Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul III z Nr. 562

Cronica Vãii Jiului Vineri, 28 Februarie 2014

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

Mircea Ioan Moloþ:

”Doriþi sânge, veþi avea o bunã bucatã de timp!”

Fie ca norocul, sãnãtatea ºi spiritul acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni!

1 MARTIE FERICIT! Mircea Ioan Moloþ Preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara

În aceastã zi specialã de mãrþiºor, permiteþi-mi sã mã alãtur, ºi eu, cu un buchet de ghiocei ºi sã vã aduc în suflet primãvara.

LA MULÞI ANI! Costel Avram Director general APASERV Valea Jiului

U

SL-ul s-a rupt la nivel naþional ºi în ciuda celor afirmate de preºedintele PNL, Crin Antonescu, la nivel local trebuie sã se întâmple acelaºi lucru. Antonescu a spus cã în teritoriu PNL poate sã menþinã alianþa, însã Mircea Ioan Moloþ, preºedintele liberalilor hunedoreni este de pãrere cã la nivel local trebuie luatã aceeaºi mãsurã. >>> PAGINILE 8-9

Bucuraþi-vã de soare, bucuraþi-vã de ghiocei, bucuraþi-vã de frumoasele zile ale primãverii ºi primiþi cu drag mãrþiºorul în sufletele voastre!

1 MARTIE FERICIT! Tiberiu Iacob Ridzi Primarul municipiului Petroºani


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 66 Haþeg Baru Mare DN 68 Haþeg - Toteºti DN 68 Toteºti Zeicani DN 66 Haþeg - Cãlan DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc

DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm;

DN 76 ªoimuº Bejan Lupeni pe DN 66A ºi B-dul Nicolae Titulescu.

Noaptea

Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

APASERV INFORMEAZÃ

Dimineaþa

Ziua

Seara

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU ileana.firtulescu@yahoo.com

Editor coordonator:

Car men COSMAN PREDA (cosman_carmen@yahoo.com)

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Colectivul de redactie:

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

O bolnavã a creat panicã în Aeroport-Petroºani

femeie de 54 de ani aflatã O în evidenþele

medicilor psihiatri a vrut sã dea foc unui bloc din cartierul Aeroport din municipiul Petroºani. Pompierii din Petroºani au reuºit sã stingã focul înainte de a se propaga. Poliþiºtii au dus-o pe bolnavã la Spitalul de Urgenþã Petroºani, iar medicii au internat-o în regim de urgenþã. Incidentul care se putea transforma într-o

tragedie a avut loc într-un bloc de garsoniere din zona poreclitã ªerpãrie a municipiului Petroºani. Femeia care a vrut sã dea foc întregului bloc a ocupat abuziv o locuinþã de mai mulþi ani, iar proprietarii de drept au tot încercat sã o evacueze. Pentru cã este bolnavã psihic n-au reuºit, însã miercuri, au decis sã reia încercãrile de a o scoate din garsonierã. N-au putut cu vorba bunã ºi au chemat poliþia, însã nici aºa n-au ajuns la un rezultat. Pentru cã nu le-a

rãspuns nimeni, proprietarul locuinþei a vrut sã spargã uºa, iar atunci femeia ºi-a pierdut cumpãtul. ªi-a incendiat locuinþa dupã ce s-a baricadat în interior. „Când am încercat sã spargem uºa a început sã zbiere, sã facã foarte urât. Apoi au venit vecinii ei care ne-au spus cã iese fum pe geam ºi începuse sã iasã ºi pe sub uºã. Am chemat imediat pompierii, iar aceºtia au intrat în locuinþã ºi au descoperit mai multe focare. A pus foc în baie, în camerã ºi pe hol, în trei locuri”, spune proprietarul.

Î

ngroziþi

Tot blocul a fost evacuat de pompieri din cauza fumului dar mai ales de teamã ca nu cumva sã se producã o explozie pentru cã în locuinþã era ºi o butelie de aragaz. Mai multe femei cu copii

mici au fost conduse de pompieri pe scãrile blocului ca nu cumva sã rãmânã în imobil din cauza fricii. Poliþiºtii au reuºit sã o ia pe bolnavã ºi sã o ducã la Urgenþã, iar medicii Secþiei de

Psihiatrie au decis internarea ei. Aceºtia spun cã femeia este în evidenþele lor cu boli grave ºi o vor þine cel puþin douã sãptãmâni internatã. Poliþiºtii din Petroºani au deschis mai multe dosare

Fructele ºi legumele, amendate de poliþiºti indeau fructe ºi legume expirate sau fãrã sã V afiºeze adaosurile comerciale practicate, dar poliþiºtii i-au depistat ºi i-au sancþionat.

Poliþiºtii din cadrul Biroului Investigarea Fraudelor Petroºani au organizat o amplã acþiune ce a vizat comercializarea legumelor ºi fructelor. În total, au fost verificate 12 societãþi comerciale ºi au fost aplicate 4 sancþiuni contravenþionale, în valoare de 4.000

Condamnat de instanþã, un vulcãnean a fost prins de poliþiºti

n bãrbat de 30 de ani din Vulcan, condamnat penU Violatorul din Lupeni condamnat tru lovire ºi alte violenþe, a fost

la 3 ani ºi 7 luni de închisoare

R

ecidivistul de 34 de ani care a violat o tânãrã sub ameninþarea cuþitului, a fost condamnat la închisoare. O pedeapsã prea micã pentru fapta comisã dupã cum cred rudele victimei. Magistraþii Judecãtoriei Petroºani pe rolul cãreia s-a aflat dosarul în care Greblã Ioan Adrian a fost j udecat pentru viol, au ajuns la un verdict în acest caz ºi l-au condamnat pe individ la trei ani ºi ºapte luni de închisoare cu executare, dar ºi pedeapsa complementarã prin care i se interzice pe o perioadã de patru ani sã ia legãtura cu victima sau cu familia acesteia. Condamnarea nu este una definitivã dupã cum a precizat preºedintele Judecãtoriei Petroºani, judecãtorul Gabriela Ponyiczky, iar ambele pãrþi pot face apel. Bãrbatul a violat, pe 14 septembrie 2013, o

tânãra de 19 ani din Lupeni. Fata lucra la un bar, unde Adrian Ioan Greblã îºi petrecea timpul, iar într-o noapte a acostat-o ºi i-a propus sã o conducã spre casã. Dupã ce au ajuns pe o alee întunecatã, recidivistul a scos un cuþit ºi a ameninþat-o pe tânãrã. Apoi a forþat-o sã-l urmeze în apartamentul unui prieten, unde, tot sub ameninþarea cuþitului, a obligat-o sã bea cu el ºi apoi a violat-o. Greblã a beneficiat ºi în prima fazã a cercetãrii de clemenþã, procurorii considerând cã-l pot cerceta în libertate, chiar dacã era recidivist. Ulterior, Greblã a fost arestat ºi judecat pentru viol. Maximilian GÂNJU

penale pe numele femeii, ultimul pentru cã în urmã cu câteva zile a ieºit cu un topor la un echipaj de poliþie care a fost sesizat cã face scandal, însã pentru cã nu are discernãmânt nu poate fi cercetatã. Maximilian GÂNJU

prins de poliþiºti ºi dus în penitenciar. Oamenii legii au stabilit cã, în timp ce se sustrãgea executãrii pedepsei, bãrbatul a mai comis ºi niºte furturi.

Poliþiºtii Biroului de Investigaþii Criminale ºi cei ai Biroului de Ordine Publicã din cadrul Poliþiei Municipiului Vulcan, au identificat, în urma unei acþiuni, un bãrbat în

lei. „Mai mulþi administratori de societãþi comerciale au fost sancþionaþi contravenþional pentru diferite abateri, precum comercializarea de produse expirate sau neafiºarea adaosurilor comerciale”, au precizat reprezentanþii IPJ Hunedoara. Car men COSMAN-PREDA vârstã de 30 de ani, din municipiul Vulcan, pe numele cãruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea încã din 7 februarie. Acesta a fost condamnat de Judecãtoria Petroºani ºi avea de executat o pedeapsã privativã de libertate de 612 zile pentru comiterea infracþiunii de lovire ºi alte violenþe. Între timp, însã, a mai dat ºi niºte spargeri, alãturi de un complice. „În urma cercetãrilor efectuate, poliþiºtii au mai stabilit cã acesta, împreunã cu un alt bãrbat, a comis în cursul anului 2014 mai multe acte materiale de furt din incinta unei societãþi comerciale din municipiul Vulcan, de unde a sustras componente metalice”, spun reprezentanþii IPJ Hunedoara. Car men COSMAN-PREDA


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Trupa Gothic din Petroºani cântã alãturi de Kempes - legendarul solist al trupei Cargo

C

onsiderat cea mai bunã voce rock din þarã, Kempes - fostul solist al trupei Cargo, revine în muzicã. De aceastã datã într-un nou proiect în care a cooptat trupa Gothic din Petroºani. Carmen COSMAN - PREDA Dupã ce ani în ºir a absentat de pe piaþa muzicalã româneascã, Ovidiu Ioncu “Kempes”, fostul solist al trupei Cargo revine

în forþã în muzicã, alãturi de membrii trupei Gothic din Petroºani. Solistul a pus pe picioare un nou proiect muzical ce se anunþã de excepþie, respectiv Trupa KEMEPS care ºi-a

fãcut debutul în cadrul Silver Church. Noul proiect rock reuneºte patru membri din Gothic, trupa de metal din Petroºani, care a câºtigat în 2011 W:O:A Metal Battle România. Aceºtia sunt Alin Petruþ – chitarã, Alin Moise – chitarã, Alex Gomez – baterie ºi Talpai Csaba – Bas. Prima piesã înregistratã în noua formulã “Regãsire” s-a bucurat de critici favorabile, iar

F

ormaþie “cult” a muzicii metal româneºti

iubitorii genului au avut numai cuvinte de apreciere. Chiar dacã trupa Gothic are un alt stil, KEMPES va continua pe heavy metal, a anunþat artistul, care spune cã iniþiativa acestei colaborãri a aparþinut grupului din Petroºani. "Ei m-au cãutat sã mã întrebe dacã sunt de acord sã facem o piesã împreunã,

Mãrþiºorul tradiþional a fost uitat

M

ãrþiºorul se aflã undeva la graniþa dintre superstiþie ºi magie, semnificaþiile lui fiind în strânsã legãtura cu trecerea timpului, cu natura, respectiv cu vestirea primãverii ca de altfel, majoritatea obiceiurilor ºi tradiþiilor. Maximilian GÂNJU Venirea primãverii nu înseamnã doar cã schimbãm garderoba, cã ziua se mãreºte ºi scãpãm de starea de hibernare. Este trecerea într-o perioada care musteºte de viaþã, de fertilitate. Firul alb ºi roºu, împletit este singura constantã, care nu a fost înlocuitã de modã sau de vremuri ºi a cãrei semnificaþie

este una singurã, de a aduce noroc ºi sãnãtate. Din pãcate, semnificaþia lui s-a transmis în timp unor mici obiecte, din plastic, sticlã, lemn sau metal, în forme ºi culori din ce în ce mai artistice, ironice, comice ºi tot din pãcate unele din ce în ce mai kitchoase. Doar ºnurul a rãmas nealterat ºi multe dintre femeile care mai poartã mãrþiºor, poartã doar

firul, legat la încheietura mâinii, cã sã le meargã bine, nu ca sã îl vadã cineva cum se întâmpla odinioarã. Toate tarabele din Petroºani, precum ºi din celelalte oraºe ale Vãii Jiului, sunt pline de jucãrii, broºe, obiecte care mai de care mai groteºti aduse de peste mãri ºi þãri la preþuri derizorii. Foarte puþine tarabe au mãrþiºoare veritabile, create manual ºi care respectã tradiþia. Culmea este, cã deºi aceste mãrþiºoare au preþuri acceptabile, sunt ocolite de cumpãrãtori, iar vânzãtorii de kitch-uri chiar reuºesc sã-ºi vândã marfa de proastã calitate într-un

a fost unul dintre cele mai bine vândute albume din metalul românesc în anii 90, piese ca Anguish, Regrets ºi Memorial Winter devenind adevarate hituri. Celebra publicatie germanã Metal Hammer a acordat nota 9 (din 10) acestui album.

timp record. Vremurile s-au schimbat atât de mult, încât ceea ce era o datã o plãcere, a devenit acum o obligaþie. Bãrbaþii sunt cei care dãruiau mãrþiºoare, cu bucurie ºi dragoste. Acum, cei mai mulþi o fac din obligaþie.

dupã care colaborarea s-a extins într-un proiect de duratã”, a menþionat într-un comunicat Ovidiu Ioncu "Kempes", care s-a mutat definitiv în Bucureºti. Formaþia Gothic a fost înfiinþatã în decembrie 1992 de Alin Petruþ, în oraºul Lupeni (Hunedoara). Trupa a prestat în sute de concerte, atât în þarã cât ºi în strãinãtate, având peste 100 de apariþii difuzate în emisiuni de specialitate pe posturile naþionale de radio ºi televiziune, cât ºi articole ºi interviuri apãrute în cele mai mari publicaþii din România ºi strãinãtate. Albumul de debut Touch of eternity (1998 Bestial Records)

Între 2000 ºi 2004, liderul formatiei, Alin Petruþ , a mutat trupa în Belgia, reuºind performanþa de a scoate albumul In Blood We Trust în 2004 la casa de discuri belgianã, Painkiller Records, cotat pozitiv în reviste din Franþa, Olanda, Germania, Belgia. Din 2005 trupa Gothic activeazã în Petroºani, iar în 2009 formaþia l-a cooptat pe Alin Moise, unul dintre cei mai talentaþi chitariºti români, câºtigãtor al concursului naþional de chitarã Naþionala de rock 2010. Concertele susþinute de cãtre gothici adunã audienþe full-house aproape în toate ocaziile, având parte de mare succes, conferind trupei statutul de formaþie “cult” a muzicii metal româneºti, dupã cum menþioneazã site-urile de specialitate.


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Buletin de (ne)ºtiri, puþin politice Mircea NISTOR

C

C. P. Tãriceanu a anunþat cã va urma o nouã fragmenatare a Partidului Naþional Liberal. Fostul prim-ministru sperã cã va atrage de partea sa (în Partidul Reformator Liberal) cel puþin jumãtate dintre actualii membri ai PNL, în timp ce actualul preºedinte al liberalilor, Crin Antonescu, a anunþat cã numãrul transfugilor va fi de doar 2 – 3%. Rãmâne de vãzut cine va avea dreptate dar, singurii care vor avea de pierdut vor fi tot românii.

irc, nu cinema

Deºi se aºtepta (ºi poate încã se mai aºteaptã) participarea primului ministru la inaugurarea cinematografului recent recondiþionat din Vulcan, se pare cã V. V. Ponta nu va putea fi prezent. Nu de alta dar acesta tocmai a inaugurat un circ în Capitalã. Mai exact, un circ politic care va continua sã se dezvolte ºi în week-end, deci timpul premierului este limitat.

S

D

e la „renunþ la viaþa politicã” la „nu îmi dau demisia” Dacã Antonescu (Crin Antonescu) ar fi renunþat la viaþa politicã, aºa cum a declarat înaintea referendumului destinat destituirii preºedintelui Bãsescu (Traian Bãsescu) nu s-ar mai fi ajuns la situaþia ca al doilea bãrbat din Stat sã nu vrea sã elibereze scaunul de preºedinte al Senatului. Acum, dupã ieºirea PNL din USL, acesta aºteaptã sã fie demis, înlocuit ºi garat pe o altã linie. Mai exact, doar pe cea de preºedinte al liberalilor.

M

ariana urma sã se mai gândeascã, dar... Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, a declarat (dupã demararea scandalului legat de acordarea unei pensii de invaliditate cãtre o rudã) cã se mai gândeºte

P

NL, în faþã cu o nouã „diviziune”

dacã va demisiona (sau nu) din funcþie. Între timp, dupã ieºirea PNL de la guvernare, aceasta nu prea mai are la ce sã se gândeascã pentru cã a fost luatã pe sus de valul ieºirii liberalilor din Guvernul României. Deci, volens – nolens, au gândit alþii ºi pentru fosta ministrã care se aflã, în prezent, în foaie de boalã.

T

ãriceanu se vrea preºedinte dar mai existã ºi Ponta Dupã (aºteptata) ieºire din USL a PNL, unii liberali au rãmas cu „gustul” puterii în gurã aºa cã nu vor sã

renunþe prea uºor la ciolanul de pe care serviserã doar pieliþa. Prin urmare, pe eºichierul politic românesc au reînceput „reaºezãrile” de personal, Cãlin Popescu Tãriceanu anunþând cã va crea un nou partid liberal care sã continue mariajul cu PSD. Asta, probabil, în ideea cã va fi candidatul viitoarei uniuni la fotoliul de preºedinte al României.

Problema (lui) este cã mai existã ºi un Ponta care s-ar putea (ºi el) sã doreascã a candida la funcþia supremã în Stat. Dacã ar face acest pas, „nepotul” lui Ion Ilici Iliescu ºi „copilul” lui Adrian Nãstase are prima ºansã de a deveni viitorul preºedinte al României, primul dintre cei 4 anteriori al cãrui nume nu se încheie cu „escu”.

ingurul care râde e Bãsescu

Dupã ieºirea de la guvernare a liberalilor, singurul care mai râde (pe sub mustaþa care îi lipseºte) este preºedintele Traian Bãsescu. Nu de alta dar, USL-ul a dispãrut, PNL-ul este în curs de fragmentare iar formaþiunile politice din România se aflã în curs de reaºezare. Alegerile europarlamentare vor fi prima ocazie pentru mãsurarea intenþiilor de vot ale electoratului român. Abia dupã aceea se va trece la asaltul final – alegerile programate peste doi ani. Apropo: ce pãrere aveþi despre un viitor cuplu Victor Ponta (preºedinte) ºi Traian Bãsescu (prim ministru)?


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Piticii în vizitã la ºcoalã

P

icii de grãdiniþã, în vizitã la ºcoalã. Joi la ªcoala Generalã IG Duca din Petroºani a avut loc Ziua Porþilor Deschise. Piticii de grãdiniþã au venit cu doamnele educatoare în vizitã la colegii lor mai mari pentru a vedea cum aratã locul în care vor învãþa din toamnã. Monika BACIU „Le vom arãta ºcoala, ºcoala nostrã frumoasã, pentru cã este o ºcoalã frumoasã, deosebitã prin ceea ce suntem ca ºi spaþiu, dar bineînþeles vor cunoaºte pe doamnele ºi domnii învãþãtori care îi vor primi din toamnã sã fie elevii lor”, a declarat Nicoleta Demeter, director ªcoala Generalã IG Duca Petroºani. Elevii le-au arãtat piticilor sala de clasã ºi pentru a-i atrage leau cântat, le-au recitat ºi le-au oferit dulciuri. Totodatã, învãþãceii leau spus celor mici cã aici la ºcoalã cadrele didactice sunt foarte

blânde. „Le-am spus cã aici la ºcoalã e frumos ºi cã învãþãtorii sunt de treabã ºi nu ne ceartã. Le-am mai spus cã aici se face ºcoalã„, spune un elev de clasa a III-a. ”Noi suntem deosebiþi aici la ºcoalã. Este o ºcoalã foarte bunã unde învãþãm multe ºi de aceea trebuie sã vinã aici„, spune un alt elev. Cei mici au fost

încântaþi de ceea ce au vãzut la ºcoalã. „Mi-a plãcut aici totul”, spune un pitic de grãdiniþã. ªcoala IG Duca este o ºcoalã cu pretenþii în Petroºani. Colectivul de cadre didactice are ºi un atuu. „Noi suntem deosebiþi printr-un singur lucru. Suntem ºcoala unde profesorii ºi învãþãtorii sunt dedicaþi copiilor ºi aici tot

ªi-au propus sã transforme fizica într-o materie atractivã pentru elevi

P

rofesorii de fizicã din judeþul Hunedoara vor sã schimbe percepþia elevilor despre aceastã materie de studiu, în cadrul unui proiect finanþat de Romanian American Foundation. Carmen COSMAN - PREDA Câþi dintre noi pot spune cu mâna pe inimã cã au îndrãgit, în ºcoalã fizica?! Cu siguranþã, destul de puþini, iar în timp percepþia asupra acestei

materii nu s-a schimbat. ªi acum, majoritatea elevilor din România considerã fizica una dintre cele mai grele materii din ºcoalã ºi foarte puþini dintre aceºtia spun cã o înþeleg sau cã învaþã cu plãcere la orele de

fizicã. Iar aceasta este constatarea dascãlilor care perdau fizica ºi care ºi-au propus sã schimbe aceastã percepþie. Nu mai puþin de 100 de profesori din Hunedoara, adicã aproximativ 90% din numãrul total al profesorilor de fizicã din judeþ, s-au alãturat unui proiect pilot care schimbã modul de predare a fizicii în ºcolile din România. În cadrul acesui program, Societatea Românã de Fizicã organizeazã o întâlnire unde se va discuta despre reforma predãrii fizicii în învãþãmântul preuniversitar, care are loc vineri, începând cu ora 13.00, la sediul Inspectoratului ªcolar Hunedoara. La eveniment vor participa Adriana Niculae coordonator de

ce înseamnã educaþie este luat în foarte mare seriozitate”, a mai spus Nicoleta Demeter. La Ziua Porþilor Deschise a fost prezent ºi inspectorul ºcolar Gabriela Berbeceanu. “Astãzi participãm în ºcoala gimnazialã IG Duca la Ziua Porþilor deschise. Conform calendarului de înscriere în clasa pregãtiroare ºi clasa I, în perioada 17-28 februarie se desfãºoarã aceastã etapã în care preºcolarii din grãdiniþe vin sã viziteze, sã se familiarizeze cu mediul din învãþãmântul ºcolar. Ei pot observa atât lecþiile desfãºurate în ºcoalã cât ºi spaþiile de joacã ºi sãlile de clasã”, a declarat Gabriela Berbeceanu. La sfârºitul vizitei, picii de la grãdiniþã au fost încântaþi de ceea ce li s-a prezentat. proiect, Daniel Lazãr inspector de specialitate, Larisa Mãgheruºan ºi Mihai Bebu – profesori la Colegiul Naþional Decebal Deva, Carmen Botoº, profesoarã la ªcoala Gimnazialã Andrei ªaguna din Deva, precum ºi elevi de gimnaziu din clasele celor trei cadre didactice. Proiectul Reforma predãrii fizicii în învãþãmântul preuniversitar este implementat în opt judeþe, incusiv Hunedoara, ºi este finanþat de Romanian - American Foundation. Societatea Românã de Fizicã (SRF) este o organizaþie apoliticã, non-profit care strânge laolaltã cercetãtori ºi profesori de fizicã. SRF se doreºte a fi un factor dinamic în promovarea gândirii creative ºi a ideilor noi pentru dezvoltarea ºtiinþei.

Limba englezã studiatã intensiv la gimnaziu

I

ntensiv-englezã la gimnaziu. La ºcoala generalã I.G. Duca din Petreoºani începând din toamnã va funcþiona o clasã de a V-a de intensiv englezã. Monika BACIU

“Este o clasã de a V-a. La nivelul claselor de a V-a ne dorim sã începem din acest an suplimentarea cu încã douã ore de englezã deoarece noi dorim ca copiii noºtri sã studieze intensiv limba englezã. Este o oprtunitate ºi potenþialul ºcolii legat de catedra de limba englezã este foarte mare ºi avem

pãrinþii ne cer acest lucru sã dezvoltãm ºi sã aºezãm aceastã formã de intensivenglezã”, a declarat Nicoleta Demeter, director ªcoala Generalã IG Duca din Petroºani. Înfiinþarea noi clase de limba englezã intensiv a venit dupã ce pãrinþii au solicitat acest lucru. Din toamnã, bobocii de la gimnaziu vor studia limba lui Shakespeare

copii foarte buni la limba englezã ºi

patru ore pe sãptãmânã.


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Medicii rezidenþi, hrãniþi tot cu promisiuni! L

i s-au lungit urechile de când aºteaptã bursele promise de Guvern, ºi care ar fi trebuit sã le fie plãtite încã de la începutul acestui an. Medicii rezidenþi sunt nevoiþi sã se hrãneascã în continuare tot cu promisiuni.

Bursele care ar fi trebuit sã fie achitate de Ministerul Sãnãtãþii nu au ajuns nici acum la medicii rezidenþi ºi nici nu se ºtie când

banii vor ajunge la beneficiarii lor. Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara spun cã banii în acest

Asaltaþi de zburãtoare

P

arcurile din Petroºani sunt pline de “resturile” lãsate, în urma lor, de zburãtoarele pripãºite prin copacii din zonele de agrement. În general, oamenii se mai pot aºeza doar pe bãncile care nu se aflã sub vreun pom, în care porumbeii sau, mai ales, ciorile, ºi-au fãcut cuiburi. Nemulþumiþi de invazia pãsãrilor sunt atât edilii locali cât ºi, mai ales, locuitorii municipiului. “Ciorile astea au devenit deja obositoare. Nu numai cã fac gãlãgie dar ºi murdãresc aleile ºi bãncile. Nici nu mai ºtiu unde sã mã aºez cu nepoþica mea pentru a sta în liniºte, pe o bancã mai curatã”, a spus o bunicã. “Ne-am cam sãturat dar nu avem ce face. Asta, pentru cã omorârea pãsãrilor nu cred cã reprezintã o soluþie viabilã pentru o þarã componentã a Uniunii Europene. ªi ciorile au o viaþã ºi trebuie sã trãiascã. Apropo: am auzit cã o cioarã o duce pânã pe la 70 – 80 de ani, deci cam ca ºi noi”, a spus un bãrbat. “Nu numai ciorile fac mizerie ci ºi porumbeii sau câinii.

sens nu au fost viraþi, însã dau asigurãri cã bursele se vor plãti, dar nu se ºtie când. „Banii pentru medicii rezidenþi vin direct de la Ministerul Sãnãtãþii, nu de la Casele de Sãnãtate. S-au cerut de la toate spitalele din þarã, prin Direcþiile de Sãnãtate Publicã, listele tuturor rezidenþilor ºi anul în care sunt”, a declarat dr. Cecilia Birãu, purtãtorul de cuvânt al DSP Hunedoara. În judeþul Hunedoara sunt 149 de medici rezidenþi, care aºteaptã sã intre în posesia acestor burse care le-ar suplimenta veniturile. Cecilia Birãu subliniazã, însã, cã, dacã salariul brut al medicului rezident depãºeºte

Ca o pãrere proprie, sunt câteva sute de beneficiari ai venitului minim garantat care ar putea fi puºi sã cureþe bãncile din parcuri, dar asta depinde de factorii de decizie de la primãrie”, a declarat un pensionar. Întrebarea este: ce se poate face pentru a scãpa de înaripatele care murdãresc toate zonele în care s-au cazat? În acelaºi timp, unii dintre locuitori se întreabã ce se poate face ºi pentru a scãpa de problema maidanezilor care, ºi ei, s-au pripãºit prin parcuri. Apropo: în cursul dupã-amiezii zilei de 26 februarie, un tânãr care trecea prin parcul central (pe o bicicletã) a fost atacat de o haitã de maidanezi care îºi fac veacul prin zonã. Norocul lui a fost cã a scãpat nemuºcat pentru cã viteza bicicletei a fost mai mare decât cea a reacþiei ostile a jivinelor. Mir cea NISTOR

3.000 de lei (iar aici sunt incluse ºi gãrzile efectuate), acesta nu va mi primi bursã.

D

uºi cu vorba de la o lunã la alta Încã din luna noiembrie, premierul Victor Ponta anunþa cã medicii rezidenþi vor primi, pe întreaga perioadã de reziden-

þiat, un tip de bursã specialã lunarã, în cuantum de aproximativ 150 euro, sau, mai precis, 670 de lei. Sumele ar fi trebuit sã intre, în completarii la salarii încã din luna ianuarie, dar nici acum medicii rezidenþi nu au primit banii promiºi ºi sunt purtaþi cu vorba de pe o zi pe alta. De precizat cã medicii rezidenþi trebuie sã se

Actualitate 7

descurce cum pot, cu salarii care nu le pot asigura nici mãcar traiul zilnic. Potrivit statisticilor, în þara noastrã salariile rezidenþilor pornesc de la 970 de lei ºi ajung la 1.407 de lei. Dacã ar primi ºi bursa specialã, rezidenþii ar urma sã primeascã în total între 1.640 de lei ºi 2.077 de lei, un venit oricum mult sub câºtigul european. Car men COSMAN-PREDA

Peste 1.200 de strãini în judeþul Hunedoara

N

umãrul cetãþenilor strãini stabiliþi la noi în judeþ a ajuns la 1.200 la sfîrºitul anului trecut, în scãdere cu aproape 200 faþã de 2012. Deºi mulþi hunedoreni aleg sã pãrãseascã România pentru a se stabili peste hotare, exista strãini care renunþã la þara lor natalã pentru a trãi în judeþul Hunedoara. Tînãrul din fotografie are 28 de ani ºi trãieºte în judeþul Hunedoara de cinci ani, împreunã cu familia. “Am venit aici ºi mie îmi place foarte tare. Îmi place mîncarea, oamenii ºi tot. ªi eu fac mîncare chinezeascã la restaurant ºi mã simt bine” , a declarat Shu Wang Da, un cetãþean chinez stabilit în Deva. Acesta mai spune cã nu i-a fost foarte uºor sã se adapteze stilului de viaþã românesc dar, în timp, s-a obiºnuit atît de mult încît acum considerã România ca fiind þara lui, mai ales cã aici ºi-a întemeiat ºi propria familie. „Aici e casa mea acum. Mie îmi mai este dor de China cîteodatã, dar m-am învãþat aici cã am ºi familie ºi un copil”, a mai afirmat Shu Wang Da.

La fel ca acest tînãr, alþi peste 1200 de cetãþeni strãini au ales sã renunþe la þara lor de baºtinã ºi sã se stabileascã în judeþul Hunedoara. Dintre cei care, pe parcursul anului trecut, au solicita prelungirea dreptului de ºedere temporarã la noi, cei mai mulþi, adicã aproape 90, provin din Republica Moldova, aceºtia fiind urmaþi de cetateniii chinezi cu un numãr de 42. Dreptul de prelungire a ºederii temporare a fost de asemenea solicitat pe parcursul anului 2013 ºi de 19 cetãþeni turci ºi 17 sirieni, precum ºi de cetãþeni care provin din state precum Algeria, Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Filipine, Iran ºi chiar Statele Unite ale Americii. Luiza ANDRONACHE


8 Actualitate

”Î

Unui tânãr, de 19 ani, i-a explodat rinichiul în timpul loviturilor aplicate de doi poliþiºti considerându-se cã nu asta a fost intenþia...

n timp ce acesta din urmã (ofiþerul - n.n.) prin citire i-a adus la cunoºtinþã drepturile procesuale, partea vãtãmatã ºi-a manifestat dorinþa de a fi asistatã la audiere de cãtre un avocat, moment în care învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian l-a lovit cu pumnul în zona temporalã stânga. Imediat, a fost lovit ºi de cãtre învinuitul Moldovan Ioan Horaþiu cu piciorul în spate, lovituri în urma cãrora partea vãtãmatã a cãzut de pe scaun pe pardosealã, unde cei doi au continuat sã-i aplice lovituri cu picioarele. Dupã ce ºi-a piedut cunoºtinþa, învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian a ridicat partea vãtãmatã, a aºezat-o pe scaun, dupã care i-a cerut sã scrie o declaraþie dupã dictare, lucru pe care acesta, în condiþiile date, l-a fãcut(...)”din Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângã Tribunalul Hunedoara, 15 ianuarie 2014. Un dosar, care a luat naºtere ca urmare a plângerii fãcute de Ionuþ Puian, un tânãr de 19 ani la acea vreme, din Petrila, s-a plimbat destul de mult, funcþie de competenþe, în cauzã existând o plângere împotriva a a patru poliþiºti de la Deva, pentru tentativã de omor, pentru cã Ionuþ Puian a fost bãtut în incinta Poliþiei municipale, în timpul cãreia i-a explodat un rinichi. Rechizitoriul Parchetului de pe lângã Tribunalul Hunedoara este unul concis, cu o listã, care se întinde pe

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Ce s-a întâmplat. Prinºi prin Deva, la furat benzinã, 5 tineri – trei au rãmas în maºina cu care s-au deplasat, printre care se afla ºi Ionuþ Puian, iar doi au pornit printre blocuri cu recipinte în mânã – au fost prinºi ºi duºi la Poliþia Deva. Aici s-au derulat procedurile în asemenea situaþii, dupã care... ”În timp ce acesta din urmã (ofiþerul /-n.n.) prin citire i-a adus la cunoºtinþã drepturile procesuale, partea vãtãmatã ºi-a manifestat dorinþa de a fi asistatã la audiere de cãtre un avocat, moment în care învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian l-a lovit cu pumnul în zona temporalã stânga. Imediat, a fost lovit ºi de cãtre învinuitul Moldovan Ioan Horaþiu cu piciorul în spate, lovituri în urma cãrora

douã pagini, cu documente, expertize medicale, adrese ºi anexe de la Guvernul României, toatã documentaþia pentru ascultãri telefonice, procese verbale, declaraþii, adrese de la spitale etc, etc. Faptele s-au petrecut în în noiembrie 2009, plângerea a fost fãcutã în ianuarie 2010, la Parchetul Militar de pe lângã Tribunalul Militar Timiºoara-Craiova, care ºi-a declinat competenþa, ºi l-a Preluat Parchetul Militar Timiºoara. Dar ºi aici dosarul

a fost declinat cãtre Parchetul Hunedoara, de aici la cel de la Alba Iulia, pentru cã în cauzã era un ofiþer. Parchetul de la Alba Iulia a dat soluþii de neîncepere a urmãririi penale a ofiþerului, a disjuns cauza ºi l-a trimis înapoi la Parchetul Hunedoara. Aceste drumuri ale dosarului, plus cercetarea de la Parchetul Hunedoara a durat patru ani. În 15 ianuarie 2014, rechizitoriul a fost încheiat ºi urmeazã judecata a doi poliþiºti, respectiv Cicodeicã Sebastian Adrian ºi Moldovan Ioan Horaþiu, ambii agenþi ai poliþiei judiciare din cadrul Poliþiei Municipale Deva, pentru cercetare abuzivã ºi purtare abuzivã. Un alt treilea. Ghilea Constantin a primit o amendã administrativã de 500 lei. Toþi au fost scoºi de sub urmãrire penalã pentru tentativã de omor

partea vãtãmatã a cãzut de pe scaun pe pardosealã, unde cei doi au continuat sã-i aplice lovituri cu picioarele. Dupã ce ºi-a piedut cunoºtinþa, învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian a ridicat partea vãtãmatã, a aºezat-o pe scaun, dupã care i-a cerut sã scrie o declaraþie dupã dictare, lucru pe care acesta, în condiþiile date, l-a fãcut(. ..)”- scrie în rechizitoriul întocmit de Parchet. Lui Ionuþ Puian i s-a fãcut rãu ºi a fost dus la Spitalul

Judeþean de Urgenþã Hunedoara-Deva, unde s-a constatat cã are colicã renalã dreaptã cu recomandarea de a fi internat la Urologie. A fost adus iar la Poliþie, unde a dat altã declaratie în formã olografã, fãrã sã fie asistat de avocat, ceilalþi au fost asistaþi de avocaþi din oficiu, în care i s-a sugerat sã scrie cã i-a fost

rãu de dinainte de incident ”...aceasta în mod evident, în vederea inducerii ideii cã starea în care se afla acesta, nu se datora agresiunilor exercitate de cãtre învinuiþi...”, ba mai mult i s-a sugerat sã scrie cã ar fi fost implicat într-o altercaþie cu celelalte persoane suspecte... Doar cã lui Ionuþ Puian i s-a fãcut, din nou, rãu ºi pe la ora 21,00, a fost dus la acelaºi spital, unde a fost internat. A doua zi dimineaþa, sub pretext cã trebuie ca suspectul Puian sã le dea cheile maºinii, s-au deplasat la spital ºi... s-au întors cu tânãrul la Poliþie. S-a procedat la externare ”deºi în condiþiile date era contraindicatã”... În aceeaºi zi, ajuns la Petroºani, pãrinþii bãiatului l-au dus la Spitalul de Urgenþã Petroºani, unde a fost internat cu diagnosticul, citãm din rechizitoriu – ”hernie macro-

scopicã dupã contuzionarea cranio facialã, toraco lombarã ºi abdominalã. În urma investigaþiilor de specialitate s-a confirmat diagnosticul de rupturã renalã (explozie renalã)/hematom în regiunea lombarã, hematurie, fiind necesarã intervenþia chirurgicalã de urgenþã pentru extirparea rinichiului drept”. Ca urmare, viaþa lui Ionuþ Puian a fost pusã în primejdie pentru cã a avusese ”o atitudine refractarã de necooperare”.... Existã ºi un certificat de încadrare cu grad de

handicap, cu deficienþã funcþionalã accentuat. Din rechizitoriu mai aflãm cã lui Ionuþ Puian i s-au luat doar amprentele, iar la fotografia, care intrã în proceduri, s-a renunþat pentru cã tânãrul suspect probabil avea deja vânãtãi, aºa cum au declarat martorii. S-a procedat, cu respectarea dispoziþiilor legale, la interceptarea convorbirilor a trei poliþiºti învinuiþi ºi s-a constatat cã unul dintre aceºtia dorea sã intre în contact cu procurorul ºi era preocupat de încadrarea juridicã a faptei sale. Dacã Spitalul Judeþean Hunedoara nu ºi-a precizat poziþia, conform rechizitoriului, Spitalul de Urgenþã Petroºani s-a constituit în parte civilã în cauzã cu suma de 3.734,54 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de internarea pãrþii vãtãmate. Dar pe portalul Tribunalui Hunedoare, secþiunea dosare, apare ca parte vãtãmatã ºi Spitalul Judeþean de Urgenþã Hunedoara-Deva. Dosarul a fost înregistrat de Tribunalul Hunedoara la data de 21 ianuarie 2014. Ileana FIRÞULESCU

Mircea Ioan Moloþ:

“Doriþi sânge, veþi avea o bunã bucatã de timp!” U

SL-ul s-a rupt la nivel naþional ºi în ciuda celor afirmate de preºedintele PNL, Crin Antonescu, la nivel local trebuie sã se întâmple acelaºi lucru. Antonescu a spus cã în teritoriu PNL poate sã menþinã alianþa, însã Mircea Ioan Moloþ, preºedintele liberalilor hunedoreni este de pãrere cã la nivel local trebuie luatã aceeaºi mãsurã. Mircea Ioan Moloþ considerã cã în perioada urmãtoare vor avea loc rãzboaie politice, însã acestea nu vor afecta proiectele pentru judeþul Hunedoara. ”O decizie este clarã ºi eu sunt de urmãtorul concept. Dacã sus la nivel naþional am votat cã am ieºit ºi am terminat cu USL-ul mi se pare normal cã de acolo toatã lumea în jos sã ia act de acest lucru ºi sã se întâmple aºa ceva. Sigur mâine am ºedinþa de birou, nu se pune problema sã mai stãm împreunã, asta au vrut, asta au, vom vedea ce se întâmplã de acum încolo din punct de vedere politic. Eu trebuie sã asigur pe toþi locuitorii judeþului Hunedoara cã nimic din proiectele pe care le-am planificat nu vor fi lãsate ºi vor veni alþii cu alte idei. Ele sunt clare, cu prioritãþi clare ºi cu finalizãri la fel de clare. Cã picã unu, altul, mai puþin conteazã. În judeþul Hunedoara cetãþenii nu vor simþi cu

nimic zbucuiumul acesta politic în ceea ce înseamnã viaþa lor, aºa bunã rea, cum este. Vom face acelaºi lucru în continuare. Doriþi sânge, veþi avea cu siguranþã, o bunã bucatã de timp”, a declarat Mircea Ioan Moloþ, preºedintele PNL Hunedoara. Moloþ nu exclude formarea unor noi alianþe în teritoriu, însã acestea nu vor mai fi majoritare. ”Logic cã trebuie sã te gândeºi, dacã strângi o majoritate ºi Ponta s-a gân-

dit la o altã majoritate. Ne vom gândi ºi noi. Va fi mai palpitant pentru cã majoritãþile de acum încolo nu vor mai fi de 70-80%, va trebui sã fi foarte atent ce scoþi pe masã ca sã fie înghiþit ºi acceptat de acea majoritate micã, simplã care o ai. Sunt convins cã în judeþul Hunedoara cu toatã majoritatea micã, mare nu ne punem problema de a schimba ceva din atitudinea pe care ama vut-o pânã acum”, a mai precizat preºedintele PNL Hunedoara. Toþi miniºtrii PNL ºi-au dat demisia în urma deciziei de scindare a USL-ului. La nivel local se aºteaptã înlocuirea tuturor ºefilor de deconcentrate care sunt membri PNL. Monika BACIU


8 Actualitate

”Î

Unui tânãr, de 19 ani, i-a explodat rinichiul în timpul loviturilor aplicate de doi poliþiºti considerându-se cã nu asta a fost intenþia...

n timp ce acesta din urmã (ofiþerul - n.n.) prin citire i-a adus la cunoºtinþã drepturile procesuale, partea vãtãmatã ºi-a manifestat dorinþa de a fi asistatã la audiere de cãtre un avocat, moment în care învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian l-a lovit cu pumnul în zona temporalã stânga. Imediat, a fost lovit ºi de cãtre învinuitul Moldovan Ioan Horaþiu cu piciorul în spate, lovituri în urma cãrora partea vãtãmatã a cãzut de pe scaun pe pardosealã, unde cei doi au continuat sã-i aplice lovituri cu picioarele. Dupã ce ºi-a piedut cunoºtinþa, învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian a ridicat partea vãtãmatã, a aºezat-o pe scaun, dupã care i-a cerut sã scrie o declaraþie dupã dictare, lucru pe care acesta, în condiþiile date, l-a fãcut(...)”din Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângã Tribunalul Hunedoara, 15 ianuarie 2014. Un dosar, care a luat naºtere ca urmare a plângerii fãcute de Ionuþ Puian, un tânãr de 19 ani la acea vreme, din Petrila, s-a plimbat destul de mult, funcþie de competenþe, în cauzã existând o plângere împotriva a a patru poliþiºti de la Deva, pentru tentativã de omor, pentru cã Ionuþ Puian a fost bãtut în incinta Poliþiei municipale, în timpul cãreia i-a explodat un rinichi. Rechizitoriul Parchetului de pe lângã Tribunalul Hunedoara este unul concis, cu o listã, care se întinde pe

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Ce s-a întâmplat. Prinºi prin Deva, la furat benzinã, 5 tineri – trei au rãmas în maºina cu care s-au deplasat, printre care se afla ºi Ionuþ Puian, iar doi au pornit printre blocuri cu recipinte în mânã – au fost prinºi ºi duºi la Poliþia Deva. Aici s-au derulat procedurile în asemenea situaþii, dupã care... ”În timp ce acesta din urmã (ofiþerul /-n.n.) prin citire i-a adus la cunoºtinþã drepturile procesuale, partea vãtãmatã ºi-a manifestat dorinþa de a fi asistatã la audiere de cãtre un avocat, moment în care învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian l-a lovit cu pumnul în zona temporalã stânga. Imediat, a fost lovit ºi de cãtre învinuitul Moldovan Ioan Horaþiu cu piciorul în spate, lovituri în urma cãrora

douã pagini, cu documente, expertize medicale, adrese ºi anexe de la Guvernul României, toatã documentaþia pentru ascultãri telefonice, procese verbale, declaraþii, adrese de la spitale etc, etc. Faptele s-au petrecut în în noiembrie 2009, plângerea a fost fãcutã în ianuarie 2010, la Parchetul Militar de pe lângã Tribunalul Militar Timiºoara-Craiova, care ºi-a declinat competenþa, ºi l-a Preluat Parchetul Militar Timiºoara. Dar ºi aici dosarul

a fost declinat cãtre Parchetul Hunedoara, de aici la cel de la Alba Iulia, pentru cã în cauzã era un ofiþer. Parchetul de la Alba Iulia a dat soluþii de neîncepere a urmãririi penale a ofiþerului, a disjuns cauza ºi l-a trimis înapoi la Parchetul Hunedoara. Aceste drumuri ale dosarului, plus cercetarea de la Parchetul Hunedoara a durat patru ani. În 15 ianuarie 2014, rechizitoriul a fost încheiat ºi urmeazã judecata a doi poliþiºti, respectiv Cicodeicã Sebastian Adrian ºi Moldovan Ioan Horaþiu, ambii agenþi ai poliþiei judiciare din cadrul Poliþiei Municipale Deva, pentru cercetare abuzivã ºi purtare abuzivã. Un alt treilea. Ghilea Constantin a primit o amendã administrativã de 500 lei. Toþi au fost scoºi de sub urmãrire penalã pentru tentativã de omor

partea vãtãmatã a cãzut de pe scaun pe pardosealã, unde cei doi au continuat sã-i aplice lovituri cu picioarele. Dupã ce ºi-a piedut cunoºtinþa, învinuitul Ciocodeicã Sebastian Adrian a ridicat partea vãtãmatã, a aºezat-o pe scaun, dupã care i-a cerut sã scrie o declaraþie dupã dictare, lucru pe care acesta, în condiþiile date, l-a fãcut(. ..)”- scrie în rechizitoriul întocmit de Parchet. Lui Ionuþ Puian i s-a fãcut rãu ºi a fost dus la Spitalul

Judeþean de Urgenþã Hunedoara-Deva, unde s-a constatat cã are colicã renalã dreaptã cu recomandarea de a fi internat la Urologie. A fost adus iar la Poliþie, unde a dat altã declaratie în formã olografã, fãrã sã fie asistat de avocat, ceilalþi au fost asistaþi de avocaþi din oficiu, în care i s-a sugerat sã scrie cã i-a fost

rãu de dinainte de incident ”...aceasta în mod evident, în vederea inducerii ideii cã starea în care se afla acesta, nu se datora agresiunilor exercitate de cãtre învinuiþi...”, ba mai mult i s-a sugerat sã scrie cã ar fi fost implicat într-o altercaþie cu celelalte persoane suspecte... Doar cã lui Ionuþ Puian i s-a fãcut, din nou, rãu ºi pe la ora 21,00, a fost dus la acelaºi spital, unde a fost internat. A doua zi dimineaþa, sub pretext cã trebuie ca suspectul Puian sã le dea cheile maºinii, s-au deplasat la spital ºi... s-au întors cu tânãrul la Poliþie. S-a procedat la externare ”deºi în condiþiile date era contraindicatã”... În aceeaºi zi, ajuns la Petroºani, pãrinþii bãiatului l-au dus la Spitalul de Urgenþã Petroºani, unde a fost internat cu diagnosticul, citãm din rechizitoriu – ”hernie macro-

scopicã dupã contuzionarea cranio facialã, toraco lombarã ºi abdominalã. În urma investigaþiilor de specialitate s-a confirmat diagnosticul de rupturã renalã (explozie renalã)/hematom în regiunea lombarã, hematurie, fiind necesarã intervenþia chirurgicalã de urgenþã pentru extirparea rinichiului drept”. Ca urmare, viaþa lui Ionuþ Puian a fost pusã în primejdie pentru cã a avusese ”o atitudine refractarã de necooperare”.... Existã ºi un certificat de încadrare cu grad de

handicap, cu deficienþã funcþionalã accentuat. Din rechizitoriu mai aflãm cã lui Ionuþ Puian i s-au luat doar amprentele, iar la fotografia, care intrã în proceduri, s-a renunþat pentru cã tânãrul suspect probabil avea deja vânãtãi, aºa cum au declarat martorii. S-a procedat, cu respectarea dispoziþiilor legale, la interceptarea convorbirilor a trei poliþiºti învinuiþi ºi s-a constatat cã unul dintre aceºtia dorea sã intre în contact cu procurorul ºi era preocupat de încadrarea juridicã a faptei sale. Dacã Spitalul Judeþean Hunedoara nu ºi-a precizat poziþia, conform rechizitoriului, Spitalul de Urgenþã Petroºani s-a constituit în parte civilã în cauzã cu suma de 3.734,54 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de internarea pãrþii vãtãmate. Dar pe portalul Tribunalui Hunedoare, secþiunea dosare, apare ca parte vãtãmatã ºi Spitalul Judeþean de Urgenþã Hunedoara-Deva. Dosarul a fost înregistrat de Tribunalul Hunedoara la data de 21 ianuarie 2014. Ileana FIRÞULESCU

Mircea Ioan Moloþ:

“Doriþi sânge, veþi avea o bunã bucatã de timp!” U

SL-ul s-a rupt la nivel naþional ºi în ciuda celor afirmate de preºedintele PNL, Crin Antonescu, la nivel local trebuie sã se întâmple acelaºi lucru. Antonescu a spus cã în teritoriu PNL poate sã menþinã alianþa, însã Mircea Ioan Moloþ, preºedintele liberalilor hunedoreni este de pãrere cã la nivel local trebuie luatã aceeaºi mãsurã. Mircea Ioan Moloþ considerã cã în perioada urmãtoare vor avea loc rãzboaie politice, însã acestea nu vor afecta proiectele pentru judeþul Hunedoara. ”O decizie este clarã ºi eu sunt de urmãtorul concept. Dacã sus la nivel naþional am votat cã am ieºit ºi am terminat cu USL-ul mi se pare normal cã de acolo toatã lumea în jos sã ia act de acest lucru ºi sã se întâmple aºa ceva. Sigur mâine am ºedinþa de birou, nu se pune problema sã mai stãm împreunã, asta au vrut, asta au, vom vedea ce se întâmplã de acum încolo din punct de vedere politic. Eu trebuie sã asigur pe toþi locuitorii judeþului Hunedoara cã nimic din proiectele pe care le-am planificat nu vor fi lãsate ºi vor veni alþii cu alte idei. Ele sunt clare, cu prioritãþi clare ºi cu finalizãri la fel de clare. Cã picã unu, altul, mai puþin conteazã. În judeþul Hunedoara cetãþenii nu vor simþi cu

nimic zbucuiumul acesta politic în ceea ce înseamnã viaþa lor, aºa bunã rea, cum este. Vom face acelaºi lucru în continuare. Doriþi sânge, veþi avea cu siguranþã, o bunã bucatã de timp”, a declarat Mircea Ioan Moloþ, preºedintele PNL Hunedoara. Moloþ nu exclude formarea unor noi alianþe în teritoriu, însã acestea nu vor mai fi majoritare. ”Logic cã trebuie sã te gândeºi, dacã strângi o majoritate ºi Ponta s-a gân-

dit la o altã majoritate. Ne vom gândi ºi noi. Va fi mai palpitant pentru cã majoritãþile de acum încolo nu vor mai fi de 70-80%, va trebui sã fi foarte atent ce scoþi pe masã ca sã fie înghiþit ºi acceptat de acea majoritate micã, simplã care o ai. Sunt convins cã în judeþul Hunedoara cu toatã majoritatea micã, mare nu ne punem problema de a schimba ceva din atitudinea pe care ama vut-o pânã acum”, a mai precizat preºedintele PNL Hunedoara. Toþi miniºtrii PNL ºi-au dat demisia în urma deciziei de scindare a USL-ului. La nivel local se aºteaptã înlocuirea tuturor ºefilor de deconcentrate care sunt membri PNL. Monika BACIU


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Dupã momentul ZERO al închiderii,

Sute de mineri de la SNÎMVJ nu vor îndeplini condiþiile de pensionare

S

ute de angajaþi de la SNÎMVJ nu vor îndeplini condiþiile de pensionare în anul 2018. La momentul decembrie 2018 când toate cele trei unitãþi miniere neviabile din Valea Jiului îºi vor înceta activitatea, 300 de mineri nu vor beneficia de pensie pentru cã nu îndeplinesc condiþiile de pensionare. Se încearcã trecerea acestora la Complexul Energetic Hunedoara dupã acel moment.

Naþionale de Închideri Mine a fost un protocol între Ministerul Economiei, Ministerul Muncii prin care toate aceste persoane care nu au îndeplinite condiþiile de pensie la momen-

Monika BACIU ”Dacã la momentul actual, media de vârstã este de 42 de ani pentru activitatea de subteran, undeva la momentul 2018, vreo 300 de persoane nu vor avea îndeplinite condiþiile de subteran. Dacã la momentul formãrii Societãþii

A

ngajatele Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului vor intra, ºi ele, în posesia unei mici “atenþii” cu ocazia Zilei Internaþionale a Femeii. Care va fi valoarea bonusului salarial rãmâne de vãzut dar în aceste zile se poartã negocieri între sindicate ºi conducerea societãþii.

P

rime pentru doamnele ºi domniºoarele de la Petrila. Consilierii locali de la Petrila au aprobat în cadrul ºedinþei ordinare de sãptãmâna aceasta alocarea unei sume de bani drept primã pentru doamne ºi domniºoare. Acestea se vor acorda cu ocazia Zilei Internaþionale a Femeii.

“Am avut ºedinþã de consiliu, am aprobat pentru ziua de 8 Martie sã premiem femeile, însoþitori ai persoanelor cu handicap care sunt în numãr de 80, 15 femei de la Serviciul de Asistenþã ºi Protecþie Socialã, 46 din primãrie ºi 4 doamne consilier. Aceasta este situaþia care s-a aprobat în

asupra faptului cã aceste persoane vor fi preluate de CEH. Protocolul trebuie actualizat an de an la nivelul Ministerului Economiei ºi cel al Muncii. Dacã nu se va þine cont de acest protocol, minerii riscã ca dupã 2018 sã rãmânã fãrã loc de muncã ºi fãrã pensie, iar la 45 de ani sã fie nevoiþi sã îºi caute alt loc de muncã pânã la îndeplinirea condiþiilor de pensionare.

Prime ºi la “închideri”

Premiate de ziua lor!

Monika BACIU

tul 2018 cu prioritate vor fi îndrumate spre Complexul Energetic. Probabil, acest protocol va trebui actualizat an de an în colaborare cu sindicatele, cu administraþiile celor douã societãþi ca la momentul 2018 acest personal sã fie preluat de Complexul Energetic Hunedoara”, a declarat Aurel Anghel, directorul general al SNÎMVJ. Deocamdatã nu existã nicio certitudine

ºedinþa consiliului local”, a declarat Ilie Pãducel, primarul oraºului Petrila. Dacã pânã acum administraþiile locale nu au mai alocat bani pentru prime de teama celor de la Curtea de Conturi, acum Pãducel spune cã acestea sunt legale. „Aproximativ 150 de lei de persoanã. Eu cred cã este legal, avem avizul de la comia juridicã pe

Mircea NISTOR

acest proiect ºi eu cred cã ar trebui sã fie legal, pentru cã sunt din banii bugetului local”, a mai precizat sursa citatã. Pe lângã prime, toate doamnele ºi domniºoarele din oraºul Petrila sunt invitate la un spectacol în seara zilei de 7 martie. „În data de 7 dupãamiazã vrem sã organizãm pentru femeile din oraºul Petrila cu

intrare gratuitã un spectacol de aproximativ douã ore la casa de Culturã, cu talente locale ale formaþiilor locale”, a mai spus Pãducel. Pânã acum doar primãria Petrila a cuprins premierea angajatelor de sex feminin. La Petroºani, primarul Tiberiu Iacob Ridzi declara în aceastã sãptãmânã cã încã se ia în calcul aceastã posibilitate.

“Am avut o primã rundã de negocieri cu reprezentanþii sindicatelor, în cadrul consiliului de administraþie, ºi pot sã vã spun cã pe 8 martie, cu ocazia Zilei Internaþionale a

acordate, înainte de data de 8 martie”, a precizat Aurel Anghel, director general în cadrul Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului. În prezent, la minele catalogate

Femeii, colegele noastre vor primi ceva. Sumele, a cãror valoare nu a fost încã stabilitã, urmeazã a fi

drept “neviabile” mai lucreazã 1.936 de angajaþi. Circa un sfert dintre ei sunt femei.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Birou CJAS la Petroºani

C

asa Asigurãrilor de Sãnãtate are, din aceastã sãptãmânã, un birou la Petroºani. Prima adeverinþã a fost deja eliberatã, iar beneficiarii acestui serviciu nu vor mai fi nevoiþi sã piardã timp ºi bani pânã la Deva, ci îl vor gãsi la Spitalul de Urgenþã din capitala Vãii Jiului. Diana MITRACHE

Dupã ce au fost aduse la Petroºani birourile Casei de Pensii, Biroul de Paºapoarte, comisiile pentru pensiile de boalã, sau pentru copiii cu handicap, a venit rândul ºi Casei Judeþene a Asigurãrilor de Sãnãtate sã îºi deschidã un birou în cadrul Spitalului de Urgenþã din Petroºani. Prima zi în care acest serviciu a funcþionat la Petroºani a fost prima în care a fost eliberat primul document. Primul beneficiar ne spune cât de mult timp a scutit. „Sunt încântat ºi cred cã ºi alþi oameni din Valea Jiului sunt la fel, cã putem beneficia de aceste servicii aici, la noi la Petroºani. Pânã acum, cei care aveau nevoie de o adeverinþã, pe lângã cã aveau nevoie de o groazã de acte de la Secþia Financiarã, sau de la Trezorerie, trebuiau sã se ducã la Deva. Asta impunea automat cheltuieli ºi sunt niºte cheltuieli care puteau fi evitate ºi mã gândesc cã de

acum încolo vor fi evitate”, a declarat Velu Terheº, primul beneficiar al biroului de la Petroºani.

sã ne gândim bine ºi la alte avantaje pentru toþi locuitorii din judeþul Hunedoara. Mulþumesc tuturor

Cei de la Consiliul Judeþean, împreunã cu administraþia localã de la Petroºani au fãcut demersurile necesare, iar acest proiect a devenit viabil, beneficiul fiind al celor ce locuiesc în Valea Jiului. „Este încã o dovadã cã, atunci când se doreºte ceva, putem face, indiferent în ce parte a judeþului ºi mã bucurã orice realizare în folosul oamenilor. Dacã am fãcut chestia aceasta pentru cetãþenii din Valea Jiului, va trebui

pentru sprijinul acordat în realizarea a cestui obiectiv, dar ºi celor care au iniþiat aceste demersuri”, a precizat Ioan Mircea Moloþ, preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara. La inaugurare a fost prezent ºi primarul municipiului Petroºani, care a precizat cã acest obiectiv este un exemplu clar de descentralizare în folosul comunitãþilor locale, dar nu a uitat sã sublinieze modul de implicare al tuturor în

rezolvarea acestui neajuns. „Am încercat acest lucru de vreo 3 sau 4 ani ºi nu am reuºit pânã acum. Eu ºtiu ce înseamnã aceste aprobãri ºi aceasta e o reuºitã ºi, chiar dacã spaþiul biroului este mic, serviciul care li se face oamenilor din Valea Jiului este unul foarte mare. Aici sunt convins cã meritul este al domnului

Moloþ ºi al echipei sale. Este al treilea exemplu concret despre ce înseamnã descentralizare în România, dupã Casa de Pensii, Serviciul de Paºapoarte ºi acum reuºim sã aducem la Petroºani ºi acest serviciul al CJAS ºi nu e altceva decât un mare beneficiu pentru oamenii care nu mai trebuie sã meargã 100 de km pânã la Deva, pentru o simplã adeverinþã”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, asta în timp ce vicepreºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, Tiberiu Balint a þinut sã nu le minimalizeze eforturile consilierilor din Valea Jiului, care au iniþiat proiectul. „Aceastã realizare a început prin demersurile a doi consilieri din Valea Jiului. Este vorba despre Adrian Zvâncã ºi Adrian David, doi consilieri pe care îi laud pentru cã ei sunt iniþiatorii acestei realizãri.

Aceasta se adaugã altor douã exemple de descentralizare, iar aici amintesc comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, ºi comisia de evaluare a copiilor, care au fost aduse la Petroºani, tocmai pentru ca oamenii sã nu mai meargã pânã la Deva”, a spus Tiberiu Balint, vicepreºedintele CJH. Cum va funcþiona biroul, dar ºi ce acte se pot obºþine de aici, ne spune chiar preºedinta Casei Judeþene de Sãnãtate a Judeþului Hunedoara, prezentã la inaugurarea sediului de la Petroºani. „Programul de activitate va fi sãptãmânal, în zilele de joi, de la ora 10 -15, pentru început. Dupã ce ne vom da seama de cuantumul activitãþilor ºi de numãrul soli-

citãrilor vom ajusta programul de aºa manierã încât lucrurile sã decurgã normal pentru oamenii din Valea Jiului.. Fie vom face douã zile pe sãptãmânã, fie vom trimite mai mulþi oameni aici, vom gãsi soluþii, a menþionat dr. Viorica Codoreanu, preºedinta CJAS HD. Responsabilii de la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate mai spun cã de la acest birou se vor prelua nu doar adeverinþe de asigurat ºi coasigurat, ci chiar ºi documente pentru cei care solicitã îngrijiri la domiciliu, dispozitive medicale ºi cardul medical de sãnãtate. Mai mult, odatã ce activitatea va rula în acest birou, vor fi gãsite ºi lipsurile, care pe parcurs vor fi adaptate la nevoile celor din Valea Jiului.


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Din cartierul mãrginaº, la olimpiada naþionalã

A

lãsat deoparte joaca în cartier, neajunsurile din jurul sãu, dar ºi calculatorul ºi studiazã mai mult decât oricare alt copil. Denisa Mikloº este doar în calsa a V-a ºi, chiar dacã nu vine de la una dintre ºcolile de elitã ale Vãii Jiului a ajuns la faza naþionalã a olimpiadei de Limba Românã. Diana MITRACHE Chiar dacã nu locuieºte în cel mai select cartier al Petroºani, nu are colegi eminenþi ºi vine la ºcoalã într-unul dintre cele mai rãu famate cartiere ale capitalei Vãii Jiului, Denisa, un copil de doar câþiva ani, a reuºit sã învingã mulþi copii de vãrsta ei. Asta pentru cã, spune ea, a citit ºi citeºte mult, munceºte ore în ºir dupã ºcoalã ºi la clasã e cea mai bunã. A dat tastatura ºi mausul pe coperþile unei cãrþi, iar acum

LUNI

munca ei a fost rãsplãtitã. Este singurul copil de clasa a V-a care merge la faza naþionalã a olimpiadei de limba românã. „Am muncit foarte mult ºi am sacrificat o mare parte din timpul liber. În general, vin de la ºcoalã, îmi fac temele ºi apoi învãþ la Limba Românã. Aºa am luat Locul I la faza judeþeanã a olimpiadei. A fost foarte greu, dar îmi doresc ºi pe viitor, la faza naþionalã sã fiu printre cei mai buni”, a mãrturisit Denisa Mikloº, elevã la ªcoala nr 7 din Petroºani.

Când au aflat colegii ei ce premiu a reuºit sã obþinã au primit-o cu aplauze. O ºtiu cã este muncitoare ºi s-au bucurat mult pentru reuºita ei, însã, cea mai fericitã pentru performanþa Denisei este cea care a îndrumat-o la clasã. „Este o fetiþã talentatã, citeºte foarte mult ºi a citit foarte mult încã din ciclul primar. Este atât meritul ei, cât ºi al pãrinþilor, pentru cã au reuºit sã o motiveze ºi bineînþeles cã este meritul doamnei învãþãtoare, care a

LUNA FEBRUARIE

• Ciorbã de periºoare/Ciorbã de pui • Ficãþei cu piure/Ceafã la grãtar cu cartofi aurii • Salatã & Desert

MARÞI

• Supã de roºii cu galuºte/Ciorbã de burtã • Aripioare de pui cu orez sârbesc/Pui Shanghai cu cartofi prãjiþi • Salatã&Desert

MIERCURI

• Ciorbã de cartofi cu afumãturã/Ciorbã de pui a la greq • Ciulama de pui cu mãmãliguþã/Chifteluþe cu sos ºi piure de cartofi • Salatã&Desert

JOI

• Supã cremã de þelinã/Ciorbã de varzã cu afumaturã

• File de pangasius cu mãmãliguþã ºi sos þigãnesc/Piept de pui cu mãlai ºi cartofi aurii • Salatã&Desert

VINERI

• Ciorbã de fasole cu afumãturã/Ciorbã de burtã • Caºcaval pane cu cartofi prãjiþi/Gulaº unguresc cu gãluºte • Salatã &Desert

PROMOÞII & OFERTE :

• 5+1 gratis: pentru 5 meniuri comandate primeºti 1 meniu gratis • La fiecare meniu primeºti o sticlã de 0,5l apã mineralã/platã Preþul pentru meniul zilei care include ciorbã/supã, felul doi, salatã ºi desert este de 15 lei ºi se poate comanda între orele 11.00 – 18.00, de luni pânã vineri! Comenzi la telefon: 0726.669060 www.3daqua.ro

reuºit în cei patru ani de ciclu primar sã îi fixeze corect cunoºtinþele primare”,

a explicat Monteola Gherlan, profesoara de Limba Românã. Trãim în era calculatorului ºi astfel de copii care sã vrea sã citeascã ºi sã studieze sunt foarte puþini. Asta o recunoaºte ºi profesoara de Limba Românã a Denisei, care, însã, spune cã fetiþa este un adevãrat talent. „Mai sunt ºi copiii cãrora le place sã citeascã, sã intre în lumea personajelor din basme, cãrora le place sã viseze, iar aceºtia

sunt copii care au creativitate, viziune, li se dezvoltã limbajul ºi aºa este ºi Denisa”, spune Monteola Gherlan. Denisa vine de la o ºcoalã din Cartierul Aeroport, o ºcoalã unde mulþi copii vin pentru porþia de corn cu lapte, dar a depãºit demult stadiul de simplu elev. Este o copilã motivatã, care ºtie ce vrea, chiar dacã încã este foarte micã, iar clasa o încurajeazã mult.

Peste cîteva zile începe eutanasierea cîinilor

P

este 600 de cîini fãrã stãpîn se gãsesc în acest moment în cele opt adãposturi care aparþin Serviciului Judeþean pentru Ocrotirea Animalelor Fãrã Stãpîn Hunedoara. Alte cîteva mii sînt liberi pe strãzile din tot judeþul pentru ca în adãposturi nu mai sînt locuri. În aceste condiþii, în lunã martie, adicã peste cîteva zile, va începe eutanasierea animalelor. Luiza ANDRONACHE „Este foarte adevãrat cã adopþiile la distanþã, mai ales cele internaþionale , au scãzut. Pe lunile ianuarie – februarie avem un procent de 3, 8 % ºi inevitabil va trebui sã recurgem ºi noi la aplicarea normelor legale în acest sens, respectiv sã discutãm despre eutanasiere. Suntem în faza de organizare ºi estimez cã în circa douã sãptãmîni sã terminãm tot cea ce înseamnã acest lucru, iar apoi, ºi în Hunedoara ca ºi în toatã þara ºi Europa, de altfel, cîinii sã fie eutanasiaþi ”, a declarat Adrian Cioran, director executiv al Serviciului Judeþean pentru Ocrotirea Animalelor Fãrã Stãpîn Hunedoara. Din judeþ, Brad, Simeria, Cãlan ºi Hunedoara sînt localitãþile unde vor fi eutanasiaþi primii cîini din judeþ. Potrivit legii, primarul

fiecãrei localitãþi va desemna un împuternicit care va semna o decizie individualã de eutanasie per cîine. Actul propriu zis va fi efectuat într-un cabinet medical, de un medic veterinar. Înainte a de a fi eutanasiaþi cu medicamentul specific, cîinii vor fi anesteziaþi. Cine doreºte sã salveze viaþa unui patruped dar nu are posibilitatea sã ia un cîine din adãpost acasã, îl poate adopta la distanþã Cîinii adoptaþi la distanþa vor fi cazaþi ºi vor fi staþionari în adãpost fãrã a depãºi o treime din capacitatea acestuia.

Procedurã este simplã. Viitorul stãpîn merge la adãpostul de pe raza oraºului unde locuieºte ºi face o cerere de adopþie. În acest fel cîinele are un stãpîn care are grijã de el, chiar dacã de la distanþã. „ Tot am continuat pe latura asta a sensibilizãrii populaþiei, sã nu se ajungã la eutanasie. Doresc sã se adopte în continuare cîinii la distanþã ºi s-a stabilit preþul de 150 de lei pe cîine”, a mai afirmat Adrian Cioran. An de an, cîinii se înmulþesc peste mãsurã, iar oamenii se plîng de faptul cã nu se mai simt în siguranþã pe stradã.


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014 este 1.000 de persoane P anchetate de DNA

au fost condamnate definitiv de instanþele de judecatã în 2013, în creºtere cu 41% faþã de anul precedent, a declarat procurorulºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi, la prezentarea bilanþului activitãþii instituþiei. “Soluþiile pronunþate de instanþe în cursul anului 2013 au confirmat caracterul obiectiv ºi profesionist al cauzelor instrumentate de DNA. Un

Actualitate 13

Peste 1.000 de persoane anchetate de DNA au fost condamnate definitiv în 2013

numãr de 1.051 inculpaþi au fost condamnaþi definitiv, ceea ce reprezintã o

creºtere cu 41% comparativ cu anul 2012. În acelaºi interval, a scãzut semnificativ

Noi descoperiri la Sarmizegetusa Regia

ai multe piese dacice din fier au fost M descoperite în zona sitului

arheologic Sarmizegetusa Regia de cãtre un angajat al firmei de securitate care asigurã paza. Toate obiectele au fost ridicate ºi duse la Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane din Deva unde au intrat deja în procesul de restaurare. Descoperirile în zona sitului arheologic Sarmizegetusa Regia continua. De data acesta este vorba despre mai multe piese dacice de fier care au fost gãsite, întîmplãtor, cu doar cîteva zile în urmã, de cãtre un angajat al firmei de securitate care asigurã paza în zona monumentului UNESCO. „Vorbim de douã nicovale masive folosite, evident, pentru confecþionarea de unelte, arme ºi alte obiecte din fier. De asemenea, mai vorbim ºi de topoare ºi unelte pentru agriculturã”, a declarat Cãtãlin Criºan, cercetãtor ºtiinþific

la Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane Deva. Potrivit specialiºtiliºtilor, aceste piese au fost descoperite ºi scoase la suprafaþã de braconieri, în urmã cu mai bine de zece ani, însã din cauza greutãþii unora, sau probabil pentru cã nu au avut nevoie de ele, cãutãtorii de comori le-au abandonat. „Unul dintre ele este cu siguranþã rezultatul cãutãtorilor de comori de acum cîþiva ani, pentru ca groapa de unde au provenit uneltele are numeroase depuneri de frunziº, iar cele douã nicovale au fost decoperite pe o terasã la circa 200 de metri, fãrã a se observa o groapã fãcutã de cãutãtori în jur. Probabil cã ele au fost aruncate de pe o terasã superioarã în urma activitãþilor de braconaj”, a mai spus Cãtãlin Criºan. Toate obiectele au fost ridicate de cãtre specialiºti ºi duse la Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane din Deva unde au intrat deja în procesul de restaurare urmînd ca apoi sã fie expuse publicului larg. Luiza ANDRONACHE

numãrul soluþiilor de achitare pe temeiuri de fond. Doar 7 inculpaþi din 100 trimiºi în judecatã au fost achitaþi în anul 2013. Atât experþii Bãncii Mondiale care au realizat evaluarea sistemului judiciar român, cât ºi cei ai Comisiei Europene care au întocmit Raportul anticorupþie al Uniunii Europene au remarcat procentul scãzut de achitãri al DNA raportat la natura complexã a cauzelor care intrã în competenþa direcþiei", a spus Kovesi. În acelaºi timp, mai puþin de un sfert dintre persoanele condamnate executã pedepsele în penitenciar ºi în mai mult de jumãtate din cazuri au fost reþinute circumstanþe atenuante. De asemenea, 139 de inculpaþi ºi-au recunoscut vinovãþia în faþa instanþei ºi au fost judecaþi în baza procedurii simplificate. Kovesi a mai spus cã trebuie remarcat cã în cauzele de înaltã corupþie sau care au produs prejudicii importante pedepsele sunt din ce în ce mai severe, fiind aplicate 63 de pedepse mai mari de 5 ani de închisoare. Ea a adãugat cã durata urmãririi penale

a fost mai micã de 1 an ºi 6 luni pentru aproape 85% din inculpaþii condamnaþi ºi cea mai rapidã investigaþie a fost finalizatã în patru zile într-o cauzã privind fraude cu fonduri europene. Urmãrirea penalã a fost finalizatã în doar 30 de zile într-o cauzã ce a avut ca obiect fapte de corupþie

privind suma de 1,4 milioane euro ºi un potenþial prejudiciu de 263 milioane euro. Durata judecãrii cauzelor pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii a fost mai micã de 5 ani în aproximativ jumãtate din dosare iar cea mai rapidã judecatã a fost de 3 luni, întrucât inculpaþii ºi-au recunoscut vinovãþia, iar cea mai lungã de 10 ani, într-o cauzã cu 41 de inculpaþi privind fraude în domeniul bancar.

Procurorul-ºef al DNA a subliniat cã activitatea instituþiei a fost remarcatã în rapoartele MCV iar DNA a devenit la nivel european un exemplu de bunã practicã. "Caracterul eficient ºi obiectiv al anchetelor efectuate de procurorii DNA a fost remarcat atât în Rapoartele MCV, cât ºi în Raportul anticorupþie al Uniunii Europene, în care DNA este prezentatã ca unul dintre cele cinci exemple de bune practici la nivelul întregii uniuni, fiind menþionat atât numãrul mare de inculpaþi trimiºi în judecatã, cât ºi procentajul remarcabil de condamnãri dispuse de instanþe", a precizat Kovesi. "Dincolo de continuarea instrumentãrii dosarelor de corupþie la nivel înalt, în anul 2014 prioritãþile vor viza ºi cauzele având ca obiect procedurile ilegale în domeniul achiziþiilor publice, utilizarea frauduloasã a fondurilor europene, corupþia în mediul de afaceri ºi în sistemul de justiþie, cu accent pe recuperarea prejudiciilor ºi confiscarea extinsã", a mai menþionat Kovesi. Agerpres


14 Program & Horoscop

12:10 Oameni care au schimbat Lumea 12:20 Videoclipuri 12:30 Tribuna partidelor parlamentare 13:00 Oameni cu minte 13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor care muncesc în România 15:00 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Parlamentul României 16:50 Esenþe 17:25 Zeul rãzboiului 18:05 Zeul rãzboiului 18:45 Clubul celor care muncesc în România 18:50 Calea Europeanã 19:45 Sport 20:00 Telejurnal

10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:30 22:00

Cireaºa de pe tort (r) Teleshopping Sport, dietã ºi o vedetã Teleshopping Mondenii Teleshopping Vacanþã ºi terapie (r) Focus Focus Monden (r) Iubiri secrete Trãsniþii (r) Focus 18 Focus Sport Cireaºa de pe tort Mãrul discordiei Mondenii

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:50 În gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Furios ºi iute: Tokyo Drift 22:45 Adâncul albastru

7:00 ªtirile Pro TV 10:05 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Cursa pentru fermã (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Cum þi-e scris 16:00 La Mãruþã 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Românii au talent 23:00 Regula jocului

21 martie *** 20 aprilie Sunteþi creativ ºi vã preocupã ideea de a începe o activitate nouã. Aveþi ºanse sã vã afirmaþi pe plan intelectual. Parcurgeþi o perioadã favorabilã inspiraþiei artistice. Nu neglijaþi odihna.

Teleshopping Triunghiul iubirii 2 Cuceritorul Teleshopping Grupul Vouã (r) Mica mireasã (r) Baronii (r) Copii contra pãrinþi (r) Specialiºti în sãnãtate Dragoste dulce-amarã ªtiri Naþional TV Mica mireasã Suflete pereche

10:00 12:30 13:15 14:45 15:30 uli 16:45 18:45 19:00 20:00 21:30 întorc

Draga mea prietenã ªtirile Kanal D Te vreau lângã mine Teleshopping Inima nu respectã regTeo Show ªtirea zilei ªtirile Kanal D Pe banii pãrinþilor (r) Gomez ºi Tavares se

ªtirile dimineþii Business B1 la zi Evenimentul Zilei ªtirile B1 Talk B1 România acum ªtirile B1 România acum Butonul de panicã ªtirile B1 Aktualitatea B1 ªtirile B1 Talk B1

10:45 Teleshopping 11:00 Cununa de lacrimi (r) 12:00 Santa Diabla (r) 13:00 Teleshopping 13:30 O nouã viaþã (r) 14:30 Intrigi ºi seducþie 15:30 Abisul pasiunii 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Chemarea inimii 18:30 Cununa de lacrimi 19:30 Santa Diabla 21:30 Regina 22:30 Forþa destinului 0:00 Poveºtiri adevãrate (r)

10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Rezumat UEFA Europa League 10:45 Fotbal Club 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Fotbal Club 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Campionii Digi Sport 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Campionii Digi Sport 13:30 Interviurile Speciale DGS Ilie Dumitrescu 14:00 ªtirile Digi Sport 14:30 Rezumat UEFA Europa League 15:00 Avanpremierã Ligue 1 15:30 Avanpremierã Serie A 16:00 Avanpremierã La Liga 16:30 Avanpremierã Liga 1 17:00 UCL Magazin 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Digi Sport Special

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

*** 21 mai Cu toate cã vã simþiþi în formã, este posibil sã constataþi cã nu vã reuºeºte aproape nimic. Se pare cã sunteþi confuz ºi vã lipseºte simþul practic. Nu este exclus sã fiþi înþeles greºit de cei din jur.

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

23 iulie *** 22 august

În mod neaºteptat, primiþi o sumã importantã de la o rudã mai în vârstã. Vã regãsiþi încrederea în viitor ºi începeþi sã faceþi planuri. Nu luaþi hotãrâri importante în grabã, pentru cã vã lipseºte simþul practic.

23 august *** 22 septembrie

ªansele sunt de partea dumneavoastrã, intuiþia vã ajutã ºi reuºiþi sã depãºiþi cu bine dificultãþile. Aveþi succes în tot ce faceþi. Este o zi bunã pentru examene ºi pentru afirmarea pe plan artistic. Relaþiile sentimentale sunt foarte bune.

Dimineaþa faceþi planuri ambiþioase în legãturã cu o afacere, dar este posibil sã vã loviþi de obstacole care vã cam taie elanul. Aveþi mai multã rãbdare ºi fiþi mai realist. Proiectele dumneavoastrã de viitor se pot concretiza, dar nu astãzi.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Dimineaþa aveþi tendinþa sã fiþi prea idealist ºi sã neglijaþi probleme importante. Nu începeþi nimic nou, pentru cã este posibil sã luaþi decizii eronate! S-ar putea ca intuiþia sã nu vã ajute prea mult. 10:00 10:55 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

aprile

22

Dimineaþa sunteþi mai sensibil decât de obicei, ceea ce ar putea sã vã afecteze relaþiile cu cei din jur. Fiþi prudent în tot ce faceþi. Nu faceþi nici o promisiune dacã nu sunteþi sigur cã puteþi sã o respectaþi! Dupã-amiazã lucrurile revin la normal. 10:45 11:00 12:00 13:15 13:30 13:45 14:45 15:30 17:00 17:30 18:30 19:15 20:15

21

Sunteþi hipersensibil ºi nu aveþi chef de vorbã. Evitaþi întâlnirile cu prietenii. Ar fi bine sã amânaþi orice tranzactie ºi sã evitaþi speculatþile, pentru cã riscaþi sã pierdeþi sume importante.

23 noiembrie *** 20 decembrie

*** 20 ianuarie

Sunteþi cam agitat, pentru cã începeþi o lucrare nouã ºi nu vã este clar cum sã o abordaþi. Nu refuzaþi sprijinul oferit de colegi! Ar fi bine sã îi arãtaþi partenerului de viaþã mai multã afecþiune.

Aveþi ocazia sã vã afirmaþi în societate, mai ales datoritã talentelor artistice. Dupã-amiazã faceþi cunoºtinþã cu o persoanã care vã va susþine activitatea creativã.

21 ianuarie *** 20 februarie

S-ar putea sã aveþi o mare dezamãgire, în urma unei întâlniri de afaceri. Nu vã descurajaþi! Pur ºi simplu, nu este un moment favorabil pentru afaceri. Nu încercaþi sã obþineþi câºtiguri rapide.

21 decembrie

21 februarie *** 20 martie Cu toate cã vã simþiþi în formã, este posibil sã constataþi cã nu vã reuºeºte aproape nimic. Se pare cã sunteþi confuz ºi vã lipseºte simþul practic. Nu este exclus sã fiþi înþeles greºit de cei din jur.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Moliviº, zonã a Petrilei cu probleme nerezolvate NATALIA ARE uni pe magistralã ºi am vorbit cu robleme nerezolvate. Mai mulþi cetãþeni de pe straNEVOIE DE conducerea ApaServ Valea Jiului ºi P da Moliviº din Petrila au fost la edilul ºef al localºtiu dânºii. Trebuie sã gãseascã o itãþii pentru a-i semnala anumite probleme, vechi, care NOI! soluþie tehnice pentru a avea pânã acum nu au avut rezolvare. Oamenii vor strãzi asfaltate ºi iluminat public, dar ºi apã potabilã. Potrivit edilului primele douã solicitãri au gãsit rezolvare. Monika BACIU “La Primãria Petrila s-a prezentat un grup de 15 cetãþeni din Moliviº cu probleme importante pentru viaþa ºi activitatea lor. Este vorba de reparea drumurilor din zonã, extinderea iluminatului public ºi alimentarea cu apã potabilã. Primele douã probleme am promis cã se vor rezolva, l-am pus pe managerul oraºului Petrila sã se ocupe. Începând de mâine vor duce piatrã roºie, am stabilit cu cetãþenii unde vor pune piatra ºi în legãturã cu iluminat public este în zonã, dar

mai trebuie patru stâlpi ca sã finalizãm aceastã lucrare, se vor confecþiona cei patru stâlpi, îi montãm ºi vom rezolva foarte repede acest lucru”, a declarat Ilie Pãducel, primarul oraºului Petrila. În ceea ce priveºte alimentarea cu apã potabilã, edilul spune cã rezolvarea stã în mâinile celor de la societatea de apã. În schimb, cei de la ApaServ spun cã au informat administraþia cu privire la soluþie, iar acum aceºtia trebuie doar sã identifice sursele de finanþare. „Problema este a alimentãrii cu apã. Au apã, dar de douã zile nu au avut apã din cauza unei defecþi-

Casa de Culturã a Sindicatelor Petroºani organizeazã cursuri de formare profesionalã 1. Manager de proiect - curs de specializare, durata - 30 zile începînd cu data de 15.02.2014 taxa de participare 450 lei 2. Contabil - curs de iniþiere, durata 90 de zile, începînd cu data de 15.02.2014 taxa de participare 700 lei 3. Bucãtar - curs de calificare,

VÂNZÃRI Vând teren intravilan, zona Valea Ungurului Vulcan, în suprafaþã de 2600 mp. Acces auto, aproape de DN66, cu utilitãþi. Preþ, 8 euro/mp, negociabil. Contact 0722448428. Vînd teren ºi casa P+1 în Târgu-Jiu, str. George Coºbuc Nr. 2A, realizatã ºi finisatã în 2000 cu toate utilitãþile: apã, gaze, canalizare, izolaþie termosistem ºi termopane.

durata 90 de zile începînd cu 15.02.2014 taxa de participare 550 lei Diplomele sînt recunoscute la nivel naþional ºi european. Relaþii se pot obþine la Casa de Culturã a Sindicatelor Petroºani (vizavi de Primãria Municipiului Petroºani), telefon 0722448428. Suprafaþã de teren 800 mp. Anexe: beci suprafaþã de 30 mp, garaj dublu pentru 2 autoturisme. Preþ negociabil. Telefon: 0727/874 449 Vînd garaj cu canal de vizitare ºi pivniþã situat în Petroºani vis-a-vis de Liceul Economic, avînd suprafaþã de 25 mp. Înãlþimea clãdirii ºi a uºii permite gararea ºi a utilitajelor ºi a microbuzelor. Este branºat la curent de 380V. Preþ: 4500 Euro. Informaþii: 0721225359 0768406987

cetãþenii din Moliviº apã potabilã. Este reþea de apã, dar nu au debit ºi presiune”, a mai spus Pãducel. “Noi am gãsit soluþiile tehnice pentru ca ei sã aibã apã. Acum cei de la primãrie trebuie sã identifice sursele de finanþare. Cei care stau în zona drumului au presiune, iar cei care stau în partea de sus nu au . cele 10-15 case care nu au debit trebuie ca acolo sã se monteze un grup de pompe. Primãria trebuie sã identifice soluþiile de finanþare”, au declarat responsabilii SC ApaServ Valea Jiului. Problemele de pe strada Moliviº sunt vechi. În urmã cu câþiva ani mai mulþi locuitori ai zonei au invadat biroul edilului unde ºi-au strigat nemulþumirile.

Haideþi sã o ajutãm pe Andreea sã trãiascã! Andreea Matei, are 14 ani ºi învaþã la ªcoala Gimnazialã numãrul 7 din Petroºani. Recent doctorii au diagnosticat-o cu leucemie acutã limfoblasticã. În prezent fetiþa este internatã în secþia de Oncopediatrie a Spitalului Louis Þurcanu din Timiºoara ºi urmeazã un tratament. Pentru a se vindeca, Andreea are nevoie de un transplant de mãduvã osoasã, dar costul acestui tratament este peste puterea financiarã a familiei Andreei.

Toþi cei care doresc sã-i ofere o ºansã la viaþã Andreei pot dona în contul: 4140496050385031 deschis la Banca Transilvania, titular de cont Matei Ana.

Ar fi vrut sã fie în banca de la ºcoala din Petrila, dar acum e la spital. Natalia e un copil de 11 ani, din Petrila, premiantã, dar care trãieºte o dramã ce o þine imobilizatã într-o capcanã. Copilãria ei depinde de 8.000 de euro, pe care familia sa nu îi are. Totul s-a întâmplat într-o zi fatidicã, atunci când era împreunã cu pãrinþii sãi în maºinã, iar ºoferul unui TIR i-a izbit în plin. A stat sãptãmâni în spital, iar acum are nevoie de o protezã, ca sã poatã fi din nou copilul premiant, de care pãrinþii sãi sunt mândri. Natalia Bãran a avut, în urma acidentului, un diagnostic complicat: politraumatism cranio-cerebral, dar ºi un traumatism toraco-abdominal. Abia luase premiul I la un concurs denumit “Centura mea de siguranþã” ºi s-a trezit imobilizatã la pat. Tragicul sãu destin ar putea fi remodelat, dacã o ajutãm. Natalia are nevoie de o protezã ce se fabricã doar în Elveþia ºi în aceste zile e la un spital din Bucureºti, unde aºteaptã ca pãrinþii sãi sã facã imposibilul ºi sã-i redea zîmbetul.

Sã fim alãturi de NATALIA!

Nr. Cont 5675710247959 RON01 BANCPOST Titular cont: Bãran Mariana


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 28 Februarie 2014

Muzicanþii din Bremen, invitaþie la teatru

P

iraþi, animale drãguþe, distracþie dar ºi o lecþie de bun simþ, într-o lume a vitezei ºi a jocurilor pe calculator. Asta ne propun actorii ºi regizorul piesei „Muzicanþii din Bremen”, pentru finalul de sãptãmânã. Diana MITRACHE Copiii, dar ºi pãrinþii lor sunt aºteptaþi la un spectacol de actualitate, cu perosnaje haioase, care imagineazã o lume a basmelor ºi poveºtilor, oarecum amestecatã. Muzicanþii din Bremen se vrea o piesã numai bunã pentru o zi de duminicã dimineaþã. „Este o piesã pe care cumva, cumva am putea sã o numim, fie Muzicanþii din Caraibe, fie Piraþii din Bremen, pentru cã am combinat povestea

Fraþilor Grimm, Muzicanþii din Bremen, cu o mare parte din Piraþii din Caraibe, despre care ºtie majoritatea. E un spectacol în care ne jucãm. Încercãm sã creãm puþinã magie, pentru copii, dar ne adresãm ºi adulþilor în aceeaºi mãsurã, pentru cã din punctul meu de vedere, vãd acest spectacol ca un semnal de alarmã în ziua de azi, în sensul educaþiei pe care o oferim copiilor noºtri. E vorba despre ce anume lãsãm copiilor sã vadã la TV ºi ce

nu. Ce înþeleg ei ºi ce nu”, spune regizorul piesei, Nicoleta Dãnilã. Piratul suprem, un fel de Jack al lui Johnny Depp interpretat de un actor de la Petroºani, îi invitã pe copii la râs ºi joacã, iar alãturi de el joacã un mãgar haios ºi foarte ambiþios. Va fi mult dinamism, voie bunã ºi multã culoare. O sã se bucure toþi copiii foarte mult de spectacol. Eu trebuie sã fiu Jack Piratul, dar nu o sã fiu chiar ca el,

ci o sã încerc sã fac pe piratul Jack, cu contribuþia mea”, spune cel care va fi pirat în Muzicanþii din Bremen, în timp ce interpretul mãgarului ne avertizeazã cã vom avea deaface cu un mãgar original, care cautã sã devinã artist. Piesa de teatru are

premiera duminicã de la orele 12,00, când toþi copiii sunt aºtep-

Proiect pentru sprijinirea cabanierilor din Parâng

P

e ordinea de zi a ºedinþei Consiliului Judeþean Hunedoara de astãzi se aflã ºi un proiect pentru sprijinirea activitãþii de turism din Parâng. Iniþiatorii lui spun cã au gândit totul pentru a dezvolta zona turisticã de la noi ºi pe viitor vor fi accesate fonduri pentru implementarea proiectului, la care sunt aºteptate propuneri din partea celor care cred cã pot face ceva. Diana MITRACHE „Pe ordinea zi este un proiect care vizeazã asocierea cu Asociaþia Mândra, un proiect prin care sperãm cã vom reuºi, prin accesarea unor fonduri structurale, sã dezvoltãm ºi staþiunea Parâng. Este un proiect similar cu cel din Straja, iar Consiliul Judeþean încearcã sã se implice pe toate cãile, pentru ca aceastã zonã sã aibã o ºansã din punct de vedere turistic”, a declarat Adrian Zvâncã, consilier judeþean, iniþiatorul proiectului. Proiectul va cuprinde idei de modernizare a infrastructurii din staþiunea de munte Parâng, dezvoltarea ºi modernizarea utilitãþilor, dar ºi a zonelor de agrement

ºi divertisment. În plus, tot aici va intra ºi drumul rutier spre staþiunea de

munte, care a intrat deja în linie dreaptã. „Mai sunt câteva probleme de

taþi sã vinã la Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu din Petroºani, la premiera piesei Muzicanþii din Bremen.

proiectare ºi trebuie refãcut un pic, pentru cã au intervenit schimbãri în domeniul schiabil ºi sperãm cã pânã la finele anului vom avea o parte din el executatã. Este un proiect ce se va derula pe un proiect multianual, pentru cã investiþia este destul de mare”, a mai adãugat consilierul judeþean Adrian Zvâncã. Pentru dezvoltarea staþiunii Parâng, numai studiul de fezabilitate a costat deja 200 de milioane de lei vechi, iar în final proiectul ar putea cuprinde alei pietonale, zone de agrement, bãnci, iluminat, canalizare ºi alimentare cu apã, ori spaþii de divertisment, pârtii de sãniuþe, iar lista este deschisã.

CVJ Nr 562, vineri, 28 februarie  

CVJ Nr 562, vineri, 28 februarie

CVJ Nr 562, vineri, 28 februarie  

CVJ Nr 562, vineri, 28 februarie

Advertisement