TDJ Edu Review 2019

Page 1

TDJ

REVIEW 2019

www.tdjfoundation.pl


w numerze

TDJ FOUNDATION Aleja Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice, PL fundacja@tdj.pl www.tdjfoundation.pl facebook.com/fundacjatdj/

Motywacja wspieramy dzieci i młodzież. Chcemy sprawiać, by wierzyli w siebie, mieli odwagę do podejmowania odważnych decyzji, kształtowali swoją samodzielność i świadomość wpływu na swoją przyszłość.

str. 18

spis treści 4 5 6 8 16 18 26 32 40 44

Co robimy Nasze programy Jak się rozwijamy Indywidualny Program Rozwoju iPOWER Wakacje z Pasją myOXperience Educare Otwieramy kolejne przedszkole Przedszkole na Kopcu

Wesprzyj nasze działania, wpłacając darowiznę

NUMER KONTA 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790

2 www.tdjfoundation.pl


Harmonia jest kluczowym elementem rozwoju dziecka. Instytut Educare kształci przyszłych nauczycieli, by pomogli uczniom odkryć swój potencjał i stali się w przyszłości dojrzałymi i szczęśliwymi ludźmi.

str. 32

Tutoring to indywidulana praca tutora z młodą osobą. Pomaga w określaniu osobistych celów i wyznaczaniu ścieżek rozwoju.

str. 10

TDJ Edu Review 2019 3


Co robimy Pomagamy wyrównywać szanse dzieciom i młodzieży poprzez dostęp do najlepszych praktyk edukacyjnych. Tworzymy przestrzeń, dajemy narzędzia, które pozwalają odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i wzmacniać potencjały w bezpiecznym środowisku. Wierzymy, że dostęp do takiej edukacji jest narzędziem do ulepszenia jakości życia przyszłych pokoleń.

1 programy Młodzieżowe Programy skierowane do dzieci i młodzieży, mające wyrównać ich szanse w dostępie do edukacji. Chcemy poszerzać horyzont edukacyjny oraz uświadamiać wartość inwestowania we własny rozwój. Pokazujemy możliwości, przybliżamy oferty, w tym uczelni zagranicznych. Dla nich organizujemy letnie obozy, zagraniczne wyjazdy naukowe czy wsparcie w rozwijaniu potencjału.

4 www.tdjfoundation.pl

2 kształcenie kadr Kluczem do podniesienia jakości edukacji w Polsce i zbudowaniu świadomości dostępu do najlepszych praktyk edukacyjnych są wszyscy, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy – to oni poza rodzicami mają największy wpływ na dzieci i młodzież, dlatego wspieramy edukatorów w podnoszeniu jakości ich pracy.

3 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Na rozwój każdego człowieka ogromny wpływ mają pierwsze lata jego życia. To one stanowią fundament, na którym zbuduje swoje dorosłe życie. Będą również determinować to, w jaki sposób się rozwinie i jakie kompetencje zdobędzie w przyszłości. Od 2015 roku prowadzimy przedszkole oparte o model edukacji spersonalizowanej. Wkrótce na mapie Polski powstaną kolejne takie placówki.


Nasze programy programy Młodzieżowe

Programy skierowane do osób w wieku 13–26 lat. Ich uczestnicy mogą odkrywać, planować i realizować własne cele w obszarze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i osobistym w bezpiecznych warunkach. Tworzymy społeczność ludzi, którzy stawiają przed sobą ambitne cele i dążą do ich realizacji.

Wyjazd dla dzieci i młodzieży oparty o autorski program TDJ Foundation. Co roku Wakacje z Pasją to osobne turnusy, a każdy jest poświęcony innej tematyce. Łączymy integrację i dobrą zabawę, ale również wspólne motywowanie się do nauki oraz odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań.

Konkurs dla młodzieży z całej Polski, która marzy o studiach za granicą. Laureaci wyjeżdżając na 5-dniowe warsztaty na Uniwersyt Oxfordzki dowiadują się jak aplikować na najlepsze uczelnie świata i jak pozyskać środki finansowe. Zyskują także program mentoringowy.

Stypendium na naukę za granicą. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe oraz dołączają do programu przygotowawczego.

kształcenie kadr

Platforma rozwoju kompetencji zawodowych, inspiracji i współpracy dla kadr pedagogicznych i zarządzających placówkami edukacyjnymi. Wzmacniając kompetencje nauczycielek i nauczycieli, możemy w sposób systemowy pomóc także młodym ludziom.

Projekt przedszkoli

Przedszkole realizuje program wychowawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Pierwszy projekt edukacji przedszkolnej, rozpoczął się w 2015 roku, by wspierać rodziny w kluczowym momencie życia.

TDJ Edu Review 2019 5


Jak się rozwijamy 1

2

Rok 2019 był dla nas czasem urzeczywistniania ambitnych planów, dzięki którym będziemy mogli systematycznie zwiększać skalę naszego wpływu społecznego. Nie byłoby to możliwe bez wartościowych ludzi. Wspaniałe osoby dołączyły do zespołu fundacji, wzmacniając nasze kompetencje. Wzrósł również skład kadry tutorskiej, eksperckiej i wychowawczej. Dzięki temu do programów tutoringowych w 2019 roku mogliśmy zaprosić 186 młodych osób wspieranych przez 47 osobową kadrę tutorską. Jest to niemal trzykrotny przyrost w porównaniu do poprzednich edycji, gdzie IPR 2018/2019 ukończyło 68 osób. Jednocześnie mogliśmy uruchomić iPower - siostrzaną wersję IPR dedykowaną młodzieży z czterech województw. Cieszymy się, że udało nam się powołać Instytut Educare, poprzez który pragniemy wspierać edukatorów w podnoszeniu poziomu ich pracy. Wierzymy, że stawiając na drodze dziecka zaangażowanego nauczyciela, pełnego pasji i działającego zgodnie z przesłaniami edukacji spersonalizowanej, w sposób systemowy pomagamy młodym ludziom w harmonijnym rozwoju.

3

Ewolucji poddaliśmy również projekt myOXperience. Cieszący się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży z całej Polski konkurs, wyrasta na platformę wymiany doświadczeń i bazę wiedzy o edukacji na najlepszych uczelniach świata. Już nie tylko laureaci myOXperience będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak pozyskać środki finansowe, przygotować aplikację czy odnaleźć się w międzynarodowym towarzystwie. W ostatnim kwartale 2019 zbieraliśmy materiały oraz chętnych, którzy podzielą się z młodzieżą swoim doświadczeniem.

4

Równie szybko rozwijał się projekt przedszkolny. Profesjonalizujemy działalność Przedszkola na Kopcu. Z entuzjazmem opracowujemy standardy oraz przygotowujemy się do otwarcia kolejnych placówek.

5

Badania - to istotny element naszych działań, który pozwala nam sprawdzać, czy podążamy w dobrym kierunku. Wyniki tegorocznych badań przeprowadzanych pośród uczestników Wakacji z Pasją oraz IPR potwierdzają, że nasze autorskie programy merytoryczne pozytywnie wpływają na młodzież, o czym więcej piszemy w kolejnych rozdziałach.

