Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul VII z Nr. 1527

Cronica Vãii Jiului Luni, 12 Martie 2018

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

Branºamentele ilegale îi duc la judecatã nspectorii Apa Serv Valea Jiului Iau descoperit zeci de

cazuri de furt iar o parte dintre hoþi au ajuns sã fie cercetaþi penal. Pentru cã fapta este consideratã minorã, cei mai mulþi suspecþi scapã de pedeapsã. Inspectorii Apa Serv Valea Jiului au depistat, în urma verificãrilor din teren efectuate pe parcursul anului trecut, sute de branºamente ilegale ºi s-au îndreptat cu plângeri penale împotriva hoþilor. Pagubele aduse societãþii sunt considerabile. Furtul de apã din sistemul public de alimentare nu este considerat ca o infracþiune gravã cu pericol social. Prin urmare, procurorii dispun renunþarea la urmãrirea penalã în cele mai multe dosare

de furt iar instanþa de judecatã confirmã propunerea parchetului. Totuºi, hoþii de apã nu scapã de rãspundere pe deplin pentru cã, pe cale civilã, juriºtii operatorului continuã acþiunile pânã la acoperirea pagubelor. Pe de altã parte, Apa Serv Valea Jiului a înregistrat o scãdere uºoarã în ceea ce priveºte furturile din bunurile societãþii, respectiv cele legate de furtul capacelor de canal ori chiar a componentelor hidranþilor de pe domeniul public. Maximilian GÂNJU

PLANETA PETRILA, LA PREMIILE GOPO

F

ilmul care surprinde ultimele clipe ale celei mai vechi exploatãri de huilã din Valea Jiului, „Planeta Petrila” este nominalizat de mai multe ori la Premiile Gopo. >>> PAGINA A 5-A

Asfalt pe drumul tehnologic de la Petrila ucrãri de D L canalizare

rumul tehnologic de la Petrila va fi asfaltat. Este vorba de ºoseaua de centurã, care trece prin fosta incintã a unitãþii miniere din localitate.

Proiectul de închidere ºi ecologizare a unitãþii miniere prevede asfaltarea drumului de centurã. “Drumul va fi asfaltat anul acesta. În aceastã perioadã întocmim caietul de sarcini ºi dãm drumul

la licitaþie pentru constructor”, a declarat Petre

Drãgoescu, directorul tehnic al SNIMVJ

În aceastã perioadã în zonã au loc ample lucrãri de introducere a sistemului de canalizare. ApaServ Valea Jiului executã lucrãrile de introducere a canalizãrii pânã la mina Petrila, acolo unde autoritãþile locale au obþinut avizul pentru a menþine câteva clãdiri. Lucrãrile se executã din dividendele pe care ApaServ Valea Jiului le-a

împãrþit, anul trecut, primãriilor. Primãria Petrila ar urma sã se mute în sediul administrativ al fostei mine ºi acolo vor fi ºi toate celelalte servicii ce þin de administraþia publicã localã. Monika BACIU


2 Actualitate

13 ani cu SMURD în Hunedoara S

MURD funcþioneazã în judeþul Hunedoara de 13 ani. Sub “pãlãria” Asociaþiei Salvital îºI desfãºoarã paramedicii SMURD activitatea. Judeþul Hunedoara a fost al doilea din þarã, dupã judeþul Mureº, unde a fost înfiinþat serviciul mobil de urgenþã ºi descarcerare. “Ziua SMURD în judeþul Hunedoara, instituitã de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara prin Hotãrârea nr. 30/2008, manifestare cu caracter judeþean, organizatã anual în data de 9 martie”, aratã cei de la SMURD Hunedoara. Anul acesta a fost unul tensionat pentru

Asociaþia Salvital. De la începutul anului, nouã primãrii din judeþ s-au retras din asociaþie. Primarii au invocat dificultãþile financiare pe care le au în a achita contribuþia faþã de asociaþie, ca urmare a modificãrilor aduse de Guvern Codului Fiscal. „Este prea mult spus rãzbunare. Cred cã este invidie, o înþelegere greºitã a

activitãþii acestor oameni care salveazã vieþi. Mi se pare anormal, ca toate cele nouã primãrii care s-au retras din asociaþie sunt conduse de liberali. Contribuþia de 50.000 de lei pe an nu mi se pare foarte mare. Îmi pare rãu cã, la 13 ani de la înfiinþarea Salvital, se întâmplã una ca asta. Este un complot al primarilor liberali

împotriva Asociaþiei Salvital. Nimeni, când salveazã vieþi, nu se uitã pe fruntea omului ce culoare politicã are. Este necesar ca activitatea asociaþiei sã continue pânã la preluarea ei de cãtre Ministerul de Interne. Din pãcate, se implicã foarte mult politicul aici”, a declarat Petru Mãrginean, preºedintele Asociaþiei Salvital, în cadrul unei

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018 conferinþe de presã. statutul asociaþiei au O astfel de intenþie aderat ulterior ºi a existat ºi la alte autoritãþi ale Petroºani. Dupã o administraþiei publice întâlnire la care au locale, instituþii publice participat paramedicii, ºi alte persoane dar ºi reprezentanþii juridice. Asociaþiei Salvital, În anul 2005, Consiliul Local al Adunarea Generalã a municipiului Petroºani asociaþiei a hotãrât a decis sã retragã înfiinþarea Serviciului proiectul. Luna Mobil de Urgenþã, trecutã, însã, Resuscitare ºi Consiliul Local al Descarcerare al municipiului Petroºani Judeþului Hunedoara a decis diminuarea (SMURD) ºi a propus contribuþiei cãtre membrilor asociaþiei Asociaþie. achiziþionarea unui Asociaþia Salvital numãr de cinci Hunedoara s-a înfiinþat ambulanþe de prim în data de 9 martie ajutor tip B2. Monika BACIU 2005 prin libera exprimare a NOU ÎN PETROªANI! voinþei de asociere a membrilor fondatori – autoritãþi ale z Consultaþii ORL z Audiometrie administonalã & vocalã z Protezãri auditive traþiei publi- Dr. PREDA MIHAI ce locale ºi z Cabinet ORL: Petroºani, Str. Aviatorilor 19E instituþii Programãri consultaþii: publice. La

VIDEO-ENDOSCOPIE NAS, GÂT, URECHI

0723-814806; 0254-540574

Hoþul din maxi-taxi a primit o pedeapsã de aproape 15 ani de închisoare TRADUCÃTOR I AUTORIZAT ndividul care a fãcut ravagii în Petroºani, poreclit ”spaima taximetriºtilor”, va sta în puºcãrie mai bine de 14 ani.

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

E-mail: cronicavj@gmail.com www.cronicavj.ro

Telefon: 0374.906.687

comercializeazã pentru dumneavoastrã

CRISTAL DE BOEMIA

Limbile ENGLEZÃ/ ITALIANÃ Petroºani, Telefon 0728890014

Alin Armeanu Constantin a fost condamnat pentru nu mai puþin de 11 spargeri la 14,8 ani de închisoare de judecãtorii petroºãneni. Decizia Judecãtoriei Petroºani nu este definitivã ºi poate fi atacatã de individ cu apel. În acest dosar a mai avut un complice, condamnat ºi el la aproape doi ani de închisoare pentru furt calificat. Armeanu a comis furturile pe raza Vãii Jiului, cu precãdere în Petroºani ºi Petrila, þintele lui fiind microbuzele de transport în comun ºi taxiurile. Recidivistul, de 33 de ani, se aflã în penitenciar ºi a fost prins în flagrant dupã ce a spart mai multe autovehicule într-o singurã noapte. Hoþul avea asupra lui

Cronica Vãii Jiului

PETROªANI

Prin magazinul alimentar nr. 16 Piaþa Agroalimentarã Petroºani instrumentele cu care acþiona: levier, ºurubelniþã, patent, mãnuºi, lanternã, rolã de bandã adezivã ºi chei pentru lacãte, dar ºi bunuri ºi sume de bani a cãror provenienþã nu o putea justifica. Bunurile sustrase din autoturisme au fost recuperate, dar prejudiciul total a fost cu mult mai mare pentru cã a avariat autovehiculele. Cei mai mulþi dintre pãgubiþi n-au mai avut pretenþii de la individ ºi nu s-au mai constitutit parte civilã în proces. Maximilian GÂNJU

Director:

z

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Colectivul de redactie: Ileana FIRÞULESCU ileana.firtulescu@yahoo.com

z

z Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) z Adina PÃDURARU PÃDURARU z Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) z Monika BACIU z Genu TUÞU

SORTIMENTE DIVERSE pentru toate gusturile ºi pentru toate ocaziile.

Vã aºteptãm sã ne treceþi pragul, acum, ºi pentru un

CRISTAL DE BOEMIA! 0735.183175

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE

Fotografiile marcate cu (T) Editat de S.C. MBD REPORTER reprezintã trucaje ºi trebuiesc tratate MEDIA SRL Petroºani ca atare. Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018

Avram Iancu a abandonat cursa de la Polul Nord

prima zi a de la ÎPolulncompetiþiei nord, la câteva

ore de la start, atletul din Valea Jiului Avram Iancu Marius a abandonat-o. El reuºise sã treacã de punctul 1 de control ºi trebuia sã ajungã la cel de al doilea. Potrivit site-ul oficial, alãturi de Avram Iancu a mai abandonat cursa ºi Didier da Costa. Imediat dupã ce a plecat din cursã, bibliotecarul din Petroºani a scris despre motivul ce l-a fãcut sã abandoneze. ”La km 11 al cursei, un <cuþit îmi sfârtecã> gamba piciorului drept, lateral stânga. Durerea a fost atât de mare încât nu pot sã o descriu. Din acel moment Tibi (n.r. Tiberiu Uºeriu) a reuºit sã se desprindã de mine. Am continuat deºi durerea era foarte mare. În 5 km mã ajunge din urmã Patrick. Nu pot reacþiona. Aº fi vrut! M-am oprit pentru o scurtã alimentare. Cele 2 minute care le-am petrecut în repaus, au fãcut cã plecarea sã fie chinuitoare. Doar dupã câteva sute de metri

am reuºit sã ies din starea de ºchiopãtare. Am înþeles cã rana e gravã. Totuºi, eram pe locul 3 în acel moment, iar gândul la o medalie pentru România m-a animat. Mi-am pãstrat poziþia pânã la primul punct de control, Artric Cicle, km 37 al cursei. Acolo mi-am luat un Tador, am încercat sã fac ceva pentru a-mi alina durerea. Am mâncat f rapid ºi am ieºit din punct cu aceeaºi poziþie, determinat sã o duc la capãt. Pornirea a fost la fel de complicatã, cu dureri. Pentru încã 10 km am reuºit sã pãstrez ecartul. Apoi am fost ajuns din urmã de 2-3 competitori. Ritmul meu de deplasare a devenit mult prea încet. Trecuserã 12 ore ºi am parcurs aproape 60 de km (în grafic pentru cei

70 per 24 de ore). Era noapte... am luat decizia sã dorm 2 -3 ore, sperând într-o recuperare. Nu gãseam un loc potrivit pentru a-mi monta kitul de somn. A trebuit sã trag în braþe, sprijinindu-mã pe piciorul stâng ºi trãgându-l pe celãlalt. Într-un final gãsesc un loc sigur unde nu puteam fi cãlcat de maºinã. Am început sã mã "gospodãresc ". În timp ce mã miºcãm ºchiopãtam de-a binelea. Am intrat în sacul de dormit ºi eram în deplinã siguranþã. Am mâncat, m-am hidratat ºi m-am pus la somn, cu timer-ul setat la 3 ore. Dupã o orã a apãrut o maºinã a organizatorilor. M-au întrebat dacã sunt în siguranþã. Rãspunsul a fost da. Am menþionat, însã, pãþania cu

piciorul. Medicul a dorit sã vadã piciorul. Când am ieºit din sac, primul pas pe care l-am fãcut a fost cumplit. La palpare s-a putut observa o durere evidentã în locul amintit , însã, nu a putut da un diagnostic precis. "It's up to you" (depinde de tine) mi-a zis doctorul. Atunci am fãcut vreo 50 de metri sã vãd ce simt. ªchiopãtam vizibil cu dureri mari. Mã cunosc! Am realizat cã rana nu este recuperabilã într-un timp scurt. Am ajuns în starea în care voinþa celor mai dârji oameni de pe planetã, cumulatã la un loc, nu m-ar fi putut duce pânã la linia de sosire, în TIMPUL IMPUS”, a explicat Avram Iancu. Pe primul loc este Tiberiu Uºeriu, cel care se aflã la cea de a treia încercare a sa, el fiind

Sentinþã finalã în dosarul cuarþului de la Uricani nstanþa urmeazã sã dea verdictul astãzi, I12 martie 2018, într-un dosar în care, în centrul atenþiei, este fostul prefect al Judeþului Hunedoara Costel Alic, dar care are ca scop clarificarea situaþiei zãcãmântului pur de cuarþ de la Uricani. Curtea de Apel Bucureºti a încheiat judecarea apelului din dosarul de delapidare al fostului prefect al judeþului Hunedoara, Costel Alic ºi urmeazã sã se pronunþe în acest caz.

În primã instanþã, la Tribunalul Bucureºti, fostul prefect al judeþului nostru a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare ºi pe o perioadã de doi ani i s-a interzis exercitarea anumitor drepturi civile. Instanþa a stabilit cã fostul prefect este acuzat de constituirea de grup infracþional organizat, alãturi de Teodor Nicolãescu, fost preºedinte al Bãncii Române de Scont (BRS), Rãzvan Haritonovici, fost preºedinte al Astra Asigurãri SA, Lucian Burghelea, fostul ºef al

singurul român care a mai rãmas în aceastã cursã extremã. România este a doua þarã cu un numãr de 4 participanþi la aceast ultramaratonul Arctic, dupã Zimbabwe cu 6 participanþi. În competiþie sunt acum Levente Polgar, Tiberiu Uºeriu ºi Florina Iofcea. Tibi Uºeriu a ajuns primul la Punctul de Control nr. 1, Cercul Artic, situat la 36 km de linia de start. El a plecat imediat spre al doilea punct de control, James Creek, distanþa fiind de 78 km. Ultramaratonistul

bistriþean încearcã sã câºtige pentru a treia oarã consecutiv cea mai durã cursã din lume folosind tactica de succes de la precedentele ediþii: start în forþã, avans cât mai mare faþã de urmãritori. Levente Polgar a apãsat butonul SOS la km 110, el fiind singura persoanã cu handicap înscrisã în aceastã cursã, însã, a motivat gestul prin faptul cã vântul era foarte puternic ºi l-a aruncat de mai multe ori, cu tot cu sanie, de pe traseu. Diana MITRACHE

Sindicatul Muntele îºi cere reprezentativitatea

S

indicatul Muntele solicitã instanþei sã îi se recunoascã reprezentativitatea la nivelul Complexului Energetic Hunedoara. biroului plasamente de la Astra Asigurãri Costel Alic a garantat un împrumut la bancar sus amintitã cu zãcãmântul pur de cuarþ de la Uricani, în calitatea sa de administrator al Romcuarþ, societate care avea licenþa de exploatare a acestuia. Diana MITRACHE

Darius Câmpean este noul reprezentant legal al Sindicatului Muntele, el fiind ales preºedinte în urma votului din data de 22 februarie. Instanþa de la Petroºani a fixat termen de judecatã pentru data de 15 martie. Astfel, în cursul acestei sãptãmâni, instanþa va decide dacã Sindicatul Muntele este

reprezentativ la nivelul societãþii energetice. Sindicatul Muntele este condus de Darius Câmpean (preºedinte), Alin Sin (preºedinte executiv) ºi Dorin Vezure (secretar general). Sindicatul Muntele a obþinut reprezentativitatea la nivelul Complexului Energetic Hunedoara în anul 2014. Monika BACIU


4 Actualitate

Sfârºit de sãptãmânã cu veterani S

fârºitul de sãptãmânã va aduce, în Straja, cea mai aºteptatã competiþie sportivã în rândul veteranilor. Aºa cum îi spune numele, în acest weekend în staþiunea montanã va avea loc o nouã ediþie a Cupei Veteranilor.

