvandling, hvor de store ambitioner går hånd i hånd med Danmarks bedste arkitekter. Frederik Lindskov, billedkunstner og cand.mag. i filosofi og kunsthistorie får filosofi, kunst- og arkitekturhistorie til at gå op i en højere enhed. Turen er på ca. 2,5 km og egner sig ikke for langsomt gående og gangbesværede. Vi stopper i J.C. Jacobsens Have (300 m fra start). Mødested: Ved Elefantporten, 1760 København V.

19186

LITTERATUR STAFET - KOM OG LÆS MED v/ Marie Karkov Kurset er for alle, som gerne vil læse mere dansk litteratur – nye som garvede læsere. Hver gang vi mødes, har vi læst et mindre værk, som vi sammen skal blive klogere på. Med enkle analyseredskaber og nysgerrighed går vi sammen på tur i litteraturens åbne landskab og bliver klogere på de greb og temaer, som bogen rummer. Vi vælger ét tema, som skal bestemme det næste værk, vi vil læse. På den måde går vi i løbet af efteråret vores helt egen tematiske litteraturstafet, hvor den ene bog leder til den næste. Til den første gang læser vi Løgneren af Martin A. Hansen. Se mere på hjemmesiden.

19190

F O F

L O F

LITTERATUR STAFET - KOM OG LÆS MED Pris: Kr. 420/p kr. 380 – 6 gange / 12 lektioner Lærer: Marie Karkov Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Mandage 09.10.2019 kl. 17.00 – hver anden uge.

NLP FOR BEGYNDERE v/ Bjarne Nielsen

S N

CARLSBERG BYEN Pris: Kr. 150/p kr. 135 Sted: Ved Elefantporten, 1760 København V. Tid: Mandag 07.10.2019 kl. 11.00 På kurset NLP for begyndere får du effektive og gennemprøvede værktøjer, der hjælper dig i din personlige udvikling. Neuro Lingvistisk Programmering eller NLP er et system, der hjælper dig med at definere din opfattelse af verden og menneskene omkring dig. Som deltager bliver du bedre til: • At kommunikere præcist og gennemføre vanskelige samtaler. • At forstå dig selv og andre mennesker. • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys. • At sætte realistiske og holdbare mål. Undervisningen foregår som oplæg og dialog og som træning og afprøvning i 2 – eller 3 personers supervisionsgrupper. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og i de forhold som deltagerne vil gøre noget ved her.

19195

NLP FOR BEGYNDERE Pris: Kr. 840/p kr. 755 – 8 gange / 24 lektioner Lærer: Bjarne Nielsen – tlf. 40 89 12 30 Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 18.30

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

9


F O F

L O F

SPROGSKOLEN FOF’s sproghold er for deltagere, som til rejse eller erhverv har brug for at kunne klare sig i udlandet. FOF tilbyder alle hovedsprogene og på flere niveauer. ENGELSK 3-4, LET ØVEDE OG ØVEDE Tirsdag 18.15-19.55: Engelsk 3-4 Dette kursus henvender sig til dig, som kan lidt engelsk, svarende til 2-3 års undervisning.Vi går stille og roligt frem, så alle kan følge med - der er plads til alle. Vi arbejder på at udvide vores ordforråd og anvende ordene i små dialoger. Vi læser kortere tekster, vi laver oversættelser og arbejder med den mest almindelige grammatik, så vi kan udtrykke os mere præcist. Efter endt kursus vil der være mulighed for forlængelse.

19206

S N

ENGELSK 3-4, LET ØVEDE OG ØVEDE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Brian Illemann Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Tirsdage 10.09.2019 kl. 18.15

SPANSK - BEGYNDERE OG TIL REJSEBRUG Et sprogligt overlevelseskursus. Til dig, der ikke kan tale spansk overhovedet, men som gerne vil hurtigt i gang med at sige noget på spansk. Du vil blive introduceret for noget grundlæggende grammatik, men fokus vil være på det direkte anvendelige, som du kan tage i brug, næste gang du er i Spanien eller Latinamerika. Der vil også blive arbejdet lidt med sang- og sprogtekster. Har du individuelle behov såsom rettelser af tekster, udarbejdelse af breve, oversættelse breve fra Spanien finder vi også plads til det. Man skal forberede sig på en del interaktion med de øvrige elever.

19210

SPANSK - BEGYNDERE OG TIL REJSEBRUG Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Michael Bo Westi Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Onsdage 18.09.2019 kl. 17.20

SPANSK SAMTALE Til dig, der allerede kan udtrykke dig på spansk, men mangler noget træning. Der vil være nogen gennemgang af datid og fremtid, men det primære fokus vil være at få talt så meget spansk som muligt. Det kommer til at ske gennem tekstoplæg, filmklip og andet, som kan sætte en debat igang. Vi vil også arbejde lidt med spanske vendinger, som adskiller sig meget fra det danske i sin opbygning. Og så vil vi få besøg af en person udefra med spansk som modersmål.

