Page 1

TDJ

REVIEW 2018

www.tdjfoundation.pl


w numerze

Pasja to umiejętność zaangażowania się, zamiłowanie do pewnych aktywności, a nie tylko wyjątkowe hobby.

str. 12

TDJ FOUNDATION Aleja Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice, PL fundacja@tdj.pl www.tdjfoundation.pl facebook.com/fundacjatdj/

spis treści 4 6 8 10 12 14 22 28 30 32 36

Poznajmy się Rok 2018 i zmiany w fundacji Rozwój zespołu fundacji Strategia na lata 2018-2022 Czym jest pasja? Wakacje z Pasją Indywidualny Program Rozwoju Stypendium College Akademia Liderów Edukacji Przedszkole na Kopcu myOXperience

2 www.tdjfoundation.pl

Wesprzyj nasze działania, wpłacając darowiznę

NUMER KONTA 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790


Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, a przedszkole jedynie pomaga im w pełnieniu tej roli.

str. 32

Młodzi ludzie często nawet nie marzą o za­granicznych studiach, bo Oxford, Cambridge czy Harvard są dla nich abstrakcją. W programach TDJ Foundation chcemy przełamać ten mit.

str. 28

TDJ Edu Review 2018 3


Poznajmy się DLACZEGO? Świat rozwija się w zawrotnym tempie. Tworzymy coraz więcej narzędzi, które sprawiają, że życie staje się bardziej komfortowe, a praca bezpieczniejsza i efektywniejsza. A jednak w wielu krajach nie potrafimy zadbać o najbardziej podstawowe potrzeby człowieka. Nadal nie wszystkie dzieci mają równe szanse na osiąganie pełnego potencjału, realizację zainteresowań oraz rozwój swoich talentów i to najczęściej z przyczyn niezależnych, takich jak sytuacja społeczno-ekonomiczna, czy dostępna oferta edukacyjna. UNICEF, światowa organizacja humanitarna i rozwojowa działającą na rzecz dzieci, opracował raport dotyczący niesprawiedliwego startu i nierówności edukacyjnych. Czytamy w nim:

(…) część dzieci osiąga gorsze wyniki w nauce z powodu czynników, na które nie mają wpływu, należą do nich między innymi miejsce urodzenia, język, którym się posługują lub zawód, który wykonują ich rodzice. Dzieci te już wkraczając do systemu edukacji, znajdują się na gorszej pozycji, a istnieje również prawdopodobieństwo, że sytuacja ta ulegnie pogłębieniu, jeśli polityki i praktyki w obszarze kształcenia będą zwiększać zamiast zmniejszać dystans dzielący je od rówieśników. (…) Nie wszystkie dzieci dysponują bowiem równymi szansami osiągnięcia pełnego potencjału, realizacji zainteresowań oraz rozwoju talentów i umiejętności. UNICEF

co wpływa na osiągnięcie pełnego potencjału przez dziecko? działania osobiste wrodzone talenty dostęp do pozaszkolnej oferty edukacyjnej system edukacyjny cechy danej osoby *Na podstawie raportu UNICEF

4 www.tdjfoundation.pl

sytuacja kraju (polityczna, ekonomiczna, społeczna, kulturowa) sytuacja rodzinna rówieśnicy


Oprócz analizy zebranych danych i postawienia diagnozy, UNICEF w swoim raporcie podpowiada w jaki sposób przeciwdziałać nierówności edukacyjnej. Zgodnie z zaleceniami tej organizacji należy zadbać o: •  dobry start każdego dziecka, zapewniając dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, •  sprawdzony i wysokiej jakości system edukacji, czyli taki, który dostarcza wszystkim dzieciom kluczowe umiejętności, pozwalające w pełni uczestniczyć w społeczeństwie, •  ograniczenie wpływu nierówności społeczno-ekonomicznych, np. poprzez większą integrację i dostęp do szkół dzieci z rodzin o różnym statusie społecznym, •  równe zaangażowanie chłopców i dziewcząt w podstawowe przedmioty szkolne oraz zwrócenia uwagi na proporcje płci wśród nauczycieli, •  lepszej jakości badania nierówności w edukacji, które pozwolą dokładniej diagnozować przyczyny i poszukiwać skutecznych rozwiązań tego problemu.

CO ROBIMY? Powołaliśmy TDJ Foundation, aby niwelować nierówności poprzez umożliwianie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Tworzymy bezpieczną przestrzeń i narzędzia, które pozwalają młodym ludziom odkrywać i rozwijać swoje potencjały. Działamy w zakresie: •  edukacji przedszkolnej, •  pracy nad motywacją dzieci i młodzieży, •  rozwoju młodzieży w czterech obszarach: edukacyjnym, osobistym, społecznym i zawodowym, •  zwiększania świadomości dostępności do oferty edukacji zagranicznej, •  wsparcia edukatorów. Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój to najwyższa wartość dla społeczeństwa. * Źródło informacji: UNICEF Office of Research (2018). „Niesprawiedliwy Start: Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych”, Innocenti Report Card 15, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florencja.

TDJ Edu Review 2018 5


Jak się zmieniamy 1

Skupiamy się na poszukiwaniu najlepszych praktyk edukacyjnych i rozwojowych, aby umożliwić naszym podopiecznym dostęp do nich. Dzięki temu wyrównujemy szanse edukacyjne Polaków.

