Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul II z Nr. 299

Cronica Vãii Jiului Marti, 5 februarie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 12 pagini z 1 LEU

Primarul Ile îºi dã arama pe faþã

Maleia - raiul gunoiului din Centrul Civic

O

rice râu care traverseazã centrul unui oraº din lumea asta e centrul de atracþie al zonei. Nu la fel se întâmplã ºi cu apa care trece prin centrul civic al municipiului Petroºani.

>>> PAGINA A 4-A Acuzaþii de delapidare la Primãria Aninoasa

Ilie Botgros a fost turnat de Nicolae Dunca

D

in cea mai sãracã localitate a Vãii Jiului, Aninoasa, se ridicã cea mai gravã acuzaþie, respectiv cea de delapidare de fonduri. >>> PAGINA A 5-A

Î

Îmbârligã-i drace, doar Complexul sã iese!!

n timp ce senatorii de Valea Jiului, Haralambie Vochiþoiu PPDD ºi Cosmin Nicula – PSD, se ceartã pe ”uite Complexul, nu e Complexul”, FMI-ul ºi timpul lucreazã împotrivã… >>> PAGINILE 8-9

Fiasco în organizarea Galei Sportului ºi Tineretului Hunedoarean

D

upã ce s-a vazut cu sacii în cãruþã, le-a întors spatele la toþi cei care l-au ajutat sã obþinã încã un mandat de primar. Dacã nu v-aþi prins este vorba despre primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, cel care, odatã ajuns primar, ºi-a început mandatul în cel mai josnic mod posibil.

acã unii sportivi au fost de necontestat pentru valoarea lor, alþii au fost ”trântiþi” în favoarea altora din cauza lipsei de informaþii sau de indolenþa DJTS, care a încurcat ierarhiile concursurilor internaþionale.

>>> PAGINA A 5-A

>>> PAGINA 11

D


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Vr e m e a î n Va l e a J i u l u i

ApaServ Informeazã Începând cu 1 noiembrie 2012 auloc audienþe la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 dupã urmãtorul program: Miercuri, 13:00 - 15:00 · ªef Dep. economic Mariana Matrica · ªef Dep. Producþie –

Cristian Ionicã Joi, 10:00 - 12:00 · Director General - Costel Avram · ªef Dep. Exploatare Florin Donisa · ªef Birou Juridic – Adriana Dãian Director General, Costel AVRAM

Petrila

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Vu l c a n

Lupeni

Noaptea

Noaptea

Dimineaþa

Dimineaþa

Ziua

Ziua

Seara

Seara

Cronica Vãii Jiului z Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? z Vrei sã te dezvolþi? z Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? z Vrei sã faci bani? zzz

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani zzz

Cronica Vãii Jiului

Telefon

Website: www.cronicavj.ro

0374.906.687 zzz

E-mail: cronicavj@gmail.com

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi!

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 11:00 În gura presei 11:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator

17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Rãfuialã dincolo de moarte 22:30 Un Show Pãcãtos

National TV 9:45 Baronii (r) 10:30 Teleshopping 11:00 Culoarea fericirii

12:00 Teleshopping 12:15 Vânãtorii de sclavi 13:45 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 15:00 Teleshopping 15:15 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 17:20 Condamnata 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Destine împlinite 20:15 Suflete pereche

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Serviþi, vã rog! 13:00 ªtirile Pro TV 13:30 O descoperire periculoasã 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Sunt spion 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 23:30 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 0:00 Sunt spion (r)

Prima TV 9:30 Râul 11:30 Teleshopping 11:45 Frumoasa Ceci 13:00 Teleshopping 13:30 NCIS: Anchetã militarã (r) 14:30 Teleshopping 15:00 Galileo 15:15 Focus Monden (r) 16:00 Iubiri secrete 17:00 Trãsniþii (r)

18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort

TVR 1 9:45 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-Lunã 10:30 Ora de business (r) 11:30 Dãnutz S.R.L. 12:30 Oameni care au schimbat Lumea 12:40 Zeul rãzboiului (r) 13:20 Zeul rãzboiului (r) 14:00 Telejurnal 14:45 Teleshopping 15:30 Rom european 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Latitudini 17:30 Oameni care au schimbat Lumea (r) 17:40 Zeul rãzboiului 18:20 Zeul rãzboiului 19:00 Ora de business 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Prim plan 22:10 Fata de miner 0:20 Ora de business (r)

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie:

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Scotland Yard e pe urmele lui

U

Stucuþ, printre cei mai cãutaþi infractori din Marea Britanie

n hunedorean se aflã pe lista celor mai cãutaþi interlopi din Marea Britanie. Este vorba despre Constantin Niþu, zis Stucuþ.

În total, sunt 17 strãini cãutaþi asiduu de autoritãþile britanice, iar printre ei, potrivit Daily Mirror, se aflã ºi doi români. Unul dintre ei este Constantin Niþu, în vârstã de 34 de ani, care a rãpit doi bãrbaþi în România, iar celãlalt este Vasile Vladu, în vârstã de 30 de ani, care apare ºi sub numele de Marius Cionca, acuzat de crimã. Constantin Niþu, este cunoscut sub numele de “Stucuþ” ºi este dat în urmãrire generalã în România. Bãrbatul era capul unei bande de temut ºi a fost condamnat la 11 ani ºi jumãtate de închisoare de magistraþii Tribunalului Hunedoara pentru tâlhãrie ºi

Pensionarii cer sã vinã prefectul

P

ensionarii din mineritul Vãii Jiului îl cheamã în Vale pe prefectul Sorin Vasilescu. Potrivit lui Ioan Hortopan, preºedintele Ligii Sindicatelor Pensionarilor Mineri din Valea

pentru comunitãþile locale ºi îi vor afarã de pe teritoriul britanic. Organizaþia independentã de combatere a criminalitãþii Crimestoppers ºi Scotland Yard au publicat o listã cu numele a 17 strãini cãutaþi pentru diverse infracþiuni, dintre care nouã sunt polonezi, iar restul provin din Albania, România, Lituania, Turcia, Ungaria ºi Letonia.

T

lipsire de libertate. Atunci când îi vor captura, autoritãþile britanice îi vor extrãda cãtre þãrile de origine, potrivit protocolului. Autoritãþile britanice spun cã fugarii strãini care se ascund pe teritoriul Marii Britanii reprezintã o ameninþare

Sute de dosare pe cap de magistrat

Î

ncã doi judecãtori - deficitul de posturi de la Judecãtoria Petroºani - ar mai degreva magistraþii de noianul de cauze. Anul 2012 a fost cel mai aglomerat an din ultimii ºapte.

eroare în Valea Jiului

Anul 2012 a fost cel mai greu an pentru instanþele de judecatã din judeþul Hunedoara, acestea fiind “Banda lui Stucuþ” a fost anihilata în extrem de aglomerate anul trecut anul 2005, când poliþiºtii de la Crimã Organizatã au realizat un flagrant în casa conform raportului de activitate prezentat de Tribunalul Hunedoara. unuia dintre membrii grupãrii interlope. Liderul clanului, Constantin Niþu, zis “Stucuþ”, a reuºit, totuºi, sã se sustragã arestãrii, fiind dat ºi acum în urmãrire naþionalã ºi internaþionalã. Gruparea era formatã din mai mulþi tineri din Valea Jiului, acuzaþi de trafic de persoane, rãpiri, ºantaj sau tâlhãrii. Car men COSMAN

Jiului, Sorin Vasilescu, prefectul de Hunedoara va veni miercuri sã ia pulsul în zonã. Asta pentru cã pensionarii vor sã îi cearã sprinijn în problemele ce au nevoie de reprezentantul Guvernului în teritoriu. Cei din Liga Pensiuonarilor Mineri Valea Jiului au declarat cã au în intenþie sã poate discuþii cu ministerele de resort, pentru a cere ca gratuitãþile lor sã ajungã pe cupoanele de pensie ºi, în plus, ei mai vor o indexare a punctului de pensie. Pânã atunci, însã, pensionarii s-ar putea alege mãcar cu mãrirea de 4 procente. Diana MITRACHE

68.632 a fost numãrul total al cauzelor, din care 45.937 au fost înregistrate pe rolul a ºase judecãtorii din Petroºani, Haþeg, Brad, Deva, Hunedoara ºi Orãºtie, iar 22.695 dintre cauze au fost înregistrate la Tribunalul Hunedoara, majoritatea pe rolul Secþiei a II-a civilã, de contencios administrativ ºi fiscal, unde încãrcãtura medie a fost de 1.116 cauze per judecãtor. Pe lângã creºterea numãrului de cauze în judeþ, instanþele se confruntã cu un deficit de judecãtori, în total existând 12 posturi vacante dintre care douã sunt la Judecãtoria Petroºani. Ileana FIRÞULESCU

Peste 20.000 de lei amenzi ale inspectorilor OPC la comercianþii din Piaþa Centralã Agroalimentarã Petroºani

A

menzi de peste 20.000 de lei ºi mãrfuri confiscate de alte câteva mii de lei reprezintã rezultatele unui control efectuat de inspectorii de la Protecþia consumatorului Hunedoara (CJPC) în colaborare cu ofiþerii de la Poliþia Petroºani în Piaþa Centralã Agroalimentarã. Potrivit reprezentanþilor CJPC controlul a vizat modul de respectare a legislaþiei din domeniul protecþiei consumatorilor, la comercializarea de alimente, produse textile, articole de încãlþãminte, produse cosmetice ºi electrocasnice ºi la prestarea de servicii de alimentaþie publicã. “Cu aceastã ocazie au fost verificaþi un numãr de 12 operatori economici. În urma acþiu-

nii de control, s-au constatat o serie de abateri de la legislaþia din domeniul protecþiei consumatorilor cum ar fi, carne refrigeratã nepreambalata, pentru care nu este indicatã/afiºata data durabilitãþii minimale; produse alimentare, la care nu este afiºat preþul de vânzare; produse alimentare din import, care nu sunt etichetate în limba romanã; produse textile din import, la care nu se indica compoziþia fibroasã prin etichetare; produse textile din import, care nu sunt etichetate în limba romanã; articole de încãlþãminte, pentru care nu este indicatã

compoziþia materialelor utilizate la producerea principalelor componente; produse cosmetice din import, care nu sunt etichetate în limba romanã; produse de folosinþa îndelungatã (electrocasnice), care nu sunt însoþite de certificate de garanþie ºi instrucþiuni de folosire, instalare, exploatare ºi întreþinere; respectiv unitãþi de

alimentaþie publicã, care nu respecta prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea ºi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”, a declaratã comisar ºef adjunct CJPC Daniel Dumitran. Pentru abaterile constatate organele de control au oprit de

la comercializare produse alimentare ºi nealimentare în valoare de 4.721 lei, au suspendat temporar activitatea unei unitãþi de alimentaþie publicã, pânã la remedierea deficienþelor ºi au aplicat un numãr de 10 amenzi contravenþionale, în valoare de 21.650 lei. Marius MITRACHE


4 Actualitate

O

rice râu care traverseazã centrul unui oraº din lumea asta e centrul de atracþie al zonei. Nu la fel se întâmplã ºi cu apa care trece prin centrul civic al municipiului Petroºani. Totul se petrece din vina celor ce locuiesc mai sus de centrul oraºului ºi care aruncã orice în albia apei, inclusiv îºi deverseazã latrinele. Nimeni nu a luat mãsuri vreodatã, pentru cã nimeni nu a fost prins în flagrant ºi atunci pe cine sã tragi la rãspundere? Cert este cã situaþia e recunoascutã

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Maleia – raiul gunoiului din Centrul Civic

ºi de cãtre cei care gestioneazã sistemul hidrotehnic la Vãii Jiului, iar Petroºaniul e cel mai poluat, tocmai de aceea, cei de la ape spun cã vor cere mai mult primãriei.

„Trebuie sã punem, mai multã presiune pe cei din Primãria Petroºani. Ei au compartimente de

mediu ºi ei trebuie sã facã ºi controale. Vom ajunge ºi la avertismente, pentru cã nu ºtim sã beneficiem de aceste cursuri de apã din oraº. În marile oraºe e altfel ºi, nu mai departe de Haþeg,lucrurile sunt

altfel ºi ne dau de gândit la maleia noastrã ºi nu numai. E vina celor care nu ºtiu sã preþuiascã apa”, spune Sorin Corici, ºeful Sistemului Hidrotehnic al Vãii Jiului. În viitorul apropiat sunt aºteptate amenzi. ªi la

Douã autoutilitare pentru câinii vagabonzi

sociaþia pentru Ocrotirea A Animalelor fãrã Stãpân

a achiziþionat douã autoutilitare în vederea prestãrii serviciilor ce fac obiectul de activitate al asociaþiei.