19214

10

SPANSK SAMTALE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Michael Bo Westi Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 18.30

FOF EGEDAL

SPANSK 1 - MEGET LET ØVEDE

19212

SPANSK 1 - MEGET LET ØVEDE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Michael Bo Westi Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Tirsdage 17.09.2019 kl. 18.30

FRANSK 3 - LET ØVEDE Er du stadig bidt af fransk sprog og kultur og har lært fransk i nogle år? Så er dette franskhold 3-4 helt sikkert noget for dig. Dette hold er for deltagere, som har lært fransk i 2-3 år, og nu er parat til at gå videre. Der vil naturligvis blive talt en del fransk. Holdets lærer vil give dig den optimale undervisning, samtidigt med at hun vil fortælle om fransk kultur og samfundsforhold. Så arbejdes der videre med at få grammatikken på plads. Grundbog ”Franskbogen” af Vibeke Gade. Vi er nået til kapitel 23.

19220

FRANSK 3 - LET ØVEDE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Leni Dahl Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Torsdage 03.10.2019 kl. 18.50

FRANSK 4-5 - ØVEDE

19222

FRANSK 4-5 - ØVEDE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Leni Dahl Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Torsdage 03.10.2019 kl. 17.00

ITALIENSK FOR LET ØVEDE Du er vild med Italien, og har tidligere lært italiensk svarende til 1-2 sæsoners undervisning. Men du vil gerne blive bedre og kunne begå dig på italiensk på dine rejser. Så er dette hold for dig. Vi lægger vægt på det talte sprog og øver os i de situationer, man typisk kommer ud for, når man som turist møder italienerne og deres hverdag. Du lærer bl.a. at fortælle lidt om dig selv og klare bestilling på hotel eller restaurant. Du skal regne med lidt forberedelse til hver gang. Grundbog: Passaparola - fra lez. 10. Andet materiale udleveres i klassen eller tilsendes elektronisk. Sprogniveau: A 2

19240

ITALIENSK FOR LET ØVEDE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 18 gange / 36 lektioner Lærer: Lise Grosen Rasmussen Sted: Ganløse Skole, Stenløse Tid: Mandage 19.09.2019 kl. 19.30

TLF. 40 33 88 23


BEVÆGELSESFAG - SUND MOTION Det er meget vigtigt, at vi får dyrket motion og bevæget os. Både den daglige motion, som vi selv kan udøve, men lige så livgivende er motion i et fællesskab. FOF er fællesskabet, hvor der er plads til alle, og hvor motionen er sat i system med dygtige undervisere. Oplev glæden ved at dyrke motion sammen med andre! MORGENMOTION Kom godt i gang både med dagen som ugen. Morgenmotion er for dig, der lige vil røre kroppen før arbejde, før du skal nyde livet som pensionist eller hvad nu, resten af ugen skal gå med. Træningen er alsidig og hele kroppen bliver gennemarbejdet med gamle som nye øvelser. Både konditionen, smidighed og styrke vil blive forbedret. Samtidig kan du ikke undgå at komme i godt humør. Det skal underviseren nok sørge for. Mød gerne omklædt. Holdet er både for mænd som kvinder.

19330

MORGENMOTION Pris: Kr. 840/p kr. 755 – 12 gange / 24 lektioner Lærer: John Ludvigsen Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 08.30

TAI CHI – BEGYNDER Dette er et hold for dig som ønsker at lære Tai Chi fra grunden. På begynderholdet arbejder vi med den grundlæggende form i Tai Chi kaldet slowsettet. Det er den første form man lærer i Tai Chi. Det er en fantastisk måde at bevæge sig på, med langsomme øvelser, der fremmer den fysiske og psykiske balance. Tai Chi kan udøves af alle uanset køn, alder og kondition. Du vil opleve, at kroppens spændinger løsnes, muskler og led styrkes og at din balanceevne øges. Alle bevægelser har en praktisk anvendelse i selvforsvar. Det bløde og eftergivende overvinder det hårde og stive.

19337

TAI CHI – BEGYNDER Pris: Kr. 1.020/p kr. 920 – 15 gange / 30 lektioner Lærer: Vibeke Villadsen Sted: Stengårdsskolen, Ølstykke Tid: Onsdage 11.09.2019 kl. 17.00

TAI CHI – LET ØVEDE Dette er et hold for dig som har været igennem begynderholdet i Tai Chi eller som har trænet Tai Chi i et eller flere år. På det letøvede hold vil der være mulighed for at du kan videreudvikle din Tai Chi. Vi arbejder videre med den grundlæggende form i Tai Chi kaldet slowsettet. Derudover vil der være mulighed for at lære andre forme og partnerøvelser indenfor Tai Chi. Holdet tilpasses niveauet for de, som er på holdet.

