Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul VII z Nr. 1509

Cronica Vãii Jiului Miercuri, 14 Februarie 2018

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

A ucis doi oameni ºi a fost prins tot la volan

Aþi vãzut-o? În data de 12.02.2018, în jurul orei 15:10, Poliþia Oraºului Petrila a fost sesizatã telefonic de un bãrbat în vârstã de 50 de ani, din Petrila, cu privire la faptul cã fiica concubinei sale, minora Heresteºan Andreea-Voichiþa (foto), în vârstã de 16 ani, din Petrila, în data de 11.02.2018, în jurul orei 22.30, a plecat de la domiciliu (în timp ce ei dormeau) ºi nu a mai revenit. La data plecãrii de la domiciliu, minora purta o pereche de pantaloni blue-jeans, de culoare albastru, o geacã de culoare neagrã, cu glugã ºi încãlþãminte sport de culoare roºie. Minora are urmãtoarele semnalmente: înãlþime 1,55-1,60 m, greutate 45-50 kg., ochi cãprui, pãrul castaniu închis, pânã la nivelul umerilor, faþa rotundã, urechi normale, bãrbia ovalã. Din primele verificãri, poliþiºtii au stabilit cã minora, care a mai fost plecatã de la domiciliu, avea asupra

sa, în momentul plecãrii voluntare de la domiciliu, o geantã de culoare neagrã, însã nu avea bunuri de valoare, acte de identitate ºi nici telefon mobil, asupra ei. În baza sesizãrii, poliþiºtii au efectuat verificãri ºi investigaþii pe raza oraºului Petrila, însã, pânã în prezent, minora nu a fost gãsitã, motiv pentru care poliþiºtii vor continua activitãþile investigative ºi de cãutare, fiind solicitatã ºi mãsura urmãririi naþionale. Persoanele care pot furniza informaþii utile anchetei, sunt rugate sã apeleze numãrul de urgenþã 112 sau sã se adreseze celei mai apropiate unitãþi de poliþie.

A

lãsat doi copii orfani, acum 4 ani, când le-a cãlcat pãrinþii pe trecerea de pietoni, în Joia Mare, în apropierea Primãriei din Petroºani ºi a fost din nou prins la volan. ªi atunci, ca ºi acum, Codruþ Norocel Mãturar avea permisul de conducere suspendat, pentru cã, potrivit deciziei definitive, el a pierdut dreptul de a conduce orice vehicul pe drumurile publice. >>> PAGINA A 7-A

Ce a descoperit ministrul Energiei în Hunedoara?

C

e a descoperit ministrul Energiei în Hunedoara? Cãrbune, energie sau alte resurse care intrã în sfera de competenþe a Ministerul Energiei ar putea fi rãspunsul corect. Însã nu, ministrul Energiei, Anton Anton, a descoperit o poiana cu ghiocei. Aceasta se aflã în judeþul Hunedoara. Valea Jiului „arde” din cauza cãrbunelui, iar energia, ºi nu cea produsã de termocen-

tralele Complexului Energetic Hunedoara a atins cote alarmante. Zilele trecute, chiar în perioada în care ministrul împãrtãºea cu internauþii frumuseþile României, cãrbunele din Valea Jiului nu mai ajungea la termocentrale din cauza CFR Marfã. Compania de transport a refuzat punã la dispoziþia CEH vagoanele pentru a transporta huila la termocentrale, din cauza datoriilor pe care CEH le are. Minerii ºi energeticienii nu ºi-au primit bonurile de masã, iar problemele

Complexului Energetic Hunedoara sunt fãrã sfârºit. Însã Ministrul este zen. Acesta este preocupat de frumuseþile României. Culmea, în timp ce

Complexul Energetic Hunedoara este la un pas de colaps, iar minerii ºi energeticienii riscã sã fie trimiºi acasã din cauza problemelor, ministrul

descoperã frumuseþile judeþului. Cele naturale. Demnitarul a descoperit cel mai frumos loc din România, unde existã “10 hectare de ghiocei, într-un loc de poveste”. Platoul Vârtoapelor este l-a “cucerit” pe ministru. Pãdurea cu ghiocei se aflã în judeþul Hunedoara. Adicã în acest judeþ care moare economic ºi social. Complexul Energetic Hunedoara este la un pas de colaps. Mamutul cu picioarele de lut se afundã în noroi, fãrã a exista vreo perspectivã de viitor. Monika BACIU


2 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

Comisia de anchetã a ANRE prezintã concluziile omisia de anchetã a C ANRE îºi prezintã concluziile. Întâlnirea va avea loc în cursul zilei de astãzi. Comisia a fost înfiinþatã anul trecut ºi a avut rolul de a stabili care au fost cauzele care au dus la creºterea preþului energiei electrice. “Membrii comisiei îºi vor prezenta concluziile în urma audierilor ºi a materialelor primite ºi vor avea loc dezbateri în vederea întocmirii raportului final al Comisiei”, aratã informarea. ªi oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost

invitaþi la audierile din cadrul Comisiei. La momentul respectiv, cei de la CEH au declarat cã au vândut energie la preþuri maxime. „Au fost momente când am vândut pe piaþa de echilibrare ºi am fost solicitaþi de DEN. Au fost preþuri ºi de 600 de lei în unele zile, cam acesta a fost preþul maxim, de 700 lei, pe piaþa de echilibrare. Am vândut întotdeauna pe PZU la preþul de închidere a pieþei o cantitate minimã astfel încât sã asigurãm energia termicã în Petroºani ºi Deva, iar în rest am rãspuns solicitãrii Dispecerului Naþional, am funcþionat cu douã grupuri la

Mintia ºi cu grupul de la Paroºeni, pe perioade de circa o sãptãmânã – o sãptãmânã jumãtate, în luna ianuarie. Apoi am mers cu un singur cazan pentru refacerea stocurilor, am încercat sã nu rãmânem fãrã combustibil. Din august am vândut cu un preþ de 350-

Primãria Petroºani cautã partener pentru cinematograf utoritãþile locale de la A Petroºani cautã partener pentru cinematograf. Lucrãrile de modernizare se apropie de final, iar pentru ca aici sã ruleze filme trebuie încheiat un contract cu o casã de distribuþie.

În acest sens, Consiliul Local al municipiului Petroºani urmeazã sã dezbatã proiectul de hotãrâre privind aprobarea “procedurii de selecþie a partenerului în vederea funcþionãrii în condiþii optime a cinematografului Victoria din municipiul Petroºani”. “Având în vedere specificul activitãþilor care se vor desfãºura în cadrul acestui obiectiv, în speþã cele legate de proiecþie cinematograficã,

Cronica Vãii Jiului COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

E-mail: cronicavj@gmail.com www.cronicavj.ro

Telefon: 0374.906.687

gale de film, festivaluri precum ºi imposibilitatea de a asigura desfãºurarea acestor tipuri de activitãþi cu aparatul propriu al primãriei, este necesar a se încheia un parteneriat cu o societate specializatã în acest domeniu care, împreunã cu personalul din aparatul propriu al primarului angajat în acest scop, sã asigure funcþionarea în condiþii optime a cinematografului la standarde de calitate”, aratã documentul ce urmeazã a fi aprobatã. Autoritãþile locale de la Petroºani sunt nevoite sã recurgã la aceastã procedurã, pentru a respecta procedurile legale. “Întrucât parteneriatul public privat (...) nu poate fi aplicat în aceastã speþã ºi nu este prevãzut

Director:

z

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Colectivul de redactie: Ileana FIRÞULESCU ileana.firtulescu@yahoo.com

z

400 lei, pe piaþa de echilibrare, pe perioade scurte, de câteva zile. Am pornit cel de-al doilea cazan de la grupul care funcþiona”, a spus la audieri, Isai Mihai – ºef serviciu ofertare CEH. De altfel ºi sindicaliºtii de la Complexul Energetic Hunedoara au fost în faþa

TRADUCÃTOR AUTORIZAT

Limbile ENGLEZÃ/ ITALIANÃ Petroºani, Telefon 0728890014

comisiei pentru a oferi lãmuriri. “În ultimul an, piaþa de energie a arãtat cã producãtorii pe bazã de cãrbune, lignit ºi huilã, au asigurat în perioadele de crizã posibilitatea funcþionãrii sistemului energetic naþional. Trebuie sã fim atenþi la ceea se doreºte cu aceste complexe energetice, atât Oltenia, cât ºi Hunedoara, pentru cã ele produc o energie mai scumpã, dar este o energie sigurã de care putem beneficia toþi în orice moment. În ultimul an, aceastã energie a dat siguranþã sistemului”, a spus Darius Câmpean, preºedintele Sindicatului Muntele, în faþa Comisiei de anchetã a ANRE. Monika BACIU

NOU ÎN PETROªANI!