Ape poluate în Petroºani

S

patele pieþei din Petroºani este un adevãrat focar de infecþie ºi totul din vina celor care deverseazã gunoaie ce ajung pânã în albia râului ce traverseazã municipiul Petroºani. Responsabili de la Apele Române pornesc de marþi ofensiva, pentru cã zãpezile topite au scosl a ivealã dezastrul natural. Tone de gunoaie zac în albia apei ºi cei de la Apele Române spun cã pornesc de marþi ofensiva. Ei le cer celor din primãria Petroºani sã se implice, mai ales cã deºeurile ajung pânã în Gorj, de unde localnicii reclamã faptul cã sunt

sufocaþi de mizeriile din apã. „O sã instituim un control drastic la toate primãriile din zonã. Noi am mai fãcut asta ºi cu Grada de Mediu ºi, în zilele urmãtoare, chiar de marþi, colegii mei ,împreunã cu cei de la primãrie vor merge în teren ca sã le impunã sã ia mãsuri. Asta intrã în atribuþiunile primãriilor ºi ei sunt cei care pot lua mãsuri”, a declarat Sorin Corici, ºef Sistemul Hidrotehnic. Biroul de mediu din cadrul Primãriei Petroºani nu a dat de mult timp o amendã. Asta pentru cã, spun cei din administraþia localã, se merge pe ideea cã oamenii pot fi avertizaþi ºi atunci iau ºi mãsuri. Totuºi, deºeurile sufocã albia apelor ºi asta se vede ºi mai bine acum când s-au topit zãpezile. Asta pentru cã la piaþã toatã lumea aruncã la tomberon ºi chiar pe lângã tot ce nu se mai vinde ºi se stricã, ori chiar haine ºi alte bunuri, care se

plimbã pe Jiu pânã spre Târgu Jiu, în judeþul învecinat. Diana MITRACHE

Asociaþia a fost înfiinþatã anul trecut de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara, iar din aceastã fac parte mai multe administraþii locale din judeþ. Contractul în valoare de

primãrii ºi la cei dincasele aflate în amonte de centrul oraºului. Iar cuantumul lor le va goli buzunarele contravenienþilor ºi îi va face poate mai responsabili În viitorul apropiat sunt aºteptate amenzi. ªi la

80.644 de lei a fost câºtigat de Aurocar Serv, din Orãºtie. În Valea Jiului nu a fost demaratã la propriu marea acþiune de strângere a animalelor fãrã stãpân din cauzã cã aici nu au sosit autoturismele necesare pentru acest lucru. Problema câinilor maidanezi a intrat în atenþia Consiliului Judeþean Hunedoara, care va implica toate administraþiile locale în gestionarea cât mai eficientã a populaþiei canine din judeþ. În acest sens, va fi înfiinþatã o societate care sã se ocupe de aceastã problemã. Pentru a stopa fenomenul de înmulþire a câinilor fãrã stãpân, preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, Ioan

Cu riscul de a nu primi bani de la Guvern,

Primãria Petroºani nu mãreºte impozitele locale

dilii din Petroºani au stabilit cã o creºtere a taxelor E cu 16 procente este aproape de

nesuportat pentru populaþie, iar încasãrile, în loc sã creascã, ar putea sã se diminueze. În ºedinþa aleºilor locali din Petroºani de luna trecutã s-a con-

venit ca impozitele sã rãmânã la nivelul din anul 2012, iar o majorare, în ciuda presiunilor, este exclusã. Astfel, toþi locuitorii municipiului vor plãti aceleaºi dãri ca ºi anul tre-

primãrii ºi la cei din amonte de centrul oraºului. Iar cuantumul lor le va goli buzunarele contravenienþilor ºi îi va face poate mai responsabili. „Amenzile pot sã ajungã pânã la 350 de milioane delei vechi pentru primãrii. Persoanele fizice, însã,pot primi ºi ele cam 100 de milioane de lei vechi”, a mai adãugat Corici. Cei de la Ape spun cã vor verifica în zilele urmãtoare toate cursurile de apã din Valea Jiului ºoi vor da avertismente. Dacã nu se va þine cont de ele, vinovaþii vor fi, pânã la urmã, amendaþi. Diana MITRACHE

Mircea Moloþ, a propus o colaborare intre instituþia pe care o reprezintã ºi toate administraþiile locale din judeþ, astfel încât sã fie amenajate cinci centre în care maidanezii sã fie aduºi ºi hrãniþi. Serviciul va învesti în angajarea personalului medical, în adãposturi, maºini, dar ºi alte utilitãþi necesare desfãºurãrii activitãþilor de combatere a problemei maidanezilor de pe strãzi. În plus, pentru a se asigura cã are o evidentã cât mai corectã a câinilor din judeþ, Mircea Ioan Moloþ a afirmat cã îi va obliga ºi pe stãpânii patrupedelor sã le implanteze cipuri acestora. Monika BACIU

cut precizeazã Nicolae Taºcã, purtãtorul de cuvânt al municipalitãþii Petroºani. Edilii au luat în calcul, în momentul în care au decis sã nu indexeze taxele în raport cu inflaþia aºa cum cere Guvernul, ºi posibilitatea ca de la bugetul de stat sã nu primeascã bani pe 2013. Premierul Victor Ponta a ºi declarat luna trecutã cã “dacã nu se mãresc taxele, nici nu vin bani de la bugetul de stat”. Primãria Petroºani se bazeazã pe o sumã de circa 90 de milioane de lei provenitã din impozite ºi taxe locale, sumã ce stã la baza întocmirii bugetului local pentru acest an. Maximilian GÂNJU


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Primarul Ile îºi dã arama pe faþã

D

upã ce s-a vazut cu sacii în cãruþã, le-a întors spatele la toþi cei care l-au ajutat sã obþinã încã un mandat de primar. Dacã nu v-aþi prins este vorba despre primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, cel care, odatã ajuns primar, ºi-a început mandatul în cel mai josnic mod posibil. Marius MITRACHE Le-a întors miºeleºte spatele oamenilor din PSD, care au muncit pentru ca el sã aibã încã patru ani un loc cãlduþ de unde sã încaseze sume importante de bani. Ba, mai mult, celui mai înfocat susþinãtor al sãu, ºi aici vorbim de Angela Stoica, cãreia i-a înfipt cuþitul pe la spate, în semn de recunoºtinþã pentru sutele de ore pe care aceasta le-a petrecut pe stradã, pe la uºile oamenilor ori la sediul de partid, doar ca Ile sã ajungã primar. Dar, nu-i

aºa?, nicio faptã bunã nu rãmâne nepedepsitã, iar Ile a dat dovadã cã aceastã zicalã este cât se poate de autenticã. Pânã la urmã totul þine de caracterul omului, de onoare, iar în cazul primarului de la Vulcan, dupã cum se vede, aceste calitãþi nu existã. ªi, de frica Angelei Stoica, pentru csa nu cumva ea sã se reîntoarcã în PSD ºi sã poatã sã candideze la ºefia organizaþiei, Gheorghe Ile, în cârdãºie cu Marin Coltescu, ºi el un individ extrem de alunecos, vor sã urgenteze alegerile în organiza-

þie înainte ca Angelei Stoica sã îi expire suspendarea ºi sã se întoarcã în partid. Acest fapt ne-a fost sesizat la redacþie de mai mulþi membri PSD din Vulcan, care s-au cam sãturat de tupeul de mic dictator pe care Ile îl exprimã. “Noi l-am ales primar, iar el, în secunda urmãtoare, ne-a întors spatele ca sã nu îºi piardã din ochi interesele. La fiecare mandat ºi-a înzecit averea, ºi-a cumpãrat proprietãþi, ori ºi-a deschis noi farmacii. Am crezut în el, dar a ºtiut foarte bine sã mintã. Pe Angela Stoica, cea care l-a fãcut primar ºi în mandatul trecut ºi acum, în semn de mulþumire a fãcut tot ce i-a stat în putinþã sã o distrugã”, ne-au declarat, deocamdatã sub protecþia anonimatului, câþiva membri ai PSD Vulcan.

Aceºti oameni s-au sãturat sã mai înghitã minciunile lui Ile ºi vor ca la alegeri sã-i dea o lecþie ºi sã o aleagã pe Angela Stoica preºedinte al Organizaþiei PSD Vulcan. Oamenii din Vulcan au început sã îl arate pe Ile cu degetul ºi, dupã ce a demonstrat, încã o datã, cã nu are cuvânt, în faþa omului de afaceri american, care din banii proprii a modernizat scheletul unui bloc din Dallas, ce era ruºinea întregii Vãi a Jiului, iar în contrapartidã primarul trebuia sã îi concesioneze o suprafaþã de teren din faþa blocului pentru locuri de parcare. Blocul e gata, dar parcarea nu... De ce? Pentru cã Ile nu ºi-a respectat înþelegerea! Este, nu-i aºa? un semnal extrem de ”pozitiv” pe care primarul Ile îl aratã tuturor oamenilor de afaceri care ar dori sã vinã sã investeascã în Vulcan.

Nu în ultimul rând, oamenii de la Vulcan ne-au sesizat o serie de fapte ale primarului Gheorghe Ile, care ar putea avea ºi aspecte de naturã penalã, ce au legãturã cu modul de repartizare a unor locuinþe, ori cu contracte date unor apropiaþi/apropiate, (aici ni s-a sugerat sã vedem câþi bani publici i-au intrat în firmele pe care le are,

cicã vreo trei la numãr, doamnei Felicia Portase... ºi pe ce), angajãri pe criterii de cumetrii, ori achiziþii de spaþii de la societatea Almaserv aflatã în insolvenþã. Dar despre toate astea într-o ediþie viitoare! Þineþi aproape!.

Acuzaþii de delapidare la Primãria Aninoasa

Ilie Botgros a fost turnat de Nicolae Dunca

D

in cea mai sãracã localitate a Vãii Jiului, Aninoasa, se ridicã cea mai gravã acuzaþie, respectiv cea de delapidare de fonduri. Vizat este fostul primar al oraºului, Ilie Botgros, care a stat la cârma urbei nu mai puþin de 20 de ani. Reprezentanþii Parchetul Petroºani au confirmat cã existã o sesizare în acest sens. Luiza ANDRONACHE “În data de 31 ianuarie 2013, primarul Oraºului Aninoasa a depus la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Petroºani o plângere penalã, fãcând ca obiect infracþiunea de delapidare. Aceasta va fi

trimisã la Poliþia Aninoasa pentru efectuarea de cercetãri. În plângere, da, se face referire la o anumitã persoanã ”, a declarat Dumitru Ilinca, purtãtor de cuvânt la Parchetul Petroºani. Actualul edil, Nicolae Dunca, recunoaºte faptul cã el a sesizat

Parchetul. Ba mai mult, mai spune cã s-a chinuit un timp cu angajaþii din primãrie, din subordinea sa, pânã când a obþinut datele financiare. Într-un final, a trebuie sã facã o solicitare în scris cãtre contabilii instituþiei pentru

a fi luat în seamã. “ În timpul campaniei electorale ºi chiar ºi dupã campanie, am auzit tot felul de zvonuri cã s-ar fi sustras anumite sume de bani din primãrie. Dupã ce am ajuns primar, am fãcut verificãri, mai cu greu, însã, pentru cã nu prea am obþinut informaþiile solicitate. Dar, într-un final, am solicitat Compartimentului de Contabilitate sã-mi dea situaþia pe ultimii doi ani, dacã sunt diferenþe între încasãri ºi depuneri. Am constat aceste diferenþe ºi am sesizat organele competente despre acest fapt. Sunt bani care lipsesc din casierie ”, a declarat Nicolae Dunca, pri-

marul Oraºului Aninoasa. Însã, dacã cu procurorii a fost mai deschis, primarul Dunca cu presa pare cã are o jenã. Conform declaraþiilor purtãtorului de cuvânt al parchetului, Dumitru Ilinca, plângerea s-a fãcut cu nominalizarea unei persoane, fãrã a se menþiona oficial, care, deºi surse de încredere ne confirmã cã este vorba de Ilie Botgros. Dar, primarul Dunca nu recunoaºte cã a numit pe

Trei tone de material antiderapant pe drumurile hunedorene

C

hiar dacã vremea s-a încãlzit considerabil, iar ninsorile sunt mai mult o amintire, drumarii sunt totuºi la datorie. Carmen COSMAN

Potrivit Companiei Naþionale de

Autostrãzi ºi Drumuri naþionale, în urma precipitaþiilor cãzute, în judeþul Hunedoara a fost nevoie de intervenþia unui autoutilaj ºi, totodatã, s-au rãspândit 3 tone material antidera-

cineva. “Am sesizat Parchetul, dar nu am dat persoane, iar acum urmeazã sã se facã cercetarea. Dacã se vor gãsi persoane vinovate, atunci sã rãspundã. Sau, cine ºtie, s-ar putea sã fie o informaþie greºitã”, a mai spus Dunca. Fostul primar Ilie Botgros a fost contactat pentru a-ºi exprima punctul de vedere, însã acesta a refuzat sã o facã.

pant pe DN 74. Potrivit celui mai recent raport, în Hunedoara încã mai sunt drumuri cu porþiuni de zãpadã care pot pune probleme ºoferilor aflaþi în trafic. Astfel, DN 7A km 91+000 100+000, Obârºia Lotrului (HD), este umed cu porþiuni de

zãpadã de aproximativ un centimetru. De asemenea, pe DN 66A în zona Câmpul lui Neag este zãpadã de circa un centimetru, la fel ca ºi pe DN 74 km 4+400 - 29+000, Brad - Buceº Vulcan, care este umed cu zãpadã îmbibatã.


