Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 224

Cronica Vãii Jiului Joi, 4 octombrie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

În timp ce prefectul vrea sã contracareze furturile de cãrbune,

Comandantul Poliþiei Vulcan se luptã cu paharele de alcool!

Bursã specialã pentru copilul unui ortac decedat în 2008 la EM Petrila odificare de proiecte de Guvern. Pe ordinea de zi a ºedinþei de Guvern exista un proiect de hotãrâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotãrârea Guvernului nr.1467/2008...

M

>>> PAGINA A 3-A

Au sãpat bazinul de apã din Parâng ºi i-au lãsat pe cabanieri fãrã apã uncitorii care lucreazã la amenajarea domeniului schiabil din Parâng au lãsat o paret a cabanierilor fããr apã. Edilii încearcã acum sã rezolve problema.

M

>>> PAGINILE 6-7

Premierul Ponta vine în Valea Jiului, la Petrila

n timp ce toþi factorii responsabili se dãdeau de ceasul morþii sã gãseascã cele mai bune soluþii pentru contracararea hoþilor de cãrbune, care sunt tot mai mulþi ºi tot mai violenþi, comandantul Poliþiei Municipiului Vulcan, Mihu Toma, se lupta cu paharele de alcool. Prefectul judeþului Hunedoara, Sorin Vasilescu, a decis constituirea, de urgenþã, a unui grup de lucru format din toþi factorii responsabili pentru contracararea furturilor de cãrbune din Valea Jiului. Un punct nevralgic este zona Preparaþiei Coroieºti, situatã gard în gard cu Colonia de Jos din Vulcan, unde „haiducii huilei” îºi fac de cap sistematic, iar poliþiºtii par sã nu mai facã faþã situaþiei.

Î

>>> PAGINA A 5-A

Petrila 2008 pe ordinea de zi a Guvernului

cum am venit de la ”A Parlament. Nu ne-am dus noi la primul ministru. A venit el la noi, la Parlament. M-a ascultat, i-am spus ce aveam de spus (…) Dl. Ponta spus cã vine la Petrila.

>>> PAGINILE 8-9

Candidatura lui Lungu – joc politic sau credinþã curatã arþi seara, city-managerul M ºi consilierul Primãriei Lupeni, Gabriel Lungu, ºi-a anunþat candidatura din partea PP-DD, la Camera Deputaþilor, pe colegiul Est al Vãii Jiului, Petrila-Petroºani-Aninoasa. foto: cluj-comics-club.blogspot.ro

>>> PAGINILE 8-9


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

Alcool ºi imprudenþã

A scãpat bolidul din frâne ºi a intrat într-o maºinã staþionatã n hunedorean a ajuns la spital dupã ce a fost implicat într-un accident rutier mai puþin obiºnuit.

U

Singura vinã a bãrbatului era cã se afla în faþa maºinii sale, care era staþionat. Din nefericire pentru el, un alt ºofer, de 34 de ani, din cauza stãrii de ebrietate în care se afla, a pierdut controlul volanului ºi a tamponat maºina victimei, care era staþionatã regulamentar. În urma impactului, autoturismul a ricoºat ºi l-a lovit pe proprietarul maºiniâ, în vârstã de 40 de ani, care se afla în faþa autoturismului. Conducãtorul auto vinovat de producerea accidentului a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraþie de 0,47 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Carmen COSMAN

Amplasarea Radarelor în judeþul Hunedoara

Joi 4.10.2012

 DN 7 Deva - Sântuhalm Simeria DJ 687 Cristur Hunedoara DJ 687 Hunedoara Hãºdat DN 66 Cãlan - Bãcia DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia - Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc DN7 BurjucZam Deva, Calea Zarand

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Îtâmplãri hazlii 11:15 FamiliaDA (r) 11:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 16:00 Observator

17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:30 Next Top Model

National TV 9:00 Destine împlinite (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii

12:00 12:15 13:45 14:00 15:15 15:30 16:30 17:30 amarã 18:30 19:15 20:15 21:15 22:30

Grupul Vouã (r) Împãratul mãrii Grupul Vouã (r) Cuceritorul (r) Grupul Vouã (r) Aventurile lui Sinbad American Cinema Dragoste dulceªtiri Naþional TV Destine împlinite Suflete pereche Cuceritorul Veriga slabã

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Viaþa în Africa (r) 12:00 Viaþa în Africa (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 O dãdacã de Crãciun 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Las fierbinþi 21:30 Spitalul de demenþã 22:00 Fotbal: Steaua Copenhaga 0:00 Adevãrul stricã prietenia

Prima TV 9:30 Detectivi de cartier 11:30 Teleshopping 12:00 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Focus Monden (r) 13:45 Teleshopping 14:15 Iubiri secrete (r) 15:30 Totul despre mame 16:00 Cireaºa de pe tort (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Sãrutã mireasa

22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden

TVR 1 9:45 Legendele palatului: concubina regelui 12:00 Bebe magia 12:30 Avocaþii schimbãrii 12:40 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung (r) 13:20 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung (r) 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Interes general 15:15 Teleshopping 15:30 Akzente 16:45 Lozul cel mare 17:35 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung 18:15 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:10 Pe tãrâmul femeilor 22:55 Avocaþii schimbãrii 23:10 SUA versus John Lennon 0:55 Bun venit la Mogadishu! (r)

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului |Joii, 4 octombrie 2012 odificare de proiecte de Guvern. Pe ordinea de zi a ºedinþei de Guvern exista un proiect de hotãrâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotãrârea Guvernului nr.1467/2008 privind acordarea unor mãsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008, la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara.

M

La patru ani de la explozie, Guvernul a primit de la Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale a adresa prin care se soliicta acordarea de ajutor pentru un minor. În urma exploziei care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara, Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale a acordat sprijin financiar familiilor afectate, materializat prin H.G. nr..1467/19 noiembrie 2008. Prin aceastã hotãrâre MECTS, în calitate de coiniþiator, atribuie burse speciale, pe durata ºcolarizãrii, unui numãr de 15 preºcolari, elevi ºi studenþi ai cãror pãrinþi au decedat în urma exploziei. MECTS a primit de la Ministerul Muncii, Familiei ºi

Petrila 2008 pe ordinea de zi a Guvernului

Bursã specialã pentru copilul unui ortac decedat în 2008 la EM Petrila

Protecþiei Sociale un memoriu din partea conducerii de la ªcoala Generalã “I.D.Sârbu”, Petrila, judeþul Hunedoara, prin care se solicitã bursã specialã conform H.G.Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008, pentru elevul Bâlbã Dacian Cristian, al cãrui tatã a fost rãnit în explozia de la Exploatarea Minierã Petrila ºi care a decedat în data de 24 noiembrie 2008, la scurt timp dupã aprobarea hotãrârii, mai sus amintitã. În consecinþã, elevul Bâlbã Dacian Cristian a fost cuprins prin H.G. Nr. 145/2010 la poziþia 16 în „Lista cu copiii din familiile afectate de explozia de la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara, care beneficiazã de burse ºcolare speciale” din Anexa 2 a H.G.Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008.

Recent, MECTS a primit de la Ministerul Muncii, Familiei ªi Protecþiei Sociale un nou memoriu din partea conducerii de la ªcoala Generalã “I.D.Sârbu”, Petrila, judeþul Hunedoara, prin care se solicitã bursã specialã conform H.G.Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008, pentru copilul Bâlbã Rareº Alexandru, fratele lui Bâlbã Dacian Cristian, care, începând cu anul ºcolar 2012-2013, va fi înscris la învãþãmântul preºcolar. Pentru rezolvarea acestei situaþii, Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului înainteazã acest proiect de HOTÃRÂRE de completare a anexei nr. 2 a Hotãrârii Guvernului Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008, privind acordarea unor mãsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc

în data de 15 noiembrie 2008, de la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara, cu completãrile ulterioare, astfel încât copilul Bâlbã Rareº Alexandru sã fie cuprins în Lista cu copiii din familiile afectate de explozia de la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara, care beneficiazã de burse ºcolare speciale, începând cu anul ºcolar 2012-2013. Punerea în practicã a

acestei iniþiative de instituire a bursei ºcolare speciale destinate preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor ai cãror pãrinþi au decedat în accidente miniere de muncã constituie o confirmare certã a interesului guvernului de stimulare ºi susþinere a accesului la educaþie a elevilor români. Identificarea ºi susþinerea acestor copii ºi tineri reprezintã o parte integrantã a politicilor educaþionale promovate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi vizeazã aplicarea unor principii fundamentale: egalitate de ºanse ºi dreptul la o educaþie de calitate. Materializarea unui astfel de demers se înscrie pe linia programelor de sprijin social preconizate ºi dezvoltate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi

Sportului. Prezentul proiect de act normativ urmãreºte acordarea unui sprijin financiar denumit bursa ºcolarã specialã copilului care solicitã sprijin în urmã decesului pãrintelui în explozia de la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara, începând cu anul ºcolar 2012-2013. Începând cu anul ºcolar 2012-2013, suma necesarã acordãrii bursei ºcolare speciale pentru un copil din învãþãmântul preºcolar, provenit din familiile care au suferit de pe urma exploziei de la Exploatarea Minierã Petrila, judeþul Hunedoara, va fi finanþatã de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi va fi indexatã anual prin ordin al ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Minorul, fiind încadrat în învãþãmântul preºcolar va primi doar 180 de lei pe lunã, bursã specialã din partea Guvernului. Raul IRINOVICI

Terenul preparaþiei Livezeni nu face cu ochiul investitorilor cologizat ºi aranjat, terenul pe care a funcþionat Uzina de Preparare a Cãrbunelui de la Livezeni aºteaptã încã investitorii. Existã drum de acces, alte utilitãþi necesare, iar calea feratã este foarte aproape, dar perimetrul tot nu este atractiv.

E

Proiectul de închidere ºi ecologizare a Preparaþiei Livezeni a fost finanþat de Banca Mondialã, iar beneficiarul final al lucrãrilor este Primãria Municipiului Petroºani, care vrea sã punã terenul al dispoziþia investitorilor, aºa cum s-a întâmplat cu fostul perimetru al Minei Dâlja. Numai cã, în ciuda facilitãþilor sau a faptului cã redevenþa este foarte micã,

puþini sunt cei intersaþi de teren în zonã, dar restul acest teren. este liber. „Noi îl punem la În suprafaþã totalã de dispoziþia celor care vor sã 111.000 de metri pãtraþi, vinã cu o taxã de concefostul perimetru al siune modicã. De ce nu vin Preparaþiei Livezeni este investitorii, nu ºtim”, ocupat acum în proporþie a precizat Dragomir. extrem de micã. Lucian ªi în perimterul fostei Dragomir, directorul Mine Dâlja au fost probleme. Doar trei firme de preSPADPP din cadrul lucrare a lemnului au conPrimãriei Muncipiului Petroºani spune Birocraþia româneascã cã aproximativ 6.000 mp au fost puºi la dispoziþia contructorului care lucreazã la nspectorii Inspectoratului proiectul de dezTeritorial de Muncã Valea voltare a domeniului schiabil Jiului încã aºteaptã un rãspuns de din Parâng, pen- la Bucureºti în ceea ce priveºte tru organizarea accidentul de muncã ce a avut loc de ºantier. în 18 iunie anul curent. De asemenea, mai sunt Deºi cei de la Petroºani au fãcut doi oameni de toate demersurile necesare, cei de la afaceri care au Bucureºti întârzie sã trimitã avizul concesionat

cesionat teren în zonã, dar acum nu mai este niciun petec disponibil. Asta dupã ce municipalitatea l-a pus la dispoziþie, cu titlu gratuit, cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara, care va amenaja aici o staþie de sortare a deºeurilor, care va deservi toatã Valea Jiului. Carmen Carmen COSMAN

Între neputinþã ºi aºteptare

I

dosarului. “Aºteptãm ºi noi un rãspuns, însã nici la Deva nu a sosit dosarul aºa cã nu poate sã ajungã prima datã la noi”, a declarat Ileana Bodea, ºef SSM

Petroºani. Mai mult, reprezentanþii ITM spun cã ºi aceste termene pot fi prelungite, dar doar în condiþiile în care acest lucru se poate, având motive întemeiate.Ancheta privind circumstanþele în care s-au produs accidentul de la Mina Petrila a fost preluat de inspectorii ITM dupã ce unul dintre cei doi rãniþi ºi-a pierdut viaþa. La Mina Petrila a avut loc un accident de muncã în 18 iunie. În urma acestui incident un miner ºi-a pierdut viaþa, iar unul a fost rãnit. Cãtãlin ªerban se aflã internat ºi la aceastã orã la spitalul Sf. Ion din Capitalã. Raul IRINOVICI


4 Actualitate istemul unic de termoficare pentru mii de oameni ai Vãii Jiului pare a fi un avantaj pentru cei de la Vulcan.

