Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 148

Cronica Vãii Jiului Marti, 19 iunie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

Din ghetoul ca din filmele americane,

Dallas-ul va fi cum nu a fost VREODATÃ

Mineri opãriþi în subteran ccident de muncã în subteran la mina Petrila. Doi mineri de la Exploatarea Minierã Petrila au ajuns luni la Spitalul de Urgenþã din Petroºani, dupã ce au fost opãriþi cu apã fierbinte în subteran.

A

>>> PAGINA A 3-A ªeful PSD Petrila acuzat cã l-a turnat pe liderul Temneanu:

”Eu, Bobar, nu mã murdãresc cu aºa ceva!” ând cinci surse suþin cã preºedintele PSD Petrila, Gheorghe Bobar, ar fi iniþiatorul sesizãrii anonime primite de Poliþia Petrila, cu privire la pontaje fictive ºi bani cheltuiþi nejustificat de cãtre liderul de sindicat Ioan Temneanu, firesc este sã te întrebi ce se petrece.

C

>>> PAGINA A 5-A

Mâine, Hunedoara va avea prefect âine, consilierul judeþean ºi prim-vicepreºedinte al PSD filiala judeþeanã, Sorin Vasilescu, va fi numit oficial prefectul judeþului Hunedoara.

M in spaima oraºului, va ajunge unul din cele mai moderne locuri ale Vãii Jiului. Vã vine sã credeþi sau nu, dar este vorba de cartierul Dallas din Vulcan. Municipiul Vulcanul continuã transformãrile începute acum circa doi ani de zile. Dallas -ul sau Micro 3 B, cartierul care mulþi ani la rând fost spaima oraºului, fiind cel mai rãu famat ºi urât loc din oraº, începe sã arate altfel.

D

PAGINA A 3-A

>>> PAGINILE 8-9

Rãzboiul banilor dintre administraþia ºi sindicatele miniere se tranºeazã ÎN INSTANÞÃ ompania Naþionalã a C Huilei Petroºani ºi Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului se luptã, în instanþã, în executãri silite.

>>> PAGINA 11


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

Ai grijã de copilul tãu oriunde ai fi! Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Hunedoara prin Biroul Monitorizare, strategii, implementare proiecte, analizã statisticã ºi incluziune socialã a desfãºurat o campanie de informare privind protecþia ºi promovarea drepturilor copiilor, rolul ºi responsabilitãþile pãrinþilor cu privire la creºterea ºi educarea copiilor, riscurile la care sunt expuºi copiii cu pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate. Campania, intitulatã „Ai grijã de copilul tãu oriunde ai fi!”, a avut loc în perioada 28.05 – 13.06.2012 ºi s-a derulat în cadrul tuturor ºcolilor generale din localitãþile Deva, Hunedoara, Petroºani ºi Petrila, localitãþi în care

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi!

s-a observat o incidenþã crescutã a fenomenului copiilor cu pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate. Acþiunea de diseminare a informaþiilor cãtre cadrele didactice s-a desfãºurat cu sprijinul Inspectoratului ªcolar Hunedoara. Potrivit directorului DGASPC Hunedoara, Viorica Popescu, specialiºtii din cadrul acestei instituþii au elaborat ºi au pus la dispoziþia unitãþilor de învãþãmânt materiale informative, pliante ºi CD–uri conþinând prezentãri ºi filme educative. „Materialele realizate în cadrul campaniei conþin informaþii cu privire la cunoaºterea ºi respectarea drepturilor copilului, riscurile la care sunt expuºi copiii,

Cronica Vãii Jiului

 Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI

ADRESA NOASTRÃ

modalitãþile de sesizare a cazurilor de copii aflaþi în risc de neglijare sau care au dezvoltat tulburãri de comportament în urma plecãrii pãrinþilor în strãinãtate, precum ºi serviciile specializate pe care instituþia le pune la dispoziþia comunitãþii”,a declarat Viorica Popescu. Acþiunile de diseminare a materialelor campaniei „Ai grijã de copilul tãu oriunde ai fi!” vor continua ºi în trimestrul IV al acestui an la nivelul Serviciilor Publice de Asistenþã Socialã din localitãþile Deva, Hunedoara, Petroºani ºi Petrila Car men COSMAN

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Mireasã pentru fiul meu 12:00 Vânãtoarea de comori 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:20 Ben Hur 22:15 Observator 23:00 Un Show Pãcãtos 1:00 Ben Hur (r)

National TV 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Crime Inc. 12:45 Sã v-amintiþi Duminica... 15:00 Rãzboinicul (r) 16:30 Aventurile lui Tarzan (s) 17:00 Aventurile lui Tarzan (s) 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Suflete pereche 21:15 Rãzboinicul 22:45 Iubire interzisã 0:30 Crime Inc. (r) 1:00 Culoarea fericirii (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) (r) 11:00 15 ani ºi jumãtate 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Lois ºi Clark (s) 15:00 Lois ºi Clark (s) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 I-am dat de capãt?

22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Mesaje de dincolo (s) 0:00 I-am dat de capãt? (r)

Prima TV 9:30 Victor (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs Popcorn 13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Obsesie criminalã

17:00 Trãsniþii (r) - Ofiþerul de presã 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Omul fãrã chip 22:15 Trãsniþii

TVR 1 9:10 Legendele palatului: prinþul Jumong 10:20 Zoom 10:30 Convieþuiri 11:00 Maghiara de pe unu 12:00 M.A.I. aproape de tine (r) 12:30 Lumea modei 12:45 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã (r) 13:25 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã (r) 14:00 Jurnalul TVR 14:30 EURO ªtiri 15:00 Fotbal: Campionatul European 2012 (r) 16:55 Dincolo de celebritate 17:00 Documentar 17:40 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã 18:19 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:00 EURO Studio 21:35 Fotbal: Campionatul European 2012 23:45 EURO Studio 0:45 Mad Men

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI Ovidiu PÃRÃIANU, PÃRÃIANU, Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Romwald CHEZU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

Din ghetoul ca din filmele americane,

Dallas-ul va fi cum nu a fost vreodatã in spaima oraºului, va ajunge unul din cele mai moderne locuri ale Vãii Jiului. Vã vine sã credeþi sau nu, dar este vorba de cartierul Dallas din Vulcan.

D

Municipiul Vulcanul continuã transformãrile începute acum circa doi ani de zile. Dallas -ul sau Micro 3 B, cartierul care mulþi ani la rând fost spaima oraºului, fiind cel mai rãu famat ºi urât loc din oraº, începe sã arate altfel. L-am provocat din nou pe primarul Gheorghe Ile la o vizitã de lucru în teren, iar prima oprire a fost strada Traian, unde s-au ridicat niºte ziduri de sprijin ºi unde a fost rezolvatã o problemã stringentã: aceea a canalizãrii. “Canalizarea este foarte veche ºi tot rahatul curgea pe drum, îl lua apa ºi îl ducea pânã în stradã, jos la ªcoala 6. Acest lucru se întâmplã la toate blocurile de aici, pentru cã este o zonã cu denivelãri foarte mari de teren ºi astfel s-au stricat foarte repede canalizãrile. Noi avem în program de a schimba integral canalizarea în cartierul Micro 3 B, iar în zona asta, a Strãzii Traian am ºi schimbat-o deja, aºa cã au dispãrut acele fecale de pe stradã”, a fost prima explicaþie a primarului Ile la

faþa locului. Puþin mai încolo, pe aceeaºi stradã, o altã echipã de muncitori lucra la delimitarea unor zone unde se vor amenaja locuri de parcare. Trecând pe lângã ei, primarul le ordonã scurt: “Hai, hai, apucaþi-vã de nivelat.

Rãcoare la munte în Valea Jiului n Valea Jiului, temperaturile nu au trecut de 28 de grade Celsius. Asta datoritã munþilor care înconjoarã zona.

Î

ªi medicii recunosc cã nu au prea multe cazuri la urgenþã ºi cã mai multe sunt cazurile de muºcãturi de cãpuºe. Potrivit celor de la urgenþã, cei care ajung la spital în aceste zile cu temperaturi ridicate, sunt cardiacii ºi foarte puþini sunt cei care au insolaþii. Asta chiar dacã a trecut un week-end cu vreme bunã. Cel mai bine e la ºtrand, iar cei care doresc asta, pot opta pentru cele 3 ºtranduri publice de la Petroºani, Vulcan ºi Lupeni, sau pot opta pentru o excursie la munte. În zona Retezatului, la altitudini ceva mai mari,încã e zãpadã, iar acolo temperaturile sunt încã foarte mici. Totuºi, cei care nu au încotro ºi trebuie sã iasã pe stradã, sunt informaþi cã administraþiile locale spun cã vor amenaja în zilele urmãtoare corturi unde oamenii îºi pot lua tensiunea arterialã, sau locuri speciale de unde pot sã bea apã. Diana MITRACHE

Trebuie sã pregãtim totul pentru parcãri ºi asfaltare!” În partea de sus a cartierului, spre strãzile Mihai Eminescu sau ªt.O Iosif s-au ºi asfaltat primele trotuare, aºa cum se va întâmpla de altfel peste tot. Însã, pentru cã aici este cunoscut faptul

cã se furã curent, un lucru care va fi schimbat, odatã cu modernizarea zonei, va fi ºi acela cã echipele de electricieni vor monta contoarele de curent în afara blocurilor, pentru a preveni branºãrile ilegale. “ENEL- ul are un program foarte bine stabilit de a construi la fiecare bloc câte un panou de comandã de unde vor primi toþi locatarii curent, fãrã a se ajunge în apartamente sau pe scarã, aºa cã nimeni nu se mai poate branºa ilegal”, a mai spus primarul Ile. Termenul de finalizare a fost prelungit pânã la sfârºitul lunii iulie, iar valoarea totalã a proiectului este de 1, 7 milioane lei noi. Banii sunt în proporþie de 90% de la Banca Mondialã prin ANDZM, 8 % din bugetul primãriei, iar restul de 2 % reprezintã contribuþia cetãþenilor. Luiza ANDRONACHE

Tiberiu Iacob Ridzi, mulþumit de lucrãrile din teren rimarul Tiberiu Iacob Ridzi a verificat luni stadiul lucrãrilor la infrastructurã care sunt în derulare în municipiul Petroºani.

P

Dupã un tur în forþã pe ºantiere, Tiberiu Iacob Ridzi s-a declarat mulþumit de cum se lucreazã ºi de stadiul lucrãrilor. “Sunt mulþumit de ce am gãsit pe teren. Am

fost ºi în zonele unde se asfalteazã, pe strãzile Aleea Trandafirilor, pe Avram Iancu ºi în zona spitalului, dar ºi la Centrul Civic. Se lucreazã bine, oamenii sunt conºtiincioºi”, a declarant Tiberiu Iacob Ridzi. În municipiul Petroºani, mai multe strãzi sunt în reabilitare, iar termenele de finalizare a lucrãrilor se apropie. ªi modernizarea

centrului civic, cea mai importantã lucrare de infrastructurã ce se deruleazã în Petroºani dupã 1989 are termenul de finalizare la sfârºitul lunii august, iar constructorul vrea sã predea lucrarea conform graficelor de lucrãri. Marius MITRACHE

Mineri opãriþi în subteran ccident de muncã în subteran la mina Petrila. Doi mineri de la Exploatarea Minierã Petrila au ajuns luni la Spitalul de Urgenþã din Petroºani, dupã ce au fost opãriþi cu apã fierbinte în subteran.

