Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 191

Cronica Vãii Jiului Luni, 20 august 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

Emil Pãrãu a cumpãrat satul cu un singur locuitor, satul copilãriei sale

Complexul Energetic Hunedoara cu sediul în Valea Jiului ideri politici, primari, energeticieni ºi lideri de sindicat, din Valea Jiului plus administraþia Companiei Huilei susþin cã sediul Complexului Energetic Hunedoara trebuie neapãrat sã fie în Valea Jiului.

L

>>> PAGINA A 3-A

Poliþistul arestat, Sucilã, face greva foamei drian Sucilã, agentul de poliþie acuzat de sex cu un minor ºi furt din avutul prival a intrat de la sfârºitul sãptãmânii trecute în greva foamei. Decizia a luat-o dupã mai multe încercãri de a cere eliberarea sub control judiciar, fãrã niciun rezultat.

A

>>> PAGINA A 3-A

Reactualizarea listelor electorale din judeþ – cu 2,5% mai puþini votanþi umãrul morþilor, cu acte în regulã, care vor fi scoºi din listele electorale permanente, este de 111, iar al celor care nu deþin buletine/cãrþi de identitate este de peste 10.000.

N mul de afaceri Emil Pãrãu, din Lupeni, a cumpãrat satul pãrintesc, satul pustiu, care mai gãzduia un singur locuitor pãstrãtor al obieceiurilor dacice. Totul a început cu supriza fãcutã tatãlui sãu, la apus de viaþã – reconstruirea casei copilãriei sale… Un coleg de breaslã din Valea Jiului a descoperit ºi redat în paginile ziarelor povestea lui Aron Truþã, un bãtrân de 76 de ani, care este unicul locuitor al unui sat de munte din judeþul nostru.

O

PAGINA A 5-A

>>> PAGINA A 5-A

Cine îl vrea pe Petroi? Noi nu...

acã voi nu mã vreþi, eu vã vreau! Se pare cã aceasta este deviza liberalului Nicolae Petroi, care nu este dorit de nimeni la conducerea Termocentralei Paroºeni. El, însã, spune cã nici nu îl intereseazã dacã PSD-ul îl susþine sau nu.

D

>>> PAGINA 11


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Luni, 20 august 2012

olþia hunedoreanã invitã oamenii sã se fereascã de hoþi. Totul face parte dintr-o campanie naþionalã denumitã „Fii vigilent pentru siguranþa ta”.

P

Poliþia a demarat, pentru perioada august – octombrie 2012, o campanie de prevenire a tâlhãriilor, infracþiuni care afecteazã climatul de siguranþã publicã resimþit de cetãþeni, în special în mediul urban. Deºi în judeþul Hunedoara, în primul semestru al anului 2012, numãrul tâlhãriilor sesizate este în scãdere faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut (16%), la nivel naþional se înregistreazã o creºtere a genului infracþional sesizat, mai ales în marile oraºe, în special la tâlhãriile comise pe

„Fii vigilent pentru siguranþa ta”

stradã ºi prin smulgere. “Pentru a preveni o creºtere a numãrului de infracþiuni de tâlhãrie în perioada urmãtoare, Inspectoratul de Poliþie Judeþean Hunedoara deruleazã Campania de informare „Fii vigilent pentru siguranþa ta!”, care îºi propune reducerea riscului de victimizare a populaþiei din mediul urban ºi informarea corectã asupra factorilor favorizanþi. Populaþia trebuie sã cunoascã faptul cã multe din infracþiunile de tâlhãrie se produc ziua, pe stradã, în scãri

de bloc sau în parcãri. Modul de operare frecvent folosit de infractori este prin smulgerea bunurilor. Obiectele vizate sunt telefoane mobile, poºete, bijuterii (lãnþiºoare, cercei, brãþãri) ºi portofele. De asemenea, locuinþele neasigurate sunt þintele tâlharilor, iar consumul de alcool creºte semnificativ riscul de a fi tâlhãrit”, spun poliþiºtii hunedoreni. Pentru a fi în siguranþã, poliþiºtii hunedoreni recomandã sã nu purtãm ostentativ bijuterii (lãnþiºoare, brãþãri, cercei) care pot fi smulse, sã vitãm deplasãrile pe trasee mai puþin circulate (câmpuri deschise, parcuri, ºantiere), dar ºi sã nu permitem intrarea în locuinþele particulare SPAÞIU a oamenilor DE ÎNCHIRIAT necunoscuþi, sau sã povestim DEPOZIT necunoscuþilor despre Str. Lunca, Nr. 100, Preþ bunurile ce le deþinem foarte avantajos în casã. Relaþii la tel.: 0372764439, Diana MITRACHE 0254542472

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 DimiNeatza 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Vânãtoarea de comori

12:10 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Comedia de la 5: Extemporal la dirigenþie

National TV 9:30 Baronii (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Vouã (r) 12:15 Baronii (r) 13:15 Taxi Driver (r) 14:15 Vouã (r) 14:45 O clipã de rãtãcire 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Suflete pereche 21:15 Slujitorul Domnului 23:15 Culoarea fericirii

PRO TV 10:00 Bobby Deerfield 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Urmãrirea (r) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:15 Anna ºi regele 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Las fierbinþi 21:30 Las fierbinþi

22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Chuck

Prima TV 9:30 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte! (r) 10:30 Verde-n faþã cu Cristina Þopescu, la Prima TV (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Orãºelul leneº 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de ras Popcorn 13:45 Teleshopping 14:15 Cu lumea-n cap 15:00 Operaþiunea Dumbo (r) 17:00 Trãsniþii 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Dincolo de ceruri 22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden 0:00 Mondenii

TVR 1 9:45 Legendele palatului: concubina regelui 10:30 Vedeta familiei 11:30 Vedeta familiei 12:45 Legendele palatului: pictorul de la curte 13:20 Legendele palatului: Pictorul de la curte 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 Cãlãtor pe viaþã 17:35 Legendele palatului: Pictorul de la curte 18:15 Legendele palatului: Pictorul de la curte 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnalul Plus 21:00 Justiþiarii Vestului 21:50 Justiþiarii Vestului 22:40 Caimanul

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012 ideri politici, primari, energeticieni ºi lideri de sindicat, din Valea Jiului plus administraþia Companiei Huilei susþin cã sediul Complexului Energetic Hunedoara trebuie neapãrat sã fie în Valea Jiului.

L

La sfârºitul sãptãmâii trecute timp de mai multe ore, la Vulcan s-a discutat despre importanþa unei astfel de decizii, pe care Guvernul ar trebui sã o ia la începutul lunii septembrie. ªi asta pentru cã în Hotãrârea de Guvern privind înfiinþarea Complexului Energetic Hunedoara este specificat faptul cã înfiinþarea complexului are loc prin fuziunea dintre cele douã termocentrale, respectiv Mintia ºi Paroºeni, iar sediu este la Mintia. În faza urmãtoare, adicã pânã în 31 ianuarie 2013 în Complexul Energetic urmeazã sã fie incluse ºi pãrþile viabile din Compania Naþionalã a Huilei ºi puþin probabil ca în acel moment sã se schimbe sediul în Valea Jiului. Deputatul de Hunedoara Cristian Resmeriþã a sesizat acest aspect ºi împreunã cu toþi liderii din zona Vãii Jiului au cerut ca în 3 septembrie când se aprobã prin Hotãrâre de Guvern înfiinþarea Complexulului Energetic prin fuziunea celor douã termocentrale sediul viitoarei entitãþi sã fie în Valea Jiului ºi nu la Mintia. Nimeni din Valea Jiului nu agreazã ideea ca sediul Complexului Energetic Hunedoara sã nu fie în Valea Jiului. „Avem obligaþia moralã, pentru cei care trãiesc în Valea Jiului sã facem acest sediu aici. Pânã acum ni s-a impus mereu ce trebuie sã facem ºi niciodatã nu am luat decizii. De multe ori, ne-am deplasat toþi pri-

Complexul Energetic Hunedoara cu sediul în Valea Jiului

marii la Bucureºti ºi ne-am dus boi ºi am venit vaci. Nu au fost rezolvate probleme noastre. Azi ne-am întâlnit aici sã vedem ce vrem sã facem. Sã mergem apoi cu o lecþie bine fãcutã la Bucureºti, la primul ministru, cã Valea are nevoie de sprijin, aºa cum ne-au spus toþi în campaniile electorale. Trebuie sã ºtim fiecare ce avem de fãcut exact. Am ascultat azi discuþiile ºi toþi au spus lucrurilor pe nume. Acum e primul pas pe care l-am fãcut direct”, a declarat Gheorghe Ile, primarul din Vulcan, gazda evenimentului. Nici liderul PSD Hunedoara, Laurenþiu Nistor nu a avut o altã opinie ºi le-a spus celor din Valea Jiului cã au tot sprijinul politic pentru acest lucru. „Toþi trebuie sã ºtie cã îi vom sprijini ca viitorul Complex Energetic sã fie aici ºi sperãm sã fie un succes”, a declarat deputatul Laurenþiu Nistor, preºedintele PSD Hunedoara. Alþi lideri politici din Valea Jiului au fost ºi mai tranºanþi ºi, Cornel Resmeriþã, primarul din Lupeni, chiar a cerut ca sã disparã discuþiile în

particular între liderii locali ºi cei din Bucureºti. Primarul Dãnuþ Buhãescu a tras ºi mai mult spuza pe turta lui ºi a cerut ca acest sediu sã fie la Uricani, pentru cã oraºul riscã sã rãmânã fãrã nici un agent economic important,dupã închiderea minei. „Eu vreau sã mã audã oamenii mei cã mã lupt pentru ei. Aº vrea sã am acest sediu la Uricani, cã tot rãmân fãrã minã în curând, din cauza unei decizii politice…(Morþii cu morþii, vii cu vii, dar eu vã vorbesc în numele celor morþi, adicã a celor care din 2016 nu mai au minã). La Aninoasa am vãzut ce s-a întâmplat când s-a închis mina, iar acolo oamenii mai stau la casã,se mai descurcã, la Uricani, 80% din popu-

laþie stã la bloc ºi ne va fi foarte greu”, a adãugat Dãnuþ Buhãescu. Nici liderii de sindicat din minerit nu s-au lãsat mai prejos,iar aceºtia au cerut chiar sã afle în ce bazã minerii vor mai fi disponibilizaþi. „Sediul social trebuie sã fie în Valea Jiului. Asta trebuie sã ºtie minerii noºtri. Peste 80 la sutã din personalul viitorului Complex Energetic este aici, minele sunt aici, plus termocentrala Paroºeni. De asta ar trebui sã se þinã cont”, a spus Zoltan Lacataº, preºedintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Reprezentanþii celor douã termocentrale, însã, au punctat fiecare datele problemei, din punctul lor de vedere. Primul a fost Doru Viºan, care a vorbit