6 Actualitate

Slalom printre A “rãhãþei” zãpezii a adus la suprafaþã, T opirea pe trotuare ºi zone verzi, o multitu-

dine de “resturi” animaliere. Mai exact de rãhãþei lãsaþi în urmã de patrupedele cu sau fãrã stãpân, campioni la acest capitol fiind cãþeii.

COLÞUL LUI DENIS

Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Dacã maidanezii ar fi mai greu de acuzat ºi blamat cã nu curãþã resturile lãsate în urmã prin partea dorsalã a corpului, în schimb, proprietarii de animale de companie ar avea mai multe variante de a nu lãsa în bãtaia vântului urmele trecerii prin naturã a cãþeilor proprietate personalã. “O mãturice, un fãraº ºi un set de pungi de plastic (ce se pot ataºa la zgardã) costã doar câþiva lei ºi ar rezolva problema. Respectiv, am scãpa cu toþii de covorul de fecale care troneazã în prezent pe trotuarele ºi zonele verzi din localitate. Din pãcate ºi nisipul din locurile de joacã ale copiilor din parcuri este plin de astfel de resturi iar micuþii riscã sã contracteze unele boli”, a spus Roxana Iordache, medic veterinar. Pânã în prezent, singurii care s-au interesat de achiziþionarea unor “ustensile” pentru îndepãrtarea “resturilor” animaliere au fost doar românii care domiciliazã în strãinãtate. “Aceºtia, când sosesc acasã, vin sã se intereseze de pungi necesare colectãrii resturilor animaliere pentru cã legislaþia din þãrile în care domiciliazã îi obligã sã pãstreze curãþenia în zonele în care îºi scot animalele la plimbare. Nu avem însã ce le oferi pentru cã, þinând cont de fap-

tul cã numãrul de cereri este prea mic, nu facem comenzi pentru astfel de produse”, a mai precizat Roxana Iordache. În ceea ce-i priveºte pe autohtoni, aceºtia nici mãcar nu se gândesc sã procure mãturici, fãraºe ºi pungi pentru adunarea “rãhãþeilor”. Nu de alta, dar, în România nimeni nu te poate obliga sã faci curat în urma ta. “Cunosc foarte mulþi proprietari de animale dar niciunul nu a venit, mãcar sã se intereseze, cel puþin de pungile necesare strângerii resturilor lãsate de cãþei”, a mai spus medicul veterinar. Prin urmare, pânã ce civilizaþia va coborî ºi pe plaiurile mioritice va mai trece ceva vreme. Pânã atunci, iubitori de animale sau, cu toþii vor inhala sporii rezultaþi din resturile uscate ºi purtate de vânt de colo – colo. Plus faptul cã în ultimele zile, cu toþii, au fost nevoiþi sã slalomeze printre deluºoarele lãsate în urmã de cãtre cei mai buni prieteni ai omului. Mir cea NISTOR NISTOR

lba-neagra cu spitalele României. Acum doi ani, la nivel naþional au fost închise 67 de spitale. Pe lista neagrã a Ministerului Sãnãtãþii de la acea vrme s-a regãsit ºi Spitalul de Boli Cronice din Petrila.

Unitatea medicalã din estul Vãii Jiului ºi-a închis porþile dupã îndelungi încercãri eºuate de menþinere a acestuia. Acum, la doi ani dupã acel episod îndelung dezbãtut, ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, a declarat cã spitalele se pot redeschide, însã dupã analize strategice. “Pe baza strategiei pe care ne-o va prezenta fiecare judeþ în parte vom ºti ce investiþii au rãmas neterminate ºi, în funcþie de strategie, ce investiþii trebuie continuate, ce investiþii trebuie închise ºi abandonate. Sã vedem la spitalele închise care sunt spitalele

Spitalul Vulcan a fost luat cu asalt de pacienþii cu viroze

S

pitalul Municipal Vulcan a fost luat cu asalt în luna care a trecut de pacienþii cu viroze respiratorii ºi alte afecþiuni de sezon. Aceastã unitate spitaliceascã s-a confruntat cu un val mare de internãri,

Spitalele româneºti, minge la fileul Ministerului Sãnãtãþii

Redeschiderea Spitalului de Boli Cronice din Petrila, pe masa ministrului care trebuie deschise, dacã se deschid, cu ce specialitãþi, cu ce numãr de paturi, cu ce numãr de medici. N-aº vrea sã facem o decizie de deschidere la fel de stupidã cum a fost cea de închidere,

cu mult peste norma ºi capacitatea uzualã a secþiilor de aici. “Avem secþii care nu sunt la nici un alt spital din zonã, adicã infecto-contagioase, HIV, TBC ºi sigur, adresabilitatea a fost mult mai mare. ªi acum, în sãptãmâna care a trecut, am avut ºi câte doi pacienþi în pat, pentru cã ºi celelalte spitale care au avut stãri gripale, stãri febrile, viroze respiratorii mai complicate, tot la noi la spital au trimis pacienþii. Pe Interne, pe Pediatrie, pe

adicã fãrã niciun discernãmânt, fãrã nicio evaluare. Vreau ca decizia de eventualã deschidere sau de reaºezare a sistemului spitalicesc sã fie luatã în baza strategiei menþionate. Când vom avea

strategiile gata - eu sper sã fie gata pânã la sfârºitul semestrului I, ca sã aibã timp toatã lumea sã le facã cu responsabilitate -, în semestrul II facem strategia naþionalã. Venim în Parlament, o aprobãm ºi, pe baza ei, orice guvern vine ºi pleacã trebuie sã-ºi facã datoria pentru sistemul sanitar românesc”, a afirmat ministrul Sãnãtãþii.

R

edeschiderea spitalului din Petrila, pe masa ministerului

O comisie a Ministerului Sãnãtãþii se va deplasa în Valea Jiului pentru a evalua situaþia vizavi de fostul Spital de Boli Cronice din Petrila. Mãsura vine dupã ce primarul localitãþii, Ilie Pãducel a bãtut drumurile la Bucureºti pentru a-i convinge pe cei din minister cã redeschiderea unitãþii medicale este absolut necesarã pentru comunitate. Monika BACIU

Încuiate sunt cãile spre sãnãtate!

F

iecare cu grija lui pentru sãnãtate! Unii au mai multã, alþii mai puþinã, dar ce ne facem cu cei care nu prea ºtiu unde s-o þinã. ªi aici ne referim la cheia de la cutia cu medicamente. Infecþioase ºi chiar ºi la Obstetricã-Ginecologie au venit gravide cu stãri gripale care au fost internate ºi izolate, pentru a nu periclita ºi sarcina. Deci, cam toate secþiile au fost supra aglomerate în aceastã perioadã. Am depãºit numãrul de externãri cu

vreo 90-100 de pacienþi în plus”, a declarat Mariana Mateescu, manager Spitalul Municipal Vulcan. De fapt, acesta este ºi unul din motivele pentru care Spitalul înregistreazã printre cele mai mari datorii din judeþ. În cazul unei adresabilitãþi crescute, implicit cheltuielile sunt mai mari, deºi Casa de Asigurãri de Sãnãtate deconteazã sumele pentru un numãr mai mic de paturi decât cel existent în realitate. Diferenþa neacoperitã este de 15-20 de paturi. Luiza ANDRONACHE

Într-o instituþie publicã, la Petroºani, am gãsit ºi trusa de prim ajutor. Nimic rãu, ba chiar de bun augur ideea ºefului care a pus-o la loc de cinste, pe un

perete exterior al birourilor. Aºa ca sã aibã loc toatã lumea ºi sã poatã sã o ºi foloseascã la necaz. ªi, probabil, tot pentru toatã lumea e ºi cheia, frumos aninatã în cui ºi însoþitã de mesajul pe care oricine îl poate descifra. Ne întrebãm atunci, de ce mai e nevoie de lacãt, dacã cheia e lângã lãcaþelul închis. Numai aºa, pentru un exerciþiu de pricepere? Deci, încurcate sunt cãile fericirii, când te doare capul! Diana MITRACHE

Administraþia de la Lupeni contestã raportul Curþii de Conturi

M

unicipalitatea Lupeni prin administratorul public, Gabriel Lungu, este decisã sã conteste raportul Curþii de Conturi dacã la finalizare rãmân aceleaºi concluzii privind acordarea ajutoarelor. Curtea de Conturi susþine într-un raport de control cã municipalitatea Lupeni a acordat din 2010 ºi pânã în iunie 2012, peste 4000 de ajutoare unor localnici fãrã a avea ºi documentele care sã ateste cã banii acordaþi au fost cheltuiþi în scopul solicitat. Cel mai mare prejudiciu adus bugetului local, aratã raportul de control al Curþii de Conturi, a fost cauzat de acordarea în cursul anilor 2010, 2011 ºi în perioada ianuarie - iunie 2012 a 4375 de ajutoare de urgenþã pentru situaþii medicale privind

tratamente ºi investigaþii în clinici de specialitate. Valoarea acestor ajutoare ºi cu care s/a prejudiciat bugetul a fost 1.852 mii lei.Totodatã, raportul CC Hunedoara aratã cã administraþia din Lupeni a decontat ilegal, pentru executarea unor lucrãri de investiþii, câte un spor de 22% la cheltuielile directe stabilite conform devizului de lucrãri pentru materiale ºi utilaje precum ºi o cotã de aprovizionare pentru materiale de 18% - 20%. Alte deconturi ilegale vizeazã « facturi pentru care nu existã anexate documente justificative cu privire la serviciile prestate (facilitare publicã ºi sondarea opiniei publice, servicii de publicitate ºi pentru informarea cetãþenilor, susþinerea pe postul de radio a campaniei publicitare, producþia spoturilor ºi achiziþiilor publicitare, servicii privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã) ».

Administratorul public, Gabriel Lungu explicã faptul cã toate ajutoarele au fost acordate în baza legii ºi pe baza unor criterii bine stabilite. Dã ºi un exemplu de acordarea unor ajutoare de urgenþã cum ar fi minerilor disponibilizaþi ori angajaþilor Oltchim ºi pentru care nu s-a cerut nici un document prin care sã se poatã stabili cã beneficiarii erau în dificultate.

„Ajutoarele de urgenþã se acordã în baza unei HCL ºi legea spune cã se pot acorda ajutoare de urgenþã în situaþii de calamitate dar ºi la nivel local de primar, dacã are la bazã o hotãrâre a Consiliului local prin care sunt stabilite criteriile. (…) Ajutoarele de urgenþã se acordau pentru probleme medicale, pentru medicamente ori pentru deplasarea la clinici în alte judeþe.

Pentru ca omul sã primeascã banii, el depunea un vraf de documente cum ar fi acte de identitate, copie dupã contractul de locuinþa ºi documente justificative cu problemele medicale, certificate de handicap, ieºiri din spital etc. Aduceau ºi trimiterea la clinica respectivã unde trebuia sã meargã, cã era la Cluj, la Timiºoara ºi în baza acestor acte noi îi dãdeam acel ajutor. Au venit acum cei de la Curtea de Conturi ºi i-a trãsnit unuia prin cap, cã nu e ºi bonul de la medicamente. Acest lucru de a cere bon înainte de a primi banii e hilar. Tocmai, pentru cã nu aveau bani pentru a-ºi lua medicamentele, oameni veneau sã cearã ajutorul. I-am vãzut pe foarte mulþi dintre cei care au primit ajutoarele acestea în audienþe ºi erau oameni cu handicap, bolnavi de cancer, sãraci”, a declarat Gabriel Lungu. Maximilian GÂNJU


6 Actualitate

Slalom printre A “rãhãþei” zãpezii a adus la suprafaþã, T opirea pe trotuare ºi zone verzi, o multitu-

dine de “resturi” animaliere. Mai exact de rãhãþei lãsaþi în urmã de patrupedele cu sau fãrã stãpân, campioni la acest capitol fiind cãþeii.

