Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 94

Cronica Vãii Jiului Joi, 29 martie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

”Nu mã au cu nimic la mânã, pot doar sã mã atace cã-s

gras, urât, dar niciodatã trãdãtor!”

Buhãescu ºantajeazã cu ajutoare de urgenþã umãtate din uricãneni s-au îmbolnãvit peste noapte ºi au nevoie de ajutoare sociale.

J

>>> PAGINA A 3-A

Primar dezorientat, caut partid... rimarul în exerciþiu de la Petrila, Ilie Pãducel decide joi din ce partid va candida la primãrie. Asta dupã ce colegii din Petrila au decis sã-l susþinã pe Dorin Curtean din partea PDL pentru fotoliul de primar.

P

>> PAGINA A 3-A

Primãria bagã miliarde într-o firmã aproape falimentarã rimãria Petroºani a alocat 10 miliarde de lei vechi pentru Termoficare SA, o firmã aflatã la un pas de faliment ºi cu datorii de milioane de lei noi.

P

>> PAGINA A 4-A

reºedintele PRM Hunedoara, Costel P Avram, negociazã cu PSD ºi PP-DD poziþii importante în aceste partide pentru a le sta alãturi. Asta se ºtie în cele douã partide. Costel Avram zice cã nu…

PAGINILE 6-7

Greva minerilor a fost declaratã legalã inerii au protestat legal la începutul acestei luni. Instanþa Tribunalului Hunedoara a dat, miercuri, câºtig de cauzã celor de la Sindicatul Muntele.

M

>> PAGINA 11


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

Preºedintele PP-DD Hunedoara atrage investitori chinezi în Valea Jiului Chineze. Haralambie Vochiþiou este membru fondator al primei Case Româno-Chineze din România (organizaþie neguvernamentalã) ce are filiale la nivelul tuturor Camerelor de Comerþ ºi Industrie din þarã. Casa româno-chinezã are drept scop dezvoltarea ºi promovarea relaþiilor de prietenie dintre România ºi China. Cele mai importante obiective ale casei româno-chineze sunt: dezvoltarea turismului între

reºedintele PP-DD Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu surprinde din nou prin acþiunile pe care le face.

P

Dupã ce a adus sume importante de bani în Valea Jiului ºi a calificat sute de oameni, Vochiþoiu vrea sã aducã oameni de afaceri chinezi sã investeascã aici. În acest sens, liderul PP-DD Hunedoara a participat zilele trecute, la Bucureºti, la Conferinþa Naþionalã a Casei Româno-

România ºi China prin acþiuni de promovare reciprocã ºi campanii publicitare mass-media; stimularea stabilirii de legãturi între societãþile comerciale româneºti ºi chineze pentru dezvoltarea relaþiilor economice ºi a schimburilor comerciale bilaterale, inclusiv prin participarea acestora la târgurile comerciale organizate în cele douã þãri; atragerea de investiþii ºi capital chinezesc în economia româneascã ºi susþinerea unor proiecte comune de importanþã strategicã. Diana MITRACHE

ANUNÞURI

Cronica Vãii Jiului

Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Telefon 0722 448 428

 Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Vând casã + teren, 5000 m² în Vulcan (Valea Ungurului). Telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi!

Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

ADRESA NOASTRÃ

Director:

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:10 Teleshopping 11:30 Te pui cu blondele? (r) 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:20 Burlacul III 22:15 Observator 23:00 Un Show Pãcãtos 1:00 Silver City

National TV 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 În cãutarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Gadgeturi, Gadgeturi, Gadgeturi 12:45 Grupul Vouã (r) 13:15 Copii contra pãrinþi 15:00 Destinul regelui (r) 16:30 Amazon 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Suflete pereche 21:15 Destinul regelui 22:45 Poama acrã (r) 0:30 Gadgeturi, Gadgeturi, Gadgeturi (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Mamã de profesie (r) 12:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Crimele din Midsomer 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Las fierbinþi 21:30 Trenul cu bani 23:30 ªtirile Pro TV 0:00 Fotbal: Dinamo - Gaz Metan

Prima TV 9:30 Întâlnirea inimilor (s) (r) 10:30 Medium (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Nimeni nu-i perfect 12:30 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs Popcorn 13:45 Teleshopping 14:15 Întâlnirea inimilor (s) 14:35 Întâlnirea inimilor (s) 15:00 Totul despre mame (r) 16:00 Cireaºa de pe tort (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 M-a fãcut mama artist 22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 ªcoala de rock 1:30 Focus (r)

TVR 1 8:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat (s) 11:25 Dincolo de celebritate 11:30 12 mese (r) 12:00 Bebe magia 12:25 Fabrica de staruri 12:45 Legendele palatului Gyebaek (r) 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Interes general 15:15 Teleshopping 15:30 Akzente 16:50 Lozul cel mare (live) 17:40 Legendele palatului Gyebaek 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:10 Zona Zero 22:40 Exclusiv Documentarele Televiziunii Române: Basarabia. Aºa cum a fost 23:50 Ca la carte 0:25 Premiile Radio România Cultural 1:55 Exclusiv - Documentarele Televiziunii Române: Basarabia. Aºa cum a fost (r)

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Anamaria NEDELCOFF (anamaria_nedelcoff@yahoo.com) Raul IRINOVICI Ovidiu PÃRÃIANU, PÃRÃIANU, Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Romwald CHEZU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Politicã 3

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

Buhãescu ºantajeazã cu ajutoare de urgenþã umãtate din uricãneni s-au îmbolnãvit peste noapte ºi au nevoie de ajutoare sociale.

J

Cel puþin aºa reiese din acþiunile primarului Dãnuþ Buhãescu din ultima perioadã, care îi cheamã pe cetãþeni sã le dea ajutoare de urgenþã, care pot porni de la 200 de lei ºi pot ajunge chiar la 2.000 de lei, în funcþie de cât de mult e dispus omul care le primeºte sã-l voteze. ”Sunt oameni cãrora le-a dat 200 de lei ajutor de urgenþã, dar sunt ºi care au primit ºi 2.000 de lei. Mie mi-a oferit Buhãescu 1.500 de lei, mi-a transmis vorbã sã vin, cã ºtie cã sunt bolnav, cã am probleme. Mi-a spus sã-mi trimit ºi copiii, sã le dea ºi lor, tot ce au nevoie e o adeverinþã de la medicul de familie. Dar Buhãescu ne

dã bani o datã la patru ani, aºa cã eu am primit banii aceºtia, cã nu stricã, dar de votat tot nu-l votez, cã dacã iese el primar, iar o sã stau cu foamea-n gât încã patru ani. ªi când sã-þi dea ajutoarele, te cheamã la el în birou, stã de vorbã cu tine, îi face pe ceilalþi care nu-s cu el în toate felurile… Ar fi în stare sã pupe acum ºi coºurile de gunoi de pe marginea strãzii ca sã-l voteze”, spune Gheorghe, unul dintre beneficiarii ajutoarelor lui Buhãescu. Ajutoarele menþionate se dau toate sub paravanul unei hotãrâri de consiliu local, care permite ca oricine, indiferent de venitul pe care-l are, sã primeascã ajutor de urgenþã. Coincidenþa naibii e cã numãrul ajutoarelor de urgenþã acordate de Buhãescu se înmulþesc în an electoral… ”Buhãescu dã ajutoare

tuturor care se încadreazã în niºte condiþii aprobate de con-

siliul local. Condiþiile aprobate aratã cã orice persoanã din Uricani

poate primi aceste ajutoare, iar modul în care se dau este la mâna primarului. Pot primi cei cu boli pulmonare, dar poþi avea o rãceala uºoarã, mai pot primi cei cu hipertensiune, categorie în care intrã toate persoanele peste 45 de ani sau cei care au suferit intervenþii chirurgicale. Iar dacã te tai la un deget ºi te coºi, e intervenþie chirurgicalã, deci primeºti ajutor de urgenþã. Ceea ce face el e campanie, fiindcã toþi cei care primesc trec prin birou pe la el”, a declarat Daniel Moraru, consilier local PRM. ”Dãnuþ Buhãescu îºi face campanie pe banii publici. Unde aþi mai vãzut sã se dea ajutoare în biroul primarului? Ce face el este campanie pe faþã, pe banii din taxele ºi impozitele noastre. Nimeni nu-i poate face nimic, nu vedeþi cã el face numai ce vrea?”,

spune ºi Ion Stãnescu, consilier local independent la Uricani. Sorin Sanda, primvicepreºedintele filialei judeþene a Partidului Poporului-Dan Diaconescu, este de pãrere cã Buhãescu îi ºantajeazã pe oameni cu aceste ajutoare de urgenþã. ”Nu este prima datã când Buhãescu foloseºte banii publici pentru campania electoralã, ca sã rãmânã pentru al treilea mandat tot el. Buhãescu nu þine cont de problemele economice ºi sociale ale oraºului Uricani, dacã ar fi þinut cont nu i-ar ºantaja pe oameni cu câteva sute de lei în campanie electoralã. El ar trebui sã aducã investitori, care sã creeze locuri de muncã pentru uricãneni, nu sã îi mintã pe oameni”, a declarat Sorin Sanda. Anamaria NEDELCOFF

Primar dezorientat, caut partid... P

rimarul în exerciþiu de la Petrila, Ilie Pãducel decide joi din ce partid va candida la primãrie. Asta dupã ce colegii din Petrila au decis sã-l susþinã pe Dorin Curtean din partea PDL pentru fotoliul de primar. Locuitorii oraºului sunt ºi ei bulversaþi ºi habar nu mai au cu cine voteazã.

Totul a început cu ºedinþa Biroului local din Petrila, când o parte a PDL- iºtilor nu l-a mai susþinut pe Pãducel. „Suntem un partid democratic

ºi nu înþeleg de ce nu ne-am exprima opinia liber. Asta am decis noi ºi asta susþinem, cel puþin deocamdatã”, spune Dorin Curtean, posibil candidat la primãria Petrila din partea PDL. Ilie Pãducel ar putea sã nu mai candideze la funcþia de primar din Petrila. Cel puþin nu de la PDL, deºi de la judeþ are toatã susþinerea. „Dacã Biroul politic judeþean va decide cã altul trebuie sã fie candidatul, atunci eu mã retrag. Joi la ora 16,00 voi face un anunþ public în care sã precizez din partea cui voi candida la primãrie. Mi s-a spus cã voi merge de la PNL, de la PSD, va afla lumea joi”, spune Pãducel.