VIDEO-ENDOSCOPIE NAS, GÂT, URECHI z Consultaþii ORL z Audiometrie tonalã & vocalã z Protezãri auditive

- Dr. PREDA MIHAI z Cabinet ORL: Petroºani, Str. Aviatorilor 19E Programãri consultaþii: 0723-814806; 0254-540574

nici în legea privind achiziþiile publice, pentru a asigura transparenþa, imparþialitatea, nediscriminarea în alegerea partenerului, s-a considerat oportunã aplicarea unei proceduri de selecþie care sã respecte principiile OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale ºi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenþã (...) pentru perioada de programare 2014-2020, chiar dacã acest obiectiv nu a fost finanþat prin fonduri europene. În acest sens a fost elaboratã o procedurã de selecþie a partenerilor care este supusã spre aprobare Consiliului Local”, mai aratã documentele. Obiectivul de investiþii “reabilitarea ºi modernizarea cinematografului Victoria” din municipiul Petroºani, este finanþat de Compania Naþionalã de Investiþii în cadrul Programului naþional de construcþii de interes public sau social, subprogramul “sãli de cinema” ºi din bugetul local al municipiului Petroºani. Monika BACIU

z Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) z Adina PÃDURARU PÃDURARU z Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) z Monika BACIU z Genu TUÞU

PETROªANI comercializeazã pentru dumneavoastrã

CRISTAL DE BOEMIA

Prin magazinul alimentar nr. 16 Piaþa Agroalimentarã Petroºani

SORTIMENTE DIVERSE pentru toate gusturile ºi pentru toate ocaziile.

Vã aºteptãm sã ne treceþi pragul, acum, ºi pentru un

CRISTAL DE BOEMIA!

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK

0735.183175

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE

Fotografiile marcate cu (T) Editat de S.C. MBD REPORTER reprezintã trucaje ºi trebuiesc tratate MEDIA SRL Petroºani ca atare. Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

Victor Grigorescu: “Va exista energie produsã din cãrbune în urmãtorii 15 ani (...) aceastã cantitate se va restrânge”

F

ostul ministru al Energiei, Victor Grigorescu, spune cã ºi în urmãtorii 15 ani, energia produsã pe bazã de cãrbune va exista, însã în limite mult mai mici. Fostul ministru reia problema Complexului Energetic Hunedoara, care se confruntã cu grave deficienþe de mediu. “Va exista energie produsã din cãrbune în urmãtorii 15 ani însã dupã cum decurg negocierile de la Bruxelles cu privire la noua legislaþie în sectorul energetic, este probabil cã aceastã cantitate se va restrânge. Dupã 2020 trei lucruri apasã sectorul carbonifer: preþul mare al emisiilor de gaze cu efect de serã, limitarea emisiilor de CO2 per KWh ºi epuizarea orelor de funcþionare a grupurilor energetice sau expirarea vechilor autorizaþii de mediu. În aceste condiþii, este posibil ca ºi atunci când vom

putea produce energie din cãrbune sã ne coste uneori atât de mult cã nu vom avea din ce plãti”, scrie Victor Grigorescu, pe pagina sa de socializare. La Complexul Energetic Hunedoara situaþia e criticã. La Mintia nu au fost realizate investiþiile de mediu, aceasta riscând sã fie închisã printr-o decizie a instanþei. “Ne-am întrebat în 2016 ce face România dacã politicienii

ei nu pot sã apere interesele industriei carbonifere, dacã ºi noi ºi polonezii ºi grecii vom pierde în aceastã dezbatere la Bruxelles? Strategia energeticã naþionalã din 2016 a luat în calcul ce tehnologii ar putea sã aparã în loc ºi la ce costuri. Planul de salvare a Complexului Energetic Hunedoara din 2016 prevede menþinerea ambelor platforme industriale de la Mintia ºi Paroºeni, cu un ajutor de stat compatibil cu regulile UE, în ideea cã se vor construi acolo noi grupuri energetice. Putem sã ne facem cã nu vedem, sã zicem cã nu se întâmplã nimic! ªi mai rãu încã, putem sã pretindem cã avem bani de investiþii ºi cã suntem gata sã le facem! Nimic nu ar fi mai rãu însã decât sã minþim oamenii cu bunã ºtiinþã ºi sã le înºelãm speranþele. În loc sã cãutãm cu adevãrat soluþii, lãsãm lucrurile la voia întâmplãrii”, mai spune sursa citatã. Monika BACIU

Darius Câmpean:

„A fost un abuz al CFR” C riza vagoanelor CFR, cu care se transportã huila de la minele din Valea Jiului, a luat sfârºit.

De luni noaptea, minerii au putut sã încarce huila în garnituri de tren, dar numai dupã ce liderii minerilor au fãcut zeci de apeluri disperate cãtre toate forurile competente. Nu a fost facil ºi o parte dintre cei din conducerea Sindicatului Muntele a fost luni la Prefectura judeþului Hunedoara ºi astfel s-a deblocat situaþia.

„De luni noapte au început sã vinã vagoanele spre unitãþile miniere. Acum se lucreazã normal ºi încãrcãm huila. Totul a fost posibil, dupã demersurile fãcute de noi, care am trimis adrese pânã al premier, miniºtrii ºi secretari de stat, prefect ºi, dupã discuþia pe care am avut-o luni cu domnul prefect Fabius Kiszely” , a recunoscut Darius Câmpean, preºedintele Sindicatului Muntele. Chiar dacã recunosc cã sunt disfuncþionalitãþi ºi ele se manifestã atât între CEH ºi CFR Marfã, cât ºi între CFR Marfã ºi

CFR Infrastructurã, liderii minerilor spun cã situaþia creatã de joi, sãptãmâna trecutã, este un abuz. „S-a fãcut o platã restantã, cãtre CFR, dar din punctul meu de vedere este un abuz din partea lor. Asta, pentru cã la bazã existã un contract, care nu prevede, în momentul de faþã, ca vagoanele sã nu fie livrate, dacã plãþile nu sunt la termen”, a conchis liderul minerilor. În vara anului trecut, instanþa a obligat CEH sã plãteascã transportatorului de marfã CFR suma de 1.963.799,07 lei, bani care reprezintã datoria înregistratã doar de Mintia la plata transportului. CFR Marfã, a obþinut douã ordonanþe împotriva Complexului Energetic Hunedoara, care are de plãtit peste 6,5 milioane de lei cãtre societatea care a transportat huila pe calea feratã. Diana MITRACHE

