Katalog Witryn Nadodrza

Page 1

wi t r y ny n a dodrz a — k ata l og 2 0 1 3 — 2 0 17


Projekt Witryny Nadodrza zakłada odświeżenie wyglądu witryn sklepów, punktów usługowych i zakładów rzemieślniczych na Nadodrzu oraz uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskich ulic. Wybieramy miejsca, które są kultowe – takie jak Lodziarnia Roma, Sklep Rybny, Bar Mleczny Mewa czy zakład szewski, w którym Pan Grzegorz latem handlował wyhodowanymi przez siebie truskawkami lub bar Smak, który serwuje wspaniałe pierogi z soczewicą, ale swoim wyglądem wołał o pomstę konserwatora zabytków oraz niewielkie zakłady rzemieślnicze, którym tego rodzaju pomoc, może przedłużyć życie – zakład rymarski albo też Piekarnia Państwa Krajewskich. Projektrealizowany jest przez Fundację Dom Pokoju, prowadzącą Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ze środków Gminy Wrocław. Zainicjowany został przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2

3


201 3 201 4 01: Lodziarnia Roma / s. 8 02: Piekarnia Krajewscy / s. 10 03: Panato / s. 12 04: Ramy Domański / s. 14 05: Zakład Naprawy Maszyn / s. 16

06: Szewc / s. 20 07: Sklep rybny / s. 22 08: Zakład cholewkarski / s. 24 09: Bar Smaczek / s. 26 10: Sklep zoologiczny / s. 28

2015 2016 11: Bar Smak / s. 32 12: Cichutowie – pracownia ramiarska / s. 34 13: Zakład introligatorski / s. 36 14: Bar mleczny Mewa / s. 38

15: Komis Venus / s. 42 16: Pracownia Krawiecka – T. Urbanek / s. 44 17: Zakład kuśnierski / s. 46 18: Zakład tapicerski / s. 48 19: Warzywniak Na rogu / s. 50


01: Lodziarnia Roma 02: Piekarnia Krajewscy 03: Panato

04: Ramy Domański 05: Zakład Naprawy Maszyn


L odzi a rni a Rom a Adres: ul. Rydygiera 5 Właściciel: Jerzy Góralski Projekt witryny: Natalia Polakowska Rok: 2013

Lodziarnia Roma istnieje od 1946 roku, kiedy tylko podłączona została woda i Romę otworzył Antoni Grzelak, pilot i mechanik, we współpracy z włoskim cukiernikiem. W 1991 przejął mistrz cukiernictwa Jerzy Góralski. Na elewacji lodziarni zamontowany został metalowy szyld płaski i semaforowy. Wykorzystana czcionka naśladuje eleganckie pismo odręczne, nawiązując do wieloletniej tradycji rzemieślniczej produkcji lodów. Sama elewacja została uporządkowana i odrestaurowana. Szyld semaforowy wykonany z metalu uzyskuje swoją przestrzenność poprzez multiplikację lodowego rożka. Umiejscowienie go po obu stronach daje wrażenie przenikania. Biały środek szyldu układa się w bardzo prosty kształt strzałki, sugerujący kierunek wejścia do lodziarni.

8

9


Piek a rni a K r a je w scy Adres: ul. Pobożnego 20 Właściciel: Krzysztof Krajewski Projekt witryny: Natalia Polakowska Rok: 2013

Piekarnia Krajewscy istnieje od 1979 roku. Jako jedyna nosi miano Złota Nadodrza i to ten motyw wykorzystany został w projekcie. Logo wyeksponowane zostało na szyldzie semaforowym oraz tablicy zamontowanej na elewacji. Główna część szyldu semaforowego została wykonana z drewna z wygrawerowanym logotypem ZłotoNadodrza i nazwą piekarni wraz z datą powstania. Materiał szyldu miał nawiązywać do tradycyjnych drewnianych kociub, czyli rodzaju szufli do wyjmowania chleba z pieca. Całość trzyma metalowy uchwyt dostosowany do historycznego charakteru kamienicy, w której znajduje się piekarnia. Ciemny dół elewacji i górny gzyms zamyka kompozycyjnie przestrzeń. Dodatkowo na grafitowym tle ręcznie wymalowane są nazwy produktów, które są specjalnością zakładu.

10

11


pa n at o Adres: ul. Jedności Narodowej 68 Właściciel: wss Panato Projekt witryny: Natalia Polakowska Rok: 2013

Pracownia panato to wyjątkowe miejsce, stworzone przez ludzi z pasją. Znajduje się tu: Pracownia Sitodruku, Pracownia Szycia, panato Café, PriPla, Pracowania Warsztatów oraz Pracownia Kreacji. Projekt elewacji miał nawiązywać do dużego obszaru działań, które prowadzone są w przestrzeni. Miejsce znajduje się w oficynie kamienicy co tym bardziej wymagało wyjątkowego podejścia, by jednocześnie oddać charakter pracowni i przyciągnąć uwagę przechodniów. By zwiększyć widoczność, przy bramie przejściowej zamontowano szyld semaforowy. Został on zaprojektowany tak by kształtem sugerował konieczność wejścia w bramę. Element trzymający tablicę przypomina strzałkę kierunkową. Cała elewacja jest kolorowa, podstawowe kształty graficzne (paski, kółka, krzyżyki) przeplatają się z napisami specjalizacji pracowni nawiązując do nich. Kolorystyka miała być żywa i przyciągająca, oddająca charyzmatyczny charakter miejsca, przeciwstawiając się szarej, zniszczonej elewacji kamienicy, w której się znajduje. Witryna została pomalowana ręcznie przez twórców panato i panato Café.

12

13


Ramy Dom a ńsk i Adres: ul. Chrobrego 28 Właściciel: Ludomir Domański Projekt witryny: Natalia Polakowska Rok: 2013

Do dekoracji witryny zakładu Ramy Domański wykorzystano technikę wykorzystywaną w samej pracowni, czyli pozłotnictwo. Na stonowanym szarym tle, niektóre kafle zostały pokryte złotem. Nad drzwiami wejściowymi zamontowany jest szyld z prostą typografią. Cała witryna miała nawiązywać do specjalizacji pracowni, trochę na przekór codzienności, rozwiązanie złocenia kafli ma swoją analogię do odrestaurowywania zabytkowych ram. Typowe kafle zupełnie przekornie zmieniły swój charakter.

14

15


Zakł ad N a pr aw y Masz yn Adres: ul. Łokietka 7 Właściciel: Tadeusz Zdęba Projekt witryny: Bartosz Ukarma, Marta Wolak, Cezary Ołowski, Konrad Mierzwa Rok: 2013

Projekt re-desingu Zakładu Naprawy Maszyn przy Łokietka 7 zakładał odtworzenie boniowań na elewacji, dostosowanie koloru do najbliższego otoczenia, a także interesującą aranżację wnętrza witryny poprzez zastosowanie instalacji w postaci podwieszanych kubików, które miały służyć do ekspozycji maszyn. Niestety prac nie udało się sfinalizować, bo właściciel wycofał się z projektu. Zrealizowany został tylko szyld.

16

17


06: Zakład 07: Sklep rybny 08: Zakład cholewkarski

09: Bar Smaczek 10: Sklep zoologiczny


s ze w c Adres: ul. Trzebnicka 4 Właściciel: Grzegorz Szymczak Projekt witryny: Patryk Stolarz Rok: 2014

Zakład szewski istniał od 1998 roku, niestety został zamknięty w 2016 roku z powodu śmierci właściciela. W ramach re-designu witryny zdemontowane zostały dotychczasowe szyldy. Powstały grafiki wyklejane w witrynie, inspirowane narzędziami używanymi przez szewca – łącznie z typografią, która nawiązuje do czcionki widocznej na zabytkowym kopycie szewskim. Zmieniony został także szyld informacyjny, a nad ulicą zawisł szyld semaforowy, ręcznie wykonany przez kowala. Zajęliśmy się także wnętrzem, odsłaniając cegłę na jednej ze ścian. Zdezelowane fotele zastąpiły drewniane, malowane na czarno krzesła. Zwieńczeniem prac był montaż fototapety, która widoczna jest także z ulicy. Fototapeta powstała ze zdjęcia mosiężnej figurki z kolekcji Pana Grzegorza. Cała koncepcja zakłada wydobycie na pierwszy plan charyzmy i pozytywnego nastawienia uśmiechniętego szewca.

20

21


Sk l ep r y bn y Adres: ul. Jedności Narodowej 86 Właściciel: Anna Piekarska Projekt witryny: Karolina Piątkowska Rok: 2014

Projekt zakładał renowację fragmentu elewacji i uporządkowanie przestrzeni przez użycie beżu, nawiązującego do oryginalnego koloru budynku, a także odcięcie cokołu kolorem granatowym. W ramach pracy nad witryną, powstały proste graficzne ryby, które stanowią silną dominantę, przykuwają oko przechodniów i znacznie wpływają na zwiększenie widoczności sklepu także z dużego oddalenia. Ryby akcentują elementy dominujące w całości kamienicy – ścianę szczytową oraz wieloboczny wykusz. Rybie łuski są motywem, który pojawia się we wnętrzu sklepu oraz zauważalne są w samej konstrukcji dachu cebulastego. Dotychczasowe napisy na oknach, zastąpiły nowe, również wyklejone z folii – zastosowano, prosty, nowoczesny krój pisma.

22

23


Zakł ad chol e w k a rsk i Adres: ul. Ołbińska 3 Właściciel: Ryszard Zbylut Projekt witryny: Monika Pietrosian Rok: 2014

Zakład cholewkarski istnieje w tym miejscu od 1976. Jego właścicielem jest Pan Ryszard Zbylut, który dyplom mistrzowski uzyskał w 1983 roku. Zakład produkuje wyłącznie cholewki do butów tanecznych, które sprzedawane są na całą Polskę, a także eksportowane za granicę. W początkowej fazie projektu projektantka skupiła się na kreatywnym zagospodarowaniu wnętrza witryn okiennych – jednak na wyraźne życzenie właściciela, ostatecznie nie zostały zagospodarowane – są bowiem ważnym źródłem światła. Projektantka zdecydowała się zwiększyć widoczność zakładu poprzez zamontowanie dwóch szyldów na zewnątrz.

24

25


Bar Sm ac zek Adres: ul. Trzebnicka 1 Właściciel: Mariusz Raszowski Projekt witryny: Monika Pietrosian Rok: 2014

Bar Smaczek mieści się w dużym lokalu na rogu Trzebnickiej i Pobożnego, prowadzony jest przez Pana Mariusza Raszowskiego. Najważniejszym elementem projektu było wykonanie nowego szyldu semaforowego, z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów. Szyld semaforowy zamocowany został na dekoracyjnym ramieniu, wykonanym ręcznie przez kowala – Grzegorza Hajka. Swoim kształtem nawiązuje ono do detali na elewacji.

26

27


sk l ep zool ogic zn y Adres: ul. Bolesława Chrobrego 17 Właściciel: Państwo Józefowiak Projekt witryny: Karolina Piątkowska Rok: 2014

Sklep zoologiczny państwa Józefowiaków istnieje na Nadodrzu od maja 1952 roku. Prowadzony jest przez kolejnych członków rodziny. Prace obejmowały uporządkowanie wnętrza witryny, na której obecnie eksponowany jest bardzo szeroki asortyment sklepu. Projektantki zaproponowały także dobór nowej czcionki dla zakładu i bardziej stonowanych naklejek informacyjnych na drzwi oraz witrynę. U dołu wystawy naklejony został tekst informujący o historii sklepu.

28

29


11: Bar Smak 12: Cichutowie – Pracownia Ramiarska

13: Zakład introligatorski 14: Bar mleczny Mewa


Bar Sm a k Adres: ul. Św. Wincentego 14 Właściciel: pphu Anpol Anna Matecka Projekt witryny: Maciej Kułakowski, mnms Studio Rok: 2015

Motywy graficzne zastosowane na witrynie baru Smak mają swoje odniesienie do zastanej aranżacji wewnątrz lokalu. Projekt jest wizualnym nawiązaniem do elementów budujących tę przestrzeń i nadających jej charakter. Intencją projektanta, Macieja Kułakowskiego było przemodelowanie przypadkowej „identyfikacji” baru – wpisujacej sie w nurt Typopolo – na estetyczną i czytelną formę komunikacji, budującej nową jakość wizualną miejsca. Technika: biała folia przyklejana na witrynie, ręcznie malowany szyld semaforowy w stalowym okuciu, renowacja elewacji (malowanie na stonowane kolory nawiązujące do najbliższego otoczenia).

32

33


Cichu t o w ie Pr aco w ni a R a mi a rsk a Adres: ul. Św. Wincentego 31 Właściciel: Lidia Cichuta Projekt witryny: Iwona Jarosz i Ewelina Turkot Rok: 2015

Renowacja witryny zakładała pomalowanie jej na kolor biały i szary, a także wyczyszczenie i pomalowanie na czarno stolarki okiennej. We wnętrzu witryny zamontowano dodatkowe oświetlenie. Na szybach pojawiły się białe napisy wykonane z folii. W ramach koncepcji zlecono także wykonanie szyldu semaforowego utrzymanego w tej samej kolorystyce.

34

Projektantki wzorowały się na strzelistości witryny. Pośrednio inspirowałam się modernistycznymi szyldami, zależało mi na użyciu smukłego, wysokiego, lekkiego kroju pisma – tłumaczy Ewelina Turkot. Na witrynie znalazły się ikony nawiązujące do używanych przez państwa Cichutów narzędzi, a także spełniającedodatkowa formę ozdobną. Witryna miała pozostać lekka i elegancka – dzięki renowacji oryginalnej stolarki i pomalowaniu jej na czarno.

35


Zakł ad in t rol igat orsk i Adres: ul. Niemcewicza 5 Właściciel: Dariusz Strzelecki Projekt witryny: Patryk Stolarz Rok: 2015

Pierwotna koncepcja witryny zakładała stworzenie muralu-pudełka [wizualizacja], na którą wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody ze względu na świeżo sfinalizowany całościowy remont kamienicy. Ostatecznie wykonany został szyld semaforowy w kształcie prasy introligatorskiej, a także czarno-złota tablica informacyjna, która została umieszczona na drzwiach zakładu. Złoty detal nawiązuje do częstego sposobu zdobienia zabytkowych książek

36

37


bar ml ec zn y me wa Adres: ul. Dubois 4 Właściciel: Magdalena Goździaszek Projekt witryny: Ewa Głowacka, Magdalena Wiśniewska, Zuzanna Wollny Rok: 2015

Koncepcja renowacji baru mlecznego Mewa była dużym wyzwaniem ze względu na kultowość miejsca. Mewa od lat ma swoich stałych bywalców i miłośników. Wiedziałyśmy, że projekt musi odpowiadać randze miejsca i sentymentowi, którym jest darzone. Nie mógł być zbyt inwazyjny stylistycznie, a z drugiej strony miał wnieść powiew świeżości. Chciałyśmy, by Mewa pozostała Mewą, a nie sprawiała wrażenia modnej hipsterskiej restauracji. Rozpoznawalny i charakterystyczny szyld semaforowy stał się punktem wyjścia i odniesienia dla wszelkich działań projektowych. Zaproponowano jedynie

38

delikatne zmiany: odświeżenie kształtów mewy oraz typografii znaku, a krój pisma użyty w znaku posłużył do stworzenia napisu na gzymsie oraz tablicy z menu we wnętrzu. Elewacja została odmalowana tak, aby zapobiec pojawiającym się tagom i graffiti, a także zwiększyć jej zauważalność. Aby rozwiązać chaos informacyjny w środku, zastosowana została tablica magnetyczna, do której można przyczepiać dania i ceny, w zależności od dostępności oraz ściana pokryta farbą tablicową, na której pojawiły się wykaligrafowane informacje. Tablica może też spodobać się nudzącym się w trakcie obiadu dzieciakom.

39


15: Komis Venus 16: Pracownia Krawiecka – T. Urbanek 17: Zakład kuśnierski

18: Zakład tapicerski 19: Warzywniak Na Rogu


Komis V enus Adres: ul. Łokietka 15 Właściciel: Krzysztof Hreczuch Projekt witryny: Marta Borkowska Rok: 2016

Witryna Komisu była bardzo chaotyczna, znajdowały się na niej napisy, które nie były czytelne przez białą kratę zamontowaną w oknie wystawowym. Projektantka postanowiła pozostać przy tej formie komunikacji, jednak większość napisów zastąpiła znakami graficznymi asortymentu, który można dostać w komisie. Krata została przemalowana na kolor szary dzięki czemu nie jest już tak widoczna. Naklejki zostały wycięte z białej folii dlatego nawet z daleka są dobrze widoczne. Umieszczono je w dolnej części okna.

42

Na szybie pojawiła się jeszcze nazwa komisu Venus oraz rok założenia firmy 1992. (Venus była jednym z pierwszych komisów we Wrocławiu). Szyld miał nawiązywać do biblioteki, która znajduje się obok (na elewacji są namalowane półki z książkami), dlatego zdecydowano, żeby napis nad witryną również był wykonany taką techniką. W projekcie tym projektantka chciała nawiązać do lat 90 tych, kiedy to elektronika bardzo się rozwinęła.

43


Pr aco w ni a K r aw ieck a T. Urb a nek Adres: ul. Chrobrego 22 Właściciel: Teresa Urbanek Projekt witryny: Marta Sieczkowska i Justyna Dybała (Pantograf) Rok: 2016

Naszą intencją było wyeksponowanie lokalu pani Teresy i jednocześnie wykorzystanie potencjału zastanego miejsca – bardzo spodobał się nam detal architektoniczny nad witryną – miejsce przeznaczone na namalowanie napisu. Projektując krój pisma do szyldu, czerpałyśmy z tradycji dawnych kompozycji literniczych, które znamy z archiwalnych zdjęć przedwojennego Wrocławia, ale także chciałyśmy nawiązać do kształtu zabytkowej maszyny do szycia z zakładu Pani Teresy. Charakter kroju miał łączyć w sobie elegancję z solidnym wykonaniem. Litery zostały namalowane ręcznie. Okno frontowe lokalu pozostało bez ingerencji, celowo, aby można było zajrzeć bez przeszkód do środka. Rolę nośnika informacji pełni

44

natomiast tablica, zamontowana przy witrynie, na której zostały wypisane ręcznie usługi świadczone przez panią Teresę. Kluczowym elementem identyfikacji jest ręcznie wykuty, przez pracownię Kujto, szyld semaforowy w kształcie igły, z umieszczoną w nim tablicą informacyjną. Jako dopełnienie identyfikacji wykonano też zestaw materiałów promujących zakład – wizytówkę, ulotkę, metkę odzieżową. Większość prac przy realizacji projektu projektantki wykonały osobiście, jest to model pracy, który jest jednocześnie promocją tradycyjnego rzemiosła.

45


Zakł ad k uśniersk i Adres: ul. Poniatowskiego 8 Właściciel: Ryszard Ejsmont Projekt witryny: Marta Borkowska Rok: 2016

Tworząc projekt dla kuśnierza chciałam podkreślić charakter i prestiż tego miejsca. Zależało mi na tym aby witryna ta była prosta i elegancka. Chodziło o skojarzenie z butikiem i ekskluzywnym miejscem. Nawiązuje on do czasów kiedy to futra przechodziły swój złoty wiek. Stąd inspiracja art deco. Właścicielowi zależało na tym, aby punkt był widoczny z daleka w szczególności zimą – w sezonie na futra, kiedy też szybko robi się ciemno. Zamontowany został podświetlany kaseton na ozdobnym uchwycie. Rama drzwi i okna przemalowane zostały na kolor ciemnego brązu.

46

47


Zakł ad ta picersk i A n at ol Adres: ul. Jagiellończyka 7 Właściciel: Anatol Korolczuk Projekt witryny: Patryk Stolarz Rok: 2016

Zakres projektowy obejmował szyld i witrynę zakładu tapicerskiego. Projekt utrzymany został w oszczędnej kolorystyce czerni i bieli. Projekt zainspirowany jest pikami tapicerskimi z obicia znajdującego się w zakładzie pana Anatola. Podczas poszukiwania inspiracji typograficznych natrafiłem na James'a Todd'a – projektanta pism z Pensylwanii, który sam niegdyś był tapicerem. Udało się nawiązać kontakt i dzięki jego uprzejmości obie historie się połączyły: polski tapicer ma liternictwo zaprojektowane przez innego tapicera, z drugiego końca świata.

48

49


Wa rz y w ni a k N a rogu Adres: pl. św. Macieja 10 Właściciel: Małgorzata Łakomska Projekt witryny: Agnieszka Bocheńska-Niemiec Rok: 2015

Nowy wizerunek warzywniaka to zmiana wyglądu, ale i nazwy Megi na Na rogu. Głównym założeniem było „uspokojenie” przestrzeni – zmiana kolorowych naklejek na szybie na bardziej minimalistyczne białe naklejki. Zamiast napisów powstały rysunkowe warzywa i owoce. Celem tej metamorfozy było również odsłonięcie wnętrza, w którym tętni życie. Powstał też minimalistyczny, drewniany szyld z prostym i czytelnym krojem pisma. Plastikowe skrzynki z owocami, zastąpiły metalowe, ręcznie wykonane stojaki i drewniane skrzynki. We wnętrzu plastikowe skrzynki w miarę możliwości zostają wymieniane na drewniane, ponadto zmianie uległ wygląd cenówek – neonowe karteczki zastąpiła biel i symbole owoców i warzyw.

50

51


Witryny Nadodrza powstają w ramach w ramach projektu realizowanego przez Fundację Dom Pokoju „Prowadzenie punktu Informacji i wsparcia przedsiębiorczości na Nadodrzu w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych” współfinansowanego przez Gminę Wrocław. Projekt katalogu: Patryk Stolarz / Turnedog.com