A

Inginerul ºef adjunct sector Cãtãlin ªerban ºi minerul ºef de brigadã Dãnuþ Codreanu, în timp ce lucrau la introducerea cenuºii de termocentralã pe un foraj au fost surprinºi de o erupþie spontanã de apa fierbinte care s-a revãrsat din zona forajului.

Directorul general al CNH Petroºani, Nicolae Drãgoi spune cã accidentul a avut loc la o distanþã de circa 1,5 metri de frontul de lucru, în locul în care a avut loc accidentul de muncã din anul 2008, iar imediat cei doi mineri au fost scoºi la suprafaþã ºi transportaþi la Spitalul de Urgenþã din Petroºani pentru îngrijiri de specialitate. Mai mult, o echipã de salvatori minieri au intrat în subteran pentru a stabili împrejurãrile în care s-a produs accidentul precum ºi programul de lucru în perimetrul respectiv. Medicii de la urgenþa spitalului din Petroºani spun cã cei doi mineri au ajuns cu arsuri grave pe trei pãtrimi din suprafaþa corpului. Au fost stabilizaþi hemodinamic, dar sunt în stare criticã. „Cei doi bãrbaþi care au ajuns la secþia de urgenþã prezintã arsuri pe corp. Sunt în stare gravã, dar stabili hemodinamic ºi, imediat ce va fi posibil îi vom trimite la spitalul de arºi din Bucureºti”, a declarat dr. Ioan Ienea, medic la urgenþã. Marius MITRACHE

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

Palatul prinde contur,

dar oamenii nu ºtiu ce-i alatul Cultural din Lupeni prinde, pe zi ce trece P contur. Lucrãrile de reabilitare se vãd de la o zi alta, dar oamenii care locuiesc în acest municipiu al Vãii Jiului ºi-au pierdut speranþa cã vor avea parte de acþiuni culturale.

Mii de ºomeri în Hunedoara proape 10.000 de oameni sunt ºomeri în judeþul Hunedoara, iar rata ºomajului a scãzut. Statisticile AJOFM aratã cã 9.726 de oameni sunt ºomeri acum ºi doar jumãtate, adicã 4.775 dintre ei au ºi indemnizaþie.

A

Rata ºomajului a scãzut ºi dacã anul trecut era o ratã de 5,63%, acum rata este de doar 4,99%. Aproape 1.200 de ºomeri sunt în Deva ºi aici sunt

înregistraþi cei mai mulþi oameni fãrã loc de muncã din întreg judeþul. Statistic, dupã Deva urmeazã Hunedoara, Petroºani, Lupeni, Vulcan ºi Simeria. În luna mai 2012, prin programul de mediere s-au ocupat 1.946 de locuri de muncã, dintre acestea 1.370 locuri de muncã pe perioadã nedeterminatã ºi 576 de locuri de muncã pe perioadã determinatã. În cadrul acestui program au fost angajaþi: 408 de ºomeri peste 45 de ani, 59 de ºomeri unici întretinãtori de familie, 38 de absolvenþi ai instituþiilor de învãþãmânt ºi 1.441 fac parte din alte categorii de persoane Alþi 123 ºomeri au beneficiat în luna mai de acordarea de alocaþii, egale cu 30% din cuantumul indemnizaþiei de ºomaj, pentru cã s-au încadrat înainte de expirarea perioadei de ºomaj. Diana MITRACHE

Mulþi nici nu ºtiu la ce le va folosi noua construcþie, care a rãsãrit pe locul unei foste ruine. „Nu ºtim noi ce se face acolo, dar sperãm. Speranþa moare ultima. Vrem sã avem ceva ºi pentru noi, în loc de ruina aia care a fost”, spune un localnic din Lupeni. „Noi aici nu avem cinematograf, nu avem o salã de spectacol ºi nici posibilitatea sã plecãm prea des nu avem. Ar fi bine sã se facã ceva pentru oamenii de aici ºi vãd cã se face”, spune un alt trecãtor. „Nu ºtim noi exact ce face primarul acolo, dar cred cã ar fi bine sã ne fie folositoare.

Cândva oamenii mergeau la palat aici, acum nu ºtiu dacã va mai fi la fel”, susþine ºi alt lupenean. Reabilitarea acestui obiectiv cultural se încearcã de aproximativ 7 ani, însã doar acum administraþia a obþinut finanþarea. Palatul Cultural Minerul este o clãdire istoricã

în Valea Jiului ºi a fost dat in folosinþã acum 85 de ani, respectiv în luna aprilie a anului 1927. În total lucrãrile costã nu mai puþin de 9 milioane de lei ºi banii provin dintr-un proiect european, parafat la Lupeni pe vremea când Elena Udrea era ministrul Dezvoltãrii Regionale. Diana MITRACHE

Job-uri de varã, plãtite de AJOFM inerii care se angajeazã pe timpul verii au o parte a salariului asigurat de AJOFM Hunedoara. Asta dacã sunt absolvenþi ºi se angajeazã pe o perioadã determinatã de timp.

T

Angajarea elevilor ºi studenþilor se poate realiza pe perioada vacanþelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadã de maximum 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev ºi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncã. Diferenþa dintre stimulentul lunar acordat ºi salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii. „Toþi absolvenþii, care se vor lua la noi în evidenþã în termen de 60 de zile de la absolvire, vor putea beneficia de o indemnizaþie de ºomaj, în condiþiile în care nu reuºesc sã-ºi gãseascã un loc de muncã. Dacã, însã, îºi gãsesc primesc o primã de încadrare ºi angajatorul va primi o subvenþie de 250 de lei, pentru a-i plãti salariul, dacã angajarea se face pe o perioadã nedeterminatã”, a declarat Iudith Babþan, ºefa ALOFM

Amendaþi pentru cã traverseazã aiurea oliþiºtii au P amendat peste 100 de pietoni pentru cã au traversat strada prin loc nepermis. Poliþiºtii hunedoreni au fãcut mai multe acþiuni în localitãþile judeþului prin care au urmãrit sã-i convingã pe pietoni sã traverseze strada dor prin locurile permise. Cum cu vorba bunã n-a prea mers, oamenii legii au trecut la sancþiuni. „În perioada 1517.06.2012, poliþiºtii Serviciului Rutier Hunedoara au efectuat, pe raza judeþului, mai multe acþiuni vizând disciplinarea pietonilor care traverseazã strada neregulamentar,

expunându-se astfel riscului de a fi implicaþi în evenimente rutiere”, a precizat, inspectorul Bogdan Niþu din cadrul IPJ Hunedoara. În trei zile de campanie, poliþiºtii au aplicat 114 amenzi în valoare totalã de 5.460 lei. „Dintre cele 114 amenzi, 105 au fost aplicate pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis, iar 9 unor conducãtori auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajaþi în traversarea regulamentarã a drumului public”, a precizat Niþu. (M. GÂNJU) GÂNJU)

Petroºani. În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi ºi de 30 de ore pe sãptãmânã se considerã încheiat cu normã întreagã. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menþionat, angajatorii trebuie sã încheie o convenþie cu agenþia pentru ocuparea forþei de muncã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în termen de 30 de zile de la data angajãrii elevilor ºi studenþilor. Diana MITRACHE


Politic 5

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

ªeful PSD Petrila acuzat cã l-a turnat pe liderul Temneanu: ând cinci surse suþin cã preºedintele PSD Petrila, Gheorghe Bobar, ar fi iniþiatorul sesizãrii anonime primite de Poliþia Petrila, cu privire la pontaje fictive ºi bani cheltuiþi nejustificat de cãtre liderul de sindicat Ioan Temneanu, firesc este sã te întrebi ce se petrece.

C

”Eu, Bobar, nu mã murdãresc cu aºa ceva!” de calitatea oamenilor. Uitaþi-vã la scandalurile avute cu Rãscolean, cu Iorga, cu Boantã, cu Stoicoiu, cu Bobar, acum cu Temneanu. Oare de ce numai ei între ei se rãzboiesc? Acolo fiecare probabil a vrut sã fie moþul, ori aºa ceva nu se poate. Existã o disciplinã, o respectare a celor hotãrâte de comun acord. Treaba lor, pe mine nu mã intereseazã, dar este pãcat pentru cã sunt ºi oameni de valoare în acel partid”- a declarat liderul unui alt partid al Petrilei. Cârtelile la adresa liderului de sindicat ºi politician Ioan temneanu ºi ale preºedintelui CAR Petrila ºi politician Gheorghe Bobar sunt multe.

Este vorba de rãboiul care þine de ceva vreme? De data aceasta cauzele ar fi cã Temneanu a plecat ca de la casã pustie din PSD, la PC, dând cu acuze dupã Bobar, sau pentru cã Bobar a fost ”dovedit” de cel care a pãrãsit barca. Cine mai ºtie? Mare tam-tam pe sesizarea fãcutã Poliþiei Petrila privind unele nereguli în cheltuirea banilor ºi posibile pontaje fictive în cazul preºedintelui Sindicatului Liber al E.M.Petrila, Ioan Temneanu. Pentru cã în luna aprilie, înainte de începerea campaniei electorale, Ioan Temneanu s-a supãrat pe ºefii organizaþiei locale a PSD, a plecat la alt partid, repectiv la PC Petrila, drept pentru care apariþia acelei sesizãri a fost pusã pe seama preºedintelui social democraþilor, Gheorghe Bobar, ca o rãzbunare, o lecþie datã liderului pentru modul în care a pãrãsit partidul. Nici nu ar fi de mirare având în vedere atacurile dure, pe alocuri suburbane ale lui Ioan Temneanu la momentul plecãrii din PSD ºi chiar în campania electoralã, deºi acesta ºtia care era hotãrârea judeþului de cine ºi cum va fi dusã politica în teritoriu având în vedere repetatele scandaluri din sânul partidului. De notorietate au rãmas cele în care era implicat Rãscolean, Stoicoiu, Bobar ºi alþii.

ãzboiul continuã – ”fiecare a vrut sã fie moþul”

R

La momentul plecãrii neanunþate din PSD, Ioan Temneanu îl acuza pe Gheorghe Bobar de faptul cã ar avea interese personale, în loc sã punã binele partidului pe primul loc. ”Eu am plecat din PSD din cauza lui Gheorghe Bobar ºi a lui Vasilicã Jurca (vicepresedinte PSD

u sunt justiþiarul ”N minei Petrila” Petrila – n.r.), pentru cã nu au fãcut ce trebuie. Eu cred cã ei nu reprezintã interesele PSD, ci numai pe ale lor. M-au pus pe liste pe locul 12 doar din rãutatea personalã a lui Bobar, care a fost sprijinit de analfabetul de Jurca. Mi-am mai dat seama ca la nivel judeþean, PSD are nevoie de oameni cu potenþã financiarã, nu de oameni de valoare”, îºi arãta Temneanu nemulþumirea în paginile cotidianului Cronica VJ. Liderul sindical a explicat ºi de ce a ales PC, fãcând precizarea, din nou, cã este nemulþumit ºi de conducerea judeþeanã a PSD, care îi þine sub control pe cei din teritoriu. ”PC e un partid care face parte din USL ºi cred cã dupã alegeri se va schimba ceva la nivelul conducerii judeþene. La Petrila, USL nu funcþioneazã din cauza lui Bobar ºi a PSD-ului ºi nu este normal ca noi sã fim pãduchi în teritoriu”- a declarat Temneanu cu ocazia trecerii în PC. Dar Ioan Temneanu are o istorie bogatã în ceea ce privesc nemulþumirile, mai ales pe linie sindicalã când a pãrãsit LSMVJ, a înfiinþat alãturi de alþi lideri USME, apoi s-a rãzgândit ºi iar s-a reorientat… Apoi dezvãluirile fãcute de jurnaliºti au scos mereu la ivealã neregulile, dar mai ales statutul de privilegiaþi dupã care funcþionau unii lideri.

De-a lungul anilor, de eventuale pontaje fictive la mina Petrila ºi la alte mine, a curs multã cernealã pe paginile ziarelor în care se arãta cã mai mulþi lideri de sindicat, chiar ºi cel de la Petrila, ar fi fost pontaþi fictiv cu ºuturi de noapte, chiar luni de zile, apoi salvãri miniere când mina nu le-a zãrit chipul etc., dar nimeni nu s-a sesizat. Acum a sãrit ºi Corpul de Control al CNH ºi Poliþia, care a primit anonima, ºi se speculeazã cã este fãcãturã politicã. ªi aºa sã fie, dacã liderii au jucat cinstit, care este problema? ”Acolo în PSD se întâmplã multe. E vorba ºi

Preºedintele PSD Petrila, Gheorghe Bobar, declarã cã a fost prieten cu Ioan Temneanu, dar gradual relaþiile dintre aceºtia s-au rãcit o datã cu o dramã familialã, la adresa cãreia Temneanu a fãcut remarci incredibile. Cum s-ar spune: trebuie sã mãnânci un sac de sare ca sã cunoºti un om. Dar asta nu avea de-a face cu politica partidului, era o chestie personalã peste care se putea trece. Faptul cã a plecat din PSD ca de la casã pustie, nu se face, spune Bobar precizând cã a fost alegerea sa ºi nu a comentat/criticat modul în care a fãcut-o. Cât despre iniþierea unei sesizãri în

ce-l priveºte pe Temneanu, nici nu poate fi vorba, a precizat Gheorghe Bobar. ”Deºi am lucrat la minã 22 de ani, timp în care am vãzut multe, de 10 ani am ieºit la pensie ºi chiar nu mai ºtiu ce se întâmplã, cum mai merg lucrurile pe acolo. Sigur cã am prieteni ºi cunoºtinþe din acele medii, dar eu nu sunt justiþiarul minei Petrila. Vizavi de dl. Temneanu eu ºtiu cã este doar luptã politicã în stilul sãu caracteristic. Eu nu am comentat nici când a pãrãsit partidul ºi nici în campania electoralã, dar dumnealui a fãcut-o în fel ºi chip la adresa mea, inclusiv cã am fãcut ºcoalã politicã înainte de revoluþie, ceea ce este o minciunã ºi se poate verifica. ªi asta s-a întâmplat în campania electoralã, deºi s-a convenit ca partidele componente ale USL la nivel naþional sã nu se atace. E jenant numai cã s-au gândit la aºa ceva, cã eu aº fi iniþiat acea sesizare! Eu, Bobar, nu mã murdãresc cu aºa ceva. Pentru cã

existã ºi posibilitatea ca cineva sã-i caute nod în papurã ºi datoritã atitudinii sale dure uneori. Dacã este corect, nu trebuie sã se teamã de controale ºi verificãri. Dacã este altfel, mi-ar pãrea rãu, pentru cã are în spate o familie. La noi, la CAR Petrila, poate veni orice control pentru cã legea e lege ºi suntem verificaþi trimestrial, plus cã facem rapoartele anuale. Dacã ar fi sã aleg între politicã ºi CAR, aº alege CAR. Doresc binele acestui oraº, dar fãrã patimã ºi fãrã sã fac ceva de care sã-mi fie ruºine” – declarat preºedintele PSD Petrila, Gheorghe Bobar. Clar, la Petrila nu va fi pace în urmãtorii patru ani, aºa cum nu a fost nici în ultimii 8 ani, cel puþin. Cronica VJ scria înainte de campania electoralã cã ”numai un nebun îºi doreºte sã fie primar la Petrila” din cauza rãzboielor partinice interne resimþite în consiliul local. În condiþiile date PSD nu va negocia cu PC, PP este consideratã oaia neagrã, USP este confundatã cu eternul Ilie Pãducel, apoi aproape fiecare acuzã pe celãlalt cã se dã cu Pãducel ºi câte altele. Ileana FIRÞULESCU

USL-iºtii, majoritari la Lupeni n municipiul Lupeni, se poate spune cã reprezentanþii USL au câºtigat lejer alegerile ºi majoritatea în noul Consiliu Local.

Î

Astfel, dintre cele 19 mandate de consilieri locali, nu mai puþin de 12 le-au revenit membrilor coaliþiei alcãtuite din PSD, PNL ºi PC. Ceilalþi 7 consilieri locali provin de la PP-DD (4), USP (2) ºi UDMR – 1. În ceea ce priveºte funcþia de primar, respectiv cea de viceprimar, acestea vor fi ocupate ºi în urmãtorii 4 ani tot de cãtre Cornel Resmeriþã, respectiv Cornel Lungan. „Vom colabora cu toþi consilierii locali la fel de bine ca ºi în ultimii 4 ani. Ce-i drept, au mai fost unele neînþelegeri dar, pentru binele urbei, pînã la urmã am trecut peste ele”, a declarat primarul Cornel Resmeriþã. Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali din Lupeni vor depune jurãmântul în data de 21 iunie cu începere de la ora 11. Mir cea NISTOR


Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

6 Actualitate

Actualitate 7

Vacanþele pe malul Mureºului sau Streiului,

permise dacã turiºtii sunt civilizaþi

egea picnicului” interzice camparea în zonele neamenajate, iar pentru multe familii din Valea Jiului o ieºire cu cortul la Mureº sau Strei pãrea imposibilã în aceastã varã. Cum primãriile nu s-au grãbit sã amenajeze spaþii pentru camping, oamenii pot sã-ºi petreacã liniºtit concediul pe marginea apelor cu condiþia sã fie

„L

civilizaþi, iar în urma lor sã nu rãmânã pic de mizerie. În fiecare varã foarte multe familii din cele ºase localitãþi ale Vãii Jiului, în special pensionarii, încercau sã mai scuteascã din cheltuielile cu utilitãþile ºi plecau într-un concediu prelungit din iunie ºi pânã în septembrie pe Valea Mureºului, pe Strei ori în zona Retezatului. Numai cã din acest an, concediul petrecut în naturã pãrea imposibil din cauza „legii picnicului” care interzice

practic camparea în zonele neamenajate. Garda de Mediu a Judeþului Hunedoara a cerut primãriilor din judeþ sã-ºi stabileascã spaþiile destinate picnicului, sã le utileze corespunzãtor ºi sã poatã fi identificate de cãtre inspectorii de mediu în timpul controalelor, numai cã primãriile n-au rãspuns. „Este adevãrat cã era un obicei sã iasã pe malul Mureºului sau Streiului la iarbã verde. Mai pescuiau oamenii, mai fãceau un grãtar, însã din punct de vedere legal s-a cam terminat. Noi am cerut primãriilor sã-ºi desemneze spaþiile de picnic, sã le doteze cu toalete ecologice aºa cum cere legea. N-am primit decât douã adrese de la primãrii în care ne informau cã nu-ºi amenajeazã spaþii, iar restul n-au rãspuns. În ceea ce priveºte camparea ilegalã, foarte mult depinde de administraþiile locale”, a declarat comisarul, Cristian

Moldovan, ªeful Gãrzii de Mediu Hunedoara.

V

eºti bune pentru turiºtii civilizaþi

Cum administraþiile locale n-au stabilit zonele de campare, inspectorii de la Garda de Mediu

nu prea pot aplica legea decât dacã turiºtii lasã mizerie în urma lor, astfel ei fiind sancþionaþi în baza acestei încãlcãri a legislaþiei. „Dacã cel care campeazã este civilizat ºi în jurul lui nu

V

L

COLÞUL LUI DENIS

Construirea ultimului tronson care face legãtura dintre localitatea Uricani ºi Herculane din DN 66A este important pentru turismul Vãii Jiului, iar ºoseaua ar urma sã acopere drumul forestier care taie Parcul Naþional Retezat. Deºi lucrãrile sunt de mult ieºite din grafic, edilii din Uricani care vãd o oportunitate de dezvoltare a localitãþii prin construirea drumului, spun cã dacã ar fi alocate fon-

duri, DN 66A ar fi gata. „Am speranþe foarte mari cã drumul va primi finanþare, dar dupã alegerile din toamnã când guvernul va fi consolidat. Conducerea pedelistã ne-a minþit în faþã cã a prins bani pentru lucrãri ºi n-a prevãzut nici mãcar un leu pentru 2012. În ultimii cinci ani au dat sume mici, pentru o balustradã etc., nimic pentru continuarea lucrãrilor. Am aflat când l-am întrebat pe noul secretar de stat. Facem demersuri ºi sperãm ca în bugetul pe anul 2013 sã fie prinsã finanþarea. Pe zona noastrã mai sunt de fãcut vreo 22 de kilometri ºi restul pe partea de Herculane trebuie fãcutã reabilitare ºi extindere”, a declarat, Dãnuþ Buhãescu, primarul localitãþii Uricani.

acanþã care aduce economii

Fie cã e vorba de Mureº, Strei, bãlþile private de lângã Simeria sau barajele de acumulare ale hidrocentralelor din Þara

Speranþe pentru finanþarea „Drumului lui Bãsescu” ucrãrile la Drumul Naþional 66 A Câmpu lui NeagHerculane, ar urma sã fie reluate abia din 2013. Primarul din Uricani spune cã reluarea lucrului ar fi o gurã de oxigen pentru localnici.

sunt PET-uri, capace, pungi, dacã este curat pe o razã de 10 metri în jurul lor, omeneºte vorbind nu cred cã cineva îi sancþioneazã. Omeneºte eu i-aº lãsa dacã la plecare e curat în urma lor. Oricum, noi avem protocoale cu asociaþiile de pescuit care monitorizeazã cursurile de apã de care rãspund ºi ne-am înþeles sã ne informeze dacã sunt probleme”, explicã Moldovan (foto). Practic, reprezentanþii asociaþiilor de pescuit merg pe zona de care rãspund ºi îi fotografiazã pe cei care campeazã astfel ca sã poatã fi identificaþi uºor în cazul în care lasã mizerie în urma lor. „Amenzile în aceste cazuri sunt aspre, legislaþia este destul de durã ºi o aplicãm imediat”, precizeazã ºeful Gãrzii de Mediu Hunedoara.