2

Przez pierwsze lata inicjatywy TDJ Foundation dedykowaliśmy wyłącznie naszej najbliższej społeczności, czyli dzieciom pracowników TDJ i spółek portfelowych. Dla nich organizujemy letnie obozy, zagraniczne wyjazdy naukowe i wsparcie w rozwijaniu potencjału. W 2018 roku postanowiliśmy jednak podjąć jeszcze większe wyzwanie i poszerzyć grono odbiorców naszych działań o młodzież z całej Polski oraz o edukatorów.

3

4

5

Chcąc poszerzać horyzont edukacyjny polskiej młodzieży, pokazujemy możliwości, jakie dają zagraniczne uczelnie oraz inwestowanie we własny rozwój. Wzbogacamy uczniów także w wiedzę, jak pozyskać środki finansowe na edukację. W 2015 roku otworzyliśmy pierwsze przedszkole. Wiemy, że na rozwój każdego człowieka niesamowity wpływ mają pierwsze lata życia, dlatego postanowiliśmy rozwijać naszą działalność w tym obszarze i tworzyć na mapie Polski kolejne przedszkola. Kluczem do podniesienia jakości edukacji i świadomości najlepszych praktyk są edukatorzy. To oni, pracując na co dzień z dziećmi i młodzieżą, mają na nich największy wpływ. Wspierając edukatorów w podnoszeniu poziomu ich pracy, możemy w sposób systemowy pomóc także młodym ludziom. Dlatego przygotowujemy się do otwarcia ośrodka kształcenia dla edukatorów.

Około 7000 pracowników TDJ i spółek portfelowych ma dostęp do dedykowanych projektów TDJ Foundation 6 www.tdjfoundation.pl


ROK 2018 W LICZBACH

210

30

68

dzieci i młodzieży wyjechało na Wakacje z Pasją

wychowawców wyszkoliliśmy w Akademii Liderów Edukacji

dzieci rozwija się w Przedszkolu na Kopcu

918

10

24

uczniów szkół średnich zgłosiło się do konkursu myOXperience

osób wyjechało na kursy językowe do Wielkiej Brytanii

osoby ukończyły IPR w 2018, a 68 zakwalifikowano do edycji 2019

TDJ Edu Review 2018 7


Rozwój zespołu fundacji

Styczeń 2018

Marzec 2018

młodszy kierownik projektów

kierownik projektów

Małgorzata Dudek

Bartłomiej Marszałek

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku

Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psycho-

Kultura Mediów. Związana z harcerstwem od 15 lat,

logii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach

gdzie angażuje się w szkolenia wolontariuszy, pełni

2013/2014/2015 otrzymywał Nagrody Rekto-

rolę wychowawcy i kierownika, a od 2 lat Komen-

ra VIS (very important student) za osiągnięcia na

dantka Hufca ZHP Katowice. Była Przewodniczącą

tle społecznym. Od 2012 aktywnie zaangażowany

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. W fundacji

w tworzenie i realizację projektów młodzieżowych,

opiekowała się projektami Erasmus+, następnie do-

bazujących na procesie empowermentu społeczno-

łączyła do zespołu Wakacji z Pasją, a w Indywidual-

ściowego i psychologicznego. Od 2016 r. kierownik

nym Programie Rozwoju pełni rolę tutorki.

kadry obozowej realizującej autorskie programy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Obecnie project manager w TDJ Foundation odpowiedzialny za realizację programów Wakacje z Pasją oraz Indywidualny Program Rozwoju.

8 www.tdjfoundation.pl


Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TDJ Foundation

Lipiec 2018

Janusz Gorol Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju

Justyna Główka Koordynator Projektów

Wrzesień 2018

młodszy kierownik projektów

kierownik projektów

Marek Żydek

Monika Madigan

W fundacji należy do grupy odpowiedzialnej za In-

Od trzech lat jest związana z działaniami edukacyj-

dywidualny Program Rozwoju. Jest kuratorem Dużej

nymi prowadzonymi przez fundację, będąc współ-

Sceny na Slot Art Festival, podczas festiwalu opie-

autorką projektu Przedszkole na Kopcu. W związku

kował się też wolontariuszami i wspierał organizację

z naszym rozwojem oraz inwestowaniem w edukację

wydarzenia. Trzykrotnie tworzył obozy dla młodzieży,

przedszkolną, Monika koordynuje projekt mający na

a od 2 lat prowadzi autorski program dla licealistów

celu otwarcie kolejnych miejsc działających w duchu

i gimnazjalistów o e-tożsamości. Wielokrotnie wcie-

przedszkoli rodzinnych.

lał się w rolę konferansjera podczas imprez, a także prowadził własną audycję w Radio Egida. Prywatnie - zapalony rowerzysta i motocyklista, który uwielbia czytać książki i wyruszać wraz z żoną w odległe podróże.

TDJ Edu Review 2018 9


Strategia na lata 2018–2022 Nasza misja Wspieranie dzieci, młodzieży  i rodzin w rozwijaniu kompetencji  i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować  swoją przyszłość, służąc innym.