de cadrul legislativ al înfiinþãrii Complexului Energetic, preþul Giga Caloriei ºi despre dezvoltarea unor noi capacitãþi. Asta în timp ce Costel Alic, directorul de Termocentrala Mintia le-a explicat celor prezenþi cã hotãrârea de Guvern va ieºi cu sediul la Mintia. „Nu ne-am întâlnit azi ca sã discutãm sediul acestei societãþi. El a fost stabilit ºi, prin Hotãrârea de Guvern ce va ieºi la 3 septembrie, va rezulta cã sediul Complexului Energetic, în care iniþial se regãsesc cele douã termocentrale Mintia ºi Paroºeni, este la Mintia. Apoi vorbim despre restul”, a spus Alic. Acest lucru, însã nu l-au acceptat cei prezenþi la întâlnire, care au stabilit cã, dacã e nevoie vor

merge cât mai curând la Bucureºti. „Chiar luni ne ducem la primul ministru pentru a cere asta, dacã e necesar! E pentru prima oarã în 22 de ani când ne aºezãm la o masã a dialogului. Viitorul Complex Energetic va avea sediul aici. Au fost lupte între noi, dar am ajuns la concluzia cã aici e locul Complexului Hunedoara”, a adãugat Cristian Resmeriþã, deputat de Valea Jiului. Discuþiile au fost purtate pe tema înfiinþãrii Complexului Energetic, a cãrui sediu, au convenit cu toþii cã trebuie sã fie în Valea Jiului. Aceasta a fost practic, ºi concluzia finalã. „Concluzia este cã se va face sediul acestui complex energetic la Petroºani. În 29 august se va da o Hotãrâre de Guvern privind înfiinþarea societãþii, care sã cuprindã grupul neviabil, urmând ca grupul viabil sã fie cuprins într-o nouã societate, urmând ca din octombrie sã se facã paºii de intrare în Complexul Energetic Hunedoara, paºi care se vor finaliza la 31 ianuarie 2013”, a conchis Nicolae Drãgoi, directorul general al CNH. Nici Monica Iacob Ridzi nu a lãsat deoparte problemele mineritului din Valea Jiului ºi a adresat o scrisoare deschisã ministrului Economiei, cãruia i-a cerut ca viitorul sediul al Complexului Energetic sã fie la Petroºani, acolo unde se aflã acum CNH. Diana MITRACHE

Poliþistul arestat, Sucilã, face greva foamei drian Sucilã, agentul de poliþie acuzat de sex cu un minor ºi furt din avutul prival a intrat de la sfârºitul sãptãmânii trecute în greva foamei. Decizia a luat-o dupã mai multe încercãri de a cere eliberarea sub control judiciar, fãrã niciun rezultat.

A

Surse din rândul celor apropiaþi familiei agentului de poliþie din Vulcan susþin cã Adrian Sucilã nu mai bea decât apã de la sfârºitul sãptãmânii trecute. De joi, deþinutul a refuzat hrana în penitenciar pe motiv cã protesteazã împotriva deciziilor repetate ale magistraþilor de a-i refuza eliberarea sub control judiciar. Sucilã a fost arestat în 4 iulie, în urma unei descinderi a mascaþilorîn locuinþa sa din municipiul Vulcan. Atunci i s-au adus acuze de sex cu fiul minor al viceprimarului din Vulcan, Angela

Stoica ºi furt. Pânã acum, în dosar nu au fost prezentate dovezi clare ale vinovãþiei lui Adrian Sucilã, iar acesta a replicat, la termenul de la Petroºani cã i se pune pe nedrept în spate jumãtate din Codul Penal”. Avocaþii lui Sucilã au depus mai multe cereri de eliberare a acestuia. Aceºtia au cerut ca clientul lor sã fie cercetat în libertate, sub control judiciar,însã fãrã rezultat, motiv pentru care deþinutul face acum greva foamei. Diana MITRACHE


4 Invatamint

Cronica Vãii Jiului |Luni, 20 august 2012

proape 100.000 de absolvenþi de liceu sunt aºteptaþi sã susþinã, începând de astãzi, cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2012.

A

Conform calendarului MECTS, a doua sesiune (august-septembrie) a examenului de bacalaureat din acest an începe cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã în limba romanã ºi în limba maternã, probe ce se vor desfãºura ºi în ziua de marþi 21 august, respectiv miercuri 22 august (limba maternã). Pentru susþinerea acestei probe s-au înscris 12.726 de u câteva sãptãmâni înainte de începerea noului an ºcolar, exista unitãþi în Valea Jiului care încã nu au autorizaþie de funcþionare.

C

Reprezentanþii DSP Hunedoara, cei abilitãþi pentru a liberã autorizaþiile de funcþionare a ºcolilor spun cã aceste unitãþi pot obþine un aviz favorabil dacã îºi remediazã deficientele care au fost constatate. Numãrul unitãþilor de învãþãmânt care încã avizul celor de la Direcþia de Sãnãtate Publicã este de 11. “În Valea Jiului avem ºase ºcoli ºi 5 grãdiniþe (fãrã autorizaþie sanitarã de funcþionare - n.r.). avem ªcoala generalã de la Câmpul lui Neag, ªcoala Generalã IG Duca Petroºani, ªcoala Generalã clasele I-VIII din Lupeni, Generalã Nr. 2 din Lupeni, ªcoala Generalã Nr. 2 din Uricani ºi cea din Jiet. Pot fi autorizate dacã îºi rezolvã problemele pentru care nu au primit autorizaþie”, a declarat Dumitra ªtefan, director Direcþia de Sãnãtate Publicã Hunedoara. În judeþul Hunedoara aproape toate unitãþile de învãþãmânt sunt autorizate. Astfel, acestea îºi pot primi învãþãceii în condiþii optime în prima zi de ºcoalã. „Avem autorizate ºco-

Bac-ul de toamnã

candidaþi. Numãrul total de candidaþi care s-au înscris pentru susþinerea examenului de bacalaureat în sesiunea august-septembrie este de 99.111. Aceºtia au fost repartizaþi în 304 centre de examen. Evaluarea competen-

telor lingvistice într-o limbã modernã este programatã în intervalul 21-22 august, în timp ce evaluarea competentelor digitale va avea loc în zilele de 23 ºi 24 august. MECTS precizeazã cã rezultatul obþinut de fiecare candidat nu se

exprimã prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competentã, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Prima probã scrisã (limba ºi literatura românã) din cadrul sesiunii curente se va desfãºura luni, 27 august. Aceasta va fi urmatã marþi, 28 august, de probã de limba ºi literatura maternã. Proba obligatorie a profilului este programatã miercuri, 29 august. Ultima probã scrisã probã la alegere a profilului

ªcoli neautorizate sanitar în Valea Jiului

11 unitãþi de învãþãmânt din Va l e a J i u l u i n u a u p r i m i t avizul de funcþionare

lile în proporþie de 92,85% din structurile de învãþãmânt din judeþul Hunedoara. Sunt unele cu personalitate juridicã ºi altele fãrã personalitate juridicã. Cu personalitate juridicã sunt un numãr de 98 dintre care sunt 35 de licee, 57 de ºcoli ºi 7 grãdiniþe. Din cele 35 de licee 31 sunt în mediul urban ºi toate au autorizaþie, patru în mediu rural ºi toate au autoriza-

þie. Avem 236 de ºcoli generale din care 56 sunt cu personalitate juridicã, 6 în mediu rural ºi 49 în mediul urban dintre care avem douã fãrã autorizaþie în mediul rural. Din cele 181 de ºcoli fãrã personalitate juridicã avem în urban 51 de ºcoli ºi în rural 130 din care 13 sunt fãrã autorizaþie sanitarã de funcþionare”, mai spune Dumitra ªtefan. La ºcolile care nu au primit autorizaþii de funcþionare deficientele constatate au fost multiple. Cele mai multe þin de normele de igienã. „Sursa de apã nu este corespunzãtoare, nu au grupuri sanitare diferite pentru grãdiniþã ºi pentru

ºcoalã, nu este igienizata scoala, nu au iluminat corespunzãtor, nu au recipienþi pentru colectarea reziduurilor la nivelul grupurilor sanitare, nu este corespunzãtor mobilierul”, a conchis directorul DSP Hunedoara. Neregulile constatate de reprezentanþii DSP Hunedoara pot fi remediate pânã la începerea noului an ºcolar. Astfel toate unitãþile de învãþãmânt pot dobândi acel certificat de autorizare care sã le permitã funcþionarea. În aceste zile la toate unitãþile de învãþãmânt au loc lucrãri de igienizare pentru cã cei mici sã îºi sã intre în sãli de clasa curate. Mai mult, pentru unii dintre elevi ziua de 10 septembrie va fi prima zi de ºcolar. Raul IRINOVICI

ºi specializãrii - va avea loc, vineri, 31 august. În datã de 2 septembrie vor fi afiºate primele rezultate (pânã la ora 16.00) ºi vor fi depuse contestaþiile (16,00 20,00). Acestea vor fi soluþionate în intervalul 3-4 septembrie, urmând ca afiºarea rezultatelor finale sã aibã loc în datã de 5 septembrie. Rata de promovare înregistratã la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an a fost de 44,41%, dupã soluþionarea contestaþiilor.


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012

Reactualizarea listelor electorale din judeþ

Cursuri de democraþie pentru tinerii de la þarã, la Eforie Sud

– cu 2,5% mai puþini votanþi umãrul morþilor, cu acte în regulã, care vor fi scoºi din listele electorale permanente, este de 111, iar al celor care nu deþin buletine/cãrþi de identitate este de peste 10.000. Raportata la polpulaþia cu drept de vot, aceºtia reprezintã 2,5 la sutã mai puþini votanþi la referendumul din 29 iulie.

N

La nivelul judeþului Hunedoara, reactualizarea listelor electorale permanente este spre final. Datele ºtiute încã de dinaintea referendumului din data de 29 iulie 2012, se cunoºteau în ceea ce priveºte numãrul persoanelor care au buletinele sau cãrþile de identitate expirate. Atunci, Prefectura Judeþului anunþa cã birourile de evidentã a populaþiei erau deschise chiar ºi în ziua referendumului pentru cei care doreau sã meargã la vot ºi sã-ºi reînoiascã buletinul. Pânã marþea trecutã, numãrul acestora era cam acelaºi, circa 10.000 de cetãþeni fãrã carte de identitate. Numãrul morþilor, cu acte în regulã, respectiv cu certificatul de deces

ca dovadã, a fost de 111. ”Sunt mult mai mulþi, dar nu pot fi scoºi de pe listele permanente decât cei care sunt dovediþi cu certificatul de deces” – a declarat prefectul de Hunedoara, Sorin Vasilescu. Prin urmare, cei care declarã doar cã pe liste se aflã tata, mama, bunicul decedat, trebuie sã facã ºi dovada chiar dacã sunt rude apropiate. Prefectul judeþului a declarat cã astãzi, vineri 17 august, operaþiunea de actualizare a listelor se va încheia, se vor centraliza ºi vor fi trimise la depozitarul acestora, Ministerul de Interne. La alegerile locale din iunie, potrivit datelor Biroului Judeþean de Administrare a Bazelor

de Date Hunedoara, în judeþ, erau aºteptaþi la urne 406.398 de cetaþeni cu drept de vot. Numãrul votanþilor este, însã, mult mai mic, BJABD Hunedoara bazându-se pe datele înregistrate la recensãmântul din 2002. Atunci, populaþia judeþului Hunedoara era de 487.105 locuitori, deci, pe listele de vot figurau peste 406.000 de electori. Dar, conform datelor preliminarii ale recensãmântului din 2011, populatia judeþului a scãzut la 396.253 de persoane. Deci, locuitorii, cu tot cu copii, sunt mai puþini cu aproape 10.000, decât numãrul votanþilor. Directorul Direcþiei de Evidenþã a Populaþiei, Carmen

inerii din comunitãþile rurale pot învãþa ce înseamnã cu adevãrat democraþia în cadrul unei ºcoli de varã ce va avea loc la Eforie Sud.

T

Nicoriciu, spunea în presa judeþeanã, înainte de alegerile locale, cã explicaþia cea mai plauzibilã pentru aceastã diferenþã are legãturã cu numãrul persoanelor plecate în strãinãtate. Acelaºi lucru l-a afirmat ºi secretarul Primãriei Petroºani, Adrian Negoe, cu privire la electorii din municipiul Petroºani. “Sunt foarte mulþi hunedoreni plecaþi la munca în strãinãtate. Aceºtia figureazã în bazele noastre de date, cu domiciliu aici, în judeþ,

dar nu figureazã ºi în noul recensãmânt, ale cãrui date sunt încã provizorii”, a declarat Carmen Nicoriciu. Ca urmare, numãrul votanþilor rãmâne acelaºi, nereal, respectiv, 406.000, numãr care reprezintã ºi cvorumul la care se raporteazã referendumul din 29 iulie. Dar dacã din acesta se scad morþii ºi cei fãrã cãrþi de identitate, acel cvorum coboarã cu 2,5 la sutã, ceea e nu este lucru puþin. Ileana FIRÞULESCU

Politicienii fac lobby pentru Complexul Energetic Hunedoara indicatele miniere din Valea Jiului insistã ca odatã devenit funcþional Complexul Energetic Hunedoara (CEH) sã fie administrat din Valea Jiului, mai precis de la Petroºani.

S

Demersului lor s-au alãturat ºi politicienii din colegiile din zonã care îi cer ministrului Economiei sã considere solicitarea întemeiatã dat fiind faptul cã douã entitãþi incluse în complex sunt din Vale. „Având în vedere cã urmeazã sã fie promovatã Hotãrârea de Guvern privind

înfiinþarea Complexului Energetic Hunedoara, va rog sã sprijiniþi stabilirea sediului acestuia la Petroºani, localitate în care se aflã acum ºi sediul Companiei Naþionale a Huilei.

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera

Aceastã decizie - la îndemâna Guvernului - este de fapt o necesitate economicã pentru zona Vãii Jiului ºi totodatã una de echilibrare managerialã a acestui proiect energetic. Este important de luat în calcul cã 5600 dintre angajaþii Complexului Energetic Hunedoara îºi vor desfãºura activitatea în Valea Jiului. Alþi 1400 de angajaþi ai CEH vor lucra, în afara Vãii Jiului, la Mintia. Stabilirea sediului Complexului Energetic Hunedoara în Petroºani reprezintã o decizie politicã ºi profesionalã corectã având în vedere, prioritar, complexitatea procesului tehnologic de exploatare a huilei ºi implementarea programului investiþional pe componenta

de mediu la Electrocentrale Paroºeni. (…) O altã componentã extrem de importantã pentru Complexul Energetic Hunedoara este cea de securitate ºi sãnãtate în muncã pentru lucrãtorii din subteran, activitate ce presupune control imediat ºi decizii prompte din partea factorilor de conducere pentru fiecare dintre cele patru exploatãri miniere”, i-a cerut deputatul PDL din Valea Jiului, Monica Iacob Ridzi, printr-o scrisoare deschisã ministrului Economiei. La finele sãptãmânii trecute, la iniþiativa deputatului Cristian Resmeriþã, toþi factorii de decizie din cadrul instituþiilor care vor face parte din CEH au participat în Valea Jiului, la Vulcan, la o întâlnire de lucru, iar în urma ºedinþei s-a luat o decizie politicã pentru stabilirea în Valea Jiului a sediului complexului. Decizia a fost aprobatã inclusiv de directorul general al Termocentralei Mintia prezent la întrunire, a anunþat directorul Companiei Huilei, Nicolae Drãgoi. Din CE Hunedoara urmeazã sã facã parte patru mine care se vor desprinde de actuala CNH Petroºani, SE Paroºeni ºi Mintia. Maximilian GÂNJU

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Hunedoara anunþã cã în perioada 04 septembrie – 09 septembrie 2012, în Centrul de Agrement Eforie Sud „New Paradise”, se desfãºoarã tabãra naþionalã intitulatã „Cetãþean Activ pentru Comunitatea ta”. Tabãra se adreseazã tinerilor din comunitãþile rurale din România, iar cursurile acestei ºcoli de varã au în vedere iniþierea a 230 de tineri din mediul rural prin instruirea lor în a cunoaºte cu adevãrat valorile reale ale democraþiei, în a cunoaºte ºi exercita principalele drepturi în vederea dobândirii statutului de Cetãþean activ pentru Comunitate. Pentru a putea participa la aceastã tabãrã, doritorii trebuie sã trimitã pe adresa de mail: dsj@dsjconstanta.ro, urmãtoarele documente: cerere de participare/formular tip de înscriere; documente de identitate – copie C.I.; diplome/certificate/declaraþii pe proprie rãspundere cu privire la activitatea desfãºuratã în beneficiul comunitãþii de origine/contracte de voluntariat; curriculum vitae Perioada de selecþie 16 august – 25 august, iar centralizarea numelor ºi trimiterea invitaþiilor de participare are loc în perioada 29 – 30 august. Sosirea participanþilor în Centru de Agrement va fi în data de 4 septembrie 2012, iar cei selectaþi trebuie sã aibã asupra lor la sosire, în original ºi în copie, documentele depuse în vederea participãrii precum ºi fiºele medicale/adeverinþele medicale eliberate de cãtre medicul de familie sau medicul unitãþii ºcolare care vor conþine avizul epidemiologic ºi vaccinãrile – menþiunea clinic sãnãtos. Finanþarea desfãºurãrii taberei este asiguratã de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret, tinerii selectaþi vor trebui sã suporte doar cheltuielile de transport. Carmen Carmen COSMAN


Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012

6 Actualitate ânãtorii din V Valea Jiului nu mai pot participa la partide de vânãtoare în aceastã perioadã, în ciuda faptului cã sezonul la porc mistreþ este deschis, de teamã sã nu împuºte din greºealã disponibilizaþii care culeg fructe de pãdure. Astfel, cele câteva sute de vânãtori din zonã trebuie sã aºtepte mijlocul lunii septembrie pentru a putea participa la vânãtori colective, deoarece toate pãdurile din cele ºase localitãþi ale Vãii Jiului sunt

Hunedoara se întoarce în Evul Mediu

Nu pot vâna din cauza afinarilor înþesate cu persoane aflate la cules fructe de pãdure, iar pericolul de a fi confundate cu vânatul este foarte mare. Pasionaþii de vânãtoare sunt obligaþi sã participe doar la partide individuale ºi în locuri izolate unde vânatul poate fi observat cu uºurinþã. „Nu putem participa la vânãtoare colectivã cu gonaci aºa cum ar trebui pentru cã este foarte multã lume în fondurile de vânãtoare ºi se pot întâmpla accidente. Aceste vânãtori le vom face dupã data de 15 septembrie când populaþia nu mai umblã dupã fructe de pãdure”, spun vânã-

unicipiul Hunedoara va fi redat, pentru câteva zile, cavalerilor ºi domniþelor, în cadrul unui inedit festival intitulat „Vara Medievalã”.

M

torii. Totodatã aceºtia au primit mai multe autorizaþii pentru împuºcarea mistreþilor care produc pagube la culturi, dar ºi în acest caz vânarea dãunãtorilor este îngreunatã. „Am cerut

cãtre primãrii pentru a vedea unde se înregistreazã pagube produse de mistreþi la culturile agricole. Pânã acum nu avem plângeri de la populaþie în acest sens.. Dacã vom

rimul parc care a fost P finalizat în Petroºani Pensionarii au ajuns în este cel al pensionarilor de lângã Compania Huilei. Asta a fãcut ca pensionarii, cei care vin zilnic în aceastã locaþie, sã se mute înapoi în locul deja consacrat pentru table, ºah ºi cãrþi. Cei mai constanþi vizitatori ai parcului de lângã CNH se reîntorc în vechiul parc complet reabilitat. Aici au avut loc lucrãri de pavare a terasamentului ºi, pe toatã perioada lucrãrilor, cu tot cu mobilier, pensionarii au stat în Parcul Central „Carol Schreter”. Acum, mai toþi sunt mulþumiþi de noua locaþie. „E bine cã l-au modernizat (n.r parcul). E mai frumos ºi bine cã nu ne-a uitat”, spune un

parcul lor

pensionar din Petroºani. „ªi primarul vine sã joace aici table uneori, când are timp. Cum era sã ne dea la o parte?”,susþine altul.

În Petroºani, toate parcurile din zona centralã au fost reabilitate, iar lucrãrile la parcul pensionarilor sunt primele care au fost fina-

ona de agrement de la Brãdet va fi gata în câteva sãptãmâni. În aceste zile se lucreazã de zor ºi zeci de oameni au fost comasaþi pentru ca lucrãrile sã intre în line dreaptã.

Z

Termenul iniþial de finalizare al lucrãrilor era programat pentru data de 4 august, dar a fost amânat de autoritãþile locale. În acest moment, zeci de oameni

primi solicitãri emitem autorizaþii ºi trecem la vânarea mistreþilor, acolo unde este posibil”, mai spun vânãtorii. Maximilian GÂNJU

lizate. Totul face parte din proiectul amplu ce vizeazã amenajarea Centrului Civic al oraºului, în care au fost cuprinse ºi spaþiile de relaxare. Astfel, autoritãþile locale de la Petroºani au la dispoziþie 19.503.905,21 lei din care 12.668.633,44 lei reprezintã contribuþia Uniunii Europene ºi 2.782.842,32 lei contribuþia Guvernului României, Consiliului local Petroºani revenindu-i doar o cotã de cofinanþare de 4.052.429,45 lei pentru implementarea acestui proiect. Cu aceºti bani, urmeazã a fi executate urmãtoarele lucrãri specifice ºi în toate cele 5 parcuri din zona centralã a municipiului Petroºani, respectiv în parcul “Comunitatea Europeanã”, parcul Pensionarilor, parcul “I.L. Caragiale” ºi parcul “Romtelecom”. Diana MITRACHE

În perioada 24 – 26 august, la Hunedoara se desfãºoarã un inedit festival, „Vara medievalã”, care va întoarce municipiul de pe Cerna, în cel mai fericit chip, direct în Evul Mediu. Manifestarea este organizatã de Ordinele Cavalerilor de

aceastã paradã participã Voievozii din Carpaþi, Cavalerii Peregrinus, precum ºi Ordinul Sãgeata Verde. Parada va fi urmatã de un dans Medieval, jocuri medievale, precum ºi o ceremonie de numire Cavaleri si Domniþe. Tot vineri va fi organizat vernisajul unei expoziþii foto Castelul Corvinilor, prceum ºi o prezentare arme, încheiate cu un concert de muzicã si dans ºi un foc de tabãrã. Sâmbãtã, doritorii pot asista la o demonstraþie ºoimãrit sau se pot înscrie la concursurile de: Cel mai bun

Actualitate 7

Zeci de cãsãtorii la Petroºani

upã încheierea postului, ofiþerii Stãrii Civile de la Petroºani au de lucru, nu glumã. Zeci de cupluri vor sã se cãsãtoreascã în aceastã perioadã.

D

Hunedoara ºi Cavalerilor din Carpaþi, iar toate acþiunile au legãturã directã cu epoca medievalã. Festivalul se va deschide vineri, la ora 10.00 cu o paradã a întoarcerii în Evul Mediu a domniþelor, cavalerilor, muzicienilor, arcaºilor, ºoimarilor, stegarilor ºi a nobililor meºtesugari. La

Arcaº, Alergatul în saci sau Oul în lingurã. Tot pentru ziua de sâmbãtã cavalerii se vor întrece în turnir. Concursurile vor continua duminicã, de la ora 10.00, în timp ce între orele 16.00 –16.40 va avea loc spectacolul de închidere a Târgului Medieval. Carmen COSMAN

Brãdetul, gata la sfârºitul lunii lucreazã la finalizarea detaliilor ºi joi a fost ziua în care s-a turnat covorul asfaltic pe drumul de legãturi dintre Petroºani ºi zona de agrement. „Se lucreazã la asfaltarea drumului de acces, la punerea bordurilor ºi a pavajelor din piatrã. La sfârºitul lunii august va fi termenul de finalizare ºi sperãm cã pânã atunci totul va fi gata”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul din

municipiul Petroºani. Amenajarea spaþiului aflat la aproximativ un km de centrul municipiului Petroºani, cu scopul de a crea un loc de agrement, a costat peste 9,6 milioane de lei, din care 6,244 lei sunt din fonduri europene.

Restul sunt bani de la Guvern ºi o micã parte e contribuþia localã. Totul face parte din proiectul amplu de amenajare al centrului civic al oraºului ºi va fi gata în scurt timp. Diana MITRACHE

Unii însurãþei au depus cererile încã dinaintea Postului, iar alþii în timp, doar pentru a putea avea partea de nunta doritã în aceastã perioadã a anului. „Aceastã a doua jumãtate a luni august este cea mai plinã perioadã din punct de vedere al cãsã-

toriilor. Noi am preluat un numãr de 12 dosare dupã data de 15 august, cele 12 cãsãtorii urmând a fi oficiate sãptãmâna aceasta, în 23 ºi 25 august. La acest sfârºit de sãptãmânã au fost oficiate 10 cãsãtorii sâmbãtã ºi una vineri”, a afirmat Claudia Vãduva, ofiþer la Starea Civilã Petroºani. Însã, în afarã de cuplurile care au fost sau vor fi cãsãtorite în urmãtoarea sãptãmânã, pânã acum, începând din 15 august, cereri s-au primit destul de mult ºi pentru sãptãmânile urmãtoare. Luiza ANDRONACHE


Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012

6 Actualitate ânãtorii din V Valea Jiului nu mai pot participa la partide de vânãtoare în aceastã perioadã, în ciuda faptului cã sezonul la porc mistreþ este deschis, de teamã sã nu împuºte din greºealã disponibilizaþii care culeg fructe de pãdure. Astfel, cele câteva sute de vânãtori din zonã trebuie sã aºtepte mijlocul lunii septembrie pentru a putea participa la vânãtori colective, deoarece toate pãdurile din cele ºase localitãþi ale Vãii Jiului sunt

Hunedoara se întoarce în Evul Mediu

Nu pot vâna din cauza afinarilor înþesate cu persoane aflate la cules fructe de pãdure, iar pericolul de a fi confundate cu vânatul este foarte mare. Pasionaþii de vânãtoare sunt obligaþi sã participe doar la partide individuale ºi în locuri izolate unde vânatul poate fi observat cu uºurinþã. „Nu putem participa la vânãtoare colectivã cu gonaci aºa cum ar trebui pentru cã este foarte multã lume în fondurile de vânãtoare ºi se pot întâmpla accidente. Aceste vânãtori le vom face dupã data de 15 septembrie când populaþia nu mai umblã dupã fructe de pãdure”, spun vânã-

unicipiul Hunedoara va fi redat, pentru câteva zile, cavalerilor ºi domniþelor, în cadrul unui inedit festival intitulat „Vara Medievalã”.

M

torii. Totodatã aceºtia au primit mai multe autorizaþii pentru împuºcarea mistreþilor care produc pagube la culturi, dar ºi în acest caz vânarea dãunãtorilor este îngreunatã. „Am cerut

cãtre primãrii pentru a vedea unde se înregistreazã pagube produse de mistreþi la culturile agricole. Pânã acum nu avem plângeri de la populaþie în acest sens.. Dacã vom

rimul parc care a fost P finalizat în Petroºani Pensionarii au ajuns în este cel al pensionarilor de lângã Compania Huilei. Asta a fãcut ca pensionarii, cei care vin zilnic în aceastã locaþie, sã se mute înapoi în locul deja consacrat pentru table, ºah ºi cãrþi. Cei mai constanþi vizitatori ai parcului de lângã CNH se reîntorc în vechiul parc complet reabilitat. Aici au avut loc lucrãri de pavare a terasamentului ºi, pe toatã perioada lucrãrilor, cu tot cu mobilier, pensionarii au stat în Parcul Central „Carol Schreter”. Acum, mai toþi sunt mulþumiþi de noua locaþie. „E bine cã l-au modernizat (n.r parcul). E mai frumos ºi bine cã nu ne-a uitat”, spune un

parcul lor

pensionar din Petroºani. „ªi primarul vine sã joace aici table uneori, când are timp. Cum era sã ne dea la o parte?”,susþine altul.

În Petroºani, toate parcurile din zona centralã au fost reabilitate, iar lucrãrile la parcul pensionarilor sunt primele care au fost fina-

ona de agrement de la Brãdet va fi gata în câteva sãptãmâni. În aceste zile se lucreazã de zor ºi zeci de oameni au fost comasaþi pentru ca lucrãrile sã intre în line dreaptã.

Z

Termenul iniþial de finalizare al lucrãrilor era programat pentru data de 4 august, dar a fost amânat de autoritãþile locale. În acest moment, zeci de oameni

primi solicitãri emitem autorizaþii ºi trecem la vânarea mistreþilor, acolo unde este posibil”, mai spun vânãtorii. Maximilian GÂNJU

lizate. Totul face parte din proiectul amplu ce vizeazã amenajarea Centrului Civic al oraºului, în care au fost cuprinse ºi spaþiile de relaxare. Astfel, autoritãþile locale de la Petroºani au la dispoziþie 19.503.905,21 lei din care 12.668.633,44 lei reprezintã contribuþia Uniunii Europene ºi 2.782.842,32 lei contribuþia Guvernului României, Consiliului local Petroºani revenindu-i doar o cotã de cofinanþare de 4.052.429,45 lei pentru implementarea acestui proiect. Cu aceºti bani, urmeazã a fi executate urmãtoarele lucrãri specifice ºi în toate cele 5 parcuri din zona centralã a municipiului Petroºani, respectiv în parcul “Comunitatea Europeanã”, parcul Pensionarilor, parcul “I.L. Caragiale” ºi parcul “Romtelecom”. Diana MITRACHE

În perioada 24 – 26 august, la Hunedoara se desfãºoarã un inedit festival, „Vara medievalã”, care va întoarce municipiul de pe Cerna, în cel mai fericit chip, direct în Evul Mediu. Manifestarea este organizatã de Ordinele Cavalerilor de

aceastã paradã participã Voievozii din Carpaþi, Cavalerii Peregrinus, precum ºi Ordinul Sãgeata Verde. Parada va fi urmatã de un dans Medieval, jocuri medievale, precum ºi o ceremonie de numire Cavaleri si Domniþe. Tot vineri va fi organizat vernisajul unei expoziþii foto Castelul Corvinilor, prceum ºi o prezentare arme, încheiate cu un concert de muzicã si dans ºi un foc de tabãrã. Sâmbãtã, doritorii pot asista la o demonstraþie ºoimãrit sau se pot înscrie la concursurile de: Cel mai bun

Actualitate 7

Zeci de cãsãtorii la Petroºani

upã încheierea postului, ofiþerii Stãrii Civile de la Petroºani au de lucru, nu glumã. Zeci de cupluri vor sã se cãsãtoreascã în aceastã perioadã.

D

Hunedoara ºi Cavalerilor din Carpaþi, iar toate acþiunile au legãturã directã cu epoca medievalã. Festivalul se va deschide vineri, la ora 10.00 cu o paradã a întoarcerii în Evul Mediu a domniþelor, cavalerilor, muzicienilor, arcaºilor, ºoimarilor, stegarilor ºi a nobililor meºtesugari. La

Arcaº, Alergatul în saci sau Oul în lingurã. Tot pentru ziua de sâmbãtã cavalerii se vor întrece în turnir. Concursurile vor continua duminicã, de la ora 10.00, în timp ce între orele 16.00 –16.40 va avea loc spectacolul de închidere a Târgului Medieval. Carmen COSMAN

Brãdetul, gata la sfârºitul lunii lucreazã la finalizarea detaliilor ºi joi a fost ziua în care s-a turnat covorul asfaltic pe drumul de legãturi dintre Petroºani ºi zona de agrement. „Se lucreazã la asfaltarea drumului de acces, la punerea bordurilor ºi a pavajelor din piatrã. La sfârºitul lunii august va fi termenul de finalizare ºi sperãm cã pânã atunci totul va fi gata”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul din

municipiul Petroºani. Amenajarea spaþiului aflat la aproximativ un km de centrul municipiului Petroºani, cu scopul de a crea un loc de agrement, a costat peste 9,6 milioane de lei, din care 6,244 lei sunt din fonduri europene.