Respiro pentru termocentrala Paroºeni ucrãrile de la L termocentrala Paroºeni se apropie

de final, însã entitatea, parte a Complexului Energetic Hunedoara, este în plin proces cu Garda de Mediu. Procesul a fost amânat pentru sfârºitul lunii martie. Pânã atunci, pãrþile au termen pentru a depune cererea de intervenþie. “Pentru a se depune cererea de intervenþie în original ºi înscrisurile anexate în copie certificatã în exemplare suficiente pentru a fi comunicate”, aratã soluþia instanþei din data de 12 februarie. Complexul Energetic Hunedoara se judecã cu Garda de Mediu, dupã cea din urmã a dispus în anul 2015 sistarea activitãþii termocentralei de

la Petroºani pe motiv cã nu s-a conformat la cerinþele de mediu. Decizia celor de la Gardã de Mediu a fost atacatã în instanþã. Intervenienþii din dosar sunt Sindicatul Liber - Electrocentrale Paroºeni prin preºedinte Lorincz Mihai ºi Fundaþia Greenpeace România. La termocentrala de la Paroºeni au loc lucrãri privind desulfurarea, iar termenul de finalizare este undeva în vara acestui an. “Instalaþia de desulfurare a gazelor de ardere (IDG) este realizatã în proporþie

de 98,49% iar sistemul de colectare transport ºi depozitare a zgurii ºi cenuºii în ºlam dens (SSD) în proporþie de 94,03%. Termenele contractuale pentru punerea în funcþiune a celor douã instalaþii sunt 25 mai 2018 pentru SSD ºi 28 iulie 2018 pentru IDG”, aratã un rãspuns al Complexului Energetic Hunedoara. Probele la cald vor începe abia în luna aprilie. Potrivit oficialilor CEH, sunt o serie de cerinþe ce trebuie îndeplinite în acest caz. Monika BACIU


4 Actualitate

Straja, tot mai atractivã I

nvestiþiile din Straja îºi pun amprenta asupra staþiunii. Staþiunea montanã din vestul Vãii Jiului a devenit tot mai atractivã pe turiºtii care cautã cadrul perfect pentru practicarea sporturilor de iarnã, într-un ambient fãrã prea multã aglomeraþie. Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni spune cã investiþiile realizate de administraþia localã, dar ºi de investitorii privaþi din staþiune au fãcut ca numãrul turiºtilor sã creascã. “Am fãcut o investiþie foarte mare în staþiunea Straja. Acum beneficiem de investiþia care a fost fãcutã. Dacã nu aveam acel lac de acumulare de 75.000 mc, Straja nu mai avea niciun turist, pentru cã zãpadã nu prea mai este. ªi dacã nu fãceam zãpada artificialã nu aveam nici de Revelion, turiºti. Dacã nu fãceam telegondola, dacã nu aveam pârtiile, Straja nu era la nivelul actual. Turiºtii nu vin la munte ca sã îl vadã pe primar sau pe cineva de acolo. Turiºtii vin ca sã schieze”, a declarat Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni. Straja se transformã într-o staþiune all-season. În ultimii ani, staþiunea montanã din vestul Vãii Jiului a devenit un punct de atracþie ºi pe perioada sezonului cald. “Pe timp de varã þinem foarte mult la faptul cã vom moderniza zeci de kilometri de trasee de biciclete. Sunt convins cã vor veni foarte mulþi iubitori ai acestui sport. Avem cam toate weekendurile de varã ocupate cu diferite acþiuni”, a mai spus sursa citatã. Investiþiile în staþiunea montanã Straja vor continua. Autoritãþile locale, dar ºi investitorii privaþi din munte cautã soluþii pentru a face zona atractivã pentru turiºti. Monika BACIU

Skatepark, în Pasul Vâlcan

V

ara acestui an ar putea aduce o nouã investiþie în staþiunea montanã Pasul Vâlcan. Pasionaþii de skateboarding ar putea avea la dispoziþie un skatepark chiar în inima munþilor. Existã o iniþiativã privatã în acest sens, iar autoritãþile locale de la Vulcan urmeazã sã punã la dispoziþie suprafeþele de teren pe care urmeazã a fi realizat acest parc tematic pentru pasionaþii de skateboard. “Avem o solicitare privind realizarea unui skatepark în Pasul Vâlcan, o solicitare foarte curajoasã. Am identificat o zonã unde s-ar putea desfãºura aceastã activitate. sperãm ca pânã în luna august, când va fi cupa mondialã de longboard sã se finalizeze ºi acest parc”, a declarat

Cristian Meriºanu, viceprimarul municipiului Vulcan. În staþiunea montanã din Vulcan va avea loc, în aceastã varã, ºi cupa mondialã de longboard. Prin acest mod, autoritãþile locale din Vulcan cautã sã promoveze potenþialul zonei ºi în afara sezonului de iarnã. “Încercãm sã dezvoltãm staþiunea montanã ºi pe perioada verii. Avem marele avantaj cã a fost asfaltat ºi drumul

pânã la graniþa cu Gorjul. Avem speranþe cã ºi cei din Gorj se vor þine de cuvânt ºi vor asfalta ºi partea lor de drum, astfel încât sã se poatã face tranzit prin Pasul Vâlcan, dar noi pentru bucãþica noastrã încercãm sã facm cât mai multe activitãþi. O sã avem ºi maraton, biciclete ºi acest parc pe care vrem sã îl dezvoltãm. În august avem acea acþiune de comemorare a eroilor care ºi-au pierdut viaþa în Primul Rãzboi Mondial ºi ne gândim ºi la alte activitãþi”, a mai spus sursa citatã. Pe perioada verii, staþiunea montanã gãzduieºte competiþii sportive sub genericul “Castelul din Carpaþi”. Pasul Vâlcan a fost inclus în circuitul mondial de longboard. Vara trecutã, în staþiunea montanã a

avut loc prima competiþie de acest gen. La acel moment, edilii ºi-au propus sã includã staþiunea în circuitul mondial de longboard. “IDF – Internaþional Downhill Federation prezintã calendarul 2018 al Turului Cupei Mondiale, care va include faimosul traseu din PASUL VULCAN. Transylvania Downhill va deschide sezonul #IDF în Europa cu o etapã mondialã de calificãri între 6 ºi 8 Iulie 2018, în staþiunea Pasul Vulcan din Munþii Vâlcan”, aratã DevaStation Longboard Crew. Pasul Vâlcan a fost gazda unei astfel de competiþii în luna august a anului trecut. Longboarderii au coborât pe drumul din Pasul Vâlcan, acesta pretându-se unor astfel de competiþii datoritã gradului de inclinaþie. Evenimentul a fost organizat de DEVAstation Longboard Crew ºi Asociaþia A.C.T.I.V. Hunedoara, în parteneriat cu Primãria municipiului Vulcan ºi Consiliul Judeþean Hunedoara. În urma acestui demers, municipiul Vulcan se alãturã celor 12 locaþii mondiale unde se organizeazã astfel de evenimente. Monika BACIU

Taberele pentru elevii cu probleme sociale ºi handicap prea puþin cunoscute

P

uþin peste 100 de tineri ºi elevi din judeþ au beneficiat de taberele sociale ºi de taberele destinate persoanelor cu handicap. La nivel naþional existã o lege care le permite tinerilor cu diferite probleme sã meargã în astfel de tabere. Anul trecut, puþin peste 100 de beneficiari din judeþul Hunedoara au luat parte la astfel de activitãþi. “Ministerul Tineretului ºi Sportului a alocat pentru judeþul Hunedoara 56 locuri în taberele sociale ºi 52 locuri în taberele cu handicap. Beneficiarii taberelor sociale au fost copii ºi tineri din localitãþi precum Teliucu Inferior, Brãniºca, Deva, Veþel, Petrila, Orãºtie, Lupeni, Brad, Hunedoara. Beneficiarii

taberelor cu handicap au fost copii ºi tineri din localitãþi precum Hunedoara, Petroºani, Deva, Orãºtie, Sântuhalm-Deva, Vãliºoara, Simeria, Luncoiu de Jos, Bãcia, Pui, Lupeni”, aratã o statisticã a Ministerului Tineretului ºi Sportului care dateazã din luna decembrie a anului trecut. Taberele pentru preºcolari, elevi ºi studenþi cu handicap au ca scop socializarea ºi relaþionarea ºi integrarea în societate a preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor care necesitã mãsuri de protecþie în sprijinul recuperãrii ºi incluziunii sociale. Taberele sociale au ca scop integrarea în societate a elevilor care beneficiazã de o mãsurã de protecþia socialã, urmãrind

