Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul II z Nr. 374

Cronica Vãii Jiului Luni, 27 Mai 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

ªapte familii îl vor pe bãieþelul aruncat la tomberon

Debranºare cu scandal. Clubul Jiul a rãmas pe uscat!

D

e la sfârºitul sãptãmânii trecute, Clubul Jiul Petroºani este pe sec. Furnizorul de apã potabilã din Valea Jiului, SC ApaServ Valea Jiului SA, a debranºat consumatorul din cauza datoriilor acumulate.

>>> PAGINA A 3-A

Primãria din Petrila, mutatã la minã?

P

rimãria din oraºul Petrila ar putea sã ajungã la minã. Acesta este unul dintre posibilele scenarii gândite, imediat ce mina se va închide.

>>> PAGINA A 4-A

Ca în fiecare an, “scandalul ºerpãria” este în desfãºurare

U

n teren ”blocat” de aprobarea a patru blocuri ANL, dar a cãror finanþare nu mai vine de vreo cinci ani încoace, scoate ”la protest”, periodic, chiariaºii de parcele/grãdini, din Petrila.

>>> PAGINA A 12-A

M

icuþul aruncat într-un container de cãtre mama lui imediat dupã ce s-a nãscut a impresionat cu dorinþa lui de a trãi. „Petru” cum ºi-ar fi dorit gunoierul ce l-a gãsit sã se numeascã, a luat în greutate ºi este perfect sãnãtos. Bãieþelul abandonat într-un container de gunoi imediat dupã ce s-a nãscut a fost gãsit de un angajat de la salubritate care ridica gunoiul. >>> PAGINA A 5-A

Guvernul curteazã China pentru huilã, iar China ne cam vrea

R

edeschiderea minelor s-a dorit neapãrat dezbãtutã în ºedinþa de Guvern, premierul Victor Ponta forþând lucrurile.

>>> PAGINA A 13-A


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Judeþul Hunedoara DN 7 Deva Sântuhalm –Simeria * DJ 687 Cristur – Hunedoara * DJ 687 Hunedoara – Hãºdat * DN 66 Cãlan – Bãcia * DN7 Mintia – Veþel * DN7 Veþel – Leºnic * DN7 Leºnic – Sãcãmaº

* DN7 Ilia – Gurasada * DN7 Gurasada – Burjuc * DN7 Burjuc-Zam * Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos – Bejan * Uricani pe DN 66A, str. Muncii

SC DRUPO SRL, cu sediul in Calan, str. Furnalistului, nr. 14, tel. 0734.779.423, fax. 0254541720, produce si comercializeaza la Baza de Productie din Petrosani (fost CONPET ), str. Fabricii, nr. 11 urmatoarele produse: pavele, borduri carosabile si de trotuar; rigole carosabile; dale pentru rigole carosabile; betoane diferite clase, la preturi avantajoase.

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

APASERV INFORMEAZÃ Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator:

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie:

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Debranºare cu scandal. Clubul Jiul a rãmas pe uscat! de apã din Valea Jiului nu a fost intimidat nici de încercãrile de intervenþii care au urmat, iar debranºarea s-a dus pânã la capãt în ciuda opoziþiei vehemente.

D

e la sfârºitul sãptãmânii trecute, Clubul Jiul Petroºani este pe sec. Furnizorul de apã potabilã din Valea Jiului, SC ApaServ Valea Jiului SA, a debranºat consumatorul din cauza datoriilor acumulate. Carmen COSMAN Debranºare cu scandal la Petroºani, unde Clubul Jiul, patronat de Alin Simota, s-a dovedit a fi o nucã tare. Angajaþii de la ApaServ Valea Jiului SA au fost împiedicaþi sã intre în incinta bazei sportive pentru a limita furnizarea apei potabile. Doar când s-a luat decizia

debranºãrii de la reþea de afarã ºi a fost adus un caterpilar pentru a sãpa pânã la branºament porþile clubului s-au deschis. Totul pentru o datorie de aproximativ 3.000 de lei, dar directorul ApaServ, Costel Avram, spune cã nu suma este importantã, ci faptul cã existã o datorie neachitatã. „Sunt oameni sãraci, cu 200 – 300 de lei, care vin ºi-ºi fac anga-

S

imota are obligaþia sã întreþinã baza Baza sportivã Jiul

jamente de platã ºi achitã aºa cum pot. Nu suma este importantã, ci faptul cã existã o datorie ºi regulile sunt aceleaºi pentru toþi. Am spus ºi o repet: nu vom face rabat de la lege, indiferent despre cine este vorba”, a declarat Costel Avram. Directorul furnizorului

Judecãtor nou la instanþa din Petroºani

P

atru noi judecãtori la instanþele din judeþul Hunedoara. Preºedintele României, Traian Bãsescu, a eliberat decretul prin care a numit mai mulþi judecãtori la instanþele din þarã. În funcþia de judecãtor la Judecãtoria Petroºani a fost numitã Cristina Iuliana Curuia.

este din judeþul Gorj. Noul judecãtor de la Petroºani a susþinut examenul pentru admitere în magistraturã. În urma examenului, aceasta a obþinut nota 7,94. În fruntea judecãtoriei Petroºani se aflã judecãtorul Gabriela Ponyiczky. La judecãtoria Orãºtie va profesa Marina Tudose, la Haþeg este vorba de judecãtorul Elvira Zgreabãn, iar la Brad Marian Bogdan Stoica va fi noul judecãtor.

”Doamna Curuia O. Cristina Iuliana se numeºte în funcþia de judecãtor la Judecãtoria Petroºani”, se aratã în decretul prezidenþial. Cristina Iuliana Curuia

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter 0254.560.987 Email: contact@veritascom.ro În magazinul VERITAS PRIMÃVARA 2013, vã aºteaptã cu promoþii de PÂNÃ LA - 25% la produsele selectate. În limita stocului disponibil.

Petroºani a ajuns la miliardarul Alin Simota în anul 2005, în baza unui contract de comodat încheiat cu Primãria Petroºani. Contractul are valabilitatea de 10 ani, iar baza a fost datã în folosinþã gratuitã în anumite condiþii. Practic, patronul echipei de fotbal din Luncã trebuie sã achite facturile la utilitãþi, pe lângã întreþinerea bazei sportive ºi desfãºurarea de activitãþi sportive. La începutul acestui an, Alin Simota anunþa cã vrea sã renunþe la echipã, pentru cã nu mai are banii necesari pentru finanþarea ei, dar în cele din urmã clubul a rãmas tot sub patronajul lui.

Bãrbatul care ºi-a înjunghiat soþia în curtea unei biserici a fost prins

A

utorul tentativei de omor ce a avut loc la mijlocul lunii aprilie în curtea unei biserici din Bucureºti a fost reþinut de poliþiºtii din Haþeg. Bãrbatul, în vârstã de 49 de ani era dat în urmãrire naþionalã, dupã ce pe numele cãruia era emis de Tribunalul Bucureºti mandat de arestare preventivã pentru comiterea infracþiunii de tentativã de omor. Potrivit anchetatorilor acesta se afla în urmãrire naþionalã din data de 10.05.2013, fiind cãutat de autoritãþile judiciare dupã ce, în data de

21.04.2013, ºi-a înjunghiat soþia chiar în curtea unei biserici din municipiul Bucureºti. Bãrbatul a fost predat escorte Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti.


4 Actualitate

P

rimãria din oraºul Petrila ar putea sã ajungã la minã. Acesta este unul dintre posibilele scenarii gândite, imediat ce mina se va închide. În aceste zile, administraþia localã a vizitat zona minei, pentru a stabili cu exactitate care sunt clãdirile ce nu vor fi demolate la închidere.

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

Primãria din Petrila, mutatã la minã?

Pentru mina Petrila a început numãrãtoarea inversã, dar oamenii din zonã nu ar vrea sã lase oraºul sã fie afectat de asta. Aºa se face cã toþi cautã soluþii ºi, vineri, o delegaþie de la Primãria Petrila, împreunã cu specialiºtii care gândesc proiectul de remodelare a spaþiului minei, au vizitat locaþia.

S

Trimiºi la mãturã, de sãrãcie

ute de oameni din Valea Jiului riscã sã ajungã sã mãture strãzile ºi sã cureþe spaþiile verzi din oraºe, din cauzã cã sunt prea sãraci sã îºi plãteascã taxele locale. Asta îi ºi nemulþumeºte pe oameni, care spun cã nu e corect sã li se întâmple asta. În fiecare oraº al Vãii Jiului sunt afiºate liste cu cei care nu ºi-au achitat taxele locale, ori amenzile primite. Pentru aceºtia, primãria le-a pregãtit muncã în folosul comunitãþii. Numai la Petrila, spre exemplu, în Estul Vãii Jiului, sunt 3 liste cu aproape 100 de oameni care sunt aºteptaþi acum, în luna mai, sã presteze diverse munci în contul datoriilor. „Sunt 93 de oameni pe listã. Este vorba de persoanele care au amenzi ºi nu le-au plãtit. Prin lege, au obligaþia ca, dacã nu le achitã sã presteze muncã în folosul comunitãþii. Dacã nu, riscã sã facã puºcãria. Noi am afiºat lista ºi sper sã gãseascã ei soluþia cea mai bunã. Este muncã de gospodãrire a oraºului, de igienizare, amenajarea zonelor verzi, curãþarea rigolelor”, a precizat Vasilicã Jurca, viceprimar al

oraºului Petrila. Totuºi, oamenii nu sunt de acord cu acest lucru ºi spun cã sunt prea sãraci. „Nu e corect sã fim puºi la muncã. Numai taxe ºi iar taxe ºi noi tot mai sãraci. De unde sã avem bani sãplãtim?”, spune un localnic din Petrila. „Nici eu nu cred cã e corect. Toate preþurile au crescut, în timp ce noi suntem jecmãîniþi cu taxe. Sã dea la mãturã nu eo ruºine, dar nu e corect”, a precizat un alt localnic. La fel ca în Petrila ºi în restul oraºelor sunt oameni care nu au bani sã plãteascã ºi toþi vor ieºi pe strãzi sã mãture. Dacã nu, riscul e sã ajungã pânã acolo încât sã facã puºcãrie pentru o banalã amendã, ori pentru impozitul pe casa în care stau. Diana MITRACHE