Primãria municipiului Lupeni este cooranizator al competiþiei, alãturi de Comexim R Lupeni. În acest sens, edilii de la Lupeni au alocat 10.000 de lei, iar din suma de 5,504.2 deja au achiziþionat cele necesare pentru desfãºurarea în bune condiþii a concursului dedicat veteranilor schiului. “Anual, Cupa Veteranilor, competiþie rezervatã seniorilor schiori a atras iubitori ai sporturilor de iarnã precum ºi turiºti din întreaga þarã. Urmare a acestei tradiþii, s-a ajuns practic la organizarea în acest an a ediþiei cu numãrul XLVII a acestei competiþii rezervate schiorilor veterani. În anul 2018, competiþia se doreºte a se organiza în perioada 16-18 mar-

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018

tie fiind implicatã ca în fiecare an ºi Asociaþia Veteranilor Sportivi Straja Lupeni. Conform tradiþiei, în cadrul Cupei Veteranilor se vor organiza probe de schi fond ºi schi alpin pe diferite grupe de vârstã precum ºi festivitatea de premiere ºi Balul Veteranilor”, spune Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni. Este cea mai longevivã competiþie de schi din þarã. Anul acesta Cupa Veteranilor ajunge la ediþia cu numãrul 47. Potrivit organizatorilor, cel mai tânãr concurent nu va trebui sã aibã sub 60 de ani.

tãmâni la Straja, iar veteranii, care de zeci de ani vin aici promit ºi acum sã ne demonstreazã cã distracþia nu are vârstã. Sunt oameni în vârstã, care aici au învãþat sã schieze, pe vremea când, ca sã alunece la vale, foloseau doage, iar acum, cel mai vârstnic concurent va fi moº ªtefan. El are 101

L

a 101 ani pe schiuri

Cupa veteranilor are loc, la finele acestei sãp-

ani, împliniþi în luna octombrie a anului trecut ºi o poveste ce nu poate fi decât amuzantã, când þi-o spune el. Acum joacã în reclame la tv ºi sâmbãtã va fi pe doage. „Între 16 ºi 18 martie va fi Cupa Veteranilor, unde vor veni schiori veterani din toatã þara ºi pentru care vom avea ºi foarte multe surprize. Vom avea ºi un concurent de 101 ani”, spune Emil Pãrãu, care nu dezvãluie mai mult, dar promite cã Straja va rãsuna de ritmuri vechi de zeci de ani. Nimeni nu îi întrece la mãiestrie, nimeni nu le ia clasamentul, care, la cei trecuþi de 60 de ani este fãcut la marea precizie, pentru cã nici unul nu e mai bun ca celãlalt. ªi asta de când se ºtiu ei. Sunt toþi trecuþi de 60 de ani, iar unii aveau doar 7 ani când au urcat prima datã. Emil Pãrãu este cel care îi adunã, an de an, ºi îi cazeazã în Straja, iar serile de carnaval, cu muzicã veche ºi amintiri depãnate la ºemineu sunt tot ce conteazã dupã ce veteranii îºi dau jos clãparii. Diana MITRACHE Monika BACIU

Campanie pentru Planeta care surprinde deºeuri electrice în Filmul ultimele clipe ale celei mai vechi Valea Jiului exploatãri de huilã din

Î

ntâi Petrila, apoi, la finele sãptãmânii trecute, Vulcanul ºi în aceastã sãptãmânã Petroºaniul. Aceasta este ordinea în care Ro-Rec adunã deºeurile electrice ºi electronice din Valea Jiului. Electrocasnicele vechi, aparatele electronice ºi toate deºeurile electrice ºi electronice pot fi colectate, la finele acestei sãptãmâni, la Petroºani. Dacã aveþi astfel de aparate, le puteþi duce la punctele de colectare ºi, mai apoi sã participaþi la o tombolã. Organizatorii campaniei – autoritãþile locale ºi Serviciul Local de Colectare Hunedoara oferã cetãþenilor servicii gratuite de colectare a deºeurilor electrice. Acþiunea are ºi caracter educativ cu privire la importanþa colectãrii aparatelor electrice vechi sau

stricate, fiind susþinutã de Asociaþia Românã pentru Reciclare – RoRec. Campania se va desfãºura la Petroºani sâmbãtã 17.martie sub sloganul “Locul deºeurilor nu este acasã” Dacã doriþi sã participaþi la aceastã acþiune, sunteþi invitaþi sã depuneþi acest tip de deºeu la punctele de colectare din localitate, amenajate: în fata Casei de Culturã, în Piaþa Dacia, sau direct la maºina de colectare ce va trece prin toate cartierele ºi îºi va face simþitã prezenþa. Diana MITRACHE

Pericol iminent de avalanºã

M

ii de oameni au venit în week-end-ul trecut în staþiunile de munte din Valea Jiului, Straja ºi Parâng. Salvamotiºtii le-au recomandat, însã, mare prudenþã, pentru cã pericolul avalanºelor este iminent. Vremea s-a încãlzit simþitor, iar aderenþa stratului de zãpadã este slabã, aºa încât, la orice miºcare greºitã se pot produce

evenimente nedorite. Situaþia rãmâne valabilã ºi în aceastã sãptãmânã, pentru cei care continuã sã rãmânã la munte, „Celor care vor întreprinde acþiuni în zonã înaltã la peste 1300 m altitudine, le recomand o foarte mare precauþie, pentru cã din cauza schimbãrilor termice, stratul de zãpadã nu are coeziune la nivel de structurã ºi poate declasa avalanºe. Alunecarea de zãpadã este mai mult decât iminent pe unghiu-

rile de pantã între 25 ºi 35 de grade. Foarte, foarte mare atenþie recomandãm, atunci când abordarea pe vârf a corniºelor”, a spus George Resiga, salvamontist la Straja. Salvamontiºtii, jandarmii ºi reprezentanþii ISU au avut zilele trecute o întâlnire la Vulcan, în Valea Jiului, pentru a cere autoritãþilor locale sã adopte hotãrâri de consiliu prin care sã poatã fi sancþionaþi cei care nu respectã avertismentele salvamontiºtilor, sau ale jandarmilor montani. Totul, cu scopul de a nu pune în pericol ºi viaþa salvatorilor. Se întâmplã evenimente nedorite, iar salvatorii sunt puºi ºi ei în pericol de turiºtii care nu înþeleg sã se echipeze corespunzãtor ºi sã nu foloseascã traseele pericolase. Diana MITRACHE

Petrila, la premiile Gopo

Valea Jiului, „Planeta Petrila” este nominalizat de mai multe ori la Premiile Gopo.

