Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul II z Nr. 290

Cronica Vãii Jiului Miercuri, 23 ianuarie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 12 pagini z 1 LEU

Fãrã angajãri, Societatea Naþionalã C a Huilei va muri

Trenurile cu huilã sunt vânate în continuare de hoþii din Iscroni

hiar dacã sunt organizate o mulþime de acþiuni de cãter toate instituþiile abilitate, hoþii de cãrbuni din Aninoasa tot nu se potolesc.

>>> PAGINA A 4-A

95 de lei pentru gigacaloria de cãrbune

S

NH sperã ca în câteva zile sã aibã buget. Reprezentanþii Societãþii Naþionale a Huilei petroºani sperã ca în urmãtoarele zile sã fie definitivat bugetul ºi cheltuieli.

>>> PAGINA A 5-A

Ortacii de la minele care se închid vor avea masã caldã

A

ngajaþii de la cele trei unitãþi miniere din Valea Jiului care sunt în programul de închidere, vor avea, în continuare parte de o masã caldã.

>>> PAGINA 11

Scorseze intrã la SNÎMVJ

T

R

eîntinerirea forþei de muncã la Societatea Naþionalã a Huilei este absolut necesarã. Noua societate a huilei este una viabilã, aceasta derivând din vechea Companie Naþionalã a Huilei. Astfel, pentru ca procesul de extracþie sã fie unul eficient, trebuie ca aceastã societate sã efectueze angajãri pe viitor. Mai mult decât atât, deja la nivelul Consiliului de Administraþie de la SNH s-a primit o solicitare în acest sens. >>> PAGINA 11

rei unitãþi miniere, pazã de peste 500 de mii de lei. Paza celor trei unitãþi miniere din cadrul Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului costã undeva la peste 500 de mii de lei.

>>> PAGINA 11


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

Vr e m e a î n Va l e a J i u l u i

ApaServ Informeazã Începând cu 1 noiembrie 2012 auloc audienþe la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 dupã urmãtorul program: Miercuri, 13:00 - 15:00 · ªef Dep. economic Mariana Matrica · ªef Dep. Producþie –

Cristian Ionicã Joi, 10:00 - 12:00 · Director General - Costel Avram · ªef Dep. Exploatare Florin Donisa · ªef Birou Juridic – Adriana Dãian Director General, Costel AVRAM

Petrila

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Vu l c a n

Lupeni

Noaptea

Noaptea

Dimineaþa

Dimineaþa

Ziua

Ziua

Seara

Seara

Cronica Vãii Jiului z Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? z Vrei sã te dezvolþi? z Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? z Vrei sã faci bani? zzz

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani zzz

Cronica Vãii Jiului

Telefon

Website: www.cronicavj.ro

0374.906.687 zzz

E-mail: cronicavj@gmail.com

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi!

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 11:00 Teleshopping 11:20 În gura presei 11:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 17:00 19:00 20:00 20:30 22:30

Observator Acces Direct Observator Observator special Plasa de stele Un Show Pãcãtos

National TV 9:45 Suflete pereche (r) 10:45 Teleshopping 11:00 Culoarea fericirii

12:00 12:15 13:45 15:00 15:15 17:20 18:30 19:15 20:15 21:15 22:30

Teleshopping Împãrãteasa de fier Cuceritorul (r) Teleshopping Copii contra pãrinþi Condamnata ªtiri Naþional TV Destine împlinite Suflete pereche Cuceritorul Frank ºi Jesse

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit 11:00 Salvaþi-o pe Sarah! 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Când soarele rãsare 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Bun venit în junglã 22:15 ªtirile Pro TV 22:45 Prãdãtorul din mlaºtinã 0:30 Bun venit în junglã

Prima TV 9:30 Boss Lear, regele din Texas 11:30 Teleshopping 11:45 Frumoasa Ceci 13:00 Teleshopping 13:30 CSI Investigaþii (r) 14:30 Teleshopping 15:00 Galileo 15:15 Focus Monden (r) 16:00 Iubiri secrete 17:00 Trãsniþii

18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort

TVR 1 9:10 Legendele palatului: doctorul Hur Jun 10:10 Aºa-i românul! 10:20 Lumea modei 10:30 Ora de business (r) 11:20 Pe scurt despre orice 11:30 Dãnutz S.R.L. 12:30 Oameni care au schimbat Lumea 12:40 Zeul rãzboiului (r) 13:20 Zeul rãzboiului (r) 14:00 Telejurnal 14:45 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Latitudini 17:30 Oameni care au schimbat lumea (r) 17:40 Zeul rãzboiului 18:20 Zeul rãzboiului 19:00 Ora de business 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Prim plan

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie:

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

Poliþistul Sucilã- eliberat ºi în dosarul instrumentat de DIICOT

A

drian Sucilã, poliþistul acuzat de procurorii DIICOT de pornografie infantilã, va fi liber. Judecãtorul de la Petroºani ºi-a declinat competenþa cãtre Tribunalul Hunedoara în privinþa soluþionãrii propunerii de arestare preventivã pentru 29 de zile cerutã de procurori. Lui Sucilã i-a expirat ordonanþa de reþinere ºi pânã la o decizie a Tribunalului este liber. Maximilian GÂNJU Cel puþin o zi se va bucura Adrian Sucilã de libertate, pânã când magistraþii Tribunalului

noul dosar în care poliþistul este învinuit de pornografie infantilã. Ieri-marþi, judecãtorul de la Petroºani a decis sã-ºi decline competenþa cãtre

Sucilã este ofiþer judiciarist. „S-a declinat competenþa de soluþionare a cererii de propunere de arestare preventivã în favoarea Tribunalului Hunedoara, având în vedere susþinerile noastre cã inculpatul Sucilã are calitatea de organ de cercetare al Politiei Judiciare ºi astfel competenþa este a Tribunalului Hunedoara. La ora 1 ºi 17 minute (n.r. ora 13.17 marþi) când va expira ordonanþa de reþinere el trebuie pus în libertate urmând ca pe fond, cererea de arestare preventivã sã fie soluþionatã de Tribunal cu inculpatul în stare de libertate”, a declarat Daniel Tomescu, apãrãtorul lui Sucilã.

încredere cã justiþia va face dreptate”, a spus poliþistul. În plus, avocatul Daniel Tomescu a mai declarat ºi cã în acest dosar nu sunt fotografii din care sã poatã deduce dacã „sunt sau nu cu minori”, ele fiind descãrcate de pe internet ºi accesate ultima datã în februarie 2012. Procurorii DIICOT l-au reþinut luni pe Adrian Sucilã ºi susþin cã a procurat ºi deþinut un numãr de aproximativ 400 de fiºiere de tip

Alãturi de poliþistul din Vulcan este cercetatã în libertate ºi MihaelaGabriela Stoica în acest nou dosar de pornografie infantilã. Decizia de declinare a competenþei ar putea conduce la o

imagine, conþinând fotografii cu minori în ipostaze pornografice.

mãsurã similarã ºi în dosarul aflat pe rolul Judecãtoriei Petroºani, în

„A

m încredere în justiþie”

Hunedoara vor lua în discuþie mãsura arestãrii preventive cerutã de procurorii DIICOT, în

forul de judecatã superior, iar unul dintre motive a fost, susþine apãrãtorul poliþistului, faptul cã

Adrian Sucilã ºi-a reiterat ieri încrederea în justiþie, chiar înainte de a afla decizia preºedintelui de la Judecãtoria Petroºani ºi s-a declarat nevinovat. „Am

Tragedia de la Mina Petrila încã pe masa magistraþilor

Dosarul foºtilor directori a ajuns la instanþa de recurs

F

oºtii ºefi ai Exploatãrii Miniere Petrila, gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi pentru moartea celor 13 mineri ºi salvatori în accidentul din 15 noiembrie 2008, ajung din nou în instanþã. Carmen COSMAN

Magistraþii de la Curtea de Apel Craiova judecã, la începutul lunii februarie, recursul formulat împotriva sentinþei pronunþate de Tribunalul Gorj, Dosarul a ajuns luni, 21 ian-

uarie, pe rolul instanþei de judecatã de la Craiova ºi are primul termen de judecatã în data de 8 februarie. Dosarul a mai trecut o datã pe la Curtea de Apel Craiova. Magistraþii de aici au decis, în 11 mai 2012, casarea sentinþei ºi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Gorj, instanþã care menþinuse sentinþele pronunþate de Judecãtoria Târgu Jiu. Dupã rejudecare, pedepselor celor trei foºti ºefi ai minei Petrila s-au redus faþã de sentinþa iniþialã. Astfel, fostul director Aurelian Necula a fost condamnat la 6 ani ºi 6 luni închisoare, Roºu Gheorghe – fost inginer ºef securitate minierã a fost con-

damnat la 4 ani închisoare, iar Ungur Dan ªtefan - ºeful staþiei de salvare minierã tot la 4 ani închisoare. Iniþial, Judecãtoria Târgu Jiu l-au condamnat, în noiembrie 2010, pe Aurelian Necula, la ºapte ani ºi ºase luni de închisoare, Gheorghe Roºu a fost condamnat la ºase ani ºi ºase luni de închisoare, iar Dan Ungur la ºase ani ºi ºase luni de închisoare. Cei trei

care poliþistul din Vulcan este judecat pentru act sexual cu un minor, corupere sexualã ºi furt. La termenul din 29 ianuarie a.c., apãrãtorii lui Adrian Sucilã vor prezenta documentele prin care se atestã cã poliþistul era ofiþer judiciarist la momentul arestãrii sale în iulie 2012, iar competenþa spre judecare revine Tribunalului Hunedoara. Adrian Sucilã dupã ce a aflat sentinþa a fost dus la Deva pentru a i se întocmi formalitãþile de eliberare. El a fost eliberat dar nu se va întoarce la serviciu, la Poliþia municipiului Vulcan, ci se va afla intro de concediu.

ºefi au fost învinovãþiþi de ucidere din culpã, vãtãmare corporalã din culpã ºi de infracþiuni privind nerespectarea mãsurilor de protecþie a muncii în cazul accidentului colectiv de muncã din 15 noiembrie 2008 în care ºiau pierdut viaþa 13 mineri ºi salvatori. De precizat cã atât inculpaþii, cât ºi Parchetul ºi rudele victimelor au formulat recurs împotriva sentinþei pronunþate de magistraþii gorjeni în data de 13 decembrie 2012.


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

Îi pune beþe în roate involuntar

Gligor nici nu vrea sã audã de excluderea primarului Pãducel L iderul democrat – liberalilor din judeþul Huendoara, Dorin Gligor, nici nu vrea sã audã de excluderea din partid a primarului din Petrila, Ilie Pãducel. Problema edilului ar putea fi discutatã doar la analiza rezultatelor organizaþiei PDL Hunedoara.