W 2018 roku zadaliśmy sobie ważne pytania o tożsamość fundacji i kierunki jej dalszej działalności. Zastanawialiśmy się, jaki wpływ społeczny chcemy wywrzeć, jakie mamy możliwości i jaką organizacją musimy się stać, aby osiągnąć nasze cele. Owocem kilkumiesięcznej pracy jest strategia przyjęta na lata 2018–2022. Obok jej najważniejsze aspekty.

10 www.tdjfoundation.pl

Cele długoterminowe •  silny zespół, •  zaufany partner, •  hub wiedzy, •  akcelerator zmian.


Podstawy działania

Wartości

Pasja

Kompetencje

Rodzina

Nasze cele Odkrywanie pasji + ROZWIJANIE KOMPETENCJI młodych ludzi poprzez tworzenie oraz realizację projektów.

Bycie ekspertem

Wspieranie rodzin

w dziedzinie edukacji i rozwoju.

w wychowaniu dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez działania fundacji.

TDJ Edu Review 2018 11


Czym jest pasja?

Jaką rolę odgrywa pasja w życiu młodych ludzi? Jak wpływa na ich zaangażowanie i jak jest postrzegana? Zapytaliśmy o to naszych podopiecznych. Pasja jest głównym motywem naszej komunikacji Pasja wg TDJ Foundation: Umiejętność z młodymi ludźmi. To także fundament, na którym zaangażowania się, zamiłowanie do robienia pewnych aktywności. wzmacniamy ich umiejętności i kompetencje. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak to pojęcie jest postrzegane przez naszych podopiecznych, z ja- Odkrywanie pasji jest dla nas procesem, któkimi emocjami się wiąże i czy jest dla nich rzeczy- ry odbywa się poprzez wzmacnianie poczucia zaangażowania w  różnego rodzaju aktywności wiście istotne. W toku naszych badań* okazało się, że nie istnieje i poszerzanie zainteresowań. Jesteśmy przekonani, jednoznaczna definicja pasji, a każdy może to sło- że w ten sposób młodzi ludzie mają większą szansę wo rozumieć w inny sposób. Bywa, że pasja jest na osiągnięcie spełnienia – bez względu na to, czy zdobyczą, celem samym w sobie, a jej odkrycie posiadają niezwykłe zainteresowania, przygotokojarzone jest z sukcesem. Z kolei nieposiadanie wują się do matury czy podejmują pierwszą pracę. pasji rodzi frustrację, odbiera poczucie własnej *wyniki badań zespołu Tenka wykonanych na zlecenie TDJ Foundation w 2018 roku wyjątkowości i zadowolenia. Pracując z dziećmi, młodzieżą czy edukatorami, pragniemy zerwać z dwubiegunowym systemem sukcesów i porażek, zaszczepiając w nich ideę pasji w naszym rozumieniu.

12 www.tdjfoundation.pl


Pasja w praktyce Uczestnicy naszych obozów określili kadrę jako „ludzi z pasją” i to oni byli największą atrakcją letnich wyjazdów. Wychowawcy zwracali się do młodzieży z szacunkiem, traktując jak równych sobie. Opiekunów szczególnie ceniono ich za udział w zajęciach

i za nawiązane relacje. Młodzi ludzie chcieli spędzać jeszcze więcej czasu z wychowawcami, zależało im na jeszcze lepszym wzajemnym poznaniu. *Postrzeganie kadry Wakacji z Pasją przez rodziców i uczestników wg badań zespołu Tenka

Spełnienie jest do pewnego stopnia zjawiskiem moralnym, ponieważ oznacza pielęgnację poczucia, że jest się kimś dobrym i osobą wartościową. A. Giddens

TDJ Edu Review 2018 13


Czas na motywację

Wakacje z Pasją to sześciodniowy obóz, który realizujemy w trzech turnusach, a każdy z nich poświęcamy innej tematyce. Nasi uczestnicy mogą się sprawdzić w zakresie sztuki, nauki oraz sportu. Dzięki autorskim programom obozów wspólnie motywujemy się do nauki oraz do odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań. Chcemy, aby uczestnicy Wakacji z Pasją wyjątkowo spędza-

li czas, kształtowali swoją samodzielność, poczucie sprawczości i skuteczności oraz uwierzyli we własne siły.

3

24

obozy tematyczne

14 www.tdjfoundation.pl

210

uczestników w wieku 8-17 lat

wychowawców i asystentów

15

trenerów i instruktorów


Bartłomiej Marszałek Kierownik Wakacji z Pasją

Magdalena Hetnał Pedagog Wakacji z Pasją

Monika Wielgosz Koordynator merytoryczny

Wychowawcy i asystenci

TDJ Edu Review 2018 15


Efekty naszych działań Podczas Wakacji z Pasją zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne, którego celem było sprawdzenie, jaki wpływ mają obozy w zakresie indywidualnego funkcjonowania psychicznego jednostki w wielu obszarach. Istotne zmiany zostały zaobserowane w wynikach dotyczących samooceny, umiejscowienia kontroli oraz poczucia skuteczności. Wynikiem badania było porównanie pomiarów danych cech przed i po obozie. samoocena To względnie stała dyspozycja jednostki rozumiana jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) względem „ja”. Wyższa samoocena wiąże się z: •  częstszym i bardziej intensywnym przeżywaniem pozytywnych emocji, •  większym przeżywaniem szczęścia (satysfakcją z życia), •  podejmowaniem większej liczby rozmaitych aktywności. umiejscowienie kontroli Osoby o  wewnętrznym umiejscowieniu kontroli są przekonane o tym, że, to co ich spotyka w życiu, jest rezultatem ich własnego działania, postaw, zachowań, podczas gdy osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli są gotowe