Restul sunt bani de la Guvern ºi o micã parte e contribuþia localã. Totul face parte din proiectul amplu de amenajare al centrului civic al oraºului ºi va fi gata în scurt timp. Diana MITRACHE

Unii însurãþei au depus cererile încã dinaintea Postului, iar alþii în timp, doar pentru a putea avea partea de nunta doritã în aceastã perioadã a anului. „Aceastã a doua jumãtate a luni august este cea mai plinã perioadã din punct de vedere al cãsã-

toriilor. Noi am preluat un numãr de 12 dosare dupã data de 15 august, cele 12 cãsãtorii urmând a fi oficiate sãptãmâna aceasta, în 23 ºi 25 august. La acest sfârºit de sãptãmânã au fost oficiate 10 cãsãtorii sâmbãtã ºi una vineri”, a afirmat Claudia Vãduva, ofiþer la Starea Civilã Petroºani. Însã, în afarã de cuplurile care au fost sau vor fi cãsãtorite în urmãtoarea sãptãmânã, pânã acum, începând din 15 august, cereri s-au primit destul de mult ºi pentru sãptãmânile urmãtoare. Luiza ANDRONACHE


Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012

8 Actualitate

Samsarii de maºini s-au mutat de pe bulevard C entrul municipiului Petroºani este „asediat” de maºinile samsarilor care câºtigã biniºor de pe urma comerþului cu autoturisme second hand, aduse din strãinãtate.

Aceasta în ciuda faptului cã nu plãtesc nimic la bugetul local îºi expun maºinile pe domeniul public ocupând ºi obstrucþionând circulaþia rutierã. Dupã o perioadã în care au ocupat bunã parte din Bulevardul 1 Decembrie 1918, edilii au dat o hotãrâre

prin care îi amenda pe samsari. Aºa cã, aceºtia din urmã s-au mutat pe alte strãzi cu marfa. Strada care duce la Poliþie a fost cea mai potrivitã, are vad cãtre piaþã ºi sunt ºi locuri de parcare. Aºa cã, samsarii ºi-au pus autoturismele la vânzare ºi nimeni nu le are treaba, cât despre amendã nici nu poate fi vorba. În „capitala” Vãii Jiului existã chiar un târg unde comerþul cu autoturisme se poate face legal, însã nimeni nu merge în „piaþã” dacã-ºi poate expune marfa pe bulevard fãrã a fi avertizat. În multe cazuri nici poliþiºtii de la circulaþie nu

pot interveni pentru cã administratorul drumului, în speþã Primãria Petroºani, nu a reglementat prin indicatoare staþionarea interzisã sau oprirea interzisã ºi cu atât mai puþin parcarea. În aceste condiþii „prinde orbul, scoate-i ochii”, explicã unul dintre oamenii legii, care mai precizeazã cã dacã ar amenda proprietarul unui autoturism staþionat într-un loc în care acest lucru nu este reglementat, ar comite un abuz în serviciu. Poliþiºtii locali pot în schimb sã aplice decizia Consiliului Local Petroºani ºi sã dea amenzi. Maximilian GÂNJU

Nici 50 de titulari în judeþul Hunedoara

S-au repartizat posturile nedeterminate din învãþãmântul hunedorean ici 50 de cadre didactice titulare N în judeþul Hunedoara. Deºi peste 200 de candidaþi de la examenul de

eprezentanþii Universitãþii Petroºani au ajuns la o înþelegere cu primãria din localitate, vizavi de parcarea rãmasã neasfaltatã din zona Rectoratului ºi care de câteva luni bune oferã o imagine de coºmar pentru ºoferii care au treabã prin campus.

R

Când este vorba de a parca maºina, fie o fac pe marginea drumului, îngreunând astfel accesul altor autoturisme, fie nu au încotro ºi trebuie

sã intre în parcarea care este mai joasã ca nivel faþã de drumul refãcut cu circa 20 de cm. “Ne-am înþeles cu primãria ºi pânã la urmã va face ºi aceastã parcare. Acum nu ºtim când se va întâmpla asta, nu avem un termen”, a declarat Marius Marcu, Prorectorul Universitãþii Petroºani. Pânã acum, conducerea muncipalitãþii afirma cã Universitatea trebuie sã rezolve problema parcãri,

pentru cã o are în custodie, însã reprezentanþii instituþiei din deal au replicat cã nu au fon-

durile necesare. Acum, însã, tot ceea ce conteazã este cã mai devreme sau mai târziu,

problema se va rezolva favorabil ºi cã ºoferii vor scãpa de un chin. Luiza Andronache Andronache

centrale, cu vad comercial bun, în altceva decât ceea ce a fost pânã acum.

momentul de fata ISJ, realizeazã o ajustare a normelor didactice”, declara Marta Mate, purtãtorul de

cuvânt al ISL Hunedoara. Au existat ºi posturi cu o viabiliatte de peste 4 ani,a dica posturi titularizabile care nu au fost ocupate de candidaþii examenului de titularizare. Aceste posturi au fost modificate ulterior. „Posturile titularizabile neocupate au trecut în a doua etapã. Ele au putut fi ocupate dacã la centrele de examen au fost profesori care au luat note peste 5. La a doua etapã nu mai au statutul de titulari. În cazul în care nu au fost suficienþi candidaþi la centrele de examen aceste pos-

În sfârºit! Primãria Petroºani este de acord sã asfalteze ºi parcarea de la Universitate

a Vulcan, de mai bine de L un an de zile se vorbeºte de transformarea unei zone

titularizare au obþinut note peste 7, nota care le permite ocuparea unui post titularizabil în sistemul de învãþãmânt doar câteva zeci de persoane au reuºit acest lucru. În urma repartizãrilor care au avut loc la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara, doar 49 de profesori au catedrele asigurate pentru o perioadã nedeterminatã. “În aplicaþia titularizare 2012 pe care ministerul (Ministerul Educatiei-n.r.) o pune la dispoziþia cadrelor didactice, în momentul de fata din numãrul total de 728 de posturi, neocupate ar mai fi 258. Prin repartizãrile în urma concursului de titularizare au fost ocupate un numãr de 49 de posturi titularizabile, respectiv un numãr de 157 de posturi unde cadrele didactice vor avea contract de muncã pe o perioadã determinatã. 264 de posturi au fost ocupate anterior prin continuitãþi, respectiv prin completare de normã iar aceastã cifrã de 258 poate sã sufere modificãri având în vedere cã prin realizarea planului de ºcolarizare pentru clasa a IX-a, respectiv prin apariþia clasei pregãtitoare în

Supermarket la Vulcan

Actualitate 9

turi se vor centraliza la nivelul ISJ ºi vor putea fi ocupate în ºedinþele publice din data de 31, respectiv 31 august”, mai spun reprezentanþii ISJ Hunedoara. 200 dintre cei 433 de candidaþi care au susþinut examenul de titularizare pot opta, în funcþie de disponibilitatea posturilor, pentru o catedrã cu viabilitatea contractului pentru o perioadã nedeterminatã. Cei 200 de candidaþi au obþinut note cuprinse între 7 ºi 10, punctaj care le asigura ocuparea unui post în sistemul de învãþãmânt pentru o perioadã nedeterminatã. Cei care nu au obþinut o medie peste 7 în urma examenului de titularizare pot opta pentru un post de suplinitor în cadrul unitãþilor de

învãþãmânt din Valea Jiului. În aceastã situaþie sunt 142 de candidaþi care au obþinut note cuprinse între 5 ºi 6.99. De precizat este faptul cã aceste persoane sunt nevoite sã susþinã examenul de titularizare ºi anul viitor, pânã când nota obþinutã de ei va fi minim 7.

n nou examen, doar dacã e cazul

U

Conform metodologiei, în acest an nu se mai susþine o nouã etapa a concursului de titularizare, mai exact nu se mai susþine concursul de suplinire din luna august. Existã însã o breºã a metodologiei care permite ca în cazul în care existã posturi care nu pot fi ocupate din lipsã de cadre didactice sã se organizeze o nouã evaluare.

„Numai în cazul în care existã discipline deficitare de personal care au susþinut examenul de titularizare. Existã în cazul de fata deficit de învãþãtor în limbile minoritãþilor, educatori ºi învãþãmânt în limba germanã”, a mai precizat Marta Mate. Decizia de repartizare pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar este emisã de inspectorul ºcolar general. În baza acestei decizii, directorii unitãþilor de învãþãmânt încheie contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat. Raul IRINOVICI

Aici, la intersecþia Bulevardului Mihai Viteazu cu strãzile Traian ºi Aleea Muncii existã încã din anii 90 mai multe chioºcuri cu tot felul de produse alimentare, de la care oamenii mai mereu se aprovizioneazã. Însã, pânã la sfârºitul anului, pentru aceastã locaþie edilii au alte planuri, respectiv contractarea unei firme care sã construiascã un supermarket sau un mini mall. “Acum vrem sã dãm drumul la licitaþie, pentru cã avem o ofertã. Vom vedea mai apoi cum vor decurge lucrurile”, ne-a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. Toþi comercianþii care vând în aceste spaþii ºi chioºcuri, vor fi strãmutaþi în zona strãzii Traian, pe locul pânã unde acum circa doi ani a existat un pârâu. Primãria a trecut cursul de apã prin niºte conducte gigant, iar mai apoi a acoperit canalul cu pãmânt, loc unde vor sta de la anul toate chioºcurile. “ Toþi comercianþii care au chioºcuri acolo, au contracte încheiate pe câte un an, tocmai în ideea cã vrem sã-i mutãm”, a mai spus Ile. Luiza ANDRONACHE

ªantier în lucru, la spital mbulatoriul spitalului de urgenþã din Petroºani a ajuns ºantier în lucru. Asta pentru cã aici se implementeazã unul dintre cele mai mari proiecte ce au loc în Valea Jiului.

A

Zeci de muncitori lucreazã zilnic la amenajarea spaþiilor ce vor gãzdui secþiile spitalului de urgenþã din Petroºani, iar în aceste zile se fac amenajãrile interioare ºi se realizeazã racordurile la termoficare ºi sistemul de canal ºi aducþiune al apei. „La ambulatoriul spitalului din Petroºani au început lucrãrile. Firma constructoare are la dispoziþie spaþiile necesare pentru a putea sã facã lucrãrile necesare. Se lucreazã

la infrastructura de alimentare cu agent termic ºi la circuitele care vor fi din punct de vedere sanitar. Asta pentru cã, odatã ce aceste lucrãri sunt terminate, firma nu mai poate interveni din nou, în cabinetele respective. Sigur, e puþin deranj, dar sunt lucrãri absolut necesare”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani.

