GD Schaap Geit maart 2013

Page 4

NIEUWS & TIPS Clostridium-bacteriën oorzaak van baarmoederontsteking veroorzaakt is door Clostridium spp. worden zichtbaar binnen 24 uur na het aflammeren. Aangedane geiten worden sloom, hebben weinig eetlust, liggen veel en hebben koorts. Opvallend is de bloederige vaginale uitvloeiing en het snelle verloop. Melk­ geitenhouders zien soms ook een duidelijke blauw- of roodverkleuring van de uier. Zo nu en dan wil het afkomen van de na­ geboorte niet vlotten. In veel gevallen heeft het ziekteverloop een fatale afloop.

Uitbraken van diarree ten gevolge van Clostridium spp. op melkgeitenbedrijven komen veel voor. Op de meeste melk­ geiten­bedrijven wordt gevaccineerd tegen Clostridium spp. en zal door de opgedane weerstand ten gevolge van de vaccinatie

de ernst van de problemen in de regel beperkt blijven. Dat de giftige stoffen van Clostridium sordellii baarmoederontsteking kunnen veroorzaken, is nog niet zo heel lang bekend. De klinische verschijnselen horend bij een baarmoederontsteking die

Op dit moment kan op basis van een inventarisatie onder dierenartsen en veehouders worden geconcludeerd dat het belangrijk is om de algemene hygiëne rondom aflammeren te optimaliseren en stress tijdens de dracht te voorkomen. Daarnaast is het raadzaam om de geiten voor het aflammeren (herhaald) te laten vaccineren met een vaccin dat ook werkzaam is tegen C. sordellii-infecties. Er bestaat geen voor geiten geregistreerd vaccin tegen Clostridium-infecties. Het gebruik hiervan is daarom off-label-use.

Wees alert op symptomen van schmallenbergvirus Het schmallenbergvirus (SBV) heeft vanaf eind 2011 geleid tot de geboorte van lammeren met aangeboren afwijkingen. Wanneer drachtige dieren de infectie tijdens een bepaalde periode van de dracht hebben doorgemaakt, kunnen er aangeboren afwijkingen bij de vrucht(en) ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse runderen en schapen in grote mate afweerstoffen hebben aangemaakt tegen het SBV. Echter, er is altijd een deel van de populatie dat geen afweerstoffen tegen het SBV heeft en bovendien wordt jaarlijks een nieuwe generatie dieren geboren. Door de melding van de geboorte van lammeren met aangeboren afwijkingen in het najaar van 2012 is het duidelijk dat er in Nederland viruscirculatie heeft plaatsgevonden in de zomer van 2012.

4

Let op nematodirose in het voorjaar Nematodirose is een maagdarmwormziekte die optreedt bij jonge lammeren in de eerste maanden van het weideseizoen. De oorzaak is meestal Nematodirus battus. Uitbraken komen vooral voor na lange en koude winters waarna de grasgroei pas laat op gang komt. De aandoening kenmerkt zich door waterdunne diarree, uitdroging, enorme dorst en sterfte. Mestonderzoek is noodzakelijk om de

oorzaak aan te tonen en de behandeling vast te stellen. In geval van nematodirose is behandeling met een middel uit groep 1 (benzimidazolen) de eerste keus. Deze groep middelen wordt niet meer aanbevolen voor de overige maagdarmwormen. In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels resistentie van deze parasiet voor benzimidazolen vastgesteld.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.