Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul VII z Nr. 1584

Cronica Vãii Jiului Marti, 12 Iunie 2018

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

CEH MOARE, Valea Jiului orientatã spre domenii viabile ºi sustenabile

Mândru cã este român, dar certat cu limba românã

U

n virus extrem de periculos circulã în rândul funcþionarilor publici. Vizatã este limba românã, care este siluitã de cãtre cei care sunt plãtiþi din bani publici. Viceprimarul oraºului Uricani, Corneliu Braia, a încercat sã explice ceva pe pagina sa de socializare. Greu de înþeles mesajul viceprimarului, care este certat cu limba românã ºi, mai mult, se pare cã nu îi place litera “I” sau punctul pe “I”. Pentru exemplificare, redãm fãrã nicio intervenþie asupra textului, mesajul postat de viceprimarul Corneliu Braia. “O delegaþie din oraºul Herborn Germania condusã de primarul Hans Benner se afla in oraºul Uricani discuþi cu reprezentanþii oraºului Uricani posibile investiþi in oraºul nostrul”, explicã Corneliu Braia, pe pagina sa de socializare. Mesajul postat de viceprimarul din Uricani

pare a fi mai degrabã o telegramã. Cuvintele înºirate de al doilea om din administraþia publicã de la Uricani nu au nicio noimã. La prima citire a textului, ochii se dau peste cap, creierul se chinuie sã descifreze mesajul, care ar putea fi scris mai mult decât corect de un elev de clasa a II-a. Mândru cã este român, dar certat cu limba românã, viceprimarul din Uricani a participat, în weekendul care tocmai a trecut la mitingul de la Bucureºti, “împreuna cu simpatizanþi”. Monika BACIU

M

inisterul Energiei caracterizeazã situaþia Complexului Energetic Hunedoara ca fiind una extrem de dificilã. Toate activele societãþii sunt puse sub sechestru de ANAF sau gajate în favoarea Ministerului Finanþelor. Soluþiile pentru redresarea societãþii nu se mai aflã numai în sfera de competenþã a Ministerului Energiei. >>> PAGINA A 3-A

Joi e bursã. Nu ºi în Valea Jiului N

u sunt locuri de muncã vacante, iar angajatorii nu s-au interesat de zona Vãii Jiului, aºa încât, deºi AJOFM Hunedoara organizeazã o nouã bursã, la noi nu va fi. Decizia a fost luatã din lipsa angajatorilor care sã ofere acum posibilitatea ca ºomerii sã fie primiþi în câmpul muncii. Cei de la Petroºani explicã

de ce nu avem o nouã bursã ºi cã s-ar putea ca asta sã nici nu se întâmple curând. „În aceastã lunã, noi nu organizãm Bursa locurilor de muncã, având în vedere cã numãrul de locuri de muncã pe care îl avem este destul de redus. Probabil, peste o lunã, sau douã, vom avea ºi noi, în funcþie de ce locuri de muncã vor fi pe piaþã”, a declarat Judith Babþan, ºefa ALOFM Petroºani.

Din pãcate, statisticile spun cã rata ºomajului în Hunedoara este una foarte scãzutã, cea mai bunã din ultimii ani, însã, realitatea este cu totul alta.

„Din pãcate, noi lucrãm cu rata ºomajului, în funcþie de numãrul de persoane pe care le avem în evidenþe. Dar, acesta nu este cel real. Sunt foarte multe persoane

care, deºi nu au loc de muncã, nu sunt luate în evidenþele noastre ºi atunci nu sunt raportate. Dacã i-am înregistra, ºi rata ºomajului ar fi mai mare”, a mai precizat ºefa agenþiei din Petroºani. În plus, acum, vara, ºomerii ºi cei care nu au loc de muncã, îºi gãsesc joburi temporare. Iar faptul cã nu sunt chemaþi la bursã, nici nu este o problemã. „Atât oferta, cât ºi interesul persoanelor, în perioada verii, este mult mai scãzutã. Pe noi ne afecteazã ºi

zona, pentru cã foarte multe persoane care nu au loc de muncã, se ocupã acum cu culesul ciupercilor, ori a fructelor de pãdure”, a explicat Judith Babþan. AJOFM Hunedoara organizeazã bursa locurilor de muncã, joi, 14 iunie, dar doar în Deva, Hunedoara ºi la Haþeg. Ultima bursã a fost organizatã în oraºele Vãii Jiului, în luna aprilie. Diana MITRACHE


2 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018

Alpiniºti premiaþi pentru Scafandrii hunedoreni, o salvare spectaculoasã! au gãsit un bãrbat înecat ºi cautã un adolescent A lpiniºtii pompieri hunedoreni au fost premiaþi de conducerea I.S.U Hunedoara, dupã participarea la cea mai faimoasã competiþie de salvare de la înãlþime din întreaga lume, denumitã Grimpday. În cadrul unui ceremonial militar conducerea I.S.U. Hunedoara a recompensat ºi onorat prestaþia pompierilor alpiniºti. „Pompierii hunedoreni au participat la cea mai faimoasã

competiþie a echipelor de salvare de la înãlþime din lume. Echipa hunedoreanã este compusã din: plutonierii major Iulian Spãtaru, Andrei Chirilã, Varga Zsolt, Florin Gavrilã, Daniel Sonoc, plutonier adjutant Marian Albu ºi paramedic Cristian Albu. Competiþia, intitulatã Grimpday 2018, ajunsã la cea de-a XIII-a ediþie, a fost organizatã în Namur, Belgia ºi a reunit servicii profesioniste de salvare din întreaga lume (pompieri, protectie civilã, armatã, poliþie), fiind dedicatã în primul rând salvãrii din mediul

urban”, se aratã într-un comunicat remis presei de ISU Hunedoara. Inspectorul ºef al I.S.U. Hunedoara, locotenent colonel Viorel Demean, spune cã: este încântat de evoluþia echipei de alpiniºti la competiþia Grimpday ºi cã, de asemenea, este foarte important ºi eficient ca ºi la locul de muncã oamenii sã îºi poatã urma pasiunile. Dãruirea, pasiunea ºi pregãtirea continuã a fiecãrui pompier sunt cheia succesului în intervenþiile sau salvãrile dificile.

Judecãtorii intrã în vacanþã. Aflã programul la ghiºee

cafandrii din Hunedoara au gãsit, în urma acþiunilor de S cãutare, cadavrul unui bãrbat, chiar în timpul unui exerciþiu la care participau.

