Page 1

  Baie welkom by Gereformeerde Kerk Brooklyn. Mag jy  hier geestelik tuiskom en saam  met ons GROEI in die  geloof. 

 

30 Augustus 2009 

        Geesvervuld of Geesgebrekkig?    Waar:   Duxbury 9:30  Predikant:  Dr. Fanie van der Schyff  Skriflesing : Ef. 5: 6 – 20  

Preekskema:

Sang:   Sk 7‐2: 1,2  Sk 9‐2: 1,9  Sk 15‐1: 1‐4  Sk 8‐1: 1,2

Wat? ...‘n Fees!? Waar:   Duxbury 18:30  Predikant:  Ds. Griffel van Wyk  Skriflesing   Verskeie dele 

Preekskema: Nagmaal het baie  verskillende kante.  Maar dit is beslis nie  tyd vir langgesigte  nie! 

  ‘n Huis vol lieflikhede

  Waar: 

Karmel 09:00  Troye 10:00 

Predikant: Ds Niko Vorster  Skriflesing: Psalm 133 

Sang:   Ps 9B:3,5,7  Sb 5‐4: 1,2,3  SB 17‐2: 1,7,8  Ps 32B:1,2  Sb1‐2:1‐3 

 

Preekskema:

Sang: Ps.33: 1 

Geen Sang:  Ps. 146: 1  Ps. 18: 1  Ps. 119: 7 

Ps. 116:1,2  Ps. 116: 7,10     


Rietvallei voedingskema  Baie  dankie  aan  almal  wat  so  mildelik  bydrae tot die Rietvallei voedingskema. Ook  baie  dankie  vir  die  bydrae  wat  ons  van  ons  Troystraat  kerkgangers  kry!  Hiermee  herinner  ons  u  net  weer  aan  die  kosse  wat  dringend  nodig  is.  Nege  van  die  vyftien  gesinne wat in Pretoria‐Wes gehelp word, is  groot gesinne met vier kinders elk. U sal dus  verstaan  dat  'n  kospakkie  van  ongeveer  R200.00 nie baie ver kom nie. Kom ons kyk  of ons die kospakkies dalk bietjie groter kan  maak met die bydrae uit ons gemeente uit.  Die  volgende  kosse  word  benodig:  mieliemeel,  suiker,  rys,  melkpoeier,  macaroni,  spaghetti,  soppoeier,  soja,  blikkies  gemengde  groente,  blikkies  vis  en  vleis,  konfyt,  grondboontjiebotter,  koffie,  badseep, toiletpapier. Dit kan in die houtkis  in  die  ingangsportaal  van  die  saal  geplaas  word. 

Dagboek: Vandag Nagmaal Nagmaalete Maandag UP lesings sluit 17:30 KVA vergadering in die moederskamer Woensdag

09:30 Bybelstudie Kronendal(10de vloer, Pretoriusstraat 650 10:45 Bybelstudie in Nebohof sitkamer 18:00 Bedieningkommissie in Duxburyweg pastorie

Jaarprogram 2010  Alle kommissies en diensgroepe   word vriendelik versoek om asseblief  voor die einde van September hulle  2010 jaarbeplanning deur te gee  aan die kerkkantoor. 

AUGUSTUS DANKOFFER 2009 

Voedingskema‐kontant Benewens die blikkies kos vir die  voedingskema het ons ook behoefte aan  kontant waarmee ons vars groente  aankoop, veral vir die Elandspoort  dagsorgsentrum.  Wina Cameron (012 460 8787 of 082 859  5216) 

Verken die Moslem kultuur en  geloof  ‘Many  moons  ago’  het  ek  vir  mense  kaste  ingesit  net  nadat  hulle  van  Dubaai  terug  gekom het. Die man (Willem Botes) werk vir  Dept Buitelands Sake. Sy vrou Lynn het daar  ‘n studie gemaak van die Moslemgeloof . Ek  het  haar  gevra  om  vir  ons  Kleingroep  daarvan  te  vertel.    Sy  is  gerat  om  op  Dinsdagaand  1  Sept  te  kom.    Ons  Groep  nooi graag ander lidmate om die aand saam  te  kom  luister.    Ons  sal  in  die  Moederskamer  saamkom.    As  elkeen  wat  kom sy eie beker en koekies bring,  kan ons  heel  gesellig  verkeer  met  koffie  en  koekies  en prentjies!! Edwin Carney   

Ons is dankbaar dat ons tot op Maandag, 24 Augustus R91 596.00 ontvang het!! Ons doelwit bedrag is R250 000

Jy kan jou bydrae per koevert stort of dit  direk  in  die  Kerk  se  bank‐rekening  deponeer  op  die  volgende  rekening:  Gereformeerde  Kerk  Pretoria‐Brooklyn,  rekeningnommer 540 340 110,  Takkode:  334,  745,    ABSA  Bank,    Lynnwoodweg.    Merk  asseblief  u  bankdeposito  duidelik  met  u  van,  voorletters  en  noem‐naam,  en dat dit vir Augustus Dankoffer bedoel  is.     

Voedseldonasies by Troyestr.  In die voorportaal by Troyestraat is ‘n   kartonhouer gemerk voedseldonasies  waarin u skenkings vir die voedings‐  projek kan plaas 

 


Sang en musiek!  Ons sê ‘n besondere dankie aan die  musiekdiensgroep wat ons vandag met  nagmaal bedien met sang en musiek. Dat  ons ook hierdeur ‘n ware ontmoeting met  die lewende God kan beleef is fantasties.  Loof Hom met sang en musiek!!   

KOS‐BANK Agape  begin  met  ‘n  kosbank!  ‘n  Voorraad  bevrore  kos  vanuit  skenkings  uit  die  gemeente word opgebou.  Lidmate wat siek  is,  operasies  gehad  het  of  in  moeilike  omstandighede  verkeer,  ontvang  dan  ‘n  aantal kospakkies.  Bring asseblief plastiese houers vir die kos.  Leë  houers  kan  dan    ook  by  die  kombuis  afgehaal  word.  Vul  dit  met  enige  gereg,  skryf  die  naam  van  die  gereg  bo‐op  en  bring dit gevries na die kombuis.   DIT  KAN  ELKE  SONDAG  BY  ERNA  KRUGER  INGEHANDIG WORD.  Vir enige navrae, bel Erna by 012‐361‐3761  saans 

Matriekafskeidklere Alet Stroebel van Elandspoort vra of iemand  dalk  matriekafskeidklere  en  bybehore  het  om  te  leen  of  skenk  vir  minderbevoorregte  kinders.    Indien  wel,  kan  u  dit  asseblief  by  die kantoor kom afgee   

Kerkkantoor ure  Vanaf 3 September tot en met 28  September sal Ela in die kerkkantoor vanaf  8 uur tot 1 uur wees, aangesien Rentia met  `n welverdiende vakansie weggaan.    

 

Naasteliefde: Siekte Oom Bernard Roodt is die afgelope tyd in die hospitaal opgeneem. Ons bid hom sterkte en beterskap toe. Tannie Nettie Bekker is ook in die hospitaal opgeneem Gelukwense aan die verjarendes...”

“Hy sal Sy engele aangaande jou bevel gee om

jou te bewaar op al jou weë” Ps 91:11 31/08 Ella du Plessis 012 341 4178 31/08 Amalia Altin 082 895 4230 31/08 Julie de Bruyn 082 601 3497 31/08 Gerbrandt Gouws 012 342 3017 31/08 Mariaan Coetzee 082 616 1822 31/08 Sanet Venter 083 254 4644 01/09 Carina Wiechers 012 361 5067 01/09 Cecilia Wynne-Griffith 084 415 1724 01/09 Harko Mulder 076 486 1823 02/09 Janneke Claassen 083 457 5960 02/09 Magda Richards 082 551 3625 02/09 Tiani Pelser 082 570 6212 02/09 Annatjie Coetzer 012 804 5801 02/09 Agatha Meyer 082 908 3358 03/09 Silvia Jansen van Rensburg 012 343 2344 03/09 Johande Ehlers 072 304 7509 04/09 Carine Bekker 084 583 2906 04/09 Louan du Plooij 072 747 3950 04/09 Helena Breytenbach 084 581 5947 04/09 Erna Potgieter 012 460 2823 05/09 Linél de Beer 072 054 6459 05/09 Kobus Sonnekus 012 348 9990 05/09 Nic Labuschagne 072 785 0303 05/09 Lynette Helberg 012 348 6821 05/09 Lourens Meintjes 082 781 4010 05/09 Thinus Bekker 084 583 2906 05/09 Anna Marié Helberg 012 348 6821 Ingekom met attestasie Aldum Reuben Nelspruit Adriaan W Janse van Rensburg Wapadrant Martin M Janse van Rensburg Wapadrant Vertrek met attestasie Swanepoel Juanita Linden

3  


Piek Dalene Gouws Frans H

Klerksdorp Centurion

Vervoerdiens Ons vervoer lidmate Sondae na die  eredienste.  Kontak Cassie van der Walt  by  072 114 4302 indien u vervoer nodig het, of  van iemand weet wat van die diens gebruik  wil maak.   

Inskakeling van ds Fanie   

Ek, Elmarie,  Veronica,  Peet  en  Cobus  wil  as  gesin  graag  die  gemeentelede  van  Brooklyn  leer  ken.    Ons  wil  begin  om  u  in  kleiner  groepe  by  die  huis  te  ontvang  en  beplan  dus  gesellige  saamkuiergeleenthede.  Die  idee  is  om  lekker  saam  te  eet  op  sekere  Sondagmiddae en die formaat sal of ’n  bring‐en  braai  of  bring‐en  uitpak  aanneem.  Hou  dus  die  nuusbrief  dop  vir verdere reëlings. Ons sien uit daarna  om u by The Hillside 283 te ontvang!   

Intussen het  ek  en  Griffel  ook  ’n  baie  vrugbare  beplanningswegbreek  agter  die  blad.  Ek  is  tans  besig  met  kennismakingsbesoeke  by  senior  lidmate  wat  nie  by  Troyestraat  ingeskakel is nie.   

Fokus‐areas van predikante   

Noudat ons  net  twee  voltydse  predikante  is,  met  die  hulp  van  ‘n  Emeritus  predikant  by  Troyestraat,  is  die fokus‐areas effens aangepas. Griffel  fokus  steeds  hoofsaaklik  op  die  studente,  maar  nou  ook  op  die 

pastorale versorging  van  lidmate  tot  omtrent  30jr.  Fanie  fokus  op  die  res  van  die  gemeente  wat  inskakel  by  Duxburyweg. Ons is ook bly en dankbaar  oor oom Fanus Heystek en sy vrou tannie  Susan  wat  vir  die  volgende  drie  maande  (Sept‐Nov)  in  die  bediening  by  Troyestraat gaan help in die plek van oom  Nico Vorster.    

Vroue as  ouderlinge  of  predikante.  Die kerkraad is besig om ondersoek in  te  stel  na  die  Sinode  se  onlangse  besluit  oor  die  posisie  van  vroue  as  ouderlinge of predikante in die kerke.  Ons vra dat almal saam bid vir leiding  en vrede oor hierdie sensitiewe saak.    

Beertjie werkwinkel Troyestraat  Vrydag 4 September van 08:30 tot 12:00 is dit  weer tyd vir die beertjie kraamsaal om aktief  saam te kom vir die geboortevan hopelik ons  laaste beertjie babas vir hierdie jaar.  Die lente  is nou hier en ons hoop om baie werkers daar  te sien, aangesien baie van ons oor die winter  gehiberneer het.  Kom drink ‘n koppie tee met  ‘n eetdingetjie saam.  Al kan u net vir ‘n kort  rukkie kom, word u teenwoordigheid baie  waardeer.  Vir navrae of vervoer skakel  Hanneke by 012 341 3020. 

Troyestraat diensgroep  Die  Troyestraat  Diensgroep  het  nuwe  relings  aangeskaf om die verkoop van die klere makliker te  maak.    Ons  het  nou  klerehangers  nodig.    Asseblief  help  met  plastiese  en  draad  hangers,  al  is  dit  net  een per persoon.  Dit kan by die kantoor (Duxbury)  ingehandig word 

4  


Neem Kennis:

 

Hierdie Sondag :30 Augustus 2009 Diensbeurte Ouderling: Willem Diaken: Marike v/d Meer Kruger Kollekte Onder die diens: By die deure: Diakonale werk Emeritaatsfonds Volgende Sondag: 06 September 2009 Diensbeurte Ouderling Mario Diaken: Esté- Marie Fasondini v/d Merwe Kollekte Onder die diens: By die deure: Diakonale werk Dankbaarheidsfonds Diensbeurte Troyestraat 06/09 Coert v/d Walt, Johan Scheepers, Bingle Kruger Skinkbeurte vir Duxburyweg 30/08 Nagmaal Ons dank ook aan die kontakpersone en hul helpers. 06/09 C06, F09, Gr 6

Laat weet ons jy is hier!!  As  jy  ons  eredienste  bywoon  en  graag  ‘n  lidmaat  wil  word  om  in  te  skakel  by  ons  kleingroepe  en  die  res  van  die  bediening,  laat weet ons daarvan! Vul van die vormpies  in  die  banke  in  of  stuur  ‘n  epos  na  kantoor@gkbrooklyn.org.za.  So  sal  jy  warmer  groei  beleef  saam  met  ander  gelowiges wat saam op pad is met God 

  Kontak ons…  Kantoor:  Rentia de Beer (012) 362 0069 kantoor@gkbrooklyn.org.za www.gkbrooklyn.org.za Posbus 11168, Hatfield, 0028 Dr Fanie van der Schyff (012) 348 2467 / 083 446 6096 fanie@gkbrooklyn.org.za

Parkeerkeerskyfies By die deure is parkeerskyfies met die nuwe logo op beskikbaar. Neem gerus vir u daarvan

Ds G van Wyk: (012) 362 0320 / 082 354 3726 griffel@gkbrooklyn.org.za

Banke by die deur Ouers met klein kindertjies word versoek om die gemerkte banke agter in die kerkgebou te gebruik.

Bank besonderhede: ABSA, Lynnwood tak, takkode: 334 745 Rekeningnommer: 540 340 110 Naam: Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn. Indien u enige bydraes elektronies inbetaal, gebruik u noemnaam, voorletters en van as verwysing. Baie dankie!

www.gkbrooklyn.org.za

Hart en Hand  

30 Augustus 2009