Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 139

Cronica Vãii Jiului Miercuri, 6 iunie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

Nicolae Drãgoi trebuie sã negocieze un nou contract de muncã

Ajutor de urgenþã pentru familiile afectate de inundaþii n urma evaluãrilor inspectorilor municipalitãþii Petroºani, casele din cartierul Colonie-Petroºani, în care a intrat apa în urma potopului, au pagube cuprinse între 1000 ºi 2000 de lei.

Î

>>> PAGINA 10

Locuinþele unui afacerist, percheziþionate ore în ºir fiþerii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Hunedoara însoþiþi de trupele de intervenþie rapidã au descins ieri dimineaþã, la locuinþele unui afacerist din municipiul Vulcan ºi timp de mai bine de 7 ore au scotocit apartamentele acestuia.

O

>>> PAGINA 11

Grija pentru maºinile Rectoratului a prãvãlit dealul peste oameni lunecarea de teren de pe strada Brazilor din Petroºani s-a produs din cauza inconºtienþei unor persoane, cel mai probabil de la Universitatea Petroºani, care au dislocat mai multe borduri pentru a lãsa apa sã se scurgã din parcarea instituþiei.

A oul director general al CNH Petroºani, Nicolae Drãgoi se pregãteºte sã dea piept cu sindicatele. Noul act este necesar în condiþiile în care Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului este singura organizaþie sindicalã cu reprezentativitate la nivel de CNH. Asta dupã ce sindicatul paralel, a lui Nica&Co., adicã Muntele, ºi-a pierdut reprezentatitivitatea

N

PAGINA A 3-A

>>> PAGINA 12


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

Candidatul la primãria Hunedoarei între naþionaliºtii din Ungaria ºi cei din Romania Bende Barna Gavril cãtre Victor Ponta: Opriþi demnitarii strãini în campania electoralã din Romania! u, Bende Barna-Gavril, candidat independent cu ºanse maxime la funcþia de primar al municipiului Hunedoara, solicit public Guvernului României interzicerea implicã rii în campaniile electorale din România a oricãror factori externi, precum ºi sancþionarea imediatã a propagandei naþionaliste din România.

E

Consider cã un astfel de precedent, implicarea în orice mod ºi în orice formã a unui stat strãin în campania electoralã poate crea grave dificultãþi societãþii noastre. De aceea, faþã de acest fapt reprobabil atât eu, cât ºi cetãþenii municipiului Hunedoara care mã cunosc ºi mã susþin, ne delimitãm categoric ºi fãrã rezerve. În ultimele sãptãmâni am fost cu toþii martorii unei campanii

naþionaliste desfãºuratã de unul dintre contracandidaþii mei la funcþia de primar al municipiului Hunedoara, la încercarea disperatã a acestuia, care deja a pierdut contactul cu electoratul, de a mã dezavantaja prin crearea în orice mod a unor convulsii interetnice. Totuºi, este limpede cã hunedorenii ºtiu sã se mobilizeze pentru un scop comun, care de acea stã datã este renaºterea oraºului în care ei trãiesc. Orice încercare de a escalada tensiuni demult stinse sau de a incita la urã reciprocã cetãþenii aceleiaºi þãri nu fac bine nimãnui. De aceea, solicit premierului Victor Ponta, precum ºi Uniunii Social Liberale , care ºi-a manifestat expres ºi ne condiþionat susþinerea candidaturii mele la funcþia de primar al

municipiului Hunedoara, sã gãseascã soluþii imediate pentru a se evita gesturi uºor ºi tendenþios interpretabile. Îmi exprim convingerea cã soluþia nu este conflictul interetni c ci gãsirea soluþiilor pentru dezvoltarea comunitãþii. În final, transmit mesajul meu de convingere ºi speranþã pentru hunedoreni, care conform so ndajelor mã poziþioneazã ca lider în preferinþele lor. Eu sunt medic , un om obiºnuit sã salvez! Hunedoara trebuie sã renascã, chiar dacã unii par sã nu doreascã ace st lucru, chiar dacã unii vâneazã doar recuperarea investiþiilor fãcu te în campania electoralã. BENDE BARNA-GAVRIL BARNA-GAVRIL Candidat independent la funcþia de primar al municipiului Hunedoara

P VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Plasa de stele (r) 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:20 Monstrul preistoric 22:15 Observator 23:00 Un Show Pãcãtos 1:00 La birou (s)

National TV 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Wacky TV 12:45 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 15:00 Rãzboinicul (r) 16:30 Aventurile lui Tarzan (s) 17:00 Aventurile lui Tarzan (s) 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Suflete pereche 21:15 Rãzboinicul 22:45 Fosta mea iubire (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) (r) 11:00 Lois ºi Clark (s) (r) 12:00 Lois ºi Clark (s) (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Viaþa în Africa (s) 15:00 Viaþa în Africa (s) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 MasterChef - Finala 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Mesaje de dincolo (s) 0:00 MasterChef (r)

Prima TV 9:30 Miracolul Maldonado (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs Popcorn 13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Jessica 17:00 Iubiri secrete 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Cronica Cârcotaºilor 22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 Mondenii 0:30 Mã numesc Sarah

TVR 1 9:10 Legendele palatului: prinþul Jumong 10:20 Agenda Tiff 10:25 Omul ºi timpul (r) 11:50 Dincolo de celebritate 12:00 Eurovision 2012 (r) 12:30 Lumea modei 12:45 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã (r) 14:00 Jurnalul TVR 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 16:50 România olimpicã 2012 17:20 România voteazã! 17:40 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:00 Dr. House (s) 21:55 Dr. House (s) 22:50 Lumea modei 23:10 Cod 46 0:50 România olimpicã 2012 (r) 1:20 La vie en rose (r) 1:50 Garantat 100% (r)

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI Ovidiu PÃRÃIANU, PÃRÃIANU, Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Romwald CHEZU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012 oul director general al CNH Petroºani, Nicolae Drãgoi se pregãteºte sã dea piept cu sindicatele.

N

Noul act este necesar în condiþiile în care Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului este singura organizaþie sindicalã cu reprezentativitate la nivel de CNH. Asta dupã ce sindicatul paralel, a lui Nica&Co., adicã Muntele, ºi-a pierdut reprezentatitivitatea Preºedintele LSMVJ, Zoltan Lacataº spune acum cã importante sunt toate adaosurile salariale pe care Sindicatul Muntele (n.r cel care a negociat actul valabil în prezent) nu a reuºit sã le includã în actul valabil acum. „Conform Legii 62 a Dialogului Social, din mandatele pe care sindicatele miniere le-au transmis pentru a obþine reprezentativitatea la nivel de energie, minerit ºi petrol gaze, sindicatele afiliate au înaintat împuternicirile cãtre Compania Huilei pentru a

Nicolae Drãgoi trebuie sã negocieze un nou contract de muncã renegocia Contractul Colectiv de Muncã. În acest sens, Consiliul de Administraþie trebuie sã îi dea mandat directorului general Nicolae Drãgoi pentru a renegocia. Acest act se doreºte aliniat la sistemul vechi, Asta pentru cã foarte multe articole care vizeazã drepturile ºi facilitãþile salari-

tora în buget”, a precizat Zoltan Lacataº, preºedintele LSMVJ. Reducerile de personal bat din nou la uºa minerilor ºi sindicaliºtii spun cã este vorba de alte câteva sute de concedieri. „ªtim foarte bine cã existã un program de restructurare ce vizeazã disponibilizarea a 250 de salariaþi, dar pânã acum CNH nu a transmis s-a petrecut incidentul. un punct de vedere exact cãtre „Deocamdatã Ministerul Economiei. Sã echipele noastre sunt vedem ce se va întâmpla, penîn teren. Nu avem tru cã ne intereseazã sã vedem prea multe date. ªtim care este ºi viziunea adminisdoar cã este un traþiei. Dar, din cele ce am autovehicul ars discutat, pânã acum s-au conaproape în totalitate cretizat doar transferuri de la o între pilonul 4 ºi 5 pe unitate la alta ºi nimic altceva”, drumul ce merge paraa mai precizat Lacataº. lel cu telegondola”, a Cât despre angajãri la minã, declarat Toma Mihu, ºeful Poliþiei Vulcan. Maºina se aflã pe un drum forestier, greu accesibil, iar echipele de intervenþie au ajuns cu dificultate la locul incendiului. Acesta este cel de al doilea incident în decurs de doar o sãptãmânã, dupã cel în care a fost implicat autoturismul fiului primarului din Vulcan. Poliþia continuã cercetãrile în ambele cazuri. Diana MITRACHE

aþilor sunt depãºite. În plus se cere o nouã viziune pentru bugetul de venituri ºi cheltuieli al Companiei la capitolul tichete cadou. Pentru cã, în urma mineriadei din martie, condusã de liderul Nica, salariaþii au rãmas fãrã tichete cadou ºi acum noi trebuie sã militãm pentru ajustarea aces-

Maºinã arsã la telegondola din Vulcan n autoturism a ars aproape complet marþi dimineaþã în zona telegondolei din Pasul Vâlcan, Valea Jiului.

U

Pompierii spun cã proprietarul a sunat prea târziu la 112 ºi cã ei au venit doar sã stingã incendiul puternic.

O maºinã a ars aproape toatã pe drumul ce duce spre Pasul Vâlcan în dimineaþa zilei de marþi. Autoturismul era proptit într-un copac ºi, pânã la sosirea pompierilor aproape cã nu a mai rãmas nimic din el. “Noi am fost alertaþi prin 112 despre faptul cã arde o maºinã pe DJ 666. La sosirea echipajului care a ple-

cat de la Petroºani, pompierii au reuºit sã stingã doar resturile maºinii. Este vorba despre un Fiat, care încã nu se ºtie cum a ajuns acolo ºi se pare cã proprietarul ei este un bãtrân”, a declarat Anemona Doda, purtãtor de cuvânt al ISU Hunedoara. Poliþia a demarat o anchetã ºi o echipã operativã urmeazã sã stabileascã exact cum

liderii ortacilor cred cã pânã acum au fost doar poveºti. „Au fost mulþi oameni care ºi-au depus cereri pânã acum ºi asta imediat dupã promisiunile fãcute atunci la „mineriada” din primãvarã. A fost, însã, doar o manevrã, dacã pot sã spun aºa a celor care au promis. Avem, însã, o viziune în ce priveºte angajarea de personal, în viitorul Complex Energetic Hunedoara, însã, rãmâne pe parcursul lunilor urmãtoare sã vedem care va fi modalitatea ºi perioada pe care vor fi angajaþi alþi mineri. Pentru cã noi sindicatele nu agreãm ideea de a se desprinde în douã CNH, pentru a putea face transferul de personal în interior” a mai precizat Lacataº. ªi preþul cãrbunelui extras din Valea Jiului ar trebui corelat cu preþul final al energiei. Despre asta, spun liderii minerilor, s-a tot vorbit în ultima vreme, însã, totul depinde de viitorul Complex energetic în care vor intra minele din Valea Jiului. „Deocamdatã sunt fãcuþi câþiva paºi, iar noi am dorit ca aceºti paºi sã fie cunoscuþi de sindicaliºtii noºtri pentru a putea sã vedem care sunt posibilitãþile noi ºi vrem ca toate minele sã intre în acest complex”,a conchis Lacataº. Mai mult, sindicaliºtii spun acum cã aºteaptã un ultim semnal ºi un termen exact pentru renegocierea Contractului Colectiv de Muncã. Diana MITRACHE


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

aghiarii vor din nou sã facã parte din Consiliile locale din Valea Jiului. Asta dupã ce timp de 4 ani, UDMR nu a avut niciun reprezentat în legislativele locale, iar prefectul a fost UDMR-ist.

M

Alegerile din 10 iunie sunt esenþiale pentru maghiarii din Valea Jiului, care trebuie sã-ºi recâºtige reprezentarea în administraþia localã, a declarat preºedintele Organizaþiei Judeþene Hunedoara a UDMR, deputatul european Iuliu Winkler. Duminicã, liderul UDMR Hunedoara s-a aflat în Valea Jiului, unde s-a întâlnit cu maghiarii din localitãþile din aceastã zonã a judeþului Hunedoara. „Este un sentiment extrem de neplãcut ºi

Maghiarii vor în Consiliile Vãii Jiului chiar enervant atunci când pierdem ceva pentru cã nu am fost atenþi”, le-a spus Iuliu Winkler maghiarilor din Valea Jiului, arãtând cã, în 2008, comunitatea ºi-a pierdut reprezentarea în administraþia localã din neatenþie. „În fiecare oraº am avut mai puþin de 100

de voturi care ne lipseau - în unele locuri 28, în altele 78 voturi - pentru a ne pãstra prezenþa în consiliile locale. Nu am fost atenþi, nu am crezut în victorie, nu am simþit cu adevãrat semnificaþia ºi necesitatea prezenþei noastre în consiliile locale”, a afirmat liderul

UDMR Hunedoara. El a adãugat cã, în ultimii patru ani, maghiarii din Valea Jiului au resimþit consecinþa ratãrii ºansei de a avea reprezentanþi în administraþia localã. Iuliu Winkler a explicat cã, în ultima perioadã, aceastã lipsã a fost oarecum compen-

satã de prezenþa UDMR la guvernare. „Vorbim despre niºte ani când prefectul judeþului Hunedoara era maghiar, când aveam reprezentanþi în administraþie ºi, ca atare, comunitatea maghiarã avea la cine sã apeleze când era în nevoie. Acum, UDMR este în opoziþie, iar prefectul a fost schimbat. De aceea, alegerile locale din 10 iunie sunt esenþiale pentru maghiarii din Valea Jiului, din întreg judeþul Hunedoara ”, a subliniat liderul UDMR Hunedoara. Iuliu Winkler a mai spus cã este extrem de important ca maghiarii sã meargã la scrutin ºi sã voteze UDMR, pentru cã doar astfel, pe mai departe, comunitatea îºi va exercita dreptul de a avea reprezentanþi în consiliile locale ºi în Consiliul Judeþean. Diana MITRACHE

Primim la redacþie: Canalizarea de milioane de euro de la Petrila

s-a dovedit a fi ineficientã upã lucrãrile de reabilitare ºi canalizare din Petrila, în care s-au investit peste 300 de miliarde se pare

D

cã banii au fost aruncaþi pe lucrãri slab calitativ. În urma ploii de vineri canalizarea nu a fãcut

Mai sunt trei zile ampania electoralã a intrat pe ultima sutã de metri., Aceasta este sãptãmâna în care candidaþii ne mai pot convinge. Pânã la finalul acestei sãptãmâni mai putem vedea în stradã bannere, afiºe ºi mai putem întâlni voluntarii în stradã.

C

În Valea Jiului,campania s-a desfãºurat, cel puþin pânã acum, în condiþii normale ºi nu au fost incidente nici în judeþ, cu excepþia municipiului Hunedoara, unde UDMR, a depuso plângere pentru manifestãri xenofobe ºi ºovine. La Vulcan au mai fost douã evenimente: primul legat de incendierea maºinii fiului primarului în exerciþiu ºi un jaf ce a avut loc la sediul unui partid din localitate. Despre ambele incidente, însã, poliþiºtii spun cã nu legãturã cu campania electoralã. Potrivit Legii 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, continuarea propagandei electorale dupã încheierea campaniei electorale - sâmbãtã, 9 iunie, la ora 7.00 - prin lansarea, afiºarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip este contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 1.400 lei la 2.000 lei. Diana MITRACHE

faþã ºi s-au inundat 35 de gospodãrii. Pãducul a aruncat bani foarte mulþi pe lucrãri cu, costuri reduse. Pãducele ai atribuit aceste lucrãri pe comi-

sioane grase!? Culmea, fariseul Ilie Pãducel a fãcut ºi recepþia acestor lucrãri. Se pare cã la Pãducel nu îi pasã de soarta petrilenilor. Tovarãºe prim – secretar, oare din sutele de miliarde pe care le-ai avut nu ai gãsit ceva mãrunþiº ºi pentru cetãþenii din Moliviº? ªi acolo sunt cetãþeni care sunt cu plata impozitelor la zi, dar fariseul Pãducel uitã acest mic amãnunt. Nu înþeleg culmea nesimþirii persoanei Ilie Pãducel, dupã ce a

aruncat bani petrilenilor ºi ºi-a umplut buzunarele de ce mai vrea încã un mandat? Când o sã scãpãm de comunistul Pãducel.

Eu personal vreau sã ne luãm adio de la acest comunist ºi sã nu mai fie cheltuiþi banii Petrilei în funcþie de comisioane. Bunea MIRON


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012 inistru nou, idei M noi. Sindicatele din învãþãmânt cer ministrului Educaþtiei, Liviu Pop, ca începând cu anul ºcolar 20122013 sã modifice structura examenului de bacalaureat. Mai exact, sindicaliºtii vor ca examenul de maturitate sã fie unul diferenþiat, în funcþie de profil ºi filierã.

Schimbãri anuale în învãþãmânt

Fiecare ministru, cu ideile lui Dinþii elevilor, la mâna guvernanþilor levii din ºcolile hunedorene nu pot beneficia de asistenþã medicalã stomatologicã, la ºcoalã, nici mãcar dacã au o urgenþã.

E

Asta ca sã nu mai vorbim despre profilaxie. Un singur liceu din întrregul judeþ are cabinet stomatologic funcþional, iar la o ºcoalã generalã este amenajat un cabinet, dar nu existã medic care sã-l deserveascã. Asistenþa medicalã

dentarã în cadrul unitãþilor de învãþãmânt hunedorene rãmâne doar un vis, care nu se va realiza prea curând. Odatã cu reforma din domeniul sanitar, guvernanþii au decis transferarea competenþelor privind asistenþa de medicinã dentarã în ºcoli de la Ministerul Sãnãtãþii cãtre administraþiile publice locale. Numai cã, cele mai multe primãrii au mari probleme financiare ºi sunt de multe ori în imposibilitatea plãtirii salariilor la timp, aºa cã despre dotarea cabinetelor stomatologice ºcolare nici nu mai poate fi

„Discutãm în momentul de faþã de o posibilitate de aducere a termenilor de aplicare a legii mult mai repede, în sensul în care în legea educaþiei se propune un bacalaureat diferenþiat, care sã intre în vigoare doar din 2015 -2016. Ceea ce s-a cerut de cãtre federaþiile sindicale este aducerea termenului de aplicare în

vorba. În aceste condiþii vorbim ºi despre inexistenþa asigurãrii profilaxiei dentare în rândul elevilor, care nu pot beneficia de asistenþã medicalã stomatologicã nici dacã au o urgenþã, decât la spitale. În judeþul Hunedoara situaþia este criticã ºi putem spune cã, practic, cabinetele ºcolare dentare sunt ca ºi inexistente. „Cabinet dentar existã numai la Liceul Pedagogic Sabin Drãgoi Este singura unitate din judeþ. Mai este amenajat un cabinet la ªcoala Generalã I.G.Duca din Petroºani, dar aici nu existã medic”, a precizat

anul 2013, adicã actuala generaþie de clasa a XI-a sã intre deja cu un examen de Bacalaureat diferenþiat pe patru tipuri”, spune ministrul interimar al Educaþiei, Liviu Pop. Soluþia ar fi ca elevii de la profilul real din filiera teoreticã sã dea examen la matematicã ºi la o altã materie precum fizica, chimia, biologia. La fel se va proceda ºi pe celelalte filiere, în funcþie de profil. sihologii explica ce P se intampla in mintea elevilor Elevii sunt bulversati in momentul in care survin atatea modificari in programa scolara, in special in ceea ce priveste examenele. “Elevilor trebuie sa li se explice clar si sa fie pregatiti in privinta

inspectorul ºcolar general al judeþului Hunedoara, Alexandru Lãutaru. De fapt, cum sã mai vorbim despre stomatologice, când ºi cabinete medicale ºcolare sunt numai patru în judeþ. Lucrurile ar trebui schimbate, mai ales dacã vrem sã ne aliniem la normele europene, dar acest lucru se poate realiza, cel mai urgent, tot printr-o reformã în domeniul sanitar, care sã ia aceste cabinete din subordinea administraþiilor publice ºi sã le redea Ministerului Sãnãtãþii. Car men COSMAN

examenelor. Chiar daca aceasta modificare in cazul in care va fi aplicata le usureaza munca, ei trebuie sa fie consiliati corespunzator pentru ca altfel riscam sa vedem din nou un mare esec la examenul de bacalaureat”, spune un psiholog scolar. i elevii sunt bulversati in ceea ce priveste aceste modificari. “Chiar nu stiu ce va fi si cum va fi. Cert este ca nu mi se pare normal ca structura sa fie schimbata de fiecare data”, spune un elev petrosanean. In schimb, altii sunt multumiti de aceasta propunere. “Mie mi se pare normal ca bacalaureatul sa fie diferentiat. Nu e nor-

S

mal ca toti sa fim incadrati la acelasi grad de dificultate”, spune un alt licean. Pentru filiera tehnologicã, vor exista o probã scrisã disciplinarã specificã profilului ºi una transdisciplinarã specifica domeniului de pregatire, iar pentru filiera vocationalã – o probã practicã sau scrisã, dupã caz, specificã profilului ori specializãrii ºi o probã transdisciplinarã specificã profilului sau specializarii. Toate aceste propuneri vor fi analizate în prima ºedinþa de guvern. Sindicaliºtii cer modificarea/completarea actului normativ, prin ordonanþã de urgenþã, astfel încât Bacalaureatul diferenþiat sã fie introdus din 2013. Raul IRINOVICI

Patru microbuze ºcolare pentru elevii hunedoreni icrobuze pentru M elevi. Ministerul Educaþiei a distribuit ieri (marti-n.r.) un numãr de 62 de microbuze ºcolare din totalul celor 185 achiziþionate de MECTS, în anul 2012, pentru a sprijini accesul la educaþie al elevilor care provin din zonele rurale izolate. Astfel ºi în judeþul Hunedoara vor sosi patru astfel de mijloace de transport pentru elevi. Patru microbuze ºcolare vor fi repartizate în judeþul Hunedoara, acestea urmând a deservi elevii din zonele rurale. Potrivit contractului semnat în data de 26 aprilie de fosta conducere a

Ministerului Educaþiei, cele 185 de microbuze ºcolare trebuie distribuite cãtre beneficiari în maximum 45 de zile de la data parafãrii documentului. Protocolul de predare-preluare va avea loc zilnic, în perioada amintitã mai sus, între orele 10.00 - 17.00, la sediul companiei furnizoare. Valoarea totalã a contractului este de 22 milioane RON. Raul IRINOVICI

Brânduºe nu majoreazã taxele locale ! entru cã nu mai au alte argumente în faþa P programului electoral, pertinent, complet ºi credibil avansat de candidatul independent pentru funcþia de primar al municipiului Lupeni, Constantin Brânduºe, cei care vor sã se pãstreze cocoþaþi la Putere alþi 4 ani în acest oraº, lanseazã tot felul de zvonuri aberante la adresa acestuia. Un astfel de zvon, acrediteazã ideea cã, odatã ce va fi instalat în fruntea Primãriei municipiului Lupeni, primarul Constantin Brânduºe va majora, imediat taxele ºi impozitele locale, pentru a face rost de bani pentru realizarea proiectelor sale. Pe marginea acestei false teme de dezbatere, punctul de vedere al candidatului independent Consatntin Brânduºe este urmãtorul: „Eu am impresia cã aceia care aruncã astfel de zvonuri fie blufeazã, fie habar nu au

ce înseamnã administraþia localã, fie îºi imagineazã cã ºi eu, asemeni lor, aº intenþiona sã conduc acest municipiu ca pe o moºie personalã. Din pãcate pentru ei, lucrurile nu stau deloc aºa, iar cetãþenii din Lupeni ºtiu acest lucru, mi-au arãtat în discuþiile pe care le-am avut ºi o vor demonstra prin votul lor din 10 iunie. Legat de subiectul majorãrilor de taxe ºi impozite, poate cã domnul primar încã în exerciþiu ºi sfãtuitorii acestuia nu au aflat, din pricina modului discreþionar în care s-au obiºnuit sã conducã Primãria, cã aceastã chestiune nu este atributul primarului. Taxele ºi impozitele locale fluctueazã în funcþie de hotãrârile pe care le emite, în acest sens, Guvernul României. Mai mult decât atât, plafonul minim sau maxim pe care legea îl prevede pentru eventuale majorãri de taxe ºi impozite locale, este hotãrât, în exclusivitate de cãtre Consiliul local,

în urma dezbaterilor publice organizate, pe acest subiect, cu cetãþenii. Este la fel de adevãrat, cã în ultimii ani, la Lupeni nu au existat nici dezbateri publice, iar Consiliul local nu a fost decât o anexã la cheremul domnului primar. Eu însã am o altã viziune asupra modului în care se iau deciziile în administra publicã localã ºi, în general, în ceea ce priveºte managementul acestei instituþii, o viziune în care Consiliul local nu este la cheremul Primarului, ci este un sprijin al acestuia, o viziune în care primarul nu face ce vrea el ºi face ceea ce trebuie pentru comunitate.

În mod cât se poate de categoric, le spun cetãþenilor cã nu voi solicita nici o revizuire a taxelor ºi impozitelor locale, în afara cadrului legislativ pe care trebuie sã înveþe toatã lumea sãl respecte în viitoarea administraþie publicã de la Lupeni. În altã ordine de idei, dacã este sã vorbim despre majorãri de taxe ºi impozite locale, nu trebuie decât sã ne aducem aminte cã, pe mandatul actualului primar, Lupeniul a fost ridicat de la rang de oraº la rang de municipiu, odatã cu acest lucru crescând ºi nivelul taxelor ºi impozitelor locale. Din pãcate însã, la nivelul gradului de confort al populaþiei ºi al infrastructurii publice am senzaþia, ºi nu sunt singurul lupenean care vede astfel lucrurile, cã Lupeniul a coborât la rang de sat fãrã stãpân. Sau, mã rog, cu un stãpân, deºi nepriceput, cam lacom...”

P


Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

6 Electoral

Electoral 7

Ioan Rus: “Viaþa se conduce dupã principii, iar demnitatea este cel mai de preþ dar al fiecãruia” Mi-am depus candidatura la funcþia de Primar al Municipiului Petroºani dintr-o obligaþie moralã. Datorez acestei comunitãþi o parte din cariera mea profesionalã. Consider cã a sosit timpul sã redau din experienþã ºi priceperea acumulatã un sens viitorului semenilor mei. Doresc sã redau comunitãþii vitalitatea ºi energia de care are nevoie, sã am oportunitatea sã reprezint ºi sã dezvolt o comunitate puternicã, respectatã pentru onestitate ºi performanþã, cu oameni preocupaþi de valorificarea lor personalã prin informare, formare ºi educare permanentã. Credibilitatea mea ca o consecinþã a cunoaºterii ºi fermitãþii are la baza cooncordanþa între principii, strategii ºi proiecte.

ADRIAN OPRIª

ALEXANDRINA REMESCU

Doresc sã atribui acþiunilor mele un caracter pragmatic, un scop declarat spre rezultate mãsurabile. Împreunã cu echipa mea, echipa Uniunii Social Liberale, avem nevoie din partea dumneavoastrã de putere ºi credibilitate. Cunoaºterea aprofundatã a problemelor, dialogul cu comunitatea, analiza ºi eliminarea erorilor, ne vor ajuta sã promovãm o politicã inteligenta, credibilã ºi curajoasã, ne va ajuta sã îmbinãm în acelaºi timp speranþele, promisiunile ºi faptele. Îmi propun sã selectãm în activitatea noastrã acele acþiuni care pot demara mecanisme, sã cãutãm puncte sensibile care pot miºca angrenaje, sã acþionãm inteligent ºi eficient.

ALIN SIMOTA

ANGELA POPA

Sprijinirea Uniunii Social Liberale pe scenã politicã a acomunitatii îmi impune aplicarea ºi apãrarea unui principiu al solidaritãþii ºi responsabilitãþii. Pentru mine primãria nu este o afacere, ci un angajament luat în fata comunitãþii, un angajament al respectului faþã de banul public, al transparenþei faþã de evaluarea corectã a costurilor, al corectitudinii în stabilirea prioritãþilor, al onestitãþii faþã de cetãþean, faþã de modul în care cerinþele lui sunt considerate sau rezolvate. Consider cã intenþiile expuse pot fi concretizate numai prin acceptare ºi un efort conjugat. Îmi propun sã constituim împreunã o nouã alternativã, sã demonstrãm comunitãþii cã suntem mai buni.

CARMEN-LENUÞA NEGRICI

O Lista Obiectivelor Principale ale Programului Electoral-Ioan Rus O O biectivul I

DORINA NIÞÃ

GABRIEL VASILESCU

IULIAN CODREANU

Motivaþia: În perioadã mai 2011mai 2012 în sondajele efectuate de diverse instituþii de sondare a opiniei publice 7275% din persoanele intervievate cer structurilor administrative locale ºi centrale implicare în dezvoltarea ºi crearea locurilor de muncã la nivelul comunitãþii, 62% din aceste persoane cer evaluarea pe termen lung a mineritului din Valea Jiului iar 48-50% dintre acestea cer aplicarea unor mãsuri de sprijinire pentru stabilizarea ºi acordarea facilitaþilor pentru tineri inclusiv a unui spaþiu

locativ în vederea întemeierii unei familii. În acest context considera cã este necesarã punerea în aplicare a tuturor posibilitãþilor legate de dezvoltare, de promovare a unei strategii a mineritului pe termen lung ºi a unor mãsuri menite sã redea comunitãþii încrederea în viitorul sãu.

O

biectivul II

Motivaþia: Lipsa unui proiect de sistematizare a intravilanului creazã o incertitudine a cetãþeanului faþã de sectorul din exteriorul habitatului sãu. Aceasta incertitudine atrage lipsa de implicare ºi gestionare, de

LAVINIA GRIGORIU

amenajare ºi întreþinere a spaþiului verde, a locurilor de parcare, de agrement. Intervenþiile haotice, uneori abuzive fãrã consultarea beneficiarilor creazã stãri de nemulþumire ºi discomfort. Întreþinerea coronamentului arborilor, înlocuirea lor, delimitarea aleilor, a spaþiilor de joacã ºi amenajarea locurilor de parcare sunt obiective care nu au fost abordate în mod suficient. Implicarea voluntarã a cetãþenilor în spaþiul din jurul habitatului lor ar atrage atenþia pentru menþinerea în parametrii din proiectul de sistematizare al intravilanului.

MUNTEAN IONEL

biectivul III

Motivaþia: Obiectivele istorice pot atrage diferite fonduri pentru reabilitare implicând în acelaºi timp o modernizare a cãilor de acces ºi de amenajare din imediata vecinãtate. Un oraº turistic câºtiga interes atâta prin obiective turistice cât ºi prin obiective istorice ºi culturale.

O

biectivul IV

Motivaþia: În mod paradoxal, Valea Jiului, o zonã preponderent bogatã are foarte mulþi oameni sãraci. Instituþia primãriei are menirea

OCTAVIAN POPESCU

de ameliorare a acestei stãri de fapt. Cu toate cã legea burselor private da o posibilitate copiilor proveniþi din acest mediu, nu este aplicatã ºi nu este mediatizata îndeajuns. De asemenea nu existã un mod corespunzãtor de comunicare între cei cu nevoi ºi cei cu posibilitãþi în domenii materiale, financiare sau de asistentã.

O

biectivul V

Motivaþia: Cu cât reuºim sã ne cunoaºtem mai bine cu atât devenim mai apropiaþi, mai înþelegãtori, mai buni. Avem pârghii suficiente care pot fi utilizate.

Pornim acest pas cu încredere, cu dorinþa ºi hotãrâre. Dorim sã construim o nouã identitate, sã redãm prin solidaritatea noastrã viitorului speranþã, optimismul, puterea de a învinge. Astãzi Petroºaniul meritã mai mult! Petroºaniul meritã mai multã implicare pentru dezvoltare, mai multe locuri de muncã, mai multe posibilitãþi pentru tineri. Petroºaniul meritã a fi un oraº de munte cu adevãrat European, cu multe indicatoare, cu mult spaþiu verde, un oraº curat ºi frumos amenajat. Petroºaniul meritã a fi în egalã mãsurã un oraº al trecutului, al prezentului ºi al viitorului. Petroºaniul meritã a fi un oraº încãrcat de istorie cu multe obiective istorice. Petroºaniul meritã a fi o comunitatea multi-

CONSTANTIN GHEORGHIU

biectivul VI

Motivaþia: Nu intodeuna nevoile comunitãþii se aºeazã în ordinea prioritãþilor. Astãzi un numãr mare de blocuri suferã din cauza degradãrii acoperiºurilor, un numãr mare de cetãþeni nu au un minim de comfort cu toate cã plãtesc taxe ºi impozite egale. Investiþiile mari cu împrumuturi mari pe termen lung precum ºi proiectele care implicã hotãrâri majore patrimoniale pe termen lung ar trebui supuse consultãrii publice.

O

biectivul VII

Motivaþia: Comunitatea trebuie sã devinã un tãrâm al competiþiei, al posibilitãþilor de exprimare în toate domeniile de activitate: culturar,

PETRU DRÃGOESCU

COSTEL POSTOLACHE

sportiv, educaþional, profesional etc. Primãria prin pârghiile sale trebuie sã stimuleze ºi sã faciliteze dezvoltarea acestor domenii.

O

biectivul VIII

Motivaþia: Municipiul Petroºani nu are în momentul de faþã un cãmin social pentru bãtrâni sau un complex privat pentru gãzduirea ºi asistarea persoanelor vârstnice ºi cu nevoi speciale.

O

biectivul IX

Motivaþia: Operaþiunile în “regim de urgenþã” trebuie sã aibã în contra-pondere aprobarea tacitã, termenul maxim de rãspuns la solicitarea cetãþeanului. Relaþia directã a acestuia cu compartimentele din

VALENTIN STOICA

culturala în care cetãþenii sã se cunoascã mai bine, sã se intelega mai bine, sã se respecte mai mult. Petroºaniul meritã a fi o comunitate în care cetãþeanul este suveran. Petroºaniul meritã a fi un oraº al competiþiei, al afirmãrii al desãvârºirii. Petroºaniul meritã a fi un oraº al respectului pentru vârstnici, al iubitorilor de naturã, al respectului pentru fiinþele de lângã noi. Vom obþine mai mult, strãduindu-ne mai mult! Vom primii mai mult dãruind mai mult! Pentru cã toate aceste lucruri sã se întâmple “ALEGE-ÞI DIRECÞIA CORECTÔ, votând la 10 iunie echipa noatra, echipa Uniunii Social Liberale.

DANIEL SURULESCU

Primãrie pot perturba activitatea funcþionarilor publici.

O

biectivul X

O

biectivul XI

Motivaþia: Competiþia naºte progres.

Motivaþia: Direcþionând permanent lucrãrile dinspre centru spre periferie riºti sã nu mai atingi periferia. În acest context unii se întreabã când anumite zone vor beneficia de utilitãþi precum apa, canalizare sau gaze naturale sau cãi de acces îmbunãtãþite. Zona cabanei Rusu, colonia, Dalja, Bosnia, Saºa etc.

O

FLORIN NICOLAE

biectivul XII

Motivaþia: Un prieten devotat nu trebuie uitat.

VASILE POP

IOAN NICOLAE POPESCU

VIOREL PASCU


Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

6 Electoral

Electoral 7

Ioan Rus: “Viaþa se conduce dupã principii, iar demnitatea este cel mai de preþ dar al fiecãruia” Mi-am depus candidatura la funcþia de Primar al Municipiului Petroºani dintr-o obligaþie moralã. Datorez acestei comunitãþi o parte din cariera mea profesionalã. Consider cã a sosit timpul sã redau din experienþã ºi priceperea acumulatã un sens viitorului semenilor mei. Doresc sã redau comunitãþii vitalitatea ºi energia de care are nevoie, sã am oportunitatea sã reprezint ºi sã dezvolt o comunitate puternicã, respectatã pentru onestitate ºi performanþã, cu oameni preocupaþi de valorificarea lor personalã prin informare, formare ºi educare permanentã. Credibilitatea mea ca o consecinþã a cunoaºterii ºi fermitãþii are la baza cooncordanþa între principii, strategii ºi proiecte.

ADRIAN OPRIª

ALEXANDRINA REMESCU

Doresc sã atribui acþiunilor mele un caracter pragmatic, un scop declarat spre rezultate mãsurabile. Împreunã cu echipa mea, echipa Uniunii Social Liberale, avem nevoie din partea dumneavoastrã de putere ºi credibilitate. Cunoaºterea aprofundatã a problemelor, dialogul cu comunitatea, analiza ºi eliminarea erorilor, ne vor ajuta sã promovãm o politicã inteligenta, credibilã ºi curajoasã, ne va ajuta sã îmbinãm în acelaºi timp speranþele, promisiunile ºi faptele. Îmi propun sã selectãm în activitatea noastrã acele acþiuni care pot demara mecanisme, sã cãutãm puncte sensibile care pot miºca angrenaje, sã acþionãm inteligent ºi eficient.

ALIN SIMOTA

ANGELA POPA

Sprijinirea Uniunii Social Liberale pe scenã politicã a acomunitatii îmi impune aplicarea ºi apãrarea unui principiu al solidaritãþii ºi responsabilitãþii. Pentru mine primãria nu este o afacere, ci un angajament luat în fata comunitãþii, un angajament al respectului faþã de banul public, al transparenþei faþã de evaluarea corectã a costurilor, al corectitudinii în stabilirea prioritãþilor, al onestitãþii faþã de cetãþean, faþã de modul în care cerinþele lui sunt considerate sau rezolvate. Consider cã intenþiile expuse pot fi concretizate numai prin acceptare ºi un efort conjugat. Îmi propun sã constituim împreunã o nouã alternativã, sã demonstrãm comunitãþii cã suntem mai buni.

CARMEN-LENUÞA NEGRICI

O Lista Obiectivelor Principale ale Programului Electoral-Ioan Rus O O biectivul I

DORINA NIÞÃ

GABRIEL VASILESCU

IULIAN CODREANU

Motivaþia: În perioadã mai 2011mai 2012 în sondajele efectuate de diverse instituþii de sondare a opiniei publice 7275% din persoanele intervievate cer structurilor administrative locale ºi centrale implicare în dezvoltarea ºi crearea locurilor de muncã la nivelul comunitãþii, 62% din aceste persoane cer evaluarea pe termen lung a mineritului din Valea Jiului iar 48-50% dintre acestea cer aplicarea unor mãsuri de sprijinire pentru stabilizarea ºi acordarea facilitaþilor pentru tineri inclusiv a unui spaþiu

locativ în vederea întemeierii unei familii. În acest context considera cã este necesarã punerea în aplicare a tuturor posibilitãþilor legate de dezvoltare, de promovare a unei strategii a mineritului pe termen lung ºi a unor mãsuri menite sã redea comunitãþii încrederea în viitorul sãu.

O

biectivul II

Motivaþia: Lipsa unui proiect de sistematizare a intravilanului creazã o incertitudine a cetãþeanului faþã de sectorul din exteriorul habitatului sãu. Aceasta incertitudine atrage lipsa de implicare ºi gestionare, de

LAVINIA GRIGORIU

amenajare ºi întreþinere a spaþiului verde, a locurilor de parcare, de agrement. Intervenþiile haotice, uneori abuzive fãrã consultarea beneficiarilor creazã stãri de nemulþumire ºi discomfort. Întreþinerea coronamentului arborilor, înlocuirea lor, delimitarea aleilor, a spaþiilor de joacã ºi amenajarea locurilor de parcare sunt obiective care nu au fost abordate în mod suficient. Implicarea voluntarã a cetãþenilor în spaþiul din jurul habitatului lor ar atrage atenþia pentru menþinerea în parametrii din proiectul de sistematizare al intravilanului.

MUNTEAN IONEL

biectivul III

Motivaþia: Obiectivele istorice pot atrage diferite fonduri pentru reabilitare implicând în acelaºi timp o modernizare a cãilor de acces ºi de amenajare din imediata vecinãtate. Un oraº turistic câºtiga interes atâta prin obiective turistice cât ºi prin obiective istorice ºi culturale.

O

biectivul IV

Motivaþia: În mod paradoxal, Valea Jiului, o zonã preponderent bogatã are foarte mulþi oameni sãraci. Instituþia primãriei are menirea

OCTAVIAN POPESCU

de ameliorare a acestei stãri de fapt. Cu toate cã legea burselor private da o posibilitate copiilor proveniþi din acest mediu, nu este aplicatã ºi nu este mediatizata îndeajuns. De asemenea nu existã un mod corespunzãtor de comunicare între cei cu nevoi ºi cei cu posibilitãþi în domenii materiale, financiare sau de asistentã.

O

biectivul V

Motivaþia: Cu cât reuºim sã ne cunoaºtem mai bine cu atât devenim mai apropiaþi, mai înþelegãtori, mai buni. Avem pârghii suficiente care pot fi utilizate.

Pornim acest pas cu încredere, cu dorinþa ºi hotãrâre. Dorim sã construim o nouã identitate, sã redãm prin solidaritatea noastrã viitorului speranþã, optimismul, puterea de a învinge. Astãzi Petroºaniul meritã mai mult! Petroºaniul meritã mai multã implicare pentru dezvoltare, mai multe locuri de muncã, mai multe posibilitãþi pentru tineri. Petroºaniul meritã a fi un oraº de munte cu adevãrat European, cu multe indicatoare, cu mult spaþiu verde, un oraº curat ºi frumos amenajat. Petroºaniul meritã a fi în egalã mãsurã un oraº al trecutului, al prezentului ºi al viitorului. Petroºaniul meritã a fi un oraº încãrcat de istorie cu multe obiective istorice. Petroºaniul meritã a fi o comunitatea multi-

CONSTANTIN GHEORGHIU

biectivul VI

Motivaþia: Nu intodeuna nevoile comunitãþii se aºeazã în ordinea prioritãþilor. Astãzi un numãr mare de blocuri suferã din cauza degradãrii acoperiºurilor, un numãr mare de cetãþeni nu au un minim de comfort cu toate cã plãtesc taxe ºi impozite egale. Investiþiile mari cu împrumuturi mari pe termen lung precum ºi proiectele care implicã hotãrâri majore patrimoniale pe termen lung ar trebui supuse consultãrii publice.

O

biectivul VII

Motivaþia: Comunitatea trebuie sã devinã un tãrâm al competiþiei, al posibilitãþilor de exprimare în toate domeniile de activitate: culturar,

PETRU DRÃGOESCU

COSTEL POSTOLACHE

sportiv, educaþional, profesional etc. Primãria prin pârghiile sale trebuie sã stimuleze ºi sã faciliteze dezvoltarea acestor domenii.

O

biectivul VIII

Motivaþia: Municipiul Petroºani nu are în momentul de faþã un cãmin social pentru bãtrâni sau un complex privat pentru gãzduirea ºi asistarea persoanelor vârstnice ºi cu nevoi speciale.

O

biectivul IX

Motivaþia: Operaþiunile în “regim de urgenþã” trebuie sã aibã în contra-pondere aprobarea tacitã, termenul maxim de rãspuns la solicitarea cetãþeanului. Relaþia directã a acestuia cu compartimentele din

VALENTIN STOICA

culturala în care cetãþenii sã se cunoascã mai bine, sã se intelega mai bine, sã se respecte mai mult. Petroºaniul meritã a fi o comunitate în care cetãþeanul este suveran. Petroºaniul meritã a fi un oraº al competiþiei, al afirmãrii al desãvârºirii. Petroºaniul meritã a fi un oraº al respectului pentru vârstnici, al iubitorilor de naturã, al respectului pentru fiinþele de lângã noi. Vom obþine mai mult, strãduindu-ne mai mult! Vom primii mai mult dãruind mai mult! Pentru cã toate aceste lucruri sã se întâmple “ALEGE-ÞI DIRECÞIA CORECTÔ, votând la 10 iunie echipa noatra, echipa Uniunii Social Liberale.

DANIEL SURULESCU

Primãrie pot perturba activitatea funcþionarilor publici.

O

biectivul X

O

biectivul XI

Motivaþia: Competiþia naºte progres.

Motivaþia: Direcþionând permanent lucrãrile dinspre centru spre periferie riºti sã nu mai atingi periferia. În acest context unii se întreabã când anumite zone vor beneficia de utilitãþi precum apa, canalizare sau gaze naturale sau cãi de acces îmbunãtãþite. Zona cabanei Rusu, colonia, Dalja, Bosnia, Saºa etc.

O

FLORIN NICOLAE

biectivul XII

Motivaþia: Un prieten devotat nu trebuie uitat.

VASILE POP

IOAN NICOLAE POPESCU

VIOREL PASCU


Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

8 Electoral

Electoral 9

Buhãescu a “inventat” reclamã electoralã luminoasã, pe stâlpii de iluminat stradal Primarul oraºului Uricani. Dãnuþ Buhãescu, reinventeazã conceptul de publicitate electoralã. Pentru un primar cu ambiþii mari, chiar dacã într-un oraº mic ºi sãrac, afiºele electorale tradiþionale nu mai sunt suficiente, aºa cã a inventat reclama electoralã luminoasã. Cele douã reclame luminoase au fost amplasate în puncte cheie ale oraºului Uricani: una la podul Sterminos, iar cea de a doua în zona centralã a localitãþii. ªi ca sã poatã fi vãzute atât ziua, cât ºi noaptea, acestea au fost legate la stâlpii de iluminat public. Problema apare abia acum , pentru cã multã lume s-a întrebat cione va plãti energia electircã consumatã. Probbail, candidatul Buhãescu a încheiat un contract cu primarul Buhãescu, aºa încât treaba sã fie legalã. Dar cum se determinã, oare, energia electricã consumatã, pentru cã reclamele nu sunt contorizate separat, sau contorul este atât de bine ascuns, încât nu l-a vãzut

nimeni. „Este foarte probabil ca reclamele sã fie racordate la iluminatul public ºi, din câte se vede ala este. Probabil cã are contract cu Primãria ºi cu cei de la Enel, iar contorul este foarte bine ascuns ºi nu l-am vãzut”, încearcã sã explice problema un alt candidat la Pirmãria Uricani, Daniel Moraru. Am fi vrut sã aflãm ºi ce spune primarul în exerciþiu Dãnuþ Buhãescu despre acest subiect, dar, în ciuda insistenþelor noastre, nu l-am putut contacta.

S

triptease pe bani publici

Nu este pentru prima datã când Dãnuþ Buhãescu se face remarcat ºi nu neapãrat în sens pozitiv. În anhul 2008, Buhãescu a plãtit, de la bugetul local, un spectacol de striptease oferit doamnelor din Uricani pe post de cadou de 8 martie. Întregiul spectacol a costat 30.000 de lei, iar amfitrion a fost chiar edilul – ºef, care a fost ºi singurul bãrbat din salã. Carmen Carmen COSMAN

Foto Angella Dumitraºcu

Dragi locuitori ai Vãii Jiului, Dragi hunedoreni, oate aþi auzit, în zile din urmã, pe strãzile Vãii ºi ale judeþului nostru, o maºinã-publicitarã care, dupã ce difuza cântecul-manifest „Bunã þarã, rea tocmealã/ Mama ei de rânduialã/ Aºtia hoþi, ãia hoþi/ Mama lor la toþi!”, vã invitam sã mergeþi, duminicã, la vot.

P

Vã spuneam, cu acel prilej, cã, duminicã, doar cu votul Dv. puteþi face mult mai mult decât a fãcut, odinioarã, Avram Iancu cu lancea lui Horea. E un prim adevãr pe care nu trebuie sã-l pierdeþi din vedere. Sigur cã eu, Costel Avram, vã îndemnam, în mod logic, sã votaþi cu Partidul România Mare. De ce oare?

Pentru ce cei 12 ani petrecuþi în administraþia judeþeanã, din care opt ca vicepreºedinte iar patru în calitate de consilier, îmi dau dreptul sã nu vã mint ºi sã nu vã promit lucruri care nu au, nici în clin, nici în mânecã, cu atribuþiile Consiliului judeþean. Un consiliu judeþean nu poate face nimic din ceea ce se laudã cã poate un biet partid popular ºi populist. Nu poþi stabili, prin hotãrãri, cã judeþul Hunedoara este centrul energetic al universului, nu poþi institui o fiscalitate zero pentru cã funcþionarea statului se bazeazã pe impozite, nu

poþi trimite pe nimeni dupã gratii pentru cã te poþi substitui justiþiei, nu poþi redeschide o staþiune care nu-þi aparþine, nu poþi da 20.000 euro nerambursabili fiecãrui om care se stabileºte la þarã pentru cã, tocmai ai afirmat, cã faci zone cu fiscalitate zero. Sunt aberaþii pe care oamenii cu scaun la cap ar trebui sã le înþeleagã exact. Pe ei mã bazez atât eu cât ºi partidul meu. Astea i-ar mai lipsi României ºi judeþului nostru dupã ce ne-am procopsit cu terenuri de fotbal în pantã, cu bazine de înot fãrã apã, cu staþii de epurare neracordate la canalizare, cu regi ai asfaltului care folosesc - în loc de maºini- elicopterul personal (pentru simplul motiv cã în cer nu sunt gropi), cu copii care ne mor în fosele septice ale ºcolilor noastre din secolul XXI ºi cu parcuri risipite aiurea prin pãduri. Eu cred cã pentru a face astfel de programe îþi trebuie mai mult decât o foaie de hârtie, un pix inscripþionat cu sigla partidului sau a alianþei

din care faci parte ºi puternica senzaþie cã doar tu vei putea mântui lumea. Eu cred cã atunci când minþi cu neruºinare existã o justiþie divinã care te va sancþiona mai devreme sau mai târziu. Eu vã propun sã nu aºteptãm pânã atunci. Vã rog ca aceastã operaþie s-o faceþi, urgent, chiar Dv. Este extrem de simplu ºi stã în puterea Dv.: aplicaþi ºtampila

VOTAT pe poziþia 4 de pe buletinul de vot la Consiliul judeþean. În caz contrar, vor câºtiga tot ei iar noi, cei mulþi ºi cei cinstiþi, vom rãmâne, vorba cântecului, „tot ca proºtii”. Sã nu ziceþi cã nu v-am spus...

Cu consideraþie, al Dv., Costel Avram Vicepreºedinte al CJH


Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

8 Electoral

Electoral 9

Buhãescu a “inventat” reclamã electoralã luminoasã, pe stâlpii de iluminat stradal Primarul oraºului Uricani. Dãnuþ Buhãescu, reinventeazã conceptul de publicitate electoralã. Pentru un primar cu ambiþii mari, chiar dacã într-un oraº mic ºi sãrac, afiºele electorale tradiþionale nu mai sunt suficiente, aºa cã a inventat reclama electoralã luminoasã. Cele douã reclame luminoase au fost amplasate în puncte cheie ale oraºului Uricani: una la podul Sterminos, iar cea de a doua în zona centralã a localitãþii. ªi ca sã poatã fi vãzute atât ziua, cât ºi noaptea, acestea au fost legate la stâlpii de iluminat public. Problema apare abia acum , pentru cã multã lume s-a întrebat cione va plãti energia electircã consumatã. Probbail, candidatul Buhãescu a încheiat un contract cu primarul Buhãescu, aºa încât treaba sã fie legalã. Dar cum se determinã, oare, energia electricã consumatã, pentru cã reclamele nu sunt contorizate separat, sau contorul este atât de bine ascuns, încât nu l-a vãzut

nimeni. „Este foarte probabil ca reclamele sã fie racordate la iluminatul public ºi, din câte se vede ala este. Probabil cã are contract cu Primãria ºi cu cei de la Enel, iar contorul este foarte bine ascuns ºi nu l-am vãzut”, încearcã sã explice problema un alt candidat la Pirmãria Uricani, Daniel Moraru. Am fi vrut sã aflãm ºi ce spune primarul în exerciþiu Dãnuþ Buhãescu despre acest subiect, dar, în ciuda insistenþelor noastre, nu l-am putut contacta.

S

triptease pe bani publici

Nu este pentru prima datã când Dãnuþ Buhãescu se face remarcat ºi nu neapãrat în sens pozitiv. În anhul 2008, Buhãescu a plãtit, de la bugetul local, un spectacol de striptease oferit doamnelor din Uricani pe post de cadou de 8 martie. Întregiul spectacol a costat 30.000 de lei, iar amfitrion a fost chiar edilul – ºef, care a fost ºi singurul bãrbat din salã. Carmen Carmen COSMAN

Foto Angella Dumitraºcu

Dragi locuitori ai Vãii Jiului, Dragi hunedoreni, oate aþi auzit, în zile din urmã, pe strãzile Vãii ºi ale judeþului nostru, o maºinã-publicitarã care, dupã ce difuza cântecul-manifest „Bunã þarã, rea tocmealã/ Mama ei de rânduialã/ Aºtia hoþi, ãia hoþi/ Mama lor la toþi!”, vã invitam sã mergeþi, duminicã, la vot.

P

Vã spuneam, cu acel prilej, cã, duminicã, doar cu votul Dv. puteþi face mult mai mult decât a fãcut, odinioarã, Avram Iancu cu lancea lui Horea. E un prim adevãr pe care nu trebuie sã-l pierdeþi din vedere. Sigur cã eu, Costel Avram, vã îndemnam, în mod logic, sã votaþi cu Partidul România Mare. De ce oare?

Pentru ce cei 12 ani petrecuþi în administraþia judeþeanã, din care opt ca vicepreºedinte iar patru în calitate de consilier, îmi dau dreptul sã nu vã mint ºi sã nu vã promit lucruri care nu au, nici în clin, nici în mânecã, cu atribuþiile Consiliului judeþean. Un consiliu judeþean nu poate face nimic din ceea ce se laudã cã poate un biet partid popular ºi populist. Nu poþi stabili, prin hotãrãri, cã judeþul Hunedoara este centrul energetic al universului, nu poþi institui o fiscalitate zero pentru cã funcþionarea statului se bazeazã pe impozite, nu

poþi trimite pe nimeni dupã gratii pentru cã te poþi substitui justiþiei, nu poþi redeschide o staþiune care nu-þi aparþine, nu poþi da 20.000 euro nerambursabili fiecãrui om care se stabileºte la þarã pentru cã, tocmai ai afirmat, cã faci zone cu fiscalitate zero. Sunt aberaþii pe care oamenii cu scaun la cap ar trebui sã le înþeleagã exact. Pe ei mã bazez atât eu cât ºi partidul meu. Astea i-ar mai lipsi României ºi judeþului nostru dupã ce ne-am procopsit cu terenuri de fotbal în pantã, cu bazine de înot fãrã apã, cu staþii de epurare neracordate la canalizare, cu regi ai asfaltului care folosesc - în loc de maºini- elicopterul personal (pentru simplul motiv cã în cer nu sunt gropi), cu copii care ne mor în fosele septice ale ºcolilor noastre din secolul XXI ºi cu parcuri risipite aiurea prin pãduri. Eu cred cã pentru a face astfel de programe îþi trebuie mai mult decât o foaie de hârtie, un pix inscripþionat cu sigla partidului sau a alianþei

din care faci parte ºi puternica senzaþie cã doar tu vei putea mântui lumea. Eu cred cã atunci când minþi cu neruºinare existã o justiþie divinã care te va sancþiona mai devreme sau mai târziu. Eu vã propun sã nu aºteptãm pânã atunci. Vã rog ca aceastã operaþie s-o faceþi, urgent, chiar Dv. Este extrem de simplu ºi stã în puterea Dv.: aplicaþi ºtampila

VOTAT pe poziþia 4 de pe buletinul de vot la Consiliul judeþean. În caz contrar, vor câºtiga tot ei iar noi, cei mulþi ºi cei cinstiþi, vom rãmâne, vorba cântecului, „tot ca proºtii”. Sã nu ziceþi cã nu v-am spus...

Cu consideraþie, al Dv., Costel Avram Vicepreºedinte al CJH


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

Ajutor de urgenþã pentru familiile afectate de inundaþii n urma evaluãrilor inspectorilor municipalitãþii Petroºani, casele din cartierul ColoniePetroºani, în care a intrat apa în urma potopului, au pagube cuprinse între 1000 ºi 2000 de lei.

Î

Mini mall la Vulcan a Vulcan se L construieºte încontinuu ºi mereu se gãseºte câte ceva nou de fãcut. De câteva luni, aici se vorbeºte de transformarea unei zone centrale, cu vad bun comercial, în altceva decât ceea ce a fost pânã acum.

Reprezentanþii Primãriei Petroºani au contabilizat toate stricãciunile provocate de inundaþia de la sfârºitul sãptãmânii trecute, iar fiecare familie care a avut pagube va fi ajutatã financiar. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi a disponibilizat

Aici, la intersecþia Bulevardului Mihai Viteazu cu strãzile Traian ºi Aleea Muncii existã încã din anii 90 mai multe chioºcuri cu tot felul de produse alimentare, de la care oamenii mai mereu se aprovizioneazã. Însã, pânã la sfârºitul anului, pentru aceastã locaþie, edilii au alte planuri. “Acolo vom avea un mini mall cu tot ceea ce trebuie. Pânã acum avem douã propuneri din partea a douã supermarket-uri, iar pânã la sfârºitul anului

sumele de bani necesare pentru ajutorarea familiilor ºi începând de joi oamenii îºi vor primi banii pentru a-ºi reface locuinþele. „Sunt pagube însã ele nu sunt extrem de mari, nu se poate vorbi de familii sinistrate. Oricum, noi am promis cã-i

ajutãm pe aceºti oameni sã-ºi refacã locuinþele ºi de joi vor primi ajutorul nostru în funcþie de ce pagube a avut”, a precizat, Tiberiu Iacob Ridiz, primarul municipiului Petroºani. Stricãciunile provocate de inundaþii la locuinþele din Colonie sunt cuprinse între 1000 ºi 2000 de lei. Aici pentru refacerea zugrãvelilor, pentru parnu s-au adãugat ºi restul chet, etc. Pentru ce era pagubelor din în casã ºi cu una sau gospodãrie, iar pentru douã excepþii, stricãciuacestea ar urma sã nile nu sunt mai mari de vinã bani de la cred cã vom face ºi 10 sau 20 de milioane de proiectarea”, ne-a declarat Guvernul României. lei vechi. Pentru celelalte Gheorghe Ile, primarul „Ajutorul de urgenþã pagube banii urmeazã sã Municipiului Vulcan. Toþi dat de primar este comercianþii care ºi-au cumpãrat aceste spaþii ºi chioºcuri, vor fi strãmutaþi în zona strãzii Traian, pe locul pânã unde acum Vrei ca afacerea ta sã circa doi ani a existat un fie cunoscutã? pârâu. Primãria a trecut Vrei sã te dezvolþi? cursul de apã prin niºte Vrei sã- þi gãseºti colaconducte gigant, iar mai boratori serioºi de afaceri? apoi a acoperit canalul cu Vrei sã faci bani? pãmânt, locul unde vor sta de la anul toate chioºcurile. Noi suntem Luiza partenerii pe care ANDRONACHE

Cronica Vãii Jiului

îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

HOROSCOP

6 iunie 2012

Din punct de vedere sentimental eºti mai sensibil, dar ºi mai suspicios. Vei dori sã-þi petreci cât mai mult timp în compania fiinþei iubite. Pe cât posibil, evitã manifestãrile de gelozie, care pot determina o adevãratã furtunã în viaþa ta sentimentalã. Te vei bucura de un bun echilibru energetic.

Unele nemulþumiri mai vechi ar putea reveni în atenþia ta, dar nu este cazul sã le discuþi acum cu fiinþa iubitã. Este posibil ca aceasta sã-þi propunã unele schimbãri în ceea ce priveºte proiectele pentru timpul liber. Încearcã sã-i oferi partenerului mai multã înþelegere!

Un proiect de mai mare anvergurã ar putea fi demarat astãzi, cu condiþia sã nu vizeze investiþii deosebite. Efortul pe care îl vei depune va trebui sã fie constant. Nu încerca un ritm alert, deoarece nu vei obþine mare lucru ºi apoi existã riscul de a avea divergenþe majore.

Eºti mai sensibil la problemele partenerului ºi acest lucru te poate ajuta sã-þi îmbunãtãþeºti relaþia cu acesta. Vei avea ocazia sã petreci clipe plãcute, care îþi vor permite sã vezi cu alþi ochi evenimentele ce þin de domeniul trecutului. Capacitatea ta de concentrare va fi sub nivel.

Implicarea în chestiunile sentimentale va fi peste nivelul obiºnuit. Dacã ai de luat decizii, ar fi bine sã o faci la începutul zilei, când vei da dovadã de o inspiraþie deosebitã. Este posibil sã þi se facã o ofertã pentru o colaborare. Dacã ai de semnat un document oficial, ºansa va fi de partea ta.

Mare atenþie deoarece colaborãrile þiar putea crea probleme serioase. Poate n-ar fi rãu sã încerci sã faci totul de unul singur. Prietenii te vor susþine în ceea ce priveºte iniþiativele în domeniul profesional. Nu este un moment favorabil pentru a dicuta chestiuni financiare la serviciu.

Doreºti cu tot dinadinsul sã-ti impui punctele de vedere, dar acest lucru nu este de naturã sã-þi îmbunãtãþeascã relaþia cu fiinþa iubitã. Pentru a realiza ceea ce þi-ai propus va fi nevoie de eforturi mari. Cineva va încerca sã-þi punã beþe-n roate.

Va trebui sã munceºti destul de mult, dar ºi rezultatele te vor satisface. Este posibil sã primeºti sprijinul unei mai vechi cunoºtinþe. Colegii vor fi de partea ta, dar vor fi multe pe care va trebui sã le faci de unul singur. Fii prudent dacã doreºti sã te implici în activitãþi de colaborare.

În programul tãu pentru timpul liber vor interveni unele schimbãri majore, la care ar fi bine sã încerci sã te adaptezi. Dacã îi vei face prea multe reproºuri fiinþei iubite, risþi o discuþie obositoare cu aceasta. Ideile tale vor fi sclipitoare, mai ales la începutul intervalului.

Este o perioadã bunã pentru tine din punct de vedere sentimental. Relaþia cu persoanele de sex opus va evolua cât se poate de bine. Vei face o bunã impresie oriunde te vei duce, þi se vor face complimente ºi propuneri interesante de petrecere a timpului liber.

Nu îþi va fi prea uºor sã te mobilizezi, cãci gândul îþi zboarã la probleme care sunt deja de domeniul trecutului. Ai putea totuºi, sã finalizezi o lucrare pentru care ai depus eforturi mari pânã acum. N-ar fi exclus ca partenerul de suflet sã se confrunte cu o problemã în plan profesional.

Energia fizicã nu va fi punctul tãu forte, aºa cã vei avea nevoie de mai multã odihnã. O mai veche problemã de sãnãtate s-ar putea accentua dacã nu îi vei acorda atenþia cuvenitã. Interesul pentru relaþia cu persoanele de sex opus este mare. Ai putea cunoaºte o persoanã specialã.

vinã de la Guvern. Noi am fãcut evaluarea, ISU ºi restul instituþiilor abilitate la fel ºi Prefectura Hunedoara a trimis constatãrile mai departe”, mai spun reprezentanþii municipalitãþii. Maximilian GÂNJU


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

VORBA LU` BUJI

de Mircea BUJORESCU

Când îi dai, îi fatã vaca, dacã-i ceri, îi moare viþelul... uaþi o pauzã de publicitate electoralã ºi ascultaþi la Buji (care v-a fost baci) ºi care vã povesteºte lucruri mai lumeºti.

L

Bãgaþi la cap cã alegerile vin ºi trec, noi, oamenii, ãºtia de rând, rãmânem cu ale noastre. Fiecare, cum ºtie sã le rânduiascã, fiecare, cum ºtie sã le chiverniseascã. Lumea a fost gânditã ºi rânduitã într-un fel anume. Nici primul pas pe lunã, nici inter-

netul, nici clonarea fiinþei umane n-o sã schimbe niciodatã nimic din caracteristicile fiinþei bipede. Omul rãmâne cel mai complex animal, cel mai sofisticat mecanism viu. De-aia, ori de câte ori nu gãsim un rãspuns la un anume comportament, ne rezumãm a spune „Ce sã faci, aºa e omul fãcut...” De vreo doi – trei ani încoace, îmi e dat sã cunosc o mulþime de oameni care s-au constituit – sau urmeazã sã se constituie - într-o adevãratã categorie socialã. Într-un cuvânt,

ei se numesc „necumpãtaþi”. Nu faceþi greºeala sã credeþi cã mã refer la cumpãtare, ca la abstinenþa de la ceva (bãuturã, femei etc), ci doar la a nu merge mai departe decât este potrivit, la a nu te întinde mai mult decât îþi este pãtura... Acum câteva secole, marele Will, ºtiþi care, Shakespeare, talentatul acela monumental, care a fãcut artã din viaþã ºi viaþã din artã, a spus tot, într-o exprimare, pe cât de scurtã pe atât de cuprinzãtoare: „Sã ai mai mult decât arãþi, sã spui mai puþin decât ºtii, sã împru-

Locuinþele unui afacerist,

percheziþionate ore în ºir fiþerii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului O Hunedoara însoþiþi de trupele de intervenþie rapidã au descins ieri dimineaþã, la locuinþele unui afacerist din municipiul Vulcan ºi timp de mai bine de 7 ore au scotocit apartamentele acestuia. Pentru cã proprietarul nu era acasã, poliþiºtii au luat un vecin martor, care

sã asiste la percheziþie. Totodatã, anchetatorii au cãutat minuþios ºi autoturis-

u acest mesaj ecologic preºcolari ºi ºcolari de la ªcoala Generalã ,,I.D.Sîrbu” Petrila au desfãºurat o activitate practicã prin care ºi-au manifestat din plin dragostea faþã de naturã ºi interesul pentru un comportament ecologic, plantând flori, mlãdiþe de castani ºi brazi în grãdina ºi curtea ºcolii.

C

Acþiunea gospodãreascã face parte din programul de activitãþi extracurriculare derulate prin Proiectul educaþional judeþean ,,Grãdiniþe înfrãþite – Frãþior ºi Surioarã” aflat în al doilea an de activitãþi în parteneriat cu Grãdiniþa PP+PN ,,Floare de Colþ” Brad ºi Grupul ªcolar cu Grãdiniþa PP.,,Teglas Gabor” Deva. Ineditul activitãþii a constat în simultaneitatea activitãþii, si anume, în aceeaºi zi, la aceeaºi orã, micuþii ,,grãdinari” din cele trei oraºe hunedorene Petrila,

mele afaceristului, un VW ºi un Fiat, parcate în faþa blocului. Scopul descinderii a rãmas un mister în condiþiile în care poliþiºtii de la faþa locului au refuzat sã ofere amãnunte, iar cei din Vulcan au motivat cã nu ºtiu din moment ce este coordonatã chiar de la IPJ Hunedoara ºi nu li s-a cerut ajutorul. Reprezentantul IPJ Hunedoara, Bogdan Niþu, a declarat cã la finalul acþiunii va putea da amãnunte despre descindere. Cert este cã pânã la închiderea ediþiei, acestea nu au fost încã concluzionate, însã ofiþerii au adunat mai multe cutii în care erau bunuri din locuinþele afaceristului ºi care ar putea fi probe în anchetã.

muþi altora mai puþin decât ai, sã mergi mai mult cãlare decât pe jos, sã înveþi mai mult decât sã dai crezare, sã þii mai mult decât arunci, sã laºi încolo bãutura ºi femeia, sã stai acasã, ºi vei avea mai mult de sutã la sutã câºtig”. Cam asta ar fi definiþia unui om cumpãtat. Deºi, dacã ne chinuim sã gãsim un om care sã îndeplineascã toate aceste condiþii, va fi greu, foarte greu... Acum, vom ajunge la categoria „necumpãtaþilor”. Adicã a acelora care se întind mai mult decât îi þine pãtura. Nu abordam subiectul, dacã chiar ieri nu asistam la o scenã. Un tip aºtepta de la alt tip sã-i plãteascã o facturã. Nu conteazã valoarea, deºi erau bani destui. Conteazã cã datornicul promitea

S ecretomania naºte speculaþii

Acþiunea vine ca urmare la scurt timp dupã ce autoturismul primarului din Vulcan a fost incendiat în miez de noapte, iar autorul, deºi a fost surprins de o camerã de supraveghere încã n-a fost prins. Soþia unuia dintre vecinii

afaceristului care a fost luat ca martor, extrem de îngrijoratã cã soþul ei n-a mai ajuns acasã de aproape ºapte ore, a spus cã a auzit cã poliþiºtii cautã pe cineva.

„La ora ºase au bãtut la noi la uºã ºi soþul a ieºit. A zis cã e de la poliþie ºi trebuie sã meargã cu ei martor la un apartament dintr-o scarã vecinã. Soþul meu e om bãtrân de 74 de ani ºi e þinut de la ºase dimineaþa ºi pânã acum, la douã. Nu e normal, el poate umbla prin tribunale ca martor. Cautã pe cineva care a fãcut ceva grav dar nu ºtiu ce”, a spus Viorica Fodor (foto medalion). Un alt tânãr spune cã

Împreunã pentru educaþia viitorului

Azi mlãdiþe, mâine copaci! Brad ºi Deva, îndrumaþi de cãtre doamnele învãþãtoare ºi pãrinþi ºiau unit energiile pentru a înfrumuseþa locul în care se joacã ºi învaþã, cu alte cuvinte comunitatea. Acþiunea s-a caracterizat prin entuziasm general ºi bunã dispoziþie, având ca finalitate exersarea abilitãþilor practice, dezvoltarea spiritului civic al copiilor, înfrumuseþarea zonelor verzi din jurul ºcolii ºi al grãdiniþei. Coordonatorii proiectului, profesorii Barbu Elena, Ambruº Georgiana, Cordea Ioan, Meraru Marcela, ªtefan Natalia, Gheban Liliana, Kocsis Attila Levente, Mazilu Ghizella, Ana Aurelia ºi Cioflica Smaranda apreciazã cã activitãþile din calendarul ºcolar al proiectului pentru anul 20112012 ºi-au atins obiectivele propuse.,,Sã credem în educaþia care se vede dincolo ºi dincoace de sãlile de clasã ºi în educaþia care va schimba ziua de mâine” sunt cuvinte mobilizatoare pentru dascãlii hunedoreni în demersul

de vreo 3 – 4 sãptãmâni cã va achita factura „mâine”. Au trecut vreo 30 de „mâine”. Ãsta care trebuia sã primeascã banii, promitea ºi el altora cã le dã „mâine” ºi, implicit, risca sã se facã ºi el de rahat. Ãia poate promiteau ºi ei altora. ªi tot aºa... Spre deosebire de bãnci, care-þi dau împrumut o umbrelã când e vreme frumoasã ºi þi-o cer înapoi când plouã de se rupe cerul, împrumuturile dintre oameni sunt cu totul altceva. De aia se spune cã, dacã vrei sã pierzi un prieten, dã-i bani împrumut. Deºi alþii zic cã, dacã n-ai datorii, n-ai prieteni... Hiba e cã, aºa cum vã spuneam mai sus, aºa e omul fãcut: când îi dai, îi fatã vaca, dacã-i ceri, îi moare viþelul! Ciudat animal e omul...

lor sincer pentru dezvoltarea plenarã a personalitãþii copiilor pe care îi instruiesc ºi pregãtesc pentru ºcoalã, pentru viaþã. ªcolarii ºi preºcolarii din Brad, împreunã cu educatoarele de la Grãdiniþa ,,Floare de Colþ Brad”: prof. Ana Aurelia, Cioflica Smaranda, Mitrache Cristina, Popa Anca, Cuc Ramona, Tat Ramona, Dezso Alina, Faur

Mihaela, Goia Marioara, Ianc Georgeta, Ionescu Raluca, Joldiº Mariana, Leach Ramona, Mihnea Gugan Adina, Poenar Claudia, Potârniche Cosmina, Mîþiu Carmen ºi Tãlmaciu Mirela sunt mâdri de cea mai frumoasã grãdinã de flori din zonã, rezultat al hãrniciei copiilor, al foarte bunei colaborãri între instituþia ºcolarã ºi autoritatea localã.

din ce a auzit, descinderea mascaþilor e legatã de incidentul cu maºina primarului. „În scara aceasta nu stau decât douã familii, e blocul armatei. Poate cã ala de a dat foc nu e din Vulcan ºi o fi stat aici. Aºa se vorbeºte, dar alþii spun cã e vorba ºi de o crimã”, spune tânãrul. Unele surse susþin cã percheziþiile ar putea avea legãturã cu maºina incendiatã la telegondolã. Maximilian GÂNJU

La fel de motivaþi pentru a-ºi înfrumuseþa propriul spaþiu de joacã au fost un grup de elevi ºi preºcolarii de la Grupul ªcolar ,,Teglas Gabor”din Deva ajutaþi de cãtre educatoarele: prof.Mazilu Ghizella,Reiss Elisabeta, Lengyel Izabella, Bucãtaru Ana, Csatlos Erzsebet, Ujfalvi Ana-Maria, Küsmödi Csilla. Cadrele didactice ale ªcolii Gen. ,,I.D.Sirbu”Petrila, participante la acþiune: ªtefan Natalia, Perca Mihaela, Szedlacsek Rolland, Meraru Marcela, Turcu Catinca, Preda Maria, Herþeg Liliana, Alexa Ionela, Marcuº Anca, Bãlteanu Maria, Bîrluþ Elena, Preda Rodica, Olah Cosmina, Ioncicã Iudita ºi Costache Cistina mulþumesc pãrinþilor inimoºi pentru sprijinul permanent ºi buna colaborare cu ºcoala, precum ºi Consiliului Local al oraºului Petrila, reprezentat de cãtre d-l Viceprimar Constantin Ramaºcanu, care sprijinã toate proiectele educaþionale ale ºcolii, punând ºi de aceastã datã la dispoziþia participanþilor la acþiunea ecologicã toate materialele ºi plantele verzi necesare. Prof. Meraru Maria-Marcela – ªcoala Gen. ,,ID.Sîrbu”Grãdiniþa PN.Nr. 1 Petrila


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Miercuri, 6 iunie 2012

Grija pentru maºinile Rectoratului a prãvãlit dealul peste oameni lunecarea de teren de pe strada Brazilor din Petroºani s-a produs din cauza inconºtienþei unor persoane, cel mai probabil de la Universitatea Petroºani, care au dislocat mai multe borduri pentru a lãsa apa sã se scurgã din parcarea instituþiei.

A

Echipele care au fost vineri seara la faþa locului pentru a analiza situaþia inundaþiilor ºi a alunecãrilor de teren din Petroºani au constatat cu stupoare cã prãbuºirea dealului de pe strada Brazilor putea fi lesne evitatã. Practic, opt imobile au fost puise în pericol din cauza unor anga-

jaþi prea zeloºi ai Universitãþii Petroºani, care aiu dislocat mai multe borduri de la marginea parcãrii, aºa încât sã se scurgã apa. Mai importantã era maºina Rectorului decât casele oamenilor, iar apa scursã

Situaþie aparte în Aeroport

Papuci “puºi la uscat” la sute de volþi unicipiul Petroºani, un oraº pestriþ. Rareori se întâmplã sã vedem în oraºele europene papuci atârnaþi pe firele de inatla tensiune.

M

Iatã cã în Petroºani se poate. Unde? În zona cartierului Aeroport. Trecând pe aici, ce vedem? Vã spunem tot noi. Mai multe perechi de papuci care stau “la uscat” pe firele de înaltã tensiune. Cum au ajuns aici? Probabil din prea multã plictiseala unii ce s-au gândit…sã îºi încerce dexteritatea în aruncãturi. ªi iatã cã ºi-au aruncat papucii pe cablurile de curent.

H

aine la uscat, în cartier

O situaþie la fel de pestriþã se întâlneºte ºi în cartierul Dimitrov unde locatarii obiºnuiesc sã îºi usuce îmbrãcãmintea în mijlocul cartierului. Cum? Au întins sforile pe niºte scripeþi care traverseazã jumãtatea cartierului. Raul IRINOVICI

de pe versanþi ºi adunatã în parcare a nãvãlit cu putere prin breºele fãcute. „Noi am fost prima datã sus în parcarea Universitãþi. Prima bordurã era dispãrutã complet, iar cea de lângã era miºcatã de pe beton.

Atenþi la sãnãtatea alegãtorilor, din patru în patru ani reocupaþi de sãnãtatea oamenilor din patru în patru ani. Politicienii din Valea Jiului se intereseazã de bunãstarea alegãtorilor doar din patru în patru ani.

P

Aºa se face cã acum, pe ultima sutã de metri, reprezentanþii mai multor formaþiuni politice organizeazã tot felul de acþiuni populiste prin care fie mãsoarã tensiunea ºi glicemia cetãþenilor, fie le oferã consultaþii oftalmologice gratuite. Astfel, în mai toate localitãþile din Valea Jiului

În cel de-al doilea loc, vreo trei borduri erau puse înapoi, dar se vedea cã sunt miºcate. Exact în acele douã locuri sunt ºi faliile care au plecat”, a explicat comisarul ºef al Gãrzii de Mediu

oamenii, în deosebi persoanele vârstnice au stat la coadã pentru a afla ce tensiune sau ce glicemie au. Dupã ce au aflat aceste date referitoare la sãnãtatea lor, oamenii cu asta au ºi rãmas. De ce? Pentru cã indiferent de rezultatele analizelor situaþia a rãmas neschimbatã. Adicã oamenii au aflat ºi atât. Nu li se oferã niciun tratament, nicio recomandare. “Am aflat ce glicemie am ºi ce tensiune, dar atât. Ce sã fac maicã? Nimeni nu mi-a spus unde sã mã duc, doar mi-au mãsurat valorile”, spune o bãtrânicã din Petrila. Astfel, oamenii politici din Valea Jiului nu fac altceva decât sã profite de aceste perioade electorale pentru a mai obþine câteva voturi. Raul IRINOVICI

Hunedoara, Cristian Moldovan. Acesta spune cã, norocul oamenilor care au gospodãriile sub Dealul Universitãþii – dacã se poate numi aºa – este cã dealul în sine este, de fapt, o stâcã, iar pãmântul argilos care s-a rupt înmuiat de ploaie este tot terenul care acoperea stânca. Moldovan spune cã, pentru a evita ale situaþii similare sau chiar prãbuºirea parcãrii, este nevoie de un zid de sprijin bine gândit. „Trebuie foarte bine gândit un zid de sprijin, care sã preia

acea parcare, în caz de necesitate. Noi chiar am recomandat sã nu se taie niciun pom de acolo, pentru cã ºi aceia mai þin terenul”, a mai spus ºeful Gãrzii de Mediu Hunedoara. Reamintim cã ºi oamenii care s-au trezit cu dealul peste gospodãriile lor au dat vina pe cei care au lucrat la amenajarea drumului ºi a parcãrii. Aceºtia au spus cã stau de zeci de ani în zonã, dar aºa ceva nu s-a mai întâmplat pânã acum, deºi au fost ploi mult mai puternice. Car men COSMAN

CVJ, Miercuri 6 iunie Nr 139  
CVJ, Miercuri 6 iunie Nr 139  

CVJ, Miercuri 6 iunie Nr 139

Advertisement