Printre ideile propuse a fost ºi aceea de a muta primãria chiar în spaþiul în care acum este corpul administrativ al unitãþii miniere. „Le-am sugerat celor de la primãrie cã ar putea sã mute chiar sediul primãriei aici. Sunt clãdiri mari cu spaþii bine delimitate ºi legate la utilitãþi. Apoi, aici vor mai fi câteva hale de producþie ºi chiar un posibil centru cultural, aºa cum au gândit cei care au venit cu Ion Barbu la noi. E o idee ºi, în plus, locaþia ar fi chiar la intrarea în oraº, aproape de centrul oraºului”, a declarat Constantin Jujan, directorul actual al minei Petrila. La minã a ajuns vinerea trecutã ºi dele-

gaþia de la primãrie, iar consilierii locali vor dezbate ºi aproba un proiect de hotãrâre prin care stabilesc ce clãdiri vor mai rãmâne ºi ce bani pot solicita pentru a le menþine în viaþã, dupã închiderea minei. „Avem un studiu de prefezabilitate pe care îl punem în dezbatere în Consiliul Local ºi vom elabora o hotãrâre de consiliu, cu care ne vom adresa Ministerului Economiei pentru a revizui proiectul de închidere a minei Petrila, care prevede pur ºi simplu demolarea tuturor clãdirilor”, a precizat Vasilicã Jurca, viceprimarul Petrilei. Ion Barbu, renumitul om de culturã,

a gândit, împreunã cu studenþii care au elaborat o strategie pentru Petrila, un plan de revitalizare a spaþiului care acum aparþine unitãþii miniere aflatã pe ultima sutã de metri. Totuºi, dacã ideea va fi luatã în calcul, în clãdirile de la suprafaþã ale minei va putea fi mutat întreg centrul administrativ al oraºului, cu primãria, poliþia localã ºi chiar un muzeul minei. Acum, atât primãria, cât ºi poliþia sunt la celãlalt capãt al oraºului, în clãdiri vechi ºi prea mici, iar oamenii au de parcurs oraºul de la un capãt la altul, dacã au treburi administrative de rezolvat. Diana MITRACHE

PROGRAM TV - Luni 27 mai 2013 17:30

ªtirile Mondo Tv cu Adina Risipitu


Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

M

icuþul aruncat într-un container de cãtre mama lui imediat dupã ce s-a nãscut a impresionat cu dorinþa lui de a trãi. „Petru” cum ºi-ar fi dorit gunoierul ce l-a gãsit sã se numeascã, a luat în greutate ºi este perfect sãnãtos. Bãieþelul abandonat într-un container de gunoi imediat dupã ce s-a nãscut a fost gãsit de un angajat de la salubritate care ridica gunoiul. Imediat a fost dus la Spitalul de Urgenþã Petroºani cu hipotermie din cauzã cã stãtuse mai bine de o orã în frig ºi umezealã, iar medicii erau îngrijoraþi de starea sa de sãnãtate. Bebeluºul a mai demonstrat încã o datã cã vrea sã trãiascã ºi dupã ce a fost bãgat într-un incubator pentru nou-nãscuþi ºi-a revenit într-un timp foarte scurt. Medicii s-au gândit cã ar putea

ªapte familii îl vor pe bãieþelul aruncat la tomberon adopte”, spun surse din cadrul SUP. Poliþistul, Florin Bolosin mai are trei copii dintre care doi adoptaþi dupã ce au fost abandonaþi în spital.

P

oliþiºtii o cautã pe mama iresponsabilã

întâmpina greutãþi în privinþa hrãnirii bebeluºului însã ºi de aceastã datã au rãmas impresionaþi. „Petru” n-a refuzat hrana, ba din contrã a mâncat cât pentru doi ºi în trei zile a ºi luat în greutate. „Este un copilaº foarte frumos ºi cu o dorinþã de viaþã care impresioneazã. ªi-a revenit din hipotermie imediat, n-a refuzat

hrana ºi starea lui de sãnãtate este bunã. A venit pe lume la termen ºi chiar dacã a fost aruncat la container de cãtre cea care i-a dat viaþã, va avea o soartã bunã pentru cã sunt multe familii care îl doresc”, a spus un cadru medical.

ª

apte familii vor sã-l înfieze

Impresionat de drama micuþului, un poliþist din cadrul IPJ Hunedoara a decis sã-l adopte ºi a anunþat acest lucru chiar în ziua în care bebeluºul ajungea sub supravegherea medicilor. Comisarul Florin Bolosin l-a vizitat, sâmbãtã, pe „Petru” la Spitalul de Urgenþã Petroºani, însã dorinþa

lui de a-i oferi dragostea pãrinþilor ºi cãldura unui cãmin ar putea fi zãdãrnicitã. Alte ºase persoane ºi-au manifestat interesul de a-l adopta pe bãieþel ºi vor face formalitãþile cãtre Direcþia pentru Protecþia Copilului în acest sens. „Din cadrul Spitalului de Urgenþã Petroºani sunt trei doritori. Cineva de la Urgenþã, de la Ambulanþã ºi chiar de pe una din secþiile unitãþii medicale. Mai sunt ºi alte persoane, dacã nu mã înºel chiar ºi un alt poliþist ºi-ar dori sã-l

Poliþiºtii din Petroºani au deschis o anchetã ºi o cautã pe femeia care ºi-a aruncat bebeluºul la gunoi. Surse judiciare spun cã au fost verificat patru persoane doar joi, însã nici una dintre ele nu

are legãturã cu cazul. Totuºi, pe baza probelor prelevate de la faþa locului dar ºi cu declaraþiile martorilor,

Pescari din Petrila, amendaþi de jandarmi

D

oi bãrbaþi din Petrila au fost amendaþi la sfârºitul sãptãmânii trecute de jandarmi, dupã ce au fost prinºi cã pescuiau ilegal. Unul a fost prins pe Defileul Jiului, iar celãlalt pe Strei. „Jandarmii montani hunedoreni au depistat în cursul zilei de sâmbãtã, 25 mai a.c., doi bãrbaþi care pescuiau ilegal. Unul dintre cei doi pescari a fost depistat la confluenþa râului Galbena cu râul Strei în timp ce pescuia fãrã a deþine permis, iar celãlalt a fost depistat pe râul Polatiºte în timp ce pescuia salmonide folosind momealã naturalã în perioada de prohibiþie.

Actualitate 5 anchetatorii sperã sã ajungã în scurt timp la mama vinovatã. Reamintim cã bebeluºul a fost pur ºi simplu aruncat de mamã, la câteva zeci de minute dupã naºtere, într-un tomberon de gunoi din cartierul Aeroport –Petroºani. A fost descoperit de un angajat de la salubritate care venise sã ridice gunoiul ºi s-a uitat în container înainte de a-l goli în maºina ce compacteazã gunoiul, iar astfel i-a salvat viaþa. Micuþul, un bãieþel de 2,05 kilograme, a fost dus de urgenþã la spital ºi ºi-a revenit complet. Medicii, poliþiºtii dar ºi angajaþii de la salubritate spun cã bãieþelul va avea noroc în viaþã pentru cã supravieþuit

câteva ore în frig, a scãpat de câinii maidanezi dar ºi de malaxorul de gunoi. Maximilian GÂNJU

Cei doi pescari au fost sancþionaþi contravenþional cu amenzi în valoare totalã de 900 lei. Bãrbatului care pescuia salmonide folosind momealã naturalã i-a fost reþinut permisul de pescuit în vederea suspendãrii pe o perioadã de 90 de zile”, a declarat Nicolae Rãducu, purtãtor de cuvânt al IJJ Hunedoara. Prohibiþia þine 45 de zile pe apele de frontierã, între 04.04.2013 – 18.05.2013. Asta înseamnã cã pe râurile ºi bãlþile din zona frontierelor se poate pescui începând cu data de 18 mai, În plus, prohibiþia þine 60 de zile în apele interne, baraje, râuri, lacuri de stat, în perioada 04.04.2013 – 02.06.2013, fiind interzis pescuitul. Potrivit specialiºtilor, prohibiþia în acest an a inceput în data de 04.04.2013 ºi se va sfârºi pe data de 2 iunie 2013. Diana MITRACHE


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Senatorul Cosmin Nicula a intervenit pentru finalizarea blocurilor de locuinþe sociale din Petrila

enatorul de Valea Jiului, Cosmin S Nicula a fãcut lobby pe lângã Ministerul Dezvoltãrii Regionale pentru deblocarea fondurilor necesare finalizãrii blocurilor de locuinþe sociale de pe raza oraºului Petrila.

Este vorba despre suma de aproape 16 milioane de lei, bani care vor intra în conturile bugetului local în perioada imediat urmãtoare. “Edilii de la Petrila mi-au cerut sprijinul pentru deblocarea finanþãrii investiþiei de la blocurile sociale. Am discutat la ministerul de resort ºi problema este rezolvatã.

Cei din minister au înþeles cã este necesarã aceastã investiþie ºi au deblocat fondurile solicitate de administraþie”, declarã Cosmin Nicula. Administraþia localã de la Petrila a început construcþia celor patru blocuri de locuinþe sociale în anul

2010, iar termenul de finalizare a acestora era programat pentru finele anului trecut. Din lipsã de fonduri, cei de la Petrila nu s-au încadrat în acest termen. Acum însã, banii pentru finalizarea lucrãrilor vor veni de la Ministerul Dezvoltãrii

Regionale. ”Am primit de la Ministerul Dezvoltãri 15,8 miliarde pentru cele patru blocuri sociale ºi sper cã în cel mai scurt timp sã putem da ordinul de începere al lucrãrilor. Vreau sã îi mulþumesc senatorului Cosmin Nicula, cel care ne-a ajutat în obþinerea acestor bani”, a declarat viceprimarul oraºului Petrila, Vasile Jurca. Potrivit edililor, suma alocatã de la ministerul de resort este suficientã pentru a finliza lucrãrile de investiþii. ”Aceºti bani ajung, suma totalã este aproximativ 20 de miliarde, noi avem obligaþia ca ºi consiliu local

sã punem 5 miliarde”, a mai precizat sursa citatã. Blocurile cuprind în total 64 de unitãþi locative dintre care 28 apartamente cu 2 camere ºi 36 garsoniere, în regimul de înãlþime P+3. Pentru cele 64 de unitãþi locative ce vor fi date în folosinþã în cursul acestui an au fost depuse peste 400 de cereri din partea locuitorilor oraºului. Toate cererile dateazã ºi de acum 5 ani. Monika BACIU

Aproape 1,5 milioane pentru patru spitale hunedorene atru spitale din judeþul Hunedoara vor beneficia P de bani de la Guvern pentru plata arieratelor. Este vorba de 1.402.000 de lei, bani ce vor fi utilizaþi pentru plata la contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiþiilor ºi reparaþiilor capitale. Banii sunt alocaþi din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru plata arieratelor înregistrate de unitãþile sanitare publice cu paturi din subordinea autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale.