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

socializarea ºi relaþionarea grupului ºi se adreseazã atât elevilor cu burse sociale, cât ºi elevilor care beneficiazã de o mãsurã de protecþie socialã. Monika BACIU

Au început cursurile de englezã pentru pensionari don’t speak english! „I Mi-am rupt mâinile vorbind. Ãsta e adevãrul. Ce ºtiu în englezã? Water, beer, wine”, cuvinte uzuale. Asta spune, glumind, unul dintre cei aproape 30 de pensionari care au venit marþi la Clubul din Petroºani ca sã înveþe englezã. Omul are copiii în Statele Unite ºi, cât a fost acolo, recunoaºte cã s-a simþit pierdut. „Am vãzut pe internet cã se face aºa ceva ºi sunt încântat. Am fost plecat ºi nu mã descurc. Fãrã limba englezã eºti

pierdut. Noi fãceam rusã ºi altceva nu. E foarte bine-venit acest curs ºi la calculator ºi la jocuri ne trebuie limba”, spune un alt pensionar. „Nu îmi vine sã cred cã e atât de simplu ºi fãrã niciun fel de cost suntem primiþi sã învãþãm. Te duci dincolo ºi simþi cã eºti analfabet. Aºa te simþi, când nu ºtii sã citeºti nimic. Cum te numeºti? Nu ºtii ce spun ãia. Chiar dacã eºti bãtrân ºi nu eºti în cine ºtie ce cercuri înalte, e necesar ºi la vârsta noastrã”, a menþionat o altã pensionarã, venitã marþi la cursuri. Nu pleacã toþi la copii, peste hotare, ci unii dintre pensionarii

care au venit la cursul gratuit spun cã au gãsit aceastã oportunitate ºi nu o rateazã. „Am venit sã învãþ ceva în englezã, poate cândva ne va folosi la ceva”, a recunoscut o altã doamnã. Cursurile au fost deschise marþi, 13 februarie, ºi vor avea loc timp de trei luni, de douã ori pe sãptãmânã. Oana Stanciu, este angajatã a primãriei ºi face totul voluntar. Le-a adus cursanþilor ei, care au vârste înaintate, tot ce au nevoie ºi este convinsã cã viitoarea lor plecare în strãinãtate va fi mai

facilã. „Am predat în trecut ºi, când am auzit de aceastã iniþiativã salutarã am zis WHY NOT? Cât trãim, învãþãm. M-am gândit pe partea de conversaþii sã merg, pentru cã dumnealor asta doresc: sã nu se blocheze, când li se pune o întrebare. Am ºi pregãtit niºte materiale ºi ei nu au nevoie nici de caiete, pentru cã primesc de la noi tot ce le trebuie. Este un curs interactiv, învãþãm sã ne salutãm ºi, în funcþie de cum merge treaba, ne adaptãm pe parcurs”, a precizat ºi Oana

Stanciu, profesor voluntar în cadrul acestui proiect inedit. Ideea este a primarului Tiberiu Iacob Ridzi, care a vorbit cu mai mulþi pensionari ce au solicitat acest curs ºi acum toatã lumea este fericitã. „Noi am venit, practic, în întâmpinarea solicitãrilor pe care le-aþi fãcut dumneavoastrã, cu aceste cursuri de limba englezã. Am gãsit o soluþie, fãrã sã vã coste nimic. Mã bucur cã doriþi sã faceþi astfel de cursuri ºi, cu siguranþã, vã vor fi utile. Oana este un profesor deosebit, are ºi experienþã ºi, dacã doriþi mai mult, stabilim ºi reglãm pe parcurs”, le-a spus la deschiderea oficialã a primului curs de limba englezã, Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Primul curs a avut un real succes ºi la el au venit aproape 30 de pensionari, toþi dornici sã înveþe limba englezã, ca sã nu mai aibã probleme în viitor ºi sã nu se mai simtã stigheri, atunci când îºi viziteazã copiii. Diana MITRACHE

Vor sã renunþe la asistaþii sociali

E

dilii vor, ca în urmãtorii ani, sã reducã numãrul persoanelor care beneficiazã de ajutor social. Este una din prioritãþile autoritãþilor locale din Vulcan, care vor sã atragã investitori în zonã. “Noi dorim sã reducem partea socialã. Sperãm sã aducem firme sã angajeze persoanele sã nu mai fie nevoite sã stea la ajutorul social”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. Existã terenuri, dar ºi clãdiri care pot fi puse la dispoziþia investitorilor care doresc sã vinã ºi sã dezvolte afaceri în Vulcan. Trebuie îndeplinite însã anumite proceduri legale pentru ca terenurile ºi clãdirile sã poatã fi puse la dispoziþia investitorilor. “Avem douã firme care doresc sã vinã sã dezvolte în municipiul Vulcan. Trebuie sã le asigurãm doar spaþii. Am avut o discuþie cu

contabila pe aceastã temã, sã facem întabulãrile la anumite construcþii sã le putem ceda anumitor firme mici pentru dezvoltare. În al doilea rând, pe raza municipiului Vulcan trece conducta transnaþionalã la care vor putea fi angajaþi mulþi dintre cei care lucreazã la social”, a mai spus sursa citatã.

Lipsa locurilor de muncã este o problemã acutã a Vãii Jiului. Autoritãþile locale cautã sã atragã investitori, însã numãrul celor care vin din afara zonei este redus. De cealaltã parte, investitorii existenþi se plâng de faptul cã nu gãsesc personal calificat. Monika BACIU


4 Actualitate

Straja, tot mai atractivã I

nvestiþiile din Straja îºi pun amprenta asupra staþiunii. Staþiunea montanã din vestul Vãii Jiului a devenit tot mai atractivã pe turiºtii care cautã cadrul perfect pentru practicarea sporturilor de iarnã, într-un ambient fãrã prea multã aglomeraþie. Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni spune cã investiþiile realizate de administraþia localã, dar ºi de investitorii privaþi din staþiune au fãcut ca numãrul turiºtilor sã creascã. “Am fãcut o investiþie foarte mare în staþiunea Straja. Acum beneficiem de investiþia care a fost fãcutã. Dacã nu aveam acel lac de acumulare de 75.000 mc, Straja nu mai avea niciun turist, pentru cã zãpadã nu prea mai este. ªi dacã nu fãceam zãpada artificialã nu aveam nici de Revelion, turiºti. Dacã nu fãceam telegondola, dacã nu aveam pârtiile, Straja nu era la nivelul actual. Turiºtii nu vin la munte ca sã îl vadã pe primar sau pe cineva de acolo. Turiºtii vin ca sã schieze”, a declarat Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni. Straja se transformã într-o staþiune all-season. În ultimii ani, staþiunea montanã din vestul Vãii Jiului a devenit un punct de atracþie ºi pe perioada sezonului cald. “Pe timp de varã þinem foarte mult la faptul cã vom moderniza zeci de kilometri de trasee de biciclete. Sunt convins cã vor veni foarte mulþi iubitori ai acestui sport. Avem cam toate weekendurile de varã ocupate cu diferite acþiuni”, a mai spus sursa citatã. Investiþiile în staþiunea montanã Straja vor continua. Autoritãþile locale, dar ºi investitorii privaþi din munte cautã soluþii pentru a face zona atractivã pentru turiºti. Monika BACIU