ROK 2019 W LICZBACH

227

859

68

47

dzieci i młodzieży wyjechało na Wakacje z Pasją

osób zgłosiło się w drugiej edycji myOXperience

absolwentów IPR

osób w kadrze tutorskiej

186

30

316

69

osób zakwalifikowało się do edycji 2019/2020 w ramach IPR oraz iPOWER

6 www.tdjfoundation.pl

osób wyjechało z nami do Oksfordu w ramach I edycji myOXperience

osób uczestniczyło w szkoleniach Instytutu Educare

dzieci rozwija się w Przedszkolu na Kopcu


Zespół fundacji

Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TDJ Foundation

Bartłomiej Marszałek Starszy Kierownik Projektów

Jan Globisz Kierownik Projektu

Dobrochna Lama Dyrektor ds. kształcenia

Justyna Główka Kierownik Projektów

Monika Madigan Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek Młodszy Kierownik Projektów

program stażowy

Marta Lewandowska Stażystka

Julia Rymska Stażystka

wsparcie i rozwój procesów informatycznych

Piotr Gacek Młodszy Specjalista ds. Architektury IT

TDJ Edu Review 2019 7


IPR w nowym wydaniu Nowa edycja przyniosła kilka zmian, ponieważ tak jak nasi podopieczni, fundacja wciąż się rozwija, by jak najlepiej realizować zamierzone cele. Poprzednie odsłony IPR poddaliśmy dokładnej ewaluacji. Powstał zespół projektowy, którego zadaniem było wypracowanie najkorzystniejszego dla młodego człowieka programu. Równie istotne było przeszkolenie zrekrutowanej kadry. Poświęciliśmy wiele czasu na doskonalenie IPR. Było warto - młodzi ludzie opo-

wiadali o wielu korzyściach uzyskanych dzięki uczestnictwu w programie. Wiemy, że praca przeznaczona na przygotowanie merytoryczne i ewaluację przełożyła się na jakość.”

Bartłomiej Marszałek Starszy Kierownik Projektów IPR

IPR 2018/2019 w liczbach

3

zjazdy

18

uczestników

8 www.tdjfoundation.pl

50

uczestniczek

4

osoby zespołu projektowego

21 kadry

650

godzin tutoringu


Zespół Projektowy

Bartłomiej Marszałek Starszy Kierownik Projektów

Agata Otrębska Ekspertka Merytoryczna

Krzysztof Słaboń Ekspert Merytoryczny

Marek Żydek Młodszy Kierownik Projektu

... możliwość doświadczania: przyjaźni, wsparcia, jedności w osobistym rozwoju... szacunek i zaangażowanie organizatorów Magdalena Woźniak Uczestniczka

TDJ Edu Review 2019 9


Wpływ uczestnictwa w projektach. Wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez zespół TDJ Foundation w składzie: Bartłomiej Marszałek (psycholog) oraz Tomasz Wojtas (psycholog, specjalista Data Science). Badanie zostało zrealizowane za pomocą wystandaryzowanych narzędzi. Otrzymane wyniki są wynikami analizy statystycznej i psychometrycznej, przy p<0.001

%

Poczucie skuteczności (inicjowanie działań)

Poczucie skuteczności (wytrwałość w działaniach)

Nadzieja na sukces

Nadzieja na sukces Osoby z dużą nadzieją na sukces podczas napotykania trudności potrafią być elastyczne, znajdują również alternatywne cele, deklarują większe poczucie własnej wartości i większą satysfakcję z życia. Badania uczniów szkół różnych szczebli pokazały, że nadzieja koreluje dodatnio z powodzeniem szkolnym. Związana jest z wyższymi wynikami uczniów w testach osiągnięć, wyższymi średnimi ocen wśród studentów oraz wyższymi ocenami semestralnymi. Poczucie skuteczności Wyższe poczucie własnej skuteczności zwiększa motywację do działania i wiąże się z lepszymi osiągnięciami. Im silniejsze przekonania dotyczące własnej skuteczności, tym wyższe cele stawiają sobie ludzie i tym silniejsze jest ich zaangażowanie w zamierzone zachowanie, nawet w obliczu piętrzących się porażek.

96 osób

68 osób

20

osób

2016/17

24 osoby

2017/18

2018/19

2019/20

Przyrost liczby uczestników w kolejnych latach

2018 Start pracy zespołu projektowego

lipiec

10 www.tdjfoundation.pl

sierpień

Rekrutacja uczestników i tutorów

Wrzesień/ Październik

Szkolenie kadry

Listopad/ Grudzień


Tutor(ka) to osoba o odpowiednich umiejętnościach i przygotowaniu, która wspiera innych w rozwoju. Pomaga odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów. Proces tutorski to cykl spotkań, prowadzonych według określonej struktury i zasad. Spotkania polegają przede wszystkim na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych formach ćwiczeń.

Jak wygląda współpraca z tutorem? •  spotkania co 2-4 tygodnie •  spotkania polegają przede wszystkim na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych formach ćwiczeń •  czas trwania jednej sesji 1-2 h •  łączna liczba godzin w jednym procesie tutorskim – 10 h •  spotkania odbywają się w miejscowościach, gdzie zamieszkują uczestnicy/czki •  spotkania w zależności od możliwości i potrzeb, mogą odbywać się także w formie widekonferencji lub rozmowy telefonicznej

2019 Zjazd otwierający i warsztaty merytoryczne styczeń

Zjazd motywacyjny

marzec

Zjazd finałowy

Rekrutacja uczestników i tutorów do IPR 2019/2020

czerwiec

sierpień/ Wrzesień

I zjazd IPR 2019/2020

Październik

Spotkania z tutorem i praca indywidualna. Wizyty studyjne, mentoring, superwizja, Wsparcie Inicjatywy Własnej

TDJ Edu Review 2019 11


Przestrzeń do aktywności, jaką projekt stwarza uczestnikom.

Co jest dla nas ważne w projekcie

ODKRyWAM

Szanujemy siebie i innych •  Dbamy o nasze bezpieczeństwo •  Akceptujemy, że się różnimy •  Jesteśmy uważni na siebie i swoje potrzeby •  Uczymy się doceniać innych •  Zauważamy siebie nawzajem i potrzeby innych Zaangażowanie jest dla nas ważniejsze niż efekt •  Jesteśmy otwarci na inspirację •  Wspieramy siebie nawzajem •  Błędy są równie ważne, jak sukcesy •  Jesteśmy ambitni, stawiamy sobie wyzwania Dzięki temu tworzymy bezpieczną przestrzeń do uczenia się i rozwoju

Obszary merytoryczne, w których realizowane są cele uczestników w ramach projektu IPR:

EDUKACJA wybór szkoły lub uczelni szukanie swojej edukacji doradztwo edukacyjne wybór kursów

SPOŁECZEŃSTWO relacje w grupie komunikacja umiejętności społeczne umiejętności miękkie

12 www.tdjfoundation.pl

ZAWÓD kursy wizyty edukacyjne doradztwo zawodowe staże

„JA” potencjały mocne strony wartości emocje to, co lubię pasje osobiste cele wizja i motywacja


Praca nad zaangażowaniem

Rozmowa

Wzrost samooceny

Wsparcie grupy rówieśniczej

Bezpieczne warunki rozwoju

Doświadczanie Tutoring

Wzrost poczucia skuteczności (wpływania na rzeczywistość lub sprawczości lub wytrwałości w działaniach)

Mentoring

Zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby

... stawiam na młodzież, wierzę w jej kreatywność, dobro, chęć zmiany Anna Kaczmarczyk Tutorka

TDJ Edu Review 2019 13


IPR CENIĘ ZA...

...genialnych tutorów, duże zaangażowanie opiekunów i atmosferę.

...szacunek i zaangażowanie organizatorów

...to, że pomaga spełniać marzenia i cele młodych ludzi, którzy chcą to osiągnąć

... to, że pomagają młodzieży w rozwijaniu swoich pasji i szukaniu celów w życiu

...ciekawe zajęcia, dużo pozytywnych ludzi, źródło motywacji i ciekawych pomysłów

...troskę o mój rozwój, za ogromną ilość pozytywnej energii, za inspirację do działania, za to, że zawsze chce wam się po prostu bardziej, za to, że jest taki a nie inny, za to, że jest oryginalny, za to, że jest pomocą, za to, że jest!