În locul lui Ilie Pãducel la funcþia de primar a fost propus City managerul Dorin Curtean, cel care a fost mereu susþinut de Pãducel atunci când consilierii au vrut sã îl retragã din organigramã. Acum Curtean vine ºi el ºi spune cã decizia de a candida este ca ºi luatã. „Eu o sã candidez la primãrie dar ºi eu voi face public cum abia în câteva zile. Deocamdatã am susþinerea colegilor din PDL Petrila”,a adãugat Curtean. În tot acest timp,oamenii din Petrila sunt împãrþiþi între susþinãtorii actualului primar ºi cei care nu au habar cine e celãlalt candidat. „Eu pe Pãducel îl ºtiu, dar nu ºtiu cine e celãlalt candidat. Cred cã Pãducel e bun, ori poate mai avea multe de fãcut”, spune un localnic din Petrila. „Cine e Curtean? E unul mai slab ºi care îl mai vãd uneori prin oraº? Nu cred cã are ºanse, deºi Pãducel a fost destul timp primar ºi pe vremea lui Ceauºescu ºi acum ar putea sã lase locul unuia tânãr”, spune o femeie din Petrila. “Eu am lucrat ani de zile la minã, dar Pãducel nu prea a fãcut multe, deºi a avut timp suficient. Nu ºtiu cine e celãlalt, dar nici nu cred cãpoate face mai mult ca Pãducel”, spune un alt bãrbat din Petrila. Cel mai probabil, apele la Petrila se vor liniºti joi dupã amiazã, când ambii pretendenþi vor anunþa de partea cui vor fi.

Aproape o sutã de mii de lei pentru alegeri

Potrivit actelor oficiale, cheltuielile privind tipãrirea buletinelor de vot ºi a ºtampilelor vor fi achitate de instituþia Prefectului. Banii Prefecturii nu vor fi risipiþi, ci aceºtia se vor reîntoarce în conturi pentru cã administraþiile publice trebuie sã returneze banii în termen de 60 de zile de la finalizarea procesului electoral.

uvernul a publicat reglementãrile privind organizarea alegerilor locale din acest an. Acestea au fost publicate în Monitorul Oficial.

ani pentru participanþii la procesul electoral

G

Astfel, au fost stabilite mai multe proceduri pentru ca procesul electoral sã fie unul reuºit. Pânã acum au fost realizate modelele pentru ºtampile ºi pentru listele candidaþilor. În plus, s-a stabilit ºi valoarea cheltuielilor elecDiana MITRACHE torale.

B

Totodatã administraþiile publice locale vor plãti indemnizaþiile celor care sunt în biroul electoral ºi din secþiile de votare. Doar la Petroºani sunt câte 9 persoane în secþiile de votare care vor fi remunerate cu 85 de lei pe zi timp de 5 zile. Astfel, conform unui calcul simplist, bugetul local al Primãriei Petroºani va fi mai sãrac cu aproape 99.500 de mii de lei. În municipiu vor fi 26 de secþii de votare. Raul IRINOVICI


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

Vând oi chiar ºi pe internet iobanii s-au modernizat ºi spun acum cã vând oi chiar ºi în spaþiul virtual. Sunt pline site-urile de anunþuri cu ciobani din Hunedoara care îºi vând mieii ºi iezii de Paºti pe net ºi la preþuri chiar bune.

C

Anunþurile postate în lumea virtualã, semn cã pânã ºi ciobanii au aflat ce e laptop-ul, revo-

luþioneazã tot ce însemna odatã transhumanþa. Nu mai trebuie sã umble cu oile spre oraº, cã acum ciobanii le vând direct de pe internet. „Vând miei de la 10 la 20 kg, frumoºi la preþ bun”, sunã un anunþ postat de un crescãtor de oi din Simeria, care îºi dã ºi un numãr de telefon, dar adaugã cã, la nevoie, asigurã ºi transportul mãrfii la beneficiar. ªi o asociaþie de crescãtori din Haþeg vinde 500 de miei, virtual, ca ºi alþii din Deva ori din Hunedoara. Bune sunt ºi preþurile celor care îi vor duce la piaþã, însã ciobanii recunosc cã preferã sã îi vândã din ogradã, vii ºi la

preþuri comparabile cu cele de anul trecut. Asta e valabil în Valea Jiului, unde oierii s-au decis cã ce-i în mânã, nu-i minciunã. „Nu vor fi preþuri mai mari ca anul trecut. Eu nu intru pe net, dar spun clar cã noi de aici preferãm sã vindem mai mulþi, vii ºi sã ne scãpãm de toþi o datã. Asta pentru cã nici nu voi vinde prea mulþi, cã am mieluþe de rasã ºi le þin”, spune un cioban din Cimpa. Crescãtorii de oi au posibilitatea, în acest an, sã-ºi taie animalele în abatoare care vor fi deschise în toate oraºele Vãii Jiului. Diana MITRACHE

Tichete cadou pentru pentru persoanele cu venituri modeste u mai beneficiazã de pachete cu alimente, aºa cum s-a întâmplat pânã anul trecut, dar primesc, în schimb, tichete valorice. Consiliul Local Petroºani a decis sã facã o bucurie persoanelor cu venituri mici din acest municipiu.

N

regãsesc ºi persoane cu handicap, asistaþi social ori ºomeri a cãror indemnizaþie nu depãºeºte 700 de lei pe lunã, inclusiv. Oamenii s-au aºezat încã de dimineaþã la coadã ca sã intre în posesia tichetelor ce le vor asigura o masã puþin mai îmbelºugatã

de Paºti. „Conform unei hotãrâri adoptate de Consiliul Local, a fost alocatã o sumã de bani pentru aceste tichete cadou care sunt distribuite persoanelor cu venituri modeste. Pe listele noastre se aflã aproximativ 5.000 de persoane, care primesc câte cinci tichete, în

valoare de 10 lei fiecare”, a declarat Nicolae Taºcã, purtãtor de cuvânt al Primãriei Petroºani. Este primul an când administraþia publicã localã a decis sã schimbe pachetele cu alimente, distribuite cu ocazia sãrbãtorilor, cu tichete valorice. Carmen Carmen COSMAN

Pelerinaj la mormântul lui Arsenie Boca

Aproximativ 5.000 de persoane din municipiul Petroºani sunt aºteptate sã-ºi ridice tichetele sociale, distribuite de municipalitate. Cei mai mulþi sunt pensionari cu venituri reduse, dar pe lista aprobatã în Consiliul Local se

Primãria bagã miliarde într-o firmã aproape falimentarã rimãria Petroºani a alocat 10 miliarde de lei vechi pentru Termoficare SA, o firmã aflatã la un pas de faliment ºi cu datorii de milioane de lei noi.

P

ocuitorii din municipiul Vulcan care doresc sã viziteze mormântul pãrintelui Arsenie Boca au ocazia sã o facã gratuit la sfârºitul acestei sãptãmâni.

L

Societatea este împresuratã de creditori, care vor sã-ºi recupereze sumele datorate. La masa credalã s-au aºezat, la coadã, mai multe instituþii cãrora societatea de termoficare le datoreazã câteva milioane de lei noi. Vorbim despre Termocentrala Paroºeni, DGFP Hunedoara, Primãria ºi Consiliul Local Petroºani, Apa Serv Valea Jiului, Nova Serv Valea Jiului, Romtelecom, dar ºi o serie de societãþi cu care Termoficare SA a avut relaþii contractuale. Numai la bugetul de stat societatea de interes local are de platã peste 2,6 milioane de lei noi.

Procesul are termen pe data de 3 aprilie, la Tribunalul Hunedoara, instanþã care judecã, în acelaºi timp, ºi acþiunea „inversã”, formulatã chiar de conducerea SC Termoficare SA. Autoritãþile locale sperã, totuºi, sã salveze firma, consideratã cea mai viabilã în acest domeniu din întreaga Vale a Jiului. „Societatea de termoficare din Petroºani se aflã în procedurã de insolvenþã, solicitatã de cãtre conducerea societãþii din cauza datoriilor pe care societatea le are la stat ºi la agenþii economici. Lucrurile sunt în desfãºurare, iar situaþia aceasta poate dura foarte mult, astfel încât nu se poate pune problema de un faliment iminent. (…) Datoriile firmei sunt foarte mari, în special cãtre bugetul de stat ºi Termocentrala Paroºeni. Investiþiile alocate de primãrie pentru acest an sunt în valoare de 10 miliarde de lei vechi”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Primãriei Petroºani, Nicolae Taºcã. La ora actualã, la SC Termoficare SA Petroºani sunt racordate peste 2.000 de apartamente. Carmen Carmen COSMAN

Viceprimarul municipiului Vulcan, Angela Stoica le pune la dispoziþie credincioºilor mijloace de transport ºi le organizeazã o excursie cu caracter religios pânã la mãnãstirea Prislop, unde este ºi mormântul sfântului Arsenie Boca. “Este vorba despre un pelerinaj de aproximativ 300 de persoane care doresc sã viziteze mãnãstirea Prislop ºi mormântul sfântului Arsenie

Boca. Am mai organizat o excursie, iar oamenii care prima datã nu au mai avut loc m-au rugat sã îi ajut sã meargã ºi ei. Eu mã rog lui Arsenie Boca, iar Dumnezeu m-a ajutat în viaþã ºi de aceea fac astfel de acþiuni umanitare, în semn de respect faþã de lucrurile sfinte”, declarã Angela Stoica. Toate cheltuielile cu deplasarea sunt suportate de un grup de oameni de suflet din Vulcan, iar organizatorul pelerinajului este Angela Stoica. Marius MITRACHE

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

Drumul poºtalioanelor, Terenuri cu strigare în Pasul Vâlcan în plan pentru 2012 n curând se reiau lucrãrile la Drumul Poºtalioanelor, Dealul Babii – Meriºor. Refacerea vechiului drum de legãturã dintre Þara Româneascã ºi Transilvania înseamnã ºi iniþierea agroturismului în Valea Jiului.

Î

DJ 666, Dealul BabiiMeriºor sau Drumul Poºtalioanelor, cum mai este numit de localnicii din zonã, este cuprins pe lista de investiþii a Consiliului Judeþean din 2012. Anul trecut s-a lucrat la consolidare, iar unde s-a putut, la lãrgire. Acum se aºteaptã îmbunarea vremii pentru reluarea lucrãrilor. “Aºteptãm sã se topeascã zãpada în Dealul Babii, apoi ne apucãm de lucru”, ne-a declarat Mircea Moloþ, preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara. Odatã cu darea în folosinþã a acestui drum, în afarã de

scurtarea rutei Valea Jiului Deva cu 30 de kilometrii, datoritã zonei mirifice, a peisajelor ºi a aºezãrii geografice, aici, fãrã probleme se va putea dezvolta agroturismul. Pe asta se bazeazã primarii localitãþilor de la cele douã capete de drum, respectiv de la Bãniþa ºi de la Vulcan. DJ 666 se aflã pe traseul unuia dintre dintre cele mai vechi drumuri de pe teritoriul României. În antichitate era una dintre principalele cãi de legãturã dintre sudul þãrii ºi zona intracarpaticã. Se pre-

supune cã pe aici au trecut pânã þi o parte dintre legiunile lui Traian, în drumul lor spre Sarmizegetusa Regia. Istoricii sunt însã absolut siguri cã, în Evul Mediu, drumul constituia o importantã cale de acces din Þara Româneascã spre Transilvania ºi invers. El a fost folosit intens pânã la finele secolului al XlX-lea, când a aparut calea feratã dinspre Simeria pânã la Petroºani ºi abandonat dupã construirea ºoselei de pe Defileul Jiului. Luiza ANDRONACHE

Plombe pe drumul din Petrila arna care a trecut a lãsat urme în oraºul Petrila. O bunã porþiune din drumul reabilitat în toamna trecutã este acum crãpatã ºi fisurile au fost umplute cu o soluþie dictatã de proiectant.

