Impact Raport 2021-2022

Page 1

impact RAPORT 2021-2022

WPROWADZENIE

Rok 2021 oraz 2022 były latami wielu wyzwań, codziennej pracy z naszymi podopiecznymi w

warunkach popandemicznej izolacji

i walki z jej skutkami, ale również

nowych perspektywicznych

inicjatyw. Postawiliśmy przede wszystkim na upowszechnianie

naszych praktyk edukacyjnych i odpowiedzenie sobie na pytaniejak możemy pomagać coraz większej liczbie osób.

Pandemiczne ograniczenia spowodowały, że dzieci i młodzież często były skazane wyłącznie na kontakty online, na życie i rozwijanie się w internecie. W codziennej pracy postawialiśmy na relacje, wsparcie w pojawiających się trudnościach emocjonalnych i problemach w relacjach z rówieśnikami i problemach szkolnych. Ten trud się opłacił i nasi podopieczni czuli, że możemy być wsparciem w ich codziennym dorastaniu.

Kryzys w szkołach, który istnieje na wielu płaszczyznach, wymaga od nas mądrego wsparcia dla nauczycieli. W tym okresie

staraliśmy się w trakcie szkoleń i konferencji pomóc nauczycielom, by potrafili stworzyć przestrzeń bezpieczeństwa i rozwoju w swoich szkołach i klasach, z którymi na co dzień pracują.

Ten okres to także czas intensywnych prac nad naszym kluczowym długoterminowym projektempowstaniem Campusu Bemke - miejscem w Wadowicach, które na stałe ma się wpisać na mapę Polski jako innowacyjny campus edukacyjny. Wiele wyzwań i pracy związanych z ogromną skalą przedsięwzięcia zaczyna się przekładać na realne efekty i start operacyjnego działania tego miejsca.

Rok 2022 to również rok, w którym doszło do kryzysu uchodźczego i wielkiej mobilizacji Polaków w pomoc Ukrainie. Fundacja również zaangażowała się w pomoc osobom uciekającym przed wojną i cieszymy się, że jako zespół wraz z otaczającą nas społecznością, dołożyliśmy swoją cegiełkę w tym czasie.

Zapraszam Was do raportu z działalności. Nasze codzienne wypełnianie naszej misji nie byłoby możliwe bez wiary w sens naszych działań, widoczność efektów, jak i coraz większe zaangażowanie osób i firm, które w działania Fundacji się włączają - to tutaj wspólnie kształtujemy pozytywne zmiany.

Oliwia Kwiatkowska Prezes TDJ Foundation

tdj foundation

Realizuje projekty

edukacyjno-rozwojowe:

Jest organem prowadzącym:

Jest fundatorem:

Jak pomagamy

#SOLIDARNIZUKRAINĄ

W TDJ Foundation

wykorzystaliśmy wszystkie

swoje zasoby i kompetencje, by zapewnić uchodźcom wymierną

pomoc na płaszczyźnie krótko i długoterminowej.

Od wybuchu wojny na bieżąco pomagaliśmy w organizowaniu transportów członków rodzin lub pomocy w znalezieniu pracy na uchodźców.

Zaadresowaliśmy potrzeby prawie 400 pracowników spółek z Grupy TDJ.

Wiele osób z naszej społeczności gościło i nadal gości w swoich domach obywateli Ukrainy.

Powstał fundusz na rzecz wsparcia członków społeczności TDJ, którzy przyjęli do siebie uchodźców z Ukrainy -

1 000 zł na każdą osobę, która uciekając przed wojną w Ukrainie, znalazła schronienie w naszych domach. W sumie wypłaciliśmy ponad 51 tys. zł.

Zebraliśmy 1% podatku od osób

fizycznych na rzecz pomocy uchodźcom –ponad 50 tys.

Dzięki współpracy z kilkoma pensjonatami w Zakopanem zorganizowaliśmy

wielomiesięczny pobyt dla około 130 osób (matek z dziećmi), w tym również dla grupy dzieci z sierocińca w Biłgohiri na Ukrainie. Wsparliśmy dzieci w edukacji i dorosłych w znalezieniu pracy.

Powstał przewodnik po ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dyżury ekspertów TDJ Foundation i webinary Educare – jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na Ukrainie i jak mądrze pomagać uchodźcom

Fundacja przygotowała pakiety dla dzieci uchodźców – wielojęzyczne książeczki i kolorowanki dla rodzin pracowników, które przyjęły uchodźców.

450K TO
FINANSOWY WYMIAR NASZEJ POMOCY

metodyka

NASZYCH PROJEKTÓW

OBRAZ MŁODZIEŻY I REALIZOWANY WPŁYW

Wyrównujemy szanse, odpowiadamy na potrzeby wynikające z czynników środowiskowych i zewnętrznych. Rozwijamy kompetencje przyszłości, które zwiększają szanse edukacyjne, zawodowe i społeczne.

WPŁYW NASZYCH

PROJEKTÓW

NA DZIECI I MŁODZIEŻ

WZMACNIAMY

Samoocenę

Nadzieję na sukces

Poczucie skuteczności (wytrwałość w działaniach)

Poczucie skuteczności (inicjowanie działań)

I inne zasoby

wewnętrzne

Negatywne skutki izolacji

Zagrożenia

środowiskowe

Mniejsze szanse

Czynniki ryzyka

chorób

psychicznych

Większe szanse na szczęśliwe życie

Wyższy poziom

wykształcenia w społeczeństwie

Przygotowanie

kompetencyjne do wyzwań

przyszłości

Wyższa odporność

psychiczno-emocjonalna

Profilaktyka zdrowia

psychicznego

NIWELUJEMY EFEKT NASZEGO WPŁYWU

NASZE niezwykle LETNIE KOLONIE

WAKACJE Z PASJĄ

Program Wakacje z Pasją to 6-dniowy wyjazd dla dzieci i młodzieży oparty o autorski program TDJ Foundation.

Wakacje z Pasją są podzielone na 3 turnusy, z czego każdy jest poświęcony innej tematyce. Nasz projekt, to nie są zwykłe obozy Wakacje z Pasją to projekt edukacyjno-rozwojowy, podczas którego łączymy integrację i dobrą zabawę, ale również wspólne motywujemy się do nauki oraz odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań.

EDYCJA 2019 236

Podstawą projektu jest doświadczona i odpowiednio przygotowana kadra oraz energiczni i pełni pasji trenerzy

EDYCJA 2022 283

EDYCJA 2021 225

podstawa dobrego obozu

TO ZAANGAŻOWANA KADRA

Do Wakacji z Pasją zapraszamy cierpliwych, empatycznych, ale

zarazem kreatywnych i energicznych entuzjastów zabawy oraz rozwoju w ramach grupy.

Obozy mają bowiem łączyć integrację i odpoczynek. Takie cele wymagają szczególnie dobrze przygotowanej kadry, która ma świadomość, jak duży wpływ na rozwój dziecka mogą mieć jego relacje z dorosłymi i która potrafi takiemu wyzwaniu sprostać Stąd bardzo wysokie wymagania i staranne przygotowanie kadry do pracy z dziećmi

Dlatego w trakcie tego czasu postanowiliśmy o uruchomieniu prowadzonych przez nas kursów dla wychowawców.

Poszerzamy ich wiedzę i kompetencje, które wymagane są przez przepisy dotyczące wychowawców kolonijnych, o zasady

komunikacji bez przemocy, umiejętność udzielania informacji zwrotnej i docenianie wagi pozytywnych wzmocnień podczas ćwiczeń Na naszych obozach wychowawcy i asystenci nie są "dorosłymi pilnującymi dzieci", są ich partnerami, którzy z uśmiechem na twarzy przeprowadzają ich przez przygodę, jaka jest wypoczynek z naszą Fundacją

Chcemy, by byli raczej "przewodnikami stada niż psami pasterskimi." Znaczna część kadry to byli uczestnicy obozów, którzy dają z siebie maksimum zaangażowania i entuzjazmu. Potrafią podejść do uczestników z troskliwością i szacunkiem, a jednocześnie potrafią im pomóc w razie potrzeby, bo jeszcze niedawno sami znajdowali się na ich miejscu.

Dlatego w ramach działań Fundacji

uruchomiliśmy 3 projekty, których celem jest szkolenie kadry wakacyjnej:

AKADEMIA ASYSTENTÓW

KURS WYCHOWAWCY

KURS KIEROWNIKA (planowany w 2023 roku)

AKADEMIA ASYSTENTÓW

DLA MŁODYCH OSÓB, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ

I TOWARZYSZYĆ DZIECKU PODCZAS OBOZU

Akademia Asystentów to projekt, który powstał z potrzeby i chęci uczestnictwa w kolejnych inicjatywach wśród naszych absolwentów. Kiedyś byli uczestnikami, dziś powracają w roli asystentów wychowawców, by móc oddać to, co sami dostali.

Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy uczą się, jak wspierać i towarzyszyć wychowawcy

kolonijnemu. Poznają zasady komunikacji

opartej na modelu NVC, widzą jak ważna jest świadomość swoich emocji i potrzeb w zrozumieniu siebie i innych. Poznają metody

rozwiązywania konfliktów oraz dowiadują się, dlaczego czasem konflikt jest potrzebny w budowaniu relacji. WZIĘŁY

DWÓCH EDYCJACH AKADEMII ASYSTENTA 53 OSOBY
UDZIAŁ W

KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

MOŻLIWOŚĆ WZAJEMNEGO INSPIROWANIA SIĘ

I ZDOBYWANIA NOWYCH DOŚWIADCZEŃ W PRACY

Z LUDŹMI

Chcąc podnosić świadomość i umiejętności naszej kadry, realizujemy kurs wychowawcy.

To kurs, który został skierowany do osób, które chcą uzyskać

uprawnienia do samodzielnego

wykonywania obowiązków

wychowawcy na koloniach, obozach, zimowiskach.

Korzyści z udziału w kursie organizowanym

przez TDJ Foundation:

Zrozumienie procesów grupowych i powodów powstawania konfliktów w grupie

Poznanie innego sposobu komunikacji –

opartego na szacunku i empatii w nurcie

komunikacji NVC

Poznanie sposobów zarządzania

konfliktem poprzez mediacje rówieśnicze

Poznanie sposobów wyzwalania dziecięcej

kreatywności

Niezbędnik wychowawcy – uczestnicy

szkolenia dostają od nas niezbędnik, w

którym zawarte są w skrócie wszystkie

potrzebne informacje ze szkolenia

przydatne w pracy wychowawcy

Praca metodą Case study.

W LATACH 2020-2022

ZORGANIZOWALIŚMY

11 EDYCJI
107
KURSU WYCHOWAWCY
UCZESTNIKÓW

IPR

POMOC SPOŁECZNA

Celem Indywidualnego Programu

Rozwoju jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy rówieśniczej. Jest realizowany w ramach pomocy społecznej.

Według raportu PISA 2018 (Volume III) What school life means for students’ lives, wśród 15latków, aż 26% badanych zgłaszało przemoc rówieśniczą, która odbywa się co najmniej kilka razy w miesiącu. 26,4% uczniów w Polsce chodzi do szkoły, gdzie pomiędzy 25% a 50% uczniów zgłasza przemoc rówieśniczą, a aż 19,6% uczniów stwierdziło, że nie są usatysfakcjonowani ze swojego życia. Z kolei krajowy raport pt.: Ogólnopolska diagnoza skali

I uwarunkowania krzywdzenia dzieci – Raport z badań (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa, 2018) wskazuje, że aż 72% dzieci doświadczyło jakiejś formy krzywdzenia. Z czego ponad połowa, bo 57% doświadczyło przemocy rówieśniczej, między innymi

przemocy fizycznej, psychicznej czy napaści

zbiorowej. W ciągu roku poprzedzającego

badania ponad jedna czwarta respondentów doświadczyła wiktymizacji. W obliczu tych

danych chcemy zapobiegać trudnym

sytuacjom życiowym przez uczestnictwo

młodzieży w programach pomocy społecznej

takich jak Indywidualny Program Rozwoju.

Naszym celem jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy rówieśniczej. Dzięki Indywidualnemu Programowi Rozwoju uczestnicy/czki mają możliwość doświadczania nauki i rozwoju w bezpiecznych warunkach oraz otrzymują wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.

IPR nie jest jednak wyłącznie programem wyrównującym szanse i redukującym deficyty. Jest programem, dzięki któremu uczestnicy/czki mogą zoptymalizować swój potencjał rozwojowy. W Indywidualnym Programie Rozwoju szczególny nacisk kładziemy na budowanie społeczności rówieśniczej, która wspiera siebie nawzajem i jest źródłem wewnętrznej motywacji młodego człowieka do zdrowia i rozwoju. Tak, by w przyszłości samodzielnie mógł rozwiązywać napotykane trudności. Dajemy młodzieży okazję oraz przestrzeń do regularnego spotykania się, by mogli w bezpiecznych warunkach wymieniać doświadczenia oraz wspólnie z rówieśnikami inspirować do działania.

AKTYWNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW

Zjazd młodzieży

Podstawowym elementem Indywidualnego Programu Rozwoju są trzy obowiązkowe zjazdy uczestników i uczestniczek oraz kadry tutorskiej. To czas na budowanie wspierającego się środowiska rówieśniczego, okazja do poznania swojego tutora/rki, specjalistów ds. modułów i innych osób uczestniczących w Programie, a także zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych i panelach tematycznych. Dla uczestników/czek ogromną wartością jest możliwość tworzenia nowych przyjaźni. Społeczność IPR ma na celu umocnienie motywacji do rozwoju i jest przestrzenią do dzielenia się doświadczeniami.