...ogromną inspirację, która daje możliwość spotkania z niezwykłymi ludźmi

...wszystkich wspaniałych ludzi, których poznałam i za doświadczenia, jakimi się wymieniłam z innymi

...energię, którą mi daje; za ludzi, których poznałam; za to że mogę spełniać marzenia; za to, że mogę się rozwijać

...możliwość poznania siebie z innej strony, za motywację oraz poznanie wielu nowych osób uczestnicy IPR 2019 14 www.tdjfoundation.pl


IPR cenię za możliwość spotkania z inspirującymi ludźmi, wymianę doświadczeń, uśmiechów. Za świadomość, że jestem wśród ludzi, z którymi idziemy we wspólnym kierunku, możemy sobie pomagać. Za świadomość, że w obowiązkach tutora nie jestem sama. Za przestrzeń do błędów i możliwość uczenia się na nich. Magda Hetnał Tutorka i pedagog w TDJ Foundation

TDJ Edu Review 2018 15


Kolejny krok Przyszedł czas, aby podzielić się starannie wypracowanymi praktykami. Mamy ambicje, żeby dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców programów młodzieżowych Przez lata inicjatywy TDJ Foundation dedykowaliśmy naszej najbliższej społeczności. To był czas potrzebnej stabilizacji programów. Poszukiwania i testowania rozwiązań dla jak najlepszych efektów. Wyniki prowadzonych badań mówiące o wzroście poczucia własnej skuteczności, umiejscowienia kontroli czy samooceny, przekonują, że warto upowszechnić tak starannie wypracowane praktyki. Dzięki otrzymanej dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrobiliśmy ważny krok. W 2019 roku dołączyło do nas grono 96 uczestników projektów iPOWER. To siostrzana koncepcja Indywidualnego Programu Rozwoju (IPR), do której zostały zaproszone placówki w województwie: śląskim, małopolskim, opolskim i łódzkim. Jak działa iPOWER? Od listopada przez 10 miesięcy młodzież odbywa spotkania z tutorem. Dodatkowo, pracuje nad mini projektem na rzecz społecz-

16 www.tdjfoundation.pl

ności lokalnej lub tworzy animacje na wakacyjne obozy. Podobnie jak w IPR, przez cały okres uczestnik wspierany jest w inicjatywach własnych, takich jak wizyta studyjna, mentoring czy doradztwo zawodowe. Zachowujemy kluczowy cel, stawiany w Indywidualnym Programie Rozwoju. Staramy się stwarzać przestrzeń do odkrywania możliwości, projektowania i podejmowania działań w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego i edukacyjnego. Po wynikach rekrutacji oraz pozytywnym odbiorze w szkołach wiemy, jak duża potrzeba płynie ze strony młodzieży oraz nauczycieli, aby realizować tego typu program na większą skalę. Naszym największym wyzwaniem w pierwszym etapie iPOWERu było dwukrotne zwiększenie kadry i nawiązanie współpracy z koordynatorami w wybranych województwach. Śmiało możemy stwierdzić, że nasze starania w tym kierunku zakończyły się powodzeniem.


Wiedząc jak ważna jest indywidualna praca z młodzieżą, chcemy tworzyć dla nich przestrzeń do odkrywania możliwości, projektowania i podejmowania działań. W inicjatywie iPOWER robimy to, nie tylko wykorzystując tutoring, ale przede wszystkim integrując grupy rówieśnicze podczas dwóch weekendowych zjazdów. Szanujemy i korzystamy z tego, że każdy uczestnik jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Dajemy młodzieży również szansę na stworzenie wspólnie czegoś wartościowego - wspólnych projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnej lub zaproszenia na wolontariat wakacyjny.

94

2

10

4

osoby

miesięcy

zjazdy

województwa

Justyna Główka Kierownik Projektu

iPOWER to wspólna inicjatywa TDJ Foundation oraz Stowarzyszenia TDJ, które realizują programy oparte na tutoringu. Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju w okresie 1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 461210,00 PLN Stowarzyszenie TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju w okresie 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Indywidualny Program Rozwoju Dofnansowanie projektu z UE: 458750,00 PLN

TDJ Edu Review 2019 17


Dlaczego ten obóz jest taki ważny Survival

Wakacje z Pasją to sześciodniowy wyjazd edukacyjno-rozwojowy dla dzieci i młodzieży oparty o autorski program TDJ Foundation. Nasze obozy, to połączenie integracji i dobrej zabawy, ale również wspólne motywowanie się do nauki oraz odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań. Podstawą projektu jest doświadczona i odpowiednio przygotowana kadra oraz energiczni i pełni pasji trenerzy. Wakacje z Pasją to nie są zwykłe kolonie z atrakcjami. Każde działanie zaplanowane podczas tygodniowego wyjazdu ma określo18 www.tdjfoundation.pl

ny cel, który w efekcie ma doprowadzić do wzrostu poziomu własnej skuteczności i wiary w siebie. Wierzymy, że nasze obozy mają długoterminowy, korzystny wpływ na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dzieci i młodzieży. Chcemy, by uczestnik Wakacji z Pasją poznał swoją wartość i pomnażał otrzymane dobro.


Art & active

Co roku Wakacje z Pasją są podzielone na turnusy, o różnej tematyce. Każdy turnus, to praktyczne umiejętności, które zostały nabyte przez uczestników. Obóz SURVIVAL wykształcił prawdziwych wojowników. Noc w lesie, rozpalanie ogniska czy wspinaczka górska to dla jego uczestników chleb powszedni. Konstruowanie własnych poduszkowców i maszyn oblężniczych – brzmi niewiarygodnie? A jednak! To ekipa Pana Korka, która podczas obozu SCIENCE zaznajamiała uczestników z tajnikami fizyki. Poza nauką była też fikcja - podczas zajęć ze storytellingu dziecięce wyobrażenia zyskały nowe oblicze. Smoki, to temat przewodni, który towarzyszył uczestnikom obozu ART, zakończonego spektakularnym przedstawieniem teatralnym. Turnus pozwolił na poznanie świata prawdziwego teatru. Przygotowane zajęcia ruchowe i plastyczne przyczyniły się do powstania pięknej scenografii i choreografii ruchowej na potrzeby finałowego występu.

Science & fiction

TDJ Edu Review 2019 19


Biorąc udział w Wakacjach z Pasją, dziecko:

doświadcza wsparcia ze strony pedagoga i zespołu w samodzielnym budowaniu relacji

buduje samodzielność w środowisku naturalnych wyzwań

odkrywa i poznaje różne zainteresowania dzięki wsparciu odpowiednio dobranych tutorów

buduje wiarę we własne możliwości

odkrywa inną perspektywę na popełniane błędy – wyciąganie wniosków i nauka na przyszłość

buduje relacje off-line bez pośrednictwa komunikatorów, jako przeciwdziałanie uzależnieniom technologicznym

buduje motywację do uczenia się poprzez przedstawienie nauki jako fascynującego zjawiska

doświadcza rozwiązywania konfliktów zgodnie z modelem NVC (komunikacja bez przemocy)

uczy się współpracy jako wartości integrującej grupę

sprawdza poznane umiejętności podczas finału i osiąga sukces, odbierany jako nagrodę za podjęte wysiłki

20 www.tdjfoundation.pl

doświadcza różnorodności zespołu i szacunku w przedstawianiu własnych poglądów

doświadcza pasji jako zaangażowania

czuje wspólnotę i przyjaźń z innymi uczestnikami i wychowawcami

otwiera się na potrzeby drugiego człowieka i wzajemnie wspiera się w grupie

doświadcza relacji opartej na modelu NVC i szacunku ze strony dorosłych

pokonuje własne lęki, dzięki bezpiecznej obecności wychowawców i asystentów, zgodnie z myślą Marii Montessori: „pomóż mi zrobić to samemu”