Skatepark, în Pasul Vâlcan

V

ara acestui an ar putea aduce o nouã investiþie în staþiunea montanã Pasul Vâlcan. Pasionaþii de skateboarding ar putea avea la dispoziþie un skatepark chiar în inima munþilor. Existã o iniþiativã privatã în acest sens, iar autoritãþile locale de la Vulcan urmeazã sã punã la dispoziþie suprafeþele de teren pe care urmeazã a fi realizat acest parc tematic pentru pasionaþii de skateboard. “Avem o solicitare privind realizarea unui skatepark în Pasul Vâlcan, o solicitare foarte curajoasã. Am identificat o zonã unde s-ar putea desfãºura aceastã activitate. sperãm ca pânã în luna august, când va fi cupa mondialã de longboard sã se finalizeze ºi acest parc”, a declarat

Cristian Meriºanu, viceprimarul municipiului Vulcan. În staþiunea montanã din Vulcan va avea loc, în aceastã varã, ºi cupa mondialã de longboard. Prin acest mod, autoritãþile locale din Vulcan cautã sã promoveze potenþialul zonei ºi în afara sezonului de iarnã. “Încercãm sã dezvoltãm staþiunea montanã ºi pe perioada verii. Avem marele avantaj cã a fost asfaltat ºi drumul

pânã la graniþa cu Gorjul. Avem speranþe cã ºi cei din Gorj se vor þine de cuvânt ºi vor asfalta ºi partea lor de drum, astfel încât sã se poatã face tranzit prin Pasul Vâlcan, dar noi pentru bucãþica noastrã încercãm sã facm cât mai multe activitãþi. O sã avem ºi maraton, biciclete ºi acest parc pe care vrem sã îl dezvoltãm. În august avem acea acþiune de comemorare a eroilor care ºi-au pierdut viaþa în Primul Rãzboi Mondial ºi ne gândim ºi la alte activitãþi”, a mai spus sursa citatã. Pe perioada verii, staþiunea montanã gãzduieºte competiþii sportive sub genericul “Castelul din Carpaþi”. Pasul Vâlcan a fost inclus în circuitul mondial de longboard. Vara trecutã, în staþiunea montanã a

avut loc prima competiþie de acest gen. La acel moment, edilii ºi-au propus sã includã staþiunea în circuitul mondial de longboard. “IDF – Internaþional Downhill Federation prezintã calendarul 2018 al Turului Cupei Mondiale, care va include faimosul traseu din PASUL VULCAN. Transylvania Downhill va deschide sezonul #IDF în Europa cu o etapã mondialã de calificãri între 6 ºi 8 Iulie 2018, în staþiunea Pasul Vulcan din Munþii Vâlcan”, aratã DevaStation Longboard Crew. Pasul Vâlcan a fost gazda unei astfel de competiþii în luna august a anului trecut. Longboarderii au coborât pe drumul din Pasul Vâlcan, acesta pretându-se unor astfel de competiþii datoritã gradului de inclinaþie. Evenimentul a fost organizat de DEVAstation Longboard Crew ºi Asociaþia A.C.T.I.V. Hunedoara, în parteneriat cu Primãria municipiului Vulcan ºi Consiliul Judeþean Hunedoara. În urma acestui demers, municipiul Vulcan se alãturã celor 12 locaþii mondiale unde se organizeazã astfel de evenimente. Monika BACIU

Taberele pentru elevii cu probleme sociale ºi handicap prea puþin cunoscute

P

uþin peste 100 de tineri ºi elevi din judeþ au beneficiat de taberele sociale ºi de taberele destinate persoanelor cu handicap. La nivel naþional existã o lege care le permite tinerilor cu diferite probleme sã meargã în astfel de tabere. Anul trecut, puþin peste 100 de beneficiari din judeþul Hunedoara au luat parte la astfel de activitãþi. “Ministerul Tineretului ºi Sportului a alocat pentru judeþul Hunedoara 56 locuri în taberele sociale ºi 52 locuri în taberele cu handicap. Beneficiarii taberelor sociale au fost copii ºi tineri din localitãþi precum Teliucu Inferior, Brãniºca, Deva, Veþel, Petrila, Orãºtie, Lupeni, Brad, Hunedoara. Beneficiarii

taberelor cu handicap au fost copii ºi tineri din localitãþi precum Hunedoara, Petroºani, Deva, Orãºtie, Sântuhalm-Deva, Vãliºoara, Simeria, Luncoiu de Jos, Bãcia, Pui, Lupeni”, aratã o statisticã a Ministerului Tineretului ºi Sportului care dateazã din luna decembrie a anului trecut. Taberele pentru preºcolari, elevi ºi studenþi cu handicap au ca scop socializarea ºi relaþionarea ºi integrarea în societate a preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor care necesitã mãsuri de protecþie în sprijinul recuperãrii ºi incluziunii sociale. Taberele sociale au ca scop integrarea în societate a elevilor care beneficiazã de o mãsurã de protecþia socialã, urmãrind

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

socializarea ºi relaþionarea grupului ºi se adreseazã atât elevilor cu burse sociale, cât ºi elevilor care beneficiazã de o mãsurã de protecþie socialã. Monika BACIU

Au început cursurile de englezã pentru pensionari don’t speak english! „I Mi-am rupt mâinile vorbind. Ãsta e adevãrul. Ce ºtiu în englezã? Water, beer, wine”, cuvinte uzuale. Asta spune, glumind, unul dintre cei aproape 30 de pensionari care au venit marþi la Clubul din Petroºani ca sã înveþe englezã. Omul are copiii în Statele Unite ºi, cât a fost acolo, recunoaºte cã s-a simþit pierdut. „Am vãzut pe internet cã se face aºa ceva ºi sunt încântat. Am fost plecat ºi nu mã descurc. Fãrã limba englezã eºti

pierdut. Noi fãceam rusã ºi altceva nu. E foarte bine-venit acest curs ºi la calculator ºi la jocuri ne trebuie limba”, spune un alt pensionar. „Nu îmi vine sã cred cã e atât de simplu ºi fãrã niciun fel de cost suntem primiþi sã învãþãm. Te duci dincolo ºi simþi cã eºti analfabet. Aºa te simþi, când nu ºtii sã citeºti nimic. Cum te numeºti? Nu ºtii ce spun ãia. Chiar dacã eºti bãtrân ºi nu eºti în cine ºtie ce cercuri înalte, e necesar ºi la vârsta noastrã”, a menþionat o altã pensionarã, venitã marþi la cursuri. Nu pleacã toþi la copii, peste hotare, ci unii dintre pensionarii

care au venit la cursul gratuit spun cã au gãsit aceastã oportunitate ºi nu o rateazã. „Am venit sã învãþ ceva în englezã, poate cândva ne va folosi la ceva”, a recunoscut o altã doamnã. Cursurile au fost deschise marþi, 13 februarie, ºi vor avea loc timp de trei luni, de douã ori pe sãptãmânã. Oana Stanciu, este angajatã a primãriei ºi face totul voluntar. Le-a adus cursanþilor ei, care au vârste înaintate, tot ce au nevoie ºi este convinsã cã viitoarea lor plecare în strãinãtate va fi mai

facilã. „Am predat în trecut ºi, când am auzit de aceastã iniþiativã salutarã am zis WHY NOT? Cât trãim, învãþãm. M-am gândit pe partea de conversaþii sã merg, pentru cã dumnealor asta doresc: sã nu se blocheze, când li se pune o întrebare. Am ºi pregãtit niºte materiale ºi ei nu au nevoie nici de caiete, pentru cã primesc de la noi tot ce le trebuie. Este un curs interactiv, învãþãm sã ne salutãm ºi, în funcþie de cum merge treaba, ne adaptãm pe parcurs”, a precizat ºi Oana