S

Chiar dacã mai au de lucru, dupã ce au început cu reabilitarea punctelor termice, cei din acest oraº îºi pun mari speranþã în forul care va gestiona unitar acest sistem ºi care se va întâlni în ºedinþã sãptãmâna viitoare. Pânã atunci, primarul Gheorghe Ile explicã cum stau în acest lucrurile. Cu atât mai mult cu cât sãptãmâna viitoare se întâlnesc factorii decizionali, care se gândesc sã acceseze fonduri pentru reabilitarea sistemelor. „Noi nu am oprit livrarea cãldurii la Vulcan nici pânã acum. Sistemul funcþioneazã dupã varianta veche, pânã vor fi gata toate formalitãþile prin care se vor transfera toate aceste persoane care au lucrat în cadrul distribuþiei de energie termicã, cãtre Complexul Energetic. Pânã acum nu s-a putut realiza asta, pentru cã termocentrala Paroºeni aparþinea de Bucureºti ºi

Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

Termoficarea la Vulcan, o soluþie ieftinã

nu au fost de acord cei de acolo. Acum, considerãm cã e posibil ºi vom face o Asociaþie de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI), prin care sã transferãm întreþinerea ºi distribuþia din oraºele Vulcan, Lupeni, Aninoasa ºi Petroºani. Avantajul e cã nu mai sunt pierderile pe veriga ce pleca de la termocentralã la societatea de termoficare ºi de la termoficare la cetãþean. Veriga intermediarã a dispãrut”, spune Gheorghe Ile, primarul din Vulcan Primãriile vor trebui sã atragã fonduri prin

inci ani de închisoare pentru complicitate la furt de gaze naturale ºi distrugerea mijloacelor de mãsurare.

C

Justiþia a condamnat o persoanã care a efectuat modificãri neautorizate la contoarele de gaze naturale în vederea facilitãrii consumului fraudulos. Echipele specializate ale E.ON Gaz Distribuþie au identificat, în primele opt luni ale acestui an, 1.533 cazuri de intervenþii neautorizate la contoarele de gaze naturale, în vederea facilitãrii consumului fraudulos, din acestea 24 fiind identificate în judeþul Hunedoara. Aceste cazuri au fãcut obiectul unor sesizãri adresate organelor abilitate ale statului în vederea identificãrii ºi sancþionãrii vinovaþilor. Totodatã,

ADI, pentru reabilitarea reþelelor în localitãþile în care nu au fost fãcute. „Din timp, am gândit acest lucru, ºi deja am început reabilitarea punctelor termice la Vulcan. Acum ele au randament de peste 85 la sutã. E un plus al comunitãþii. Atunci nu mai discutãm decât despre un producãtor ºi un distribuitor unic. Reþelele sunt cu câteva deficienþe. În blocuri sunt vechi ºi colmatate. Am reuºit doar în câteva blocuri ºi reþelele principale acolo unde avem consumatori. Mai sunt cele care nu aveau consumatori. Cei care doresc sã se rebranºeze

la sistem, prin ADI, noi vom þine o evidenþã ºi vom solicita la Guvern fonduri pentru asta. Noi ne întâlnim sãptãmâna viitoare pentru asta. Ne adunãm ºi reprezentãm 100.000 de locuitori ºi atunci nu e puþin lucru ºi când mergem la Guvern sã cerem bani, putem sã-i obþinem”, a mai adãugat Ile, care a spus cã sub pãmântul Vãii Jiului este suficient cãrbune, ce trebuie exploatat ºi folosit la încãlzirea populaþiei din zonã. Asociaþia va fi constituitã în aceastã sãptãmânã, iar sãptãmâna viitoare se alege Consiliul de Administraþie. Noua structurã ar putea sã atragã fonduri de la Guvern pentru reabilitarea reþelelor de termoficare, iar pierderile vor fi mult reduse. În plus, randamentul acestui sistem se prevede a fi maxim în condiþiile în care toþi oamenii din Valea Jiului se vor branºa la acesta. Rãmâne de vãzut cum vor reacþiona cetãþenii ºi dacã se vor branºa din nou la sistem. Diana MITRACHE

24 de hunedoreni suspectati pentru ilegalitati de societatea de furnizare a gazului metan E.ON Gaz Distribuþie a iniþiat demersurile legale în vederea recuperãrii prejudiciilor aduse companiei. Recent, o persoanã a fost condamnatã, printr-o sentinþã în prima instanþã pronunþatã de Judecãtoria Arad, la cinci ani de închisoare cu executare ºi plata unor daune materiale de 56.943,7 lei pentru sãvârºirea infracþiunilor de complicitate la furt calificat de gaze naturale în formã continuatã ºi pentru deteriorarea echipamentelor de mãsurare a consumului de gaze naturale. Echipe specializate ale E.ON Gaz Distribuþie efectueazã periodic verificãri în teren în scopul depistãrii cazurilor de consum fraudulos de gaze naturale.

Compania atrage atenþia încã o datã asupra riscurilor la care se expun persoanele care efectueazã sau care permit intervenþii neautorizate la aparatele de mãsurare a consumului de gaz ºi la instalaþiile de gaze naturale. Intervenþiile asupra echipamentelor de mãsurare a consumului de gaze naturale în scopul înregistrãrii unei cantitãþimai mici decât cea realã reprezintã infracþiunea de distrugere. Totodatã, consumul de gaze naturale fãrã înregistrarea acestuia ca urmare a intervenþiei asupra echipamentelor de mãsurare sau prin alte mijloace reprezintã furt calificat, infracþiuni prevãzute ºi sancþionate ca atare de Codul Penal ºi de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice ºi a gazelor naturale. Raul IRINOVICI

Ne încãlzim ca anul trecut

codarea subvenþiei pentru încãlzirea locuinþei în aceastã iarnã se va face tot în baza criteriilor de pânã acum, deºi pânã de curând se vorbea de o altã ordonanþã de Guvern în acest sens.

A

“Deºi acum douã sãptãmâni primisem un proiect legislativ pentru o ordonanþã nouã, se pare cã nu se va mai pune în aplicare ºi vom merge tot pe Ordonanþa 70 / 2011, dupã care am acordat ºi anul trecut ajutoarele de încãlzire a locuinþei. Poate aºa este mai bine, pentru cã oamenii ºtiu sã aducã aceleaºi acte ca ºi anul trecut, nouã ne va fi mai uºor pentru cã vor fi aceleaºi formulare de cerere ºi declaraþii pe propria rãspundere, iar atunci, treaba ar trebui sã meargã bine ºi eficient”, a declarat Cristina Mraz, director executiv la Serviciul Public de Asistenþã Socialã din cadrul primãriei Petroºani. Chiar dacã nu se primesc în mod oficial

cereri de la populaþiei, mulþi oameni au venit deja la Serviciul de Asistenþã Socialã pentru a se interesa de subvenþie. “Oamenii au venit sã întrebe, dar pentru cã în fiecare an se schimba actul normativ, atunci am zis cã nu ne apucãm de cereri, dar sperãm ca de sãptãmâna viitoare sã facem asta. Deja am dat în lucru cererile ºi declaraþiile pe propria rãspundere ºi în cel mai scurt timp ne vom apuca de treabã”, a mai spus Cristina Mraz. Anul trecut, la Petroºani, 230 de persoane au beneficiat de subvenþie pentru încãlzirea cu lemne, 380 la gaz ºi 235 dintre cei încã racordaþi la sistemul centralizat de termoficare. Limita maximã pentru aceste reduceri la plata încãlzirii este de 786 de lei venit net lunar pe membru de familie ºi de 1082 pentru persoane singure. Cuantumul reducerii se va calcula gradual, în funcþie de cele înscrise în adeverinþa de salarizare. Luiza ANDRONACHE


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012 n timp ce toþi factorii responsabili se dãdeau de ceasul morþii sã gãseascã cele mai bune soluþii pentru contracararea hoþilor de cãrbune, care sunt tot mai mulþi ºi tot mai violenþi, comandantul Poliþiei Municipiului Vulcan, Mihu Toma, se lupta cu paharele de alcool.

Î

Prefectul judeþului Hunedoara, Sorin Vasilescu, a decis constituirea, de urgenþã, a unui grup de lucru format din toþi factorii responsabili pentru contracararea furturilor de cãrbune din Valea Jiului. Un punct nevralgic este zona Preparaþiei Coroieºti, situatã gard în gard cu Colonia de Jos din Vulcan, unde „haiducii huilei” îºi fac de cap sistematic, iar poliþiºtii par sã nu mai facã faþã situaþiei. Aºa cã, unul dintre punctele unde trebuie acþionat în forþã este Vulcanul ºi, în consecinþã, prefectul judeþului, Sorin Vasilescu, împreunã cu directorul general al Companiei Naþionale a Huilei, Nicolae Drãgoi s-au dus, marþi seara, la Poliþia Municipiului Vulcan tocmai pentru a purta discuþii în vederea constituirii acestui grup de lucru. Surprizã, însã, pentru cã, aici, comandantul

tudenþii din Petroºani vor începe în perioada imediat urmãtoare, ºi din punct de vedere cultural, noul an de învãþãmânt.

S

Prima manifestare este programatã la mijlocul acestei luni, respectiv “Galele studenþeºti”, o manifestare bazatã pe spectacole de muzicã uºoarã, popularã sau clasicã, ori diverse expoziþii. Pânã la sfârºitul anului mai sunt programate un seminar intitulat “Kitschul în habitatul urban”, un seminar aflat la cea de-a

În timp ce prefectul vrea sã contracareze furturile de cãrbune, Comandantul Poliþiei Vulcan se luptã cu paharele de alcool! aflat miercuri în Valea Jiului. „Sunt probleme interne ale IPJ, care va analiza ºi va vedea despre ce este vorba”, s-a mulþumit sã declare Vasilescu, care a precizat cã ºeful Poliþiei Vulcan a delegat o altã persoanã sã participe la discuþii.

