Jaarverslag 2021 - Goudse Schouwburg

Page 1

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 1 JAARVERSLAG 2021 STICHTING SCHOUWBURGCOMPLEX GOUDA
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 5

TERUGBLIK OP EEN CORONA JAAR 7

ACTIVITEITEN 9

Podiumkunsten 9 Cinema 13 Educatie 15 Podium van de Stad & Projecten 15 Samenwerking 17 Horeca en ontvangst 18 Verhuur 19

MARKETING EN PROMOTIE 20

ORGANISATIE, MENSEN EN MIDDELEN 22

Financiën 22

Techniek, onderhoud en beheer 25 Personeel 27

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 29 Verslag OR 31 Verslag Raad van Toezicht 32

VOORUITBLIK 2022 35

DANK 37

BIJLAGE 1: SAMENVATTING JAARREKENING 2021 38

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 3
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg4

VOORWOORD

Met open armen publiek ontvangen: onze grote wens voor 2021.

Bezoekers weer laten genieten van voorstellingen, films en functioneren als ontmoetingsplaats. Opnieuw troost, ontroering, ontspanning en schoonheid brengen. Dat is wat we wilden. Omdat we daar als mensen allemaal steeds meer behoefte aan hadden.

Het jaar 2021 pakte helaas totaal anders uit. De coronapandemie die ons tot stilstand bracht in 2020 woekerde nog heviger door in 2021. Het maatschappelijk leven, en daarmee ook de culturele sector lag grotendeels plat.

We starten het jaar met gesloten gebouwen, en pas in juni konden de deuren weer een beetje open op een kier. We waren dolblij met de heropening in juli en de terugkeer van ons publiek. Ook al betekende dat controles, QR-codes en steeds wisselende maatregelen aan de deur, waar we ons niet altijd even plezierig bij voelden. De drang om ons publiek te ontvangen was groter dan de afkeer van de maatregelen. Publiek raakte gewend aan maatregelen en vond langzaamaan de weg terug naar theater en cinema. En de bezoekersaantallen kenden een opwaartse lijn naarmate de herfst vorderde. Tot eind november een beperking van de openingstijden tot 17.00 uur in ging en vervolgens half december een nieuwe lockdown realiteit werd waardoor we opnieuw de deuren moesten sluiten. Alle voorstellingen, films, evenementen en samenkomsten werden opnieuw verboden. Wij werkten weer voor een groot deel van de tijd vanuit thuis.

En zo was 2021 opnieuw een gemankeerd jaar. Net als in 2020 zijn we positief vooruit blijven kijken. We pasten ons steeds aan de nieuwe situatie aan, ook al wisselden de beperkende maatregelen om de paar weken. Opnieuw verplaatsten we keer op keer voorstellingen en films. De flexibiliteit en inzet van medewerkers was enorm. We zijn altijd blijven denken in mogelijkheden, en hebben activiteiten ontwikkeld waar dat mogelijk was. Voorstellingen getoond en films gedraaid wanneer en zolang dat kon. Maar een groot deel van het jaar lag onze bedrijfsvoering stil.

De gevolgen van alle maatregelen waren gigantisch. Opnieuw hebben we veel steun ontvangen van de rijksoverheid en de gemeente Gouda. Financiële ondersteuning via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), en een huurkorting. Morele steun in de vorm van intensief contact met de verantwoordelijke wethouder en beleidsambtenaar van de gemeente Gouda.

We hopen in 2022 eindelijk weer te kunnen gaan bouwen aan onze ambities. Aan het heroveren van ons publiek, het bouwen aan ontmoetingsplaatsen en het oppakken van impactvolle projecten met verschillende samenwerkingspartners. Op naar live, op naar samen, op naar het maken van nieuwe herinneringen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 5
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg6

TERUGBLIK OP EEN

CORONAJAAR

Het jaar startte met een volledige lockdown. Op 23 januari gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden en ging bovenop alle bestaande maatregelen ook nog de avondklok in werking. Live performances voor publiek en het vertonen van films waren niet meer toegestaan. De deuren werden gesloten.

Dat had tot gevolg dat we opnieuw voorstellingen, concerten en films moesten afblazen. Marketing- en ticketbaliemedewerkers waren druk met de communicatie hierover en met de verwerking van verplaatste of geannuleerde Devoorstellingen.programmeurs waren continue in gesprek met impresariaten en producenten voor het annuleren en verplaatsen, vervroegen van speeltijden of het maken van nieuwe financiële afspraken op basis van de steeds wisselende capaciteit. Want de lockdown werd steeds opnieuw verlengd, en voorstellingen werden daardoor soms drie keer of vaker doorgeschoven en omgeboekt. Daarnaast waren we druk met het bedenken en organiseren van alternatief online aanbod, dat vervolgens door de marketeers weer gepromoot diende te worden.

Het weer steeds wisselende, opschuivende en onduidelijke perspectief bracht opnieuw maandenlange onzekerheid voor schouwburg en

Vanafcinema.begin

juni mochten we eindelijk weer (gedeeltelijk) open met beperkte capaciteit. Voor de schouwburg was het seizoen toen al voorbij, en het organiseren van voorstellingen met een capaciteit van 50 personen is niet rendabel. We namen daarom het besluit in het gebouw aan de slag te gaan met een kleine opfrisbeurt en restyling. Om zo onze gasten na de zomer weer te kunnen ontvangen in een sfeervoller pand. Voor de cinema was het wel rendabel om te openen met beperkte capaciteit. Daar draaiden we vanaf dat moment weer een vol filmprogramma en de bezoekersaantallen liepen snel op.

Open gaan betekende wel ons confirmeren aan allerhande veiligheidsmaatregelen. De invoering van de coronacheck verliep gelukkig vrijwel probleemloos. Het publiek kreeg alle informatie over de geldende regels via de servicemails, op de websites en via uitingen in de gebouwen.

In september mochten de deuren weer volledig open. Weliswaar nog met allerlei voorzorgsmaatregelen, maar we waren blij na maanden ook in de schouwburg weer bezoekers én artiesten te kunnen ontvangen. We zagen blije artiesten, blije bezoekers en blije medewerkers omdat er weer meer kon. Er waren soms zelfs tranen van blijdschap en ontroering, omdat gasten ontdekten wat ze gemist hadden in de afgelopen Helaasperiode.liet

corona zich niet temmen en kwamen er toch weer aanscherpingen in de winter. Door de deltavariant moesten we eind november helaas opnieuw afschalen. In eerste instantie werd de openingstijd beperkt tot 17.00 uur, maar toen dat geen afdoende maatregel bleek moesten wij half december onze deuren opnieuw sluiten. Een flinke domper voor artiesten, bezoekers en

7
Jaarverslagmedewerkers.2021|Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 7
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg8

ACTIVITEITEN

De kernactiviteiten van Stichting Schouwburgcomplex Gouda zijn theater, film, Podium van de Stad en hospitality & sales. Vanwege de pandemie hebben we daaraan in 2021 slechts beperkt uitvoering kunnen geven. Maar net als in 2020 hebben we zeker niet stil gezeten.