16 www.tdjfoundation.pl

twierdzić, że to, co ich spotyka, jest rezultatem zewnętrznej rzeczywistości, okoliczności i zdarzeń, na które osoba nie ma wpływu. Udział w obozie wpłynął na pomiar umiejscowienia kontroli uczestników z taką siłą, że wyniki uczestników zwiększyły się nawet o niemal 6%. poczucie własnej skuteczności Jest kompetencją społeczną jednostki dotyczącą wyobrażenia siebie jako osoby mogącej skutecznie wpływać na rzeczywistość. Obejmuje dwie podskale – dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałością niezbędną do kontynuowania działania (podtrzymania aktywności). Wyższe poczucie własnej skuteczności zwiększa motywację do działania i wiąże się z lepszymi osiągnięciami jednostki. Im silniejsze przekonania dotyczące własnej skuteczności, tym wyższe cele stawiają sobie ludzie i tym silniejsze jest ich zaangażowanie w zamierzone zachowanie, nawet w obliczu piętrzących się porażek. Co ciekawe, właśnie ta wartość uległa największemu wzrostowi wśród uczestników obozu.


Najbardziej podobały mi się zajęcia z Panem Korkiem, ponieważ nauczyłam się różnych doświadczeń i konstruowaliśmy rzeczy, które przydadzą się nam w życiu. Zajęcia nauczyły mnie też, jak pracować w grupie. Na obozie poznałam bardzo fajnych ludzi, byliśmy zgrani, każdy był uśmiechnięty i pełen energii do pracy. Mój wychowawca i jego asystentka byli sympatyczni, mili, zabawni, zawsze uśmiechnięci, pomocni i bardzo ich polubiłam. Dagmara 13 lat Uczestniczka obozu

OKREŚLONE CZYNNIKI, KTÓRE WPŁYNĘLY NA WYNIKI BADAŃ Warunki bytowe: •  bezpieczeństwo psychiczne (środowisko bez skutków przemocy), •  komfort socjalny (2-4 osobowe pokoje, wygodne łóżko, odpowiednie i regularne posiłki).

Wpływ relacji opiekuna: •  relacja partnerska oparta na wzajemnym szacunku, wzajemnym słuchaniu siebie i swoich potrzeb, •  odpowiednie metody pracy, m.in. dobrowolność, aktywizujące formy pracy, ukierunkowanie działań na cel, informacje zwrotne o czynionych postępach. *Fragmenty raportu z badań realizowanych przez TDJ Foundation, a przeprowadzonych przez Bartłomieja Marszałka (psycholog) i Tomasza Wojtasa (psycholog, specjalista data science).

9,40%

Wyższa samoocena u osób w wieku 12–13 lat. Samoocena posiada względnie stałą wartość, dlatego jakakolwiek zmiana w tym obszarze jest dużym sukcesem.

100%

Satysfakcja i zadowolenie z uczestnictwa

59%

Większe poczucie skuteczności u osób w wieku 14–18 lat w obszarze inicjacji działań

47,2%

Większe poczucie skuteczności u osób w wieku 12–13 lat w obszarze inicjacji działań

TDJ Edu Review 2018 17


Obozy oczami uczestników

kadra to ludzie z pasją

niezwykła atmosfera

wzajemność w rozumieniu siebie

różnorodność programowa dorośli biorą udział w zajęciach razem z dziećmi okazja do poznania nowych ludzi

NAJWAŻNIEJSZE SPOSTRZEŻENIA Dużą zaletą programu każdego obozu jest jego różnorodność. Taka formuła jest zbieżna z celem, dla którego przyjeżdżają uczestnicy, czyli poznania nowych zainteresowań, a nie pogłębiania konkretnych. Próbowanie swoich sił w różnych zajęciach ma także inne korzyści: uczestnicy Wakacji z Pasją odnoszą wrażenie, że robią więcej niż na innych wyjazdach, ale także mają możliwość wyboru. Na obozie każdy znajduje coś dla siebie i nie ma mowy o nudzie. Młodzi ludzie poznają rzeczy, których nie mieliby możliwości poznać w swoim naturalnym otoczeniu.

szczere relacje

Czynniki wskazane przez młodzież jako ważne w angażowaniu się w zajęcia* Motywacje do działania: •  dostarczanie sobie emocji, •  realizacja aktywności, •  relaks, •  oddawanie się pasjom, •  wyrażenie siebie, •  bycie samemu. Bariery do działania: •  lęk przed oceną, •  nieznana grupa, •  brak czasu – szkoła lub inne zajęcia, •  niesympatyczny prowadzący, •  niedostosowana grupa wiekowa. *wyniki badań zespołu Tenka wykonanych na zlecenie TDJ Foundation w 2018 roku

18 www.tdjfoundation.pl


Wyzwanie na 2019 Zwiększenie dostępności obozów i wsparcie większej ilości młodych osób przy zachowaniu dotychczasowej jakości Wakacji z Pasją.