În fapt, pompierii scafandri sunt la un stagiu de pregãtire la Centrul de Antrenament al Scafandrilor din Constanþa, iar în noaptea de duminicã spre luni au recuperat cadavrul unui bãrbat înecat. „Pompierii scafandri au reuºit sã gãseascã, dupã ore de cãutãri, trupul bãrbatului de 47 de ani, înecat în lacul Tuzla. Echipajul ISU Hunedoara a fost trimis în aceastã misiune desfãºuratã pe timp de noapte. Scafandrii hunedoreni, alãturi de colegi din Alba, Suceava, Bucureºti – Ilfov, Vrancea, Teleorman ºi Constanþa, participã luni ºi la operaþiunile de cãutare a adolescentului dispãrut, în mare, la Corbu”, a precizat Anemona Doda, purtãtor de cuvânt al ISU Hunedoara. Potrivit informaþiilor, un bãiat de 14 ani a dispãrut în mare, la Corbu. Intrase în apã sã-ºi ajute prietenul, care era în pericol sã se înece ºi chiar a reuºit sã-l salveze, dar el nu a mai putut sã se întoarcã pe mal. Bãrbatul care s-a înecat în lacul

PETROªANI comercializeazã pentru dumneavoastrã

CRISTAL DE BOEMIA

I

nstanþele de judecatã intrã în vacanþã, potrivit art.178 din Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti.

Prin magazinul alimentar nr. 16 Piaþa Agroalimentarã Petroºani

SORTIMENTE DIVERSE

În fiecare an calendaristic, în intervalul 01 iulie-31 august este vacanþã judecãtoreascã, în cursul cãreia vor fi soluþionate cauze care presupun soluþionarea de urgenþã, conform reglementãrilor legale, sau apreciate ca fiind urgente de cãtre instanþã. Tribunalul Hunedoara a remis un comunicat de presã, potrivit cãruia ne este adus la cunoºtinþã programul din aceastã perioadã. 1.1. ARHIVA - zilnic, de luni pânã joi, între orele 9.00-12.00; 1.2. REGISTRATURA - zilnic, de luni pânã joi, între orele 9.00-12.00; 1.3. ARHIVA DE FALIMENTE – zilnic, de luni pânã joi, între orele 9.00-12.00; 1.4. APOSTILE - zilnic, de luni pânã joi, între orele 9.00-12.00; 1.5.BIROUL DE EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ªI CONTABILE- zilnic, de luni pânã joi, între orele 9.00-12.00;

Cronica Vãii Jiului COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

E-mail: cronicavj@gmail.com www.cronicavj.ro

Telefon: 0374.906.687

Director:

z

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Colectivul de redactie: z Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com)

Tuzla ºi care a fost gãsit de scafandri, era pescar, dar, dupã ce a fost scos din apã, nu a mai rãspuns la manevrele de resuscitare. Diana MITRACHE

pentru toate gusturile ºi pentru toate ocaziile.

Vã aºteptãm sã ne treceþi pragul, acum, ºi pentru un

CRISTAL DE BOEMIA! 0735.183175

Adina PÃDURARU PÃDURARU Maximilian G ÂNJU

Desktop publishing:

z z

Monika BACIU

z

z

Genu TUÞU

z

z

Geza SZEDLACSEK Bogdan MITRACHE

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE Fotografiile marcate cu (T) reprezintã trucaje ºi trebuiesc tratate ca atare.

Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani z Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu z Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018

CEH moare, Valea Jiului orientatã spre domenii viabile ºi sustenabile M

inisterul Energiei caracterizeazã situaþia Complexului Energetic Hunedoara ca fiind una extrem de dificilã. Toate activele societãþii sunt puse sub sechestru de ANAF sau gajate în favoarea Ministerului Finanþelor. Soluþiile pentru redresarea societãþii nu se mai aflã numai în sfera de competenþã a Ministerului Energiei. În plus, oficialii ministerului susþin cã existã riscul iminent ca activitatea termocentralei de la Mintia sã fie suspendatã, asta în condiþiile în care, deja, la instanþa de fond, s-a menþinut procesul verbal emis de Garda de Mediu privind suspendarea activitãþii. “Situaþia CEH este în acest moment una extrem de dificilã ºi ea excede competenþele de soluþionare exclusiv la nivelul Ministerului Energiei. În justificarea acestei afirmaþii menþionãm numãrul mare de solicitãri de deschidere a procedurii insolvenþei depuse de creditorii societãþii, faptul cã întreg patrimoniul CEH se aflã sub sechestrul ANAF sau gajat în favoarea MFP (pentru garantarea

împrumutului acordat în temeiul OUG nr. 11/2015) pentru plata ajutorului de stat declarat incompatibil de Comisia Europeanã referitor la tarifele practicate de Hidroelectrica pentru Societatea Termoelectricã SA ºi Societatea Electrocentrale Deva SA, acordat în data de 09.06.2015, garantarea împrumutului acordat în temeiul OUG nr. 22/2015, garantarea celor trei credite contractate de la BEI, BCR ºi BRD pentru finanþarea investiþiilor de mediu la Electrocentrale Paroºeni, garantarea datoriilor restante la bugetul general consolidat al statului, faptul cã se înregistreazã datorii foarte mari la Autoritatea Fondului de Mediu ºi ca urmare a controlului

efectuat de Garda de Mediu (...) privind emisiile industriale ºi existã riscul ca activitatea termocentralei Mintia sã fie suspendatã”, aratã Ministerul Energiei, într-un rãspuns oferit deputatului USR, Cristina Prunã. Din cauza problemelor profunde cu care se confruntã CEH, soluþiile pentru redresarea societãþii trebuie cãutate într-un cadru mai larg. Jumãtate din ministere, dar ºi alte instituþii ale statului trebuie sã vinã cu soluþii “pentru salvarea activelor viabile din cadrul CEH trebuie discutate într-un context mai larg, cu implicarea efectivã a mai multor instituþii – Ministerul Finanþelor Publice ºi ANAF, Ministerul Dezvoltãrii Regioinale ºi Administraþiei Publice, autoritãþile locale,

Minele neviabile mai lucreazã pe douã schimburi M inerii care intrã în subteran în cele douã mine, care sunt acum în plin proces de închidere, mai lucreazã doar pe douã schimburi. Nu mai este nevoie de personal în subteran, activitatea fiind în restrângere, iar aproximativ 10 % din totalul celor care lucreazã, sunt pe picior de plecare la CEH.

Mai precis, potrivit datelor statistice, numãrul celor care au ales minele viabile, cel mai probabil pentru cã nu îndeplinesc condiþiile de pensionare, este de 42. Restul, însã, lucreazã mai puþin. „Am luat mãsura de a mai lucra doar schimbul I ºi II. La schimbul III ºi IV, facem doar inspecþii”, a spus Petre

Drãgoescu, director tehnic SNÎMVJ. În plus, se vorbeºte ºi despre disponibilizãri la minele neviabile. „Anul acesta, aveam prevãzute 75 de disponibilizãri. Rãmâne de vãzut, dupã o analizã serioasã,

Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, Consiliul Concurenþei, ANRE, ANRM”. Guvernul încã lucreazã la un memorandum pentru CEH. Din luna martie. “În Memorandumul elaborat de Ministerul Energiei în lunã martie 2018, având ca obiect “Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – situaþia actualã ºi perspective” se propune constituirea unui Comitet Interministerial care sã identifice soluþii pentru problemele patrimoniale, de mediu, de investiþii (inclusiv în domeniul producerii, transportului ºi distribuþiei energiei termice în sistem centralizat în municipiile din Valea Jiului – unde sunt deservite cca. 2300

dacã vor fi 75, sau mai puþin cu numãrul celor care pleacã la Complexul Energetic Hunedoara”, a adãugat Drãgoescu. Societatea Naþionalã de Închideri de Mine mai are activ subteranul de la minele Paroºeni ºi Uricani, locuri din care sunt scoase materiale ºi piese ce pot fi recuperate, dar ºi cãrbune. „Noi, am bugetat anul 2018 pentru 495 de angajaþi. Acum, suntem în jur de 460. Pe parcurs, o parte s-au lichidat la zi, exprimându-ºi dorinþa de a se reangaja la CEH, la mine viabile”, a mai precizat Petre Drãgoescu, director tehnic SNÎMVJ. Complexul Energetic Hunedoara a reiterat, recent, ideea cã ar avea nevoie de personal calificat de la minele pe închidere. Totuºi, cei de la minele viabile spun cã numãrul celor care mai sunt interesaþi de subteran ºi care vin de la minele pe închidere, este foarte mic Diana MITRACHE

apartamente ºi Deva – unde sunt deservite cca. 5500 apartamente), sociale, inclusive posibilitatea de accesare de fonduri europene disponibile penrtu aceste situaþii. Ministerul Energiei a propus ca acest Comitet Interministerial sã aibã întâlniri lunare ºi sã elaboreze rapoarte trimestriale care sã fie prezentate

în ºedinþele de Guvern, în vederea stabilirii unor direcþii de acþiune ºi implementãrii de mãsuri ºi programe realiste ºi eficiente care sã faciliteze reorientarea economicã a regiunii spre domenii viabile ºi sustenabile”, mai arãtã ministerul Enegiei, în acelaºi rãspuns oferit deputatului USR, Cristina Prunã. Monika BACIU

Adrian Preda, noul director al EM Lonea

oamenii competenþi care au fost cu mine ºi la Livezeni. Este un tânãr care a fost adjunctul meu ºef de sector la mina Lonea. De la Lonea, l-am luat cu mine la Livezeni. În ultima perioadã a ocupat funcþia de inginer ºef electromecanic. Cunoaºte foarte bine problemele de la mina Lonea ºi e un tânãr de viitor care promite”, a declarat Samuel Dioane, directorul general al CEH. Adrian Ioan Preda este cel mai tânãr director de întreprindere minierã, potrivit directorului general al CEH. Monika BACIU

P

reda Ioan Adrian este noul director al unitãþii miniere Lonea. Postul a rãmas descoperit dupã ce Dioane Samuel a fost numit director general al Complexului Energetic Hunedoara. Este cel mai tânãr director de întreprindere minierã. “Este unul din


4 Actualitate

Doritori sã înveþe carte!

L

upenii care sunt incluºi în proiectul Bahtalo sunt doritori sã acumuleze noi cunoºtinþe. Autoritãþile locale de la Lupeni, cele care implementeazã proiectul, susþin cã nu s-au aºteptat ca aceste cursuri sã aibã un succes atât de mare.

Ba mai mult, Lucian Resmeriþã, primarul municipiului spune cã dacã ar mai fi existat ºi alte cursuri, ºi aici s-ar fi ocupat numãrul de locuri puse la dispoziþia beneficiarilor. “Dacã am mai fi avut alte programe de cursuri de reconversie, sunt convins cã le-am fi ocupat. Numãrul participanþilor la cursuri este foarte mare. Oamenii sunt receptivi. Noi nu ne axãm doar pe omul respectiv, pe cel care vine la curs, ci pe întreaga familie.

Copiii merg la grãdiniþã, primesc o sumã de bani din partea noastrã, pe pãrinþi încercãm sã îi reprofilãm pe diferite meserii”, a declarat Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni. Participarea la programele de formare profesionalã este subvenþionatã cu 5 lei/orã, programele fiind adresate locuitorilor cu domiciliul în cartierele Tineretului (blocurile D1, D2, D3, D4, B10, B11,

G8) sau Viitorului (blocurile M1, M1B, B5, K2B). Cursurile sunt efectuate în mai multe domenii ºi au o duratã cuprinsã între 3 ºi 5 luni. Astfel, se vor oferi calificãri pentru: zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (5 luni), brutar patiser preparator fãinoase (5 luni), lucrãtor în morãrit ºi panificaþie (3 luni), îngrijitor bãtrâni la domiciliu (3 luni), îngrijitor copii (3 luni), confecþioner ansamblator arti-

cole din textile (3 luni), lucrãtor în structuri pentru construcþii (3 luni). ”Încercãm prin acest proiect sã avem mai multe obiective, dar cel mai important lucru este acela cã dorim ca aceºti oameni care sunt implicaþi sã se integreze în societatea noastrã. Proiectul se adreseazã oamenilor care nu lucreazã, care nu îºi trimit copiii la scoalã, care nu îi încurajeazã sã meargã la muncã. Nu putem trãi o viaþã aºa, cu ajutor social. Vom înfiinþa 10 noi firme care vor primi cam 25.000 de euro ºi facem în aºa fel încât sã integrãm aceºti oameni în

Iluminat eficient în municipiul Vulcan

U

n proiect prin care se doreºte eficientizarea iluminatului public din Vulcan a fost iniþiat de autoritãþile locale. Consiliul Local al municipiului Vulcan a aprobat nota conceptualã aferentã investiþiei “Iluminat Eficient în Municipiul Vulcan”.

