__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMĂ’RIA 2016

Acompanyem les persones en el seu trajecte de vida


Domicili Social: Campiones Olímpiques núm. 36 08225 Terrassa - Barcelona Tel: 937883662 Per a qualsevol consulta sobre aquesta memòria pots contactar amb el departament de comunicació: comunicacio@fupar.cat Si vols descarregar la memòria o veure la versió en digital entra a: www.fupar.es Edició: Fundació President Amat Roumens DisSeNY I maquetació: Jeannette Romero Santiago FotografIa: Arxiu fotogràfic de Fupar Fundació

FUPAR FUNDACIÓ


CONTINGUT Qui sOm?....................................................................................................... CARTA DE DIRECCIÓ................................................................................... CULTURA D’ORGANITZACIÓ...................................................................... VALORS........................................................................................................... CREACIÓ DE VALOR..................................................................................... PERSONES...................................................................................................... PATRONAT..................................................................................................... RECONEIXEMENT........................................................................................ EL NOSTRE IMPACTE................................................................................... Activitats i serveis-Què fem?.............................................................. ESDEVENIMENTS..........................................................................................

pàg 5 pàg 5 pàg 6 pàg 7 pàg 8 pàg 9 pàg 10 pàg 10 pàg 11 pàg 12-13 pàg 14-21

FUPAR FUNDACIÓ · MEMÒRIA ANUAL 2016


"El valor de les persones" Som una organització d’economia social, d’iniciativa privada i sense finalitat de lucre orientada a acompanyar en el trajecte de vida a les persones adultes amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual i del desenvolupament.

Carta de la direcció De nou, el 2016 ha estat un any de reptes que ens han ajudat a treballar per la inclusió efectiva de la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament . Des d’una visió holística i sota el prisma de ser una organització líquida ens hem encoratjat per dur a terme un munt de projectes, treball en xarxa i prospecció de noves necessitats que m’és grat presentar-vos en aquesta memòria d’activitat. Josep Ribera i Segura Director-Gerent

5


CULTURA D’ORGANITZACIÓ Visió

Aspirem a convertir-nos en una entitat sostenible i de referència en la gestió d’alternatives laborals adaptades i de programació de plans d’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

Missió

Generar, des del nostre compromís ètic, oportunitats laborals estables i de qualitat, serveis diürns d’atenció terapèutica, formació professional, accions en el temps de lleure i assessorament a famílies, per a persones adultes amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual, per a que millorin la qualitat de vida i la inclusió a la comunitat mitjançant la vinculació dels suports naturals. Per això, treballem en la gestió eficient del centre especial de treball, i tots els serveis i programes d’atenció a la persona que permetin contribuir a desenvolupar el seu projecte de vida, gaudir d’experiències laborals, terapèutiques i/o d’aprenentatge d’èxit, mantenint una coherència en les activitats i decisions diàries de tots els/les professionals, en els impactes de les seves actuacions i com aquestes són percebudes per les persones usuàries, la clientela i els nostres grups d’interès.

6


VALORS La nostra ètica es concreta en els següents valors relacionats amb les 3 Q de Qualitat:

Q Qualitat de servei

REFERENT

LÍDER

TRANSPARENT

DINÀMICA

HONESTA

JUSTA

EFICIENT

INNOVADORA

Q Qualitat en la defensa dels drets de les persones

COMPROMESA

INCLUSIVA

ADAPTABLE

AMABLE

Q Qualitat de relació

PROPERA

PROFESSIONALITZADORA

MOTIVADORA

PARTICIPATIVA

PROACTIVA

RESPECTUOSA

7


CREACIÓ DE VALOR

Ecoolor CENTRE DE JARDINERIA

INDUSTRIAL

Pb

Empresa

E

Manipulats / Muntatge

Particulars

Pv

E

Envasats

Entorn Treball

JARDINERIA M

PRL

SERVEIS D’IMATGE

AT

Pb

Impressió Pv

Pb

E

Pb

Equip Direcció

Estampac.

Model Atenció Persones

Pv GP

CiD

MiC

Àrees Staff C

Empresa Pv

USAP

Q

CO

TIC

PALL

Serveis Persones CP

LL

RENTATGE

V

NETEJA

FO

Pb

Pb

Empresa Pv

8

E

Particulars

Ex t.

Em. Pv

Int .

E

Particulars

E

Particulars


PERSONES Més de 400 persones vinculades a la Fundació Persones amb relació terapèutica

157 total

94 homes 63 dones

Persones amb relació laboral

314 total

203 homes 111 dones

Mitjana d’edat

Contractació indefinida

44,9

87%

edad mitjana

45,6 homes 43,6 dones

56% homes 31% dones

2015 2016

Antiguitat > 15 anys

187

314

187per.

36%

de la plantilla

total

65% homes 35% dones

19% homes 17% dones

Jornada completa

Plantilla de suport

89%

total

Evolució de les persones amb discapacitat contractades 2014

de

persones amb discapacitat amb relació laboral

97

total

29% homes 60% dones

total 97 persones

Nivell accidentalitat

180

14 2

171 187

14

Accidents amb baixa Accidents in itinere Accidents sense baixa

9


PATRONAT L’acutal Patronat constituït l’any 2013 vetlla pel compliment de la missió de la Fundació.

President Vicepresidenta Patró Patrona Patró Patró Patró Patró Patró Patró Patró

Ignasi Cusió Simón Maria Vidal Sanahuja Alfredo Vega López Nora Barata Martí Josep Casajuana Pladellorens Eusebi Cima Mollet Jaume Colom-Noguera Castellví Josep Armengol Giralt Miquel Font Roca Marià Galí Segués Jaume Ribera Segura

RECONEIXEMENT A LA NOSTRA TASCA

Territoris Solidaris 2016 del BBVA selecciona el projecte “Entorn Multisensorial”

 Fupar s’implica en el dia internacional de les persones amb discapacitat

10

Club Pingüí participa en el Specials Olympics Reus 2016


EL NOSTRE IMPACTE

24.142 13.797 2.812 1.296 397 234 13

VISITES A LA WEB

VISUALITZACIONS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

APARICIONS AMB PREMSA

11


PROJECTES I SERVEIS. QUÈ FEM?

Centre Especial de Treball Per fer possible les relacions laborals per a persones amb discapacitat amb l’orientació de la Unitat de suport a l’activitat professional.

Centre Ocupacional Per potenciar al màxim el desenvolupament personal i social a través d’accions terapèutiques.

12

Servei d’activitats per a les famílies Per donar suport i orientació.


Servei de Lleure Per practicar esport i gaudir d’activitats socioeducatives.

Programes i projectes per l’autogestió

Servei d’orientació i inserció laboral

Per viure amb independència.

Per fomentar el treball en l’empresa ordinària.

13


ESDEVENIMENTS 1

Tallers divulgatius al Centre de Jardineria

El centre de jardineria va organitzar diversos tallers divulgatius adreçats als clients per fomentar espais on adquirir nous coneixements i tècniques al voltant de la cura de plantes i flors.

2

Dinamització dels mercats municipals

Des del gener, els mercats municipals van comptar amb un cicle d’activitats en que les persones participants vinculades al Centre Ocupacional van liderar el desenvolupament dels tallers participatius. Les activitats es van englobar en el conveni de col·laboració entre l’àrea de comerç de l’Ajuntament i la Fupar per al cessió de la parada de venda de plantes i flors.

3

Cicle de conferències

Un any més, Fupar va organitzar un cicle de conferències per oferir oportunitats d’aprenentatge adreçades a familiars, amistats, professionals, voluntariat i ciutadans interessats en compartir espais per a la reflexió, trobada, intercanvi i diàleg que contribuïssin a la millora de la qualitat de vida de les persones i el seu entorn.

4

Jardineria s’adjudica noves feines

L’Ajuntament de Terrassa va adjudicar en concurs públic als equips de jardineria de Fupar un dels lots de parcs i jardins de Terrassa. Aquesta adjudicació va suposar la creació de 13 llocs de treball, alguns d’ells provinents d’altes empreses d’economia social de la ciutat, i específicament es van crear set llocs adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual. L’adjudicació va suposar un canvi significatiu e l’organització de la secció pel nombre d’espais verds a cobrir i els requeriments del servei.

5

Nou servei de reserves al rentatge

El rentatge de cotxes va posar en marxa un nou sistema de reserva dels serveis que ofereix, que ha permès una millor organització i un augment de la satisfacció dels clients

14


1

4

2

5

3 15


ESDEVENIMENTS 6

Cursos ocupacionals

Vàrem portar a terme la formació d’auxiliar de jardineria i centre de jardineria, i operari de neteja viària adreçats a persones amb diversitat funcional en situació de desocupació. Les formacions van ser finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 7

Neix Cetsal

El 25 de gener es va presentar als mitjans de comunicació el grup Cetsal, un acord entre Fupar, Prodis i Cipo per unir esforços a partir de la unió dels serveis empresarials i assistencials prestats per les 3 entitats sense ànim de lucre per a garantir i créixer en l’ocupació/atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, missió comuna de totes elles. 8

Treballs en Benefici a la Comunitat

El mes de març, Fupar i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per acollir persones del programa que regula el compliment de la pena mitjançant treballs en benefici a la comunitat. Els treballs en benefici a la comunitat són una de les modalitats de les mesures penals alternatives en què l’autor d’una falta lleu o menys greu executa la seva pena en l’entorn comunitari i permet a l’infractor conciliar el règim penal amb la seva vida familiar i laboral.

6

7 16

8


9

Participació a la Jornada Solidaria de la Fundació Mapfre

El 29 d’abril Fupar va ser convidada a participar en la jornada anual de sensibilització i compra solidaria de la plantilla de Mapfre mitjançant la venda de plantes a les noves instal·lacions centrals a Sant Cugat del Vallès. 10

Gamma de productes Ecoolor

El mes d’abril la família de productes d’ambientació Ecoolor va créixer amb el llançament al mercat de 3 nous productes: bosses perfumades per armaris i calaixos, ampolletes amb tap de fusta per als cotxes i mikados. La incorporació de nous productes va suposar una aposta pel producte propi. 11

Lliga BBVA Hockey Plus

Fupar i BBVA van arribar a un acord per fomentar un projecte social d’inclusió que contemplava el patrocini d’una lliga regular de hockey plus per la temporada 16-17. L’acord es va tancar el 26 de maig amb la signatura de compromís entre BBVA, Fupar i la Federació Catalana de Hockey, que serà l’organitzadora de la lliga. A més, l’acord va comptar amb l’aval de tots els clubs participants i l’entitat Hockey per Terrassa. El projecte iniciat l’any 2007 vincula els Clubs de Hockey: Barça, Egara, Junior, ATHC, Polo, Iluro, Catalonia,...amb entitats i escoles que atenen a persones amb discapacitat. El valor diferenciador del projecte és que les persones amb discapacitat practiquen esport entre iguals amb entorns normalitzats, i vesteixen els colors del club com qualsevol altre jugador/a.

9

10

11 17


ESDEVENIMENTS 12

Reformes a la botiga del Mercat

La floristeria ubicada al Mercat de la Independència i cedida en ús per l’Ajuntament de Terrassa va reformar la seva estructura i la col·locació de mobiliari nou per millorar l’entorn amb la resta de parades del mercat i fer més visible la disposició del producte de planta i decoració exposats.

13

Conveni de col·laboració amb el Club de Bàsquet Sant Pere

12

El mes de maig es va tancar un conveni de relació amb el Club de Bàsquet Sant Pere en què es dóna continuïtat a l’ús regular de la seva pista poliesportiva per part del Club Pingüí i el Centre Ocupacional.

14

Fira Modernista

El 7 i 8 de maig un nombrós grup de persones vinculades a Fupar - persones participants del projecte, professionals i voluntariat - van participar de la Fira Modernista de Terrassa.

13

Es va muntar una activitat de participació familiar al voltant de la creació d’un punt de llibre de la Masia Freixa fet en paper reciclat i es va vendre el ram Modernista.

15

IT Dansa Jove balla per Fupar

El dia 11 de juny IT Dansa Jove va ballar al Centre Cultural per a contribuir a donar vida al projecte de la sala multisensorial per a les activitats terapèutiques del Centre Ocupacional.

14

Dansa Solidària és un projecte de dansa nascut a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona que vol contribuir a ajudar els sectors més desfavorits en la millora de la qualitat de vida.

15 18


16

“Fons marí” primera activitat de la festa major de Terrassa

El dia 1 de juliol el Centre Ocupacional va organitzar l’activitat “Fons Marí” com a tret de sortida de la Festa Major de Terrassa 2016. L’activitat va consistir en pintar i guarnir animals del fons marí. Els treballs realitzats es van exposar posteriorment en el Centre de Jardineria de Fupar.

16 17

Guia d’activitats 2016-2017

El 6 de setembre Fupar va presentar la nova guia d’activitats pel curs 2016-2017 al col·lectiu educatiu de la ciutat, en el qual oferia quatre activitats d’Aprenentatge – Servei: Els desitjos de Nadal, Com es treballa a Fupar, Vivim la Primavera i Coneix Fupar L’objectiu principal d’aquestes activitats és apropar als infants i joves a les persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de que puguin conèixer les capacitats d’aquest col·lectiu.

17 18

NECESSITEM #GENTCOMTU” va ser el lema de la campanya de Voluntariat que es va llençar a principis de setembre per cercar persones voluntàries que volguessin liderar les activitats esportives del Club Pingüí i activitats socioeducatives de lleure. A més, aprofitant l’inici de les activitats en el temps de lleure, el dia 30 de setembre i 1 d’octubre es van fer dues sessions de presentació de la temporada EnXarxa’t a tots els voluntaris i voluntàries vinculats en alguna de les activitats previstes.

18

19

19

“Necessitem #GENTCOMTU”

Jornada de bàsquet amb Fernando Romay El 5 novembre Kern Pharma i la Federación Española de Baloncesto van convidar a Fupar a una jornada de bàsquet amb Fernando Romay, un dels seus ambaixadors.

19


ESDEVENIMENTS 20

Territoris solidaris 2016 selecciona el projecte de Fupar

D’entre totes les entitats que van optar al premi, Fupar va ser seleccionada en la V edició del programa Territoris Solidaris del BBVA amb el projecte Entorn Multisensorial, per a l’adequació d’un espai multisensorial, per millorar l’atenció a les persones amb envelliment i/o demència, bàsicament del centre ocupacional.

21

Fem d’amfitrions

Un any més, el Club Pingüí va fer d’amfitrió organitzant tornejos inclusius en la modalitat de bàsquet, futbol, hockey, tennis taula, petanca i activitat aquàtica.

22

Dia Internacional de la ciutat educadora

El dia 30 de novembre, es va celebrar el dia internacional de la ciutat educadora, en el qual la Fundació va formar-ne part com a institució educadora que és. Aquest model polític de ciutat defensa que l’educació va més enllà de les escoles i s’estén a tota la ciutat. Per això, considera que les persones han de ser el centre de les nostres prioritats i l’educació ha de ser una eina de transformació social, de cohesió i de respecte mutu. Des de Fupar es treballa en aquesta línia amb els tallers d’aprenentatgeservei que ofereix a les escoles mitjançant els quals dóna a conèixer a la ciutat les capacitats de les persones amb discapacitat mitjançant vàries activitats com són: Desitjos de Nadal, Visita Fupar, Vivim la Primavera, Trobades Esportives, Gimcanes d’estiu, etc. 23

Dia internacional de les Persones amb Discapacitat

El dia 3 de desembre i sota el lema No em posis barreres, Terrassa va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Fupar juntament amb 11 entitats més liderats per l’Oficina de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Terrassa va formar part de la comissió organitzadora d’aquest acte.

20


24

Parada de Nadal

Per les Festes de Nadal i Reis les persones que participen dels projectes formatius i d’acompanyament del Centre Ocupacional van posar a la venda els productes nadalencs que van elaborar en les diferents accions dissenyades per promoure aspectes d’interrelació personal, inclusió, psicomotricitat fina, competència matemàtica i lingüística. 25

Protagonistes Nosaltres va estrenar l’obra Floristeria Primavera

El grup de música i teatre Protagonistes Nosaltres va estrenar el 18 desembre el nou espectacle Floristeria primavera, que va presentar al Centre Cultural de Terrassa. “Floristeria primavera” és la història de la Rosa, una venedora de flors que porta tota la vida treballant al barri. El que passa durant l’espectacle és només una petita mostra de tot el que ha viscut i viu cada dia a la seva feina.

25

22

21

20

24

21


22


El nostre camí

Satisfer les necessitats de les empreses i clients particulars per construir unes unitats de negoci viables i sostenibles.

El nostre compromís

Generar estructures cada vegada més participades, eficaces, eficients i transparents per satisfer l’entorn social i ciutadà.

El nostre treball

Ètic i responsable en la pràctica socioeducativa, de qualitat, en xarxa, de respecte al medi ambient, segur, saludable i socialment innovador.

23


Profile for FUPAR FUNDACIÓ

Memòria 2016  

Memòria 2016  

Profile for fupar.cat
Advertisement