• Nasz zespół ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Bartłomiej Marszałek Starszy Kierownik Projektów

kierownik projektu Bartłomiej Marszałek

Małgorzata Dudek Młodszy Kierownik Projektów

koordynator merytoryczny Małgorzata Dudek

Magdalena Hetnał Pedagog Projektu

Pedagog projektu Magdalena Hetnał

z wykształcenia pedagog specjalAbsolwentka Uniwersytetu Absolwent Uniwersytetu SWPS, Śląskiego i ekonomicznego na ny, który realizuje się jako nauczykierunku Psychologii Rozwoju Jak wzmacniać samodzielność dziecka ciel, lektor języka włoskiego oraz Osobistego i Coachingu. W latach kierunkach kultury Mediów oraz coach i trener. na co dzień mama 2013/2014/2015 otrzymał nagro- dziennikarstwo i komunikacja Celemdę Wakacji z Pasją jestimportant tworzenie przeOdpowiedni poziom trudności – anidzieci za łatwo, 5 cudownych w wieku od 10 Społeczna.• związana z harcerRektora ViS (very strzenistudent) do odkrywania i rozwoju jest dobrać odpowiedni stwem od 16ani lat. za Odtrudno. ponad 2Sztuką lat do 24 lat. Magda jest osobą pełną za osiągnięcia na tlezainteresopasji – od jazdy konnej, którą społecznym. Od 2012 aktywnie kieruje jednym z największych wań wśród uczestników, tak aby równocześnie poziom wyzwania. zaraziła ją córka Małgosia, przez hufców harcerskich w Polsce. zaangażowany w tworzenie kształtować samodzielność, poczucie spraw•  Poczucie swobody wyboru – na Wakacjach malarstwo, podróże i fotografię, i realizację projektów młodzieżoPosiada 10 letnie doświadczenie czości wych, oraz zwiększać własnej skuz Pasją umawiamy zasadę dobrowolnoaż po czytanie książek przygodow pracy z dziećmi i młodzieżą na się na bazującychpoczucie na procesie teczności i wiary we własne siły. ści, oznaczaMa to,za że jeśli zadanie, czynność doczuje się wych i fantasy. dobrze empowermentu społecznościowyjazdach wakacyjnych. pośród ludzi, którzy dodają jej wego. Obecnie w TdJ Foundation sobą wiele przeprowadzonych jakiej uczestnicy są zaproszeni, im nie odpowiaW jakiodpowiedzialny sposób odbywa się to na Wakacjach obozów w roli wychowawcy, jak energii, pomysłów i stają się za realizację da, mogą skorzystać z zasady i obserwować. i rozwój programów młodzieżoi kierownika. Swoje doświadczenia motywacją do działania. Od 20 lat z Pasją? •  Otrzymywanie zwrotnych informacji o wynijeździ na obozy wakacyjne animacyjne zdobywała m.in. Przedewych. wszystkim stwarzamy takie warunki, kach – cała nasza kadra wakacyjna przeszkoz dziećmi i młodzieżą zarówno w Śląskim Wesołym Miasteczku by uczestnicy i uczestniczki mogły/li rozwijać oraz prywatnych W TdJ komunikacji w roli wychowawcy, jak i kierownilona firmach. jest z zakresu bez przemocy swoje zasoby. Czym właściwie są „zasoby”? Są ka i zwrotnych. koordynatora zespołów Foundation odpowiada głównie oraz udzielania informacji Doceniają wychowawczych. W naszej zawłaprojekt Wakacje z Pasją. to zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne uczestników za konkretne zachowanie w tym fundacji pracuje jako pedagog ściwości człowieka, które wykorzystuje on na momencie, w którym się onowdzieje oraz iPR wrai tutor programie - wspiera potrzeby swojego przetrwania oraz rozwoju. cają do niego na koniec dniaoraz przymłodzież podsumowadzieci w rozwoju.

Inaczej, są to pewne zdolności (kompetencje), jak i indywidualne cechy osobowościowe, czy pokłady energii, którymi osoba dysponuje. Badania potwierdzają, iż mają one ogromne znaczenie w kontekście radzenia sobie ze stresem, a szczególną rolę odgrywa przekonanie o własnej skuteczności, umiejętność kontroli, poczucie własnej wartości oraz występowanie raczej pozytywnych emocji.

Jakie warunki sprzyjają wzmacnianiu tych zasobów? •  Podejmowanie działań i możliwość wpływania na zdarzenia – czyli wszelkie formy aktywnego spędzania czasu i pracy warsztatowej. Na wakacjach stawiamy na działanie młodzieży – budują, malują, uczą się samoobrony, wspinają się.

niu grupy. •  Poczucie sensu działań. – Co wynika z działań, które podejmujemy? Czy widzimy ich sens? Na Wakacjach z Pasją ostatniego dnia obozu organizujemy finał, w trakcie którego uczestnicy/czki mogą zaprezentować umiejętności, wakacje z pasją jakie nabyli czy rozwinęli podczas warsztatów. Dzięki temu uczestnicy/czki, którzy wyjechali z nami na Wakacje z Pasją otrzymują nawet o 80% lepszy wynik w teście badającym cechę poczucia skuteczności. Im wyższy wynik tym więcej zasobów pomocnych w radzeniu sobie z problemami w różnych dziecinach życia.

5

Bartłomiej Marszałek Starszy Kierownik Projektów

TDJ Edu Review 2019 21


Wychowawcy i asystenci

22 www.tdjfoundation.pl


W tym roku dostałam szansę, by zostać asystentką wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Było to dla mnie ogromne przeżycie oraz niezapomniana przygoda. W dwóch poprzednich edycjach brałam udział jako uczestniczka, więc poniekąd wiedziałam jak wygląda rola asystenta. Myślałam, że nie będzie to takie trudne, lecz okazało się inaczej. Gdy przyjechały dzieci poczułam, że jestem za nie odpowiedzialna, muszę się nimi zaopiekować i sprawić, by dobrze wspominały ten obóz. Była to dla mnie nowa rola i pierwszego dnia czułam się trochę niepewnie, ale moja grupa szybko to zmieniła i stałyśmy się zgranym teamem. Dużo też mi dało wsparcie otrzymane od wychowawczyni mojej grupy. Dała mi ona kilka rad, które zachowam sobie na przyszłość. Dzięki dziewczynom z mojej grupy stałam się bardziej cierpliwa i wyrozumiała, za co również im dziękuję. Cudowne było także obserwowanie jak stają się one pewniejsze siebie, swoich talentów i pasji. ZUZIA STRĄCZEK Asystentka

TDJ Edu Review 2019 23


wakacje z pasją W LICZBACH

227

3

17

wychowawców

asystentów

40

40

40

168

uczestników

godzin zajęć survivalowych

obozy tematyczne

20

godzin zajęć fantastycznonaukowych

godzin zajęć artystycznych zakończonych emocjonującym finałem

14

trenerów

godzin poświęconych na indywidualny rozwój, odkrywanie swoich pasji i świetną zabawę

Wakacje z Pasją to czas pełen wartości, emocji i szacunku. Nigdy nie brakuje życzliwości i troski o drugą osobę, czy to między uczestnikami, czy w relacji wychowawca - uczestnik i odwrotnie. Każdy może tu poczuć się wartościowym, ważnym i potrzebnym. Zachwyca tu ciepło i wsparcie, które płynie od dzieci. Z każdym dniem obozu da się zauważyć ich współpracę i wzajemne motywowanie się oraz wiarę nie tylko w swoje możliwości, ale również drugiego człowieka. Jest to przestrzeń by przypomnieć, że warto próbować powtórnie i nie poddawać się, gdy coś nie wyjdzie. To przestrzeń w której dzieci mają możliwość popełniać błędy, a przede wszystkim uczyć się na nich. Jako wychowawca mogę poczuć energię od innych, czerpać radość z działania razem. Mogę dzielić się swoimi umiejętnościami, wartościami i pasjami. Wakacje z Pasją to czas, by dać dzieciom przestrzeń do rozwoju oraz pokazać, że warto mieć i walczyć o marzenia. Tutaj każdy jest wyjątkowy! Jagoda Libera Wychowawca

132

osoby

2016 3 turnusy

177 osób

2017 3 turnusy

210 osób

2018 3 turnusy

Jak się rozwijamy? Przyrost liczby uczestników w kolejnych latach 24 www.tdjfoundation.pl