Colegii din Petrila ai primarului Ilie Pãducel nu îl mai vor în partid ºi au decis excluderea lui. Diametral opusã rãmâne, însã, poziþia conducerii judeþene a partidului, iar preºedintele PDL Hunedoara, Dorin Gligor, nu vrea nici mãcar sã dezbatã aceastã problemã. „Eu mi-am exprimat deja opinia pe acest subiect. Dar, pe de altã parte,

pânã în data de 15 februarie va fi o analizã a rezultatelor obþinute de fiecare organizaþie judeþeanã dispusã de Biroul Permanent Judeþeanã. Probabil, vom discuta ºi aceastã problemã”, a declarat preºedintele PDL Hunedoara, Dorin Gligor. Practic, dorinþa democrat – liberalilor petrileni va fi luatã în discuþie în cadrul unei ºedinþe a Biroului permanent Judeþean, la care va participa ºi un vicepreºedinte al Biroului Permanent Naþional al PDL. La începutul acestei luni, membrii PDL din Petrila au votat pentru excluderea din partid a primarului Ilie Pãducel, pentru cã la alegerile parlamentare acesta a susþintut alþi candidaþi de cât cei ai partidului. Este vorba, mai precis de depu-

tatul PPDD Monica Iacob – Ridzi, cu care Pãducel s-a afiºat în acþiunile electorale, dar ºi pe social – democratul Cosmin Nicula, care a candidat la Senat. Decizia de excludere a fost luatã de Biroul Permanent al PDL Petrila, dar pentru ca Pãducel sã fie exclus mai este nevoie de girul Biroului Permanent Judeþean ºi al Consiliului de Coordonare Judeþean al PDL Hunedoara. Pe de altã parte, poziþia fermã a lui Dorin Gligor ar putea sã încurce chiar planurile primarului Ilie Pãducel, despre care se spune cã negociazã de multã vreme cu PSD. Dacã ar fi exclus din partid, ar putea trece la alt partid fãrã sã îºi piardã funcþia.

Car men COSMAN

A renunþat la secretariat cu gânduri mari

Vochiþoiu vrea sã intre în Biroul Permanent al Senatului

S

enatorul PPDD Haralambie Vochiþoiu susþine cã a renunþat la funcþia de secretar al Senatului pentru a putea accede în Biroul Permanent al Senatului. Preºedintele PPDD Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu vrea sã intre în Biroul Permanent al senatului. Din acest motiv, senatorul hunedorean i-a pasat funcþia de secretar al Senatului colegului sãu Tudor Barbu ºi el a preluat funcþia de lider al grupului senatorilor PP-DD. Decizia a aparþinut, de fapt, conducerii PPDD, dupã cum recunoaºte Vochiþoiu, „A fost o decizie luatã de conducerea centralã a partidului. Am discutat înainte ºi cu Tudor Barbu ºi am convenit ca eu sã preiau aceastã funcþie , iar el sã treacã în locul meu secretar al Senatului. Asta, pentru eficientizarea muncii noastre în aceastã Camerã. Ca atare, în aceastã calitate, voi deveni membru în Biroul Permanent al Senatului. Este o onoare pentru

Minore fugite de acasã din iubire

D

ouã copile de 12 ºi 16 ani au fost cãutate de pãrinþi cu poliþia dupã ce au fugit de acasã. Ambele au fost gãsite pe stradã cu „iubiþii” pentru care ºi-au pãrãsit familiile. Familiile celor doua tinere le-au dat în urmãrire ºi au cerut sprijin poliþiºtilot, dupã ce fetiþele au fugit de acasã. Din fericire, ambele au fost gãsite la doar câteva zile ºi oamenii legii au constatat cã fugiserã de

mine ºi vreau ca din aceastã poziþie sã fac tot ceea ce am promis ºi chiar mai mult, pentru Hunedoara. Postul este, de fapt, al tuturor celor care au votat PP-DD”, susþine senatorul hunedorean. Pe de altã parte, el încearcã sã strângã rândurile ºi anunþã cã, în perioada urmãtoare, se va face o evaluare foarte strictã a tuturor organizaþiilor locale PP-DD din judeþ, astfel încât sã se gãseascã soluþii de eficientizare a activitãþii politice a formaþiunii. Car men COSMAN

acasã din iubire. „Cele douã minore a cãror plecare voluntarã de la domiciliu a fost reclamatã în urmã cu o sãptãmânã, au fost depistate de poliþiºti pe raza municipiului Hunedoara. Pe durata dispariþiei, minorele nu au fost victime ale niciunei infracþiuni”, a precizat Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara, Prima a fost gãsitã luni, în urma unei acþiuni a poliþiºtilor Biroului de Investigaþii Criminale Hunedoara. Fata are doar 12 ani, este din Hunedoara ºi a dispãrut de la domiciliu din data de 15.01.2013, fiind urmãritã naþional. „Minora a fost depistatã de poliþiºti pe o stradã din

Trenurile cu huilã sunt vânate în continuare de hoþii din Iscroni

C

hiar dacã sunt organizate o mulþime de acþiuni de cãter toate instituþiile abilitate, hoþii de cãrbuni din Aninoasa tot nu se potolesc.

Pe de o parte, afarã e frig ºi trebuie sã se încãlzeascã cu ceva, iar pe de altã parte vânzarea huilei sustrase din vagoanele de marfã e singura sursp de venit. Jandarmii ºi reprezentanþii Serviciului Judeþean de Poliþie Transporturi Hunedoara au desfãºurat o nouã acþiune pentru depistarea persoanelor care sustrag ilegal cãrbune din vagoanele de marfã garate în zona Iscroni municipiul Hunedoara împreAninoasa. Chiar dacã unã cu prietenul sãu. Poliþiºtii forþele de ordine erau au stabilit cã aceasta nu a fost în zonã, douã persoane victimizatã pe durata dispariþiei au încercat totuºi sã ºi a fost încredinþatã pãrinþilor, care au fost atenþionaþi cu privire la o mai strictã supraveghere a acesteia”, a mai spus Niþu. De asemenea, tot în cursul zilei de luni, a fost depistatã ºi minora de 16 ani, din Hunedoara, care în data de 15.01.2013 a plecat de la domiciliu. În perioada absenþei sale de la domiciliu, s-a stabilit cã aceasta s-a aflat la bunica sa, pe raza municipiului Orãºtie. Fata a fost internatã într-un centru de primire a minorilor. Diana MITRACHE

plece cu preþioasa încãrcãturã. „Astfel, jandarmii au depistat o femeie în vârstã de 48 ani, domiciliatã în localitatea Aninoasa, în timp ce sustrãgea cãrbune dintr-un vagon. Jandarmii au întocmit în cauzã acte de constatare cu privire la sãvârºirea faptei de furt calificat, care vor fi înaintate pentru continuarea cercetãrilor Parchetului de pe lângã Judecãtoria Petroºani”, a declarat Nicolae Rãducu, purtãtorul de cuvânt sal IJJ Hunedoara. De asemenea, poliþiºtii din cadrul Serviciului Judeþean Transporturi Hunedoara fac cercetãri cu privire la sãvârºirea faptei de furt calificat de cãtre o altã femeie, de 27 ani, tot din Aninoasa, care, de asemenea, a fost depistatã în timp ce sustrãgea cãrbune din vagoane. Cantitatea de cãrbune sustrasã a fost recuperatã ºi predatã pãrþii prejudiciate, adicã SNH Petroºani. De precizat cã trenurile cu huilã au ajuns sã fie pãzite mai ceva ca aurul. De cele mai multe ori, când în Staþia CFR Iscroni ajunge un tren cu huilã care merge spre Termocentrala Mintia, poliþiºtii stau de pazã, aºa încât hoþii sã nu dea atacul. Car men COSMAN


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

Aºteaptã o locuinþã de mai bine de zece ani

S

ute de persoane cer locuinþe din fondul locativ. Peste 400 de persoane au depus cereri la Primãria municipiului Petroºani pentru a beneficia de o locuinþã din fondul locativ. Situaþia este cu atât mai dramaticã cu cât pe lista de prioritãþi sunt depuse cereri încã din anul 2001, iar pentru aceste persoane nu existã soluþii în momentul de faþã. Cei din administraþia localã de la Petroºani recunosc faptul cã situaþia este delicatã în ceea ce priveºte locuinþe din fondul locativ, însã sperã ca Guvernul va veni în ajutorul lor. ”Cererile sunt foarte mari. Noi am reuºit în 2009 sã dãm în folosinþã 120 de apartamente sociale. De atunci nu am mai reuºit sã dãm în folosinþã alte noi locuinþe sociale. Avem documentaþia la minister pentru cealaltã clãdire de la fosta cazarmã militarã. Dacã vom primi banii vom continua sã amenajãm încã aproximativ 100 de astfel de locuinþe, dacã nu, singura posibilitate este ca în momentul în care se elibereazã vreo astfel de locuinþã sã le putem repartiza

S

La Petroºani se aºteaptã alte alimente de la UE

Î

n luna februarie, la Petroºani ar trebui sã se reia distribuþia alimentelor de bazã venite de la UE. În prezent, acordarea acestora este sistatã.

erat câteva, nu foarte multe, foarte puþine în comparaþie cu cererile pe care le avem”, a mai spus primarul.

M

edici ºi cadre medicale pe lista de prioritãþi celor de pe lista de aºteptare”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Cele 442 de persoane sperã ca o locuinþã sã fie eliberatã ºi astfel au ºansa de a primi un locaº. Doar cã speranþele sunt minime, în condiþiile în care puþini renunþã la aceste locuinþe. ”În ultimul an s-au mai elib-

Printre cele 442 de persoane care solicitã o locuinþã din fondul locativ se numãrã ºi medici ºi asistene medicale de la Spitalul de Urgenþã din Petroºani. numãrul lor nu este mic. Printre cei care solicitã o locuinþã din fondul locativ este ºi Liliana Dumitru, medic de la UPU- SMURD Petroºani. Reprezentanþii administraþiei locale spun cã au în vedere elaborarea unui regulament care sã le faciliteze acestor

persoane obþinerea unei locuinþe din fondul locativ. ”Pentru medici ºi pentru categoriile socio-profesionale deficitare o sã avem în vedere pentru anul acesta un altfel de regulament, dar din câte ºtiu eu spitalul plãteºte chiria medicilor care vor veni sã profeseze la Petroºani de pe piaþa liberã”, a mai declarat Tiberiu Iacob Ridzi. Cererile pentru o locuinþã din fondul locativ sunt în creºtere în fiecare zi. Zeci de persoane depun la primãria municipiului Petroºani cereri prin care doresc sã beneficieze de o astfel de locuinþã. Deocamdatã însã ºansele sunt zero. Monika BACIU

În Valea Jiului, Petroºani, trebuie sã soseascã un nou transport cu alimente venite de la Uniunea Europeanã. Produsele vor fi împãrþite ulterior, dupã ce se vor face tabelele de distribuþie. „În prezent nu avem alimentele, dar aºteptãm un nou transport de la Consiliului Judeþean. Am fost informaþi cã nu vom mai primi fãinã ºi ulei. Dar, este posibil sã se reglementeze situaþia, pentru cã au fost ceva probleme la distribuire cu furnizorii”, a declarat Cristina Mraz, director executiv Serviciul de Asistenþã Socialã – Primãria Petroºani. De altfel, anul trecut, de aceste alimente au beneficiat circa 75 % din totalul persoanelor aflate în evidenþa serviciului, ca având venituri mici sau deloc. Luiza ANDRONACHE