PODIUMKUNSTEN

Periodes van sluiting en mogelijkheden met verschillende capaciteit, en beperkte openingstijden wisselden zich af. Hierdoor was het slechts mogelijk een zeer geringe periode professionele voorstellingen op de planken te zetten: van 11 september tot en met 28 november.

De eerste helft van het jaar

In de eerste maanden van het jaar was het niet mogelijk professionele podiumkunsten te verzorgen. Binnen de maatregelen hebben we in de periode van sluiting andere activiteiten ontwikkeld.

Livestreaming van voorstellingen

Een aantal artiesten heeft vanuit de schouwburg een landelijke voorstelling gestreamd. Thijs Lindhout speelde 2 x zijn 100% improvisatieshow. De drie Dj’s van het immens populaire Man Man Man de Podcast streamden hun 100e podcast vanuit onze grote zaal naar kijkers in heel Nederland en cabaretier Martijn Kardol maakte een speciale streamingvoorstelling vanuit alle hoeken en gaten van ons lege gebouw, om een beeld te schetsen van de lege zalen voor zijn publiek.

Livestreaming van eigen producties

De concepten die we in 2020 ontwikkelden zetten we ook in in de eerste maanden van 2021: 3x30 in concert, 3x30 kleinkunst, Zoet op Zondag, en de door onszelf geproduceerde online pubquizen en theaterquizen.

Wit Konijn/Rood Konijn Theaterliefhebbers konden hun hart onder meer ophalen bij Wit Konijn Rood Konijn, een bijzondere livestream ‘wereldwijd theater’ op 13 maart. Acteurs stapten die avond tegelijkertijd om 20.00 uur in Nederlandse theaters het toneel op, om de beroemde monoloog van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour te spelen. Zonder voorbereiding, zonder repetities, zonder regisseur en met een stapel instructies. In Gouda vertolkt door Theo Ham, directeur van het Jeugd Theaterhuis Zuid Holland, met een aantal medewerkers als publiek en medespeler.

Mansholt

We organiseerden in de zomer in samenwerking met Theatergroep Jan Vos een 7-tal voorstellingen op locatie. De bejubelde voorstelling over Sicco Mansvelt, pleitbezorger van de kringloopeconomie, speelde in een tent bij Kaasboerderij de Twee Hoeven in Haastrecht. Met de mogelijkheid om een talkshow over de materie te bezoeken en gebruik te maken van een lunch of diner.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 9
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg10

De tweede helft van het jaar Van half september tot eind november konden 59 voorstellingen doorgang vinden in het theater. De bezoekersaantallen laten een zeer wisselend beeld zien. Van volledig uitverkochte zalen tot 50 bezoekers in de zaal. Het publiek komt nog niet direct massaal weer naar het theater.

Helaas moeten we eind november de deuren alweer sluiten omdat voorstellingen spelen voor 17.00 uur geen mogelijkheden biedt. Dat betekent dat opnieuw alle geboekte voorstellingen moesten worden verplaatst of geannuleerd. Waarbij het onduidelijk was tot hoelang deze lockdown zou blijven duren.

Bezoekersaantallen schouwburg

ACTIVITEIT 2021 2020 2019

Professionele voorstellingen 59 192 307

Bezoekers professioneel 19.851 44.528 132.813

Overige (o.a. Podium van de Stad/amateurs) 156 1.542 26.243

LivestreamsMETRESERVERINGEN

AANTAL TICKETS

Gratis streamingvoorstellingen (GG) 1 29

Betaalde livestreams/voorstellingen 11 2.509 Online Pubquiz 3 28 groepen OPENBAAR

AANTAL VIEWS

AVRO/TROS – NPO sterren NL 1 nb

Talkshow Gouw aan Tafel 6 +/- 1250 Talkshow Goudse Gasten 2 120 Best of 3x30 online 7 882

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 11
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg12

CINEMA

Van januari tot en met mei was ook Cinema Gouda gesloten door de landelijke Lockdown. Vanaf zaterdag 5 juni openden we onze deuren weer voor bezoekers. Eerst nog voor kleine aantallen, later voor steeds grotere aantallen toegestane bezoekers. Vanzelfsprekend ook hier met inachtneming van de geldende coronamaatregelen en QR-controle aan de Vanafdeur.juni

tot en met half december ontvangen we ruim 93 duizend bezoekers. Een aantal waar we gezien de geldende beperkingen tevreden over kunnen zijn. Topper in bezoekersaantallen is de nieuwe James Bond film: No Time To Die, die eindelijk na jaren van uitstel gereleased wordt in het najaar. Het aanbod van films is groot. Het is dringen om een plaatsje op de bioscoopschermen voor de vele nieuwe titels die uitkomen.

Met de aangekondigde openingstijden tot 17.00 uur eind november, blijven we toch een beperkt aanbod films tonen. We sluiten een aantal dagen in de week en richten ons vooral op dagaanbod voor ouderen en kinderen.

Op 15 december sluiten ook in de cinema opnieuw de deuren door de volledige lockdown.

Speciale activiteiten

Net als in 2020 waren Ladies Nights en andere thema-avonden slechts beperkt te organiseren.

Bezoekersaantallen cinema

Ondanks de beperkingen is Cinema Gouda erin geslaagd tijdens de openingsmogelijkheden een redelijk aantal bezoekers te ontvangen.

2021 2020 2019

Aantal filmvertoningen 5.203 7.470 11.227 Aantal bezoekers 96.421 111.521 244.760

Statiegeld

In juli wordt een landelijk uniform inzamelsysteem met statiegeld op plastic flessen kleiner dan 1 liter ingevoerd. Ter bevordering van het beperken van zwerfafval en het hergebruik van plastic flessen. Bezoekers betalen vanaf nu €0,15 statiegeld op kleine flesjes. Zij hebben de keuze deze mee naar huis te nemen en zelf in te leveren, of ze te deponeren in de speciale bakken die in de cinema worden geplaatst. De cinema is een vrijwillig inzamelpunt, wij retourneren geen statiegeld.

Het geld dat we daarmee inzamelen doneren we aan Kinderboerderij De Goudse Hofsteden.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 13
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg14

EDUCATIE

Het educatieve aanbod kon slechts in zeer beperkte, aangepaste vorm doorgang vinden.