COLÞUL LUI DENIS

Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Dacã maidanezii ar fi mai greu de acuzat ºi blamat cã nu curãþã resturile lãsate în urmã prin partea dorsalã a corpului, în schimb, proprietarii de animale de companie ar avea mai multe variante de a nu lãsa în bãtaia vântului urmele trecerii prin naturã a cãþeilor proprietate personalã. “O mãturice, un fãraº ºi un set de pungi de plastic (ce se pot ataºa la zgardã) costã doar câþiva lei ºi ar rezolva problema. Respectiv, am scãpa cu toþii de covorul de fecale care troneazã în prezent pe trotuarele ºi zonele verzi din localitate. Din pãcate ºi nisipul din locurile de joacã ale copiilor din parcuri este plin de astfel de resturi iar micuþii riscã sã contracteze unele boli”, a spus Roxana Iordache, medic veterinar. Pânã în prezent, singurii care s-au interesat de achiziþionarea unor “ustensile” pentru îndepãrtarea “resturilor” animaliere au fost doar românii care domiciliazã în strãinãtate. “Aceºtia, când sosesc acasã, vin sã se intereseze de pungi necesare colectãrii resturilor animaliere pentru cã legislaþia din þãrile în care domiciliazã îi obligã sã pãstreze curãþenia în zonele în care îºi scot animalele la plimbare. Nu avem însã ce le oferi pentru cã, þinând cont de fap-

tul cã numãrul de cereri este prea mic, nu facem comenzi pentru astfel de produse”, a mai precizat Roxana Iordache. În ceea ce-i priveºte pe autohtoni, aceºtia nici mãcar nu se gândesc sã procure mãturici, fãraºe ºi pungi pentru adunarea “rãhãþeilor”. Nu de alta, dar, în România nimeni nu te poate obliga sã faci curat în urma ta. “Cunosc foarte mulþi proprietari de animale dar niciunul nu a venit, mãcar sã se intereseze, cel puþin de pungile necesare strângerii resturilor lãsate de cãþei”, a mai spus medicul veterinar. Prin urmare, pânã ce civilizaþia va coborî ºi pe plaiurile mioritice va mai trece ceva vreme. Pânã atunci, iubitori de animale sau, cu toþii vor inhala sporii rezultaþi din resturile uscate ºi purtate de vânt de colo – colo. Plus faptul cã în ultimele zile, cu toþii, au fost nevoiþi sã slalomeze printre deluºoarele lãsate în urmã de cãtre cei mai buni prieteni ai omului. Mir cea NISTOR NISTOR

lba-neagra cu spitalele României. Acum doi ani, la nivel naþional au fost închise 67 de spitale. Pe lista neagrã a Ministerului Sãnãtãþii de la acea vrme s-a regãsit ºi Spitalul de Boli Cronice din Petrila.

Unitatea medicalã din estul Vãii Jiului ºi-a închis porþile dupã îndelungi încercãri eºuate de menþinere a acestuia. Acum, la doi ani dupã acel episod îndelung dezbãtut, ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, a declarat cã spitalele se pot redeschide, însã dupã analize strategice. “Pe baza strategiei pe care ne-o va prezenta fiecare judeþ în parte vom ºti ce investiþii au rãmas neterminate ºi, în funcþie de strategie, ce investiþii trebuie continuate, ce investiþii trebuie închise ºi abandonate. Sã vedem la spitalele închise care sunt spitalele

Spitalul Vulcan a fost luat cu asalt de pacienþii cu viroze

S

pitalul Municipal Vulcan a fost luat cu asalt în luna care a trecut de pacienþii cu viroze respiratorii ºi alte afecþiuni de sezon. Aceastã unitate spitaliceascã s-a confruntat cu un val mare de internãri,

Spitalele româneºti, minge la fileul Ministerului Sãnãtãþii

Redeschiderea Spitalului de Boli Cronice din Petrila, pe masa ministrului care trebuie deschise, dacã se deschid, cu ce specialitãþi, cu ce numãr de paturi, cu ce numãr de medici. N-aº vrea sã facem o decizie de deschidere la fel de stupidã cum a fost cea de închidere,

cu mult peste norma ºi capacitatea uzualã a secþiilor de aici. “Avem secþii care nu sunt la nici un alt spital din zonã, adicã infecto-contagioase, HIV, TBC ºi sigur, adresabilitatea a fost mult mai mare. ªi acum, în sãptãmâna care a trecut, am avut ºi câte doi pacienþi în pat, pentru cã ºi celelalte spitale care au avut stãri gripale, stãri febrile, viroze respiratorii mai complicate, tot la noi la spital au trimis pacienþii. Pe Interne, pe Pediatrie, pe

adicã fãrã niciun discernãmânt, fãrã nicio evaluare. Vreau ca decizia de eventualã deschidere sau de reaºezare a sistemului spitalicesc sã fie luatã în baza strategiei menþionate. Când vom avea

strategiile gata - eu sper sã fie gata pânã la sfârºitul semestrului I, ca sã aibã timp toatã lumea sã le facã cu responsabilitate -, în semestrul II facem strategia naþionalã. Venim în Parlament, o aprobãm ºi, pe baza ei, orice guvern vine ºi pleacã trebuie sã-ºi facã datoria pentru sistemul sanitar românesc”, a afirmat ministrul Sãnãtãþii.

R

edeschiderea spitalului din Petrila, pe masa ministerului

O comisie a Ministerului Sãnãtãþii se va deplasa în Valea Jiului pentru a evalua situaþia vizavi de fostul Spital de Boli Cronice din Petrila. Mãsura vine dupã ce primarul localitãþii, Ilie Pãducel a bãtut drumurile la Bucureºti pentru a-i convinge pe cei din minister cã redeschiderea unitãþii medicale este absolut necesarã pentru comunitate. Monika BACIU

Încuiate sunt cãile spre sãnãtate!

F

iecare cu grija lui pentru sãnãtate! Unii au mai multã, alþii mai puþinã, dar ce ne facem cu cei care nu prea ºtiu unde s-o þinã. ªi aici ne referim la cheia de la cutia cu medicamente. Infecþioase ºi chiar ºi la Obstetricã-Ginecologie au venit gravide cu stãri gripale care au fost internate ºi izolate, pentru a nu periclita ºi sarcina. Deci, cam toate secþiile au fost supra aglomerate în aceastã perioadã. Am depãºit numãrul de externãri cu

vreo 90-100 de pacienþi în plus”, a declarat Mariana Mateescu, manager Spitalul Municipal Vulcan. De fapt, acesta este ºi unul din motivele pentru care Spitalul înregistreazã printre cele mai mari datorii din judeþ. În cazul unei adresabilitãþi crescute, implicit cheltuielile sunt mai mari, deºi Casa de Asigurãri de Sãnãtate deconteazã sumele pentru un numãr mai mic de paturi decât cel existent în realitate. Diferenþa neacoperitã este de 15-20 de paturi. Luiza ANDRONACHE

Într-o instituþie publicã, la Petroºani, am gãsit ºi trusa de prim ajutor. Nimic rãu, ba chiar de bun augur ideea ºefului care a pus-o la loc de cinste, pe un

perete exterior al birourilor. Aºa ca sã aibã loc toatã lumea ºi sã poatã sã o ºi foloseascã la necaz. ªi, probabil, tot pentru toatã lumea e ºi cheia, frumos aninatã în cui ºi însoþitã de mesajul pe care oricine îl poate descifra. Ne întrebãm atunci, de ce mai e nevoie de lacãt, dacã cheia e lângã lãcaþelul închis. Numai aºa, pentru un exerciþiu de pricepere? Deci, încurcate sunt cãile fericirii, când te doare capul! Diana MITRACHE

Administraþia de la Lupeni contestã raportul Curþii de Conturi

M

unicipalitatea Lupeni prin administratorul public, Gabriel Lungu, este decisã sã conteste raportul Curþii de Conturi dacã la finalizare rãmân aceleaºi concluzii privind acordarea ajutoarelor. Curtea de Conturi susþine într-un raport de control cã municipalitatea Lupeni a acordat din 2010 ºi pânã în iunie 2012, peste 4000 de ajutoare unor localnici fãrã a avea ºi documentele care sã ateste cã banii acordaþi au fost cheltuiþi în scopul solicitat. Cel mai mare prejudiciu adus bugetului local, aratã raportul de control al Curþii de Conturi, a fost cauzat de acordarea în cursul anilor 2010, 2011 ºi în perioada ianuarie - iunie 2012 a 4375 de ajutoare de urgenþã pentru situaþii medicale privind

tratamente ºi investigaþii în clinici de specialitate. Valoarea acestor ajutoare ºi cu care s/a prejudiciat bugetul a fost 1.852 mii lei.Totodatã, raportul CC Hunedoara aratã cã administraþia din Lupeni a decontat ilegal, pentru executarea unor lucrãri de investiþii, câte un spor de 22% la cheltuielile directe stabilite conform devizului de lucrãri pentru materiale ºi utilaje precum ºi o cotã de aprovizionare pentru materiale de 18% - 20%. Alte deconturi ilegale vizeazã « facturi pentru care nu existã anexate documente justificative cu privire la serviciile prestate (facilitare publicã ºi sondarea opiniei publice, servicii de publicitate ºi pentru informarea cetãþenilor, susþinerea pe postul de radio a campaniei publicitare, producþia spoturilor ºi achiziþiilor publicitare, servicii privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã) ».

Administratorul public, Gabriel Lungu explicã faptul cã toate ajutoarele au fost acordate în baza legii ºi pe baza unor criterii bine stabilite. Dã ºi un exemplu de acordarea unor ajutoare de urgenþã cum ar fi minerilor disponibilizaþi ori angajaþilor Oltchim ºi pentru care nu s-a cerut nici un document prin care sã se poatã stabili cã beneficiarii erau în dificultate.

„Ajutoarele de urgenþã se acordã în baza unei HCL ºi legea spune cã se pot acorda ajutoare de urgenþã în situaþii de calamitate dar ºi la nivel local de primar, dacã are la bazã o hotãrâre a Consiliului local prin care sunt stabilite criteriile. (…) Ajutoarele de urgenþã se acordau pentru probleme medicale, pentru medicamente ori pentru deplasarea la clinici în alte judeþe.

Pentru ca omul sã primeascã banii, el depunea un vraf de documente cum ar fi acte de identitate, copie dupã contractul de locuinþa ºi documente justificative cu problemele medicale, certificate de handicap, ieºiri din spital etc. Aduceau ºi trimiterea la clinica respectivã unde trebuia sã meargã, cã era la Cluj, la Timiºoara ºi în baza acestor acte noi îi dãdeam acel ajutor. Au venit acum cei de la Curtea de Conturi ºi i-a trãsnit unuia prin cap, cã nu e ºi bonul de la medicamente. Acest lucru de a cere bon înainte de a primi banii e hilar. Tocmai, pentru cã nu aveau bani pentru a-ºi lua medicamentele, oameni veneau sã cearã ajutorul. I-am vãzut pe foarte mulþi dintre cei care au primit ajutoarele acestea în audienþe ºi erau oameni cu handicap, bolnavi de cancer, sãraci”, a declarat Gabriel Lungu. Maximilian GÂNJU


8 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Îmbârligã-i drace, doar Complexul sã iese!! n timp ce senatorii de Valea Jiului, ÎCosmin Haralambie Vochiþoiu - PPDD ºi Nicula – PSD, se ceartã pe ”uite Complexul, nu e Complexul”, FMI-ul ºi timpul lucreazã împotrivã… Ileana FIRÞULESCU Grea, foarte grea, chiar chinuitoare naºterea Complexului Energetic Hunedoara, deºi cei ce îl moºesc au pornit la drum plini de elen, cu luni în urmã. Nici nu s-a înfiinþat, adicã nici nu a preluat minele viabile ºi Complexul trebuie privatizat sau bãgat în insolvenþã. Pe aceastã temã senatorii din Valea Jiului, Haralambie Vochiþoiu ºi Cosmin Nicula, se contreazã. Unul atrage atenþia, altul zice cã primul nu se pricepe, iar documentul zice ºi el cã-i pericol. Nu chiar în douã sãptãmâni vine nenorocirea, cum zice Vochiþoiu, dar în vreo douã luni, da – zice documentul. „Nu se poate sã lase pe drumuri 5.000 de salariaþi. Guvernanþii spun cã dacã în douã sãptãmâni nu se gãseºte cumpãrãtor pentru Complexul Energetic Hunedoara, atunci, acesta va intra în insolvenþã. Adicã, abia am înfiinþat acest complex ºi

acum, ce face guvernul Ponta, îl închide? ” - a declarat liderul PP-DD din Senatul României, Haralambie Vochiþoiu, senator de Valea Jiului. „Insist ca aceia care nu înþeleg despre anumite subiecte, sã nu-ºi mai dea cu pãrerea. Sã lase

lucrurile sã se deruleze aºa cum a fost stabilit, aºa cum s-a negociat cu FMI. Vreau sã vã spun cã ºi presa face mult rãu în sensul ãsta” - a declarat preºedintele Comisiei de buget-finanþe a Senatului,

Cosmin Nicula, senator PSD de Valea Jiului, la Mondo FM. Cei care pretind cã ”înþeleg” subiectul susþin cã se doreºte declararea acestui complex obiectiv strategic, de acolo ºi iritarea senatorului Nicula. Aºa o fi, dar nimeni nu ºtie deocamdatã ce ºi cum, de acolo ºi speculaþiile. Cert este cã parte din angajamentele guvernului faþã de FMI sunt clare, conform documentului dat publicitãþii ºi care aratã negru pe alb cã îngrijorarea cu privire la Complexul Energetic Hunedoara este întemeiatã… Guvernul s-a angajat faþã de Fondul Monetar Internaþional sã respecte precondiþiile asumate pânã în iunie, în caz contrar, acordul va expira ºi nu va mai exista niciun fel de înþelegere între Fond ºi România. Printre cele mai importante puncte ale înþelegerii se regãsesc listarea unor pachete de acþiuni din companiile de stat ºi instalarea unor manageri privaþi, precum ºi privatizarea unor companii din energie.