S

pitalul de Urgenþã Petroºani, în fruntea listei Pentru Spitalul de Urgenþã din Petroºani Guvernul a alocat din forndul de rezervã bugetarã suma de 617 mii lei. La spitalul de Urgenþã din Petroºani s-au luat mai multe mãsuri pentru reduce-

rea cheltuielilor. Potrivit reprezentanþilor unitãþii medicale, spitalul nu are datorii, însã potrivit unei note a celor de la Ministerul Sãnãtãþii, toate spitalele trebuie sã îºi reducã cheltuielile. Mai mult decât atât, contractul dintre Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate ºi Spitalul de Urgenþã este mai mic anul acesta cu 100 de mii de lei lunar.

B

ani ºi pentru sanatoriul din Geoagiu

Guvernul a alocat suma de 4.000 de lei pentru Sanatoriul de Pneumofiziologie din Geoagiu. Sanatoriul din Geoagiu aparþine

Consiliului Judeþean Hunedoara, astfel, aceastã unitate medicalã este una dintre cele douã din judeþ care sunt sprijinite financiar de instituþia judeþeanã. Spitalul municipal din Brad va primi suma de 585 de mii de lei din fondul de rezervã al Guvernului pentru plata arieratelor. Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Hunedoara a declanºat procedura recuperare a datoriilor. Spitalul din Brad are restanþe în valoare de 241.088 lei, faþã de

169.480 de lei cât avea în luna martie. Ultima unitate medicalã din judeþul Hunedoara care va primi bani de la Guvern pentru plata arieratelor este spitalul orãºenesc din Haþeg. Este vorba de suma de 196 de mii de lei. Spitalul orãºenesc din Haþeg este executat silit pentru neplata datoriilor. Unitatea medicalã de aici are

datorii la bugetul de stat în valoare de 279.077 de lei. De precizat este faptul cã spitalele care vor primi bani de la Guvern vor trebui sã îºi plãtescã datoriile pânã în data de 31 mai. Dupã aceastã datã, sumele neutilizate vor fi returnate Ministerului Sãnãtãþii. Monika BACIU


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Aproape 400 de dosare depuse în Programul ‘Rabla’ 2013

U

M

Pericol de îmbolnãvire

ai multe familii din Petroºani sunt exasperate deoarece municipalitatea nu desfiinþeazã un spaþiu de depozitarea gunoiului menajer care nu respectã legislaþia în vigoare. Depozitul ilegal de gunoi este amplasat pe strada Lunca din

municipiul Petroºani, aproape de centrul oraºului, pe malul pârâului Maleia. Zilnic tone de deºeuri sunt depozitate în zona amintitã spre disperarea celor care locuiesc în apropiere. Oamenii s-au umplut de ºobolani, dar asta ar fi cea mai micã problemã, pentru cã pericolul ca oamenii sã se îmbolnãveascã din

Sãptãmâna creaþiei artistice V

ineri, în sala bibliotecii Universitãþii din Petroºani a avut loc vernisajul unei expoziþii de lucrãri de artã realizate de cãtre copii.

Manifestarea, ajunsã la ediþia cu numãrul 5, s-a derulat sub genericul “Sãptãmâna Creaþiei Artistice”. “Acest festival concurs dedicat copiilor a reunit peste 500 de lucrãri de picturã, desen sau metaloplastie realizate de elevi din 15 judeþe ale þãrii”, a declarat Cosmin Kiss, directorul Clubului Copiilor ºi Elevilor din Petroºani, organizatorul evenimentului. “Sufletul” manifestãrii a fost profesoara Mihaela ªtefania Cioc. “Organizarea expoziþiei a fost destul de dificilã dar, atunci când pui suflet în ceea ce faci, totul se transformã într-o reuºitã. Drept mãrturie stau lucrãrile foarte numeroase înscrise în concurs precum ºi numãrul mare de copii care au fost interesaþi de acest eveniment. Cele mai bune lucrãri au fost premiate cu diplome”, a

Din totalul de 393 de dosare depuse, 288 aparþin colectorilor, iar 105 dosare producãtorilor/dealerilor auto. Termenul-limitã de trimitere a dosarelor de validare a fost 23 mai 2013. Conform datelor citate, dupã publicarea listelor cu cei validaþi, urmeazã douã zile în care pot fi depuse eventuale contestaþii pe adresa AFM. În prezent, dosarele depuse ºi documentaþia aferentã sunt în analiza reprezentanþilor Fondului pentru Mediu. Dupã rezolvarea contestaþiilor, Administraþia va distribui tichetele cãtre colectorii validaþi. Repartizarea voucherelor nu va fi egalã în fiecare judeþ ºi se va realiza în funcþie de numãrul maºinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judeþene, conform statisticilor realizate de Direcþia Regim Permise de Conducere Niþescu. “Cel mai mult îmi place ºi Înmatriculare a Permiselor /DRPCIV/. Potrivit regulilor, în 2013, se va utiliza un metaloplastia, o artã care am înþeles cã este pe cale de dispar- singur tichet valoric pentru achiziþionarea unui iþie, dar nu neglijez nici pasiunea autovehicul nou, faþã de trei tichete câte se utilizau în anii anteriori, iar valoarea acestuia este pentru picturã, de exemplu”, a spus Sorina Petcu. “Mã bucur cã de 6.500 de lei, faþã de 3.800 lei, cât era în 2012. Sesiunea se va desfãºura într-o singurã am descoperit la clubul din Petroºani un colectiv ºi o profe- etapã, iar termenul-limitã în care tichetele vor fi soarã deosebitã care m-a deter- acceptate este 20 noiembrie. Prin Programul ‘Rabla’ derulat anual din 2005 minat sã mã îndrãgostesc de metaloplastie. Eu m-am prezen- ºi pânã în prezent au fost casate 459.775 autoturisme uzate ºi au fost achiziþionate 225.869 tat la expoziþie cu o singurã lucrare care consider cã este una autoturisme noi, reiese din datele oficiale ale AFM. (AGERPRES) deosebitã. Nu de alta, dar, este prima mea lucrare de metaloplastie”, a precizat Andreea Mihãilescu. În data de 1 iunie, cele câteva sute de lucrãri de artã realizate de cãtre copii vor fi prezente la Deva, la Muzeul Civilizaþiei Dacice, cu ocazia unei expoziþii dedicate Zilei Internaþionale a Copilului. Mir cea NISTOR

cauza resturilor menajere intrate în putrefacþie este extrem de ridicat. Familiile care au locuinþe în apropiere „gropii” de gunoi spun cã în aceastã perioadã aerul este irespirabil în zonã, iar situaþia ar avea rezolvare dacã ar fi prinºi cei care aruncã gunoiul pe malul apei. „Zilnic se adunã tone de gunoaie ºi animale

precizat aceasta. Dintre cele peste 500 de lucrãri reunite în cadrul expoziþiei, cele mai multe au fost “semnate” de cãtre copiii ºi tinerii care studiazã artele la Clubul Copiilor ºi Elevilor din Petroºani. “Eu am venit cu mai multe lucrãri, picture, desene ºi metaloplastie. Consider cã este foarte interesant ce facem la ore ºi aº dori sã continui sã studiez artele”, a declarat Adriana

n numãr de 393 de dosare au fost depuse de cãtre colectorii ºi producãtorii/dealerii auto în cadrul Programului ‘Rabla’ 2013, a anunþat, Administraþia Fondului pentru Mediu /AFM/.

moarte sau alte resturi care sunt aduse cu maºinile noaptea. Normal nu ar trebui sã fie aici loc de depozitare a gunoiului”, spun localnicii din zonã. Municipalitatea face curãþenie în permanenþã, însã cum nu are ºi personal suficient pentru a pune pazã, vinovaþii rãmân nepedepsiþi. M. GÂNJU


8 Actualitate

Elevii din Valea Jiului au învãþat despre mãsurile de prim-ajutor

L

ecþii despre siguranþã ºi mãsuri de prim-ajutor pentru elevii din Petroºani ºi Petrila. Specialiºtii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Iancu de Hunedoara” al judeþului Hunedoara alãturi de cei ai Serviciului Mobil de Urgenþã, Reanimare ºi Descarcerare (SMURD) ºi voluntarii E.ON România au preluat rolul de profesori pentru elevii a douã ºcoli din judeþul Hunedoara. Acþiunea face parte din campania de educare ºi informare preventivã “R.I.S.C. Renunþã. Improvizaþiile sunt catastrofale“, iniþiatã în toamna anului trecut de cãtre Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi E.ON România. Cu acest prilej, elevii ªcolii Gimnaziale nr. 7 din municipiul Petroºani ºi cei ai ªcolii Gimnaziale “I.D. Sîrbu” din oraºul Petrila au participat la o lecþie privind utilizarea corectã a energiei electrice ºi gazelor naturale, a mo-

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

dului de prevenire a incendiilor, evenimentelor ce pot genera intoxicaþii cu monoxid de carbon sau electrocutãri, precum ºi mãsurile de prim - ajutor specifice pe care aceºtia trebuie sã le aplice în cazul producerii unor astfel de

situaþii. ”Elevii au manifestat receptivitate ºi deschidere pentru mãsurile de siguranþã ºi cele de prim – ajutor, oferindu-ne certitudinea cã vor valorifica în mediul familial cunoºtinþele acumulate pe parcursul acestei activitãþi, conºtienþi fiind de rolul activ deþinut în prevenirea unor situaþii grave, soldate, de multe ori, cu importante pierderi materiale ºi umane”, spun reprezentanþii E-ON. Cele douã instituþii de învãþãmânt în cadrul cãrora s-a derulat acþiunea educativ-preventivã vor fi rãsplãtite cu truse de prim – ajutor ºi detectoare de fum. Campania R.I.S.C. se deruleazã în judeþul Hunedoara începând cu luna noiembrie 2012 ºi constã în popularizarea informaþiilor privind riscurile pe care le implicã manevrarea greºitã a aparatelor alimentate cu gaze naturale, respectiv improvizaþiile la instalaþiile electrice ºi de gaze naturale, precum ºi necesitatea efectuãrii intervenþiilor la acestea numai de cãtre personal autorizat ºi curãþarea coºurilor de fum cel puþin de douã ori pe an. Monika BACIU

levii din E municipiul „Sãptãmâna Hunedoara pasionaþi

Comenius” în judeþul Hunedoara

C

entrul de Pedagogie Curativã Hunedoara deruleazã în perioada 24 – 30 mai 2013 o serie de evenimente din cadrul acþiunii intitulate „Sãptãmâna Comenius”.

Activitãþile fac parte din calendarul proiectului de parteneriat ºcolar multilateral Comenius „Fun way to independence” care se deruleazã pe parcursul anilor 2012, 2013 ºi 2014, proiect în care sunt implicate mai multe ºcoli speciale din România, Polonia, Grecia, Turcia ºi Marea Britanie. Scopul proiectului este acela de a promova modalitãþile de integrare socialã a copiilor cu nevoi speciale prin activitãþi cultural artistice ºi sportive adaptate posibilitãþilor fizice ºi psihice ale acestora. Din þãrile partenere la proiect au ajuns în judeþul Hunedoara 25 de invitaþi de la Zespol Szkol Specijalnych Nr. 5 Sopot (Polonia), All - Day Special Primary School Kilkis (Grecia), Karabuk ªirinkoy Secondary Sschool (Turcia) ºi Bradstow School (Marea Britanie). Tema principalã a reuniunii de proiect din România o reprezintã activitãþile sportive. Mir cea NISTOR

A

Copiii – voluntari în slujba vieþii

de munte ºi salvare montanã, cu tot ce implicã acest lucru, au ºansa sã se formeze profesional în acest sens în cadrul unui proiect implementat de Asociaþia Clubul Sporturilor Montane Hunedoara.

Proiectul poartã numele „Voluntari în slujba vieþii” ºi se deruleazã în perioada 1.0624.10.2013 . „Proiectul beneficiazã de cofinanþare de la bugetul local al municipiului Hunedoara în domeniul Tineret, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind

F

regimul finanþãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general. Valoarea totalã a proiectului este

de 11.460,50 lei, din care fonduri solicitate de la bugetul local al municipiului Hunedoara 10.000 lei ºi contribuþia solicitantului beneficiar

Acþiune de conºtientizare civicã

iliala din Petroºani a Caritas va organiza astãzi, începând cu orele 18,30, o acþiune denumitã „Coº de... 3 puncte”. Manifestarea, care se va desfãºura în Centrul Civic al municipiului, face parte dintr-un program mai amplu intitulat „Turn Things Around”. Acþiunea are ca scop conºtientizarea membrilor comunitãþii care manifestã un comportament stradal inadecvat. „Aceastã acþiune este una de educaþie civicã, de stimulare la civism, pentru cã în prezent avem un Centru Civic care aratã excelent dar care este presãrat de tot felul

de resturi. Aici ar fi vorba atât despre cele rãmase în

urma patrupedelor, mai mult sau mai puþin fãrã stãpân, cât

Încep înscrierile pentru bacalaureat

început numãrãtoarea inversã pânã la prima sesiune de bacalaureat din acest an. De luni, 27 mai, încep înscrierile candidaþilor, care în acest an se vor derula timp de cinci zile, pânã pe 31 mai. Absolvenþii claselor terminale vor intra în plin examen începând cu data

al finanþãrii de 1.460,50 lei”, a precizat coordonatorul proiectului, Mihaela Sopincean. Conforma programului, în toatã acesatã

de 10 iunie, cu evaluarea competenþelor de comunicare oralã la limba românã, care se desfãºoarã timp de trei zile. În perioada 12-14 iunie va fi rândul verificãrilor la comunicarea oralã în limba maternã, urmând ca în 1721 iunie sã fie testate competenþele digitale, iar în perioada 25-28 iunie cele de comunicare într-o limbã strãinã. Probele scrise vor

începe în data de 1 iulie cu susþinerea examenului scris la limba românã, urmatã, a doua zi, de cea la limba maternã. Proba obligatorie a profilului va fi susþinutã în data de 3 iulie, cea la alegere în 5 iulie, iar afiºarea rezultatelor se va face în data de 8 iulie. Contestaþiile vor fi rezolvate în perioada 9-11 iulie, urmând ca rezultatele finale sã fie cunoscute în data de 12 iulie.

Deocamdatã nu a fost precizatã locaþia în care se vor susþine examenele. Probele scrise se vor derula începând cu luna iulie, în centre de examen care vor fi comunicate ulterior. Pãrinþii ºi reprezentanþii organizaþiilor nonguvernamentale care vor sã asiste la derularea sesiunii de bacalaureat, în calitate de observatori, pot obþine aprobarea, dacã depun o cerere la Inspectoratul

perioadã se vor desfãºura mai multe activitãþi. Astfel, în perioada 1 – 6 iunie, trei persoane din partea CSM vor participa la activitãþi de informare pentru elevii de clasele V - VIII în cadrul a trei ºcoli din municipiul Hunedoara. Copiilor li se va explica modul de comportament adecvat în situaþii de urgenþã, iar apoi din fiecare ºcoalã vor fi selectaþi câte 4 elevi ºi un profesor responsabil de grup, care vor participa la activitãþi de formare. De asemenea, în perioada 17 iunie – 29 septembrie se vor realiza 13 zile de for-

ºi de cele lãsate în urmã de bipezii care nu au descoperit încã utilitatea coºurilor de gunoi stradale. Avem nevoie de o comunitate, cu adevãrat, civilizatã. De aici, din centru, ne vom extinde pe viitor ºi în alte zone ale municipiului. Trebuie sã demonstrãm cã Petroºaniul a devenit o localitate cu totul diferitã comparativ cu cea din care au plecat acþiunile minereºti de la începutul anilor 1990 ºi pe care, cu toþii, încercãm sã le uitãm”, a declarat Nicu Rotaru, asistent social în cadrul filialei Caritas din Petroºani. Proiectul face parte dintr-o serie de acþiuni mai complexe, finanþate de cãtre Fundaþia „Erste”, filiala localã a „Caritas” ºi Primãria municipiului Petroºani. Mir cea NISTOR

ªcolar Judeþean Hunedoara pânã pe 1 iunie. Examenul va fi la fel de strict ºi elevii vor fi supravegheaþi video la fiecare probã a examenului de maturitate. Pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, care va avea loc în perioada 15-19 iulie, examenul efectiv va începe în 19-20 august, cu verificarea competenþelor de comunicare oralã la limba românã. Competenþele la limba maternã vor fi testate în

perioada 19-21 august, cele la limba strãinã în perioada 20-21 august, iar cele digitale între 22 ºi 23 august. Probele scrise debuteazã cu cea la limba românã, 26 august, urmatã de limba românã pentru minoritãþi, 27 august, proba obligatorie a profilului, 28 august, ºi cea la alegere, în 30 august. Rezultatele parþiale vor fi afiºate în data de 2 septembrie, iar cele finale în data de 5 septembrie. Monika BACIU

mare pentru intervenþii în situaþii de urgenþã, respectiv incendiu, accident, cutremur, inundaþii. Potrivit Mihaelei Sopincean, 7 zile vor fi activitãþi indoor – la sediul asociaþiei, iar 6 zile outdoor; respectiv 2 zile în apropierea Hunedoarei, la faleza de

stânca, ºi 4 zile în M Apuseni, unde vor fi organizate activitãþi de formare ca salvator junior. În perioada 124.10 va fi pus în aplicare un exerciþiu de salvare urbanã cu tehnici specifice, în Municipiul Hunedoara, cu participarea celor 12 elevi ºi 3 profesori formaþi în cadrul proiectului. Car men COSMAN


8 Actualitate

Elevii din Valea Jiului au învãþat despre mãsurile de prim-ajutor

L

ecþii despre siguranþã ºi mãsuri de prim-ajutor pentru elevii din Petroºani ºi Petrila. Specialiºtii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Iancu de Hunedoara” al judeþului Hunedoara alãturi de cei ai Serviciului Mobil de Urgenþã, Reanimare ºi Descarcerare (SMURD) ºi voluntarii E.ON România au preluat rolul de profesori pentru elevii a douã ºcoli din judeþul Hunedoara. Acþiunea face parte din campania de educare ºi informare preventivã “R.I.S.C. Renunþã. Improvizaþiile sunt catastrofale“, iniþiatã în toamna anului trecut de cãtre Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi E.ON România. Cu acest prilej, elevii ªcolii Gimnaziale nr. 7 din municipiul Petroºani ºi cei ai ªcolii Gimnaziale “I.D. Sîrbu” din oraºul Petrila au participat la o lecþie privind utilizarea corectã a energiei electrice ºi gazelor naturale, a mo-

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

dului de prevenire a incendiilor, evenimentelor ce pot genera intoxicaþii cu monoxid de carbon sau electrocutãri, precum ºi mãsurile de prim - ajutor specifice pe care aceºtia trebuie sã le aplice în cazul producerii unor astfel de

situaþii. ”Elevii au manifestat receptivitate ºi deschidere pentru mãsurile de siguranþã ºi cele de prim – ajutor, oferindu-ne certitudinea cã vor valorifica în mediul familial cunoºtinþele acumulate pe parcursul acestei activitãþi, conºtienþi fiind de rolul activ deþinut în prevenirea unor situaþii grave, soldate, de multe ori, cu importante pierderi materiale ºi umane”, spun reprezentanþii E-ON. Cele douã instituþii de învãþãmânt în cadrul cãrora s-a derulat acþiunea educativ-preventivã vor fi rãsplãtite cu truse de prim – ajutor ºi detectoare de fum. Campania R.I.S.C. se deruleazã în judeþul Hunedoara începând cu luna noiembrie 2012 ºi constã în popularizarea informaþiilor privind riscurile pe care le implicã manevrarea greºitã a aparatelor alimentate cu gaze naturale, respectiv improvizaþiile la instalaþiile electrice ºi de gaze naturale, precum ºi necesitatea efectuãrii intervenþiilor la acestea numai de cãtre personal autorizat ºi curãþarea coºurilor de fum cel puþin de douã ori pe an. Monika BACIU

levii din E municipiul „Sãptãmâna Hunedoara pasionaþi

Comenius” în judeþul Hunedoara

C

entrul de Pedagogie Curativã Hunedoara deruleazã în perioada 24 – 30 mai 2013 o serie de evenimente din cadrul acþiunii intitulate „Sãptãmâna Comenius”.

Activitãþile fac parte din calendarul proiectului de parteneriat ºcolar multilateral Comenius „Fun way to independence” care se deruleazã pe parcursul anilor 2012, 2013 ºi 2014, proiect în care sunt implicate mai multe ºcoli speciale din România, Polonia, Grecia, Turcia ºi Marea Britanie. Scopul proiectului este acela de a promova modalitãþile de integrare socialã a copiilor cu nevoi speciale prin activitãþi cultural artistice ºi sportive adaptate posibilitãþilor fizice ºi psihice ale acestora. Din þãrile partenere la proiect au ajuns în judeþul Hunedoara 25 de invitaþi de la Zespol Szkol Specijalnych Nr. 5 Sopot (Polonia), All - Day Special Primary School Kilkis (Grecia), Karabuk ªirinkoy Secondary Sschool (Turcia) ºi Bradstow School (Marea Britanie). Tema principalã a reuniunii de proiect din România o reprezintã activitãþile sportive. Mir cea NISTOR

A

Copiii – voluntari în slujba vieþii

de munte ºi salvare montanã, cu tot ce implicã acest lucru, au ºansa sã se formeze profesional în acest sens în cadrul unui proiect implementat de Asociaþia Clubul Sporturilor Montane Hunedoara.

Proiectul poartã numele „Voluntari în slujba vieþii” ºi se deruleazã în perioada 1.0624.10.2013 . „Proiectul beneficiazã de cofinanþare de la bugetul local al municipiului Hunedoara în domeniul Tineret, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind

F

regimul finanþãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general. Valoarea totalã a proiectului este

de 11.460,50 lei, din care fonduri solicitate de la bugetul local al municipiului Hunedoara 10.000 lei ºi contribuþia solicitantului beneficiar

Acþiune de conºtientizare civicã

iliala din Petroºani a Caritas va organiza astãzi, începând cu orele 18,30, o acþiune denumitã „Coº de... 3 puncte”. Manifestarea, care se va desfãºura în Centrul Civic al municipiului, face parte dintr-un program mai amplu intitulat „Turn Things Around”. Acþiunea are ca scop conºtientizarea membrilor comunitãþii care manifestã un comportament stradal inadecvat. „Aceastã acþiune este una de educaþie civicã, de stimulare la civism, pentru cã în prezent avem un Centru Civic care aratã excelent dar care este presãrat de tot felul

de resturi. Aici ar fi vorba atât despre cele rãmase în

urma patrupedelor, mai mult sau mai puþin fãrã stãpân, cât

Încep înscrierile pentru bacalaureat

început numãrãtoarea inversã pânã la prima sesiune de bacalaureat din acest an. De luni, 27 mai, încep înscrierile candidaþilor, care în acest an se vor derula timp de cinci zile, pânã pe 31 mai. Absolvenþii claselor terminale vor intra în plin examen începând cu data

al finanþãrii de 1.460,50 lei”, a precizat coordonatorul proiectului, Mihaela Sopincean. Conforma programului, în toatã acesatã

de 10 iunie, cu evaluarea competenþelor de comunicare oralã la limba românã, care se desfãºoarã timp de trei zile. În perioada 12-14 iunie va fi rândul verificãrilor la comunicarea oralã în limba maternã, urmând ca în 1721 iunie sã fie testate competenþele digitale, iar în perioada 25-28 iunie cele de comunicare într-o limbã strãinã. Probele scrise vor

începe în data de 1 iulie cu susþinerea examenului scris la limba românã, urmatã, a doua zi, de cea la limba maternã. Proba obligatorie a profilului va fi susþinutã în data de 3 iulie, cea la alegere în 5 iulie, iar afiºarea rezultatelor se va face în data de 8 iulie. Contestaþiile vor fi rezolvate în perioada 9-11 iulie, urmând ca rezultatele finale sã fie cunoscute în data de 12 iulie.

Deocamdatã nu a fost precizatã locaþia în care se vor susþine examenele. Probele scrise se vor derula începând cu luna iulie, în centre de examen care vor fi comunicate ulterior. Pãrinþii ºi reprezentanþii organizaþiilor nonguvernamentale care vor sã asiste la derularea sesiunii de bacalaureat, în calitate de observatori, pot obþine aprobarea, dacã depun o cerere la Inspectoratul

perioadã se vor desfãºura mai multe activitãþi. Astfel, în perioada 1 – 6 iunie, trei persoane din partea CSM vor participa la activitãþi de informare pentru elevii de clasele V - VIII în cadrul a trei ºcoli din municipiul Hunedoara. Copiilor li se va explica modul de comportament adecvat în situaþii de urgenþã, iar apoi din fiecare ºcoalã vor fi selectaþi câte 4 elevi ºi un profesor responsabil de grup, care vor participa la activitãþi de formare. De asemenea, în perioada 17 iunie – 29 septembrie se vor realiza 13 zile de for-

ºi de cele lãsate în urmã de bipezii care nu au descoperit încã utilitatea coºurilor de gunoi stradale. Avem nevoie de o comunitate, cu adevãrat, civilizatã. De aici, din centru, ne vom extinde pe viitor ºi în alte zone ale municipiului. Trebuie sã demonstrãm cã Petroºaniul a devenit o localitate cu totul diferitã comparativ cu cea din care au plecat acþiunile minereºti de la începutul anilor 1990 ºi pe care, cu toþii, încercãm sã le uitãm”, a declarat Nicu Rotaru, asistent social în cadrul filialei Caritas din Petroºani. Proiectul face parte dintr-o serie de acþiuni mai complexe, finanþate de cãtre Fundaþia „Erste”, filiala localã a „Caritas” ºi Primãria municipiului Petroºani. Mir cea NISTOR

ªcolar Judeþean Hunedoara pânã pe 1 iunie. Examenul va fi la fel de strict ºi elevii vor fi supravegheaþi video la fiecare probã a examenului de maturitate. Pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, care va avea loc în perioada 15-19 iulie, examenul efectiv va începe în 19-20 august, cu verificarea competenþelor de comunicare oralã la limba românã. Competenþele la limba maternã vor fi testate în

perioada 19-21 august, cele la limba strãinã în perioada 20-21 august, iar cele digitale între 22 ºi 23 august. Probele scrise debuteazã cu cea la limba românã, 26 august, urmatã de limba românã pentru minoritãþi, 27 august, proba obligatorie a profilului, 28 august, ºi cea la alegere, în 30 august. Rezultatele parþiale vor fi afiºate în data de 2 septembrie, iar cele finale în data de 5 septembrie. Monika BACIU

mare pentru intervenþii în situaþii de urgenþã, respectiv incendiu, accident, cutremur, inundaþii. Potrivit Mihaelei Sopincean, 7 zile vor fi activitãþi indoor – la sediul asociaþiei, iar 6 zile outdoor; respectiv 2 zile în apropierea Hunedoarei, la faleza de

stânca, ºi 4 zile în M Apuseni, unde vor fi organizate activitãþi de formare ca salvator junior. În perioada 124.10 va fi pus în aplicare un exerciþiu de salvare urbanã cu tehnici specifice, în Municipiul Hunedoara, cu participarea celor 12 elevi ºi 3 profesori formaþi în cadrul proiectului. Car men COSMAN


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

S-au ales cu dosare penale dupã ce au fãcut scandal în spital

D

oi tineri din Petroºani au intrat în atenþia organelor de cercetare penalã dupã ce au agresat un brancardier din cadrul Spitalului de Urgenþã, precum ºi un agent pazã. Marius MITRACHE

În fapt, poliþiºtii de la Petroºani au fost sesizaþi duminicã dimineaþa, în jurul orei

4.00 de personalul Spitalului de Urgenþã Petroºani cu privire la faptul cã în urgenþa spitalului se aflã douã persoane de sex masculin în stare de ebri-

etate, care se manifestã violent ºi care au agresat o parte din personalul se serviciu.

“La faþa locului s-a deplasat de urgenþã o echipã operativã care i-a identificat pe

Cristian V., de 35 de ani ºi pe IOAN C., de 27 de ani, ambii din Petroºani, care se aflau în stare avansatã de ebrietate ºi care, fãrã motive întemeiate, au lovit cu picioarele uºile de la Urgenþa Petroºani provocând distrugeri. De asemenea, pânã la sosirea echipei de intervenþie, cei doi au lovit un brancardier ºi agent pazã care au încercat

sã intervinã”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Poliþiºtii Biroului de Investigaþii Criminale Petroºani le-au ]ntocmit dosare penale celor doi ºi îi cerceteazã sub aspectul comiterii infracþiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, distrugere ºi lovire sau alte violenþe.

Fiscul pregãteºte un nou regim Mii de lei pentru „papucii” autoturismelor de sancþionare a datornicilor IPJ Hunedoara

F

irmele cu restante vor plãti dobânzi ºi penalitãþi cu 50% mai mari dacã achitã obligaþiile fiscale în 30 zile de la scadenþã, dar penalitãþile scad faþã de sistemul actual dacã amânã pânã la doi ani sã îºi stingã datoriile bugetare. Noul regim de sancþionare ar urma sã fie aplicat din luna iulie a acestui an. În prezent, firmele care îºi achitã obligaþiile în primele 30 de zile de la scadenþã nu plãtesc penalitãþi de întarziere pentru obligaþiile fiscale principale

Cu argumentul cã actualul sistem încurajeazã plata voluntarã pânã la împlinirea termenului de 90 zile de la scadenþã ºi cã, dupã acest

P

oliþiºtii hunedoreni vor sã cumpere „încãlþãminte” nouã pentru autoturismele din dotare. Pentru acest contract suma previzionatã este de 6.760 de lei, dar câºtigãtorul va fi cel care are oferta cea mai bunã ºi cel mai scãzut preþ. Carmen COSMAN Din fonduri de la buget, reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Hunedoara vor sã încheie un acord cadru de furnizare de pneuri de varã/ iarnã pentru autovehicule. De asemenea, se liciteazã ºi serviciile de montare a pneurilor ºi

echilibrare a roþilor. Valoarea estimatã pentru acest contract este cuprinsã între 6.760 – 193.400 de lei, iar ofertele pot fi depuse pânã luni, la ora 10.00. Criteriul principal de atribuire este preþul cel mai scãzut, dar firmele participante trebuie sã mai îndeplineascã o serie de condiþii, cuprinse în caietul de sarcini, ºi sã depunã inclusiv o garanþie de participare.

Alegeri la Densuº stinse, ci doar dobanda de 0,04% pe zi. Dacã datoriile sunt achitate în intervalul cuprins intre a 31-a zi si a 90-a zi de la scadenþã este aplicatã o penalitate de 5%, iar pentru obligaþii plãtite dupã acest interval este calculatã o penalitate de 15%. La acestea se adaugã ºi dobanda zilnicã de 0,04%.

termen, contribuabilii nu mai sunt încurajaþi sã achite impozitele ºi taxele, deoarece penalitatea de întârziere este aceeaºi, Guvernul va înlocui suma fixã de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de întârziere (7,3% pe an), aplicabilã chiar din prima zi de la scadenþã.