TDJ Edu Review 2018 19


Opinie o obozach*

Specjalnie podsłuchałam, czy oni do innych rodziców mówią też fajne rzeczy i czy to jest to samo, czy coś innego. I okazało się, że oni o każdym potrafią powiedzieć coś innego! I zawsze w superlatywach, mimo że ja wiem, że syn super grzeczny nie był. To jest bardzo miłe. Rodzic uczestnika Wakacji z Pasją

Wakacje z Pasją w opinii odbiorców fundacji są jej flagowym programem. Młodzi ludzie przyjeżdżają na obozy w poszukiwaniu pasji, nowych doświadczeń, a nie udoskonalania ich. Obóz jest dla nich oderwaniem od codzienności, swojego dotychczasowego wizerunku, pewnym sposobem na poszukiwanie siebie. Dużą zaletą obozów jest to, że mimo powtarzania niektórych tematów co roku, program każdego z nich jest inny.

20 www.tdjfoundation.pl

Niezwykła atmosfera Pierwszym skojarzeniem, kiedy mówiono o obozie, była niezwykła, trudna do opisania atmosfera tego miejsca. Miejsca, w którym ludzie są na siebie uważni i reagują, jeśli komuś się coś dzieje, troszczą się o siebie. Bardzo ważna była wzajemność w rozumieniu siebie, wysłuchaniu, chwaleniu, opiekowaniu się sobą oraz wspieraniu. Rozwiązywanie problemów na bieżąco oraz brak zakazów i nakazów pozwoliły na nawiązanie szczerych relacji.


Rodzice o obozie Dla rodziców najważniejsze jest to, że ich dzieci wracają z obozu zachwycone, uśmiechnięte i wierzące w siebie. Rodzice bardzo cenią rozmowy z opiekunami i pracownikami fundacji. Jak mówią, zawsze dowiedzą się czegoś przyjemnego o dziecku. Obóz doskonale odpowiada na potrzebę rodziców odciągnięcia ich dzieci od telefonów. Cieszą się, ze oprócz dobrej zabawy mogą się też uczyć.

Relacje między uczestnikami Szczere relacje są czymś, co pozwala czuć się swobodnie na obozie. Na zawiązanie ich pozwoliła integracja na początku, dzięki której każdy miał okazję poznać pozostałych uczestników, a przez to nie oceniano się powierzchownie, po wyglądzie. Wyczuwalna była duża zażyłość grupy, w której wszyscy się znali już po jednym dniu. Atutem obozów jest to, że zbierają osoby z całej Polski, dzięki cze-

mu można mieć znajomych i kontakty z różnych miejsc (szczególnie, że niektóre relacje prowadzone są także poza obozami). Poznanie nowych ludzi jest jedną z motywacji, dla których młodzież przyjeżdża na obozy. *raport badań zespołu Tenka wykonanych na zlecenie TDJ Foundation w 2018 roku

TDJ Edu Review 2018 21


Pomagamy odkryć siebie Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Każdy z nas ma inne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. By odpowiedzieć na te potrzeby, niezbędna jest indywidualna praca z każdym uczestnikiem. Bartłomiej Marszałek Kierownik Projektu IPR

W Indywidualnym Programie Rozwoju chcemy pomagać młodym osobom w określaniu osobistych celów oraz w wyznaczaniu ścieżek rozwoju. Nasze działania skoncentrowaliśmy na indywidualnym podejściu do potrzeb uczestnika, dlate-

Zjazd otwierający i warsztaty merytoryczne

2017

go podstawą programu jest praca jeden na jeden z tutorem. Duży nacisk kładziemy na budowanie pewności siebie, świadomości własnego potencjału oraz wykorzystanie nabytych kompetencji do ulepszania siebie i swojego otoczenia.

Zjazd podsumowujący stypendystów IPR 2019/2018

2018

wrzesień

Spotkania z tutorem i praca indywidualna. Wizyty studyjne, mentoring, kursy i szkolenia.

22 www.tdjfoundation.pl

Maj


Wyzwanie na 2019 CEL Tworzenie przestrzeni do odkrywania możliwości, projektowania i podejmowania działań w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego i edukacyjnego. To nasz główny cel. Realizujemy go poprzez główne działania: tutoring i spotkania uczestników.

Zwiększenie zespołu tutorek i tutorów oraz umożliwienie większej liczbie młodych osób rozwoju w programie.

Szkolenia wyjazdowe dla tutorów i tutorek

Ewaluacja programu. Praca nad nową formułą

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Nabór uczestników do IPR 2019

TDJ Edu Review 2018 23


Stypendyล›ci IPR 2017/2018

68 20 2016/2017

24 2017/2018

Przyrost liczby uczestnikรณw w kolejnych latach 24 www.tdjfoundation.pl

2019


Indywidualny Program Rozwoju w liczbach

136

sesji tutorskich

2 zjazdy integracyjne

80 godzin tutoringu

5

sesji doradztwa zawodowego

13 kursรณw indywidualnych

3 warsztaty

4

wizyty studyjne w firmach

19

sesji mentoringowych ze specjalistami

9 miesiฤ™cy pracy nad indywidualnym rozwojem TDJ Edu Review 2018 25


Efekty IPR Wpływ IPR na młodych ludzi

81% 81% Młodzież, biorąca udział w programie w edycji 2017/2018, ocenia tutoring jako przydatne narzędzie w ich rozwoju

26 www.tdjfoundation.pl

87,5% 87,5% Wszyscy uczestnicy programu ocenili go wysoko.

1

1

2

2

3

3

4

4

1 – ocena najwyższa 1 – ocena najwyższa 4 – ocena najniższa 4 – ocena najniższa


Moja współpraca z tutorem polegała na pomocy w uporządkowaniu moich planów na przyszłość. Dodatkowo podczas rozmów i spotkań skupiałam się na pracy nad pewnością siebie oraz panowaniem nad stresem. Wzajemne zaufanie było podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu. Agnieszka Bąk Stypendystka TDJ Foundation

Współpraca z tutorem oraz nauka umiejętności miękkich podczas spotkań rozpoczynających i podsumowujących IPR była dla mnie zupełną nowością. Jestem studentem i absolwentem technikum mechatronicznego, nigdy nie podejrzewałem, że umiejętności tego typu mogą być tak bardzo przydatne w życiu. Świetną motywacją, a także wielkim pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie przebywanie z osobami, które również rozwijają swoje pasje oraz wielki progres, jaki poczynił każdy stypendysta programu i to w ciągu zaledwie 10 miesięcy! Piotr Frątczak Stypendysta TDJ Foundation

Korzyści z udziału w IPR wg stypendystów* •  nabranie odwagi i pewności siebie, •  nowe doświadczenia, •  uporządkowanie planów na przyszłość, •  inspiracja od uczestników, •  wsparcie grupy rówieśniczej,

•  możliwość dotarcia do miejsc i osób, które bez fundacji byłyby nieosiągalne, •  bezpieczne warunki do pozyskiwania nowych doświadczeń, •  możliwość refleksji. *Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez zespół Tenki

TDJ Edu Review 2018 27


Edukacja za granicą Zależy nam, by młodzież – szczególnie ta z naszej najbliższej społeczności – nabrała przekonania, że edukacja na najwyższym poziomie jest w ich zasięgu. Młodzi ludzie często nawet nie marzą o zagranicznych studiach, bo Oxford, Cambridge czy Harvard są dla nich abstrakcją. W programach TDJ Foundation chcemy przełamać ten mit. Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TDJ Foundation

Justyna Kudala Wieloletnia stypendystka TDJ Foundation. W ubiegłych latach była uczestniczką Wakacji z Pasją, a podczas Indywidualnego Programu Rozwoju pracowała nad ścieżką związaną z architekturą oraz przygotowywała się do rocznego wyjazdu do Włoch. Justyna wspierała nas, stając się częścią młodej kadry Wakacji z Pasją. Rok szkolny 2018/2019 spędza w Como w Lombardii, gdzie mieszka z włoską rodziną i uczy się ze swoimi rówieśnikami we włoskiej szkole.

28 www.tdjfoundation.pl


Piotr Bartela Marzył, by zostać profesjonalnym lektorem i użyczać swojego głosu w radiu lub telewizji. Kompetencje w tym zakresie zaczął zdobywać dzięki uczestnictwu w Indywidualnym Programie Rozwoju. W wieku 16 lat zdobył pierwsze zlecenie na profesjonalne nagranie! W kolejnych edycjach programu przygotowywał się do matury, a obecnie planuje ścieżkę zawodową. W 2018 roku był uczestnikiem Leadership Course na University of Oxford.

Stypendium Collage w liczbach

3

stypendystów fundacji na tydzień wcieliło się w rolę uczniów Ampleforth College

3

absolwentki Stypendium College powróciły z rocznego wyjazdu do Wielkiej Brytanii i USA

Z przyjemnością przystąpiłbym do następnej edycji programu, gdyby tylko była taka możliwość. Uważam, że jest to niesamowita szansa rozwoju, niedostępna dla większości ludzi w moim wieku, oraz po prostu niecodzienna przygoda. W mojej szkole – St. Clare’s – najbardziej zaskoczyło mnie połączenie starych, brytyjskich tradycji i nowoczesnych rozwiązań, przepięknych oxfordzkich budynków studentów z całego świata. Świetne również było podejście nauczycieli do uczniów, którzy kierowa-

1

laureatka Stypendium College wyjechała na roczną wymianę naukową do Włoch

10

osób wyjechało na dwutygodniowe kursy na najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii

li się zasadą dobrowolności, nikt nie był zmuszany do niczego, a jednak każdy chciał zrobić swoje zadania jak najlepiej. Kurs, który robiłem, czyli Leadership, w znacznym stopniu pomaga rozwijać umiejętności przywódcze, językowe, no i na przykład wystąpień publicznych. Piotr Bartela Uczestnik Leadership Course, Oxford

TDJ Edu Review 2018 29


Wspieramy rozwój edukatorów szkoła

Z naszych obserwacji wynika, że na rozwój młodego człowieka największy wpływ mają trzy grupy: rodzice, szkoła oraz organizacje wspierające. Jako fundacja stale współpracujemy z rodzicami naszych stypendystów. Zadaliśmy sobie jednak pytanie, w jaki sposób możemy pozytywnie wpłynąć na nauczycieli, wychowawców, trenerów i wszystkie osoby, które na co dzień towarzyszą młodym osobom na ścieżce ich rozwoju. Dlatego Partnerzy ALE

30 www.tdjfoundation.pl

rodzice

organizacje wspierające

zdecydowaliśmy o stworzeniu przestrzeni, w której będziemy mogli przekazywać kompetencje, ale też dzielić się naszym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pierwszą pilotażową edycję Akademii Liderów Edukacji zrealizowaliśmy w marcu 2018.