Ce þi-e ºi cu sportivii!

”Decât sã câºtig cu un prost în echipã, prefer sã pierd cu un deºtept alãturi”

I

atã detaliile câtorva dintre cele mai importante angajamente ale Guvernului: • Guvernul va lista 15% din acþiunile Romgaz pânã la sfârºitul lunii octombrie, cu o întârziere de ºapte luni faþã de termenul asumat iniþial, ºi încã 10% din acþiunile Hidroelectrica imediat ce compania iese din insolvenþã; • La Romgaz ºi Hidroelectrica vor fi instalaþi manageri privaþi pânã la sfârºitul lunii martie; • Complexul energetic Oltenia va fi vândut unui investitor strategic dupã ce, într-o primã fazã, un pachet de 15% din acþiuni va fi listat pe Bursã pânã la sfârºitul lunii octombrie; • Decizia de privatizare a Complexului energetic Hunedoara va fi adoptatã pânã la finalul lunii februarie, iar în martie va fi angajat un consultant care sã asigure vânzarea companiei imediat dupã preluarea activelor viabile de la CN a Huilei; dacã nu va exista niciun investitor interesat, CE Hunedoara va intra în insolvenþã; • Participaþia majoritarã deþinutã de stat la filiale Electrica va fi cedatã pânã la sfârºitul lunii noiembrie.

”S

Pentru aceastã operaþiune, Guvernul va angaja un consultant pânã la finalul lunii aprilie; • “Lichidarea” Termoelectrica ºi CN a Huilei, în perioada imediat urmãtoare, companii ale cãror active viabile sunt transferate, conform înþelegerilor anterioare cu Fondul, cãtre alte societãþi; • Manageri privaþi la CFR Marfã ºi CFR Cãlãtori (pânã la sfârºitul lunii februarie) ºi la CFR Telecom, CFR Electrificare ºi Metrorex (pânã la sfârºitul lunii martie); • Pentru fuziunea dintre RADET ºi Elcen va fi angajat un consultant care sã evalueze în ce mãsurã aceastã operaþiune va conduce la o mai bunã performanþã operaþionalã; • Guvernul s-a angajat în negocierile cu FMI sã publice anunþul de privatizare a CFR Marfã în luna martie a acestui an ºi sã semneze contractul de vânzare a unui pachet

Primarii au ieºit din ADI

Intrã apropiaþii ori membri ai familiei

R

esponsabili din primãrie, oameni de încredere ori chiar membri ai familiei. Aceºtia sunt oamenii care îi vor înlocui pe primari în Asociaþiile de Dezvoltare Intercomunitarã, din care fãceau parte dar despre care ANI a stabilit cã sunt incompatibile cu statutul de edil – ºef. Carmen COSMAN De frica mãsurilor pe care le-ar putea lua Agenþia Naþionalã de Integritate pe motiv de incompatibilitate, edilii din Valea Jiului ºi-au desemnat deja succesorii în Asociaþiile de dezvoltare Intercomunitarã din care fãceau parte. Vorbim despre persoane diferite, câte una pentru fiecare ADI, ori despre acelaºi responsabil care sã nu se afle, la rândul sãu, în stare de

Actualitate 9

incompatibilitate. „Primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob Ridzi, a cerut înlocuirea sa din toate asociaþiile de dezvoltare intercomunitarã din care fãcea parte, iar consiliul Local a fost de acord ca acesta sã fie înlocuit cu administratorul public, Marian Popescu”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Primãriei Petroºani, Nicolae Taºcã. La Petrila, în schimb, primarul Ilie Pãducel, cu girul consilierilor locali au numit persoane diferite în cele trei ADI din care fãcea parte. Astfel, în ADI Apã succesorul lui Pãducel este purtãtorul de cuvânt al instituþiei, Mihaela Lang. În ADI Termoficare, locul primarului l-a luat Nicolae Dreghiciu, în timp ce în ADI Deºeuri oraºul Petrila

majoritar de acþiuni pânã la jumãtatea lui mai, tranzacþia urmând sã fie încheiatã atunci când “toate condiþiile vor fi îndeplinite”. • Administratorul judiciar al Oltchim va prezenta un raport privind situaþia companiei la jumãtatea lunii aprilie, când vor fi stabilite mãsurile ce pot fi adoptate în acest caz. România a continuat sã facã apel la ancora FMI pentru a-ºi asigura credibilitatea pe pieþele externe, însã relansarea economiei a rãmas firavã, privatizãrile au fost tergiversate, termenele stabilite pentru selecþia managerilor privaþi au fost mult decalate, iar reformele structurale sunt întârziate, precizeazã ZF. Ratarea unor þinte stabilite pentru 2012, precum ºi restanþele legate de privatizãri ºi reforme structurale au determinat de aceastã datã intrarea “în prelungiri” a acordului cu FMI ºi, automat, se amânã eliberarea ultimelor douã tranºe de bani de la Fond.

este reprezentat de Ioan Olar. La Uricani lucrurile sunt ceva mai simple. A ieºit primarul Dãnuþ Buhãescu ºi a intrat, în toate ADI, Adriana Buhãescu, consilierul personal al primarului ºi soþia lui în acelaºi timp. Propunerea a venit din partea primarului ºi a fost aprobatã imediat de Consiliul Local Uricani. În judeþul Hunedoara sunt funcþionale ºapte asociaþi de dezvoltare

igur cã nu îmi este uºor ºi pot compara situaþia în care mã aflu cu cea de acum aproape 20 de ani, când am venit în Valea Jiului ºi nu cunoºteam pe nimeni...” – Costel Avram, coordonator PNL Valea Jiului. Ileana FIRÞULESCU Înainte de a intra în PNL, noul coordonator ”de trupe” liberale din Valea Jiului ºi preºedinte interimar al organizaþiei din Petrila, Costel Avram, a afirmat iritat într-o anume conjuncturã cã

”decât sã câºtig cu un prost în echipã, prefer sã pierd cu un deºtept alãturi…”

L

inguºeala – sport politic ?

Vãzând linguºelile unor liberali pe lângã noul lider interimar, aceºtia bãnuind cã activitatea îndelungatã a lui Costen Avram în politicã ºi funcþii de rãspundere l-ar putea transforma într-un protector preþios, l-am întrebat

L

iberalii vor lider acceptat ºi nu unul impus Întâlnirea de cunoaºtere dintre noul coordonator al trupelor liberale de pe teritoriul Vãii Jiului ºi birourile organizaþiilor PNL din Valea Jiului - la care au participat ºi vicepreºedintele PNL fil-

oameni ºi nu impus de la judeþ. Asta doresc ºi eu ºi ca urmare voi încerca sã muncesc în aºa fel încât sã fiu aacceptat de oamenii din organizaþii” – a precizat Avram.

N

u! organizaþiilor cu uºi închise Coordonatorul vrea, dar asta înseamnã muncã

titanicã ºi multã abilitate pentru cã liberalii sunt oameni cu personalitãþi puternice, cu orgolii ºi uneori cu fiþe de ”speciali”, ceea ce nu exclude calitatea. Dar existã ºi oameni care au intrat în partid doar pentru a li se da: un serviciu, o funcþie, o pilã, o problemã rezolvatã etc., etc. ”Munca nu va fi uºoarã, dar mi-au plãcut provocãrile ºi lucrul în echipã pentru cã singur nu poþi. Unele organizaþii au aproape uºile închise, doar 2-3 conducãtori acolo… Vreau ca toate sediile organizaþiilor liberale sã fie larg deschise pentru toatã lumea. Dar avem nevoie de calitate, pentru cã acestã calitate atrage ºi cantitatea. Cum

Dezbaterile publice, neinteresante pentru cetãþeni

P

e site-ul primãriei municipiului Petroºani se aflã postat un proiect de hotãrâre care prevede sancþionarea celor care nu respectã anumite norme, pânã la urmã de bun simþ. Mai exact este vorba de aplicarea unor sancþiuni celor care îºi parcheazã neregulamentar autoturismele în zona recent amenajatã de pe centrul civic ºi de la Brãdet. Monika BACIU

intercomunitarã pentru probleme ce þin de reabilitarea reþelelor de apã, canalizare, constituirea unui sistem comun de termoficare în Valea Jiului, derularea unor proiecte pentru gestionarea deºeurilor sau managementul situaþiilor de urgenþã.

pe Avram dacã zicala cu prostul ºi deºteptul este ºi acum un crez al sãu. Asta cu atât mai mult cu cât liguºeala, în general, aduce dezinformare, intrigã ºi dezbinare. ”Nu mi-a plãcut niciodatã linguºeala ºi bârfa, cu atât mai puþin oamenii de acest tip. Sun nici o formã! Cu toate cã sunt perceput ca un tip dur, rigid uneori, sã ºtiþi cã ºtiu sã ascult, sã vãd, sã obesrv ºi sã discern. Am ºi spus unora pãrerea mea. Unii oameni trebuie sã înþeleagã cã ceea ce spun despre alþii îi descrie mai degrabã pe ei înºiºi, decât pe ceilalþi. ªi mã refer la lucruri neargumentate ºi nefundamentate, nu la critici ºi nemulþumiri exprimate civilizat” – a precizat coordonatorul PNL Valea Jiului, Costel Avram.

iala judeþeanã ºi Sorin ªtefoni membru în Biroul Permenent Judeþean - a fost dinamicã ºi… descurajatoare în viziunea oricãrui om cu scaun la cap. Asta pentru cã deºi PNL are oameni de nãdejde, nu se prea cunoaºteau nici între ei din lipsã de lideri puternici sau din cauza unor orgolii de tipul ”eu sunt partidul”. Întrebat direct, Costel Avram, a rãspuns ca un politician versat. ”Am vrut sã ne cunoaºtem. Eu pe ei ºi… ei între ei (râde – n.n.). Dupã ce s-a hotãrât la Deva, în ºedinþa Biroului judeþean al PNL, ca eu sã coordonez activitatea în Valea Jiului, ne-am propus ca organizaþiile de aici sã funcþioneze ca un tot unitar, pentru cã lipsea ceva, lipsea un liant… Scopul este de a ridica PNL la 25% în Valea Jiului ºi dacã la Vulcan s-a reuºit acest lucru, în celelalte localitãþi nu s-a stat aºa de bine. 25% în preferinþele alegãtorilor nu este un prag aºa de greu de atins pentru cã am vãzut cã existã resurse umane extraordinare. ªi cu ajutorul celor de la judeþ, plus preºedinþii din teritoriu vom reuºi. Am fost bine primit de cãtre birourile organizaþiilor ºi le mulþumesc. Am fost plãcut surprins sã constat cã oamenii ºtiu ce vor, ºtiu cum vom putea reuºi. De exemplu, Sorin Dosmenticiuc, mi-a spus cã e bine cã am venit, dar liderul trebuie acceptat de

”Pe site-ul primãriei municipiului Petroºani se aflã în dezbatere publicã un proiect de hotãrâre care instituie unele contravenþii. Este vorba de accesul au autovehicule în zona Centrului Civic ºi de

asemenea în zona Brãdet. Amenzile prevãzute de acest proiect de hotãrâre se situeazã între 400 ºi 1500 de lei”, a declarat Nicu Taºcã, purtãtorul de cuvânt al primãriei Petroºani. Anunþul de dezbatere publicã a fost postat pe

site-ul primãriei încã de sãptãmâna trecutã, însã pânã acum niciun cetãþean al municipiului Petroºani nu s-a interesat de acest proiect. ”Din informaþiile pe care le deþin pânã la acest moment nu au existat poziþii ale cetãþenilor, însã cei care doresc pot sã se adreseze primãiei pânã în 20 februarie”, a mai precizat sursa citatã. Dupã ce proiectul de hotãrâre se va afla în debatere publicã acesta va trece prin Consiliu Local, unde aleºii petroºãnenilor vor trebui sã aprobe mãrirea amenzilor. Pentru cei care parcheazã pe

Centrul Civic, în zona alveolei creatã în Petroºani, au fost acordate, de la începutul anului, un numãr de 48 de amenzi. Valoarea unei sancþiuni e de 140 de lei, iar fiecare ºofer primeºte penalizare de 2 puncte. Fiecare, însã, a avut posibilitatea sã plãteascã în 48 de ore, jumãtate din amendã.

e ºi firesc, oamenii de calitate vor fi urmaþi de alþii ºi alþii. Eu am convingerea cã vom reuºi” - a declarat liderul liberalilor din Valea Jiului.