95 de lei pentru gigacaloria de cãrbune

NH sperã ca în câteva zile sã aibã buget. Reprezentanþii Societãþii Naþionale a Huilei Petroºani sperã ca în urmãtoarele zile sã fie definitivat bugetul ºi cheltuieli. Asta în timp ce vechea Companie Naþionalã a Huilei avea buget abia la jumãtatea anului. Încã se poartã discuþii pe acest subiect. ”Cred cã în câteva zile vom avea forma definitivatã a bugetului de venituri ºi cheltuieli al SNHului. În acelaºi moment se lucreazã la BVC-ul Companiei. Încã se

poartã discuþii de preþul cãrbunelui dupã care vom merge împreunã cu cei dela Complexul Energetic Hunedoara la Bucureºti sã purtãm discuþii despre bugetele ambelor societãþi”, a declarat Nicolae Drãgoi, directorul SNH Petroºani. Preþul cãrbunelui vândut celor douã termocentrale, respectiv Mintia ºi Paroºeni a fost mereu unul care a iscat discuþii în contradictoriu. Mai mult decât atât, anul trecut Compania Naþionalã a Huilei a sistat furnizarea cãrbunelui cãtre cele douã termocentrale tocmai pe acest considerent. Acum se poartã

negocieri pentru ca preþul sã fie unul corect. ”Pe acest preþ al cãrbunelui se poartã încã discuþii. De aceea nu avem un preþ încã stabilit. Sper ca în urmãtoarele zile sã ajungem la un preþ convenabil pentru ambele

societãþi”, a mai spus Drãgoi. Sãptãmâna trecutã unul dintre parlamentarii hunedoreni spunea cã dacã Societatea Naþionalã a Huilei va vinde cãrbunele la preþul de 69 de lei pe gigacalorie societatea va risca sã ajungã precum Compania Naþionalã a Huilei, adicã îngropatã în datorii. Directorul SNH dã asigurãri de faptul cã preþul de vânzare al materiei prime va fi unul mult mai mare decât cel de pânã acum. ”Noi nu vrem sã vindem cãrbunele la preþul de anul trecut. Vom avea un preþ mai mare la gigacalorie astfel încãt sã nu ducem societatea pe

pierdere”, a mai declarat Drãgoi. În ceea ce priveºte BVC-ul SNH, Drãgoi sperã ca acesta sã fie unul echilibrat. ”Sperãm sã fie un buget echilibrat pentru ambele societãþi de aceea vom merge împreunã pentru a susþine bugetele la nivelul ministerului”, a mai adãugat directorul

SNH. Consiliul de Administraþie a SNH a stabilit ca preþul de vânzare al cãrbunelui pentru cele douã termocentrale sã fie de 95 de lei pe gigacalorie, însã directorul general spune cã nu vor accepta un preþ mai mic de 85 de lei. Monika BACIU


6 Reportaj

mãnãstirii, se aflã încã din vara anului 2006 Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultãtoare”, unicat în þara noastrã, adusã tocmai de la Muntele Athos. Mii ºi mii de credincioºi au venit sã se închine Sfintei Fecioare Maria. Este o întruchipare imensã, neobiºnuitã, pictatã pe lemn de santal ºi acoperitã cu o mantie grea de argint aurit. Icoana e fãcãtoare de minuni. Potrivit datelor istorice, în secolul al XIV-lea

cuviosul Nicodim a fost trimis în Tara Româneascã sã susþinã ortodoxia ºi sã dea un suflu nou bisericii. În urma rãzboaielor, precum ºi a regimului comunist, mãnãstirea a avut de suferit, dar dupã 1989 sa înãlþat o bisericã nouã, din piatrã sculptatã ce aminteºte de marile ctitorii voievodale. Biserica din curtea mãnãstirii este consideratã unicat la nivel mondial datoritã planului arhitectonic ºi picturii interioare.

Lainici, mânãstirea cãlãtorilor

P

elerini de pe tot cuprinsul þãrii, dar mai ales din judeþul Hunedoara, participã în fiecare sãptãmânã la slujbele þinute de cãlugãri într-una din cele mai frumoase mânãstiri din þarã. Tot aici vin, în special ºoferii, pentru a-ºi sfinþi maºinile. Maximilian GÂNJU Aºa se face cã la fiecare sfârºit de sãptãmânã, în Defileul Jiului, întâlneºti zeci de hunedoreni care cautã curãþenia sufleteascã la Lainici. „Mireasa din Defileul Jiului” cum mai este numitã mânãstrirea pãstreazã o icoanã fãcã-

toare de minuni, unicã în tarã. Pentru credincioºii hunedoreni, care aleg mãnãstirea din Defileul Jiului drumul este mai scurt ºi poate de aceea, dar si pentru binecuvântarea primitã de la preoþi, aleg acest lãcaº pierdut în munte. Câteva ore petrecute în acest sfânt lãcaº de cult, îþi

curãþã sufletul de necazurile cotidiene ºi te umplu de optimism spun credincioºii. „Venind la noi, la Sfânta Mãnãstire Lainici, credincioºii se apropie de bunul Dumnezeu, iar aici sunt primiþi întotdeauna cu toatã ospitalitatea. Se obiºnuieºte ºi într-o casã ca, atunci când intri, stãpânul sã te serveascã cu un pahar de vin ºi ceva de-ale gurii. La fel se întâmplã la Lainici”, spunea pãrintele Ioachim, stareþul sfântului lãcaº de cult. În biserica cea nou construitã în curtea

D

P

regãteºte-te ºi pentru rãu

Într-o conversaþie, nu poþi sã te aºtepþi ca toatã lumea sã fie de acord cu ceea ce ai de spus

ºi sã þi se accepte toate ideile. Bineînþeles cã vor exista ºi neconcordante. De exemplu, dacã cineva te criticã pentru cã te-ai îngrãºat, nu trebuie sã te enervezi ºi sã începi o ceartã. Mai bine schimbã rapid subiectul, astfel încât sã înþeleagã cã te-a deranjat ºi cã, în aceleaºi timp, nu îþi face plãcere remarcã.

F

ii avocatul diavolului!

Trebuie sã înþelegi cã fiecare persoanã are un mod diferit de a aborda ºi vedea o problemã. Este bine cã întotdeauna sã te pui în locul celuilalt ºi astfel îi vei înþelege argumentele.

N u te pripi!

Dacã cineva te supãra foarte tare, nu da fugã sã te cerþi! Ia o pauzã, eventual mai vorbeºte ºi cu altã persoanã (una de încredere ºi care nu bârfeºte) despre asta. Probabil vei ajunge la concluzia cã nu a fost un act rãu intenþionat.

C ultiva pozitivismul Foloseºte-þi farmecul personal pentru a creºte ºi farmecul vieþii. Oamenii care sunt uºor de abordat, deschiºi, politicoºi ºi sociabili sunt consideraþi ºi mai atractivi de cãtre cei din jur. Îmbracã-

Î

n timp ce tinerii nu mai au rãbdare sã îºi rezolve diferendele ºi se grãbesc sã divorþeze imediat cum apar neînþelegerile, cei de vârsta a treia îºi cautã sufletul pereche ºi la bãtrâneþe. Carmen COSMAN

localitatea Ineu - Arad, se va

Site-urile de matrimoniale abundã de anunþuri ale unor persoane de vârsta a treia care îºi cautã sufletul pereche. Fie cã vorbim despre persoane divorþate ori vãduve, bãtrânii nu mai suportã singurãtatea ºi încã mai sperã cã undeva este jumãtatea lor. Iar unele cazuri, prieteniile legate se transformã în cãsãtorii, care nu þin cont de vârsta mirilor. Numai în aceastã sãptãmânã, la Petroºani douã cupluri de vârstnici îºi unesc destinele. Astfel, în data de 26 ianuarie, adicã sâmbãtã, Cioarã – Stan samuel – Sabin, de 61 de ani, din

cãsãtori în faþa ofiþerului de stare civilã, cu o doamnã mai micã decât el cu 3 ani, respectiv Milidora Petersc, din Petroºani. Peste doar o

U

acã simþi cã nu eºti tratat de cei din jur aºa cum ar trebui, cã nu eºti luat în serios sau cã ceea ce spui nu este înþeles, ori este posibil sã ai niºte zile mai proaste, ori trebuie sã îþi schimbi puþin tactica de a aborda oamenii. Iatã cum poþi sã îþi îmbunãtãþeºti relaþiile ºi comunicarea cu cei din jur, potrivit Real Simple:

κi unesc destinele prin cãsãtorie, la bãtrâneþe zi este înregistratã încã o cãsãtorie mai puþin obiºnuitã, unde mireasa are vreo 8 ani în plus faþã de mire, dar în dragoste acest lucru nu conteazã. Astfel, la 73 de ani, Eufrosina Crudiu, din Petroºani va deveni soþia lui Pantelimon ªchiopoiu, în

vârstã de 65 de ani, tot din petroºani. Ambele cãsãtorii vor fi oficiate la Starea Civilã, de la Primãria Petroºani.

Cel mai mare mister al fizicii moderne, aproape dezlegat?

Cum sã te înþelegi mai bine cu cei din jur

COLÞUL LUI DENIS

Reportaj 7

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

te întotdeauna foarte îngrijit, accepta complimentele graþios, zâmbeºte ºi bucurã-te de rezultate.

niºte M iroase levãnþicã Data viitoare când o discuþie te enerveazã la culme ºi parcã nu te mai poþi stãpâni, miroase puþinã levãnþicã, pe care o poþi purta, sub formã de ulei concentrat, oricând în geantã. Studiile aratã cã aceasta relaxeazã creierul, reduce starea de anxietate ºi te ajutã sã rãmâi calm. Sursa ziare.com

nul dintre cele mai mari mistere ale fizicii moderne ºi ale Universului este cel al prezenþei materiei întunecate. Nu ºtim încã ce este ea cu adevãrat sau dacã existã, dar suntem aproape de a lãmuri aceastã tainã, spun specialiºtii. Materia întunecatã alcãtuieºte aproximativ 23% din energia ºi masa Universului, dar omenirea doar presupune existenþa ei, scrie Daily Galaxy. La o întâlnire þinutã în octombrie 2012, peste 100 de cosmologi, fizicieni ºi astrofizicieni au încercat sã lãmureascã acest mister. A realiza ce este materia întunecatã a devenit o problemã pe care specialiºtii în cosmologie ºi fizicã vor sã o rezolve deoarece materia

întunecatã este esenþialã pentru înþelegerea Universului, este de pãrere Michael S. Turner, specialist în cosmologie ºi profesor la o universitate din Chicago, SUA.

ateria M întunecatã, esenþialã pentru Univers

El spune cã în urmã cu zece ani experþii în domeniu nu considerau materia

întunecatã importantã, dar acum ºi-au schimbat viziunea. Ei susþin cã galaxiile ºi alte structuri pe care le vedem în Univers sunt fãcute în mare parte din materie întunecatã. Nimic în cosmologie nu are sens fãrã a implica existenþa materiei întunecate. În plus, totul este þinut împreunã datoritã acestei materii care încã rãmâne un mister pentru noi. Experimentele desfãºurate acum lângã Geneva, la Large Hadron Collider, pot oferi informaþiile necesare pentru a dovedi existenþa acestui tip de materie care scapã observaþiei umane. În Italia se desfãºoarã în prezent un experiment numit Xenon100, care are ca scop tocmai obþinerea unor dovezi privind existenþa materiei întunecate. Nu este de ajuns sã ºtim cã ea existã, ci avem nevoie sã ºtim din ce este fãcutã ºi ce procese sunt implicate. Specialiºtii sunt de pãrere cã omenirea este tot mai aproape de un rãspuns, iar unul dintre cercetãtori îl va gãsi în curând. Sursa ziare.com


6 Reportaj

mãnãstirii, se aflã încã din vara anului 2006 Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultãtoare”, unicat în þara noastrã, adusã tocmai de la Muntele Athos. Mii ºi mii de credincioºi au venit sã se închine Sfintei Fecioare Maria. Este o întruchipare imensã, neobiºnuitã, pictatã pe lemn de santal ºi acoperitã cu o mantie grea de argint aurit. Icoana e fãcãtoare de minuni. Potrivit datelor istorice, în secolul al XIV-lea

cuviosul Nicodim a fost trimis în Tara Româneascã sã susþinã ortodoxia ºi sã dea un suflu nou bisericii. În urma rãzboaielor, precum ºi a regimului comunist, mãnãstirea a avut de suferit, dar dupã 1989 sa înãlþat o bisericã nouã, din piatrã sculptatã ce aminteºte de marile ctitorii voievodale. Biserica din curtea mãnãstirii este consideratã unicat la nivel mondial datoritã planului arhitectonic ºi picturii interioare.

Lainici, mânãstirea cãlãtorilor

P

elerini de pe tot cuprinsul þãrii, dar mai ales din judeþul Hunedoara, participã în fiecare sãptãmânã la slujbele þinute de cãlugãri într-una din cele mai frumoase mânãstiri din þarã. Tot aici vin, în special ºoferii, pentru a-ºi sfinþi maºinile. Maximilian GÂNJU Aºa se face cã la fiecare sfârºit de sãptãmânã, în Defileul Jiului, întâlneºti zeci de hunedoreni care cautã curãþenia sufleteascã la Lainici. „Mireasa din Defileul Jiului” cum mai este numitã mânãstrirea pãstreazã o icoanã fãcã-

toare de minuni, unicã în tarã. Pentru credincioºii hunedoreni, care aleg mãnãstirea din Defileul Jiului drumul este mai scurt ºi poate de aceea, dar si pentru binecuvântarea primitã de la preoþi, aleg acest lãcaº pierdut în munte. Câteva ore petrecute în acest sfânt lãcaº de cult, îþi

curãþã sufletul de necazurile cotidiene ºi te umplu de optimism spun credincioºii. „Venind la noi, la Sfânta Mãnãstire Lainici, credincioºii se apropie de bunul Dumnezeu, iar aici sunt primiþi întotdeauna cu toatã ospitalitatea. Se obiºnuieºte ºi într-o casã ca, atunci când intri, stãpânul sã te serveascã cu un pahar de vin ºi ceva de-ale gurii. La fel se întâmplã la Lainici”, spunea pãrintele Ioachim, stareþul sfântului lãcaº de cult. În biserica cea nou construitã în curtea

D

P

regãteºte-te ºi pentru rãu

Într-o conversaþie, nu poþi sã te aºtepþi ca toatã lumea sã fie de acord cu ceea ce ai de spus

ºi sã þi se accepte toate ideile. Bineînþeles cã vor exista ºi neconcordante. De exemplu, dacã cineva te criticã pentru cã te-ai îngrãºat, nu trebuie sã te enervezi ºi sã începi o ceartã. Mai bine schimbã rapid subiectul, astfel încât sã înþeleagã cã te-a deranjat ºi cã, în aceleaºi timp, nu îþi face plãcere remarcã.

F

ii avocatul diavolului!

Trebuie sã înþelegi cã fiecare persoanã are un mod diferit de a aborda ºi vedea o problemã. Este bine cã întotdeauna sã te pui în locul celuilalt ºi astfel îi vei înþelege argumentele.

N u te pripi!

Dacã cineva te supãra foarte tare, nu da fugã sã te cerþi! Ia o pauzã, eventual mai vorbeºte ºi cu altã persoanã (una de încredere ºi care nu bârfeºte) despre asta. Probabil vei ajunge la concluzia cã nu a fost un act rãu intenþionat.

C ultiva pozitivismul Foloseºte-þi farmecul personal pentru a creºte ºi farmecul vieþii. Oamenii care sunt uºor de abordat, deschiºi, politicoºi ºi sociabili sunt consideraþi ºi mai atractivi de cãtre cei din jur. Îmbracã-

Î

n timp ce tinerii nu mai au rãbdare sã îºi rezolve diferendele ºi se grãbesc sã divorþeze imediat cum apar neînþelegerile, cei de vârsta a treia îºi cautã sufletul pereche ºi la bãtrâneþe. Carmen COSMAN

localitatea Ineu - Arad, se va

Site-urile de matrimoniale abundã de anunþuri ale unor persoane de vârsta a treia care îºi cautã sufletul pereche. Fie cã vorbim despre persoane divorþate ori vãduve, bãtrânii nu mai suportã singurãtatea ºi încã mai sperã cã undeva este jumãtatea lor. Iar unele cazuri, prieteniile legate se transformã în cãsãtorii, care nu þin cont de vârsta mirilor. Numai în aceastã sãptãmânã, la Petroºani douã cupluri de vârstnici îºi unesc destinele. Astfel, în data de 26 ianuarie, adicã sâmbãtã, Cioarã – Stan samuel – Sabin, de 61 de ani, din

cãsãtori în faþa ofiþerului de stare civilã, cu o doamnã mai micã decât el cu 3 ani, respectiv Milidora Petersc, din Petroºani. Peste doar o

U

acã simþi cã nu eºti tratat de cei din jur aºa cum ar trebui, cã nu eºti luat în serios sau cã ceea ce spui nu este înþeles, ori este posibil sã ai niºte zile mai proaste, ori trebuie sã îþi schimbi puþin tactica de a aborda oamenii. Iatã cum poþi sã îþi îmbunãtãþeºti relaþiile ºi comunicarea cu cei din jur, potrivit Real Simple:

κi unesc destinele prin cãsãtorie, la bãtrâneþe zi este înregistratã încã o cãsãtorie mai puþin obiºnuitã, unde mireasa are vreo 8 ani în plus faþã de mire, dar în dragoste acest lucru nu conteazã. Astfel, la 73 de ani, Eufrosina Crudiu, din Petroºani va deveni soþia lui Pantelimon ªchiopoiu, în

vârstã de 65 de ani, tot din petroºani. Ambele cãsãtorii vor fi oficiate la Starea Civilã, de la Primãria Petroºani.

Cel mai mare mister al fizicii moderne, aproape dezlegat?

Cum sã te înþelegi mai bine cu cei din jur

COLÞUL LUI DENIS

Reportaj 7

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

te întotdeauna foarte îngrijit, accepta complimentele graþios, zâmbeºte ºi bucurã-te de rezultate.

niºte M iroase levãnþicã Data viitoare când o discuþie te enerveazã la culme ºi parcã nu te mai poþi stãpâni, miroase puþinã levãnþicã, pe care o poþi purta, sub formã de ulei concentrat, oricând în geantã. Studiile aratã cã aceasta relaxeazã creierul, reduce starea de anxietate ºi te ajutã sã rãmâi calm. Sursa ziare.com

nul dintre cele mai mari mistere ale fizicii moderne ºi ale Universului este cel al prezenþei materiei întunecate. Nu ºtim încã ce este ea cu adevãrat sau dacã existã, dar suntem aproape de a lãmuri aceastã tainã, spun specialiºtii. Materia întunecatã alcãtuieºte aproximativ 23% din energia ºi masa Universului, dar omenirea doar presupune existenþa ei, scrie Daily Galaxy. La o întâlnire þinutã în octombrie 2012, peste 100 de cosmologi, fizicieni ºi astrofizicieni au încercat sã lãmureascã acest mister. A realiza ce este materia întunecatã a devenit o problemã pe care specialiºtii în cosmologie ºi fizicã vor sã o rezolve deoarece materia

întunecatã este esenþialã pentru înþelegerea Universului, este de pãrere Michael S. Turner, specialist în cosmologie ºi profesor la o universitate din Chicago, SUA.

ateria M întunecatã, esenþialã pentru Univers

El spune cã în urmã cu zece ani experþii în domeniu nu considerau materia

întunecatã importantã, dar acum ºi-au schimbat viziunea. Ei susþin cã galaxiile ºi alte structuri pe care le vedem în Univers sunt fãcute în mare parte din materie întunecatã. Nimic în cosmologie nu are sens fãrã a implica existenþa materiei întunecate. În plus, totul este þinut împreunã datoritã acestei materii care încã rãmâne un mister pentru noi. Experimentele desfãºurate acum lângã Geneva, la Large Hadron Collider, pot oferi informaþiile necesare pentru a dovedi existenþa acestui tip de materie care scapã observaþiei umane. În Italia se desfãºoarã în prezent un experiment numit Xenon100, care are ca scop tocmai obþinerea unor dovezi privind existenþa materiei întunecate. Nu este de ajuns sã ºtim cã ea existã, ci avem nevoie sã ºtim din ce este fãcutã ºi ce procese sunt implicate. Specialiºtii sunt de pãrere cã omenirea este tot mai aproape de un rãspuns, iar unul dintre cercetãtori îl va gãsi în curând. Sursa ziare.com


8 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

”Tipul e dat dracului, te duce ºi te aduce, te plesneºte ºi te ridicã…”

L

âncezeala politicã, în spaþiul public, de dupã alegeri este tulburatã de ”sportivul minune” al liberalilor, Costel Avram. Lideri ai PSD spun cã poate deveni un politician influent sau poate fi doar praf în ochi – cacealma. Ileana FIRÞULESCU În timp ce PSD trãieºte într-o stare de suficienþã în Valea Jiului doatoritã structurii predominant muncitoreºti, liberalii încã se zbat sã-ºi gãseascã lideri pentru a aduna în jurul lor oamenii care ar vrea dar n-au cu cine, PDL a fost spulberat de guvernãrile proprii, PPDD a câºtigat teren tocmai datoritã acestei stãri de fapt a politicului din zonã. În afarã de PSD Lupeni, care s-a strãduit sã-ºi consolideze statutul ºi sã-ºi promoveze oamenii, fãrã sã se culce pe-o ureche din lipsã de opozidie solidã, celelalte organizaþii funcþioneazã din inerþie sau organizaþia înseamnã doar liderul. PSD Valea Jiului s-a

erodat gradual datoritã orgoliilor, a intrigilor ºi a intereselor mãrunte sau personale. Dupã ce USL ºi-a vãzut sacii în cãruþã, lâncezeala pe relaþie cu alegãtorul s-a instaurat. Nu existã reacþii ºi atitudini la situaþii, hotãrâri de interes public, cu scopul sã atragã atenþia ºi chiar sã îndrepte deviaþiile. Toþi componenþii USL sunt ocupaþi cu munca partidului din care fac parte, organizare, reorganizare, administrare ºi fireºte, cu numirile în funcþii.

M

oloþ a gãsit ce cãuta de ani de zile De câþiva ani, ºeful liberalilor judeþeni, Mircea Ioan Moloþ, cautã lideri pentru localitãþile Vãii Jiului. Într-atât de mare era dorinþa sa de a face vizibili oamenii din organizaþii, încât a apelat ºi la presã. ”Voi îi cunoaºteþi mai bine, sunteþi mereu printre oameni. Recomandaþi-mi câþiva, chiar dacã nu sunt membri PNL” – spunea cu ceva timp în urmã Mircea Moloþ, într-o conferinþã de presã de la Petroºani. Noroc cã a venit excluderea din PRM a preºedintelui organizaþiei judeþene, Costel Avram,

care a fost o binefacere, se pare, ºi pentru liberali, dar ºi pentru Avram, care s-a redescoperit. Numit preºedinte interimar la PNL Petrila, Avram a intrat în forþã pe funcþie ºi se miºcã cu talent mobilizând societatea civilã, intrând în casele petrilenilor prin diverse acþiuni, prin ziare, este vocal ºi cu tupeu, tupeu numit de membrii PNL curaj. Aºa o fi! Se face vizibil ºi prin stilul de acþiune, în calitatea sa de director al SC Apa Serv, adunând capital de notorietate. ”ªi eu am luat mãsuri de acelaºi gen, dar recunosc cã nu am luat presa în ajutor. Lumea este sensibilã la ruºinea publicã ºi se conformeazã, îºi plãteºte apa” – a declarat un fost director al operatorului de apã.

O

mul care face valuri îºi va crea mulþi duºmani Liberalii, scoºi din amorþealã de ”sportivul” fost PRM, l-au cooptat în echipa de conducere, în lipsã, devenind membru în Biroul Politic Teritorial

Flagrant: Oameni ”îngropaþi” în gunoi de Primãria Petroºani

D

upã ce o maºina Primãriei Petroºani a fost prinsã în flagrant, Serviciul Gospodãrie a recunoscut faptul cã hotãrârea - ca lângã casele oamenilor din Colonie, str. Cãrbunelui, colþ cu Oltului, sã se deverseze gunoiul - le aparþine. Ileana FIRÞULESCU Pe strada Cãrbunelui, perpendicularã pe cea a Oltului, din Colonia Petroºani, se deverseazã sistematic gunoi, chiar lângã casele oamenilor din

zonã. Alarmaþi încã din toamna anului trecut, oamenii au sesizat Primãria Petroºani ºi… presa. Sãptãmâna trecutã, cei care munceau de zor murdãrind locul cu gunoaie au precizat cã ei au sarcinã sã ducã zãpada de pe

carosabil, doar cã pe lângã zãpadã au fost descãrcate ºi tone de moloz ºi chiar gunoi menajer – spun locuitorii de la capãtul strãzii Oltului. Luni, prins în flagrant, Adi ºoferul de pe maºina HD 01 EOL – a declarat cã doar nu e nebun sã facã dupã capul lui, ci cã firma unde lucreazã, cea care are contract cu Primãria Petroºani, i-a indicat unde trebuie dus gunoiul. ”Nu cred cã Primãria face aºa ceva, pentru cã sãptãmâna trecutã, în urma sesizãrii noastre, s-a prezentat cineva de la primãrie, cu Poliþia, ºi lea spus oamenilor cã nu pot face nimic dacã nu le dãm mãcar un numãr de maºinã. Deci clar, nu primãria i-a trimis aici” – a declarat ing. Marius Butan, care locuieºte în zonã. S-a înºelat amarnic inginerul! Ba chiar Primãria

Actualitate 9

În acest an, medicii de la SUP ar putea fi obligaþi la gãrzi la domiciliul pentru pãstrarea gradului spitalului

M

edicii de la Spitalul de Urgenþã din Petroºani ar putea fi obligaþi în anul acesta sã facã gãrzi la domiciului. De altfel, proiectul privind plata medicilor care ar fi consemnaþi sã rãmânã acasã ºi sã rãspundã prezent la orice orã din zi ºi din noapte la solicitãri, este unul care se va aplica destul de repede. Luiza ANDRONACHE

al PNL Hunedoara, cu vot consultativ. Dupã o lunã, a fost desemnat, la propunerea lui Mircea Ioan Moloþ, care cãuta de mult un lider ”cu vânã”, sã coordoneze liberalismul din Valea Jiului. În aceste condiþii, PSD-ul nici mãcar nu se sinchiseºte cã se întrevede, în viitor, o luptã acerbã pe scena politicã din Vale. Doar vreo câþiva social-democraþi au afirmat cã este posibil ca politica din Valea Jiului sã devinã una vie, recunoscând cã Avram poate face valuri. ”USL se va rupe în viitorul apropiat pentru cã sunt multe pãreri ºi poziþii divergente. Ambiþia lui Avram de a demostra de ce este în stare, poate fi o

Petroºani, respectiv Serviciul Gospodãrie, a indicat locul pentru a depozita gunoiul ºi zãpada. ”Da, este maºina noastrã. Deverseazã acolo zãpadã, dar ºi deºeuri care nu pot fi separate de zãpadã. Se duce ºi moloz din demolãri, dar în nici un caz nu se duce gunoi menajer. De îndatã ce vremea va permite, locul va fi curãþat”- a declarat Florina Sfetcu, din cadrul Serviciului Gospodãrie al Primãriei Petroºani. Mirarea inginerului, lângã casa cãruia ia fiinþã o rampã de gunoi, a fost mare, iar dezamãgirea, pe mãsurã.

injecþie de resuscitare a politicii din Valea Jiului. Tipul e dat dracului, te duce ºi te aduce, te plesneºte ºi te ridicã, te doboarã, dacã vrea, în numele unui þel nobil. Poate fi un opozant redudabil, greu de doborât pentru cã este imprevizibil ºi tenace, prieten cu toatã lumea ºi cu nimeni” – l-a caracterizat un fost profesor de ºtiinþe politice, Camil S. Vlasin, care nu a dorit sã ne dezvãluie în ce condiþii l-a cunoscut pe Costel Avram. Pe de altã parte, aceiaºi social-democraþi sunt convinºi cã fostul PRM-ist îºi va face ºi mulþi duºmani care vor strânge rândurile ºi îl vor încolþi pentru a nu avea ei de suferit.

”Nu pot sã cred cã se face cu acordul lor! Nu va curãþa nimeni… Acum nu permite vremea, dar astã-toamnã când a fost soare, frumos zile ºi zile la rând tot aici se deversa gunoiul, chiar ºi cel menajer ºi vã pot dovedi, nu a curãþat nimeni. Nam cuvinte în ce oraº trãim” – a fost reacþia lui Marius Butan la rãspunsul Primãriei.

De aceastã iniþiatã se vorbeºte de ani de zile, însã pânã acum nu erau bine puse la punct toate aspectele aplicãrii unei

asemenea decizii. Spre exemplu, ceea ce rãmâne încã în discuþie este modul cum se va face plata medicului care va veni la serviciu de acasã. Îniþial era vorba de circa jumãtate din suma unei gãrzi

Audienþe la Avocatul Poporului

B

iroul Teritorial Alba - Iulia al Instituþiei Avocatul Poporului va acorda audienþe la sediul Instituþiei Prefectului – judeþul Hunedoara. Demersul Instituþiei Prefectului - judeþul Hunedoara în vederea apropierii instituþiilor statului de cetãþeni, început încã de la finele anului 2011, acela de a oferi posibilitatea cetãþenilor judeþului Hunedoara de a se întâlni cu reprezentanþi ai Biroului Teritorial Alba - Iulia a Instituþiei Avocatul Poporului, continuã. Astfel, pe parcursul anului 2012 avocaþii din cadrul Biroului Teritorial Alba - Iulia a Instituþiei Avocatul Poporului au acordat asistenþã juridicã

unui numãr de aproximativ 300 de cetãþeni ai judeþului Hunedoara. Continuând aceastã acþiune, reprezentaþii Prefecturii Hunedoara aduc la cunoºþinþa cetãþenilor judeþului Hunedoara, care doresc asistenþã juridicã, cã se pot prezenta la sediul Instituþiei Prefectului judeþul Hunedoara luni, 28.01.2013, începând cu orele 10.00, pentru a putea discuta cu reprezentanþii Biroului Teritorial Alba - Iulia a Instituþiei Avocatul Poporului.

normale, de la Spital, însã acum se încearcã alte metode de calcul. “ În legislaþie este trecut la un moment dat faptul cã pot fi plãtite cu 40 % din ora de gardã, dar cei care ne tuteleazã, oarecum, au spus cã în cazul în care omul este chemat de la domiciliu, este plãtit doar pentru intervalul de timp cât a venit de acasã. Diferenþa este foarte mare între cele douã variante ºi firesc ar fi ca acei medici care rãmân acasã ºi sunt chemaþi în caz cã linia de gardã are probleme sau pe domeniul în care sunt ei trebuie sã vinã sã-ºi spunã cuvântul sau sã intre în salã, dacã este cazul, sã poatã fi remuneraþi pe mãsurã, pentru cã stau acasã, nu pleacã nicãieri pentru a putea veni la spital”, a declarat dr. Alin Vasilescu, managerul Spitalui de Urgenþã Petroºani. Ministerul Sãnãtãþii propune, într-un proiect

de ordin, modificarea ºi completarea anexei la Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncã, organizarea ºi efectuarea gãrzilor în unitãþile publice din sectorul sanitar astfel încât, dacã în secþiile sau compartimentele cu paturi precum ºi în ambulatoriu integrat al spitalului sunt încadraþi cel puþin doi medici în specialitatea respectivã, sã se poatã organiza gardã la domiciliu. In acelaºi timp, în aceastã gardã, pot fi cooptaþi ºi medici care nu sunt angajaþi în unitatea respectivã, dar care sunt confirmaþi printr-un ordin al ministrului sãnãtãþii în specialitatea stabilitã pen-

tru gardã. Astfel, aceasta se va organiza în zilele lucrãtoare, între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentã a medicilor din cursul diminetii ºi ora de începere a programului de dimineaþã din ziua urmatoare. De asemenea, în zilele de repaos sãptãmânal, zilele de sãrbatori legale ºi în celelalte zile în care, potrivit reglementarilor legale nu se lucreazã, garda la domiciliu începe de dimineaþa ºi dureazã

24 de ore. Conform noului act normativ propus de Ministerul Sãnãtãþii, medicul care asigura garda la domiciliu are obligaþia de a rãspunde la solicitãrile primite din partea medicului coordonator de gardã în cel mult 20 minute. La Spital de Urgenþã din Petroºani, în cursul anului 2013, medicii ar putea fi obligaþi sã facã aceastã gardã la domiciliu pentru a putea pãstra gradul spitalului.

Post liber la conducerea DSP Hunedoara efa DSP Hunedoara, medicul ª Dumitra ªtefan a demisionat. Locul a rãmas vacant ºi în zilele urmãtoare va fi ocupat de un alt medic. Diana MITRACHE Dumitra ªtefan spune cã din 2009 ºi pânã acum a realizat o serie de lucruri importante pentru sistemul medical judeþean ºi cã acum a decis sã-ºi vadã de meserie. Într-o lunã, Dumitra ªtefan va fi doctorla spitalul din Deva ºi postul sãu a devenit vacant de marþi, 22 ianuarie 2013. „Am participat la un concurs la spitalul din Deva, unde voi profesa. Am termen 30 de zile sã mã prezint acolo.

Deocamdatã, postul de director al DSP nu a fost ocupat, dar în câteva zile va fi fãcutã o nouã numire. Cert este cã ordinul de ministru privind demiterea mea a sosit azi (n.r. 22 ianuarie)”, a declarat Dr. Dumitra ªtefan, fost ºef al DSP Hunedoara. Doctorul Dumitra ªtefan spune cã, în cei

peste 3 ani cât a stat în fruntea sistemului medical hunedorean a reuºit sã reorganizeze spitalele, a închis spitale ºi a deschis

centre medicale, aºa cum a cerut reorganizarea la nivel naþional. În plus, tot în perioada cât a stat în fruntea DSP a reuºit sã demareze proiectul prin care acum este reamenajat spitalul din Deva, iar la plecare nu are niciun regret.


8 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

”Tipul e dat dracului, te duce ºi te aduce, te plesneºte ºi te ridicã…”

L

âncezeala politicã, în spaþiul public, de dupã alegeri este tulburatã de ”sportivul minune” al liberalilor, Costel Avram. Lideri ai PSD spun cã poate deveni un politician influent sau poate fi doar praf în ochi – cacealma. Ileana FIRÞULESCU În timp ce PSD trãieºte într-o stare de suficienþã în Valea Jiului doatoritã structurii predominant muncitoreºti, liberalii încã se zbat sã-ºi gãseascã lideri pentru a aduna în jurul lor oamenii care ar vrea dar n-au cu cine, PDL a fost spulberat de guvernãrile proprii, PPDD a câºtigat teren tocmai datoritã acestei stãri de fapt a politicului din zonã. În afarã de PSD Lupeni, care s-a strãduit sã-ºi consolideze statutul ºi sã-ºi promoveze oamenii, fãrã sã se culce pe-o ureche din lipsã de opozidie solidã, celelalte organizaþii funcþioneazã din inerþie sau organizaþia înseamnã doar liderul. PSD Valea Jiului s-a

erodat gradual datoritã orgoliilor, a intrigilor ºi a intereselor mãrunte sau personale. Dupã ce USL ºi-a vãzut sacii în cãruþã, lâncezeala pe relaþie cu alegãtorul s-a instaurat. Nu existã reacþii ºi atitudini la situaþii, hotãrâri de interes public, cu scopul sã atragã atenþia ºi chiar sã îndrepte deviaþiile. Toþi componenþii USL sunt ocupaþi cu munca partidului din care fac parte, organizare, reorganizare, administrare ºi fireºte, cu numirile în funcþii.

M

oloþ a gãsit ce cãuta de ani de zile De câþiva ani, ºeful liberalilor judeþeni, Mircea Ioan Moloþ, cautã lideri pentru localitãþile Vãii Jiului. Într-atât de mare era dorinþa sa de a face vizibili oamenii din organizaþii, încât a apelat ºi la presã. ”Voi îi cunoaºteþi mai bine, sunteþi mereu printre oameni. Recomandaþi-mi câþiva, chiar dacã nu sunt membri PNL” – spunea cu ceva timp în urmã Mircea Moloþ, într-o conferinþã de presã de la Petroºani. Noroc cã a venit excluderea din PRM a preºedintelui organizaþiei judeþene, Costel Avram,

care a fost o binefacere, se pare, ºi pentru liberali, dar ºi pentru Avram, care s-a redescoperit. Numit preºedinte interimar la PNL Petrila, Avram a intrat în forþã pe funcþie ºi se miºcã cu talent mobilizând societatea civilã, intrând în casele petrilenilor prin diverse acþiuni, prin ziare, este vocal ºi cu tupeu, tupeu numit de membrii PNL curaj. Aºa o fi! Se face vizibil ºi prin stilul de acþiune, în calitatea sa de director al SC Apa Serv, adunând capital de notorietate. ”ªi eu am luat mãsuri de acelaºi gen, dar recunosc cã nu am luat presa în ajutor. Lumea este sensibilã la ruºinea publicã ºi se conformeazã, îºi plãteºte apa” – a declarat un fost director al operatorului de apã.

O

mul care face valuri îºi va crea mulþi duºmani Liberalii, scoºi din amorþealã de ”sportivul” fost PRM, l-au cooptat în echipa de conducere, în lipsã, devenind membru în Biroul Politic Teritorial

Flagrant: Oameni ”îngropaþi” în gunoi de Primãria Petroºani

D

upã ce o maºina Primãriei Petroºani a fost prinsã în flagrant, Serviciul Gospodãrie a recunoscut faptul cã hotãrârea - ca lângã casele oamenilor din Colonie, str. Cãrbunelui, colþ cu Oltului, sã se deverseze gunoiul - le aparþine. Ileana FIRÞULESCU Pe strada Cãrbunelui, perpendicularã pe cea a Oltului, din Colonia Petroºani, se deverseazã sistematic gunoi, chiar lângã casele oamenilor din

zonã. Alarmaþi încã din toamna anului trecut, oamenii au sesizat Primãria Petroºani ºi… presa. Sãptãmâna trecutã, cei care munceau de zor murdãrind locul cu gunoaie au precizat cã ei au sarcinã sã ducã zãpada de pe

carosabil, doar cã pe lângã zãpadã au fost descãrcate ºi tone de moloz ºi chiar gunoi menajer – spun locuitorii de la capãtul strãzii Oltului. Luni, prins în flagrant, Adi ºoferul de pe maºina HD 01 EOL – a declarat cã doar nu e nebun sã facã dupã capul lui, ci cã firma unde lucreazã, cea care are contract cu Primãria Petroºani, i-a indicat unde trebuie dus gunoiul. ”Nu cred cã Primãria face aºa ceva, pentru cã sãptãmâna trecutã, în urma sesizãrii noastre, s-a prezentat cineva de la primãrie, cu Poliþia, ºi lea spus oamenilor cã nu pot face nimic dacã nu le dãm mãcar un numãr de maºinã. Deci clar, nu primãria i-a trimis aici” – a declarat ing. Marius Butan, care locuieºte în zonã. S-a înºelat amarnic inginerul! Ba chiar Primãria

Actualitate 9

În acest an, medicii de la SUP ar putea fi obligaþi la gãrzi la domiciliul pentru pãstrarea gradului spitalului

M

edicii de la Spitalul de Urgenþã din Petroºani ar putea fi obligaþi în anul acesta sã facã gãrzi la domiciului. De altfel, proiectul privind plata medicilor care ar fi consemnaþi sã rãmânã acasã ºi sã rãspundã prezent la orice orã din zi ºi din noapte la solicitãri, este unul care se va aplica destul de repede. Luiza ANDRONACHE

al PNL Hunedoara, cu vot consultativ. Dupã o lunã, a fost desemnat, la propunerea lui Mircea Ioan Moloþ, care cãuta de mult un lider ”cu vânã”, sã coordoneze liberalismul din Valea Jiului. În aceste condiþii, PSD-ul nici mãcar nu se sinchiseºte cã se întrevede, în viitor, o luptã acerbã pe scena politicã din Vale. Doar vreo câþiva social-democraþi au afirmat cã este posibil ca politica din Valea Jiului sã devinã una vie, recunoscând cã Avram poate face valuri. ”USL se va rupe în viitorul apropiat pentru cã sunt multe pãreri ºi poziþii divergente. Ambiþia lui Avram de a demostra de ce este în stare, poate fi o

Petroºani, respectiv Serviciul Gospodãrie, a indicat locul pentru a depozita gunoiul ºi zãpada. ”Da, este maºina noastrã. Deverseazã acolo zãpadã, dar ºi deºeuri care nu pot fi separate de zãpadã. Se duce ºi moloz din demolãri, dar în nici un caz nu se duce gunoi menajer. De îndatã ce vremea va permite, locul va fi curãþat”- a declarat Florina Sfetcu, din cadrul Serviciului Gospodãrie al Primãriei Petroºani. Mirarea inginerului, lângã casa cãruia ia fiinþã o rampã de gunoi, a fost mare, iar dezamãgirea, pe mãsurã.

injecþie de resuscitare a politicii din Valea Jiului. Tipul e dat dracului, te duce ºi te aduce, te plesneºte ºi te ridicã, te doboarã, dacã vrea, în numele unui þel nobil. Poate fi un opozant redudabil, greu de doborât pentru cã este imprevizibil ºi tenace, prieten cu toatã lumea ºi cu nimeni” – l-a caracterizat un fost profesor de ºtiinþe politice, Camil S. Vlasin, care nu a dorit sã ne dezvãluie în ce condiþii l-a cunoscut pe Costel Avram. Pe de altã parte, aceiaºi social-democraþi sunt convinºi cã fostul PRM-ist îºi va face ºi mulþi duºmani care vor strânge rândurile ºi îl vor încolþi pentru a nu avea ei de suferit.

”Nu pot sã cred cã se face cu acordul lor! Nu va curãþa nimeni… Acum nu permite vremea, dar astã-toamnã când a fost soare, frumos zile ºi zile la rând tot aici se deversa gunoiul, chiar ºi cel menajer ºi vã pot dovedi, nu a curãþat nimeni. Nam cuvinte în ce oraº trãim” – a fost reacþia lui Marius Butan la rãspunsul Primãriei.

De aceastã iniþiatã se vorbeºte de ani de zile, însã pânã acum nu erau bine puse la punct toate aspectele aplicãrii unei

asemenea decizii. Spre exemplu, ceea ce rãmâne încã în discuþie este modul cum se va face plata medicului care va veni la serviciu de acasã. Îniþial era vorba de circa jumãtate din suma unei gãrzi

Audienþe la Avocatul Poporului

B

iroul Teritorial Alba - Iulia al Instituþiei Avocatul Poporului va acorda audienþe la sediul Instituþiei Prefectului – judeþul Hunedoara. Demersul Instituþiei Prefectului - judeþul Hunedoara în vederea apropierii instituþiilor statului de cetãþeni, început încã de la finele anului 2011, acela de a oferi posibilitatea cetãþenilor judeþului Hunedoara de a se întâlni cu reprezentanþi ai Biroului Teritorial Alba - Iulia a Instituþiei Avocatul Poporului, continuã. Astfel, pe parcursul anului 2012 avocaþii din cadrul Biroului Teritorial Alba - Iulia a Instituþiei Avocatul Poporului au acordat asistenþã juridicã

unui numãr de aproximativ 300 de cetãþeni ai judeþului Hunedoara. Continuând aceastã acþiune, reprezentaþii Prefecturii Hunedoara aduc la cunoºþinþa cetãþenilor judeþului Hunedoara, care doresc asistenþã juridicã, cã se pot prezenta la sediul Instituþiei Prefectului judeþul Hunedoara luni, 28.01.2013, începând cu orele 10.00, pentru a putea discuta cu reprezentanþii Biroului Teritorial Alba - Iulia a Instituþiei Avocatul Poporului.

normale, de la Spital, însã acum se încearcã alte metode de calcul. “ În legislaþie este trecut la un moment dat faptul cã pot fi plãtite cu 40 % din ora de gardã, dar cei care ne tuteleazã, oarecum, au spus cã în cazul în care omul este chemat de la domiciliu, este plãtit doar pentru intervalul de timp cât a venit de acasã. Diferenþa este foarte mare între cele douã variante ºi firesc ar fi ca acei medici care rãmân acasã ºi sunt chemaþi în caz cã linia de gardã are probleme sau pe domeniul în care sunt ei trebuie sã vinã sã-ºi spunã cuvântul sau sã intre în salã, dacã este cazul, sã poatã fi remuneraþi pe mãsurã, pentru cã stau acasã, nu pleacã nicãieri pentru a putea veni la spital”, a declarat dr. Alin Vasilescu, managerul Spitalui de Urgenþã Petroºani. Ministerul Sãnãtãþii propune, într-un proiect

de ordin, modificarea ºi completarea anexei la Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncã, organizarea ºi efectuarea gãrzilor în unitãþile publice din sectorul sanitar astfel încât, dacã în secþiile sau compartimentele cu paturi precum ºi în ambulatoriu integrat al spitalului sunt încadraþi cel puþin doi medici în specialitatea respectivã, sã se poatã organiza gardã la domiciliu. In acelaºi timp, în aceastã gardã, pot fi cooptaþi ºi medici care nu sunt angajaþi în unitatea respectivã, dar care sunt confirmaþi printr-un ordin al ministrului sãnãtãþii în specialitatea stabilitã pen-

tru gardã. Astfel, aceasta se va organiza în zilele lucrãtoare, între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentã a medicilor din cursul diminetii ºi ora de începere a programului de dimineaþã din ziua urmatoare. De asemenea, în zilele de repaos sãptãmânal, zilele de sãrbatori legale ºi în celelalte zile în care, potrivit reglementarilor legale nu se lucreazã, garda la domiciliu începe de dimineaþa ºi dureazã

24 de ore. Conform noului act normativ propus de Ministerul Sãnãtãþii, medicul care asigura garda la domiciliu are obligaþia de a rãspunde la solicitãrile primite din partea medicului coordonator de gardã în cel mult 20 minute. La Spital de Urgenþã din Petroºani, în cursul anului 2013, medicii ar putea fi obligaþi sã facã aceastã gardã la domiciliu pentru a putea pãstra gradul spitalului.

Post liber la conducerea DSP Hunedoara efa DSP Hunedoara, medicul ª Dumitra ªtefan a demisionat. Locul a rãmas vacant ºi în zilele urmãtoare va fi ocupat de un alt medic. Diana MITRACHE Dumitra ªtefan spune cã din 2009 ºi pânã acum a realizat o serie de lucruri importante pentru sistemul medical judeþean ºi cã acum a decis sã-ºi vadã de meserie. Într-o lunã, Dumitra ªtefan va fi doctorla spitalul din Deva ºi postul sãu a devenit vacant de marþi, 22 ianuarie 2013. „Am participat la un concurs la spitalul din Deva, unde voi profesa. Am termen 30 de zile sã mã prezint acolo.

Deocamdatã, postul de director al DSP nu a fost ocupat, dar în câteva zile va fi fãcutã o nouã numire. Cert este cã ordinul de ministru privind demiterea mea a sosit azi (n.r. 22 ianuarie)”, a declarat Dr. Dumitra ªtefan, fost ºef al DSP Hunedoara. Doctorul Dumitra ªtefan spune cã, în cei

peste 3 ani cât a stat în fruntea sistemului medical hunedorean a reuºit sã reorganizeze spitalele, a închis spitale ºi a deschis

centre medicale, aºa cum a cerut reorganizarea la nivel naþional. În plus, tot în perioada cât a stat în fruntea DSP a reuºit sã demareze proiectul prin care acum este reamenajat spitalul din Deva, iar la plecare nu are niciun regret.


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

Evaluare pentru elevii de clasa a II-a

E

valuarea de la finalul clasei a II-a va avea loc ºi în acest an în varianta pilot, “pe un eºantion de elevi”, pe parcursul lunii mai. Prevederile fac parte din “Metodologia de organizare a evaluãrii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a” care a fost publicatã astãzi, 21 ianuarie, în Monitorul Oficial. Monika BACIU Aceastã evaluare este anualã, are în vedere competentele scris-citit ºi matematicã, se desfãºoarã pe parcursul a douã zile, iar ambele teste vor fi de maximum 50 de minute. Luni, 21 ianuarie, în Monitorul Oficial a fost publicat ordinul de ministru “pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluãrii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a”. Metodologia prevede ca rezultatele obþinute la aceastã evaluare nu se trec în catalog, dar fac parte din portofoliul educaþional al elevului. În urma evaluãrii învãþãtorii vor realiza planuri individualizate de învãþare. Sãlile în care se susþine evaluarea sunt, de regulã, sãlile în care elevii clasei îºi desfãºoarã activitatea în mod obiºnuit, se mai arãta în document. Învãþãtorii petroºãneni spun cã metoda evaluãrii este una

corectã, însã existã mici dificultãþi. ”Mi se pare absolut normal ca elevii sã fie evaluaþi mai ales în perioada acesta, la trecerea de la clasa I la clasa a II-a, pentru a vedea care este stadiul lor de pregãtire. Însã aceastã evaluare ar trebui realizatã cu subiecte de la nivel naþional, mai ales în condiþiile în care noi facem periodic aceastã evaluare. În ceea ce priveºte lucrul diferenþiat la clasã existã probleme. Sunt foarte mulþi elevi într-o clasã ºi este foarte greu sã lucrezi diferenþiat în funcþie de nivelul lor de cunoºtinþe”, spune un dascãl din Petroºani. Cei mai entuziasmaþi de acest act normativ sunt profesorii de la clasele gimnaziale ºi de la licee, care spun cã se confruntã cu mari deficienþe de

învãþare în rândul elevilor. ”Mi se pare absolut normalã o astfel de evaluare. De multe ori vin în clasa a V-a ºi nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã, lucru care nu este normal. Rezultatele dezastruoase sunt vizibile în momentul în care sunt afiºate notele de la evaluãrile naþionale. Este inadmisibil ca elevii sã ajungã la gimnaziu sau la liceu ºi sã nu cunoascã literele sau sã nu fie în stare sã facã o adunare simplã”, spune un alt profesor. La finalul clasei a II-a, fiecare scoalã, în baza unei metodologii elaborate

de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, organizeazã ºi realizeazã evaluarea competentelor fundamentale: scris - citit ºi matematica. Rezultatele evaluãrilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învãþare ale elevilor. Rezultatele evaluãrii ºi planurile individualizate se comunica pãrinþilor elevilor ºi constituie documente din portofoliul educaþional al elevului.

HOROSCOP

Lanþul slãbiciunilor

A

nvelopãrile din Petroºani depind de bugetul naþional. La Petroºani erau programate încã de anul trecut o serie de anvelopãri însã acum putem vorbi de un lanþ al slãbiciunilor. Asta dacã e sã ne referim cã aceste lucrãri depind de bugetul naþional. Monika BACIU Anul trecut a fost stopatã finanþarea pentru anvelopãrile din Petroºani, însã primarul localitãþii, Tiberiu Iacob Ridzi este optimist. Mai mult decât atât, cei din administraþie au prevãzut pentru aceste lucrãri sumele necesare ce vin ca o cofinanþare. ”Sper ca dupã aprobarea bugetului naþional sã primim suma care a fost alocatã anul trecut de la Guvernul României. Noi în bugetul local vom prevedea sumele necesare ca ºi contribuþie din bugetul local pentru aceste anvelopãri”, a declarat

primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob Ridzi. În programul de anvelopãri pentru anul trecut au fost cuprinse ºi blocurile de pe strada Pãcii, însã Guvernul a stopat finanþarea pentru acest obiectiv în ultimul

semestru al anului trecut. ”Blocurile de pe Pãcii sunt prinse în acest program, acum se ºi lucreazã acolo”, spune edilul. Costurile lucrãrilor de execuþie trebuiau sã fie suportate în proporþie

de 50% de Guvern, 30% din bugetul local iar 20% de la locatari, prin asociaþii. O MINUNE dumnezeiascã, maicuþa Maria, deschide cartea sfântã pentru orice problemã, face miracole în 24 ore, alungã blestemele din casele oamenilor ºi telefonic, 0760.809.492

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

23 ianuarie 2013

Vei avea o perioadã ceva mai lejerã, în care vor predomina activitãþile de rutinã. Este foarte posibil sã þi se facã o ofertã aparent avantajoasã, dar nu este cazul sã te grãbeºti cu rãspunsul. Încearcã sã îþi faci un program în care sã alternezi eforturile.

Farmecul personal îþi dã ocazia sã te faci remarcat oriunde te duci. Dacã eºti implicat într-o relaþie stabilã þi-ai putea dori o schimbare de mai mare anvergurã. Totuºi nu te arunca cu capul înainte. Acceptã cu încredere colaborãrile.

Eºti mai agitat, mai neliniºtit ºi nu prea ai stare pentru nimic. Pe cât posibil nu te implica în activitãþi riscante. Sunt o mulþime de fãcut, dar cum munceºti cu plãcere efortul nu te va obosi. Este posibil ca sã începi o activitate bãnoasã.

Nu eºti în forma ta cea mai bunã, iar activitãþile în care eºti implicat te solicitã mai mult decât în mod obiºnuit. Intuiþia te va ajuta sã te descurci cel puþin mulþumitor. Comunicarea cu prietenii nu te mulþumeºte. Fii prudent ºi nu accepta orice.

Pe acasã sunt multe de fãcut dar nu este cazul sã exagerezi cu activitãþile în aceastã direcþie. Energia ta, îndreptatã înspre rezolvarea chestiunilor de serviciu, se va dovedi eficientã. Colaborarea cu cei din jur îþi va permite sã rezolvi multe.

Va trebui sã revii asupra unor lucrãri de care aproape ai ºi uitat. Pentru ceea ce va trebui sã întreprinzi în aceastã perioadã este nevoie de perseverenþã. Dacã ai de luat decizii, încearcã sã priveºti situaþia în ansamblu ºi nu zãbovi prea mult.

Relaþia cu fiinþa iubitã evolueazã cum nu se poate mai bine. Din punct de vedere mental funcþionezi la limita superioarã. Nici stare fizicã nu te va dezamãgi cel puþin în aceastã perioadã. Totuºi, suprasolicitarea poate genera probleme de sãnãtate.

Vei avea multe de fãcut mai ales pe acasã. Este posibil sã se producã o stricãciune în apartament. Discuþiile în contradictoriu cu rudele nu vor face decât sã-þi accentueze starea de iritare ce te caracterizeazã în ultimele zile.

Vei avea o mulþime de controverse cu cei din anturajul apropiat, dar acestea se vor finaliza într-un mod care te favorizeazã. N-ar fi exclus ca partenerul de suflet sã se confrunte cu o problemã de serviciu care îl indispune.

Fii alãturi de partener pentru a-l sprijini în problemele cu care se confruntã. Nu duci lipsa de energie, dar nu reuºeºti sã o foloseºti într-un scop concret. Excesele alimentare nu îþi vor face decât rãu. Verificã cu conºtiinciozitate actele.

Nemulþumirile pe care le ai pot genera discuþii obositoare ºi în plus sunt exagerate. Ar fi mai simplu pentru toatã lumea dacã ai fi mai înþelegãtor, mai tolerant. Posibile cheltuieli în compania partenerului de suflet. Nu pleca la drum.

Aveþi succes în activitãþile intelectuale ºi reuºiþi sã depãºiþi toate dificultãþile. Este o zi bunã pentru examene. Pe plan sentimental, totul este în ordine. Acordaþi mai multã atenþie familiei, care aºteaptã mai mult de la dumneavoastrã.


Minerit 11

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

R

Fãrã angajãri, Societatea Naþionalã a Huilei va muri

eîntinerirea forþei de muncã la Societatea Naþionalã a Huilei este absolut necesarã. Noua societate a huilei este una viabilã, aceasta derivând din vechea Companie Naþionalã a Huilei.

Astfel, pentru ca procesul de extracþie sã fie unul eficient, trebuie ca aceastã societate sã efectueze angajãri pe viitor. Mai mult decât atât, deja la nivelul Consiliului de Administraþie de la SNH s-a primit o solicitare în acest sens.

”Sãptãmâna trecutã în Consiliul de administraþie al SNH a fost un material depus de exploatarea minierã Lupeni privind angajãrile de personal. Pot sã vã spun cã Consiliul de Administraþie a fost de acord cu materialul depus de Soocietatea de Huilã Lupeni, dar se va face o analizã de efectiv la nivelul fiecãrei unitãþi minere, dupã care va fi luatã o decizie în viitorul Consiliu de Administraþie”, a declarat Nicolae Drãgoi, director general al SNH Petroºani. Solicitarea venitã din partea conducerii de la Lupeni are în vedere angajarea a 60 de persoane. La celelalte unitãþi miniere din cadrul SNH încã nu existã o statisticã clarã. ”La nivelul EM Lupeni ar fi nevoie de 60 de persoane. Nu am discutat de celelalte unitãþi miniere, dar angajãrile vor fi încadrate în fondul de salarii dupã aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli în fondul de

Scorseze intrã la SNÎMVJ

T

rei unitãþi miniere, pazã de peste 500 de mii de lei. Paza celor trei unitãþi miniere din cadrul Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului costã undeva la peste 500 de mii de lei. Cel puþin asta rezultã din noul contract încheiat între reprezentanþii SNÎMVJ ºi firma Scorseze, cea care va asigura paza celor trei unitãþi miniere neviabile. Contractul a fost atribuit celor de la Scorseze Security International direct, acesta având o valoare de 515.592 de lei fãrã TVA.

ºi paza de la S corseze ”defunctul” CNH

Scorseze Security International a fãcut parte din consorþiul de trei firme care a câºtigat controversatul contractul de 30.000.000 lei de la Compania Naþionalã a Huilei SA. Contractul respectiv a stârnit valuri mari în presã, întrucât din consorþiul de firme care a câºtigat licitaþia fãcea parte - alãturi de Scorseze Security International ºi Ultra

Security- ºi societatea Axis Corporate Security, care aparþine lui Ionuþ Rudeanu, ginerele ministrului de Interne, Vasile Blaga. Scandalul public generat de aceastã dezvãluire, precum ºi presiunile exercitate de colegii din PDL l-au determinat pe Vasile Blaga sã anunþe într-un final cã ginerele sãu a decis sã îºi retragã firma din contractul cu CNH. Scorseze ºi-a adjudecat contractul pentru paza unitãþilor miniere din cadrul CNH în anul 2011. Valoarea contractului a fost atunci de 1.586.390 lei (fãrã TVA) pentru trei luni în care au prestat serviciile de pazã. Monika BACIU

salarii anual al fiecãrei societãþi”, a mai spus Drãgoi. Anul trecut la Compania Naþionalã a Huilei s-au depus mii de cereri de angajare. Potrivit directorului general al Societãþii Naþionale a Huilei, aceste cereri vor fi luate în considerare în momentul în care se va da un aviz favorabil în vederea reîntineririi forþei de muncã. ”Eu zic cã vor fi luate

în considerare cererile depuse deja la vechea Companie Naþionalã a Huilei urmând a stabili procedurile ºi condiþiile pentru viitoarele angajãri”, a mai precizat directorul general al SNH Petroºani. Dupã divizarea Companiei Naþionale a Huilei în douã, la Societatea Naþionalã a Huilei mai sunt angajaþi în prezent 5165 de persoane. Urmeazã ca în

cursul acestui an 491 angajaþi sã îºi înceteze activitatea prin pensionare, lucru care va duce la un dezechilibru. Astfel este absolut necesar ca persoanele care lucreazã la front ºi care se pensioneazã anul acesta sã fie înlocuite cu alte persoane, pentru cã altfel ”SNH va muri”, dupã cum declarã reprezentanþii. Monika BACIU

Ortacii de la minele care se închid vor avea masã caldã

A

ngajaþii de la cele trei unitãþi miniere din Valea Jiului care sunt în programul de închidere, vor avea, în continuare parte de o masã caldã. Asta dupã ce Societatea Naþionalã de Închideri Mine Valea Jiului a încheiat un contract cu GTS Company care are ca obiect ”preparare ºi servire masã caldã pentru personalul cu activitate de subteran de la minele Petrila, Paroºeni, Uricani”. Contractul de peste 1 milion de lei a fost atribuit societãþii cu sediul în Aninoasa în urma unui procedeu în care nu s-a licitat, care a fost justificatã ca fiind o ”situaþie de urgenþã extrema survenitã în urma unor evenimente care nu puteau fi prevãzute de autoritatea contractantã, în conformitate cu condiþiile stricte stabilite în directivã”. Contractul pentru masã caldã a minerilor de la cele trei mine ce fac parte din SNÎMVJ este de 1.247.280 lei, fãrã

TVA. De precizat este faptul cã în cadrul Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului sunt angajaþi aproape 2500 de mineri, iar 500 dintre aceºtia vor pãrãsi sistemul în cursul acestui an prin disponibilizãri. Astfel, ortacii de la unitãþile miniere care intrã pe programul de închidere vor avea posibilitatea de a servi masa la cantinele de la Petrila, Paroºeni ºi Uricani. ªi cel mai important aspect este acela cã vor beneficia de masã caldã. GTS Company Petroºani este reprezentatã de omul de afaceri Sorin Avrãmescu, însã din structura acþionariatului mai face parte ºi patronul echipei de fotbal Jiul Petroºani, Alin Simota. Monika BACIU

Societate nouã, transportatori vechi

P

atru transportatori pentru trei unitãþi miniere. Societatea Naþionalã de Închideri Mine Valea Jiului a atribuit un contract pentru transportul ortacilor la ºi de la locul de muncã. Este vorba de minerii care îºi desfãºoarã activitatea la minele neviabile, adicã de la Petrila, Paroºeni ºi Uricani. Contractele au fost atribuite cãtre trei societãþi din Valea Jiului. Astfel, minerii de la EM Petrila vor fi transportaþi la locul de muncã ºi retur de cãtre UNIREA ECOTRANS SRL din Petroºani. valoarea contractului este de 76200

fãrã TVA. Colegii lor de la Paroºeni vor beneficia ºi ei de transport la locul de muncã ºi retur. Ei vor fi transportaþi de microbuzele ce aparþin societãþii J&R CAR SRL din Târgu Jiu contra unei sume totale de 106580 lei fãrã TVA. Contractul de transport este valabil ºi pentru mienrii de la Uricani care vor beneficia de serviciile celor de la SUPER TRANS COM SRL - lider asociatie si UNIREA ECOTRANS SRL – asociat. Valoarea acestui contract este de 133888 de lei fãrã TVA. ºi cei de la General Trans vor efectua transportul celor din cadrul Societãþii contra unei sume totale de 191000 de mii de lei. De precizat este faptul cã

societãþile ce îi transportã pe minerii de la Societatea Naþionalã de Închideri Mine Valea Jiului sunt aceleaºi care efectuau serviciile de transport ºi pentru Compania Naþionalã a Huilei. Contractele au fost acordate transportatorilor fãrã o negociere prealabilã pe motiv de ”situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva”. Valoarea celor patru contracte este în valoare de 508.368 de lei, fãrã TVA, adicã peste 5 miliarde de lei vechi. Monika BACIU


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 23 ianuarie 2013

În ceasul al doisprezecelea,

Se cautã soluþii pentru salvarea staþiunii Parâng

S

ituaþia dezastruoasã din masivul Parâng atrage pe zi ce trece tot mai multe nemulþumiri. Proprietarii de pensiuni, pe de o parte, îºi vãd afacerile ruinate, iar turiºtii, de cealaltã parte, susþin cã în niciun sezon de iarnã, cel puþin din ultimii 10 ani, nu au mai gãsit o aºa neglijenþã în Parâng, respectiv pârtii nebãtãtorite, instalaþii nefuncþionale ºi multã nepãsare. Nimeni nu se ocupã de nimic, iar Parângul aratã precum un deºeu montan. ªi asta în condiþiile în care, în ultimii ani, Ministerul Turismului a alocat câteva milioane de lei pen-

tru dezvoltarea domeniului schiabil, iar toatã lumea se aºtepta la o îmbunãtãþire a zonei ºi nu la un regres. În al doisprezecelea ceas, membrii Asociaþiei Mândra

Avalanºã de bolovani în Defileul Jiului

C

irculaþia rutierã a fost blocatã parþial pe Defileul Jiului, în apropiere de municipiul Petroºani, dupã ce mai mulþi bolovani au cãzut de pe versanþi în drumul naþional. Avalanºa de stânci s-a produs marþi dimineaþã, în jurul orei 2, iar circulaþia prin Defileul Jiului a fost blocatã parþial. Un ºofer care avea ºi un copil minor în maºinã s-a speriat dupã ce a vãzut cã nu poate trece ºi a cerut ajutor prin 112. Un echipaj al SMURD Petroºani a plecat spre el însã, bãrbatul a revenit ºi le-a spus paramedicilor cã s-a liniºtit dupã ce a vãzut echipele de la Poliþia Rutierã ºi drumarii care lucrau la deblocarea drumului ºi nu are nevoie de îngrijiri.

„Au fost câþiva bolovani cãzuþi pe la ora 2, dar nu s-a blocat circulaþia, s-a circulat pe o bandã în permanenþã. A fost un echipaj la faþa locului care a dirijat circulaþia ºi nu a fost blocat Defileul. A cãzut doar pe o bandã, pe margine, ºi au intervenit imediat cei care deszãpezesc drumul”, a declarat, comisarul Petre Mârza, ºeful Poliþiei Rutiere Petroºani. În Defileul Jiului în fiecare iarnã au loc avalanºe de zãpadã sau cãderi de roci ºi de aceea ºoferii sunt sfãtuiþi sã fie atenþi la drum. „Momentan nu este pericol, dar dacã mai ninge este posibil sã mai vinã de pe versanþi zãpadã”, a precizat comisarul Mârza. Maximilian GÂNJU

C

Parâng, care îi include pe proprietarii de pensiuni clasificate din Parâng, încearcã împreunã cu administraþia localã sã mai salveze, ce se mai poate salva, din acest domeniu schiabil. În acest sens,marþi, la Primãria Petroºani, membrii asociaþiei s-au întâlnit cu primarul Tiberiu Iacob Ridzi pentru a cãuta soluþii rapid de a ieºi din aceastã situaþie catastrofalã. “În Parâng sezonul acesta a fost haos. Pârtiile sunt nebãtã-

torite, turiºtii nu vin, drumul este blocat ºi nu se poate face aprovizionarea, la telescaun, singura cale de acces, totul se face în funcþie de un anumit program. Acum se bat pârtiile undeva în Slima unde nu ai cum sã ajungi, adicã se consumã motorinã degeaba. Am discutat cu primarul Tiberiu Iacob Ridzi sã cãutãm împreunã anumite soluþii pentru cã altfel în Parâng nu vom mai vedea picior de turist. Am ajuns ca în ultimele douã week-end-

uri în multe dintre cabane sã nu existe turiºti deloc”, spune unul dintre membrii Asociaþiei Mândra Parâng. Pentru a ajunge la un acord final, în urma întâlnirii s-a stabilit ca membrii asociaþiei sã întocmeascã în scris soluþiile urgente pe care le au de salvare a muntelui ºi pe care sã le discute cu primarul Tiberiu Iacob Ridzi la o întâlnir viitoare ce s-a stabilit pentru ziua de joi. Marius MITRACHE

Cabanierii din Parâng nu au contract la apã

abanierii din Parâng se descurcã cum pot cu apa. Nimeni nu are contract cu firma care distribuie apa în Valea Jiului, iar acolo fiecare ºi-a tras câte o conductã aºa cum a ºtiut mai bine. Acesta este rezultatul faptului cã în munte s-a construit haotic ºi cã fiecare a fãcut cum a ºtiut mai bine. Marþi, mai mulþi proprietari de pensiuni din Parâng au cerut sprijin autoritãþilor locale, însã, cei de la Apa Serv spun cã e doar treaba celor de la Apele Române. „SC Apa

Serv ar dori sã furnizeze apã la toate cabanele din Parâng, dar, din pãcate, nu intrã în atribuþiunile noastre ºi acolo Apele Române sunt singurele care livreazã apã. Dar oamenii, din câte ºtiu, ºi-au fãcut cum au ºtiut aducþiunea proprie ºi trebuie sã cumpere apã de la Apele Române”, a

25 februarie 2013 Orele 19.00 Casa de Culturã Ion Dulãmiþã Petroºani

declarat Costel Avram, director SC Apa Serv Valea Jiului. Totul a ieºit la ivealã dupã ce reprezentanþii de la Clubul ªcolar Sportiv au gãsit o serie de branºamente ce porneau de la ei spre alte cabane. Alþi cabanieri, însã, spun cã au contracte cu Apele Române Craiova, în

timp ce responsabilii de la firma din Valea Jiului mizeazã pe un proiect viitor. „Poate în proiectul mare pe care vrem sã îl derulãm, Apa Serv va ajunge sã dea apã ºi în Parâng”, a mai adãugat Avram. Problema e departe de a fi soluþionatã ºi iþele sunt grav încurcate. Membrii Asociaþiei „Mândra” din Parâng spun cã vor reveni la primãria din Petroºani, joi, sãptãmâna aceasta, pentru a cãuta soluþii la toate problemele din munte. Aici intrã ºi sistemele de tracþiune pe cablu, ºi pârtiile ºi tot ceea ce înseamnã turism. Diana MITRACHE

CVJ, NR. 290, MIERCURI 23 IANUARIE 2013  

CVJ, NR. 290, MIERCURI 23 IANUARIE 2013