Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul II Nr. 256

Cronica Vãii Jiului Luni, 19 noiembrie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

Împreunã pentru o Vale mai bunã!

Vochiþoiu, încã o problemã cu legea! aralambie Vochiþoiu este vitezoman cu acte în regulã. Nu o spunem noi, ci poliþiºtii, care l-au prins în repetate rânduri cu mâþa în sac, dar Vochiþoiu a încercat sã scape de rãspundere în instanþã.

H

>>> PAGINA A 5-A

”PDL Valea Jiului nu este nici spart, nici mov…” n membru marcant, cu vechi state în PD, acum PDL, Sorin Silaghi, vorbeºte depre trãdãri, despre frustrãri ºi caractere machiavelice. Supãrãrile vin în urma unor acuzaþii din partea membrilor de partid cum cã PDL Petroºani a fost spart ºi cã ar fi devenit mov...

U

>>> PAGINILE 6-7

9 candidaþi, bijuterii de peste 3 milioane de lei ijuterii ºi obiecte B preþioase în valoare de peste 600 de mii de euro. Candidaþii hunedoreni la alegerile parlamentare din 9 decembrie, deþin în total, bijuterii ºi alte obiecte de patrimoniu în valoare de peste 600 de mii de euro.

>>> PAGINILE 8-9 Campania electoralã nu mai are scrupule,

Candidaþii încearcã sã mai câºtige un vot ºi cer ajutorul preoþilor n vremurile grele în care trãim, neajunsurile ºi lipsa banilor ne fac sã fim din ce în ce mai rãi ºi sã nu ne mai încredem în nimeni ºi nimic.

Î

I

nterviu cu Senatorul NICULA Vasile Cosmin, candidat USL pentru un nou mandat de Senator în colegiul Valea Jiului. >>> PAGINA A 3-A

>>> PAGINILE 8-9


2 Utile

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

ApaServ Infor meazã Începând cu 1 noiembrie 2012 auloc audienþe la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 dupã urmãtorul program: Miercuri, 13:00 - 15:00 · ªef Dep. economic Mariana Matrica · ªef Dep. Producþie –

Cristian Ionicã Joi, 10:00 - 12:00 · Director General - Costel Avram · ªef Dep. Exploatare Florin Donisa · ªef Birou Juridic – Adriana Dãian Director General, Costel AVRAM

Radare

DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia - Gurasada DN7 Gurasada Burjuc DN7 BurjucZam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos Bejan Vulcan pe DN 66A ºi B-dul Mihai Viteazu

 DN 7 Deva Sântuhalm DN 7 Mintia - Sãcãmaº DN 7 Ilia - Gurasada Zam DN 68 A Sãcãmaº Dobra DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel - Leºnic 

Restricþii apã Luni 19.11.2012 Petroºani 9:00-15:00, zona: str. N. Gociu, str. Venus bl. 8 - 10. Motiv: anulare reþea veche ºi cuplare la reþeaua nouã de alimentare cu apã pe str. N. Gociu. Petroºani 9:00-15:00,

zona: str. Tabacar, str. Gen. V. Milea. Motiv - remediere pierdere în zona Brãdet. Aninoasa 9:00-12:00, zona: str. Libertãþii, str. Ghe. Doja, str. Uzinei. Motiv: înlocuire robinet principal str. Libertãþii, bl. 138.

Motorinã 6,17 Lei

Motorinã 6,45 Lei

Benzinã 6,18 Lei

Benzinã 5,71 Lei

Vr e m e a î n Va l e a J i u l u i Petrila

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Vu l c a n

Motorinã 5,95 Lei

Motorinã 6,10 Lei

Benzinã 5,68 Lei

Benzinã 5,75 Lei

Lupeni

Motorinã 6,10 Lei

Motorinã 5,95 Lei

Benzinã 5,83 Lei

Benzinã 5,75 Lei

Noaptea

Noaptea

Dimineaþa

Dimineaþa

Ziua

Seara

Seara

Cronica Vãii Jiului

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani? Noi suntem partenerii pe care îi cauþi!

Ziua

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani tel. 0374.906.687

www.cronicavj.ro e-mail: cronicavj@gmail.com

Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 Teleshopping 10:20 În gura presei 11:15 FamiliaDA (r) 11:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul

meu 16:00 17:00 19:00 20:00 20:30

Observator Acces Direct Observator Observator special Top Chef

National TV 9:30 Naufragiaþii 11:30 Teleshopping 12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (r) 13:00 Teleshopping 13:30 Farsele lui Jugaru 13:45 Teleshopping 14:15 Mondenii (r) 15:30 Totul despre mame 16:00 Cireaºa de pe tort (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:30 Iubiri secrete 20:30 Naþiune, te cunosc!

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Apropo TV (r) 15:00 Serviciul Român de Comedie (r) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Pariu cu viaþa 21:30 Pariu cu viaþa 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Fringe 0:00 Tanti Florica (r) 1:00 România, te iubesc!

Prima TV 9:00 Baronii (r) 9:30 Baronii (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:30 Marele campion (r) 14:30 Dumnezeu pentru o sãptãmânã (r) 17:20 Condamnata 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Destine împlinite

20:15 Comedie cu supereroi 22:00 Un asasin nemilos 0:00 Comedie cu supereroi 1:45 Grupul Vouã (r)

TVR 1 9:15 Legendele palatului: doctorul Hur Jun 10:15 Aºa-i românul! 10:25 Lumea modei 10:30 Ora de business (r) 11:30 Garantat 100% 12:30 Oameni care au schimbat lumea 12:40 Legendele palatului 13:20 Legendele palatului 14:00 Telejurnal 14:45 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 Cãlãtor pe viaþã 17:40 Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier 18:20 Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier 19:00 Ora de business 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 20:43 Alegeri 2012 20:50 Meteo 21:00 Alegeri 2012 22:10 Camarazii

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Politic 3

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

Împreunã pentru o Vale mai bunã! nterviu cu Senatorul NICULA Vasile Cosmin, candidat USL pentru un nou mandat de Senator în colegiul Valea Jiului

I

Reporter: A început a doua sãptãmânã de campanie electoralã. Cum simþiþi pulsul campaniei? Nicula Vasile Cosmin: Pânã acum, peste aºteptãrile noastre. Le mulþumesc oamenilor care au venit în echipa noastrã de campanie, fie cã sunt colegi de partid, de alianþã sau simpli voluntari. De asemenea, sunt foarte mulþumit de nivelul decenþei din mesajele candidaþilor. Am anunþat cã noi vom duce o campanie bazatã pe proiecte ºi pe dezbateri ºi mã bucur sã vãd cã asta este ºi dorinþa cetãþenilor. Reporter: Am vãzut pe diverse canale media cã au apãrut sondaje ale contracan-

Senator din partea PSD în colegiul 1 Va l e a J i u l u i d i n anul 2008

didaþilor, cu diferenþe foarte mari între ele. Dumneavoastrã aveþi vreun sondaj efectuat? Îl veþi publica? Nicula Vasile Cosmin: Mã faceþi sã zâmbesc. Sunt trecut prin atâtea campanii electorale încât pot sã vã spun cu exactitate ce reprezintã fiecare sondaj apãrut în diverse publicaþii “vehicule de campanile”. E cunoscut faptul cã atunci când se doreºte o motivare a echipei, sondajul va indica un 48-49%, practicã întâlnitã de obicei în ultima sãptãmânã de campanie. În prima fazã a campaniei electorale, strict pentru demoralizarea echipelor de campanie ale contracandidaþilor se utilizeazã un sondaj în care candidatul are mult peste 50%. Noi cunoaºtem toate aceste practici de campanie ºi sunt foarte uºor de demascat. Trebuie vãzut de cãtre cine a fost comandat sondajul, pe câte persoane a fost fãcut ºi mai ales – de cãtre cine a fost efectuat.

Reporter: Sã înþeleg cã nu aveþi ºi nici nu veþi face vreun sondaj de opinie? Nicula Vasile Cosmin: Pentru mine existã un singur sondaj real ºi de necontestat. E votul oamenilor din 9 decembrie. Restul sunt cifre manipulatoare. Nu vreau sã plãtesc o echipã care sã-mi spunã ceea ce vreau sã aud. Repet, singurul sondaj în care eu cred este votul cetãþenilor din 9 decembrie. Atât. Reporter: Pe diverse materiale electorale am vãzut cã vã propuneþi câteva prioritãþi pentru viitorul mandat. Sunt niºte promisiuni? Nicula Vasile Cosmin: Am preferat sã le spunem prioritãþi ºi nu promisiuni, tocmai pentru cã oamenii s-au sãturat de promisiuni electorale. Sunt patru proiecte importante pentru dezvoltarea Vãii Jiului, mare parte dintre ele sunt o continuare fireascã a muncii mele din ultimii patru ani. Reporter: Prima prioritate este legatã de Complexul Energetic Hunedoara. Nicula Vasile Cosmin: Valea Jiului înseamnã, înainte de orice, minerit. Indiferent ce am încerca sã schimbãm, aici a fost ºi va rãmâne o tradiþie a mineritului. Am considerat ºi continuu sã cred cã este mult mai bine sã eficientizezi o activitate înrãdãcinatã, decât sã o schimbi. Oamenii de aici sunt ºi vor rãmâne mineri. Mina este principala sursã de venit a zonei. Complexul Energetic Hunedoara trebuie sã devinã o unitate cheie pentru siguranþa sistemului energetic naþional. Pe lângã tradiþie, avem ºi viitorul asigurat. Universitatea Petroºani , prin secþiile sale, oferã un învãþãmânt de specialitate recunoscut la nivel naþional ºi internaþional. Altfel spus, avem tradiþia, avem ºi viitorul profesional pentru asigurarea unui minerit de performanþã, în condiþii sigure ºi la standarde înalte de tehnologizare. Reporter: A doua prioritate este atragerea de investiþii ºi înfiinþarea de noi locuri de muncã. Cum se poate realiza? Nicula Vasile Cosmin: Cred cã aceastã idee se regãseºte – sau ar trebui sã se regãseascã –

în orice program electoral din România, cu atât mai mult aici, unde e o nevoie realã de soluþii alternative la minerit. Mecanismul este cunoscut ºi are la bazã un cadru legislativ atrãgãtor pentru investitori ºi o ofertã de forþã de muncã bine calificatã. Îmi voi permite o micã parantezã. S-a tot scris cã am fost în vizite oficiale în þãrile arabe ºi cã aº fi cheltuit nejustificat sumele de transport ºi de cazare. Ceea ce nu s-a scris este cã am reuºit sã leg o serie de colaborãri extrem de importante pentru dezvoltarea acestei zone. Pe lângã întâlnirile cu oamenii de afaceri – care între noi fie vorba - ºtiu ce însemnã o afacere de nivel mondial, am încheiat câteva parteneriate cu cele mai cunoscute firme de recrutare de personal, firme care îºi vor trimite echipe de specialiºti pentru evaluarea concretã a forþei de muncã din zonã. Sunt fapte concrete, pe care cei porniþi pe ideea discreditare uitã sã le menþioneze. Reporter: Dezvoltarea turismului local, cu precãdere a domeniului schiabil, este a treia prioritate. Nicula Vasile Cosmin: Aº prefera sã nu le dãm nume de ordine. Tot ceea ce þine de dezvoltarea acestei zone este la fel de important. Mai mult decât atât, dacã veþi studia materialul de campanie, veþi vedea cã pentru acest proiect mã bazez pe un parteneriat cu administraþiile publice locale. Nu vom putea dezvolta un turism la nivel european dacã nu va exista o colaborare realã, nu doar niºte hârtii semnate. Trebuie sã înþelegem cu toþii, atât primarii, cât ºi parla-

mentarii ºi oamenii de afaceri din zonã, cã trebuie sã privim domeniul schiabil ca pe un interes comun. Altfel, nu vom reuºi decât sã punctãm ºi sã cârpim. O abordare sistemicã ºi de ansamblu va mulþumi pe toatã lumea. Reporter: Chiar credeþi cã se va finaliza tronsonul de drum ce leagã Câmpul lui Neag de Bãile Herculane? Nicula Vasile Cosmin: Da. Este o oportunitate nevalorificatã de deschidere a Vãii Jiului. Acest drum s-a transformat în slogan electoral ºi e mare pãcat. Nu vreau sã ma aliniez ºi eu politicienilor care au promis ºi l-au botezat, dar nu l-au inaugurat. Las faptele sã vã convingã în viitorul meu mandat. Reporter: Am înþeles cã doriþi sã adresaþi un mesaj special. Nicula Vasile Cosmin: Un mesaj special pentru un om special. ªi am rugãmintea de a scrie OM cu majuscule. Este vorba despre domnul Emil Pãrãu, pot sã-i spun prietenul meu, Emil Pãrãu. Chiar nu cred cã Milu Pãrãu mai are nevoie de vreo prezentare în Valea Jiului. Faptul cã un om de calitatea lui m-a învestit cu toatã încrederea ºi cã mi-a dat spre realizare douã dintre proiectele lui de suflet – m-a fãcut sã mã simt norocos cã am astfel de oameni alãturi de mine ºi nu pot decât sã le mulþumesc. A consemnat Ioan Lazãr


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

Post cu tofu ºi creveþi ostul nu mai înseamnã o condamnare la abstinenþã culinarã, ci în zilele noastre, în afarã de binefãcãtoarea detoxifiere a organismului, poate fi chiar o perioadã plinã de gust ºi diversitate.

P

Luiza ANDRONACHE Dacã pânã acum câþiva, creºtinii se abþineau la cele “ de dulce” doar cu cartofi, fasole, varzã sau cel mult conservele puse pentru iarnã, în prezent au mai multe opþiuni. Începând de la tofu, mezeluri vegetale, conserve din legume ºi pateuri cu mãsline verzi sau ardei,

magazinele din Valea Jiului au ºi câte un raion special pentru astfel de produse. ªi, unde mai pui la socotealã cã în acest an, Biserica Ortodoxã a dat liber ºi la “ creveþi”, adicã fructele de mare, care pot fi mâncate în zilele de dezlegare la peºte. “ Noi ne-am pregãtit încã de acum o sãptãmânã cu produse specifice perioadei postului.

Avem o diversitate de conserve din legume, fructe, dar ºi produse din soia. De asemenea, avem ºi mai multe sortimente

Au început examenele pentru depistarea trichinelozei ircumscripþiile sanitar-veterinare din Valea Jiului au înregistrat primele cereri de la populaþie pentru efectuarea examenului trichineloscopic la carnea de porc, iar de acum ºi pânã în prag de Crãciun, numãrul celor care vor cere ajutor medicilor va creºte semnificativ.

C

Maximilian GÂNJU „Au început sã vinã oamenii

pentru a fi examinatã carnea de porc, numãrul încã nu este foarte mare. Este foarte bine cã vin pentru cã în caz contrar în pot pune sãnãtatea în pericol”, spun reprezentanþii Circumscripþiei Sanitar-Veterinare Petroºani. De altfel, în aceastã perioadã comerþul cu porci este în toi în Valea Jiului, iar preþurile sunt semnificativ mai mici pentru kilogramul de carne. Spre exemplu un crescãtor din vestul Vãii, vinde porci cu 10 lei pe kilogram, un preþ mai bun decât în mãcelãrii, iar ortacii sunt tentaþi sã-ºi cumpere godacul ºi sã-l sacrifice tot dupã metoda tradiþionalã chiar ºi în spatele blocului.

Infecþii masive cu trichinelozã

Primele semne ale bolii porcine au apãrut în Vulcan ouã cazuri de trichinelozã în Valea Jiului. Acum, în prag de sãrbãtori, medicii Direcþiei Sanitar veterinare au demarat controlalele în unitãþile alimentare ºi nu numai.

D

Monika BACIU La punctele de verificare a calitãþii cãrnii s-au identificat deja douã cazuri de trichinelozã. ”În ultimele douã sãptãmâni au fost identificate douã cazuri de trichinelozã în municipiul Vulcan la animalele cres-

cute în gospodãrie. A fost vorba de infecþii masive. Le recomandãm tuturor cetãþenilor care în aceastã perioadã sacrificã porcii sau îi cumpãrã sã le efectueze analizele pentru siguranþa lor”, a declarat coordonatorul DSVSA Valea Jiului pentru

de peºte ºi preparate din peºte ”, ne-a declarat proprietarul unui magazin din Petroºani. Alt magazin, alte raioane. ªi

Cronica Vãii Jiului, Gheorghe Cristea. Potrivit sursei citate, anul tracut a fost înregistrat un singur caz. ”Dacã anul trecut am avut un singur gaz de trichinelozã anul acesta deja sunt douã. Astfel, ne aºteptãm ca numãrul infecþiilor sã creascã în urmãtoarea perioadã pentru cã în zonã vor mai fi astfel de cazuri”, a mai precizat medicul. Pentru cei care sacrificã animalele existã o altã alternativã de a testa

porcul. Dacã acesta este testat cât încã este în viaþã ºi se descoperã semne ale bolii aceasta poate fi tratatã. ”Animalul se poate testa în perioada vieþii ºi dacã este bolnav poate fi tratat. Apoi se mai fac din nou analizele ºi dacã este sãnãtos se poate sacrifica”, mai spune Gheorghe Cristea. De precizat este faptul cã în toate localitãþile din Valea Jiului se recolteazã analize de la porcii sacrificaþi. Astfel, cei care vând animalele sau cei care le cumpãrã pot efectua aceste analize în oricare oraº din Valea Jiului.

În campania electoralã, în fiecare miercuri, de la orele 15.00 la 16.00, emisiunea electoralã este preluatã integral de Transilvania L!VE ºi transmisã în direct, pe satelit

aici gãsim conserve din legume, legume congelate ºi proaspete ºi chiar produse bio, precum fãinã din soia, seminþe de dovleac ºi floarea soarelui, sare marinã ºi zahãr brun. “ Cum era ºi normal, pentru postul Crãciunului ne-am pregãtit cu o diversitate de produse pe bazã de soia, cât ºi produse pe bazã de legume, fructe, congelate sau prospete”, a spus un alt director de magazin din Valea Jiului. Însã, cei care sunt mai conservatori din fire ºi cãrora nu le sunt pe plac noile produse de post, aleg sã rãmânã tot la convenþionalii cartofii, tradiþionala fasole ºi la orez, alimente care sunt la îndemâna oricui.


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

Vochiþoiu, încã o problemã cu legea! de-ai lui – nu i-au convins pe magistraþi sã îi dea câºtig de cauzã, aºa cã Judecãtoria Petroºani a dispus respingerea „plângerii contravenþionale formulatã de petentul Vochiþoiu Haralambie, în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Hunedoara cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr.130, jud. Hunedoara, împotriva procesului verbal de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor”. Pânã acum, preºedintele – candidat al PPDD Hunedoara a fost implicat în mai multe evenimente rutiere,

aralambie Vochiþoiu este vitezoman cu acte în regulã. Nu o spunem noi, ci poliþiºtii, care l-au prins în repetate rânduri cu mâþa în sac, dar Vochiþoiu a încercat sã scape de rãspundere în instanþã.

H

Carmen COSMAN Preºedintele PPDD Hunedoara ºi candidatul acestui partid la funcþia de senator pe Valea Jiului este bun de platã. Nu o spunem noi, ci instanþa de judecatã, la care a apelat, în luna aprilie a.c., politicianul în proces cu Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Hunedoara. Nici cei doi martori propuºi de Vochiþoiu – doi apropiaþi

cu sau fãrã vinovãþia lui. Oricum, nu este prima datã când este sancþionat de poliþiºti. În urmã cu doi ani, Haralambie Vochiþoiu, la eprezentanþii Universitãþii acea vreme preºedinte al PSD Petroºani, a rãmas Petroºani continuã dezvoltarea ºi fãrã permis de conducere, modernizarea instituþiei. În lunile care dupã ce a fost prins cirurmeazã, aici vor fi reabilitate ºi culând cu o vitezã de 103 amfiteatrele care încã aratã ca în anii 80. kilometri pe orã în localitate, pa raza municipiului Luiza un învãþãmânt superior Lupeni. ANDRONACHE de calitate. În acest Poliþiºtii de la rutierã i-au sens, ºi amfiteatrele, suspendat permisul pentru laboratoarele sau sãlile Universitatea Pe90 de zile ºi l-au sancþionat troºani vrea sã aducã de curs care încã nu au cu o amendã de 540 de lei. toate condiþiile de fost modernizate, vor fi intra într-un proces de studiu de aici la stanreabilitare. „ Þinând darde cât mai înalte, drept pentru care, pe seama cã în anii precelângã proiecte impledenþi am reabilitat mentate pânã acum, unele amfiteatre ºi finalizate sau în curs de le-am adus la anumite derulare, în lunile care standarde, urmeazã ca urmeazã, are de gând anul acesta, cât a mai sã mai facã un pas spre rãmas din el, cât ºi în

Strategii pentru CNH

Ministeriabilii de la Economie activeazã încã în trecut bramburealã ministerialã. Deputatul Monica Iacob Ridzi a primit rãspuns la interpelarea adresatã ministrului Economiei, Daniel Chiþoiu. În urmã cu mai bine de o lunã de zile, parlamentarul hunedorean a vrut sã afle care este poziþia lui Daniel Chiþoiu cu privire la auditul întocmit de Curtea de Conturi a României la Compania Naþionalã a Huilei.

A

Monika BACIU Monica Iacob Ridzi a vrut sã ºtie ce implicaþii are Ministerul Economiei în ceea ce priveºte preþul la care este comercializa-

tã huila. Rãspunsul primit de la Daniel Chiþoiu este unul evaziv. ”În prezent, preþul huilei este stabilit în baza contractelor încheiate cu principalii beneficiari SC

Electrocentrale Paroºeni ºi SC Electrocentrale Deva, pe principiile pieþei libere. Ministerul nu poate interveni în relaþiile contractuale între cele douã unitãþi comerciale”, se aratã în rãspunul oferit de ministrul Economiei, Daniel Chiþoiu deputatului hundeorean Monica Iacob Ridzi. Acesta este rãspunsul oferit de reprezentanþii MECMA deputatului Monica Iacob Ridzi. Reprezentanþii mineritului din Valea Jiului considerã cã cei de la Ministerul Economiei au posibilitatea de a media negocierile dintre pãrþile implicate însã nu recurg la acest lucru din anumite considerente. ”Ministerul Economiei nu poate sã aibã o implicare directã pentru cã este o relaþie comercialiã între douã societãþi, chiar dacã acestea sunt cu capital de stat. Nu poate interveni într-o negociere directã între pãrþi, în schimb are o atribuþie pe care nu o foloseºte ºi anume sã le ofere celor

Amfiteatre moderne la Universitatea Petroºani

R

de la Complexul Energetic Hunedoara un preþ reglementat în bazã care la rândul sãu sã poatã sã asigure achiziþia cãrbunelui la un preþ mai mare. Nu fac acest lucru pentru cã se tem de o interpretare sub forma ajutorului de stat sub formã indirectã”, au declarat reprezentanþi ai mineritului din Valea Jiului. Mai mult decât atât, ministrul Economiei, Daniel Chiþoiu, îi oferã deputatului rãspunsuri deja ºtiute. Este vorba de înfiinþarea Complexului Energetic Hunedoara, dar ºi de Societatea Naþionalã de Închideri Mine Valea Jiului. ”Grupul minelor viabile va constitui o nouã societate care va fuziona ulterior cu Complexul Energetic Hunedoara constituit din termocentralele Paroºeni ºi Mintia. Pentru eficientizarea activitãþii de exploatare a resurselor de huilã, existã programe de investiþii care urmeazã a fi puse în operã, în funcþie de posibilitatea asigurãrii surseloe de finanþare. Sursele de finanþare a programelor de investiþii sunt alocaþii bugetare sau

surse proprii, asigurate în conformitate cu legislaþia în domeniu. O altã sursã de finanþare a investiþiilor este atragerea de capital privat sau fonduri de investiþii. Complexul Energetic Hunedoara va acþiona cu siguranþã în sensul dezvoltãrii activitãþii investiþionale atât în exploatarea huilei cât ºi în producerea produsului finit, energia electricã”, se mai aratã în rãspuns. Ministerul Economiei are ºi o stragetie în ceea ce priveºte Compania Naþionalã a Huilei. ”Strategia Ministerului Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri privind CNH este respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României cu

anii urmãtori, sã încercãm sã le aducem pe toate la standarde europene, pentru a se bucura toþi studenþii cursanþi la Universitatea Petroºani ”, a declarat Dacian Ciodaru, director administrativ Universitatea Petroºani În mare parte, amfiteatrele de la Universitatea Petroºani aratã deja aºa cum ar trebui, fiind încãlzite ºi dotate cu mobilier nou. 12 au fost deja modernizate de-a lungul ultimilor ani, iar 3 aratã la fel ca în anii 80. Unul dintre acestea este deja în cãrþi pentru reabilitare în aceastã perioadã. organismele internaþionale, Fondul Monetar, Banca Mondialã ºi Uniunea European prin scrisoarea de intenþie, respectiv înfiinþarea celor douã societãþi comerciale ºi intrarea în lichidare voluntarã a companiei pentru stingerea arieratelor la bugetul consolidat”, îºi încheie ministrul Economiei, rãspunul cãtre deputatul Monica Iacob Ridzi. Minele neviabile s-au ”rupt” de Compania Naþionalã a Huilei în momentul în care a luat naºtere Societatea Naþionalã de Închideri Mine Valea Jiului. Din aceastã entitate fac parte unitãþile miniere din Petrila, Paroºeni ºi Uricani.


Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

6 Politicã n membru marcant, cu vechi state în PD, acum PDL, Sorin Silaghi, vorbeºte depre trãdãri, despre frustrãri ºi caractere machiavelice. Supãrãrile vin în urma unor acuzaþii din partea membrilor de partid cum cã PDL Petroºani a fost spart ºi cã ar fi devenit mov - culoarea PP-DD.