Haþegului, pescarii din Valea Jiului împreunã cu soþiile lor sunt nelipsiþi de pe malurile apelor. „Ne strângem în grupuri ºi ieºim la apã. Mie îmi place la Strei, la Balomir lângã Haþeg. Stãm cu cortul ºi câte o lunã de zile. Ne-am scos de la cablu ºi internet pânã în septembrie. Sunt trei milioane (n.r. 300 de lei) economisite plus apã ºi curent unde plãtim doar abonament. La cort este ieftin, nu plãteºti nimic pentru campare ci doar pentru mâncare ºi cãrbunii pentru grãtar. E foarte frumos”, spune Dorin. Unii ortaci îºi petrec tot concediul la pescuit pe Mureº, lângã Deva. Dacã cei mai norocoºi îmbinã plãcutul cu utilul, alte familii au ales muntele dar nu pentru vacanþã ci pentru a-ºi asigura un venit. Astfel, pânã târziu în toamnã cutreierã munþii din Valea Jiului pentru a aduna ciuperci, afine ori alte fructe de pãdure pe care le vând centrelor de colectare sau în pieþele din zonã. Maximilian GÂNJU

Cãpuºele

ºi isteria venit cãldura, lumea iese la A picnic, dar mulþi se întorc pacienþi la urgenþã, înþepaþi de cãpuºe. Medicii spun cã zilnic trateazã astfel de pacienþi ºi, fiecare caz în parte este luat cu cea mai mare seriozitate, pentru cã isteria a pus deja stãpânire pe toatã lumea.

ani puþini, termene amânate

B

Ultimul tronson din DN 66A, pânã acum, a primit doar promisiuni de finanþare. Din punct de vedere turistic, ultimul tronson din DN 66A, care va lega Uricaniul de Herculane, este cel mai spectaculos, însã aceastã rutã este contestatã de asociaþiile de mediu. Ecologiºtii spun cã va fi afectat ecosistemul, iar lucrãrile ar trebui oprite definitiv. Lucrãrile la drumul Câmpu lui NeagHerculane, mai cunoscut sub denumirea “Drumul lui Bãsescu” pentru cã au demarat pe vremea când

ºeful statului era ministru al Transporturilor, au fost sistate din lipsa finanþãrii. „ Reluarea lucrãrilor înseamnã pentru noi o gurã de oxigen. Aproximativ 200 de oameni ar avea de lucru pentru cã ºomajul în localitatea Uricani atinge 70 la sutã, statistica realã nu cea oficialã. Aceºti oameni ar avea un venit, nu ar mai trebui sã lucreze cu ziua pe la momârlani sau sã ajungã sã primeascã ajutor social. Un ajutor care nu le ajunge nici pentru masa zilnicã”, mai spune Buhãescu. Lucrãrile pentru drumul care are o lungime de 110 kilometri trebuiau sã fie gata în 2010. Maximilian GÂNJU

Mai mare e isteria, spun medicii, care socotesc cã aceste insecte nu au apãrut abia acum, dar, din cauza panicii general instalate la noi, cazurile sunt extrem de frecvente. Zeci de oameni ajuns înþepaþi de astfel de insecte ºi situaþia se repetã zilnic, mai ales cã acum oamenii ies în pãdure, în parc sau în locuri cu iarbã. „E o adevãratã nebunie asta cu cãpuºele de care nu mai scãpãm. Asta deºi cãpuºe au fost mereu pe pãmânt. Sunt destul de mulþi oameni înþepaþi de cãpuºe, dar panica este ºi mai mare. Totuºi, eu recomand sã vinã la spital, sã nu încerce sã ºi le scoatã singuri. Nu este aºa de dramaticã situaþia, dar

vin chiar doi sau trei oameni pe zi, numai la noi la urgenþã”, susþine dr Ana - Maria Negoe, purtãtor de cuvânt al Spitalului Municipal Lupeni. Zeci de oameni ajung la spital, iar medicii îi sfãtuiesc sã nu încerce sã-ºi scoatã singuri aceste insecte care se înfig sub piele. Totuºi, dacã nu vin la spital, atunci ei pot pune peste locul în care s-a prins cãpuºa, un strat gros de cremã, sau un tampon îmbibat în alcool ºi insecta se desprinde singurã. Diana MITRACHE


Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

6 Actualitate

Actualitate 7

Vacanþele pe malul Mureºului sau Streiului,

permise dacã turiºtii sunt civilizaþi

egea picnicului” interzice camparea în zonele neamenajate, iar pentru multe familii din Valea Jiului o ieºire cu cortul la Mureº sau Strei pãrea imposibilã în aceastã varã. Cum primãriile nu s-au grãbit sã amenajeze spaþii pentru camping, oamenii pot sã-ºi petreacã liniºtit concediul pe marginea apelor cu condiþia sã fie

„L

civilizaþi, iar în urma lor sã nu rãmânã pic de mizerie. În fiecare varã foarte multe familii din cele ºase localitãþi ale Vãii Jiului, în special pensionarii, încercau sã mai scuteascã din cheltuielile cu utilitãþile ºi plecau într-un concediu prelungit din iunie ºi pânã în septembrie pe Valea Mureºului, pe Strei ori în zona Retezatului. Numai cã din acest an, concediul petrecut în naturã pãrea imposibil din cauza „legii picnicului” care interzice

practic camparea în zonele neamenajate. Garda de Mediu a Judeþului Hunedoara a cerut primãriilor din judeþ sã-ºi stabileascã spaþiile destinate picnicului, sã le utileze corespunzãtor ºi sã poatã fi identificate de cãtre inspectorii de mediu în timpul controalelor, numai cã primãriile n-au rãspuns. „Este adevãrat cã era un obicei sã iasã pe malul Mureºului sau Streiului la iarbã verde. Mai pescuiau oamenii, mai fãceau un grãtar, însã din punct de vedere legal s-a cam terminat. Noi am cerut primãriilor sã-ºi desemneze spaþiile de picnic, sã le doteze cu toalete ecologice aºa cum cere legea. N-am primit decât douã adrese de la primãrii în care ne informau cã nu-ºi amenajeazã spaþii, iar restul n-au rãspuns. În ceea ce priveºte camparea ilegalã, foarte mult depinde de administraþiile locale”, a declarat comisarul, Cristian

Moldovan, ªeful Gãrzii de Mediu Hunedoara.

V

eºti bune pentru turiºtii civilizaþi

Cum administraþiile locale n-au stabilit zonele de campare, inspectorii de la Garda de Mediu

nu prea pot aplica legea decât dacã turiºtii lasã mizerie în urma lor, astfel ei fiind sancþionaþi în baza acestei încãlcãri a legislaþiei. „Dacã cel care campeazã este civilizat ºi în jurul lui nu

V

L

COLÞUL LUI DENIS

Construirea ultimului tronson care face legãtura dintre localitatea Uricani ºi Herculane din DN 66A este important pentru turismul Vãii Jiului, iar ºoseaua ar urma sã acopere drumul forestier care taie Parcul Naþional Retezat. Deºi lucrãrile sunt de mult ieºite din grafic, edilii din Uricani care vãd o oportunitate de dezvoltare a localitãþii prin construirea drumului, spun cã dacã ar fi alocate fon-

duri, DN 66A ar fi gata. „Am speranþe foarte mari cã drumul va primi finanþare, dar dupã alegerile din toamnã când guvernul va fi consolidat. Conducerea pedelistã ne-a minþit în faþã cã a prins bani pentru lucrãri ºi n-a prevãzut nici mãcar un leu pentru 2012. În ultimii cinci ani au dat sume mici, pentru o balustradã etc., nimic pentru continuarea lucrãrilor. Am aflat când l-am întrebat pe noul secretar de stat. Facem demersuri ºi sperãm ca în bugetul pe anul 2013 sã fie prinsã finanþarea. Pe zona noastrã mai sunt de fãcut vreo 22 de kilometri ºi restul pe partea de Herculane trebuie fãcutã reabilitare ºi extindere”, a declarat, Dãnuþ Buhãescu, primarul localitãþii Uricani.

acanþã care aduce economii

Fie cã e vorba de Mureº, Strei, bãlþile private de lângã Simeria sau barajele de acumulare ale hidrocentralelor din Þara

Speranþe pentru finanþarea „Drumului lui Bãsescu” ucrãrile la Drumul Naþional 66 A Câmpu lui NeagHerculane, ar urma sã fie reluate abia din 2013. Primarul din Uricani spune cã reluarea lucrului ar fi o gurã de oxigen pentru localnici.

sunt PET-uri, capace, pungi, dacã este curat pe o razã de 10 metri în jurul lor, omeneºte vorbind nu cred cã cineva îi sancþioneazã. Omeneºte eu i-aº lãsa dacã la plecare e curat în urma lor. Oricum, noi avem protocoale cu asociaþiile de pescuit care monitorizeazã cursurile de apã de care rãspund ºi ne-am înþeles sã ne informeze dacã sunt probleme”, explicã Moldovan (foto). Practic, reprezentanþii asociaþiilor de pescuit merg pe zona de care rãspund ºi îi fotografiazã pe cei care campeazã astfel ca sã poatã fi identificaþi uºor în cazul în care lasã mizerie în urma lor. „Amenzile în aceste cazuri sunt aspre, legislaþia este destul de durã ºi o aplicãm imediat”, precizeazã ºeful Gãrzii de Mediu Hunedoara.

Haþegului, pescarii din Valea Jiului împreunã cu soþiile lor sunt nelipsiþi de pe malurile apelor. „Ne strângem în grupuri ºi ieºim la apã. Mie îmi place la Strei, la Balomir lângã Haþeg. Stãm cu cortul ºi câte o lunã de zile. Ne-am scos de la cablu ºi internet pânã în septembrie. Sunt trei milioane (n.r. 300 de lei) economisite plus apã ºi curent unde plãtim doar abonament. La cort este ieftin, nu plãteºti nimic pentru campare ci doar pentru mâncare ºi cãrbunii pentru grãtar. E foarte frumos”, spune Dorin. Unii ortaci îºi petrec tot concediul la pescuit pe Mureº, lângã Deva. Dacã cei mai norocoºi îmbinã plãcutul cu utilul, alte familii au ales muntele dar nu pentru vacanþã ci pentru a-ºi asigura un venit. Astfel, pânã târziu în toamnã cutreierã munþii din Valea Jiului pentru a aduna ciuperci, afine ori alte fructe de pãdure pe care le vând centrelor de colectare sau în pieþele din zonã. Maximilian GÂNJU

Cãpuºele

ºi isteria venit cãldura, lumea iese la A picnic, dar mulþi se întorc pacienþi la urgenþã, înþepaþi de cãpuºe. Medicii spun cã zilnic trateazã astfel de pacienþi ºi, fiecare caz în parte este luat cu cea mai mare seriozitate, pentru cã isteria a pus deja stãpânire pe toatã lumea.

ani puþini, termene amânate

B

Ultimul tronson din DN 66A, pânã acum, a primit doar promisiuni de finanþare. Din punct de vedere turistic, ultimul tronson din DN 66A, care va lega Uricaniul de Herculane, este cel mai spectaculos, însã aceastã rutã este contestatã de asociaþiile de mediu. Ecologiºtii spun cã va fi afectat ecosistemul, iar lucrãrile ar trebui oprite definitiv. Lucrãrile la drumul Câmpu lui NeagHerculane, mai cunoscut sub denumirea “Drumul lui Bãsescu” pentru cã au demarat pe vremea când

ºeful statului era ministru al Transporturilor, au fost sistate din lipsa finanþãrii. „ Reluarea lucrãrilor înseamnã pentru noi o gurã de oxigen. Aproximativ 200 de oameni ar avea de lucru pentru cã ºomajul în localitatea Uricani atinge 70 la sutã, statistica realã nu cea oficialã. Aceºti oameni ar avea un venit, nu ar mai trebui sã lucreze cu ziua pe la momârlani sau sã ajungã sã primeascã ajutor social. Un ajutor care nu le ajunge nici pentru masa zilnicã”, mai spune Buhãescu. Lucrãrile pentru drumul care are o lungime de 110 kilometri trebuiau sã fie gata în 2010. Maximilian GÂNJU