Schoolvoorstellingen voor PO

In de Kinderboekenweek hebben we in samenwerking met de Garenspinnerij en de Brede School vier voorstellingen gerealiseerd van Lonneke van Leth Dans. De voorstelling ‘Wat is nu?” is een dansvoorstelling rondom filosofische vraagstukken over opgroeien en tijd. Met muziek van het InResidentieorkest.decinemawas het wel mogelijk meer klassen/scholen te ontvangen voor een bezoek aan een jeugdfilm.

Schoolvoorstellingen VO

Dit jaar hebben alleen individuele leerlingen van verschillende scholen een bezoek gebracht aan een voorstelling of film. In het voorjaar van 2022 staan wel een aantal dingen gepland in het theater. Voor het seizoen 2022-2023 zullen we nieuw aanbod delen met het onderwijs en zo proberen jongeren te stimuleren het theater te bezoeken.

PODIUM VAN DE STAD & PROJECTEN

Als Podium van de Stad verbinden we ons aan Goudse activiteiten of ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven, bij voorkeur in samenwerking met Goudse organisaties en/of ondernemers. Naast de al bestaande samenwerkingsverbanden tussen de negen culturele instellingen richten we ons ook op samenwerking met maatschappelijke en sociale partijen uit Gouda, zoals onder andere Kwadraad, Historisch Platform Gouda, St. Gouda bij Kaarslicht en St. 4 en 5 mei.

Veel randprogrammering, samenwerkingen en podium van de stad activiteiten zijn helaas voor het tweede achtereenvolgende jaar gesneuveld door de aanhoudende COVID-19 maatregelen. Een aantal op stapel staande projecten bleef nog langer in de ijskast.

Zo konden de Agnieten Sessions geen doorgang vinden, verviel een deel van de gezamenlijke programmering met So What en konden we opnieuw COOL Talent niet realiseren. Ook Gouda bij Kaarslicht sneuvelde voor het tweede achtereenvolgende jaar.

Een aantal activiteiten kon wel doorgang vinden:

• Goudse Gasten: Samen met een aantal Gouwenaren produceren we onze eigen talkshow vanuit het theatercafé van de Goudse Schouwburg. Alles wat speelt en leeft in de stad wordt besproken door de Goudse presentatoren. Bijzondere Gouwenaars, nieuwe projecten of evenementen, politieke of maatschappelijke thema’s of onderwerpen die spelen in de verschillende wijken

• Frisse Start voor de Binnenstad: We geven acte de presence met een aantal medewerkers bij de opfrisactie voor de binnenstad

• Gouds Filmfestival: Cinema Gouda is één van de locaties van het Gouds Filmfestival

• Popronde: in september is de Schouwburg weer locatie voor de Popronde

• Gouda Roze: in coproductie presenteren we Miss Travestie Groene Hart 2021 in de schouwburg en de cinema vertoont verschillende films in het kader van Rainbow Night

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 15
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg16

SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

Ook in coronatijd of juist in coronatijd is samenwerking enorm belangrijk. In 2021 vonden we toch wegen om samen te werken werken:

• met het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland vervolgen we het ActeerLAB

• met Cultuurhuis Garenspinnerij en de Brede School organiseerden we schoolvoorstellingen

• met de Bibliotheek en boekhandel Verkaaik zijn we volop in gesprek over de invulling van het Literair Café in een nieuwe vorm.

• met de Bibliotheek ontwikkelen we plannen voor een Leesclub

• met de Goudse horeca voor catering rondom speciale voorstellingen On Stage.

• met So What rondom de programmering van popvoorstellingen

• met de C4 bij allerhande projecten en bij het organiseren van de culturele business borrel, die helaas geen doorgang kon vinden dit jaar.

Talkshow

In samenwerking met de Goudse Binnenstad Ondernemers (SBG) werd in december 2020 de talkshow Gouw aan Tafel ontwikkeld. De enthousiast ontvangen Talkshow kreeg een vervolg met 4 afleveringen in de nieuwe lockdownperiodes in januari en maart.

Urban curator

De vier grote culturele instellingen van Gouda (C4) hebben in gezamenlijkheid een urban curator aangesteld. De komende jaren gaat zij zich onder de nieuwe naam ‘stadsprogrammeur’ met name bezighouden met gezamenlijke projecten in verbinding met de stad. Dit is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de gemeente Gouda. In 2021 heeft zij hoofdzakelijk geprobeerd een netwerk te bouwen. Na de lockdowns start de daadwerkelijke uitvoering van projecten.

Samenwerking Leiden/ Dordrecht /Gouda

Met de theaters uit Leiden en Dordrecht zijn we in 2020 gestart met het ontwikkelen van een plan om te komen tot duurzame samenwerking. We denken gezamenlijk de uitdagende transities van de komende jaren beter tegemoet te kunnen treden en willen samen optrekken in het onderzoeken van nieuwe vormen van aanbod en het ontwikkelen van eigen producties rondom voor ons werkgebied relevante vraagstukken. We willen daarbij samenwerkingen aangaan met makers, culturele en sociaal maatschappelijke instellingen in onze provincie en daarmee de rol van verbinder spelen tussen relevante thema’s in die samenleving met kunst en cultuur als instrument In 2021 zijn we voornamelijk bezig geweest met het verder ontwikkelen van deze plannen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 17

HOSPITALITY & SALES

De afdeling Hospitality en Sales zorgt ervoor dat publiek, bespelers, gasten en medewerkers zich welkom, veilig en gezien voelen in cinema en schouwburg. De belangrijkste kernwaarden zijn een hoge mate van gastvrijheid, efficiënte en professionele begeleiding en een kwalitatief goed assortiment. Opnieuw diende er in 2021 veel tijd en energie gestoken te worden in de situatie rondom corona. Het maken van procedures, inrichten van de gebouwen en zorgen voor een plezierige gastbeleving volgens de steeds veranderende coronaregelgeving vroeg veel flexibiliteit van medewerkers.

Door het lage aantal activiteiten viel het grootste deel van de inkomsten vanuit horeca rondom voorstellingen weg. Vaak stond de regelgeving slechts minimale horecaverkoop toe. Of kon het theatercafé vanwege de vroege sluitingstijd na afloop niet meer geopend zijn. Dat haalde veel van de gastbeleving weg.

Wel is het gelukt het schouwburg gebouw met eigen medewerkers en weinig middelen te pimpen, en was het met een subsidie mogelijk gedeeltelijk nieuw meubilair te plaatsen. Dat heeft de sfeer en uitstraling in het theatercafé verbeterd.

Opnieuw hebben we ook dit jaar aflopende contracten met leveranciers voor een korte periode verlengd in afwachting van de ontwikkelingen in het komende jaar.