227

300 osób*

osób

2019 3 turnusy

2020 4 turnusy* *planowane


Na Wakacjach z Pasją dobrze wykorzystujemy czas i można odpocząć od szkoły. Są bardzo fajne zajęcia, na których w ogóle się nie nudziłem. Moja wychowawczyni Klaudia zawsze była miła i pomocna i trochę zabawna. Zawsze kiedy jesteśmy smutni i na przykład chcemy do mamy, to pani pedagog nas pociesza, w ogóle to cała grupa nas pociesza. Dowiedziałem się o sobie, że jestem miły i potrafię komuś pomóc, gdy na przykład jest smutny, albo coś mu się nie udaje. Krzysztof Hetnał Uczestnik

Przedstawione wyniki dotyczą realizowanego badania ewaluacyjnego przez TDJ Foundation, a przeprowadzonego przez Bartłomieja Marszałek (psycholog) oraz Tomasza Wojtas (psycholog, specjalista Data Science). Badanie zostało zrealizowane za pomocą wystandaryzowanych narzędzi. Otrzymane wyniki są wynikami analizy statystycznej i psychometrycznej, przy p<0.001

%

Poczucie skuteczności (inicjowanie działań)

Poczucie skuteczności (wytrwałość w działaniach)

Samoocena

Poczucie skuteczności Wyższe poczucie własnej skuteczności zwiększa motywację do działania i wiąże się z lepszymi osiągnięciami. Im silniejsze przekonania dotyczące własnej skuteczności, tym wyższe cele stawiają sobie ludzie i tym silniejsze jest ich zaangażowanie w zamierzone zachowanie, nawet w obliczu piętrzących się porażek. Samoocena Wyższa samoocena wiąże się: •  z częstszym i bardziej intensywnym przeżywaniem pozytywnych emocji, •  z bardziej intensywnym przeżywaniem szczęścia (satysfakcją z życia), •  z podejmowaniem większej ilości rozmaitych aktywności.

TDJ Edu Review 2019 25


Najtrudniej zrobić pierwszy krok!

Za nami I edycja konkursu, którą współtworzyliśmy razem z Project Access Polska. 918 uczennic i uczniów z całej Polski wzięło udział w konkursie, a 30 z nich wyjechało z nami do Wielkiej Brytanii, by wcielić się w role studentów Uniwersytetu Oksfordzkiego. 26 www.tdjfoundation.pl


myOXperience to

1

2

konkurs, w którym nagrodą jest 5-dniowy wyjazd na Oksford i roczny mentoring

3

możliwość poznania sposobów, jak aplikować na zagraniczne uczelnie i pozyskać stypendium

Po co to robimy? Zależy nam na tym, by każda uczennica i każdy uczeń w Polsce, którzy marzą o edukacji na najlepszych uniwersytetach świata i wytrwale pracują nad swoim rozwojem, mieli okazję nie tylko spełnić swe marzenia, ale też sprawdzić, czy edukacja za granicą jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Dlatego stworzyliśmy konkurs myOXperience i pracujemy nad bazą wiedzy, w której młodzież odnajdzie wiedzę o tym, jak pozyskać środki finansowe czy jak zaplanować swoją ścieżkę edukacji.

okazja do zobaczenia na własne oczy ponad 900-letniej uczelni, która słynie z długiej tradycji i wysokiego poziomu nauczania.

CelE konkursu •  promowanie idei studiowania w renomowanych ośrodkach zagranicznych, jako sposobu kreowania swojej przyszłości •  podniesienie poziomu wiedzy na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom •  zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania pomocy finansowej dla najzdolniejszych kandydatów i studentów •  zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własną ścieżkę edukacyjną i zawodową •  wzmocnienie umiejętności krytycznego myślenia

Jakich kandydatów szukaliśmy w konkursie

pasja

młodzież w wieku 16–17 lat

chęć poznawania świata

dobra znajomość języka angielskiego

wrażliwość i szacunek do innych ludzi

szerokie zainteresowania

otwartość na nowe doświadczenia

miłość do wiedzy i uczenia się

TDJ Edu Review 2019 27


CIEKAWOSTKA O OksFORDZIE

NAGRODY 1. Pobyt w Oksfordzie (marzec 2019 r.) Zajęcia akademickie Wykłady i warsztaty prowadzone w formie tutoriali przez wykładowców Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tematami tych zajęć były m. in. filozofia Kartezjusza, matematyka sportu, czy prawdziwe oblicze władzy brytyjskiej monarchini.

Wśród absolwentów tej prestiżowej uczelni znalazło się wielu noblistów, premierów i prezydentów, znanych aktorów, kompozytorów, poetów, czy pisarzy, m.in.: J.R.R. Tolkien, Oskar Wilde, Lewis Carrol, Stephen Hawking, Margaret Thatcher, Theresa May, Bill Clinton, , Dawid Cameron, Tony Blair, Kate Beckinsale, Rowan Atkinson

34

godziny wykładów, warsztatów, tutoriali

Example topics •  How technology can be used to study behaviour •  The bloody history of Brexit •  What makes a competitive applicant, Paulina Kewes •  Political violence and political economy, Matthew Williams •  Descartes and Scepticism, Nicholas Waghorn •  A small taster session in molecular cell biology, Lilli Hahn •  Can we limit global warming to 1.5 degrees   Celcius?, Saran Davies

28 www.tdjfoundation.pl

•  How bacteria manipulate host using secretion systems, Guangyu Liu, Katy Poncin, Rhian Ford •  Thinking Skills Assessment (TSA), Zuza Patryas •  Species loss in Anthropocene, Richard Grenyer •  Maths of sports, Tom Crawford •  Stereochemistry, Renee Haver •  Mind reading: Using neuroscience to predict what you think and do, Helen Collins


7

godzin zwiedzania

Warsztaty TDJ Foundation i Project Access Polska •  proces aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii, w tym m.in. wypełnianie aplikacji UCAS, pisanie Personal Statement oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej •  planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej •  debata - gdzie lepiej studiować, w Wielkiej Brytanii czy w USA. Zwiedzanie Zwiedzanie wyjątkowych miejsc w Oksfordzie takich jak: Ashmolean Museum, kolegia Uniwersytetu Oksfordzkiego (jest ich aż 66), Radcliffe Camera, Natural Science Museum i Oxford Botanic Garden.

8

Integracja Wieczorami organizowane były aktywności, które pozwalały wczuć się w życie studentów Oksfordu: •  wizyta na lodowisku •  wieczór filmowy •  wieczór gier 2. Mentoring Laureaci i finaliści I edycji MyOXperience po powrocie do Polski mieli możliwość uczestniczenia w mentoringu edukacyjnym prowadzonym przez Project Access Polska. Jego uczestnicy zostali przypisani do grup – na podstawie ich zainteresowań – i podczas spotkań online wspólnie zastanawiali się nad ciekawymi zagadnieniami i zadaniami. Celem tych videokonferencji był rozwój w danej dziedzinie, który dawał podstawy do stworzenia mocnej aplikacji na studia oraz rozszerzenie swoich zainteresowań i kompetencji w obrębie danego przedmiotu.

godzin integracji

TDJ Edu Review 2019 29


Oni wyjechali z nami na Oksford

30 www.tdjfoundation.pl


Oksford na wyciągnięcie ręki, czyli co, o wyjeździe mówią laureaci?

wyjazd przerósł moje oczekiwania najciekawsze były rozmowy z profesorami

teraz wiem, gdzie chcę studiować

praktyczne podejście do przedmiotów

niezapomniana przygoda

niesamowita atmosfera miejsca

udział w myOXperience uświadomił mi, że spełnienie jednego z moich największych marzeń stoi w zasięgu moich możliwości nie trzeba być „kujonem”, mówić wyszukanym językiem, Oksford szuka ludzi z pasją

CIEKAWOSTKA 19 laureatów konkursu myOXperience aplikowało w tym roku na uczelnie zagraniczne

TDJ Edu Review 2019 31


Poznajcie Educare W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka - jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dlatego tworząc Instytut Educare, oparliśmy go na filarach, które mają wzmocnić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że programy szkoleniowe budowane na wartościach, pobudzające pasje, pozwalające tworzyć autorytet w oparciu o wiarygodność i kompetencje pomogą nauczycielkom i nauczycielom stać się wyjątkowymi towarzyszami młodych ludzi oraz wsparciem dla rodziców w ich funkcji wychowawczej.

wychowanie

nauczanie

wartości

dziecko, uczeń/ uczennica, rodzina 32 www.tdjfoundation.pl


CelE EDUCARE

1

2

Rozwijanie kompetencji edukatorów i kadr zarządzających projektami edukacyjnymi.