H nu a putut sã discute cu oficialii. Era chiar ziua lui ºi, aparent – pentru cã nu i-a pus nimeni fiola – omul se cinstise cu niºte pahare de alcool. Dar, asta nu l-a împiedicat sã fie în curtea unitãþii de poliþie, în momentul în care reprezentantul Guvernului în teritoriu a ajuns acolo. Care a fost schimbul de replici dintre cei doi nu ºtim cu exactitate, dar putem sã bãnuim, atâta timp cât prefectul de Hunedoara l-a sunat direct pe comandantul IPJ, Liviu Dumitru, care a dispus imediat mãsuri.”S-a dispus de cãtre conducerea Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Hunedoara declanºarea unei verificãri interne cu privire la comportamentul poliþistului (n.r. comandantul Mihu Toma), iar dacã s eva dovedi cã a încãlcat codul

de eticã ºi deontologie este pasibil de sancþiuni discipoli nare”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niþu. Surse bine informate spun cã Toma Mihu ar fi recunoscut cã a „gustat” ceva, pentru cã era în afara orelor de program ºi cã ar fi venit la sediul Poliþiei Vulcan doar pentru a deschide biroul, în vederea purtãrii discuþiilor oficiale. Prefectul judeþului Hunedoara a ezitat sã recunoascã incidentul din curtea unitãþii de poliþie, dar a recunoscut cã la sunat pe comandatul IPJ, iar acesta s-a

Încep manifestãrile culturale studenþeºti

oþii de cãrbune greu de combãtut

Prefectul a decis constituirea acestui grup de lucru, format din toþi factorii responsabili, inclusiv ai CNH ºi ai firmei transportatoare, pentru cã hoþii de cãrbune continuã sã atace vagoanele care ies de la Preparaþia Coroieºti ºi pleacã spre termocentralele beneficiare. ªi unitãþile miniere sunt atacate periodic, iar pagubele sunt însemnate Sorin Vasilescu

este de pãrere cã trebuie sã existe o acþiune comunã ºi în forþã, mai ales cã nu de puþine ori aceste persoane devin violente când sunt prinse asupra faptului. „Trebuie sã ne unim forþele, pentru cã hoþii de cãrbune sunt mulþi, violenþi, iar paznicii nu fac faþã”, a mai spus reprezentantul Guvernului în teritoriu. Acesta a subliniat cã, de multe ori, munca poliþiºtilor este în zadar, pentru cã ei întocmesc dosare penale pe numele celor prinºi, le trimit la Parchet, iar procurorii considerã cã sunt „cazuri sociale” ºi dau rezoluþie de neîncepere a urmãririi penale. „În aceste condiþii, toatã munca noastrã este în zadar”, a conchis Vasilescu.

intitulat “Kitsch-ul în habitatul urban”. Acesta se adreseazã atât stu-

Artã Fotograficã”, o manifestare ajunsã la ediþia cu numãrul 6. În

denþilor cât ºi elevilor de liceu ºi sper sã se bucure de un interes cât mai mare din partea tinerilor. Luna noiembrie va debuta cu “Salonul de toamnã de artã plasticã ºi decorativã”, în cadrul cãruia vor expune lucrãri studenþii din cadrul Caselor de Culturã Studenþeºti din întreaga þarã, ºi va continua cu “Salonul Naþional Studenþesc de

data de 17 noiembrie vom marca, ºi noi, “Ziua Internaþionalã a Studentului”. Pânã la sfârºitul anului mai sunt programate un târg de artã (în preajma sãrbãtorilor de iarnã) dar ºi un festival - concurs de muzicã uºoarã”, a declarat Lavinia Hulea, directorul Casei de Culturã a Studenþilor din Petroºani. În ceea ce priveºte spec-

II-a ediþie sau (în luna noiembrie) un salon de artã plasticã ºi decorativã. “Pânã la sfârºitul anului vom avea parte de 3 luni de zile destul de încãrcate din punct de vedere cultural, manifestãrile urmând a debuta în data de 15 octombrie. Prima acþiune este intitulatã “Galele Studenþeºti” aceasta urmând a cuprinde mai multe spectacole de muzicã sau dans dar ºi douã expoziþii de fotografie ale unor tineri din Petroºani ºi

Valea Jiului. Cea de-a doua manifestare, în ordine cronologicã, este programatã tot în luna octombrie. Este vorba despre un seminar, aflat la cea de-a doua ediþie,

Carmen COSMAN

tacolul dedicat alegerii noii “Miss boboc” acesta va fi organizat în cadrul “Galelor Studenþeºi”, manifestare programatã în perioada 15 – 28 octombrie. Pe de altã parte, noul an ºcolar studenþesc a adus ºi redeschiderea “cercurilor” care funcþioneazã în cadrul Casei de Culturã a Studenþilor din Petroºani. Este vorba, printre altele, de cele de muzicã uºoarã, popularã, folk sau cel de dansuri. În ceea ce priveºte Ansamblul de dansuri populare “Parângul”, coregraful acestuia aºteaptã noi dansatori. Atât la Parângul “mare” cât ºi la cel “mic”. “Aºteptãm atât studenþi cât ºi elevi de gimnaziu sã se înscrie în acest ansamblu, coordonat de cãtre coregraful Nicu Nicoarã, care sper sã obþinã rezultate la fel de bune, comparativ cu anii anteriori, ºi în acest an”, a mai declarat Lavinia Hulea. Mircea NISTOR


Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

6 Actualitate ufletul pereche se gãseºte greu în zilele noastre. Cel puþin asta deducem din anunþurile din ziarele de micã publicitate, unde mulþi dintre locuitorii Vãii Jiului îºi cauta jumãtatea.

S

Prin aceste anunþuri, solitarii sau sufletele singure încearcã sã îºi gãseascã cu disperare jumãtatea care sã le umple viaþa. Nu de puþine ori citim anunþuri de genul “Singur, serios, credincios, antialcool (…) doresc sã cunosc o doamnã sincerã ºi corectã pentru o relaþie sincerã ºi de duratã. ROG SERIOZITATE!”. Însã aceastã dorinþã de a cunoaºte pe cineva alãturi de care persoanele ºi îºi împartã “bãtrâneþea” degenereazã. Se pare cã una dintre jumãtãþile neîmplinite poate avea parte ºi de surprize neplãcute ºi dragostea “pe nevãzute” sã-l lase cu ochii în soare. Aºa I s-a întâmplat unui domn care dupã ce a stabilit o întâlnire cu potenþialul sufelt pereche a rãmas cu un gust amar. Mai mult, el a þinut sã îi ºi rãspundã tot printr-un anunþ în ziarul de micã publicitate. Dacã probabil, pânã acum era doar lapte ºi miere între cele douã persoane care nici nu s-au cunoscut, dar se vedeau jumãtãþi ce în viitor urmau sã formeze un suflet întregit, dupã o întâlnire care nu a mai avut loc, lucrurile s-au schimbat. Aºazisa jumãtate face acum parte din regnul animal. Iatã cum sunã rãspunsul. “Dacã eºti proastã stai

Sufletul pereche, o loterie a vremurilor noastre

Anunþurile din mica publicitate au luat locul scrisorilor de dragoste

acasã! Nu sta la pândã cã o cãþea în cãlduri sau treci prin zonã ca o vacã fãrã sã zici bunã ziua omului care pierde toatã ziua

pentru o proastã ca tine. Toate faceþi la fel pentru cã urmãriþi altceva! Sictir! Umblaþi dupã fraieri cu bani”, îi transmite singuraticul celei în care el ºia pus speranþele pentru o

viaþã plinã de dragoste, inimioare ºi noriºori pufoºi. Existã însã ºi anunþuri de suflet, profunde de altfel, la prima citire. “Familia e singurul mod de a trãi demn ºi cu sens. Sunt un bãrbat prezentabil ºi cumsecade. Îndrãznesc sã sper cã voi inatlni o doamnã care îºi doreºte ca ºi mine o familie”, aºa sunã anunþul unui domn trecut de 40 de ani care invocã familia ca fiind tot ceea ce are nevoie în viaþã. Însã se pare cã pentru unii familia nu este totul, nu este centrul universului, singurul lucru de au nevoie ºi singurul lucru care îi face sã se simtã împliniþi. Existã acea categorie de persoane care vor aventuri, pentru care familia este doar un cuvânt fãrã însemnãtate moralã spiritualã. Mai mult, decât atât sunt unele persoane care cautã prin “strãini” sarea ºi piperul vieþii.

“Cãsãtorit, dar nefericit îmi doresc o amantã de la 18-40 de ani pentru clipe de neuitat. Voi fi atent ºi generos”, se destãinuie un domn de 50 de ani care cautã aventuri în anunþurile de matrimoniale. ªi dacã tot vorbea domnul de mai devreme de generozitate sunt ºi bãrbaþi care încearcã sã atragã sexul opus prin bunãstare. “Domn singur, 49 de ani, locuiesc în Luxemburg, situaþie foarte bunã, doresc sã te cunosc dacã ai pânã în 45 de ani. Dacã eºti sufletul meu pereche vom trãi o viaþã ca luxurianta în micul stat, însã foarte bogat”, sunã anunþul unui alt celibatar. În vremurile noastre, romantismul pare sã fie doar un cuvânt de pe vremea lui Mihai Eminescu, pentru cã în realitatea prezentului sentimentele sunt umbrite de interese meschine ºi de aventuri trecãtoare. Raul IRINOVICI

uncitorii care lucreazã la amenajarea domeniului schiabil din Parâng au lãsat o paret a cabanierilor fããr apã. Edilii încearcã acum sã rezolve problema.

M

Lucrãrile de amenajare a bazinului cu apã pentru alimentarea viitoarelor tunuri de zãpadã din staþiunea Parâng au lîsat fããr apã mai mulþi cabanieri. Oamenii au reclamat la municipalitate cã lucrãrile le-au distrus reþeaua de apã. Printr-un sistem de conducte, aceºtia au captat apa unor izvoare, pe care au adus-o la cabanele pe care le au în staþiunea montanã, în lipsa altei surse de alimentare, numai cã, în momentul în care s-a sãpat bazinul s-a distrus ºi reþeaua de aducþiune. Vina aparþine

Primarul municipiului Deva, Petru Mãrginean, a anunþat într-o conferinþã de presã, organizarea unui concert Goran Bregovic pe Stadionul “Cetate” din Deva, în 26 octombrie. “Potrivit înþelegerii, vor fi maxim

ºi locaþii închise

6.500 de spectatori, dintre care 1.500 în tribunã. Preþul unui bilet în tribunã este de 45 de lei, iar în picioare de 30 de lei. Intrarea spectatorilor se va face începând cu ora 17.00 ºi vor fi condiþii extraordinare de securitate. În deschidere va concerta trupa Hara, iar Goran Bregovic va intra pe scenã undeva în jurul orei

20:00”, a afirmat primarul municipiului Deva, Petru Mãrginean. Pentru concertul care va dura cel mult douã ore Goran Bregovic va

contructorului, dar reprezentanþii Primãriei Municipiului

ta aceastã problemã. „Vom merge

Petroºani s-au întrunit imediat în ºedinþã pentru a discu-

în Parâng pentru a vedea exact care este situaþia la faþa locului. Sigur cã reþeaua

încasa un onorariu de 35.000 de euro. “Consiliul Local Deva a alocat sumele necesare pentru organizarea concertului. Ne-am angajat ca suma totalã sã nu depãºeascã 230.000 de lei, iar 80-85 la sutã, poate chiar sutã la

va fi refãcutã, pe banii contructorului”, a declarat directorul SPADPP din cadrul Primãriei Municipiului Petroºani, Lucian Dragomir. Pe de altã parte, lispa finanþãrii blocheazã acest proiect extrem de important. La Petroºani anul acesta s-au alocat fonduri doar în primul trimestru, iar mai apoi au existat doar promisiuni. Nici telescaunul la care s-au demarat lucrãrile nu mai poate fi finalizat, pentru cã banii au ajuns doar pentru achiziþionarea stâlpilor, iar despre telegondola ce ar urma sã facã legãtura între Petroºani ºi Parâng deocamdatã nici nu mai poate fi vorba. Carmen COSMAN

Pretestare gratuitã pentru examenele Cambridge

În anul 2009, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a aprobat metodologia de recunoaºtere ºi echivalare a rezultatelor obþinute la examene cu recunoaºtere internaþionalã pentru certificarea competenþelor lingvistice în limbi strãine cu probele de evaluare a competenþei lingvistice întro limbã de circulaþie internaþionalã studiatã pe parcursul învãþãmântului liceal. Iar Asociaþia Eurolingva a

inal de lunã cu Condiþii de securitate extreme F premierã la Deva. La sfârºitul acestei luni, în 26 octombrie, muzicianul Goran Bregovic va susþine un concert pe Stadionul “Cetate” din municipiul Deva, iar în deschiderea evenimentului va cânta trupa Hara.

Au sãpat bazinul de apã din Parâng ºi i-au lãsat pe cabanieri fãrã apã

levii care vor sã îºi testeze cunoºtinþele, în vederea susþinerii examenelor Cambridge, pot sã facã acest lucru gratuit, prin intermediul Asociaþiei Eurolingva.

E

Actualitate 7

anunþat cã vrea sã vinã în întâmpinarea elevilor sutã din cheltuieli vor fi care doresc sã susþinã recuperate din bilete”, a anunþat directorul econom- un examen cu recunoaºtere ic al Primãriei Deva, internaþionalã Viorica Nicula. Biletele au fost puse deja prin organizarea unei în vânzare la Casa de Culturã “Drãgan Muntean” sesiuni de din Deva. pretestari graMai mult, ºi Aqualandul tuite oferite va fi închis în acea zi. de University “Având în vedere organi- of Cambridge zarea concertului Goran ESOL Bregovic pe Stadionul Examinations. “Cetate” din Deva, în “Aceste deschiderea cãruia vã pretestari le cânta trupa Hara, vã oferã elevilor informãm cã pe data de posibilitatea 26.10.2012 complexul de a-ºi verifiAqualand este închis pubca abilitãþile ºi licului”, se arãta într-un cunoºtinþele anunþ al parcului acvatic. de limba englezã în Începând cu data de condiþii reale de examen 27.10.2012 programul de ºi îi familiarizeazã cu funcþionare al complexului atmosfera, rigoarea ºi este normal. pretenþiile testului. În Raul IRINOVICI plus, subiectele ºi foile

tipizate sunt venite direct de la Cambridge, urmând ca, dupã pretestare, lucrãrile sã fie trimise universitãþii britanice, unde vor fi evaluate ºi notate”, a declarat Cristian Vereº, reprezentantul asociaþiei. Cele douã tipuri de examene pentru care se organizeazã pretestarea sunt FCE (nivel B2) ºi CAE (nivel C1). Candidaþii vor susþine probele de Writing, Reading, Listening ºi Use of English. “Menþionãm cã numãrul de pretestari este limitat, prioritate având candidaþii care vor susþine examenele Cambridge în luna decembrie 2012. Candidaþii pentru care nu mai avem disponibile locuri vor putea susþine pretestarile gratuite într-o altã sesiune organzata în perioada februarie - martie 2013”, a mai spus sursa citatã anterior. Testãrile vor avea loc în data de 20

Octombrie 2012, la sediul ISJ Hunedoara din Deva, iar înscrierile se pot face pânã în data de 18 Octombrie, prin e-mail la adresa: deva@eurolingva.ro Carmen COSMAN


Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

6 Actualitate ufletul pereche se gãseºte greu în zilele noastre. Cel puþin asta deducem din anunþurile din ziarele de micã publicitate, unde mulþi dintre locuitorii Vãii Jiului îºi cauta jumãtatea.

S

Prin aceste anunþuri, solitarii sau sufletele singure încearcã sã îºi gãseascã cu disperare jumãtatea care sã le umple viaþa. Nu de puþine ori citim anunþuri de genul “Singur, serios, credincios, antialcool (…) doresc sã cunosc o doamnã sincerã ºi corectã pentru o relaþie sincerã ºi de duratã. ROG SERIOZITATE!”. Însã aceastã dorinþã de a cunoaºte pe cineva alãturi de care persoanele ºi îºi împartã “bãtrâneþea” degenereazã. Se pare cã una dintre jumãtãþile neîmplinite poate avea parte ºi de surprize neplãcute ºi dragostea “pe nevãzute” sã-l lase cu ochii în soare. Aºa I s-a întâmplat unui domn care dupã ce a stabilit o întâlnire cu potenþialul sufelt pereche a rãmas cu un gust amar. Mai mult, el a þinut sã îi ºi rãspundã tot printr-un anunþ în ziarul de micã publicitate. Dacã probabil, pânã acum era doar lapte ºi miere între cele douã persoane care nici nu s-au cunoscut, dar se vedeau jumãtãþi ce în viitor urmau sã formeze un suflet întregit, dupã o întâlnire care nu a mai avut loc, lucrurile s-au schimbat. Aºazisa jumãtate face acum parte din regnul animal. Iatã cum sunã rãspunsul. “Dacã eºti proastã stai

Sufletul pereche, o loterie a vremurilor noastre

Anunþurile din mica publicitate au luat locul scrisorilor de dragoste

acasã! Nu sta la pândã cã o cãþea în cãlduri sau treci prin zonã ca o vacã fãrã sã zici bunã ziua omului care pierde toatã ziua

pentru o proastã ca tine. Toate faceþi la fel pentru cã urmãriþi altceva! Sictir! Umblaþi dupã fraieri cu bani”, îi transmite singuraticul celei în care el ºia pus speranþele pentru o

viaþã plinã de dragoste, inimioare ºi noriºori pufoºi. Existã însã ºi anunþuri de suflet, profunde de altfel, la prima citire. “Familia e singurul mod de a trãi demn ºi cu sens. Sunt un bãrbat prezentabil ºi cumsecade. Îndrãznesc sã sper cã voi inatlni o doamnã care îºi doreºte ca ºi mine o familie”, aºa sunã anunþul unui domn trecut de 40 de ani care invocã familia ca fiind tot ceea ce are nevoie în viaþã. Însã se pare cã pentru unii familia nu este totul, nu este centrul universului, singurul lucru de au nevoie ºi singurul lucru care îi face sã se simtã împliniþi. Existã acea categorie de persoane care vor aventuri, pentru care familia este doar un cuvânt fãrã însemnãtate moralã spiritualã. Mai mult, decât atât sunt unele persoane care cautã prin “strãini” sarea ºi piperul vieþii.

“Cãsãtorit, dar nefericit îmi doresc o amantã de la 18-40 de ani pentru clipe de neuitat. Voi fi atent ºi generos”, se destãinuie un domn de 50 de ani care cautã aventuri în anunþurile de matrimoniale. ªi dacã tot vorbea domnul de mai devreme de generozitate sunt ºi bãrbaþi care încearcã sã atragã sexul opus prin bunãstare. “Domn singur, 49 de ani, locuiesc în Luxemburg, situaþie foarte bunã, doresc sã te cunosc dacã ai pânã în 45 de ani. Dacã eºti sufletul meu pereche vom trãi o viaþã ca luxurianta în micul stat, însã foarte bogat”, sunã anunþul unui alt celibatar. În vremurile noastre, romantismul pare sã fie doar un cuvânt de pe vremea lui Mihai Eminescu, pentru cã în realitatea prezentului sentimentele sunt umbrite de interese meschine ºi de aventuri trecãtoare. Raul IRINOVICI

uncitorii care lucreazã la amenajarea domeniului schiabil din Parâng au lãsat o paret a cabanierilor fããr apã. Edilii încearcã acum sã rezolve problema.

M

Lucrãrile de amenajare a bazinului cu apã pentru alimentarea viitoarelor tunuri de zãpadã din staþiunea Parâng au lîsat fããr apã mai mulþi cabanieri. Oamenii au reclamat la municipalitate cã lucrãrile le-au distrus reþeaua de apã. Printr-un sistem de conducte, aceºtia au captat apa unor izvoare, pe care au adus-o la cabanele pe care le au în staþiunea montanã, în lipsa altei surse de alimentare, numai cã, în momentul în care s-a sãpat bazinul s-a distrus ºi reþeaua de aducþiune. Vina aparþine

Primarul municipiului Deva, Petru Mãrginean, a anunþat într-o conferinþã de presã, organizarea unui concert Goran Bregovic pe Stadionul “Cetate” din Deva, în 26 octombrie. “Potrivit înþelegerii, vor fi maxim

ºi locaþii închise

6.500 de spectatori, dintre care 1.500 în tribunã. Preþul unui bilet în tribunã este de 45 de lei, iar în picioare de 30 de lei. Intrarea spectatorilor se va face începând cu ora 17.00 ºi vor fi condiþii extraordinare de securitate. În deschidere va concerta trupa Hara, iar Goran Bregovic va intra pe scenã undeva în jurul orei

20:00”, a afirmat primarul municipiului Deva, Petru Mãrginean. Pentru concertul care va dura cel mult douã ore Goran Bregovic va

contructorului, dar reprezentanþii Primãriei Municipiului

ta aceastã problemã. „Vom merge

Petroºani s-au întrunit imediat în ºedinþã pentru a discu-

în Parâng pentru a vedea exact care este situaþia la faþa locului. Sigur cã reþeaua

încasa un onorariu de 35.000 de euro. “Consiliul Local Deva a alocat sumele necesare pentru organizarea concertului. Ne-am angajat ca suma totalã sã nu depãºeascã 230.000 de lei, iar 80-85 la sutã, poate chiar sutã la

va fi refãcutã, pe banii contructorului”, a declarat directorul SPADPP din cadrul Primãriei Municipiului Petroºani, Lucian Dragomir. Pe de altã parte, lispa finanþãrii blocheazã acest proiect extrem de important. La Petroºani anul acesta s-au alocat fonduri doar în primul trimestru, iar mai apoi au existat doar promisiuni. Nici telescaunul la care s-au demarat lucrãrile nu mai poate fi finalizat, pentru cã banii au ajuns doar pentru achiziþionarea stâlpilor, iar despre telegondola ce ar urma sã facã legãtura între Petroºani ºi Parâng deocamdatã nici nu mai poate fi vorba. Carmen COSMAN

Pretestare gratuitã pentru examenele Cambridge

În anul 2009, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a aprobat metodologia de recunoaºtere ºi echivalare a rezultatelor obþinute la examene cu recunoaºtere internaþionalã pentru certificarea competenþelor lingvistice în limbi strãine cu probele de evaluare a competenþei lingvistice întro limbã de circulaþie internaþionalã studiatã pe parcursul învãþãmântului liceal. Iar Asociaþia Eurolingva a

inal de lunã cu Condiþii de securitate extreme F premierã la Deva. La sfârºitul acestei luni, în 26 octombrie, muzicianul Goran Bregovic va susþine un concert pe Stadionul “Cetate” din municipiul Deva, iar în deschiderea evenimentului va cânta trupa Hara.

Au sãpat bazinul de apã din Parâng ºi i-au lãsat pe cabanieri fãrã apã

levii care vor sã îºi testeze cunoºtinþele, în vederea susþinerii examenelor Cambridge, pot sã facã acest lucru gratuit, prin intermediul Asociaþiei Eurolingva.

E

Actualitate 7

anunþat cã vrea sã vinã în întâmpinarea elevilor sutã din cheltuieli vor fi care doresc sã susþinã recuperate din bilete”, a anunþat directorul econom- un examen cu recunoaºtere ic al Primãriei Deva, internaþionalã Viorica Nicula. Biletele au fost puse deja prin organizarea unei în vânzare la Casa de Culturã “Drãgan Muntean” sesiuni de din Deva. pretestari graMai mult, ºi Aqualandul tuite oferite va fi închis în acea zi. de University “Având în vedere organi- of Cambridge zarea concertului Goran ESOL Bregovic pe Stadionul Examinations. “Cetate” din Deva, în “Aceste deschiderea cãruia vã pretestari le cânta trupa Hara, vã oferã elevilor informãm cã pe data de posibilitatea 26.10.2012 complexul de a-ºi verifiAqualand este închis pubca abilitãþile ºi licului”, se arãta într-un cunoºtinþele anunþ al parcului acvatic. de limba englezã în Începând cu data de condiþii reale de examen 27.10.2012 programul de ºi îi familiarizeazã cu funcþionare al complexului atmosfera, rigoarea ºi este normal. pretenþiile testului. În Raul IRINOVICI plus, subiectele ºi foile

tipizate sunt venite direct de la Cambridge, urmând ca, dupã pretestare, lucrãrile sã fie trimise universitãþii britanice, unde vor fi evaluate ºi notate”, a declarat Cristian Vereº, reprezentantul asociaþiei. Cele douã tipuri de examene pentru care se organizeazã pretestarea sunt FCE (nivel B2) ºi CAE (nivel C1). Candidaþii vor susþine probele de Writing, Reading, Listening ºi Use of English. “Menþionãm cã numãrul de pretestari este limitat, prioritate având candidaþii care vor susþine examenele Cambridge în luna decembrie 2012. Candidaþii pentru care nu mai avem disponibile locuri vor putea susþine pretestarile gratuite într-o altã sesiune organzata în perioada februarie - martie 2013”, a mai spus sursa citatã anterior. Testãrile vor avea loc în data de 20

Octombrie 2012, la sediul ISJ Hunedoara din Deva, iar înscrierile se pot face pânã în data de 18 Octombrie, prin e-mail la adresa: deva@eurolingva.ro Carmen COSMAN


Cronica Vãii Jiului | Joi, 4 octombrie 2012

8 Politicã cum am venit de la Parlament. Nu ne-am dus noi la primul ministru. A venit el la noi, la Parlament. M-a ascultat, i-am spus ce aveam de spus (…) Dl. Ponta spus cã vine la Petrila. Nu a spus data. Probabil în campania electoralã. Important este sã vinã, sã vadã cu ochii dumnealui” – Ilie Pãducel, primarul Petrilei.

”A

Premierul Ponta vine în Valea Jiului, la Petrila

Existã oameni care, atunci când sunt nervoºi, sunt foarte eficienþi la muncã pentru cã, spun medicii, energia creºte, iar hotãrârea este de nestrãmutat. Aºa s-a întâmplat ºi cu senatorul PSD de Valea Jiului,

arþi seara, M citymanagerul ºi consilierul Primãriei Lupeni, Gabriel Lungu, ºi-a anunþat candidatura din partea PP-DD, la Camera Deputaþilor, pe colegiul Est al Vãii Jiului, respectiv Petrila-PetroºaniAninoasa. Lumea politicã a Vãii Jiului vorbea de ceva vreme cã preºedintele PPDD, filiala judeþeanã, Haralambie Vochiþoiu, este foarte apropiat de grupul PSD de la Lupeni. Ca urmare s-au nãscut o seamã de speculaþii. Mai mult, Gabriel Lungu, citymanagerul municipiului Lupeni, apropiat, chiar omul de încredere ºi consilier al primarului ºi depu-

osif Blaga Veniamin, unul dintre deputaþii hunedoreni s-a trezit înainte de alegerile parlamentare.

I

Dupã o lungã perioadã de hibernare, deputatul democrat-liberal a considerat cã este oportun sã se sfãtuiascã cu miniºtrii pe anumite probleme.

rea redeschiderea V unitãþii fiscale Iosif Blaga Veniamin vrea sã ºtie dacã existã posibilitatea redeschiderii circumscripþiei fiscale din Simeria. El a adresat o

Cosmin Nicula, la momentul când Cronica VJ a reflectat

teama primarului Petrilei, Ilie Pãducel, cã s-ar putea ca sena-

torul sã nu se þinã de promisiunea fãcutã public, atunci când edilul Petrilei i-a cerut ajutorul pentru a ajunge la decidenþii guvernamentali pentru a le cere continuarea proiectelor începute. Marþi seara, Ilie Pãducel s-a arãtat mulþumit, senatorul Nicula trecând ”testul” cu brio, dovedind astfel cã atunci când vrei, poþi. ”Acum am venit de la Parlament. Nu ne-am dus noi la primul ministru. A venit el la noi, la Parlament. M-a ascultat, i-am spus ce aveam de spus, respectiv patru probleme care trebuie rezolvate, nu pentru

mine, ci pentru cetãþenii Petrilei. Premierul Victor Ponta susþine proiectele ºi mi-a dat garanþii în acest sens având în vedere ºi cã mina intrã pe proiectul de închidere. Dl. Ponta spus cã vine la Petrila. Nu a spus data. Probabil în campania electoralã. Important este sã vinã, sã vadã cu ochii dumnealui. Sunt mulþumit, pentru cã astãzi (marþi – n.r.) am fost ºi la Ministerul Finanþelor ºi la Ministerul Dezvoltãrii, iar mâine (miercuri – n.r.), vom merge ºi la Ministerul Sãnãtãþii. Da, sunt mulþumit de discuþiile purtate, de modul în care am fost primit ºi cã am fost asigurat vor fi rezolvate o parte dintre problemele oraºului” – a declarat primarul Petrilei, Ilie Pãducel, aflat la Bucureºti.

Candidatura lui Lungu – joc politic sau credinþã curatã

tatului Cornel ºi Cristian Resmeriþã, este din ce în ce mai des vãzut la acþiunile PP-DD, iar alþii cu mintea mai destupatã au

sesizat idei ale fostului jurist al Prefecturii Hunedoara în prezentãrile celor de la PP. Despre o posibilã candidaturã a vorbit chiar Gabriel Lungu, la una din Zilele Comunei Baru Mare, când spunea cã va candida în anumite condiþii, totul depinzând de ofertele care i se vor face. Marþi dupã amiazã, într-o emisiune Mondo TV, Gabriel Lungu ºi-a anunþat candidatura,

”aproape sigur”, pentru Camera Deputaþilor pe colegiul Est al Vãii Jiului, respectiv Petrila-PetroºaniAninoasa. ªtiind cã este membru PSD, l-am întrebat pe Lungu dacã nu cumva candidatura sa, din partea altui partid decât cel din care face/a fãcut parte pânã în prezent, PSD, seamãnã a trãdare, rãspunsul a fost clar. ”Eu, la Primãria Lupeni sunt slujbaº, îmi câºtig pâinea. Am avut rezultate ºi asta se poate vedea ºi verifica. Apoi am experienþa dobânditã în anii cât am fost la Prefecturã, cu mii de probleme ale oamenilor rezolvate, cunosc bine realitãþile Vãii Jiului, pro-

blemele locuitorilor ºi ºtiu ºi ce se poate face ºi cum trebuie acþionat. Datoritã acestei experienþe am ajutat cât am putut politicieni, respectiv parlamentari, în ceea ce priveºte legislaþia pentru a putea fi aplicatã la situaþiile concrete din teritoriu. ªi cum PSD ºi-a desemnat candidaþii, am ales sã candidez, aproape sigur, din partea PP-DD” – a declarat Gabriel Lungu. De precizat cã Gabriel Lungu este ºi Preºedintele Consiliului de Administraþie al Spitalului municipal Lupeni ºi cãruia i se datoreazã în mare parte obþinerea independenþei acestuia la momentul când se punea problema comasãrii spitalelor

Ileana FIRÞULESCU din Valea Jiului. Lungu mai este ºi formator de opinie, realizând emisiuni de analizã ºi dezbateri la TV Parâng Petroºani, dar este catalogat ºi ca fiind abil ºi periculos din cauza jocurilor politice pe care le poate face, expoatând dorinþele ºi slãbiciunile adversarilor politici. Nici de data acesta, cei care îl cunosc, nu cred cã Gabriel Lungu nu face un joc de acest fel, care sã fie în avantajul unuia sau altuia din grupurile politice pentru care lucreazã sau în care crede cu ”suflet curat”. Cât priveºte afirmaþia ”aproape sigur candidez”, fãcutã de Lungu, apropiaþii sãi spun cã se mai aºteaptã doar un telefon de la Bucureºti. Ileana FIRÞULESCU

„Somnul de frumuseþe” în Parlament

Hiberneazã cã urºii, însã se trezesc din patru în patru ani întrebare în acest sens, ministrului de finanþe, Florin Georgescu. “Ani la rândul s-a vorbit în þara noastrã de cãtre toþi politicienii indiferent de culoarea lor politicã de descentralizare ºi deconcentrare. Am siguranþa cã prin experienþa dumneavoastrã ºi profesionalismul de care aþi dat dovadã veþi înþelege demersul meu. Este vorba de remedierea, unei greºeli, din punctul meu de vedere, aceea de a fi desfiinþat unele circumscripþii financiare din anumite localitãþi, mutându-le în alte oraºe”, se aratã în întrebarea adresatã de Blaga mi-

nistrului de finanþe. Desfiinþarea administraþiilor financiare a afectat, în principal, persoanele care îºi au domiciliile în acele urbe. Acestea fiind nevoite sã se deplaseze în alte localitãþi unde existã administraþii financiare. “Lucrul acesta a cauzat multe nemulþumiri ºi o serie de greutãþi pentru oameni în vederea rezolvãrii a o serie de probleme legate de administraþia fiscalã. Bineînþeles cã problemele sunt atât la nivel persoanelor fizice cât ºi a celor juridice. Un asemenea caz este cel al oraºului

Simeria, nod de cale feratã”, mai specificat deputatul democrat-liberal. În cele din urmã, deputatul îi solicitã ministrului sã analizeze posibilitatea redeschiderii unitãþii finaciare din Simeria. “Vã rog domnule ministru în virtutea atribuþiilor dumneavoastrã sã mã informaþi în scris ºi oral asupra posibilitãþilor prezente ºi viitoare în ceea ce priveºte revenirea lucrurilor la normal pentru cã locuitorii oraºului Simeria sã aibã din nou circumscripþia fiscal proprie”, a încheiat Iosif Blaga Veniamin. ªi deputatul Cristian Resmerita (PSD) a solicitat

Politicã 9

ai mulþi activiºti M de mediu de la organizaþia

Protest

Re.Generation s-au legat, miercuri, cu lanþurile de sediul Guvernului pentru a protesta împortiva emiterii acordului de mediu pentru exploatarea auriferã de la Certej. Protestatarii spun cã, prin demararea exploatãrii aurifere, pe bazã de cianuri, mediul ar fi compromis total, iar emiterea acordului de mediu de cãtre Agenþia Regionale pentru Protecþia Mediului Timiºoara creazã un precedent extrem de periculos pentru România. “Prin detaliile sale – impactul devastator asupra mediului, vicii de legalitate, reþeaua de acþionari, respectiv companiile deþinãtoare, proiectul de exploatare de la Certej se aseamãnã celui propus la Roºia Montanã, atrãgând de-a lungul timpului critici serioase din partea organizaþiilor de protecþia mediului din România. Proiectul, care ocupã o suprafaþã de 456 de hectare, presupune procesarea a 45 de milioane de tone de minereu – cu o concentraþie de 1,8 g de aur pe tonã de minereu – ºi utilizarea unei cantitãþi de cianurã de sodiu de 1653 tone pe an, timp de 16 ani, perioada de

nistrul Administraþiei ºi Internelor, Mircea Dusã, le-a cerut prefecþilor, marþi, sã ia toate mãsurile organizatorice tehnice ºi materiale cã alegerile parlamentare din 9 decembrie sã se desfãºoare corect ºi cu respectarea legii.

Mi

Lanþuri contra cianurile de la Certej rãmâne” sau “Certej, fãrã cianuri”.

inisterul Mediului M împotriva proiectului

operare a minei. Ca ºi în cazul proiectului Roºia Montanã, reziduurile rezultate dupã prelucrare, inclusiv cele cu cianurã ºi metale grele, vor fi depozitate într-un iaz de decantare în aer liber cu o suprafaþã totalã de 63 de hectare”, susþin reprezentanþii organizaþiei de protecþie a mediului Protestele, care s-au limitat pânã acum la luãri bde poziþie publice, au cãpãtat miercuri conotaþii serioase, dupã ce patru persoane s-au legat cu lanþuri ºi cãtuºe de poarta principalã de intrare în Palatul Victoria, aceºtia acuzând Guvernul cã nu ia mãsuri împotriva exploatãrilor cu cianuri. Unul dintre protestatari a gãsit o soluþie ineditã ºi s.a legat cu un dispozitiv antifurt din oþel de biciclete, pe care jandarmii au încercat în zadar sã îl

taie cu un bomfaier, aºa cã au solicitat intervenþia unui echipaj de descarcerare de la pompieri. Pe lângã cei patru activiºti legaþi cu lanþuri, la sediul Guvernului au protestat ºi alþi reprezentanþi ai ONG-ului Re.Generation, care au afiºat bannere pe care scria “Cianura face legea în Guvernul Ponta”, “Guvernul tace, cianura

De precizat, însã, cã Ministerul Mediului a declanºat deja procedurile de anulare a acordului de mediu. La Tribunalul Bucureºti a fost depusã o solicitare privind nulitatea acestui aviz de mediu, acordat de Agenþia Regionalã Timiºoara pentru exploatarea auriferã de la Certej, pe motiv cã acesta ar încãlca cel puþin douã directive europene. Ministerul Mediului ºi Pãdurilor, Rovana Plumb a considerat acordul de mediu drept „ilegal ºi iresponsabil” ºi a precizat cã, în urma verificãrilor efectuate în perioada 4-12 septembrie s-a constatat faptul cã acordul de mediu în cazul proiectului de la Certej eliberat de Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Timiºoara încalcã atîât legislaþia româneascã, dar ºi pe cea europeanã. Pe de altã parte, Rovana

Mãsuri pentru organizarea alegerilor parlamentare

reînfiinþarea administraþiilor fiscal în localitãþile unde aceste sedii au fost închise. atru interpelãri în 4 ani Iosif Blaga Veniamin a fost ales deputat în colegiul 2 Hunedoara în urmã cu 4 ani. În tot acest timp de când ocupa fotoliul de deputat el a avut doar 4 nelãmuriri. Am putea spune cã este anul ºi nelãmurirea. Din 2008 ºi pânã în 2010 el nu a avut nicio întrebare, nicio nelãmurire sau solicitare din partea alegãtorilor din colegiul sãu. Se pare cã în acea zonã, oamenii nu au nicio problemã.

P

Raul IRINOVICI

“Atrag foarte serios atenþia asupra faptului cã trebuie respectatã legea. MÃI, instituþiile prefectului sunt instituþii apolitice ºi au obligaþii ferme ºi legale de a organiza acest scrutin cu respectarea legii”, le-a spus Dusã prefecþilor, întro videoconferinþã pe tema alegerilor din iarnã. El le-a solicitat prefecþilor sã atragã atenþia primarilor ºi secretarilor unitãþilor administrativ-teritoriale ca procesul de reactualizare a listelor electorale sã se desfãºoare corect, legal ºi strict instituþional. “Pentru bugetul pe acest an au fost alocate 199 de

milioane de lei pentru alegeri, sumã care este mai micã decât cea din 2008. (...) În 2008 s-au alocat bani pentru alegeri în trei etape, printr-o hotãrâre de guvern ºi încã prin douã hotãrâri de guvern, aºa cã suma folositã în 2008 a fost mai mare decât cea care se va folosi în 2012”, a adãugat Dusã. Referitor la subiectul listelor electorale, ministrul Administraþiei ºi Internelor a amintit cã, potrivit legii, termenul de reactualizare a acestora þine pânã cu 48 de ore înaintea scrutinului, când primarii înain-

teazã birourilor electorale ale secþiilor de votare listele electorale. “Pentru cã în aceastã perioadã a existat ºi o amplã disputã legatã de listele electorale, v-aº ruga ºi insist ºi voi verifica acest lucru prin instituþiile abilitate ale statului ca acest proces sã se desfãºoare strict în conformitate cu legea. Insist ca acest proces sã se

Plumb a subliniat cã persoanele care au dat acordului de mediu pentru Certej vor fi sancþionate ºi cã acest aspect face obiectul cercetãrii Comisiei de Disciplinã. La Certej, exploatarea zãcãmântului de aur ar urma sã fie fãcutã de cãtre compania canadianã Eldorado Gold Corporation, care, prin intermediul societãþii Deva Gold, a primit acordul de mediu din partea Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Timiºoara. Potrivit proiectului, exploatarea auriferã de la Certej se va întinde pe o suprafaþã de 456 de hectare, iar aici ar fi procesate 45 de milioane de tone de minereu cu o concentraþie de 1,8 g de aur pe tonã. Reziduurile rezultate dupã prelucrare, inclusiv cele cu cianurã ºi metale grele, vor fi depozitate într-un iaz de decantare în aer liber cu o suprafaþã totalã de 63 de hectare. Conform informaþiilor oficiale, principalul investitor, Eldorado Gold Corporation, este o companie minierã canadianã, listatã la bursa din Vancouver, care opereazã ºi în Grecia, Turcia, China ºi Brazilia. Compania minierã a preluat, în decembrie 2011, European Goldfields, care deþinea 80% din societatea Deva Gold SA, celelalte 20% din acþiuni fiind deþinute de compania Minvest Deva. Carmen COSMAN

desfãºoare strict legal. Nu vom avea o disputã pe acest subiect în perioada urmãtoare, deoarece la alegerile parlamentare nu existã un cvorum, de asemenea, pentru colegiile din strãinãtate cetãþenii voteazã în colegiile în care sunt repartizaþi, în colegiile din interiorul þãrii de asemenea cetãþenii voteazã în colegiile unde îºi aleg deputatul sau senatorul ºi nu se pune problema turismului electoral”, le-a transmis Dusã prefecþilor. El ºi-a exprimat speranþa cã prefecþii vor înþelege foarte bine cã orice scrutin electoral se desfãºoarã cu respectarea legii.

udeþul Hunedoara, mãsuri suplimentare

J

Prefectul judeþului Hunedoara, Sorin Vasilescu spune cã la nivel judeþean au fost luate toate mãsurile necesare pentru cã alegerile parlamentare sã se desfãºoare într-un climat optim ºi sã nu mai existe probleme. În plus, s-a discutat ºi cu cei de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã pentru a se verifica locaþia unde vor fi depozitate buletinele de vot pentru a nu se mai repeta incidentul de la alegerile locale, când buletinele de vot au luat foc. Raul IRINOVICI


Cronica Vãii Jiului | Joi, 4 octombrie 2012

8 Politicã cum am venit de la Parlament. Nu ne-am dus noi la primul ministru. A venit el la noi, la Parlament. M-a ascultat, i-am spus ce aveam de spus (…) Dl. Ponta spus cã vine la Petrila. Nu a spus data. Probabil în campania electoralã. Important este sã vinã, sã vadã cu ochii dumnealui” – Ilie Pãducel, primarul Petrilei.

”A

Premierul Ponta vine în Valea Jiului, la Petrila

Existã oameni care, atunci când sunt nervoºi, sunt foarte eficienþi la muncã pentru cã, spun medicii, energia creºte, iar hotãrârea este de nestrãmutat. Aºa s-a întâmplat ºi cu senatorul PSD de Valea Jiului,

arþi seara, M citymanagerul ºi consilierul Primãriei Lupeni, Gabriel Lungu, ºi-a anunþat candidatura din partea PP-DD, la Camera Deputaþilor, pe colegiul Est al Vãii Jiului, respectiv Petrila-PetroºaniAninoasa. Lumea politicã a Vãii Jiului vorbea de ceva vreme cã preºedintele PPDD, filiala judeþeanã, Haralambie Vochiþoiu, este foarte apropiat de grupul PSD de la Lupeni. Ca urmare s-au nãscut o seamã de speculaþii. Mai mult, Gabriel Lungu, citymanagerul municipiului Lupeni, apropiat, chiar omul de încredere ºi consilier al primarului ºi depu-

osif Blaga Veniamin, unul dintre deputaþii hunedoreni s-a trezit înainte de alegerile parlamentare.

I

Dupã o lungã perioadã de hibernare, deputatul democrat-liberal a considerat cã este oportun sã se sfãtuiascã cu miniºtrii pe anumite probleme.

rea redeschiderea V unitãþii fiscale Iosif Blaga Veniamin vrea sã ºtie dacã existã posibilitatea redeschiderii circumscripþiei fiscale din Simeria. El a adresat o

Cosmin Nicula, la momentul când Cronica VJ a reflectat

teama primarului Petrilei, Ilie Pãducel, cã s-ar putea ca sena-

torul sã nu se þinã de promisiunea fãcutã public, atunci când edilul Petrilei i-a cerut ajutorul pentru a ajunge la decidenþii guvernamentali pentru a le cere continuarea proiectelor începute. Marþi seara, Ilie Pãducel s-a arãtat mulþumit, senatorul Nicula trecând ”testul” cu brio, dovedind astfel cã atunci când vrei, poþi. ”Acum am venit de la Parlament. Nu ne-am dus noi la primul ministru. A venit el la noi, la Parlament. M-a ascultat, i-am spus ce aveam de spus, respectiv patru probleme care trebuie rezolvate, nu pentru

mine, ci pentru cetãþenii Petrilei. Premierul Victor Ponta susþine proiectele ºi mi-a dat garanþii în acest sens având în vedere ºi cã mina intrã pe proiectul de închidere. Dl. Ponta spus cã vine la Petrila. Nu a spus data. Probabil în campania electoralã. Important este sã vinã, sã vadã cu ochii dumnealui. Sunt mulþumit, pentru cã astãzi (marþi – n.r.) am fost ºi la Ministerul Finanþelor ºi la Ministerul Dezvoltãrii, iar mâine (miercuri – n.r.), vom merge ºi la Ministerul Sãnãtãþii. Da, sunt mulþumit de discuþiile purtate, de modul în care am fost primit ºi cã am fost asigurat vor fi rezolvate o parte dintre problemele oraºului” – a declarat primarul Petrilei, Ilie Pãducel, aflat la Bucureºti.

Candidatura lui Lungu – joc politic sau credinþã curatã

tatului Cornel ºi Cristian Resmeriþã, este din ce în ce mai des vãzut la acþiunile PP-DD, iar alþii cu mintea mai destupatã au

sesizat idei ale fostului jurist al Prefecturii Hunedoara în prezentãrile celor de la PP. Despre o posibilã candidaturã a vorbit chiar Gabriel Lungu, la una din Zilele Comunei Baru Mare, când spunea cã va candida în anumite condiþii, totul depinzând de ofertele care i se vor face. Marþi dupã amiazã, într-o emisiune Mondo TV, Gabriel Lungu ºi-a anunþat candidatura,

”aproape sigur”, pentru Camera Deputaþilor pe colegiul Est al Vãii Jiului, respectiv Petrila-PetroºaniAninoasa. ªtiind cã este membru PSD, l-am întrebat pe Lungu dacã nu cumva candidatura sa, din partea altui partid decât cel din care face/a fãcut parte pânã în prezent, PSD, seamãnã a trãdare, rãspunsul a fost clar. ”Eu, la Primãria Lupeni sunt slujbaº, îmi câºtig pâinea. Am avut rezultate ºi asta se poate vedea ºi verifica. Apoi am experienþa dobânditã în anii cât am fost la Prefecturã, cu mii de probleme ale oamenilor rezolvate, cunosc bine realitãþile Vãii Jiului, pro-

blemele locuitorilor ºi ºtiu ºi ce se poate face ºi cum trebuie acþionat. Datoritã acestei experienþe am ajutat cât am putut politicieni, respectiv parlamentari, în ceea ce priveºte legislaþia pentru a putea fi aplicatã la situaþiile concrete din teritoriu. ªi cum PSD ºi-a desemnat candidaþii, am ales sã candidez, aproape sigur, din partea PP-DD” – a declarat Gabriel Lungu. De precizat cã Gabriel Lungu este ºi Preºedintele Consiliului de Administraþie al Spitalului municipal Lupeni ºi cãruia i se datoreazã în mare parte obþinerea independenþei acestuia la momentul când se punea problema comasãrii spitalelor

Ileana FIRÞULESCU din Valea Jiului. Lungu mai este ºi formator de opinie, realizând emisiuni de analizã ºi dezbateri la TV Parâng Petroºani, dar este catalogat ºi ca fiind abil ºi periculos din cauza jocurilor politice pe care le poate face, expoatând dorinþele ºi slãbiciunile adversarilor politici. Nici de data acesta, cei care îl cunosc, nu cred cã Gabriel Lungu nu face un joc de acest fel, care sã fie în avantajul unuia sau altuia din grupurile politice pentru care lucreazã sau în care crede cu ”suflet curat”. Cât priveºte afirmaþia ”aproape sigur candidez”, fãcutã de Lungu, apropiaþii sãi spun cã se mai aºteaptã doar un telefon de la Bucureºti. Ileana FIRÞULESCU

„Somnul de frumuseþe” în Parlament

Hiberneazã cã urºii, însã se trezesc din patru în patru ani întrebare în acest sens, ministrului de finanþe, Florin Georgescu. “Ani la rândul s-a vorbit în þara noastrã de cãtre toþi politicienii indiferent de culoarea lor politicã de descentralizare ºi deconcentrare. Am siguranþa cã prin experienþa dumneavoastrã ºi profesionalismul de care aþi dat dovadã veþi înþelege demersul meu. Este vorba de remedierea, unei greºeli, din punctul meu de vedere, aceea de a fi desfiinþat unele circumscripþii financiare din anumite localitãþi, mutându-le în alte oraºe”, se aratã în întrebarea adresatã de Blaga mi-

nistrului de finanþe. Desfiinþarea administraþiilor financiare a afectat, în principal, persoanele care îºi au domiciliile în acele urbe. Acestea fiind nevoite sã se deplaseze în alte localitãþi unde existã administraþii financiare. “Lucrul acesta a cauzat multe nemulþumiri ºi o serie de greutãþi pentru oameni în vederea rezolvãrii a o serie de probleme legate de administraþia fiscalã. Bineînþeles cã problemele sunt atât la nivel persoanelor fizice cât ºi a celor juridice. Un asemenea caz este cel al oraºului

Simeria, nod de cale feratã”, mai specificat deputatul democrat-liberal. În cele din urmã, deputatul îi solicitã ministrului sã analizeze posibilitatea redeschiderii unitãþii finaciare din Simeria. “Vã rog domnule ministru în virtutea atribuþiilor dumneavoastrã sã mã informaþi în scris ºi oral asupra posibilitãþilor prezente ºi viitoare în ceea ce priveºte revenirea lucrurilor la normal pentru cã locuitorii oraºului Simeria sã aibã din nou circumscripþia fiscal proprie”, a încheiat Iosif Blaga Veniamin. ªi deputatul Cristian Resmerita (PSD) a solicitat

Politicã 9

ai mulþi activiºti M de mediu de la organizaþia

Protest

Re.Generation s-au legat, miercuri, cu lanþurile de sediul Guvernului pentru a protesta împortiva emiterii acordului de mediu pentru exploatarea auriferã de la Certej. Protestatarii spun cã, prin demararea exploatãrii aurifere, pe bazã de cianuri, mediul ar fi compromis total, iar emiterea acordului de mediu de cãtre Agenþia Regionale pentru Protecþia Mediului Timiºoara creazã un precedent extrem de periculos pentru România. “Prin detaliile sale – impactul devastator asupra mediului, vicii de legalitate, reþeaua de acþionari, respectiv companiile deþinãtoare, proiectul de exploatare de la Certej se aseamãnã celui propus la Roºia Montanã, atrãgând de-a lungul timpului critici serioase din partea organizaþiilor de protecþia mediului din România. Proiectul, care ocupã o suprafaþã de 456 de hectare, presupune procesarea a 45 de milioane de tone de minereu – cu o concentraþie de 1,8 g de aur pe tonã de minereu – ºi utilizarea unei cantitãþi de cianurã de sodiu de 1653 tone pe an, timp de 16 ani, perioada de

nistrul Administraþiei ºi Internelor, Mircea Dusã, le-a cerut prefecþilor, marþi, sã ia toate mãsurile organizatorice tehnice ºi materiale cã alegerile parlamentare din 9 decembrie sã se desfãºoare corect ºi cu respectarea legii.

Mi

Lanþuri contra cianurile de la Certej rãmâne” sau “Certej, fãrã cianuri”.

inisterul Mediului M împotriva proiectului

operare a minei. Ca ºi în cazul proiectului Roºia Montanã, reziduurile rezultate dupã prelucrare, inclusiv cele cu cianurã ºi metale grele, vor fi depozitate într-un iaz de decantare în aer liber cu o suprafaþã totalã de 63 de hectare”, susþin reprezentanþii organizaþiei de protecþie a mediului Protestele, care s-au limitat pânã acum la luãri bde poziþie publice, au cãpãtat miercuri conotaþii serioase, dupã ce patru persoane s-au legat cu lanþuri ºi cãtuºe de poarta principalã de intrare în Palatul Victoria, aceºtia acuzând Guvernul cã nu ia mãsuri împotriva exploatãrilor cu cianuri. Unul dintre protestatari a gãsit o soluþie ineditã ºi s.a legat cu un dispozitiv antifurt din oþel de biciclete, pe care jandarmii au încercat în zadar sã îl

taie cu un bomfaier, aºa cã au solicitat intervenþia unui echipaj de descarcerare de la pompieri. Pe lângã cei patru activiºti legaþi cu lanþuri, la sediul Guvernului au protestat ºi alþi reprezentanþi ai ONG-ului Re.Generation, care au afiºat bannere pe care scria “Cianura face legea în Guvernul Ponta”, “Guvernul tace, cianura

De precizat, însã, cã Ministerul Mediului a declanºat deja procedurile de anulare a acordului de mediu. La Tribunalul Bucureºti a fost depusã o solicitare privind nulitatea acestui aviz de mediu, acordat de Agenþia Regionalã Timiºoara pentru exploatarea auriferã de la Certej, pe motiv cã acesta ar încãlca cel puþin douã directive europene. Ministerul Mediului ºi Pãdurilor, Rovana Plumb a considerat acordul de mediu drept „ilegal ºi iresponsabil” ºi a precizat cã, în urma verificãrilor efectuate în perioada 4-12 septembrie s-a constatat faptul cã acordul de mediu în cazul proiectului de la Certej eliberat de Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Timiºoara încalcã atîât legislaþia româneascã, dar ºi pe cea europeanã. Pe de altã parte, Rovana

Mãsuri pentru organizarea alegerilor parlamentare

reînfiinþarea administraþiilor fiscal în localitãþile unde aceste sedii au fost închise. atru interpelãri în 4 ani Iosif Blaga Veniamin a fost ales deputat în colegiul 2 Hunedoara în urmã cu 4 ani. În tot acest timp de când ocupa fotoliul de deputat el a avut doar 4 nelãmuriri. Am putea spune cã este anul ºi nelãmurirea. Din 2008 ºi pânã în 2010 el nu a avut nicio întrebare, nicio nelãmurire sau solicitare din partea alegãtorilor din colegiul sãu. Se pare cã în acea zonã, oamenii nu au nicio problemã.

P

Raul IRINOVICI

“Atrag foarte serios atenþia asupra faptului cã trebuie respectatã legea. MÃI, instituþiile prefectului sunt instituþii apolitice ºi au obligaþii ferme ºi legale de a organiza acest scrutin cu respectarea legii”, le-a spus Dusã prefecþilor, întro videoconferinþã pe tema alegerilor din iarnã. El le-a solicitat prefecþilor sã atragã atenþia primarilor ºi secretarilor unitãþilor administrativ-teritoriale ca procesul de reactualizare a listelor electorale sã se desfãºoare corect, legal ºi strict instituþional. “Pentru bugetul pe acest an au fost alocate 199 de

milioane de lei pentru alegeri, sumã care este mai micã decât cea din 2008. (...) În 2008 s-au alocat bani pentru alegeri în trei etape, printr-o hotãrâre de guvern ºi încã prin douã hotãrâri de guvern, aºa cã suma folositã în 2008 a fost mai mare decât cea care se va folosi în 2012”, a adãugat Dusã. Referitor la subiectul listelor electorale, ministrul Administraþiei ºi Internelor a amintit cã, potrivit legii, termenul de reactualizare a acestora þine pânã cu 48 de ore înaintea scrutinului, când primarii înain-

teazã birourilor electorale ale secþiilor de votare listele electorale. “Pentru cã în aceastã perioadã a existat ºi o amplã disputã legatã de listele electorale, v-aº ruga ºi insist ºi voi verifica acest lucru prin instituþiile abilitate ale statului ca acest proces sã se desfãºoare strict în conformitate cu legea. Insist ca acest proces sã se

Plumb a subliniat cã persoanele care au dat acordului de mediu pentru Certej vor fi sancþionate ºi cã acest aspect face obiectul cercetãrii Comisiei de Disciplinã. La Certej, exploatarea zãcãmântului de aur ar urma sã fie fãcutã de cãtre compania canadianã Eldorado Gold Corporation, care, prin intermediul societãþii Deva Gold, a primit acordul de mediu din partea Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Timiºoara. Potrivit proiectului, exploatarea auriferã de la Certej se va întinde pe o suprafaþã de 456 de hectare, iar aici ar fi procesate 45 de milioane de tone de minereu cu o concentraþie de 1,8 g de aur pe tonã. Reziduurile rezultate dupã prelucrare, inclusiv cele cu cianurã ºi metale grele, vor fi depozitate într-un iaz de decantare în aer liber cu o suprafaþã totalã de 63 de hectare. Conform informaþiilor oficiale, principalul investitor, Eldorado Gold Corporation, este o companie minierã canadianã, listatã la bursa din Vancouver, care opereazã ºi în Grecia, Turcia, China ºi Brazilia. Compania minierã a preluat, în decembrie 2011, European Goldfields, care deþinea 80% din societatea Deva Gold SA, celelalte 20% din acþiuni fiind deþinute de compania Minvest Deva. Carmen COSMAN

desfãºoare strict legal. Nu vom avea o disputã pe acest subiect în perioada urmãtoare, deoarece la alegerile parlamentare nu existã un cvorum, de asemenea, pentru colegiile din strãinãtate cetãþenii voteazã în colegiile în care sunt repartizaþi, în colegiile din interiorul þãrii de asemenea cetãþenii voteazã în colegiile unde îºi aleg deputatul sau senatorul ºi nu se pune problema turismului electoral”, le-a transmis Dusã prefecþilor. El ºi-a exprimat speranþa cã prefecþii vor înþelege foarte bine cã orice scrutin electoral se desfãºoarã cu respectarea legii.

udeþul Hunedoara, mãsuri suplimentare

J

Prefectul judeþului Hunedoara, Sorin Vasilescu spune cã la nivel judeþean au fost luate toate mãsurile necesare pentru cã alegerile parlamentare sã se desfãºoare într-un climat optim ºi sã nu mai existe probleme. În plus, s-a discutat ºi cu cei de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã pentru a se verifica locaþia unde vor fi depozitate buletinele de vot pentru a nu se mai repeta incidentul de la alegerile locale, când buletinele de vot au luat foc. Raul IRINOVICI


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

Prinºi în timp ce dãdeau atacul la trenurile cu cãrbune n ciuda raziilor de amploare fãcute de poliþiºtii din Aninoasa, cei de la Transport Feroviar ºi chiar de jandarmi, cãrbunele din trenurile care tranziteazã staþia CFR Iscroni se furã încã în cantitãþi mari.

Î

Vestea bunã este cã tot mai mulþi hoþi cad în plasa oamenilor legii, care continuã patrulãrile în zonã tocmai pentru a limita aceste sustrageri ce dau mult de furcã operatorilor de transport feroviar. Un bãrbat de 35 de ani, din Aninoasa, fãrã ocupaþie, a fost prins de reprezentanþii Postului de Poliþie T.F. Livezeni, în urma efectuãrii unei patrulãri pedestre în Staþia C.F.R.

Iscroni. Când a fost depistat, bãrbatul tocmai intenþiona sã sustragã cantitatea de 100 kg. cãrbune brut dintr-un vagon de marfã din compunerea unui tren garat. De asemenea, un alt bãrbat, de 39 de ani, tot din Aninoasa a fost prins cu 180 de kilograme de cãrbune brut furat dintr-un vagon de marfã. Celor doi li s-au întocmit dosare penale pentru sãvârºirea infracþiunii de tentativã de furt, fiind cercetaþi în stare de libertate. Carmen COSMAN

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

HOROSCOP

4 octombrie 2012

Vei primi o propunere interesantã de petrecere a timpului liber ºi n-ar fi rãu sã o accepþi. Dialogul cu fiinþa iubitã te va ajuta sã fii mai optimist în ceea ce priveºte viitorul. Este posibil sã primeºti niºte bani, pe care vei dori sã-i investeºti.

Vei participa la o activitate socialã, care îþi va da posibilitatea sã te relaxezi. În familie ai de discutat probleme bãneºti. Nu trebuie sã fii îngrijorat, cãci nu îþi va fi greu sã-i convingi pe ceilalþi de valabilitatea punctelor tale de vedere.

Acasã ai putea finaliza o activitate mai repede decât þi-ai propus, aºa încât sã îþi mai rãmânã timp ºi pentru un respiro. Pentru timpul liber, vei primi o invitaþie cãreia nu-i vei putea rezista, deºi îþi va da tot programul peste cap.

Ai de rezolvat o mulþime de chestiuni, dar nu eºti într-o formã fizicã nemaipomenitã. Ar fi de dorit sã îþi stableºti cu atenþie prioritãþile, cãci nu vei reuºi sã duci la bun sfârºit mai multe activitãþi odatã. Este timpul sã iei legãtura cu prietenii vechi.

Þi se va face o propunere de cãlãtorie pe care eºti tentat sã o accepþi, în ciuda faptului cã nu va fi un proiect lesne de pus în practicã. Pânã la urmã se va gãsi o soluþie, care sã mulþumeascã pe toatã lumea. Sunt ºanse mari sã îþi îmbunãtãþeºti finaþele.

Vei avea parte de alergãturã, mai multã decât de obicei, cãci ai un program încãrcat, dar, cum era de aºteptat, eºti pregãtit fizic ºi psihic. Relaþia cu fiinþa iubitã va fi prioritarã în aceastã perioadã. Veþi avea ocazia sã petreceþi clipe plãcute împreunã.

Nu eºti într-o formã nemaipomenitã, dar reuºeºti sã te descurci cel puþin rezonabil. Þi se va propune o colaborare care te tenteazã, dar pe de altã parte nu este cazul sã îþi asumi riscuri mari. Eºti într-o perioadã ceva mai agitatã.

Eºti plin de entuziasm aºa cã în timpul liber ai putea sã faci ceva sport. Pe de altã parte ar fi bine sã nu te implici în activitãþi cu grad mare de risc, deoarece ai putea avea parte de un mic accident. Þi se poate face o declaraþie de dragoste.

Dacã vei avea ocazia sã ieºi în afara oraºului, sunt ºanse sã te simþi excelent. N-ar fi exclus nici sã te întâlneºti cu niºte cunoºtinþe mai vechi Discuþiile pe care le vei avea astãzi, vor scoate în evidenþã unele lucruri bune.

Este posibil ca o activitate pe care ai început-o de mai mult timp sã devinã urgentã, aºa cã va trebui sã faci unele modificãri în programul acestei zile. Eºti deosebit de inspirat, dar ºi de împrãºtiat în acelaºi timp.

Ai multe de fãcut în aceastã zi. Energia nu îþi lipseºte, dar dacã te vei apuca de prea mult, nu vei reuºi mai nimic. Cel mai bine ar fi sã îþi stabileºti clar prioritãþile ºi sã încerci sã îmbini plãcutul cu utilul. Doreºti sã iei decizii privitoare la bani.

Va trebui sã fii ceva mai atent cu persoanele mai tinere din familie. N-ar fi exclus ca acestea sã aibã nevoie de mai multã atenþie ºi îndrumare din partea ta. Este foarte posibil sã participi la o activitate socialã, ocazie cu care vei înregistra un succes.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

Spital, la un pas de a rãmâne fãrã apã u acumulat A restanþe la utilitãþi ºi firma care distribuie apa în Valea Jiului a fost la un pas sã opreascã furnizarea apei la Spitalul din Vulcan. Asta s-a întâmplat miercuri dimineaþã, dar pânã la urmã s-a mai dat un ultimatum.

Spitalul din Vulcan a fost la un pas sã rãmânã fãrã apã. Asta îi aºtepta pe toþi cei peste 50 de pacienþi internaþi, dar ºi pe cei ce veneau la cabinetele din ambulatoriu. Totul din vina unui blocaj financiar care nu a permis

plata furnizorilor la timp. Doctorul Mariana Mateescu, managerul spitalului explicã situaþia. „Noi am avut un blocaj financiar de vreo douã luni de zile, în sensul cã, de la Casa de Asigurãri am primit numai banii pentru salarii, motiv pentru care nu am fãcut plata pentru furnizori de douã luni ºi nici luna

aceasta nu am putut plãti. Am înaintat memorii cãtre minister, cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate, prin care am justificat cã anul acesta contractul dintre Spitalul din Vulcan ºi CAS a fost diminuat cu activitatea aferentã a 20

de paturi. Am explicat asta furnizorilor, inclusiv la Apa Serv ºi am avut înþelegere ºi am deblocat momentan situaþia pentru o perioadã de timp,în care noi ne facem socotelile ºi deblocãm banii”, spune dr. Mariana Mateescu, managerul Spitalului din Vulcan. Cei de la ape au pãsuit spitalul din Vulcan, singurul ameninþat cã va rãmâne fãrã apã din Valea Jiului, pânã în data de 27 octombrie. Pânã atunci, însã, managerul spune cã va plãti datoriile la apã. Apa Serv a demarat procedura de debranºare a tuturor datornicilor ºi primii care au fost în aceastã situaþie au fost cei de la Compania Huilei. ªi aici s-a dat un termen pentru achitarea facturilor restante, în caz contrar existând posibilitatea ca furnizarea apei la unitãþile miniere sã fie întreruptã. Diana MITRACHE

Se cautã soluþii de la centru pentru anveloparea blocurilor de la Petroºani icitaþia pentru anveloparea celor 12 blocuri de la Petroºani este finalizatã, contractul cu firma câºtigãtoare este încheiat, însã banii nu mai vin.

L

Conducerea primãriei Petroºani a fost ieri la Bucureºti unde a încercat sã obþinã o lãmurire în acest sens. “Domnul primar este la Bucureºti, la Ministerul Dezvoltãrii, pentru a discuta de finanþarea

care s-a alocat anul acesta, iar proiectul merge mai departe. Licitaþia este încheiatã, iar de sãptãmâna viitoare va fi ºi

ordinul de începe al lucrãrilor”, a declarat Lucian Dragomir, ºef SPADPP – Primãria Petroºani De altfel, administraþia localã nu vrea sã renunþe la proiect, iar reprezentanþii acestea spun cã blocurile vor fi pânã la urmã reabilitate termic, dacã nu anul acesta, anul viitor cu siguranþã. “Dacã fondurile sunt sistate, vom încerca sã facem tot posibilul ca ministerul care ne-a semnat actul de finanþare pe anul acesta, sã ne aprobe pentru anul viitor, altfel nu suntem

de acord sã modificãm actul, pentru cã acesta se modificã cu acordul pãrþilor, ori noi nu suntem de acord sã renunþãm la bani. Fãrã noi nu se poate ºi vom merge ºi în instanþã dacã este cazul. Dar eu zic cã domnul primar va gãsi o soluþie la Bucureºti ºi va rezolva aceastã problemã”, a mai spus Dragomir. Care sunt soluþiile gãsite la centru, se va ºti în zilele urmãtoare, atunci când aflam ºi dacã reabilitarea se face anul acesta sau anul viitor. Luiza ANDRONACHE

Unde-i cãprioara? oartea cãprioarei, nu a lui M Labiº, ci versiunea de pe Jii... O cãprioarã moartã, cel mai probabil prinsã ºi ucisã de braconieri, a dispãrut mai ceva ca Elodia.

Dispariþia cãprioarei a avut loc, din informaþiile noastre, la începutul sãptãmânii, mai exact luni, iar povestea este demnã de filmele poliþiste. O persoanã s-a prezentat luni cu animalul mort într-o geantã la sediul Direcþiei Sanitar Veterinare din Petroºani, probabil pentru a face analiza cãrnii. Dupã scurt timp persoana respectivã iese cu cãprioara de pe poarta instituþiei, se urcã într-o maºinã ºi dispare. Interesant este cã, deºi sunt persoane care au vãzut cãprioara, ºi se pare cã ar exista chiar ºi poze, cei avizaþi sã dea informaþii neagã cã ar fi avut “în vizitã” vreo cãprioarã. Animalul, ca ºi Elodia, a dispãrut fãrã urme. Pentru cunoscãtori, poftã bunã! Marius MITRACHE


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Joi, 4 octombrie 2012

Bisericã atestatã istoric în urmã cu peste 600 de ani

veniment istoric de importantã pentru judeþul Hunedoara. Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu este o bisericã ortodoxã aflatã în localitatea omonimã, la marginea oraºului Cãlan, judeþul Hunedoara.

E

Construitã în stilul romanic, între 1313-14, pe locul unei biserici de lemn datate 1130-1140, biserica din Streisângeorgiu este una din cele mai vechi construcþii medievale din Transilvania ºi România cunoscute pânã în prezent ºi pãstrate în funcþiune. Nu numai

iblioteca din Petroºani aºteaptã tinerii la noapte albã, sâmbãtã, pentru a revigora ideea de a rãsfoi paginile unei cãrþi. Cea mai aºteptatã parte a serii este cea în care cei

B

vechimea ce ºi arhitectura ei bine conservatã, pictura valoroasã din trei perioade diferite: 131314, 1409 ºi 1743, ºi nu mai puþin situl arheologic, fac din aceastã bisericã una dintre cele mai preþioase monumente de arhitecturã medievalã transilvanã. Biserica se aflã pe nouã listã a

monumentelor istorice. În 2 octombrie 1409 este atestatã cea mai veche pisanie româneascã, cea de la biserica Streisângeorgiu, Hunedoara. În cimitirul satului se pãstreazã vechea biserica Sf. Gheorghe construitã la sfârºitul secolului al XI-lea în forme romanice simplificate. Are o formã de navã care înglobeazã la vest un mic turn-clopotniþã, spre rãsãrit fiind prevãzutã cu un altar de plan patrulater. În anul 1313 a fost pictatã din iniþiativa cneazului Bãlea, executant fiind zugravul Teofil (în altar se pãstreazã fragmente din decorul originar, care vãdeºte relaþii stilistice strânse cu pictura bizantinã). În 1409 a fost reparatã ºi repictatã. Pictura votivã îi înfãþiºeazã pe cneazul Laþcu Cândreº ºi soþia sa,

Nistora. Interiorul a fost repictat în 1743 de zugravul Gheorghe ªandor din Fãgãraº. Spre

Noapte albã la biblioteca din Petroºani mici vor mima personaje din cãrþile citite, într-un concurs de pantomimã ºi proiecþia filmului Ice Age 4.

Proiecþii de film, expoziþie de cãrþi, ateliere ºi multã distracþie. Asta îi aºteaptã pe cei ce vor sã facã o noapte albã la Biblioteca din Petroºani, acolo unde sâmbãtã va fi organizatã acþiunea „Porþi deschise la bibliotecã”. Cei mici ºi nu numai ei, vor putea sã vizioneze filmul „Ice Age 4”, proiectat un ecran mare, iar în deschidere, la ora 19,00 va avea loc un concurs de pantomimã. „Începând cu ora 19,00 va fi deschiderea Nopþii Bibliotecilor, la noi ca ºi la Biblioteca Ovid Densuºianu din Deva. Noi începem cu un concurs de mimã cu copiii mai mici de ºcoalã generalã. Ei vor mima personaje din opere literare citite. Vom continua cu

vizionarea filmului Ice Age 4, apoi vom avea o conferinþã pe Skipe cu colegii de la Biblioteca judeþeanã din Deva, vom avea o expoziþie de carte, denumitã „Istoria cãrþii de la începuturi pânã azi” ºi desigur cã cititorii restanþieri, care nu ne-au adus cãrþile la timp, le vor putea aduce fãrã sã fie penalizaþi în aceastã noapte, iar cei care vin pentru prima datã se pot alege cu legitimaþie, gratuit”, spune Delia Grosu, bibliotecarã. Toþi cei care vor veni în aceastã zi la Biblioteca din Petroºani vor avea de câºtigat. Totul începe în seara de sâmbãtã ºi se va

Zilele recoltei la Vulcan rei zile, la sfârºitul acestei sãptãmâni, la Vulcan se sãrbãtoresc Zilele Recoltei.

T

De Vineri, în aceastã parte a Vãii Jiului sunt aºteptaþi producãtori din întreaga þarã, care, aºa cum a spus primarul Gheorghe Ile, vor veni cu

apus a fost adãugatã o tindã în secolul al XVIII-lea. Raul IRINOVICI

produse exclusiv tradiþionale. „Începând de vineri, am invitat producãtori de produse naturale, atât din preparate din carne, cât ºi cu carne brutã ºi producãtori de legume, fructe, brânzeturi, must ºi vin. Vrem sã fie produse naturale ºi pe Bulevardul Mihai Viteazul, în faþa primãriei, vom

întinde tarabele. Cetãþenii din Vulcan, ºi nu numai ei, vor putea sã-ºi procure cele necesare pentru cãmãri, pentru cã vor veni foarte mulþi cu aceste produse”, spune Gheorghe Ile, primar al municipiului Vulcan. Toate produsele vor fi scoase la vânzare sub atenta verificare a medicilor de la Direcþia Sanitar Veterinarã ºi de Siguranþã a Alimentelor ºi nici un vânzãtor nu va plãti taxã. „Supravegherea este importantã ºi se va face de dr. Gheorghe Cristea, de la DSVSA, pentru cã dânsul rãspunde de partea de igienã. Sper cã cetãþenii vor fi mulþumiþi ºi cei care

vin produse pot da cât mai ieftin. Asta pentru cã a fost o toamnã lungã,s-au fãcut recoltele ºi noi nu le percepem taxe pe mese”, a mai adãugat Gheorghe Ile. Aceasta este cea de a IV-a ediþie a Târgului de Produse Tradiþionale ºi la el pot veni cumpãrãtori din toatã Valea Jiului, vânzãtorii fiind producãtori din mai multe zone ale þãrii. Diana MITRACHE

termina duminicã, la primele ore ale dimineþii. În plus, toþi doritorii vor avea acces la cãrþile vechi, rânduite în depozitele bibliotecii. Diana MITRACHE

CVJ, NR. 224, JOI 04 OCTOMBRIE 2012  

CVJ, NR. 224, JOI 04 OCTOMBRIE 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you