Au recuperat nesperat de mult din apa furatã atoriile uriaºe ale D abonaþilor de la Apa Serv încep sã scadã cu fiecare zi. ªi asta, imediat ce noua conducere a luat contract cu contract ºi a verificat consumurile infime ale unor firme mari. Imediat ce au pornit ofensiva împotriva hoþilor de apã, angajaþii societãþii de apã din Petroºani au ºi recuperat sume foarte mari. S-au descoperit consumuri imense, la firme care acum consumã în 6 zile, cât consumau într-o singurã lunã. Zeci de firme au „fentat” citirile, unii nu aveau apometre, alþii aveau instalaþii cu care furau apã direct din magistralã ºi exemplele pot continua. Costel Avram, noul

Lucrãrile de modernizare a ambulatoriului Spitalului de Urgenþã din Petroºani vizeazã îmbunãtãþirea serviciilor medicale ºi creºterea confortului pacienþilor. Proiectul prevede, printre altele, achiziþionarea unor echipamente medicale noi ºi mobilier. Totodatã, clãdirea va fi reabilitatã, iar în incinta aces-

director general spune cã a început sã recupereze bani ºi chiar face controale zilnic în toate oraºele. Mai mult, mãsurile de identificare a hoþilor se fac dupã un program bine stabilit. Unii citesc apometrele, alþii îi verificã ºi alþii fac un supra-control, aºa încât nimeni sã nu mai fure apa. „Am recuperat sume nesperat de mari. În iulie, încasãrile sunt peste aºteptãri. Sigur cã au fost ºi oameni nemulþumiþi, dar urmeazã sã stabilim cum vom proceda cu cei care furau apã”, a declarat Costel Avram, director general SC Apa Serv Valea Jiului. Tot pentru a reduce pierderile, cei de la ape nu mai pot folosi maºinile firmei decât în timpul programului de lucru, iar în scurt timp, maºinile vor fi dotate ºi GPS-uri pentru a monitoriza traseele angajaþilor. Diana MITRACHE

teia se va amenaja o recepþie ºi o zonã de aºteptare, precum ºi un lift pentru persoanele cu dizabilitãþi. Valoarea totalã a proiectului este de circa 18,7 milioane de lei, din care 98 la sutã reprezintã fonduri europene nerambursabile ºi 2 la sutã contribuþia comunitãþii locale din Petroºani. Diana MITRACHE

Pericol în Centrul Petroºaniului eci de oameni au fost în pericol de a se electrocuta, sâmbãtã la Petroºani, dupã ce mai multe cabluri atârnau de pe un stâlp, fãrã ca cineva sã remedieze problema.

Z

Oamenii care locuiesc în zonã au spus cã nimeni nu a vãzut exact cum a fost posibil aºa ceva, dar cert este cã aceste fire stãteau atârnate pe trotuar ºi toatã lumea le ocolea. „Nu ºtim unde sã sunãm. Ale cui or fi cablurile nu ºtim ºi nici dacã au curent nu ºtim”, spuneau oamenii din zonã. Situaþia a trenat timp de câteva ore ºi toþi cei care doreau sã intre la centrul comercial din zonã, erau nevoiþi sã ocoleascã cu mare grijã firele cãzute. (D.M.)


Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012

8 Actualitate

Samsarii de maºini s-au mutat de pe bulevard C entrul municipiului Petroºani este „asediat” de maºinile samsarilor care câºtigã biniºor de pe urma comerþului cu autoturisme second hand, aduse din strãinãtate.

Aceasta în ciuda faptului cã nu plãtesc nimic la bugetul local îºi expun maºinile pe domeniul public ocupând ºi obstrucþionând circulaþia rutierã. Dupã o perioadã în care au ocupat bunã parte din Bulevardul 1 Decembrie 1918, edilii au dat o hotãrâre

prin care îi amenda pe samsari. Aºa cã, aceºtia din urmã s-au mutat pe alte strãzi cu marfa. Strada care duce la Poliþie a fost cea mai potrivitã, are vad cãtre piaþã ºi sunt ºi locuri de parcare. Aºa cã, samsarii ºi-au pus autoturismele la vânzare ºi nimeni nu le are treaba, cât despre amendã nici nu poate fi vorba. În „capitala” Vãii Jiului existã chiar un târg unde comerþul cu autoturisme se poate face legal, însã nimeni nu merge în „piaþã” dacã-ºi poate expune marfa pe bulevard fãrã a fi avertizat. În multe cazuri nici poliþiºtii de la circulaþie nu

pot interveni pentru cã administratorul drumului, în speþã Primãria Petroºani, nu a reglementat prin indicatoare staþionarea interzisã sau oprirea interzisã ºi cu atât mai puþin parcarea. În aceste condiþii „prinde orbul, scoate-i ochii”, explicã unul dintre oamenii legii, care mai precizeazã cã dacã ar amenda proprietarul unui autoturism staþionat într-un loc în care acest lucru nu este reglementat, ar comite un abuz în serviciu. Poliþiºtii locali pot în schimb sã aplice decizia Consiliului Local Petroºani ºi sã dea amenzi. Maximilian GÂNJU

Nici 50 de titulari în judeþul Hunedoara

S-au repartizat posturile nedeterminate din învãþãmântul hunedorean ici 50 de cadre didactice titulare N în judeþul Hunedoara. Deºi peste 200 de candidaþi de la examenul de

eprezentanþii Universitãþii Petroºani au ajuns la o înþelegere cu primãria din localitate, vizavi de parcarea rãmasã neasfaltatã din zona Rectoratului ºi care de câteva luni bune oferã o imagine de coºmar pentru ºoferii care au treabã prin campus.

R

Când este vorba de a parca maºina, fie o fac pe marginea drumului, îngreunând astfel accesul altor autoturisme, fie nu au încotro ºi trebuie

sã intre în parcarea care este mai joasã ca nivel faþã de drumul refãcut cu circa 20 de cm. “Ne-am înþeles cu primãria ºi pânã la urmã va face ºi aceastã parcare. Acum nu ºtim când se va întâmpla asta, nu avem un termen”, a declarat Marius Marcu, Prorectorul Universitãþii Petroºani. Pânã acum, conducerea muncipalitãþii afirma cã Universitatea trebuie sã rezolve problema parcãri,

pentru cã o are în custodie, însã reprezentanþii instituþiei din deal au replicat cã nu au fon-

durile necesare. Acum, însã, tot ceea ce conteazã este cã mai devreme sau mai târziu,

problema se va rezolva favorabil ºi cã ºoferii vor scãpa de un chin. Luiza Andronache Andronache

centrale, cu vad comercial bun, în altceva decât ceea ce a fost pânã acum.

momentul de fata ISJ, realizeazã o ajustare a normelor didactice”, declara Marta Mate, purtãtorul de

cuvânt al ISL Hunedoara. Au existat ºi posturi cu o viabiliatte de peste 4 ani,a dica posturi titularizabile care nu au fost ocupate de candidaþii examenului de titularizare. Aceste posturi au fost modificate ulterior. „Posturile titularizabile neocupate au trecut în a doua etapã. Ele au putut fi ocupate dacã la centrele de examen au fost profesori care au luat note peste 5. La a doua etapã nu mai au statutul de titulari. În cazul în care nu au fost suficienþi candidaþi la centrele de examen aceste pos-

În sfârºit! Primãria Petroºani este de acord sã asfalteze ºi parcarea de la Universitate

a Vulcan, de mai bine de L un an de zile se vorbeºte de transformarea unei zone

titularizare au obþinut note peste 7, nota care le permite ocuparea unui post titularizabil în sistemul de învãþãmânt doar câteva zeci de persoane au reuºit acest lucru. În urma repartizãrilor care au avut loc la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara, doar 49 de profesori au catedrele asigurate pentru o perioadã nedeterminatã. “În aplicaþia titularizare 2012 pe care ministerul (Ministerul Educatiei-n.r.) o pune la dispoziþia cadrelor didactice, în momentul de fata din numãrul total de 728 de posturi, neocupate ar mai fi 258. Prin repartizãrile în urma concursului de titularizare au fost ocupate un numãr de 49 de posturi titularizabile, respectiv un numãr de 157 de posturi unde cadrele didactice vor avea contract de muncã pe o perioadã determinatã. 264 de posturi au fost ocupate anterior prin continuitãþi, respectiv prin completare de normã iar aceastã cifrã de 258 poate sã sufere modificãri având în vedere cã prin realizarea planului de ºcolarizare pentru clasa a IX-a, respectiv prin apariþia clasei pregãtitoare în

Supermarket la Vulcan

Actualitate 9

turi se vor centraliza la nivelul ISJ ºi vor putea fi ocupate în ºedinþele publice din data de 31, respectiv 31 august”, mai spun reprezentanþii ISJ Hunedoara. 200 dintre cei 433 de candidaþi care au susþinut examenul de titularizare pot opta, în funcþie de disponibilitatea posturilor, pentru o catedrã cu viabilitatea contractului pentru o perioadã nedeterminatã. Cei 200 de candidaþi au obþinut note cuprinse între 7 ºi 10, punctaj care le asigura ocuparea unui post în sistemul de învãþãmânt pentru o perioadã nedeterminatã. Cei care nu au obþinut o medie peste 7 în urma examenului de titularizare pot opta pentru un post de suplinitor în cadrul unitãþilor de

învãþãmânt din Valea Jiului. În aceastã situaþie sunt 142 de candidaþi care au obþinut note cuprinse între 5 ºi 6.99. De precizat este faptul cã aceste persoane sunt nevoite sã susþinã examenul de titularizare ºi anul viitor, pânã când nota obþinutã de ei va fi minim 7.

n nou examen, doar dacã e cazul

U

Conform metodologiei, în acest an nu se mai susþine o nouã etapa a concursului de titularizare, mai exact nu se mai susþine concursul de suplinire din luna august. Existã însã o breºã a metodologiei care permite ca în cazul în care existã posturi care nu pot fi ocupate din lipsã de cadre didactice sã se organizeze o nouã evaluare.

„Numai în cazul în care existã discipline deficitare de personal care au susþinut examenul de titularizare. Existã în cazul de fata deficit de învãþãtor în limbile minoritãþilor, educatori ºi învãþãmânt în limba germanã”, a mai precizat Marta Mate. Decizia de repartizare pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar este emisã de inspectorul ºcolar general. În baza acestei decizii, directorii unitãþilor de învãþãmânt încheie contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat. Raul IRINOVICI

Aici, la intersecþia Bulevardului Mihai Viteazu cu strãzile Traian ºi Aleea Muncii existã încã din anii 90 mai multe chioºcuri cu tot felul de produse alimentare, de la care oamenii mai mereu se aprovizioneazã. Însã, pânã la sfârºitul anului, pentru aceastã locaþie edilii au alte planuri, respectiv contractarea unei firme care sã construiascã un supermarket sau un mini mall. “Acum vrem sã dãm drumul la licitaþie, pentru cã avem o ofertã. Vom vedea mai apoi cum vor decurge lucrurile”, ne-a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. Toþi comercianþii care vând în aceste spaþii ºi chioºcuri, vor fi strãmutaþi în zona strãzii Traian, pe locul pânã unde acum circa doi ani a existat un pârâu. Primãria a trecut cursul de apã prin niºte conducte gigant, iar mai apoi a acoperit canalul cu pãmânt, loc unde vor sta de la anul toate chioºcurile. “ Toþi comercianþii care au chioºcuri acolo, au contracte încheiate pe câte un an, tocmai în ideea cã vrem sã-i mutãm”, a mai spus Ile. Luiza ANDRONACHE

ªantier în lucru, la spital mbulatoriul spitalului de urgenþã din Petroºani a ajuns ºantier în lucru. Asta pentru cã aici se implementeazã unul dintre cele mai mari proiecte ce au loc în Valea Jiului.