I

A fost nevoie de plombe, de;i drumul din Petrila este nou / construit. Mãsura a fost absolut necesarã, deoarece, în caz contrar, exista riscul ca asfaltul sã se degradeze. Acum pe porþiuni bune de drum muncitorii au fost nevoiþi sã punã o mixturã cu care au umplut gãurile lãsate de dilatarea ºi contractarea asflatului

turnat. De vinã, spun specialiºtii este ºi materialul antiderapant ºi constructorul a revenit din nou asupra lucrãrii. “La carosabil am observat cã au apãrut, dupã iarnã, unele fisuri. Am discutat cu constructorul ºi acesta a gãsit soluþia de a turna în crãpãturi mastic – un amestec care va reface asfaltul”, a precizat Ilie

Pãducel, primarul din Petrila. Drumul din Petrila a fost reabilitat în vara anului trecut ºi pânã în toamnã constructorul a mai revenit o datã pe anumite porþiuni. Acum a fost nevoit din nou sã intervinã din cauza fisurilor care au apãrut în asfalt pe timpul iernii. Diana MITRACHE

n vara acestui an, primãria Vulcan dã liber la terenuri în Pasul Vâlcan. Administraþia localã va scoate la licitaþie 115 poziþii de teren topografiate pentru care se anunþã bãtaie mare, mai ales cã staþiunea, care este goalã acum, se va umple de turiºti în câþiva ani.

Î

Preþurile care se vor striga se anunþã a fi mari, mai ales cã nu puþini oameni ºi-ar dori sã aibã o concesiune într-o zonã turisticã în plinã expansiune. În prezent, lucrurile sunt puþin în stand by din cauza unei completãri la documentaþie, solicitatã de cãtre cei de la Ministerul

Dezvoltãrii Regionale þi Turismului, însã în cel mult douã luni se poate da startul. “Am depus PUZ-ul la Ministerul Turismului, iar acum aºteptãm avizul. Când îl primim, îl bãgãm mai întâi la Consiliul Judeþean, iar apoi la Consiliul Local Vulcan. Cei de la Minister au mai cerut astãzi (ieri) o completare la documentaþie pe care am dat-o”, a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. În rest, în acest proiect, primãria are toate celelalte avize necesare. De altfel, anul acesta, se continuã lucrãrile prevãzute în program ºi începute încã de anul trecut. Aici, administraþia localã de la Vulcan s-a unit cu cea de la Lupeni, pentru a lega cele douã staþiuni, Pasul Vâlcan de Straja, printr-o altã telegondolã. Luiza ANDRONACHE


Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

6 Politicã

Politicã 7

”Nu mã au cu nimic la mânã, pot doar sã mã atace cã-s gras, urât, dar niciodatã trãdãtor!” reºedintele PRM Hunedoara, Costel Avram, negociazã cu PSD ºi PP-DD poziþii importante în aceste partide pentru a le sta alãturi. Asta se ºtie în cele douã partide. Costel Avram zice cã nu…

P

Când 10 persoane îþi spun cã eºti beat, înseamnã cã eºti ºi te duci acasã ºi te culci – spune o zicalã popularã. Ca urmare, dupã ce 10 persoane din diverse partide au spus cã preºedintele organizaþiei judeþene a Partidului România Mare, Costel Avram, negociazã cu PSD un loc de top pe listele consilierilor, iar cu PP-DD – funcþia de vicepreºedinte al partidului, pe judeþ, cei cu minte la cap ar spune cã este normal în cazul PRM. Reprezentanþi ai PSD Petroºani au declarat cã ºi ei au auzit acest lucru, dar cã nu s-a întâmplat la nivel local. La fel susþin ºi persoane importante din

PP-DD. Aceºtia spun cã au auzit de asemenea negocieri ºi cã în partid s-a vehiculat cã ar dori o funcþie de vicepreºedinte. Zvonurile par credibile, pentru cã în sondaje, PRM este mult sub liderul sãu judeþean, Costel Avram, care ocupã o poziþie bunã, la egalitate cu Mircia Muntean (UNPR) ºi Dorin Gligor (PDL), în jur de 15 la sutã în cursa pentru ºefia Consiliului Judeþean, ceea ce este mult având în vedere cã partidul sãu, adicã susþinãtorii direcþi, se situeazã la 6-8 la sutã, conform sondajelor interne de lucru ale PSD, PNL ºi PDL. Costel Avram neagã faptul cã în prezent ar exista astfel de negocieri, dar cã au existat, prin luna ianuarie, discuþii de acest gen ºi spune cã nu-l intereseazã. ªi totuºi, ”când 10 oameni spun cã eºti beat”… ”Fals! Nu am discutat cu nimeni ºi nici nu discut, nici nu mã intereseazã ºi nu m-a contactat nimeni. Eu, Costel Avram, merg doar cu PRM. Nu fac alianþe ºi înþelegeri.

Înainte de alegerile din PP-DD

Ca ºi candidat la preºedenþia Consiliului Judeþean vreau sã trag partidul în sus, pentru a avea cât mai mulþi consilieri judeþeni ºi locali. Funcþiile alese nu sunt veºnice ºi ca urmare este important sã te menþii în opþiunile alegãtorilor ºi sã te faci remarcat în aceste funcþii. Eu ºi PRM putem fi factori de echilibru în consiliile locale ºi cel judeþean ºi atunci mã vor cãuta. Prefer sã câºtig eu ºi sã mã roage ei. Nimeni nu mã are la mânã ºi asta este foarte important pentru un politician. Faptul cã am fost în toþi aceºti ani secundul lui Mircea Moloþ, pot doar sã mã atace cã-s gras, urât, dar niciodatã trãdãtor. Da, Moloþ a fost corect cu mine. Am înþeles cã ar fi semnale din partea altor partide, cã vor sã atragã oameni. În ce mã priveºte au fost discuþii prin luna ianuarie - ºi în PSD, ºi în PNL, ºi în PD - pentru cã eu sunt prieten cu toþi, de aceea am spus cã pot fi factor de echilibru dacã voi câºtiga… De exemplu pe Laurenþiu Nistor îl voi bate la alegeri în scorbura lui, la ªoimuº, pentru cã omul PRM se situezã pe la 60 la sutã în sondaje” – a declarat preºedintele PRM Hunedoara, Costel Avram, candidat pentru ºefia Consiliului Judeþean Hunedoara. Dar cum în aceastã perioadã surprizele se þin lanþ în politicã, declaraþia lui Costel Avram poate fi valabilã o zi, o sãptãmânã… Cine ºtie!

in cauza faptului cã de anul acesta alegerile locale vor avea un singur tur de scrutin, membrii opoziþiei din Uricani sunt de pãrere cã ar trebui sã facã front comun împotriva lui Dãnuþ Buhãescu, pentru a câºtiga voturi mai multe decât el.

D

Ion Stãnescu, unul dintre contracandidaþii lui Buhãescu, spune cã susþinerea unui singur candidat din partea opoziþiei reprezintã soluþia idealã. ”Eu am propus sã facem un sondaj profesionist, sã vedem care dintre contracandidaþii lui Buhãescu este cel mai bine cotat în Uricani. Fiecare dintre noi punem bani pentru realizarea acestui sondaj, fiindcã un astfel de demers costã. Iar cel mai bine cotat dintre noi sã fie susþinut la alegeri, sã mergem cu un singur om, pentru cã alegerile se câºtigã acum dintr-un singur tur”, a declarat Ion Stãnescu. A. NEDELCOFF

Vochiþoiu l-a convins pe Dan Diaconescu sã viziteze judeþul upã ce abia a fost instalat la conducerea PP-DD Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu are de trecut un examen greu: alegeri pentru ºefia partidului, filiala judeþeanã. Ca urmare, Vochiþoiu nu stã cu mîinile în sân ºi vrea sã-ºi demonstreze forþa politicã în faþa colegilor…

D

În PP-DD Hunedoara se ºtie cã în data de 2 aprilie 2012 vor avea loc alegeri, deºi Haralambie Vochiþoiu abia a fost numit la ºefia partidului. Cum în partid au fost supãrãri motivate de schimbarea preºedintelui mult prea des – trei preºedinþi interimari în douã luni, o datã cu venirea lui Vochiþoiu pãrea normal ca aceastã practicã sã fie stopatã. Doar cã acest lucru nu ar avantaja noul preºedinte interimar pentru cã alegerile ar veni mult prea repede, fãrã ca acesta sã-ºi poatã face campanie în interiorul PP-DD ºi avantajaþi ar fi fondatorii din teritoriu, cei care au muncit la înfiinþarea organizaþiilor, pe lângã fireasca reacþie de respingere a unora la omul impus. Dar cum Haralambie Vochiþoiu are experienþa de aºi evalua situaþia, a plecat marþi spre Bucureºti, ºi a fãcut demersuri pentru organizarea unei vizite a lui Dan Diaconescu în judeþul Hunedoara ºi implicit în Valea Jiului, dupã care vor avea loc alegerile stabilite înainte de venirea sa la conducerea PP. ”Da, a fost discutatã o datã

Opoziþia uricãneanã se pregãteºte de sondaj

Ileana FIRÞULESCU

Încrâncenarea PSD ºi PNL va fi potolitã de comisiile de mediere de 7 la 7 aportul nu este de 7 la 5, ci cel real este de 10 la 4, conform sondajului cerut de protocol, în favoarea oamenilor lui Ioan Rus - PSD. Dar liderul liberal, Alin Simota se þine tare, susþinând cã scopul unei negocieri este tocmai... negocierea ºi calitatea ei. USL are doar douã soluþii: merge pe liste comune sau nu.