Inspirowanie do podnoszenia jakości pracy edukacyjnej poprzez umożliwianie dostępu do najlepszych wzorców w Polsce, Europie i na świecie.

3

4

Bycie ekspertem w dziedzinie edukacji i rozwoju.

Oparcie wszystkich programów kształcenia o chrześcijańską wizję osoby ludzkiej.

obszarY działań EDUCARE

doradztwo i projekty wdrożeniowe

wsparcie kadr zarządzających

hub wiedzy

programy szkoleniowe dla nauczycieli

TDJ Edu Review 2019 33


O harmonijnej edukacji Edukacja spersonalizowana to stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków do rozwoju, odkrywania swoich możliwości i wzrastania w sposób integralny jako jedyna w swoim rodzaju osoba. W edukacji spersonalizowanej nic nie jest elementem zbędnym, całość działa jako ekosystem. Edukacja jest procesem ciągłym i nie podlega fragmentaryzacji, dlatego najmniejszy szczegół ma znaczenie. Każde zaniedbanie wyrządza małą szkodę, która odbija się echem po całym ekosystemie, więc jego skutki mogą być nieraz długo widoczne. Ale za to, również każde zadbanie o małe szczegóły jest jak kropelka, która „drąży skałę”, powolutku zostawiając trwały ślad!

o to, aby dziecko jak najszybciej samo umiało „przejąć stery” w łodzi swojej nauki i pracy nad sobą. Jaka jest więc rola nauczyciela? Jest w niej pewien paradoks: nauczyciel jest kluczowy, a jednocześnie drugorzędny. Jest kluczowy, bo każdy nauczyciel wychowuje. Niezwykle istotna jest jego wiedza, kompetencje, a nade wszystko osobowość i to, jak sam pracuje nad sobą, by być coraz bardziej wartościową osobą. A jednocześnie jest drugorzędny, bo „gwiazdą” procesu ma być uczeń, którego nauczyciel doprowadza do samodzielnej pracy nad sobą, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz podejmowania wysiłku, by stawać się coraz lepszym człowiekiem.

Personalizacja oznacza włączanie wszystkich. Mówiąc o edukacji spersonalizowanej, nie mówimy o różnych strategiach wsparcia dla dzieci z trudnościami lub metodach różnicowania wymagań wobec niektórych. Mówimy o tworzeniu takiego środowiska, takiej kultury w przedszkolu czy szkole, która sama z siebie dopuszczałaby różnorodność i powodowała kompensację umożliwiając maksymalną skuteczność posiadanych zasobów i używanych metod.

Szacunek Personalizacja patrzy na całego człowieka, a żaden człowiek nie istnieje sam. W edukacji spersonalizowanej patrzymy na każde dziecko i na całe jego środowisko, w którym pierwsi w kolejności są rodzice i najbliższa rodzina. Patrzymy więc z szacunkiem na rodziców, którzy mają niezbywalne prawo (i obowiązek!) wprowadzenia swoich dzieci w dorosłość. W tym ekosystemie jest miejsce na słuchanie rodziców, rozmowę z nimi i stworzenie takiej relacji, która umożliwia kroczenie w tym samym kierunku.

Uczeń gwiazdą personalizacji Personalizacja oznacza skupienie się na uczniu oraz na całym jego potencjale. Oznacza również skupienie się nie na procesie nauczania, ale na procesie uczenia się. Chodzi

Personalizacja edukacji to również zwrócenie uwagi na wartościowe relacje z rówieśnikami. To wykorzystywanie czasu, jakie dziecko spędza w przedszkolu lub szkole, by uczyło się nawiązywać i dbać o relacje z koleżankami

Tak jak doskonała rodzina, dobrej jakości szkoła charakteryzuje się trzema wyjątkowymi cechami:

1 Długoterminową wizją przyszłego życia dzieci

2 Poczuciem misji

3 Świadomością służby rodzinie

na podstawie „What is a good school” Jamesa B. Stensona 34 www.tdjfoundation.pl


i kolegami. Nauka przyjaźni, hojności wobec innych, czasem rezygnacji ze swoich pomysłów – to pierwsza palestra ćwiczeniowa wszelkich cnót ludzkich, potrzebnych do szczęśliwego życia. Mądry, wolny i odpowiedzialny A gdzie stawiamy nasz cel? Chcemy, aby każde dziecko w przyszłości potrafiło podejmować decyzje w sposób mądry, wolny i odpowiedzialny. Mądry, czyli posiadało szeroką wiedzę, ale również dobre rozeznanie, jak ją pozyskiwać i jak ją stosować, aby umiało myśleć krytycznie i kreatywnie oraz rozwiązywać złożone problemy. Wolny i odpowiedzialny, ponieważ w dorosłości, w pracy zawodowej i w życiu prywatnym na każdym kroku podejmujemy decyzje wpływające na nas i na innych, a więc te dwa pojęcia traktujemy nierozerwalnie. Kiedy nie może zaistnieć edukacja spersonalizowana? Trudno ją wprowadzić w środowiskach, w których edukacja kręci się wokół sztywnych i jednorodnych systemów i opiera na monotonnych, zamkniętych i jednolitych metodach nauczania. Jeszcze trudniej, gdy jedyną metodą nauczania jest realizowanie podręcznika strona po stronie, ponieważ nauczyciel nie ma czasu na refleksję, a programy nauczania

realizowane są w sposób hermetyczny, pionowy i transmisyjny. Nie ma dla niej miejsca tam, gdzie klejnotem na koronie są sprawdziany i egzaminy, sankcjonujące błędy i klasyfikujące uczniów na dobrych i złych (a przy okazji również nauczycieli i szkoły). Nie da się jej realizować tam, gdzie nauczyciel jest urzędnikiem wybiegającym ze szkoły lub przedszkola jak tylko zakończy zajęcia i nie ma czasu zatrzymać się i spojrzeć w oczy dziecku, lub jego rodzicom. W Instytucie Educare uczymy edukacji pięknej, refleksyjnej, otwartej, radosnej, twórczej, ale i wymagającej, czyli takiej, w której dziecko otrzymuje niezbędną pomoc do pełnej realizacji samego siebie, która wspiera rodziców i buduje autorytet nauczycieli. Edukacji, która przynosi wymierne efekty w postaci ludzi dobrze wykształconych, mających szerokie horyzonty myślowe i solidną wiedzę. A także edukacji silnie osadzonej w mądrym, chrześcijańskim spojrzeniu na człowieka, wychowującej pozytywnie, poprzez dobrze wykonaną pracę, do solidarności z innymi. Dobrochna Lama Dyrektor ds. Kształcenia w TDJ Foundation

TDJ Edu Review 2019 35


FILARY DZIAŁANIA educare

Podstawową wartością dla nas jest każdy człowiek. Dlatego opieramy nasze programy o chrześcijańską wizję osoby ludzkiej: szanując jej godność, wolność, pragnienie poszukiwania tego co dobre i prawdziwe.