U

Reporter: Sunteþi un senior din vechea gardã, numitã a greilor - din care a fãcut parte ºi regretatul Carol Schreter - a PD ºi ulterior PDL, care a practicat altfel de politicã. Vã regãsiþi în politica de datã recentã ºi de astãzi a PDL? Sorin Silaghi: M-am transferat în noiembrie 2011 din organizatia PDL Petroºani în organizaþia PDL Sector 3 Bucureºti, unde activez în prezent. Sunt consilier colaborator la Camera Deputaþilor, Parlamentul Romaniei, la cabinetul ºefului de Grup al PDL din Camera, Mircea Toader. Aºadar mã regãsesc în continuare în politica PDL pe care nu am abandonat-o ºi pe care o susþin. Rep: PDL din Petrila, Petroºani, Aninoasa ºi chiar din restul Vãii Jiului, practic nu mai existã. Primarii acestui partid ºi-au declarat deschis susþinerea pentru candidaþii PP-DD ºi acest lucru se vede, toate oraºele lor fiind… mov. De ce ºi cine ” a spart” acest partid, PDL? Sorin S.: Þin legãtura strâns cu colegii mei din Valea Jiului ºi cred cã ºtiu destul de bine ce se întâmplã în partidul nostru. ªtiu cã s-au acumulat multe dezamãgiri ºi frustrãri aºa cum de-a lungul ciclurilor electorale din 1990, de fiecare

datã când partidul a intrat în opoziþie, mulþi au dezertat sau nu ºi-au mai gãsit locul. Dar tocmai în asemenea momente poþi vedea cine este cu adevãrat loial ºi are un caracter puternic, pe cine poþi conta cã este un adevãrat om de echipã. Politica este un sport de cursã lungã, azi eºti sus, mâine jos. Ca sã câºtigi trebuie sã ºtii sã ºi pierzi ºi sã poþi transforma o infrângere de moment într-o victorie pe termen lung. Trebuie sã ai tãria sã poþi reveni ºi sã arãþi electoratului cã tu ºi partidul tãu faceþi politicã pentru oameni, pentru binele lor ºi nu dintr-un orgoliu mãrunt ºi meschin de vedetism politic. PDL a existat, existã ºi va exista în Valea Jiului unde partidul a reuºit de-a lungul timpului sã arate cã poate sã serveascã cu succes interesele cetãþenilor prin multe realizãri locale. PDL Valea Jiului nu este nici spart, nici mov, partidul îºi pãstreazã identitatea ºi a intrat în competiþia electoralã din acest an cu toatã forþa ºi competenþa. Sunt convins cã cei care ne cunosc, cei care au încredere în partid ºi în reprezentanþii nostri vor vota pe 9 decembrie candidaþii alianþei în care a intrat PDL, Alianaþa România Dreaptã – ARD. De altfel în Valea Jiului pe listele ARD se aflã doar candidaþi ai PDL, oameni bine

Politicã 7

”PDL Valea Jiului nu este nici spart, nici mov…”

cunoscuþi ºi competenþi care ar putea sã reprezinte cu succes Valea în Parlamentul României. Sper din tot sufletul ca alegãtorii nostri sã aibã încredere în ei ºi sã-i voteze, le transmit cu aceastã ocazie mesajul cã ºi noi avem încredere în ei. În ce priveste partidul vã veþi convinge cã el a rãmas aceeaºi maºinã de luptã electoralã care ºtie sã se mobilizeze în momentele grele pentru cã noi înainte de toate nu ne abandonãm electoratul, chiar dacã mai sunt „ oi rãtãcite” care se pierd în lupta politicã. Întrebaþi-i pe cei trei candidaþi ai noºtri din Valea Jiului ce cred ºi ei. Sunt sigur cã-mi împãrtãºesc ideile ºi convingerile. Rep.: Au existat niºte trãdãri în PDL în 2008, când Monica Iacob Ridzi a fost acuzatã cã nu a fãcut echipã cu Gheorghe Barbu, fost ministru al Muncii, ci dimpotrivã ar fi pactizat cu ”duºmanul”. Credeþi cã este posibil ca ºi acum situaþia sã se repete cu Haralambie Vochiþoiu, coechipierul sãu, candidat pentru Senat? Sorin S.: Recenta plecare din partid a Monicãi Ridzi a confirmat caracterul machiavelic al ei ca politician ºi cã ceea ce a fãcut în campania din 2008 împotriva colegilor de partid nu a fost o rãtãcire de moment. Dupã ce partidul te-a investit cu toatã încrederea în cele mai înalte funcþii politice în stat ºi în partid, iar tu nu ai fost în stare sã-þi gestionezi poziþia ºi ai adus partidului prejudicii de imagine, a continua sã loveºti în partid trãdându-l mi se pare a nu fi un comportament de politician responsabil în care sã poþi sã ai încredere. Dar sunt convins ca electoratul român este suficient de matur ºi înþelept încât sã poatã sã-i judece pe oameni pentru faptele lor ºi sã

le dea ceea ce meritã cu adevãrat. Dacã situaþia din 2008 se poate repeta ar trebui, cred, sã-i întrebaþi pe cei doi protagoniºti, Harry ºi Monica, poate în afarã de demagogia ieftinã pe care o propagã pot sã dea ºi niºte rãspunsuri coerente la întrebãri pertinente directe. Rep.: Sunteþi unul dintre specialiºtii în investiþii ai fostului RAAVJ ºi unul dintre cei care a participat la naºterea acestui important operator pentru Valea Jiului. Este posibil ca preþul apei furnizate de actula Apa Serv Petroºani sã fie diminuat substanþial, aºa cum pretind unii candidaþi aflaþi în cursa electoralã, în special aceiaºi din PP-DD? Sorin S.: Asemenea acþiuni demagogice cu carecter populist, cu scopul vãdit de a obþine voturi minþindu-i pe oameni, nu sunt nici normale, nici sãnãtoase ºi sper cã electoratul nu se va lãsa pãcãlit aºa de uºor. Preþul apei potabile în Valea Jiului este calculat foarte riguros luând în considerare costurile reale pentru captarea, tratarea, transportul ºi distribuþia apei la consumatori ºi este verificat ºi aprobat, conform legislaþiei în vigoare, de factori competenþi. O diminuare a lui artificialã cu 25% doar prin voinþã politicã ar putea duce la oprirea activitãþii de furnizare a apei. Vrea oare cineva sã revinã la situaþia de dinainte de anul 2000 când aveam apã în Valea Jiului doar 8-10 ore pe zi ?

E uºor sã spui cã apa vine de la Dumnezeu, dar trebuie spus în continuare ºi cum ajunge ea la consumatori, cu ce eforturi ºi costuri reale. Nu este permis ca în calitate de consilier judeþean sau parlamentar sã distorsionezi realitatea ºi sã minþi alegãtorii doar pentru cã vrei tu sã obþii mai multe voturi, asemenea candidaþi nu ar trebui sã fie votaþi, ci dimpotrivã, respinºi din viaþa publicã. Rep.: Aþi fost în preajma miniºtrilor, a secretarilor de stat, a oamenilor cu putere de decizie ºi cunoaºteþi multe dedesubturi care nu s-au spus public. Credeþi cã mineritul Vãii Jiului va fi consolidat o datã cu înfiinþarea acestui Complex energetic Hunedoara ºi a Companiei de închideri de mine? Sorin S.: Mineritul din Valea Jiului a fost grav afectat dupã 1990 de acþiunea nesãnãtoasã a unor lideri de sindicat, de ingerinþa în actul de organizare ºi conducere a Companiei Naþionale de Huilã ºi de folosire a minerilor ca masã de manevrã. Apoi a intervenit în mod iresponsabil ºi factorul politic ºi aici trebuie sã recunosc cã toate partidele care s-au succedat la guvernare au fãcut schimbãri ºi modificãri în organizarea ºi conducerea CNH nu þinând cont neapãrat de criterii de competenþã profesionalã ci de criterii de apartenenþã politicã. Complexul Energetic Hunedoara trebuia creat de câþiva ani buni. Acum punem la un loc cele douã termocentrale, Paroºeni ºi Mintia, ºi cele patru mine considerate viabile, Lonea, Livezeni, Vulcan ºi Lupeni. Dar toate cele ºase entitãþi la ora actualã produc pierderi ºi nu genereazã profit ºi asta nu este normal în economia de piaþã în care trãim. Doar simpla reunire a acestor agenþi

economici nu cred cã vã rezolva situaþia, mai ales cã atât minele cât ºi termocentralele au mare nevoie de investiþii uriaºe pentru a-ºi putea continua activitatea. O posibilã rezolvare pe termen lung ar fi rapidã privatizare a complexului energetic cãtre un investitor strategic, dar cu o metodã de privatizare care s-a mai aplicat ºi în alte þãri fost comuniste, privatizarea pe 1 Euro, dar cu un program garantat prin contractul de privatizare de investiþii pe termen lung de 20-30 de ani

care sã dea garanþia pãstrãrii activitãþii ºi a locurilor de muncã. ªi sã nu uitãm cã de Termocentrala Paroºeni depinde ºi sistemul de termoficare pentru o bunã parte din Valea Jiului. Aici cred cã reprezentanþii partidelor politice ar trebui sã acþioneze în consens pentru cã este vorba atât de o problemã socialã serioasã cât ºi de o problema ce þine de strategia energeticã la nivel naþional, de viitorul Vãii Jiului, dar ºi de viitorul energiei româneºti. Rep.: Mãsurile de austeritate ale fostei guvernãri au fost benefice pentru România? Oamenii spun cã dacã tot li s-a luat o bucatã bunã de pâine de la gurã, unii chiar au murit fãrã ea, mãcar sã se fi rezolvat o parte din marile probleme ale þãrii… Sorin S.: Da, mãsurile de austeritate ale fostelor guvernãri, ºi spun fos-

telor guvernãri pentru cã în 2009 a fost o guvernare comunã PDL-PSD, au fost necesare ºi au adus stabilitate României în aceastã perioadã de crizã economicã prin care trece Europa ºi lumea toatã. S-a fãcut ceea ce trebuia fãcut în situaþia datã. Cel puþin nu suntem în situaþia unor þãri europene cu somaj foarte ridicat, cu instabilitate politicã ºi economicã ºi cu lipsa de resurse financiare. În perioada de crizã ºtim cã trebuie sã strângi cureaua, sã-þi regândeºti modul de acþiune ºi organizare, sã dai dovadã de cumpãtare. Ce s-a greºit a fost slaba comunicare cãtre populaþie ºi slaba capacitate de explicare a acþiunii guvernanþilor care nu au ºtiut sã contracareze ofensiva agresivã din mass-media a opoziþiei. Rep.: Cum vedeþi aceastã campanie electoralã, în Valea Jiului ºi cum credeþi cã vor arãta rezultatele? Sorin S.: Este aproape imposibil sã faci previziuni ºi aceasta datoritã algoritmului electoral de atribuire a mandatelor. Nu cred cã în Valea Jiului, ºi

S

orin Silaghi este un om al Vãii Jiului care a pa rticipat activ la evenimentele din 19 89 ºi ulterior a ars fieca democraþiei româneº re etapã a ti. Absolvent al Insti tutului de Mine Patro inginer mecanic, Sorin ºani, Silaghi are o fisã profe sionalã ºi politicã ce tã perseverenþa. Din1 reflec980 pânã în 1991 a lu crat la IM Petrila IM Pilier, IM Petrila Sud, Lo nea apoi la AICI Valea Ji ului, iar din 2001 pâ prezent activeazã în nã în industria de apã-cana l. În plan politic, Silagh i a fost membru CFSN Petroºani, membru CP Hunedoara reprezen UN tant al FSN Valea Ji ul ui, membru fondator, una cu Kleibel Wihelm îm pr e, al organizaþiei FSN Petroºani. Din1990 este vicepreºedinte FS 20 10 N - FSN (PD) - PD PDL Petroºani, un an preºedinte interimar este la PD Petroºani, ºapt e ani a fost vicepreºe filiala judeþului Hune dinte PD doara, a fost ºi cons ilier judeþean…

nici în Judeþul Hunedoara, nu vor fi candidaþi care sã obþinã 50% + 1 din voturi, poate eventual Mircia Munteanu, la Deva. Deci mandatele se vor obþine prin redistribuire ºi poþi sã câºtigi ºi de pe locul 2, ºi de pe locul 3. Rezultatul este influenþat de participarea la vot, de rezutatele adversarilor din colegiu, de rezultatele colegilor din celelalte colegii. Aº spune cã toþi candidaþii au ºanse ºi rezultatul depinde mai ales de capacitatea lor, dar ºi a partidelor sã convingã electoratul la nivel local ºi naþional. Rep.: Au plecat mulþi din PDL, ca ºi Monica Iacob Ridzi. Îi veþi mai primi în partid dacã doresc sã revinã? R: Alianþa România Dreaptã are candidaþi noi pentru Parlamentul României în proporþie de peste 70%. PDL putem spune cã a fãcut curaþenie în interior adoptând ºi punând în aplicare Codul Etic, care este în prezent parte a Statutului partidului. Dar trebuie înþeles cã aceste principii de integritate ºi eticã nu sunt doar o treabã de moment ºi se aplicã doar acum, la aceste alegeri. Aceasta este decizia partidului de a face un alt fel de politicã de acum înainte. Codul Etic se va aplica deci ºi dupã alegeri ºi aceasta înseamnã cã PDL nu va mai admite nici traseismul politic ºi nu va mai primi înapoi eventuali oameni politici, care din oportunism vor dori sã se reîntoarcã în partid. Partidul Liberal Democrat aratã încã o datã cã rãmâne partidul reformelor, reforme atât în interiorul partidului, dar ºi promovarea consecventã a reformelor necesare României în drumul ei european. Interviu realizat realizat de Ileana FIRÞULESCU

Preºedintele LSMVJ a devenit membru PSD ineri, Zoltan Lacataº, V preºedintele LSMVJ, a semnat adeziunea la PSD, organizaþia din Petroºani, în aplauzele colegilor. De conformaþie social-democraþi mulþi liderii de sindicat foºti ºi actuali se regãsesc ca membri activi în Partidul Social Democrat. Legea le permite, excepþie fãcând preºedinþii de confederaþii. Încã un lider de sindicat a semnat, vineri, adeziunea la PSD Petroºani. Este vorba de Zoltan Lacataº, preºedinte al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului, care mai are circa 2000 de membri. Zoltan Lacataº spune cã a fãcut acest pas acum având convingerea cã a venit momentul s-o facã, subliniind cã este normal sã prefere social-democraþia în calitatea sa de apãrãtor al drepturilor oamenilor, al salariaþilor membri de sindicat. Lacataº a fost primit cu aplauze de echipa PSD, care are ca membri ºi alþi lideri sau foºti lideri de sindicat precum Costel Postolache,

Victor Bãdârcã, Sandu Daniel… ªi o parte a liderilor de la ”opozanta” organizaþie sindicalã ”Muntele” au

declarat public cã susþin la aceste alegeri parlamentare tot PSD, respectiv USL. Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

6 Politicã n membru marcant, cu vechi state în PD, acum PDL, Sorin Silaghi, vorbeºte depre trãdãri, despre frustrãri ºi caractere machiavelice. Supãrãrile vin în urma unor acuzaþii din partea membrilor de partid cum cã PDL Petroºani a fost spart ºi cã ar fi devenit mov - culoarea PP-DD.