L

ocalnicii din comuna Densuº au trecut duminicã pe la urne pentru a-ºi alege primarul. Carmen COSMAN Alegerile la Primãria Densuº au fost organizate dupã ce fostul primar Sorin ªtefoni a renunþat la funcþie

în luna martie, fiind numit secretar de stat în Ministerul Muncii. Pentru funcþia de primar al comunei Densuº ºiau depus candidaturile Traian Bugari (USL), Horaþiu

Mircea Grozoni (PDL) ºi Cornel Mironel Eduard Diniºoni (PP-DD). Mãsurile de ordine publicã ºi siguranþã necesare în

pregãtirea ºi pe durata scrutinului au fost asigurate de peste 50 de angajaþi ai Ministerului Afacerilor Interne.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Program naþional Maidanezii, o problemã ce trebuie de prevenþie în asistenþa tratatã cu rãbdare (!?) medicalã stomalogicã

R

eprezentanþii Consiliului Judeþean Hunedoara îi îndeamnã pe cetãþeni sã aibã rãbdare în ceea ce priveºte soluþionarea problemei câinilor comunitari. Gestionarea problemei maidanezilor a intrat în atribuþiile “mini-parlamentului” judeþean în urmã cu câteva luni de zile dar, de atunci, mai nimic nu s-a schimbat. Din contrã, cei aproximativ 40.000 de câini fãrã stãpân din Hunedoara continuã sã se înmulþeascã, pe zi ce

M

inisterul Sãnãtãþii are în vedere demararea unui nou program naþional. De aceastã datã, acest program se va referi la domeniul stomatologic. trece. “Nu vã aºteptaþi la rezultate spectaculoase de la o lunã la alta ºi nici mãcar de la an la an pentru cã va fi o acþiune de duratã. Nu se vor produce minuni peste noapte pentru cã, din informaþiile noastre, în judeþ trãiesc nu mai puþin de 40.000 de câini vagabonzi. Va fi, în timp, o acþiune concentratã în tot judeþul pentru

cã dorim sã stopãm ºi fenomenul de migraþie al câinilor între oraºe. De exemplu, Cãlanul îi ducea în Hunedoara, Hunedoara în Orãºtie, ºi aºa mai departe. Era un fenomen binecunoscut ºi care nu a fost negat de niciunul dintre primarii hunedoreni. În acest moment, toatã lumea a conºtientizat însã cã, pentru a

locurilor de Locurile L ipsa muncã este principala problemã cu care de muncã, se prezintã cetãþenii din Valea Jiului la programate principala întâlnirile la biroul din Petroºani Consiliului Judeþean problemã alHunedoara.

avea un judeþ curat, nu mai trebuie sã mutãm maidanezii de la unii la alþii”, a declarat Dan Stoian, administrator public al Consiliului Judeþean Hunedoara. În luna februarie toate adãposturile de câini maidanezi au fost preluate de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara. În ciuda faptului cã reprezentanþii acestuia susþin cã au un buget consistent destinat adãposturilor canine, maidanezii nu au mai fost sterilizaþi, instrumentele medicale lipsesc, la fel ca ºi hingherii care ar trebui sã se ocupe de capturarea câinilor fãrã stãpân. Mir cea NISTOR

În limita posibilitãþilor, þinând cont de faptul cã reprezentanþii Consiliului Judeþean nu pot efectua angajãri directe, aceºtia se limiteazã la a-i îndruma pe oameni cãtre firmele care fac angajãri. “Mai mult decât sã facem lobby pe lângã firmele care sunt în subordinea Consiliului Judeþean Hunedoara sau sã le promovãm CV – urile la unitãþile care fac angajãri, noi nu avem ce face. Soluþia nu este ca noi, cei de la consiliul judeþean sã intermediem angajãri ci aceea ca întreaga comunitate din Valea Jiului sã beneficieze de investiþii ºi sã fie revigorat mineritul. Din pãcate, vedem cu toþii cu ceea ce ne confruntãm, în prezent.

În tot acest timp, cei din ministerul de resort au stopat finanþarea pentru asistenþa stomatologicã acordatã în sistemul public al asigurãrilor sociale. ”În perspectiva unei rectificãri bugetare pozitive, Ministerul sãnãtãþii intenþioneazã sã revizuiascã bugetul, în sensul alocãrii fondurilor necesare desfãºurãrii activitãþilor din domeniul stomatologiei. Precizãm faptul cã Ministerul Sãnãtãþii Intenþioneazã realizarea unui program naþional de prevenþie în asistenþa medicalã stomatologicã. În cazul în care nu vor fi bani suficienþi la rectificare, un asemenea program va fi desfãºurat în anul 2014. Procesul de reorganizare al Ministerului Sãnãtãþii

Mie, personal, îmi este teamã cã vom avea probleme chiar ºi în menþinerea actualelor locuri de muncã din Valea Jiului. Este foarte greu sã aduci un investitor, în condiþiile în care cei care au venit pânã acum nu au gãsit înþelegere ºi au întâmpinat numeroase

ºi al instituþiilor din subordinea acestuia va determina o realocare a resurselor financiare din sectorul administrativ cãtre sectorul curativ, astfel încât în cadrul aceluiaºi buget alocat sã se poatã soluþiona un numãr sporit de probleme de sãnãtate”, se aratã în documentele Ministerului Sãnãtãþii. Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate a sistat alocarea fondurilor pentru asistenþa medicalã stomatologicã. Astfel, categoriile defavorizate ºi copiii nu vor mai beneficia de consultaþii gratuite din partea medicilor stomatologi. Toate serviciile stomatologice, pentru toate categoriile de pacienþi vor fi suportate de cãtre pacienþi. Monika BACIU

piedici în pornirea unei afaceri creatoare de noi locuri de muncã”, a spus Dan Stoian, administratorul public al Consiliului Judeþean Hunedoara. În acest timp, locurile de muncã din Valea Jiului sunt tot mai puþine ºi mai slab plãtite, iar mai multe unitãþi miniere sã pregãtesc sã tragã obloanele. Mir cea NISTOR


12 Actualiate

U

n teren ”blocat” de aprobarea a patru blocuri ANL, dar a cãror finanþare nu mai vine de vreo cinci ani încoace, scoate ”la protest”, periodic, chiariaºii de parcele/grãdini, din Petrila. Aceºtia blameazã edilii pentru cã în loc de ceapã ºi castraveþi, pe terenul în cauzã cresc buruieni mai mari de un stat de om, locul fiind numit acum ”ºerpãrie”… Un teren generos ºi roditor, aflat în ”lunca” Jiului din Petrila, a devenit, din nou, prilej de reproº adus de locuitorii din str. Prundului la adresa Primãriei Petrila. În fiecare an, de vreo cinci încoace, scandalul grãdinilor desfiinþate reizbucneºte datoritã mizeriei care

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

Ca în fiecare an, “scandalul ºerpãria” este în desfãºurare nepãsarea ºi lipsa de preocupare etc. S-au aruncat ºi vorbe grele, deºi toþi ºtiau ce de ce li s-au luat grãdinile…

se adunã pe terenul cu pricina ºi a bãlãriilor care cresc în voie. În cartierul de la intrarea în Petrila locuiesc, în majoritate, pensionari. Aceºtia îºi împrejmuiserã parcele pentru care plãteau Primãriei chirie, parcele pe care culti-

vau, vara, zarzavaturi ºi legume, mai creºteau câte o gãinã, unii chiar ºi câte un porc… ªi asta se simþea în nivelul lor de trai, uºurându-le viaþa pe timp de varã, dar mai ales le permitea sã plãteascã în avans facturi pentru a se asigura pentru perioada de iarnã când cheltuielile de întreþinere sunt mult mai mari.

Vineri, un grup de 8-10 persoane se aflau la marginea terenului în cauzã ºi se întrebau care este scopul edililor în a þine acel teren în pârloagã, de ce nu ia un ban la bugetul local ºi îi ajutã ºi pe ei, cã edililor nu le pasã, cã una e lipsa banilor, pe care o invocã primãria referitoar la gospãdãrirea oraºului, ºi alta e

”Din grãdina aia îmi puneam pe iarnã dovlecei, ceapã, usturoi, castraveþi, fasole verde, verdeaþã ºi era mare lucru la pensia mea de 6 milione lei vechi. Acum e ca la nebuni terenul ãla, de am fost nevoitã sã tai cu secera buruiana care îmi ajunsese la geam. A fost rãutate din partea Primãriei sã ni-l ia. Au zis cã fac blocuri pentru tineri. Cine dracu se mutã aici, când se vând apartamente în sus, în oraº, pe nimic ºi nici aºa nu le cumpãrã lumea. De vreo cinci ani tot fac blocuri ºi nu mai fac!” – Maria Bejan, pensionarã, Petrila. ”Ce era rãu cã era grijit locul ãsta ºi

aveam ºi ce mânca, mai puneam câte ceva pe iarnã, mai scuteam ºi noi din rahatul ãsta de pensie. Dacã era bine, ei au fãcut sã fie rãu ºi acum ne mãnâncã ºerpii ºi câinii” – a spus supãrat Ovidiu Ianc. De partea cealaltã, Primãria Petrila trebuia sã facã dovada terenului aferent proiectelor construirii a patru blocuri ANL, pentru care a cerut finanþarea cu ani în urmã. Primarul Ilie Pãducel a rãspuns invariabil cã finanþarea nu a fost refuzatã de minister, dar cã trebuie sã mai aºtepte, iar de la momentul deblocãrii situaþiei, lucrãrile vor demara imediat. Se ºtie cã primarul Pãducel este ”specializat” în blocuri ANL, Petrila fiind localitatea cu cele mai multe finanþãri pentru acest gen de program pentru locuinþe. Ileana FIRÞULESCU

Posturile vacante din sistemul bugetar vor fi desfiinþate

P

osturile vacante din administraþie ar putea fi desfiinþate pânã la finele acestui an, potrivit vicepremierului Liviu Dragnea. Pe de altã parte, în 2014 s-ar putea mãri lefurile bugetarilor. “Mai avem o discuþie ‘foarte simpla’ cu câþiva miniºtri dupã care vom introduce regulã de 1 la 1. Problema este ca în România sunt câteva primarii care din cauza regulii de 1 la 7 au ajuns în situaþia de a avea trei sau patru

angajaþi. Pentru primãriile care au un numãr mic de angajaþi vom aduce aproape o mie de posturi pentru a avea îndeplinit normativul minim de personal ºi pentru cã ele sã funcþioneze”, a declarat, vicepremierul Liviu Dragnea. Acesta a adãugat cã abia dupã ce se vor face economii în activitatea administraþiei centrale se va putea introduce regulã de 1 la 1.

“Ulterior, putem introduce regulã de 1 la 1 ºi vom desfiinþa posturile vacante”, a menþionat vicepremierul Dragnea. În ceea ce priveºte salariile angajaþilor din sistemul public, oficialul guvernamental a mai spus cã acestea se vor mãri cel mai probabil anul viitor. “Nu putem declanºa o mãrire de salarii pânã nu ducem la capãt

procesul de restructurare la nivel general, reaºezarea sistemului public ºi reducerea cheltuielilor de personal. Sper sã finalizãm acest proces într-o lunã ºi apoi vom putea discuta pentru anul viitor despre o reaºezare a lefurilor în interiorul aceleiaºi anvelope salariale, dar cu un numãr de salariaþi mai scãzut”, a conchis vicepremierul Liviu Dragnea. (agerpres)


Actualitate 13

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Guvernul curteazã China pentru huilã, iar China ne cam vrea

R

edeschiderea minelor s-a dorit neapãrat dezbãtutã în ºedinþa de Guvern, premierul Victor Ponta forþând lucrurile. Asta pentru cã invetitorii stau la poarta României pentru Remin Baia Mare, iar la rând stã China, pentru huila de Valea Jiului. Importul de cãrbune al Chinei a crescut la 250 milioane tone ºi este în creºtere, conform Wood Mackenzie. Ileana FIRÞULESCU De ceva vreme încoace, guvernanþii, respectiv mistrul Economiei, Varujan Vosganian, vorbeºte periodic de redeschiderea unor mine, neferoase, care sã creeze noi locuri de muncã, dar ºi pentru cã poteþiali investitori ºi-au arãtat interesul… Doar cã nu existã cadru legislativ, legea minelor nu prevede acest lucru. Ca urmare, respectiva lege trebuie modificatã, iar de aici o seamã de alte acte normative trebuie sã o facã aplicabilã. ªi cum românului îi este specific a aºeza carul înaintea boilor, lucrurile s-au miºcat! Proiectul unui act normativ privind redeschiderea minelor, promovat de Ministerul Economiei, a fost inclus, în primã lecturã, pe ordinea de

zi a ºedinþei de Guvern de sãptãmâna trecutã, premierul Victor Ponta forþând lucrurile, pentru cã respectivul proiect nu avea avizele necesare. “Nu are încã toate avizele, însã tocmai cã se întârzia foarte mult am cerut sã fie pus pe ordinea de zi a ºedinþei de Guvern ºi sã nu mai pierdem timpul cu atât de multe avize”, a afirmat Ponta. El a subliniat cã proiectul actului normativ va trebui lansat în dezbatere publicã ºi trimis ulterior Parlamentului, care sã ia cât mai rapid o decizie. “E vorba de locuri de muncã, pe care trebuie sã le creãm ºi de potenþialul natural al României (…)”, a spus premierul Ponta. Pentru cã un investitor stã cu banii la poarta noastrã, respectiv a companiei Remin Baia Mare, Ministrul Economiei,

Varujan Vosganian, declara la începutul lunii mai cã reluarea activitãþii miniere nu ar fi posibilã fãrã modificarea Legii minelor, un nou proiect de act normativ ce va fi elaborat de autoritãþi urmând sã prevadã reluarea activitãþii pentru toate minele închise. Noroc cu investitorul în cauzã, datoritã cãruia se deschid porþile tuturor minelor, inclusiv celor din huilã de care sunt interesaþi chinezii. Se ºtie cã minele chinezilor deºi produc peste un miliard de tone de huilã, în 2012 China a importat aproximativ 250 milioane tone cãrbune, cu mai mult de un sfert peste cantitatea anului precedent, iar importurile sunt în creºtere continuã. Nu degeaba guvernul Ponta curteazã China, iar China ne cam vrea. Pentru cã indiferent

Hainy te învaþã sã gãteºti Salatã de broccoli cu nuci mãrunt Sos: 3 linguri ulei de mãsline 1 lingura de oþet de cidru Sare-piper

Ingrediente: 300 gr broccoli

100gr nuci 30 gr arpagic tãiat

Mod de preparare: Se rup în bucãþele broccoli ºi se pun la fiert timp de 5 minute.Se sparg nucile

de se întâmplã cu producþia ºi cu consumul de cãrbune în Europa, cererea de energie tot mai mare din Asia, ºi în special din China, va asigura creºterea producþiei de cãrbune în urmãtoarele decenii. Cererea de energie în China se va tripla pânã în 2030, ca urmare a populaþiei în creºtere ºi a exploziei clasei mijlocii, precizeazã grupul de cercetare energeticã Wood Mackenzie. China alocã sume mari de bani pentru crearea de surse de energii regenerabile cum lumea nu a mai vãzut: planul este de a construi capacitatea eolianã a Germaniei, de exemplu, la o putere de 10 ori mai mare. Chiar ºi aºa, statul chinez nu va fi capabil sã þinã pasul cu cererea, ceea ce înseamnã cã sursa principalã va fi reprezentatã de comºi se pãstreazã miezul. Se amestecã oþetul, uleiul într-un bol ºi se condimenteazã cu sare ºi piper dupã gust. Dupã ce au fiert broccoli se rãcesc sub jetul de apã , se scurg ºi se aºeazã pe un platou întins. Se presarã arpagicul ºi se decoreazã cu nuci. Se serveºte cu sosul alãturi.

POFTÃ BUNÃ! Chef de cuisine Restaurant 3D Aqua Hainalka Miclea

bustibilii fosili. Dintre aceºtia, cãrbunele este cel mai avantajos, asta deoarece este mai uºor ºi mai ieftin de extras ºi de transportat, comparativ cu petrolul sau gazul.

Cu tot ”scandalul” închiderii minelor în Europa, anul trecut, cãrbunele a fost forma de energie cu cea mai mare creºtere din lume, dupã cea regenerabilã, potrivit BBC.

COLÞUL LUI DENIS


14 Program & Horoscop

9:40 Legendele palatului: concubina regelui 10:20 Ora de business (r) 11:10 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi (r) 11:50 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi (r) 12:30 În cãutarea vinului pierdut 13:00 Germana...la 1 14:00 Telejurnal 15:00 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 Vreau sã fiu sãnãtos 17:30 Lumea modei 17:40 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi 18:20 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi 19:00 Ora de business 19:45 Sport 20:00 Telejurnal

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 11:10 În gura presei 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Rãzbunare ºi adrenalinã 22:30 Un show pãcãtos

9:30 Soþia perfectã (r) 10:30 Kiss Cinema (r) 11:00 Flavours, 3 bucãtari 11:30 Teleshopping 11:45 Frumoasa Ceci 13:00 Teleshopping 13:30 ªi eu m-am nãscut în România (r) 14:30 Teleshopping 15:00 Focus 15:30 Dragul de Raymond 16:00 Cireaºa de pe tort (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Iubiri secrete 20:30 Familii la rãscruce 21:45 Mondenii 22:15 Trãsniþii 23:00 Focus Monden 23:30 Dragul de Raymond

9:45 Taxi Driver (r) 10:45 Teleshopping 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Destinul regelui 13:15 Suflete pereche (r) 14:15 Schimb de vieþi (r) 15:15 Ruºinea (r) 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Destine împlinite 20:15 Viaþa ca un pariu 22:45 Vânãtorul nopþii 0:45 Viaþa ca un pariu (r)

7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Talk B1 12:00 ªtirile B1 13:00 ªtirile B1 14:00 Butonul de panicã 15:00 ªtirile B1 16:00 Talk B1 17:00 ªtirile B1 18:00 ªtirile B1 18:30 Aktualitatea B1 20:00 ªtirile B1 21:00 Sub semnul întrebãrii 23:00 Lumea lui Banciu 0:00 ªtirile B1

9:45 Que bonito amor (r) 10:45 Teleshopping 11:00 Intrigi ºi seducþie (r) 12:00 Teleshopping 12:30 Doamne de poveste 12:35 Rosa Diamante (r) 13:30 Teleshopping 13:45 Inimã de þigan 15:15 Reþeta de Acasã 15:25 Doamne de poveste 15:30 Eva Luna 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Que bonito amor 18:30 Intrigi ºi seducþie 19:30 Rosa Diamante 20:30 Inimã de þigan 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Cancan.ro 23:00 Teresa 0:00 Doamne de poveste

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Corky - Nãtãrãul clanului (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Adevãrul despre Poseidon 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Zonã de impact 22:30 ªtirile Pro TV

21 martie *** 20 aprilie Dimineaþa sunteþi confuz ºi sar putea sã înþelegeþi greºit sfaturile unei persoane mai în vârstã din familie. Nu este exclus sã aveþi dificultãþi de concentrare. Încercaþi sã vã concentraþi asupra problemelor urgente!

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

*** 21 mai Vã cam lipseºte simþul practic ºi ar fi bine sã nu vã asumaþi noi responsabilitãþi. Nu abordaþi probleme importante, mai ales pe plan profesional sau în afaceri!

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

23 iulie *** 22 august

Se pare cã nu prea aveþi spor la serviciu, pentru cã sunteþi ameþit ºi neîndemânatic. Evitaþi discuþiile în contradictoriu cu ºefii ºi cu colegii. Spre searã este posibil sã mergeþi în vizitã la prieteni, unde nu este exclus sã vã îndrãgostiþi de o persoanã deosebitã.

23 august *** 22 septembrie

Dacã vi se propune sã deveniþi asociat într-o afacere, nu vã pripiþi. Astãzi vã cam lipseºte simþul practic ºi riscaþi sã luaþi decizii greºite. Acordaþi mai multã atenþie relaþiilor sentimentale! Sunt ºanse sã petreceþi o searã romanticã.

Sunteþi visãtor ºi aveþi tendinþa sã neglijaþi probleme importante. Nu este momentul sã începeþi activitãþi noi, pentru cã nu staþi prea bine cu simþul practic. Puteþi avea succes doar dacã acceptaþi ajutorul prietenilor ºi al familiei.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Sunteþi pornit sã-i criticaþi pe toþi cei din jur. Fiþi prudent ºi evitaþi discuþiile în contradictoriu cu colegii. Amânaþi cãlãtoriile planificate pentru azi! Existã riscul sã nu rezolvaþi nimic. Spre searã sar putea sã primiþi musafiri. 9:45 Gimnastica de dimineaþã 10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Fotbal: Borussia Dortmund - Bayern Munchen 11:15 Fotbal: Borussia Dortmund - Bayern Munchen 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal: Borussia Dortmund - Bayern Munchen 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 EuroFotbal 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 Digisport Show 14:30 Digi Sport Naþional 15:00 ªtirile Digi Sport 15:30 Fotbal Club 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Fotbal European 19:30 ªtirile Digi Sport 20:00 Digi Sport Special 20:30 Fotbal: Ceahlãul CSMS Iaºi

aprile

22

Dimineaþa nu sunteþi prea bine dispus ºi nu reuºiþi sã vã adunaþi. Nu vã asumaþi nici un risc. Astãzi ºansa nu este de partea dumneavoastrã. Dacã vi se propune sã vã asociaþi într-o afacere, ar fi bine sã nu vã grãbiþi. Sunteti confuz ºi puteþi lua decizii neinspirate. 9:15 Teleshopping 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 Te vreau lângã mine 14:45 Teleshopping 15:30 Dragoste ºi pedeapsã 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Iffet 22:15 WOWbiz 0:30 ªtirile Kanal D (r)

21

23 noiembrie *** 20 decembrie Dimineaþa aveþi de fãcut mai multe drumuri scurte, care vã încurcã planurile. Amânaþi problemele dificile, care necesitã o mare putere de concentrare. Sunteþi cu capul în nori.

21 ianuarie *** 20 februarie

Trebuie sã luaþi o decizie importantã pe plan sentimental, dar sunteþi nehotãrât. Ar fi bine sã þineþi cont de sfaturile unei persoane mai în vârstã. Evitaþi certurile! Astãzi, orice ceartã poate degenera cu uºurinþã.

Dimineaþa s-ar putea sã fiþi confuz ºi sã nu puteþi lua o decizie importantã cu privire la o afacere. Nu este o zi favorabilã examenelor. Dupã-amiazã este posibil sã vi se propunã o colaborare.

21 decembrie *** 20 ianuarie Intenþionaþi sã începeþi o afacere, dar astãzi vã lipseºte simþul practic. Mai aºteptaþi pânã când veþi vedea totul mai clar. S-ar putea sã aveþi mici probleme de sãnãtate.

21 februarie *** 20 martie S-ar putea sã constataþi cã planurile pe care vi le-aþi fãcut pentru azi nu prea sunt realiste. Un prieten vã roagã sã îl ajutaþi într-o problemã de afaceri. Puteþi câºtiga o sumã importantã.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 Mai 2013

Peste 3.200 de copii, daþi dispãruþi în ultimul an în România

P

este 3.200 de copii au fost daþi dispãruþi în România în perioada 15 mai 2012 - 15 mai 2013, potrivit informaþiilor furnizate de Poliþia Romanã ºi organizaþia Salvaþi Copiii, cu ocazia Zilei Internaþionale a Copiilor Dispãruþi (25 mai). Potrivit datelor puse la dispoziþia organizaþiei de cãtre IGPR, în perioada 15 mai 2012 - 15 mai 2013 a fost solicitatã urmãrirea la nivel naþional pentru 3.235 de copii, dintre care 134 de copii cu vârste pânã la 10 ani. Dintre copiii daþi dispãruþi în perioada menþionatã, au fost gãsiþi 3.229 de copii.La data de 15 mai 2013, se aflau în evidenþã poliþiei 359 de copii dispãruþi, dintre care 70 copii cu vârste pânã la 10 ani, majoritatea fiind aºadar cãutaþi de

elevi cu vârste cuprinse între 12 ºi 18 ani au participat, în lunile aprilie ºi mãi, la sesiuni interactive de informare asupra dispariþiilor voluntare ºi a riscurilor pe care acest comportament le are. Din anul 1983, ziua de 25 mai este dedicatã copiilor dispãruþi, iar la nivel mondial sunt organizate acþiuni care au scopul de a sensibiliza opinia publicã cu privire la problematica copiilor declaraþi dispãruþi în întreaga lume.

peste un an. Potrivit comunicarea deficitarã organizaþiei Salvaþi dintre pãrinþi ºi copii Copiii, peste 95% din- cu privire la progratre dispariþiile de copii mul acestora, la educaþi la muncã în întâlniri regulate cu sunt reprezentate de caþie ºi timp liber, strãinãtate”, a declarat consilierii ºcolari penfugã acestora de acasã slabã relaþionare dintre Gabriela tru identificarea copisau din centrele de pãrinþi sau alte rude ºi Alexandrescu, ilor ºi a familiilor în ocrotire. copiii pe care îi au în preºedinte executiv al situaþii de risc ºi acor“Factorii care congrijã, neglijarea, organizaþiei Salvaþi darea ajutorului necetinua sã contribuie la lãsarea copiilor în grija Copiii. sar, iar numai în acest menþinerea dispariþibunicilor sau altor Organizaþia Salvaþi an, peste 2.700 de ilor voluntare ca fiind rude, pãrinþii fiind ple- Copiii organizeazã majoritare de succesele copiilor sunt noºtri ºi petrecem împrereprezenunã cu nume mari ale taþi de: muzicii populare ºi prouºoare româneºti. Vã Claudia Ionas, Petricã blemele etroºaniul intrã în sãrbãtoare, iar Irimicã Miulescu ºi Grupul invit pe toþi cetãþenii din familocalnicii sunt aºteptaþi sã petreacã instrumental „Armenis”, municipiului Petroºani, lie - conprecum ºi pe ceilalþi timp de patru zile în cadrul maniIonuþ Dolãnescu ºi flicte, violocuitori ai Vãii Jiului, sã Angela Rusu. Sâmbãtã, lenta, festãrilor pregãtite de municipalitate. petrecem împreunã!”, a tonurile vor fi schimbate ºi va fi declarat primarul Carmen COSMAN municipiului Petroºani, seara muzicii Tiberiu Iacob-Ridzi. uºoare. În faþa Anul acesta va fi orgapublicului nizatã cea de a XII-a petroºãnean ediþie a Zilelor vor evolua Municipiului Petroºani, artiºti ºi trupe care va debuta joi cu Vând teren intravilan în ale Casei de diverse competiþii suprafaþã de 800 mp în zona Culturã a sportive, pentru ca vineri, parc Brãdet. municipalitatea a pregãtit Studenþilor Petroºani, 31 mai 2013, la ora Contact 0727150264. mai multe competiþii trupele Harmony ºi 17.00 sã aibã loc Preþ negociabil. sportive, concursuri penHara, precum ºi deschiderea oficialã a tru copii, dar ºi douã artiºtii Silvy, Anda manifestãrilor, în cadrul spectacole de anvergurã. Adam ºi C.R.B.L. unei festivitãþi unde se Vineri seara, pe scena “Zilele Municipiului vor acorda distincþii ºi din centrul municipiului Petroºani sunt sãrbãplachete celor mai meriPetroºani vor urca artiºtii toarea comunitãþii torii dintre cetãþenii de muzicã popularã Vlad noastre. Este momenmunicipiului, precum ºi Teodosiu, Cornel Todea, tul în care ne cinstim reprezentanþilor oraºelor valorile, ne bucurãm înfrãþite. Pentru acest an, Elena Meriºoreanu,

Concursuri ºi spectacole de anvergurã, la Zilele Municipiului Petroºani

P

Vânzãri

Restricþii apã Luni 27 mai 2013

Oraºul Lupeni, între orele 10:00 - 15:00. Zona afectatã str. Viitorului. Motivul restricþiei remediere pierdere pe conductã Dn 100 de pe str. Viitorului, bl. K 4, sc. VI. Mulþumim pentru înþelegere Conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 27 mai 2013

Iarba verde va înlocui economia

U

n puþ de intrare în minã ºi multã iarbã verde sau un loc cu luminã ºi multã verdeaþã. Atât va rãmâne în locul unde acum este mina Petrila. Clãdirile simbolice ale mineritului din Valea Jiului dispar încet, dar sigur. Monika BACIU Directorul minei Petrila, Constantin Jujan, spune cã din cele 10 clãdiri ce sunt cuprinse în programul de demolare, trei vor rãmâne în picioare pânã când ”se va pune lacãtul” pe unitatea minierã din localitate. ”Este vorba de 10 clãdiri din care trei nu vor intra într-un program de demolare în acest an pentru cã în apropiatã vecinãtate mai sunt construcþii pe care noi le folosim pânã la închiderea unitãþii. Pentru celalalte clãdiri care pot fi pãstrate încã se mai poartã discuþii, studii, analize pentru a vedea dacã se pot conserva de cãtre primãrie pentru cã ele nu pot fi fãcute de cãtre unitatea noastrã”, a declarat Constantin Jujan, directorul Minei Petrila. Unele din construcþii vor

fi salvate. Cel puþin asta sperã atât reprezentanþii administraþiei locale cât ºi cei din conducerea minei. ”În procedura de închidere a minei Petrila se vor face lucrãri de demolare a constructilor de suprafaþã cu finalizare pânã în anul 2016. Existã o iniþiativã a fundaþiei culturale condusã de Ion Barbu pentru salvarea unor construcþii din incinta minei Petrila care au o valoare simbolicã în existenþa acestei unitãþi, au fãcut demersuri ºi reprezentanþii comunitãþii, consilierii. Alte clãdiri cu vavloare sentimentalã sunt în patrimoniul primãriei din anul 2003, unele au fost folosite iar altele nu mai sunt de utilitate. Vor fi preluate de primãrie ºi pentru cã sunt clãdirile administraþiei locale ei vor decide când le vor demola”, a mai spus sursa citatã.

În anul 2018, în zona unde acum încã îºi desfãºoarã activitatea mina Petrila, va fi doar puþul. Doar aceastã construcþie va aminti cã aici au fost cândva unitãþi de producþie

care odatã, de mult, erau motorul economiei româneºti. Dupã anul de graþie 2018,

aici va fi o zonã verde, zonã care nu va produce nimic nici pentru localitate, nici pentru Valea Jiului ºi nici pentru patria Româneascã.

Cariera din Defileul Jiului - pe masa Comisiei Europene

A

ctiviºtii Greenpeace acuzã autoritãþile române cã au permis intervenþii în zone protejate, iar din acest motiv au depus reclamaþii la Comisia Europeanã. Maximilian GÂNJU Greenpeace România a adresat patru plângeri cãtre Comisia Europeanã cu privire la construcþii ilegale demarate în Parcuri Naþionale ºi alte zone cu statut de protecþie la nivel european din România. Printe acestea se aflã ºi Parcul Naþional Defileul Jiului, iar activiºtii acuzã încãlcarea directivelor europene prin extinderea unei cariere de piatrã în aria protejatã. „În Parcul Naþional Defileul Jiului ºi în situl Natura 2000[3] este situatã cariera de piatrã Meri, care a funcþionat iniþial pe 9 hectare de

teren, în partea sudicã a Parcului Naþional. Licenþa de funcþionare a carierei a expirat în 2010, iar Agenþia de Protecþia Mediului a refuzat sã prelungeascã licenþa, cariera situându-se într-o zonã protejatã. Consiliul ºtiinþific al Parcului Naþional Defileul Jiului a refuzat, de asemenea, sã ridice statutul de protecþie pentru 67 de hectare

din parc, necesare extinderii carierei. Din acest motiv compania care deþine cariera a acþionat în instanþã Consiliul ªtiinþific, iar în decembrie 2012, printr-un ordin al Ministrului Mediului, a fost ridicat statutul de protecþie pentru 17,6 hectare de teren din parc, pentru extinderea carierei Meri”, aratã Greenpeace România în sesizarea cãtre Comisia Europeanã.

CVJ NR. 374, LUNI 27 MAI 2013  

CVJ NR. 374, LUNI 27 MAI 2013