De nieuw ontwikkelde horecaconcepten hebben in 2021 geen doorgang kunnen vinden en zijn allemaal doorgeschoven naar 2022.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg18

VERHUUR

Door covid-19 kwamen er in 2020 amper aanvragen voor verhuringen of events. Veel culturele en sociaal maatschappelijke en ook commerciële verhuringen werden doorgeplaatst naar 2021.

De meeste daarvan hebben door de beperkingen ook in 2021 geen doorgang kunnen vinden. Vrijwel alle evenementen zijn definitief geannuleerd. Slechts een enkel evenement is opnieuw doorgeplaatst naar 2022.

Nieuwe evenementen

De streamingfaciliteiten bieden nieuwe mogelijkheden voor verhuuractiviteiten. Daardoor hebben we een aantal onlineactiviteiten kunnen organiseren voor verschillende opdrachtgevers.

Zo kwam het AVRO/TROS Muziekfeest (met livestream) voor opnames naar Gouda en heeft heel Nederland kunnen genieten van artiesten die live optraden in onze prachtige Grote Zaal.

En organiseerden we een van onze eerste Livestream events voor een Gouds bedrijf dat op het toneel online hun jubileum vierde, met een de masterclass -Geluk- van Guido Weijers en gasten vanuit de hele Aanwereld.het

eind van de zomer nam de interesse van opdrachtgevers merkbaar toe en mochten wij niet alleen offertes uitbrengen, maar werden ook nieuwe reserveringen voor verhuringen aan het eind van het jaar geplaatst. Uiteindelijk kwamen opnieuw alle reserveringen te vervallen.

Onze zeer coulante annuleringsvoorwaarden hebben bijgedragen aan het vertrouwen om events te blijven boeken, waardoor we hopen in 2022 meer commerciële gasten te mogen ontvangen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 19

MARKETING EN PROMOTIE

Voor de afdeling Marketing en Promotie was 2021 opnieuw allesbehalve een standaard jaar. De steeds veranderende situatie vroeg om veel flexibiliteit en steeds opnieuw schakelen. De beperkende maatregelen hadden steeds opnieuw gevolgen voor het maximale aantal bezoekers. Dat wisselde continue in dit coronajaar, afhankelijk van de maatregelen. Soms mocht de zaal open voor 30, dan voor 50, dan weer 200 bezoekers. Soms mochten we helemaal niet open. Voor de afdeling marketing en kaartverkoop betekende dit veel tijd en energie besteden aan het verzetten, annuleren of verplaatsen van Daarnaastvoorstellingen.vonden we het belangrijk dat we ondanks de sluiting aanwezig waren in Gouda en aan onze omgeving lieten zien dat we er nog Datwaren.resulteerde in een aantal ludieke acties, online en live

Piepschuim in je voortuin Met Piepschuim in je Voortuin doelen we uiteraard niet op tuinen vol kleine witte bolletjes, maar verzorgde Theatergroep Piepschuim concerten van 10 á 15 minuten in verschillende voortuinen, onder balkons of op parkeerplaatsen. We vroegen Gouwenaren iemand te nomineren die wel een steuntje in de rug kon gebruiken. De buurvrouw die al sinds maart niet meer buitenkomt, een neef die mantelzorger is of een collega die al maanden zijn moeder niet meer kan bezoeken, iedereen kan wel iemand bedenken die een voortuinconcert dubbel en dwars verdient. Uiteindelijk hebben 6 Gouwenaren een miniconcert mogen beleven. Geheel coronaproof hadden zij de middag van hun leven met een intiem concert of een mini-feestje, uiteraard volgens de maatregelen.

Campagnes

We werkten mee aan verschillende landelijke

Decampagnes:Belofte–

We dromen de zalen vol Door het delen van een videokunstwerk met een beloftevolle tekst van Jan Beuving.

Mooier dan Ooit

Als vervolg op De Belofte, in opdracht van het ministerie van OCW. Veel uitingen online omdat we weer open mochten en een nieuw seizoen gingen opstarten in augustus 2021

Schreeuw het van de daken Onderdeel van Mooier dan Ooit, waarbij het in juni letterlijk van de daken schreeuwden omdat we weer open mochten. In Gouda stond de cast van de musical Belle en het Beest vanaf het dak te zingen.

Brochure

Om onze trouwe bezoekers op de hoogte te brengen van de start van een nieuw seizoen hebben we opnieuw een brochure uitgebracht met het totale aanbod voor het seizoen 2021/2022. Wel op een later tijdstip dan gebruikelijk, en in een compactere vorm doordat de programmering veel later gereed was en het spannend was of we open zouden mogen vanaf september. De brochure werd eind augustus gepresenteerd. De nieuwe compacte vorm werd erg gewaardeerd door onze gasten.

Loting

Voor het eerst hebben we geen lotingsprocedure meer gehanteerd voor de verkoop, maar konden gasten direct via de website, online of aan de ticketbalie kaarten reserveren en hun eigen stoel kiezen. Het hanteren van een lotingssystematiek was qua planning niet mogelijk.

Open dag

Tegelijk met het uitkomen van de brochure presenteerden we een deel van het programma tijdens een open dag op 28 augustus. Met previews op verschillende plaatsen in het gebouw: van laad- en los, tot Gouden Zaal tot theaterzaal. Met rondleidingen en kaartverkoopacties op dezelfde dag. De belangstelling viel tegen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg20

Vrienden van de schouwburg

We organiseerden drie speciale programmapresentaties in kleine setting speciaal voor onze Vrienden. Waar we ze vertelden over het reilen en zeilen van de organisatie en tips en informatie gaven over het nieuwe programma.

Het aantal Vrienden liet in 2021 een daling zien. Deze is ter verklaren door het feit dat we de propositie voor Vrienden maar ten dele waar konden maken in dit jaar. Voor het komende jaar stellen we ons ten doel ons aanbod voor Vrienden relevant te maken en op te frissen en nieuwe Vrienden te werven.