U

Reporter: Sunteþi un senior din vechea gardã, numitã a greilor - din care a fãcut parte ºi regretatul Carol Schreter - a PD ºi ulterior PDL, care a practicat altfel de politicã. Vã regãsiþi în politica de datã recentã ºi de astãzi a PDL? Sorin Silaghi: M-am transferat în noiembrie 2011 din organizatia PDL Petroºani în organizaþia PDL Sector 3 Bucureºti, unde activez în prezent. Sunt consilier colaborator la Camera Deputaþilor, Parlamentul Romaniei, la cabinetul ºefului de Grup al PDL din Camera, Mircea Toader. Aºadar mã regãsesc în continuare în politica PDL pe care nu am abandonat-o ºi pe care o susþin. Rep: PDL din Petrila, Petroºani, Aninoasa ºi chiar din restul Vãii Jiului, practic nu mai existã. Primarii acestui partid ºi-au declarat deschis susþinerea pentru candidaþii PP-DD ºi acest lucru se vede, toate oraºele lor fiind… mov. De ce ºi cine ” a spart” acest partid, PDL? Sorin S.: Þin legãtura strâns cu colegii mei din Valea Jiului ºi cred cã ºtiu destul de bine ce se întâmplã în partidul nostru. ªtiu cã s-au acumulat multe dezamãgiri ºi frustrãri aºa cum de-a lungul ciclurilor electorale din 1990, de fiecare

datã când partidul a intrat în opoziþie, mulþi au dezertat sau nu ºi-au mai gãsit locul. Dar tocmai în asemenea momente poþi vedea cine este cu adevãrat loial ºi are un caracter puternic, pe cine poþi conta cã este un adevãrat om de echipã. Politica este un sport de cursã lungã, azi eºti sus, mâine jos. Ca sã câºtigi trebuie sã ºtii sã ºi pierzi ºi sã poþi transforma o infrângere de moment într-o victorie pe termen lung. Trebuie sã ai tãria sã poþi reveni ºi sã arãþi electoratului cã tu ºi partidul tãu faceþi politicã pentru oameni, pentru binele lor ºi nu dintr-un orgoliu mãrunt ºi meschin de vedetism politic. PDL a existat, existã ºi va exista în Valea Jiului unde partidul a reuºit de-a lungul timpului sã arate cã poate sã serveascã cu succes interesele cetãþenilor prin multe realizãri locale. PDL Valea Jiului nu este nici spart, nici mov, partidul îºi pãstreazã identitatea ºi a intrat în competiþia electoralã din acest an cu toatã forþa ºi competenþa. Sunt convins cã cei care ne cunosc, cei care au încredere în partid ºi în reprezentanþii nostri vor vota pe 9 decembrie candidaþii alianþei în care a intrat PDL, Alianaþa România Dreaptã – ARD. De altfel în Valea Jiului pe listele ARD se aflã doar candidaþi ai PDL, oameni bine

Politicã 7

”PDL Valea Jiului nu este nici spart, nici mov…”

cunoscuþi ºi competenþi care ar putea sã reprezinte cu succes Valea în Parlamentul României. Sper din tot sufletul ca alegãtorii nostri sã aibã încredere în ei ºi sã-i voteze, le transmit cu aceastã ocazie mesajul cã ºi noi avem încredere în ei. În ce priveste partidul vã veþi convinge cã el a rãmas aceeaºi maºinã de luptã electoralã care ºtie sã se mobilizeze în momentele grele pentru cã noi înainte de toate nu ne abandonãm electoratul, chiar dacã mai sunt „ oi rãtãcite” care se pierd în lupta politicã. Întrebaþi-i pe cei trei candidaþi ai noºtri din Valea Jiului ce cred ºi ei. Sunt sigur cã-mi împãrtãºesc ideile ºi convingerile. Rep.: Au existat niºte trãdãri în PDL în 2008, când Monica Iacob Ridzi a fost acuzatã cã nu a fãcut echipã cu Gheorghe Barbu, fost ministru al Muncii, ci dimpotrivã ar fi pactizat cu ”duºmanul”. Credeþi cã este posibil ca ºi acum situaþia sã se repete cu Haralambie Vochiþoiu, coechipierul sãu, candidat pentru Senat? Sorin S.: Recenta plecare din partid a Monicãi Ridzi a confirmat caracterul machiavelic al ei ca politician ºi cã ceea ce a fãcut în campania din 2008 împotriva colegilor de partid nu a fost o rãtãcire de moment. Dupã ce partidul te-a investit cu toatã încrederea în cele mai înalte funcþii politice în stat ºi în partid, iar tu nu ai fost în stare sã-þi gestionezi poziþia ºi ai adus partidului prejudicii de imagine, a continua sã loveºti în partid trãdându-l mi se pare a nu fi un comportament de politician responsabil în care sã poþi sã ai încredere. Dar sunt convins ca electoratul român este suficient de matur ºi înþelept încât sã poatã sã-i judece pe oameni pentru faptele lor ºi sã

le dea ceea ce meritã cu adevãrat. Dacã situaþia din 2008 se poate repeta ar trebui, cred, sã-i întrebaþi pe cei doi protagoniºti, Harry ºi Monica, poate în afarã de demagogia ieftinã pe care o propagã pot sã dea ºi niºte rãspunsuri coerente la întrebãri pertinente directe. Rep.: Sunteþi unul dintre specialiºtii în investiþii ai fostului RAAVJ ºi unul dintre cei care a participat la naºterea acestui important operator pentru Valea Jiului. Este posibil ca preþul apei furnizate de actula Apa Serv Petroºani sã fie diminuat substanþial, aºa cum pretind unii candidaþi aflaþi în cursa electoralã, în special aceiaºi din PP-DD? Sorin S.: Asemenea acþiuni demagogice cu carecter populist, cu scopul vãdit de a obþine voturi minþindu-i pe oameni, nu sunt nici normale, nici sãnãtoase ºi sper cã electoratul nu se va lãsa pãcãlit aºa de uºor. Preþul apei potabile în Valea Jiului este calculat foarte riguros luând în considerare costurile reale pentru captarea, tratarea, transportul ºi distribuþia apei la consumatori ºi este verificat ºi aprobat, conform legislaþiei în vigoare, de factori competenþi. O diminuare a lui artificialã cu 25% doar prin voinþã politicã ar putea duce la oprirea activitãþii de furnizare a apei. Vrea oare cineva sã revinã la situaþia de dinainte de anul 2000 când aveam apã în Valea Jiului doar 8-10 ore pe zi ?

E uºor sã spui cã apa vine de la Dumnezeu, dar trebuie spus în continuare ºi cum ajunge ea la consumatori, cu ce eforturi ºi costuri reale. Nu este permis ca în calitate de consilier judeþean sau parlamentar sã distorsionezi realitatea ºi sã minþi alegãtorii doar pentru cã vrei tu sã obþii mai multe voturi, asemenea candidaþi nu ar trebui sã fie votaþi, ci dimpotrivã, respinºi din viaþa publicã. Rep.: Aþi fost în preajma miniºtrilor, a secretarilor de stat, a oamenilor cu putere de decizie ºi cunoaºteþi multe dedesubturi care nu s-au spus public. Credeþi cã mineritul Vãii Jiului va fi consolidat o datã cu înfiinþarea acestui Complex energetic Hunedoara ºi a Companiei de închideri de mine? Sorin S.: Mineritul din Valea Jiului a fost grav afectat dupã 1990 de acþiunea nesãnãtoasã a unor lideri de sindicat, de ingerinþa în actul de organizare ºi conducere a Companiei Naþionale de Huilã ºi de folosire a minerilor ca masã de manevrã. Apoi a intervenit în mod iresponsabil ºi factorul politic ºi aici trebuie sã recunosc cã toate partidele care s-au succedat la guvernare au fãcut schimbãri ºi modificãri în organizarea ºi conducerea CNH nu þinând cont neapãrat de criterii de competenþã profesionalã ci de criterii de apartenenþã politicã. Complexul Energetic Hunedoara trebuia creat de câþiva ani buni. Acum punem la un loc cele douã termocentrale, Paroºeni ºi Mintia, ºi cele patru mine considerate viabile, Lonea, Livezeni, Vulcan ºi Lupeni. Dar toate cele ºase entitãþi la ora actualã produc pierderi ºi nu genereazã profit ºi asta nu este normal în economia de piaþã în care trãim. Doar simpla reunire a acestor agenþi

economici nu cred cã vã rezolva situaþia, mai ales cã atât minele cât ºi termocentralele au mare nevoie de investiþii uriaºe pentru a-ºi putea continua activitatea. O posibilã rezolvare pe termen lung ar fi rapidã privatizare a complexului energetic cãtre un investitor strategic, dar cu o metodã de privatizare care s-a mai aplicat ºi în alte þãri fost comuniste, privatizarea pe 1 Euro, dar cu un program garantat prin contractul de privatizare de investiþii pe termen lung de 20-30 de ani

care sã dea garanþia pãstrãrii activitãþii ºi a locurilor de muncã. ªi sã nu uitãm cã de Termocentrala Paroºeni depinde ºi sistemul de termoficare pentru o bunã parte din Valea Jiului. Aici cred cã reprezentanþii partidelor politice ar trebui sã acþioneze în consens pentru cã este vorba atât de o problemã socialã serioasã cât ºi de o problema ce þine de strategia energeticã la nivel naþional, de viitorul Vãii Jiului, dar ºi de viitorul energiei româneºti. Rep.: Mãsurile de austeritate ale fostei guvernãri au fost benefice pentru România? Oamenii spun cã dacã tot li s-a luat o bucatã bunã de pâine de la gurã, unii chiar au murit fãrã ea, mãcar sã se fi rezolvat o parte din marile probleme ale þãrii… Sorin S.: Da, mãsurile de austeritate ale fostelor guvernãri, ºi spun fos-

telor guvernãri pentru cã în 2009 a fost o guvernare comunã PDL-PSD, au fost necesare ºi au adus stabilitate României în aceastã perioadã de crizã economicã prin care trece Europa ºi lumea toatã. S-a fãcut ceea ce trebuia fãcut în situaþia datã. Cel puþin nu suntem în situaþia unor þãri europene cu somaj foarte ridicat, cu instabilitate politicã ºi economicã ºi cu lipsa de resurse financiare. În perioada de crizã ºtim cã trebuie sã strângi cureaua, sã-þi regândeºti modul de acþiune ºi organizare, sã dai dovadã de cumpãtare. Ce s-a greºit a fost slaba comunicare cãtre populaþie ºi slaba capacitate de explicare a acþiunii guvernanþilor care nu au ºtiut sã contracareze ofensiva agresivã din mass-media a opoziþiei. Rep.: Cum vedeþi aceastã campanie electoralã, în Valea Jiului ºi cum credeþi cã vor arãta rezultatele? Sorin S.: Este aproape imposibil sã faci previziuni ºi aceasta datoritã algoritmului electoral de atribuire a mandatelor. Nu cred cã în Valea Jiului, ºi

S

orin Silaghi este un om al Vãii Jiului care a pa rticipat activ la evenimentele din 19 89 ºi ulterior a ars fieca democraþiei româneº re etapã a ti. Absolvent al Insti tutului de Mine Patro inginer mecanic, Sorin ºani, Silaghi are o fisã profe sionalã ºi politicã ce tã perseverenþa. Din1 reflec980 pânã în 1991 a lu crat la IM Petrila IM Pilier, IM Petrila Sud, Lo nea apoi la AICI Valea Ji ului, iar din 2001 pâ prezent activeazã în nã în industria de apã-cana l. În plan politic, Silagh i a fost membru CFSN Petroºani, membru CP Hunedoara reprezen UN tant al FSN Valea Ji ul ui, membru fondator, una cu Kleibel Wihelm îm pr e, al organizaþiei FSN Petroºani. Din1990 este vicepreºedinte FS 20 10 N - FSN (PD) - PD PDL Petroºani, un an preºedinte interimar este la PD Petroºani, ºapt e ani a fost vicepreºe filiala judeþului Hune dinte PD doara, a fost ºi cons ilier judeþean…

nici în Judeþul Hunedoara, nu vor fi candidaþi care sã obþinã 50% + 1 din voturi, poate eventual Mircia Munteanu, la Deva. Deci mandatele se vor obþine prin redistribuire ºi poþi sã câºtigi ºi de pe locul 2, ºi de pe locul 3. Rezultatul este influenþat de participarea la vot, de rezutatele adversarilor din colegiu, de rezultatele colegilor din celelalte colegii. Aº spune cã toþi candidaþii au ºanse ºi rezultatul depinde mai ales de capacitatea lor, dar ºi a partidelor sã convingã electoratul la nivel local ºi naþional. Rep.: Au plecat mulþi din PDL, ca ºi Monica Iacob Ridzi. Îi veþi mai primi în partid dacã doresc sã revinã? R: Alianþa România Dreaptã are candidaþi noi pentru Parlamentul României în proporþie de peste 70%. PDL putem spune cã a fãcut curaþenie în interior adoptând ºi punând în aplicare Codul Etic, care este în prezent parte a Statutului partidului. Dar trebuie înþeles cã aceste principii de integritate ºi eticã nu sunt doar o treabã de moment ºi se aplicã doar acum, la aceste alegeri. Aceasta este decizia partidului de a face un alt fel de politicã de acum înainte. Codul Etic se va aplica deci ºi dupã alegeri ºi aceasta înseamnã cã PDL nu va mai admite nici traseismul politic ºi nu va mai primi înapoi eventuali oameni politici, care din oportunism vor dori sã se reîntoarcã în partid. Partidul Liberal Democrat aratã încã o datã cã rãmâne partidul reformelor, reforme atât în interiorul partidului, dar ºi promovarea consecventã a reformelor necesare României în drumul ei european. Interviu realizat realizat de Ileana FIRÞULESCU

Preºedintele LSMVJ a devenit membru PSD ineri, Zoltan Lacataº, V preºedintele LSMVJ, a semnat adeziunea la PSD, organizaþia din Petroºani, în aplauzele colegilor. De conformaþie social-democraþi mulþi liderii de sindicat foºti ºi actuali se regãsesc ca membri activi în Partidul Social Democrat. Legea le permite, excepþie fãcând preºedinþii de confederaþii. Încã un lider de sindicat a semnat, vineri, adeziunea la PSD Petroºani. Este vorba de Zoltan Lacataº, preºedinte al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului, care mai are circa 2000 de membri. Zoltan Lacataº spune cã a fãcut acest pas acum având convingerea cã a venit momentul s-o facã, subliniind cã este normal sã prefere social-democraþia în calitatea sa de apãrãtor al drepturilor oamenilor, al salariaþilor membri de sindicat. Lacataº a fost primit cu aplauze de echipa PSD, care are ca membri ºi alþi lideri sau foºti lideri de sindicat precum Costel Postolache,

Victor Bãdârcã, Sandu Daniel… ªi o parte a liderilor de la ”opozanta” organizaþie sindicalã ”Muntele” au

declarat public cã susþin la aceste alegeri parlamentare tot PSD, respectiv USL. Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

8 Actualitate ijuterii ºi obiecte preþioase în valoare de peste 600 de mii de euro. Candidaþii hunedoreni la alegerile parlamentare din 9 decembrie, deþin în total, bijuterii ºi alte obiecte de patrimoniu în valoare de peste 600 de mii de euro.

9 candidaþi, bijuterii de peste 3 milioane de lei

B

În cursa electoralã au intrat 59 de candidaþi, însã conform declaraþiilor de avere, 9 dintre aceºtia sunt deþinãtorii unor ”bunuri sub formã de metale preþioase, bijuterii, obiecte de artã ºi de cult, colecþii de artã ºi numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naþional sau universal” a cãror valoare însumatã este estimatã la suma de 641.258 euro. Convertind suma în moneda naþionalã, rezultatul este unul halucinant. Cei 9 candidaþi la alegerile parlamentare deþin bijuterii ºi obiecte de cult în valoare de 3.608.117 de RON, adicã peste 36 de miliarde de lei vechi. Dar sã vedem cine sunt candidaþii care sunt ”mândri” deþinãtori ai acestor bijuterii.

Andronie, I onel candidat PP-DD

Ionel Andronie este candidatul PP-DD pentru Camera Deputaþilor în colegiul cu numãrul 2. Acesta deþine o icoanã din aur ºi argint în sumã de 60 de mii de euro. Obiectul religios a fost achiziþionat de

Actualitate 9

Andronie în anul 2007. ªi anul 2008 a fost unul prolific pentru candidatul PP-DD. Acesta a achiziþionat bijuterii în valoare de 10 mii de euro. Foarte multe nu se cunosc despre aceastã persoanã, doar cã este directorul unei societãþi. Andronie se va ”bate” pentru colegiul cu numãrul 2 cu Natalia Intotero, Blaga Iosif Veniamin, actual deputat, dar ºi cu Mariana Anghel ºi nu numai.

ulian Harabagiu, acelaºi partid, alte bijuterii

I

Iulian Harabagiu este un alt candidat la alegerile parlamentare ce vor avea loc în mai puþin de o lunã de zile. Ca ºi

Ionel Andronie ºi Iulian Harabagiu candideazã tot pentru un post de parlamentar, însã de aceastã datã pentru Senat, din partea PP-DD. Harabagiu deþine bijuterii de aur achiziþionate în perioada 1995-2012 în valoare de 15 mii de euro. Candidatul PP-DD se va confrunta în colegiul cu numãrul 3 pentru Senatul României cu Mariana Câmpeanu, dar ºi cu lupeneanul Constantin Brânduºe. În urmã cu câteva zile, Harabagiu declara pentru presa localã din Deva cã o va învinge pe Mariana Câmpeanu, actualul ministru al Muncii, la alegerile locale. „Eu nu mã lupt cu Mariana Câmpeanu. Ea se luptã cu mine.

Veþi vedea cã dupã numãrarea voturilor, eu voi fi declarat câºtigãtor cu 51 la sutã în colegiul nr. 3. Voi lupta cu Mariana Câmpeanu ºi nu voi începe campania electoralã decât atunci când spune legea. Pentru mine aceastã campanie nu este o glumã ºi veþi vedea acest lucru în perioada care va urma”, a afirmat la acel moment, Iulian Harabagiu, candidatul PPDD la Senat în Colegiul nr.3 Deva – Hunedoara – Haþeg.

Hãrãu, C armen candidat USL

Carmen Hãrãu, candidatul USL pentru Camera Deputaþilor

în Colegiul Hunedoara deþine atât bijuterii cât ºi tablouri. Conform declaraþiei sale de avere postatã pe site-ul Agenþiei Naþionale de Integritate, Carmen Hãrãu, posedã împreunã su soþul sãu bijuterii ºi ceasulâri în sumã de 50 de mii de euro. Acestea au fost cumpãrate de cei doi încã din anii comuniºti, adicã în perioada 1982-2012. Mai mult, cei doi sunt ºi colecþionari. Soþii Hãrãu deþin o colecþie de picturi contemporane estimate la suma de 200 de mii de euro. Colecþia a fost ”reîntregitã” între anii 1992-2012. Carmen Hãrãu conduce mai multe societãþi cu capital privat, societãþi care însã deruleazã contracte cu statul.

L

ãutaru ºi Mârza, yin ºi yang

Alexandru Lãutaru fost inspector ºcolar general ºi actual candidat la Camera Deputaþilor pe colegiul 5 deþine bijuterii de familie în valoare de 25 de mii de lei. Lãutaru candideazã din partea Partidului Democrat Liberal. Lãutaru a achiziþionat bijuteriile în perioada 20022012. În colegiul 5 pentru Camera Deputaþilor, Lãutaru îi are contracandidaþi pe actualul deputat Monica Iacob-Ridzi, dar ºi pe Ioan Rus, Imre Baboczi ºi Emanuel Andronache. Colegul sãu de partid, Florin Mârza, can-

Campania electoralã nu mai are scrupule,

Candidaþii încearcã sã mai câºtige un vot ºi cer ajutorul preoþilor n vremurile grele în care trãim, neajunsurile ºi lipsa banilor ne fac sã fim din ce în ce mai rãi ºi sã nu ne mai încredem în nimeni ºi nimic.

Î

Singurele persoane care încearcã sã ne facã sã fim mai buni, ºi doar cu o vorbã bunã ºi un sfat, sunt preoþii care îndeamnã pe toatã lumea sã meargã la bisericã ºi sã se roage pentru a avea un trai mai bun ºi un suflet mai curat. Mai multe sondaje fãcute la nivel naþional aratã cã la întrebarea ”în cine avem încredere?”, printre fruntaºi

se aflã capetele bisericeºti, oameni care ar trebui sã dea un exemplu de conduitã ºi de moralitate faþã de toate persoanele care trec pragul bisericii dar ºi a altor persoane care nu sunt familiarizate cu acest loc de rugãciune. Astfel în fiecare zi de duminicã, ºi în zilele de sãrbãtoare când sunt organizate slujbe religioase, preoþii încearcã din rãsputeri sã aducã o învãþãturã oamenilor ºi sã-i facã sã fie mai obtimisti ºi încrezãtori în viitor, bineînþeles folosindu-se de cuvintele ºi pildele Sfintei Scripturi. Dar în ultima vreme poate ºi din cauza faptului

cã sub acele veºminte se aflã tot niºte oameni ca noi, multã lume ne relateazã cã dupã terminarea slujbelor religioase preoþii încearcã sã afle tot mai multe amãnunte despre felul în care fiecare om va pune ºtampila de vot, pentru cã bineînþeles suntem în plinã campanie electoralã, ºi mai mult decât atât pentru cei care nu sunt destul de hotãrâþi în acest sens preoþii dau ºi anumite sfaturi despre anumite persoane sau de o anumitã culoare politicã, care ar fi mai indicatã. Nu putem crede ce amploare pot lua aceste alegeri care vor avea loc, ºtim cã toþi candidaþii ar face orice pentru un vot care sã-i trimitã patru ani de acum înainte la un loc foarte cãlduros ºi confortabil în Parlamentul României dar lucrul care este cel mai îngrijorãtor este cã pânã ºi feþele bisericeºti care se presupune cã ar trebui sã ne înveþe de bine în acel lãcaº Sfânt, nu fac altceva decât o campanie electoralã

”cu perdea” pentru anumite partide sau persoane care promit tot felul de lucruri. În situaþia de faþã nu mai putem sã credem nici zicalã ”fã ce zice popa, nu ce face popa” pentru cã sunt multe lucruri pe care aceºtia le spun care nu au nimic în comun cu învãþãturile sfinte, mai degrabã cu cele lumeºti ºi cotidiene la care se parã cã s-au adaptat foarte bine ºi ei. Monika BACIU

didat la Senatul României este ceva mai bine înstãrit. Florin Mârza, consilier local în municipiul Petroºani, din partea Partidului Democrat Liberal, a dobândit în 1982 bijuterii de aur ºi platinã în valoare de 400 de mii de lei. Cu 7 ani mai târziu, adicã în 1987 a achiziþionat bijuterii de aur în valoare de 350 de mii de lei. Podoabele din materiale preþioase ale consilierului local sunt evaluate la 750 de mii de lei, adicã la 7,5 miliarde de lei vechi. Mârza îi are ca ”adversari” politici pe Cosmin Nicula ºi Haralambie Vochiþoiu.

I

oan Poenar, preotul ”ceasornicar”

Ioan Poenar, preot într-o localitate hundoreanã a lãsat locaºul religios în favoarea Parlamentului. Candidatul din partea Partidului România Mare în colegiul 1 posedã ceasuri ºi bijuterii din aur în suma de 5500 de euro. Preotul a demisionat din funcþia de paroh la Luncoiu de Jos ºi Podele întrucât nu a primit binecuvântarea episcopului de Hunedoara, PS Gurie, pentru a candida la Camera Deputaþilor, el fiind înscris din partea PRM în cursa pentru un mandat în Colegiul 1 Brad-Valea Mureºului. “În statutul Bisericii Ortodoxe Române nu existã nicio prevedere în ceea ce priveºte alegerile parlamentare, însã existã o hotãrâre a Sinodului care permite candidatura pentru un mandat de consilier local sau consilier judeþean dacã preotul primeºte binecuvântarea episcopului. Am fãcut aceste demersuri la Episcopia Devei ºi Hunedoarei ºi pentru candidatura mea la Camera Deputaþilor, dar nu am primit binecuvântarea episcopului. Demisia a fost alegerea mea, pentru cã am vrut sã fiu corect faþã de Bisericã ºi oameni”, a declarat pãrintele Ioan Poenar, potrivit MEDIAFAX. Fostul om al sutanei va încer-

Tudor Gheorghe “Nu se poate cu de toate”

“Hai sã râdem cã, dacã nu, ne-a luat dracu’!” CASA DE CULTURà A SINDICATELOR “ION DULÃMIÞÔ PETROªANI

Spectacolul va avea loc vineri 7 decembrie ora 19 Preþ bilet - prima parte a sãlii de spectacole 60 lei/bilet; partea a doua a sãlii 50 lei/bilet

ca sã îi ”exorcizeze” pe Laurenþiu Nistor, actual deputat, ªtefan Dezmeri, fost prefect al judeþului Hunedoara ºi pe Mircea Borca, fostul director al Termocentralei Mintia.

an Radu Ruºanu, printre parlamentarii cei mai potenþi financiar

D

Senatorul hunedorean este “printul mostenitor” al unei averi fabuloase. În anul 1983 el a primit în dar mai multe obiecte pretioase care sunt evaluate la suma de 55.100 de euro. Echivalentul în lei ar însemna 312630.13 RON, adicã peste 3

miliarde de lei vechi. Astfel, putem spune cã senatorul þinteºte spre “El Dorado”. El detine bustul din bronz al bunicului Ghica Anastase a cãrui valoare este estimate la 30 de mii de euro. Cã valoarea urmeazã în ordine descrescãtoare cercei de platinã cu diamante evaluate la 10 mii de euro. Apoi, senatorul mai are o statuetã din marmurã a cãrei pret este de 2000 de euro. Tot 2000 de euro este si o picturã marinã, o cruciuliþã de aur cu diamante. La 3000 de euro sunt evaluate icoanele ºi tabloruile pe care le deþine prin moºtenire senatorul. Dan Radu Ruºanu mai are o picturã în ulei evaluatã la 1500 de euro ºi diverse bijuterii de aur de 14K ºi 18K evaluate la suma de 1600 de euro. Acestea sunt achiziþionate de senator în perioada 1990-2004

B

ogdan Þâmpãu ”bijutier” liberal

Bogdan Þâmpãu candideazã pentru încã un mandat de deputat din partea Partidului Naþional Liberal în colegiul 6. Tânãrul deputat în vârstã de 35 de ani deþine bijuterii în sumã de 18 mii de euro. Acestea au fost achiziþionate între anii 19922010. În colegiul cu numãrul 6 Þâmpãu se ”dueleazã” cu Mircia Muntean, dar ºi cu alþe personaje politice. Cu Bogdan Þâmpãu se încheie lista candidaþilor la alegerile parlamentare care deþin bijuterii sau alte obiecte de cult cu o valoare mai mare de 5000 de euro. Monika BACIU

ranka Takacs A posesoarea unui instrument muzical Aranka Takacs candidatul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România pentru colegiul 7 deþine un instrument muzical. Este vorba de un oboi Marigoux achiziþionat în anul 2003 cu 6000 de euro. Aranka Takacs a iniþiat în luna septembrie a acestui an o campanie pentru ajutorarea familiilor nevoiaºe din blocurile sociale ale primãriei Hunedoara.

pectacolul lui Tudor Gheorghe cu poezia domnului Caragiale – “Pe un franc poet” – se încheia cu un catren: “Pe adresa dumitale nu prea vin din Iaºi parale, Caragiale”. Rãspunsul: «Am destule festivale». Morala: nu se poate cu de toate!