A

Zeci de muncitori lucreazã zilnic la amenajarea spaþiilor ce vor gãzdui secþiile spitalului de urgenþã din Petroºani, iar în aceste zile se fac amenajãrile interioare ºi se realizeazã racordurile la termoficare ºi sistemul de canal ºi aducþiune al apei. „La ambulatoriul spitalului din Petroºani au început lucrãrile. Firma constructoare are la dispoziþie spaþiile necesare pentru a putea sã facã lucrãrile necesare. Se lucreazã

la infrastructura de alimentare cu agent termic ºi la circuitele care vor fi din punct de vedere sanitar. Asta pentru cã, odatã ce aceste lucrãri sunt terminate, firma nu mai poate interveni din nou, în cabinetele respective. Sigur, e puþin deranj, dar sunt lucrãri absolut necesare”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani.

Au recuperat nesperat de mult din apa furatã atoriile uriaºe ale D abonaþilor de la Apa Serv încep sã scadã cu fiecare zi. ªi asta, imediat ce noua conducere a luat contract cu contract ºi a verificat consumurile infime ale unor firme mari. Imediat ce au pornit ofensiva împotriva hoþilor de apã, angajaþii societãþii de apã din Petroºani au ºi recuperat sume foarte mari. S-au descoperit consumuri imense, la firme care acum consumã în 6 zile, cât consumau într-o singurã lunã. Zeci de firme au „fentat” citirile, unii nu aveau apometre, alþii aveau instalaþii cu care furau apã direct din magistralã ºi exemplele pot continua. Costel Avram, noul

Lucrãrile de modernizare a ambulatoriului Spitalului de Urgenþã din Petroºani vizeazã îmbunãtãþirea serviciilor medicale ºi creºterea confortului pacienþilor. Proiectul prevede, printre altele, achiziþionarea unor echipamente medicale noi ºi mobilier. Totodatã, clãdirea va fi reabilitatã, iar în incinta aces-

director general spune cã a început sã recupereze bani ºi chiar face controale zilnic în toate oraºele. Mai mult, mãsurile de identificare a hoþilor se fac dupã un program bine stabilit. Unii citesc apometrele, alþii îi verificã ºi alþii fac un supra-control, aºa încât nimeni sã nu mai fure apa. „Am recuperat sume nesperat de mari. În iulie, încasãrile sunt peste aºteptãri. Sigur cã au fost ºi oameni nemulþumiþi, dar urmeazã sã stabilim cum vom proceda cu cei care furau apã”, a declarat Costel Avram, director general SC Apa Serv Valea Jiului. Tot pentru a reduce pierderile, cei de la ape nu mai pot folosi maºinile firmei decât în timpul programului de lucru, iar în scurt timp, maºinile vor fi dotate ºi GPS-uri pentru a monitoriza traseele angajaþilor. Diana MITRACHE

teia se va amenaja o recepþie ºi o zonã de aºteptare, precum ºi un lift pentru persoanele cu dizabilitãþi. Valoarea totalã a proiectului este de circa 18,7 milioane de lei, din care 98 la sutã reprezintã fonduri europene nerambursabile ºi 2 la sutã contribuþia comunitãþii locale din Petroºani. Diana MITRACHE

Pericol în Centrul Petroºaniului eci de oameni au fost în pericol de a se electrocuta, sâmbãtã la Petroºani, dupã ce mai multe cabluri atârnau de pe un stâlp, fãrã ca cineva sã remedieze problema.

Z

Oamenii care locuiesc în zonã au spus cã nimeni nu a vãzut exact cum a fost posibil aºa ceva, dar cert este cã aceste fire stãteau atârnate pe trotuar ºi toatã lumea le ocolea. „Nu ºtim unde sã sunãm. Ale cui or fi cablurile nu ºtim ºi nici dacã au curent nu ºtim”, spuneau oamenii din zonã. Situaþia a trenat timp de câteva ore ºi toþi cei care doreau sã intre la centrul comercial din zonã, erau nevoiþi sã ocoleascã cu mare grijã firele cãzute. (D.M.)


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012 Amplasarea aparatelor radar în judeþul Hunedoara - Luni 20 august 2012 -

S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A.

anunþã restricþii în furnizarea apei potabile, pentru luni, 20 august 2012, în municipiul Uricani între orele 7:00 14:00 zona str. Teilor, bl. 34, 35, 36 Motivul este cuplare blocuri la reþeaua nouã. Vã mulþumim pentru înþelegere! Conducerea ApaServ Valea Jiului

 DN 7 Deva Sântuhalm Simeria DJ 687 Cristur Hunedoara DJ 687 Hunedoara Hãºdat DN 66 Cãlan - Bãcia DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia -

Gurasada DN7 Gurasada Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos - Bejan Petroºani pe DN 66 ºi B-dul 1 Decembrie

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

HOROSCOP

20 august 2012

Sextilul Soarelui cu Marte genereazã energii care pot fi folosite cu succes pentru punerea în aplicare a ideilor care necesitã efort fizic mai mare ºi un anumit grad de risc.

Aveþi succes în toate activitãþile casnice ºi vã bucuraþi de sprijinul întregii familii. Cei din jur vã apreciazã pentru schimbãrile pe care le promovaþi în afaceri ºi în societate.

S-ar putea sã aveþi o micã neînþelegere cu partenerul de viaþã. Rezolvaþi aceastã disputã cu blândeþe. Spre searã, o vizitã la prieteni vã poate readuce armonia în cuplu ºi buna dispoziþie.

Se pare cã aveþi probleme sentimentale ºi sunteþi nevoit sã luaþi o hotãrâre tranºantã. Puteþi sã vã ascultaþi intuiþia. Apar rezultatele eforturilor din ultima perioadã: câºtiguri financiare.

Sunteþi plin de energie ºi aveþi idei inspirate. Puteþi avea satisfacþii pe plan social ºi intelectual. Afacerile se pare cã merg din plin, iar relaþiile cu partenerii sunt bune.

Începeþi ziua hotãrât sã terminaþi o lucrare în casã. Un bãrbat mai în vârstã din familie vã ajutã cu bani, dar încearcã sã-ºi impunã punctul de vedere. Strãduiþi-vã sã evitaþi o ceartã.

S-ar putea sã fiþi puþin confuz, din cauza problemelor sentimentale. Nu vã încãpãþânaþi sã vã rezolvaþi singur toate problemele! Acceptaþi ajutorul celor apropiaþi.

Zi bunã pe plan sentimental ºi social. În schimb, fiþi prudent la serviciu ºi în afaceri. Nu este exclus sã aveþi mici probleme cu banii, dar nu este cazul sã vã îngrijoraþi.

S-ar putea sã intervinã evenimente neprevãzute ºi, de aceea, este indicat sã nu vã planificaþi nimic important. Vã reînlniþi cu prieteni vechi, care vã invitã sã le faceþi o vizitã.

Puteþi avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Sunt bine aspectate ºi relaþiile cu familia ºi prietenii. Dimineaþa vã întâlniþi cu o persoanã cu care nu v-aþi vãzut de mult timp.

Puteþi sã începeþi o activitate nouã, mai ales pe plan social. Sunteþi entuziast ºi vã puteþi baza pe sprijinul prietenilor ºi al persoanei iubite. Dacã aveþi de luat decizii þineþi cont de sfaturile rudelor.

Se anunþã o zi cu mari satisfacþii în societate ºi pe plan financiar. Dupã-amiazã s-ar putea sã plecaþi într-o cãlãtorie neprevãzutã, în interes de familie. Verificaþi cu atenþie actele ºi bagajele.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012 n forma în care se colecteazã acum, Îgunoiul nu este o afacere nici mãcar acum, când groapa de gunoi pentru întreaga Vale a Jiului este la Vulcan, iar populaþia plãteºte nici jumãtate din costurile reale. Primarul din Vulcan atrage atenþia cã, dacã nu vom avea deponeu ecologic în Valea Jiului, comunitãþile vor fi sufocate, pentru cã, ceea ce nu plãtesc oamenii vor suporta primãriile. Deponeu ecologic trebuie sã construiascã în Valea Jiului, aºa încât populaþia sau comunitãþile în ansamblul lor sã nu fie împovãrate de costurile suplimentare de transport. Este ºi pãrerea primarului PSD din Vulcan, Gheorghe Ile, care s-a pus în genunchi în faþa consilierilor petrileni, cei care au refuzat sã punã la dispoziþie terenul necesar amenajãrii gropii de gunoi ecologice. Ile a fãcut calculele pânã la ultimul bãnuþ ºi le-a expus ºi celor din Petrila cum stã problema. „Am cãutat teren sã amena-

acã voi nu mã vreþi, eu vã vreau! Se pare cã aceasta este deviza liberalului Nicolae Petroi, care nu este dorit de nimeni la conducerea Termocentralei Paroºeni. El, însã, spune cã nici nu îl intereseazã dacã PSD-ul îl susþine sau nu.

D

Niciun primar din Valea Jiului, fie PSD, fie PD-L, nu-l vrea pe Nicolae Petroi director la SE Paroºeni SA, în locul lui Doru Viºan, care de-a lungul timpului a reuºit sã menþinã termocentrala pe linia de plutire ºi chiar mai mult. Liberalul Petroi, care a mai ocupat aceastã funcþie în trecut ºi de numele cãruia se leagã mai multe controverse vizavi de activitatea lui ca manger, nu este dorit nici de ai lui, membrii Alianþei USL. “Nu vreau sã vorbesc de un alt nume la Termocentralã, fiindcã nu este normal. Nu s-a pus niciodatã problema de aºa ceva în faþa mea ºi mi se pare cã toatã conducerea Uniunii SocialLiberale din judeþul

Comunitãþile locale vor fi sufocate de gunoiul transportat la sute de kilometri depãrtare jãm deponeul ecologic la Vulcan sau la Uricani, dar singurul amplasament care îndeplineºte condiþiile este la Petrila. (…) Am fãcut calculele ºi le-am explicat celor de acolo ce înseamnã sã ducem gunoiul la Deva sau ºi, mai rãu, la Timiºoara”, a declarat primarul Vulcanului. Sã luãm în calcul cazul municipiului Vulcan, unde se aflã amplasatã groapa de gunoi ce deserveºte întreaga Vale a Jiului. Populaþia plãteºte acum 7 lei/ lunã, în timp ce costurile reale calculate sunt de 15 – 16 lei,

adicã pânã ºi cu gunoiul se face protecþie socialã. De asemenea, spune Gheorghe Ile, celelalte primãrii care depoziteazã gunoiul aici achitã o taxã de 10 lei/ maºinã. O sumã nesemnificativã, care abia acoperã motorina pentru utilajul care împinge gunoiul pe rampã. Ce înseamnã sã duci gunoiul la sute de kilometri depãrare? În primul rând costuri mult mai mari. Primarul Gheorghe Ile a subliniat cã o astfel de maºinã consumã 35 – 40 de litri pe suta de kilometri, iar aceste

cheltuieli se adaugã la costul final al gunoiului. „Toate aceste cheltuieli vor sufoca, pânã la urmã, comunitatea, pentru cã dacã omul nu plãteºte, va trebui sã plãteascã primãria. Nu mai reabilitãm strãzi, trotuare, pentru cã trebuie sã plãtim gunoiul” a subliniat edilul vulcãnean. ªi, sã nu uitãm cã, pânã la urmã, la Vulcan vorbim despre o situaþie mult mai fericitã decât în cazul altor comunitãþi. Aici funcþioneazã din plin o staþie de sortare, care scoate cam 5.000 de lei

Cine îl vrea pe Petroi? Noi nu...

Hunedoara sã accepte un profesionist adevãrat, aºa cum este domnul Visan. Despre domnul Petroi, nimeni nu este contra lui ºi mai ales sã ocupe o altã funcþie în Uzinã Paroºeni. Sunt ºi alte funcþii, tot de director ºi nu ºtiu de ce ar deranja o altã funcþie. Cred cã toatã Valea Jiului, nu numai primarii, ci ºi cetãþenii îl apreciazã pe Viºan pentru ceea ce a fãcut el ”, ne-a declarat Cornel Resmeriþã, primarul Municipiului Lupeni. ªi la Vulcan, primarul Gheorghe Ile, la fel,

membru PSD, nu se împacã cu ideea cã Petroi, cu care a mai lucrat în trecut în repetate rânduri, va fi din nou

director la Termocentrala Paroºeni. “ Nu ar fi bine ca în momente din acestea, când avem probleme deosebite, sã fie schimbat directorul. Existã o zicalã care spune cã schimbarea ºefilor este bucuria proºtilor. Nu cred cã este corect sã se întâmple asta, pentru cã lucrurile au început sã meargã foarte bine, iar acum, în Complexul Energetic, chiar cã trebuie un om cu stabilitate, un om care a reuºit sã punã termocentrala la punct cu proiecte foarte mari. Eu zic cã este chiar foarte bine în momentul de faþã ”, ne-a declarat ºi Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. Contactat telefonic,

lunar din vânzarea deºeurilor selectate, iar pe groapa de gunoi ajung doar deºeurile nereciclabile. În consecinþã, costurile pentru transportul gunoiului în alte judeþe vor fi mult mai mici decât la Lupeni, Petrila sau Uricani, pentru cã ºi cantitatea de deºeuri este mult mai micã. Chiar ºi aºa, însã, nimeni nu îºi poate permite sã se joace cu banii oamenilor, care ºi aºa, în majoritatea cazurilor, trãiesc de la o zi la alta. Carmen COSMAN

Nicolae Petroi s-a arãtat foarte deranjat de întrebarea vizavi de susþinerea alianþei pentru numirea lui ca director la Paroºeni, în condiþiile în care o parte a acesteia, cel puþin, nu-l vrea nici în ruptul capului. “ Sunt susþinut de PNL. PNL România, Hunedoara, Vulcan, tot PNL-ul. Nici nu conteazã ce spune PSD-ul, dacã mã susþine sau nu”, a afirmat Nicolae Petroi. Nicolae Petroi a fost direct al SC Almaserv SA, societatea de gospodãrie a Vulcanului din anul 2004 ºi pânã în primãvara anului 2008, atunci când la puþin timp dupã plecarea acestuia, cu scandal, ce-i drept, societatea a falimentat, pur ºi simplu, din cauza datoriilor imenese. În cursul aceluiaºi an, 2008, el a fost numit atunci, pe criterii politice, pentru cã pe cele de performanþã ne îndoim, director la SE Paroºeni, unde a stat câteva luni, pânã în anul 2009, de unde a plecat mai apoi la Reva Simeria. Cât timp a fost la Termocentrala Paroºeni, nu doar cã nu s-a remarcat prin vreo performanþã managerialã, ci din contrã. Acum, însã, ne întrebãm de ce insistã ºi

joacã la capete chiar peste lideri importanþã din USL Hunedoara ºi din propriul partid, dupã cum unele surse ne-au spus?! Poate pentru cã trebuie sã-ºi facã rapid un loc undeva, pentru cã la acest moment, activitatea domnului Petroi este necunoscutã, mai ales dupã campania electoralã. Nemulþimiþi de aroganþa acestuia ºi de modul cum încearcã sã punã problema, sunt mai mulþi liberali ºi pesediºti din judeþ, dar care nu prea ar îndrãzni sã crâcneascã. Potrivit unor surse politice din interiorul alianþei , reþinerile de a se împotrivi ar fi generate de faptul cã Nicolae Petroi, din nu se ºtie care cauze, ar fi oarecum apropiat de Mircea Moloþ, ºi mergând mai departe, cã ”ministrul economiei este cumnat cu Dan Radu Rusanu”, chestor al Senatului ºi vicepreºedinte PNL la nivel naþional, s-a încercat sã ni se explice… Totuºi, nu am înþeles legãtura invocatã chiar de liberali, din moment ce USL clameazaã mereu profesionalismul în selectarea resurselor umane. Luiza ANDRONACHE


12 Turism mul de afaceri Emil Pãrãu, din Lupeni, a cumpãrat satul pãrintesc, satul pustiu, care mai gãzduia un singur locuitor pãstrãtor al obieceiurilor dacice. Totul a început cu supriza fãcutã tatãlui sãu, la apus de viaþã – reconstruirea casei copilãriei sale…

O

Un coleg de breaslã din Valea Jiului a descoperit ºi redat în paginile ziarelor povestea lui Aron Truþã, un bãtrân de 76 de ani, care este unicul locuitor al unui sat de munte din judeþul nostru. Satul Roºia este chiar la graniþa cu judeþul Alba, în munþii Metaliferi. Roºia este ºi satul natal al omului de afaceri din Lupeni, Emil Pãrãu, omul care a sfinþit locurile pe unde a trecut, marcând ºi ridicând fiecare comunitate cu freamãtul sãu pentru ”a face”. ªi a fãcut punând în valoare locuri în care s-a scris istorie, locuri în care alþii nu vedeau nici o oportunitate, fie ea ºi una emoþionalã. Bãtrânul Aron Truþã are acum cu cine vorbi pe prispa casei sale. Îl simte de departe pe Emil Pãrãu, omul care a înfãptuit ”o minune” – spune bãtrânul Truþã.

S

urpriza de la apusul vieþii

Emil Pãrãu a cumpãrat, pentru a-l salva de la pieire, tot satul sãu natal, locul copilãriei sale, acolo unde pãrinþii ºi strãbunii sãi au muncit într-o comuniune perfectã cu natura, aºa cum a dat Dumnezeu omului toate cele trebuincioase ºi mai mult de atât. Ideea i-a venit atunci când tatãl sãu, bolnav, a vorbit despre sat, despre viaþa ºi munca sa care era în deal, la Roºia, ºi de care s-a ales praful o datã cu venirea la oraº pentru a se face miner. Fãrã sã spunã, Emil Pãrãu a refãcut casa pãrinteascã pe care a gãsit-o nãpãditã de buruieni, cu geamuri sparte, cu apa care pãtrundea prin acoperiº… ªi-a adus tatãl, dar ºi pe mulþi foºti sãteni sau urmaºi ai acestora, cu dragostea pentru cei care au fãcut parte din copilãria sa, din viaþa de om liber ºi stãpân pe acele locuri. I-a adus pe cheltuiala sa ºi ºi-a dus tatãl slãbit în satul rãdãcinilor care emana o energie binefãcãtoare. Emoþia tatãlui, bucuria de a-l fi fãcut fericit la apusul vieþii, a fost pornirea spre mai departe. Satul lui Emil Pãrãu a fost pãrãsit rând pe rând de localnici încã de dupã primul rãzboi mondial când a început

Cronica Vãii Jiului | Luni, 20 august 2012

Emil Pãrãu a cumpãrat satul cu un singur l o c u i t o r, s a t u l copilãriei sale marea industrializare ºi nu s-au mai întors…

de gospodãrii ºi vreo 300 de hectare

50

Dupã isprava cu refacerea gospodãriei pãrinteºti au venit rând pe rând urmaºii acelor locuri ºi i-au cerut sã le cumpere gospodãriile. Fãrã sã ºtie ce va face cu ele, Emil Pãrãu a ajuns sã cumpere întreg satul, vreo 50 de gospodãrii, cu pãmânturi uriaºe, vreo 300 de hectare. Un efort financiar uriaº. Iniþial, familia nu a ºtiut de pornirea lãuntricã de a salva satul de la pieire, pentru cã oricum de pe hartã a dispãrut… A muncit din greu curãþând locurile de bãlãrii, fiecare grãdinã arãtând de parcã zona este locuitã. Doreºte sã reconstruiscã ºi casele, aºa cum au fost ele. ªi cum nu avea ce sã facã cu atâta pãmânt, pe plaiuri de poveste, neatins de relele aºa-zisei civilizaþii, a cumpãrat oi, a angajat ciobani, iar fii sãi spun cã nu ar mai pleca de aici. Muncesc cot la cot cu ciobanii,

manâncã ºi dorm sub cerul liber, se simt ca aparþinând acestor locuri în care bãtrânul Aron Truþã încã mai foloseºte unelte agricole de pe vremea dacilor, aºa cum declarã chiar el.

D

acii sunt prezenþi…

ªi totuºi ce va face Emil Pãrãu cu acest sat? Într-un amplu reportaj din revista Formula As, de Bogdan Lupescu, Pãrãu spune cã viseazã sã aducã oameni care sã cunoscã viaþa purã, aºa cum este locul. La acel gen de turiºti care doresc sã se întoarcã în timp cu o mie de ani, sã trãiascã pentru o vreme în armonia aceea perfectã cu natura munþilor lui, sã înveþe sã producã cele necesare, sã se destindã la clacã, la mãsuratul oilor, vor putea învãþa sã coseascã ºi multe altele. I-ar plãcea sã vadã satul plin, cu oameni îmbrãcaþi în straie þãrãneºti, oameni strãini care apoi vor povesti minunãþiile unui sat, din munþii Apuseni, înþepenit în istorie. Pe lângã legãtura strânsã, de suflet, a lui Emil Pãrãu de acest sat, prin care vrea sã nu li se ºteargã numele strãmoºilor sãi ºi pentru care a ridicat o cruce pe care a scris tot neamul sãu, acesta vorbeºte despre energia acestor locuri dacice, cu

care se încarcã ºi pe care o resimte ºi strãinul care vine pe aici. Ca o dovadã a dacilor ”prezenþi” este bãtrânul Aron Truþã cel care îºi cultivã pãmântul cu unelte ca acum mii de ani, cu plug de lemn, scule considerate rudimentare, foale de fierãrie, ºi care îºi face pâine în cuptorul construit într-un fel anume, are stupi, zeci de ierburi de leac, oi ºi vaci… E Raiul de pãmânt acest sat al cãrui stãpân este Emil Pãrãu. Ileana FIRÞULESCU

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 20 august 2012

Advertisement