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Dlatego kształcąc edukatorów, kształcimy w nich szacunek do roli rodziców i umiejętność współpracy z nimi. Pasja jest najważniejszą cechą dobrego edukatora. Chcemy, aby nauczyciele – wraz z upływem lat - pracowali z coraz większą pasją i umieli nią zarażać dzieci i młodzież.

Rodzina

Człowiek

Pasja

Kompetencje

Praktyki, mentoring, sieciowanie

Autorytet buduje się na fundamencie wiarygodności i kompetencji. Młodzi potrzebują autorytetów, dlatego uważamy, że inwestując w kompetencje edukatorów inwestujemy w dobrą przyszłość dla nowych pokoleń.

36 www.tdjfoundation.pl

Innowacje

Dobry edukator to edukator otwarty na zmianę i na innowacje, które wzbogacają jego warsztat.

W dzisiejszym świecie bardzo dużo uczymy się nawzajem od siebie. Dlatego ważną częścią naszych programów kształcenia są praktyki, mentoring i sieciowanie.


SZKOLEnia w liczbach

316

19

90

16

uczestniczących nauczycieli i wychowawców

godzin wykładów i warsztatów

13

7

4

129

dni szkoleniowych

panelistów

szkół

trenerów

przedszkoli

wypełnionych ankiet (41%)

TDJ Edu Review 2019 37


Zespół programowy

Dobrochna Lama Dyrektor ds. kształcenia

Łukasz Bilewicz Ekspert

Elżbieta Wagner Koordynator

Magdalena Leczkowska Ekspert

Dr Monika Jakubowska Ekspert programowy

Katarzyna Makulec Ekspert

Miłość siebie samego Znam siebie i swoje miejsce w świecie

Męstwo Jeśli mi się coś nie udaje, nie zniechęcam się

38 www.tdjfoundation.pl

Marta Mażewska Ekspert

Mądrość Wiem, co jest dla mnie dobre

Miłość innych Znam także miejsce innych i je szanuję

Pokora Gdy odnoszę sukces, to wiem, że zawdzięczam to nie tylko sobie

Katarzyna Szymala Ekspert do spraw personalizacji kształcenia

Roztropność Wiem, jak to osiągnąć

harmonijna osobowość

Wytrwałość Umiem do tego konsekwentnie dążyć

Sprawiedliwość Znam granice swojej wolności


Opinie o szkoleniach Educare

Rzetelne przygotowanie i przejrzysty przekaz szkoleń

Profesjonalni i zaangażowani prowadzący

Z przyjemnością słuchałam wykładu. Dziękuję za rzetelne przygotowanie i przejrzysty przekaz.

Praktyczne podejście do przedmiotów Bardzo dziękuję wykładowcom za zaangażowanie i wiedzę, którą zechcieli się podzielić. Pozostaję pod ogromnym wrażeniem.

Wszyscy prowadzący szkolenia to ludzie absolutnie wyjątkowi i dziękuję za umożliwienie kontaktu z nimi. Instytut Educare jest bardzo potrzebny i profesjonalny.

Chętnie wezmę udział w kolejnych szkoleniach

Wysokie kompetencje i ogromna wiedza prowadzących Czuję niedosyt informacji i chętnie uczestniczyłabym w szkoleniach poszerzających poruszaną tematykę.

średnia ocena

4,34*

*ocena w skali 1 do 5

OCENA NASZYCH SZKOLEŃ Poruszane zagadnienia były dla mnie interesujące 4,51* Szkolenie umożliwiało wymianę doświadczeń uczestników 4,19* Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia mają zastosowanie w mojej pracy 4,47* Wykorzystane metody przekazywania wiedzy sprzyjały pozyskaniu nowych umiejętności 4,22* Poruszane zagadnienia poszerzyły moją wiedzę 4,31* *ocena w skali 1 do 5

TDJ Edu Review 2019 39


Otwieramy kolejne przedszkole W samym sercu Katowic i rozwijającej się metropolii powstaje wyjątkowe osiedle Pierwsza Dzielnica, realizowane przez TDJ Estate. Lokalizacja w śródmieściu to przestrzeń pełna udogodnień i możliwości, gdzie wszystko jest dostępne tuż obok. To właśnie tutaj otworzymy kolejne przedszkole kreując przyjazne miejsce dla harmonijnego rozwoju dzieci, oparte na współpracy rodziców i wychowawców. Od radości do mądrości

Przedszkola TDJ Foundation działają w oparciu o model edukacji spersonalizowanej, która traktuje każde dziecko jako niepowtarzalną osobę. Nasz program ma pomóc w osiągnięciu najwyższego poziomu rozwoju indywidualnych możliwości i zdolności. MISJA Poprzez wspieranie rodziców oraz ciągłe doskonalenie umiejętności wychowawców, zapewniamy naszym dzieciom najlepsze warunki do całościowego rozwoju.

40 www.tdjfoundation.pl

WIZJA Tworzymy wokół projektu społeczność rodzin zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jak pracujemy? Pracę z dziećmi planujemy w oparciu o dobrą znajomość okresów sensytywnych dorastającego człowieka. Wiedza o okresach sensytywnych pozwala nam lepiej planować zajęcia w przedszkolu, tak aby przyczyniały się one do integralnego rozwoju dziecka.


CO NAs WyRóżNIA?

1

Nowatorski program rozwoju i doskonalenia kadr, opracowany we współpracy z Instytutem Educare.

Wypracowany program wychowawczy i edukacyjny, który obejmuje wszystkie obszary rozwoju człowieka

3

2 4

Pełna i systematyczna informacja na temat dziecka (spotkania z wyznaczonym opiekunem rodziny, które są głównym narzędziem wsparcia wychowawczego dla rodziców)

Duża gama zajęć dodatkowych, oparta na wiedzy o okresach sensytywnych dziecka

6

5

ścisła współpraca i przyjacielska relacja rodzin w przedszkolu, dzięki powołaniu funkcji ROK - czyli Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę, w których wyznaczone osoby zajmują się integracją rodzin danej grupy oraz udzielają pomocy w lepszym zrozumieniu modelu edukacyjnego przedszkola.

7

Codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą ClIl

10

Jednorodne wiekowo grupy przedszkolne

Doświadczona kadra nauczycieli wychowawców – regularnie szkoleni specjaliści

Wspieramy naszych rodziców, aby przedszkole było przedłużeniem tego, czego uczą w domu.

8

9

Bogata oferta szkoleń i wykładów dla rodziców dostosowanych do potrzeb na poszczególnych etapach przedszkolnych.

TDJ Edu Edu Review Review 2019 2019 41 41 TDJ TDJ Edu Review 2018 41


*wiek dziecka

okresy sensytywne

0

1

2

3

4

5

W tym wieku zamyka się 80% obszarów rozwoju

6

7

8

Zaczyna się dorosłość i wszystkie obszary rozwoju wymagają dużo większych nakładów pracy

12 lat

9

10

11

12

13

14

15

16

20 lat

17

18

19

muzyka równowaga

chodzenie

lateralizacja moje/twoje sporty

mowa język pamięć czytanie pisanie liczenie w pamięci

źródło (F. Corominas, „Wychowywać dziś”, wyd. Apostolicum, rok: 2016 Ząbki, str: 164

wyobraźnia myślenie przyczynowo-skutkowe gry symboliczne / gry z zasadami i strategiami porządek uczciwość posłuszeństwo hojność / pracowitość / odpowiedzialność

solidarność / prawo społeczne

wytrwałość / prawość / wytrzymałość rywalizacja / towarzyskość

pomoc innym

miłość do Boga / naśladowanie rodziców skromność / przyjaźń / umiarkowanie

praktyki religijne

42 www.tdjfoundation.pl

uwewnętrznianie miłości do Boga świadomość / moralność

scalenie wiary

20*


„Okresy sensytywne (zwane też okresami szczególnej wrażliwości) to fazy w rozwoju dzieci, w których są one szczególnie zdolne do tego, by rozwinąć konkretną funkcję (dotyczącą ciała, umysłu lub woli).”