S

Maestrul va împãrtãºi publicului magia creaþiilor lui Caragiale, adãugând evident atingerea sa personalã inconfundabilã: “Am luat texte periodice din Moftul Român, din publicistica lui Caragiale, din proza pe care a scris-o... Nu lipsesc nici poemele în prozã... Sunt al dracului de actuale”, dezvãluie Tudor Gheorghe. Artistul promite un spectacol bazat doar pe textul suficient de sugestiv al lui Caragiale: “fãrã trucuri exterioare, fãrã invenþii, fãrã farafâslâcuri... Textul domnului Caragiale trebuie doar sã fie spus. Nu se interpreteazã! De aceea va fi un ºoc, pentru cã eu voi spune textele lui Caragiale aºa cum le spun pe cele ale lui Sorescu. Nu trebuie sã faci absolut nimic. De ce trebuie sã joci teatru? Sã te strâmbi?” Maestrul va fi acompaniat de orchestra “Iunion”, formula pe care “s-a chinuit foarte tare sã o afle”, iar orchestraþia va fi asiguratã cã de obicei de Marius Hristescu.

Mii de oameni cer reluarea lucrãrilor din staþiunea Parâng este 2000 de persoane au semnat deja petiþia „Da pentru Parâng”, lansatã de deputatul hunedorean Monica Iacob Ridzi.

P

Proiectul privind dezvoltarea domeniului schiabil în Parâng avea alocate 7 milioane de lei pentru 2012, dar din aceºti bani peste 2 milioane de lei au fost sistaþi. Din acest motiv, o serie de lucrãri deja demarate au fost sistate ºi nu sunt bani nici pentru conservarea lucrãrilor care nu pot fi finalizate ºi nici pentru paza lor. Deputatul Monica Iacob Ridzi este de pãrere cã turismul este singura alternativã viabilã la minerit ºi ar trebui sã se dezvolte cu ajutorul alocaþiilor bugetare. Din acest motiv, Monica Ridzi a adresat o interpelare pe aceastã temã ministrului Turismului ºi a lansat ºi o petiþie semnatã deja de sute de persoane. „Am demarat o campanie de strângere de semnãturi intitulatã << Da pentru Parâng>>, deoarece, din pãcate Guvernul a diminuat suma alocatã pentru programul mare intitulat Schi în Carpaþi, din care face parte ºi domeniul schiabil din Parâng. Telescaunul care trebuia dat în folosinþã anul acesta nu mai poate fi dat în folosinþã. Din pãcate lucrãrile sunt în acest moment oprite, dar nu avem voie sã abandonãm aceste lucrãri”, a explicat Monica Iacob – Ridzi. Aceasta spune cã investiþiile în turism trebuie privite unitar, iar banii sã fie alocaþi atât pentru proiectul din Straja, cât ºi pentru cel din Paul Vâlcan ºi Parâng. Ea spune cã aceastã campanie de strângere de semnãturi tocmai pentru a sensibiliza Guvenrul cu privire la alocarea de fonduri în vederea continuãrii proiectului. În Petroºani – Petrila – Aninoasa sunt strânse deja 2.300 de semnãturi de la oameni care cer sã fie reluate lucrãrile de dezvoltare a domeniului schiabil în Parâng, iar campania de strângere de semnãturi este abia la început. „oamenii sunt foarte pozitivi ºi le mulþumesc din suflet tuturor celor din Petroºani, Petrila ºi Aninoasa care, pânã în acest moment, au semnat pentru acest proiect”, a mai spus deputatul hunedorean. (Carmen (Carmen Cosman)


Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

8 Actualitate ijuterii ºi obiecte preþioase în valoare de peste 600 de mii de euro. Candidaþii hunedoreni la alegerile parlamentare din 9 decembrie, deþin în total, bijuterii ºi alte obiecte de patrimoniu în valoare de peste 600 de mii de euro.

9 candidaþi, bijuterii de peste 3 milioane de lei

B

În cursa electoralã au intrat 59 de candidaþi, însã conform declaraþiilor de avere, 9 dintre aceºtia sunt deþinãtorii unor ”bunuri sub formã de metale preþioase, bijuterii, obiecte de artã ºi de cult, colecþii de artã ºi numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naþional sau universal” a cãror valoare însumatã este estimatã la suma de 641.258 euro. Convertind suma în moneda naþionalã, rezultatul este unul halucinant. Cei 9 candidaþi la alegerile parlamentare deþin bijuterii ºi obiecte de cult în valoare de 3.608.117 de RON, adicã peste 36 de miliarde de lei vechi. Dar sã vedem cine sunt candidaþii care sunt ”mândri” deþinãtori ai acestor bijuterii.

Andronie, I onel candidat PP-DD

Ionel Andronie este candidatul PP-DD pentru Camera Deputaþilor în colegiul cu numãrul 2. Acesta deþine o icoanã din aur ºi argint în sumã de 60 de mii de euro. Obiectul religios a fost achiziþionat de

Actualitate 9

Andronie în anul 2007. ªi anul 2008 a fost unul prolific pentru candidatul PP-DD. Acesta a achiziþionat bijuterii în valoare de 10 mii de euro. Foarte multe nu se cunosc despre aceastã persoanã, doar cã este directorul unei societãþi. Andronie se va ”bate” pentru colegiul cu numãrul 2 cu Natalia Intotero, Blaga Iosif Veniamin, actual deputat, dar ºi cu Mariana Anghel ºi nu numai.

ulian Harabagiu, acelaºi partid, alte bijuterii

I

Iulian Harabagiu este un alt candidat la alegerile parlamentare ce vor avea loc în mai puþin de o lunã de zile. Ca ºi

Ionel Andronie ºi Iulian Harabagiu candideazã tot pentru un post de parlamentar, însã de aceastã datã pentru Senat, din partea PP-DD. Harabagiu deþine bijuterii de aur achiziþionate în perioada 1995-2012 în valoare de 15 mii de euro. Candidatul PP-DD se va confrunta în colegiul cu numãrul 3 pentru Senatul României cu Mariana Câmpeanu, dar ºi cu lupeneanul Constantin Brânduºe. În urmã cu câteva zile, Harabagiu declara pentru presa localã din Deva cã o va învinge pe Mariana Câmpeanu, actualul ministru al Muncii, la alegerile locale. „Eu nu mã lupt cu Mariana Câmpeanu. Ea se luptã cu mine.

Veþi vedea cã dupã numãrarea voturilor, eu voi fi declarat câºtigãtor cu 51 la sutã în colegiul nr. 3. Voi lupta cu Mariana Câmpeanu ºi nu voi începe campania electoralã decât atunci când spune legea. Pentru mine aceastã campanie nu este o glumã ºi veþi vedea acest lucru în perioada care va urma”, a afirmat la acel moment, Iulian Harabagiu, candidatul PPDD la Senat în Colegiul nr.3 Deva – Hunedoara – Haþeg.

Hãrãu, C armen candidat USL

Carmen Hãrãu, candidatul USL pentru Camera Deputaþilor

în Colegiul Hunedoara deþine atât bijuterii cât ºi tablouri. Conform declaraþiei sale de avere postatã pe site-ul Agenþiei Naþionale de Integritate, Carmen Hãrãu, posedã împreunã su soþul sãu bijuterii ºi ceasulâri în sumã de 50 de mii de euro. Acestea au fost cumpãrate de cei doi încã din anii comuniºti, adicã în perioada 1982-2012. Mai mult, cei doi sunt ºi colecþionari. Soþii Hãrãu deþin o colecþie de picturi contemporane estimate la suma de 200 de mii de euro. Colecþia a fost ”reîntregitã” între anii 1992-2012. Carmen Hãrãu conduce mai multe societãþi cu capital privat, societãþi care însã deruleazã contracte cu statul.

L

ãutaru ºi Mârza, yin ºi yang

Alexandru Lãutaru fost inspector ºcolar general ºi actual candidat la Camera Deputaþilor pe colegiul 5 deþine bijuterii de familie în valoare de 25 de mii de lei. Lãutaru candideazã din partea Partidului Democrat Liberal. Lãutaru a achiziþionat bijuteriile în perioada 20022012. În colegiul 5 pentru Camera Deputaþilor, Lãutaru îi are contracandidaþi pe actualul deputat Monica Iacob-Ridzi, dar ºi pe Ioan Rus, Imre Baboczi ºi Emanuel Andronache. Colegul sãu de partid, Florin Mârza, can-

Campania electoralã nu mai are scrupule,

Candidaþii încearcã sã mai câºtige un vot ºi cer ajutorul preoþilor n vremurile grele în care trãim, neajunsurile ºi lipsa banilor ne fac sã fim din ce în ce mai rãi ºi sã nu ne mai încredem în nimeni ºi nimic.

Î

Singurele persoane care încearcã sã ne facã sã fim mai buni, ºi doar cu o vorbã bunã ºi un sfat, sunt preoþii care îndeamnã pe toatã lumea sã meargã la bisericã ºi sã se roage pentru a avea un trai mai bun ºi un suflet mai curat. Mai multe sondaje fãcute la nivel naþional aratã cã la întrebarea ”în cine avem încredere?”, printre fruntaºi

se aflã capetele bisericeºti, oameni care ar trebui sã dea un exemplu de conduitã ºi de moralitate faþã de toate persoanele care trec pragul bisericii dar ºi a altor persoane care nu sunt familiarizate cu acest loc de rugãciune. Astfel în fiecare zi de duminicã, ºi în zilele de sãrbãtoare când sunt organizate slujbe religioase, preoþii încearcã din rãsputeri sã aducã o învãþãturã oamenilor ºi sã-i facã sã fie mai obtimisti ºi încrezãtori în viitor, bineînþeles folosindu-se de cuvintele ºi pildele Sfintei Scripturi. Dar în ultima vreme poate ºi din cauza faptului

cã sub acele veºminte se aflã tot niºte oameni ca noi, multã lume ne relateazã cã dupã terminarea slujbelor religioase preoþii încearcã sã afle tot mai multe amãnunte despre felul în care fiecare om va pune ºtampila de vot, pentru cã bineînþeles suntem în plinã campanie electoralã, ºi mai mult decât atât pentru cei care nu sunt destul de hotãrâþi în acest sens preoþii dau ºi anumite sfaturi despre anumite persoane sau de o anumitã culoare politicã, care ar fi mai indicatã. Nu putem crede ce amploare pot lua aceste alegeri care vor avea loc, ºtim cã toþi candidaþii ar face orice pentru un vot care sã-i trimitã patru ani de acum înainte la un loc foarte cãlduros ºi confortabil în Parlamentul României dar lucrul care este cel mai îngrijorãtor este cã pânã ºi feþele bisericeºti care se presupune cã ar trebui sã ne înveþe de bine în acel lãcaº Sfânt, nu fac altceva decât o campanie electoralã

”cu perdea” pentru anumite partide sau persoane care promit tot felul de lucruri. În situaþia de faþã nu mai putem sã credem nici zicalã ”fã ce zice popa, nu ce face popa” pentru cã sunt multe lucruri pe care aceºtia le spun care nu au nimic în comun cu învãþãturile sfinte, mai degrabã cu cele lumeºti ºi cotidiene la care se parã cã s-au adaptat foarte bine ºi ei. Monika BACIU

didat la Senatul României este ceva mai bine înstãrit. Florin Mârza, consilier local în municipiul Petroºani, din partea Partidului Democrat Liberal, a dobândit în 1982 bijuterii de aur ºi platinã în valoare de 400 de mii de lei. Cu 7 ani mai târziu, adicã în 1987 a achiziþionat bijuterii de aur în valoare de 350 de mii de lei. Podoabele din materiale preþioase ale consilierului local sunt evaluate la 750 de mii de lei, adicã la 7,5 miliarde de lei vechi. Mârza îi are ca ”adversari” politici pe Cosmin Nicula ºi Haralambie Vochiþoiu.

I

oan Poenar, preotul ”ceasornicar”

Ioan Poenar, preot într-o localitate hundoreanã a lãsat locaºul religios în favoarea Parlamentului. Candidatul din partea Partidului România Mare în colegiul 1 posedã ceasuri ºi bijuterii din aur în suma de 5500 de euro. Preotul a demisionat din funcþia de paroh la Luncoiu de Jos ºi Podele întrucât nu a primit binecuvântarea episcopului de Hunedoara, PS Gurie, pentru a candida la Camera Deputaþilor, el fiind înscris din partea PRM în cursa pentru un mandat în Colegiul 1 Brad-Valea Mureºului. “În statutul Bisericii Ortodoxe Române nu existã nicio prevedere în ceea ce priveºte alegerile parlamentare, însã existã o hotãrâre a Sinodului care permite candidatura pentru un mandat de consilier local sau consilier judeþean dacã preotul primeºte binecuvântarea episcopului. Am fãcut aceste demersuri la Episcopia Devei ºi Hunedoarei ºi pentru candidatura mea la Camera Deputaþilor, dar nu am primit binecuvântarea episcopului. Demisia a fost alegerea mea, pentru cã am vrut sã fiu corect faþã de Bisericã ºi oameni”, a declarat pãrintele Ioan Poenar, potrivit MEDIAFAX. Fostul om al sutanei va încer-

Tudor Gheorghe “Nu se poate cu de toate”

“Hai sã râdem cã, dacã nu, ne-a luat dracu’!” CASA DE CULTURà A SINDICATELOR “ION DULÃMIÞÔ PETROªANI

Spectacolul va avea loc vineri 7 decembrie ora 19 Preþ bilet - prima parte a sãlii de spectacole 60 lei/bilet; partea a doua a sãlii 50 lei/bilet

ca sã îi ”exorcizeze” pe Laurenþiu Nistor, actual deputat, ªtefan Dezmeri, fost prefect al judeþului Hunedoara ºi pe Mircea Borca, fostul director al Termocentralei Mintia.

an Radu Ruºanu, printre parlamentarii cei mai potenþi financiar

D

Senatorul hunedorean este “printul mostenitor” al unei averi fabuloase. În anul 1983 el a primit în dar mai multe obiecte pretioase care sunt evaluate la suma de 55.100 de euro. Echivalentul în lei ar însemna 312630.13 RON, adicã peste 3

miliarde de lei vechi. Astfel, putem spune cã senatorul þinteºte spre “El Dorado”. El detine bustul din bronz al bunicului Ghica Anastase a cãrui valoare este estimate la 30 de mii de euro. Cã valoarea urmeazã în ordine descrescãtoare cercei de platinã cu diamante evaluate la 10 mii de euro. Apoi, senatorul mai are o statuetã din marmurã a cãrei pret este de 2000 de euro. Tot 2000 de euro este si o picturã marinã, o cruciuliþã de aur cu diamante. La 3000 de euro sunt evaluate icoanele ºi tabloruile pe care le deþine prin moºtenire senatorul. Dan Radu Ruºanu mai are o picturã în ulei evaluatã la 1500 de euro ºi diverse bijuterii de aur de 14K ºi 18K evaluate la suma de 1600 de euro. Acestea sunt achiziþionate de senator în perioada 1990-2004

B

ogdan Þâmpãu ”bijutier” liberal

Bogdan Þâmpãu candideazã pentru încã un mandat de deputat din partea Partidului Naþional Liberal în colegiul 6. Tânãrul deputat în vârstã de 35 de ani deþine bijuterii în sumã de 18 mii de euro. Acestea au fost achiziþionate între anii 19922010. În colegiul cu numãrul 6 Þâmpãu se ”dueleazã” cu Mircia Muntean, dar ºi cu alþe personaje politice. Cu Bogdan Þâmpãu se încheie lista candidaþilor la alegerile parlamentare care deþin bijuterii sau alte obiecte de cult cu o valoare mai mare de 5000 de euro. Monika BACIU

ranka Takacs A posesoarea unui instrument muzical Aranka Takacs candidatul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România pentru colegiul 7 deþine un instrument muzical. Este vorba de un oboi Marigoux achiziþionat în anul 2003 cu 6000 de euro. Aranka Takacs a iniþiat în luna septembrie a acestui an o campanie pentru ajutorarea familiilor nevoiaºe din blocurile sociale ale primãriei Hunedoara.

pectacolul lui Tudor Gheorghe cu poezia domnului Caragiale – “Pe un franc poet” – se încheia cu un catren: “Pe adresa dumitale nu prea vin din Iaºi parale, Caragiale”. Rãspunsul: «Am destule festivale». Morala: nu se poate cu de toate!

S

Maestrul va împãrtãºi publicului magia creaþiilor lui Caragiale, adãugând evident atingerea sa personalã inconfundabilã: “Am luat texte periodice din Moftul Român, din publicistica lui Caragiale, din proza pe care a scris-o... Nu lipsesc nici poemele în prozã... Sunt al dracului de actuale”, dezvãluie Tudor Gheorghe. Artistul promite un spectacol bazat doar pe textul suficient de sugestiv al lui Caragiale: “fãrã trucuri exterioare, fãrã invenþii, fãrã farafâslâcuri... Textul domnului Caragiale trebuie doar sã fie spus. Nu se interpreteazã! De aceea va fi un ºoc, pentru cã eu voi spune textele lui Caragiale aºa cum le spun pe cele ale lui Sorescu. Nu trebuie sã faci absolut nimic. De ce trebuie sã joci teatru? Sã te strâmbi?” Maestrul va fi acompaniat de orchestra “Iunion”, formula pe care “s-a chinuit foarte tare sã o afle”, iar orchestraþia va fi asiguratã cã de obicei de Marius Hristescu.

Mii de oameni cer reluarea lucrãrilor din staþiunea Parâng este 2000 de persoane au semnat deja petiþia „Da pentru Parâng”, lansatã de deputatul hunedorean Monica Iacob Ridzi.

P

Proiectul privind dezvoltarea domeniului schiabil în Parâng avea alocate 7 milioane de lei pentru 2012, dar din aceºti bani peste 2 milioane de lei au fost sistaþi. Din acest motiv, o serie de lucrãri deja demarate au fost sistate ºi nu sunt bani nici pentru conservarea lucrãrilor care nu pot fi finalizate ºi nici pentru paza lor. Deputatul Monica Iacob Ridzi este de pãrere cã turismul este singura alternativã viabilã la minerit ºi ar trebui sã se dezvolte cu ajutorul alocaþiilor bugetare. Din acest motiv, Monica Ridzi a adresat o interpelare pe aceastã temã ministrului Turismului ºi a lansat ºi o petiþie semnatã deja de sute de persoane. „Am demarat o campanie de strângere de semnãturi intitulatã << Da pentru Parâng>>, deoarece, din pãcate Guvernul a diminuat suma alocatã pentru programul mare intitulat Schi în Carpaþi, din care face parte ºi domeniul schiabil din Parâng. Telescaunul care trebuia dat în folosinþã anul acesta nu mai poate fi dat în folosinþã. Din pãcate lucrãrile sunt în acest moment oprite, dar nu avem voie sã abandonãm aceste lucrãri”, a explicat Monica Iacob – Ridzi. Aceasta spune cã investiþiile în turism trebuie privite unitar, iar banii sã fie alocaþi atât pentru proiectul din Straja, cât ºi pentru cel din Paul Vâlcan ºi Parâng. Ea spune cã aceastã campanie de strângere de semnãturi tocmai pentru a sensibiliza Guvenrul cu privire la alocarea de fonduri în vederea continuãrii proiectului. În Petroºani – Petrila – Aninoasa sunt strânse deja 2.300 de semnãturi de la oameni care cer sã fie reluate lucrãrile de dezvoltare a domeniului schiabil în Parâng, iar campania de strângere de semnãturi este abia la început. „oamenii sunt foarte pozitivi ºi le mulþumesc din suflet tuturor celor din Petroºani, Petrila ºi Aninoasa care, pânã în acest moment, au semnat pentru acest proiect”, a mai spus deputatul hunedorean. (Carmen (Carmen Cosman)


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

Credite pentru cofinanþarea proiectelor dministraþia localã din Lupeni acceseazã un credit. Primãia municipiului Lupeni a iniþiat procedurile în vederea contractãrii unei linii de finanþare în cuantum de 6.800.000lei. Împrumutul va fi acordat pe o perioadã de maximum 8 ani. Creditul ce urmeazã a fi accesat a fost aprobat prin hotãrârea Consiliului Local cu numãrul 115 din anul 2011.

A

Monika BACIU Conform docuemntelor de pe SEAP, administraþia localã din municipiul Lupeni are nevoie de accesarea creditului pentru a putea cofinanþa anumite proiecte de

”reabilitare Palat Cultural Lupeni”. Creditul solicitat va fi alocat în vederea asigurãrii de cãtre beneficiar, respectiv municipalitatea din Lupeni a sumelor aferente contribuþiei proprii ( cofinanþãrii ) în procent de 2 % din cheltuielile eligibile aprobate în ved-

investiþii ce se deruleazã pe raza localitãþii. Este vorba de proiectele privind ”Reabilitarea ºi modernizare strãzi urbane, poduri ºi ºosea de centurã în municipiul Lupeni, judeþul Hunedoara” ºi de

James Bond de la Petroºani, dispãrut fãrã urmã ames Bond ” de Petroºani, hoþul de la Complexul Comercial Jiul Shopping Center, care în noaptea de 16 spre 17 iunie 2011 a dat o spargere ca-n filme, ºi-a pierdut urma. El a furat peste 2 kg de aur ºi a reuºit sã iasã din magazin cum numai în filme americane s-a vãzut : silenþios, agil ºi fãrã sã lase nimic în urma lui.

“J

Luiza ANDRONACHE Anchetatorii, însã nu au reuºit nici acum identificarea lui, iar cercetarea pare sã batã pasul pe loc, deºi reprezentanþii IPJ spun altceva. „ În acest caz,

poliþiºtii Biroului de Investigaþii Criminale Petroºani continuã cercetãrile ºi existã deja un cerc de suspecþi. De asemenea, se lucreazã cu specialiºtii din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale sub coordonarea

HOROSCOP

erea implementãrii proiectelor finanþate. Totodatã, sumele contractate vor asigura acoperirea temporarã de cãtre Primãria municipiului Lupeni a cheltuielilor eligibile aferente investiþiilor ce urmeazã a fi realizate în baza Contractelor de finanþare: nr. 1907/25.08.2011 Reabilitare ºi modernizare strãzi urbane, poduri ºi ºosea de centurã în municipiul Lupeni, judeþul Hunedoara, nr. 1912/25.08.2011 – reabilitare Palat Cultural Lupeni, pânã la data accesãrii efective a sumelor în cadrul POR 2007-2013.

procurorului de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Petroºani”, ne-au declarat reprezentanþi ai IPJ. În urmã aproape trei ani de zile, acelaºi stil de operare l-a avut ºi hoþul de la Ulpia Shopping Center din Deva, pe care poliþiºtii nu l-au prins nici pânã în zi de astãzi. Din datele pe care le conþin cele douã anchete paralele, de la Deva ºi cea de la Petroºani, nu este exclus ca hoþul sã fie acelaºi.

Anunþ de licitaþie Consiliul Local al municipiului Petroºani Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public ºi Privat cu sediul în Petroºani, str.1Decembrie 1918, nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de email spadpp_petrosani@yahoo.com organizeazã: - licitaþie publicã în vederea atribuirii contractului de concesiune a terenului în suprafaþã de 20,0 mp., situat în municipiul Petroºani, str. Independenþei, în scopul suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului nr. 186; - licitaþie publicã în vederea atribuirii contractului de concesiune a terenului aferent imobilului nr.135 cu destinaþie de garaj, în suprafaþã de 15,0 mp., situat în municipiul Petroºani, str. Independenþei; - licitaþie publicã în vederea atribuirii contractului de concesiune a terenului aferent imobilului cu desti-

naþie de garaj, în suprafaþã de 30,0 mp., situat în municipiul Petroºani, str. Anghel Saligny. Ofertele se depun pânã în ziua de 11.12.2012, ora 9.00 ºi se vor deschide în ºedinþa publicã din data de 11.12.2012, orele 11.00, 13.00 respectiv 15.00, în sala de ºedinþe, la sediul instituþiei. Ofertele se depun la sediul instituþiei, biroul de registraturã, camera 5 sau 7. Relaþii, detalii cât ºi documentaþia de atribuire, se pot obþine de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public ºi Privat din cadrul Primãriei municipiului Petroºani, camera 45.

Anunþ angajare Televiziunea Parâng angajeazã

operator imagine Experienþa constitue avantaj. Cei interesaþi pot depune CV-urile la sediul televiziunii între orele 11-13.

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

19 noiembrie 2012

Aveþi ocazia sã intraþi într-o afacere, dar nu vã grãbiþi. S-ar putea sã fiþi confuz ºi nu luaþi decizii inspirate. Aveþi ºanse de reuºitã dacã vã stãpâniþi impulsivitatea ºi daþi dovadã de rãbdare.

Schimbãrile de la locul de muncã vã nemulþumesc. Stãpâniþi-vã nervozitatea, pentru cã riscaþi sã complicaþi situaþia ºi mai mult. O rudã mai în vârstã încearcã sãºi impunã punctul de vedere. Vã stã în putere sã evitaþi un conflict.

Nici nu aþi terminat bine o lucrare importantã ºi deja vã gândiþi sã începeþi alta, spre nemulþumirea întregii familii. Nu exageraþi cu munca. Acordaþi-le mai multã atenþie celor apropiaþi! Ar fi bine sã recuperaþi orele de somn.

Aveþi sentimentul cã un partener de afaceri încearcã sã vã tragã pe sfoarã ºi sunteþi pus pe ceartã. Discutaþi calm, pânã lãmuriþi situaþia. Spre searã vã viziteazã un prieten apropiat, care reuºeºte sã vã redea buna dispoziþie.

Din cauza dificultãþilor financiare, nu vã simþiþi în largul dumneavoastrã. Evitaþi discuþiile în contradictoriu, pentru cã se poate ajunge la certuri! Vã puteþi baza pe intuiþie. Încercaþi sã vã odihniþi mai mult!

Aveþi ocazia sã rezolvaþi o problemã sentimentalã, cu ajutorul unei rude mai în vârstã. Pentru aceasta, trebuie sã aveþi încredere ºi sã vã temperaþi orgoliul. Dupã-amiazã s-ar putea sã aflaþi cã o cunoºtinþã sa îmbolnãvit.

S-ar putea sã rataþi un obiectiv important ºi sã deveniþi irascibil. Nu vã descãrcaþi nervii pe familie. Mai bine cãutaþi cauzele eºecului! Ar fi bine sã þineþi cont de sfaturile partenerului de viaþã

Vã confruntaþi cu dificultãþi pe plan sentimental ºi sunteþi nevoit sã luaþi o decizie importantã. Este o zi favorabilã planurilor de viitor. Munca din ultima vreme îºi aratã rezultatele. Încep sã aparã satisfacþiile materiale. Evitaþi speculaþiile!

S-ar putea sã vã certaþi cu partenerul de viaþã, pentru cã refuzaþi sã mergeþi în vizitã la rude. Se pare cã nu aveþi succes nici în afaceri. În aceastã conjuncturã nefavorabilã, pãstraþi-vã calmul ºi încercaþi sã vã relaxaþi. Evitaþi speculaþiile financiare

Vã indispune un eºec în afaceri sau o colaborare care se încheie prost. În ultima vreme, aveþi impresia cã nu vã reuºeºte nimic ºi cã toate vã sunt potrivnice. Nu mai fiþi atât de pesimist! Ar fi bine sã vã relaxaþi mai mult.

Este posibil sã aveþi mici divergenþe cu partenerul de viaþã, care vã reproºeazã lipsa de afectivitate ºi cã acordaþi afacerilor prea multã importanþã. Nu încercaþi sã obþineþi bani prin orice mijloace! Nu neglijaþi odihna ºi relaxarea.

S-ar putea sã plecaþi într-o cãlãtorie. Puteþi fi optimist, totul va decurge conform planurilor. Relaþiile cu prietenii sunt foarte bune. Este posibil ca partenerul de viaþã sã se supere dacã refuzaþi ajutorul unei rude. Fiþi mai diplomat!


