__MAIN_TEXT__

Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul III z Nr. 686

Cronica Vãii Jiului Luni, 1 Septembrie 2014

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

Rãzboi pe preþul apei

Primarul Tiberiu Iacob - Ridzi îl acuzã de fanfaronadã pe Haralambie Vochiþoiu

Omul de afaceri Emil Bercea, cercetat pentru sechestrare ºi lovire >>> PAGINA A 3-A

Caravanã cinematograficã mobilã, la Petroºani >>> PAGINA A 4-A Apartament distrus de flãcãri

Mormane de gunoaie au blocat accesul pompierilor în apartament

>>> PAGINA A 5-A

Un milion de euro pentru „protecþia” autostrãzii ce trece pe lângã Deva >>> PAGINA A 6-A În aºteptarea studenþilor,

Locurile de la licenþã sunt ocupate câte unu... câte douã >>> PAGINA A 11-A Datoriile tot cresc

Fundaþia George Becali nu are nici mãcar un cont care sã poatã fi executat de Primãria Petroºani >>> PAGINA A 13-A

D

eºi nu este de acord cu scumpirea tarifelor la apã înainte de a epuiza toate celelelate mãsuri pe care echipa managerialã le poate lua, primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob – Ridzi, nu a semnat adresa comunã a celorlalþi primari din Valea Jiului, pe motiv cã este un demers al senatorului Haralambie Vochiþoiu. Un personaj în care Tiberiu Iacob - Ridzi spune cã nu are deloc încredere. >>> PAGINA A 7-A

Secrete pentru murãturi gustoase

Furnicar de gospodine în piaþa din Petroºani

>>> PAGINA A 16-A


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 76 Luncoiu de Jos – Brad DN 74 Brad – Criºcior DN 76 Brad Baia de Criº DN 76 Baia de Criº - Târnava de Criº DN7 Mintia – Veþel DN7 Veþel – Leºnic DN7 Leºnic – Sãcãmaº DN7 Ilia –

Gurasada DN7 Gurasada – Burjuc DN7 BurjucZam Deva,

Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 ªoimuº – Bejan Lupeni DN 66 A, Bd-ul T. Vladimirescu

Noaptea

Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

APASERV INFORMEAZÃ

Dimineaþa

Ziua

Seara

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU ileana.firtulescu@yahoo.com

Editor coordonator:

Vu l c a n

Car men COSMAN-PREDA (cosman_carmen@yahoo.com) Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Colectivul de redactie:

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Monika BACIU,

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Omul de afaceri Emil Bercea, cercetat pentru sechestrare ºi lovire

O

mul de afaceri din Petroºani Emil Bercea este cercetat de poliþiºti pentru lipsire de libertate în mod ilegal ºi loviri sau alte violenþe, dupã ce a tãbãrât cu pumnii pe un angajat de al sãu pe care l-a stâlcit în bãtaie. Carmen COSMAN - PREDA

Împreunã cu Bercea (42 de ani) mai este cercetatã încã o persoanã, un apropiat de-al omului de afaceri, Petre D. (52 de ani) care, de asemenea, l-ar fi transformat pe tânãr în sac de box. Victima în vârstã de 24 de ani, Gheorghe Pavel, ar fi vrut sã pãrãseascã locul de muncã din cauza condiþiilor de lucru, dar ºi pentru cã era prost plãtit. În plus, aceasta ar mai fi fîãcut o plângere pe numele patronului Emil Bercea, care se aflã în lucru la Poliþia Municipiului Vulcan, pentru cã ar fi fost agresat verbal ºi ameninþat.”De 4-5 luni, de când i s-a spart casa, tot îmi spune cã îmi aratã el mie, cã eu i-am luat banii, cã i-am furat materiale de construcþii…I-am spus sã mã lase în pace ºi în data de 28 august i-am spus încã o datã cã nu i-am luat nimic ºi cã eu plec, sã-mi de banii”, povesteºte tânãrul. Emil Bercea ºi apropiatul lui s-au dus acasã la bãiat, în Vulcan, dar acolo nu au gãsit-o decât pe mama acestuia. Gheorghe Pavel era în apropierea blocului unde locuieºte, de unde l-au ºi luat cei doi. „Eram cam la douã blocuri distanþã, cu niºte prieteni. Mi-au spus sã urc în maºinã sã povestim ºi, imediat au ºi plecat. M-au dus la hotelul lui Bercea ºi acolo au

început sã mã loveascã, atât domnul Petre, cât ºi Emil Bercea. Nici la baie nu m-au lãsat sã merg singur, m-a însoþit domnul Petre, care mi-a spus cã el e antrenor de box. În timp ce mã loveau, Emil Bercea îmi spunea cã el are bani ºi cã nu o sã pãþeascã nimic, cã îmi aratã el ce înseamnã bagabonþealã. La un moment dat a zis cã îmi dã m….e ºi mi-a tras capul cãtre ºliþul lui”, mai spune victima. Totul a durat circa douã ore, iar norocul tânãruzlui a fost cã prietenii lui s-au impacientat ºi au alertat poliþia. „M-au sunat pe telefonul mobil, dar Emil Bercea îmi þinea o sticlã la gât ºi îmi spunea cã zic cã totul e bine, ceea ce am ºi fãcut. Prietenii mei mi-au spus cã, dacã sunt în pericol sã zic <<da>> ºi aºa ziceam: <<Da, da, sunt bine. Da, beau o bere cu patronul>>”, a mai povestit Gheorghe Pavel. El crede cã a fost luat la ochi de omul de afaceri pentru cãa fost singurul dintre angajaþi care a avut curajul sã-ºi spunã punctul de vedere ºi nu a acceptat sã fie cãlcat în picioare.

E

liberat de procurori

Bãiatul susþine cã, din postul pe care îl ocupa – conducãtor auto ºi bãiat bun la toate - nu avea cum sã aibã acces la bani. Gheorghe Pavel a reuºit sã scape, profitând de

neatenþia celor doi, dupã ce le-a cerut un pahar cu apã ºi s-a ascuns pânã când în zonã a apãrut un echipaj de poliþie alertat de prietenii bãiatului. „Poliþia Municipiului Petroºani a fost sesizatã telefonic cu privire la faptul cã un tânãr în vârstã de 24 de ani, din municipiul Vulcan, a fost sechestrat la locul de muncã, respectiv în incinta unui hotel din municipiul Petroºani, de cãtre angajatorul sãu. În urma sesizãrii, la faþa locului s-a deplasat de urgenþã o echipã de intervenþie din cadrul Biroului de Ordine Publicã, care a identificat partea vãtãmatã în faþa hotelului. Cercetãrile au fost preluate de cãtre poliþiºtii Biroului de Investigaþii Criminale”, a declarat Bogdan Niþu, purtãtori de cuvânt al IPJ Hunedoara, Gheorghe Pavel a fost condus la spital, pentru îngrijiri medicale ºi, iniþial, nu a rãmas internat. S-a întors însã la Unitatea Primire Urgenþe a Spitalului Petroºani, dupã ce i s-a fãcut rãu acasã, ºi este suspect de mai multe fracturi, la nivelul sternului ºi mandibulei. Emil Bercea ºi prietenul lui este cerectat acum pentru infracþiunile de lipsire de libertate în mod ilegal, loviri ºi alte violenþe, fiind reþinut de poliþiºti. „În cauzã a fost întocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul comiterii infracþiunii de lipsire de libertate în mod ilegal ºi loviri sau alte violenþe, iar faþã de cei doi inculpaþi s-a luat mãsura reþinerii pentru 24 ore, aceºtia urmând a fi prezentaþi, la Judecãtoria Petroºani cu propunere de arestare pre-

ventivã”, a mai spus Niþu. Numai cã, procurorul de caz nu a fost de acord cu mãsura reþinerii, astfel cã Bercea nu a mai ajuns în faþa instanþei. Ambii bãrbaþi vor fi cercetaþi doar sub control judiciar. În aceste condiþii, Gheorghe Pavel spune cã se teme pentru siguranþa lui ºi a familiei sale.

B

ercea ºi faptele de vitejie Nu este pentru prima datã când omul de afaceri se aflã îna tenþia oamenilor legii. De exemeplu, în luna aprilie a anului 2010. Bercea s-a suit la volanul autoturismului, deºi avea o concentraþie de 1,6 la mie alcool în sânge, aspect stabilit dupã analizarea probelor biologice recoltate, pentru cã acesta a refuzat sã sufle în etilotest. Omul de afaceri a contestat analizele la IML Timiºoara, pe motiv cã testarea a avut loc la o orã dupã incident, iar alcoolemia i-a scãzut la aproximativ 0,80 la mie, adicã infracþiunea a devenit doar o contravenþie. De partea omului de afaceri au fost ºi greºelile flagrante ale

poliþiºtilor ºi de acest lucru s-a prevalat ºi Emil Bercea, prin apãrãtorul sãu. Astfel, pe procesul verbal întocmit nu a fost trecutã ora consemnãrii incidentului, absolut necesarã în astfel de cazuri. În plus, în motivarea sentinþei de scoatere de sub urmãrire penalã s-a mai precizat cã firma deþinutã de Emil Bercea a fost premiatã de Primãria Petroºani, diplome depuse la dosar chiar de avocatul omului de afaceri ºi pe care anchetatorii le-au luat în calcul. În urma scandalului mediatic izbucnit dupã aflarea rezoluþiei date

de magistraþii, Procurorul General al României a cerut la mimentul respectiv redeschiderea dosarului de cercetare constituit pe numele omului de afaceri, iar la recercetarea cauzei, nu s-a mers doar pe probatoriul administrat, ci s-a fãcut ºi completarea unor acte de cercetare penalã. Iar la vremea respectivã se vorbea despre nu mai puþin de 16 dosare penale constituite pe numele lui bercea, dintre care cel puþin 13 penale. Niciunul, însã, nu i-a adus omului de afaceri vreo pedeapsã privativã de libertate.


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Caravanã cinematograficã mobilã, la Petroºani un tânãr îndrãgostit de Paris ºi despre iluzia generalã cã, dacã ne schimbãm viaþa, schimbarea va fi cu siguranþã în bine. În data de 2 septembrie este programat filmul „Discursul regelui”, care spune povestea barbatului care a devenit regele George VI al Marii Britanii, tatal actualei Regine a Marii Britanii. Filmul a primit 4 premii ºi 8 nominalizãri Oscar, un premiu ºi 6 nominalizãri Globul de

Aur, 7 premii ºi 7 nominalizãri BAFTA, 2 nominalizãri ºi 3 premii Academia Europeana de Film. Ambele proiecþii vor începe de la ora 19.00, iar filmele voir fi difuzate gratuit. „Caravana este porganizatã cu sprijinul nostru, evenimentul fiind o premierã pentru municipiul Petroºani. Dacã lumea va aprecia ºi va gusta acest tip de eveniment, vom continua pe viitor astfel de acþiuni”, a declarat Tiberiu Iacob – Ridzi.

Vârstnicii, sãrbãtoriþi la Petroºani

au împlinit 50 de ani, respectiv 60 de ani de cãsãtorie întrucât acestea, prin reuºita ºi prin durata cãsniciilor lor, sunt un model demn de urmat de cãtre tinerele generaþii. Având în vedere importanþa deosebitã a acestei zile, propun Consiliului Local aprobarea ºi alocarea din bugetul local a sumei de 9000 de lei în vedere sãrbãtoririi Zilei Internaþionale a Persoanelor Vârstnice. Aceastã sumã este necesarã

I

ubitorii de filme au la dispoziþie douã zile în care sã meragã la cinema în aer liber ºi, mai mult, gratuit. Cramen COSMAN - PREDA

Primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob – Ridzi a anunþat cã, în perioada 1 -2 septembrie, la Petroºani va poposi Caravana Filmului, iar proiecþiile vor avea loc în Piaþa Victoriei. În data de 1 septembrie va rukla filmul

Miezul Nopþii în Paris, o comedie romanticã al cãrei decor este Parisul, unde o familie aflatã acolo pentru afaceri ºi doi tineri logodiþi care urmeazã sã se cãsãtoreascã în toamnã trãiesc o experienþã care le va schimba viaþa pentru totdeauna. Filmul este despre

9000

de lei pentru sãrbãtorirea persoanelor vârstnice. Administraþia localã de la Petroºani a fãcut o tradiþie din a organiza diferite evenimente cu ocazia Zilei Internaþionale a Persoanelor Vârstnice. Monika BACIU

ªi în acest an, la Petroºani vor avea loc manifestãri culturale cu acest prilej. Consilierii locali au aprobat suma de

9000 de lei pentru organizarea acestor acþiuni. În cadrul evenimentului vor fi premiate ºi cuplurile care au împlinit 50 ºi 60 de ani de cãsnicie. “1 octombrie nu

este doar un omagiu adus pãrinþilor ºi bunicilor noºtri, ci ºi o recunoaºtere a meritelor lor, a eforturilor pe care le-au depus de-a lungul unei vieþi pentru a ne crea nouã, urmaºilor lor, condiþii pentru o viaþã mai bunã, într-o societate modernã. Cu ocazia sãrbãtorii acestei frumoase zile, ca în fiecare an, ne propunem sã premiem cuplurile din muncipiul nostru care

Proiect de 3 milioane de euro pentru vulcãneni

C

artier modern în municipiul Vulcan. Un proiect în valoare de 3 milioane de lei va schimba aspectul cartierului Cocoºvar din municipiul Vulcan. Primarul urbei, Gheorghe Ile, are în vedere reabilitarea totalã a cartierului. Monika BACIU “Astãzi am informat Consiliul Local despre oportunitatea realizãrii unui proiect deosebit de important pentru comunitatea noastrã. Cetãþenii din cartierul Cocoºvar ºi cei din zona parcului Octogon, vor avea o infrastructurã de carosabil ºi acces pietonal modernã, reabilitatã complet cu

fonduri alocate prin Planul Naþional de Dezvoltare Urbanã, derulat prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului. În acest moment suntem în faza de evaluare a proiectãrii duoã care vom trece la procedurile de contractare a lucrãrilor. Asta înseamnã cã pânã la sfârºitul acestui an vom putea demara

efectiv lucrãrile. Acest proiect aduce o schimbare aºteptatã de multã vreme de locuitorii din acest cartier”, spune Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. În cadrul proiectului de 3 milioane de

lei vor fi refãcute toate strãzile din zona Cocoºvar, dar ºi legãtura dintre zona Cocoºvar ºi cartierul Micro 3 B ºi calea de acces cãtre ºcoala nr. 7. Banii vin de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului.

pentru premierea cuplurilor din municipiul nostru care au împlinit cel puþin 50 ºi 60 de ani de cãsnicie, cu un premiu în bani în valoare de 300 lei-cuplu, respectiv 500 leicuplu precum ºi pen-

tru buna organizare a evenimentului”, spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Premierea acestor cupluri va avea loc în cadru festiv, aºa cum evenimentul a fost organizat în fiecare an.


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Apartament distrus de flãcãri

Mormane de gunoaie au blocat accesul pompierilor în apartament

M

ormane de gunoaie aranjate meticulos pânã în tavan au devenit o combinaþie fatalã când au intrat în contact cu flãcãrile unei lumânãri aprinse. Situaþia treneazã de ani de zile, autoritãþile au fost informate însã nu au fãcut altceva decât sã constate ºi sã avertizeze. Monika BACIU Un puternic incendiu a avut loc, sâmbãtã dupã-amiazã, într-un bloc de pe strada Oituz din Petroºani. Douã autospeciale de pompieri s-au deplasat la faþa locului pentru a stinge flãcãrile care au mistuit apartamentul care era ticsit de gunoaie pânã la tavan. Intervenþia pompierilor a fost una extrem de dificilã din cauza gunoaielor pe care bãrbatul le depozitase în casã. Totul a pornit de la o lumânare aprinsã. “A fost foarte dificilã intervenþia datoritã cantitãþii foarte mari de material combustibil ºi degajare mare de fum, a fost foarte dificil. Incendiul a ponrit de la o lumânare aprinsã pe care bãrbatul a primit-o ca pomanã. Au fost adunate mizerii, de la gunoaie, vecinii spun cã le aduna de la gunoaie. L-am scos pe bãrbat ºi e la vecini. Vecinii au spus cã au fost mai multe sesizãri fãcute la Primãrie. Eu de când sunt la Pompieri nu m-am confruntat cu un asemenea caz”, a declarat Erkedi Zoltan, plutonier adjutant în cadrul Detaºamentului

nit incendiul. “De când m-am mutat eu aici de 17 ani, vecinul tot aºa face. Nevasta lui a plecat de mult ºi el de atunci tot aduna gunoaie. De mult avem probleme cu el, am fãcut sesizãri, am hârtiile ºi a zis cã se rezolvã, dar nu s-a rezolvat nimic. Anul acesta în luna aprilie am fãcut sesizãri ºi la Deva ºi la primãrie ºi nu s-a rezolvat nimic. El numai plimba un cãþel ºi aduna toate

de Pompieri Petroºani.

U

n locatar cu probleme...

Oamenii legii au apelat ºi la ajutorul funcþionarilor publici din cadrul primãriei Petroºani. Zeci de kilograme de gunoi, de la televizoare, sticle, ºi diferite aparaturi electronice au fost scoase de pompieri din imobil. Vecinii spun cã bãrbatul locuia singur, iar de nenumãrate ori au sesizat organele abilitate de faptul cã bãrbatul adunã tot soiul de obiecte în casã. Chiar ºi în ziua producerii incendiului, au fost contactate persoanele responsabile din cadrul primãriei, însã la faþa

locului s-a deplasat doar o echipã de poliþiºti locali însoþitã de adjunctul Nicolae Stãncioi. “Locuia singur cam

de 20 de ani de când soþia sa a plecat. Am fãcut o grãmadã de sesizãri sã vinã sã îl scoatã afarã din casã sau sã se rezolve problema cu mizeriile pe care le aduna în casã”, spune un bãrbat, vecin cu proprietarul imobilului în care a izbuc-

gunoiele. Eu nu am fost afectat, dar vecina de la parter are apartamentul inundat. Mergem oriunde se pot face sesizãri. Eu trei ºoareci am prins anul acesta”, a declarat pentru Cronica Vãii Jiului, Manafu Pompiliu, unul dintre vecinii bãrbatului. Reprezentanþii Poliþiei Locale au declarat cã vor trimite la faþa locului o maºinã care sã ridice gunoiul,

dar sâmbãtã seara, la câteva ore bune dupã izbucnirea incendiului, mormanul de deºeuri scos din casa bãrbatului era încã în faþa geamului vecinilor. Situaþia e cunoscutã de responsabilii municipalitãþii de la Petroºani încã din luna aprilie a acestui an, însã nu s-a luat nicio mãsurã concretã împotriva bãrbatului. Un singur avertisment a fost întocmit. “La adresa dumneavoastrã înregistratã la primãria municipiului Petroºani cu numãrul 5446/53/2014 prin care ne aduceþi la cunoºtinþã aspecte legate de încãlcarea regulilor elementare de igienã în locuinþe proprii vã facem cunoscut faptul cã inspectorii pentru Protecþia Mediului împreunã cu agenþii de la Biroul de Liniºte ºi Ordine Publicã din cadrul Poliþiei Locale Petroºani au constatat cã în Petroºani, strada Oituz, bl 6, ap. 7 nu se respectã aceste regulide igienã. La sediul poliþiei Locale Petroºani s-a încheiat nota de constatare nr. 6082-2014 prin care domnului Duºenko Adrian i s-a impus un termen pentru salubrizarea apartamentului ºi s-au comunicat sancþiunile contravenþionale prevãzute

de Ordinul 119-2014, în caz de neconformare”, se aratã în rãspunsul oferit de reprezentanþii Primãriei din Petroºani locatarilor din blocul 6 de pe strada Oituz. Apartamentul aflat sub cel incendiat a fost afectat în urma incendiului. Casa a fost inundatã, însã femeia spune cã problemele cu bãrbatul treneazã de mai bine de 40 de ani. “Eu de când stau aici, de 46 de ani, omul ãsta mi-a mâncat jumãtate din viaþã ºi degeaba am fãcut demersuri. Am vorbit la primãrie, am fãcut cerere, nu a deschis uºa la nimeni. Eu o sã repar cu fetele mele, nu am asigurare, de la el pot sã mã aºtept la ceva. M-am temut doar cã o sã fiu inundatã”, a declarat pentru Cronica Vãii Jiului Irene Coºic, vecina bãrbatului. Locatarii vor mai încerca sã apeleze la instituþiile abilitate pentru a rezolva problema cu bãrbatul.


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Un milion de euro pentru „protecþia” autostrãzii ce trece pe lângã Deva

C

NADNR va plãti 4,53 milioane lei (1,02 milioane euro), cu TVA, pentru servicii de pazã a patrimoniului a 183 de kilometri de autostradã, pe o perioadã de un an, în cadrul a ºase contracte atribuite deja. Maximilian GÂNJU Acordurile au fost adjudecate prin licitaþie deschisã ºi vor fi finanþate de CNADNR din fonduri proprii. Serviciile pentru lotul 2 al autostrãzii Orãºtie - Sibiu (19,8 km) au fost adjudecate de firma Axis Security în baza unui contract de 546.799 lei. Pentru primul lot al acestei autostrãzi, de 22,2 km, a fost selectatã firma WBC Box Guard, care va încasa 550.566 lei. WBC Box Guard a mai câºtigat alte douã contracte, pentru paza patrimoniului pe Deva - Orãºtie (34,6 km), în valoare de 640.969 lei, respectiv pentru Lugoj - Deva lot 1 (27,7 km) ºi drum de legãturã cu profil de autostradã (10,5 km), care îi va genera

încasãri de 794.619 lei. Sumele aferente contractelor nu includ TVA. Primele douã loturi ale Autostrãzii Orãºtie - Sibiu, primul lot Lugoj - Deva ºi tronsonul 2 de la Deva - Orãºtie (Simeria - Orãºtie) au fost inaugurate anul trecut. Paza urmeazã sã fie asiguratã fãrã întrerupere, modul de organizare ºi schimburile fiind decise de prestatori. Potrivit datelor din caietele de sarcini, CNADNR solicitã pentru fiecare tronson de autostradã pânã la trei

echipaje mobile, cât ºi posturi fixe, în unele cazuri. Serviciile ar urma sã fie asigurate de un numãr de 40 de posturi, dintre care 22 pentru agenþi de pazã ºi 18 pentru ºoferi. Pentru patrulare, echipajele vor fi formate din douã persoane (conducãtor auto ºi agent de pazã), iar paza fixã va fi asiguratã de un singur agent. Firmele de profil vor trebui sã previnã furturile sau deteriorãrile, precum ºi depozitarea gunoaielor pe autostradã ºi în zonele de siguranþã.

Drum în renovare

D

rumul care face legãtura dintre Petrila ºi Voineasa trece printro etapã de reamenajare. În urma ultimelor lucrãri ºoseaua a redevenit practicabilã dupã ce a fost distrusã, pe unele porþiuni, de ploile cãzute în urmã cu circa patru sãptãmâni. Mircea NISTOR

„Se lucreazã la DN 7A la avariile ºi rupturile provocate de inundaþiile din data de 29 iulie.

sare. Dupã 3 ani, în sfârºit, am primit asigurarea cã fondurile necesare vor veni la începutul anului viitor”, a declarat Ilie Pãducel, primarul

Acesta este un drum la care tot am insistat în ultimii ani sã se asigure finaþarea pentru reparaþiile nece-

oraºului Petrila. Suma necesarã pentru readucerea drumului la stadiul de „practicabil” este de circa 30 de miliarde de lei vechi.

Conducere nouã la Camera Agricolã Hunedoara

C

amera Agricolã a judeþului Hunedoara are o nouã conducere. Consilierii judeþeni au aprobat în cadrul ºedinþei de la sfârºitul lunii trecute numirea unei noi persoane în funcþia de conducere a Camerei Agricole. Noul director este Cãlin Petru Marian. Monika BACIU “Numeºte pe domnul MARIAN CÃLIN PETRU în funcþia publicã de conducere de ºef serviciu al Camerei Agricole Judeþene Hunedoara, grad II, clasa de salarizare 76, având un salariu de bazã lunar de 2434 lei”, se aratã în documentele CJH. În data de 25.08.2014, Consiliul Judetean Hunedoara a organizat concursul pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de ºef serviciu al Camerei

Agricole Judeþene Hunedoara, în condiþiile art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Conform Raportului final nr.302/25.08.2014, candidatul Marian Cãlin Petru a fost

declarat de cãtre comisia de examinare admis în funcþia de ºef serviciu al Camerei Agricole Judeþene Hunedoara. Domnul Marian Cãlin Petru îndeplineºte condiþiile de studii, vechime ºi pregãtire profesionalã conform atribuþiilor postului respectiv.


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Rãzboi pe preþul apei

Primarul Tiberiu Iacob – Ridzi îl acuzã de fanfaronadã pe Haralambie Vochiþoiu

D

eºi nu este de acord cu scumpirea tarifelor la apã înainte de a epuiza toate celelelate mãsuri pe care echipa managerialã le poate lua, primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob – Ridzi, nu a semnat adresa comunã a celorlalþi primari din Valea Jiului, pe motiv cã este un demers al senatorului Haralambie Vochiþoiu. Un personaj în care Tiberiu Iacob – Ridzi spune cã nu are deloc încredere. Carmen COSMAN - PREDA „Fanfaronadã” este termenul folosit de primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob – Ridzi, vorbind despre demersul senatorului UNPR (ex – PPDD) Haralambie Vochiþoiu privind blocarea scumpirii tarifului la apã. Un demers în care, poentru a-i da greutate, Vochiþoiu a atras ºi reprezentanþi-

ia dministraþiilor publice locale din Valea Jiului, dar ºa care edilul din Petroºani a refuzat sã se ralieze. Asta deºi nici el nu este de acord cu scumpirea apei decât, eventual, ca ultimã soluþie. Tiberiu Iacob – Ridzi spune cã nu a semnat respectiva adresã pentru cã nu are încredere în iniþiatorul ei, senatorul UNPR Haralambie Vochiþoiu – ajuns în

D

Mircea NISTOR „Am venit cu o vacã ºi un viþel pe care vreau, în total, sã iau mãcar 5.000 de lei. Din pãcate, se pare cã lumea nu prea are bani, altfel nu-mi explic cum în 3 ore de când stau aici nu am reuºit sã le vând”, a spus un bãr-

bat. „Târgul este cam slab. Noi am dori sã vindem doi berbeci dar nu prea sunt amatori sã cumpere. Cei mai mulþi au venit doar sã se uite ºi sã se intereseze de preþuri”, a precizat un altul. „Anul trecut, în primãvarã, a fost lume mai multã. Poate lumea nu ºtie

N

u susþine o majorare de tarife Cât priveºte demersul la care ceilalþi primari s-au raliat, Iacob

tru un loc în Consiliul Judeþean, Haralambie Vochiþoiu a promis cã, dacã va fi ales, va ieftini apa în Valea Jiului. A ajuns în consiliu, dar apa nu s-a ieftinit nici mãcar cu un ban! Pe de altã parte, primarul Petroºaniului spune cã Vochiþoiu se comportã ca ºi cum ar

Parlament pe listele PP-DD prin redsistribuire. În plus, Ridzi mai spune cã oricum nimeni nu i-a solicitat semnãtura în acest sens. „S-a intrat într-o logicã de campanie electoralã. Se ºtie cã acesta este un subiect sensibil ºi este specualat de actorii politici. Vãd cã se încearcã aruncarea acestei chestiuni în zona primãriilor, ceea ce este oarecum fals,

Târg petrilean, mai „slãbuþ”

eja tradiþionalul târg de la Petrila ºi-a derulat vineri, 29 august, o nouã ediþie. De aceastã datã, numãrul participanþilor a fost ceva mai mare decât în anii anteriori, aceºtia aducând spre vânzare oi, cai sau vaci.

pentru cã ApaServ este în subordionea Consiliului Judeþean, care este acþionar majoritar. Pe de altã parte, acest subiect cu creºterea preþului la

apã a fost ºi vãd cã rãmâne în continuare o temã de campanie”, a atras atenþia primarul Petroºaniului.

de existenþa acestui târg cã altfel poate veneau mai mulþi”, a declarat o femeie. În acest an, la târg, s-au prezentat cu diferite sortimente de mãrfuri ºi comercianþii de produse industriale, veniþi din mai multe regiuni din þarã. „Eu vin din Dâmboviþa la toate târgurile organizate în Valea Jiului, la Petrila, Vulcan sau Petroºani. Sper ca momârlanii sã-ºi vândã vitele ºi apoi sã cumpere perdele de la mine”, a spus o vânzãtoare. La manifestare a fost prezent ºi pri-

marul localitãþii. „Din câte am vãzut, unii au venit sã se intereseze de preþuri, de ce se poate vinde ºi ce se poate cumpãra. Noi le-am asigurat spaþiul necesar, sã poatã servi un mic ºi o bere, sã asculte muzicã ºi am mai schimbat ºi o vorbã”, a declarat Ilie Pãducel. Anul viitor târgul va fi organizat tot în ziua de 29 august, conform unei recente decizii a Consiliului Local Petrila.

- Ridzi a subliniat cã: „Iniþiatorul acestui demers, domnul Haralambie Vochiþoiu, este un personaj în care eu nu am încredere ºi faptul cã a avut dumnealui aceastã iniþiativã penmtru mine este un mare semn de întrebare ºi repet, a fpãcut-o în aceastã logicã de campanie electoralã”. Primarul din Petroºani a adus aminte cã, în 2012, când a candidat pen-

fi în opoziþie, deºi este la guvernare, împreunã cu UNPR-ul din care face acum parte. Pe de altã parte, primarul din Petroºani spune cã nu poate fi de acord cu creºterea preþului la apã, atâta timp cât nu au fost aplicate ºi alte mãsuri manageriale ºi aduce aminte cã, pe vremea când Gheorghe Cioarã conducea ApaServ s-a opus creºterii preþului la apã cu 40 de procente.


8 Life&Style

Cu ce boli te poþi alege dacã þii dieta Dukan O

dietã bogatã în proteine poate crea probleme renale, a spus consultantul în nutriþie Alec Blenche. Corpul nu poate crea provizii de protenie în organism iar ce este în exces este eliminat prin rinichi, a explicat Alec Blenche. „Dieta Dukan este foarte periculoasã. Problema este ca oamenii vor sã aibã rezultate peste noapte. Trãim într-o lume în care timpul a cãpãtat o altã valoare. Vrem acum sã se întîmple totul. Vrem acum sã slãbim, acum sã fim sãnãtoºi, acum sã fim frumoºi. Nu se poate cã dupã 30-40 de ani în care tu ai stricat corpul, dîndu-i alimente

Life&Style 9

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

nesãnãtoase, a doua zi cînd te hotãrãºti sã fii sãnãtos, sã devii sãnãtos. Foartã multã carne în corp înseamnã foarte multe proteine în corp. Proteinã în sine nu poate fi stocatã în corp, nu o poate reþine. ªi atunci, orice exces, trebuie sã se elimine prin rinichi ºi, astfel, rinichii pot avea mari probleme de sãnãtate. Am auzit de foarte multe cazuri”,

a explicat Alec Blenche. De asemenea, te poþi confrunta cu deficienþe nutritive, în special în faza de atac, care este foarte restrictivã ºi care priveazã organismul de toate elementele nutritive de care are nevoie pentru o bunã funcþionare. Legumele ºi fructele sînt înterzise în aceastã etapã, drept urmare sînt recomandate suplimentele alimentare pentru a suplini carentele respective. Un alt minus al acestei diete îl reprezintã îngrãºarea. Da, ai auzit bine, te poþi îngrãºa ºi

mai mult dacã te-ai hotãrît sã urmezi dieta Dukan dar renunþi imedit ce ai trecut de prima etapã. Un alt minus al acestei diete îl reprezintã îngrãºarea. Da, ai auzit bine, te poþi îngrãºa ºi mai mult dacã te-ai hotãrît sã urmezi dieta Dukan dar renunþi imedit ce ai trecut de prima etapã. În ceea ce priveºte reacþiile organismului pe termen lung, din cauza Dietei Dukan, Valentin Vasile avertizeazã cã persoanele care apeleazã la acest regim alimentar risca sã îºi afecteze grav sistemul

nervos ºi organele interne. “Dacã din capul locului se pleacã pornind de la premisa cã mai multe categorii de alimente sînt excluse – în cazul Dietei Dukan vorbim de alimentele care conþin grãsimi esenþiale, fructele aflate acum în sezon etc – apariþia problemelor de sãnãtate nu este decît o chestiune de timp. Amoniacul rezultat din consumul excesiv de alimente proteice intoxica, în primul rînd, sistemul nervos, lucru care, pe termen lung, poate duce la apariþia

Fructul care poate stopa boala Alzheimer O

substanþã conþinutã de rodii previne inflamarea celulelor cerebrale, ceea ce ajutã la stoparea bolii Alzheimer, au descoperit recent cercetãtorii britanici. Substanþa cu efect benefic se numeºte punicalagin ºi ar fi de ajutor ºi în cazul persoanelor care suferã de artritã reumatoida sau de Parkinson, pentru cã reduce inflamaþia, anunþa DailyMail. În cadrul studiului efectuat de oamenii de ºtiinþã de la Universitatea Huddersfield din Marea

Britanie s-a observat cã punicalaginul, care este o formã de compus chimic cunoscut sub numele de polifenol, poate inhiba procesul inflamator de la nivelul unor celule cerebrale specializate. Inflamaþia duce la distrugerea unui numãr de celule cerebrale din

ce în ce mai mare, favorizînd progresia bolii Alzheimer. Boala nu poate fi vindecatã, însã punicalaginul conþinut de rodii poate preveni sau încetini dezvoltarea ei. Specialiºtii britanici, care au colaborat cu cercetã-

unor boli degenerative ºi la declanºarea sau agravarea bolilor autoimune. În procesul de detoxifiere pe care îl va declanºa organismul pentru a scãpa de excesul de amoniac, o serie de organe (ficatul, rinichii) vor fi hipersolicitate, iar o astfel de dietã poate cauza, pe termen lung, afecþiuni grave la nivelul acestora. În plus, Dieta Dukan este asociata cu un consum scãzut de fibre alimentare, lucru care, la rîndul sãu, este asociat în studiile ºtiinþifice cu o incidenþã crescutã a cancerului de colon. Un alt motiv pentru care Dieta Dukan este încadratã în categoria dietelor extrem de periculoase pentru sãnãtate este ºi faptul cã recomanda consumul de lactate degresate, privind astfel organismul de vitaminele liposolubile – A, D3, K2 – care au un rol extrem de important în funcþionarea sistemului imunitar, mineralizarea oaselor ºi crearea de noi celule”, a explicat specialistul în nutriþie sportivã. tori de la Universitatea din Freiburg, Germania, sînt interesaþi sã descopere care este cantitatea necesarã de rodii pentru crearea unui medicament eficient. "Consumul regulat de rodii aduce o serie de beneficii sãnãtãþii, care includ prevenirea inflamaþiei neuronale asociatã cu dementa", afirma dr. Olumayokun Olajide, unul dintre cercetãtori. Specialistul spune cã o mare parte din compuºii antiinflamatori se gãsesc în coaja, nu în pulpa fructului.

Î

n materie de educaþie, adesea cele mai bune intenþii au efect contrar. Nu mai suntem pe vremea cînd constrîngerea era pîrghia cea mai sigurã (de fapt nici atunci nu era) pentru a domina conduita copilului. Astãzi, el îºi domina singur conduita, arta pãrintelui fiind aceea de a-l convinge ceea ce e bine pentru el, de a-l face sã înþeleagã cã tatãl sau mama îi sînt prieteni, salvatori la nevoie ºi confidenþi de încredere. Încrederea ºi nu actul de autoritate apropie copilul de pãrinte. Cine nu înþelege aceasta subtilitate face greºeli de felul celor dintre care portalul Pulsplus enumerã cîteva.

Cele mai frecvente ºi mari greseli ale pãrinþilor în educaþia copilului Mama ºi tata trebuie sã-l consoleze, iar copilul sã simtã cã-i sunt mai apropiaþi ei decît dirigintele care i-a scãzut nota. Fireºte, nu-l vor lãuda pentru spargerea geamului, dar îl pot povãþui cum sã se fereascã altãdatã de pozne.

Þipãtul

Unii cred cã tipatand la copil "îi intrã mai bine în cap". Dojana cu voce ridicatã nu face decît sã adînceascã o ranã care deja doare. Dacã te-ai hotãrît sã-l dojeneºti,

Sandu nici nu aflã dacã nu-i spuneai tu. Efectul? Altãdatã se va feri de cei din jur dar, mai grav, în mintea lui te va califica drept "pîrîcios".

Impunerea soluþiilor este un drum spre nicãieri De obicei, mamelor li se pare cã feþele ºi bãieþii nu ºtiu sã caute soluþia la ce le trebuie sau ce le place. Aºa cã, ele aleg fularul, prãjitura, bombonele, cãciuliþa, ghiozdanul, caie-

înþelegi cã situaþia este delicatã ºi trebuie tratatã cu mult tact. Se impune sã-i explici cu rãbdare, pentru cã ºi el sã te asculte în acelaºi fel.

Comparaþiile nu te avantajeazã Exemplul este clasic: uite ce harnic este cutare la lecþii. Asta demoralizeazã, mai ales cã, de obicei, el va fi comparat în fiecare situaþie cu un alt "cutare". În mintea lui, copilul gîndeºte aºa: mama îl prefera pe cutare ºi nu

Fereºte-te de vorbe goale

Exemplul clasic este cel al copilului care nu s-a spãlat pe dinþi, iar mama îl pedepseºte anunþîndu-l cã nu-i mai cumpãra dulciuri o sãptãmînã. Dar chiar a doua zi, merg amîndoi la cofetãrie ºi servesc cîte o prãjiturã. Ce va gîndi copilul? Ca mama vorbeºte ca sã se afle în treabã. N-o sã-i mai pese altãdatã de ameninþãrile ei, dar nici nu se va grãbi sã se spele pe dinþi, dacã nu-i place. Cu rãbdare, i se poate explica unde duce lipsã de igienã. Doar cu multã rãbdare ºi fãrã ameninþãri este mai eficient.

Nu se pedepseºte copilul de douã ori

ªi aici e un exemplu clasic. Copilul a spart geamul la ºcoalã ºi i s-a scãzut nota la purtare. Vine necãjit acasã, unde îl ceartã ambii pãrinþi ºi chiar îl priveazã de o favoare. Greºit. Pentru ce a fãcut i s-a scãzut nota. ªi-a primit pedeapsa. De ce trebuie pedepsit de douã ori?

fã-o cu calm, convingãtor, sã înþeleagã, nu sã tremure.

Eºti un prost! Orice ar face, copilul nu trebuie jignit. Îl pot jigni alþii, dar în familie el trebuie sã se simtã cã este cel mai bun, cel mai frumos ºi cel mai inteligent. Faptul cã a greºit nu înseamnã cã e un prost. Greºeala trebuie explicatã în fondul ei ºi nu prin jigniri, la care copilul este cel puþin la fel de sensibil ca adulþii.

Nu implica terþe persoane Existã situaþii intime, care trebuie discutate între patru ochi. Sã nu crezi cã va avea un bun efect educativ, dacã îi spui: "Uite! A aflat ºi nenea Sandu ce ai fãcut". Asta cu atît mai mult, cu cît poate nenea

tele, pixul. Pe scurt, totul. Ideea este cam asta: el e copil ºi nu ºtie ce-i trebuie; eu însã ºtiu. Greºit. Acest copil va fi toatã viaþa un papãlapte, nu va avea iniþiativa, nu va avea idei ºi va aºtepta sã-l îndrume un altul. ªi cine ºtie ce îndrumãri va primi de la cine ºtie cine!

Arta de a spune "Nu" Sunt situaþii cînd nu eºti de acord cu copilul ºi nimic nu este mai contraproductiv decît sã i-o retezi scurt: "Nu!". Copilul are ºi el o logicã, iar dacã îi dai acest rãspuns, trebuie sã i-l explici cu rãbdare. S-ar putea sã nu accepte explicaþia, iar atunci îi detaliezi motivele. Dacã n-ai motive, mai bine nu-l refuza. Dar indiferent dacã-l refuzi sau nu, trebuie sã

pe mine. Îþi convine?

Banii de buzunar Azi toþi copiii au bani de buzunar. S-ar simþi pe picior de inferioritate, dacã alþii au ºi el nu. Ideea "ce-þi trebuie þie bani?" nu þine de vremurile noastre. Singurã grijã este sã ºtii discret cum îi administreazã. Fa-ti-l prieten ºi îþi va spune el. Pe de altã parte, trebuie o oarecare abilitate, ca sã te convingi cã e corect în ce spune. Asta þine de diplomaþia fiecãrui pãrinte.

Pedeapsa fizicã Am lãsat acest capitol la sfîrºit, pentru cã problema nu se pune. Cine îºi închipuie cã îºi poate stãpîni copilul cu pedeapsa fizicã, acela a rãmas cu mintea într-un alt secol.


8 Life&Style

Cu ce boli te poþi alege dacã þii dieta Dukan O

dietã bogatã în proteine poate crea probleme renale, a spus consultantul în nutriþie Alec Blenche. Corpul nu poate crea provizii de protenie în organism iar ce este în exces este eliminat prin rinichi, a explicat Alec Blenche. „Dieta Dukan este foarte periculoasã. Problema este ca oamenii vor sã aibã rezultate peste noapte. Trãim într-o lume în care timpul a cãpãtat o altã valoare. Vrem acum sã se întîmple totul. Vrem acum sã slãbim, acum sã fim sãnãtoºi, acum sã fim frumoºi. Nu se poate cã dupã 30-40 de ani în care tu ai stricat corpul, dîndu-i alimente

Life&Style 9

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

nesãnãtoase, a doua zi cînd te hotãrãºti sã fii sãnãtos, sã devii sãnãtos. Foartã multã carne în corp înseamnã foarte multe proteine în corp. Proteinã în sine nu poate fi stocatã în corp, nu o poate reþine. ªi atunci, orice exces, trebuie sã se elimine prin rinichi ºi, astfel, rinichii pot avea mari probleme de sãnãtate. Am auzit de foarte multe cazuri”,

a explicat Alec Blenche. De asemenea, te poþi confrunta cu deficienþe nutritive, în special în faza de atac, care este foarte restrictivã ºi care priveazã organismul de toate elementele nutritive de care are nevoie pentru o bunã funcþionare. Legumele ºi fructele sînt înterzise în aceastã etapã, drept urmare sînt recomandate suplimentele alimentare pentru a suplini carentele respective. Un alt minus al acestei diete îl reprezintã îngrãºarea. Da, ai auzit bine, te poþi îngrãºa ºi

mai mult dacã te-ai hotãrît sã urmezi dieta Dukan dar renunþi imedit ce ai trecut de prima etapã. Un alt minus al acestei diete îl reprezintã îngrãºarea. Da, ai auzit bine, te poþi îngrãºa ºi mai mult dacã te-ai hotãrît sã urmezi dieta Dukan dar renunþi imedit ce ai trecut de prima etapã. În ceea ce priveºte reacþiile organismului pe termen lung, din cauza Dietei Dukan, Valentin Vasile avertizeazã cã persoanele care apeleazã la acest regim alimentar risca sã îºi afecteze grav sistemul

nervos ºi organele interne. “Dacã din capul locului se pleacã pornind de la premisa cã mai multe categorii de alimente sînt excluse – în cazul Dietei Dukan vorbim de alimentele care conþin grãsimi esenþiale, fructele aflate acum în sezon etc – apariþia problemelor de sãnãtate nu este decît o chestiune de timp. Amoniacul rezultat din consumul excesiv de alimente proteice intoxica, în primul rînd, sistemul nervos, lucru care, pe termen lung, poate duce la apariþia

Fructul care poate stopa boala Alzheimer O

substanþã conþinutã de rodii previne inflamarea celulelor cerebrale, ceea ce ajutã la stoparea bolii Alzheimer, au descoperit recent cercetãtorii britanici. Substanþa cu efect benefic se numeºte punicalagin ºi ar fi de ajutor ºi în cazul persoanelor care suferã de artritã reumatoida sau de Parkinson, pentru cã reduce inflamaþia, anunþa DailyMail. În cadrul studiului efectuat de oamenii de ºtiinþã de la Universitatea Huddersfield din Marea

Britanie s-a observat cã punicalaginul, care este o formã de compus chimic cunoscut sub numele de polifenol, poate inhiba procesul inflamator de la nivelul unor celule cerebrale specializate. Inflamaþia duce la distrugerea unui numãr de celule cerebrale din

ce în ce mai mare, favorizînd progresia bolii Alzheimer. Boala nu poate fi vindecatã, însã punicalaginul conþinut de rodii poate preveni sau încetini dezvoltarea ei. Specialiºtii britanici, care au colaborat cu cercetã-

unor boli degenerative ºi la declanºarea sau agravarea bolilor autoimune. În procesul de detoxifiere pe care îl va declanºa organismul pentru a scãpa de excesul de amoniac, o serie de organe (ficatul, rinichii) vor fi hipersolicitate, iar o astfel de dietã poate cauza, pe termen lung, afecþiuni grave la nivelul acestora. În plus, Dieta Dukan este asociata cu un consum scãzut de fibre alimentare, lucru care, la rîndul sãu, este asociat în studiile ºtiinþifice cu o incidenþã crescutã a cancerului de colon. Un alt motiv pentru care Dieta Dukan este încadratã în categoria dietelor extrem de periculoase pentru sãnãtate este ºi faptul cã recomanda consumul de lactate degresate, privind astfel organismul de vitaminele liposolubile – A, D3, K2 – care au un rol extrem de important în funcþionarea sistemului imunitar, mineralizarea oaselor ºi crearea de noi celule”, a explicat specialistul în nutriþie sportivã. tori de la Universitatea din Freiburg, Germania, sînt interesaþi sã descopere care este cantitatea necesarã de rodii pentru crearea unui medicament eficient. "Consumul regulat de rodii aduce o serie de beneficii sãnãtãþii, care includ prevenirea inflamaþiei neuronale asociatã cu dementa", afirma dr. Olumayokun Olajide, unul dintre cercetãtori. Specialistul spune cã o mare parte din compuºii antiinflamatori se gãsesc în coaja, nu în pulpa fructului.

Î

n materie de educaþie, adesea cele mai bune intenþii au efect contrar. Nu mai suntem pe vremea cînd constrîngerea era pîrghia cea mai sigurã (de fapt nici atunci nu era) pentru a domina conduita copilului. Astãzi, el îºi domina singur conduita, arta pãrintelui fiind aceea de a-l convinge ceea ce e bine pentru el, de a-l face sã înþeleagã cã tatãl sau mama îi sînt prieteni, salvatori la nevoie ºi confidenþi de încredere. Încrederea ºi nu actul de autoritate apropie copilul de pãrinte. Cine nu înþelege aceasta subtilitate face greºeli de felul celor dintre care portalul Pulsplus enumerã cîteva.

Cele mai frecvente ºi mari greseli ale pãrinþilor în educaþia copilului Mama ºi tata trebuie sã-l consoleze, iar copilul sã simtã cã-i sunt mai apropiaþi ei decît dirigintele care i-a scãzut nota. Fireºte, nu-l vor lãuda pentru spargerea geamului, dar îl pot povãþui cum sã se fereascã altãdatã de pozne.

Þipãtul

Unii cred cã tipatand la copil "îi intrã mai bine în cap". Dojana cu voce ridicatã nu face decît sã adînceascã o ranã care deja doare. Dacã te-ai hotãrît sã-l dojeneºti,

Sandu nici nu aflã dacã nu-i spuneai tu. Efectul? Altãdatã se va feri de cei din jur dar, mai grav, în mintea lui te va califica drept "pîrîcios".

Impunerea soluþiilor este un drum spre nicãieri De obicei, mamelor li se pare cã feþele ºi bãieþii nu ºtiu sã caute soluþia la ce le trebuie sau ce le place. Aºa cã, ele aleg fularul, prãjitura, bombonele, cãciuliþa, ghiozdanul, caie-

înþelegi cã situaþia este delicatã ºi trebuie tratatã cu mult tact. Se impune sã-i explici cu rãbdare, pentru cã ºi el sã te asculte în acelaºi fel.

Comparaþiile nu te avantajeazã Exemplul este clasic: uite ce harnic este cutare la lecþii. Asta demoralizeazã, mai ales cã, de obicei, el va fi comparat în fiecare situaþie cu un alt "cutare". În mintea lui, copilul gîndeºte aºa: mama îl prefera pe cutare ºi nu

Fereºte-te de vorbe goale

Exemplul clasic este cel al copilului care nu s-a spãlat pe dinþi, iar mama îl pedepseºte anunþîndu-l cã nu-i mai cumpãra dulciuri o sãptãmînã. Dar chiar a doua zi, merg amîndoi la cofetãrie ºi servesc cîte o prãjiturã. Ce va gîndi copilul? Ca mama vorbeºte ca sã se afle în treabã. N-o sã-i mai pese altãdatã de ameninþãrile ei, dar nici nu se va grãbi sã se spele pe dinþi, dacã nu-i place. Cu rãbdare, i se poate explica unde duce lipsã de igienã. Doar cu multã rãbdare ºi fãrã ameninþãri este mai eficient.

Nu se pedepseºte copilul de douã ori

ªi aici e un exemplu clasic. Copilul a spart geamul la ºcoalã ºi i s-a scãzut nota la purtare. Vine necãjit acasã, unde îl ceartã ambii pãrinþi ºi chiar îl priveazã de o favoare. Greºit. Pentru ce a fãcut i s-a scãzut nota. ªi-a primit pedeapsa. De ce trebuie pedepsit de douã ori?

fã-o cu calm, convingãtor, sã înþeleagã, nu sã tremure.

Eºti un prost! Orice ar face, copilul nu trebuie jignit. Îl pot jigni alþii, dar în familie el trebuie sã se simtã cã este cel mai bun, cel mai frumos ºi cel mai inteligent. Faptul cã a greºit nu înseamnã cã e un prost. Greºeala trebuie explicatã în fondul ei ºi nu prin jigniri, la care copilul este cel puþin la fel de sensibil ca adulþii.

Nu implica terþe persoane Existã situaþii intime, care trebuie discutate între patru ochi. Sã nu crezi cã va avea un bun efect educativ, dacã îi spui: "Uite! A aflat ºi nenea Sandu ce ai fãcut". Asta cu atît mai mult, cu cît poate nenea

tele, pixul. Pe scurt, totul. Ideea este cam asta: el e copil ºi nu ºtie ce-i trebuie; eu însã ºtiu. Greºit. Acest copil va fi toatã viaþa un papãlapte, nu va avea iniþiativa, nu va avea idei ºi va aºtepta sã-l îndrume un altul. ªi cine ºtie ce îndrumãri va primi de la cine ºtie cine!

Arta de a spune "Nu" Sunt situaþii cînd nu eºti de acord cu copilul ºi nimic nu este mai contraproductiv decît sã i-o retezi scurt: "Nu!". Copilul are ºi el o logicã, iar dacã îi dai acest rãspuns, trebuie sã i-l explici cu rãbdare. S-ar putea sã nu accepte explicaþia, iar atunci îi detaliezi motivele. Dacã n-ai motive, mai bine nu-l refuza. Dar indiferent dacã-l refuzi sau nu, trebuie sã

pe mine. Îþi convine?

Banii de buzunar Azi toþi copiii au bani de buzunar. S-ar simþi pe picior de inferioritate, dacã alþii au ºi el nu. Ideea "ce-þi trebuie þie bani?" nu þine de vremurile noastre. Singurã grijã este sã ºtii discret cum îi administreazã. Fa-ti-l prieten ºi îþi va spune el. Pe de altã parte, trebuie o oarecare abilitate, ca sã te convingi cã e corect în ce spune. Asta þine de diplomaþia fiecãrui pãrinte.

Pedeapsa fizicã Am lãsat acest capitol la sfîrºit, pentru cã problema nu se pune. Cine îºi închipuie cã îºi poate stãpîni copilul cu pedeapsa fizicã, acela a rãmas cu mintea într-un alt secol.


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Ochelari cu senzori pentru nevãzãtori, creaþi de un hunedorean

I

nspirat de situaþia unui prieten nevãzãtor al bunicului sãu, un adolescent din Deva, Cristian Dragomir, a creat, împreunã cu un prieten, ochelarii cu senzori care îi avertizeazã, prin vibraþii, pe purtãtori dacã au obstacole în drum. Invenþia a fost premiatã la un concurs organizat de Microsoft. Maximilian GÂNJU

Cristian a fost ajutat de un prieten cu doi ani mai mare, Cornel Amariei, la crearea ochelarilor cu senzori, obþinând astfel premiul întâi la faza naþionalã a concursului "Imagine Cup", organizat de

Microsoft în luna aprilie. Inovaþia a fost premiatã în cadrul secþiunii "World Citizenship", al cãrui scop a fost crearea celui mai bun software destinat rezolvãrii problemelor sociale. "Împreunã cu un prieten, Cornel Amariei, care acum este student la o uni-

vesitate din Bremen, am decis anul trecut prin toamnã sã facem un proiect pentru concursul organizat de Microsoft. Bunicul meu avea un prieten nevãzãtor care îi povestea cât de greu este sã se orienteze, aºa cã ne-am gândit la o pereche de ochelari cu senzori, care sã

avetizeze nevãzãtorii legat de obstacolele din faþa lor", povesteºte adolescentul. Dispozitivul a fost botezat de Cristian "Vizium", iar proiectarea lui ºi apoi procurarea pieselor ºi asamblarea lor nu au fost uºoare. Ochelarii cu senzori care sã îi ajute pe nevãzãtori nu sunt prima invenþie cu care se poate lãuda Cristian Dragomir.

Tehnologia 5D revoluþioneazã ecografia

T

ehnica investigaþiei medicale cu ajutorul ecografului se revoluþioneazã constant. Acum, tehnologia 5D FRV™ dezvoltatã de Samsung oferã medicilor ºi pãrinþilor ºansa de a vedea trãsãturile faciale ale fãtului cu maximã claritate. Ecografia îºi are începuturile în tehnicile de navigaþie, din timpul celui de al doilea rãzboi mondial, unde sonarul (Sound Navigation and Ranging) era folosit pentru a determina distanþele sub apã. Astfel, investigaþiile cu primele ecografe se realizau prin emiterea unei unde ultrasonice prin apã ºi aºteptarea rãspunsului reflectat de un posibil obstacol aflat în calea acesteia. Treptat, de la imagini în format 2D, 3D sau 4D s-a trecut la

generaþia 5D, care reprezintã un salt important în domeniul obstetricã-ginecologie.

„Ce reprezintã însã 5D în ecografie? 2D este o imagine în alb-negru ºi în timp real. 3D permite observarea tridimensionalã a fãtului într-o imagine staticã. 4D adaugã încã o dimensiune, timpul, ºi astfel se pot vedea miºcãrile feþei ºi ale membrelor fãtului. Ecograful UGEO WS80A dezvoltat de Samsung ºi care utilizeazã tehnologia 5D oferã o dimensiune suplimentarã ce este datã de deosebita acurateþe a

detaliilor”, precizeazã dl. Marian Stroe, manager al companiei Danson, distribuitor oficial în România al companiei Samsung

Medison pentru ecografe. Ecografele Samsung, distribuite în România de Danson, companie fondatã în anul 1993, acoperã o întreagã gamã de aplicaþii: cardiologie, endocrinologie, fertilitate, musculoscheletal, neurologie, obstetricã-

Adolescentul este pasionat din copilãrie de roboticã ºi tehnologie ºi a început prin a participa la cercurile ºcolare dedicate ºtiinþei. În timp, a ajuns sã

creeze mai mulþi roboþi cu care a participat la concursuri. Cel mai premiat a fost un braþ robotic care imitã câteva dintre miºcãrile braþului uman.

ginecologie, pediatrie, radiologie ºi urologie. WS80A se adaugã modelelor lansate anterior de cãtre firma Danson, A30 ºi H60, formând o familie deja cunoscutã de ecografe 3D/4D.

„Samsung ºi-a folosit totodatã expertiza pe care o deþine în domeniul tehnologiei comunicãrii, oferind o integrare superioarã a produselor sale. Astfel, mãmicile vor putea

Prin intermediul ecografului dotat cu tehnologia 5D FRV™, mama va avea o vedere realã a copilului, a stãrii ºi miºcãrilor fãtului. Aceastã tehnologie îi va permite sã îºi cunoascã mai bine copilul chiar înainte de a se naºte

descãrca imaginile rezultate dintr-o ecografie realizatã cu UGEO WS80A direct pe smartphone sau pe tabletã, utilizând o aplicaþie numitã «Hello Mom», aplicaþie care ruleazã pe sistemul de operare Android”, a adãugat dl. Marian Stroe.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

În aºteptarea studenþilor,

Locurile de la licenþã sunt ocupate câte unu... câte douã studiu în domeniul preparãri”, a mai spus rectorul UPET. Astãzi (luni-n.r.) absolvenþii de liceu care au susþinut a doua etapã a examenului de bacalaureat vor afla rezultatele obþinute. În baza notelor aceºtia se vor putea înscrie la facultate. Înscrierile din sesiunea de toamnã au loc în perioada 8-18 septembrie.

1-2

studenþi la programele de la UPET. Sunt programe de studiu în cadrul Universitãþii Petroºani unde au fost ocupate doar douã locuri. Reprezentanþii instituþiei de învãþãmânt superior din Valea Jiului spun cã situaþia se va echilibra în urma sesiunii de admitere din toamnã. Monika BACIU

“Sesiunea de admitere este pe cele douã niveluri, adicã nivelul de licenþã ºi master. În ceea ce priveºte licenþa aici avem un numãr mai mare de locuri care nu au fost ocupate la anumite domenii ºi programe de studii. În ceea ce priveºte masterul aici bugetul este ocupat. Sunt programe de studiu care mai au rezervã un numãr de cinci locuri atât. La licenþã sunt programe de studii unde este un numãr mare de locuri care nu au fost ocupate, ba mai mult sunt programe de studii care nu au la buget, la taxã deloc, decât una sau douã locuri ocupate. Situaþia a fost similarã ºi anul trecut. Vedem dupã terminarea sesiunii din

toamnã de la bacalaureat care vor fi rezultatele, dar sunt sigur cã vor fi ºi altþii care au fost în alte centre ºi nu au prins locuri pe programe de specializãri ºi se vor orienta spre universitatea noastrã”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Aron Poantã, rectorul UPET. Unul dintre programele la care numãrul de stundeþi este extrem de redus este la mate-info, adicã la acea specializare înfiinþatã anul acesta. “Este o specializare nouã, implicat din douã informaticã ºi matematicã unde nu am avut solicitãri, mai este de asemenea în zona ingineriei economice în domeniul construcþiilor program deficitar de la Facultatea de Mine ºi avem în partea de inginerie

mecanicã la Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Electricã. Foarte sbine stã ingineria transporturilor care are aproape în totalitate locuri de la buget ocupate care a fost ºi acreditatã pentru urmãtorii cinci ani”, a mai spus sursa citatã. Mineritul este pe cale de dispariþie, însã mai sunt studenþi care opteazã pentru specializãrile în acest domeniu. “Stãm bine în ceea ce priveºte topografia minierã, stãm nu prea bine în ceea ce priveºte valorificarea deºeurilor care era o continuare a unor programe de

Ministrul Educaþiei pregãteºte învãþãmînt obligatoriu de la 3 ani

M

inistrul Educaþiei, Remus Pricopie, a spus ca învãþãmîntul obligatoriu în grãdiniþe, de la vîrsta de trei ani, ar putea fi introdus în România începînd cu anii 2018-2019, iar din 2015 ar uma sã fie introdusa obligativitatea grupei mari la grãdiniþã de la vîrsta de cinci ani. Pricopie a mai spus cã în acest sens vor apãrea noi reglementãri, fie prin modificarea Legii Educaþiei prin Parlament,

pregãtirea copiilor în grãdiniþe ar trebui sã înceapã de la vîrsta de trei ani, arãtînd ca unii specialiºti sunt de pãrere cã edu-

fie prin Ordonanþa de Urgenþã. "Învãþãmîntul obligatoriu de la trei ani nu se va întîmpla anul acesta, poate nu se va întîmpla nici în urmãtorii doi ani, dar progresiv, în maximum patru sau cinci ani, trebuie sã ajungem acolo", a spus Pricopie. El a explicat cã

caþia trebuie începuta încã din primul an de viaþã. "Dacã îi þii la grãdiniþã de la vîrsta de trei ani ºi îi pregãteºti corespunzãtor, atunci ai grijã nu numai de dezvoltarea lui intelectualã, dar ai grijã ºi de dezvoltarea lui fizicã", a susþinut Pricopie.

Manuale ºi bani

Ministrul educaþiei face promisiuni atît elevilor cît ºi profesorilor

V

este bunã pentru elevii claselor I-IV. Manualele din învãþãmîntul primar ar putea rãmîne la elevi, mai ales ca pentru unii sînt singurele cãrþi, iar cele pentru celelalte cicluri vor fi recuperate la sfîrºitul anului ºcolar. Monika BACIU

Ministrul Educaþiei doreºte ca micuþii din ciclul primar sã nu mai returneze manualele ºcolare dupã terminarea anului de învãþãmînt tocmai din considerentul ca mulþi dintre aceºtia nu au alte cãrþi din care pot citi acasã, mai mult decît atît , copiii sunt prea mici ºi unele cãrþi se strica mai repede decît la elevii din clasele mai mari. Aceste lucruri însã nu se aplicã ºi celorlalte categorii de elevi care la sfîrºitul anului ºcolar vor trebui sã predea manualele. În tot acest timp ºi pro-

fesorii ar putea avea o surprizã plãcutã. Se fac demersuri ca pînã la sfîrºitul acestui an sã poatã fi daþi bani cadrelor didactice din preuniversitar pentru a-ºi putea cumpãra cãrþi

ºi pentru a participa la conferinþe. Toþi aceºti bani ar putea veni din fonduri europene. Sumele aferente pentru acest lucru vor avea contravaloarea a aproximativ 100 de euro din care profesorii sã-ºi poatã cumpãra materialele didactice necesare pentru cursuri, cãrþi ºi reviste, abonamente la diferite site-uri specializate sau reviste specializate.


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Anul agricol 2014, mai sãrac ºi mai greu pentru agricultori

F

ermierii nu împãrtãºesc euforia Guvernului legatã de recolta bunã din acest an. Agricultorii sunt nevoiþi sã-ºi vândã producþia la preþuri cu pânã la 30% mai mici faþã de 2013. Pentru a avea un an agricol cel puþin la fel de bun ca 2013, ar trebui sã avem acum o producþie cu minimum 15-30% mai mare, spun agricultorii. Aceasta deoarece preþurile pe care le obþin fermierii pentru producþia pe care o vând au

totodatã ºi la recoltele bune obþinute de pe urma altor culturi.

R

scãzut cu 15-30% comparativ cu 2013, aratã estimãrile din piaþã, centralizate de EVZ. Printre cauzele scãderii preþurilor sunt calitatea mai slabã a producþiei, dar ºi fragmentarea fermierilor români, fãrã putere de negociere cu marii traderi de cereale. Sãptãmâna trecutã, Ministerul Agriculturii a publicat un comunicat foarte optimist în care a anunþat creºteri pe linie la recolta de cereale.

„Este un an foarte bun la rapiþã, unde avem cea mai bunã producþie din 1970 încoace. Ca sã fiu mai exact, anul acesta avem o producþie de 1,089 milioane de tone, aproape dublu faþã de anul trecut. La grâu, de asemenea, producþia din 2014 a depãºit-o pe cea din 2013, ajungând la peste 7,37 de milioane de tone”, declara Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, referindu-se

A început numãrãtoarea inversã! MERE ÎN ªCOLI:

Cât costã programul pe care îl pregãteºte MADR

V

aloarea totalã a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în ºcoli se ridicã la 64,61 milioane de lei, pentru anul ºcolar 2014 - 2015, iar numãrul elevilor din învãþãmântul public ºi privat inclus în acest program depãºeºte 1,765 milioane, potrivit unui proiect de Hotãrâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR). „Valoarea totalã a programului este de 64.612.699,21 lei, respectiv 14.046.239 euro, ºi cuprinde totalul sumelor alocate de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor UE 31.601.931 lei (6.869.985 euro) - ºi a cofinanþãrii publice

ecolta creºte, veniturile scad

„Toate sunt de la excelent în sus, deoarece e an electoral. Însã, nimeni nu ºtie producþiile reale, cât grâu a intrat în gospodãrii, cât a intrat pe piaþa neagrã”, se aratã sceptic Laurenþiu Baciu, preºedintele Ligii Asociaþiilor Producãtorilor Agricoli (LAPAR). Acesta a declarat, pentru EVZ, cã 20-25% din greutatea hectolitricã a grâului s-a pierdut din cauza ploilor. „Cu ce ne încãlzeºte pe noi o recoltã mai mare, dacã veniturile sunt mai mici? Preþurile de achiziþie au scãzut mult faþã de anul trecut, cu 15-20%, dupã ce în 2013 faþã de 2012 scãzuserã cu 50%”, susþine acesta. „Atâta timp cât veniturile sunt mai mici, nu putem spune cã am produs mai mult”, conchide el.

ºi a cheltuielilor, altele decât cele eligibile în valoare de 33.010.763,8 lei (7.176.253 euro)”, scrie în proiect. Potrivit proiectului, merele ar urma sã fie distribuite zilnic, gratuit, elevilor din clasele I-VIII ºi clasa pregãtitoare din unitãþile de învãþãmânt public ºi privat. În anul ºcolar 2014 - 2015, numãrul total al elevilor din clasa pregãtitoare ºi clasele I - VIII (public ºi privat) este de 1.765.712. Valoarea zilnicã ce va fi alocatã unui elev este de 0,37 lei, pentru o perioadã de 100 de zile de ºcolarizare. Potrivit proiectului, în 2014, costurile cu distribuþia merelor se ridicã la la 18,94 milioane lei, în perioada 10 noiembrie - 19 decembrie 2013, iar pentru 2015, în perioada 5 ianuarie - 31 martie, la 37,23 milioane lei.


Actualitate 13

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Datoriile tot cresc

Fundaþia George Becali nu are nici mãcar un cont care sã poatã fi executat de Primãria Petroºani

S

echestru peste sechestru pe blocul deþinut de Fundaþia George Becali în Petroºani. Atât poate sã facã municipalitatea, în contul datoriilor acumulate de latifundiarul din Pipera la plata taxelor ºi impozitelor locale.

Blocul deþinut de George Becali în Petroºani ar puteafi scos în oricve moment la vânzare, în contul datoriilor pe care le-a acumulat la plata taxelor ºi impozitelor

Ce se întâmplã dacã nu-þi plãteºti amenzile în 30 de zile Amenda este una dintre sancþiunile contravenþionale ce pot fi aplicate celor care încalcã regulile. Aceastã pedeapsã poate fi, însã, înlocuitã de o alta, prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii. Sancþiunile contravenþionale sunt de mai multe tipuri, printre care amenda contravenþionala ºi prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii, scrie avocatnet.ro.

Conform OG nr. 2/2001, actul normativ care stabileºte regimul juridic al contravenþiilor, prestarea muncii în folosul comunitãþii poate fi stabilitã numai prin

lege ºi numai pe o duratã ce nu poate depãºi 300 de ore. În plus, sancþiunea se stabileºte alternativ cu amendã. Mai precis, documentul citat prevede ca, în cazul în care contravenientul nu îºi achita amenda în termen de 30 de zile ºi nici nu exista posibilitatea executãrii silite, atunci el poate fi obligat de instanta judecãtoreascã la efectuarea de activitãþi pentru comunitate. Momentan, înlocuirea amenzii cu munca în folosul comunitãþii este decisã de instanþã de judecata pe a cãrei raza teritorialã s-a sãvîrºit contravenþia, doar în baza unei sesizãri a organului din care face parte agentul constatator. Aceastã regulã va fi schimbatã în curînd, prin OG nr. 17/2014, publicatã în

locale. Este greu de crezut, însã, cã se va gãsi ºi un cumpãrãtor, în condiþiile în care piaþa imobiliarã este aproape blocatã, iar zona în care se aflã Monitorul Oficial, Partea I, nr. 629, din 27 august, ce a intrat de sâmbãtã în vigoare. Concret, noile reglementãri stabilesc ca, pe viitor, doar instanþa judecãtoreascã în a cãrei circumscripþie domiciliazã contravenientul va decide înlocuirea amenzii cu sancþiunea obligãrii contravenientului la prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii.

imobilul nu este deloc atractivã. Pânã atunci, însã, sechestrul este singura mãsurã care se poate aplica. „Datoriile nu au fost achitate ºi, probabil, se mai pune încã un sechestru asigurator. Imobilul este pe Fundaþia George Becali, care nu are conturi ce pot fi executate. S-au cãutat, dar nu existã nici un cont”, a declarat Nicu Taºcã, purtãtor de cuvânt al Primãriei Municipiului Petroºani. Datoriile acumulate de Fundaþia George Becali la plata taxelor ºi impozitelor locale sunt de aproximativ 350.000 de lei. La un moment dat, un apropiat al lui Gigi

Becali a promis cã va veni la Petroºani ºi sã rezolve problema legatã de aceste sume restantre, dar nu a mai ajuns. Fundaþia George Becali a intrat în posesia imobilului respectiv în ianuarie 2007, în urma unei licitaþii publice organizatã de municipalitatea in Petroºani. Blocul a fost reparat ºi amenajat, iar Fundaþia George Becali a vrut sã vândã locuinþele. Apartamentele nu ºi-au gãsit însã cumpãrãtor, mai ales cã nici zona în care este situat nu este prea atractivã. De fapt, Becali a vrut sã vândã garsonierele, însã acestea costau 30.000 de euro, un preþ prea mare pentru zona în care sunt construite. Aºa cã, blocul, situat în cartierul Aeroport din Petroºani, este nelocuit încã din 2007, când s-au finalizat lucrãrile de reabilitare a fostului cãmin de nefamiliºti. Evaluat la 1.649.322 lei, blocul a fost de mai multe ori sub sechestru, mãsurã asiguratorie pusã de reprezentanþii Serviciului Taxe ºi Impozite Petroºani, din cauza datoriilor acumulate de Fundaþia George Becali la plata taxelor ºi impozitelor. Car men COSMAN-PREDA


14 Program & Horoscop

10:00 Stele de 5 stele 11:00 Teleshopping 11:30 Profesioniºtii... 12:20 România în 5 minute 12:30 În grãdina Danei 13:00 Germana...la 1 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor care muncesc în România 15:00 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 16:50 Legendele palatului, prinþesa Ja Myung 17:30 Legendele palatului, prinþesa Ja Myung 18:10 Vreau sã fiu sãnãtos 18:40 România în 5 minute 18:50 Clubul celor care muncesc în România 19:00 Meteo 19:10 Aºa-i românul!

10:30 11:15 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 16:30 17:00 18:00 19:00 19:30 20:30 22:30

Râzi ºi câºtigi Trãsniþii Teleshopping Trãsniþii din Queens Teleshopping Focus Iubire la vitezã maximã Focus Walker, poliþist texan Focus Râzi ºi câºtigi Vrei sã fii milionar? Totul se plãteºte Trãsniþii

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

10:50 11:40 12:00 meu 13:00 14:00 meu 16:00 17:00 19:00 20:00 20:30 22:30

În gura presei Teleshopping Mireasã pentru fiul Observator Mireasã pentru fiul Observator Acces direct Observator Observator special Bean Un show pãcãtos

7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Trãieºte-þi vara 11:15 Iepuraºul casei 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Ingredientele dragostei 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Solomon Kane 22:30 ªtirile Pro TV

21 martie *** 20 aprilie Sunteþi nemulþumit de tot ce se petrece ºi aveþi tendinþa sã-i criticaþi pe toþi. Temperaþi-vã spiritul critic, pentru cã riscaþi sã fiþi considerat arogant. Nu este exclus sã aveþi probleme ºi în relaþiile sentimentale.

Teleshopping Dragoste dulce-amarã Pastila Vouã Baronii Clipuri Pastila Vouã Teleshopping Mica mireasã Teleshopping Specialiºti în sãnãtate Baronii Drumuri ºi destine ªtiri Naþional TV Mica mireasã Destine împlinite Fugarul

10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:30 Te vreau lângã mine 16:00 Teleshopping 16:45 Pastila de râs Medicament fãrã efecte secundare 17:15 Deschide Camera Comorilor 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D

ªtirile dimineþii Teleshopping Evenimentul Zilei ªtirile B1 Talk B1 ªtirile B1 România, acum Evenimentul Zilei ªtirile B1 România, acum Bunã seara, România Butonul de panicã Lumea lui Banciu

10:45 11:45 12:45 13:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 22:00 23:00

Soþ de închiriat Pentru cã te iubesc Teleshopping Spune-mi cã eºti a mea Legãturi riscante Minciuna Rosa Diamante Clona Soþ de închiriat Pentru cã te iubesc Spune-mi cã eºti a mea Legãturi riscante Casa de alãturi

10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Fotbal: Villarreal Barcelona 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Fotbal: Villarreal Barcelona 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal: Real Sociedad Real Madrid 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Fotbal: Real Sociedad Real Madrid 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 Rezumat Italia 15:00 ªtirile Digi Sport 15:15 Rezumat Franþa 16:15 ªtirile Digi Sport 16:30 Rezumat Spania 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Fotbal Club 19:30 ªtirile Digi Sport 20:00 Digi Sport Special

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

*** 21 mai Dimineaþa s-ar putea sã vã simþiþi fãrã vlagã la serviciu ºi sã nu puteþi termina o lucrare începutã mai demult. Riscaþi sã primiþi reproºuri din partea colegilor ºi chiar sã aparã tensiuni. Nu provocaþi discuþii în contradictoriu.

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

23 iulie *** 22 august

Se pare cã nu sunteþi mulþumit de nimic ºi vã enervaþi din orice. Nu suportaþi glumele ºi vã aprindeþi uºor, fie pentru cã partenerul de viaþã a cheltuit prea mult, fie pentru cã nu gãsiþi ceva etc. Încercaþi sã nu exageraþi ºi sã vã pãstraþi calmul!

23 august *** 22 septembrie

S-ar putea ca dimineaþa ºeful sã vã dea o veste care sã vã schimbe complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimþiþi este trecãtoare, aºa cã nu are rost sã vã faceþi griji.

S-ar putea sã aveþi divergenþe cu partenerul de viaþã, pentru cã nu sunteþi de acord cu schimbãrile pe care doreºte sã le facã în casã. Pentru a evita o ceartã, este suficient sã þineþi seama ºi de dorinþele celorlalþi.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Întâmpinaþi dificultãþi pe plan sentimental ºi financiar. Pãstraþivã calmul ºi înarmaþi-vã cu rãbdare! Ar fi bine sã þineþi cont de sfaturile prietenilor apropiaþi ºi ale rudelor.

10:00 10:45 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:30 23:00

aprile

22

Problemele sentimentale vã indispun. ªi relaþiile cu prietenii pot avea de suferit, dacã îi evitaþi. În schimb, aveþi un spor deosebit în activitãþi casnice, precum reparaþii, mutat mobila, zugrãvit etc.

10:45 11:00 12:00 12:15 12:45 13:00 13:15 13:30 14:30 14:45 15:15 15:45 18:30 19:15 20:15 21:15

21

23 noiembrie *** 20 decembrie Dimineaþa sunteþi dezamãgit profund, pentru cã un coleg pe care îl consideraþi prieten încearcã sã vã discrediteze. Concentraþi-vã asupra problemelor importante pe care le aveþi de rezolvat astãzi.

21 ianuarie *** 20 februarie

Dimineaþa s-ar putea sã fiþi indispus dupã ce aflaþi cã o rudã este foarte bolnavã. Nu vã puteþi concentra prea bine, aºa cã nu este recomandabil sã luaþi decizii importante.

Dimineaþa sunteþi agitat din cauza amânãrii unei întâlniri de afaceri în care v-aþi pus mari speranþe. Temperaþi-vã nervozitatea, altfel puteþi ajunge în situaþii neplãcute. Ar fi bine sã discutaþi calm cu persoana iubitã.

21 decembrie *** 20 ianuarie Vã afecteazã mult lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri ºi vã pierdeþi încrederea în el. Fiþi prudent în tot ce faceþi. Ar fi bine sã evitaþi investiþiile.

21 februarie *** 20 martie Ar fi bine sã amânaþi afacerile ºi întâlnirile cu persoane importante. Dimineaþa s-ar putea ca o rudã mai tânãrã sã vã cearã un împrumut. Se pare cã are nevoie de bani pentru cursuri, cãrþi sau altceva legat de studii.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

„Pãi, de unde bani, de unde bani” aveþi în conturi, domnule Bercea Valentin?!

domnule Bercea Valentin?!

opri sã mai fac cunoscute în presã aspecte ce ar putea friza ilegalitatea ºi imoralitatea unor funcþionari publici din cadrul AJOFM Hunedoara printre care se aflã ºi domnia sa. ªi pentru a înþelege despre ce este vorba ºi de a nu plictisi pe nimeni am sã prezint, pe scurt, o parte din ultimele douã declaraþii de avere ale lui Bercea Valentin, fapt pentru care este posibil sã fiu amenintat din nou cu instanþa. Între cele douã Declaraþii de avere, nr. 64/30. 04. 2013 ºi nr.15/30. 04. 2014, la paginile 2, cap IV. Active financiare, nu este greu de observat diferenþe foarte mari. Asta pentru cã, dacã facem comparaþii, la depozitele bancare, categoriilor (2), între celor douã Declaraþii de avere, putem observa depuneri consistente, în conturi bancare, declarate în ultimul

P.S. Folosesc acest prilej pentru a aduce mulþumiri directorului publicþiei „Cronica Vãii Jiului”,dl.Marius MITRACHE, care mi-a dat posibilitatea de-a lungul timpului de a face conoscut, public, acþiuni ºi fapte ce intrã în contradicþie cu principiul adevãratei democraþii. Totodatã, mulþumesc colectivului redacþional pentru grija ºi prestaþia cu care mi-au fost date publicitãþii articolele. Acestea, sunt dovada indubitabilã a faptului cã presa din Valea Jiului este cu adevãrat a patra putere în Stat, (câinele democraþiei).

D

espre ocupaþiile unor funcþionari publici din cadrul AJOFM- Hunedoara am scris multe articole în presa Vãii Jiului ºi nu numai. Cele prezentate de mine se confirmã, odatã cu trecerea timpului, a fi adevãrate, dovada fiind chiar fostul director executiv al instituþiei mai sus amintitã, dl.Iorgovan Velichi, trimis în judecatã de cãtre procurori de la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Alba Iulia, acesta fiind acuzat pentru comiterea infracþiunii de conflict de interese. Una din întrebãrile la care ar trebui sã rãspundã dl.Bercea Valentin, funcþionar public la AJOFM Hunedoara, se gãseºte chiar în titlul acestui articol. Dl.Bercea Valentin este cel care, în urmã cu ceva timp, îmi aducea învinuiri pentru cã am fãcut public Declaraþia sa de avere, fapt pentru care, aºa cum se exprima într-o notã, iam adus „atingere integritãþii fizice”ºi „siguranþei personale”, solicitând în acest sens protecþia legii ºi ameninþândumã, sub antetul instituþiei AJOFM Hunedoara, cã va începe demersurile de a mã acþiona în judecatã. Aceastã atenþionareameninþãtoare este o dovadã a perfidiei, metodã folositã pentru a induce o stare de fricã prin intimidare, cu scopul de a mã

Statul a acordat peste 140 de milioane de euro ºomerilor primele ºapte luni ale anului 2014, statul a cheluit aproximativ 143 de milÎioanenromân de euro pentru asistenþa socialã a ºomerilor, potrivit Ministerului Finanþelor Publice Bugetul asigurãrilor pentru ºomaj aratã cã încasãrile din contribuþiile de asigurãri au fost de 194 de milioane de euro, cheltuielile totale ajungând la 218 milioane de euro.

Pentru salariile personalului agenþiilor de ocupare a forþei de muncã s-au cheltuit în jur de 12,8 milioane de euro. În total, la finalul lunii iunie, numãrul ºomerilor înregistraþi în evidenþele

Petre LUNGOCI

STIMAÞI CLIENTI În perioada 1 - 3 septembrie 2014 Laboratorul de metrologie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani îºi întrerupe activitatea de verificare metrologicã a contoarelor de apã rece în vederea autorizãrii. Va mulþumim pentru înþelegere. Conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani'' an ºi asta în condiþiile în care, în Declaraþia de avere nr. 15/30. 04. 2014, Bercea Valentin nu mai declarã obþinerea de venituri salariale de la cinci locuri de muncã, ci de la un singur loc de muncã, respectiv AJOFM Hunedoara. „Pãi, de unde bani, de unde bani” aveþi în conturi, agenþiilor judeþene pentru ocuparea forþei de muncã atingea un numãr de 460.990 de persoane, în creºtere cu 19.389 de persoane faþã de luna iunie. Din acest total, 111.954 de ºomeri au fost indemnizaþi ºi 349.036 neindemnizaþi. În România, rata ºomajului a atins în luna iulie 2014, un procent de 5,09%, în creºtere cu 0,22% comparativ cu luna iunie 2014, dar în scãdere cu 0,2% faþã de iulie 2013, scrie Agerpres.

VÂNZÃRI

‹ Vând teren intravilan în suprafaþã de 800 mp în zona parc Brãdet. Contact 0727.150.264 Preþ negociabil.


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 Septembrie 2014

Secrete pentru murãturi gustoase

Furnicar de gospodine în piaþa din Petroºani

G

ogoºari în oþet, varzã ºi castraveþi muraþi sau legume asortate. În fiecare an, în aceastã perioadã, pieþele sînt luate cu asalt, iar aprovizionarea pentru iarnã e în toi.

Monika BACIU Acum sunt la mare cãutare legumele care pot fi puse peste iarnã la murat. Gospodinele din Petroºani preferã murãturile fãcute acasã în detrimentul celor cumpãrate de la magazine. Petroºãnencele care se aflau în piaþa centralã din Petroºani au

spus cã au propriile reþete dupã care pun murãturile, mai mult au ºi mici secrete care le plaseazã aceste preparate gastronomice în preferinþele familiei. ”Nici nu concep sã nu pun murãturi. E o tradiþie în familia noastrã. Avem reþetele de la strãbunici ºi sunt foarte bune. Nici nu

se comparã cu cele cumpãrate din magazine”, spune o petroºãneancã. O altã petroºãneancã dezvãluie ºi un mic secret al murãturilor. ”Eu fac murãturi în fiecare an. Am peste 70 de ani ºi pun peste iarnã de peste 50 de ani, de cînd eram tînãrã, dar sã vã zic

care e secretul meu. Apa de la murãturi este apã de izvor. ªi mama ºi bunica la fel fãceau cu apã de izvor care nu conþine impuritãþi sau clor. Vã spun sigur cã acesta este motivul pentru care murãturile stau ºi sunt gustoase”, spune o altã petroºãneancã. Chiar ºi în condiþiile în care gospodinele nu renunþã la murãturile puse acasã, comercianþii se plîng de vînzãri slabe. ”Nu merge vînzarea. Puþinã lume vine sã mai cumpere. Eu cred cã fiecare cumpãrã cîte un borcan de murãturi cînd are nevoie”, spune un comerciant din piaþa centralã din Petroºani. Legumele din piaþã au preþuri accesibile, însã în ultima perioadã cumpãrãtorii spun cã se simte o uºoarã creºtere.

Toatã lumea la mare!

Start la programul "Litoralul pentru toþi"

D

e astãzi (n.r. luni) începe programul „Litoralul pentru toþi”. Asta înseamnã cã preþurile vor fi mult mai mici decît pînã acum.

Tarifele de cazare în perioada în care este în vigoare programul „Litoralul pentru toþi” variazã între 150 ºi 485 de lei pentru ºase nopþi. La hotelurile din zona cuprinsã între Mamaia ºi Eforie Nord, ºase nopþi costa de la 205 lei la o stea, fãrã mic dejun, ºi pot ajunge la 605 lei la un hotel de cinci stele, cu mic dejun inclus, conform digi24.ro. În sudul litoralului, tarifele sunt mai mici.

Un sejur de ºase nopþi costa 159 lei pentru hotel de o stea, fãrã mic dejun, 199 de lei la trei stele fãrã masa de dimineaþã ºi 329

de lei cu micul dejun inclus. La patru ºi cinci stele 379 de lei, respectiv 469 de lei, cu micul dejun inclus.

Profile for Geza Szedlacsek

CVJ Nr 686, luni, 1 septembrie  

CVJ Nr 686, luni, 1 septembrie

CVJ Nr 686, luni, 1 septembrie  

CVJ Nr 686, luni, 1 septembrie

Advertisement