Pelicula are 4 nominalizãri la Premiile Gopo, a câºtigat Premiul Publicului la TIFF, Premiul Juriului la Apricot Tree Ujan Internaþional Film Festival (Armenia), Premiul Black Sea Docs la Pelicam ºi a fost proiectat în festivaluri din Olanda, Canada, Franþa, Ucraina,

Germania, Slovenia, Rusia, Bosnia, Austria, Ungaria, Moldova. A fost co-produs ºi difuzat de HBO România. Este cel mai vizionat film documentar în cinematografele din România, în 2017. Nominalizãrile la Premiile Gopo sunt pentru: cea mai bunã

imagine (Andrei Dascalescu); cel mai bun montaj (Mircea Olteanu, ªtefan Pârlog, Andrei Dascalescu); cea mai bunã muzicã originalã (Mr.Jurjak, Ana Dubyk); cel mai bun film documentar. „Mã bucur foarte mult ºi cred cã nominalizãrile acestea merg exact pe

ceea ce a fost de valoare în film. O nominalizare pentru muzicã, una pentru imagine, pentru montaj, foarte bun ºi pentru cel mai bun film documentar. Sper ca din toate, mãcar 5 premii sã luãm”, a spus Ion Barbu, artistul din rolul central al documentarului realizat de Andrei

Dãscãlescu la Petrila. ªi dupã lansarea filmului, Barbu spune cã a vãzut în Petrila mulþi turiºti, care au venit sã vadã locul în care s-a realizat acest documentar, iar brandul nãscut astfel, este, în opinia artistului plastic, ºansa oraºului. „Planeta Petrila pentru Petrila este ºansa nr 1 a oraºului. Acest brand impus ar putea sã scoatã Petrila din ce a intrat dupã decesul minei ºi apoi al minei Lonea, care trage sã moarã. ªansa oraºului stã în Planetã Petrila. Sunt tot mai mulþi oameni care vin sã viziteze Petrila acum, sã se întâlneascã cu atmosfera din acest film, de pe planetã. Este un câºtig care

Ziua Mondialã a apei sub auspiciile poluãrii excesive

T

opirea zãpezilor scoate la ivealã cât de mare este poluarea naturii. Tone de deºeuri pot fi acum observate pe albiile apelor ºi în apropierea lor, iar Apele Române spun cã, pânã la sãrbãtoarea dedicatã apei, pornesc campania de informare a oamenilor. Vor merge pe cursuri de apã, în ºcoli ºi vor demara campanii în media, aºa încât apele sã nu mai fie poluate. „În 22 martie, ca în fiecare an, se sãrbãtoreºte Ziua Mondialã a Apei. În 2018, tema este Apã ºi Naturã ºi, ca în fiecare an, prin proprii salariaþi, ne vom face campanii pe cursurile administrate de noi, cele mari, din afara localitãþilor ºi o

sã avem ºi prezenþã în ºcoli ºi mass-media”, a spus Sorin Corici, ºeful Sistemului Hidrotehnic Ape Jiu. Mai mult, în perioada urmãtoare demareazã o campanie de verificare a albiilor râurilor ce trec prin localitãþi ºi care, sunt ºi ele extrem de poluate. „Ca în fiecare an, existã o comisie, realizatã la

Deficit de peste 500 de mii de lei la Uricani raºul Uricani este singurul din Valea O Jiului care pânã la aceastã orã nu are un buget de venituri ºi cheltuieli aprobat. Dupã analize minuþioase, edilii de la Uricani anunþã cã documentul urmeazã a fi aprobat. Bugetul localitãþii este structurat pe pierderi. Documentul aratã un deficit de peste 500 de mii de lei. “Bugetul local al oraºului Uricani pe anul

nivel de Prefecturã, din care fac parte specialiºti de la Gardã de Mediu, Apele Române, Inspecþia Apelor ºi ISU. Facem controale pe cursurile de apã ºi vom urmãri eventualele blocaje, ce se pot forma în caz de viituri, rigole, ºanþuri, cursurile de apã mici, ca sã fie degajate ºi sã nu avem de-a face cu

2018 se stabileºte la venituri în sumã de 50.409,47 mii lei, iar la cheltuieli în sumã de 50.952,67 mii lei, cu un deficit de 543,20 mii lei ºi este defalcat în secþiunile funcþionare la venituri în suma de 9.469 mii lei ºi la cheltuieli în sumã de 9.469 mii lei ºi dezvoltare la venituri în sumã de 40.940,47 mii lei ºi la cheltuieli în sumã de 41.483,67 mii lei”, aratã proiectul de buget al oraºului Uricani. Cu toate cã bugetul este structurat pe deficit, autoritãþile locale de la Uricani au prevãzut ºi investiþii pentru acest an. Autoritãþile locale de la Uricani au pierdut o sumã importantã de bani ca urmare a modificãrilor aduse Codului Fiscal. În plus, veniturile la buget s-au redus ºi ca urmare a închiderii minei Uricani, la finalul anului trecut. Monika BACIU

gunoaie, pentru cã acestea produc inundaþii. Aprilie vrem sã fie lunã curãþeniei ”, a mai adãugat ºeful SH Ape Jiu. Cei care aruncã deºeuri în apã sunt pasibili de amenzi, iar sumele nu sunt deloc neglijabile. Din pãcate, însã, singurii care le încaseazã sunt cei din administraþia localã, pentru cã aproape niciunul dintre vinovaþi nu poate fi prins în flagrant. „Amenzile pot sã înceapã

trebuie exploatat foarte bine ºi sper ca odatã cu revitalizarea culturalã a minei, practic sã îºi înceapã destinul ei fericit”, afirmã Ion Barbu. De altfel, Ion Barbu s-a întâlnit cu o trupã din Ungaria, care vrea sã facã un film pe care ulterior sã îl prezinte la festivalul de film din Veneþia. Barbu are deja propunerea sã joace în acest film. Diana MITRACHE

de la 30.000 de lei, pânã la 80.000 de lei. Putem sã îi amendãm pe oameni dacã îi prindem în flagrant, sau se pot da amenzi celor care administreazã aceste cursuri de apã, în speþã, pentru cele ce trec prin localitãþi, sarcina cade pe primãriile din zonã ºi sunt ºi operatorii economici din zonele respective. Asta, mai ales cã ne creeazã mari probleme textilele aruncate în ape ºi care, la viituri, duc la inundaþii, ca ºi PET-urile”, a conchis Sorin Corici. Diana MITRACHE


4 Actualitate

Sfârºit de sãptãmânã cu veterani S

fârºitul de sãptãmânã va aduce, în Straja, cea mai aºteptatã competiþie sportivã în rândul veteranilor. Aºa cum îi spune numele, în acest weekend în staþiunea montanã va avea loc o nouã ediþie a Cupei Veteranilor.

Primãria municipiului Lupeni este cooranizator al competiþiei, alãturi de Comexim R Lupeni. În acest sens, edilii de la Lupeni au alocat 10.000 de lei, iar din suma de 5,504.2 deja au achiziþionat cele necesare pentru desfãºurarea în bune condiþii a concursului dedicat veteranilor schiului. “Anual, Cupa Veteranilor, competiþie rezervatã seniorilor schiori a atras iubitori ai sporturilor de iarnã precum ºi turiºti din întreaga þarã. Urmare a acestei tradiþii, s-a ajuns practic la organizarea în acest an a ediþiei cu numãrul XLVII a acestei competiþii rezervate schiorilor veterani. În anul 2018, competiþia se doreºte a se organiza în perioada 16-18 mar-

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018

tie fiind implicatã ca în fiecare an ºi Asociaþia Veteranilor Sportivi Straja Lupeni. Conform tradiþiei, în cadrul Cupei Veteranilor se vor organiza probe de schi fond ºi schi alpin pe diferite grupe de vârstã precum ºi festivitatea de premiere ºi Balul Veteranilor”, spune Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni. Este cea mai longevivã competiþie de schi din þarã. Anul acesta Cupa Veteranilor ajunge la ediþia cu numãrul 47. Potrivit organizatorilor, cel mai tânãr concurent nu va trebui sã aibã sub 60 de ani.

tãmâni la Straja, iar veteranii, care de zeci de ani vin aici promit ºi acum sã ne demonstreazã cã distracþia nu are vârstã. Sunt oameni în vârstã, care aici au învãþat sã schieze, pe vremea când, ca sã alunece la vale, foloseau doage, iar acum, cel mai vârstnic concurent va fi moº ªtefan. El are 101

L

a 101 ani pe schiuri

Cupa veteranilor are loc, la finele acestei sãp-

ani, împliniþi în luna octombrie a anului trecut ºi o poveste ce nu poate fi decât amuzantã, când þi-o spune el. Acum joacã în reclame la tv ºi sâmbãtã va fi pe doage. „Între 16 ºi 18 martie va fi Cupa Veteranilor, unde vor veni schiori veterani din toatã þara ºi pentru care vom avea ºi foarte multe surprize. Vom avea ºi un concurent de 101 ani”, spune Emil Pãrãu, care nu dezvãluie mai mult, dar promite cã Straja va rãsuna de ritmuri vechi de zeci de ani. Nimeni nu îi întrece la mãiestrie, nimeni nu le ia clasamentul, care, la cei trecuþi de 60 de ani este fãcut la marea precizie, pentru cã nici unul nu e mai bun ca celãlalt. ªi asta de când se ºtiu ei. Sunt toþi trecuþi de 60 de ani, iar unii aveau doar 7 ani când au urcat prima datã. Emil Pãrãu este cel care îi adunã, an de an, ºi îi cazeazã în Straja, iar serile de carnaval, cu muzicã veche ºi amintiri depãnate la ºemineu sunt tot ce conteazã dupã ce veteranii îºi dau jos clãparii. Diana MITRACHE Monika BACIU

Campanie pentru Planeta care surprinde deºeuri electrice în Filmul ultimele clipe ale celei mai vechi Valea Jiului exploatãri de huilã din

Î

ntâi Petrila, apoi, la finele sãptãmânii trecute, Vulcanul ºi în aceastã sãptãmânã Petroºaniul. Aceasta este ordinea în care Ro-Rec adunã deºeurile electrice ºi electronice din Valea Jiului. Electrocasnicele vechi, aparatele electronice ºi toate deºeurile electrice ºi electronice pot fi colectate, la finele acestei sãptãmâni, la Petroºani. Dacã aveþi astfel de aparate, le puteþi duce la punctele de colectare ºi, mai apoi sã participaþi la o tombolã. Organizatorii campaniei – autoritãþile locale ºi Serviciul Local de Colectare Hunedoara oferã cetãþenilor servicii gratuite de colectare a deºeurilor electrice. Acþiunea are ºi caracter educativ cu privire la importanþa colectãrii aparatelor electrice vechi sau

stricate, fiind susþinutã de Asociaþia Românã pentru Reciclare – RoRec. Campania se va desfãºura la Petroºani sâmbãtã 17.martie sub sloganul “Locul deºeurilor nu este acasã” Dacã doriþi sã participaþi la aceastã acþiune, sunteþi invitaþi sã depuneþi acest tip de deºeu la punctele de colectare din localitate, amenajate: în fata Casei de Culturã, în Piaþa Dacia, sau direct la maºina de colectare ce va trece prin toate cartierele ºi îºi va face simþitã prezenþa. Diana MITRACHE

Pericol iminent de avalanºã

M

ii de oameni au venit în week-end-ul trecut în staþiunile de munte din Valea Jiului, Straja ºi Parâng. Salvamotiºtii le-au recomandat, însã, mare prudenþã, pentru cã pericolul avalanºelor este iminent. Vremea s-a încãlzit simþitor, iar aderenþa stratului de zãpadã este slabã, aºa încât, la orice miºcare greºitã se pot produce

evenimente nedorite. Situaþia rãmâne valabilã ºi în aceastã sãptãmânã, pentru cei care continuã sã rãmânã la munte, „Celor care vor întreprinde acþiuni în zonã înaltã la peste 1300 m altitudine, le recomand o foarte mare precauþie, pentru cã din cauza schimbãrilor termice, stratul de zãpadã nu are coeziune la nivel de structurã ºi poate declasa avalanºe. Alunecarea de zãpadã este mai mult decât iminent pe unghiu-

rile de pantã între 25 ºi 35 de grade. Foarte, foarte mare atenþie recomandãm, atunci când abordarea pe vârf a corniºelor”, a spus George Resiga, salvamontist la Straja. Salvamontiºtii, jandarmii ºi reprezentanþii ISU au avut zilele trecute o întâlnire la Vulcan, în Valea Jiului, pentru a cere autoritãþilor locale sã adopte hotãrâri de consiliu prin care sã poatã fi sancþionaþi cei care nu respectã avertismentele salvamontiºtilor, sau ale jandarmilor montani. Totul, cu scopul de a nu pune în pericol ºi viaþa salvatorilor. Se întâmplã evenimente nedorite, iar salvatorii sunt puºi ºi ei în pericol de turiºtii care nu înþeleg sã se echipeze corespunzãtor ºi sã nu foloseascã traseele pericolase. Diana MITRACHE

Petrila, la premiile Gopo

Valea Jiului, „Planeta Petrila” este nominalizat de mai multe ori la Premiile Gopo.

Pelicula are 4 nominalizãri la Premiile Gopo, a câºtigat Premiul Publicului la TIFF, Premiul Juriului la Apricot Tree Ujan Internaþional Film Festival (Armenia), Premiul Black Sea Docs la Pelicam ºi a fost proiectat în festivaluri din Olanda, Canada, Franþa, Ucraina,

Germania, Slovenia, Rusia, Bosnia, Austria, Ungaria, Moldova. A fost co-produs ºi difuzat de HBO România. Este cel mai vizionat film documentar în cinematografele din România, în 2017. Nominalizãrile la Premiile Gopo sunt pentru: cea mai bunã

imagine (Andrei Dascalescu); cel mai bun montaj (Mircea Olteanu, ªtefan Pârlog, Andrei Dascalescu); cea mai bunã muzicã originalã (Mr.Jurjak, Ana Dubyk); cel mai bun film documentar. „Mã bucur foarte mult ºi cred cã nominalizãrile acestea merg exact pe

ceea ce a fost de valoare în film. O nominalizare pentru muzicã, una pentru imagine, pentru montaj, foarte bun ºi pentru cel mai bun film documentar. Sper ca din toate, mãcar 5 premii sã luãm”, a spus Ion Barbu, artistul din rolul central al documentarului realizat de Andrei

Dãscãlescu la Petrila. ªi dupã lansarea filmului, Barbu spune cã a vãzut în Petrila mulþi turiºti, care au venit sã vadã locul în care s-a realizat acest documentar, iar brandul nãscut astfel, este, în opinia artistului plastic, ºansa oraºului. „Planeta Petrila pentru Petrila este ºansa nr 1 a oraºului. Acest brand impus ar putea sã scoatã Petrila din ce a intrat dupã decesul minei ºi apoi al minei Lonea, care trage sã moarã. ªansa oraºului stã în Planetã Petrila. Sunt tot mai mulþi oameni care vin sã viziteze Petrila acum, sã se întâlneascã cu atmosfera din acest film, de pe planetã. Este un câºtig care

Ziua Mondialã a apei sub auspiciile poluãrii excesive

T

opirea zãpezilor scoate la ivealã cât de mare este poluarea naturii. Tone de deºeuri pot fi acum observate pe albiile apelor ºi în apropierea lor, iar Apele Române spun cã, pânã la sãrbãtoarea dedicatã apei, pornesc campania de informare a oamenilor. Vor merge pe cursuri de apã, în ºcoli ºi vor demara campanii în media, aºa încât apele sã nu mai fie poluate. „În 22 martie, ca în fiecare an, se sãrbãtoreºte Ziua Mondialã a Apei. În 2018, tema este Apã ºi Naturã ºi, ca în fiecare an, prin proprii salariaþi, ne vom face campanii pe cursurile administrate de noi, cele mari, din afara localitãþilor ºi o

sã avem ºi prezenþã în ºcoli ºi mass-media”, a spus Sorin Corici, ºeful Sistemului Hidrotehnic Ape Jiu. Mai mult, în perioada urmãtoare demareazã o campanie de verificare a albiilor râurilor ce trec prin localitãþi ºi care, sunt ºi ele extrem de poluate. „Ca în fiecare an, existã o comisie, realizatã la

Deficit de peste 500 de mii de lei la Uricani raºul Uricani este singurul din Valea O Jiului care pânã la aceastã orã nu are un buget de venituri ºi cheltuieli aprobat. Dupã analize minuþioase, edilii de la Uricani anunþã cã documentul urmeazã a fi aprobat. Bugetul localitãþii este structurat pe pierderi. Documentul aratã un deficit de peste 500 de mii de lei. “Bugetul local al oraºului Uricani pe anul

nivel de Prefecturã, din care fac parte specialiºti de la Gardã de Mediu, Apele Române, Inspecþia Apelor ºi ISU. Facem controale pe cursurile de apã ºi vom urmãri eventualele blocaje, ce se pot forma în caz de viituri, rigole, ºanþuri, cursurile de apã mici, ca sã fie degajate ºi sã nu avem de-a face cu

2018 se stabileºte la venituri în sumã de 50.409,47 mii lei, iar la cheltuieli în sumã de 50.952,67 mii lei, cu un deficit de 543,20 mii lei ºi este defalcat în secþiunile funcþionare la venituri în suma de 9.469 mii lei ºi la cheltuieli în sumã de 9.469 mii lei ºi dezvoltare la venituri în sumã de 40.940,47 mii lei ºi la cheltuieli în sumã de 41.483,67 mii lei”, aratã proiectul de buget al oraºului Uricani. Cu toate cã bugetul este structurat pe deficit, autoritãþile locale de la Uricani au prevãzut ºi investiþii pentru acest an. Autoritãþile locale de la Uricani au pierdut o sumã importantã de bani ca urmare a modificãrilor aduse Codului Fiscal. În plus, veniturile la buget s-au redus ºi ca urmare a închiderii minei Uricani, la finalul anului trecut. Monika BACIU

gunoaie, pentru cã acestea produc inundaþii. Aprilie vrem sã fie lunã curãþeniei ”, a mai adãugat ºeful SH Ape Jiu. Cei care aruncã deºeuri în apã sunt pasibili de amenzi, iar sumele nu sunt deloc neglijabile. Din pãcate, însã, singurii care le încaseazã sunt cei din administraþia localã, pentru cã aproape niciunul dintre vinovaþi nu poate fi prins în flagrant. „Amenzile pot sã înceapã

trebuie exploatat foarte bine ºi sper ca odatã cu revitalizarea culturalã a minei, practic sã îºi înceapã destinul ei fericit”, afirmã Ion Barbu. De altfel, Ion Barbu s-a întâlnit cu o trupã din Ungaria, care vrea sã facã un film pe care ulterior sã îl prezinte la festivalul de film din Veneþia. Barbu are deja propunerea sã joace în acest film. Diana MITRACHE

de la 30.000 de lei, pânã la 80.000 de lei. Putem sã îi amendãm pe oameni dacã îi prindem în flagrant, sau se pot da amenzi celor care administreazã aceste cursuri de apã, în speþã, pentru cele ce trec prin localitãþi, sarcina cade pe primãriile din zonã ºi sunt ºi operatorii economici din zonele respective. Asta, mai ales cã ne creeazã mari probleme textilele aruncate în ape ºi care, la viituri, duc la inundaþii, ca ºi PET-urile”, a conchis Sorin Corici. Diana MITRACHE


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018

Rata ºomajului, în scãdere R

ata ºomajului la nivel naþional a fost de 3,99% la sfârºitul lunii ianuarie, în scãdere cu 0,03 puncte procentuale (pp) faþã de luna anterioarã ºi cu 0,81 pp faþã de luna ianuarie 2017, fiind ºi cea mai micã din ultimii 25 de ani, raportat la aceeaºi lunã, informeazã Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM).

ilor teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã, 74.343 primeau indemnizaþie de ºomaj. Comparativ cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a crescut de la 4,23% în luna decembrie 2017, la 4,24%, iar rata ºomajului feminin a scãzut de la 3,76% în luna decembrie 2017, la 3,70%. La finele lunii ianuarie, în

funcþie de mediul de rezidenþã, 99.582 de ºomeri proveneau din mediul urban, iar 249.381 de ºomeri din mediul rural. Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40 - 49 de ani (102.553), urmaþi de cei din grupa de vârstã 30 - 39 de ani (69.535), la polul opus aflându-se persoanele între 25 - 29 de ani (23.247). "Referitor la structura ºomajului dupã nivelul de instruire, ºomerii fãrã studii ºi cei cu nivel de instruire primar aveau ponderea cea mai mare în totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele ANOFM (35,65%). ªomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezentau 29,86% din totalul ºomerilor înregistraþi, cei cu nivel de studii liceal, post-liceal ºi profesional, 29,73%, iar cei cu studii universitare 4,76%", precizeazã comunicatul ANOFM.

Municipiul Vulcan a rãmas fãrã cãldurã în week-end

omplexul C Energetic Hunedoara a

Poliþiºtii locali îºi continuã acþiunile preventive

anunþat întreruperea furnizãrii agentului termic în municipiul Vulcan, pânã luni seara, cel mai devreme.

Petroºani pentru a clarifica situaþia. Dacã dã curs invitaþiei ºi-ºi recunoaºte vina, cel în culpã primeºte doar un avertisment ºi la a doua abatere este amendat contravenþional. Cei care nu se prezintã sunt identificaþi ºi sancþionaþi cu amendã, la fel ºi cei care puºi în faþa probelor nu-ºi recunosc vina”, spun poliþiºtii. Cei mai mulþi ºoferi se conformeazã ºi scapã cu mustrare. Maximilian GÂNJU

Motivul este legat tot de infrastructura prin care este transportat agentul ce vine de la Paroºeni. Potrivit unui comunicat remis presei, „Pentru remedierea spãrturii depistate la reþeaua de termoficare în zona Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din Municipiul Vulcan, unde se subtraverseazã DN 66 A, suntem nevoiþi sã sistãm furnizarea agentului termic în intervalul 9 martie ora 12.00 -

Dintre cele 348.963 persoane înregistrate în evidenþele agenþi-

oliþiºtii locali au reluat acþiunile P prin care încearcã sã-i

convingã pe ºoferi sã nu-ºi mai parcheze autoturismele în colþul intersecþiilor, pe spaþiile verzi ori în locuri în care staþionarea este interzisã. Prima etapã a campaniei derulatã în municipiul Petroºani a avut rol preventiv ºi cei prinºi în ilegalitate scãpau doar cu avertismente, dacã îºi recunoºteau vina ºi îºi

luau angajamentul cã vor respecta legislaþia. Acum s-a trecut ºi la sancþiuni iar echipele aflate în patrulare au serios de muncã. ”Este o acþiune prin care se conducãtorul

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI VULCAN - ANUNÞ PUBLICITAR Primãria municipiului Vulcan organizeazã licitaþie publicã în data de 26.03.2018, ora 10.00, la sediul Primãriei Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii locurilor de parcare pentru autoturisme, din parcãrile de reºedinþã amenajate pe b-dul Mihai Viteazu, zona bl. 1M-P.T.11, parcãri rãmase libere în urma licitaþiei publice organizate în data de 05.02.2018, respectiv parcelele nr.10, 29, 30, 31, 35, 45, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59. Licitaþia se organizeazã în baza H.C.L. nr. 46/2017, preþul de pornire al licitaþiei va fi de

auto este atenþionat cã nu procedeazã corect. Pe parbrizul autoturismului parcat ilegal i se lipeºte o notificare, i se face o fotografie ºi proprietarul este invitat la Poliþia Localã

10 lei/ loc parcare/lunã, pentru parcãrile amenajate în zonã, conform anexei 2. Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei. Caietul de sarcini al licitaþiei se poate procura de la sediul Primãriei municipiului Vulcan, Direcþia Administrarea Domeniului Public ºi Privat, camera 32, începând cu data de 15.03.2018. Taxa de participare la licitaþie este de 20 lei. Garanþia de participare la licitaþie este de 20 lei. Condiþii de participare: Nu se acceptã ofertanþii care înregistreazã datorii la plata impozitului pe proprietate, deþin garaj, curte cu posibilitate de parcare sau loc de parcare închiriat pe domeniul public, cu excepþia persoanelor care deþin în proprietate mai multe autoturisme. Ofertele se depun la sediul Primãriei municipiului Vulcan pânã la data de 23.03.2018, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine de la Direcþia Administrarea Domeniului Public ºi Privat al Primãriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254/570340 interior 214, zilnic între orele10.00– 14.00. PRIMAR, Gheorghe Ile

12 martie ora 20.00”, spun responsabilii cu informarea publicã din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. În fapt, pânã marþi spre dimineaþã, vor fi afectaþi consumatorii de energie termicã racordaþi la PT 8, PT 10, PT 11 ºi Sediul SC Pregoterm SA Vulcan. În funcþie de evoluþia lucrãrilor, orice modificare a programului de întrerupere a furnizãrii agentului termic va fi comunicatã operativ, prin dispecer . Complexul Energetic Hunedoara este nevoit sã opreascã furnizarea din astfel de motive, pentru cã spãrturile sunt frecvente ºi reþeaua extrem de deterioratã. Diana MITRACHE


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018

Un adolescent din trei se aflã sub nivelul de bazã al cunoºtinþelor U

n adolescent român din trei se aflã sub nivelul de bazã al cunoºtinþelor necesare pentru citit ºi pentru matematicã, iar extinderea tehnologiei în tot mai multe domenii riscã sã lase în urmã lucrãtorii necalificaþi, se aratã într-un raport al Bãncii Mondiale. Conform sursei citate, extinderea tehnologiei în tot mai multe domenii riscã sã lase în urmã cele mai sãrace naþiuni ale Europei, dar ºi lucrãtorii necalificaþi, adâncind ºi mai mult discrepanþele economice la nivelul Uniunii Europene. 'Tehnologia genereazã beneficii pentru cei cu venituri mari ºi

pentru cele mai avansate companii aflate în regiunile prospere, însã riscã sã sporeascã rata ºomajului ºi sã împingã ºi mai mulþi oameni într-o stare de sãrãcie, în unele dintre zonele cele mai defavorizate ale Europei. În ultimii 15 ani, numãrul de meserii ce implicã muncã fizicã a scãzut în UE cu peste 15%, în timp ce meseriile ce implicã analizã ºi creativitate au crescut cu acelaºi procentaj. Aceastã tendinþã este în curs de creºtere. Raportul recomandã decidenþilor politici sã-ºi intensifice eforturile de creºtere a competenþelor lucrãtorilor, pregãtindu-i pentru noi ocupaþii, pe o piaþã a muncii care evolueazã rapid', se aratã în document.

Nu-i pericol de inundaþii pe Valea Jiului ncãlzirea bruscã a vremii nu va provoca Îinundaþii în zona Vãii Jiului.

Responsabilii sistemului hidrografic din regiunea de sud a judeþului Hunedoara spun cã apele au crescut maxim cu un centimetru ºi nu vor fi creºteri mari în zilele urmãtoare, în ciuda vremii care va produce topirea

Raportul mai sugereazã cã birocraþia împovãrãtoare trebuie eliminatã pentru a permite firmelor sã-ºi valorifice întregul potenþial ºi pentru a putea beneficia de tranziþia spre tehnologie. 'Discrepanþele crescânde dintre statele din nord ºi cele din sud înregistrate la nivelul productivitãþii în ultimele douã decenii ilustreazã provocãrile imediate cu care se confruntã Europa. În perioada scursã de la sfârºitul anilor 1990 ºi pânã în prezent, creºterea productivitãþii a înregistrat o decelerare de la 2% la 1,5% în Europa de Nord, în timp ce în Europa de Sud decelerarea a fost de douã ori mai rapidã. Educaþia de

zãpezilor. „În zona Vãii Jiului, nu o sã avem probleme. În ultimul timp, au crescut nivelurile ºi debitele pe principalele cursuri de apã, dar nu ca sã ne facã probleme. E totul sub control ºi e normal, acum primãvara. Avem zãpadã la munte, dar în urmãtoarele douã sau trei zile nu suntem în pericol ”, a precizat Sorin Corici, ºef al Sistemului Hidrotehnic Ape Jiu. Diana MITRACHE

calitate scãzutã în anumite regiuni ºi þãri ale UE creeazã ºi un clivaj socio-economic între cei mai bogaþi ºi cei mai sãraci. În 50% din statele UE, peste 20% dintre adolescenþii cu vârste de peste 15 ani se aflã sub nivelul de bazã al cunoºtinþelor necesare pentru citit ºi pentru matematicã, în timp ce în Bulgaria, Malta, România ºi Slovacia, procentajul respectiv depãºeºte 30%', menþioneazã sursa citatã. Pentru a înlãtura diferenþele existente la nivelul pieþei muncii, spune Banca Mondialã, guvernele trebuie sã regândeascã sistemele educaþionale ºi sã introducã politici pentru crearea unor oportunitãþi

Doi ani de procese pentru o soluþie neaºteptatã D

osarul în care fostul director general al Complexului Energetic Hunedoara, Emil Floruþ, a contestat concedierea sa a fost repus pe rolul instanþei. Judecãtoria Petroºani ar fi trebuit sã emitã o soluþie, dupã ce de douã

ªCOALA SANITARÃ POSTLICEALÃ PETROªANI FACE ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ªCOLAR 2017/2018 SPECIALIZAREA

locuri de muncã ºi atragerea de investiþii strãine directe. Îmbunãtãþirea mediului de afaceri din UE va mai ajuta firmele sã beneficieze de pe urma procesului de creºtere continuã în regiune, stimulând inovaþia ºi încurajând adoptarea unor noi tehnologii', informeazã raportul Growing United: Upgrading Europe's Convergence Machine. În Grecia, Italia, Slovacia ºi Spania, de exemplu, microîntreprinderile oferã 40% din locurile de muncã.

ori a amânat pronunþarea. Numai cã la termenul din data de 8 martie, judecãtorii au decis sã repunã dosarul pe rolul instanþei. “În baza dispoziþiilor art.395 alin.(3) Cod procedurã civilã, repune cauza pe rol ºi acordã un nou termen de judecatã pentru când se citeazã pãrþile”, aratã soluþia instanþei. Emil Floruþ a dat în judecatã Complexul Energetic Hunedoara, dupã ce la finalul anului 2015 a fost revocat din funcþia de director general în baza unei hotãrâri a Consiliului de Administraþie. Florut a considerat concedierea sã o mãsurã abuzivã. Iniþial, dosarul a fost depus pe rolul Judecãtoriei Oradea, însã aceasta ºi-a declinat competenþa în favoarea Judecãtoriei Petroºani. Monika BACIU

- ANGAJARE ANGAJÃM TÂMPLAR UNIVERSAL,

cu experienþa de minim 2 ani în domeniu. Cunoºtinþe în producerea ºi repararea de mobilier din lemn, utilizarea de maºini de prelucrare a lemnului, maºini-unelte ºi alte unelte de mânã specializate. Se cere disponibilitate delegãri în Italia. În vederea selecþiei transmiteþi CV pe email: office.peromar@gmail.com, în care sã fie trecute numãrul dvs. de telefon, calificarea ºi experienþa în domeniu (lucrãri executate, utilaje folosite).

ASISTENT MEDICAL GENERALIST TAXA DE ªCOLARIZARE PLÃTIBILÃ ÎN RATE!

egale în educaþie ºi angajare pe piaþa muncii. În multe þãri, sunt necesare îmbunãtãþiri radicale pentru a înzestra elevii ºi studenþii cu competenþele care le sunt necesare pentru a concura cu succes pentru locurile de muncã disponibile în viitor. 'Lucrãtorii necalificaþi sunt mult mai vulnerabili la ºocurile unei pieþe a muncii aflatã în schimbare. Reglementãrile costisitoare existente în multe þãri din Europa Centralã ºi de Sud descurajeazã creºterea firmelor, crearea de noi

RELAÞII LA TELEFON 0724157808/0731254100

Informaþii suplimentare la telefon 0254551126, între orele 9.00 - 16.00


8 Sport

Cronica Vãii Jiului | Luni 12 Martie 2018

Henþ cu mâna

99 DE ANI!

Existã, evident,numeroase controverse legate, în general, de potrivire a unor date istorice. La parametri mult mai importanþi decât atestarea unei echipe

dintr-un sport anume. Iatã ca dupã cercetãri asidue, am aflat o sigurã datã certã în legãturã cu echipa Jiul Petroºani: 11 Martie 1919. Adicã exact acum

99 de ani! Desigur, putem fi deschiºi oricãrui alt argument, dacã el existã cu adevãrat. Dacã anul e cert – iatã, la anul vorbim despre centenar –, în schimb poate fi contrazisã ziua ºi luna. Dar pânã la noi descoperiri, sa rãmânem pe

11 martie 1919. De aceea, în acest spirit, întrând pe numãrãtoarea inversã care duce spre anul centenar al Jiului, ne propunem ca în fiecare zi de luni a sãptãmânii, în intervalul de timp 11 Martie 2018 – 11 Martie 2019 sã punem în paginã câte

un episod dintr-un viitor volum aflat în lucru, „CENTENAR ÎN ALB NEGRU – 100 DE ANI CU JIUL PETROªANI”, cu întâmplãri, meciuri memorabile, cifre de statisticã, fotografii inedite, interviuri etc. Sã fie într-un ceas bun!

CENTENAR ÎN ALB NEGRU (1919-2019) uporterul S ºi statuia

DE ANI CU JIUL PETROªANI Nu ºtim exact care a fost contextul apariþiei fotbalului la Petroºani, în Valea Jiului, atunci în cifra pe care vrem sã o „legalizãm”, ca înfiinþare a Jiului, 11 Martie 1919. România întregitã abia pâlpâia, ceva fotbal organizat se mai jucase prin Valea Jiului. Un prim document îngrijit apare în anul 1939, odatã cu aniversarea a 20 de ani (19191939) a echipei Jiul Petroºani, scris în limba maghiarã, sub numele de coperta „Zsilvogyi – 20 eves – Jubiliacis, Sport

Almanach 1919-1939”, într-o traducere “rebelã”, “Jubileul de 20 de ani a Jiului – Almanah Sportiv”, apãrut sub semnãtura lui Imre Spolarich. Acolo aflãm cã primele competiþii organizate de fotbal au apãrut în anul 1913, când funcþionarii ºi muncitorii asociaþilor miniere au început sã practice sportul sub numele de “Clubul Sportiv Petroºani” (Petrozsenyi Sport Club – P.S.C.) Petroºaniul, Valea Jiului erau încã în Imperiul Austro-Ungar...

Apar acolo o serie de nume care au fost pionierii acestor iniþiative, nume despre care vom vorbi mai pe larg în episoadele urmãtoare. Din pãcate, munca depusã de aceºti inimoºi oameni în domeniul implementãrii sportului în Valea Jiului a fost brusc întreruptã de izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, când majoritatea animatorilor sportului au plecat pe front. Aºa a fost pânã în 1919. Când a venit primãvara, într-o zi de 11 Martie. De unde a ºi început povestea în alb-negru...

Trãim vremuri de veac XXI, cu meciuri de fotbal disputate sub semnul bâtelor ºi lacrimogenelor, ca fanatici care înjura patronii de echipã, rup garduri, afiºeazã bannere obscene. Într-o astfel de vreme, când totul este sub viteza internetului, am primit o fotografie tulburãtoare: un om un suporter, lângã o statuie. O pozã alb-negru, precum culorile Jiului de formatul acela mic, 6/9, fãrã prelucrãri, „photo-

shop”, ori alte tratamente. Poza are 54 de ani, fiind realizatã în 1964. Omul de lângã statuie, Tavi Petrus, este un mare anonim în masa oamenilor acestei

plante. Este pur ºi simplu omul cu bucuria pentru fotbal, care ºi-a ales un moment al sãu, la intrarea în vechiul stadion „Jiul”, cam pe unde este acum statuia Minerului din actualul Parc. Suporter adevãrat al Jiului s-a fotografiat atunci în 1964, lângã simbolul echipei lui dragi. Anii au trecut, suporterul s-a dus la stele, statuia a fost demolatã. Nici nu mai are importanþã de ce.

O sutã de fotografii pentru o sutã de ani

ALB-NEGRU ÎN CAROURI!

Acum 85 de ani, în 18 iunie 1993, pe vechiul stadion „Jiul”, petroºenenii jucau împotriva echipei maghiare M.T.K. Budapesta (scor 2-1). Printre jiuliºtii de atunci, în tricouri în carouri, B. Optiz, Vâjdea, Peterffy, Matusek, Bredan sau Gusti Emerich.

HOTEL RESTAURANT ONIX Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 oferã servicii de calitate:

Coperta “Almanahului Sportiv” din 1939, autor Imre Spolarich

Paginã realizatã de Genu TUÞU

z cazare 2** cu preturi de la 65 de lei z restaurant 80 de locuri z organizãri evenimente z meniul zilei – 13 lei (în restaurant), z serviciu de catering între orele 11.00 – 15.00.

Rezervãri ºi comenzi la tel. 0254.544.614 email: onix@cenhd.ro

Cronica vaii jiului nr 1527, luni 12 martie 2018  
Cronica vaii jiului nr 1527, luni 12 martie 2018  

Cronica Vaii Jiului Nr. 1527, Luni 12 martie 2018

Advertisement