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

Firma unui candidat la Camera Deputaþilor ecologizeaza platforma de la Cãlan omenii de activitate extine. Platforma industrialã de la Cãlan va fi D ecologizatã de o firmã din Hunedoara. Este vorba de PROSERV, societate care are o descriere complexã pe site-ul propriu ”Începând cu 4 ianuarie 2003 societatea ProServ S.A. Hunedoara face parte din grupul de firme. Monika BACIU În anul 2002, S.C. ProServ

S.A. Hunedoara s-a desprins din S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara, având ca obiecte

de activitate: serã de flori, sectorul întreþinere curãþenie în spaþii interioare ºi exterioare ºi atelierul de întreþinere ºi reparaþii clãdiri ºi instalaþii”.

C

ontract de peste 36 de milioane

Societatea din municipiul Hunedoara ºi-a adjudecat contractul de la administraþia localã din Cãlan la o valoare de 36.644.221,75 RON, fãrã TVA. Cu aceste fonduri va fi ecologizatã ºi decontaminatã o suprafaþã de 40,5 hectare de

teren, vor fi demolate ultimele lucrãrilor. Proiectul este finanþat rãmãºiþe ale fostului combinat de Ministerul Dezvoltãrii ºi „Victoria” Cãlan ºi va fi ameTurismului ºi cofinanþat de najat aici un parc industrial. Consiliul Judeþean Hunedoara Licitaþia a fost adjudecatã de ºi oraºul Cãlan. Prin firma Proserv din Hunedoara, deschiderea parcului industrial al cãrei patron este omul de vor fi create peste 1.000 de afaceri Carmen Hãrãu. Întreanoi locuri de muncã. ga suprafaþã ecologizatã va fi atron ºi candidat conectatã la drumul naþional la parlamentare prin construirea unor cãi de acces. În plus vor fi aduse aici Carmen Hãrãu, patronul societãþii care ºi-a adjudecat toate utilitãþile, adicã curent, canalizare, apã, creându-se ast- contractul pentru ecologizarea platformei industriale de la fel facilitãþi pentru crearea a Cãlan este candidatul USL la peste o mie de locuri de funcþia de deputat în Colegiul muncã. Proiectul derulat de Hunedoara. administraþia din Cãlan este cel mai „consistent” ca valoare, din judeþ ºi are o perioadã de exen numãr de 36 primãrii cuþie de 18 luni primesc bani dela Consiliul de la emiterea Judeþean. Suma totalã este 5,1 ordinului de milioane de lei. Consiliul începere a

Vochiþoiu ºi Monica Iacob Ridzi obligaþi sã lucreze împreunã iderul PP-DD Hunedoara ºi parlamentarul Monica Iacob-Ridzi au susþinut o conferinþã comunã la Petroºani, în cadrul cãreia au cerut actualului guvern sã deblocheze fondurile pentru proiectul de modernizare derulat în Parâng.

L

Maximilian GÂNJU Preºedintele PP-DD Haralambie Vochiþoiu a arãtat cã prin sistarea banilor de cãtre guvern pentru proiectele din Valea Jiului, circa 2800 de oameni au rãmas pe drumuri. Aceste persoane nu mai au nici un venit în plinã iarnã pentru cã actualul executiv are o politicã pãguboasã prin care a mãrit cu câteva procente lefurile din sectorul de stat, însã a lãsat sectorul privat fãrã banii alocaþi pentru investiþii. Exemplul este ºi proiectul de dezvoltare derulat în Parâng, unde executivul a

retras 2 milioane de lei, bani alocaþi pentru lucrãrile din ultimul trimestru al anului 2012. Candidatul PP-DD Monica Iacob-Ridzi a declarat, vineri, la

Petroºani, cã vrea sã creadã cã nu culoarea politicã a stat la baza stopãrii alocãrii bugetare pentru proiectul de dezvoltare a domeniului schiabil din Parâng. „De ce tot timpul tãiem din Valea Jiului, pe mine asta m-a deranjat ºi de ce acum de la proiectul din Parâng. Mi se pare inadmisibil ca atitudine. 20 de miliarde de lei vechi înseamnã o sumã foarte micã pentru bugetul naþional. Nu din aceste 20 miliarde de lei vechi se plãtesc pensii ºi salarii. A fost o explicaþie puerilã ºi ridicolã care nu are legãturã cu adevãrul. Sper sã nu fie aceasta cauza ºi sper sã nu mai conteze culoarea politicã a parlamentarilor sau a primarilor atunci când se alocã fonduri, deºi eu am constatat din pãcate cã actualul Guvern are o problemã din acest punct de vedere. Am constatat cã s-au

Primele minerilor, la stadiul de discuþii iderii minerilor au ajuns la o înþelegere parþialã cu administraþia Companiei Naþionale a Huilei în ceea cce priveºte programul de lucru al minerilor pentru luna sãrbãtorilor.

L

Monika BACIU ”Am încheiat un protocol pentru programul de lucru pentru luna decembrie în aºa fel încât salariaþii

Companiei vor fi liberi în zilele de 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26 ºi 30, 31 decembrie ºi 1, 2 ianuarie 2013”, a declarat pentru Cronica Vãii Jiului, Petre Nica, preºedintele Sindicatului Muntele. În ceea ce priveºte primele minerilor pentru luna decembrie acestea au rãmas încã la stadiul de discuþii. Compania Naþionalã a Huilei nu are un buget în baza cãruia sã acorde aceste adaosuri salariale. ”Primele încã nu le-am discutat pentru cã încã nu au un buget rectificat aprobat (CNH-n.r.) ºi solicitarea

P

Bani pentru primãrii de la CJ Hunedoara

U

Judeþean Hunedoara a aprobat repartizarea pe unitãþi administrativ – teritoriale a sumelor. Diana MITRACHE

tãiat foarte mulþi bani cel puþin în acest colegiu. S-au tãiat bani din Petroºani ºi Petrila unde sunt doi primari PDL. Faptul cã în Petrila s-au tãiat 180 de miliarde ºi s-au dat 6 miliarde nu este o rezolvare a problemei cum o prezentau anumiþi membri ai PSD”, a spus deputatul Monica Iacob-Ridzi. Candidatul PP/DD la deputaþi în colegiul din estul Vãii, a iniþiat o campanie de strângere de semnãturi care are ca scop deblocarea fondurilor necesare pentru continuarea lucrãrilor în staþiunea turisticã.

noastrã a fost ca aceste prime sã fie în cuantum nu mai mic decât cele de anul trecut”, a mai precizat sursa citatã. Anul trecut, de Sfânta Varvara, minerii de la subteran au primit tichete cadou în valoare de 300 de lei, iar cei de la suprafaþã au beneficiat de aceleaºi tichete în cuantum de 210 lei. De Crãciun toþi salariaþii Companiei au beneficiat de prime în valoare de 220 de lei, iar copiii minori ai salariaþilor au primit pachete în valoare de 50 de lei. Reprezentanþii minerilor sperã ca pânã la sfârºitul sãptãmânii sã fie încheiat ºi protocolul pentru primele ortacilor.

Este vorba de aproape 4,2 milioane de lei - bani destinaþi achitãrii contribuþiilor proprii la proiectele derulate prin programe naþionale ºi de peste 900.000 de lei, sumã destinatã achitãrii programelor de dezvoltare a

infrastructurii din spaþiul rural. Din Valea Jiului au primit bani: primãria Aninoasa, cãreia i-a revenit puþin peste 700 de mii de lei, cea de la Lupeni, unde a ajuns suma de 900.300 de lei, Petrila 6.800 de lei. ªi la Vulcan a fost alocatã suma de 118.000 de lei.


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 19 noiembrie 2012

Coloana Infinitului s-a nãscut la Petroºani în ur mã cu 75 de ani oloana Infinitului, mãreaþa operã a lui Constantin Brâncuºi, pe care se sprijinã bolta cereascã de atâtea decenii, a fost turnatã la Petroºani, într-o uzinã care între timp a devenit istorie. ªi sunt 75 de ani de când s-a nãscut aceastã coloanã fãrã de sfârºit, sub directa supraveghere a renumitului inginer ªtefan Georgescu Gorjan.

C

Carmen COSMAN Un moment, care, probabil, a contribuit mult la imaginea Petroºaniului pe mai departe ºi care a fost marcat, aºa cum se cuvine, de edilii de acum, în colaborare cu Asociaþia PetroAqua. Coloana Infinitului nu este altceva decât un simbol naþional ºi, pot sã spun fãrã sã greºesc, un simbol mondial. Cred cã, dacã nu a ºi existat deja, dacã ar fi sã fie un concurs prin care sã avem un simbol pe care aceastã planetã sã-l trimitã spre alte galaxii, cu siguranþã opera lui Brâncuºi ºi anume Coloana Infinitului, ar avea cele mai mari ºanse sã fie desemnatã ca simbol”, a precizat primarul din Petroºani, Tiberiu Iacob -

Ridzi. O operã care strãjuieºte municipiul Târgu Jiu, dar care s-a turnat la Petroºani, în urmã cu 75 de ani, sub atenta îndrumare a inginerului Georgescu Gorjan, la care chiar s-a mutat pentru o vreme marele sculptor Constantin Brâncuºi, care, pânã la acea vreme, realizase mai multe astfel de coloane, dar toate din

lemn. „Brâncuºi a locuit, aici, la Petroºani, o lunã întreagã, în momentul în care s-a stabilit câte elemente sã aibã, ce înãlþime ºi cum sã fie fãcutã. Casa, din pãcate, unde a fost gãzduit Brâncuºi, nu mai existã. A locuit Brâncuºi cu tata ºi, în momentul în care a intrat în casã, a hotãrât sã stabileascã el toate elementele gospodãriei”, a povestit Sorana

Lapidarium pentru Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane uzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane din Deva este al doilea din Transilvania care adãposteºte un lapidarium, dupã Muzeul Brukental din Sibiu. O construcþie din metal ºi sticlã, ce se întinde pe o suprafaþã de 180 de metri pãtraþi.

M

Carmen COSMAN Lapidariumul are cinci încãperi ºi construcþia lui a costat 800 de mii de lei, bani asiguraþi de Consiliul Judeþean Hunedoara, în subordinea cãruia se aflã Muzeul. Situatã în spatele palatului Magna Curia, con-

strucþia adãposteºte piesele de dimensiuni mari, descoperite de arheologi dea lungul timpului pe teritoriul judeþului Hunedoara. „Pornim de la preistorie, zid dacic ºi intrãm în epoca Imperiului Roman. Sunt piese foarte valoroase, care au fost cu mare greutate aduse la o poz-

iþie de expunere, pentru cã ele au stat mii de ani în ploaie, în intemperii. Lapidariumul va fi îmbunãtãþit în permanenþã. Vom încerca, pe mãsurã ce restaurãm, sã expunem ºi celelalte piese pe care la avem”, a declarat directorul muzeului devean, Liliana Þolaº. Noua clãdire a fost ridicatã cu scopul de a aduna la un loc cele mai reprezentative piese arheologice descoperite pe teritoriul judeþului Hunedoara ºi a permite publicului viz-

Georgescu Gorjan, fiica marelui inginer, care, pentru aceastã operã, a fost mâna dreaptã a renumitului sculptor. Ridicatã în memoria eroilor Gorjului, la propunerea Aretiei Tãtãrãscu, coloana produsã la Atelierele Centrale Petroºani are trei elemente centrale ºi anume baza invizibilã, miezul sau pilonul central de rezistenþã ºi coloana propriu – zisã. „Realizarea Coloanei Infinite a cuprins fazele de proiectare, fabricare ºi construcþie – montaj, toate acestea fiind înfãptuite de cãtre angajaþii ACP sub coordonarea

itator sã admire frumuseþea mãiestriei antice. Lapidariumul este compartimentat în 5 incinte care expun piese arheologice de tip funerar, monumente inscripþionate, statui etc. din preistorie, perioada dacicã ºi romanã.

Lapidariumul adãposteºte aproximativ o sutã de piese, ce dateazã din preistorie, precum ºi perioada dacicã ºi romanã. Printre piesele expuse se aflã ºi cele douã pietre funerare scoase recent din râul Mureº ºi acre au fost restaurate.

inginerului ªtefan Gorgescu Gorjan. Prin acest fapt, ne este demonstratã o excepþionalã capacitate tehnicã, logisticã, organizatoricã ºi, de ce nu, economicã, pe care le aveau Atelierele Centrale Petroºani în perioada interbelicã”, a precizat directorul SALVAMIN Petroºani, Daniel Surulescu, care a prezentat datele tehnice. Dar, sã nu uitãm, cã realizarea ei a fost susþinutã financiar de societatea care administra la acea vreme unitãþile miniere din Valea Jiului, pentru care ACP realiza stâlpi de susþinere ºi, ca sã poatã fi decontatã, a fost trecutã ca vagonete de minã. În Gorj a fost trecutã pe drumul plin de serpentine al Defileului Jiului, nu cu carul cu boi ºi cu feciori

chinuind, cum spune legenda, ci din trei bucãþi, cu maºinile de mare tonaj ale fabricii, dar într-adevãr cu foarte mult entuziasm. Cu ocazia momentului aniversar, fiica reputatului inginer, Sorana Georgescu – Gorjan a primit titlul de Cetãþean de onoare al municipiului Petroºani „pentru întreaga sa activitate dedicatã promovãrii operei brâncuºiene în þarã ºi peste hotare, prin care a reuºit sã aºeze municipiul Petroºani pe harta culturii universale, alãturi de alte localitãþi din lume unde se nasc capodopere”. Pentru cã opera brâncuºianã s-a nãscut la Petroºani, reprezentanþii Asociaþiei PetroAqua vor sã amenajeze, la Muzeul Mineritului, un Colþ Brâncuºi.

CVJ, Nr. 256, Luni 19 noiembrie 2012  

CVJ, Nr. 256, Luni 19 noiembrie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you