F. Corominas „Wychowywać dziś”

Wykres okresów sensytywnych ukazuje jak zmienia się gotowość dziecka do nauki i rozwijania pewnych umiejętności w czasie jego dorastania. Ważne, by zostały w porę zauważone przez rodziców oraz wychowawców i współtworzyły rzeczywistość dziecięcą. Jeśli okresy sensytywne zostaną pominięte, wówczas nauka danych umiejętności będzie wymagała od dziecka więcej czasu, wysiłku i zaangażowania, gdyż nie będzie wynikała z naturalnej spontaniczności i potrzeb dziecka. Ewa Moskała Dyrektor Przedszkola Na Kopcu

TDJ Edu Review 2019 43


Co słychać na Kopcu?

Przedszkole na Kopcu laureatem plebiscytu „Przedszkole na medal 2019”

44 www.tdjfoundation.pl

Barbara Wisiorek, nasza wychowawczyni, laureatką plebiscytu „Nauczyciel Przedszkola 2019” w kategorii wojewódzkiej.


Poznaj naszą wyjątkową kadrę

„Chcemy nauczyć nasze dzieci etosu dobrze wykonanej pracy, aby na każdym etapie swojego życia, mogły samodzielnie odnosić sukcesy dzięki wysiłkowi, jaki włożą we własną pracę.”

„Każdego dnia swoją własną ciężką pracą oraz przykładem, chcemy wychować dzieci na dobre i wartościowe osoby.” Joanna Mamcarczyk Wicedyrektor

Ewa Moskała Dyrektor

Lubi gotować i aktywnie spędzać czas. Jej szósty zmysł oraz indywidualne podejście pozwalają odkryć najlepsze cechy w każdym dziecku. Naszym przedszkolakom zapewnia wychowanie w radości.

Pasjonuje się logopedią z komunikacją alternatywną. Wolny czas spędza podróżując z rodziną. Fascynują ją zakątki Azji Południowo-Wschodniej. Anna Krupnik Logopeda

Barbara Wisiorek Wychowawca Przedszkolny

Uwielbia podróże z rodziną i odkrywanie nowych miejsc. Ceni sobie chwile z książką oraz czas spędzony w gronie najbliższych. Jej spokojny głos jest ukojeniem dla tęskniących za domem maluszków. Przekazuje dzieciom dużo ciepła i uczy ich cierpliwości. Marcelina Pomietło Wychowawca Przedszkolny

Pełna radości, uprzejma, nigdy nie odmawia pomocy innym. W pracy kieruje się wiarą w możliwości każdego dziecka, wie że każde z nich jest wyjątkowe. W wolnych chwilach lubi czytać, gotować i spędzać czas z rodziną na małych wyprawach. Uwielbia z dziećmi śpiewać, tańczyć i grać. Agnieszka Sośnicka Pomoc Nauczyciela

Lubi spędzać czas z rodziną, a wraz z mężem odkrywać najbliższe i bardziej odległe zakątki Polski i nie tylko. Ceni chwile z książką w dłoni ale także momenty w plenerze, które może zatrzymać na fotografiach (starym aparatem analogowym). Rozwija w dzieciach ciekawość świata oraz wrażliwość na otaczające ich piękno.

Jest radosną i życzliwą osobą, która w wolnych chwilach czyta książki. Wraz z mężem uwielbiają podróżować i poznawać kultury obcych krajów. Chętnie podejmuje wszelkie wyzwania. Swoim uśmiechem i zaangażowaniem skradła serca naszych przedszkolaków. Uczy dzieci odwagi i otwartości. Barbara Jaśkowska Wychowawca Przedszkolny

Mirosława Kłaput Wychowawca Przedszkolny

TDJ Edu Review 2019 45


Wyniki ankiety mierzącej poziom zadowolenia wśród naszych rodziców Obszary wychowawcze •  Kształcenie w dobrych nawykach •  Atmosfera w grupie •  Komunikacja wychowawcy z dzieckiem •  Plan dnia

5%

95

%

Odpowiedź na pytanie: „Czy poleciłbyś naszą placówkę swoim bliskim?”

Odpowiedź na pytanie: „Jak często uczestniczysz w wykładach?”

7%nie

tak, rzadko

93

100

%

%

tak, regularnie

ocena 5*

Klarowność wykładów: 4.31*

zdecydowanie tak

ocena 4*

Przydatność informacji: 4.28*

raczej tak

Forma przekazu: 4.22*

raczej nie

*ocena w skali 1 do 5

zdecydowanie nie

*w skali 1 do 5

Ocena naszej kadry

Ocena tutoringu w Przedszkolu na Kopcu

DYREKCJA

0

100% Czas przeznaczony na spotkanie z tutorem

Dyspozycyjność: 4.43*

Byliście wysłuchani

Rzetelność i słowność: 4.46* Kompetencje: 4.32*

Pozytywne wypowiedzi

Komunikacja bezpośrednia: 4.71*

Tutor zainteresowany sytuacją rodziny Dobra znajomość dziecka

NAUCZYCIELE

Pomoc w realizacji celów

Dyspozycyjność: 4.86*

Spotkania pomagają być lepszymi

Rzetelność i słowność: 4.93* Kompetencje: 4.79* Komunikacja bezpośrednia: 4.73* Komunikacja przez agendę: 4.78* *ocena w skali 1 do 5

ogólna ocena kadry

4,67*

*ocena w skali 1 do 5

46 www.tdjfoundation.pl

Ten sam tutor % ankietowanych osób zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak


Bardzo zależało nam, by placówka do której poślemy dziecko była zgodna z naszym wychowaniem i wartościami, na których budujemy naszą rodzinę. Wybraliśmy Przedszkole na Kopcu, bo mamy pewność, że Kadra i My – rodzice tworzymy jeden zespół, dla którego celem jest wychowanie i wzrost intelektualny, społeczny i duchowy naszego dziecka. Czujemy, że kontakt z wychowawcą daje wsparcie, z którego możemy korzystać, a tutoring jest dla nas wsparciem w trudnościach wychowania, a jednocześnie wskazuje mocne strony naszego dziecka. Helena odkąd uczęszcza do Przedszkola rozwinęła się w sposób niesamowity. Uwielbia przedszkole i często odwołuje się do zasad w nim panujących. Powielamy je w domu. Nasza córka z zamkniętego dziecka stała się społeczną przewodniczką, a jej umiejętności, każdego dnia nowe, zaskakują nas na każdym kroku naszej wspólnej podróży. Jesteśmy dumni z naszej córki i wdzięczni przedszkolu, za to, iż czujemy, że w tej pięknej, ale niełatwej drodze rodzicielskiej nie czujemy się sami. RODZice

Co nowego w Przedszkolu na Kopcu?

Dbając o porządek przestrzeni przedszkolnej stanowimy przykład dla naszych przedszkolaków dobrze wykonanej pracy :). Radość w naszej pracy jest podstawą działania! Magda i Bożenka Pracownice Przedszkola

Kodowanie na dywanie Chcąc rozwijać logiczne myślenie u dzieci, jednocześnie ucząc je przez zabawę i doświadczanie, razem z moim zespołem nauczycieli wprowadziliśmy zajęcia z Kodowania na dywanie. Przygotowujemy nasze przedszkolaki do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych. Duża uniwersalność kodowania pozwala z powodzeniem wprowadzać jego elementy do zajęć z zakresu edukacji matematycznej, językowej, artystycznej czy nawet ruchowej, tym samym uatrakcyjniając sposób nauczania w oczach dzieci. Zainteresowanym rodzicom polecam książki, które były dla mnie inspiracją: •  Anna Świć „Kodowanie na dywanie – różne   kompetencje, różne edukacje” •  Anna Świć „Kodowanie na dywanie,   w przedszkolu i w domu” ewa moskaŁa Dyrektor Przedszkola

TDJ Edu Review 2019 47


wesprzyj nas 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790

48 www.tdjfoundation.pl