Uczestnik/czka mają do wyboru trzy moduły: tutoring, wolontariat i miniprojekty. Mogą wybrać maksymalnie dwa przy założeniu, że jeden z nich to tutoring. Wierzymy, że aby wzmacniać innych, należy w pierwszej kolejności wzmacniać siebie. Jeśli jednak czują gotowość, mogą wybrać tylko jeden moduł: wolontariatu lub miniprojektów.

IPR
72 UCZESTNIKÓW ZJAZDÓW

IPR

TUTORING

Tutoring to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów.

Proces tutorski w Indywidualnym Programie

Rozwoju to cykl spotkań prowadzonych według określonej struktury i zasad.

Spotkania polegają przede wszystkich na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych formach ćwiczeń. Długa tradycja tej metody osadzona jest w doświadczeniach systemu tutorialnego stosowanego w renomowanych brytyjskich uniwersytetach Oxford i Cambridge.

W IPR realizujemy tzw. tutoring rozwojowy.

Jego celem jest wsparcie młodego człowieka w realizacji swojego celu z obszaru rozwoju edukacyjnego, osobistego, społecznego lub zawodowego. Tutor(ka), aby w tym pomóc, posługuje się wieloma narzędziami, np. Kołem Życia.

Jak wygląda tutoring w Indywidualnym Programie Rozwoju?

Tutor/ka co 2–4 tygodnie odbywają spotkania z podopiecznym/ą, w miejscu uzgodnionym wcześniej. Jedna sesja trwała od 45 min do 90 min w zależności od przedmiotu/zakresu pracy

OSÓB W PROGRAMACH TUTORINGOWYCH

63

IPR

WOLONTARIAT

Wolontariat w IPR to dobrowolne, bezpłatne zaangażowanie młodzieży w pracę na rzecz naszej lub innej instytucji działającej w różnych obszarach życia społecznego.

Uczestnik/czka wybierający moduł wolontariatu od początku programu otrzymał kompleksowe wsparcie opiekuna ds. wolontariatu. Podobnie jak w procesie tutorskim, w module wolontariatu zaplanowany jest cykl indywidualnych spotkań, poprzedzony dawką merytorycznej wiedzy. Podczas zjazdów i/lub w trakcie trwania projektu w formule online młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach (na żywo lub online) dotyczących zasad mądrego pomagania, bezpieczeństwa prawnego związanego z wolontariatem. Opiekun podczas regularnych spotkań wspólnie z uczestnikiem/czką dopasowują i znajdą instytucję, na rzecz której młody człowiek chce świadczyć wolontariat.

10

OSÓB W MODULE

WOLONTARIATU

"Wolontariat jest czymś, co zbliża ludzi, pozwala na tworzenie relacji, a przy tym umożliwia rozwój wielu kompetencji przydatnych w codziennym życiu, również zawodowym. Pozwala na budowanie sieci kontaktów, przełamywanie własnych barier, zdobycie wiedzy i umiejętności, a także doświadczenia w określonych dziedzinach. Wolontariat pokazuje jak cenne jest wsparcie innych i niesienie bezinteresownej pomocy, a także jak wielką mamy jako ludzie silę w czynieniu dobra, kiedy łączymy siły, poświęcamy swój czas i realnie zmieniamy na lepsze otoczenie wokół nas. Zaangażowanie młodzieży w wolontariat jest szansą, by możliwie szybko kształtować właściwe postawy, które będą szczególnie wartościowe w dorosłym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Marta Lewandowska Specjalistka ds. wolontariatu

IPR

MINI PROJEKTY

Miniprojekty służą

przygotowaniu młodego

człowieka do realizacji własnego projektu służącego innym.

Uczestnicy/czki brali dział w warsztatach prowadzonych przez doświadczone osoby z zakresu, m.in. tworzenie celów metodą smart, uzupełnianie dokumentacji projektowej, tworzenie diagnozy potrzeb, szacowanie ryzyka. Dzięki wsparciu koordynatora ds. miniprojektów krok po kroku realizują miniprojekt, diagnozując wcześniej potrzebę społeczną i odnajdują odpowiedź jak jej zaradzić. Istotna jest współpraca i praca na rzecz społeczności lokalnej. Projekty mogą być realizowane w grupach lub samodzielnie, jednak pamiętając o współdziałaniu z innymi. Wspierając naszą młodzież i chcą ułatwić jej projekt - pamiętając jednak, że jego skala ma być mini - każdy z uczestników/czek może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

8

OSÓB W MODULE

MINIPROJEKTÓW

"Realizowany projekt znaczaco wpłyną na młodych ludzi. Poczawszy od nawiązania kontaktów z rożnych środowisk, szkół oraz miejsc zamieszkania. Pozwolił uświadomić sobie i spojrzeć z innej perspektywy na to z jakimi problemami i potrzebami borykają się różne placówki. Istotnym wpływem dla uczestników i uczestniczek była także nauka współpracy i współdziałania podczas realizowanego proektu. Każdy etap uzleżniony był od pracy i zaangażowania poszczególnych osób, bez których pracy nie byłby możliwy każdy kolejny krok .

Grzegorz Ośrodka Koordynator miniprojektów

IPR

INDYWIDUALNE WSPRACIE

W 2022 roku rozszerzyliśmy nasze

działania o mniejsze inicjatywy pozwalając na "szybkie wejście" do siatki naszych podopiecznych.

Projekt "Indywidualne Wsparcie" jest skierowany do osób, które nie mogły dołączyć do Indywidualnego Programu Rozwoju po zakończonej rekrutacji, ale nadal potrzebują wsparcia w trakcie trwania roku. Mogą to być osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie ich rozwoju, a Indywidualny Program Rozwoju nie odpowiada na nie.

Celem Indywidualnego Wsparcia jest rozszerzenie działań o mniejsze inicjatywy, które pomogą uczestnikom osiągnąć ich cele rozwojowe. Mogą korzystać z siatki tutorów, mentorów, psychologów, doradców zawodowych lub innych dopasowanych do ich potrzeb form. Osoby te mają przede wszystkich dostęp do zasobów edukacyjnych czy networkingowych TDJ Foundation.

Celem projektu jest pomoc uczestnikom w osiągnięciu ich celów zawodowych oraz rozwoju osobistego, rozwojowych.

Projekt ten zaspokaja potrzeby pojawiające się w ciągu roku. Nie jest komunikowany dodatkowo, nie prowadzimy otwartej rekrutacji.

SKORZYSTAŁOZ INDYWIDUALNEGO WSPARCIA

10 OSÓB

MŁODZI NA RZECZ MŁODYCH:

ŚLĄSKA SZKOŁA TUTORÓWWOLONTARUSZY

Projekt jest realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Narodowy

Instytut Wolności – Centrum

Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego, w kwocie ponad

212000,00 zł na realizację prawie trzyletnich działań.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych osób ze Śląska w wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz dzieci i młodzieży poprzez merytoryczne przygotowanie do roli tutorów młodzieżowych, wsparcie podczas wolontariatu przez pośrednika wolontariatu oraz wsparcie superwizyjne. Projekt realizowany jest w dwóch edycjach.

Działania w ramach projektu w okresie od

1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.:

Szkoła Tutoringu Młodzieżowego –szkolenia skierowanie do osób w wieku

19–25 lat chcących przygotować się do roli tutorów wspierających młodzież. Wolontariat – każdy z tutorówwolontariuszy ma za zadanie przeprowadzić dwa procesy tutorskie z młodzieżą w wieku 14–18 lat. Wsparcie pośrednika i opiekuna wolontariatu.

Wsparcie superwizyjne i psychologiczne tutorów-wolontariuszy.

2
-WOLONTARIUSZY
1.
3. 4. 64 TUTORÓW
128
MŁODYCH OSÓB KTÓRE

KTÓRYCH PODOPIECZNI

POZARZĄDOWYCH,
OTRZYMAJĄ WSPARCIE TUTORA 10 ORGANIZACJI

iPOWER w ramach programu

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Funduszy Europejskich.

Projekt był realizowany w okresie

1 września 2019 r. – 30 września

2021 r.

Celem przedsięwzięcia było inspirowanie młodych ludzi do nabywania wiedzy oraz umiejętności społecznych. Uczestnicy w wieku

15-23 lata mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy.

Działania w ramach projektu:

Zjazd inaugurujący i podsumowujący. Tutoring.

Warsztaty z kompetencji społecznych. Realizacja miniprojektu lub udział w kursie wychowawcy kolonijnego.

40

MIESIĘCY DZIAŁAŃ

4

WOJEWÓDZTWA 206

UCZESTNIKÓW

OBJĘTYCHWSPARCIEM

1. 2 3. 4
25
ZREALIZOWANYCH MINIPROJEKTÓW TUTORÓW ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT 26
Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH GRUP KURSU WYCHOWAWCY
GODZIN PRZEPROWADZONEGO TUTORINGU 1897 48 WARSZTATÓW
8

ZDJĘCIA Z REALIZACJI MINIPROJEKTÓW

DZIENNIK SKUTECZNOŚCI

To projekt badawczy

przeprowadzony w połowie 2022

roku. Uczestnicy i uczestniczki

dowiedzieli się, jak wzmacniać

kompetencję nazywaną przez psychologów poczuciem własnej skuteczności.

Skuteczność decyduje o tym, w jaki sposób myślimy o sobie i jakie wyzwania podejmujemy. W trakcie trwania badania, czyli przez miesiąc, uczestnicy i uczestniczki wypełniali Dziennik Skuteczności, który jest autorską publikacją TDJ Foundation i Tamary Kasim, który pomaga w realizacji wyznaczonych celów.

W trakcie tej drogi uczestnicy brali udział w 5 spotkaniach mających charakter edukacyjnomotywujący oraz samodzielnie pracowali ze swoim dziennikiem.

Partnerem projektu jest Uniwersytet SWPS.

ZGŁOSZEŃ

DROGA DO SUKCESU

Poczucie wewnętrznej skuteczności wpływa na nasz sposób myślenia, działania, ale również na to, jak bardzo ambitne cele przed sobą stawiamy. Dlaczego tak się dzieje?

Podejmując decyzję o realizacji celu, mamy już jakieś wcześniejsze doświadczenia, które kształtują w konkretny sposób nasze oczekiwania. Jeżeli są pozytywne, to dlatego, że mamy konkretne dowody w postaci przeszłych sukcesów, zatem jesteśmy w stanie przewidzieć, że kolejne wyzwanie może również zakończyć się optymistycznie Z takim nastawieniem wytrwale działamy, nawet w obliczu chwilowych trudności, co ostatecznie prowadzi do pozytywnego wyniku. W przypadku negatywnych doświadczeń podejmujemy wyzwanie z nastawieniem „Na pewno mi się nie uda” (czytaj: tak jak wcześniej) co powoduje, że wkładamy mniej wysiłku w zadanie i w efekcie nie udaje

nam się osiągnąć naszego zamierzenia. Tym samym koło się zamyka i nowe doświadczenie, tylko wzmacnia nasze poprzednie, negatywne przekonania

" 16 BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE
35

NASZE AUTORSKIE NARZĘDZIA

Istotnym zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, jest upowszechnianie naszego know-how i dobrych praktyk, które wypracowujemy w ramach naszych projektów. Poprzez tworzenie narzędzi i publikacji, możemy zwiększać nasz wpływ i dzielić się z innymi efektami naszej pracy.

W okresie 2021 - 2022 udało nam się napisać i wydać takie oto autorskie narzędzia.

FUNDACJA TO PRZEDE WSZYSTKIM

70 TUTORÓW 40 WYCHOWAWCÓW 10 TRENERÓW 40 WOLONTARIUSZY 10 EKSPERTÓW
ZAANGAŻOWANI LUDZIE

InSTYTUT EDUCARE

W RAMACH TDJ FOUNDATION PROWADZIMY INSTYTUT EDUCARE, KTÓRY NA CO DZIEŃ ZWIĘKSZA KOMPETENCJE OSÓB PRACUJĄCYCH W OŚWIACIE W POLSCE

To miejsce rozwoju kompetencji zawodowych, inspiracji i współpracy dla kadr pedagogicznych i zarządzających placówkami edukacyjnymi.

CELE

EDUCARE

W 2022 POWSTAŁY NASZE

STANDARDY EDUKACJI

SPERSONALIZOWANEJ

Eksperci Instytutu Educare

proponują program transformacji

- wdrożenie standardów jakości placówek edukacyjnych, dzięki

któremu placówki mogą stać się najnowocześniejszymi ośrodkami edukacyjnymi na miarę XXI wieku.

Jesteśmy przekonani, że w ten sposób podkreślamy WARTOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA, troski o pełen rozwój każdego dziecka oraz rolę, jaką w tym procesie pełni jego rodzina

Na tym samym fundamencie każda placówka tworzy własną historię. Dzielimy się standardami jakości i chcemy, żeby jak najwięcej osób, rodziców, nauczycieli, placówek czuło się częścią tego projektu.

Standardy istnieją wszędzie wokół nas, przez co wpływają na wszystkie aspekty naszego życia – od budownictwa po organizację ochrony zdrowia, od zarządzania energią po bezpieczeństwo publiczne czy procesy egzaminacyjne Stosowanie standardów przyczynia się do rozwiązania wielu problemów.

W większości procesów stosowanie standardów jest dobrowolne i wymuszone przez rynek (rynkowe – wolnorynkowe). To sami zainteresowani uzgadniają, co jest standardem (lub dobrą praktyką), czyli jaki sposób wytworzenia produktu lub świadczenia usługi zapewni właściwe działanie, odpowiednią jakość lub przyczyni się do poprawy sposobu funkcjonowania organizacji Siła standardów wynika z konsensusu – dążenia do uwzględnienia opinii wszystkich zainteresowanych stron oraz pogodzenia wielu sprzecznych argumentów, przy czym nie oznacza jednomyślności.

LATA DZIAŁANIA 3 >4200 uczestników godzin szkoleniowych 640 53 nauczycieli i trenerów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem
EDUCARE DZIAŁANIA W LICZBACH

EDUCARE WYDALIŚMY DWIE PUBLIKACJE NAUKOWE

Najlepszy zawód świata autorstwa Marii Rosy Espot i Jamie Nubioli jest książką napisaną przez nauczycieli i dla nauczycieli, opisującą praktycznie wszystkie aspekty ich pracy.

Książka ta – niezwykle bogata w wyjątkowe treści, nadająca się do wielokrotnej lektury – jest też źródłem inspirujących cytatów

Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana autorstwa Jaume Camps

Bansella to wyjątkowa książka wśród pozycji dotyczących edukacji.

Publikacja ta w sposób klarowny i syntetyczny ukazuje, czym jest model edukacji spersonalizowanej. Czytelnik ma też możliwość dowiedzenia się, czym jest edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, i zrozumieć, jak ta forma organizacji szkoły jest w sposób szczególny spójna z edukacją spersonalizowaną i ułatwia realizację założonego celu W publikacji znajdziemy też liczne odniesienia do aktualnych badań naukowych, jednak jest napisana przystępnym językiem

EDUCARE NASZE KSIĄŻKI ZBIERAJĄWARTOŚCIOWE RECENZJE

EDUCARE w 2022 GDZIE JESTEŚMY

nasze szkolenia EDUCARE

przedszkola BY EDUCARE

W Przedszkolach Educare zależy nam na szczerej, otwartej i opartej na dialogu relacji z rodzicami naszych podopiecznych.

Utrzymujemy ścisły i stały kontakt z opiekunami, dzięki czemu wspólnie koordynujemy działania edukacyjne.

Pracujemy metodą tutoringu rodzinnego.

Rodzice mają pełną wiedzę o postępach swoich pociech, zyskują także podpowiedź, jak wspierać mocne strony i na co

szczególnie zwrócić uwagę. Dla dorosłych oferujemy różnorodne formy kształcenia, wykłady, warsztaty i spotkania z ekspertami.

W Katowicach w 2021 roku powstała kolejna nasza placówka.

NASZE PLACÓWKI W LICZBACH NA

PRZYKŁADZIE PRZEDSZKOLA NA KOPCU

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Rok 2021 i 2022 to intensywna praca, by nasze marzenie o stworzeniu wyjątkowego miejsca, które przez kolejne dziesiątki lat będzie służyło edukacji i rozwojowi dzieci i młodzieży oraz lojalnej społeczności, mogło rozpocząć swoją działalność.

PRZEBIEG PROJEKTU

campus Bemke

O PROJEKCIE

Campus to miejsce, w którym TDJ Foundation będzie miała możliwość wykorzystania swoich wieloletnich doświadczeń m.in. w prowadzeniu programów edukacyjnych, czy organizowaniu warsztatów i konferencji dla nauczycieli, a także w prowadzeniu placówek edukacyjnych.

DZIŚ

KIEDYŚ

campus Bemke O PROJEKCIE

JUTRO DZIŚ

campus Bemke

ROZWÓJ

Rok 2021 oraz 2022 to przede

wszystkim:

Powołanie przez TDJ Foundation oraz partnerów Fundacji Campus Bemke. Przejęcie nieruchomości oraz prowadzonej szkoły publicznej.

Zorganizowanie po raz pierwszy półkolonii dla parudziesięciu dzieci.

Powołanie Rady Społecznej, w której uczestniczy 20 osób, które razem z nami będą pomagać, aby proponowany rozwój projektu był realizowany wraz z silną grupą lokalnych liderów.

Przeprowadzenie pierwszego remontu części Collegium Marianum - osuszanie fundamentów i renowacja pokoi noclegowych.

Powstanie masterplanu terenu i zatwierdzenie konceptu architektonicznego szkół. Budowa rozpocznie się na wiosnę 2023.

Uruchomienie strony www.campusbemke.pl

campus Bemke

SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

We wrześniu 2022 przejęliśmy zarządzanie nad publiczną Szkołą Podstawową im. ks. Leona Bemke dziś to ponad 300 uczniów, a docelowo chcemy podwoić liczebność szkoły podstawowej oraz uruchomić również liceum.

Przeprowadziliśmy również szkolenia dla nauczycieli ze szkoły, przedszkola i szkół w powiecie wadowickim w zakresie pracy z dziećmi z Ukrainy.

PROGRAMY ROZWOJOWE

W lipcu 2022 po raz pierwszy zrealizowaliśmy nasze programy rozwojowe dla młodzieży.

W 2022 przeprowadziliśmy pierwsze półkolonie dla parudziesięciu uczestników oraz w drugiej połowie roku warsztaty dla 36 osób, które poznały metody pracy stosowane w TDJ Foundation to budowa kompetencji i kadr na przyszłość, by rozwijać działalność zajęć dodatkowych, klubów przywództwa oraz wolontariatu na Campusie.

campus Bemke

RAZEM Z PARTNERAMI NA SZEROKĄ SKALĘ

Rok 2022 to czas zapraszania do udziału pierwszych partnerówprzedsiębiorców, którzy widzą, jak wspólne działania mogą mieć wpływ na cały region W 2022 roku do projektu dołączyło 7 przedsiębiorstw lub ich właścicieli.

PARTNERSTWO Z MIASTEM

W grudniu podpisaliśmy również umowę o współpracy z Burmistrzem Wadowic. Razem będziemy współdziałać, aby Campus był miejscem spotkań dla całej społeczności i mógł nieść wartość na pokolenia.

Farmlab NA CAMPUSIE BEMKE

W 2022 zespół Campusu

powiększył się o specjalistów z zakresu rolnictwa

regeneratywnego oraz pasjonatów

wdrożenia FarmLabu na Campusie.

Tworzona jest spójna koncepcja

edukacyjna, jak i architektoniczna, aby elementy ogrodów i rolnictwa

niosły wartość nie tylko wizualną, ale przede wszystkim edukacyjną.

PLANY nasze 2023

1

Stworzenie całościowego konceptu zielonej energii na Campusie Bemke

Pozyskanie partnerów i kompetencji, aby stworzyć całościowy koncept na wdrożenie ekologicznych rozwiązań, aby Campus był wzorem jak dbać o środowisko.

Rozpoczęcie budowy nowych budynków szkoły na Campusie

Rozpoczęcie budowy budynku centralnego, który będzie zawierał w sobie funkcje sportowe, kulturalne oraz teatralne (ok. 6 tys m2)

2

Rozszerzanie działań edukacyjnorozwojowych

Rozbudowa IPR o kolejne moduły (mini projekty, wolontariat, Erasmus+)

Angażowanie wolontaryjne wśród społeczności TDJ na rzecz dzieci i młodzieży. Upowszechnianie metod i realizacji programów otwartych w oparciu o granty i dotacje, a także dzielenie się metodami pracy poprzez publikacje, wystąpienia naukowe oraz webinary.

Realizacja 4 turnusów Wakacji z Pasją oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas kolejnych kursów wychowawcy i kursu kierownika

4 3

Instytut Educare

W dobie kryzysu zawodu nauczyciela i stale rosnących potrzeb dzieci i młodzieży:

Przygotowanie nauczycieli do bycia mentorami dla swoich młodszych kolegów wychowawców, pedagogów i tutorów. Zwiększenie skuteczności szkoleń dla nauczycieli dzięki dedykowanemu programowi dla trenerów Educare Zwiększenie zasięgu oddziaływania Instytutu na kolejne 1000 nauczycieli.

Budowa silnej społeczności i partnerów Campusu Bemke

Powstanie Rady Campusu i zaproszenie do Grona Założycieli kolejnych przedsiębiorców, którzy będą wspólnie z nami tworzyli to miejsce Stworzenie silnych partnerstw instytucjonalnych.

PODZIĘKOWANIE

Razem tworzymy wartość dla innych i zmieniamy rzeczywistość Nasze projekty i wpływ to wspólna praca wielu osób, partnerów, wizjonerów, rodziców, darczyńców. Tylko wspólnie możemy realizować tak wiele, dla tak wielu.

Cieszymy się, że z każdym rokiem możemy realizować coraz więcej inicjatyw, a tym samym mieć realny, bezpośredni wpływ na życie innych ludzi

TDJ Foundation

Aleja Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice

www.fundacjatdj.pl

fundacja@tdj.pl

DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE W NASZEPROJEKTY

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.