P

unct ºi de la capãt pentru un fost ales parlamentar ªi uite aºa Costel Avram este din nou la început de drum ca un ”biet” preºedinte interimar la PNL Petrila , dar cu o mare încredere a ºefilor de judeþ în forþele lui, dupã ce a fost în douã rânduri vicepreºedinte al Consiliului Judeþean. A fost chiar ales deputat în anul 2000, doar cã atunci a considerat cã este necesar sã ardã fiecare etapã pentru a ajunge la Bucureºti, ºi a renunþat la deputãþie alegând sã

rãmânã la judeþ, iar colegul sãu de partid de atunci, ªtefan Pãºcuþ , din Lupeni a devenit parlamentar. ”Sigur cã nu îmi este uºor ºi pot compara situaþia în care mã aflu cu cea de acum aproape 20 de ani, când am venit în Valea Jiului ºi nu cunoºteam pe nimeni... Doar cã acum am o anume experienþã, am dovedit cã vreau ºi pot sã muncesc ºi sunt încrezãtor ” – a precizat Costel Avram. Ce þi-e ºi cu sportivii ãºtia! În iarna anului 1995, am scris primul articol depre Costel Avram care mobilizase echipa de rugby ªtiinþa Petroºani, unde activa, la deszãpezirea Petroºaniului…

25 februarie 2013 Orele 19.00 Casa de Culturã Ion Dulãmiþã Petroºani


8 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Îmbârligã-i drace, doar Complexul sã iese!! n timp ce senatorii de Valea Jiului, ÎCosmin Haralambie Vochiþoiu - PPDD ºi Nicula – PSD, se ceartã pe ”uite Complexul, nu e Complexul”, FMI-ul ºi timpul lucreazã împotrivã… Ileana FIRÞULESCU Grea, foarte grea, chiar chinuitoare naºterea Complexului Energetic Hunedoara, deºi cei ce îl moºesc au pornit la drum plini de elen, cu luni în urmã. Nici nu s-a înfiinþat, adicã nici nu a preluat minele viabile ºi Complexul trebuie privatizat sau bãgat în insolvenþã. Pe aceastã temã senatorii din Valea Jiului, Haralambie Vochiþoiu ºi Cosmin Nicula, se contreazã. Unul atrage atenþia, altul zice cã primul nu se pricepe, iar documentul zice ºi el cã-i pericol. Nu chiar în douã sãptãmâni vine nenorocirea, cum zice Vochiþoiu, dar în vreo douã luni, da – zice documentul. „Nu se poate sã lase pe drumuri 5.000 de salariaþi. Guvernanþii spun cã dacã în douã sãptãmâni nu se gãseºte cumpãrãtor pentru Complexul Energetic Hunedoara, atunci, acesta va intra în insolvenþã. Adicã, abia am înfiinþat acest complex ºi

acum, ce face guvernul Ponta, îl închide? ” - a declarat liderul PP-DD din Senatul României, Haralambie Vochiþoiu, senator de Valea Jiului. „Insist ca aceia care nu înþeleg despre anumite subiecte, sã nu-ºi mai dea cu pãrerea. Sã lase

lucrurile sã se deruleze aºa cum a fost stabilit, aºa cum s-a negociat cu FMI. Vreau sã vã spun cã ºi presa face mult rãu în sensul ãsta” - a declarat preºedintele Comisiei de buget-finanþe a Senatului,

Cosmin Nicula, senator PSD de Valea Jiului, la Mondo FM. Cei care pretind cã ”înþeleg” subiectul susþin cã se doreºte declararea acestui complex obiectiv strategic, de acolo ºi iritarea senatorului Nicula. Aºa o fi, dar nimeni nu ºtie deocamdatã ce ºi cum, de acolo ºi speculaþiile. Cert este cã parte din angajamentele guvernului faþã de FMI sunt clare, conform documentului dat publicitãþii ºi care aratã negru pe alb cã îngrijorarea cu privire la Complexul Energetic Hunedoara este întemeiatã… Guvernul s-a angajat faþã de Fondul Monetar Internaþional sã respecte precondiþiile asumate pânã în iunie, în caz contrar, acordul va expira ºi nu va mai exista niciun fel de înþelegere între Fond ºi România. Printre cele mai importante puncte ale înþelegerii se regãsesc listarea unor pachete de acþiuni din companiile de stat ºi instalarea unor manageri privaþi, precum ºi privatizarea unor companii din energie.

Ce þi-e ºi cu sportivii!

”Decât sã câºtig cu un prost în echipã, prefer sã pierd cu un deºtept alãturi”

I

atã detaliile câtorva dintre cele mai importante angajamente ale Guvernului: • Guvernul va lista 15% din acþiunile Romgaz pânã la sfârºitul lunii octombrie, cu o întârziere de ºapte luni faþã de termenul asumat iniþial, ºi încã 10% din acþiunile Hidroelectrica imediat ce compania iese din insolvenþã; • La Romgaz ºi Hidroelectrica vor fi instalaþi manageri privaþi pânã la sfârºitul lunii martie; • Complexul energetic Oltenia va fi vândut unui investitor strategic dupã ce, într-o primã fazã, un pachet de 15% din acþiuni va fi listat pe Bursã pânã la sfârºitul lunii octombrie; • Decizia de privatizare a Complexului energetic Hunedoara va fi adoptatã pânã la finalul lunii februarie, iar în martie va fi angajat un consultant care sã asigure vânzarea companiei imediat dupã preluarea activelor viabile de la CN a Huilei; dacã nu va exista niciun investitor interesat, CE Hunedoara va intra în insolvenþã; • Participaþia majoritarã deþinutã de stat la filiale Electrica va fi cedatã pânã la sfârºitul lunii noiembrie.

”S

Pentru aceastã operaþiune, Guvernul va angaja un consultant pânã la finalul lunii aprilie; • “Lichidarea” Termoelectrica ºi CN a Huilei, în perioada imediat urmãtoare, companii ale cãror active viabile sunt transferate, conform înþelegerilor anterioare cu Fondul, cãtre alte societãþi; • Manageri privaþi la CFR Marfã ºi CFR Cãlãtori (pânã la sfârºitul lunii februarie) ºi la CFR Telecom, CFR Electrificare ºi Metrorex (pânã la sfârºitul lunii martie); • Pentru fuziunea dintre RADET ºi Elcen va fi angajat un consultant care sã evalueze în ce mãsurã aceastã operaþiune va conduce la o mai bunã performanþã operaþionalã; • Guvernul s-a angajat în negocierile cu FMI sã publice anunþul de privatizare a CFR Marfã în luna martie a acestui an ºi sã semneze contractul de vânzare a unui pachet

Primarii au ieºit din ADI

Intrã apropiaþii ori membri ai familiei

R

esponsabili din primãrie, oameni de încredere ori chiar membri ai familiei. Aceºtia sunt oamenii care îi vor înlocui pe primari în Asociaþiile de Dezvoltare Intercomunitarã, din care fãceau parte dar despre care ANI a stabilit cã sunt incompatibile cu statutul de edil – ºef. Carmen COSMAN De frica mãsurilor pe care le-ar putea lua Agenþia Naþionalã de Integritate pe motiv de incompatibilitate, edilii din Valea Jiului ºi-au desemnat deja succesorii în Asociaþiile de dezvoltare Intercomunitarã din care fãceau parte. Vorbim despre persoane diferite, câte una pentru fiecare ADI, ori despre acelaºi responsabil care sã nu se afle, la rândul sãu, în stare de

Actualitate 9

incompatibilitate. „Primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob Ridzi, a cerut înlocuirea sa din toate asociaþiile de dezvoltare intercomunitarã din care fãcea parte, iar consiliul Local a fost de acord ca acesta sã fie înlocuit cu administratorul public, Marian Popescu”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Primãriei Petroºani, Nicolae Taºcã. La Petrila, în schimb, primarul Ilie Pãducel, cu girul consilierilor locali au numit persoane diferite în cele trei ADI din care fãcea parte. Astfel, în ADI Apã succesorul lui Pãducel este purtãtorul de cuvânt al instituþiei, Mihaela Lang. În ADI Termoficare, locul primarului l-a luat Nicolae Dreghiciu, în timp ce în ADI Deºeuri oraºul Petrila

majoritar de acþiuni pânã la jumãtatea lui mai, tranzacþia urmând sã fie încheiatã atunci când “toate condiþiile vor fi îndeplinite”. • Administratorul judiciar al Oltchim va prezenta un raport privind situaþia companiei la jumãtatea lunii aprilie, când vor fi stabilite mãsurile ce pot fi adoptate în acest caz. România a continuat sã facã apel la ancora FMI pentru a-ºi asigura credibilitatea pe pieþele externe, însã relansarea economiei a rãmas firavã, privatizãrile au fost tergiversate, termenele stabilite pentru selecþia managerilor privaþi au fost mult decalate, iar reformele structurale sunt întârziate, precizeazã ZF. Ratarea unor þinte stabilite pentru 2012, precum ºi restanþele legate de privatizãri ºi reforme structurale au determinat de aceastã datã intrarea “în prelungiri” a acordului cu FMI ºi, automat, se amânã eliberarea ultimelor douã tranºe de bani de la Fond.

este reprezentat de Ioan Olar. La Uricani lucrurile sunt ceva mai simple. A ieºit primarul Dãnuþ Buhãescu ºi a intrat, în toate ADI, Adriana Buhãescu, consilierul personal al primarului ºi soþia lui în acelaºi timp. Propunerea a venit din partea primarului ºi a fost aprobatã imediat de Consiliul Local Uricani. În judeþul Hunedoara sunt funcþionale ºapte asociaþi de dezvoltare

igur cã nu îmi este uºor ºi pot compara situaþia în care mã aflu cu cea de acum aproape 20 de ani, când am venit în Valea Jiului ºi nu cunoºteam pe nimeni...” – Costel Avram, coordonator PNL Valea Jiului. Ileana FIRÞULESCU Înainte de a intra în PNL, noul coordonator ”de trupe” liberale din Valea Jiului ºi preºedinte interimar al organizaþiei din Petrila, Costel Avram, a afirmat iritat într-o anume conjuncturã cã

”decât sã câºtig cu un prost în echipã, prefer sã pierd cu un deºtept alãturi…”

L

inguºeala – sport politic ?

Vãzând linguºelile unor liberali pe lângã noul lider interimar, aceºtia bãnuind cã activitatea îndelungatã a lui Costen Avram în politicã ºi funcþii de rãspundere l-ar putea transforma într-un protector preþios, l-am întrebat

L

iberalii vor lider acceptat ºi nu unul impus Întâlnirea de cunoaºtere dintre noul coordonator al trupelor liberale de pe teritoriul Vãii Jiului ºi birourile organizaþiilor PNL din Valea Jiului - la care au participat ºi vicepreºedintele PNL fil-

oameni ºi nu impus de la judeþ. Asta doresc ºi eu ºi ca urmare voi încerca sã muncesc în aºa fel încât sã fiu aacceptat de oamenii din organizaþii” – a precizat Avram.

N

u! organizaþiilor cu uºi închise Coordonatorul vrea, dar asta înseamnã muncã

titanicã ºi multã abilitate pentru cã liberalii sunt oameni cu personalitãþi puternice, cu orgolii ºi uneori cu fiþe de ”speciali”, ceea ce nu exclude calitatea. Dar existã ºi oameni care au intrat în partid doar pentru a li se da: un serviciu, o funcþie, o pilã, o problemã rezolvatã etc., etc. ”Munca nu va fi uºoarã, dar mi-au plãcut provocãrile ºi lucrul în echipã pentru cã singur nu poþi. Unele organizaþii au aproape uºile închise, doar 2-3 conducãtori acolo… Vreau ca toate sediile organizaþiilor liberale sã fie larg deschise pentru toatã lumea. Dar avem nevoie de calitate, pentru cã acestã calitate atrage ºi cantitatea. Cum

Dezbaterile publice, neinteresante pentru cetãþeni

P

e site-ul primãriei municipiului Petroºani se aflã postat un proiect de hotãrâre care prevede sancþionarea celor care nu respectã anumite norme, pânã la urmã de bun simþ. Mai exact este vorba de aplicarea unor sancþiuni celor care îºi parcheazã neregulamentar autoturismele în zona recent amenajatã de pe centrul civic ºi de la Brãdet. Monika BACIU

intercomunitarã pentru probleme ce þin de reabilitarea reþelelor de apã, canalizare, constituirea unui sistem comun de termoficare în Valea Jiului, derularea unor proiecte pentru gestionarea deºeurilor sau managementul situaþiilor de urgenþã.

pe Avram dacã zicala cu prostul ºi deºteptul este ºi acum un crez al sãu. Asta cu atât mai mult cu cât liguºeala, în general, aduce dezinformare, intrigã ºi dezbinare. ”Nu mi-a plãcut niciodatã linguºeala ºi bârfa, cu atât mai puþin oamenii de acest tip. Sun nici o formã! Cu toate cã sunt perceput ca un tip dur, rigid uneori, sã ºtiþi cã ºtiu sã ascult, sã vãd, sã obesrv ºi sã discern. Am ºi spus unora pãrerea mea. Unii oameni trebuie sã înþeleagã cã ceea ce spun despre alþii îi descrie mai degrabã pe ei înºiºi, decât pe ceilalþi. ªi mã refer la lucruri neargumentate ºi nefundamentate, nu la critici ºi nemulþumiri exprimate civilizat” – a precizat coordonatorul PNL Valea Jiului, Costel Avram.