Wyzwanie na 2019 Stworzenie ośrodka kształcenia ustawicznego dla kadr zarządzających, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświatowych.

Wiedza i kompetencje przekazane uczestnikom podczas ALE

7h

Thomas Gordon wychowanie bez porażek

Motywowanie, czyli jak przywracać chęć do działania

2h

2h

2h25’

1h25’

6h

ABC edukacji seksualnej, czyli jak mądrze rozmawiać z dziećmi o seksualności

25’

Animacja czasu wolnego

25’

Komunikacja - jak mówić, aby nas słuchano, jak słuchać, aby mówiono

2h25’ Coaching w pracy z grupą

Porozumienie bez przemocy

TDJ Edu Review 2018 31


Nasze pierwsze przedszkole

Nasze przedszkole rozpoczyna proces edukacji spersonalizowanej i jest tak wyjątkowe, ponieważ stanowi przedłużenie domu rodzinnego. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, a przedszkole jedynie pomaga im w pełnieniu tej roli. Monika Madigan Kierownik Projektu

To pierwszy projekt edukacji przedszkolnej, w który postanowiliśmy zainwestować 3 lata temu, by wspierać rodziny w wychowaniu dzieci w tak kluczowym momencie ich życia. Przedszkole na Kopcu jest przedsięwzięciem niezwykłym, ponieważ

32 www.tdjfoundation.pl

w pełni stworzonym przez rodziców, którzy pragnęli wychować swoje dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły na osoby szczęśliwe i potrafiące służyć innym.


68

dzieci uczęszcza obecnie do przedszkola, a zaczynaliśmy od 8

38%

rodziców korzysta z biblioteki przedszkolnej

95%

rodzin pozostaje w projekcie do końca edukacji przedszkolnej dzieci

ponad

50%

rodzin ocenia projekt bardzo wysoko i jest gotowa płacić wyższe czesne

Inspiracja Główną inspiracją Przedszkola na Kopcu jest nauka kościoła katolickiego i życie św. Josemaríi Escrivy, który nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywa-

niem dzieci. Potrafił również uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu.

TDJ Edu Review 2018 33


80%

naszych rodzin wykonuje różne prace wolontaryjnie na rzecz projektu

ponad

80%

naszych ojców odprowadza dzieci do przedszkola w tygodniu adaptacyjnym – wielu z nich kosztem dni urlopu

EDUKACJA SPERSONALIZOWANA I TUTORING Przedszkole nie ma wyręczać rodziców w ich zadaniach, lecz wspierać w osiąganiu jak najlepszych efektów wychowawczych. Pomocą w tym są spotkania z opiekunem (tutoring rodzinny), na których ustalany jest indywidualny plan pracy wychowawczej oparty na dobrej znajomości danego dziecka oraz obiektywnej ocenie jego talentów, możliwo-

34 www.tdjfoundation.pl

100%

frekwencja obojga rodziców na tutoringu

ści i obszarów wymagających pracy. Opiekun jest indywidualnym wychowawcą przypisanym do danej rodziny. Naszym rodzicom oferujemy również różnorodne formy kształcenia i doradztwa takie jak wykłady, warsztaty, wybrane publikacje dostępne w bibliotece przedszkolnej oraz konferencje z zakresu wiedzy o wychowaniu.


MODEL EDUKACYJNY Model edukacyjny oparliśmy na wychowaniu całościowym, które obejmuje wszystkie aspekty osobowości dziecka i zwraca szczególną uwagę na pięć obszarów:

1

Rozum

2

Emocje

3

Ciało

4 5

SYSTEM POZYTYWNEJ MOTYWACJI Agenda Służy do notowania pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka. Zasada 5 do 1 Optymalny stosunek pozytywnych informacji zwrotnych do uwag krytycznych, wzmacniający zaangażowanie ucznia. Etos DWP Dobrze Wykonana Praca charakteryzująca się solidnością i jakością – przekazywanie norm i wartości. Praca będąca świadomym i dobrowolnym aktem osoby stanowi środek wychowawczy par excellence (konieczny i niezbędny).

dążenie do prawdy

radość z czynienia dobra

narzędzie czynienia dobra

Duch nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i ludźmi

Wola dążenie do dobra

EFEKTY NASZEJ PRACY •  zaangażowani rodzice stają się pracownikami przedszkola, nawet kosztem przekwalifikowania się, •  rodzice deklarują poprawę relacji w małżeństwie oraz radość z wychowywania dzięki naszemu projektowi, •  każdy wychowawca w ciągu roku czyta i opracowuje min. 12 książek z różnych dziedzin oraz odbywa przynajmniej 3 szkolenia, •  każda osoba pracująca w przedszkolu (woźna i inni pracownicy z obsługi) również uczestniczą w szkoleniach oraz w dyskusjach nad przeczytanymi lekturami, •  dzięki zaangażowaniu rodzin udało się uruchomić kursy Akademii Familijnej.

