II edycja - Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy

Page 1

O projekcie Głównym celem projektu jest wzrost zaangażowania młodych osób w wieku 19-25 lat zamieszkujących województwo śląskie w wolontariat na rzecz organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży poprzez merytoryczne przygotowanie do pełnienia roli tutorów pracujących z młodzieżą. Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy trwa od września 2021 do sierpnia 2023 roku i dzieli się na dwie edycje. Łącznie w ramach projektu 64 osoby w wieku 19-25 lat wezmą udział w 64-godzinnym cyklu szkoleniowym kompleksowo przygotowującym do pełnienia roli tutora wspierającego młodzież. Dzięki temu, aż 128 młodych osób w wieku 14-18 lat będzie miało możliwość pracować z tutorem-wolontariuszem, który zapewni im wsparcie w ich rozwoju.

Uczestnicy Projektu

Tutor-Wolontariusz 19-25 lat

Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży

Młodzież 14-18 lat

Rekrutacja

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Działania w ramach projektu

1 Szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora/rki

4 weekendy szkoleniowe (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.00)

Terminy szkoleń: 3-4 grudnia 7-8 stycznia 4-5 lutego 4-5 marca Miejsce szkolenia: Katowice Zapewnione materiały szkoleniowe i posiłek

2

Przeprowadzenie dwóch procesów tutorskich w ramach wolontariatu

3

Superwizja grupowa i indywidualna

łącznie ok. 20 godzin sesji z dwójką podopiecznych wybranej organizacji działającej w obszarze dzieci i młodzieży na terenie Śląska.

wsparcie doświadczonych tutorów/rek, superwizje grupowe odbywają się w od marca do maja w wyznaczonych terminach.

Harmonogram działań - II edycja

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


O tutoringu Tutoring to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga osobie tutorowanej odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów. Proces tutorski to cykl spotkań prowadzonych według określonej struktury i zasad. Spotkania polegają przede wszystkim na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych formach ćwiczeń. Tutor(ka) to osoba, która wspiera innych w rozwoju, bazując na sile międzyludzkiej relacji i wartościowej rozmowy. Pomaga osobie tutorowanej poznawać lepiej siebie oraz realizować swoje cele. Tutor(ka) przyjmuje rolę wycofanego partnera, towarzysza w podejmowaniu samodzielnego wysiłku rozwojowego, zadaje refleksyjne pytania, a gdy trzeba – dzieli się doświadczeniem.

Tutor/ka: słucha z zaciekawieniem, potrafi zadawać pytania, ma empatię, wspiera, inspiruje, cechuje się uważnością.

Kontakt Marta Lewandowska Kierownik Projektu +48 665 780 355 | marta.lewandowska@fundacjatdj.pl Alicja Dobrowolska Pośrednik wolontariatu | Kontakt z organizacjami +48 785 060 125 | alicja.dobrowolska@fundacjatdj.pl

TDJ Foundation Aleja Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.