Stanciu, profesor voluntar în cadrul acestui proiect inedit. Ideea este a primarului Tiberiu Iacob Ridzi, care a vorbit cu mai mulþi pensionari ce au solicitat acest curs ºi acum toatã lumea este fericitã. „Noi am venit, practic, în întâmpinarea solicitãrilor pe care le-aþi fãcut dumneavoastrã, cu aceste cursuri de limba englezã. Am gãsit o soluþie, fãrã sã vã coste nimic. Mã bucur cã doriþi sã faceþi astfel de cursuri ºi, cu siguranþã, vã vor fi utile. Oana este un profesor deosebit, are ºi experienþã ºi, dacã doriþi mai mult, stabilim ºi reglãm pe parcurs”, le-a spus la deschiderea oficialã a primului curs de limba englezã, Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Primul curs a avut un real succes ºi la el au venit aproape 30 de pensionari, toþi dornici sã înveþe limba englezã, ca sã nu mai aibã probleme în viitor ºi sã nu se mai simtã stigheri, atunci când îºi viziteazã copiii. Diana MITRACHE

Vor sã renunþe la asistaþii sociali

E

dilii vor, ca în urmãtorii ani, sã reducã numãrul persoanelor care beneficiazã de ajutor social. Este una din prioritãþile autoritãþilor locale din Vulcan, care vor sã atragã investitori în zonã. “Noi dorim sã reducem partea socialã. Sperãm sã aducem firme sã angajeze persoanele sã nu mai fie nevoite sã stea la ajutorul social”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. Existã terenuri, dar ºi clãdiri care pot fi puse la dispoziþia investitorilor care doresc sã vinã ºi sã dezvolte afaceri în Vulcan. Trebuie îndeplinite însã anumite proceduri legale pentru ca terenurile ºi clãdirile sã poatã fi puse la dispoziþia investitorilor. “Avem douã firme care doresc sã vinã sã dezvolte în municipiul Vulcan. Trebuie sã le asigurãm doar spaþii. Am avut o discuþie cu

contabila pe aceastã temã, sã facem întabulãrile la anumite construcþii sã le putem ceda anumitor firme mici pentru dezvoltare. În al doilea rând, pe raza municipiului Vulcan trece conducta transnaþionalã la care vor putea fi angajaþi mulþi dintre cei care lucreazã la social”, a mai spus sursa citatã.

Lipsa locurilor de muncã este o problemã acutã a Vãii Jiului. Autoritãþile locale cautã sã atragã investitori, însã numãrul celor care vin din afara zonei este redus. De cealaltã parte, investitorii existenþi se plâng de faptul cã nu gãsesc personal calificat. Monika BACIU


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

Gripa pune medicii ºi pacienþii în alertã A

vem un deces în judeþul Hunedoara, din cauza gripei ºi alte 4 cazuri confirmate de gripã, 8 pacienþi fiind acum internaþi în spitalele din Hunedoara ºi Deva, cu diagnosticul „suspecþi de gripã”.

S-au adus vaccinuri, au fost vaccinaþi pacienþii din grupele de risc, dar alerta rãmâne valabilã, chiar dacã spitalele hunedorene nu au instaurat carantina. „În sãptãmâna 5 – 11 februarie, în Hunedoara, au fost 1.402 cazuri de infecþii acute respiratorii, din care 581 pneumonii ºi 8 cazuri suspecte de gripã. Sunt

internate cele 8 la Hunedoara ºi Deva, la secþia infecþioase. De la începutul anului, avem confirmate 4 cazuri de gripã AH1N1, cunoscutã ca gripa porcinã ºi douã de gripã de tip B, cunoscutã sub denumirea de gripã comunã. Din cele 4 cazuri AH1N1, am avut ºi

un deces la o persoanã de 62 de ani, cu multiple afecþiuni cardio-vasculare. Am avut ºi douã cazuri în care s-a infirmat gripa de cãtre Institutul Cantacuzino, iar în judeþul Hunedoara, spitalele mari, Deva, Hunedoara ºi Petroºani au tratament pentru gripã ºi nu

s-au luat mãsuri de instaurare a carantinei”, a spus dr Cecilia Birãu, purtãtor de cuvânt la DSP Hunedoara. În Valea Jiului nu avem gripã, spun medicii de familie, însã, pacienþii din grupele de risc, sunt sfãtuiþi sã nu se expunã inutil pericolelor. „În Petroºani ºi în Valea Jiului nu ºtiu sã avem cazuri de gripã. Virozele, însã, s-au înmulþit. Gripã, cu febrã de 39 – 40 C, nu am avut. În perioada aceasta, persoanele cu risc, cu diabet, cancer, hipertensiune, ori boli pulmonare, trebuie sã evite cât de cât aglomeraþiile, pentru cã atunci pot contacta boala”, ne sfãtuieºte dr. Constantin Gheorghiu, vicepreºedinte al Colegiului

Medicilor de Familie din Hunedoara. În judeþul nostru au fost aduse, în ultima perioadã, 30.597 de doze de vaccin, din care au fost fãcute 27.204 la pacienþii din grupele de risc, însã, toþi medicii spun acum cã sunt în alertã maximã ºi ne cer sã fim precauþi. „Dacã ai o uºoarã febrã, trebuie sã iei un antitermic, ceva pentru tuse ºi, dacã apare febrã peste 38 – 39 C, deja trebuie sã te prezinþi la medic ºi acesta decide dacã trebuie tratament la domiciliu sau la spital. Oamenii trebuie sã se alimenteze corect, cu multe vitamine, fructe, legume, ceaiuri calde, dacã încearcã doar o uºoarã rãcealã”, a mai precizat dr. Gheorghiu. Diana MITRACHE

Valentine's Day, o sãrbãtoare occidentalã a iubirii din ce în ce mai popularã la români

V

alentine's Day, sãrbãtoarea occidentalã a iubirii împrumutatã ºi de români, este o ocazie cu care îndrãgostiþii îºi fac cadouri ºi petrec clipe romantice. Povestea acestei zile a iubirii dateazã însã din vremuri îndepãrtate ºi a oscilat între ritualuri, scrisori de dragoste ºi cereri în cãsãtorie.Valentine's Day este ziua în care, în fiecare an, îndrãgostiþii din toatã lumea îºi fac cadouri dintre cele mai diverse, celebrând astfel dragostea care îi leagã, însã aceastã sãrbãtoare nu a avut dintotdeauna o importanþã deosebitã, ci a prins contur odatã cu trecerea timpului. Prima atestare a zilei de 14 februarie a fost în anul 498, când trei sfinþi au fost numiþi de papa Gelasius I, data celebrãrii lor fiind aceastã zi. Însã sãrbãtoarea rãmâne asociatã cu numele Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la închisoare

pentru cã oficia în secret cãsãtorii pentru soldaþii cãrora le era interzis acest lucru. În timp ce se afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fiica gardianului sãu, Asterius. Se pare cã, înainte de execuþie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a semnat-o cu "al tãu Valentin". Lupercalia, sãrbãtoare celebratã în Roma anticã între 13 ºi 15 februarie, reprezintã "strãmoºul" Zilei Îndrãgostiþilor de astãzi. Aceastã sãrbãtoare ajuta la purificare ºi fertilitate ºi implica ritualuri pãgâne, inclusiv sacrificarea unei capre ºi biciuirea femeilor care îºi doreau sã aibã un copil. Interzisã de papa Gelasius I în 494, aceastã sãrbãtoare a fost înlocuitã de Valentine's Day. În mitologia romanã, Cupidon, fiul lui Venus, este zeul dragostei, iar imaginea sa este asociatã cu Ziua Îndrãgostiþilor. La naºtere, Jupiter a vrut sã scape de Cupidon, dar mama sa, Venus, l-a ascuns în pãdure, unde acesta a

învãþat sã foloseascã arcul pe animale, înainte de a-l folosi pentru a lega destinul oamenilor. La origine, sãrbãtoarea care celebreazã iubirea cuplurilor a fost de fapt cea a celibatarilor. Aceastã zi reprezenta o ocazie pentru fetele tinere de a se ascunde pe aleile întunecate ale satului lor, în speranþa de a fi gãsite de bãrbaþii singuri. Pasul urmãtor era sã se cãsãtoreascã. Primele momente când ziua de 14 februarie a devenit una care celebreazã dragostea se înregistreazã în secolul al XIV-lea, când au apãrut primele scrieri de dragoste. Convinºi cã 14 februarie este ziua în care pãsãrile se adunã, englezii încep sã trimitã bileþele de dragoste pe care le numesc "My Valentine". Geoffrey Chaucer menþioneazã aceastã sãrbãtoare popularã în scrierile sale din 1382. În Evul Mediu, de Ziua Îndrãgostiþilor, atât bãieþii, cât ºi fetele trãgeau la sorþi un nume dintr-un bol pe care trebuia sã îl

poarte pe mânecã toatã sãptãmâna urmãtoare. Prima cutie de bomboane de ciocolatã decoratã pentru Ziua Îndrãgostiþilor a apãrut la sfârºitul anilor 1800, iar cel care a venit cu aceastã idee a fost Richard Cadbury, fiul lui John Cadbury, celebrul producãtor de ciocolatã. O altã curiozitate despre aceastã zi este din epoca medievalã, când femeile consumau alimente considerate "bizare" de Ziua Îndrãgostiþilor, pentru cã, potrivit superstiþiilor, le-ar fi ajutat sã-ºi viseze viitorul soþ. De asemenea, în fiecare an, de 14 februarie, în casa Julietei, care se aflã în Verona, Italia, sunt trimise peste 1.000 de scrisori adresate Julietei Capulet, celebra eroinã din opera shakespearianã. De-a lungul timpului, de Ziua Îndrãgostiþilor, au fost dãruite o mulþime de cadouri impresionante. De exemplu, în 1557, Diane de Poitiers a primit din partea lui Henric al II-lea proprietatea regalã din

Chenonceau. De asemenea, în 1631, împãratul Shâh Jahân a construit Taj Mahal pentru soþia sa, Mumtaz Mahal, care a murit dupã ce a dat naºtere celui de-al

14-lea copil. Totodatã, Ziua Îndrãgostiþilor este momentul pe care sute de mii de persoane îl aleg în fiecare an pentru a cere în cãsãtorie persoana iubitã. MEDIAFAX MEDIAFAX


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

A ucis doi oameni ºi a fost prins tot la volan A lãsat doi copii orfani, acum 4 ani, când le-a cãlcat pãrinþii pe trecerea de pietoni, în Joia Mare, în apropierea Primãriei din Petroºani ºi a fost din nou prins la volan. ªi atunci, ca ºi acum, Codruþ Norocel Mãturar avea permisul de conducere suspendat, pentru cã, potrivit deciziei definitive, el a pierdut dreptul de a conduce orice vehicul pe drumurile publice. Omul, însã, nu se sfieºte deloc nici sã se posteze pe reþelele de socializare la volanul maºinii, deºi nu mai are dreptul de a conduce ºi nu este pentru prima datã când o face, iar aºa-ziºii prieteni îl încurajeazã. Le-a atras atenþia oamenilor legii ºi acum câteva zile,

când l-au zãrit în trafic, pe tânãrul de 24 de ani, care, la vederea echipajului de poliþie, a virat brusc, a lovit mai multe maºini parcate, iar apoi a fost prins dupã o urmãrire pe strãzile din oraº. "La data de 12.02.2018, în jurul orei 14:55, poliþiºtii Biroului Rutier Petroºani, în

timp ce efectuau activitãþi de supraveghere ºi control al traficului rutier pe strada Lunca, din Petroºani, au observat cã un autoturism (care se deplasa din direcþia E.M. Livezeni spre cartierul Colonie), la vederea echipajului de poliþie, a întors brusc ºi a demarat în trombã. Poliþiºtii

au pornit în urmãrirea autoturismului suspect, folosind semnalele acustice ºi luminoase din dotare. Conducãtorul autoturismului în cauzã a refuzat sã opreascã la semnalele efectuate de poliþiºti ºi ºi-a continuat deplasarea, a derapat ºi a intrat în coliziune lateralã cu trei autoturisme staþionate pe acostamentul din partea stângã a direcþiei sale de deplasare. Dupã impact, conducãtorul autoturismului ºi-a continuat deplasarea pânã în zona E.M. Livezeni, unde autoturismul a oprit ºi din acesta au coborât doi tineri care au sãrit gardul societãþii miniere. În incinta E.M. Livezeni, poliþiºtii l-au gãsit (ascuns dupã scara unui imobil) pe conducãtorul autoturismului, un tânãr de 24 de ani, din municipiul Petroºani

În urma verificãrilor în baza de date, poliþiºtii au stabilit cã respectivul avea permisul de conducere anulat", a declarat Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Marþi, la prânz, Codruþ Norocel Mãturar a fost adus la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Petroºani, unde procurorii nu au considerat cã tânãrul teribilist reprezintã vreun pericol public ºi au decis ca acesta sã stea sub control judiciar în urmatoarele 60 de zile. El a fost condamnat la 3 ani ºi jumãtate de închisoare, dar a stat mult mai puþin dupã gratii, fiind liber sã munceascã chiar. În aprilie 2014 Codruþ Norocel Mãturar a omorât o femeie în vârstã de 41 de ani ºi un bãrbat în vârstã de 42 de ani, care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, în apropierea primãriei. Diana MITRACHE

Braconieri duºi la mandat P

oliþiºtii hunedoreni i-au reþinut pe cei doi suspecþi de braconaj ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor.

Indivizii au fost duºi în arestul IPJ Hunedoara ºi vor ajunge în faþa magistraþilor pentru emiterea mandatelor de arestare preventivã. Indivizii ar fi braconat ilegal timp de aproape trei ani de zile pe raza judeþului Hunedoara. De la cei doi suspecþi, poliþiºtii au ridicat peste 50 de trofee de vânãtoare, dar ºi arme ºi muniþie. Acþiunea

poliþiºtilor face parte dintr-un dosar de cercetare penalã vizând comiterea unor infracþiuni de nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, braconaj cinegetic ºi uz de armã letalã fãrã drept. ”În data de 07.02.2017, poliþiºtii Serviciilor Arme, Explozivi, Substanþe Periculoase din cadrul I.P.J. Hunedoara ºi I.P.J. Timiº, cu sprijinul poliþiºtilor Serviciului Investigaþii Criminale ºi ai luptãtorilor Serviciul de Acþiuni Speciale Hunedoara, au efectuat mai multe activitãþi investigative ºi preventive, în cadrul unui dosar