Backstage Businesspartners

In mei 2021 zijn we gestart met de oprichting van Backstage Businesspartners. Met veel steun van Nico Voogt, van Voogt Assurantiën lukte het in coronatijd een bijzondere businessclub op te zetten. De aangesloten bedrijven worden echt als partners meengenomen in de business achter de schermen en maken kennis met alle ins en outs van het runnen van een theaterbedrijf. Per seizoen bezoeken we gezamenlijk drie mooie voorstellingen, omlijst met een ontvangst en naborrel. Elk seizoen sluiten we af met een bijzonder locatiebezoek. Daarnaast is er een presentatie van het nieuwe seizoen, exclusief voor Businesspartners en kunnen partners met voorrang kaarten bestellen. Na een paar hele leuke en exclusieve kennismakingsdiners en een eerste seizoen met inspirerende bijeenkomsten telt dit netwerk inmiddels ruim 28 leden. Met hun sponsoring ondersteunen ze de Goudse Schouwburg bij activiteiten als Podium van de Stad en zaken die buiten de reguliere exploitatie vallen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 21

ORGANISATIE, MENSEN EN MIDDELEN

FINANCIËN

Voor de financiële administratie heeft het voortzetten van de coronacrisis voor veel extra werkzaamheden gezorgd. Naast de reguliere administratieve werkzaamheden lag de focus op het steeds opnieuw opstellen van verschillende scenario’s in navolging van de veranderende omstandigheden.

Waar mogelijk zijn in 2021 kosten bespaard door alle niet noodzakelijke uitgaven te stoppen, contracten met leveranciers on hold te houden, en de investeringsstop te handhaven. Om flexibel te kunnen opereren hebben we een inleenafspraak met Randstad gemaakt om een groot deel van het horecapersoneel op flexibele basis in te huren. Voor de inkoop van voorstellingen in het theater zijn op advies van de VSCD alle financiële afspraken gemaakt op basis van de reguliere zaalcapaciteit, met daarbij richtlijnen voor als er nieuwe coronamaatregelen zijn die de capaciteit beperken.

Vóór corona haalde de stichting zelf het grootste deel van haar inkomsten (87,5%) uit kaartverkoop, horeca & verhuur en inkomsten vanuit de cinema. Deze zijn voor een groot deel weggevallen in dit jaar. Daarnaast hebben we gedurende het jaar gezelschappen en artiesten gecompenseerd voor gemaakte kosten bij niet-gespeelde voorstellingen. En zijn we zeer coulant geweest bij het annuleren van tickets door bezoekers bij zowel schouwburg als cinema. Gasten hebben restitutie van ticketgelden ontvangen als ze dat wensten, of beschikken over een digitaal tegoed.

Positief resultaat

Desondanks behaalden we in 2021 een positief resultaat net als in 2020. Dit positieve resultaat is grotendeels te danken aan de steunmaatregelen vanwege corona. Zonder deze steun zou het resultaat sterk negatief zijn geweest in 2021: ongeveer € 1.425.000. We hebben als organisatie aanspraak gemaakt op steungelden volgens de geldende regelingen, zoals de NOW, TVL en Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling). Ook heeft het Kickstart Cultuurfonds steun gegeven voor het project ‘Extra Vitamine T’. De gemeente Gouda heeft extra subsidies verstrekt voor gemaakte kosten in verband met coronamaatregelen en een korting op de huur van het schouwburggebouw. Het Filmfonds verstrekte een subsidie voor de vertoning van Nederlandse films.

Zelf hebben we als organisatie waar mogelijk inkomsten gegenereerd. Afhankelijk van de maatregelen zijn we wanneer mogelijk opengegaan. Voor 30, 50, 100 of 200 mensen publiek. Of online, via livestreams. Er is een korte periode geweest dat we zalen volledig mochten vullen. Zonder noodsteun was onze organisatie binnen enkele maanden kopje ondergegaan, mede omdat we al vóór corona over beperkte liquide middelen beschikten en ons eigen vermogen onvoldoende was om klappen van deze omvang op te kunnen vangen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg22

Feitelijk gaat het om een tussenstand

We hebben de jaarrekening opgemaakt zoals we dat altijd doen, maar eigenlijk is de coronacrisis niet in het resultaat van één of twee jaar te vangen. Net als vorig jaar beschouwen we het resultaat in 2021 als een tussenstand in een langer lopend proces van herstel. Hoewel de steunmaatregelen voor een positief resultaat in 2021 zorgen hebben we het nu ontstane positieve eigen vermogen de komende jaren nog hard nodig. De verwachting is dat onze organisatie ook de komende jaren nog geen sluitende exploitatie kan realiseren. Zo kan ook het eerste kwartaal van 2022 al als ‘verloren’ beschouwd worden. Want de deuren van de Goudse Schouwburg en Cinema Gouda zijn pas halverwege het eerste kwartaal geopend. Daarbij vallen er nog steeds concerten en voorstellingen uit omdat artiesten vanwege een coronabesmetting in quarantaine moeten.

Ook het terugkeren van het publiek vertoont nog geen eenduidig beeld. Er worden gelukkig weer kaarten verkocht, maar dat is nog lang niet op het niveau van een reguliere exploitatie.

De aanloop van de voorverkoop is er niet geweest en mensen zijn voorzichtig en vooral ‘laat’ met kopen van kaarten. Gevolg is dat de bezettingsgraad van de zalen nog lang niet op het gewenste niveau is en dat er veel extra marketingkosten gemaakt moeten worden om het publiek terug te winnen. Dit is een beeld dat ook elders in de podiumkunstensector zichtbaar is.

Onzekere toekomst op middellange termijn

Na twee jaar corona, en het verloop van de kaartverkoop, is onze inschatting dat herstel van de exploitatie meer tijd zal vergen en wordt het reguliere niveau (niveau 2019) pas verwacht in 2026 in plaats van 2024. Op basis van de werkelijke verhoudingscijfers zien we namelijk dat 2021 achterblijft en het zeer onzeker is of de eerder begrote bezettingsgraad in 2022 haalbaar is voor de schouwburg. De bezettingsgraad bij de cinema ziet er positiever uit, maar kan de daling in bezoekersaantallen bij de schouwburg niet volledig opvangen. De op te stellen meerjarenbegroting 2023 – 2027 zal dan ook een groeimodel naar een normale situatie in 2026 als uitgangspunt nemen.

De Stichting staat op de middellange termijn voor omvangrijke uitdagingen. Niet alleen vanwege corona, met uitval van (grootschalig) aanbod, terughoudend publiek en mogelijk nieuwe lockdowns in het najaar. De toekomst is temeer onzeker gezien de gevolgen van de oorlog in Europa, met inflatie en koopkrachtverlies voor de burgers. Onze bedrijfsvoering wordt duurder, vanwege de energiecrisis en kostenstijgingen. De positieve resultaten als gevolg van de coronasteun in 2020 en 2021 zijn hard nodig. Ze worden dan ook aan de bestemmingsreserve COVID-19 toegevoegd om de verwachte tekorten in de onzekere jaren te kunnen dekken.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 23
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg24

TECHNIEK & ONDERHOUD EN BEHEER

Theatertechniek

Het theatertechnisch team van De Goudse Schouwburg faciliteerde alle professionele en amateurvoorstellingen en verhuringen op het gebied van licht- en geluidstechniek.

