Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul II z Nr. 477

Cronica Vãii Jiului Marti, 22 Octombrie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

Lider de sindicat ºi consilier local, Ion Temneanu, pune în pericol mina Petrila pentru a-ºi salva pielea

La un pas de moarte >>> PAGINA A 3-A

Guvernul nu a alocat bani pentru a stãvili alunecarea de teren de la Universitate >>> PAGINA A 4-A

Ciodaru nr. 4 naþional, bagã tinerii în minã >>> PAGINA A 5-A

Sala Polivalentã, utilã doar vara >>> PAGINA A 7-A

Þap ispãºitor în scandalul datornicilor la apã >>> PAGINILE 8-9

Disperare ºi neputinþã la Aninoasa >>> PAGINA A 12-A

S

candal destul de mare la Mina Petrila! 38 de oameni vor fi luaþi din producþie ºi trasferaþi la Paroºeni. ”Fãcãtura” a fost operatã pe ”ºestache” de eternul lider Ion Temneanu, care a strâns cererile în biroul sindical, a sãrit peste directorul Constatin Jujan ºi i le-a înaintat directorului general al SNÎM, Aurel Anghel, care le-a aprobat pe toate. Cãtãlin Cenuºã, celãlat lider de sindicat, Orizonturi Noi, care a devenit primul depãºindu-l pe cel al lui Temneanu, aduce acuzaþii: Temneanu închide mina înainte de termen ºi îºi bate joc de oamenii care vor deveni ”holoangãri” la Paroºeni, deºi ei au experinþã de front. Consilierul PC, Temneanu, se laudã cã închide când vrea mina, spun membri de sindicat. >>> PAGINILE 10-11

O femeie din Vulcan este campioanã absolutã la... bãut >>> PAGINA A 13-A

Telescaunul din Parâng, verificat încã o datã >>> PAGINA A 16-A


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 66 Haþeg Baru Mare DN 68 Haþeg - Toteºti DN 68 Toteºti Zeicani DN 66 Haþeg - Cãlan DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc

DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm;

DN 76 ªoimuº Bejan Lupeni pe DN 66A ºi B-dul Nicolae Titulescu.

Noaptea

Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

APASERV INFORMEAZÃ

Dimineaþa

Ziua

Seara

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator:

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie:

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Percheziþii în judeþul Hunedoara într-un dosar privind traficul de maºini din strãinãtate

A

proape 30 de persoane au fost puse sub învinuire, într-un dosar extrem de complex instrumentat de procurorii DIICOT ºi în care au fost efectuate mai multe percheziþii domiciliare inclusiv în judeþul Hunedoara. Anchetatorii spun cã gruparea era specializatã în infracþiuni de înºelãciune, complicitate la înºelãciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, uz de fals ºi fals în declaraþii, toate în formã continuatã. Carmen COSMAN Luni dimineaþa, procurorii din cadrul Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieºti împreunã cu ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul Brigãzilor de Combatere a Criminalitãþii Organizate Ploieºti, Bucureºti, Timiºoara, Satu-Mare ºi Hunedoara au efectuat un numãr de 10 percheziþii domiciliare la locuinþele unor persoane de pe raza judeþelor Prahova,

Timiº, Satu Mare, Hunedoara, Ilfov ºi a municipiului Bucureºti, în cadrul unei acþiuni vizând destructurarea unei grupãri infracþionale organizate specializatã în sãvârºirea infracþiunilor de înºelãciune, complicitate la înºelãciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, uz de fals ºi fals în declaraþii, toate în formã continuatã. În urma cercetãrilor efectuate a fost deja începutã urmãrirea penalã pentru un numãr de 26 învinuiþi sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor menþionate. „În cauzã

existã suspiciunea rezonabilã cã învinuitul M.L.F.C, în perioada 2008 - 2011, a iniþiat ºi coordonat o grupare infracþionalã organizatã la care au aderat ºi ceilalþi

La un pas de moarte n bãtrân de U 73 de ani, care locuieºte singur într-o casã din Petroºani a fost la un pas de moarte, dupã ce casa i-a luat foc. Incidentul a avut loc pe strada Viitorului, acolo unde bãtrânul locuieºte, iar pompierii au fost alertaþi de vecini. Aceºtia susþin cã omul are adunate multe vechituri în locuinþa sa ºi cred cã resturile ar fi putut sã-i fie fatale. Din fericire, omul a scãpat cu câteva arsuri minore. „Noi am fost alertaþi luni dimineaþã, devreme, cã pe strada Viitorului a izbucnit un incendiu. Bãrbatul de 73 de ani, care se afla singur în casã, a a încercat sã stingã focul, dar nu a reuºit ºi a cerut ajutor. Am reuºit

sã stingem incendiul ºi persoana, care avea câteva arsuri superficiale a fost transportatã la Spitalul de Urgenþã din Petroºani, dar este în afara oricãrui pericol”, a spus Rãzvan

învinuiþi, grupare specializatã în sãvârºirea de infracþiuni contra patrimoniului. O parte din membrii grupului infracþional organizat, au încheiat convenþii de închiriere a unor autoturisme în strãinãtate cu societãþi de închirieri autoturisme, preponderent din Italia, Spania ºi Germania, cu scopul de a intra în posesia ilicitã a acestora, precum ºi de a obþine documentele originale ºi cheile autoturis-

Stancu, comandant adjunct al Detaºamentului de pompieri Petroºani. Pompierii cred cã restrurile pe care omul le avea depozitate în casã au luat foc, din cauza unei sobe cu care bãtrânul se încãlzea. Diana MITRACHE

melor. Aceste autoturisme erau apoi introduse în þarã ºi preluate de cãtre alþi membri ai grupului infracþional organizat, urmând a fi valorificate într-un timp scurt ºi la preþuri cu mult sub preþul pieþei”, au precizat procurorii DIICOT. Potrivit anchetatorilor, ulterior aceste autoturisme erau încredinþate celorlalþi membri ai reþelei pentru a efectua demersurile preliminare înmatriculãrii, respectiv

prezentarea la Registrul Auto Român pentru eliberarea cãrþilor de identitate a vehiculelor ºi autentificarea acestora. Dupã înmatriculare, care se efectua în baza unor acte întocmite în fals de cãtre membri ai reþelei încã neidentificaþi ºi în baza documentelor reale înmânate de cãtre pãrþile vãtãmate, autoturismele au fost vândute succesiv, iniþial între membrii grupãrii ºi ulterior unor persoane care domiciliazã în România induse în eroare cu privire la provenienþa ilicitã a bunului cumpãrat. Prejudiciul estimat pânã în prezent se ridicã la peste 750 000 euro. O parte din autoturisme au fost recuperate ºi restituite proprietarilor. În cauzã urmeazã sã fie instituite mãsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri. Dupã percheziþiile de luni, la sediul D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Ploieºti au fost adus epentru audieri peste 30 persoane.


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Guvernul nu a alocat bani pentru a stãvili alunecarea de teren de la Universitate

D

ealul din Petroºani care anul trecut a provocat atât de multã suferinþã dupã ce pãmântul înmuiat de ploaie a plecat la vale ºia distrus agoniseala de o viaþã a localnicilor de pe strada Brazilor, nu a fost nici acum consolidat. Guvernula promis cã va aloca fonduri pentru amenajarea unui dig de sprijin, dar promisiunea nu s-a concretizat nici acum! Carmen COSMAN

De aproape un an ºi jumãtate, localnicii de pe strada Brazilor stau cu frica în sân ca nu cumva alunecarea de teren sã se reactiveze. La începutul lunii iunie 2012, terenul de la baza dealului Universitãþii a plecat la vale, punând în pericol cel puþin 8 imobile care oricând pot fi înghiþite de tone de pãmânt. O ploaie puternicã a dus la producerea unei puternice alunecãri de teren, care a afectat grav mai multe

Dãnuþ Buhãescu:

gospodãrii ºi, pentru ca pãmântul sã nu mai plece la vale s-a concluzionat cã este nevoie de un dig de sprijin. Primãria Petroºani a efectuat raportul de expertizã, iar documentul a fost înaintat Prefecturii Hunerdoara, în vederea pregãtirii hotãrârii de guvern pentru alocarea sumelor de bani necesare. Pentru construirea digului de sprijin s-a calculat cã ar fi necesarã suma de 500.000 de lei, iar zidul ar urma sã aibã 4 metri înãlþime ºi circa 100 de metri lungime. Numai cã, deocamndatã, nu s-a gãsit ºi finanþarea necesarã. Proiectul de hotãrâre a fost întocmit, dar Executivul nu a mai gãsit ºi banii necesari pentru finanþarea proiectului, în ciuda promisiunilor. Anul trecut, Guvernul susþinea cã bugetul de stat

“SUA, þara contrastelor”

D

e la lux la sãrãcie lucie ºi un mod, total diferit de a face administraþie. Cei doi edili din Uricani, primarul ºi viceprimarul, s-au întors din America cu mai multe idei pe care le-ar putea aplica ºi în Valea Jiului, dupã cum a afirmat Dãnuþ Buhãescu. Luiza ANDRONACHE

Primarul de la Uricani, Dãnuþ Buhãescu, s-a întors recent dintr-o delegaþie din Statele Unite ale Americii, de unde a venit, spune el, cu o gramadã de idei ºi impresii despre þara tuturor posibilitãþilor. Acolo parcã este o altã lume, total diferitã de a noastrã, iar implicarea în problemele societãþii se face de la cel mai înalt nivel. “Este o diferenþã mare în ceea ce priveºte organizarea administraþiilor. Acolo au alte atribuþii ºi competenþe, extraordinari de mari ºi altele sunt fondurile, pentru cã acolo nu

este gol, iar anul acesta proiectul a fost uitat de tot. Reprezentanþi ai Primãriei Municipiului Petroºani spun cã nu mai au nicio veste ºi nici nu mai ºtiu ce sã le spunã oamenilor care se tem cã ploile vor înmuia din nou solul, iar dealul se va prãvãli peste casele lor. Reamintim cã, la începutul lunii iunie 2012, dupã mai multe ore de ploaie torenþialã care a depãºit 20 de litri pe metrul pãtrat, dealul Universitãþii a luat-o la vale ºi mai multe case au fost la un pas de a fi înghiþite de solul argilos. Nãmolul a acoperit curþile oamenilor, iar dacã mai plouã alunecarea de teren riscã sã se reactiveze în lipsa unui zid care sã sprijine versantul ºi sã preia eventualele alunecãri de teren.