R

pentru alegerile la nivel judeþean, dar înainte de venirea mea la conducere. Ieri (marþi – n.n.), am fost la Bucureºti pentru a organiza vizita lui Dan Diaconescu în judeþ ºi în Valea Jiului ºi apoi sã aibã loc alegerile. Cam la douã sãptãmâni dupã Paºte. Mai sunt câteva chestiuni de rezolvat, pentru cã filiala Hunedoara mai are câþiva paºi de parcurs, mã refer la proceduri oficiale, pânã la constituirea deplinã. De exemplu nu

am ºtampila organizaþiei… Repet, alegerile vor avea loc dupã Paºte, dupã vizita lui Dan Diaconescu” - a declarat preºedintele PP-DD Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu. Vochiþoiu are darul de a convinge oficialii, având în vedere cã pe vremea când se afla în fruntea PSD Petroºani i-a adus în Valea Jiului pe Mircea Geoanã, Victor Ponta, Bogdan Niculescu Duvãz, Ecaterina Andronescu etc. Ce ar mai trebui sã-ºi cizeleze, este discursul uneori mult prea abrupt, discurs care i-a adus ºi destule neplãceri de-a lungul activitãþii sale politice. Oricum, lui Haralambie Vochiþoiu nu-i este comod în condiþiile în care aceste alegeri vin atât de repede dupã numirea sa, dar nici nu stã cu mâinile în sân ºi încearcã sã-ºi demostreze forþa politicã. Pare un examen greu… Ileana FIRÞULESCU

Bãtãlie mare pentru listele de consilieri locali, de la Petroºani, între PSD ºi PNL. Liderii PSD invocã raportul de 2,52 la 1 în favoarea oamenilor sãi. PNL cere mai mult, cã d-aia i se zice negociere. Nu a cedat nici o parte ºi ca urmare s-a ajuns la comisiile de mediere, comisii formate din 7 membrii de-ai PSD ºi 7 ai PNL+PC. Aceste comisii se vor deplasa la Petroºani pentru a înfrânge cerbicia celor care nu cedeazã. Aceste comisii vor convoca birourile de conducere a celor trei partide ºi vor încerca sã-i armonizeze în decizii. Luând în considerare ce

spune protocolul de formare a USL, la capitolul IV, PNL forþeazã nota ºi cere mai mult decât scrie la document. Printre altele acest protocol stabileºte modul cum se stabilesc candidaþii prin sondarea opiniei publice printr-o firmã autorizatã, în perioada mai - iulie 2011. Singurul partid, din cele trei ale USL Petroºani, care a fãcut acest sondaj pe vreo 4000 de euro a fost PSD, prin Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã – CURS, în luna iunie 2011. PSD o þine pe a lui: sondajul

ºi iar sondajul! Ce spune sondajul cu pricina, la întrebarea „presupunând cã duminica viitoare ar avea loc alegeri, ce partid aþi vota?” Spune cã PSD a obþinut 43 la sutã, PNL 16 la sutã, iar PC – 1 la sutã din opþiunile electoratului. Cum PNL ºi PC au fãcut Alianþa Centru Dreapta (ACD), raportul este de 2,52 PSD la 1 ACD. Ca urmare, raportul de 7 PSD ºi 5 PNL nu este acceptat de social democraþi nici în plan local, nici în cel judeþean. La fel ºi PNL nu acceptã alt

raport nici local, nici la nivel judeþean. Adicã de conducerea judeþeanã. Raportul nu este real, spune PSD. ªi ce dacã nu este, zic liberalii. Ce, nu s-au mai vãzut compromisuri în politicã, atunci când vremurile o impun? Nu, zic partenerii de uniune, trebuie sã începem altfel de politicã, sã nu ne mai furãm cãciula: raportul nu este de 7 la 5, ci cel real este de 10 la 4, conform sondajului, în favoarea oamenilor lui Ioan Rus. Dar liderul liberal, Alin Simota se þine tare, susþinând cã scopul

unei negocieri este tocmai... negocierea ºi calitatea ei. Acelaºi act de constituire a USL, scrie cã partidele nu sunt obligate sã meargã pe liste comune, separarea candidaþilor fiind admisã. Deci nu poate fi vorba de rupere a USL, ci de... caractere puternice, dar ºi de lipsã de flexibilitate. Oricum, percepþia publicului va fi tot de neînþelegeri, deci rupere. Vom vedea care cedeazã. Ileana FIRÞULESCU

COLÞUL LUI DENIS


Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

6 Politicã

Politicã 7

”Nu mã au cu nimic la mânã, pot doar sã mã atace cã-s gras, urât, dar niciodatã trãdãtor!” reºedintele PRM Hunedoara, Costel Avram, negociazã cu PSD ºi PP-DD poziþii importante în aceste partide pentru a le sta alãturi. Asta se ºtie în cele douã partide. Costel Avram zice cã nu…

P

Când 10 persoane îþi spun cã eºti beat, înseamnã cã eºti ºi te duci acasã ºi te culci – spune o zicalã popularã. Ca urmare, dupã ce 10 persoane din diverse partide au spus cã preºedintele organizaþiei judeþene a Partidului România Mare, Costel Avram, negociazã cu PSD un loc de top pe listele consilierilor, iar cu PP-DD – funcþia de vicepreºedinte al partidului, pe judeþ, cei cu minte la cap ar spune cã este normal în cazul PRM. Reprezentanþi ai PSD Petroºani au declarat cã ºi ei au auzit acest lucru, dar cã nu s-a întâmplat la nivel local. La fel susþin ºi persoane importante din

PP-DD. Aceºtia spun cã au auzit de asemenea negocieri ºi cã în partid s-a vehiculat cã ar dori o funcþie de vicepreºedinte. Zvonurile par credibile, pentru cã în sondaje, PRM este mult sub liderul sãu judeþean, Costel Avram, care ocupã o poziþie bunã, la egalitate cu Mircia Muntean (UNPR) ºi Dorin Gligor (PDL), în jur de 15 la sutã în cursa pentru ºefia Consiliului Judeþean, ceea ce este mult având în vedere cã partidul sãu, adicã susþinãtorii direcþi, se situeazã la 6-8 la sutã, conform sondajelor interne de lucru ale PSD, PNL ºi PDL. Costel Avram neagã faptul cã în prezent ar exista astfel de negocieri, dar cã au existat, prin luna ianuarie, discuþii de acest gen ºi spune cã nu-l intereseazã. ªi totuºi, ”când 10 oameni spun cã eºti beat”… ”Fals! Nu am discutat cu nimeni ºi nici nu discut, nici nu mã intereseazã ºi nu m-a contactat nimeni. Eu, Costel Avram, merg doar cu PRM. Nu fac alianþe ºi înþelegeri.

Înainte de alegerile din PP-DD

Ca ºi candidat la preºedenþia Consiliului Judeþean vreau sã trag partidul în sus, pentru a avea cât mai mulþi consilieri judeþeni ºi locali. Funcþiile alese nu sunt veºnice ºi ca urmare este important sã te menþii în opþiunile alegãtorilor ºi sã te faci remarcat în aceste funcþii. Eu ºi PRM putem fi factori de echilibru în consiliile locale ºi cel judeþean ºi atunci mã vor cãuta. Prefer sã câºtig eu ºi sã mã roage ei. Nimeni nu mã are la mânã ºi asta este foarte important pentru un politician. Faptul cã am fost în toþi aceºti ani secundul lui Mircea Moloþ, pot doar sã mã atace cã-s gras, urât, dar niciodatã trãdãtor. Da, Moloþ a fost corect cu mine. Am înþeles cã ar fi semnale din partea altor partide, cã vor sã atragã oameni. În ce mã priveºte au fost discuþii prin luna ianuarie - ºi în PSD, ºi în PNL, ºi în PD - pentru cã eu sunt prieten cu toþi, de aceea am spus cã pot fi factor de echilibru dacã voi câºtiga… De exemplu pe Laurenþiu Nistor îl voi bate la alegeri în scorbura lui, la ªoimuº, pentru cã omul PRM se situezã pe la 60 la sutã în sondaje” – a declarat preºedintele PRM Hunedoara, Costel Avram, candidat pentru ºefia Consiliului Judeþean Hunedoara. Dar cum în aceastã perioadã surprizele se þin lanþ în politicã, declaraþia lui Costel Avram poate fi valabilã o zi, o sãptãmânã… Cine ºtie!

in cauza faptului cã de anul acesta alegerile locale vor avea un singur tur de scrutin, membrii opoziþiei din Uricani sunt de pãrere cã ar trebui sã facã front comun împotriva lui Dãnuþ Buhãescu, pentru a câºtiga voturi mai multe decât el.

D

Ion Stãnescu, unul dintre contracandidaþii lui Buhãescu, spune cã susþinerea unui singur candidat din partea opoziþiei reprezintã soluþia idealã. ”Eu am propus sã facem un sondaj profesionist, sã vedem care dintre contracandidaþii lui Buhãescu este cel mai bine cotat în Uricani. Fiecare dintre noi punem bani pentru realizarea acestui sondaj, fiindcã un astfel de demers costã. Iar cel mai bine cotat dintre noi sã fie susþinut la alegeri, sã mergem cu un singur om, pentru cã alegerile se câºtigã acum dintr-un singur tur”, a declarat Ion Stãnescu. A. NEDELCOFF

Vochiþoiu l-a convins pe Dan Diaconescu sã viziteze judeþul upã ce abia a fost instalat la conducerea PP-DD Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu are de trecut un examen greu: alegeri pentru ºefia partidului, filiala judeþeanã. Ca urmare, Vochiþoiu nu stã cu mîinile în sân ºi vrea sã-ºi demonstreze forþa politicã în faþa colegilor…

D

În PP-DD Hunedoara se ºtie cã în data de 2 aprilie 2012 vor avea loc alegeri, deºi Haralambie Vochiþoiu abia a fost numit la ºefia partidului. Cum în partid au fost supãrãri motivate de schimbarea preºedintelui mult prea des – trei preºedinþi interimari în douã luni, o datã cu venirea lui Vochiþoiu pãrea normal ca aceastã practicã sã fie stopatã. Doar cã acest lucru nu ar avantaja noul preºedinte interimar pentru cã alegerile ar veni mult prea repede, fãrã ca acesta sã-ºi poatã face campanie în interiorul PP-DD ºi avantajaþi ar fi fondatorii din teritoriu, cei care au muncit la înfiinþarea organizaþiilor, pe lângã fireasca reacþie de respingere a unora la omul impus. Dar cum Haralambie Vochiþoiu are experienþa de aºi evalua situaþia, a plecat marþi spre Bucureºti, ºi a fãcut demersuri pentru organizarea unei vizite a lui Dan Diaconescu în judeþul Hunedoara ºi implicit în Valea Jiului, dupã care vor avea loc alegerile stabilite înainte de venirea sa la conducerea PP. ”Da, a fost discutatã o datã

Opoziþia uricãneanã se pregãteºte de sondaj

Ileana FIRÞULESCU

Încrâncenarea PSD ºi PNL va fi potolitã de comisiile de mediere de 7 la 7 aportul nu este de 7 la 5, ci cel real este de 10 la 4, conform sondajului cerut de protocol, în favoarea oamenilor lui Ioan Rus - PSD. Dar liderul liberal, Alin Simota se þine tare, susþinând cã scopul unei negocieri este tocmai... negocierea ºi calitatea ei. USL are doar douã soluþii: merge pe liste comune sau nu.

R

pentru alegerile la nivel judeþean, dar înainte de venirea mea la conducere. Ieri (marþi – n.n.), am fost la Bucureºti pentru a organiza vizita lui Dan Diaconescu în judeþ ºi în Valea Jiului ºi apoi sã aibã loc alegerile. Cam la douã sãptãmâni dupã Paºte. Mai sunt câteva chestiuni de rezolvat, pentru cã filiala Hunedoara mai are câþiva paºi de parcurs, mã refer la proceduri oficiale, pânã la constituirea deplinã. De exemplu nu

am ºtampila organizaþiei… Repet, alegerile vor avea loc dupã Paºte, dupã vizita lui Dan Diaconescu” - a declarat preºedintele PP-DD Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu. Vochiþoiu are darul de a convinge oficialii, având în vedere cã pe vremea când se afla în fruntea PSD Petroºani i-a adus în Valea Jiului pe Mircea Geoanã, Victor Ponta, Bogdan Niculescu Duvãz, Ecaterina Andronescu etc. Ce ar mai trebui sã-ºi cizeleze, este discursul uneori mult prea abrupt, discurs care i-a adus ºi destule neplãceri de-a lungul activitãþii sale politice. Oricum, lui Haralambie Vochiþoiu nu-i este comod în condiþiile în care aceste alegeri vin atât de repede dupã numirea sa, dar nici nu stã cu mâinile în sân ºi încearcã sã-ºi demostreze forþa politicã. Pare un examen greu… Ileana FIRÞULESCU

Bãtãlie mare pentru listele de consilieri locali, de la Petroºani, între PSD ºi PNL. Liderii PSD invocã raportul de 2,52 la 1 în favoarea oamenilor sãi. PNL cere mai mult, cã d-aia i se zice negociere. Nu a cedat nici o parte ºi ca urmare s-a ajuns la comisiile de mediere, comisii formate din 7 membrii de-ai PSD ºi 7 ai PNL+PC. Aceste comisii se vor deplasa la Petroºani pentru a înfrânge cerbicia celor care nu cedeazã. Aceste comisii vor convoca birourile de conducere a celor trei partide ºi vor încerca sã-i armonizeze în decizii. Luând în considerare ce

spune protocolul de formare a USL, la capitolul IV, PNL forþeazã nota ºi cere mai mult decât scrie la document. Printre altele acest protocol stabileºte modul cum se stabilesc candidaþii prin sondarea opiniei publice printr-o firmã autorizatã, în perioada mai - iulie 2011. Singurul partid, din cele trei ale USL Petroºani, care a fãcut acest sondaj pe vreo 4000 de euro a fost PSD, prin Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã – CURS, în luna iunie 2011. PSD o þine pe a lui: sondajul

ºi iar sondajul! Ce spune sondajul cu pricina, la întrebarea „presupunând cã duminica viitoare ar avea loc alegeri, ce partid aþi vota?” Spune cã PSD a obþinut 43 la sutã, PNL 16 la sutã, iar PC – 1 la sutã din opþiunile electoratului. Cum PNL ºi PC au fãcut Alianþa Centru Dreapta (ACD), raportul este de 2,52 PSD la 1 ACD. Ca urmare, raportul de 7 PSD ºi 5 PNL nu este acceptat de social democraþi nici în plan local, nici în cel judeþean. La fel ºi PNL nu acceptã alt

raport nici local, nici la nivel judeþean. Adicã de conducerea judeþeanã. Raportul nu este real, spune PSD. ªi ce dacã nu este, zic liberalii. Ce, nu s-au mai vãzut compromisuri în politicã, atunci când vremurile o impun? Nu, zic partenerii de uniune, trebuie sã începem altfel de politicã, sã nu ne mai furãm cãciula: raportul nu este de 7 la 5, ci cel real este de 10 la 4, conform sondajului, în favoarea oamenilor lui Ioan Rus. Dar liderul liberal, Alin Simota se þine tare, susþinând cã scopul

unei negocieri este tocmai... negocierea ºi calitatea ei. Acelaºi act de constituire a USL, scrie cã partidele nu sunt obligate sã meargã pe liste comune, separarea candidaþilor fiind admisã. Deci nu poate fi vorba de rupere a USL, ci de... caractere puternice, dar ºi de lipsã de flexibilitate. Oricum, percepþia publicului va fi tot de neînþelegeri, deci rupere. Vom vedea care cedeazã. Ileana FIRÞULESCU

COLÞUL LUI DENIS


Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

8 Culturã

Actualitate 9

Jandarmii ºi-au prezentat echipamentul n municipiul Petroºani, Ziua Jandarmeriei Române a fost marcatã cu câteva zile înainte de data la care este celebratã aceasta, respectiv 3 aprilie.

Î

Astfel, pe platoul din faþa Casei de Culturã a Sindicatelor, reprezentanþii jandarmilor hunedoreni ºi-au prezentat ieri mijloacele de transport auto (printre acestea numãrându-se ºi un ATV al jandarmilor montani de la Câmpu lui Neag), echipa-

Sâmbãta ursului (a cincea sâmbãtã din postul Paºtelui) C âmbãta ursului

S suprapune o sãrbãtoare precreºtinã peste o sãrbãtoare creºtinã, cãci deºi creºtinismul nu are nici o legãturã cu sãrbãtorirea animalelor, totemice sau nu, sâmbãta ursului are o datã mobilã, în funcþie de data Paºtelui.

În cea de-a cincea sãptãmânã din Postul Mare, ziua de sâmbãtã era Sâmbãta ursului. Cum pentru comunitãþile de momârlani ursul reprezenta o permanentã ameninþare, îi erau dedicate mai multe zile în care se încerca îmbunarea lui. Una

din aceste zile era ziua de sâmbãtã din a cincea sãptãmânã din Postul Paºtelui, numitã Sâmbãta Ursului. Desigur, obiceiuri ºi credinþe cu rol magic aveau rolul de a proteja comunitatea contra urºilor. „În satele din Þinutul Momârlanilor, bãtrânele fãceau plãcinte de bostan ºi le dãdeau de pomanã, crezând cã astfel alungau ursul din sat.” (Marcel Lapteº, Luana Giuhat, Tradiþii). De asemenea, unii momârlani puneau în aceastã zi la marginea pãdurii bucãþi de carne ºi oase, pentru a îmbuna ursul, sã nu rupã vitele. „În aceastã zi femeile au grijã sã nu lucreze cu obiecte ascuþite sau tãioase, pentru a nu le fi mâncate de dihanii vitele de

prin gospodãrii. De asemenea, nu se rosteºte cuvântul “urs” ca sã nu se piardã copiii în pãdure atunci când se duc sã strângã zmeurã, fragi ºi mure. La fel procedeazã ºi acei oameni care se îngrijesc de stupii de albine. “Când cineva greºeºte de face ceva în Ziua Ursului, leagã seara lanþul pe coº cu un nod, cã aºa gura ursului sã stea legatã de a nu-i strica vreo vitã.” (Th. D. Speranþia)” (Simona Chiriac, Sâmbãta ursului). De sâmbãta ursului, înainte vreme, umblau prin sate ursarii, iar cei cu dureri de ºale, dacã se încumetau, lãsau sã fie cãlcaþi de urs, pentru aºezarea oaselor la loc. Ioan DAN BÃLAN ºi Elisabeta BOGÃÞ BOGÃÞAN

Strigãturi legate de urs

Latrã câinii ca la urs, Dorul de mândrã m-o stors ; Latrã câinii lung a lup, Dorurile-n suflet rup ; Urlã câinii a om rãu, Noaptea ursu-i lângã tãu ªi când latrã ca la fiare Îmi iau arma din spinare ªi bâta cu ferecare ªi dulãii la picioare ! Nu e munte mai frumos, Ca la noi în Sterminos, Unde vara, cum se ºtie, Stãm cu ursu-n ciobãnie ! Ce frumos e la Bãniþa, Unde-a spart ursu’ cãpiþa,

Fetele nu ºtiu ce-i fiþa ªi-ºi micesc mereu rochiþa ! Nu e sat fãrã pârleaz, Momârlan fãrã necaz, Domnie fãrã ucaz, Român trist ºi fãrã haz ! Nu e stânã fãrã oi, Ori ciobani mai faini ca noi, Când dã ursu’ prin ocol, Noi pe vale, rostogol !

mentele de comunicaþii sau cele de intervenþie ºi restabilire a ordinii ºi liniºtii publice. „Manifestãrile omagiale dedicate Zilei Jandarmeriei Române sunt programate a avea loc în data de 3 aprilie la Deva. Din acest motiv am decis sã organizãm, pânã atunci, mai multe prezentãri ale echipamentelor pe care le utilizãm, în celelalte localitãþi din judeþ”, a declarat lt. Nicolae Rãducu, purtãtor de cuvânt Inspectoratul Judeþean de Jandarmi Hunedoara. Jandarmii hunedoreni îºi vor

continua acþiunile de prezentare a echipamentelor joi – în Hunedoara, vineri – la Orãºtie ºi luni, 2 aprilie, la Deva. În acest an, în data de 3 aprilie, se împlinesc 162 de ani de la data reformãrii de cãtre Domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a Corpului Slujitoresc prin transformarea acestuia în Corpul de Jandarmi. Noua instituþie a fost creatã þinându-se cont de necesitatea asigurãrii libertãþii cetãþenilor ºi a ordinii de drept în stat. Mir cea NISTOR

Urmeazã etapa a III-a

ea de-a II-a etapã de înscriere a micuþilor în clasele pregãtitoare, respectiv I, s-a încheiat în data de 27 martie. Dupã derularea a douã, din cele patru etape de înscriere, la ªcoala Generalã

„I. G. Duca” din Petroºani, de exemplu, au mai rãmas disponibile doar 13 locuri, toate la clasa I. „Iniþial, am avut 75 de locuri disponibile la clasa pregãtitoare (3 clase) ºi 100 de locuri la clasa I (4 clase). Dupã încheierea primelor douã

etape de înscriere mai avem disponibile 13 locuri pentru clasa I. Numai în urma primei etape au fost înscriºi 60 de copii la clasa pregãtitoare, respectiv 71, la clasa I”, a declarat Elena Gîrjob, director ªc. Gen. „I. G. Duca” Petroºani. Etapa cu numãrul 2 a fost una extrem de aglomeratã, mai ales, în prima zi. Nu de alta, dar,

Cine sfântu’-o mai vãzut Moº Martin trãgând la plug, Vrun mistreþ pe drum, cãlare Bãrãboaicã fatã mare ?!

DE PÃCÃLEALÃ! Cronicã rimatã pentru 1 aprilie 2012 Iatã vine ºi Prierul!...musai, tragem câte-un loz, În speranþa cã de astãzi viaþa noastrã va fi roz ªi va trece-n bucurie, dulce, fãrã pãcãlealã, Fãrã ºmecherii valahe-n zonã echinocþialã. Voi ieºi dupã verdeþuri fãrã gust de chinoroz – Cum au cele importate din Fanar sau din Sovhoz – Sunt pe dealuri urzicuþe...ah, ce gust ! sã-mi umplu plasa : Pân’la Paºti îmi va fi verde burta, gândul ºi grimasa ! Îmi bag sângele-n schimbare, o sã-l colorez cu boz, Dupã moda ce-a lansat-o un designer fost matroz, Care-avea dungat tricoul..., azi, în dungi, nu-i aburealã, E lucratã orice hainã modernist-naþionalã. Ni se „cos” haine cu TIR-ul, cu balotul, ca-n siloz – Lumea cautã febrilã cântând Pann, nu Berlioz –

Cu fustiþe-n dungi, prea scurte, stau fete fãrã sfialã Pe la „shop-uri-hand” de-a doua ; prima e...occidentalã ! Cu atâtea dungi (sunt gratii ?), Þara pare în pârnaie, Iar „þãranii” au fãcut-o iar de gâscã ori de oaie, Cã-n proporþie masivã, partea lor salarialã De ani mulþi, o ºtim cu toþii, este numai...pãcãlealã ! Chiar ºi cititorul nostru – spune franc, nu-þi fie goz,

Ai fost pãcãlit la urne de alesul „virtuoz”, Sã te bucuri de speranþa cea vãdit electoralã : Mii ºi mii locuri de muncã, bani în pungã ºi în...poalã ! Iatã vine iar Prierul !...la Zintâi peste pridvor Îmi voi pune flori o... serã ºi chiar floarea-florilor : Ca pe Nastratin miresme sã mã sature de foam(n)e, Sã uitãm de „pãcãlealã” doar pân’la alegeri, Doamne! Ioan DAN BÃLAN

pãrinþii micuþilor au crezut cã înscrierea copiilor lor se va face în funcþie de ordinea cererilor de înscriere. „De aglomeraþie ºi coadã la înscriere am avut parte, doar, în prima zi. Dupã aceea, pãrinþii micuþilor au înþeles cã, nu neapãrat, primul venit este ºi primul servit. Toþi copiii înscriºi, indiferent de poziþia ocupatã la înscriere, au avut ºanse egale iar înscrierile s-au fãcut þinându-se cont de unele criterii, dupã analizarea tuturor dosarelor depuse”, a mai precizat Elena Gîrjob. Cea de-a III-a etapã de înscriere în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I, va debuta în data de 23 aprilie ºi se va încheia douã zile mai târziu. Mir cea NISTOR

Schimbãri pe bandã în educaþie D eºi mai sunt doar trei luni pânã la înscrierea în facultãþi, Ministerul Educaþiei a schimbat din nou regulile în timpul anului ºcolar. Astfel, potrivit noilor dispoziþii, nu vor mai fi luate în calcul mediile din liceu, pe baza cãrora se constituiau ºi dosarele de admitere.

ªi asta în condiþiile în care legea educaþiei obligã facultãþile sã publice toate informaþiile cu ºase luni înainte. Iar universitãþile vor fi nevoite sã gãseascã o altã metodã de selectare a absolvenþilor de liceu, luându-se în calcul, cel mai probabil, mediile de la examenul de bacalureat. Reprezentanþii universitãþilor sunt însã mulþumiþi de schimbare, dar spun cã momentul nu a fost bine ales, deoarece

O sãptãmânã ºcolarã „altfel” ãptãmâna de dinaintea vacanþei de Paºte va reprezenta, pentru elevi, o altfel de ºcoalã. Potrivit structurii anului de învãþãmânt 2011 – 2012, acesta are ºi o sãptãmânã denumitã „ªcoala altfel” în cadrul cãreia vor fi organizate activitãþi extracurriculare ºi extraºcolare.

S

Activitãþile vor fi derulate, în cadrul fiecãrei unitãþi ºcolare, în funcþie de opþiunile elevilor, pãrinþilor ºi cadrelor didactice. „La propunerea copiilor, pãrinþilor acestora ºi profesorilor a fost stabilit un program de activitãþi ce urmeazã a fi derulate de-a lungul a celor 5 zile componente ale „ªcolii altfel”. Printre acestea se numãrã vizite la locurile de muncã ale pãrinþilor, drumeþii în naturã, excursii tematice,

sau activitãþi cultural – artistice. Un astfel de program era extrem de necesar, þinând cont de faptul cã îi vom putea cunoaºte mai bine pe toþi copiii. Proiectul îi va ajuta ºi pe copii sã socializeze între ei, dar, ºi cu cadrele didactice dar, ºi nouã, profesorilor, ne va oferi posibilitatea sã-i cunoaºtem mai bine ºi sã vedem ce

aptitudini au”, a declarat Elena Gîrjob, director ªcoala Generalã „I. G. Duca” Petroºani. Dupã „sãptãmâna altfel” elevii vor intra în vacanþa de Paºte care va dura pânã pe 22 aprilie. Urmãtoarea vacanþã ºcolarã este cea de varã, programatã în perioada 23 iunie – 9 septembrie. Mir cea NISTOR

asemenea modificãri de substanþã se fac cu ºase luni înainte de începerea unui examen, nu cu trei. De asemenea, se aºteaptã ºi comunicarea cifrei de ºcolarizare din partea Ministerului Educaþiei, pentru ca reprezentanþii universitãþilor sã ºtie de câte locuri va dispune fiecare universitate. Anamaria NEDELCOFF


Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

8 Culturã

Actualitate 9

Jandarmii ºi-au prezentat echipamentul n municipiul Petroºani, Ziua Jandarmeriei Române a fost marcatã cu câteva zile înainte de data la care este celebratã aceasta, respectiv 3 aprilie.

Î

Astfel, pe platoul din faþa Casei de Culturã a Sindicatelor, reprezentanþii jandarmilor hunedoreni ºi-au prezentat ieri mijloacele de transport auto (printre acestea numãrându-se ºi un ATV al jandarmilor montani de la Câmpu lui Neag), echipa-

Sâmbãta ursului (a cincea sâmbãtã din postul Paºtelui) C âmbãta ursului

S suprapune o sãrbãtoare precreºtinã peste o sãrbãtoare creºtinã, cãci deºi creºtinismul nu are nici o legãturã cu sãrbãtorirea animalelor, totemice sau nu, sâmbãta ursului are o datã mobilã, în funcþie de data Paºtelui.

În cea de-a cincea sãptãmânã din Postul Mare, ziua de sâmbãtã era Sâmbãta ursului. Cum pentru comunitãþile de momârlani ursul reprezenta o permanentã ameninþare, îi erau dedicate mai multe zile în care se încerca îmbunarea lui. Una

din aceste zile era ziua de sâmbãtã din a cincea sãptãmânã din Postul Paºtelui, numitã Sâmbãta Ursului. Desigur, obiceiuri ºi credinþe cu rol magic aveau rolul de a proteja comunitatea contra urºilor. „În satele din Þinutul Momârlanilor, bãtrânele fãceau plãcinte de bostan ºi le dãdeau de pomanã, crezând cã astfel alungau ursul din sat.” (Marcel Lapteº, Luana Giuhat, Tradiþii). De asemenea, unii momârlani puneau în aceastã zi la marginea pãdurii bucãþi de carne ºi oase, pentru a îmbuna ursul, sã nu rupã vitele. „În aceastã zi femeile au grijã sã nu lucreze cu obiecte ascuþite sau tãioase, pentru a nu le fi mâncate de dihanii vitele de

prin gospodãrii. De asemenea, nu se rosteºte cuvântul “urs” ca sã nu se piardã copiii în pãdure atunci când se duc sã strângã zmeurã, fragi ºi mure. La fel procedeazã ºi acei oameni care se îngrijesc de stupii de albine. “Când cineva greºeºte de face ceva în Ziua Ursului, leagã seara lanþul pe coº cu un nod, cã aºa gura ursului sã stea legatã de a nu-i strica vreo vitã.” (Th. D. Speranþia)” (Simona Chiriac, Sâmbãta ursului). De sâmbãta ursului, înainte vreme, umblau prin sate ursarii, iar cei cu dureri de ºale, dacã se încumetau, lãsau sã fie cãlcaþi de urs, pentru aºezarea oaselor la loc. Ioan DAN BÃLAN ºi Elisabeta BOGÃÞ BOGÃÞAN

Strigãturi legate de urs

Latrã câinii ca la urs, Dorul de mândrã m-o stors ; Latrã câinii lung a lup, Dorurile-n suflet rup ; Urlã câinii a om rãu, Noaptea ursu-i lângã tãu ªi când latrã ca la fiare Îmi iau arma din spinare ªi bâta cu ferecare ªi dulãii la picioare ! Nu e munte mai frumos, Ca la noi în Sterminos, Unde vara, cum se ºtie, Stãm cu ursu-n ciobãnie ! Ce frumos e la Bãniþa, Unde-a spart ursu’ cãpiþa,

Fetele nu ºtiu ce-i fiþa ªi-ºi micesc mereu rochiþa ! Nu e sat fãrã pârleaz, Momârlan fãrã necaz, Domnie fãrã ucaz, Român trist ºi fãrã haz ! Nu e stânã fãrã oi, Ori ciobani mai faini ca noi, Când dã ursu’ prin ocol, Noi pe vale, rostogol !

mentele de comunicaþii sau cele de intervenþie ºi restabilire a ordinii ºi liniºtii publice. „Manifestãrile omagiale dedicate Zilei Jandarmeriei Române sunt programate a avea loc în data de 3 aprilie la Deva. Din acest motiv am decis sã organizãm, pânã atunci, mai multe prezentãri ale echipamentelor pe care le utilizãm, în celelalte localitãþi din judeþ”, a declarat lt. Nicolae Rãducu, purtãtor de cuvânt Inspectoratul Judeþean de Jandarmi Hunedoara. Jandarmii hunedoreni îºi vor

continua acþiunile de prezentare a echipamentelor joi – în Hunedoara, vineri – la Orãºtie ºi luni, 2 aprilie, la Deva. În acest an, în data de 3 aprilie, se împlinesc 162 de ani de la data reformãrii de cãtre Domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a Corpului Slujitoresc prin transformarea acestuia în Corpul de Jandarmi. Noua instituþie a fost creatã þinându-se cont de necesitatea asigurãrii libertãþii cetãþenilor ºi a ordinii de drept în stat. Mir cea NISTOR

Urmeazã etapa a III-a

ea de-a II-a etapã de înscriere a micuþilor în clasele pregãtitoare, respectiv I, s-a încheiat în data de 27 martie. Dupã derularea a douã, din cele patru etape de înscriere, la ªcoala Generalã

„I. G. Duca” din Petroºani, de exemplu, au mai rãmas disponibile doar 13 locuri, toate la clasa I. „Iniþial, am avut 75 de locuri disponibile la clasa pregãtitoare (3 clase) ºi 100 de locuri la clasa I (4 clase). Dupã încheierea primelor douã

etape de înscriere mai avem disponibile 13 locuri pentru clasa I. Numai în urma primei etape au fost înscriºi 60 de copii la clasa pregãtitoare, respectiv 71, la clasa I”, a declarat Elena Gîrjob, director ªc. Gen. „I. G. Duca” Petroºani. Etapa cu numãrul 2 a fost una extrem de aglomeratã, mai ales, în prima zi. Nu de alta, dar,

Cine sfântu’-o mai vãzut Moº Martin trãgând la plug, Vrun mistreþ pe drum, cãlare Bãrãboaicã fatã mare ?!

DE PÃCÃLEALÃ! Cronicã rimatã pentru 1 aprilie 2012 Iatã vine ºi Prierul!...musai, tragem câte-un loz, În speranþa cã de astãzi viaþa noastrã va fi roz ªi va trece-n bucurie, dulce, fãrã pãcãlealã, Fãrã ºmecherii valahe-n zonã echinocþialã. Voi ieºi dupã verdeþuri fãrã gust de chinoroz – Cum au cele importate din Fanar sau din Sovhoz – Sunt pe dealuri urzicuþe...ah, ce gust ! sã-mi umplu plasa : Pân’la Paºti îmi va fi verde burta, gândul ºi grimasa ! Îmi bag sângele-n schimbare, o sã-l colorez cu boz, Dupã moda ce-a lansat-o un designer fost matroz, Care-avea dungat tricoul..., azi, în dungi, nu-i aburealã, E lucratã orice hainã modernist-naþionalã. Ni se „cos” haine cu TIR-ul, cu balotul, ca-n siloz – Lumea cautã febrilã cântând Pann, nu Berlioz –

Cu fustiþe-n dungi, prea scurte, stau fete fãrã sfialã Pe la „shop-uri-hand” de-a doua ; prima e...occidentalã ! Cu atâtea dungi (sunt gratii ?), Þara pare în pârnaie, Iar „þãranii” au fãcut-o iar de gâscã ori de oaie, Cã-n proporþie masivã, partea lor salarialã De ani mulþi, o ºtim cu toþii, este numai...pãcãlealã ! Chiar ºi cititorul nostru – spune franc, nu-þi fie goz,

Ai fost pãcãlit la urne de alesul „virtuoz”, Sã te bucuri de speranþa cea vãdit electoralã : Mii ºi mii locuri de muncã, bani în pungã ºi în...poalã ! Iatã vine iar Prierul !...la Zintâi peste pridvor Îmi voi pune flori o... serã ºi chiar floarea-florilor : Ca pe Nastratin miresme sã mã sature de foam(n)e, Sã uitãm de „pãcãlealã” doar pân’la alegeri, Doamne! Ioan DAN BÃLAN

pãrinþii micuþilor au crezut cã înscrierea copiilor lor se va face în funcþie de ordinea cererilor de înscriere. „De aglomeraþie ºi coadã la înscriere am avut parte, doar, în prima zi. Dupã aceea, pãrinþii micuþilor au înþeles cã, nu neapãrat, primul venit este ºi primul servit. Toþi copiii înscriºi, indiferent de poziþia ocupatã la înscriere, au avut ºanse egale iar înscrierile s-au fãcut þinându-se cont de unele criterii, dupã analizarea tuturor dosarelor depuse”, a mai precizat Elena Gîrjob. Cea de-a III-a etapã de înscriere în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I, va debuta în data de 23 aprilie ºi se va încheia douã zile mai târziu. Mir cea NISTOR

Schimbãri pe bandã în educaþie D eºi mai sunt doar trei luni pânã la înscrierea în facultãþi, Ministerul Educaþiei a schimbat din nou regulile în timpul anului ºcolar. Astfel, potrivit noilor dispoziþii, nu vor mai fi luate în calcul mediile din liceu, pe baza cãrora se constituiau ºi dosarele de admitere.

ªi asta în condiþiile în care legea educaþiei obligã facultãþile sã publice toate informaþiile cu ºase luni înainte. Iar universitãþile vor fi nevoite sã gãseascã o altã metodã de selectare a absolvenþilor de liceu, luându-se în calcul, cel mai probabil, mediile de la examenul de bacalureat. Reprezentanþii universitãþilor sunt însã mulþumiþi de schimbare, dar spun cã momentul nu a fost bine ales, deoarece

O sãptãmânã ºcolarã „altfel” ãptãmâna de dinaintea vacanþei de Paºte va reprezenta, pentru elevi, o altfel de ºcoalã. Potrivit structurii anului de învãþãmânt 2011 – 2012, acesta are ºi o sãptãmânã denumitã „ªcoala altfel” în cadrul cãreia vor fi organizate activitãþi extracurriculare ºi extraºcolare.

S

Activitãþile vor fi derulate, în cadrul fiecãrei unitãþi ºcolare, în funcþie de opþiunile elevilor, pãrinþilor ºi cadrelor didactice. „La propunerea copiilor, pãrinþilor acestora ºi profesorilor a fost stabilit un program de activitãþi ce urmeazã a fi derulate de-a lungul a celor 5 zile componente ale „ªcolii altfel”. Printre acestea se numãrã vizite la locurile de muncã ale pãrinþilor, drumeþii în naturã, excursii tematice,

sau activitãþi cultural – artistice. Un astfel de program era extrem de necesar, þinând cont de faptul cã îi vom putea cunoaºte mai bine pe toþi copiii. Proiectul îi va ajuta ºi pe copii sã socializeze între ei, dar, ºi cu cadrele didactice dar, ºi nouã, profesorilor, ne va oferi posibilitatea sã-i cunoaºtem mai bine ºi sã vedem ce

aptitudini au”, a declarat Elena Gîrjob, director ªcoala Generalã „I. G. Duca” Petroºani. Dupã „sãptãmâna altfel” elevii vor intra în vacanþa de Paºte care va dura pânã pe 22 aprilie. Urmãtoarea vacanþã ºcolarã este cea de varã, programatã în perioada 23 iunie – 9 septembrie. Mir cea NISTOR

asemenea modificãri de substanþã se fac cu ºase luni înainte de începerea unui examen, nu cu trei. De asemenea, se aºteaptã ºi comunicarea cifrei de ºcolarizare din partea Ministerului Educaþiei, pentru ca reprezentanþii universitãþilor sã ºtie de câte locuri va dispune fiecare universitate. Anamaria NEDELCOFF


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

Flãcãri cât casa la marginea Petroºaniului lãcãri cât casa de înalte. Asta s-a întâmplat marþi seara în cartierul Praga din petroºani, unde pompierii au fost chemaþi, pentru a doua zi consecutiv, sã stingã incendiile declanºate de fermierii inconºtienþi, care nu au înþeles ce riscã prin aceastã procedurã de curãþare a terenurilor.

F

Ore în ºir s-au luptat cu flãcãrile pompierii militari din petroºani, care au intervenit de urgenþã cu mai multe autospeciale, pentru a stinge focul scãpat de sub control. Vântul puternic a înteþit vâlvãtaia, care a cuprins mai mulþi copaci ºi a ameninþat casele localnicilor din zona afectatã. Ca ºi luni seara, focul a fost pus din zona cartierului Bosnia însã autorul incendiului de vegetaþie nu a fost încã identificat. „Noi am intervenit cu autospecialele cu apã ºi am reuºit sã localizãm incendiul ºi sã-l stingem. Fiind case, am rãmas în zonã sã monitorizãm o perioadã de timp, ca sã nu se reaprindã”, a precizat, cpt. Adrian Avram, comandantul Detaºamentului de Pompieri Petroºani. Oamenii legii îl cautã acum pe cel care a dat foc vegetaþiei uscate, dar nu a ºi supravegheat focul. Poliþiºtii din Petroºani au deschis o anchetã pentru a descoperi incendiatorul, dar existã ºi indicii conform cãrora focul ar fi fost pus de „o mânã criminalã” ºi nu de proprietarul terenului în cauzã. Car men COSMAN

HOROSCOP

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

28 martie 2012

Din punct de vedere sentimental situaþia nu este chiar cea pe care þi-ai dori-o dar atâta timp cât relaþia cu persoana iubitã este echilibratã nu este cazul sã intervii. Din punct de vedere intelectual funcþionezi la limita superioarã, dar nu este un moment potrivit pentru a lua decizii.

Aveþi ocazia sã faceþi schimbãri importante în relaþiile sentimentale. Dimineaþa faceþi cunoºtinþã cu o persoanã deosebitã, care vã atrage atenþia. Nu vã precipitaþi ºi ascultaþivã intuiþia. Þineþi cont de sfaturile unui prieten cu multã experienþã! S-ar putea sã aveþi de câºtigat.

Obstacolele care-þi vor sta în cale vor putea fi depãºite fãrã probleme. În ceea ce priveºte câºtigurile materiale, acestea nu vor lipsi, dar ºi cheltuielile vor fi pe mãsurã. O activitate extraprofesionalã ar putea deveni rentabilã. Relaþia cu prietenii evolueazã ceva mai bine.

Vei avea o întrevedere cu prietenii. Veþi discuta despre proiecte de interes comun ºi vei fi tentat sã îþi impuni punctele de vedere. Cel mai bine ar fi sã te arãþi ceva mai conciliant, mai înþelegãtor. Nu este cazul sã te grãbeºti ºi sã faci lucrurile de mântuialã.

Activitãþile sociale îþi vor face mare plãcere, mai ales cã îþi vor da posibilitatea de a te întâlni cu prietenii, de a te relaxa. N-ar fi exclus sã cunoºti o persoanã care îþi va fi de un real folos în viitorul apropiat. În cazul în care doreºti sã pleci într-o cãlãtorie, ºansa va fi de partea ta.

Vei avea de fãcut o mulþime de drumuri care te vor mai debarasa într-o oarecare mãsurã de starea de agitaþie de care dispui în ultimul timp. Te vei întâlni cu prietenii, care îþi vor face propuneri interesante. N-ar fi exclus nici sã fii tentat sã faci o investiþie în cãmin.

Situaþia financiarã are toate ºansele sã se îmbunãtãþeascã, demonstrând astfel cã nu ai muncit degeaba. Partenerul de viaþã ar putea avea o micã neînþelegere cu unul dintre pãrinþi. Cel mai bine ar fi sã nu intervii în nici un fel. Ai putea sã mai schimbi câte ceva în aspectul tãu.

În cãmin s-ar putea deteriora câte ceva, nu este cazul sã te enervezi. Este foarte posibil sã fie nevoie sã faci o mulþime de drumuri pentru a te vedea cu rudele, dar ºi cu partenerii de distracþie. Persoanele mai tinere din familie se pare cã îþi vor face o surprizã plãcutã.

Popularitatea ta este în creºtere ºi, chiar dacã vor mai exista unele controverse cu prietenii, nimeni nu se va supãra ºi vei reuºi sã strãluceºti în societate oriunde te vei duce. Starea ta fizicã va fi bunã, dar totuºi, n-ar strica sã îþi pãstrezi mãcar o orã pentru odihnã ºi relaxare.

Unul dintre pãrinþi ar îþi va face un anunþ de care se va bucura întreaga familie. În ceea ce priveºte proiectele pe care þi le-ai fãcut pentru timpul liber, acestea vor suferi unele modificãri, care însã nu te vor deranja într-o prea mare mãsurã. Prietenii vor lua legãtura cu tine.

Situaþia financiarã te va interesa în mod special în aceastã perioadã. Dialogul cu partenerul de suflet te-ar putea ajuta sã pui lucrurile la punct. N-ar fi exclus sã primeºti o propunere de colaborare, ce se va dovedi rentabilã în scurt timp. Vei avea o stare de agitaþie.

Prietenii sau rudele aflate pe alte meleaguri vor lua legãtura cu tine, ceea ce îþi va face mare plãcere. Vei avea unele discuþii constructive cu fiinþa iubitã referitoare la programul din timpul liber ºi pânã la urmã vei reuºi sã îþi impui punctele de vedere. Þi se va face o propunere.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

P r oiect de 140 de milioane de eur o pentru dezvoltarea reþelei de apã ºi canalizare acã oamenii din Valea Jiului ar ºti ce se aflã în þevile de apã, nu ºtiu dacã ar mai bea apã de la robinet”, recunoaºte vicepreºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, Costel Avram.

”D

Deºi s-au investit zeci de milioane de euro în reabilitarea reþelelor de apã ºi canalizare din Valea Jiului, pierderile pe reþea sunt de aproximativ 40%. Acest lucru este recunoscut atât de Avram, cât ºi de angajaþii ApaServ, care dau vina pe faptul cã þevile sunt vechi, de peste 30 de ani

ºi cã investiþii nu s-au fãcut ani de-a rândul. Deºi în prezent se deruleazã o investiþie de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea reþelei de apã ºi canalizare din Valea Jiului, oficialii ApaServ spun cã ar mai avea nevoie de 140 de milioane de euro în perioada urmãtoare, dupã care, pentru finalizarea investiþiei, ar mai fi nevoie de încã 70 de milioane de euro. La începutul lunii aprilie, locuitorii Vãii Jiului vor afla dacã vor fi primite cele 140 de milioane de euro anul acesta, întrucât în an electoral se pot întâmpla o mulþime de minuni. ”SC ApaServ SA este

în situaþia de a obþine un proiect de 140 de milioane de euro pentru a dezvolta reþeaua de apã ºi canalizare, sperãm sã obþinem fondurile, avem o întâlnire în data de 6 aprilie la Bucureºti ºi sã începem lucrãrile în sep-

tembrie”, a declarat Costel Avram. Cât despre pierderile actuale, acesta recunoaºte cã sunt foarte mari. ”Reþelele sunt vechi, de 30 de ani ºi deºi s-au investit 40 de milioane de euro, avem în continuare

pierderi foarte mari. Pierderile sunt în continuare foarte mari, cã pânã acum s-a investit numai în magistralã. Dacã oamenii din Valea Jiului ar ºti ce se aflã în þevile de apã, nu ºtiu dacã ar mai bea apã de la robinet”, mai spune Avram. Monica Tarcea, directorul compartimentului de Dezvoltare în cadrul Apaserv, spune cã abia în ºase aprilie vor începe discuþiile la minister. Pânã atunci, se lucreazã la stabilirea listei de prioritãþi, adicã ce investiþii trebuie realizate mai întâi. ”Abia în data de ºase aprilie se încep discuþiile cu ministerul de resort.

Panouri preventive pentru punctele negre ale circulaþiei onele cu risc ridicat de producere a accidentelor, denumite „puncte negre” vor fi semnalizate cu panouri cu caracter prevenitv. Pe lista zonelor cu risc crescut de accidente se regãseºte ºi porþiunea din DN 7 care traverseazã judeþul Hunedoara.

Z Greva minerilor a fost declaratã legalã M

inerii au protestat legal la începutul acestei luni. Instanþa Tribunalului Hunedoara a dat, miercuri, câºtig de cauzã celor de la Sindicatul Muntele în cadrul procesului intentat de Compania Naþionalã a Huilei vizavi de ilegalitatea grevei. Sindicatul Muntele a fost dat în judecatã de conducerea Companiei Naþionale a Huilei (CNH), fiind considerat responsabil de protestele declanºate de mineri. Instanþa a amânat de mai multe ori termenul privind pronunþarea soluþiei,

însã ieri magistraþii au considerat cã cererea celor de la Companie este tardivã ºi lipsitã de fundament. În cazul în care solicitarea celor de la Compania Naþionalã a Huilei ar fi fost acceptatã, angajaþii nu ar fi putut avea pretenþii financiare pentru zilele de întrerupere a activitãþii, iar iniþiatorii grevei pot fi obligaþi personal la despãgubiri pentru toate pierderile suferite de CNH în timpul în care au fost sistate activitãþile în subteran. Astfel, judecãtorii hunedoreani au considerat cã greva a fost una spontanã, aceasta nefiind iniþiatã la nivel de sindicat, drept pentru care decizia a fost în favoarea ortacilor.

Reprezentanþii Inspectoratului General al Poliþiei Române – Direcþia Rutierã vor sã reducã numãrul de accidente rutiere soldate anul cu sute de morþi. Prima mãsurã constã în amplasarea de panouri cu caracter prevenitv în punctele negre, adicã în zonele cu risc ridicat de accidente. Conform oficialilor IGPR, punctul negru

Deocamdatã nu este stabilitã lista de prioritãþi, ce investiþii vom face în sistemul de apã ºi canalizare. Este nevoie de încã 210 de milioane de euro, dar se va stabili ce este prioritar acum, pentru a obþine cele 140 de milioane de euro. Proiectul de 40 de milioane de euro este încã în implementare. Se lucreazã la sistemul de alimentare cu apã în Petrila ºi Aninoasa. Pierderi în prezent sunt cam de 3740%, pentru cã nu s-au fãcut investiþii de ani buni, plus cã reþelele sunt foarte vechi”, precizeazã Monica Tarcea. Anamaria NEDELCOFF

reprezintã un sector de drum cu lungimea de maximum 1 kilometru, pe care, într-o perioadã de 5 ani consecutivi, s-au înregistrat minimum 10 accidente grave de circulaþie, soldate cu cel puþin 10 persoane decedate sau rãnite grav. În total, vor fi amplasate peste 30 de astfel panouri pe DN 7, între Bucureºti ºi Nãdlac, opt pe DN 1 în judeþul Sibiu, iar primele indicatoare vor fi montate în teren din data de 04 aprilie 2012. La nivel naþional au fost stabilite 138 de puncte negre, în care s-au înregistrat un numãr de 1517 accidente grave, soldate cu decesul a 569 persoane ºi rãnirea gravã a altor 1369 de oameni. Cel puþin cinci astfel de zone se aflã în judeþul Hunedoara. Car men COSMAN


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Joi, 29 martie 2012

Elevi premiaþi financiar pentru rezultate excepþionale ezultate excepþionale, nepremiate ani de zile. Elevii cu rezultate ºcolare deosebite din municipiul Lupeni nu ºi-au primit bursele ºcolare din anul 2009.

R

Situaþia se schimbã începând din acest an, pentru cã reprezentanþii administraþiei locale au decis sã îi premieze pe elevi. Astfel, aceºtia vor acorda burse pe o perioadã de 8 luni, adicã perioada în care sunt cursuri. Peste 300 de elevi

din municipiul Lupeni vor fi rãsplãtiþi pentru rezultatele deosebite obþinute în cursul anului ºcolar. Administraþia din localitate a aprobat alocarea de burse pentru aceºti învãþãcei în cuantum total de 140 de mii de lei. Banii sunt împãrþiþi în mod egal între Liceul Teoretic ºi cel Industrial. Cele douã unitãþi de învãþãmânt mai au în componenþã trei ºcoli generale. Bursele ºcolare sunt împãrþite pe mai multe categorii, ºi anume burse de merit, de studiu ºi de performanþã. Valoarea

acestora diferã, astfel bursa de performanþã va fi de 100 de lei/elev, bursa de merit va însuma 75 lei/elev iar bursele de studiu ºi cele sociale vor avea o valoare de 50 lei/elev. Potrivit inspectorilor bursele ºcolare se acordã în baza reglementarilor emise de consiliile locale. Acestea sunt cele care decid dacã se acordã sau nu aceste ajutoare financiare pentru elevi. La nivelul municipiilor se acordã 300 de burse, iar la nivelul oraºelor o sutã. Raul IRINOVICI

Hoþ prins la miez de noapte n bãrbat de 45 de ani s-a trezit bãtut ºi fãrã bani în miezul nopþii de marþi, într-un cartier al oraºului. Omul ieºise de la un bar când a fost atacat de un hoþ, care a fost prins câteva minute mai târziu de poliþie.

U

Incidentul s-a produs marþi în jurul orei 00:46, când Poliþia Oraºului Petrila a fost sesizatã despre faptul cã un bãrbat în vârstã de 45 de ani, din Petrila, a fost deposedat de un portmoneu, în timp ce se afla în cartierul 8 Martie din Petrila. „Poliþiºtii, care s-au

deplasat la faþa locului au purtat discuþii cu victima ºi au stabilit cã acesta a fost deposedat, prin violenþã, de portofelul pe care îl avea asupra sa, de cãtre o persoanã împreunã cu care consumase bãuturi alcoolice. Bãrbatul tâlhãrit se afla într-o stare avansatã de ebrietate ºi nu a putut oferi detalii cu privire la identitatea suspectului ºi nici cu privire la modul de comitere a faptei”, spune purtãtorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niþu. În urma verificãrilor efectuate în cartierul 8 Martie, a fost

depistat un alt bãrbat de 45 de ani, din Petrila. Oamenii legii l-au percheziþionat ºi aºa au gãsit portofelul cu mai multe acte aparþinând victimei. Acesta din urmã s-a ales cu dosar penal ºi este cercetat sub

aspectul sãvârºirii infracþiunii de tâlhãrie, urmând ca, dupã audierea pãrþii vãtãmate ºi administrarea probatoriului, sã fie stabilite toate împrejurãrile comiterii faptei. Diana MITRACHE

Se schimbã manualele inisterul Educaþiei anunþã noi schimbãri, dupã introducerea clasei zero, modificãri multiple privind Legea Educaþiei. De data aceasta se anunþã modificarea cãrþilor elevilor.

M

Manualele se vor schimba, în cea mai mare parte, din anul ºcolar 2012-2014 ºi vizeazã clasele a I-a, a II-a, a V-a ºi a XI-a. Dascãlii sperã însã ca aceastã schimbare sã fie una beneficã. ”Eu nu ºtiu cum vor fi schimbate manualele, pentru cã, recent, am dat comandã pentru

manualele de anul urmãtor, am avut un termen de predare a comenzilor. Eu cred cã este un lucru bun cã se schimbã aceste manuale, poate cã materia va fi

mai accesibilã elevilor, mai aerisitã”, a declarat Gianina Roºu, profesor la ªcoala Generalã Nr. 1 din Lupeni. Anamaria NEDELCOFF

CVJ, Nr, 94, Joi 29 martie 2012  

CVJ, Nr, 94, Joi 29 martie 2012

CVJ, Nr, 94, Joi 29 martie 2012  

CVJ, Nr, 94, Joi 29 martie 2012

Advertisement