iala judeþeanã ºi Sorin ªtefoni membru în Biroul Permenent Judeþean - a fost dinamicã ºi… descurajatoare în viziunea oricãrui om cu scaun la cap. Asta pentru cã deºi PNL are oameni de nãdejde, nu se prea cunoaºteau nici între ei din lipsã de lideri puternici sau din cauza unor orgolii de tipul ”eu sunt partidul”. Întrebat direct, Costel Avram, a rãspuns ca un politician versat. ”Am vrut sã ne cunoaºtem. Eu pe ei ºi… ei între ei (râde – n.n.). Dupã ce s-a hotãrât la Deva, în ºedinþa Biroului judeþean al PNL, ca eu sã coordonez activitatea în Valea Jiului, ne-am propus ca organizaþiile de aici sã funcþioneze ca un tot unitar, pentru cã lipsea ceva, lipsea un liant… Scopul este de a ridica PNL la 25% în Valea Jiului ºi dacã la Vulcan s-a reuºit acest lucru, în celelalte localitãþi nu s-a stat aºa de bine. 25% în preferinþele alegãtorilor nu este un prag aºa de greu de atins pentru cã am vãzut cã existã resurse umane extraordinare. ªi cu ajutorul celor de la judeþ, plus preºedinþii din teritoriu vom reuºi. Am fost bine primit de cãtre birourile organizaþiilor ºi le mulþumesc. Am fost plãcut surprins sã constat cã oamenii ºtiu ce vor, ºtiu cum vom putea reuºi. De exemplu, Sorin Dosmenticiuc, mi-a spus cã e bine cã am venit, dar liderul trebuie acceptat de

”Pe site-ul primãriei municipiului Petroºani se aflã în dezbatere publicã un proiect de hotãrâre care instituie unele contravenþii. Este vorba de accesul au autovehicule în zona Centrului Civic ºi de

asemenea în zona Brãdet. Amenzile prevãzute de acest proiect de hotãrâre se situeazã între 400 ºi 1500 de lei”, a declarat Nicu Taºcã, purtãtorul de cuvânt al primãriei Petroºani. Anunþul de dezbatere publicã a fost postat pe

site-ul primãriei încã de sãptãmâna trecutã, însã pânã acum niciun cetãþean al municipiului Petroºani nu s-a interesat de acest proiect. ”Din informaþiile pe care le deþin pânã la acest moment nu au existat poziþii ale cetãþenilor, însã cei care doresc pot sã se adreseze primãiei pânã în 20 februarie”, a mai precizat sursa citatã. Dupã ce proiectul de hotãrâre se va afla în debatere publicã acesta va trece prin Consiliu Local, unde aleºii petroºãnenilor vor trebui sã aprobe mãrirea amenzilor. Pentru cei care parcheazã pe

Centrul Civic, în zona alveolei creatã în Petroºani, au fost acordate, de la începutul anului, un numãr de 48 de amenzi. Valoarea unei sancþiuni e de 140 de lei, iar fiecare ºofer primeºte penalizare de 2 puncte. Fiecare, însã, a avut posibilitatea sã plãteascã în 48 de ore, jumãtate din amendã.

e ºi firesc, oamenii de calitate vor fi urmaþi de alþii ºi alþii. Eu am convingerea cã vom reuºi” - a declarat liderul liberalilor din Valea Jiului.

P

unct ºi de la capãt pentru un fost ales parlamentar ªi uite aºa Costel Avram este din nou la început de drum ca un ”biet” preºedinte interimar la PNL Petrila , dar cu o mare încredere a ºefilor de judeþ în forþele lui, dupã ce a fost în douã rânduri vicepreºedinte al Consiliului Judeþean. A fost chiar ales deputat în anul 2000, doar cã atunci a considerat cã este necesar sã ardã fiecare etapã pentru a ajunge la Bucureºti, ºi a renunþat la deputãþie alegând sã

rãmânã la judeþ, iar colegul sãu de partid de atunci, ªtefan Pãºcuþ , din Lupeni a devenit parlamentar. ”Sigur cã nu îmi este uºor ºi pot compara situaþia în care mã aflu cu cea de acum aproape 20 de ani, când am venit în Valea Jiului ºi nu cunoºteam pe nimeni... Doar cã acum am o anume experienþã, am dovedit cã vreau ºi pot sã muncesc ºi sunt încrezãtor ” – a precizat Costel Avram. Ce þi-e ºi cu sportivii ãºtia! În iarna anului 1995, am scris primul articol depre Costel Avram care mobilizase echipa de rugby ªtiinþa Petroºani, unde activa, la deszãpezirea Petroºaniului…

25 februarie 2013 Orele 19.00 Casa de Culturã Ion Dulãmiþã Petroºani


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Activitate „muzicalã” bogatã

D

upã cum a precizat referentul muzical Eugen Munteanu, cel care se ocupã de îndrumarea copiilor de la Casa de Culturã a Studenþilor, anul 2012 a fost unul bun, în care au fost obþinute mai multe rezultate notabile la festivalurile la care au fost prezenþi elevii ºi tinerii din Petroºani.

manifestare culturalã la care vor fi prezenþi ºi reprezentanþii Petroºaniului va fi Festivalul Studenþesc de Muzicã Folk de la Galaþi, programat pentru luna martie.

Mircea NISTOR Aici este vorba atât despre manifestãrile de muzicã uºoarã, popularã sau folk. „A fost un an bun în care cei pe care-i pregãtesc ºi care au vârste cuprinse între 7 ºi 30 de ani, au obþinut numeroase premii ºi diplome la festivalurile la care au participat. Ca regret ar fi doar faptul cã, din lipsa unor sponsori, nu ne-am putut prezenta la unele manifestãri. În rest, sper ca anul 2013 sã fie unul mai bun decât cel anterior”, a spus Eugen Munteanu, referent muzical în cadrul Casei de Culturã a Studenþilor din Petroºani. În acest an, prima

Radare 5.02.2013

DN 7 Deva - Sântuhalm –Simeria * DJ 687 Cristur – Hunedoara * DJ 687 Hunedoara – Hãºdat * DN 66 Cãlan Bãcia * DN7 Mintia – Veþel * DN7 Veþel – Leºnic * DN7 Leºnic – Sãcãmaº * DN7 Ilia – Gurasada * DN7 Gurasada – Burjuc * DN7 Burjuc-Zam * Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos – Bejan * Petroºani pe DN 66 ºi B-dul 1 Decembrie

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

HOROSCOP Se pare cã sunteþi agitat ºi nervos din cauza unor probleme financiare. Încercaþi sã vã calmaþi, pentru cã altfel riscaþi sã aveþi probleme la serviciu! Este recomandabil sã amânaþi deciziile importante. Evitaþi speculaþiile!

Dimineaþa s-ar putea sã vã schimbaþi programul din cauza unor probleme familiale. Un prieten vã propune o colaborare care v-ar putea ajuta sã vã îmbunãtãþiþi simþitor situaþia financiarã. Evitaþi speculaþiile! Este o zi favorabilã câºtigurilor.

Astãzi s-ar putea sã nu fiþi prea inspirat ºi nici prea comunicativ. Evitaþi întâlnirile de afaceri ºi cãlãtoriile, pentru cã sunteþi predispus la greºeli! Nu începeþi activitãþi delicate sau laborioase. Puteþi avea succes în activitãþile casnice.

Aveþi tentaþia sã începeþi mai multe treburi deodatã. Nu fiþi nerãbdãtor, pentru cã riscaþi sã faceþi greºeli. Încercaþi sã vã organizaþi mai bine! Nu vã faceþi iluzii cu privire la bani, pentru cã azi sunt puþine ºanse.

S-ar putea ca relaþiile parteneriale sã fie încordate din cauza stãrii de agitaþie pe care o aveþi de dimineaþã. Dacã doriþi sã faceþi investiþii pe termen lung, aºteptaþi o vreme, pentru cã acum nu vã surâde norocul.

Nu încercaþi sã cereþi astãzi o mãrire de salariu, chiar dacã sunteþi convins cã o meritaþi! Limitaþi-vã la activitãþi de rutinã, care nu necesitã prea multã concentrare. Dupã-amiazã sunt ºanse sã vã liniºtiþi puþin, în mijlocul familiei.

Se pare cã nu vã simþiþi în apele dumneavoastrã, tocmai acum, când aveþi multe de rezolvat. Nu vã asumaþi riscuri importante, pentru cã aveþi puþine ºanse de reuºitã. Nu vã lãsaþi cuprins de nervi ºi evitaþi discuþiile în contradictoriu cu membrii familiei!

Dimineaþa s-ar putea sã fiþi indispus din cauza dificultãþilor financiare. Pãstraþi-vã cumpãtul, indiferent ce se întâmplã, ºi sã ascultaþi sfaturile unei persoana mai în vârstã. Abtineþi-vã de la orice fel de speculaþii, pentru cã s-ar putea sã intraþi în conflicte.

S-ar putea sã plecaþi într-o delegaþie. Nu sunteþi în cea mai bunã dispoziþie ºi aveþi tendinþa sã exageraþi. Încercaþi sã nu vã susþineþi cu încãpãþânare punctul de vedere! Sunteþi nemulþumit din cauza problemelor financiare, dar pãstraþi-vã calmul.

Dimineaþa s-ar putea sã vã sune o rudã din altã localitate ºi sã vã anunþe cã intenþioneazã sã vã viziteze. Evitaþi discuþiile aprinse cu partenerul de viaþã. Puteþi sã vã bazaþi pe intuiþie, dar plecaþi urechea ºi la sfaturile prietenilor!

Dimineaþa s-ar putea sã vã indispunã un telefon primit de la o rudã. Este posibil sã fiþi nevoit sã plecaþi într-o cãlãtorie neprevãzutã. Dacã circulaþi cu maºina, fiþi foarte atent, pentru cã nu este exclus sã plãtiþi o amendã.

Încercaþi sã fiþi mai atent la cheltuieli! Ca sã evitaþi o ceartã cu partenerul de viaþã, consultaþi-vã înainte de a merge la cumpãrãturi. Astãzi sunteþi foarte critic la adresa celor din jur. Ar fi bine sã acordaþi mai multã atenþie relaþiilor parteneriale.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Fiasco în organizarea Galei Sportului ºi Tineretului Hunedoarean

D

acã unii sportivi au fost de necontestat pentru valoarea lor, alþii au fost ”trântiþi” în favoarea altora din cauza lipsei de informaþii sau de indolenþa DJTS, care a încurcat ierarhiile concursurilor internaþionale. Cât privesc asociaþiile de tineret, nu au existat locurile I, II, III, o singurã asociaþie a luat totul din cauza unui sistem cu ”masã mare de vot”. Ileana FIRÞULESCU Deºi judeþul Hunedoara are sportivi mondiali ºi asociaþii cunoscute în Europa, ”Gala Sportului ºi Tineretului Hunedoarean din acest an, prganizat de Direcþia Judeþeanã de Sport ºi Tinerent, care a avut loc la sfârºitul sãptãmânii trecute a strãlucit prin lipsa autoritãþilor, ceea ce denotã lipsã de respect ºi consideraþie pentru valorile din domeniu, dar ºi erorile majore în modul de desemnare a câºtigãtorilor la cele douã secþiuni, sport ºi structuri asociative de tineret/proiecte. Luatã foarte în serios de sportivi ºi asoaciaþii ale tinerilor, Gala Sportului ºi Tineretului din acest an a fost catalogatã în final un fiasco. Dacã unii sportivi au

fost de necontestat pentru valoarea lor, alþii au fost ”trântiþi” în favoarea altora din cauza lipsei de informaþii sau de indolenþa DJTS, care a încurcat ierarhiile concursurilor internaþionale – mondiale cu cele europene, fapt ce a dus la contestarea rezultatelor/clasamentului, spun unii participanþi ºi o parte a presei.

V

alea Jiului are cei mai buni sportivi ºi un club de elitã

Valea Jiului s-a aflat pe primul loc al podiumului, cu cei mai buni sportivi ai anului. La sporturi olimpice - gimnasta petrileancã, Raluca Haidu, pentru multiplele rezultate obþinute cu echipa de gimnasticã a României, iar la secþi-

unea sporturi neolimpice - fost desemnatã Anamaria Gherghel, legitimatã la CS ComeximR Lupeni, pentru cele cinci titluri de campioanã mondialã la fotbal-tenis . Antrenorul anului în judeþul Hunedoara a fost ales Florin Cotuþiu, de la CNS „Cetate” Deva, iar titlul de cel mai bun club sportiv prinvat a fost decernat Clubului Sportiv ComeximR Lupeni.

