Page 1

O projekcie

jest wzrost zaangażowania młodych osób w wieku 19-25 lat zamieszkujących województwo śląskie w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży poprzez merytoryczne przygotowanie do pełnienia roli tutorów pracujących z młodzieżą. Głównym celem projektu

Projekt

trwa od września 2021 do sierpnia 2023 roku i dzieli się na dwie edycje. Łącznie w ramach projektu 64 osoby w wieku 19-25 lat wezmą udział w 64-godzinnym cyklu szkoleniowym kompleksowo przygotowującym do pełnienia roli tutora wspierającego młodzież. Dzięki temu, aż 128 młodych osób w wieku 14-18 lat będzie miało możliwość pracować z tutorem-wolontariuszem, który zapewni im wsparcie w ich rozwoju. Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy

Uczestnicy Projektu

Tutor-Wolontariusz

19-25 lat Rekrutacja

Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży

Młodzież

14-18 lat


Działania w ramach projektu Szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora/rki

1

4 weekendy szkoleniowe (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.00) Dwie grupy szkoleniowe do wyboru:

- terminy: 18-19 września, 16-17 października, 6-7 listopada, 11-12 grudnia Grupa 1

- terminy: 30-31 października, 20-21 listopada, 4-5 grudnia, 18-19 grudnia Grupa 2

Miejsce szkolenia: Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Kopernika 14, Katowice Zapewnione materiały szkoleniowe i posiłek Przeprowadzenie dwóch procesów tutorskich w ramach wolontariatu

2 3

łącznie ok. 20 godzin sesji z dwójką podopiecznych wybranej organizacji pozarządowej działającej w obszarze dzieci i młodzieży na terenie Śląska Superwizja grupowa

wsparcie doświadczonych tutorów/rek dwie superwizje - w środku procesów tutoringowych i na ich zakończenie

Harmonogram działań - I edycja


O tutoringu

to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga osobie tutorowanej odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów. Tutoring

to cykl spotkań prowadzonych według określonej struktury i zasad. Spotkania polegają przede wszystkim na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych formach ćwiczeń. Proces tutorski

to osoba, która wspiera innych w rozwoju, bazując na sile międzyludzkiej relacji i wartościowej rozmowy. Pomaga osobie tutorowanej poznawać lepiej siebie oraz realizować swoje cele. Tutor(ka) przyjmuje rolę wycofanego partnera, towarzysza w podejmowaniu samodzielnego wysiłku rozwojowego, zadaje refleksyjne pytania, a gdy trzeba – dzieli się doświadczeniem. Tutor(ka)

Tutor/ka: słucha z zaciekawieniem, potrafi zadawać pytania, ma empatię, wspiera, inspiruje, cechuje się uważnością.

Kontakt Sprawy dotyczące projektu

Maria Kamyk

Kontakt z organizacjami

Marta Lewandowska

TDJ Foundation Aleja Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice

Kierownik Projektu +48 662 038 310 | maria.kamyk@fundacjatdj.pl Pośrednik wolontariatu +48 665 780 355 | marta.lewandowska@fundacjatdj.pl

Profile for Fundacja TDJ

Młodzi dla Młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy  

Młodzi dla Młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded