Page 1

DLF SIKRINGSNYT

SEPTEMBER 2015 / NR. 3

35. ÅRGANG

ALOA Security Leaders Forum i San Diego

Side 16

S. 4

BILLUND 2015 ALOA KONVENT 2015

S. 10

FORTJENTE TOPKARAKTER

S. 18

ÆNDRINGER STYRKER LÅSESMEDEUDDANNELSEN

S. 20

SÆRLIG NØGLEPROFIL UDELUKKER DL F SIK RINGSNY T 3/2015  1 ULOVLIG KOPIERING


UDGIVER Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAK TION Tina Hessellund Industrikrogen 4 2635 Ishøj

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

Af T O R B E N K L I N D T

L A YO U T & P R O D U K T I O N Grafisk Forum: 7561 3344 5041 0751 Svanemærket tryksag

OPLAG 5.000 stk. ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj Tlf. 43 770 870 Fax 7262 7282 Mail info@d-l-f.dk Web www.d-l-f.dk

Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. d. 9. november 2015, 23. februar, 26. maj og 24. august 2016. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlem­ mer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. D L FS B E S T YR E L S E Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Bo Mejlgaard

DLF ALMANAK KEN 2015 21/10 – 23/10 DLF Profilberegning, Billund 23/10

DLF Bestyrelsesmøde, Billund

21/10 – 25/10 Billund arrangement 7/11

ELF bestyrelsesmøde, Lissabon

2016 18/5 – 22/5

ELF Konvention, København

21/5

DLF generalforsamling, København

2  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

Så er sommerferien forhåbentligt vel overstået for alle Så der er ved at komme gang i hjulene igen. Siden sidste udgivelse er folketingsvalget også overstået og en ny regering kommet til. Som tidligere omtalt ville en venstreledet regering stille forslag om genindføring af BoligJobOrdningen. Dette var også noget af det første den nye regering gjorde, og det blev vedtaget med tilbagevirkende kraft og på samme betingelser som i 2014. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt, at Venstre vil lytte til alle gode råd, og at de vil indgå i overvejelserne om, hvordan den fremtidige ordning skal se ud. Dette vil vi i DLF hænge Venstre og de øvrige partier op på og forsøge at gøre indflydelse gældende, så privathjemssikring kan blive en del af BoligJobOrdningen. Det er jo lidt paradoksalt at Danmark har en af Europas højeste indbrudsstatistikker og ikke kan benytte BoligJobOrdningen til fradrag for arbejdslønnen, men derimod kan fratrække f.eks. rengøring. Vi har en løbende dialog med Sikkerhedsbranchen og herunder også drøftet BoligJobOrdningen. Sikkerhedsbranchen gør et stort lobby arbejde på mange fronter og vil også gøre deres indflydelse gældende i forhold til at få privatsikring ind under en kommende BoligJobOrdning. Vores ISO ordning vil også blive opdateret i den nærmeste fremtid til ISO 9001:2015. I den forbindelse vil Sikkerhedsbranchen arrangere nogle informationsmøder. Der er dog god tid, idet der ikke vil blive certificeret efter den nye standard før fra starten af 2016. Tiden er også ved at være inde til det årlige Vestudvalgs arrangement i Billund, så herfra skal lyde en stor opfordring til at støtte op om arrangementet både på kurserne og udstillingen for såvel indehavere og medarbejdere.

TORBEN KLINDT

Formand


de m e s t sl

ag k

f

de

hed en ny nd! a t s d o gør m

tøjer.

lbud I t o r Int der

ær k

Kan ikke br y

ra

ev

so

s el v

t ig

p

m

ed

Kom godt i gang med en sortimentsæske gå på www.ruko.dk/shop Indtast varenr. 948721, se hvad æsken indeholder og hent evt. manual på www.ruko.dk/slagfast

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder – stærkest af alt

ruko A/S marielundvej 20 2730 herlev

tel: 44 54 44 54 e-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

assa aBLoy, the global leader inRINGSNY door opening solutions 3 DL F SIK T 3/2015 


Billund 2015 Et nyt og større Billund arrangement afholdes i dagene 21 – 25 oktober 2015. I år har du muligheden for at dygtigøre dig med flere rigtig gode kurser, så er det bare at møde op og få din viden opdateret.

09:00 – 16:00 CLIQ & CLIQ Remote (Kurset afsluttes med en prøve, hvor der ved bestået udstedes et certifikat til deltageren) 09:00 – 16:00 Salto udvidet kursus 09:00 – 16:30 IT Netværk

Programmet I år vil være: Onsdag den 21. oktober 2015 08:30 – 16:00 Profilberegning, 3 dags kursus 09:00 – 16:00 Smartair, 3 dags kursus Torsdag den 22. oktober 2015 08:30 – 16:00 Profilberegning, forsat 09:00 – 16:00 Smartair, forsat 09:00 – 16:00 CLIQ & CLIQ Remote, 2 dags kursus Fredag den 23. oktober 2015 08:30 – 16:00 Profilberegning (afsluttes med prøve, som ved bestået giver adgang til at arbejde i DLF profilen) 09:00 – 16:00 Smartair (Kurset afsluttes med en prøve, hvor der ved bestået udstedes et certifikat til deltageren)

Lørdag den 24. oktober 2015 09:00 – 12:00 Serviceaftaler. 12:00 – 13:00 Frokost 13:00 – 17:00 Leverandør udstilling 18:30 – 01:00 Fest arrangement Søndag den 25. oktober 2015 07:00 – 10:00 Morgenbuffet 09:00 Orientering til medlemmerne Traditionen tro afholdes hele arrangementet på Hotel Propellen, Nordmarksvej 3 7190 Billund. Vi glæder os meget til at se nye som ”gamle” kollegaer til en kollegial weekend. På gensyn Vestudvalget

Aloa konvent 2015 af T I N A H E S S E L L U N D

En lærerig og interessant tur til Reno, hvor vi rejse med 9 andre danskere som også deltog i Aloa’s store kursus program. Vi glæder os til at se mange til konventet næste år i København, som afholdes i dagene 18-22 maj 2016 på Hotel Scan­d inavia.

Daværende formand for Aloa Tom De Mont til højre og nuværende formand for Aloa Tom Foxwell til venstre åbner udstillingen i Reno juni 2015

4  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

Torben Klindt og Tina Hessellund fra DLF var begge repræsenteret på ELF stand, i håb om at trække gæster fra ”over there” til Danmark til næste år hvor DLF er vært for ELF konventet. Mange var rigtig interesseret og 2 udstillere fandt også vejen forbi og fik booket en stand. Der blev også hentet et par instruktører fra USA og ikke mindst en god sponsor som deltagerne kan nyde godt af.


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader Yderligere information på www.ruko.dk/triton

in door opening solutions

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  5


HV Låseteknik er nyt DLF-medlem af H A N S M O R T E N S E N

Låsefirmaet, HV Låseteknik, fra Valby, er vokset støt gennem de sidste ti år. I takt med at den høje kvalitet i løsningerne og en tæt og konstruktiv dialog med kunderne, sørger for at der er masser af opgaver at løse, har behovet for medlemskabet af DLF også meldt sig Det er ti år siden Johnny Ærenlund startede som selvstændig låsesmed med firmaet HV Låseteknik fra privaten i Hvidovre i Storkøbenhavn. Dengang var han bare sig selv, men siden er firmaet vokset i takt med at opgaverne blev flere og flere og mere og mere omfattende. I dag er der ni medarbejdere i firmaet, hvoraf de fem inklusiv ham selv, er uddannede låsesmede. Det er gået hurtigt og ifølge Johnny Ærenlund er succesen kommet takket være hårdt arbejde, flid, og fantastiske medarbejdere. - Og så mener jeg at hele ånden i firmaet er gennemsyret af en vilje og en indstilling til hele tiden at styrke både egne og hele virksomhedens kompetencer. Vi vil

6  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

simpelthen levere kvalitet i alle de opgaver vi løser, hvad enten det er nøglefræsning til en enkelt kunde eller installering af et komplet elektronisk låsesystem på den lokale skole eller til en af de mange virksomheder, vi løser opgaver for, siger Johnny Ærenlund. Både salg og låsearbejde I dag holder firmaet til på Valby Langgade 192 tæt på København og ikke langt fra Hvidovre hvor det hele altså startede. Det er fire år siden man rykkede ind i de nye lokaler og det har vist sig at være en ganske god disposition. For her har firmaet kunnet udvikle sig stille og roligt. - Her er rigeligt plads til at vi har kunne

øge antallet af medarbejdere fra den lille håndfuld vi var, da vi foretog springet fra min privatadresse, og til der hvor vi står i dag. Vi har både bogholderi, administration og salg, samt værksted og låsesmede under samme tag. Og der er da også plads til at vi vokser yderligere, siger Johnny Ærenlund. Det er ikke kun firmaet som har gennemgået en udvikling. Også indehaveren selv har skullet gøre sig sine erfaringer og opøve sine kundskaber. Ikke kun ud i låsesmedegerningen men også på det administrative og salgmæssige plan. - I starten var jeg jo helt alene i formaet og havde ikke de store erfaringer med det salgsmæssige arbejde. Men stille og roligt har jeg arbejdet mig ind på dette område også. Det er faktisk rigtigt spændende, og når det kommer til stykket hænger salgsarbejdet og kundeplejen jo snævert sammen med det arbejde vi udfører og de opgaver vi leverer færdige hos kunderne, forklarer Johnny Ærenlund. …fortsætter side 8


Vi har det du har brug for... og lidt til  Vi varetager dine interesser  Fagligt personale der hjælper til med din opgave  Produktion af låsesystemer  Dag til dag levering

Besøg os på danzafe.dk DL F SIK RINGSNY T 3/2015  7

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Kundedialogen er vigtig Som han kommer ind på, har han altid lagt vægt på at tage en god dialog med kunderne, om de opgaver man skal løse. - Det er vigtigt at kunderne føler at de er i trygge hænder, når de henvender sig hos os. De betror os jo opgaverne med at sikre deres hjem, virksomheder, institutioner og arbejdspladser. Her lægger vi vægt på at både kvaliteten og leveringssikkerheden er i orden og at kunderne oplever at vi udfører arbejdet ordentligt og holder tidsplanen. Det har vi faktisk været rigtigt gode til at overholde. Man kan sige at jeg med tiden har haft både salgsarbejdet, udførelserne af opgaverne og alle de medfølgende processer så tæt inde på livet, at jeg er blevet temmelig god til at planlægge og udføre arbejdet. Både i tiden, hvor jeg arbejdede alene og nu her, hvor firmaet er vokset og løser mange opgaver for forskellige kunder på samme tid. Det kræver at man er på dupperne og kan organisere og altså planlægge det hele perfekt, og uden at det blot bliver ren rutine, uddyber Johnny Ærenlund. Et arbejde med udfordringer De sidste er slet ikke noget problem, for man løser så mange forskellige opgaver, at der altid er udfordringer. Dels i dialogen med kundern og dels i at kunne løse opgaverne så kvaliteten bliver så høj som mulig, uden at slå benene væk under kunderne rent økonomisk. - Vi har stor erfaring med at installere og montere låse, både mekaniske og elektroniske. Også de større ADK-systemer er vi eksperter i, samtidig med at vi også installerer alarmer. Og så er vi også i stand til at integrere sammensatte og avancerede løsninger, hvor IT spiller en rolle. Det er faktisk utroligt spændende, men betyder også at vi skal holde hovedet koldt og ørene stive og sørge for, at alle vore medarbejdere er opdateret med efteruddannelse og de rigtige kompetencer. Der sker jo rigtigt meget blandt andet på det elektroniske område. Og vi skal have kundskaberne i orden både inden for de forskellige sikringsområder og inden for helt specifikke produkter. Det er ressourcekrævende, men her går vi altså ikke på kompromis. Høj kvalitet i både udførelse og produktsortiment er en vigtig del af vore værdisæt, så vi vægter kurser og efteruddannelse højt, siger Johnny Ærenlund. Farvel til papirlister Hos HV Låseteknik er man hele tiden på udkig efter nye teknologier, nyt udstyr og nye måder at udføre processerne mere effektivt på, samtidig med at overliggeren for kvaliteten bliver hævet. For tre år siden droppede man det håndholdte papirarbej8  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

de tilfordel for et it-system som har effektiviseret det administrative arbejde betragteligt. - Når vi skal til at udføre opgaver for kunderne opretter vi de nye sager i it-systemet, som herefter optimerer hele ordrestyringen, planlægningen og arbejdsflowet. Ordrestyringen sørger for at bestillingen af varer til de enkelte biler sker korrekt. Det håndterer også opfølgningen af de enkelte opgaver. Hvis svendene står ude på opgaven og skal bestille varer eller lave ændringer, som man aftaler med kunderne, taster man det direkte ind i systemet på iPad eller smartphone, hvorefter systemet selv genererer ændringerne i forhold til at hjemtage komponenterne og sørge for at det kommer med på fakturaen. Hele set-up’et gør os langt mere effektive og mere præcise i lagerstyring og håndteringen af opgaverne. Vi kan faktisk løse flere opgaver i samme tidsrum end vi kunne med det papirbaserede system. Leveringssikkerheden bliver bedre og både vi og kunderne oplever at der er godt styr på det hele. Tilsammen smitter det også af på bundlinjen. Vi tjener simpelt hen flere penge, siger Johnny Ærenlund. DLF-medlemskab giver kunderne tryghed HV Låseteknik blev medlem af DLF for et års tid siden. Som Johnny Æhrenlund

kommer ind på, er det rigtigt rart at have en forening og de forskellige muligheder for hjælp, det rummer, i ryggen. - Medlemsskabet giver blandt andet mulighed for at få juridisk bistand, hvis der er behov for det, samtidig med at der også er forskellige værktøjer, som kan hjælpe med at skabe så gode medarbejderforhold som muligt. Derudover er der jo garantiordningen, som skaber tryghed for kunderne. Når vi er medlem kan vi jo male DLF’s logo på alle vore fem biler. Dermed signalerer vi at der er styr på tingene i virksomheden, siger Johnny Ærenlund. Det er ikke mindst vigtigt, når man satser på at firmaet støt og roligt vokser og udvikler sig, også ud i fremtiden. - Vi ønsker jo at høste frugterne af alt det hårde slid der er lagt i firmaet de seneste mange år. Der er jo bud efter vores ekspertise og vækster vi fortsat, som vi hidtil har gjort, er det kun fornuftigt at være medlem af DLF og nyde godt af de fordele det giver, siger Johnny Ærenlund.

Nekrolog af H A N S M E JL S H E D E

For ganske mange år siden fik undertegnede overtalt junior hos Glostrup Låse, Dan Hansen, til at træde ind i DLF’s bestyrelse. Dan fik hurtigt mange opgaver som lærlinge uddannelse, NUSA m.m. Det var en stor lettelse at have en erfaren låsesmed som Dan med på holdet. Hans mange års erfaring med at styre låsesmede og alarm folk, er en fin baggrund for at træffe beslutninger i DLF Vi er Dan taknemmelig for den store indsats han gjorde for DLF . For ca. 10 år siden trak Dan sig ud af Glostrup Låse og overlod firmaet til sin bror Kim. Nu erfarer vi så, at Dan er afgået ved døden kun 59 år gammel. Selv om det er mange år siden, så mindes vi Dan som et fortrinligt

be­styrelsesmedlem og mindes hans store indsats for DLF. DLF kondolerer og tænker på det afsavn det må være for familien.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke •• Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes - det rigtige produkt hver guration •• Alsidig Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes Alsidig det rigtige produkt hver guration • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt avanceret teknologi avanceret teknologi

- Fordelene kort fortalt

avanceret teknologi • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespecifi avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespecifi • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

avanceret teknologi avanceret teknologi avanceret teknologi

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

Denmark UnsbjergvejKaba 2 A, 5220 Odense A/S SØ

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  9


Fortjente topkarakterer af H A N S M O R T E N S E N

Opgaverne som låsesmed er blevet mere komplekse de senere år. Det afspejler låsesmedeuddannelsen, hvor stort flid og en dedikeret indsats sagtens kan føre til gode karakterer selv om kravene er skærpet. Det beviser de to første 12-taller som er givet til svendeprøven på TEC Ballerup Det er første gang at låsesmedeuddannelsen på TEC Ballerup sender to elever fra uddannelsen videre ud på arbejdsmarkedet med hver et 12-tal i baggagen fra den afsluttende svendeprøve. Men ifølge lærer på uddannelsen, Peter Henriksen, er der god grund til at kippe med flaget oven på det flotte resultat. - De har begge ydet en kæmpe indsats for at klare prøven. Der er jo tale om to forskellige slag elever. Hvor Rasmus Andersen kommer med en HTX eksamen i baghånden og har været vant til skolegangen og boglige fag, kommer Michael Sørensen med en bredere håndværksmæssig baggrund. Det har gavnet dem begge på hver sin måde. Fælles for dem er imidlertid at de virkelig har knoklet og kæmpet. Både fordi de gerne ville gøre det godt, og fordi de syntes det var sjovt og udfordrende. De har været velforberedte både i den daglige undervisning og også til prøven, siger lærer Peter Henriksen. Dygtige elever Som han forklarer, har uddannelsen som låsesmed gennemmgået en udvikling, hvor

der i dag bliver stillet større krav til eleverne end man tidligere har set. - Arbejdet som låsesmed er blevet meget mere komplekst de seneste ti år. It og elektroniske løsninger spiller en meget større rolle og fylder meget mere i landskabet i de opgaver man laver i dag. Ind imellem er der tale om avanceret teknik som skal spille sammen i større installationer. Det kræver dygtige låsesmede. Uddannelsen skal jo gerne afspejle bevægelserne på markedet og vi skal derfor som undervisningssted producere dygtige svende. Det mener vi selv lykkes ganske godt, fordi eleverne er indstillet på at lære og gerne vil gøre det godt, siger Peter Henriksen. Der er strammet op på uddannelsen På uddannelse er der løbende prøver, som man skal bestå igennem det fireårige forløb og her har man blandt andet strammet op, så man nu skal bestå prøverne undervejs for at kunne fortsætte på uddannelsen.

- Man kan selvfølgelig tage prøverne om, hvis man dumper. Men denne form handler om at eleverne ganske enkelt skal dygtiggøre sig frem mod svendeprøven. Vi er her for at hjælpe dem og undervise dem. Tidligerer kunne man godt gå til svendeprøve uden at have bestået den teoretiske del af svendeprøven. Det har vi fået lavet om på TEC og det er årsagen til at kravene til undervisningen også blevet større og grunden til at prøverne fylder mere i uddannelsesforløbet end tidligere. Vi kan kun indstille eleverne til svendeprøven, hvis vi mener de kan bestå. Heldigvis er langt de fleste opsat på at gøre en indsats og de tager faktisk svende prøven med ganske gode karakterer. Og både Rasmus Andersen og Michael Sørensen har vist at det kan lade sig gøre at gå hele vejen. Det er vi som uddannelsessted også super glade for, siger Peter Henriksen. Svendeprøven Selve svendeprøven består af en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske bliver vægtet med 25 procent i den samlede bedømmelse og den praktiske 75 procent. Selve den praktiske del består af en bred vifte af opgaver hvor tømrer-, svejse-, elektronik- og smedearbejde indgår. Man skal blandt andet tilpasse en låsekasse og montere en lås. Ved svendeprøven kan man kun opnå karakteren 12, hvis den teoretiske prøve ligger på 10 eller derover. Har man et gennemsnit på over 11 runder man op til 12.

Her er hele holdet som var til svendeprøve kort før nytår og hvor det to 12-tals elever, Rasmus Andersen og Michael Sørensen 10  DL F SIK RINGSNY T 3/2015 var med. Fra venstre mod højre er det Lasse Sundberg, Jan Olsen, Peter Mikkelsen, Dennis Hersted, Morten Hansen, Jesper Geertsen, Rasmus Skov, Rasmus Andersen, Rune Mathiesen og Michael Sørensen (foto: Ruko)


PROSECURE LØSNINGER SOM OPFYLDER EN 16005

ProSecure impulsgivere, sikkerhedssensorer og lister, til automatik på hængsledeog skydedøre. Opfylder kravene til personsikkerhed i henhold til EN 16005.

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  11


Her finder De DLF Låsesmeden – med garantiordning JYL L A N D Esbjerg

Fredericia Frederikshavn Haderslev Grenaa Herning Hjørring Hobro Horsens Kolding Nykøbing M. Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skive Sønderborg Thisted

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Varde Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Århus

* *

* * * * * * *

* *

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22 Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 Certego A/S, Egeskovvej 145 Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum Hjørring Låseservice, Østergade 51 Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 Morsø Låseservice, Nørrebro 42 Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 Oles Låseservice, Møllevej 24 Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 LV Sikring ApS, Svendsgade 39A Keeper ApS, Tagtækkervej 27 R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 Certego A/S, Gugvej 150 Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 Bonne Låse & Sikring ApS, Sindalsvej 46, 8240 Risskov Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329 E.T. Låseservice Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Søren Frichs Vej 20 Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 Certego A/S, Bjørnholms Allé 4-6

LO L L A N D -FA L STE R

Nakskov Nykøbing F.

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85 26 27 37 01

*

Brendes ApS, Åkirkebyvej 59

56 95 15 66

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A Certego A/S, Østbirkvej 7 Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum Thoms Låseservice, Ruggårdsvej 191 Certego A/S, Ryttervej 8 Sydfyns Låseservice A/S, Nyborvej 111

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

* *

BORNHOLM

FYN

Nyborg Odense

Svendborg

T L F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C Nykøbing F. Låseteknik ApS, Systofte Skolevej 2 C Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 JB Teknik ApS, Grænge Skovvej 142, 4891 Toreby L.

Toreby L.

Rønne

T L F.

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 81 81 51 51 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

12  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

T L F.

T L F.

E -M A I L

claus@cllaaseteknik.dk elt@elt.dk mail@v-l.dk bc-fredericia@certego.dk hnr@aktivlaase.dk post@ideallaase.dk stoptyven@haderslev-laaseteknik.dk info@djurslaase.dk mail@herning-laaseservice.dk herning@laasekompagniet.dk kontakt@hjoerring-laaseservice.dk himmerland@81815151.dk horsens@rukosikringscenter.dk mail@rukosikringscenter.dk mail@morsoe-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk jeppe@john-drejer.dk m.mastrup@mail.dk info@si-laase.dk jess@laasogslaa.dk aab@aab-laase.dk oleslaas@mail.tele.dk bo@thistedlaaseservice.dk vls@firma.tele.dk varde@elt.dk wz@lvsikring.dk bs@jsviborg.dk martin@r2laase.dk aab@aab-laase.dk bc-aalborg@certego.dk info@nlt.dk laase@bonnesikring.dk service@byens-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk info@din-laasesmed.dk info@hlservice.dk aarhus@sikkerdanmark.dk aarhus@laasekompagniet.dk bc-aarhus@certego.dk

E -M A I L

bjarne@nakskov-laaseservice.dk mp@mp-alarm.dk mail@nyk-f-laase.dk info@laase-specialisten.dk jb@jbteknik.dk

E -M A I L

info@brendes.dk

E -M A I L

nyborg@nylaas.dk info@laasegruppen.dk bc-odense@certego.dk odense@laas.dk info@stop-tyven.dk thomas@thoms-laase.dk svendborg@certego.dk sydfyn@laas.dk


S JÆ L L A N D

Fakse Ladeplads Frederikssund * Græsted * Helsingør Hillerød Holbæk Kalundborg Køge Næstved

Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Stege Tune Tølløse Vemmedrup Vordingborg Ølsted

* * * * * * * * * * * * * *

*

Profil Låse, Hovedgaden 68 Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 Nordkystens Låseservice ApS, Helsingevej 56 Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 Can Service ApS, Kingosvej 5 DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 Lavpris laase.dk, Merkurvej 6C Certego A/S, Erantisvej 42 Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B Låsesmeden, Trekanten 14A Certego A/S, Bredegade 14 A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 Stege Låseservice, Ulvshale 8 Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C Can Service ApS, Kastanievej 50 Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D De Blå Låsesmede, Månelysvej 1

H OV E D STA D S O M R Å D E T

Allerød Amager

Bagsværd Ballerup Birkerød Brønshøj Charlottenlund Farum Frederiksberg

Glostrup Hellerup Herlev Hvidovre Ishøj København

SKODSBORG SØBORG VANLØSE VALBY

* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Allerød Låse Service, Solvang 14 Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 Certego A/S, Toftebakken 9 A Binau Låse, Frederikssundsvej 155 Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 A/H Låsemontage ApS, Peter Bangs Vej 39 A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 Certego A/S, Vesterlundvej 20 Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 PE Låseteknik ApS, Gungevej 12 Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2 Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø Alarm & Låseteknik Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 Sikret, Ålekistevej 40 Certego A/S, Følage 2 Can Service ApS, Vigerslevvej 298 HV Låseteknik, Valby Langgade 192

T L F.

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 56 63 22 15 56 65 69 29 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

T L F.

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 59 98 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 39 89 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 35 39 39 39 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 38 79 14 14 33 12 12 12 36 30 89 00 70 20 87 97

E -M A I L

hn@profillaase.dk post@byens-laase.dk nordkystenslaase@n-laase.dk clausmoller@centrumlaase.dk post@40316313.dk info@sikringnord.dk bagger@bagger-laase.dk jt@mssikring.dk bagger@bagger-laase.dk info@canservice.dk info@ds-laase.dk bagger@bagger-laase.dk salg@lavpris-laase.dk naestved@certego.dk mail@sydsj-laase.dk bagger@bagger-laase.dk info@roskildelaase.dk jb@bagger-laase.dk arne@vodstrup.dk slagelse@certego.dk sikkerhedscenter@mail.dk ole@stegelaaseservice.dk info@sikring.dk post@byens-laase.dk info@canservice.dk info@laase-specialisten.dk info@deblaa.dk

E -M A I L

epost@alleroedlaase.dk info@amagerlaaseservice.dk laasebussen@laasebussen.dk netlock@mail.dk tidens-laase@tidens-laase.dk nordsjaelland@certego.dk info@binau.dk mail@meldgaards-laase.dk mail@farumlaase.dk service@ah-laase.dk jan@azlaase.dk dani@dani.dk mail@jtlaase.dk info@gla.dk helleruplaase@gmail.com post@abclaasesmeden.dk certego@laasepartner.dk bj@jahnslaase.dk laaseringen@laaseringen.dk info@pelaase.dk post@activ-laase.dk kontakt@dahlberglaase.dk info@mejlshede.dk post@hovedstadenslaase.dk info@mejlshede.dk info@sesam.dk laasesmed@laasesmed.dk info@gladsaxelaase.dk sikret@sikret.dk city@certego.dk info@canservice.dk kontakt@hvlt.dk

Registreret af F&P * Virksomheder der er ISO 9001 certificeret i mekanisk Sikring i henhold til de kravspecifikationer, der er udarbejdet af Forsikring & Pension, DLF, Sikkerhedsbranchen m.fl. DL F SIK RINGSNY T 3/2015  13


Ja, lad os få et ’svensk’ håndværkerfradrag! af K O M M U N I K A T I O N S K O N S U L E N T H E I D I JU U L P E T E R S E N , H Å N D VÆ R K S R Å D E T

Finansminister Claus Hjort Frederiksen har i dag meldt ud, at han ønsker at udvide Håndværkerfradraget, så det følger den svenske model. Håndværksrådet er enig, ordningen bør gøres permanent og beløbsgrænsen hæves. I en række medier har finansminister Claus Hjort Frederiksen sagt, at han ønsker at udvide Håndværkerfradraget efter svensk forbillede. Det er en melding, der vækker glæde i Håndværksrådet, som i en årrække har peget på de positive effekter, håndværkerfradraget har i Sverige. ”Vi må jo se, hvad der bliver råd til på det område. Men for mit eget vedkommende synes jeg da, at man i Sverige har gode erfaringer med de her ordninger. Det er jo et betydeligt større beløb, man kan trække fra end i Danmark”, siger Claus Hjort Frederiksen til DR.dk. Det svenske håndværkerfradrag er permanent

ner fra i skat om året, svarende til lidt under 40.000 danske kroner. ”Vi er meget glade for Claus Hjorts Frederiksen udmelding og synes bestemt, at man bør følge de gode erfaringer fra Sverige. Den svenske ordning inspirerede i sin tid Håndværksrådet til at foreslå de danske politikere en lignende ordning. Den ordning, daværende statsminister Lars Løkke lancerede på Håndværksrådets årsmøde i 2011, lignede da også den svenske meget, men beløbsgrænsen var som bekendt kun på 15.000 kr. og midlertidig. Håndværkerfradraget bør følge det svenske forbillede, hvor beløbsgrænsen hæves og ordningen gøres permanent”, siger Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet.

Håndværkerfradraget i Sverige, det såkaldte ROT-fradrag, er til forskel på de danske fradrag en permanent ordning, som giver mulighed for at trække 50.000 svenske kro-

Mindre sort arbejde Udover at skaffe flere arbejdspladser og lærepladser er Håndværkerfradraget også med

til at fjerne meget sort arbejde i eksempelvis malerbranchen. Eksempelvis oplevede 60 pct. af de medvirkende malervirksomheder, i en undersøgelse foretaget af Håndværksrådet, et omsætningsdyk efter Håndværkerfradraget frafald ved årsskiftet.

Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet.

I modsætning til mange af vores nabolande er det danske håndværkerfradrag kun på 15.000 kr. Alle tal er omregnet til danske kroner.

14  DL F SIK RINGSNY T 3/2015


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – Og det giver en unik form for sikkerhed. Smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  15


ALOA Security Leaders Forum i San Diego af G E R T M E JL S H E D E

Fra 17.-19. marts afholdt ALOA Security Leaders Forum i San Diego i det solrige sydlige Californien Formålet med Security Leaders Forum er at give virksomhedsindehaverere og nøglemedarbejdere i låsesmedevirksomheder mulighed for at netværke og lære lidt om ledelse, markedsføring og økonomi undervejs. Denne gang var programmet således, at deltagerne mødtes hver morgen kl. 07 på plænen foran kongrescentret for at spise morgenmad, for derefter at deltage i undervisning indtil middag. Efter fælles frokost var der derefter ”one-to-one” leverandørmøder, hvor alle deltagere var blevet booket ind på ”obligatoriske” møder med de enkelte leverandører, der var tilstede – nærmest som en form for speed dating. Efter leverandørmøderne

16  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

var der en lille pause og så var der netværks-reception fra 18-20. De første to dage blev der undervist i udformning af virksomhedsstrategi og markedsføring. Den sidste dag blev brugt på gennemgang af tidens økonomiske tendenser og hvordan værdisætter og sælger en virksomhed – og selvom økonomiske tendenser i tiden lyder vældig tørt, var der en ren fornøjelse at høre på en meget veloplagt Marshall Merrifield, der er tidligere indehaver af grossistvirksomheden Clark Security og nu er indehaver af en producent af adgangskontrolprodukter. Selve kongressen blev afholdt på Rancho Bernardo Inn i udkanten af San Diego. Et

rigtig flot hotelkompleks med egen golfbane og gode mødefaciliteter. Det var også lidt af en omvæltning at komme fra 4 grader og gråvejr og lande i 25 grader og solskin. Området omkring San Diego, helt nede ved den mexicanske grænse, er meget smukt og bjergrigt, lige ned til stillehavet og med fantastiske strande og masser af seværdigheder. Vi nåede at få set Hale observatoriet på Mt. Palomar, ca. en times kørsel nord for San Diego, samt downtown og museums-hangarskibet USS Midway og den flotte strand på Coronado halvøen. Næste gang er endnu ikke planlagt, men noget tyder på, at det kunne blive i Cancun i Mexico. Hvis du er interesseret i at deltage, kan du henvende dig til sekretariatet i DLF.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Velkommen

på Den sIkre sIDe Som medlem af DLF betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Du får en fast tilknyttet kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche, og endelig får du en VIPpostkasse, hvor du kan anmelde skader døgnet rundt.

DU FÅR BLA. DISSE FORDELE: ✓ Nøgletabsdækning til en skarp pris ✓ Frit valg mellem årlig, kvartalsvis og månedlig betaling ✓ En enkel løsning med færre papirer og kun én samlet faktura for alle jeres forsikringer ✓ En skræddersyet forsikringspakke til låsesmede

12205-1 - Inhouse 0115

Vil du vide mere så ring til os på

70 12 12 22

DLF Forsikring i samarbejde med If

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  17


Ændringer styrker låsesmedeuddannelsen af H A N S M O R T E N S E N

Ændringer i reformen for erhvervsuddannelserne betyder også ændringer i låsesmedeuddannelsen, som TEC Ballerup, som de eneste, udbyder. Og selv om der kun er tale om små ændringer, forbedrer det uddannelsen, mener uddannelseslederen for uddannelsen, Lars Ahm Der er kommet ny bekendtgørelse på låsesmedeuddannelsen. På TEC Ballerup, som udbyder uddannelsen, er man klar til at implementere ændringerne i en ny uddannelsesordning for grund- og hovedforløbet. Boglige fag ned på grundforløbet Grundlæggende handler det om at man flytter de boglige fag, dansk, engelsk og matematik fra hovedforløbet ned på grundforløbet. Samtidig hæver man dem fra F-niveau til E-niveau og tilføjer samtidig fysik som fag, dog på F-niveau. - Når det der svarer 14 ugers undervisning i de boglige fag på den måde bliver rykket til grundforløbet, bliver der samtidig mere tid til det valgfri speciale på hovedforløbet. Alt i alt er der tale om, at man styrker uddannelsen, siger uddannelseslederen på låsesmedeuddannelsen på TEC Ballerup, Lars Ahm. Han mener at de nye ændringer giver de studerende bedre mulighed for at fordybe sig i det faglige stof på overbygningen. - Man styrker styrker de studerendes generelle færdigheder i de boglige fag. Dermed skaber man nogle gode forudsætninger for, at de kan klare udfordringerne på hovedforløbet, siger Lars Ahm. Karakteren 02 er adgangskravet Samtidig med at man ændrer på indholdet af grund- og hovedforløbet, er der indført adgangskrav til uddannelsen. De elever som går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden, skal mindst skal have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klassesprøve eller 10.-klasseprøve. Eller også skal man have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed. Er man vurderet ikke-uddannelsesparat eller har man ikke et gennemsnit på 02 i både dansk og 18  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

matematik, kan man søge om at komme til optagelsesprøve på erhvervsskolen. For elever der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden er adgangskravet for at blive optaget på uddannelsen også at man mindst har fået karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende eller har en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed. Mangler praktikpladser for at skille uddannelse ud Selv om ændringerne grundlæggende styrker elevernes studieegnethed og klæder dem på til at kunne klare uddannelsen endda rigtigt godt, mener Lars Ahm dog ikke, at der med ændringerne er blevet rørt voldsomt rundt i gryden. - Vi havde gerne set at låsesmedeuddannelse med den nye reform havde fået mulighed for at blive skilt ud, så man kunne etablere en helt selvstændig uddannelse. Som det er nu, er den stadig en del af uddannelsen til finmekaniker, siger Lars Ahm og forklarer at det blandt andet hænger sammen med antallet af praktikpladser.

- Det hedder at en uddannelse skal have godt og vel 100 igangværnde praktikpladser for at være stor nok til at blive skilt ud som en selvstændig uddannelse. Vi ligger på et sted mellem 70 og 80 praktiksteder. Tallet er dalet en smule det seneste år og det betyder at vi skal øge med ca. 25 procent, siger han. Tur på tegnebrættet Manglen på praktiksteder hænger blandt andet sammen med uddannelsens beliggenhed i Ballerup i Storkøbenhavn. Det er nemlig hovedsageligt låsesmede på Sjælland som fungerer som praktiksteder. Skolen er forpligtet til at lave et opsøgende arbejde med henblik på at finde flere praktiksteder. - Men kun i nærområdet, som det hedder. Det klarer vi egentlig fint, men vi vil gerne drive det opsøgende arbejde ud til hele Danmark. Det har vi dog ikke fået gjort, da det er tid- og ressourcekrævende. Vi har imidlertid snakket med DLF’s bestyrelse om at lave en tur, hvor vi tager rundt til låsesmedefirmaerne på Fyn og i Jylland for at høre om der er interesse for sagen. Det er endnu på tegnebrættet men kunne være en mulighed og et vigtigt fundament for at kunne komme videre i bestræbelserne, siger Lars Ahm. Den nye bekendtgørelse for låsesmedeuddannelsen giver de studerende bedre muligheder for at fordybe sig i specialet på overbygningen. Det mener uddannelsesleder på TEC Ballerup, Lars Ahm.


Dørteknologi | Automatiske dørsystemer | ABV og ventilationsteknik | Sikkerhedssystemer | Glassystemer

www.powerturn.geze.dk

Min stærkeste drivkraft? Tilgængelighed!

Vores stærkeste drivkraft: GEZE Powerturn Denne dørautomatik er et stærkt eksempel på universelt design – made in Germany: Powerturn åbner også store, tunge døre pålideligt og sikkert. Samtidigt tilpasser den sig, med sin lave højde, problemløst til ethvert design. Dens unikke Smart swing function tillader desuden en nem manuel anvendelse af døren – for alle og til ethvert behov. Som en rigtig teamplayer kan denne dørautomatik fra GEZE integreres, uanset om den indgår i brandventilationsløsninger eller komplekse sikkerhedssystemer, præcist og problemløst.

SMART SWING

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  19

BEWEGUNG MIT SYSTEM


Særlig nøgleprofil udelukker ulovlig kopiering af L I S E B L O M

Nøglerne i det nye låsesystem Vitess.1000 fra ABUS Fakta om Vitess.1000 - Patenteret til år 2034 og dermed er formet som en blød bue. Profilen gør sammen sikret mod uautoriseret kopiering med et avanceret nøglestopsystem cylinderen - Ligeledes varemærkebeskyttet svær at dirke op, og samtidig er nøglerne sikret - Registreres i højeste sikringsklasse mod kopiering. Serien er patenteret frem til 2034 hos Forsikring og Pension - Optimal beskyttelse mod dirkning og varemærkebeskyttet for at øge sikkerheden. -

Hidtil har Y14 Deltus-serien fra ABUS-Gruppen Nordic været letgenkendelig på grund af en særlig buet nøgleprofil, som ikke findes i nogen andre låsesystemer – før nu. ABUS lancerer nemlig endnu en serie med buede nøgler på det danske marked. Serien hedder Vitess.1000. – Vitess-serien kan beskrives som en optimeret version af Deltus-systemet, der fortsat er en populær serie på grund af dens høje sikkerhedsniveau. Med Vitess-serien gør vi låsesmedens arbejde nemmere, opsummerer Finn Agerskov Raun, produktansvarlig hos ABUS-Gruppen Nordic. Patenteret system Serien er udstyret med ABUS’ nye Intop-nøglestopsystem, som stopper nøglen i den rette position. Forsøger en indbrudstyv at komme ind med en manipuleret nøgle uden Intop-systemet, bliver den ikke standset i det korrekte skæringspunkt, og cylinderen kan derfor ikke låses op. Princippet er kendt fra Deltus-serien, men i det nye system er nøglestoppet rykket længere frem på nøglen og ikke placeret inderst i cylinderen. Desuden har en kontrolstift i tromlen erstattet de to kugler, som låsesmeden arbejder med i Deltus. Kontrolstiften aflæser en forhøjet ’ribbe’ i nøgleprofilen og blokerer tromlen, hvis ’ribben’ ikke er korrekt. – Vi har gjort det nemt at arbejde både med Deltus og Vitess, hvis man ønsker det, for de kræver ikke forskellige stiftssæt, og låsesmeden kan bruge samme kæbe på sin skæremaskine, da buen i nøgleprofilerne er nøjagtig ens, forklarer Finn Agerskov Raun. – Intop-nøglestopsystemet er patenteret frem til 2034 og varemærkebeskyttet, så man er optimalt sikret mod kopiering. 20  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

Derfor er Vitess på alle måder et oplagt valg til større låsesystemer, som anvendes hos boligforeninger, institutioner og virksomheder, der kræver høj sikkerhed.

Lanceres i oktober 2015

Yderligere information: Hvis du har spørgsmål til indholdet i denne pressemeddelelse, er du velkommen til at kontakte produktansvarlig hos ABUS Finn Agerskov Raun på telefon 8820 0472 eller far@abus.dk.

Den prisbevidste lillebror Til løsninger med lavere sikkerhedskrav som for eksempel enslukkende cylindere til private hjem lancerer ABUS den mindre avancerede serie Zolit.1000. Det patenterede Intop-nøglestopsystem er også integreret i denne serie, men da nøglerne er formet med en traditionel, flad profil, er de mindre svære at kopiere. – Med Zolit-serien møder vi efterspørgslen fra dem, der ikke har brug for markedets mest avancerede teknologi men en konkurrencedygtig pris. Ud over den attraktive pris har Zolit samme lange patent og varemærkebeskyttelse som Vitess. Det kræver ikke investering i særligt udstyr at arbejde med Zolit.1000, så systemet er lige til at tage ind i sit sortimentet, siger Finn Agerskov Raun. Vitess.1000 og Zolitt.1000 er begge udviklet og produceret på ABUS’ cylinderproduktion i Pfaffenhein i Tyskland. Fabrikken har mere end 60 års erfaring med udvikling, test og planlægning af låsesystemer – alt sammen gennemsyret af tysk grundighed.

Denne pressemeddelelse er udsendt på vegne af ABUS-Gruppen Nordic A/S, der er en del af den tyske koncern ABUS, som er førende producent af innovative sikkerhedsløsninger og særlig kendt for cykelhjelme og låse.


30 PR ELOAD

40 PR ELOAD

90

92

PRELOAD

60 SILENT

PRELOAD

STEP elslutblik, markedets bredeste sortiment MED ELSLUTBLIK FRA STEP får du markedets bredeste sortiment. Sortimentet klarer over 100 forskellige dørfunktioner, og kan nemt tilpasses hverdagens krav til tilgængelighed, sikkerhed,flugtveje og brandkrav. Uanset situationen kan du være sikker på at det fungerer. www.steplock.se.

Stendals El AB Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sweden | Telephone: +46 21-18 97 50 Telefax: +46 21-13 01 69 | E-mail: postmaster@steab.se | Internet: www.steplock.se

TEC har fået nyt brand og vil i fremtiden benytte sit engelske navn og et slogan, der signalerer, hvad man kan forvente af TEC. ”Nu styrker vi TEC udadtil. Formålet er at bidrage til en øget anerkendelse af den teknologiske dannelse og erhvervsuddannelser generelt. Vi vil også i højere grad gøre vores omverden opmærksom på TEC og vise, hvad vi kan. TEC – forkortelsen for Technical Education Copenhagen – er det navn, som elever og kursister med stolthed sætter på deres

CV, når de søger jobs eller fortæller, hvor de er blevet uddannet”, siger marketingchef Morten Bo Berthelsen. For de mange elever, som ved hvad de vil, for de mange elever, som har en teknisk interesse, og for de mange kursister, som TEC uddanner og videreuddanner, er det en stor styrke at kunne tage en teknisk uddannelse, der giver direkte erhvervsadgang. Sloganet skal være med til at øge stoltheden over de tekniske og erhvervsrettede uddannel-

ser og hjælpe omverden til at forstå og huske, hvad TEC står for. Direktør Lone Hansen er yderst tilfreds med TECs nye brand: ”Alle ønsker at blive til noget, og på TEC kan det ønske blive opfyldt. Med det nye slogan henvender vi os til de målrettede unge mennesker, som er ambitiøse med deres uddannelse. Vi lover dem, at her på TEC tager vi ansvar og giver dem den faglige stolthed samt det dannelsesniveau, der skal til, for at de kan blive til noget i livet.”

Læs mere om TEC på www.tec.dk - Se TECs film Her bli’r du til noget: DL F SIK RINGSNY T 3/2015  21


Større lokaler og øget synlighed af H A N S M O R T E N S E N

Bagger Låse & Alarms Ringstedafdeling er flyttet til nye og større lokaler. Det betyder at der er meget mere plads til både lagervarer og til at vise de mange løsninger og produkter, som låsefirmaet er eksperter i at lave og levere Det er ikke fordi kunderne skal ud på den store GPS-eftersøgning for at finde de nye lokaler. Butikken ligger nemlig stadig på Nørregade nummer 23. Men nu er det altså i lejemålet ved siden af, at man fremover skal henvende sig når nøglen er væk, man skal have kopieret et par ekstra til børnene, når man skal have lavet et sikringstjek af virksomheden, have installeret alarmer og nye elektkroniske systemer på skolen eller bare købe en cykellås. Slog til hos naboen - Vi har i et stykke tid ønsket at opjustere butikken i Ringsted. Da muligheden for at rykke ind ved siden af bød sig, slog vi til. Med de 140 kvadratmeter vi nu er flyttet ind i, får vi bedre plads til at vise de mange produkter og løsninger vi leverer. Vi får også bedre værkstedsfaciliteter. Dermed stiger servicenivauet over for kunderne. Samtidig får vi bedre plads til de mange vare på det interne lager her i butikken. Det styrker både det direkte salg fra butikken og ruster også låsesmedene til de opgaver de kører ud på hver morgen. De kan være sikre på at de rette produkter er hjemme på lageret, når de pakker servicebilerne inden afgang. På den led bliver det meget nemmere for os at fokusere skarpt på låse- og sikringsløsninger i alle afskygninger,