19338

TAI CHI – LET ØVEDE Pris: Kr. 1.020/p kr. 920 – 15 gange / 30 lektioner Lærer: Vibeke Villadsen Sted: Stengårdsskolen, Ølstykke Tid: Onsdage 11.09.2019 kl. 18.40

TAI CHI CHUAN - LET ØVEDE OG ØVEDE Tai Chi Chuan er en gammel metode med langsomme øvelser, der fremmer den fysiske og psykiske balance. Tai Chi Chuan kan udøves af alle uanset køn, alder og kondition. Træningen er baseret på indlæring af en sekvens af bevægelser, der systematisk gennemarbejder hele kroppen. Du vil opleve, at kroppens spændinger løsnes, muskler og led styrkes og at din balanceevne øges. Tai Chi udføres med åbne øjne og begge ben på jorden. Både for damer og herrer.

19336

L O F

TAI CHI CHUAN - LET ØVEDE OG ØVEDE Pris: Kr. 1.120/p kr. 1.010 – 16 gange / 32 lektioner Lærer: Kirsten Skov Sted: Sandbjerg Fritidslokaler, Stenløse Tid: Tirsdage 10.09.2019 kl. 17.00

HATHA YOGA FOR ALLE Kom helt ned i kroppen og øg kropsbevidstheden. Dine grænser og dine muligheder, mens du både afspænder og styrker musklerne og får smurt ledne. Yoga giver øget styrke og bevægelighed og velvære med bevidst vejrtrækning og ro til at mærke efter. Timen veksler mellem liggende, siddende og stående øvelser guidet af vejtræningen og tilpasses den enkelte deltager. Vi slutter med en dejlig afspænding. Timen er for alle uden de helt store skavanker. Du skal bestemt ikke være smidig eller andet for at deltage. Alle kan have glæde af yoga.

19348

F O F

S N

HATHA YOGA FOR ALLE Pris: Kr. 840/p kr. 760 – 16 gange / 24 lektioner Lærer: Kathrine Porskjær Engvon Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Fredage 13.09.2019 kl. 09.00

YIN YOGA FOR ØGET FLEKSIBILITET OG INDRE RO Yin yoga arbejder med bindevævet ved at holde hver stilling i flere minutter så bindevævet afspændes omkring musklerne og du får tid til at synke dybt ind i stillingen og finde ro. Her er det primært liggende og sidende stillinger. Underviseren sørger for at du ligger rart og korrekt. Denne yogaform øger fleksibiliteten ved lange dybe stræk og dyb vejrtrækning.

19349

YIN YOGA FOR ØGET FLEKSIBILITET OG INDRE RO Pris: Kr. 1.120/p kr. 1.010 – 16 gange / 32 lektioner Lærer: Kathrine Porskjær Engvon Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Fredage 13.09.2019 kl. 11.40

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

11


F O F

L O F

BEVÆGELSESFAG - SUND MOTION YOGA - FOR ALLE Yoga har en historie på mere end 5000 år, og har udviklet sig i mange retninger. Hatha yoga omhandler primært de klassiske yogastillinger, altså den fysiske del af vores yoga. Undervisningen er en hjælp til selvhjælp og virker ved regelmæssig træning. Målet med yoga er ikke kun et fysisk velvære, men at skabe opmærksomhed på sammenhængen mellem krop og sind. Der stilles IKKE krav til fysisk præstation, men det drejer sig om at opleve og nyde hvert øjeblik i bevægelse - og i højeste grad om at lytte til kroppens signaler. Fællesskabet og humoren er også en vigtig del af denne oplevelser. Yoga og meditation har en dokumenteret virkning: antistressende, øger koncentrationsevnen, styrker kroppens funktioner, gavnlig for nattesøvnen, øger generelt velvære, energi og overskud til hverdagen. Det er en blid form for motion, og der afsluttes hver gang med afspænding eller meditation. Løstsiddende tøj. Medbring tæppe.

19340

YOGA - FOR ALLE Pris: Kr. 1.190/p kr. 1.075 – 17 gange / 34 lektioner Lærer: Rie Freja Ørnemark Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Onsdage 04.09.2019 kl. 09.00

19342

YOGA - FOR ALLE Pris: Kr. 1.540/p kr. 1.390 – 22 gange / 44 lektioner Lærer: Rie Freja Ørnemark Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Onsdage 04.09.2019 kl. 11.00

19344

YOGA - FOR ALLE Pris: Kr. 910/p kr. 820 – 13 gange / 26 lektioner Lærer: Susanne Savvas Sted: Boesagerskolen, Smørum Tid: Tirsdage 17.09.2019 kl. 19.00

19346

YOGA - FOR ALLE Pris: Kr. 910/p kr. 820 – 13 gange / 26 lektioner Lærer: Susanne Savvas Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Onsdage 18.09.2019 kl. 19.00

S N

12

FOF EGEDAL

HENSYNTAGENDE HOLD YOGA – RYGHOLD Hensyntagende yoga er tilrettelagt dig, der oplever at kroppen nogle gange er en udfordring. Vi arbejder med traditionelle yogastillinger og serier, men retter dem til efter kroppens dagsform. Vi arbejder med enkle yogastillinger - stående, siddende eller liggende. Disse er med til at give dig større bevægelighed og velvære i hverdagen. Holdet er så lille, at du kan få individuel vejledning. Og det er holdet for dig med f.eks. gigt, fibromyalgi, piskesmæld og lign. problemer. Der afsluttes med ca. 15 min. meditation eller afspænding, som er med til at frigive spændinger i kroppen. Yoga og meditation har en dokumenteret virkning: antistressende, øger koncentrationsevnen, styrker kroppens funktioner, gavnlig for nattesøvnen, øger generelt velvære, energi og overskud til hverdagen.  Medbring: Løstsiddende tøj, og medbring underlag og evt. tæppe.

19350

YOGA – RYGHOLD Pris: Kr. 910/p kr. 820 – 13 gange / 26 lektioner Lærer: Susanne Savvas Sted: Smørum Gl. Skole, Smørum Tid: Tirsdage 19.09.2019 kl. 14.00

19352

YOGA – RYGHOLD Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 13 gange / 26 lektioner Lærer: Susanne Savvas Sted: Smørum Gl. Skole, Smørum Tid: Tirsdage 17.09.2019 kl. 16.30

19354

YOGA – RYGHOLD Pris: Kr. 910/p kr. 820 – 13 gange / 26 lektioner Lærer: Susanne Savvas Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Onsdage 18.09.2019 kl. 17.10

19358

YOGA – RYGHOLD Pris: Kr. 1.400/p kr. 1260 – 20 gange / 40 lektioner Lærer: Rie Freja Ørnemark Sted: Sandbjerg Fritidslokaler, Stenløse Tid: Torsdage 05.09.2019 kl. 09.30

TLF. 40 33 88 23


BEVÆGELSESFAG - SUND MOTION HENSYNTAGENDE BLID YOGA FOR KNOGLER OG LED På dette hold arbejder vi med yogastillinger der styrker knoglerne og stabiliserer ledne. Der er en nænsom tilgang til stillingerne. Egnet for alle og særdeles egnet til folk der døjer med en fysisk svaghed eller er opereret og stadig gerne vil bruge kroppen. Timen starter med forbindelse til åndedrættet og afslutter altid med en dejlig afspænding. Evt med en varm afslappende berøring fra underviseren hvis det ønskes.

19360

HENSYNTAGENDE BLID YOGA FOR KNOGLER OG LED Pris: Kr. 840/p kr. 760 – 16 gange / 24 lektioner Lærer: Kathrine Porskjær Engvon Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Fredage 13.09.2019 kl. 10.20

RYG/NAKKE/SKULDRE For deltagere med kroniske eller tilbagevendende problemer i ryg, nakke og skuldre. Vi arbejder med smertelindring og en langsigtet forbedring af ryggens funktion med styrke-, stræk- og afspændingsøvelser.

19370

RYG/NAKKE/SKULDRE Pris: Kr. 945/p kr. 850 – 18 gange / 27 lektioner Lærer: Michali Nunes Tonnesen Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Torsdage 12.09.2019 kl. 09.00

OSTEOPOROSE Ved aldersbetinger afkalkning er der en moderat øget risiko for at pådrage sig brud. Med den rette motion samt bevidsthed om hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige bevægelser og arbejdsstillinger kan knogletabet begrænses. Undervisningen omfatter vægtbærende og dynamiske øvelser, der styrker knoglerne og muskulaturen, og derved støtter ryggen og styrker hoften. Afspænding- og balanceøvelser samt udstrækning indgår.

19374

OSTEOPOROSE Pris: Kr. 945/p kr. 850 – 18 gange / 27 lektioner Lærer: Michali Nunes Tonnesen Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Torsdage 12.09.2019 kl. 10.20

KOL LUNGETRÆNING Fysisk aktivitet er et must, hvis man som KOL-patient vil øge sin livskvalitet. Vi arbejder med såvel liggende som stående øvelser, der virker fremmende for kondition og muskelstyrke, ligesom der vil være fokus på træning af åndedrættet. Desuden indgår holdningskorrektion, udstrækning og afspænding.

19378

KOL LUNGETRÆNING Pris: Kr. 945/p kr. 850 – 18 gange / 27 lektioner Lærer: Michali Nunes Tonnesen Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Torsdage 12.09.2019 kl. 11.40

MUSIKSKOLEN Den konkrete undervisningstid aftales direkte med underviseren, som du bedes ringe til. KLAVER - FOR ALLE Alle, der har lyst til at lære at spille klaver eller kan noget i forvejen, er velkomne. Her kan man få undervisning i f.eks. akkompagnement, brugsklaver, becifringsspil, det klassiske såvel som det rytmiske osv. Undervisningen koncentrerer sig om dig, der bliver taget udgangspunkt i dit niveau og dine ønsker, og dermed bliver det helt individuel undervisning. De angivne tider er vejledende, DIN undervisningstid kan godt afvige herfra - kontakt evt. klaverlærer Brian Illemann herom. Der er mulighed for klaverundervisning hele sæsonen, og du vil derfor have mulighed for mere klaverundervisning efter dette kursus.

19498

KLAVER - FOR ALLE Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Brian Illemann, tlf. 93 95 75 50 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Tirsdage 10.09.2019 kl. 16.00

19500

KLAVER - FOR ALLE Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Lise Blaase, tlf. 26 25 20 51 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Onsdage 11.09.2019 kl. 12.00

F O F

L O F

S N

KLAVER FOR DIG DER TROR DET ER FOR SENT Dette hold er for dig, som ikke har den helt store tiltro til, at du kan spille klaver. Men du kan lære det - hvis du har lyst og mod på at komme i gang.

19502

KLAVER FOR DIG DER TROR DET ER FOR SENT Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Lise Blaase, tlf. 26 25 20 51 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Onsdage 11.09.2019 kl. 11.00

GUITAR - AKUSTISK - Vil du gerne lære at spille guitar? Eller vil du bare blive endnu bedre? Spansk/akustisk/western guitar dækker over den spillemåde, hvor man bruger guitaren som akkompagnement til sange, d.v.s. fortrinsvis rytme og becifring. Du vil på dette kursus få lært at bruge din guitar, så du kan spille til dine yndlingsmelodier og sange, f.eks. Beatles eller Kim Larsen. Node- og akkordlære. Claus Esbensen underviser også i ukulele. Hvis du er ny - så skal du også være meget velkommen. Yderligere info hos en af lærerne: Henrik Gibo eller Claus Esbensen. Bemærk: Alle tider er vejledende, og DIN undervisningstid forsøges tilpasset det tidspunkt, hvor du kan, så kurset bliver optimalt.

19516 19518

GUITAR - AKUSTISK Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Claus Esbesen, tlf. 21 91 59 01 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Tirsdage 10.09.2019 kl. 17.30 Tid: Tirsdage 10.09.2019 kl. 19.00

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

13


Den konkrete undervisningstid aftales direkte med underviseren, som du bedes ringe til.

F O F

MUSIKSKOLEN GUITAR - AKUSTISK/EL/EL-BAS

19512

L O F

GUITAR - AKUSTISK/EL/EL-BAS Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Henrik Gibo, tlf. 26 18 28 18 Sted: Græstedgård, Ølstykke Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 18.00

HARMONIKA - ORKESTER Vil du spille harmonika sammen med andre eller i et orkester? Her er et hold, hvor du kan spille sammen med andre, der også kender glæden ved en harmonika. Oplev den glæd på dette hold, der er under kyndig ledelse. De meste øvede harmonikaspillere er samlet i Østsjællands Harmonika Orkester. De mindre øvede spiller på et sammenspilshold. For at deltage forudsættes normalt, at man deltager på et instrumentalhold. Men du skal altid være velkommen til at kontakte holdets leder og dirigent Gitte Sivkjær for yderligere information. HARMONIKA - SMÅ HOLD

S N 19520

HARMONIKA - SMÅ HOLD Pris: Kr. 1.320/p kr. 1.190 – 14 gange / 7 lektioner Lærer: Bodil Hogrefe, tlf. 28 97 18 14 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandage 02.09.2019 kl. 14.00

Jeg er uddannet fra DKDM samt konservatoriet i Bruxelles. Jeg har undervist siden 1990 og er desuden aktiv kammermusiker i flere ensembler og spiller koncerter rundt omkring i Danmark. Tværfløjten er et fantastisk instrument, der kan bruges i rigtig mange forskellige typer ensembler, orkestrer og musikgenrer. Jeg underviser på alle niveauer. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs ønsker og behov.

19530 19531

14

19534

KLARINET Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Jim Slade, tlf. 26 55 99 91 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandage 16.09.2019 kl. 14.00

VIOLIN

HARMONIKA - ORKESTER Pris: Kr. 1.050/p kr. 945 – 15 gange / 30 lektioner Lærer: Gitte Sivkjær, tlf. 25 46 85 78 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandage 02.09.2019 kl. 19.00

Vil du lære at spille harmonika? - Individuel undervisning for begyndere og øvede. Dette kursus er for dig, der gerne vil lære at spille harmonika helt fra grunden eller har lyst til at lære mere, så du også kan spille sammen med andre. Du lærer både at bruge noder og ører, så musikken kommer til at klinge. Der undervises både i knap og pianoharmonika. Forlængelse er mulig på et efterfølgende hold. Den anførte undervisningstid er vejledende og en konkret undervisningstid aftales med læreren. TVÆRFLØJTE

19524

KLARINET Kom og lær et nyt og spændende instrument i FOF regi. Et klassisk instrument der kan bruges i mange musikalske sammenhænge. Ring til Jim Slade og aftal præcist mødetidspunkt.. Underviseren er uddannet fra to af Londons største musikkonservatorier og har mere end 10 års erfaring.

TVÆRFLØJTE Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Tine Jensen, tlf. 20 99 28 02 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandage 16.09.2019 kl. 16.45 Tid: Torsdage 19.09.2019 kl. 16.45

FOF EGEDAL

Ring til Tilde for at aftale præcist mødetidspunkt. Og her Tildes tilgang til undervisningen:“For mig er musik helt overordnet et rum hvor vi, på tværs af aldre, kan mødes og i fællesskab lære og vokse. Mit mål er at mine elever altid går fra mine timer, med følelsen af at de har lært noget nyt. Jeg har selv fundet stor ro, og plads til følelsesmæssig udfoldelse, gennem min violin, og mit største ønske er at kunne give musikkens glæde videre til nye violin-spirer.”

19538

VIOLIN Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Tilde Millard Nykjær, tlf. 24 67 48 64 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Tirsdage 17.09.2019 kl. 14.00

SAXOFON - HOLD Så har FOF fået en ny saxofonlærer, som vi deler med Egedal Musikskole. Han hedder Jim Slade. Dermed er der igen mulighed for at få individuel undervisning i saxofon efter aftale med Jim. Undervisningen tilrettelægges efter dit personlige niveau, og du vil modtage undervisning i en ½ lektion pr. uge - eller efter anden aftale. Der betales for hele sæsonen i 2019/20, som er på 30 gange. Kontakt Jim Slade for at aftale tidspunkt for undervisning.

19540

SAXOFON - HOLD Pris: Kr. 2.620/p kr. 2.360 – 30 gange / 15 lektioner Lærer: Jim Slade, tlf. 26 55 99 91 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Torsdage 12.09.2019 kl. 18.00

TLF. 40 33 88 23


Den konkrete undervisningstid aftales direkte med underviseren, som du bedes ringe til.

FOF EGEDAL SUPERSAX Vil du blive bedre til dit blæseinstrument? Vil du spille med i en gruppe, der både spiller saxofon og rytme? Supersax er det amerikanske udtryk, hvor både tenor-, baryton- og altsax spiller sammen. Der spilles fortrinsvis jazz, og der er plads til flere instrumenter i gruppen. Kontakt Jesper Musante (tlf. 40 55 90 59 ) for yderligere information.

19542

SUPERSAX Pris: Kr. 650/p kr. 585 – 14 gange / 14 lektioner Lærer: Jesper Musante Larsen, tlf. 40 55 90 59 Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Torsdage 05.09.2019 kl. 18.00

SANG, FOR DIG DER TROR DU SYNGER FALSK Dette hold er for dig, som godt kan lide at synge, men du har en fornemmelse af, at du ikke er god. Det betyder ikke noget, idet enhver fugl synger med sit næb. Uanset din stemme og din baggrund får du her muligheden for en professionel undervisning. Du vil få stemmetræning, der helt givet vil forbedre din stemme. Ring til holdets underviser Lise Blaase for at få dit personlige mødetidspunkt. Øvrig tilmelding til FOF.

19550 19552

SANG, FOR DIG DER TROR DU SYNGER FALSK Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Lise Blaase, 26 25 20 51 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 10.00 Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 12.00

SWINGING ALL STARS - SAMMENSPILSHOLD Swinging All Stars er et bigband, der spiller glad og swingende musik. Vi spiller blandt andet jazz fra de store Dansehaller i 30ernes og 40ernes Chicago og New York, hvor bl.a. Duke Ellington og Count Basie havde deres storhedstid. På vores repertoire er også nyere kendte latin melodier, bl.a. gjort populære af Michael Buble. Bandet er næsten fuldt besat, men det vil glæde os, hvis en trombone og en pianist vil komme og have det hyggeligt sammen med os. Alle er naturligvis velkomne. Oplev glæden ved at spille med andre. Du behøver ikke at være perfektionist, men du skal i rimelig grad kunne spille på dit instrument. Resten læres - og så er der et meget hyggeligt samvær med humor og musik. Ved yderligere information: Kontakt Jesper Musante Larsen.

19700

SWINGING ALL STARS - SAMMENSPILSHOLD Pris: Kr. 880/p kr. 795 – 14 gange / 28 lektioner Lærer: Jesper Musante Larsen, tlf. 40 55 90 59 Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Torsdage 05.09.2019 kl. 19.30

SOLOSANG

Dette hold er for dig, som kan lide at synge. Måske har du tidligere sunget i kor eller også har du bare et ønske om at lære at synge eller blive bedre til det. Uanset din stemme og din baggrund, får du her muligheden for at få professionel undervisning af uddannet lærer. Du har mulighed for at kontakte en af lærerne: Lise Blaase eller Brian Illemann for at aftale DIN personlige undervisningstid, der godt kan variere fra den på hjemmesiden/kursusprogrammets angivne tid . Der vil blive tilbudt mere sangundervisning efter dette kursus i modul 2.

19552

SOLOSANG Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Lise Blaase, tlf. 26 25 20 51 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Mandage 09.09.2019 kl. 12.00

19556

SOLOSANG Pris: Kr. 940/p kr. 850 – 10 gange / 5 lektioner Lærer: Brian Illemann, 93 95 75 50 Sted: Stenløse Kulturhus, Stenløse Tid: Tirsdage 10.09.2019 kl. 14.00

F O F

L O F

S N

HAPPY GOSPEL CHOIR Gospelkor FOF Egedals gospelkor, ”Happy Gospel Choir”, har eksisteret siden år 2000. Siden 2016 har koret været under ledelse af en ung energisk pianist og dirigent, Thomas Møller-Larsen. Koret er åbent for alle, og der er ingen optagelsesprøve. I løbet af en sæson har koret 13 koraftener, hvor der øves på et varieret repertoire af gospelsange. Det omfatter alt fra stille ballader til swingende spirituals og latinamerikanske rytmer. Alle sange arrangeres for herre- og damestemmer, så alle kan være med og samtidig blive bedre sangere. Koret optræder jævnligt ved koncerter igennem året. Thomas udtaler: ”Koret er i de seneste år vokset til 35 sangere. Vi synger et varieret udvalg af traditionel og moderne gospel. Kig forbi på en ellers kedelig mandag, og prøv at være med. De fleste synger langt bedre, end de tror!

19558

HAPPY GOSPEL CHOIR, EFTERÅR Pris: Kr. 820/p kr. 740 – 13 gange / 39 lektioner Lærer: Thomas Møller-Larsen, tlf. 22 67 40 00 Sted: Kornvænget 1 B, Ølstykke Tid: Mandage 02.09.2019 kl. 19.00

egedal@fof.dk www.fof-egedal.dk

15


F O F

L O F

S N

KREATIVE HOLD Find din indre, kreative åre frem, og vær med i FOF’s fællesskab. Om det er tegning eller maling er op til dig, men det giver glæde at skabe noget sammen med andre. TEGNING/ MALING og KUNSTFORSTÅELSE Ind i maleriet - lær at male og få ny inspiration Vi vil på dette kursus kaste os ind i billedkunstens og maleriets spændende verden. Vi vil komme rundt om billedkunstens sprog, farvelære og hvordan farver kan bruges i maleriet, maleteknikker, billedkomposition og billedgenrer samt hvordan man kan starte sit helt eget maleprojekt. Inspiration fra naturen, kunsthistorien og kunstneriske retninger flettes ind i kurset. Er du begynder får du vejledning til at komme i gang, har du arbejdet med tegning/maleri tidligere får du inspiration og vejledning til at komme videre. Undervisningen varierer mellem fælles oplæg, legende øvelser og individuel sparring. Underviser er professionelt uddannet billedkunstner fra Akademiet for Skønne Kunster i Firenze, har læst kunsthistorie på amerikansk kunstinstitut og er en erfaren og alsidig underviser. Kurset henvender sig til både begyndere og øvede. Udgifter til egne materialer skal påregnes

19400

TEGNING/ MALING og KUNSTFORSTÅELSE Pris: Kr. 1.260/p kr. 1.135 – 12 gange / 36 lektioner Lærer: Bettina Nielli Briand Sted: Toftehøjskolen, Ølstykke Tid: Mandage 16.09.2019 kl. 19.00

AT TEGNE ER AT SE

KREATIVE WEEKENDS FORÆLDRE/BARN Tag dit barn med til kreative lørdage og fold jer ud sammen over 4 lørdage i efteråret. Kreative workshops som giver inspiration til at lege og skabe sammen med børnene. Vi skal sammen være designere, keramikere og kunstnere, og skabe sjove fortællinger. Vi skal designe vores egne tekstiltryk og printe t-shirts, lære trykteknikker, male og tegne, lege med silk-clay mm. Kun et barn pr. voksen. Lidt ekstra omkostninger til materialer skal beregnes.

19408

KNIPLING Knipling er et kunsthåndværk, der igen er kommet til ære og værdighed. Det er “in” at gå med flot håndlavet design. For begyndere vil der blive startet med grundslagene, hvor man lærer at kniple efter farvelagte arbejdstegninger. Derefter vil man kunne gå i gang med f.eks. duge, tørklæder, festremser, flakoner, besætninger på blusen m.v. samt naturligvis Tønderkniplinger. Undervisningen er individuel og tilpasses den enkelte deltagers forudsætninger.

19410

Dette er et rent tegnekursus for dig som uanset forudsætninger ønsker at udvikle dig. Vi skal igennem en række discipliner som fokus, komposition, kontrast, lys og skygge, perspektivsker. Langsom vil du se, at din streg bliver mere sikker, og du bliver bedre til at udtrykke dig med en blyant.Der må påregnes udgifter til materialer.

19405

16

AT TEGNE ER AT SE Pris: Kr. 560/p kr. 505 – 8 gange / 16 lektioner Lærer: Martin Frøsig Sted: Lærkeskolen, Stenløse Tid: Tirsdage 17.09.2019 kl. 18.00

FOF EGEDAL

KREATIVE WEEKENDS FORÆLDRE/BARN Pris: Kr. 800/p kr. 720 – 4 gange / 14 lektioner Lærer: Bettina Nielli Briand Sted: Toftehøjskolen, Ølstykke Tid: Lørdage 21.09.2019 kl. 10.00

KNIPLING Pris: Kr. 1.470/p kr. 1325 – 17 gange / 42,5 lektioner Lærer: Kirsten Skov Sted: Sandbjerg Fritidslokaler, Stenløse Tid: Onsdage 18.09.2019 kl. 16.00

SY DIT EGET TØJ - AFTENSKOLELÆRE I SYNING Kunne du tænke dig at sy og designe dit eget tøj? Det er lettere end du tror! Jeg hjælper dig i gang med at finde mønster, der passer dig og vejleder dig i stofvalg. Jeg lærer dig de mest almindelige sømme og finesser så tøjet kommer til at se professionelt ud. Og så støtter jeg dig i hele sy processen. Du bestemmer selv hvad du vil sy. Der må påregnes udgifter til indkøb af stoffer mv.

19450

SY DIT EGET TØJ Pris: Kr. 1.050/p kr. 945 – 10 gange / 30 lektioner Lærer: Anne Hassing Sted: Hampelandsskolen, Ølstykke Tid: Mandage 16.09.2019 kl. 18.30

TLF. 40 33 88 23


Mandag d. 30. september 2019 kl. 19.00 på Stenløse gymnasium

DE FIRE AFTENSKOLER INVITERER I FÆLLESSKAB TIL FOREDRAG MED DANIEL RYE ”I ISLAMISK STATS VARETÆGT I 398 DAGE” Hør den dramatiske og gruopvækkende historie af den danske fotograf Daniel Rye, der var gidsel hos ISIS i 13 måneder. I sit foredrag giver han et åbenhjertigt indblik i, hvad det vil sige at være gidsel hos ISIS. Daniel Rye fortæller hudløst ærligt, levende og detaljeret om sit fangenskab og det mareridt han gennemlevede de 13 måneder, og ikke mindst om, hvor svært det er at vende tilbage til en helt almindelig hverdag igen. Hør i foredraget Daniels rammende fortælling om, hvordan mennesker overlever tortur og fangenskab, skaber venskaber og bevarer håbet, når det ser allermest sort ud. En historie, der understreger menneskets ufattelige overlevelsesdrift, og en historie hvor virkeligheden overgår fantasien. Filmen om Daniels Ryes oplevelser som fange hos ISIS forventes at have premiere d. 19. september 2019. Foredraget finder sted mandag d. 30. september 2019 kl. 19.00 på Stenløse gymnasium. Du kan tilmelde dig under de enkelte aftenskoler. Prisen er 200 kr.

ÖZLEM CEKIC

SIMI JAN

Hvordan kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper? Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtningestrøm. Der er som aldrig før brug for en fælles referenceramme og skabe forståelse på tværs af forskelligheder. Med sin ”dialogkaffe” har Özlem besøgt forskellige grupper af troende i håb om, at de i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter. Ud fra sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Læs mere side 27

Simi Jan giver en unik smagsprøve på livet som korrespondent i orkanens øje – hør historierne bag om historierne på TV. Gennem personlige beretninger fortæller hun om at rapportere fra verdens brændpunkter; Om at turde bo i et land med en konstant terror-og kidnapningstrussel; Om at arbejde som kvinde i et mandsdomineret fag, og rapportere fra konservative lande, hvor kvinders plads ofte er bag hjemmets fire vægge; Om den grænseløse gæstfrihed og næstekærlighed midt i krigen. Læs mere side 5

ULF PILGAARD

KIM LARSEN

Oplev en fantastisk aften, hvor mere end 50 års sjov, revy og teater bliver sat sammen til et underholdende foredrag. Ulf Pilegaard er en af landets mest populære skuespillere og har medvirket i en lang række af teaterforestillinger, film og tv-serier. Som foredragsholder er han en levende, rutineret og humørfyldt fortæller – så der venter en helt særlig foredragsaften fyldt med varme og sjove, spændende betragtninger og anekdoter fra et langt og enestående liv på de danske scener. Læs mere side 24

v/ forfatter Jens Andersen Med udgangspunkt i sin nye bog, “Kim Larsen - Mine unge år” fortæller Jens Andersen, kendt for sine prisbelønnede biografier om bl.a. H.C. Andersen, Astrid Lindgren og Kronprins Frederik, om den folkekære musikers farverige liv, der endte så brat i efteråret 2018, inden Kim Larsen og Jens Andersen havde færdiggjort den store erindringsbog, de var i fuld gang med. Undervejs i foredraget trækkes der lange linjer gennem Larsens liv og hans mange sange. Læs mere side 47 APA

AFTENSKOLERNES FÆLLESPROGRAM

EGEDAL 2019-2020

APA

Profile for Grafisk Forum

EGEDAL_FOF - E_2019  

EGEDAL_FOF - E_2019