J al Elevilor ”a bãtut” C Asociaþii de

renume european Cât priveºte premierea Structurilor Asociative de/pentru Tineret, proiectele acestora ºi preºedinþii lor situaþia a fost de rîsu-plânsu. Dupã ce au fost selectate pen-

tru a intra în cursa pe pentru Gala din acest an, în urma unor criterii stricte stabilite de DJST, Asociaþiile au ajuns la mâna publicului pentru a fi votate ºi astfel desemnante cel mai cel ºi cea mai cea… Doar cã publicul larg nu a prea ºtiut ce fac efectiv aceste asociaþii, care le este valoarea acþiunilor, cât de cunoscute sunt în þarã ºi strãinãtate. ªi cum una dintre asociaþii, respectiv Consiliul Judeþean al Elevilor Hunedoara, are mânã de vot cât cuprinde, vot stimulat evident de dascãli de la ºcoli, aceasta a luat tot. Nici vorbã sã existe podim, respectiv locurile I, II, III. Nimeni nu contestã importanþa activitãþii Consiliului Judeþean al Elevilor, dar asociaþiile participante - Asociaþia pentru Dialog, Culturã si

Sport, Asociaþia non profit L&C Consulting, Liga Studenþilor Universitatii din Petroºani, Asociaþia Culturalã Les Amis de la France, Petrila – sunt asociaþii remarcabile care au antrenat tineri ºi parteneriate nebãnuite chiar ºi ambasadori sau reprezentanþi ai culturii europene au vizitat judeþul Hunedoara pentru a se convinge la faþa

ilor. Nefiind apreciate respectivele Asoaciaþii la aceastã Galã, evident cã nu au fost luaþi în seamã nici preºedinþii acestora pentru secþiunea Cel mai bun preºedinte al unei asemenea structuri. Întreba unul dintre participanþi/nominalizaþi la Gala Hunedoareanã, care va participa, în lunile martie ºi mai, cu tinerii la Forumul

locului de ”minunile tineretului vostru” schimburi de tineri la nivel naþional ºi european, parteneriate naþionale ºi europene etc., stacheta activitãþii lor fiind sus, chiar foarte sus, cu rezultate de excepþie în rândul tiner-

European pentru Diversitate ºi Interculturalitate, ”Tineri în acþiune”, din Franþa: unde s-a greºit cu aceastã Galã? Întrebarea ar trebui sã ºi-o punã Direcþia Judeþeanã de Sport ºi Tineret Hunedoara.

Uliþã sãteascã în plin centru

Mediatorii cautã sedii ediere înainte de proces. Persoanele care M depun plângere penalã vor fi obligate sã apeleze în prealabil la cabinetele de mediere, potrivit

ãpãturile pentru reabilitarea reþelei de termoficare au afectat S câteva strãzi din preajma primãriei.

Legii Medierii, care a intrat în vigoare de la 1 februarie 2013. Actul legislativ prevede clar cã atât poliþiºtii, cât ºi instanþele de judecatã vor trebui sã punã la dispoziþia parþilor aflate în conflict o listã cu mediatorii autorizaþi. Monika BACIU

La Petroºani, deja existã primele cereri în acest sens. Este vorba de douã persoane care s-au adresat administraþiei locale în vederea obþinerii unui spaþiu pentru a-ºi desfãºura activitatea. ”Consilul Local al municipiului

Petroºani a aprobat concesionarea prin licitaþie publicã a douã spaþii situate în imobilulde pe 1 Decembrie numãrul 90. Când procedura de licitaþie va fi finalizatã acolo îºi vor deschide cabinete doi mediatori”, a declarat Nicu Taºcã, purtãtor de cuvânt al primãriei municipiu-

lui Petroºani. Specialiºtii din cadrul Consiliului de Mediere susþin cã procedurã este simplã. Astfel, dacã o persoanã se prezintã la o secþie de poliþie, reprezentantul legii vã fi obligat sã o înregistreze ºi sã informeze reclamantul cã trebuie sã participe la o ºedinþã de

Unele dintre ele au fost reasfaltate altele, însã, aratã ca dupã un bombardament, motiv care îi nemulþumeºte pe cetãþenii domiciliaþi în respectivele zone. Mircea NISTOR informare, care se va desfãºura în prezenþa unui mediator. Tot la secþia de poliþie, reclamantul va primi lista cu mediatorii autorizaþi. Medierea se poate face ºi în cazul în care pãrþile s-au

adresat deja instanþei. Procesul pe rol va fi suspendat pânã la finalizarea medierii, dar nu mai mult de trei luni, în cauzele penale.

33

de mediatori în judeþul Hunedoara Conform unei liste a consiliului de Mediere ce dateazã din 8 august 2012, în judeþul Hunedoara sunt autorizaþi 33 de mediatori. Doar 7 dintre aceºtia sunt în Valea Jiului.

Aici ar fi vorba în principal de strada ªt. O Iosif care este plinã de gropi, denivelãri ºi noroi. În acest timp, reprezentanþii primãriei susþin cã strãzile vor reveni la starea iniþialã chiar în viitorul apropiat, în funcþie de vreme. “Strada ªt. O. Iosif va intra în programul de reabilitare în aceastã primãvarã, imediat ce vremea ne va permite sã demarãm lucrãrile de reamenajare ºi asfaltare”, a precizat Aron Dumitrescu,

director SPLADPP din cadrul primãriei municipiului Petroºani. În parantezã fie spus ºi alte strãzi din Petroºani aratã cum aratã ºi ar avea nevoie de o recosmetizare urgentã. “Sperãm sã putem rezolva toate aceste probleme, privind strãzile, semnalate de cãtre cetãþeni, chiar în acest an”, susþin reprezentanþii primãriei.


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 5 februarie 2013

Noi nereguli în staþiunile montane din Valea Jiului

S

taþiunile montane din Valea Jiului, codaºe la legalitate. Dupã ce sãptãmâna trecutã s-a iscat un adevãrat scandal legatã de legalitatea racordãrilor la reþeaua de alimentare cu apã, acum ies la ivealã alte deficienþe. De data aceasta este vorba de celelalte douã staþiuni montane, ºi anume Pasul Vâlcan ºi Strajã. În Straja, însã problemele nu sunt atât de stringente precum în Parâng. Cel puþin asta declarã reprezentanþii Apelor Române. ”ªi în alte zone ar fi probleme, cum ar fi Pasul Vulcan pentru cã acolo

este o staþiune nouã dar urmeazã sã-ºi ia un aviz. Straja este rezolvatã în proporþie de 90% pentru cã acolo este o asociaþie de cabanieri ºi sunt anumite cabane care sunt construite noi ºi trebuie sã-ºi rezolve ºi ei aceastã problemã. Deja le-am trimis somaþii ºi au înþe-

les. Am dat dovadã de înþelegere pentru cã în aceastã perioadã nu se pot face lucari de investiþii în aceste zone din cauza stratului de zãpadã care este foarte mare”, a declarat Sorin Corici, ºef Apele Române Valea Jiului. În Straja, cabanierii fac parte din Asociaþia Pro Straja. Chiar ºi Emil Pãrãu, unul dintre cei mai importanþi investitori în domeniul turistic din zonã a declarat în urmã cu douã sãptãmâni cã în Straja mai sunt necesare lucrãri pentru racordarea

tuturor cabanelor la reþeaua de alimentare cu apã potabilã.

U

ltimatum pentru Parâng

Cabanierii din Parâng care au fost identificaþi cã sunt branºaþi ilegal la reþeaua de alimentare cu apã potabilã au primit un ultimatul din partea celor de la Apele Române. În termen de 90 de zile cei de aici trebuie sã intre în legalitate. ”Din pãcate am ocupat ºtirile doar cu apa din Parâng, vineri am fost în Parâng cum am promis

împreunã cu domnii inspectori de la Craiova ºi zic eu cã am gãsit o soluþie de compromis, am dat termen 90 de zile sã-ºi punã la punct documentatile sã le trimitã la Craiova ca sã-ºi obtima ºi ceilalþi autorizatile pentru gospodãrirea apelor. Privind cei care au fost tãiaþi am ajuns la un compromis, adicã am pus un apometru la ieºirea din cabanã Clubului Sportiv ªcolar ºi urmeazã cã acel apometru sã contorizeze toate aceste pierderi inclusiv consumul celor opt cabane. ªi în funcþie

de acest lucru au rãgaz ºi restul în termen de 90 de zile sã intre în legalitate altfel vor fi surprize mai mari în Parâng”, a mai precizat sursa citatã. Cei care nu se vor supune legilor în vigoare vor fi nevoiþi sã suporte consecinþele, ºi anume ei vor rãmâne pe sec. ”Cei care nu au autorizaþie de la Apele Romane Craiova vor fi debranºaþi pentru cã legea trebuie respectatã odatã pentru totdeauna ºi în România”, a mai precizat Corici. Proprietarii de cabane din Masivul Parâng se descurca cum pot cu apa. Nimeni nu are contract cu firma care distribuie apa în Valea Jiului, iar sus, la munte, fiecare ºi-a tras câte o conductã aºa cum a ºtiut mai bine. Acesta este rezultatul faptului cã în Parâng s-a construit haotic, iar când a venit vorba de alimentarea cu apa, fiecare proprietar de cabana s-a descurcat cum a putut. Monika BACIU

Viaþa de pãstor între coperþile unei cãrþi

Premierã în Pasul Vâlcan

M

icuþa staþiune montanã din Vulcan intrã în rândul staþiunilor cu tradiþie în competiþiile dedicate sporturilor de iarnã. Municipalitatea organizeazã prima cupã la schi dar ºi întreceri de sanie ºi bob. Municipalitatea Vulcan a gãsit niºa prin care sã atragã, la prima competiþie oficialã a staþiunii, cât mai mulþi turiºti. În afara concursului de schi va avea ºi o competiþie destinatã copiilor.

Concursul de bob ºi sanie nu este ceva obiºnuit în Straja sau Parâng, iar Pasul Vâlcan poate face din aceastã competiþie una care sã atragã mulþi turiºti. Potrivit primarului Gheorghe Ile, practic se dã startul serbãrilor zãpezii în staþiunea Pasul Vâlcan, iar manifestãrile derulate sub denumirea „Zãpezile Bucuriei” se întind pe durata a douã zile, sâmbãtã 9 februarie ºi duminicã 10 februarie. Organizatorii pregãtesc ºi alte evenimente, iar pentru elevi, atât sâmbãtã cât ºi duminicã, transportul cu telegondola a elevilor inclusiv al celor de liceu este gratuit. Maximilian GÂNJU

ª

tefan Grosu, ciobanul de 96 de ani care vrea cu ardoare sã munceascã, legal, cã poate o mai prinde ºi el pensie, va fi erou de roman.

Bãtrânul a fost convins sã-ºi povesteascã viaþa într-o carte. Emil Pãrãu, afaceristul care l-a angajat pe strãbunic, a decis, fas-

cinat de întâmplãrile trãite de bãtrân, cã toate povestioarele ar trebui sã rãmânã ca un exemplu ºi o povaþã pentru cei care vin din urmã. ªtefan Grosu s-a nãscut în 1917, în vârful muntelui, la strunga de oi a familiei ºi de mai bine de ºapte decenii se ocupã de pãstorit. A fost în rãzboi ºi este veteran, dar de muncit cu carte de muncã a muncit foarte

puþin pentru cã oieritul nu era o meserie recunoscutã pe vremuri. Când a împlinit 90 de ani, a zis cã ar vrea ºi el o carte de muncã ºi ºi-a cãutat de lucru. A ajuns la un investitor din Valea Jiului pe care-l cunoscuse cu mulþi ani în urmã ºi i-a cerut un favor. Un loc de muncã pentru el dar cu „hârtii” ºi nu la „negru”. Moºul ºugubãþ l-a fascinat pe patron ºi cum avea ºi afaceri în zootehnie, l-a luat pe moº ªtefan cioban cu acte în regulã la o turmã a sa. Acum este iarãºi în concediu, pe timp de iarnã oile sunt coborâte în strungã, dar de cum dã colþul ierbii, bãtrânul se întoarce sã cutreiere cu turma tot Retezatul. Emil Pãrãu, afaceristul care l-a angajat pe moº ªtefan, spune cã a rãmas fascinat de viaþa bãtrânului ºi de

poveþele sale. Aºa cã i-a propus sã-ºi povesteascã pãþaniile într-o carte. „Sã fie o biografie, sã-ºi povesteascã viaþa lui din care toþi am avea câte ceva de învãþat. Este mare pãcat sã se piardã aºa ceva”, spunea Pãrãu. Cartea este în lucru, iar bãtrânul este încântat de propunere. Moº ªtefan ar vrea sã munceascã pânã la 101 ani. Provine dintr-o familie longevivã, tatãl lui a trãit pânã la 103 ani ºi un bunic de-al sãu a trecut de 107 ani. Niciunul n-a fost bolnav, iar secretul longevitãþii lor este aerul curat de munte ºi þuica fiartã. „Aºa rar m-a mai durut câte ceva, aºa puþin. Când mã rãcesc dau cu o oalã de þuicã fiartã cu piper ºi trece. Ãla e medicament!” Maximilian GÂNJU

CVJ, NR. 299, MARTI 5 FEBRUARIE 2013  

CVJ, NR. 299, MARTI 5 FEBRUARIE 2013

CVJ, NR. 299, MARTI 5 FEBRUARIE 2013  

CVJ, NR. 299, MARTI 5 FEBRUARIE 2013

Advertisement