22  DL F SIK RINGSNY T 3/2015

siger Thomas Bagger, direktør og medejer i firmaet Bagger Låse & Alarm. Plads til alle produkter Bagger Låse & Alarm, der i alt har seks afdelinger på Sjælland, har været til stede med en afdeling i Ringsted siden 1980. Den første afdeling lå ved rundkørslen ved politistationen. I 1984 flyttede man så til Nørregade, hvor man allerede i 1987 rykkede videre til adressen, som man har beboet indtil kort før sommerferien i år. Der afbejder tre til fire medarbejdere i afdelingen og de kan altså se frem til mere plads og bedre muligheder for at få de daglige opgaver til at spille optimalt. - Nu har vi plads til at vise alle vore produkter og her er der tale om hele spektret. Fra mekanisk sikring til tv-overvågning, alarmer, pengeskabe og mange andre ting løser vi alle slags opgaver, og installerer og monterer låse og sikring i både private hjem, i hele boligbyggerier, offentlige institutioner, skoler og virksomheder, siger Thomas Bagger. Logistikken fungerer optimalt I et marked, hvor der er stor konkurrence, er det vigtigt at de fysiske rammer i butikken og på værkstedet være i orden, samtidig

med at logistikken skal fungere optimalt. - Nu fungerer det hele og på den måde kan vi imødekomme udfordringerne og øge væksten samtidig med med, at vi garanterer hurtig levering og løsninger af høj kvalitet, siger Thomas Bagger. Bagger Låse & Alarm er ISO-certifiseret inden for de forskellige sikringsområder, og som Thomas Bagger forklarer, gør de nye faciliteter det også noget nemmere at overholde kvalitetskravene. Medarbejdere flekser rundt Virksomheden har samlet set i omegnen af 65 medarbejdere fordelt på de seks afdelinger. Med en ny og opdateret butik, som er lys og luftig og som omfatter bedre parkeringsforhold for servicebilerne, bliver det også nemmere at flekse medarbejderne rundt mellem de forskellige afdelinger, når der er behov for det. - Det er altså nemmere hurtigt at finde ind i rytmen, når der er er overblik over sagerne. Det er der i høj grad i de nye lokaler, forklarer Thomas Bagger. Ud over hovedafdelinge i Slagelse og afdelingen i Ringsted, har Bagger Låse & Alarm afdelinger i Kalundborg, Holbæk, Næstved og Ballerup/København.


Assa Abloy Hospitality Mobile Access App af T O M Ø L A N D

Giver nem adgang til Nøglefri Løsninger til hoteller verden over Nøglefærdig app der er ideel til hoteller, der ønsker en grundlæggende mobil adgangs løsning, til deres gæster på en nem og effektiv måde. Assa Abloy Hospitality (tidligere VingCard Elsafe) har indført Assa Abloy Hospitality Mobile Access App, en nøglefærdig løsning, lige fra hylden, som vil gøre det muligt for hoteller i hele verden for at indføre mobil adgang uden behov for tilpassede app’s eller komplekse integrationer. Appen fungerer med det samme sikre Seos økosystem som de øvrige Assa Abloy Hospitality Mobile Access løsninger, som siden 2014 er installeret på 150 hoteller med 30.000 værelser. Assa Abloy Hospitality Mobile Access App giver mange fordele, den er let at indføre, da det ikke er nødvendigt med integration til tredjeparts systemer. Den er primært designet til uafhængige hoteller, der ønsker at indføre mobil adgang som en ekstra feature på deres VingCard låse. Det er muligt at opgradere alle eksisterende elektroniske VingCard låsen til Mobile Access. “Assa Abloy Hospitality Mobile Access løsningen er designet til at give gæsten en oplevelse, der er praktisk, sikker og tidsbesparende,” siger Arne Hasselmann, Salgschef på Assa Abloy Hospitality i Danmark. “Vores Mobile Access App er gæstens første møde med den nøglefri løsning, som tydeligt og nemt fører den rejsende gennem hvert trin i processen, fra at downloade appen til registrering og adgang til værelset.”

Assa Abloy Hospitality Mobile Access App er en integreret del af Visionline, så gæsterne kan se og godkende deres reservation før check-in, eller få vist detaljer, herunder type og værelsesnummer. Integration med hotellernes PMS for yderligere automatisering er tilgængelig, men ikke nødvendig for at bruge den mobile løsning. Hoteller kan vælge mellem to versioner af appen. En grundlæggende version, hvor et hotel kan bruge administrations portalen til at tilpasse deres digitale nøgle grafik, der vil blive vist i en “Passbook” inspireret stil. Assa Abloy Hospitality tilbyder også et Software Development Kit, som gør det nemt for et hotel at færdiggøre en app med deres eget unikke udseende og, derefter

udgive den på App Store / Google Play som deres egne mærkevarer version. Derudover har Assa Abloy Hospitality indgået partnerskab med en række tredjeparts app leverandører gennem vores Certified Mobile Access Partner-program, hvis kunden ønsker mere komplekse mobile applikationer, integreret med andre systemer og teknologier. Disse alternativer giver fleksibilitet til, problemfrit at integrere mobile nøglefunktioner med enhver nuværende eller fremtidig mobil platform. . Yderligere oplysninger: ASSA ABLOY Hospitality Tlf.: 44 94 44 11 Mail: aah.denmark@assaabloy.com

Ny Teknisk Konsulent hos ASSA ABLOY Hospitality Steffen Bech Nørgaard er starten som Teknisk Konsulent hos ABLOY Hospitality (tidligere VingCard). Steffen’s ansvarsområde er installation og support på

software. Steffen kommer fra en stilling som Team Leder i ATEA, og har arbejdet med opstart og drift af servere og større IT installationer. DL F SIK RINGSNY T 3/2015  23


NY PRIS

7.295,Før 8. 746,-

Motorlås uden styreboks Ruko A/S Tel: 44 54 44 54 Marielundvej 20 E-mail: ruko@ruko.dk 24  F SIK RINGSNY T 3/2015 2730DL Herlev www.ruko.dk

EL572 og EL573 fra Ruko Motorlåse som er enkle at montere og som især er egnet til indvendige højsikkerhedsdøre. Låsene har ’rigel låst’ tilbagemelding. Riglen styres i forbindelse med ekstern impulsgiver (låst/ulåst). Riglen drives ved motorkraft. EL572 er en falle- og rigellås. EL573 er en rigellås. Fast åbningstid på 5 sek. Ved konstant impuls er låsen ulåst. Låsen kan forsynes med enkeltcylinder og vridergreb eller dobbeltcylinder.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

DLF Sikringsnyt - nr. 3 - september 2015  
DLF Sikringsnyt - nr. 3 - september 2015