TDJ Edu Review 2018 35


myOXperience

Pragnąc poszerzać horyzont edukacyjny młodych osób, nawiązaliśmy w 2018 roku współpracę z Project Access Polska, czyli organizacją Polaków studiujących w Oxfordzie i Cambridge. Wspólnie zadaliśmy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby pokazać naszej młodzieży ofertę zagranicznych uczelni, a przede wszystkim przekonać ją, że te uczelnie są dla nich dostępne. Efektem naszych prac stał się konkurs myOXperience, do którego zaprosiliśmy młodzież w wieku 15– 16 lat z całej Polski. Nagrodą główną był 5-dnio36 www.tdjfoundation.pl

wy wyjazd na warsztaty na University of Oxford i zamieszkanie w jednym z kolegium uczelni. Naszym celem było, aby poprzez własne doświadczenie Oxfordu, młodzież zapragnęła podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił w aplikowaniu do szkół za granicą.


To niecodzienna okazja dla polskich uczniów do bezpośredniego poznania niezwykłego klimatu Oxfordu i przekonania się, że nawet tak prestiżowe uczelnie są w ich zasięgu. Mocno wierzymy, że wyjazd w ramach myOXperience będzie kamieniem milowym na ich ścieżce edukacyjnej, pomagając nie tylko w podjęciu decyzji o studiach na tej konkretnej uczelni, ale również w poszerzeniu horyzontu myślowego i sięgania po rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Janusz Gorol Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju Współorganizator

918

zgłoszeń do konkursu

170

51

Osób zakwalifikowanych do II etapu

Laureatów, którzy otrzymali 4-miesięczny mentoring oraz warsztaty w Warszawie

Project Access POLSKA Fundacja założona przez polskich studentów Oxfordu i Cambridge. Zajmuje się promocją studiów na najlepszych zagranicznych uczelniach i za darmo pomaga uczniom polskich liceów w procesie aplikacji na nie.

30

Laureatów Nagrody Głównej: wyjazdu na 5-dniowe warsztaty na University of Oxford

Zespół fundacji wierzy, że każdy, niezależnie od sytuacji materialnej, powinien mieć równe możliwości rozwijania swojego talentu. Fundacja funkcjonuje w ramach międzynarodowej organizacji Project Access.

Wyjazd na Oxford to

1 zajęcia akademickie z profesorami Oxfordu

2 warsztaty z TDJ Foundation i Project Access Polska

3 zwiedzanie Oxfordu

TDJ Edu Review 2018 37


Jak jesteśmy postrzegani

Dążymy do tego, by nasze programy ściśle odpowiadały na potrzeby podopiecznych. Dlatego zleciliśmy kompleksowe badanie działań fundacji. Badanie bazowało na wypowiedziach uczestników, rodziców i ekspertów, z którymi współpracujemy, wraz z zestawieniem dobrych praktyk, oceny ofert innych organizacji i wiedzy akademickiej. W badaniu zostały wskazane przez naszych odbiorców (rodziców, uczestników, współpracowników, ekspertów) mocne strony działań fundacji: •  dają bezpieczeństwo i zaufanie, •  przynoszą radość, •  pomagają wzrastać, decydować o sobie, •  dają poczucie bycia znaczącym, •  zapewniają partnerstwo w relacji. *Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez zespół Tenki

38 www.tdjfoundation.pl

W opinii naszych odbiorców zespół fundacji tworzy rodzinną atmosferę oraz kojarzy się z zaangażowanymi dorosłymi i wzajemnym szacunkiem. Postrzegani są jako wspierający i wskazujący drogę, jak również mający pozytywny wpływ na młodych ludzi. Szczególną uwagę zwracano na umiejętność budowania wiary w siebie, brak oceny oraz w pełni zorganizowany czas i  otwartość. W  wypowiedziach ankietowanych często podkreślano, że programy fundacji są realizowane w środowisku akceptującym popełnianie błędów, o których nikt nie myśli w kategorii czegoś złego, lecz szansy na naukę.


Chciałabym podziękować TDJ Foundation, rodzicom, którzy bardzo mnie wspierali. Nawet zwykła rozmowa znaczy czasem więcej niż się ludziom wydaje. absolwentka Stypendium College

Jak pracować z młodzieżą Badanie miało na celu również wskazanie istotnych aspektów we współpracy z młodym człowiekiem. Podstawą jest stworzenie przyjaznego środowiska, sprzyjającego nabywaniu wiedzy i umiejętności. Zdefiniowane sposoby i metody pracy, na które kładziemy nacisk w ramach realizacji programów: •  stosowanie angażujących metod pracy, •  pokazywanie celu uczenia się danego tematu i szukanie możliwości zastosowań, •  wspieranie umiejętności uczenia się,

•  rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz grupowej, •  indywidualne podejście, •  kształcenie umiejętności samodzielnej ewaluacji swojej pracy, •  wsparcie w przezwyciężaniu obawy przed kompromitacją, złą oceną, •  wsparcie w komunikacji z dorosłymi i rówieśnikami, •  wsparcie w przyjęciu aktywnej postawy wobec zadań życiowych.

TDJ Edu Review 2018 39


wesprzyj nas 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790

40 www.tdjfoundation.pl

Profile for Fundacja TDJ

TDJ Edu Review  

TDJ Foundation powstała, by niwelować nierówności poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych....

TDJ Edu Review  

TDJ Foundation powstała, by niwelować nierówności poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych....

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded