Geoforum 243 - April

Page 1

Mødestedet for geografisk information • April 2023 • Nr. 243
TEMA GeoFA

GEOFORUM

Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75

ISSN 1602­4435

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Trykkeri KLS PurePrint A/S

Oplag: 1.250

Forsideillustration

Dette temanummer handler om GeoFA. Illustration leveret af Septima P/S.

Kommende numre

AKTIVITETER I GEOFORUM

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/annonce

Deadline Nr.
Nr.
244 14. april 2023
245 15. maj 2023
INDHOLD AKTIVITETER I GEOFORUM I DEN KOMMENDE PERIODE 1.4 GEOFORUM nr. 243 udkommer – Tema: GeoFA 1.4 Vi åbner for indsendelse af abstracts til Kortdage 2023 11.4 3. møde i Kortdagsudvalget 2023 14.4 Ekstern deadline til GEOFORUM nr. 244 25.4 Tour de GIS – Kompetenceudvalget – Roskilde 25.4 Møde i Geoforums Forsyningsnetværk – Esbjerg 27.4 Generalforsamling 2023 i Geoforum 27.4 Konstituerende bestyrelsesmøde i Geoforum 28.4 Online møde i Perspektiv-redaktionen 1.5 Tidsfrist for indsendelse af abstracts til Kortdage 2023 1.5 GEOFORUM nr. 244 udkommer – Tema: Kultur & fritid Aktiviteter i Geoforum 2 Leder 3 Det gælder om at komme ud over rampen 4 GeoFA kræver ledelsesfokus og tværfagligt samarbejde 8 Fælles om data 10 Muligheder og udfordringer med åbne offentlige dataøkosystemer 13 Portræt af et medlem 15 Mødekalenderen og udpluk af arrangementer 16 Nyt fra virksomhederne 17 Vil du sætte dit præg på Kortdage 2023? 20

LEDER

GeoFA – kommunernes geografiske fagdata

AF MADS BJØRN-MØLDRUP, GEOFORUMS FORMAND

”Kommunernes geografiske fagdata har et stort potentiale for at understøtte planlægning, beslutningstagning og analyse på en lang række områder”, siger allestedsnærværende kunstige intelligens, ChatGPT. Og det er jo sådan set ikke forkert. Men det er omvendt heller ikke hele sandheden. Reelt set er det jo ikke kommunernes geografiske fagdata, eller GeoFA, som det forkortes, men vores allesammens data.

Hvad er GeoFA egentlig for en størrelse? Os halvgamle rotter, der har været i Geodatabranchen i mange år (eller årtier!), vil kunne huske GeoFA’s åndelige forfader, FKG – de fælleskommunale geodata. Her forsøgte gode kræfter at samle de kommunale geodata, som var vigtige nok til, at det gav mening at indsamle, vedligeholde og distribuere dem i fællesskab – men som måske ikke ligefrem kunne klassificeres som autoritative eller egnede til at blive inkluderet direkte i GeoDanmark.

Der er endnu ikke mange datasæt at vælge imellem, når man besøger GeoFA-udstillingsløsningen. Til gengæld kan data både vises via en webGIS-brugergrænseflade samt tilgås systemtil-system via WMS og WFS. Alle gode løsninger skal starte et sted – husk på, at Kortforsyningen ej heller havde mange datasæt at vælge mellem, da den blev lanceret tilbage i 2001.

Som en af temanummerets artikler berører, er det endnu ikke alle kommuner, der har indlæst og vedligeholder data i GeoFA. Det er således heller

Temanummer

Dette temanummer af GEOFORUM omhandler Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA).

Vi har forhørt os hos brugerne af GeoFA, der fortæller om deres positive erfaringer, om barriererne for at komme i gang, og om nogle af de store projekter, som benytter GeoFA. Endelig giver nogle

ikke en ”skal-opgave” for de kommunale medarbejdere at vedligeholde data i GeoFA. Der er på den ene side noget smukt i frivillige samarbejder båret af ildsjæle og af ambitionerne om de gode data, men på den anden side er det også svære vilkår for GeoFA for alvor at vokse sig stor og betydningsfuld.

Vi lever i en tid, hvor der er et stort fokus på, at offentlige data skal i spil i alle de sammenhænge, hvor de kan skabe merværdi. Tidligere på måneden fejrede DMI således afslutningen af deres ambitiøse projekt med frisættelse af deres data – fra vejrobservationer over prognosedata til klimadata.

Vi lever samtidigt i en tid, hvor data spaces (eller digitale dataøkosystemer – skribentens fri oversættelse) så småt er ved at vinde indpas som en anvendelsesfokuseret tilgang til overblik, adgang og anvendelse af sektorspecifikke data.

I min optik skal GeoFA således ikke betragtes som en isoleret, kommunal datasilo, men snarere som en væsentlig komponent i et større digitalt økosystem. Først når GeoFA’s data om placering af de kommunale elbil-ladestandere kobles med de øvrige offentlige aktørers tilsvarende data såvel som de kommercielle ladestander-operatørers data, opnår vi som samfund det fulde potentiale.

Jeg hepper selv på, at GeoFA vokser sig større, og at data kommer i spil i mange forskellige sammenhænge – til glæde og gavn for os alle – fagprofessionelle geodatanørder såvel som borgere.

Rigtig god læselyst.

forskere deres bud på kommunale data set som dataøkosystemer.

Næste temanummer bliver til maj om kultur & fritid.

Hvis du har lyst til at bidrage med artikler til GEOFORUM, så skriv til redaktør, Mette Borg, mbo@geoforum.dk.

Det gælder om at komme ud over rampen

Medarbejdere i to kommuner, som har gjort sig erfaringer med GeoFA, opfordrer andre kommuner til også at gå over til denne database. Og det er, selv om de mødte udfordringer undervejs. Derved kan alle relevante data samles i en ensartet struktur, og det forbedrer anvendelsen, påpeger de.

Omkring halvdelen af landets kommuner har i år været inde og arbejde med GeoFA­data. Blandt dem er Horsens Kommune og Solrød Kommune. De viser ved deres eksempler, at tilgangen kan være meget forskellig.

Samling af friluftsdata på ét sted I Horsens Kommune var afsættet en friluftsstrategi i 2020, det første år med Corona, der havde til formål at tilskynde borgerne til at komme ud i naturen og bruge kommunens faciliteter i øget omfang. Det førte til en beslutning om at samle data fra udinaturen.dk­platformen og andre steder i GeoFA. Hensigten var at sikre en bedre og mere fuldstændig formidling af informationer til borgerne.

Biolog Mette Bjørn Østergaard fra kommunens friluftsteam havde ansvaret for Udinaturen.dk.

Hun fik nu hjælp til at opbygge GeoFA-friluftsdatabasen af kommunens datateam samt Mathias Krogh Sørensen, som blev ansat som projektkoordinator i kraft af en kommunal bevilling.

”Der skulle laves om, og der skulle en masse nyt ind, så borgere og andre fik et overblik og havde nem adgang,” siger Mette Bjørn Østergaard.

”GeoFA var en spændende mulighed, som vi greb. Det positive er, at vi får samlet alle friluftsdata på ét sted, og at data bliver udstillet på de hjemmesider, som gerne vil bruge dem. Vores formidling er blevet bedre,” siger Mathias Krogh Sørensen.

GeoFA lå der som en foræring I Solrød Kommune var anledningen en strategi for ladestandere til elbiler og et forestående udbud på etablering af ladestandere. Der var et ønske i forvaltningen om at kunne få hurtigt svar på, hvor de nuværende ladestandere er placeret,

og hvor det er hensigtsmæssigt at opsætte yderligere ladestandere. Målet var ikke umiddelbart at nå borgerne.

Anders Skov Cowland er GIS­medarbejder i Solrød Kommune. Han siger, at kommunen kunne have valgt selv at udforme en datamodel til opgaven, og det ville måske gå lidt hurtigere, eller kommunen kunne kigge sig om efter en egnet kommerciel model.

”Men GeoFA lå der som en foræring, og vi tænkte, at vi lige så godt kunne hoppe direkte på GeoFA. Vi havde også tanke på, at GeoFA med tiden kunne anvendes til andre områder i kommunen,” siger Anders Skov Cowland og fortsætter: ”Den største styrke ved GeoFA er selve specifikationen, og at der således findes en standardiseret måde at registrere data på. Det giver genkendelighed blandt fagfolk i forvaltningerne.”

Mathias Krogh Sørensen fra Horsens Kommune er enig: ”GeoFA sikrer et fast ståsted, og der er nu ingen grænser for, hvad der kan komme med af temaer i kommunerne,” siger han.

Overvejelser om afgrænsning

Begejstringen for GeoFA udelukker ikke, at der har været udfordringer under overgangen til GeoFA. Først og fremmest skal der træffes svære beslutninger om afgrænsning. Hvad skal med, og hvad skal udelades?

I Horsens Kommune har princippet været, at kun faciliteter, som kommunen har ansvar for, medtages. Og inkluderede data skal være noget, som brugerne kan have udbytte af. Her har det været en støtte at samarbejde tæt med Destination Kystland, som er turistbureauet i Horsens.

GEOFORUM • APRIL 2023 4 4
AF REGNER HANSEN, GLOBUZZ

FME SERVER ER NU NEMMERE

Igen kan vi se tilbage på et år med god tilvækst i brugen af FME. Ikke kun har vi fået nye kunder. FME er i stigende grad udbredt i kundernes organisationer.

Download den nye version FME 2022.2 og oplev de mange forbedringer!

Det er helt gratis at prøve en test version.

Med FME sparer kommuner timer, dage og ugers arbejde ved at bruge færdige værktøjer til dataintegration.

FME Server er nu blevet så meget nemmere at arbejde med. Flere og flere indser, hvordan det både forstærker de eksisterende fordele med FME desktop, og på en enkel måde skaber helt nye muligheder.

Med de nye kommunelicenser og vore startpakker ønsker vi at gøre det endnu nemmere.

Du kan bygge intelligent og effektiv dataintegration uden nogen programmering. Vi hjælper dig gerne med et bud på, hvordan eksempler fra forskellige andre virksomheder kan realiseres i din organisation.

Sweco er FME Partner med Safe Software, og vi har certificerede medarbejdere, som forhandler, supporterer og uddanner i FME.

Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center.

Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

LÆS MERE PÅ WWW.SWECO.DK

”GeoFA kan rumme en masse data, men denne turisme-feedback har givet os et indblik i, hvilke oplysninger folk efterspørger om friluftsfaciliteter, og vi har kunnet skele til det, når vi udvælger data,” siger Mathias Krogh Sørensen. Han giver som eksempel, at vandreruter kobles med parkeringspladser.

I Solrød Kommune har registreringen af ladestandere ifølge Anders Skov Cowland været et lille, afgrænset projekt, kategorierne var kendt, og ”det var nærmest plug and play”. Der er de ladestandere med, som kommunen har udbudt, eller som kommunen har givet tilladelse til.

I Solrød Kommune er park og grønne områder det næste GeoFA-tema, og der er mange overvejelser om afgrænsning.

”Her er vi stødt ind i, at hvad, man tidligere kaldte ting, kalder man dem måske ikke mere. Der er kommet nyt til. Så der er en balancegang mellem de etablerede kasser og GeoFA-specifikationen med hensyn til data,” siger Anders Skov Cowland.

Ny måde afløser vante måder En anden udfordring er at overbevise kolleger i kommunen om, at GeoFA er en bedre struktur end vante måder med hensyn til data.

I Horsens Kommune er indsatsen i forhold til friluftsdata efterfulgt af registrering af data om fritidsfaciliteter, og mere kan komme til.

”Der kan være nogle medarbejdere, som i mange år har håndteret det på en bestemt måde, og som synes, at det fungerer fint, selv om data var lidt spredt. Der har vi skullet fortælle flere gange, at alt nu foregår i én database. Og i andre teams har man arbejdet på en anden måde. Nogle medarbejdere har slet ikke været vant til at registrere data,” siger Mette Bjørn Østergaard.

Her var der et forslag om at skabe sammenhæng mellem friluftsfaciliteter og fritidsfaciliteter i GeoFA ved at vise gang- og løberuter ved idrætshaller. Ideen udsprang af et ønske om at give forældre bedre mulighed for at lave fysisk aktivitet i ventetiden, mens deres barn er til sport.

Økonomisk grundlag skal være på plads Hvad er de gode råd fra Horsens og Solrød til de danske kommuner, som stadig ikke har kastet sig over GeoFA?

Anders Skov Cowland opfordrer til at begynde i det små med et overskueligt tema, og så kan det vokse.

”Det gælder om at komme ud over rampen,” siger han og tilføjer, at man i Solrød Kommune – efter kontakt med arbejdsgruppen bag GeoFA – opdagede, at det også er nemmere at indmelde ønsker til opdatering af GeoFA-specifikationen, end det traditionelt kendes fra andre gængse geografiske grunddata.

”Man behøver ikke at have et komplet datasæt. Man kan nemt få data ud at leve – og efterfølgende justere og føje til datasættet,” siger Mette Bjørn Østergaard. Hun udpeger det samtidig som vigtigt, at kommunerne prioriterer skiftet til GeoFA, og at de gør det ved også at bevilge penge til overgangen.

”Det har været et kæmpearbejde at samle informationer og tjekke de originale kilder til dem. Det tager en del tid at få det hele gjort klart og ført over,” siger Mette Bjørn Østergaard. Men det er anstrengelserne værd, påpeger både hun og Mathias Krogh Sørensen.

Muligheder på længere sigt ”Vores projekt begyndte helt fra bunden. Det krævede mange ressourcer. Men nu, hvor det er i drifts- og vedligeholdelsesfasen, oplever vi, at det ikke længere er særlig meget arbejde, der skal til,” siger Mathias Krogh Sørensen.

I takt med udbredelsen af GeoFA-databasen opstår der mulighed for, at en kommune kan sammenligne med andre kommuner inden for givne temaer. Horsens Kommune har allerede et databaseret samarbejde med seks andre kommuner under overskriften: GudenåSamarbejdet

”Det kunne være fedt, hvis GeoFA bliver landsdækkende. På den måde kan kommuner være med til at gøre hinanden bedre,” siger Mathias Krogh Sørensen.

6 GEOFORUM • APRIL 2023

Tilmeld dig forårets største GIS-konference

9. - 10. MAJ ODENSE

Programmet er ved at være på plads, og du kan se frem til et brag af en konference spækfyldt med interessante indlæg fra kunder, samarbejdspartnere samt eksperter både fra Esri og Geoinfo, der står klar til at besvare dine spørgsmål.

Der vil være faglige debatter og en paneldiskussion, der dykker ned i teknologiens rolle i den grønne omstilling.

Kom hjem med masser af ny viden og inspiration til dit arbejde. Se eksempler på indslag:

DIGITAL TWINS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Micah Callough, Technical Director, AEC & Environmental Consulting, Esri kommer og fortæller om hvordan digitale tvillinger kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

NYT PÅ ArcGIS ENTERPRISE

Geoinfo præsenterer sammen med Esri de vigtigste nyheder i de seneste versioner af ArcGIS Enterprise.

PANELDEBAT

Hvordan kan teknologien spille en endnu større rolle i den grønne omstilling ift. vedvarende energi, klima og natur?

SIKKER SYSTEMDRIFT

SKÆNKER SUPERSØVN

Statens Serum Institut fortæller om at arbejde parallelt med et udviklings-, test- og produktions-system.

I REALLY CAN’T TELL IF THIS IS CRAZY OR GENIUS!

Kom selv og vurder, når Ørsted fortæller om deres globale GIS-platform.

VEDVARENDE ENERGI OG GIS ER EN DRØMMEMATCH!

Eurowind Energy foræller om anvendelse og potentiale af GIS indenfor vedvarende energi.

GEOFORUM • APRIL 2023
TJEK PROGRAMMET UD OG TILMELD DIG PÅ WWW.GEOINFO.DK/EVENT DEK23 DANSK ESRI KONFERENCE

GeoFA kræver ledelsesfokus og tværfagligt samarbejde

Hvorfor anvender alle kommuner endnu ikke GeoFA? I denne artikel sætter vi fokus på de barrierer, der kan være ift. at tage GeoFA i brug i kommunerne. Det er en tværfaglig opgave, som involverer andre fagområder end GIS-området, og som ikke kan lykkes uden ledelsesopbakning.

Nogle kommuner lægger data i GeoFA via deltagelse i projekter som ”Cykelknude-punktprojektet” eller ”Natur for alle”. En del kommuner har prioriteret opgaven, mens andre har valgt ikke at lægge data i GeoFA, se figur 1.

GeoFA og kommunerne i 2022-2023:

• 27 har ikke ajourført data

• 71 har ajourført data

Formand for GeoFA-gruppen, Line Hvingel, KL, udtaler: ”GeoFA skal være der, hvor man finder andre data uden for de store datamodeller som GeoDanmark, Plandata og Miljøportalen. Findes det, findes det her”.

Hvorfor bruger alle ikke bare GeoFA? Det er frivilligt at anvende GeoFA. Derfor opfattes opgaven med at lægge data i GeoFA af mange GIS-medarbejdere som en KAN-opgave.

Hvad er nytteværdien af GeoFA?

GeoFA er skabt for at give nem adgang til standardiserede data på tværs af kommunerne. Det gør det mere effektivt at arbejde med ensartede data på tværs af kommuner, fx i cykelstiprojekter. Desuden medfører GeoFA, at der er mindre afhængighed af en bestemt leverandør, hvilket gør det nemmere at skifte system eller arbejdsmetode.

GeoFA kan bruges til at dele data internt i en kommune. Ved at lægge data i GeoFA kan data nemmere anvendes på tværs af kommunens fagområder, end hvis de enkelte medarbejderne har dem liggende lokalt i egne ”skuffedatabaser”. Desuden kan GeoFA gøre det lettere at udveksle og indhente data.

GeoFA kan gribe de data, der ikke naturligt hører hjemme i andre fælles datamodeller. Det er en fælles database, hvor data kan rummes på tværs af landet, som fx datasættet med ladestandere er blevet. Andre eksempler er data om klimatilpasning og energiforsyning.

GIS-medarbejderne har først og fremmest fokus på drift- og supportopgaver, så der er velfungerende værktøjer og opdaterede data til kollegernes sagsbehandling og analyser samt til visualisering på hjemmesiden. Som regel prioriteres de SKAL-opgaver, som kommunen er forpligtet til at udføre, højere end de KAN-opgaver, som er frivillige.

8 GEOFORUM • APRIL 2023
AF MERETE HANSEN, SYDKORT, OG JESPER GAARDBOE JENSEN, GEO FYN GeoFA Figur 2: At lægge data i GeoFA er en tværfaglig opgave (Kilde: GeoDanmark) Figur 1: Antal kommuner, der registrerer i GeoFA (Kilde: GeoFA-gruppen)

”Vi har som medarbejdere svært ved at skabe ejerskab for GeoFA-opgaven i andre afdelinger”, oplever Alice Richter fra Haderslev Kommune.

Det er en tværfaglig opgave at lægge data som fx friluftsdata i GeoFA. Som regel ved naturmedarbejderen mere om friluftsdata end GIS-medarbejderen, og det bør derfor være naturmedarbejderen, der lægger friluftsdata i GeoFA med støtte og hjælp fra GIS-medarbejderen. Dette er ikke en opgave, der bør udføres af GIS-medarbejderen alene, se figur 2.

Let for andre fagområder at lægge data i GeoFA

Hvis vi skal have andre fagområder til at løfte opgaven, skal de kunne finde ud af det. Brugerfladen skal være intuitiv, og det skal være så let, at fx naturmedarbejderen bare gør det selv. Nogle brugere angiver, at det er svært at uploade data til GeoFA, mens andre brugere synes, at systemet er nemt og intuitivt.

Der er en gråzone mellem data i GeoFA og data i GeoDanmarks database. Begge steder findes stier, og det kan virke uklart hvad, der ligger hvor. Denne gråzone er svær at navigere i, og kræver nok yderligere afklaring.

Ledelsesfokus nødvendigt

Det er nødvendigt med ledelsesfokus for at prioritere opgaverne, når der er stigende opgavemængder og ofte mangel på ressourcer. Der er også behov for ledelsesfokus for at løfte en tværgående opgave.

Opgaven skal prioriteres i fællesskab mellem de involverede afdelinger, og det bør aftales, hvordan ansvaret fordeles. Det er derfor vigtigt, at lederen for GIS og geodata har overordnet kendskab til GeoFA, og har indsigt i, hvad GIS-medarbejderne laver.

Ganske ofte kender lederne af GIS, geodata og andre relevante fagområder intet til GeoFA eller til nytteværdien af at have data samlet i en fælles datamodel på tværs af kommuner. Der er behov for kommunikation til ledelseslaget, se figur 3.

Forslag til handlinger

Vi foreslår, at der udarbejdes kommunikation om GeoFA målrettet mod ledere med fokus på

gevinster af data i GeoFA, og at det er en ledelsesopgave at prioritere den tværgående opgave.

Det bør være tydeligt, at det ikke kun er en GIS-opgave. Der bør kommunikeres både til leder af GIS og geodata, samt til ledere af andre fagområder, som dækker distrikter, friluftsdata og ladestandere.

Det vil være en god idé at gennemføre en brugertest for at sikre høj brugervenlighed, så fagmedarbejderne selv kan finde ud af at registrere data i GeoFA med minimal støtte fra GIS-medarbejderen.

Vi håber, at der vil komme bedre kommunikation til kommunale ledere og mere ledelsesfokus, så flere kommuner kan få det tværgående samarbejde om data i GeoFA til at fungere. Dermed bliver gevinsten ved GeoFA større for hele Danmark.

FAKTABOKS

FOSAKO er en sammenslutning af 5 kommunale geodatasamarbejder: Geo Fyn, GeoMidt, GeoNord, GeoØst og Sydkort.

FOSAKO er tilknyttet som en underfaggruppe til KtC’s faggruppe for Digital Forvaltning.

Læs mere på FOSAKO.dk.

GEOFORUM • APRIL 2023 9
Figur 3: Der er behov for ledelsesfokus på GeoFA i kommunerne (Kilde: GeoDanmark)

Fælles om data

Flere store tværkommunale projekter har vendt blikket mod GeoFA fremfor at skabe egne databaser. Det giver uendelig meget mening at finde fælles fodslag; lokalt, regionalt såvel som nationalt – om friluftsdata. Kommunerne vedligeholder kun data et sted, men data kan let komme i spil i alle processer fra planlægning til udstilling. I artiklen præsenteres fire forskellige projektsamarbejders indfaldsvinkler og erfaringer med at have GeoFA inde som et fundament.

Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA) er en frivillig samling af fællesoffentlige data, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegrænser – både for myndigheder og andre eksterne anvendere. Det er frivilligt for myndigheder at benytte databasen til opbevaring og udstilling af data – og gratis for tredjepart at hente og anvende data lokalt.

I GeoFA registreres bl.a. friluftsdata som shelters, bålpladser, udsigtspunkter, pumpestationer, badestrande, vandposter, toiletter og mange flere relevante faciliteter, når man fx skal planlægge en vandre- eller cykeltur. Data fra GeoFA kan så benyttes til andre platforme, hvor data præsenteres over for brugerne, som fx appen VESTKYSTEN, en rejseguide på ferien ved Vestkysten, eller udinaturen.dk, en guide til oplevelser i naturen.

I GeoFA er således registreret næsten 14.000 km vandrerute, næsten lige så mange km cykelrute og over 900 shelters.

Vores fælles datarejse er forankret i GeoFA Kommunerne har i mange år efterspurgt en

løsning til at samle data ét sted nationalt. Selvom det er frivilligt at lægge sine data i GeoFA, slutter flere og flere kommuner sig til, og løbende bliver hullerne i datasættene lukket, så vi forhåbentlig dækker hele Danmark til sidst.

”Det er vigtigt, at GeoFA er let at arbejde med – og let at udvikle på, så registret kan imødegå myndighedsbehov. Det går fint hånd i hånd med, at det ikke er en skal-opgave, men en opgave, der løses af de kommuner, som ser en værdi i at registrere og udstille data til tværkommunalt og eksternt brug”, fortæller Line Hvingel, konsulent i KL og tovholder for GeoFA-gruppen.

Synligheden er i højsædet (udinaturen.dk)

Påsken nærmer sig, og forhåbentligt er vejret også i bedring, så fridagene kan give mulighed for gode naturoplevelser. Men hvor finder du ruten, som familien ikke lige kender i forvejen? Eller bålstedet, hvor I kan mødes over en kop kaffe eller en skumfidus? Der findes et væld af sider online med turforslag – men med udviklingen af GeoFA er der nu mulighed for at lave et stærkt samlet overblik

10 GEOFORUM • APRIL 2023
AF ANNA SCHOUBOE THØGERSEN, NATURSTYRELSEN, LÆRKE FALSTAFF, VIDENCENTER OM HANDICAP, METTE ROHDE BÖWADT, DANSK KYST- OG NATURTURISME, OG GUNHILD ØEBY NIELSEN, GUDENÅSAMARBEJDET

over friluftstilbud. En brugerundersøgelse viser, at borgerne netop efterspørger et samlet overblik over mulighederne i den danske natur. Det giver udinaturen.dk.

Udinaturen.dk er en national portal, der bygger på de gode friluftdata i GeoFA – og med over 1,4 mio. unikke besøgende i 2022 sender GeoFA og udinaturen.dk hvert år mange personer ud i naturen på gode friluftsoplevelser.

For kommuner og Naturstyrelsen, som også indberetter mange data til GeoFA, er fordelen, at data kun skal oprettes og vedligeholdes ét sted. Og alligevel når data enormt langt ud. Udover de mange brugere på udinaturen.dk trækker mange andre løsninger på de samme data, så indsatsen kommer flere gange igen. En af disse løsninger er OplevGudenaa.dk, som du kan læse mere om herunder.

For brugerne er fordelen, at det er let at finde ud af, hvor turen kan gå hen i Påskens fridage – eller måske allerede i næste weekend.

Et let, fleksibelt og fremtidssikret valg

(Natur for Alle)

I projektet Natur for alle har vi en ambition om at forbedre kortlægning og formidling af oplysninger om tilgængelighed til friluftsliv. Oplysningerne kommer mange til gavn, både personer med handicap, ældre og børnefamilier med barnevogne. Det kan være oplysninger om typen af belægning og stibredde, så en person i kørestol (eller

med rollator) ved, om en rute er egnet til den kommende søndagstur. Vi arbejder primært med den fysiske tilgængelighed, men kvalificering af data kan også ske som et led i at forbedre webtilgængeligheden, som vi fx har sikret ved at tilføje alternativ billedtekst i datamodellen.

Vi har ønsket at skabe løsninger, som kommer mange til glæde og gavn – og som også har et liv efter projektperioden. Erfaringerne har vist, at isolerede projektdatabaser og formidlingssider hurtigt dør hen, når projektmidlerne slipper op.

Vi kiggede derfor mod GeoFA og mulighederne i fagdatabasen for friluftsliv, som stedet til at lagre data. Der har også været kommuner, som har set det som en klar forudsætning for at indgå i projektet, at GeoFA er den centrale database i de løsninger, vi lavede. Det bekræftede os i, at GeoFA er den helt rigtige investering for et kortlivet projekt som vores.

Det har forbløffet os hvor åbne, løsningsorienterede og hurtige, GeoFA har været i forhold til at samarbejde om vores ønsker til lagring af nye typer data. Vi har oplevet stor nysgerrighed, lydhørhed og interesse for vores faglige baggrund for ønskerne til datastrukturændringerne. GeoFA har hjulpet med at kvalificere vores ønsker og løsningerne, så vi med afsæt i GeoFA kan udstille på udinaturen.dk, og ikke mindst, at alle andre interesserede kan trække oplysningerne til brug på andre visninger.

GEOFORUM • APRIL 2023 11
4
Foto: Agnete Schlichtkrull

Data spiller en central rolle (Cykelknudepunkter)

Der findes utroligt mange strækninger, som man kan cykle på i Danmark. Nogle er mere egnede end andre, så hvilke skal udpeges til at indgå i Danmarks nye cykelknudepunktsnetværk? Det skal ikke mindre end 15 datakilder hjælpe til at afgøre. En af de vigtigste datakilder er GeoFA. Ni kommuner har i løbet af 2023 haft fokus på at opdatere friluftsdata i GeoFA til gavn for udpegning af første råskitse af ni kommunale cykelknudepunktsnetværk. Efterfølgende bruges data og lokalt kendskab som støtte til validering af netværket.

Data spiller en helt central rolle i projektet, da det skal bidrage til at sikre ensartethed og høj kvalitet i det endelige udpegede cykelknudepunktsnetværk. Data i GeoFA kommer også til at spille en rolle i drift og videreudvikling af netværket, da erfaringer fra lignende netværk i andre lande viser, at cykelknudepunktsnetværk konstant udvikles og tilpasses omgivelserne. Her kan gode opdaterede data bidrage til effektiv og ressourcebesparende tilpasning.

Sidst, men ikke mindst, så vil GeoFA også spille en central rolle i udstilling af cykelnetværket, da hele eller dele af godkendte kommunale cykelknudepunktsnetværk vil blive registreret her fra foråret 2023.

Afsæt for et stærkt tværkommunalt samarbejde (oplevgudenaa.dk)

Oplevgudenaa.dk er et digitalt kort, der skal gøre det lettere for brugere og gæster at finde diverse friluftsmuligheder omkring Gudenåen. For at sikre størst mulig værdi for brugerne, er løsningen beriget med data fra andre datasamlinger.

Syv kommuner (GudenåSamarbejdet) plus et par nabokommuner og tre enheder i Naturstyrelsen har samarbejdet om friluftsdata gennem flere år.

GeoFA har gjort dét samarbejde meget nemmere! For bare seks år siden lå data flere forskellige steder, og der var stor forskel på hvem, der havde fokus på opgaven at inddatere friluftsdata, og hvor højt, den blev prioriteret.

Kommunerne fik mange tilbud om diverse apps, der i et snuptag kunne løse det hele – men udfordringen var og er jo ikke kun en smart app eller frontend, men valide data, der opdateres. Udfordringen er at have få steder at samle data fra. At have én landsdækkende database, hvor vi lægger alle vore friluftsdata, og hvor de hentes til både oplevgudenaa.dk, udinaturen.dk og andre apps og brugerflader, har i høj grad løst det og gjort det hele meget nemmere, når der skal arbejdes på tværs af mange organisationer.

Den største udfordring var og er elementer, typisk ruter, der går på tværs af kommunegrænser og grænser stat-kommune. Brugerne er nemlig ligeglade med, om den del af fx Trækstien, de går på, er ejet af Staten, Silkeborg, Viborg, Favrskov eller Randers kommune. Vi har fundet én model til Gudenåen, og andre en anden – kodeordet er samarbejde og dialog. Og i stedet for at købe nye apps, genbruger vi den samme løsning andre steder – fx oplevhorsensfjord.dk.

Koordinationen opstår gennem GeoFA

Ud over, at vi hver især har haft glæde og indbyrdes synergi ud af at arbejde med at berige de samme data gennem GeoFA, så sikrer platformen os også et samarbejdsforum, GeoFA og de store projekter, med mulighed for at udveksle erfaringer, tips og tricks – fx fornuftige dataregistreringsaftaler i projekterne. De forskellige projekter mødes med medlemmer fra GeoFA-arbejdsgruppen den første fredag i hver måned.

Derudover sørger vi for at udnytte, at de kommuner, der går på tværs af projekterne, er med til at binde vores indsatser sammen.

12 GEOFORUM • APRIL 2023
Kvalitetstest af friluftsdata i Hedensted Kommune i projektet oplevgudenaa.dk

Muligheder og udfordringer med åbne offentlige dataøkosystemer

Mængden af offentligt tilgængelige åbne data er øget kraftigt i løbet af de sidste par årtier. Offentlig tilgængelighed til data anses som en drivkraft for konkurrenceevnen og en katalysator for løsning af sociale udfordringer og bæredygtighedsudfordringer. Forståelse af åbne offentlige data fra et økosystemperspektiv kan hjælpe med til at identificere muligheder og udfordringer i tilgængeligheden.

EU-projektet: Towards a sustainable Open Data

ECOsystem (ODECO) har med et netværk af 15 ph.d.-studerende og partnere fra otte europæiske lande til formål at adressere de centrale udfordringer ved at realisere et brugerdrevet, cirkulært, inkluderende, åbent dataøkosystem. Fra Danmark deltager Aalborg Universitet, hvor to ph.d.-studier i åbne data er tilknyttet. I denne artikel beskrives udfordringer og potentialer ved åbne data i et samfundsperspektiv.

Vekselvirkninger ved åben offentlig data

Forskere definerer åbne offentlige data som: ”enhver ikke-privatlivsbegrænset og ikke-fortrolig data, der er skabt for offentlige midler og stillet til rådighed uden nogen begrænsninger på deres brug eller udbredelse.” Forskellige teorier og modeller er blevet anvendt for at analysere dataprocesserne til at forstå, hvordan man indfrier løfterne ved de åbne offentlige data – såsom datalivscyklus, forsyningskæde eller værdikæde. Det er dog blevet erkendt, at disse modeller ikke forklarer kompleksiteten af nye interaktioner, og blot bidrager med en begrænset forståelse af behov og sammenhænge ved brugen af åben data. Fra et socio-teknisk systemperspektiv hævder teoretikere, at informationssystemsproblemer og -fejl skyldes overbetoning af teknisk ekspertise og undervurdering af sociale faktorer.

Opmærksomheden på feedback og de indbyrdes sammenhænge bliver væsentlige emner at udforske, især når man tænker på, at fordelene ved åbne data primært forventes at komme fra ekstern innovativ databrug. I de nuværende tilgange er de fleste åbne data-initiativer dog hovedsageligt drevet af dataleverandørerne frem for at tage hensyn til den brede vifte af involverede faktorer og til brugernes perspektiver. I modsætning hertil er eksperter enige om, at opnåelse af det fulde potentiale af åbne data

kræver koordinering og samarbejde ud over det offentliges indsats. For fuldt ud at værdsætte og forstå kompleksiteten af implementering af åben offentlig data er det nødvendigt at overveje behov og evner hos alle involverede aktører, egenskaberne ved de tilgængelige ressourcer og forholdet mellem alle de involverede elementer. Dette kræver en mere omfattende tilgang til planlægning og design af åbne datainitiativer, hvilket økosystemperspektivet søger at opfylde.

Åben offentlig datakompleksitet ved en økosystemtilgang

Begrebet økosystem blev oprindeligt introduceret i økologien af den britiske økolog Arthur Tansley i 1935. Tansley anerkendte sammenhængen mellem levende og ikke-levende elementer i et naturligt system, hvor forskellige faktorer interagerer med deres fysiske miljø gennem cyklusser. Den dynamiske og samudviklende karakter af disse interaktioner fremhæver funktionen som en helhed af et økosystem i et givet område. Denne tilgang er blevet anvendt på andre områder ud over økologi, fx inden for forretningsforståelse, informationsvidenskab, innovation, digitalisering og åben offentlig administration. Tilgangen understreger vigtigheden af at forstå den større sammenhæng, som forskellige aktører opererer i.

Økosystem-relaterede teorier anerkender den selvorganiserende og selvstændige funktionalitet af elementer i et system, hvor forbindelser etableres gennem feedback-mekanismer og lokal specialisering snarere end defineret oppefra og ned. Samarbejdsordninger er nødvendige for at skabe værdi i disse systemer. Åbne data kan betragtes som et økosystem, der indeholder såvel teknisk som social gensidig afhængighed, hvilket kræver en sammenhængende integration af dets elementer for at få åben datalevering og -brug til at virke.

GEOFORUM • APRIL 2023 13
AF MARÍA ELENA LÓPEZ REYES, BIRGER LARSEN OG RIKKE MAGNUSSEN, AALBORG UNIVERSITET
4

Forståelse af åbne offentlige data fra et økosystemperspektiv kan hjælpe med at identificere muligheder og udfordringer. Herved kan tænkes i løsninger for åben datatilgængelighed, for rammer til søgning i metadata, og for ensartet styring af store og forskelligartede datasæt. Undersøgelser har vist, at aktiv indgriben fra offentlig side er påkrævet for at sikre feedbackmekanismer, bæredygtighed, sammenhæng mellem dataudbud og dataefterspørgsel, samt vekselvirkning mellem interessenter. Begrænsninger i forhold til offentliggørelse og brug af åbne offentlige data omfatter brugermuligheder, -praksis og -politikker, men også interaktioner og relationer mellem myndigheder, dataressourcer, brugere, borgere og andre interessenter.

Åbne offentlige dataøkosystemer og de kommende udfordringer

For fuldt ud at høste fordelene ved åbne dataøkosystemer skal offentlige myndigheder og andre aktører tage fat på forskellige udfordringer lige fra politik, teknologi, finansiering, organisation, over kultur, juridisk ramme og til IKT-infrastruktur. Rufus Pollock, som grundlagde Open Knowledge Foundation, foreslog i 2011 tre hovedændringer, der skal

adresseres for at udvikle et åbent dataøkosystem: Informationsformidlere skal udgive hvad, de producerer, bedre måder at publicere og dele data på er påkrævet, og udgivere skal underrette brugere om forbedringer til automatiseret integration af værktøjer. I mellemtiden har forskere fra det åbne datafelt fundet ud af, at der er flere nøgleelementer, som et åbent dataøkosystem bør have for at skabe værdi: Frigivelse og publicering af åbne data på Internet, søgning og evaluering af data og licenser, analyse og visualisering af data, fortolkning og diskussion af data, lokalisering af brugerveje med instruktion om, hvordan man bruger data, kvalitetsstyringssystemer, og endelig forskellige typer af metadata til at forbinde åbne data.

I nyere bestræbelser har forskere fra en række forskellige områder, såsom rumlig informationsvidenskab, politikstyring, socialt design, digital forvaltning, datalogi, jura og uddannelse, arbejdet på at identificere de primære behov, som et åbent dataøkosystem skal opfylde for at skabe værdi og være bæredygtigt. Ifølge en undersøgelse offentliggjort i 2022 skal et åbent dataøkosystem være brugerdrevet, cirkulært, inkluderende og færdighedsbaseret. Det involverer strategier til at matche efterspørgsel og udbud af åbne data, undersøge sammenhænge mellem forskellige typer af åbne data, sikre deltagelse af og samskabelse for problemejere, samt at udstyre brugerne med de nødvendige færdigheder for at realisere potentialet i åbne data.

I forbindelse med vores forskning, som er en af de første dedikerede bestræbelser på at afdække det fulde potentiale af åbne data, søger det 4-årige projekt, der er finansieret af EU-Kommissionen, ”mod et bæredygtigt åbent data-økosystem” (ODECO) at adressere nuværende og fremtidige udfordringer ved skabe et brugerdrevet, cirkulært, inkluderende dataøkosystem. Projektet er et uddannelsesnetværksinitiativ bestående af 15 individuelle projekter ledet af ph.d.-studerende –hvoraf to, som indledningsvis nævnt, gennemføres på Aalborg Universitet, København. Hvis du vil vide mere om disse indsatser, inviterer vi dig til at besøge projektets hjemmeside (https://odeco-research.eu) eller kontakte de involverede forskere. På kommunalt plan fokuserer projektet: ”Maksimering af tilgængeligheden og brugen af åbne kommunale data” på at engagere kommunale embedsmænd i hele Danmark til at udvikle forskningen. Hvis du kunne være interesseret i at deltage, bedes du kontakte ledende forsker María Elena López Reyes (melr@ikp.aau.dk).

14 GEOFORUM • APRIL 2023
Figuren illustrerer den cykliske proces, som et åbent offentligt dataøkosystem bør have for at fungere effektivt. Illustrationen er tilpasset fra Rufus Pollock (2011): ”Building the (Open) Data Ecosystem”, Open Knowledge Foundation Blog, så den fremhæver offentlige aktører ved åbne offentlige data samt de juridiske rammer.

Hvad er din civile status?

Jeg er gift med Annika, og vi har to børn, der desværre allerede er flyttet hjemmefra … men de bor i byen og kommer tit forbi de gamle forældre.

Hvad er din baggrund?

Jeg er biolog med speciale i bæredygtig høst af palmeressourcer, estimeret vha. matrixmodeller – et godt stykke fra GIS-verdenen. Jeg startede min GIS-karriere i en delt konsulentstilling hos Bio/consult A/S. Den halve tid gik med terrestrisk botanik, og den anden halvdel gik med GIS. Vi havde vores eget fly – her blev jeg introduceret til den ædle kunst at lave lodfotos og analyser til vegetationsgenkendelse. Først 10 år senere blev jeg ansat som fuldblods GIS-mand i det offentlige.

Hvorfor valgte du i sin tid denne branche?

I biologien er der en masse matematik og spatiale sammenhænge på populationsniveau. Heri har jeg beskæftiget mig med spatiale fordelinger, geografiske faktorer, store datasæt og analyser. Skiftet til GIS-verdenen var derfor ikke et så stort et skridt, som det kan lyde.

Fortæl om dine arbejdsopgaver.

Jeg er specialkonsulent og har delt min arbejdstid i flere roller. I GeoMidt-sekretariatet arbejder vi med at samle geodata-kræfterne i de midtjyske kommuner. Vi afholder workshops, infomøder og webinarer, der gerne skulle sikre sammenhængskraft og kompetenceløft. En del af min hverdag foregår i rollen som formand for systemforum i GeoDanmark, hvor jeg har været kommunernes repræsentant i udviklingen af GeoDK, der håndterer samarbejdet om kortlægningen af Danmark. Desuden drifter jeg Oplevgudenaa.dk, har forefaldende projektledelsesopgaver i Informatik og løser kommunale GIS-opgaver med træk på mine kernekompetencer.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv?

At skabe positive forandringer og gøre dagligdagen lettere ved opgaveløsningen ude i kommunerne.

Hvor i branchen er der noget, som rykker?

Der er forsat meget fokus på samling af data, ens og samlet distribution. Der er en erkendelse af, at siloer skal nedbrydes, og at man skal se til siden for at forstå sammenhænge, som ikke falder lige for.

Ser du en nytte af det, du beskæftiger dig med?

Mange GIS-medarbejdere i kommunerne laver de samme ting, henter de samme data og har de samme udfordringer. Ved at samle kræfterne i

Stillingsbetegnelse Specialkonsulent

Hvor i landet bor du?

Stavtrup, i det sydlige Aarhus

Hvor i landet arbejder du?

Silkeborg

geodatasamarbejderne og igennem FOSAKO løfte det til et centralt niveau, kan vi spare tid, effektivisere og samlet set adressere problemer og finde fælles løsninger. Med centrale dataløsninger kan vi sikre gode datamodeller, let adgang til data og en bred udnyttelse af data – ikke alene til det oprindelige formål, men tillige på nye dataområder. Gode eksempler er de mange frisætninger af data som fx Miljøportalen, GeoFA, Grunddata og Opendata.dk.

Kan du se nogen udfordringer i fremtiden?

Når data gøres tilgængeligt fra centrale udstillere, bliver vi mere afhængige af samarbejde på tværs, og vores indflydelse risikerer at udvandes pga. nye store datainteressenter. Herved bliver geodata-verdenens sikring af egne formål og interesser udfordret, da andre datatraditioner kan bevæge datateknologier væk fra de geodatafaglige netværk og interessesfærer. Vi skal gøre benhårdt opmærksom på vores specielle anvendelse, hvis brugbarheden ikke skal forringes.

Vores succes er sikret igennem samarbejde, mens andre fagområder har rettet sig efter love og bekendtgørelser. Herved har vi fastholdt et enestående område, der baserer sig på tillid og gensidig interessevaretagelse. Men i en fremtid med besparelser er der risiko for, at de lovbundne opgaver let overskygger de aftalebaserede. Vi skal sikre, at det aftalebaserede prioriteres.

GEOFORUM • APRIL 2023 15
Portræt af et Geoforummedlem
Navn Reno Lindberg

Arrangementer

Tour de GIS

25. april 2023

Roskilde

Generalforsamling 2023

27. april 2023

København og virtuelt

Grundlæggende programmering i Python

8. maj, 24. maj og 8. juni

Aarhus

I søen med IoT

11. maj 2023

Silkeborg

Webinar: Kortlægningen af Grønland

11. maj 2023

Besøg på Port of Aalborg

7. juni 2023

Aalborg

Kursus i danske grunddata

Maj/juni 2023

Er under udvikling…

Byvandring i Odense

Juni 2023

Er under udvikling…

Geoforum besøger Femern A/S

15. juni 2023

Rødby

Kursus i Python og GIS

18. august 2023 og

8. september 2023

Odense

Kortdage 2023

1.-2. november 2023

Odense

Tour de GIS

Tirsdag, den 25. april 2023 kl. 10:00 - 16:00

Sommeren 2022 bød på både Folkemøde på Bornholm, Roskilde Festival, Tour de France og mange andre store arrangementer. Men hvordan afvikler man store arrangementer fra et GIS-perspektiv?

Hvilke overvejelser har man gjort sig før arrangementet, og hvilke erfaringer har man fået efter?

I søen med IoT

Hør om, hvordan man bruger GIS til at planlægge store arrangementer.

Sted

Roskilde Festival

Havsteensvej 11 4000 Roskilde

Program og tilmelding, se: geoforum.dk/kursus

Torsdag, den 11. maj 2023 kl. 15:00 - 17:00

Tag med Geoforums Arrangementsudvalg Vest på en smuk gåtur i området omkring Almindsø.

Almindsø syd for Silkeborg by har, i kraft af at være blandt Danmarks bedste badesøer, også været omdrejningspunkt for flere IoT-projekter.

Undervejs på turen vil Byg- og Informatikchef Jakob Kirkegaard og IT-projektleder Kristian Risager

Besøg hos Port of Aalborg

Larsen fra Silkeborg Kommune bl.a. fortælle os om IoT-målinger af badevandstemperatur og algeniveauer, samt besøgstal baseret på Telia Crowd Insights.

Sted

Almindsø

Horsensvej 2

8600 Silkeborg

Program og tilmelding, se: geoforum.dk/kalender

Onsdag, den 7. juni 2023 kl. 14:30 - 16:30

Tag med Geoforums Arrangementsudvalg Nord på besøg hos Port of Aalborg.

I forbindelse med rundvisningen på havnen, så vil vi få lejlighed til at møde Port of Aalborgs GIS-afdeling, som vil fortælle os mere om deres arbejde på Port of Aalborg, som er Danmarks femtestørste havnesystem, målt på godsmængde, og

desuden en moderne indlandshavn med mere end 4 mio. m2 arealer nord og syd for Limfjorden.

Sted

Port of Aalborg

Langerak 19

9220 Aalborg Øst

Program og tilmelding, se: geoforum.dk/kalender

KOMPETENCEUDVALGET 16 GEOFORUM • APRIL 2023
ARR. UDVALG NORD ARR. UDVALG VEST

IoT - fra opsætning

og dataind-

samling til analyse og visualisering

NIRAS’ IoT-løsninger skaber nye indsigter og muligheder for automation af opgaver, avanceret varsling, forudsigelse af hændelser, overvågning og meget mere. NIRAS udvikler og rådgiver på IoT-setup, alt fra valg af sensorer og IoT-infrastruktur til opsætning, installation, datavisualisering og drift. Desuden tilbyder vi faglige eksperter, data science-specialister og BI-konsulenter til sparring i udvikling af tilpassede løsninger, så du får maksimal værdi ud af egne data.

Vi leverer komplette IoT-løsninger og tilbyder desuden egen IoTplatform. Med NIRAS’ IoT-platform opnås nem adgang til data, og data visualiseres både i SCADA-systemer og webbaserede løsninger. Vores setup tæller både store og små løsninger koblet med nyeste teknologi, sensorer og software. NIRAS leverer mange typer af IoT-løsninger til alle typer forretningsområder.

Kontaktperson: Anni Offersgaard

Telefon: 42990309

Email: aoff@niras.dk

Hjemmeside: www.niras.dk/sektorer/data-digitalisering/iot-og-sensorer

Tid til digitalt vejtilsyn?

Road Surface Inspector™ er intelligent software udviklet til den professionelle vejadministration for at effektivisere den tidskrævende proces for tilsyn og vedligeholdelse af veje.

Den brugervenlige app registrerer alt fra skader, revner og huller til sætninger og tydeliggør forskellen på skadetyper med farvekoder i kort og i overbliksbilleder af vejene, som ligger klar, når køreturen er færdig.

Med Road Surface Inspector™ bliver en simpel video fra en smartphone forvandlet til et digitalt overbliksbillede af vejnettets tilstand. Det giver en verden af vejdata, der gør det nemt at prioritere vedligeholdelse, at planlægge udbedring af vejskader og at sikre dokumentation til brug ved forsikring og afrapportering.

Det er både hurtigere, bedre og billigere end traditionelt vejtilsyn.

Kontaktperson: Peter Hagesø

Telefon: 44123581

Email: peh@it34.com

Hjemmeside: https://it34.com/da/ydelser/road-surface-inspector

Geopartners WebGIS-team har lanceret et nyt modul til håndtering af lukkeplaner og brud på ledning, ’Map Lukkeplan’. Modulet anvender forsyningens ledningsoplysninger og understøtter fjernvarme og vand. På få sekunder kan konsekvensen af ventillukning aflæses i kortet, og udsendes til de berørte forbrugere.

’Map Lukkeplan’ anvendes i situationer, hvor man ønsker at finde berørte adresser ved planlagt lukning af en ventil. Desuden håndteres den akutte del, hvor et brud på en ledning meldes til forbrugerne med det samme. Beskeder til forbrugere sendes enkelt med integration til Blue Idea SMS-løsning. Ønsker man blot integration til SMS-løsningen, er dette også muligt. Ring for et tilbud.

Der er godt gang i leverancen af LER 2.0-løsninger til forsyningsselskaber i hele landet. Kontakt os inden for kort tid, hvis I skal rettidigt i mål med LER 2.0.

Kontaktperson: Lars Klindt

Telefon: 28581660

Email: lkm@geopartner.dk

Hjemmeside: www.geopartner.dk

GeoFA til park og grønt, og andre opgaver

Septima har i samarbejde med Rudersdal, Gladsaxe og LyngbyTaarbæk kommuner udviklet en komplet løsning til registrering af grønne områder i QGIS – med tilhørende Mergin Maps-baseret registrering i felten.

Løsningen bygger på GeoFA, idet vi tilbyder en standard GeoFAdatabase med udvidelser, så man i én proces kan registrere både GeoFA og kommunens egne, detaljerede data. Databasen kan tilgås både fra QGIS på kontoret og i marken via Mergin Maps. Et tilbud om hosting og opsætning både af database og Mergin Maps indgår i løsningen.

Septima understøtter også GeoFA på andre områder, bl.a. med bistand til en udvidelse af modellen, så GeoFA kan registrere ladestandere til el-biler. I projektet ”Natur for Alle” arbejder vi på udvidelser, som kan sikre, at GeoFA kan bruges til at formidle stier og områder, som er tilgængelige for mennesker med handicap.

Kontaktperson: Bo Overgaard

Telefon: 91326940

Email: bo@septima.dk

Hjemmeside: septima.dk

GEOFORUM • APRIL 2023 17 NYT FRA VIRKSOMHEDERNE NYT FRA VIRKSOMHEDERNE
Nyt WebGIS-modul til håndtering af lukkeplaner og brud på ledning

Frihøjder under broer kan måles nemt, sikkert og billigt

Mølbak har hjulpet flere kommuner med at få opdateret frihøjder under broer. Frihøjder ændrer sig bl.a. ved asfaltering af vej og bør derfor opmåles jævnligt for at sikre, at oplysninger i DanBro er korrekte. Tag Mølbak med som rådgiver og lad os stå for opmåling.

Opmålingen udføres let med mobil scanning fra bil, som udføres samtidig med normal trafikafvikling. Der skal ikke foretages nogen afspærring eller lign., som påvirker bilister og cyklister eller forstyrrer opmålingen.

Men vigtigst af alt – Mølbak udfører opmålingen sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet vi ikke sætter skosålerne på vejen eller cykelstien med risiko for kollision og uheld. Det, mener vi, er afgørende for valg af målemetode.

Kontaktperson: Lone Søndergaard Hendriksen

Telefon: 29 10 39 41

Email: lsh@molbak.dk

Hjemmeside: https://molbak.dk/

Peak of Data Integration

Toppen af dataintegration er nær

I Bonn den 5.-7. september får du chancen for at møde nørder og almindelige brugere, lære nye ting og have det sjovt. Navnet på årets store FME-konference findes i overskriften.

Læs mere og tilmeld dig på Safe.com.

Hold øje med FME 2023, den er snart klar for download

Der vil være mange nye forbedringer, der er blevet anmodet om af forskellige typer af brugere.

Maksimer værdien af data

Du kan bygge intelligent og effektiv dataintegration uden nogen programmering.

Sweco er FME Partner med Safe Software og med certificerede medarbejdere, som forhandler, supporterer og uddanner i FME.

Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center.

Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen

Telefon: 53 72 12 93

Email: mikwulff.thomsen@sweco.dk

Hjemmeside: https://www.sweco.dk/

Det sker i Geoinfo

Har du husket at tilmelde dig Dansk Esri Konference? Deltag i forårets største GIS-konference, 9. – 10. maj i Odense, hvor mere end 200 ArcGIS-entusiaster fra hele landet mødes og får seneste nyt om ArcGIS.

Den helt nye Leica BLK360 fra 2022 er en avanceret laserscanner til præcisionsopmåling og specialiseret billedbehandling. På få måneder har den tilføjet effektivitet og kvalitet i arbejdet hos brugerne.

Ved et tryk på en knap kan brugeren registrere en fuld scanning med 360 panoramabilleder på kun 20 sekunder – over fem gange hurtigere end vores tidligere model! Med Visual Inertial System registrerer den automatisk scans on-site. Du bliver hurtigere færdig med arbejdsprocessen og kan med den tilhørende Field360 app kontrollere, at dine datasæt er fuldstændige, samt styre laserscanneren.

BLK360-data er værdifulde til mange formål lige fra traditionel AEC til overvældende VFX og VR. Brugerne kan nemt overføre data og arbejde med dem i eget software-økosystem til at skabe medrivende og særdeles præcise leverancer og oplevelser.

Kontaktperson: Jeppe Bank

Telefon: 21769585

Email: jeppe.bank@hexagon.com

Hjemmeside: leica-geosystems.com/products/laser-scanners/ scanners/blk360

Programmet er ved at være på plads, og du kan se frem til en konference fyldt med spændende indlæg. Kom blandt andet og hør: ”Digital Twins for sustainable development” ved Micah Callough, Technical Director, AEC & Environmental Consulting, Esri, USA Ørsted fortæller om deres globale GIS-platform under titlen: ”I really can’t tell if this is crazy or genius!”

• Volue fortæller om browserbaseret netberegning og netplanlægning

• ”Vedvarende energi og GIS er et drømmematch!” Eurowind Energy foræller om anvendelse og potentiale af GIS inden for vedvarende energi.

Læs mere om Dansk Esri Konference og tilmeld dig på geoinfo.dk/ events.

Kontaktperson: Dorthe Esmark

Telefon: 61555803

Email: dorthee@geoinfo.dk

Hjemmeside: geoinfo.dk

NYT FRA VIRKSOMHEDERNE 18 GEOFORUM • APRIL 2023
Ny laser fra Leica leverer hurtigere og bedre resultater på under 30 sekunder!

Hvad er jorden dækket af? Nyt og rigere arealdækkekort i Danmark

SCALGO Live er nu opdateret med et nyt landsdækkende arealdækkekort, og det betyder et endnu bedre grundlag for analyse af vand på terræn.

Det nye kort er skabt ved at kombinere 4 maskinlæringsmodeller, som udpeger, baseret på seneste luftfotos:

• befæstelse

• bar jord (sand og grus)

• lav vegetation (græsplæner)

• høj vegetation

Desuden har vi suppleret med information fra GeoDanmark for at beskrive veje, bygninger, overfladevand og marker.

Vi er meget glade for det nye arealdækkekort. Især kortlægningen af høj vegetation er meget bedre ift. de skovpolygoner, vi brugte før. Vi fanger også enkeltstående træer, buskads, hæk osv. Det betyder en stor forskel i forventet afstrømning fra f.eks. parcelhuskvarterer.

Tjek det ud og fortæl os, hvad du synes om det!

Kontaktperson: Sara Lerer

Telefon: 88772659

Email: sara@scalgo.com

Hjemmeside: scalgo.com

Nyansættelser i LIFA Geodata

Vi har budt velkommen til tre nye ansigter i marts: Jeanette Mayland Olsen er vores nye Brand- og Produktansvarlig for Census-suiten til kommunerne. Hun arbejder med brand-, forretningsog produktstrategier. Hendes erfaring fra Geomatic gør hende velkendt for vores kommunale kunder.

Didde Stenholt er vores nye forretningsudvikler med fokus på forsyningsbranchen. Vi ser frem til at udvide vores aktiviteter i denne sektor sammen med Didde, der kommer med et godt branchekendskab fra bl.a. Herning Vand.

Sidst, men ikke mindst, er Jan Lund Svensson vores nye tekniske projektleder. Jan arbejder med DevOps-implementering og sikrer, at vores leverancer forløber glat. Jan kommer fra en lignende stilling hos KMD, hvor han senest arbejdede med Datafordeleren.

Vi er begejstrede for at have disse dygtige profiler ombord og ser frem til det kommende samarbejde.

Kontaktperson: Henrik Skov Uldall

Telefon: 41175969

Email: hsk@lifa.dk

Hjemmeside: www.lifa.dk

SaaS-løsninger til forsyninger

Gennem de senest 2-3 år har vi mærket en stigende interesse for SaaS (Software As A Service)-løsninger hos vores kunder.

SaaS i WSP Informatik-kontekst betyder, at hele ledningsregistrerings- og WebGIS-miljøet hostes hos WSP. Vi tror på, at løsningen er interessant, da en forsyning herved samler højt specialiseret teknisk IT (ledningsregistreringssoftware, relationsdatabaser, TV-inspektion-storage m.m.) hos en leverandør med høj faglig ekspertise inden for ledningsregistrering.

Alle data er online (ingen kopiering eller ftp-transport), WebGIS-databaser kommunikerer direkte med lednings-databaserne, og ændringer i ledningsdata udstilles momentant i WebGIS.

Kontaktperson: Christian Risager

Telefon: 21613016

Email: christian.risager@wsp.com

Hjemmeside: https://www.wsp.com/da-dk/hubs/informatik

Geoforums mødekalender i fokus

Geoforum arbejder på at styrke udvekslingen blandt medlemmerne om ny faglig viden og at udbrede viden i samfundet om geodata og deres værdi og anvendelse.

Geoforums arrangementer består af medlemsmøder, der er gratis for medlemmerne, samt seminarer, kurser og konferencer. Disse værditilbud ønsker vi at gøre mere synlige, og har derfor introduceret et nyhedsbrev, som har fokus kun på Geoforums arrangementer. Nyhedsbrevet er et supplement til det eksisterende nyhedsbrev, som du kender det i dag, og det vil udkomme ca. en gang om måneden.

Dette nyhedsbrevhar således kun fokus på Geoforums arrangementer.

Vi håber, at du vil tage godt imod dette tiltag 

NYT FRA VIRKSOMHEDERNE NYT FRA VIRKSOMHEDERNE
GEOFORUM • APRIL 2023 19
Med venlig hilsen Sekretariatet

Vil du sætte dit præg på Kortdage 2023?

Indsend dit abstract til Kortdage

I den kommende tid indsamler Geoforum abstracts, så vi kan skrue et fantastisk fagligt program sammen. Programmet skal afspejle tendenser samt gå i dybden med udfordringer og løsninger på tværs af Geodatabranchen.

Det er nu, at du eller dit team skal til tasterne og sende et abstract ind.

Du skal indsende dit abstract senest den 1. maj 2023 via: www.kortdage.dk. Alle abstracts skal indsendes gennem webformularen.

Kortdage 2023 afholdes d. 1.-2. november i Odense.

Call for abstract finder du på midtersiderne i dette nummer, men du kan også læse mere om konferencen på: www.kortdage.dk

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.