Guvernul are banii, ci administraþiile. Guvernul federal are bani de intervine în administraþiile care au nevoie, cum ar fi Aninoasa la noi ºi alte oraºe în dificultate. Acolo nu existã ca Guvernul sã stea deoparte, acolo imediat intervine cu programe ºi mai ales bani”,

a declarat Dãnuþ Buhãescu, primarul Oraºului Uricani. De altfel, edilul din cel mai vestic oraº al Vãii Jiului, mai spune cã Statele Unite ale Americii este o þarã a contrastelor ºi cã a rãmas surprins de extremele societãþii de acolo. “Este o þarã a contrastelor, nu curge numai lapte ºi miere, au ºi ei probleme sociale fantastic de mari. Pe cât de surprins am rãmas de multe lucruri de lux de acolo, pe atât de surprins am rãmas ºi de marile probleme din punct de vedere social. Eu vedeam în America numai partea bunã, dar am rãmas uimit ºi din acest punct de vedere”, a mai spus Buhãescu, În America a fost nu doar primarul Dãnuþ Buhãescu, ci ºi viceprimarul Corneliu Braia. Cei doi au fost acolo la invitaþia Revistei Române pentru Administraþie Publicã Localã din România.

Salvatorii, o nouã competiþie

Î

n acest an, competiþia destinatã salvatorilor minieri va debuta în data de 21 noiembrie ºi se va încheia în 23 noiembrie. Potrivit obiceiului, la întrecerile organizate de cãtre SALVAMIN ºi INSEMEX Petroºani, se vor alinia salvatori de subteran sau de suprafaþã, din întreaga þarã. La startul întrecerii vor fi prezenþi salvatorii minieri de subteran din Valea Jiului precum ºi cei de suprafaþã din Oltenia sau Bucureºti. “În acest an vom organiza, în luna noiembrie, ediþia cu numãrul 7 a tradiþionalei întreceri a salvatorilor minieri ºi de suprafaþã din þarã. Competiþia se va derula pe douã secþiuni, subteran, respectiv suprafaþã. În data de 22 noiembrie se vor derula întrecerile din cadrul competiþiei zonale, dupã care,

în 23 noiembrie, sunt programate întrecerile din faza naþionalã. Cei mai buni competitori vor alcãtui echipa naþionalã a României care, anul viitor, va participa la un concurs european de salvare minierã programat a se derula în Polonia”, a precizat Artur Gãman, ºef departament Salvare Minierã din cadrul INSEMEX Petroºani. La competiþia care se va derula în perioada 21 – 23 noiembrie, în Petroºani, sau înscris mai multe echipaje de salvatori de la unitãþile miniere componente ale Complexului Energetic Hunedoara, Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului Complexului Energetic Oltenia sau Metrorex Bucureºti. Printre acestea, la secþiunea “subteran” se aflã cele care reprezintã CEH, SNÎMVJ, CNU – Sucursala Crucea ºi CEO Minele Motru ºi Tehomir. La secþiunea “suprafaþã” s-au înscris CEO (Sucursalele din Craiova ºi Iºalniþa), Fireproof Protection Ploieºti, Falck Petrobrazi ºi Metrorex Bucureºti. M. Nistor


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Ciodaru nr. 4 naþional, bagã tinerii în minã

D

acian Ciodaru a ajuns pe poziþia a 4-a în topul tinerilor PSD-iºti din România. Noua funcþie îl face acum sã vorbeascã despre obligaþii ºi acþiuni de amploare alãturi de tinerii pe care îi reprezintã ºi pe care vrea sã îi ducã chiar în minã. Diana MITRACHE

Dacian Ciodaru, preºedintele tinerilor social democraþi din judeþul Hunedoara a ajuns pe locul 4 în topul naþional. Dacian Ciodaru a fost desemnat prin vot, în luna martie a acestui an, preºedintele Organizaþiei de Tineret a PSD Hunedoara, iar acum a ajuns pe o funcþie superioarã la nivel naþional în organizaþia

pe care o reprezintã. „Din punct de vedere al structurii de ierarhizare, ca ºi importanþã, este cea de a patra funcþie, dupã prima care e a preºedintelui, preºedinte executiv ºi secretar general. Sunt 21 de vicepreºedinþi, printre care 8 la nivel naþional, cum avem ºi noi judeþul Hunedoara, 8 la nivel regional, 5 din partea organizaþiilor de femei din cadrul TSD”, a declarat Dacian Ciodaru, vicepreºedinte TSD. Ciodaru are 30 de ani ºi este directorul general administrativ al Universitãþii din

Contractul dintre U Craiova ºi administraþia de la Petroºani nu este operaþional

U

niversitatea Craiova nu a jucat niciun meci pe stadionul Jiul din Petroºani asta deºi în vara acestui an, echipa lui Mititelu a încheiat un parteneriat cu administraþia localã de la Petroºani. Monika BACIU FC Universitatea Craiova a primit aprobarea Consiliul Local ºi ar fi trebuit sã dispute meciurile de pe teren propriu la Petroºani, finanþatorul Adrian Mititelu urmând sã achite o chirie de 1.000 de euro plus TVA pentru fiecare meci, precum ºi 25% din încasãrile din bilete. Ultimele meciuri jucate de Universitatea Craiova au fost disputate pe teren propriu. “Contractul dintre administraþia publicã de la Petroºani ºi cei de la Universitatea Craiova nu a fost reziliat, el însã a devenit caduc pentru nu a devenit faptic, echipa nu a venit niciodatã sã joace la Petroºani, prin urmare el nu mai este

de actualitate”, a spus Nicu Taºcã, purtãtorul de cuvânt al Primãriei Petroºani. În cazul în care Universitatea Craiova ar juca meciurile pe terenul de la Petroºani, ar trebui încheiat un nou contract. ”Într-un fel, da (dacã vor juca la Petroºani vor trebui sã încheie un nou contract – n.r.) este o chestiune juridicã, însã ºansele sunt destul de mici dacã nu au venit pânã în

acest moment sigur nu vor veni tot sezonul”, a mai spus sursa citatã. Asocierea dintre autoritãþile locale ºi Mititelu este valabilã în perioada 15 iulie 2013- 15 iulie 2014 cu posibilitatea de prelungire. "În cadrul asocierii pentru folosirea Stadionului Jiul Petroºani subscrisa (n.r. - FC Universitatea Craiova) va

suporta urmãtoarele cheltuieli: 1.000 de euro plus TVA pentru fiecare joc oficial disputat în imobilul Jiul Petroºani ºi anexele sale: 500 de euro plus TVA pentru fiecare joc amical disputata în imobilul stadionul Jiul ºi anexele sale ºi 25 la sutã din totalul sumelor încasate din vânzarea biletelor de intrare la jocuri. În vederea asocierii menþionãm cã existã acordul Asociaþiei Club Sportiv Jiul Petroºani", se aratã în cererea clubului din Craiova aprobatã de Consiliul Local.

Petroºani, dar spune cã noua funcþie de partid îl va face sã se implice ºi mai mult. Primele acþiuni le va avea în câteva zile. „Va fi o acþiune la nivelul Vãii Jiului ºi se va chema generic „Sãptãmâna tineretului în Valea Jiului” ºi vor fi acþiuni în fiecare localitate. Vom începe din 24 la Petroºani cu un campionat de fotbal în salã, care va fi pe 3 zile ºi apoi în fiecare zi ºi în alte localitãþi”, a mai spus noul vicepreºedinte al TSD. Mai mult, Ciodaru spune cã va aduce tineri din mai multe localitãþi la o minã ºi chiar îi va bãga sub pãmânt. Asta pentru a-i

familiariza cu ceea ce înseamnã minerit. „Încercãm ca elementul puternic sã se desfãºoare la Vulcan, unde un numãr considerabil de tineri social democraþi sã intrãm în minã, pentru a vedea condiþiile de muncã ale minerilor ºi apoi sã urmeze o dezbatere pe problemele acestora la nivelul Vãii Jiului”, a conchis Ciodaru. Noul vicepreºedinte TSD crede cã succesul pe care l-a avut la alegerile de la finele sãptãmânii trecute se datoreazã municii în echipã, asta pentru cã între tinerii ºi seniorii PSD-iºti din Hunedoara existã mereu colaborãri fructuoase.


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Profesorii au de recuperat zeci de mii de lei

Z

eci de mii de lei au de recuperat dascãlii hunedoreni. Profesorii din judeþul Hunedoara ºi nu numai au acþionat în judecatã Ministerul Educaþiei pentru tãierea anumitor sporuri. Procesele au fost câºtigate pe bandã rulantã de dascãli, însã nu sunt bani pentru a le înapoia sumele câºtigate în instanþã. Monika BACIU ”Am terminat marea majoritate a proceselor pe legea 221 ºi 330, mai sunt unele sentinþe în aºteptare. Aºa cum se ºtie printr-o ordonanþã de urgenþã a guvernului Boc aceste sume se vor da eºalonat pe o perioadã de cinci ani

Concurs pentru constituirea Corpului Naþional de Experþi

P

este 100 de locuri în cadrul Corpului Naþional de Experþi în Management Educaþional. Consiliul de Administraþie al Inspectoratului ªcolar al Judeþului Hunedoara a aprobat scoaterea la concurs a 143 locuri pentru sesiunea 2013, seria a II-a. Monika BACIU A fost publicat Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5142/2013 privind aprobarea Calendarului desfasur-

arii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational. Depunerea porto-

foliului cu documentele prevazute de Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului

Modificãrile la admitere

Sute de elevi vor rãmâne în afara sistemului de învãþãmânt

M

odificãri, peste modificãri. Noul an ºcolar care a început de mai bine de o lunã de zile va aduce schimbãri importante în sistemul de învãþãmânt. În ultima perioadã se vorbeºte intens de admiterea la liceu. Monika BACIU Ministrul Educaþiei Remus Pricopie vrea ca la liceu sã fie admiºi doar elevii care au obþinut media 5 la examenele naþionale. Potrivit liderilor de sindicat, aceastã propunere are o sincopã. Nu sunt ºcoli profe-

sionale unde sã fie integraþi aceºti elevi. ”Începutul de an ºcolar a avut câteva modificãri, unele sunt deja iar altele sunt pe parcurs. Legat de admiterea la liceu se lucreazã acum la un proiect prin care elevii care au terminat clasa a VIII a cu o medie de

sub 5 sã nu mai poatã sã intre la liceu direct pe bazã de dosare. Aici sunt douã probleme, elevii care termina cu medie de sub 5 nu ai ce face cu ei, problema este cã nu sau infintat încã acele ºcoli profesionale de care încã se tot vorbeºte pentru cã situaþia în care sunt încã elevi cu medie de sub 5 sau dacã au peste 5 sã poatã opta pentru acele meserii”, spune Vasile Fãgaº, lider de sindicat. De înfiinþarea ºcolilor profesionale se

de zile pânã în 2016. Anul trecut am primit 5% pe sumele din procese iar anul acesta 10% , suntem în curs de a primi ºi ultima transã unele ºcoli, iar de la anul 25% pânã în anul 2016 când vom primi toatã suma. Nu este un lucru corect pentru cã eu dacã primesc o amendã ori de care ar fi ea trebuie sã o plãtesc în 48 de ore iar un proces câºtigat cu o soluþie definitivã trebuie sã-mi dea banii în cinci ani de zile. Sunt mulþi care ies la penscie, alþii national de experti in management educational va avea loc in perioada 29-30 octombrie 2013. In perioada 4-7 noiembrie 2013 se va realiza evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul Ministerului Educatiei Nationale. Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de vorbeºte de câþiva ani, însã deocamdatã nu sa concretizat nimic în acest sens. ”Din câte ºtiu eu da se vor înfiinþa, dar când ºi cum nu se ºtie. Dacã nu se vor infiinþa aceste clase elevii vor rãmâne pe dinafarã. Ori se vor infiinta aceste ºcoli profesionale, ori îi vor primi în continuare ºi pe elevii cu medii de sub 5”, a mai precizat sursa citatã. Anul acesta zeci de absolvenþi ai claselor a VIII-a nu au reuºit sã obþinã media 5 la evaluarea naþionalã. În acest an, aceºtia au fost admiºi la licee, însã de anul viitor situaþia se poate schimba.

decedeazã ºi trebuie sã vinã moºtenitorii ca sã recupereze aceºti bani. Nu este corect ceea ce face guvernul dar atât timp cât suntem în aceastã crizã ºi spun cã nu au bani, asta este situaþia”, a declarat Vasile Fãgaº, lider de sindicat. Sunt dascãli care au de recuperat zeci de mii de lei, însã banii vor fi primiþi în tranºe pânã în anul 2016. ”Sumele sunt mari, în bani vechi e este vorba de douã, trei sute de milioane de lei pentru fiecare profesor. Ei s-au lãudat cu acea mãrire de 50%, iar dupã ce s-a dat

legea de cãtre preºedintele þãrii mãrirea care era de 50% de fapt era de 30%. Atunci au spus cã sunt bani ºi se rezolvã, acum nici mãcar dupã terminarea proceselor nu sunt bani”, a mai spus sursa citatã. Aproximativ jumatate dintre cadrele didactice au dat in judecata Ministerul Educatiei pentru a primi majorarile salariale conform Legii 221/2008, iar cei care au obtinut deja hotarari judecatoresti favorabile lor vor primi banii esalonat, timp de trei ani.

administratie al inspectoratului scolar si afisarea rezultatelor evaluarii se va realiza in data de 8 noiembrie 2013. In data de 22 noiembrie 2013 se va

emite ordinul ministrului privind inscrierea cadrelor didactice declarate promovate in Registrul national al expertilor in management educational.


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

„Bonnie ºi Clyde ai Estului”- aºteptaþi în zadar la Deva

ª

andor Varga ºi iubita lui Emeºe Turi, cuplul mortal care a jefuit o casã de amanet din Hunedoara, a avut un nou termen de judecatã în dosarul în care sunt acuzaþi de tentativã de omor deosebit de grav. Maximilian GÂNJU

Ieri, la Tribunalul Hunedoara ar fi trebuit sã fie audiaþi, cel puþin teoretic, cei doi interlopi deosebit de periculoºi, aflaþi dupã gratii în Ungaria. Magistraþii hunedoreni au demarat procedura pentru obþinerea audierii celor doi inculpaþi prin video conferinþã, însã pânã când vor putea sã-i ºi interogheze mai sunt proceduri care trebuie

parcurse. Astfel, nici la termenul de ieriluni, ªandor Varga ºi iubita lui Emeºe Turi n-au apãrut în faþa judecãtorului. Cel mai sângeros cuplu din estul Europei este judecat pentru un jaf armat comis în judeþul Hunedoara. Dosarul cuplului ucigaº a avut un nou termen de judecatã la Tribunalul Hunedoara, ieri ieri-luni, cei doi ar fi trebuit sã ajungã în faþa magistraþilor. Pânã în prezent,

judecãtorii hunedoreni au fost nevoiþi sã amâne judecarea cauzei din lipsa procedurii cu inculpaþii. Practic, cei doi n-au ajuns la nici un termen fiind deþinuþi în Ungaria, iar judecãtorii s-au vãzut nevoiþi sã amâne procesul pânã când autoritãþile maghiare vor finaliza toate dosarele care-i au ca inculpaþi pe cei doi. ªandor Varga ºi iubita lui Emeºe Turi

au jefuit în decembrie 2007 o casa de amanet din municipiul Hunedoara ºi au fost arestaþi în Ungaria, pentru comiterea a ºapte jafuri armate ºi patru crime. ªandor Varga era liderul unei grupari denumitã „Brigada morþii”, grupare la care a aderat atât iubita sa, Emese, cât ºi alte persoane. Dupã mai multe crime ºi jafuri comise în

Sala Polivalentã, utilã doar vara Î ncã o iarnã în frig. Sala Polivalentã din Petroºani nu a beneficiat nici în acest an de fonduri pentru reparaþiile capitale. Pânã acum câteva luni, reprezentanþii instituþiei sperau ca la rectificarea bugetarã sã fie alocate sume pentru realizarea unor lucrãri minime. Monika BACIU ”Din pãcate ne prinde un nou sezon rece fãrã a aface nicio lucrare de reabilitare la sala de jocuri. Nu avem ce face, eu nu mã dau bãtut, sãptãmâna aceasta dacã nu sãptãmâna viitoare voi merge din nou la Bucureºti, mai mult de atât nu se poate face. Ceea ce este rãu, este cã aceastã salã va mai trece peste încã un sezon rece iar degradarea va fi mult

mai mare. Pe zi ce trece clãdirea se degradeazã pentru cã situaþia este aºa cum este”, a declarat Zoltan Toth, directorul Clubul ªcolar Petroºani. De 7 ani se cautã fonduri pentru renovarea sãlii destinate antrenãrii sportivilor. Nici acum nu s-au identificat sursele necesare pentru demararea lucrãrilor care sunt absolut necesare. Astfel, ºi în aceastã iarnã, sportivii

de la CSS Petroºani se vor antrena în sãlile de sport ale celorlalte unitãþi de învãþãmânt de pe raza localitãþii. ”Din anul 2006 noi tot facem adrese, numãrul de adrese este foarte mare, mai mult de atât eu nu pot sã fac. Încã în acesta perioadã se fac antrenamente acolo dupã care am avut din nou înþelegere de la Colegiul Mihai Eminescu, de la Dimitrie Leonida, de la Hermes unde copiii

îºi vor desfãºura activitatea”, a mai spus Toth. La începutul anului, lucrãrile de reabilitare ar fi costat peste 1,5 milioane de lei, însã timpul a trecut, iar structura se degradeazã pe zi ce trece tot mai mult. ”La începutul anului spuneam de 15 miliarde de lei dar pânã la urma sala degradându-se incontinu, nu mai ºtiu o sumã exactã. Reabilitarea termicã în primul rând, pornind de la acoperiº, geamuri, podea, încãlzire. Este o reparaþie capitalã

Ungaria, au fost prinºi ºi condamnaþi de judecãtorii maghiari, ªandor Varga primind închisoare pe viaþa, iar iubita lui, 17 ani de puºcãrie. În anul 2007, cei doi au dat patru lovituri la casele de amanet din mai multe zone ale þãrii. Ultimul jaf armat a avut loc la Hunedoara în 17 decembrie 2007, iar ªandor Varga a împuºcat, în cap, o tânãrã care era angajata casei de amanet din Hunedoara. Femeia a supravieþuit, însã a rãmas cu un handicap permanent la ochiul stâng. În decembrie 2008, gruparea a început seria de jafuri de pe teritoriul Ungariei. Seria serioasã”, a mai spus sursa citatã. Sala Polivalenta din Petrosani are nevoie urgenta de o reconsolidare si, mai ales, de o izolatie termica. Inauntru este la fel de

infracþiunilor s-a încheiat în luna mai a anului 2009, cu uciderea unei familii de vietnamezi, soþ ºi soþie care lucrau împreunã într-un complex comercial. Au fost urmãriþi ºi atacaþi, dupã încheierea programului de lucru, ºi au fost duºi la marginea localitãþii. Degeaba le-au explicat agresorilor cã nu au prea mulþi bani asupra lor, cãci încasãrile sunt lãsate în magazin. Membrii „Brigãzii morþii“ i-au obligat sãºi sape singuri mormintele, dupã care i-au împuºcat în cap. N-au gãsit asupra victimelor decât 120.000 forinþi. ªandor le-a declarat oamenilor legii cã vietnamezii trebuiau împuºcaþi, indiferent de câþi bani aveau asupra lor. frig ca si afara, iar elevii Clubului Scolar Sportiv din Petrosani sunt nevoiti sa faca antrenamentele in salile de sport ale scolilor din municipiu.


8 Actualitate

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013 vreþi sã Þap ispãºitor în scandalul datornicilor la apã D acã salvaþi un

D

upã ce au întrerupt apa într-un cartier central al municipiului Petroºani, cei de la Apa Serv au gãsit ºi un þap ispãºitor. Estre vorba despre Mircea Petroºca, preºedintele de drept al asociaþiei, care vine ºi el acum cu soluþii.

EXT.

L=220 cm, l=87 cm, DESC.=190/115 cm

* Oferta valabilã în limita stocului disponibil.

Costel Avram, dir SC Apa Serv. Petroºca susþine cã totul a fost generat de fostul administrator, care a decedat ºi care a

Costel Avram spune cã singurul vinovat în acest moment e preºedintele Asociaþiei Mircea Petroºca, cel care a fost preºedinte ºi pe vrema fostului administrator. Acesta e chemat acum la raport, ca reprezentant al locatarilor revoltaþi. „La ora când vorbim existã un contrract încheiat între SC Apa Serv ºi asociaþia de proprietari depe Aleea Poporului, iar în numele asociaþiei este domnul Petroºca. Deci dânsul este cel care trebuie tras la rãspundere, sã ne spunã în ce calitate a semnat ºi care îi sunt rãspunderile”, a declarat

încurcat actele, fãrã a-l bãnui cã ar fi furat din bani. Mai mult,el chiar le propune celor de la ape un protocol. „O sã cer ºi eu un audit la primãrie sã

ne ajute cu un control sã vãd ce s-a întâmplat în actele alea. Nu cred cã s-a furat niciun ban, din cei care s-au încasat. În colaborare cu SC Apa Serv, sã fie montate distribuitoare de scarã. Noi sã le dãm la Apa Serv lista cu datornicii care sunt ºi asta o voi face ºi dânºii sã-i branºeze pe cei fãrã datorii”, susþine Mircea Petroºca, administratorul asociaþiei. Oamenii care locuiesc în toate cele 27 de scãri

ce aparþin de aceastã asociaþie de proprietari au fost debranºaþi, chiar dacã erau la zi cu plata facturilor. Pentru cei care îºi achitã restanþele, Apa

Serv vine cu o soluþie. „Sã vinã cu o adresã din partea asociaþiei ºi sã spunã cã sunt la zi cu plata la Apa Serv ºi vor fi primiþi în secunda a doua”, afirmã Costel Avram, directorul SC Apa Serv. Soluþia, însã, nu poate fi aplicatã pânã la evaluarea contabilã a actelor, iar oamenii riscã sã rãmânã din nou fãrã apã, aºa cum au fost ameninþaþi. Diana MITRACHE

cãþel din adãpostul de la Petroºani acum puteþi sã o faceþi. S-a dat liber la adopþii ºi existã chiar ºi un program special pentru cei care doresc sã salveze un cãþel de la eutanasiere. Nu vã costã absolut nimic, dar trebuie sã îndepliniþi câteva cerinþe.

Câinii comunitari adunaþi de pe strãzi de hingheri pot fi adoptaþi de cei care îndeplinesc anumite cerinþe. Adopþia este gratuitã, iar cãþelul va fi deparazitat, castrat ºi crotaliat. Nicolae Taºcã, purtãtorul de cuvânt al Primãriei Municipiului Petroºani spune cã la adãpostul din Colonia Petroºani, care a aparþinut municipalitãþii, iar acum este în administrarea Serviciului Judeþean Pentru Ocrotirea Animalelor Fãrã Stãpân, programul de

Vreþi sã salvaþi un cãþel din adãpost? Iatã ce trebuie sã faceþi

adopþii este în fiecare miercuri de la orele 12.00 la 14.00. „Pentru adoptarea unui câine sunt necesare urmãtoarele acte doveditoare: Carte de Identitate, o dovadã cã are spaþiu unde sã þinã câinele ºi, de asemenea, o dovadã cã are cu ce sã întreþinã respectivul animal, a dicã adeverinþã de salariu, cupon de pensie, ori alte acte ce atestã veniturile”, a mai spus Nicolae Taºcã.

C

âinii pot fi adoptaþi ºi la distanþã

Vestea bunã este cã, potrivit Proiectului de Norme metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de Gestionare a câinilor fãrã stãpân, care a fost lansat vineri în dezba-

Primãria Petrila ºi Apa Serv Valea Jiului au ajuns la un consens

P

roiectul privind construcþia reþelei de canalizare ori de apã potabilã în mai multe cartiere din localitatea Petrila a fost recepþionat ºi de administraþia localã. Recepþia lucrãrilor s-a fãcut în urmã cu o lunã de zile, însã Primãria Petrila a cerut ca firma care a fãcut lucrãrile sã refacã asfaltul pe unele strãzi dar ºi sã rezolve alte mici

deficienþe. „Recepþia proiectului de la Petrila, pentru care s-a fãcut scandal în 20 septembrie, la ora la care discutãm s-a fãcut ºi de cãtre primãrie. Procesele verbale din anexa 2

(n.r. obiecþiile edililor din actul de recepþie prin care constructorul se angaja sã rezolve în 30 de zile problemele ridicate) au fost semnate ºi de cãtre cei de la Primãria Petrila. A fost scandal pentru nimic, pentru cã noi am achitat beneficiarului 89 la sutã din lucrare ºi dacã nu rezolvau problemele

nu primeau ºi restul. Vã spun cã este vorba de o sumã de bani mai mare decât ar fi costat reparaþiile pe care le-au ºi fãcut”, a declarat în cadrul unei conferinþe de presã, Costel Avram, director general SC Apa Serv Valea Jiului. De cealaltã parte, viceprimarul localitãþii Petrila, care a cerut refacerea anumitor lucrãri spune cã un control mai strict al beneficiarului asupra constructorului ar fi evitat conflictele care au apãrut în 20 septembrie la recepþia proiectului. „Noi nu ne dorim sã facem rãu, puteam sã facem de atunci o adresã cãtre finanþator ºi sã

solicitãm o comisie de acolo, aveam destule motive. (…) Noi ne dorim sã se respecte proiectul pentru cã pierde omul în definitiv ºi nu este vorba de ambiþii personale aici. Eu cred cã dacã reprezentantul Apa Serv era un pic mai sever, constructorul nu avea cum

sã-ºi facã de cap”, a declarat Vasile Jurca, viceprimarul localitãþii Petrila. De proiectul finalizat în estul Vãii Jiului beneficiazã 760 de familii care vor fi branºate la reþeaua de canalizare, iar alte 73 la cea de apã potabilã. Maximilian GÂNJU

tere publicã de Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor, câinii pot fi adoptaþi ºi la distanþã. Practic, dacã cel ce doreºte sã salveze un câine comunitar nu dispune de spaþiul necesar cazãrii acestuia, poate sã suporte toate cheltuielile necesare pentru menþinerea câinilor în

adãpost. Cheltuielile de întreþinere în adãposturile publice a câinilor fãrã stãpân adoptaþi la distanþã sunt stabilite prin hotãrâre a consiliului local, respectiv prin hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureºti, mai spune proiectul de lege menþionat. Serviciile specializate pentru

gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaþia sa utilizeze donaþiile efectuate de persoanele care adoptã la distanþã numai pentru întreþinerea câinilor adoptaþi prin aceastã procedurã. Adopþia la distanþã se realizeaza prin completarea unui formular, dupã care serviciile specializate pentru gestionarea câinilor

fãrã stãpân au obligaþia sã prelungeasca termenul de adãpostire a câinilor adoptaþi pe durata respectãrii de cãtre adoptator a obligaþiilor materiale asumate prin declaraþia de adopþie la distanþã. Adopþia la distanþã poate fi încetatã dacã adoptatorul nu respectã pentru o perioadã de douã sãptãmâni consecutive, obligaþiile asumate prin declaraþia de adopþie la distanþã. Numãrul câinilor adoptaþi la distanþã de o persoanã nu este limitat. Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaþia sa dea curs cererilor de adopþie la distanþã în limita capacitãþii de adãpostire fãrã a perturba acþiunile de gestionare a populaþiei de câini fãra stãpân. Câinii fãrã stãpân adoptaþi la distanþã pot fi preluaþi oricând de adoptatori sau pot fi adoptaþi de altcineva, cu acordul adoptatorului la distanþã. Car men COSMAN


8 Actualitate

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013 vreþi sã Þap ispãºitor în scandalul datornicilor la apã D acã salvaþi un

D

upã ce au întrerupt apa într-un cartier central al municipiului Petroºani, cei de la Apa Serv au gãsit ºi un þap ispãºitor. Estre vorba despre Mircea Petroºca, preºedintele de drept al asociaþiei, care vine ºi el acum cu soluþii.

EXT.

L=220 cm, l=87 cm, DESC.=190/115 cm

* Oferta valabilã în limita stocului disponibil.

Costel Avram, dir SC Apa Serv. Petroºca susþine cã totul a fost generat de fostul administrator, care a decedat ºi care a

Costel Avram spune cã singurul vinovat în acest moment e preºedintele Asociaþiei Mircea Petroºca, cel care a fost preºedinte ºi pe vrema fostului administrator. Acesta e chemat acum la raport, ca reprezentant al locatarilor revoltaþi. „La ora când vorbim existã un contrract încheiat între SC Apa Serv ºi asociaþia de proprietari depe Aleea Poporului, iar în numele asociaþiei este domnul Petroºca. Deci dânsul este cel care trebuie tras la rãspundere, sã ne spunã în ce calitate a semnat ºi care îi sunt rãspunderile”, a declarat

încurcat actele, fãrã a-l bãnui cã ar fi furat din bani. Mai mult,el chiar le propune celor de la ape un protocol. „O sã cer ºi eu un audit la primãrie sã

ne ajute cu un control sã vãd ce s-a întâmplat în actele alea. Nu cred cã s-a furat niciun ban, din cei care s-au încasat. În colaborare cu SC Apa Serv, sã fie montate distribuitoare de scarã. Noi sã le dãm la Apa Serv lista cu datornicii care sunt ºi asta o voi face ºi dânºii sã-i branºeze pe cei fãrã datorii”, susþine Mircea Petroºca, administratorul asociaþiei. Oamenii care locuiesc în toate cele 27 de scãri

ce aparþin de aceastã asociaþie de proprietari au fost debranºaþi, chiar dacã erau la zi cu plata facturilor. Pentru cei care îºi achitã restanþele, Apa

Serv vine cu o soluþie. „Sã vinã cu o adresã din partea asociaþiei ºi sã spunã cã sunt la zi cu plata la Apa Serv ºi vor fi primiþi în secunda a doua”, afirmã Costel Avram, directorul SC Apa Serv. Soluþia, însã, nu poate fi aplicatã pânã la evaluarea contabilã a actelor, iar oamenii riscã sã rãmânã din nou fãrã apã, aºa cum au fost ameninþaþi. Diana MITRACHE

cãþel din adãpostul de la Petroºani acum puteþi sã o faceþi. S-a dat liber la adopþii ºi existã chiar ºi un program special pentru cei care doresc sã salveze un cãþel de la eutanasiere. Nu vã costã absolut nimic, dar trebuie sã îndepliniþi câteva cerinþe.

Câinii comunitari adunaþi de pe strãzi de hingheri pot fi adoptaþi de cei care îndeplinesc anumite cerinþe. Adopþia este gratuitã, iar cãþelul va fi deparazitat, castrat ºi crotaliat. Nicolae Taºcã, purtãtorul de cuvânt al Primãriei Municipiului Petroºani spune cã la adãpostul din Colonia Petroºani, care a aparþinut municipalitãþii, iar acum este în administrarea Serviciului Judeþean Pentru Ocrotirea Animalelor Fãrã Stãpân, programul de

Vreþi sã salvaþi un cãþel din adãpost? Iatã ce trebuie sã faceþi

adopþii este în fiecare miercuri de la orele 12.00 la 14.00. „Pentru adoptarea unui câine sunt necesare urmãtoarele acte doveditoare: Carte de Identitate, o dovadã cã are spaþiu unde sã þinã câinele ºi, de asemenea, o dovadã cã are cu ce sã întreþinã respectivul animal, a dicã adeverinþã de salariu, cupon de pensie, ori alte acte ce atestã veniturile”, a mai spus Nicolae Taºcã.

C

âinii pot fi adoptaþi ºi la distanþã

Vestea bunã este cã, potrivit Proiectului de Norme metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de Gestionare a câinilor fãrã stãpân, care a fost lansat vineri în dezba-

Primãria Petrila ºi Apa Serv Valea Jiului au ajuns la un consens

P

roiectul privind construcþia reþelei de canalizare ori de apã potabilã în mai multe cartiere din localitatea Petrila a fost recepþionat ºi de administraþia localã. Recepþia lucrãrilor s-a fãcut în urmã cu o lunã de zile, însã Primãria Petrila a cerut ca firma care a fãcut lucrãrile sã refacã asfaltul pe unele strãzi dar ºi sã rezolve alte mici

deficienþe. „Recepþia proiectului de la Petrila, pentru care s-a fãcut scandal în 20 septembrie, la ora la care discutãm s-a fãcut ºi de cãtre primãrie. Procesele verbale din anexa 2

(n.r. obiecþiile edililor din actul de recepþie prin care constructorul se angaja sã rezolve în 30 de zile problemele ridicate) au fost semnate ºi de cãtre cei de la Primãria Petrila. A fost scandal pentru nimic, pentru cã noi am achitat beneficiarului 89 la sutã din lucrare ºi dacã nu rezolvau problemele

nu primeau ºi restul. Vã spun cã este vorba de o sumã de bani mai mare decât ar fi costat reparaþiile pe care le-au ºi fãcut”, a declarat în cadrul unei conferinþe de presã, Costel Avram, director general SC Apa Serv Valea Jiului. De cealaltã parte, viceprimarul localitãþii Petrila, care a cerut refacerea anumitor lucrãri spune cã un control mai strict al beneficiarului asupra constructorului ar fi evitat conflictele care au apãrut în 20 septembrie la recepþia proiectului. „Noi nu ne dorim sã facem rãu, puteam sã facem de atunci o adresã cãtre finanþator ºi sã

solicitãm o comisie de acolo, aveam destule motive. (…) Noi ne dorim sã se respecte proiectul pentru cã pierde omul în definitiv ºi nu este vorba de ambiþii personale aici. Eu cred cã dacã reprezentantul Apa Serv era un pic mai sever, constructorul nu avea cum

sã-ºi facã de cap”, a declarat Vasile Jurca, viceprimarul localitãþii Petrila. De proiectul finalizat în estul Vãii Jiului beneficiazã 760 de familii care vor fi branºate la reþeaua de canalizare, iar alte 73 la cea de apã potabilã. Maximilian GÂNJU

tere publicã de Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor, câinii pot fi adoptaþi ºi la distanþã. Practic, dacã cel ce doreºte sã salveze un câine comunitar nu dispune de spaþiul necesar cazãrii acestuia, poate sã suporte toate cheltuielile necesare pentru menþinerea câinilor în

adãpost. Cheltuielile de întreþinere în adãposturile publice a câinilor fãrã stãpân adoptaþi la distanþã sunt stabilite prin hotãrâre a consiliului local, respectiv prin hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureºti, mai spune proiectul de lege menþionat. Serviciile specializate pentru

gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaþia sa utilizeze donaþiile efectuate de persoanele care adoptã la distanþã numai pentru întreþinerea câinilor adoptaþi prin aceastã procedurã. Adopþia la distanþã se realizeaza prin completarea unui formular, dupã care serviciile specializate pentru gestionarea câinilor

fãrã stãpân au obligaþia sã prelungeasca termenul de adãpostire a câinilor adoptaþi pe durata respectãrii de cãtre adoptator a obligaþiilor materiale asumate prin declaraþia de adopþie la distanþã. Adopþia la distanþã poate fi încetatã dacã adoptatorul nu respectã pentru o perioadã de douã sãptãmâni consecutive, obligaþiile asumate prin declaraþia de adopþie la distanþã. Numãrul câinilor adoptaþi la distanþã de o persoanã nu este limitat. Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaþia sa dea curs cererilor de adopþie la distanþã în limita capacitãþii de adãpostire fãrã a perturba acþiunile de gestionare a populaþiei de câini fãra stãpân. Câinii fãrã stãpân adoptaþi la distanþã pot fi preluaþi oricând de adoptatori sau pot fi adoptaþi de altcineva, cu acordul adoptatorului la distanþã. Car men COSMAN


10 Minerit

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Lider de sindicat ºi consilier local, Ion Temneanu, pune în pericol mina Petrila pentru a-ºi salva pielea

S

candal destul de mare la Mina Petrila! 38 de oameni vor fi luaþi din producþie ºi trasferaþi la Paroºeni. ”Fãcãtura” a fost operatã pe ”ºestache” de eternul lider Ion Temneanu, care a strâns cererile în biroul sindical, a sãrit peste directorul Constatin Jujan ºi i le-a înaintat directorului general al SNÎM, Aurel Anghel, care le-a aprobat pe toate. Cãtãlin Cenuºã, celãlat lider de sindicat, Orizonturi Noi, care a devenit primul depãºindu-l pe cel al lui Temneanu, aduce acuzaþii: Temneanu închide mina înainte de termen ºi îºi bate joc de oamenii care vor deveni ”holoangãri” la Paroºeni, deºi ei au experinþã de front. Consilierul PC,Temneanu, se laudã cã închide când vrea mina, spun membri de sindicat. S-a întors lumea cu susul în jos – spun din ce în ce mai mulþi români - ºi încã o dovadã cã realitatea cam asta este, o spune situaþia de la Mina

Petrila. Toatã sãptãmâna trecutã în oraº s-a creat agitaþie pe seama închiderii minei înainte de termenul stabilit, ca urmare a arucãrii în public a acestei idei de

cãtre liderul Sindicatului Liber al E.M.Petrila ºi consilierul local PC, Ion Temneanu, dupã spusele unor soþii de miner, ale membrilor celuilat sindicat – Orizonturi Noi ºi ale unor mineri implicaþi direct. Totul a ieºit la luminã prin apariþia a vreo 38-40 de cereri de transfer de la mina Petrila, la mina Paroºeni. Cereri adunate ºi chiar scrise în biroul sindicatului lui Ion Temeneanu, lucru ce a nãscut mari suspiciuni având în vedere cã faima liderului a fost ºi este în declin, cã încrederea în faptele ºi demersurile sale s-a diluat considerabil. Motivul invocat de cei întrebaþi, de ce doresc sã plece, a fost cã oricum Petrila se închide ºi cã li s-a spus de cãtre preºedintele sindicatului lor – Ion Temneanu – cã dacã depun multe cereri, directorul general al Societãþii Naþionale de

Închideri Mine, Aurel Anghel, nu va aproba acum aceste transferuri pentru cã ar produce un dezechilibru major având în vedere cã în cauzã sunt oameni cu experienþã de la sectorul producþie ºi pregãtiri. Dar va þine cont de doritori la momentul închiderii exploatãrii, 2015, ºi nu-i va lãsa pe drumuri. Iniþial fuseserã în discuþie vreo 9-10 persoane care ar fi vrut transferul, transfer care ar fi fost o problemã pentru exploatarea minierã, dar cu aproape 40 de persoane poate fi un dezastru, spun lideri ai Sindicatului Orizonturi

Noi, al doilea sindicat al Minei Petrila, care a devenit primul ca numãr de membrii.

”P

entru cã a decãzut ºi pentru cã a fost bãgat în minã, Temneanu se rãzbunã” Cãtãlin Cenuºã, preºedinte al acestu sindicat Orizonturi Noi este opozant al lui Ion Temneanu, fiind un alt gen de lider. Acesta este ºef de brigadã, munceºte alãturi de membrii sãi de sindicat, îi trateazã cu aceeaºi atenþie pe fiecare, se consultã cu toatã lumea – director, ingineri ºefi, lideri

politici etc. – invocând mereu ºi mereu menirea sa. Mulþi spun cã nu a învãtat cã viaþa este fãcutã din nuanþe ºi nu din alb ºi negru, cum ar fi idealul... De partea cealaltã, Ion Temneanu a fost un rãsfãþat al soartei, al directorilor ºi al unor politicieni, cu comportament de a tot ºtiutor, care poate face ºi desface lumea din acest sector minier, un om alunecos, dar plãcut, care poate manipula... Ca urmare, Cãtãlin Cenuºã a fãcut o incursiune prin mediile de decizie sã vadã, sã înþeleagã ce se întâmplã, de ce Temneanu se substituie directorului ºi înainteazã cereri direct directorului general al SNÎM, Aurel Anghel. ”Da, el, Temneanu a lansat zvonul cã, dacã vrea, închide Petrila în orice moment. Probabil ãsta este unul din acele momente. Altfel nu-mi explic faptul cã cererile de transfer au fost fãcute în biroul sindicatului. Apoi sunt doar membri de-ai lui de sindicat, de la noi nu pleacã nimeni ºi nici din brigada mea. Veþi spune cã se duce aici o luptã sindicalã. Se poate, având în vedere cã sindicatul nostru are 300 de membri ºi al lui nu ºtiu exact dacã are 200.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


Minerit 11

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013 Pentru el este o mare pierdere având în vedere cã a dus-o bine, iar acum trebuie sã intre în subteran, sã care strâlpi ºi sã fie þinta glumelor oamenilor. Nu se va obiºnui cu ideea asta pentru cã, sã fim realiºti, unde aþi vãzut cal bãtrân sã tragã la ham. Ca urmare se va rãzbuna, aºa cum a fãcut-o mereu cu cei care l-au incomodat. Vreau ca acestor 38-40 de aoameni sã nu le facã bucata pentru cã dacã pleacã de la Petrila, acolo la Paroºeni locurile la producþie sunt ocupate ºi vor fi la dispoziþia conducerii minei. Pãi orice director pune pe nou veniþi acolo unde are nevoie, eventual sã mãture, sã care, sã cureþe, adicã holoangãri. Nimeni nu le spune cã vor pierde la salariu, plus cã fac naveta de la Petrila pânã la Paroºeni. Cu cel puþin 10 persoane dintre cei care ºi-au cerut transferul au spus cã aºa le-a spus Temneanu, cã dacã sunt mulþi, directorul general nu va semna cererile, dar uite cã lea semnat.

Eu nu înþeleg cum nu întrebi directorul tãu, pe Constatin Jujan, dacã e bine sau nu, doar dacã îl joci pe la spate ºi vrei sã te rãzbuni pe el cã te-a bãgat în subteran, la muncã, cum sunt ºi eu, sau vrei cu adevãrat sã închizi mina înainte de

termen. De ce nu lasã mina sã-ºi urmeze programul de închidere, aºa cum va face ºi Paroºeniu ºi Uricaniul? La momentul respectiv se vor face redistribuirile. Apoi anul viitor mai pleacã 80 de oameni, tot pe proram de închidere. Este foarte rãu cã oamenii sunt

folosiþi. Am vãzut ºi eu cererile ºi am aºteptat oamenii la schimbul III ºi i-am întrebat dacã ºtiu ce au semnat. Cel puþin 10 oameni au spus cã au fost influenþaþi. 16 dintre ei sunt de la banc subminat, restul de la pregãtiri. Unde loveºti o minã?

În producþie, care este de calitate ºi la pregãtiri, unde mai avem vreo 100 de metri pentru deschiderea unui nou abataj. Nu vrem ca oamenii sã fie victimele lui Temneanu ºi a jocului politic. Noi ne vom face datoria ºi fiecare sã ºi-o facã la rândul sãu” – a declarat supãrat Cãtãlin Cenuºã, preºedintele Sindicatului Orizonturi Noi de la Mina Petrila.

D

irectorul general profitã de luptele interne Directorul general al Societãþii Naþionale de Închideri Mine, Aurel Anghel, ne-a mãrturisit cã i-a venit ca o mãnuºã oferta sindicalistului Ion Temneanu, pentru cã l-a scutit de efortul reorganizãrii din interiourul Societãþii, adicã miºcarea oamenilor, funcþie de necesitãþi, de la o minã la alta. A recunoscut cã nu este chiar corect ca un

lider de sindicat sã nu þinã cont de directorul minei ºi sã i se adreseze direct lui, pe asemenea probleme tehnice. Probabil ca o consecinþã a serviciului pe care i l-a fãcut Ion Temneanu, declaraþia directorului general pare a-l scuza, deºi

administrativ ar trebui sã ºtie cã sindicaliºtii au încãlecat prea multã vreme directorii din minerit. S-ar putea sã-i vinã rândul, adicã vreun lider sã se substituie directorului general?? Totul este posibil atunci când se pactizeazã cu înþeles greºit...

ºi-mi ofere necesarul. Este vorba de cei care în 2015 nu îndeplinesc condiþiile de pensionare ºi aceºti oameni, întâmplarea a fãcut, sã facã parte din sindicatul lui Temneanu. Am fost la Petrila, acum vreo douã sãptãmâni, ºi am explicat oamenilor lor întreg procesul de reorganizare. Ulterior, cei tineri mã întrebau dacã îi voi trasfera la anul, pentru a nu rãmâne pe dinafarã. Deci oricum îi luam. Aceºtia vor înlocui oamenii de la Paroºeni care vor ieºi din sistem. Practic, Temneanu m-a ajutat la programul de reorganizare. Acei oameni ºi-au fãcut cereri individual, la date diferite, dar sigur cã totul are conotaþie de luptã sindicalã, a ocolit directorul, dar cererile au avut acordul sindicatelor ºi acest lucru e important. Cu domnul Jujan, am fãcut azi de dimineaþã (ieri, 21

octombrie – n.n.), programul de reorganizare din punct de vedere tehnic. Mina Petrila nu se închide înaite de termen. Poate s-ar fi închis dacã ar fi avut prea mulþi oameni ºi nu mai puþini”- a declarat Aurel Anghel, director general al SNÎM. Cum spuneam, lumea este cu susul în jos – la Petrila liderul de sindicat sare peste director transformându-ºi biroul în unul de manager, iar la nivel de societate, directorul general aprobã derapajul pe motiv cã liderul i-a uºurat munca folosindu-se de respectivul lider. Oare situaþia creatã are doar conotaþie de luptã sindicalã, fãrã nici un fel de interes politic sau de grup?? Chiar dacã ar fi, nu ar mai conta în haosul acesta general dacã oamenii nu ar avea de suferit. Ileana FIRÞULESCU

”Noi, când am fãcut programul de disponibilizare ºi reorganizare, am convenit ca aceastã reorganizare sã nu se facã doar în interiorul unei unitãþi, ci ºi între sucursale. Mina Petrila mai are douã abataje de exploatare ºi mai are de trãit anul 2014 ºi încã vreo 3 luni din 2015. Aveam nevoie la Paroºeni de 40 de oameni, iar Temneanu a venit cu 38. Este un avantaj sã vinã un lider

CASA DE CULTURà “ION DULÃMIÞÔ PETROªANI OFERà SPAÞII DE ÎNCHIRIAT LA PREÞURI EXTREM DE ATRACTIVE

Relaþii la nr. 0722.448.428


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Disperare ºi neputinþã la Aninoasa

Î

nsoþitorii persoanelor cu handicap de la Aninoasa nu ºi-au mai luat banii de aproximativ cinci luni ºi nici nu existã speranþe cã îi vor lua prea curând. Primãria din localitate a fost de nenumãrate ori reclamatã la mai toate forurile judeþene, însã de fiecare datã, rãspunsul edililor a fost acelaºi: nu sunt bani. Luiza ANDRONACHE

Administraþia nu a avut fonduri pentru

salarii pe tot anul încã de la începutul lui 2013, iar acum, aºteaptã rectificarea din toamnã ca pe o

salvare, doar cã aceasta întârzie. “ Nu sunt bani. Noi am primit la începutul anului sumele pentru primul ºi al doilea trimestru, pe ºase luni ºi ni s-a spus cã în iulie va fi rectificare ºi ni se va da diferenþa. Nu s-a fãcut nicio rectificare. Noi am mai pus din bugetul local încã vreo 300 milioane lei vechi, pentru cã nici pe primele trimestre nu ne-a ajuns integral.

Acum, sã asigurãm încã ºase luni, nu putem. Am aºteptat rectificarea, nu a venit, acum ce putem face?! Noi suntem în insolvenþã, cu veniturile pãmânt. Am fãcut adreese peste tot, la prefect, la preºedintele Consiliului Judeþean, la Finanþe ºi din pãcate, toatã lumea a zis cã va urma o rectificare ºi cã ne vor da sumele necesare. Mai mult de atât, nu ºtiu ce sã spun ”, a

Primãria Aninoasa, debranºatã ºi rebranºatã la apã

L

a ceas de searã, Aninoasa este din nou cufundatã în beznã. Când treci prin zona Iscroni, cel puþin, iluminatul public nu funcþioneazã deºi primarul spune cã nu este tãiat. Ne gândim, aºadar, cã poate edilul ºef vrea sã facã economie, cã primãria ºi aºa este în insolvenþã. Luiza ANDRONACHE Însã, dacã iluminatul nu a fost sistat, conform edilului ºef, apa, însã, a fost tãiatã. Primãria din localitate a fost debranºatã de la apa potabilã de curând, dar s-a revenit la aceastã decizie. “ Am avut probleme cu apa la

declarat Nicolae Dunca, primarul Oraºului Aninoasa. Edilul mai spune, însã, cã facturile curente au fost plãtite, doar cã sunt restanþe din urmã. Dar, Apa

Serv este înscrisã în tabelul de creanþe, listã care urmeazã sã se definitiveze la sfârºitul acestei luni, dupã soluþionarea în instanþã a douã contestaþii.

primãrie. Ni s-a tãiat, lucru care nu era permis, pentru cã fiind în insolvenþã, serviciile esenþiale pentru cetãþeni nu se pot reduce sau anula de tot. Am fãcut o ordonanþã la judecãtorul sindic ºi a dispus branºarea urgentã a primãriei la reþeaua de apã potabilã ”, a

declarat Nicolae Dunca, primarul Oraºului Aninoasa. Persoanele cu handicap precum ºi însoþitorii acestora sunt aproximativ 40 la numãr ºi au spus în nenumãrate rânduri cã pur ºi simplu nu mai au din ce trãi. ªi aceºti oameni au fost

în audienþe peste tot ºi au fãcut adreese, dar de fiecare datã au fost întorºi cãtre primãrie.

Sute de tone de material antiderapant, pregãtite la Petrila

P

regãtiþi pentru sezonul de iarnã. Administraþia localã de la Petrila s-a pregãtit pentru sezonul de iarnã astfel cã prima ninsoare mai serioasã din acest an nu îi va lua prin surprindere. Monika BACIU Reprezentanþii administraþiei spun cã sau fãcut toate demersurile necesare pentru ca acþiunile de deszãpezire sã se deruleze normal. Materialul antiderapant este depozitat la Edil Urban, societatea care se ocupã de gospodãrirea oraºului. 125 de tone de material antiderapant au fost pregãtire pentru sezonul de iarnã la Petrila. ”Avem stocurile pentru deszãpezirea strãzilor din oraº. Vom

acþiona cu utilajele – trei pluguri, buldoescavator, autocompactoare ºi un tractor, o sãrãriþã. Pentru strãzile unde nu se poate intra cu maºinile mari avem câteva dacii papuc cu care vom împrãºtia material antiderapant”, a declarat viceprimarul oraºului Petrila, Vasile Jurca. Responsabilii Primãriei Petrila dau asigurãri cã în aceastã iarnã nu vor exista probleme în ceea ce priveºte deszãpezirea. Toate strãzile vor fi curãþate de omãt.

Cantinele ºcolare au ieºit bine la verificarea inspectorilor DSVSA

I

nspectorii în siguranþa alimentelor au verificat toate cantinele ºcolare din municipiul Petroºani, pentru a vedea dacã sunt respectate condiþiile de igienã. Cantina studenþeascã este un exemplu în ceea ce priveºte condiþiile igienico-sanitare cât ºi în privinþa calitãþii hranei oferitã. Maximilian GÂNJU

Controalele inspectorilor din cadrul Circumscripþiei Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa

Alimentelor din Petroºani, la cantinele ºcolare ºi cea studenþeascã, au fost demarate încã de la începutul lunii ºi s-au repetat pentru a fi descoperite eventuale

nereguli. Potrivit inspectorilor, controalele au vizat atât segmentul de igienã ºi modul de depozitare ºi pãstrare a produselor cât ºi calitatea hranei oferitã ºcolarilor sau

studenþilor. Modernizatã în anul 2010, de directorul administrativ al Universitãþii Petroºani, Dacian Ciodaru, cantina studenþeascã poate fi un exemplu spun inspectorii, chiar dacã ºi la restul unitãþilor controale situaþia este bunã ºi n-au fost gãsite nereguli. „Verificãrile se fac în aceastã perioadã la toate cantinele

ºcolare, fie cã sunt de liceu ori grãdiniþã sau ºcoalã generalã. Sunt mai multe pe raza localitãþii Petroºani, iar noi am urmãrit sã descoperim deficienþe care ar putea pune în pericol sãnãtate copiilor. Situaþia este bunã la toate cantinele, condiþiile sunt bune, însã verificãrile se vor repeta. Cantina studenþeascã are întradevãr condiþii foarte

bune, n-am descoperit nereguli iar calitatea hranei servitã studenþilor este foarte bunã. Este adevãrat cã îi ajutã ºi numãrul mai mic de persoane care mãnâncã, sunt circa vreo 200 zilnic ºi nu 1000 cum erau în anii 80 ori 90”, a declarat dr. Octavian Popescu, ºeful CSVSA Petroºani din cadrul DSV Hunedoara.


Publicitate 13

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

O femeie din Vulcan este campioanã absolutã la... bãut

C

u sticla în mânã ºi lãlãind un cântec aproape de of, o femeie din Vulcan, vãzutã mai mereu în aceastã stare, este campionul absolut al boschetarilor la bãuturã. Luiza ANDRONACHE Slãbuþã, dar îmbãtrânitã de vreme ºi de alcool, femeie din relatarea noastrã nu are mai mult de 50 de ani. Însã, ea poate fi vãzutã mai mereu în stare de ebrietate în zona Aleea Muncii din Vulcan, unde existã un bar non-stop aproape de când lumea ºi care mai dã bãuturã ºi pe

datorie. Pânã acum, nu este nimic chiar ºocant, însã femeia cu pricina se îmbatã uneori atât de tare încât are nevoie de ajutor, pe care chiar ea îl detestã dupã cum mai are încã puterea sã înjure echipajele de salvare care vin sã o salveze unori. Sâmbãtã seara, ea s-a îmbãtat din nou, mai ales cã la Vulcan a fost sãrbãtoare, târgul tradiþional

de toamnã, iar preþ de câteva ore a zãcut moartã de beatã în spatele unui chioºc aproape douã ore. Într-un sfârºit, ea a fost trezitã de alþi boschetari care îºi fac veacul prin zonã ºi, ce

credeþi, s-a întors în cârciuma de unde a plecat, ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De altfel, acesta nu este singura întâmplare relatatã de cotidianul nostru în legãturã cu aceastã femeie.

Luni, 26 februarie 2013, în jurul orei 19:30, paramedicii SMURD din Vulcan au fost informaþi prin apel de urgenþã 112, despre o persoanã cãzutã în apropierea unui bar. Când au ajuns la faþa locului, bãieþii de pe ambulanþã au avut o senzaþie de deja vu. Victima nu era nimeni alta decât aceastã femeie în jurul vârstei de 50 de ani, beatã moartã, cãzutã chiar pe podeaua acelei cârciumi ieftine

Boala care afecteazã în principal femeile

O

boalã care afecteazã din ce în ce mai multe femei. Pe lângã cancerul de sân ºi cancerul de col uterin artrita este boalã care face din ce în ce mai multe victime în rândul femeilor. Din pãcate tot mai multe femei, chiar ºi sub 30 de ani, sunt afectate de artritã. Specialiºtii spun cã schimbarea modului de viaþã, lipsa exerciþiilor fizice ºi a unei diete sãnãtoase au dus în ultimii ani la creºterea numãrului de cazuri de artritã în rândul femeilor. Monika BACIU

ªi în România numãrul acestora este în continuã creºtere, tot mai multe femei fiind victime ale osteoartritei ºi artritei reumatoide. Artrita afecteazã în general încheieturile mâinilor, coloana vertebralã ºi genunchii. Ea poate fi împãrþitã în osteoartritã, cauzatã de uzurã muºchilor odatã cu înaintarea în vârstã ºi artrita inflamatorie.

În mod obiºnuit primele semnele ale bolii sunt reprezentate de dureri surdã în zona genunchilor care devin din ce

în ce mai supãrãtoare când urci scãrile, te ridici brusc de pe scaun sau când stai pe scaun în diverse poziþii. Pe mãsurã ce boalã avanseazã, chiar ºi mersul devine tot mai dificil ºi vei observa. Femeile sunt cele mai expuse la aceastã boalã, raportul femei-bãrbaþi fiind de 20 la 1. Femeile cu

vârste cuprinse între 20 ºi 40 de ani suferã mai des de artritã reumatoidã, în timp ce cele trecute de 40 de ani suferã de osteoartritã. Printre factorii care contribuie decisiv la declanºarea artritei se numãrã obezitatea ºi moºtenirea geneticã. De fapt, spun specialiºtii, cã acesta din urmã ar putea fi chiar unul din motivele principale pentru debutul bolii la femei tinere. Existã cazuri ºi de artritã juvenilã. Despre aceasta însã specialiºtii nu pot oferi prea multe detalii, pentru cã nu se cunosc cauzele care ar putea sã o provoace la vârste atât de fragede. ªi, deºi numãrul copiilor diagnosticaþi cu artritã este în creºtere, diagnosticul este de obicei întârziat,fiind printre ultimele variante pe care le iau în calcul medicii. Astfel dacã o persoanã acuza dureri, cel mai bine este sã se prezinte la un medic specialist pentru a putea primi tratament de specialitate încã din faza incipientã, înainte cã boala sã se instaleze complet în organism.

de pe Aleea Muncii, loc unde se adunã mai toþi boschetarii ºi beþivii din oraº. Însã, cã femeia era ruptã de beatã nu pãrea nimic interesant, decât dacã spunem cã în acea zi era pentru a treia oarã când paramedicii o ridicau în comã alcoolicã, din exact acelaºi bar, atunci lucrurile se schimbã puþin. De fiecare datã când a fost dusã la Spital în stare avansatã de ebrietate, femeia, care trage la mãsea cu oricine îi dã ceva de bãut, a plecat din serviciul de urgenþã pe picioarele ei, ºi unde credeþi? Înapoi la cârciumã!

Au renunþat la indemnizaþia de ºomaj

N

ici ºomeri, nici studenþii. Sute de absolvenþi ai claselor de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat nu au solicitat indemnizaþie de ºomaj. Monika BACIU Aceºtia ar fi trebuit sã se prezinte în termen de 60 de zile la Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã pentru a-

Asta în condiþiile în care 1720 de tineri au fost declaraþi respinºi la cele douã sesiuni ale examenului de bacalaureat. Dintre aceºtia doar 900 de

ºi depune dosarul de ºomaj, însã aproape 1000 de absolvenþi de liceu care nu au promovat examenul maturitãþii nu au optat pentru a beneficia de indemnizaþie de ºomaj.

tineri s-au prezentat la agenþiile Locale pentru Ocuparea Forþei de muncã unde au solicitat indemnizaþiile de ºomaj. Cuantumul indemnizaþiei a fost de 250 de lei pe lunã.


14 Program & Horoscop

10:00 Preþuieºte viaþa! (r) 11:00 Preþuieºte viaþa! (r) 12:00 Cãlãtor pe viaþã 12:30 Tribuna partidelor parlamentare 13:00 EURO polis 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor care muncesc în România 15:00 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 16:50 Beneficiar România (r) 17:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 18:05 Legendele palatului: Regele Geunchogo 18:45 Clubul celor care muncesc în România 18:50 Interes general 19:45 Sport 20:00 Telejurnal

10:30 Cireaºa de pe tort (r) 11:30 Teleshopping 12:00 La volan 12:30 Teleshopping 13:00 Dragostea trece prin stomac 14:00 Vacanþã ºi terapie (r) 15:00 Focus 15:30 Focus Monden (r) 16:00 Regina cumpãrãturilor 17:00 Fii pe fazã! 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Iubiri secrete 20:30 Copiii spun lucruri trãsnite

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:50 În gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Mireasã pentru fiul meu 23:00 Un show pãcãtos

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

7:00 ªtirile Pro TV 10:05 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Viaþã de familie (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Drumul spre victorie 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Masterchef - Proba celebritãþii 22:30 ªtirile Pro TV 23:05 The Walking Dead: Invazia zombi

21 martie *** 20 aprilie Se pare cã socoteala de acasã nu se potriveºte cu cea din târg. Dimineaþa, un prieten vã cere o mânã de ajutor în afaceri ºi veþi avea de câºtigat daca nu îl refuzaþi. Evitaþi orice fel de speculaþii. Dupã o zi destul de agitatã, petreceþi o searã romanticã împreunã cu persoana iubitã.

10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 Te vreau lângã mine 14:45 Teleshopping 15:30 Inima nu respectã reguli 16:45 Teo Show 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Suleyman Magnificul: Sub domnia iubirii 22:15 WOWbiz

10:15 Teleshopping 10:45 Maricruz (r) 11:45 Teleshopping 12:00 Iubiri vinovate (r) 13:00 Teleshopping 13:30 Îngeri pierduþi (r) 14:30 Triumful dragostei 15:30 Suflet de gheaþã 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Diamantul nopþii 18:30 Maricruz 19:30 Iubiri vinovate 20:30 Îngeri pierduþi 21:30 Furtuna din adâncuri 22:30 Poveºtiri de noapte 23:00 Cancan.ro

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

S-ar putea ca azi sã nu staþi prea bine cu simþul practic. Evitaþi discuþiile în contradictoriu. Nu refuzaþi ajutorul celor din jur! Sfaturile unui prieten cu experienþã vã sunt de mare folos pentru a lua o decizie importantã în relaþiile sentimentale.

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

23 iulie *** 22 august Dimineaþa s-ar putea sã fiþi acuzat de colegi cã nu sunteþi consecvent. Fiþi prudent, pentru cã astãzi aveþi tendinþa sã fiþi impulsiv. Dupã-amiazã primiþi o importantã sumã de bani. Este posibil sã aveþi discuþii cu partenerul de viaþã.

23 septembrie *** 22 octombrie

10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Digi Sport Special 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Fotbal Club 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal Club 12:30 Rezumat Champions League 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Fotbal European 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 Rezumat Champions League 15:00 ªtirile Digi Sport 15:15 Rezumat Champions League 16:00 Fotbal: Steaua - Basel 16:45 ªtirile Digi Sport 17:00 Fotbal: Steaua - Basel 17:45 Fotbal Club 19:30 ªtirile Digi Sport 20:00 EuroFotbal

*** 21 mai

22

Sosirea unor musafiri din altã localitate vã obligã sã vã schimbaþi planurile pentru azi. Dacã vã roagã sã îi ajutaþi cu ceva, nu îi refuzaþi. Spre searã, s-ar putea ca un prieten de familie sã vã dea o veste neplãcutã. 7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Interviurile Adevãrul 12:00 ªtirile B1 13:00 Talk B1 14:00 România, acum 15:00 ªtirile B1 16:00 România acum 17:00 Butonul de panicã 18:00 ªtirile B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bunã seara, România 21:30 Sub semnul întrebãrii

aprile

22

Dimineaþa este posibil sã aveþi mici dificultãþi pe plan sentimental, dar le puteþi rezolva cu calm. Cu o vorbã bunã, puteþi dezamorsa o discuþie pornitã din nimic. Deºi sunteþi nemulþumit de situaþia financiarã, aveþi rãbdare ºi evitaþi speculþtiile. 9:45 Destine împlinite (r) 10:45 Teleshopping 11:00 Triunghiul iubirii 2 12:00 Destinul regelui 13:15 Grupul Vouã (r) 13:45 Mica mireasã (r) 14:45 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 15:45 Copii contra pãrinþi (r) 17:15 Visul Regelui (r) 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Mica mireasã 20:15 Destine împlinite

21

23 noiembrie *** 20 decembrie Intentionaþi sã începeþi o activitate nouã, dar vã lipseºte simþul practic. S-ar putea sã aveþi mici probleme de sãnãtate. Este ceva trecãtor, nu vã faceþi griji! Limitaþi-vã la activitãþi de rutinã.

21 ianuarie *** 20 februarie

Se pare cã nu sunteþi foarte inspirat în ceea ce priveºte relaþiile sociale. Nu faceþi investiþii, chiar dacã vi se oferã ocazia. Relaþiile sentimentale trec printro perioadã favorabilã.

Se pare cã intuiþia nu prea vã ajutã astãzi. Þineþi cont de sfaturile unei persoane mai în vârstã din familie. Odihniþi-vã mai mult ºi cãutaþi sã vã destindeþi! În cursul serii, s-ar putea sã primiþi vizita unor prieteni de familie.

23 august *** 22 septembrie Dimineaþa aflaþi cã o cunoºtinþã s-a îmbolnãvit grav. Vã implicaþi ºi, astfel, faceþi mai multe drumuri scurte. În a doua parte a zilei, sfaturile unei rude vã ajutã sã vã clarificaþi sentimentele contradictorii.

23 octombrie *** 22 noiembrie Sunteþi hotãrât sã rezolvaþi o problemã financiarã care vã sâcâie de mai multã vreme. Dacã vi se propune sã vã asociaþi într-o afacere, nu ezitaþi. Cu puþin efort ºi riscuri minime, puteþi sã redresaþi bugetul.

21 decembrie *** 20 ianuarie Dimineaþa sunteþi foarte sensibil ºi nu sunteþi mulþumit de nimic. Încercaþi sã depãºiþi aceastã stare, pentru cã poate sã vã afecteze relaþiile cu familia ºi prietenii!

21 februarie *** 20 martie S-ar putea sã nu vã simþiþi în formã ºi sã nu puteþi termina ce aþi început. Nu este momentul sã vã asumaþi noi responsabilitãþi. Dupã-amiazã sunteþi invitat la o petrecere.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

NATALIA ARE NEVOIE DE NOI!

Sindicatul ”Viitorul Mineritului”:

Protestul nostru este unul paºnic. Cerem ONG-urilor sã opreascã violenþele

S

indicatul ”Viitorul Mineritului” din Roºia Montanã a organizat astãzi un miting pro-minerit în oraºul Abrud, o localitate cu tradiþie minierã.

La mitingul minerilor sunt prezenþi peste 1.000 de persoane, locuitori din Roºia Montanã ºi Abrud. Manifestãm paºnic pentru locurile noastre de muncã ºi pentru ºansa noastrã la dezvoltare prin minerit. Le mulþumim locuitorilor

Restricþii apã!

din Abrud care sunt solidari cu noi. Precizãm cã sunt în jur de 70 de persoane, reprezentanþi ai ONG-urilor sau angajaþi ai patronilor din Câmpeni aduºi cu forþa, care protesteazã împotriva proiectului minier. Facem un apel la un mars civilizat al acestora, fãrã instigare la violenþã. Cristian Albu, preºedintele Sindicatului ”Viitorul Mineritului”: ”Oricine are dreptul la liberã exprimare în þara

Stradã fãrã apã, din ambiþii

S

candalul iscat între Apa Servc ºi Gerom lasã zeci de oameni fãrã apã.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani anunþã restricþii în furnizarea apei potabile, pentru marþi, 22 octombrie 2013, în oraºul Uricani, între orele 10,00 – 15,00. Zona afectatã Oraº Vechi. Motivul restricþiei – remediere pierdere la branºamentul blocului 5, scãrile 2 ºi 3 pe strada 1Mai.

Responsabilii de la Gerom au obþinut în instanþã întrreruperea lucrãrilor, iar oamenii rãmân fãrã apã ºi cu o groapã mare sãpatã. Conducerea Apa Serv ºi-a cerut public scuze cetãþenilor de pe strada Mãrãºeºti, din cauzã cã nu vor avea apã ºi canalizare. Asta pentru cã responsabilii Gerom au obþinut în instanþã oordonanþã de întrerupere a lucrãrilor,pentru cã acolo au avut o þeavã pe care o vor din nou îngropatã în pãmânt.

Mulþumim pentru înþelegere Conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

OFER MEDITAÞII

Vânzãri

la matematicã, orice nivel, pentru recuperarea materiei, însuºirea cunoºtiinþelor de bazã, pregãtire pentru teze, testãri, examene.

‹ Vând teren intravilan în suprafaþã de 800 mp în zona parc Brãdet. Contact 0727150264. Preþ negociabil. ‹ Vând/închiriez garaj zona Poarta 2 Gerom la stradã. Relaþii la 0734.543.820

Relaþii la telefon 0254. 513.705 sau 0761.603.160

asta. Noi îi respectãm pe toþi cei care sunt împotriva proiectului ºi care manifestã în public acest lucru. Însã cerem protestatarilor sã îºi spunã punctul de vedere în mod civilizat, fãrã instigare la violenþe. Noi ne dorim pace socialã ºi locuri de muncã, dezvoltare ºi prosperitate. Nu avem nevoie de scandaluri ºi violenþe”. Cristian Albu, Preºedinte Sindicatul "Viitorul Mineritului"

„Asta e dorinþa domnului Serafinceanu, ca cei de pe strada Mãrãºeºti sã rãmânã deocamdatã cu lucrãrile neîncheiate. Vine frigul, e o groapã foarte mare, Judecãtoria Petroºani a dat acea Ordonanþã Preºedinþialã. Noi, în momentul când vom primi sentinþa o vom pune în aplicare, iar cei care vor suferi sunt oamenii ºi noi beneficiarii, dar unde e lege nu-i tocmealã”, a menþionat Costel Avram, directorul SC Apa Serv. Responsabilii Gerom au cerut întreruperea lucrãrilor pe motiv cã acolo ar fi avut îngropatã o þeavã nefuncþionalã, dar care leapariþinea ºi acum o vor înapoi în pãmânt. Pânã la clarificarea situaþiei, oamenii de pe strada Mãrãºeºti nu au apã, canalizare, ci doar o groapã mare, un real pericol pentru toatã lumea. Diana MITRACHE

Ar fi vrut sã fie în banca de la ºcoala din Petrila, dar acum e la spital. Natalia e un copil de 11 ani, din Petrila, premiantã, dar care trãieºte o dramã ce o þine imobilizatã într-o capcanã. Copilãria ei depinde de 8.000 de euro, pe care familia sa nu îi are. Totul s-a întâmplat într-o zi fatidicã, atunci când era împreunã cu pãrinþii sãi în maºinã, iar ºoferul unui TIR i-a izbit în plin. A stat sãptãmâni în spital, iar acum are nevoie de o protezã, ca sã poatã fi din nou copilul premiant, de care pãrinþii sãi sunt mândri. Natalia Bãran a avut, în urma acidentului, un diagnostic complicat: politraumatism cranio-cerebral, dar ºi un traumatism toraco-abdominal. Abia luase premiul I la un concurs denumit “Centura mea de siguranþã” ºi s-a trezit imobilizatã la pat. Tragicul sãu destin ar putea fi remodelat, dacã o ajutãm. Natalia are nevoie de o protezã ce se fabricã doar în Elveþia ºi în aceste zile e la un spital din Bucureºti, unde aºteaptã ca pãrinþii sãi sã facã imposibilul ºi sã-i redea zîmbetul.

Sã fim alãturi de NATALIA! Nr. Cont 567571024795 RON01 BANCPOST


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 22 Octombrie 2013

Telescaunul din Parâng, verificat încã o datã Piaþa imobiliarã din Valea zãpadã. Instalaþia a Jiului, încã „amorþitã” nstalaþia de transport pe cablu din Parâng va fi fost verificatã în

I

verificatã astfel încât sã poatã funcþiona fãrã probleme în sezonul de iarnã. Inspecþia este necesarã pentru obþinerea avizelor, dar telescaunul este deja funcþional ºi turiºtii îl pot folosi. Diana MITRACHE

Turiºtii pot urca în Parâng ºi zeci de oameni au ales sã vinã, la final de sãptãmânã, în zona turisticã, cu telescaunul. Instalaþia este funcþionalã, dar angajaþii care se ocupã de mentenanþã susþin cã verificãrile încep din aceastã sãptãmânã. Avizul ISCIR este absolut necesar, dupã ce cablul a avut câte-

va probleme la structura de rezistenþã. „Instalaþia a funcþionat în fiecare zi ºi chiar în weekend. Au mai fost ceva turiºti, în jur de vreo 20. Au mai venit ºi din Vale, pentru cã a fost soare ºi frumos. Urmeazã sã autorizãm instalaþia de marþi încolo ºi sã ne punem la punct pentru iarnã, când aºteptãm turiºtii”, a spus Gigi Pogan, responsabil cu Telescaunul

din Parâng. Telescaunul vechi din Parâng este singura instalaþie de transport pe cablu din zona turisticã. Asta dupã ce calea rutierã nu va mai fi accesibilãla prima

aceastã varã, când toate scaunele au fost demontate, iar cablul ºi rolele reparate. În aceastã sãptãmânã, însã, responsabilii ISCIR sunt cei care vor da ºi avizele necesare funcþionãrii. Autorizaþia de funcþionare expirã la finele lunii octombrie, iar acum specialiºtii de la ISCIR vin pen-

tru o nouã avizare. Pentru a urca în Parâng, turiºtii trebuie sã ºtie cã plãtesc pentru un bilet doar dus - 10 lei, iar cei care se întorc în 48 de ore, pot cumpãra un tichet dus-întors pentru care plãtesc 15 lei. Acestor tarife li se adaugã ºi taxa montanã în valoare de 1,5 lei.

Primãria Petroºani are ºi în aceastã iarnã un pat cald pentru boschetari

A

dministraþia localã de la Petroºani a pregãtit ºi în aceastã iarnã un pat cald celor care nu au casã. Adãpostul pentru oamenii strãzii este gata sã-ºi primeascã ocupanþii, în condiþiile în care temperaturile în perioada urmãtoare vor scãdea sub 10 grade Celsius mai multe zile la rând. Luiza ANDRONACHE În anii trecuþi, aceastã locaþie situatã pe strada Constructorului, chiar în incinta clãdirii fostului Spital de Psihiatrie, s-a dovedit a fi una mai mult decât utilã. “Adãpostul este destinat oamenilor strãzii în cazul în care se

înregistreazã temperaturi extreme. El este pregãtit ºi poate gãzdui oricând oameni care au nevoie.”, nea declarat Dorina Niþã, viceprimarul Municipiului Petroºani. De menþionat este cã acest adãpost pentru cei care nu au casã, nu îºi va schimba locaþia odatã cu mutarea birourilor Poliþiei Locale. Boschetarii vor rãmâne în acelaºi loc, cei care vor sã vinã aici, pentru cã din pãcate, sunt ºi câþiva dintre ei care refuzã orice ajutor, aºa cã poliþiºtii trebuie sã meargã dupã ei ºi sã-i adune de pe strãzi, pentru a nu muri îngheþaþi de frig.

A

uzim în fiecare zi de tot felul de oferte imobiliare, de vânzãri ºi cumpãrãri de apartamente la preþuri mici, dar în Valea Jiului, achiziþionarea unei locuinþe este încã un lux, comparativ cu potenþialul cumpãrãtorilor. Acest lucru sta la baza îngreunãrii pieþii imobiliara si a instabilitãþii monedei naþionale. Luiza ANDRONACHE Desi este bine cunoscut faptul ca potenta financiara a cumparatorilor este mica, exista proprietari

zona si inchiriaza spatii pentru birouri. Pretul chiriei lunare este cuprins intre 300 si 350 de euro pentru in apartament cu 3 camere, 150-200 de euro pentru doua

care încã þin cu dinþii de preþuri, în zona noastrã, cel puþin. Singurele scãderi semnificative pe piata sunt doar in cazuri de exceptie, atunci cand vanzatorul are nevoie urgent de bani sau vrea sa plece in strainatate, iar vânzarea unui imobil vine ca o soluþie. Daca vine vorba de chirii, lucrurile se schimba putin, datorita firmelor care isi desfasoara activitatea in

camere si 100-130 de euro pentru o garsoniera. De altfel, programul prima casã, în Valea Jiului nu a avut un foarte mare succes, dar per ansamblu, la nivelul judeþului lucrurile stau mai bine. La Deva, spre exemplu, zeci de tineri îºi întocmesc dosarele pentru a beneficia de creditele de la bancã cu care sã îºi achiziþioneze o locuinþã.

CVJ, Nr 477, marti, 22 octombrie  

CVJ, Nr 477, marti, 22 octombrie

CVJ, Nr 477, marti, 22 octombrie  

CVJ, Nr 477, marti, 22 octombrie

Advertisement