“Sistemul de iluminat public reprezintã ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuþie, cutii de trecere, linii electrice de joasã tensiune subterane sau aeriene, fundaþii, stâlpi, instalaþii de legare

la pãmânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandã, automatizare ºi mãsurare utilizate pentru iluminatul public. Reþeaua de iluminat public din Municipiul Vulcan aparþine Primãriei Municipiului Vulcan. Corpurile de iluminat sunt 30% pe LED

ºi 70% surse de iluminat fluorescente. Puterea instalatã variazã între 30W ºi 150W”, aºa se prezintã situaþia actualã a iluminatului public, potrivit edililor vulcãneni. Iluminatul public – reþeaua de iluminat public funcþioneazã în baza contractului încheiat intre Primãria Municipiului Vulcan ºi

ENEL Energie România. La reþea sunt conectaþi 10528 abonaþi casnici, 638 de mici consumatori ºi 13 mari consumatori. Pentru zona Vulcan, pentru perioada urmãtoare este prevãzutã modernizarea reþelelor pe strãzile T.Lucaciu, Colonie Vulcan, Al. Trandafirilor, Zãvoi, Valea Ungurului,

societatea noastrã”, a declarat Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni, atunci când a prezentat acest proiect de anvergurã. Un proiect de peste 26 de milioane de lei pentru comunitãþile marginalizate este implementat în municipiul Lupeni. Acesta se adreseazã comunitãþilor marginalizate din cartierele Viitoruliu ºi Tineretului. “Bahtalo! Împreunã combatem sãrãcia ºi discriminarea” este numele proiectului prin care autoritãþile locale, alãturi de parteneri privaþi îºi doresc sã reducã sãrãcia. Monika BACIU

Rãmasã fãrã elevi, ªcoala 5 a fost vandalizatã

S

ingura unitate de învãþãmânt din Petroºani care nu mai are elevi a fost vandalizatã. În ºcoalã au intrat indivizi, care, iniþial au spart geamul unitãþii, iar mai apoi au distrus o parte a mobilierului. Este vorba despre ªcoala nr 5, unitatea care ultima datã a aparþinut ªcolii Gimnaziale I.G Duca. Acum se aflã în custodia primãriei din localitate, iar cei din aceastã instituþie spun cã au aflat ce s-a petrecut acolo, de la localnicii care au sunat

când au auzit geamurile care au fost sparte. „S-a fãcut o reclamaþie la Poliþia municipiului Petroºani ºi suntem convinºi cã vor fi aflaþi fãptuitorii. Pãcat este de clãdirea, care acum este abandonatã ºi cã acolo s-a propus, ca soluþie, sã fie mutatã o

ºcoalã, dar acest lucru nu s-a dorit”, a spus Adrian Negoe, juristul primãriei Petroºani. La începutul anului ºcolar 2017 - 2018, aici ar fi trebuit sã se mute Colegiul Naþional Mihai Eminescu din Petroºani, pentru cã administraþia localã a creat chiar ºi

spaþiul pentru amplasarea centralei termice, însã, elevii ºi pãrinþii au refuzat oferta, rãmânând în clãdirea veche, de la intrarea în municipiul Petroºani. Din pãcate, însã, vandalii au profitat de faptul cã nu e nimeni care sã o pãzeascã, iar cei din primãrie spun cã nici nu pot sã facã asta. „Este în conservare. Pãcat cã nu avem efective ale poliþiei locale, ca sã punem acolo pazã, ca sã reuºim sã conservãm obiectivul, sau sã îi dãm o altã utilitate. Este foarte greu ºi acest lucru ºi nu ºtiu sã fie solicitãri. Mai degrabã l-am fi dat ºi astfel, obiectivul nu se

distruge, dar nu au fost deloc solicitãri”, a adãugat Adrian Negoe. Poliþia municipiului Petroºani a demarat o anchetã ºi cautã vandalii, care vor fi traºi la rãspundere. „S-a pãtruns prin efracþie, prin dizlocarea unei uºi tip termopan, însã, din interior, nu au fost sustrase bunuri, prin urmare, poliþiºtii efectueazã cercetãri sub aspectul comiterii infracþiunii de tentativã de furt calificat. Cercetãrile vizeazã identificarea persoanelor care au comis aceastã faptã ºi tragerea lor la rãspundere penalã”, a spus Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ

Primul an cu pregãtire intensã pentru „BAC” Coroesti, Crividia, Minei, Meriºor, Izvor, Buciumani, Dealu Babii, Abator, Jiul Paroseni, Valea Lupului, Valea Lupseasca, modernizarea reþelelor din zonã comercialã piaþa Vulcan, dar ºi securizarea de branºamente în mai multe zone ale municipiului. “Majoritatea surselor folosite actual pentru iluminatul public sunt uzate moral (surse cu vapori de mercur), au o duratã de viaþã scurtã, un consum de energie electricã ridicat ºi nu îndeplinesc condiþiile prevãzute prin standardele în vigoare. Reproiectarea sistemelor de iluminat conduce la reducerea consumului de energie

Taxele ºi impozitele datorate cãtre ANAF se pot plãti ºi prin CEC Bank

T

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018

oate taxele ºi impozitele datorate de persoane fizice cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) se vor putea plãti prin unitãþile CEC Bank.

electricã, sporind astfel confortul vizual ºi în acelaºi timp se estimeazã o creºtere a eficienþei energetice cu 30% – 70%”, mai aratã edilii vulcãneni. De asemenea se urmãreºte ca în urmãtoarea perioadã sã se realizeze: continuarea înlocuirii sistemului clasic de alimentare cu energie electricã a iluminatului public, cu panouri fotovoltaice, pornind de la investiþiile deja realizate în acest sens pe bulevardul Mihai Viteazu ºi campanii de informarea a cetãþenilor cu privire la necesitatea înlocuirii lãmpilor incandescente cu lãmpi eficiente energetic. Monika BACIU

Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent dacã acestea au sau nu au cont la CEC, iar pânã la sfârºitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. De asemenea ºi taxele de paºaport se pot plãti la CEC Bank, în aceleaºi condiþii. Persoanele fizice care aleg sã-ºi achite obligaþiile fiscale cãtre ANAF prin intermediul CEC Bank trebuie însã, în prealabil, sã fie înscrise în Spaþiul virtual privat (SPV), pentru ca ºi cei de la CEC sã poatã verifica exact ce obligaþii de platã au.

C

olegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroºani a derulat, în tot acest an ºcolar, un proiect ce îi ajutã pe elevi sã elimine meditaþiile ºi sã se pregãteascã temeinic pentru Bacalaureat. Profesorii sunt plãtiþi, iar elevii care participã sunt stimulaþi, aºa încât, cei mai buni pleacã ºi în vacanþã. Proiectul poartã denumirea ROSE ºi are valoarea 152.500 de euro, bani care se repartizeazã pe parcursul a 4 ani, iar pregãtirea suplimentarã a elevilor începe din clasa a IX-a. În fapt, colegiul la care

se desfãºoarã acest proiect are elevi ce iau în micã mãsurã examenul de Bacalaureat ºi singura lor ºansã este sã înþeleagã cã doar dacã vin la ºcoalã, pot lua examenul ºi vor reuºi în viaþã. Tocmai de aceea, cei cu probleme chiar au fost consiliaþi, ca sã ajungã apoi sã participe la pregãtirea suplimentarã ºi acum Bacalaureatul ar putea fi trecut cu brio. Cum a funcþionat programul, ne spun chiar profesorii lor. „A funcþionat bine ºi, mai ales cei din clasele mici, au început sã se obiºnuiascã. De fapt, noi asta am ºi vrut, ca ei sã se obiºnuiascã sã înveþe, ca

sã nu piardã ritmul. Noi le-am oferit o masã caldã dupã cursuri ºi pregãtire gratuitã”, a spus Camelia Paraschiv, director Colegiul Tehnic

O viaþã cât un CENTENAR M

inisterul Afacerilor Interne a lansat Campania „O viaþã cât un centenar”, prin care se doreºte aducerea în prim-plan a românilor nãscuþi în anul 1918, anul Marii Uniri.

În cadrul campaniei, în perioada urmãtoare, angajaþi ai Ministerului Afacerilor Interne din întreaga þarã vor ajunge la cele 250 de persoane care au

împlinit sau vor împlini în anul 2018 vârsta de 100 de ani pentru a-i cunoaºte, pentru a le asculta poveºtile ºi pentru a învãþa din

experienþa unui veac trãit în România. În judeþul Hunedoara, campania va începe miercuri, 13 iunie, când patru dintre cei ºase

„Dimitrie Leonida” din Petroºani, care aºteaptã, cu nerãbdare, rezultatele primului Bacalaureat dat dupã acest sistem de pregãtire.

hunedoreni care au împlinit sau urmeazã sã împlineascã anul acesta venerabila vârstã de 100 de ani, vor primi vizita prefectului judeþului Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely. El va fi însoþit de reprezentanþi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeþean "Decebal" Hunedoara, ai Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Iancu de Hunedoara” al judeþului Hunedoara ºi ai Inspectoratului de Poliþie Judeþean Hunedoara. Cele patru persoane care locuiesc în municipiul Orãºtie, în comuna Beriu ºi în comuna Orãºtioara de Sus.

Hunedoara.”, a spus Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. ªcoala Gimnazialã nr 5 din Petroºani este prima care se închide în centrul oraºului, din lipsa elevilor care sã vinã aici, iar obiectivul a rãmas abandonat, dupã ce nimeni nu i-a mai gãsit utilitatea. Diana MITRACHE

Teoretic, dacã au luat parte la pregãtire, acum absolvenþii ar trebui sã ia ºi Bacalaureatul. Asta ar însemna mult pentru colegiul din Petroºani, care nu are o promovabilitate de excepþie, ci dimpotrivã. Profesorii de la acest colegiu sperã ca, în aceºti 4 ani, cât va dura proiectul, sã se vadã ºi efectul scontat, iar Bacalaureatul sã fie promovat de cât mai mulþi. În plus, abandonul ºcolar, ori absenteismul, ar putea fi ºi el diminuat, dacã nu eradicat total, însã, doar dacã elevii vor înþelege, dupã orele de consiliere, cã este important sã termine o ºcoalã ºi nu sã piardã anii cu care nu se vor mai întâlni niciodatã. Diana MITRACHE

RECICLEAZÃ, NU ARUNCA ORIUNDE!


4 Actualitate

Doritori sã înveþe carte!

L

upenii care sunt incluºi în proiectul Bahtalo sunt doritori sã acumuleze noi cunoºtinþe. Autoritãþile locale de la Lupeni, cele care implementeazã proiectul, susþin cã nu s-au aºteptat ca aceste cursuri sã aibã un succes atât de mare.

Ba mai mult, Lucian Resmeriþã, primarul municipiului spune cã dacã ar mai fi existat ºi alte cursuri, ºi aici s-ar fi ocupat numãrul de locuri puse la dispoziþia beneficiarilor. “Dacã am mai fi avut alte programe de cursuri de reconversie, sunt convins cã le-am fi ocupat. Numãrul participanþilor la cursuri este foarte mare. Oamenii sunt receptivi. Noi nu ne axãm doar pe omul respectiv, pe cel care vine la curs, ci pe întreaga familie.

Copiii merg la grãdiniþã, primesc o sumã de bani din partea noastrã, pe pãrinþi încercãm sã îi reprofilãm pe diferite meserii”, a declarat Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni. Participarea la programele de formare profesionalã este subvenþionatã cu 5 lei/orã, programele fiind adresate locuitorilor cu domiciliul în cartierele Tineretului (blocurile D1, D2, D3, D4, B10, B11,

G8) sau Viitorului (blocurile M1, M1B, B5, K2B). Cursurile sunt efectuate în mai multe domenii ºi au o duratã cuprinsã între 3 ºi 5 luni. Astfel, se vor oferi calificãri pentru: zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (5 luni), brutar patiser preparator fãinoase (5 luni), lucrãtor în morãrit ºi panificaþie (3 luni), îngrijitor bãtrâni la domiciliu (3 luni), îngrijitor copii (3 luni), confecþioner ansamblator arti-

cole din textile (3 luni), lucrãtor în structuri pentru construcþii (3 luni). ”Încercãm prin acest proiect sã avem mai multe obiective, dar cel mai important lucru este acela cã dorim ca aceºti oameni care sunt implicaþi sã se integreze în societatea noastrã. Proiectul se adreseazã oamenilor care nu lucreazã, care nu îºi trimit copiii la scoalã, care nu îi încurajeazã sã meargã la muncã. Nu putem trãi o viaþã aºa, cu ajutor social. Vom înfiinþa 10 noi firme care vor primi cam 25.000 de euro ºi facem în aºa fel încât sã integrãm aceºti oameni în

Iluminat eficient în municipiul Vulcan

U

n proiect prin care se doreºte eficientizarea iluminatului public din Vulcan a fost iniþiat de autoritãþile locale. Consiliul Local al municipiului Vulcan a aprobat nota conceptualã aferentã investiþiei “Iluminat Eficient în Municipiul Vulcan”.

“Sistemul de iluminat public reprezintã ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuþie, cutii de trecere, linii electrice de joasã tensiune subterane sau aeriene, fundaþii, stâlpi, instalaþii de legare

la pãmânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandã, automatizare ºi mãsurare utilizate pentru iluminatul public. Reþeaua de iluminat public din Municipiul Vulcan aparþine Primãriei Municipiului Vulcan. Corpurile de iluminat sunt 30% pe LED

ºi 70% surse de iluminat fluorescente. Puterea instalatã variazã între 30W ºi 150W”, aºa se prezintã situaþia actualã a iluminatului public, potrivit edililor vulcãneni. Iluminatul public – reþeaua de iluminat public funcþioneazã în baza contractului încheiat intre Primãria Municipiului Vulcan ºi

ENEL Energie România. La reþea sunt conectaþi 10528 abonaþi casnici, 638 de mici consumatori ºi 13 mari consumatori. Pentru zona Vulcan, pentru perioada urmãtoare este prevãzutã modernizarea reþelelor pe strãzile T.Lucaciu, Colonie Vulcan, Al. Trandafirilor, Zãvoi, Valea Ungurului,

societatea noastrã”, a declarat Lucian Resmeriþã, primarul municipiului Lupeni, atunci când a prezentat acest proiect de anvergurã. Un proiect de peste 26 de milioane de lei pentru comunitãþile marginalizate este implementat în municipiul Lupeni. Acesta se adreseazã comunitãþilor marginalizate din cartierele Viitoruliu ºi Tineretului. “Bahtalo! Împreunã combatem sãrãcia ºi discriminarea” este numele proiectului prin care autoritãþile locale, alãturi de parteneri privaþi îºi doresc sã reducã sãrãcia. Monika BACIU

Rãmasã fãrã elevi, ªcoala 5 a fost vandalizatã

S

ingura unitate de învãþãmânt din Petroºani care nu mai are elevi a fost vandalizatã. În ºcoalã au intrat indivizi, care, iniþial au spart geamul unitãþii, iar mai apoi au distrus o parte a mobilierului. Este vorba despre ªcoala nr 5, unitatea care ultima datã a aparþinut ªcolii Gimnaziale I.G Duca. Acum se aflã în custodia primãriei din localitate, iar cei din aceastã instituþie spun cã au aflat ce s-a petrecut acolo, de la localnicii care au sunat

când au auzit geamurile care au fost sparte. „S-a fãcut o reclamaþie la Poliþia municipiului Petroºani ºi suntem convinºi cã vor fi aflaþi fãptuitorii. Pãcat este de clãdirea, care acum este abandonatã ºi cã acolo s-a propus, ca soluþie, sã fie mutatã o

ºcoalã, dar acest lucru nu s-a dorit”, a spus Adrian Negoe, juristul primãriei Petroºani. La începutul anului ºcolar 2017 - 2018, aici ar fi trebuit sã se mute Colegiul Naþional Mihai Eminescu din Petroºani, pentru cã administraþia localã a creat chiar ºi

spaþiul pentru amplasarea centralei termice, însã, elevii ºi pãrinþii au refuzat oferta, rãmânând în clãdirea veche, de la intrarea în municipiul Petroºani. Din pãcate, însã, vandalii au profitat de faptul cã nu e nimeni care sã o pãzeascã, iar cei din primãrie spun cã nici nu pot sã facã asta. „Este în conservare. Pãcat cã nu avem efective ale poliþiei locale, ca sã punem acolo pazã, ca sã reuºim sã conservãm obiectivul, sau sã îi dãm o altã utilitate. Este foarte greu ºi acest lucru ºi nu ºtiu sã fie solicitãri. Mai degrabã l-am fi dat ºi astfel, obiectivul nu se

distruge, dar nu au fost deloc solicitãri”, a adãugat Adrian Negoe. Poliþia municipiului Petroºani a demarat o anchetã ºi cautã vandalii, care vor fi traºi la rãspundere. „S-a pãtruns prin efracþie, prin dizlocarea unei uºi tip termopan, însã, din interior, nu au fost sustrase bunuri, prin urmare, poliþiºtii efectueazã cercetãri sub aspectul comiterii infracþiunii de tentativã de furt calificat. Cercetãrile vizeazã identificarea persoanelor care au comis aceastã faptã ºi tragerea lor la rãspundere penalã”, a spus Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ

Primul an cu pregãtire intensã pentru „BAC” Coroesti, Crividia, Minei, Meriºor, Izvor, Buciumani, Dealu Babii, Abator, Jiul Paroseni, Valea Lupului, Valea Lupseasca, modernizarea reþelelor din zonã comercialã piaþa Vulcan, dar ºi securizarea de branºamente în mai multe zone ale municipiului. “Majoritatea surselor folosite actual pentru iluminatul public sunt uzate moral (surse cu vapori de mercur), au o duratã de viaþã scurtã, un consum de energie electricã ridicat ºi nu îndeplinesc condiþiile prevãzute prin standardele în vigoare. Reproiectarea sistemelor de iluminat conduce la reducerea consumului de energie

Taxele ºi impozitele datorate cãtre ANAF se pot plãti ºi prin CEC Bank

T

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018

oate taxele ºi impozitele datorate de persoane fizice cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) se vor putea plãti prin unitãþile CEC Bank.

electricã, sporind astfel confortul vizual ºi în acelaºi timp se estimeazã o creºtere a eficienþei energetice cu 30% – 70%”, mai aratã edilii vulcãneni. De asemenea se urmãreºte ca în urmãtoarea perioadã sã se realizeze: continuarea înlocuirii sistemului clasic de alimentare cu energie electricã a iluminatului public, cu panouri fotovoltaice, pornind de la investiþiile deja realizate în acest sens pe bulevardul Mihai Viteazu ºi campanii de informarea a cetãþenilor cu privire la necesitatea înlocuirii lãmpilor incandescente cu lãmpi eficiente energetic. Monika BACIU

Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent dacã acestea au sau nu au cont la CEC, iar pânã la sfârºitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. De asemenea ºi taxele de paºaport se pot plãti la CEC Bank, în aceleaºi condiþii. Persoanele fizice care aleg sã-ºi achite obligaþiile fiscale cãtre ANAF prin intermediul CEC Bank trebuie însã, în prealabil, sã fie înscrise în Spaþiul virtual privat (SPV), pentru ca ºi cei de la CEC sã poatã verifica exact ce obligaþii de platã au.

C

olegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroºani a derulat, în tot acest an ºcolar, un proiect ce îi ajutã pe elevi sã elimine meditaþiile ºi sã se pregãteascã temeinic pentru Bacalaureat. Profesorii sunt plãtiþi, iar elevii care participã sunt stimulaþi, aºa încât, cei mai buni pleacã ºi în vacanþã. Proiectul poartã denumirea ROSE ºi are valoarea 152.500 de euro, bani care se repartizeazã pe parcursul a 4 ani, iar pregãtirea suplimentarã a elevilor începe din clasa a IX-a. În fapt, colegiul la care

se desfãºoarã acest proiect are elevi ce iau în micã mãsurã examenul de Bacalaureat ºi singura lor ºansã este sã înþeleagã cã doar dacã vin la ºcoalã, pot lua examenul ºi vor reuºi în viaþã. Tocmai de aceea, cei cu probleme chiar au fost consiliaþi, ca sã ajungã apoi sã participe la pregãtirea suplimentarã ºi acum Bacalaureatul ar putea fi trecut cu brio. Cum a funcþionat programul, ne spun chiar profesorii lor. „A funcþionat bine ºi, mai ales cei din clasele mici, au început sã se obiºnuiascã. De fapt, noi asta am ºi vrut, ca ei sã se obiºnuiascã sã înveþe, ca

sã nu piardã ritmul. Noi le-am oferit o masã caldã dupã cursuri ºi pregãtire gratuitã”, a spus Camelia Paraschiv, director Colegiul Tehnic

O viaþã cât un CENTENAR M

inisterul Afacerilor Interne a lansat Campania „O viaþã cât un centenar”, prin care se doreºte aducerea în prim-plan a românilor nãscuþi în anul 1918, anul Marii Uniri.

În cadrul campaniei, în perioada urmãtoare, angajaþi ai Ministerului Afacerilor Interne din întreaga þarã vor ajunge la cele 250 de persoane care au

împlinit sau vor împlini în anul 2018 vârsta de 100 de ani pentru a-i cunoaºte, pentru a le asculta poveºtile ºi pentru a învãþa din

experienþa unui veac trãit în România. În judeþul Hunedoara, campania va începe miercuri, 13 iunie, când patru dintre cei ºase

„Dimitrie Leonida” din Petroºani, care aºteaptã, cu nerãbdare, rezultatele primului Bacalaureat dat dupã acest sistem de pregãtire.

hunedoreni care au împlinit sau urmeazã sã împlineascã anul acesta venerabila vârstã de 100 de ani, vor primi vizita prefectului judeþului Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely. El va fi însoþit de reprezentanþi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeþean "Decebal" Hunedoara, ai Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Iancu de Hunedoara” al judeþului Hunedoara ºi ai Inspectoratului de Poliþie Judeþean Hunedoara. Cele patru persoane care locuiesc în municipiul Orãºtie, în comuna Beriu ºi în comuna Orãºtioara de Sus.

Hunedoara.”, a spus Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. ªcoala Gimnazialã nr 5 din Petroºani este prima care se închide în centrul oraºului, din lipsa elevilor care sã vinã aici, iar obiectivul a rãmas abandonat, dupã ce nimeni nu i-a mai gãsit utilitatea. Diana MITRACHE

Teoretic, dacã au luat parte la pregãtire, acum absolvenþii ar trebui sã ia ºi Bacalaureatul. Asta ar însemna mult pentru colegiul din Petroºani, care nu are o promovabilitate de excepþie, ci dimpotrivã. Profesorii de la acest colegiu sperã ca, în aceºti 4 ani, cât va dura proiectul, sã se vadã ºi efectul scontat, iar Bacalaureatul sã fie promovat de cât mai mulþi. În plus, abandonul ºcolar, ori absenteismul, ar putea fi ºi el diminuat, dacã nu eradicat total, însã, doar dacã elevii vor înþelege, dupã orele de consiliere, cã este important sã termine o ºcoalã ºi nu sã piardã anii cu care nu se vor mai întâlni niciodatã. Diana MITRACHE

RECICLEAZÃ, NU ARUNCA ORIUNDE!


6 Invatamant

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018

Violator periculos prins de poliþiºtii hunedoreni U

n bãrbat de 41 de ani, din municipiul Hunedoara, cu mai multe condamnãri pentru tâlhãrie ºi viol a fost gãsit de poliþiºtii hunedoreni, acesta fiind principalul suspect într-un caz de viol ce s-a petrecut în noaptea de duminicã spre luni. Victima, o taximetristã din localitate care, solicitatã la o comandã, l-a transportat pe suspect pânã într-un cartier al oraºului, iar acolo ar fi fost agresatã ºi violatã. Femeia a relatat poliþiºtilor cã, în timp ce desfãºura activitãþi de taximetrie în cursul

nopþii a fost abordatã de un client sã îl transporte pânã în cartierul Hãºdat, de la periferia municipiului Hunedoara. Ajunºi la destinaþie, bãrbatul a lovit-o ºi a ameninþat-o cerându-i sã se deplaseze pe un câmp, în afara localitãþii, unde sub ameninþare a întreþinut raporturi sexuale cu acesta. "Poliþiºtii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracþiunilor de viol ºi lipsire de libertate în mod ilegal, iar în scurt timp au reuºit identificarea unui bãrbat de 41 de ani, bãnuit de comiterea faptelor. Pe numele bãrbatului a fost emis un mandat de aducere. În activitãþi a

fost implicat întreg colectivul Poliþiei municipiului Hunedoara, dar ºi poliþiºti de la alte subunitãþi din judeþ", a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niþu. Suspectul este cunoscut ca recidivist,

Trimisã în judecatã pentru uciderea propriului fiu emeia din Lupeni care ºi-a ucis fiul a fost F trimisã în judecatã. Dosarul Reamintim faptul cã în luna mai, Marika Luca ºi-a ucis fiul, aplicându-i douã lovituri de

a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara în data de 8 iunie, însã, deocamdatã nu a fost stabilit termen de judecatã.

Marika Luca, femeia din Lupeni, este acuzatã de omor. Femeia este în arest la domiciliu.

cuþit. Rãnile suferite de tânãr au fost incompatibile cu viaþa. Abia la 12 ore de la producerea odioasei crime, femeia a alertat Poliþia. Procurorii au stabilit cã dimineaþa zilei de 9 mai, în jurul orei 5:30, fiul femeii, care nu avea loc de muncã ºi trãia din veniturile pãrinþilor, i-a cerut mamei sale bani ºi apoi ar fi bruscat-o pe aceasta. În acel moment, femeia, care era ºi infirmierã la Spitalul municipal Lupeni, l-ar fi înjunghiat pe tânãr, de douã ori, perforându-i plãmânul ºi ficatul. Abia dupã 12 ore, femeia a anunþat crima comisã. Monika BACIU

Substanþe periculoase cãutate ºi în judeþul Hunedoara

este 1,2 tone ºi 1.100 de litri de produse de protecþie a plantelor susceptibile a prezenta riscuri de producere a unor evenimente P grave pentru sãnãtatea populaþiei ºi a mediului înconjurãtor au fost ridicate de poliþiºti, în urma unei acþiuni desfãºurate în întreaga þarã, printre judeþele verificate fiind ºi Hunedoara. Acþiunea poliþiºtilor a mai vizat ºi prevenirea activitãþilor ilicite la regimul produselor de protecþie a plantelor. Pentru verificarea a 621 de unitãþi care gestioneazã astfel de

produse, poliþiºtii au acþionat împreunã cu specialiºti din cadrul instituþiilor cu atribuþii în domeniu, respectiv unitãþi fitosanitare, Garda de Mediu, inspectorate teritoriale

în trecut fiind condamnat tot pentru o faptã de viol. Potrivit Poliþiei, bãrbatul se numeºte Bãtãlan Petru, iar pe numele sãu a fost emis mandat de aducere. În iunie 2013, Bãtãlan Petru a fost reþinut la Satu Mare dupã ce, atunci proaspãt eliberat din puºcãrie, unde a stat patru ani pentru viol, a violat o bãtrânã de 71 de ani. Dupã al doilea viol, bãrbatul a fost condamnat la cinci ani de închisoare, fiind eliberat în acest an. Potrivit lui Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara, violatorul a fost prins în jurul orei 14,00, luni. Acesta a fost condus la sediul IPJ Hunedoara pentru audieri, ulterior urmând sã fie prezentat judecãtorului, cu propunere de arestare preventivã

de muncã. Echipele de control au constatat 58 de fapte de naturã penalã dintre care 15 de trafic de produse sau substanþe toxice. Poliþiºtii cerceteazã acum 50 de persoane

care, sub diferite forme, sunt bãnuite de participare la sãvârºirea acestor infracþiuni. De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscãrii 1.216 kilograme ºi 1.164 de litri de produse de protecþie a plantelor. Tot în cadrul acþiunii, pentru alte nereguli constatate, poliþiºtii au aplicat 43 de sancþiuni contravenþionale, în valoare de 97.000 de lei. M. GÂNJU

Peste 260 de persoane, cercetate de procurorii DIICOT oliþiºtii de la combaterea criminalitãþii organizate ºi procurorii P DIICOT au efectuat, în ultimele douã sãptãmâni, 169 de percheziþii pentru destructurarea unor grupãri infracþionale, peste 260 de persoane fiind cercetate pentru comiterea de fapte penale, aratã un comunicat al IGPR. "Poliþiºtii au organizat, în aceastã perioadã, 49 de acþiuni operative, în cadrul cãrora au fost efectuate 169 de percheziþii domiciliare. Au fost derulate activitãþi investigative pentru probarea activitãþii infracþionale a 263 de persoane, dintre care 74 au fost reþinute sau arestate ºi opt persoane au fost plasate sub control judiciar", se aratã în comunicat. Sursa citatã menþioneazã cã au fost ridicate 924 de comprimate de MDMA, 463 de comprimate de ecstasy, 250 de grame de heroinã, 10 doze de heroinã, 136 de grame de cocainã, peste 15 kilograme de cannabis, 1.137 de plante de cannabis, peste 71 de kilograme de masã vegetalã, douã kilograme de substanþe psihoactive, 107 plicuri cu substanþe psihoactive, 6.300 de comprimate, patru cântare electronice, 10 grindere. "De asemenea, au fost ridicaþi 45.875 de lei, 8.425 de euro, 500 de dolari, 8 HDD-uri, 13 laptopuri, 90 de telefoane mobile, 30 de cartele SIM, 122 de medii de stocare, douã arme, peste 370.000 de þigarete ºi 29 de kilograme de tutun", mai informeazã IGPR.


8 Sport

Cronica Vãii Jiului | Marti 12 Iunie 2018

Henþ cu mâna

ªmecherul, tot ºmecher rãmâne Sã-l chemi pe unul de talia lui Jose Mourinho în România, doar pentru o cafea ºi-un “ci-co”, înseamnã cã ai valoare!

Puºcãrie, ne-puºcãrie, ºmenuri, bagabonþealã, Giovanni Becali le-a mai dat cu tifla unor. Dupã ce a fost în România, cu

Internazionale Milano (2008) ºi Chelsea Londra (2013), Jose

Mourinho aterizeazã la Bucureºti ºi o întoarce... spre Ploieºti, dus de

amicul (!) Giovanni pe stadionul “Ilie Oanã”, la meciul România Finlanda (2-0), de care nu a fost prea interesat. Omul a spus cã e în vacanþã, în drum spre Rusia, unde va asista la Campionatul Mondial. Ce se desprinde de aici e cã Giovanni Becali le-a mai arãtat odatã pisica celor care-l

Fotbal. Program

CU PETROªANIUL PE HARTA DIVIZIONARÃ!

F

ederaþia Românã de fotbal, prin Comitetul Executiv al FRF a aprobat calendarele competiþionale pentru noile sezoane 2018-2019 ale campionatelor Ligii 2, respectiv Ligii 3. Liga a II-a, aflatã la startul ediþiei cu numãrul 79 (prima a avut loc în sezonul 1934-1935) va avea tot o serie cu 20 de echipe,

campionatul urmând a începe pe data de 4 august 2018, cu cele 21 de etape în anul calendaristic în curs, pânã pe 8 decembrie. Partea a doua a campionatului va începe pe 23 februarie 2019, ultima etapã, a 38-a fiind programatã pe 1-2 iunie 2019. Vor promova primele douã locuri direct, locul 3 susþinând o dublã manºã de baraj, cu locul 6 din play-out-ul Ligii I. În momentul când vom

O fotografie a echipei promovate la finalul sezonului 1940-1941, când din cauza rãzboiului nu a participat la campionatul naþional, acesta fiind întrerupt

contestã, necioplitul afiºând acelaºi zâmbet de prostovan ºi parvenit. Care este.

promovabile ºi retrogradabile rãmân asemãnãtoare Cât priveºte campionatul Ligii 3, acesta va începe în weekendul 25-26 august. Turul Ligii 3 se va încheia pe 1-2 decembrie 2018, urmând ca sezonul sã se reia pe 2-3 martie 2019. Ultima rundã, cea cu numãrul 30, este programatã pe 25-26 mai 2019. În sezonul 2018-2019, Liga 3 va fi formatã din cinci serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga 2 echipele clasate pe primul loc în fiecare dintre cele

Jiul Petroºani a promovat acum 15 ani (2002-2003) în Divizia “B” într-o formulã de echipã cu Hotoboc, Horaþiu Popa, Gabi Apetrei, Filip Popescu,, Elisei ºi alþii avea confirmarea oficialã, putem spune cã Petroºaniul va fi în Liga a II-a prin absorbþia - fuziunea unirea, etc., cu ACS ªirineasa, cea care a câºtigat Seria a 4-a a Ligii a III-a, jucând la Petroºani în sezonul 2017-2018. Jiul Petroºani a jucat în Divizia “B” (Liga a II-a) timp de 28 de campionate: 1934-1937, 1938-1941, 1960-1962, 1962-1966, 1985-1986, 1987-1989, 1991-1996, 1998-2002, 2003-2005 ºi 2007-2010, acumulând în total 789 meciuri. Liga 3 începe pe 25 august. Poziþiile

cinci serii la finalul sezonului 2018-2019. Din Liga 3 vor retrograda 21 de echipe: ocupantele locurilor 13-16 din fiecare serie ºi cea mai slabã echipã clasatã pe locul 12 din toate cele cinci serii. Se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate cu echipele de pe locurile 1-11. Valea Jiului a avut de-a lungul vremii mai multe echipe la nivelul Ligii a III-a (Divizia “C”), Jiul Petroºani evoluând trei sezoane în perioadele 2002-2003 ºi 2011 2013.

Cronica vaii jiului nr 1584, marti 12 iunie 2018  

Cronica vaii jiului nr 1584, marti 12 iunie 2018

Cronica vaii jiului nr 1584, marti 12 iunie 2018  

Cronica vaii jiului nr 1584, marti 12 iunie 2018

Advertisement