De reguliere theatertechnische werkzaamheden waren slechts zeer beperkt aanwezig in 2021. Door het geringe aantal activiteiten werden medewerkers veelal ingezet op andersoortige of alternatieve werkzaamheden, zoals het verzorgen van livestreams, of aanpassingen aan het gebouw. In samenwerking met de gemeente Gouda en Theateradvies is gestart met het programma van eisen met betrekking tot de vernieuwing van het theaterlicht van halogeen naar LED.

Gebouwen en beheer

Schouwburg:•Deverduurzamingsaanpassingen in de schouwburg door de gemeente zijn gerealiseerd in de zomer van 2021. Er werden een nieuw dak, nieuwe verwarmingsketels, zonnepanelen en vernieuwde luchtbehandeling in de grote en kleine zaal gerealiseerd. Deze moeten bijdragen aan de verduurzaming en energiebesparing van het pand.

• Een aantal werkzaamheden met betrekking tot luchtbehandeling in de foyers zal in de zomer van 2022 worden uitgevoerd.

Alle voorbereidingen zijn getroffen om in 2022 een aantal zaken uit te voeren:

• Fase 1 van het meerjarenplan vernieuwing theatertechniek eigenaarsdeel zal worden uitgevoerd in de zomer van 2022.

• We starten een vernieuwing van de telefoniecentrale naar een flexibele onlineoplossing voor de hele organisatie en verbetering/uitbreiding van de Wifi in de schouwburg.

De besprekingen over de demarcatie van het onderhoud met de gemeente Gouda zullen in 2022 weer worden

Cinema:opgepakt.•In2021werden

opnieuw vragen gesteld vanuit de Gemeente m.b.t. het gebruik van breedplaatvloeren in Cinema Gouda. Er zijn nieuwe berekeningen gemaakt door de fa Geelhoed die hiervan een rapportage heeft opgesteld. Er is geen reden tot zorg, alles voldoet is uit de berekeningen gebleken.

• Na verschillende onderzoeken over lekkages is de kenmerkende rode gevel weer mooi rood geschilderd.

• Eind 2021 is er opdracht gegeven voor vervanging van de projectieservers voor de filmvertoningen. Deze zullen in 2022 worden vervangen.

• Er is een SDE-subsidie aanvraag gedaan voor zonnepanelen op de Cinema.

• Sinds april zijn de eerste gesprekken gestart met Mozaïek Wonen m.b.t. de bebouwing van de grond naast Cinema Gouda (project De Koploper). Een project dat een behoorlijke impact kan hebben op de omgeving van onze cinema.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 25
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg26

PERSONEEL

We hebben ook in 2021 een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van onze medewerkers. De steeds veranderende situatie maakte dat mensen afwisselend thuis zaten, vervangend werk konden uitvoeren, of met een enorme hoeveelheid extra werk te maken kregen.

Dat maakt dat deze coronacrisis een heel verschillende wissel trekt op medewerkers binnen de organisatie.

Interne organisatie

Zeker in het eerste half jaar werkten medewerkers voor wie dat mogelijk was vanuit thuis en waren onze gebouwen gesloten.

Veel contactmomenten voor binding, motivatie en coaching vonden digitaal plaats. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk met elkaar in contact te blijven

Aan het eind van het seizoen 20-21, waar de situatie rondom corona leek te verbeteren, hebben meerdere horecamedewerkers opgezegd. Vaak omdat ze in de periode ervoor een andere invulling aan het leven (werk en prive) hebben gegeven. Onregelmatig werken was voor hen geen optie meer.

Aangezien we langzaamaan weer helemaal open gingen zijn we ook weer gestart met de onboarding van nieuwe medewerkers. Omdat het noodzakelijk is alle essentiële posities in de organisatie weer ingevuld te hebben als beide locaties volledig geopend zijn en de publieksstromen groeien.

Dat bekent dat we de ploeg dutymanagers voor de horeca hebben uitgebreid, en een officemanager/ managementondersteuner hebben aangesteld.

In intensieve samenwerking met Randstad uitzendbureau hebben we gebouwd aan een grote groep flexibele horecawerknemers voor beide locaties. Met als doel een deel daarvan op een later moment weer in eigen dienst te nemen.

Ook hebben we geprobeerd in coronatijd zzp’ers in de theatertechniek aan ons te binden. Door te werken met een kleine vaste groep, die ook in coronatijd met enige regelmaat is opgeroepen.

Vrijwillige medewerkers

Om onze serviceverlening verder te kunnen blijven optimaliseren werken we met een bijzonder team van enthousiaste vrijwillige medewerkers. Helaas konden wij hen in 2021 weinig werkzaamheden bieden. We zijn hen zeer dankbaar voor hun trouw aan onze organisatie en de inzet die ze tonen bij de activiteiten in onze gebouwen.

Naar één cao

Gedurende 2021 onderzochten we de mogelijkheden over te gaan naar één cao voor alle medewerkers. Dat heeft erin geresulteerd dat we alle voorbereidingen hebben getroffen per 1 januari 2022 daadwerkelijk over te gaan naar de cao Nederlandse Podia voor alle medewerkers.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 27
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg28

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

ONDERNEMEN

Als werkgever

De Goudse Schouwburg verzorgt jaarlijks stageplaatsen voor studenten vanuit marketingopleidingen of theatertechniek. Gemiddeld zijn per jaar 4 stagiaires vanuit opleidingen aan de slag in ons theater. In de coronaperiode was dit een stuk ingewikkelder. Toch zijn er stagiaires aan de slag geweest bij de marketingafdeling en de afdeling techniek. De contacten verliepen hoofdzakelijk online en door thuiswerken.

Als Goudse organisatie

We bieden plaats aan amateurbespelers uit Gouda tegen een speciaal cultureel tarief en zoeken actief naar samenwerkingspartners met een maatschappelijke achtergrond. Daar proberen we projecten op te starten voor inwoners van Gouda die normaliter niet bij de Goudse Schouwburg of Cinema Gouda over de vloer komen. Daarnaast bieden we in samenwerking met de gemeente Gouda korting op voorstellingen voor mensen met een Rotterdampas. De mogelijkheden in 2021 waren door het geringe aantal activiteiten en de beperkte openstelling dit jaar helaas zeer beperkt.

Voor milieu en duurzaamheid:

De uitvoering van de verduurzamingsplannen van de gemeente Gouda heeft plaats gevonden in de zomer van 2021. Een nieuw dak, nieuwe verwarmingsketels, zonnepanelen en vernieuwde luchtbehandeling in de grote en kleine zaal moeten bijdragen aan de verduurzaming van het schouwburggebouw.