Femeie jefuitã pe stradã de un tânãr din Orãºtie

U

n tânãr de 24 de ani, din Orãºtie, este cercetat penal pentru tâlhãrie calificatã ºi a fost prins în urma unei acþiuni complexe a poliþiºtilor derulatã cu ajutorul jandarmilor. Fapta a avut loc pe o stradã din Alba Iulia, iar victima a fost urmãritã de individ ºi tâlhãritã într-o zonã retrasã. ” Poliþia Municipiului Alba Iulia, a fost sesizatã prin 112, cu privire la faptul cã o femeie de 48 de ani din Alba Iulia a fost

de cercetare penalã vizând comiterea unor infracþiuni de nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, braconaj cinegetic ºi uz de armã letalã fãrã drept. Activitãþile investigative s-au concretizat în efectuarea a unor percheziþii domiciliare, la locuinþele a doi bãrbaþi, în vârstã de 23 ºi 42 de ani, din judeþul Timiº, în urma cãrora. Poliþiºtii au ridicat, de la locuinþa tânãrului de 23 de ani, trei trofee de cerb carpatin cu craniu, 50 de trofee de cãprior cu craniu, 4 trofee de mistreþ, precum ºi 410 articole pirotehnice tip

petardã din categoria F3, deþinute fãrã drept. De asemenea, de la locuinþa aceleiaºi persoane au fost ridicate douã arme de vânãtoare cu þevi lise, douã arme de vânãtoare cu glonþ ºi 15 cartuºe de vânãtoare cu alice, care aparþin unor bãrbaþi în vârstã de 28 ºi, respectiv, de 48 de ani, membri vânãtori ºi posesori de permise de armã”, declara Bogdan Niþu, purtãtorul

victima unei tâlharii pe str. Calea Moþilor, din Municipiul Alba Iulia. Pentru efectuarea de cercetãri, a fost constituitã o echipã de cercetare complexã formatã din poliþiºti de investigaþii criminale ºi criminaliºti, sprijiniþi de jandarmi din cadrul I.J.J. Alba. Poliþiºtii au stabilit cã A.A., de 24 de ani, din municipiul Orãºtie, judeþul Hunedoara, în timp ce se deplasa pe str. Calea Moþilor din Alba Iulia, a smuls geanta de pe umãrul unei femei de 48 de ani din Alba Iulia”, au precizat anchetatorii. În timpul urmãririi individul a încercat sã scape de probe ºi a aruncat geanta cu bunurile furate, însã a fost recuperatã de poliþiºti. Valoarea prejudiciului reclamat, de 1000 lei, a fost recuperat în totalitate ºi restituit femeii tâlhãrite. Individul este cercetat penal acum pentru tâlhãrie calificatã. Maximilian GÂNJU

de cuvânt al IPJ Hunedoara. Armele ºi muniþia aferentã au fost ridicate în vederea expertizãrii, existând suspiciuni cã au fost folosite la comiterea unor infracþiuni de braconaj cinegetic ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor. Din cercetãrile efectuate, poliþiºtii cã

stabilit cã cei doi bãrbaþi vizaþi de percheziþiile domiciliare nu deþin permis de armã ºi au folosit armele ridicate, în perioada anilor 2015 - 2018, la comiterea unor fapte de braconaj cinegetic pe raza fondului de vânãtoare Lãpugiu, din judeþul Hunedoara. M. GÂNJU


8 Sport

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 14 Februarie 2018

Henþ cu mâna

Iar politicienii? Iar îºi bagã – era sã zic, dracul... - niºte unii coada pe unde nu le fierbe oala. Fotbalul este din nou cotropit de politicã. Cu tot respectul pentru candidatul de ultima orã la F.R.F.., Ionuþ Lupescu, iatã ca iniþialele unui partid, ba chiar douã, se implicã

în alegerile de la F.R.F., din aprilie a.c. Se pare cã la ceas de tainã, marii lideri ai partidelor unicat (!) pe eºichierul politic, Liviu Dragnea (PSD) ºi Cãlin Popescu – Tãriceanu (ALDE), au pus umãrul în a-l împinge în faþã pe Ionuþ Lupescu. Figura

Valea Jiului. Remember Divizia „A” (Liga I)

Cu Lupeniul prin Germania! În pragul împlinirii a 100 de ani de la înfiinþarea echipei Jiul Petroºani 60 de ani (1959) de promovare a echipei Minerul Lupeni în Divizia „A”, vã propunem, periodic, momente la zi cu actuala Liga I, din vremea când cele douã echipe evoluau în primul eºalon. În februarie 1962, fotbalul era încã departe de a începe returul în Divizia „A”. O divizie în care jucau douã echipe din Valea Jiului, Minerul Lupeni ºi Jiul Petroºani, lucru de necrezut în 2018! Mai-marii fotbalului lupenean au anta-

întâmplatã în alte alegeri, în noiembrie 2013, când Victor Ponta (PSD) l-a executat pe Dumitru Dragomir în

numirea la preºedenþia L.P.F. Apoi, în martie 2014, Rãzvan Burleanu a profitat de arestarea lui Gicã Popescu,

mat un joc amical, pentru Minerul Lupeni tocmai în partea de rãsãrit a Germaniei, numitã pe atunci Republica Democratã Germanã (R.D.G.), în oraºul Erfurt, în compania echipei locale „Turbine”. Lupenenii au învins cu 2-1 (2-0) prin golurile semnate de Szoke ºi Cucu. Al doilea joc a fost Aufbau Mageburg, scor 1-1, prin golul lui Cucu. Un turneu întâmplat în urma cu 56 de ani de Minerul Lupeneni, echipa de Liga I!

HOTEL RESTAURANT ONIX Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 oferã servicii de calitate: z cazare 2** cu preturi de la 65 de lei z restaurant 80 de locuri z organizãri evenimente z meniul zilei – 13 lei (în restaurant), z serviciu de catering între orele 11.00 – 15.00.

principalul favorit la F.R.F., fiind înscãunat cu sprijinul lui Vasile Dâncu, mare ministru ºi senator P.S.D. În fine, Gino Iorgulescu a ajuns la ºefia L.P.F. la indicaþiile lui Liviu Dragnea (PSD), declarat prieten vechi a lui Gino. ªi uite-aºa, P.S.D. ALDE, uniþi în cuget ºi simþire, decid pe mai departe soarta fotbalului românesc. Sã fie primit.

Fotbal, Liga I

Bucurie tembelã

Circarul de Vasile Miriuþã s-a bucurat ca un aiurit la victoria echipei sale reºapate Dinamo, 4-3 la desculþii de la Chiajna, atingând temporar, poziþia de play-off. „Strigoii” ºi „moroii”, aºa îi catalogheazã fostul mare jucãtor dinamovist Cornel Dinu pe cei din actuala generaþie. Gaz Metan Mediaº ºi Juventus Bucureºti se pare cã sunt sortite retrogradãrii, rãmânând mult în urma celorlalþi. Universitatea Craiova a adunat peste 14.000 de spectatori, la un meci cu modesta Sepsi OSK Sf. Gheorghe. C.F.R. Cluj – FCSB Steaua într-un 1-1 echitabil, într-un meci fãrã mari veleitãþi. Poli Recaº Timiºoara e în cãdere liberã ºi dupã cãderea lui Ionuþ Popa de la cârma echipei de pe Bega.

Paginã realizatã de Genu TUÞU

- ANUNÞ Rezervãri ºi comenzi la tel. 0254.544.614 email: onix@cenhd.ro

Vând apartament în Petroºani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 82, et. 3, cu 4 camere complet utilate. Relaþii la telefon 0254/546675 sau 0763/665225

Cronica vaii jiului nr 1509, miercuri 14 februarie 2018  

Cronica Vaii Jiului Nr 1509, Miercuri 14 februarie 2018

Cronica vaii jiului nr 1509, miercuri 14 februarie 2018  

Cronica Vaii Jiului Nr 1509, Miercuri 14 februarie 2018

Advertisement