Mai mare e isteria, spun medicii, care socotesc cã aceste insecte nu au apãrut abia acum, dar, din cauza panicii general instalate la noi, cazurile sunt extrem de frecvente. Zeci de oameni ajuns înþepaþi de astfel de insecte ºi situaþia se repetã zilnic, mai ales cã acum oamenii ies în pãdure, în parc sau în locuri cu iarbã. „E o adevãratã nebunie asta cu cãpuºele de care nu mai scãpãm. Asta deºi cãpuºe au fost mereu pe pãmânt. Sunt destul de mulþi oameni înþepaþi de cãpuºe, dar panica este ºi mai mare. Totuºi, eu recomand sã vinã la spital, sã nu încerce sã ºi le scoatã singuri. Nu este aºa de dramaticã situaþia, dar

vin chiar doi sau trei oameni pe zi, numai la noi la urgenþã”, susþine dr Ana - Maria Negoe, purtãtor de cuvânt al Spitalului Municipal Lupeni. Zeci de oameni ajung la spital, iar medicii îi sfãtuiesc sã nu încerce sã-ºi scoatã singuri aceste insecte care se înfig sub piele. Totuºi, dacã nu vin la spital, atunci ei pot pune peste locul în care s-a prins cãpuºa, un strat gros de cremã, sau un tampon îmbibat în alcool ºi insecta se desprinde singurã. Diana MITRACHE


Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 iunie 2012

8 Actualitate

Mâine, Hunedoara va avea prefect

Religia predatã în unele ºcoli schimbã percepþia copiilor despre credinþã ãrinþii mai multor copii din Petroºani ar vrea sã schimbe orele de religie cu altã materie, din cauza modului în care aceasta se predã în ºcoala generalã.

P

În loc sã le aducã liniºte, religia predatã în ºcoalã le dã stãri de anxietate, iar pentru ei Dumnezeu se transformã într-un personaj rãzbunãtor, care pedepseºte mai mult decât iartã greºelile. Este situaþia povestitã de mai mulþi pãrinþi ai unor copii din Petroºani, care ºi-ar dori, din acest motiv, sã schimbe religia cu o altã materie. „Copilul meu este în clasa a doua ºi a venit

plângând acasã, spunând cã îi este fricã de moarte. Acest lucru nu s-a întâmplat pânã acum”, a declarat, îngrijorat tatãl unui elev. Un alt pãrinte spune cã, la

clasã, religia se predã la fel ca în secolul trecut, iar profesorul le explicã micuþilor cã Dumnezeu îi va pedepsi dacã nu respectã regulile ortodoxismului.

„Eu încerc sã îl învãþ pe copil cã Dumnezeu este iertãtor, ca orice greºealã, oricât de gravã, se iartã dacã te cãieºti. Dar cum pot sã combat religia predatã la ºcoalã, unde Dumnezeu este prezentat în altã luminã. E aproape ca pe timpul Inchiziþiei. În aceste condiþii, aº prefera sã nu mai facã deloc religie”, spune acesta. Pe de altã parte, inspectorul ºcolar general al judeþului Hunedoara, Alexandru Lãutaru, le aduce aminte pãrinþilor cã religia este doar o materie opþionalã ºi poate fi schimbatã. „Noi nu am avut astfel de

A

Comisarul ºef de poliþie Dumitru Grosu ºi comisarul de poliþie Florin Bolosin au participat la faza finalã a Campionatului de Atletism ºi Cros al Ministerului Administraþiei ºi Internelor, competiþie sportivã care a avut loc în municipiul Mediaº, judeþul Sibiu ºi a reunit peste 170 de sportivi, din toate structurile ministerului. “La aceast concurs au participat cei mai buni sportivi din M.A.I, care s-au calificat la faza finalã în urma rezultatelor înregistrate la nivelul inspectoratelor judeþene din care fac parte. Cei doi reprezentanþi ai I.P.J Hunedoara au fost selectaþi în echipa I.G.P.R, cu care au obþinut locul 1 pe M.A.I, detronând echipa I.G.S.U, care dupa 4 ani a pierdut supremaþia”,a declarat Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. La individual, comisarul ºef Dumitru Grosu a obþinut la

Hunedoara. Acest interimat va lua sfârºit mâine - miercuri, 20 iunie – când în ºedinþa de Guvern va fi numit fostul consilier judeþean ºi prim-vicepreºedinte al PSD filiala judeþeanã Hunedoara, Sorin Vasilescu. ”Pe ordinea de zi a ºedinþei de Guvern de miercuri, ºtiu cã este ºi numirea mea ca prefect al judeþului Hunedoara” – a confirmat Sorin Vasilescu. Investitura sa a fost posibilã doar dupã alegeri pentru cã Sorin Vasilescu a fost candidat

âine, consilierul judeþean ºi primvicepreºedinte al PSD filiala judeþeanã, Sorin Vasilescu, va fi numit oficial prefectul judeþului Hunedoara.

M sesizãri. Dar, religia este opþionalã ºi, printr-o simplã cerere a pãrinþilor, copilul poate sã aleagã un alt opþional. Depinde în mod exclusiv de pãrinte sau, dacã este la liceu, de elev”, a declarat Lãutaru. Car men COSMAN

De peste o lunã de zile, pânã la numirea de cãtre Guvern a unui nou prefect, suprefectul Vasilicã Potecã asigurã conducerea acestei instituþii care reprezintã guvernul în judeþul

reºedintele PD-L, Dorin Gligor susþine cã nu s-a gândit deocamdatã sã se înscrie pentru o funcþie în conducerea centralã a PDL, dar a þinut sã precizeze cã timpul nu este pierdut pentru cã “ valoare am”.

Peste 18 milioane de lei pentru P ambulatoriul din Lupeni A mbulatoriul Spitalului din Lupeni intrã în reparaþii capitale ºi încep ºi lucrãrile de modernizare. Proiectul a fost semnat luni, iar lucrãrile se preconizeazã cã vor fi finalizate într-un an.

De altfel, se pare cã niciunul dintre membri importanþi ai PD-L din Hunedoara nu ºi-au manifestat intenþia de a se înscrie pentru o funcþie la nivel central în partid. Dorin Gligor este de pãrere cã important în aceastã perioadã pentru partid este cum se va reuºi

Spitalul din Lupeni intrã în reparaþii ºi din aceastã sãptãmânã s-a semnat proiectul de finanþare. Sunt vizate a fi reabilitate de la instalaþiile electrice ºi sanitare, acoperiºul ºi chiar dotarea cu aparaturã de specialitate. În total, pentru asta se vor cheltui peste 18 milioane ºi jumãtate de lei. „Avem un proiect de modernizare a ambulatoriului de specialitate, care ne ajutã foarte mult în dotarea cu aparaturã a cabinetelor medicale ºi, în afarã de dotarea cu instrumente ºi aparaturã modernã, proiectul include ºi reabilitarea construcþiei. Adicã, termicã, prin izolaþiile termice ce vor fi realizate, anveloparea clãdirii, reabilitarea acoperiºului, cã sunt probleme cu infiltraþiile ºi trebuie refãcut. De asemenea, ne ajutã foarte mult montarea unor panouri solare, care

Poliþiºtii hunedoreni premiaþi. La cros! u alergat cât au putut de mult ºi de bine ºi au câºtigat. Doi ofiþeri de poliþie din cadrul I.P.J. Hunedoara au obþinut locul 1 cu echipa I.G.P.R. în cadrul Campionatului de Atletism ºi Cros al Ministerului Administraþiei ºi Internelor

Actualitate 9

proba de sãriturã în lungime, locul 3 pe M.A.I ºi locul 2 pe Poliþia Românã, iar la proba de cros 3000 m a obþinut locul 5 pe M.A.I, respectivi locul 4 pe Poliþia Românã. De asemenea, comisarul Florin Bolosin a obºinut la individual la proba de vitezã 100m locul 3 pe Poliþia Românã ºi locul 6 pe M.A.I. “Pentru rezultatele deosebite ºi modul cum au reprezentat I.P.J Hunedoara, cei doi ofiþeri de poliþie au fost felicitaþi de conducerea Inspectoratului”, a mai spus Bogdan Niþu. Car men COSMAN

O groapã cât un zgârie-nori ropile de pe strãzile municiG piului Petroºani au început sã dea pe afarã. Mai exact, au început sã fie ºi înalte, nu numai adânci. Mãrturie stã o gurã de canal din Cartierul Colonie care, de ani buni, a rãmas fãrã cãciulã ºi care, în loc sã fie dotatã cu un capac normal, este mereu semnalizatã cu fel de fel de obiecte. Dupã crãci, s-a ajuns la pomiºori, apoi la dale de beton iar acum s-a trecut ºi la o adevãratã construcþie

de inspiraþie ºtiinþifico-fantasticã. Deºi totul ar putea fi rezolvat, mult mai simplu, cu un capac acest lucru, încã, nu s-a întâmplat. Culmea, hãul din asfalt se cascã la doar câþiva metri

de sediul în care îºi desfãºoarã activitatea SC Apa Serv SA Valea Jiului. Adicã tocmai instituþia care are ca domeniu de activitate ºi canalizarea din Petroºani... Mir cea NISTOR

PD-L-iºtii hunedoreni nu se înghesuie la funcþii în partid

ieºirea sa din crizã ºi mai puþin cine va fi în conducere. “Important este cum se va duce competiþia, sã arãtãm cã existã valori ºi

vor reduce din cheltuielile cu agentul termic”, spune dr. Doru Neamþu, manager Spitalul din Lupeni. Pacienþii vor fi primii care au de câºtigat, pentru cã aparatura va fi una de ultimã generaþie. „Pacienþii trebuie sã aibã încredere în ceea ce va fi aici. Cabinetele noastre de specialitate vor avea dotãri moderne ºi de ultimã orã, iar ei vor fi investigaþi ºi trataþi la standardele europene”, a mai adãugat dr. Neamþu. Ambulatoriul a fost dat în folosinþã în douã etape în anul 2002 ºi 2006, dar se pare cã lucrãrile de atunci nu au fost rezistente, în condiþiile în care apa s-a infiltrat prin acoperiº ºi a intrat chiar ºi în saloanele cu bolnavi. Diana MITRACHE

La Lupeni se dau ajutoare de urgenþã ºi dupã campania electoralã a Lupeni se contiL nuã distribuþia ajutoarelor de urgenþã pentru persoanele cu venituri mici sau cu probleme medicale. De la începutul anului ºi pânã acum, aproximativ 3000 de persoane ºi-au depus dosarele. “Se acordã în continuare aceste ajutoare de urgenþã pentru persoanele bolnave, cu handicap sau care au nevoie de bani pentru a merge la diferite clinici. Dosarele s-au primit ºi imediat dupã alegeri, luni de la ora 7, 30, iar sãptãmâna tre-

cutã au fost în jur de 200 de persoane care ºi le-au depus la primãrie. Cine nu a apucat, o poate face ºi de acum în acolo. Este adevãrat, a fost puþin mai aglomerat în perioada de dinainte de Paºte, dar acum s-a intrat într-un ritm normal”, a declarat Gabriel Lungu, city manager la Lupeni. În cele mai multe cazuri suma pe care au primit-o cei care ºi-au depus

pe lista de consilieri judeþeni ai USL ºi din postura de prefect n-ar fi putut candida fiind în stare de incompatibilitate. Lupeneanul Sorin Vasilescu, fost ºef al Ispectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara, a îndeplinit condiþiile legale ºi politice având cele mai mari ºanse pentru a deveni prefect încã de la primele propuneri înaintate de PSD, cãruia îi revenea postul conform algoritmului politic din USL. Ileana FIRÞULESCU

dosarele a fost de 200 de lei, dar în situaþii mai speciale, în care beneficiarul trebuia sã facã un tratament medical mai costisitor, cuantumul ajutorului a fost mai mare. Luiza ANDRONACHE

viziune. Cel mai important e sã vãd cum, nu cine”, a declarat Dorin Gligor. Preºedintele PDL Hunedoara, Dorin Gligor a participat la sfârºitul sãp-

tãmânii trecute la prima ºedinþã a Colegiului Director dupã alegerile locale din 10 iunie. Reuniunea a venit ca urmare a declaraþiei fãcute de preºedintele Organizaþiei PDL Bucureºti, Elena Udrea, care ºi-a anuntat demisia din funcþie. ªeful campaniei PDL, Vasile Blaga, a declarat cã în viitoarea ºedinþã a Colegiului Director al PDL vor fi analizate rezultatele fiecarei organizaþii judeþene la alegerile locale. Marius MITRACHE


Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 iunie 2012

8 Actualitate

Mâine, Hunedoara va avea prefect

Religia predatã în unele ºcoli schimbã percepþia copiilor despre credinþã ãrinþii mai multor copii din Petroºani ar vrea sã schimbe orele de religie cu altã materie, din cauza modului în care aceasta se predã în ºcoala generalã.

P

În loc sã le aducã liniºte, religia predatã în ºcoalã le dã stãri de anxietate, iar pentru ei Dumnezeu se transformã într-un personaj rãzbunãtor, care pedepseºte mai mult decât iartã greºelile. Este situaþia povestitã de mai mulþi pãrinþi ai unor copii din Petroºani, care ºi-ar dori, din acest motiv, sã schimbe religia cu o altã materie. „Copilul meu este în clasa a doua ºi a venit

plângând acasã, spunând cã îi este fricã de moarte. Acest lucru nu s-a întâmplat pânã acum”, a declarat, îngrijorat tatãl unui elev. Un alt pãrinte spune cã, la

clasã, religia se predã la fel ca în secolul trecut, iar profesorul le explicã micuþilor cã Dumnezeu îi va pedepsi dacã nu respectã regulile ortodoxismului.

„Eu încerc sã îl învãþ pe copil cã Dumnezeu este iertãtor, ca orice greºealã, oricât de gravã, se iartã dacã te cãieºti. Dar cum pot sã combat religia predatã la ºcoalã, unde Dumnezeu este prezentat în altã luminã. E aproape ca pe timpul Inchiziþiei. În aceste condiþii, aº prefera sã nu mai facã deloc religie”, spune acesta. Pe de altã parte, inspectorul ºcolar general al judeþului Hunedoara, Alexandru Lãutaru, le aduce aminte pãrinþilor cã religia este doar o materie opþionalã ºi poate fi schimbatã. „Noi nu am avut astfel de

A

Comisarul ºef de poliþie Dumitru Grosu ºi comisarul de poliþie Florin Bolosin au participat la faza finalã a Campionatului de Atletism ºi Cros al Ministerului Administraþiei ºi Internelor, competiþie sportivã care a avut loc în municipiul Mediaº, judeþul Sibiu ºi a reunit peste 170 de sportivi, din toate structurile ministerului. “La aceast concurs au participat cei mai buni sportivi din M.A.I, care s-au calificat la faza finalã în urma rezultatelor înregistrate la nivelul inspectoratelor judeþene din care fac parte. Cei doi reprezentanþi ai I.P.J Hunedoara au fost selectaþi în echipa I.G.P.R, cu care au obþinut locul 1 pe M.A.I, detronând echipa I.G.S.U, care dupa 4 ani a pierdut supremaþia”,a declarat Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. La individual, comisarul ºef Dumitru Grosu a obþinut la

Hunedoara. Acest interimat va lua sfârºit mâine - miercuri, 20 iunie – când în ºedinþa de Guvern va fi numit fostul consilier judeþean ºi prim-vicepreºedinte al PSD filiala judeþeanã Hunedoara, Sorin Vasilescu. ”Pe ordinea de zi a ºedinþei de Guvern de miercuri, ºtiu cã este ºi numirea mea ca prefect al judeþului Hunedoara” – a confirmat Sorin Vasilescu. Investitura sa a fost posibilã doar dupã alegeri pentru cã Sorin Vasilescu a fost candidat

âine, consilierul judeþean ºi primvicepreºedinte al PSD filiala judeþeanã, Sorin Vasilescu, va fi numit oficial prefectul judeþului Hunedoara.

M sesizãri. Dar, religia este opþionalã ºi, printr-o simplã cerere a pãrinþilor, copilul poate sã aleagã un alt opþional. Depinde în mod exclusiv de pãrinte sau, dacã este la liceu, de elev”, a declarat Lãutaru. Car men COSMAN

De peste o lunã de zile, pânã la numirea de cãtre Guvern a unui nou prefect, suprefectul Vasilicã Potecã asigurã conducerea acestei instituþii care reprezintã guvernul în judeþul

reºedintele PD-L, Dorin Gligor susþine cã nu s-a gândit deocamdatã sã se înscrie pentru o funcþie în conducerea centralã a PDL, dar a þinut sã precizeze cã timpul nu este pierdut pentru cã “ valoare am”.

Peste 18 milioane de lei pentru P ambulatoriul din Lupeni A mbulatoriul Spitalului din Lupeni intrã în reparaþii capitale ºi încep ºi lucrãrile de modernizare. Proiectul a fost semnat luni, iar lucrãrile se preconizeazã cã vor fi finalizate într-un an.

De altfel, se pare cã niciunul dintre membri importanþi ai PD-L din Hunedoara nu ºi-au manifestat intenþia de a se înscrie pentru o funcþie la nivel central în partid. Dorin Gligor este de pãrere cã important în aceastã perioadã pentru partid este cum se va reuºi

Spitalul din Lupeni intrã în reparaþii ºi din aceastã sãptãmânã s-a semnat proiectul de finanþare. Sunt vizate a fi reabilitate de la instalaþiile electrice ºi sanitare, acoperiºul ºi chiar dotarea cu aparaturã de specialitate. În total, pentru asta se vor cheltui peste 18 milioane ºi jumãtate de lei. „Avem un proiect de modernizare a ambulatoriului de specialitate, care ne ajutã foarte mult în dotarea cu aparaturã a cabinetelor medicale ºi, în afarã de dotarea cu instrumente ºi aparaturã modernã, proiectul include ºi reabilitarea construcþiei. Adicã, termicã, prin izolaþiile termice ce vor fi realizate, anveloparea clãdirii, reabilitarea acoperiºului, cã sunt probleme cu infiltraþiile ºi trebuie refãcut. De asemenea, ne ajutã foarte mult montarea unor panouri solare, care

Poliþiºtii hunedoreni premiaþi. La cros! u alergat cât au putut de mult ºi de bine ºi au câºtigat. Doi ofiþeri de poliþie din cadrul I.P.J. Hunedoara au obþinut locul 1 cu echipa I.G.P.R. în cadrul Campionatului de Atletism ºi Cros al Ministerului Administraþiei ºi Internelor

Actualitate 9

proba de sãriturã în lungime, locul 3 pe M.A.I ºi locul 2 pe Poliþia Românã, iar la proba de cros 3000 m a obþinut locul 5 pe M.A.I, respectivi locul 4 pe Poliþia Românã. De asemenea, comisarul Florin Bolosin a obºinut la individual la proba de vitezã 100m locul 3 pe Poliþia Românã ºi locul 6 pe M.A.I. “Pentru rezultatele deosebite ºi modul cum au reprezentat I.P.J Hunedoara, cei doi ofiþeri de poliþie au fost felicitaþi de conducerea Inspectoratului”, a mai spus Bogdan Niþu. Car men COSMAN

O groapã cât un zgârie-nori ropile de pe strãzile municiG piului Petroºani au început sã dea pe afarã. Mai exact, au început sã fie ºi înalte, nu numai adânci. Mãrturie stã o gurã de canal din Cartierul Colonie care, de ani buni, a rãmas fãrã cãciulã ºi care, în loc sã fie dotatã cu un capac normal, este mereu semnalizatã cu fel de fel de obiecte. Dupã crãci, s-a ajuns la pomiºori, apoi la dale de beton iar acum s-a trecut ºi la o adevãratã construcþie

de inspiraþie ºtiinþifico-fantasticã. Deºi totul ar putea fi rezolvat, mult mai simplu, cu un capac acest lucru, încã, nu s-a întâmplat. Culmea, hãul din asfalt se cascã la doar câþiva metri

de sediul în care îºi desfãºoarã activitatea SC Apa Serv SA Valea Jiului. Adicã tocmai instituþia care are ca domeniu de activitate ºi canalizarea din Petroºani... Mir cea NISTOR

PD-L-iºtii hunedoreni nu se înghesuie la funcþii în partid

ieºirea sa din crizã ºi mai puþin cine va fi în conducere. “Important este cum se va duce competiþia, sã arãtãm cã existã valori ºi

vor reduce din cheltuielile cu agentul termic”, spune dr. Doru Neamþu, manager Spitalul din Lupeni. Pacienþii vor fi primii care au de câºtigat, pentru cã aparatura va fi una de ultimã generaþie. „Pacienþii trebuie sã aibã încredere în ceea ce va fi aici. Cabinetele noastre de specialitate vor avea dotãri moderne ºi de ultimã orã, iar ei vor fi investigaþi ºi trataþi la standardele europene”, a mai adãugat dr. Neamþu. Ambulatoriul a fost dat în folosinþã în douã etape în anul 2002 ºi 2006, dar se pare cã lucrãrile de atunci nu au fost rezistente, în condiþiile în care apa s-a infiltrat prin acoperiº ºi a intrat chiar ºi în saloanele cu bolnavi. Diana MITRACHE

La Lupeni se dau ajutoare de urgenþã ºi dupã campania electoralã a Lupeni se contiL nuã distribuþia ajutoarelor de urgenþã pentru persoanele cu venituri mici sau cu probleme medicale. De la începutul anului ºi pânã acum, aproximativ 3000 de persoane ºi-au depus dosarele. “Se acordã în continuare aceste ajutoare de urgenþã pentru persoanele bolnave, cu handicap sau care au nevoie de bani pentru a merge la diferite clinici. Dosarele s-au primit ºi imediat dupã alegeri, luni de la ora 7, 30, iar sãptãmâna tre-

cutã au fost în jur de 200 de persoane care ºi le-au depus la primãrie. Cine nu a apucat, o poate face ºi de acum în acolo. Este adevãrat, a fost puþin mai aglomerat în perioada de dinainte de Paºte, dar acum s-a intrat într-un ritm normal”, a declarat Gabriel Lungu, city manager la Lupeni. În cele mai multe cazuri suma pe care au primit-o cei care ºi-au depus

pe lista de consilieri judeþeni ai USL ºi din postura de prefect n-ar fi putut candida fiind în stare de incompatibilitate. Lupeneanul Sorin Vasilescu, fost ºef al Ispectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara, a îndeplinit condiþiile legale ºi politice având cele mai mari ºanse pentru a deveni prefect încã de la primele propuneri înaintate de PSD, cãruia îi revenea postul conform algoritmului politic din USL. Ileana FIRÞULESCU

dosarele a fost de 200 de lei, dar în situaþii mai speciale, în care beneficiarul trebuia sã facã un tratament medical mai costisitor, cuantumul ajutorului a fost mai mare. Luiza ANDRONACHE

viziune. Cel mai important e sã vãd cum, nu cine”, a declarat Dorin Gligor. Preºedintele PDL Hunedoara, Dorin Gligor a participat la sfârºitul sãp-

tãmânii trecute la prima ºedinþã a Colegiului Director dupã alegerile locale din 10 iunie. Reuniunea a venit ca urmare a declaraþiei fãcute de preºedintele Organizaþiei PDL Bucureºti, Elena Udrea, care ºi-a anuntat demisia din funcþie. ªeful campaniei PDL, Vasile Blaga, a declarat cã în viitoarea ºedinþã a Colegiului Director al PDL vor fi analizate rezultatele fiecarei organizaþii judeþene la alegerile locale. Marius MITRACHE


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

Simpozion internaþional pe teme de investigare a traficului cu bunuri culturale n perioada 19-22 iunie ÎGEOAGIU 2012, în localitatea BÃI din judeþul Hunedoara va avea loc simpozionul internaþional cu tema „Cooperare internaþionalã ºi strategii de investigare a furturilor ºi traficului cu bunuri culturale mobile”. Evenimentul, cel mai important de acest gen gãzduit de judeþul Hunedoara, este organizat de Inspectoratul General al Poliþiei Române ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Hunedoara în parteneriat cu Consiliul Judeþean Hunedoara ºi Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane Deva. Printre participanþii la simpozion se numãrã adjunctul inspectorului general al Poliþiei Române, chestor de poliþie VASILE VIOREL, comisar ºef de poliþie ªERBAN FLORIN – ºef serviciu Asistenþã Judiciarã ºi Poliþieneascã Internaþionalã Direcþia de Investigaþii Criminale – Inspectoratul General al Poliþiei Române, comisar ºef de poliþie ARSENESCU MARGARETA – Direcþia de Investigaþii Criminale – Inspectoratul General al Poliþiei Române, comisar ºef de poliþie PETRESCU LÃCRÃMIOARA – Centrul de Cooperare Poliþieneascã Internaþionalã –

Biroul Naþional INTERPOL ºi subcomisar de poliþie POPESCU LUMINIÞA – Serviciul Afaceri Europene ºi Relaþii Internaþionale - Inspectoratul General al Poliþiei Române. Evenimentul se bucurã ºi de participarea unor invitaþi de marcã, reprezentanþi ai unor instituþii de profil din strãinãtate: PANONE FABRIZIO - Criminal Intelligence Officer employed in INTERPOL’s General Secretariat – Works of Art Unit - SECRETARIATUL GENERAL INTERPOL – LYON, FRANÞA, GAUFFENY STÉPHANE Head of French National AntiTrafficking of Cultural Heritage Office (OCBC) – Franþa, VÁGÓ ZOLTÁN - Head of Subdepartment Protection of Fine Arts - Hungarian National Bureau of Investigation – Ungaria, VUKÁN BÉLA – investigator - Hungarian National Bureau of Investigation – Ungaria, NEDELKO MARTIN - Slovenian Law Enforcement representative at SELEC – Slovenia, MIJOVIC DRAGANA - Police Inspector NCB INTERPOL Beograd – Serbia, SAVIC SRDJAN Police Advisor - NCB INTERPOL Beograd – Serbia, LITVINOV VALENTINA – director NCB INTERPOL Chiºinãu – Republica Moldova, DORIN

TABUN – inspector NCB INTERPOL Chiºinãu Republica Moldova, VASSIL STOIKOV – ataºat de interne Ambasada Bulgariei – care vor prezenta aspecte specifice investigãrii infracþiunilor contra patrimoniului cultural din þãrile pe care le reprezintã. Consiliul Judeþean Hunedoara va fi reprezentat de preºedintele acestei instituþii, dl. Mircea Ioan Moloþ, iar Ministerul Public va fi reprezentat de dr. Augustin Lazãr, procuror general adjunct al Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Alba Iulia. “Suntem onoraþi cã judeþul Hunedoara este gazda unui eveniment de o asemenea amploare. Valoarea inestimabilã a patrimoniului cultural aflat pe teritoriul judeþului nostru ºi experienþa profesionalã doveditã în timp de poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale Hunedoara au fost criteriile care au stat la baza organizãrii acestui simpozion internaþional în judeþul nostru. Dacã în privinþa valorilor culturale

adãpostite de judeþul Hunedoara, leagãn al civilizaþiei româneºti, nu este cazul sã insist, cu privire la cel de-al doilea criteriu, al activitãþii complexe desfãºurate de poliþiºtii hunedoreni pe linia protejãrii patrimoniului cultural naþional, doresc sã amintesc doar câteva dintre cazurile recent soluþionate: recuperarea brãþãrilor dacice, a peste 20.000 de monede din aur ºi argint antice ºi a altor artefacte sustrase din siturile arheologice din munþii Orãºtiei, recuperarea ouãlor de dinozaur pitic sustrase din situl paleontologic de la Tuºtea – com.

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

HOROSCOP

19 iunie 2012

Fii alãturi de partener pentru a-l sprijini în problemele cu care se confruntã. Nu duci lipsã de energie, dar nu reuºeºti sã o foloseºti într-un scop concret. Excesele alimentare nu îþi vor face decât rãu. Verificã cu conºtiinciozitate actele ºi în general documentele oficiale.

Pe acasã sunt multe de fãcut dar nu este cazul sã exagerezi cu activitãþile în aceastã direcþie. Energia ta, îndreptatã înspre rezolvarea chestiunilor de serviciu, se va dovedi eficientã. Colaborarea cu cei din jur îþi va permite sã rezolvi chiar mai multe decât þi-ai propus în aceastã zi.

Va trebui sã revii asupra unor lucrãri de care aproape ai ºi uitat. Pentru ceea ce va trebui sã întreprinzi în aceastã perioadã este nevoie de perseverenþã. Dacã ai de luat decizii, încearcã sã priveºti situaþia în ansamblu ºi nu zãbovi prea mult asupra detaliilor.

Vei avea o perioadã ceva mai lejerã, în care vor predomina activitãþile de rutinã. Este foarte posibil sã þi se facã o ofertã aparent avantajoasã, dar nu este cazul sã te grãbeºti cu rãspunsul. Încercã sã îþi faci un program în care sã alternezi eforturile cu odihna.

Te frãmântã problemele cu care te confrunþi, dar acestea nu sunt atât de grave cum þi se pare. Încercã sã iei lucrurile mai uºor ºi vei vedea cã va fi bine pentru toatã lumea. O surprizã plãcutã te va ajuta sã vezi viaþa în culori mai vesele. Nu prea vei reuºi sã faci ceea ce þi-ai propus.

Farmecul personal îþi dã ocazia sã vã faci remarcat oriunde te duci. Dacã eºti implicat într-o relaþie stabilã þi-ai putea dori o schimbare de mai mare anvergurã. Acceptã cu încredere colaborãrile ce þi se propun. Proiectul pe care vi l-aþi fãcut pentru timpul liber va inregistra schimbãri.

Relaþia cu fiinþa iubitã evolueazã cum nu se poate mai bine. Din punct de vedere mental funcþionezi la limita superioarã. Nici stare fizicã nu te va dezamãgi cel puþin în aceastã perioadã. Totuºi, suprasolicitarea poate genera probleme de sãnãtate, pe fond nervos.

Nu eºti în forma ta cea mai bunã, iar activitãþile în care eºti implicat te solicitã mai mult decât în mod obiºnuit. Intuiþia te va ajuta sã te descurci cel puþin mulþumitor. Comunicarea cu prietenii nu te mulþumeºte. Fii prudent ºi nu accepta orice doar de dragul schimbãrii.

Vei avea multe de fãcut mai ales pe acasã. Este posibil sã se producã o stricãciune în apartament. Discuþiile în contradictoriu cu rudele nu vor face decât sã-þi accentueze starea de iritare ce te caracterizeazã în ultimele zile. Spre searã vei avea ocazia sã participi la o activitate socialã.

Nemulþumirile pe care le ai pot genera discuþii obositoare ºi în plus sunt exagerate. Ar fi mai simplu pentru toatã lumea dacã ai fi mai înþelegãtor, mai tolerant. Posibile cheltuieli în compania partenerului de suflet. Dacã ai de gînd sã pleci la drum, mare atenþie.

Eºti mai agitat, mai neliniºtit ºi nu prea ai stare pentru nimic. Pe cât posibil nu te implica în activitãþi riscante. Sunt o mulþime de fãcut, dar cum munceºti cu plãcere efortul nu te va obosi. Este posibil ca o activitate începutã de mai mult timp sã necesite un efort suplimentar.

Vei avea o mulþime de controverse cu cei din anturajul apropiat, dar acestea se vor finaliza într-un mod care te favorizeazã. N-ar fi exclus ca partenerul de suflet sã se confrunte cu o problemã de serviciu care îl indispune. Sensibilitatea de care dai dovadã îþi va consolida relaþia.

General Bertholt, recuperarea a peste 80 de icoane pe lemn ºi sticlã sustrase din biserici din lemn-monument istoric din mai multe judeþe ale þãrii, ori identificarea autorilor furtului tablourilor lui Nicolae Grigorescu din casa dr. Petru Groza din municipiul Deva. Desigur, activitatea ofiþerilor noºtri nu ar fi fost încununatã de succes fãrã sprijinul Ministerului Public ºi implicarea ofiþerilor I.G.P.R. - Direcþia de Investigaþii Criminale, ai celor din structurile similare din celelalte judeþe ºi, nu în ultimul rând, fãrã cooperarea internaþionalã a unor organisme precum INTERPOL, prezente astãzi alãturi de noi la acest simpozion.” - a apreciat ºeful IPJ HUNEDOARA, comisar ºef de poliþie Dumitru Liviu Gabriel.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012 ompania Naþionalã a Huilei Petroºani ºi Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului se luptã, în instanþã, în executãri silite. Fiecare vrea banii celeilalte entitãþi, solicitare susþinutã de decizii judecãtoreºti definitive.

C

Rãzboiul banilor dintre sindicate ºi administraþia din minerit s-a mutat în instanþã, unde Compania Naþionalã a Huilei Petroºani vrea sã execute silit Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului. La rândul sãu, LSMVJ cere, în contrapartidã, executarea silitã a CNH Petroºani. Fiecare cu sentinþa ei definitivã pentru sumele pe care le are de recuperat.

Rãzboiul banilor dintre administraþia ºi sindicatele miniere se tranºeazã Î N I N S TA N ÞÃ

Deocamdatã, ambele executãri silite sunt contestate la Judecãtoria Petroºani în douã procese distincte, iar cel în care contestator este Compania Huilei a avut termen chiar luni. Liga a

Cimitirul electronicelor culele electrice ºi electronice uzate S au ºi ele, în Petroºani, un cimitir. Acesta este amplasat în Cartierul Colonie în vecinãtatea Adãpostului canin „Lãbuº”. Pânã acum mai multe transporturi cu rable electronice au plecat din Petroºani cãtre centrul judeþean de colectare a deºeurilor de acest tip, de la Brad. Pentru cetãþenii care

decis sã execute silit Compania dupã ce, la data de 27 martie 2012, magistraþii Tribunalului Hunedoara au admis acþiunea formulatã de LSMVJ ºi au obligat CNH SA la plata sumei

aleg sã-ºi lase aici televizoarele, monitoarele sau frigiderele defecte existã ºi un avantaj. „Cei care aduc aparatele defecte la noi primesc o chitanþã care îi scuteºte de achitarea taxei verzi, la cumpãrarea unui nou aparat electronic sau electrocasnic”, a spus Florin Niculescu, reprezentant Primãria Petroºani În aceeaºi zonã existã ºi un spaþiu special amenajat destinat parcãrii autovehiculelor pãrãsite pe domeniul public. Acesta este, însã, în prezent gol ultimele rable fiind casate în urmã cu mai mult timp. Mir cea NISTOR

de 294.892 de lei cu titlu de fond destinat negocierii ºi urmãririi executãrii Contractului Colectiv de Muncã aferent. Liga mai are de recuperat peste 700.000 de lei, bani pentru care

continuã sã se judece cu CNH în instanþã, iar dosarul se aflã, de asemenea, pe rolul Tribunalului Hunedoara. Numai cã, CNH nu vrea sã plãteascã aceastã sumã, ci ar dori sã se

compenseze cu sumele pe care LSMVJ trebuie sã le achite în contul pagubelor create de mineriade. Este vorba despre mai mult de 1,1 milioane de lei, pentru care, de asemenea, existã sentinþã definitivã ºi, mai mult, o decizie de executare silitã, contestatã tot la Judecãtoria Petroºani. Practic, conducerea CNH vrea sã scadã cele 294.000 de lei din datoria Ligii cãtre Companie. Liderul LSMVJ, Zoltan Lacataº, nu este, însã, de acord cu compensarea sumelor ºi susþine cã în momentul în care s-a calculat valoarea pagubelor erau peste 40.000 de mineri înscriºi în Ligã, iar el nu avea nicio legãturã cu respectivul organism sindical. Rãzboiul banilor este de duratã ºi va fi tranºat de instanþa de judecatã. Carmen Carmen COSMAN

Morþii, mai mulþi decât cei rãmaºi în viaþã opulaþia judeþului Hunedoara se împuþineazã pe zi ce trece, iar trendul se menþine descendent. Din pãcate, sunt zone unde numãrul morþilor l-a depãºit pe cel al localnicilor care încã mai sunt în viaþã.

P

Avem mai mulþi morþi decât vii. Aceasta este situaþia în multe localitãþi din judeþul Hunedoara, dupã ce populaþia a scãzut dramatic. Se nasc tot mai puþini copii, iar dacã nimic

nu se va schimba, viitorul care se întrevede este sumbru. Sã luãm exemplul municipiului Petroºani, pânã la urmã cea mai mare ºi cea mai importantã localitate din Valea Jiului. Conform recensãmântului din 2002, municipiul Petroºani avea o populaþie de 45.195 de persoane. Spre comparaþie, în 1992 erau 52.390 de persoane. Dupã 9 ani de la recensãmântul din 2002, un alt recensãmânt – de data aceasta cel din 2011 – scotea la ivealã scãderea alarmantã a popu-

laþiei. Cifrele aratã cã în Petroºani mai trãiesc acum 35.239 de oameni, adicã mai puþin cu aproape 10.000 de suflete. Mult mai mulþi sunt în cimitire, ceea ce este îngrijorãtor. Numai în Cimitirul Central sunt mai multe persoane decedate decât locuitorii încã în viaþã, ºi nu este singurul cimitir din Petroºani. ªtefan Hodoº, administratorul Cimitirului Central din Petroºani, spune cã, la ora actualã numai persoanele evidenþiate depãºesc cifra de 40.000. „În Cimitirul Central sunt 6.300 de morminte, iar dupã calculele noastre sunt în jur de 40.000 de persoane decedate. Restul sunt neevidenþiate ºi nu avem de unde sã ºtim câte sunt. Sunt ºi câte 3 – 4 persoane decedate într-un mormânt”, a declarat Hodoº. În curând cimitirul ar putea deveni tot mai neîncãpãtor. Sursa citatã spune cã mai sunt doar aproximativ 100 de locuri de veci libere, însã se fac demersuri pentru achiziþionarea unei noi parcele de teren de peste 500 mp, pentru extinderea cimitirului. Car men COSMAN


12 Sport

Cronica Vãii Jiului |Marti, 19 iunie 2012

Vulcanul va juca la Alba barajul pentru promovare în Liga a III-a S Vulcan va juca la Alba Iulia barajul pentru promovarea în Liga a III-a în compania celor de la Pâncota, formaþie cotatã cu ºansa a doua.

C

Partidele se vor disputa pe data de 20 iunie, pe teren neutru, ºi vor avea aceeaºi orã de start, 17:30. Iatã alãturat programul

integral al meciurilor de baraj pentru promovarea în Liga a III-a, stadionul stabilit de fiecare

AJF organizator, cât ºi observatorul partidei. Lucian TOMA

Bobinã a dat probe de joc la Vaslui uniorul de 17 ani de la Universitatea Petroºani a dat probe de joc la formaþia din Liga I, FC Vaslui.

J ªapte medalii pentru karatiºtii din Petroºani Karatiºtii de la Pantera Neagrã au cucerit ºapte medalii la Campionatul Internaþional de la Oradea, unde au fost prezenþi 430 de sportivi din toate colþurile þãrii, dar ºi din strãinãtate. Sportivii lui Ionuþ Lascãu s-au situat în clasamentul, pe echipe, în primele cinci, un obiectiv atins cu brio de cãtre micuþii karateca. (Lucian TOMA)

Valorile care au mai rãmas Fotbalistul devean Alexandru Dan, dorit de echipa din Liga I, Pandurii Târgu Jiu, a jucat 90 de minute pentru „Naþionala” de juniori Under 18 a României în partida amicalã jucatã de tricolori împotriva Suediei, la Buftea ºi câºtigatã cu scorul de 3-2 (1-0). Dan a fost alãturi de fundaºul Bogdan Þîru singurul integralist din echipa României, evoluând pe postul sãu preferat, mijlocaº central. Un alt devean, Alexandru Petresc, a jucat 19 minute în acel meci, înlocuindu-l în minutul 71 pe Ionuþ ªerban. (L.T)

Jucãtorul a dat randamentul scontat în cele câteva zile, dar nu a putut rãmâne din cauza convocãrii la lotul naþional. Bobinã a avut un cuvânt greu de spus ºi în meciul de baraj al juniorilor A1 pe care Universitatea Petroºani l-a câºtigat cu scorul de 3-2, toate cele trei goluri, fiind marcate de Sebastian Bobinã. Lucian TOMA

 CS MICROBUZUL BOTOªANI (BT) - AS ªTIINÞA MIROSLAVA (IS) Stadion: “Gura Humorului” (Suceava) Observator: Vasile Popa (Bistriþa)

 CS A.S.R.A. APÃ CRAIOVA (DJ) CS POSADA PERIªANI (VL) Stadion: “Jiul” (Rovinari - Gorj) Observator: Sorin Cojocaru (Bucureºti)

 ACS BUCOVINA FRÃTÃUÞII NOI (SV) - CS PROSOMEª FELDRU (BN) Stadion: “Comunal” (Porumbeni Harghita) Observator: Ion Dãnciulescu (Târgoviºte)

 CS PETROFAC ÞICLENI (GJ) - CS MUNCITORUL REªIÞA (CS) Stadion: “Termo” (Drobeta Turnu Severin - Mehedinþi) Observator: Marcel Paraschiv (Bucureºti)

 AS BIRUINÞA NEGREªTI (NT) FCM HUªI (VS) Stadion: “Letea” (Bacãu) Observator: Dan Ionescu (Bucureºti) CSM MOINEªTI (BC) - SPORTING V. LIEªTI (GL) Stadion: “Municipal” (Huºi - Vaslui) Observator: Gheorghe Cristoloveanu (Bucureºti) CS ENERGIA VULTURU (VN) ACS UNIREA CASIMCEA (TL) Stadion: “ªtefan Vrãbioru” (Ianca Brãila) Observator: Paul Zaharia (Bucureºti) CS AGIGEA (CT) - VENUS INDEPENDENÞA (CL) Stadion: “Municipal” (Slobozia Ialomiþa) Observator: ªtefan Stana (Bucureºti) CS VICTORIA TRAIAN (BR) - AFC RAPID FETEªTI (IL) Stadion: “Petrolul” (Berca - Buzãu) Observator: Vasile Filimon (Bucureºti) CS FC CHITILA (B)(foto) - FC UNIREA CÂMPINA (PH) Stadion: “Dumitru Matarau” (ªtefãneºti - Ilfov) Observator: Adrian Rãmureanu (Bucureºti)

 CS MUNICIPAL LUGOJ (TM) - CS PANDURII CERNEÞI (MH) Stadion: “Mircea Chivu” (Reºiþa - Caraº Severin) Observator: Dan Firiþeanu (Reºiþa) CS ªOIMII PÂNCOTA (AR) CS VULCAN (HD) Stadion: “CSS Parc” (Blaj - Alba) Observator: Attila Kanyaro (Târgu Mureº) AS EUROPA ALBA IULIA (AB) - CS VULTURII VULTURENI (CJ) Stadion: “Iuliu Bodola” (Oradea - Bihor) Observator: Gheorghe Bologan (Oradea) CSM FÃGÃRAª (BV) - CSM VAROSI SK MIERCUREA CIUC (HR) Stadion: “Municipal” (Sfântu Gheorghe - Covasna) Observator: Nicolae Pantea (Bucureºti) CS LACUL URSU MOBILA SOVATA (MS) - CS SEVIªUL ªELIMBÃR (SB) Stadion: “Park Arena” (Fãgãraº Braºov) Observator: Adrian Mihalcea (Bucureºti)

 AFC AVÂNTUL FLOREªTI (GR) AS PAMIMAI VIDELE (TR) Stadion: “Alpan” (ªotânga - Dâmbovita) Observator: Marian Bucurescu (Bucureºti)

 FC ZAGON (CV) - CS UNIREA STÂLPU (BZ) Stadion: “Orãºenesc” (Panciu Vrancea) Observator: Victor Cruceanã (Bucureºti)

 CS GLORIA CORNEªTI (DB) - ACS PROGRESUL CERNICA (IF) Stadion: “Viorel Mateianu” (BoldeºtiScãieni - Prahova) Observator: Paul Cazan (Bucureºti)

 CS DAMORE TRICOLORUL ALPAREA (BH) - SOMEª CÃRêEU (SM) Stadion: “Municipal” (Zalãu - Sãlaj) Observator: Cristian Vasc (Baia Mare)

 SCM PITEªTI (AG) - CS VIITORUL GRÃDINILE (OT) Stadion: “Treapt” (Horezu - Vâlcea) Observator: Romicã Chihaia (Bucureºti)

 CS PLIMOB SIGHETU MARMAÞIEI (MM) - CS FLACÃRA HALMAªD (SJ) Stadion: “Olimpia” (Satu Mare) Observator: Iosif Vigu (Satu Mare)

CVJ, Nr. 148, Marti 19 iunie 2012  

CVJ, Nr. 148, Marti 19 iunie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you