Greenteam

In navolging van de duurzaamheidscan die we hebben uitgevoerd pré corona, is er een nieuwe start gemaakt door ons eigen greenteam bestaande uit medewerkers van alle afdelingen, met de opvolging. Zij werken aan bewustwording en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen op alle aspecten binnen de organisatie. Zo hopen we onze footprint in de toekomst te verkleinen.

Fairpay

Bij het contracteren van muzikanten of artiesten proberen we afspraken te maken volgens de code fair practice. Zo hebben we bij annuleringen door corona in de afgelopen periode onkostenvergoedingen betaald aan makers volgens de branche-afspraken tussen VSCD, VVTP en NAPK. Voor nieuwe initiatieven kwamen soms niet voldoende inkomsten binnen om de kosten te dekken. In dat geval hebben we vooraf met de bespelers een eerlijke betaling afgesproken. Een deel van de kosten konden we declareren bij het Fonds Podiumkunsten, dat daarvoor een speciale regeling had opgezet.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 29
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg30

VERSLAG OR

Samenstelling OR

Het afgelopen kalenderjaar heeft de samenstelling van de OR/PVT enkele wijzigingen gekend:

Begin 2021: Nina Angkotta – Voorzitter – Marketing

Ilias el Baroudi – Secretaris – Servicemedewerker

Danny Rovers – OR lid – Technische Dienst

Corrie Mourik – OR lid – Kassa Schouwburg

Thomas Bontekoe – OR lid – Servicemedewerker

Eind Thomas2021:Bontekoe – Voorzitter – Servicemedewerker

Ilias el Baroudi – Secretaris – Dutymanager

Corrie Mourik – PVT lid – Kassa Schouwburg

Bart Peijen – PVT lid – Toneelmeester

Een PVT heeft geen verplicht minimumaantal leden, wat de reden is dat deze momenteel uit slechts 4 leden bestaat. De PVT is wel op zoek naar nieuwe leden om het aantal weer naar (tenminste) 5 leden te halen.

Vergaderingen

De ondernemingsraad is in 2021 in totaal 8 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. De overleggen richtten zich hoofdzakelijk op de situatie omtrent het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Vaak is in samenspraak met de bestuurder overleg gevoerd over de impact van de maatregelen op de financiële situatie van de stichting, alsook het lobbyen voor het aantrekken van extra steun om de klap van de crisis op te vangen.

Verder is in overleg een begin gemaakt met een organisatie brede werkwijzer om een gemakkelijke en toegankelijke methode te bieden om alle voor werknemers relevante informatie terug te vinden. Tot slot is het besluit genomen om, gezien het gekrompen medewerkersbestand en de kleiner geworden groep OR-leden, de overgang naar een personeelsvertegenwoordiging te maken gezien de lossere regelingen die deze met zich meebrengt. Zo zijn minimumduur van het dienstverband en minimale grootte voor een PVT geen probleem, waar hieraan wel eisen worden gesteld bij een OR.

Instemmings- en adviesaanvragen

In 2021 is er eenmaal sprake geweest van een instemmings-/adviesaanvraag omtrent de verplichte opname van vakantiedagen in de kerstperiode, op 27, 28 en 29 december i.v.m. het vervallen van alle werkzaamheden binnen de stichting door de coronamaatregelen. De OR heeft hiermee ingestemd.

Slot 2021 is voor de OR/PVT een veelbewogen jaar geweest waarin veel wijzigingen zijn doorgevoerd, mede door de onzekerheid in de coronaperiode. Gelukkig zijn wij er met vier sterke leden uit gekomen en zullen wij ons ook in het nieuwe jaar blijven inzetten om het bestuur van de stichting te ondersteunen.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 31

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is in 2021 zes maal formeel in vergadering bij elkaar geweest in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Door de voortduring van de coronapandemie deels fysiek en deels via beeldbellen. Elke vergadering start met een korte bespreking door de Raad van de agenda, waarna de vergadering wordt voortgezet in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

In 2021 hebben we extra vergadermomenten georganiseerd om met name de gevolgen van de voortdurende coronacrises voor de Schouwburg en de Cinema, alsmede de daaraan verbonden financiële consequenties te bespreken. Dit mede om de directeur-bestuurder te ondersteunen in het adequaat bijsturen van de organisatie. Met de directeur-bestuurder is met regelmaat overleg gevoerd over de voortdurend wisselende (financiële) situatie en de noodzakelijke bijstelling van de (liquiditeits) begroting, rekening houdend met de actuele inzichten en perspectieven van de Stichting en het aanbod van Podiumkunsten in het algemeen.

De operationele resultaten van zowel Cinema Gouda als de Goudse Schouwburg zijn als gevolg van coronapandemie en de daarmee verbonden sluiting van Schouwburg en Cinema vanzelfsprekend fors onder de vastgestelde begroting. Mede dankzij onze trouwe bezoekers, subsidies en Rijksbijdragen heeft de stichting financieel kunnen overleven.

Er zijn in 2021 ondanks de pandemie nieuwe initiatieven ontwikkeld en gerealiseerd in relatie met de zichtbaarheid als Podium voor de Stad. Aansprekend voorbeeld zijn de voorgenomen activiteiten rondom de viering van 750 jaar Gouda.

De samenwerking met de Gemeente Gouda is zeer constructief. We zijn de Gemeente en de Rijksoverheid dankbaar voor de subsidies en noodzakelijke financiële steun om financieel te kunnen overleven. De impact van de pandemie zal naar verwachting nog jaren een weerslag hebben op de jaarrekening van de Stichting.

In samenwerking met de Gemeente Gouda is van de nood een deugd gemaakt en is de ‘’rust’’ van de pandemie aangegrepen om het gebouw van de Schouwburg verder te verduurzamen en zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op basis van het langjarig onderhoudsplan.

De voorzitter van de Raad voert periodiek voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder. Tevens zijn individuele leden van de Raad per aandachtsgebied klankbord voor de directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. De samenwerking tussen directeur-bestuurder en de Raad verloopt naar tevredenheid van beide zijden.

De Raad onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze integraal toe. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren.

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende leden:

• De heer C.J. van der Wel (voorzitter)

• Mevrouw M.J. van Strien (vicevoorzitter)

• De heer A.A. Kuiper, aandachtsgebied financiën

• De heer R.P. de Bruin, aandachtsgebied juridische zaken

• De heer H.J Burks, aandachtsgebied personeel

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg32

Op 15 juni 2022 zijn door de voltallige Raad van Toezicht met de accountant de bevindingen uit de accountantscontrole over het boekjaar 2021 besproken. Over 2021 is aanvullend op de jaarrekening door de directeur-bestuurder en het team van de schouwburg een jaarverslag opgemaakt dat in woord en beeld inzicht geeft in de gerealiseerde activiteiten en resultaten van de Schouwburg en de Cinema. Dit jaarverslag 2021 wordt beschikbaar gesteld aan belanghebbenden en Debelangstellenden.RaadvanToezicht

dankt de directeur-bestuurder, alle medewerkers en vrijwilligers van de Schouwburg en de Cinema Gouda voor hun enorme inzet, veerkracht en betrokkenheid in 2021. Een bijzonder zwaar jaar als gastvrijheid je vak is. Een speciaal woord van dank voor alle mensen die de Schouwburg en de Cinema op enigerlei wijze hebben gesteund in 2021.

Vooruitblik 2022

De Stichting Schouwburgcomplex Gouda heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda. Deze hopen we in 2022 verder te kunnen uitvoeren.

Raad van Toezicht

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Gouda,15 juni 2022

C.J. van der Wel, voorzitter

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 33
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg34

VOORUITBLIK 2022

Veel mensen zijn gevaccineerd, maar nog steeds is corona onder ons. Wanneer een artiest besmet is, wordt de voorstelling afgelast. We kunnen nog niet voluit en het publiek is terughoudend. We moeten ons vaste publiek opnieuw zien te bereiken en nieuwe doelgroepen proberen aan te spreken. En we verwachten dan ook zeker de komende jaren nog te maken te hebben met de gevolgen van corona op onze bedrijfsvoering.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, mei 2022, zitten we niet meer in een lockdown. Maar de wereld is allesbehalve terug naar ‘normaal’. Ook dit jaar hebben we onze verwachtingen opnieuw moeten bijstellen en Wetemperen.zienvoor de komende jaren een aantal risico’s en uitdagingen:

• De mogelijkheid van nieuwe lockdowns in de herfst. Als we opnieuw (langdurig) gesloten worden, zonder steunmaatregelen, is onze bedrijfscontinuïteit in gevaar. Doordat we voor ongeveer 85% van onze inkomsten afhankelijk zijn van kaartverkoop voor theater en bioscoop, verhuurinkomsten en horeca heeft dit een enorme impact op onze bedrijfsvoering.

• De gevolgen van een mondiale crises. De oplopende inflatie en koopkrachtverlies bij burgers als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn factoren waar we als organisatie rekening mee dienen te houden. Wanneer de huishoudportemonnee kleiner wordt, bezuinigen huishoudens doorgaans op luxeproducten zoals voorstellings- of filmbezoek. Ook de stijgende energiekosten om de grote panden van de schouwburg en de cinema te kunnen exploiteren zijn een risico voor de bedrijfsvoering.

• Onze bedrijfsvoering is zeer efficiënt ingericht en hier en daar zelfs krap bemeten. Dit maakt dat er weinig ruimte is voor scholing en persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor updates van (ICT-)systemen, marketingtools of noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

• Investeringsbudgetten van producenten zijn enorm geslonken. De vraag is of er voldoende geld in de markt is om aansprekende producties te blijven ontwikkelen. Wat direct effect heeft op de aantrekkelijkheid van ons aanbod.

• De gevolgen voor onze liquiditeit als de inkomstenstroom opdroogt zijn een zorg. Ook het restitueren van ticketgelden heeft invloed op de liquiditeit.

Voor 2022 en verder is het belangrijk dat we weer grote groepen publiek voor voorstellingen, concerten, films en commerciële activiteiten kunnen ontvangen. Omdat we afhankelijk zijn van grote publieksgroepen denken we extra te moeten investeren in zichtbaarheid en publiekscampagnes om publiek weer naar de theaters en bioscopen te Daarnaasttrekken. moeten we, nu we weer open zijn, een stevige en op de maximale capaciteit gebaseerde exploitatie kunnen gaan voeren. Alleen zo kunnen we een sterke solide organisatie worden. De vraag is hoe snel we weer op het oude niveau kunnen

Enkomen.hetis

tijd voor innovatie. Als de pandemie ons één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat de theatersector weinig flexibel is en maar beperkte verdienmodellen kent. De combinatie met het exploiteren van een cinema draagt bij in goede tijden, maar backfires in periodes als een coronaepidemie. Daarom moeten we als organisatie innoveren. In aanbod, in samenwerking en in bedrijfsvoering. Dit vergt een lange adem en is een langdurend proces.

Eind 2021 zijn we gestart met het ontwikkelen van nieuwe meerjarenbeleid voor 2023 en verder. We doen dit onder begeleiding van Cultuur Ontwerp, in gesprek met stakeholders en medewerkers. We geven samen vorm aan onze nieuwe toekomstvisie waarbij we onze ervaringen en geleerde lessen van de afgelopen jaren meenemen. We proberen te anticiperen op de voorziene risico’s, ontwikkelen ambitieuze plannen en profileren ons als het kloppende culturele hart van Gouda.

Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 35
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg36

DANK

Graag dank ik alle medewerkers en vrijwillige medewerkers van De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda voor hun tomeloze inzet in de afgelopen periode. Het was niet eenvoudig om met de steeds wisselende omstandigheden waarin we ons bevonden, en de maatregelen die we moesten nemen, positief vooruit te blijven kijken. Ik ben trots op alle medewerkers, hun flexibiliteit en weerbaarheid. Samen zetten we de schouders er onder, en denken in wat wel kan.

Dank aan de leden van de Raad van Toezicht, voor hun vertrouwen in directie en organisatie, hun advies en feedback, en opnieuw hun extra inzet en steun in dit afgelopen jaar.

Verder dankt de Stichting de gemeente Gouda, voor de prettige en constructieve samenwerking, het Fonds Podiumkunsten, het Kickstartcultuurfonds, alle stakeholders, artiesten, Backstage Businesspartners en publiek voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij hopen iedereen weer snel te kunnen ontvangen.

15
Jaarverslag 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 37

BIJLAGE 1

Samenvatting Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg
38
Jaarrekening 2021 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg 39
Jaarverslag 2019 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg40 Uitgave Stichting Schouwburgcomplex Gouda Adres cinema Burg. Jamessingel 25, 2803 WV Gouda Adres theater Boelekade 67, 2806 AE Gouda Tel. cinema 0182 – 527 773 Tel. theater 0182 – 513 353 Email info@cinemagouda.nl / info@goudseschouwburg.nl Internet www.cinemagouda.nl / www.goudseschouwburg.nl DE GOUDSE SCHOUWBURG WORDT FINANCIEEL ONDERSTEUND EN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Gemeente Gouda Alle adverteerders in de brochure Fonds Podiumkunsten