Integrator - instalacja na Sępolnie

Page 1

INTEGRATOR

miejsce spotkań


WEJŚCIE OD PODWÓRZA? Projekt „Integrator” był działaniem realizowanym przez Fundację Dom Pokoju we współpracy z architektem krajobrazu: Agnieszką Bocheńską-Niemiec i architektem: Przemysławem Chimczakiem w ramach „Wrocław - wejście od podwórza”, elementu programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy 2016, którego kuratorem jest Michał Bieniek. Realizacja działań w ramach projektu rozpoczęła się w 2015 roku i trwa nieprzerwanie. Projekt polega na realizacji interwencji artystycznych w ciekawych zakątkach Wrocławia, przede wszystkim na podwórkach. Artyści działając w danej przestrzeni starają się współpracować z mieszkańcami, tak by wypracowane rozwiązania były wspólną wynegocjowaną pracą. Celem projektu jest próba obudzenia świadomości odpowiedzialności za przestrzeń tak ludziom bliską, a jednak „niczyją” – porzuconą, nieutrzymaną. Jednocześnie chcemy obudzić potencjał do działania w mieszkańcach – zaktywizować ich. Zależy nam także na dotarciu z działaniami artystycznymi bezpośrednio do odbiorców oraz na tak rzadkim spotkaniu odbiorców bezpośrednio z artystami Działania artystyczne i animacyjne mają zmieniać oblicza podwórek, oddalonych od centrum miasta i jednocześnie epicentrum wydarzeń kulturalnych. Interwencje artystów, animatorów, architektów i projektantów mają uzmysłowić mieszkańcom siłę sprawczą ich zaangażowania w najbliższe otoczenie. Nie myślimy tylko o zmianach związanych z wyglądem i infrastrukturą ich podwórka, ale przede wszystkim istotne są dla nas zmiany jakie mogą zajść w ludziach.” Natalia Romaszkan koordnatorka projektu „Wrocław – wejście od podwórza”


CZYM JEST INTEGRATOR? Integrator to miejsce spotkań i forma nietypowego mebla miejskiego, który zaprojektowany został z mieszkańcami i użytkownikami podwórza. Miejsce, w którym mogą spotkać się na chwilę uczniowie wracający ze szkoły, spacerowicze przechadzający się po osiedlu, czy aktywiści organizujący cyklicznie pikniki dla mieszkańców osiedla. Taka aranżacja przestrzeni zachęca także do aktywności - instalacja może być wykorzystana zarówno przez dzieci jako nieoczywisty plac zabaw, jak i fanów parkour do praktykowania swoich umiejętności. Dodatkowo przez zastosowanie detali - techniką grawerunku wykonano ilustracje zabytków architektonicznych z Wrocławia i rozpoznawalnych obiektów z Sępolna. Dzięki tabliczkom z informacjami staje się rodzajem miejskiej gry terenowej, ciekawej zarówno dla okolicznychmieszkańców jak i turystów odkrywających zakamarki Sępolna. Wybór lokalizacji dla projektu związany był między innymi z obecnością osób chcących animować tą przestrzeń („Mobilnej Restauracji”) jak i ogromnym potencjałem podwórka i chęcią zmian terenu wśród mieszkańców.


KONSULTACJE SPOŁECZNE Integralną częścią projektu były konsultacje społeczne, które miały na celu zebranie opinii mieszkańców osiedla i możliwie najlepsze spełnienie ich potrzeb. W trakcie planowania konsultacji kluczową okazała się współpraca z inicjatorami „Mobilnej Restauracji na Osiedlu Ogrodów”, którzy organizują cykliczne pikniki dla wszystkich mieszkańców Sępolna. Dzięki nim możliwe było połączenie w jednym miejscu aktywności skierowanych do osób w każdym wieku, dobrego jedzenia oraz konsultacji kształtu przyszłej instalacji. W wyniku dwóch spotkań jej forma za każdym razem ewoluowała i spotykała się z coraz większą akceptacją ze strony mieszkańców.


PRZEBIEG KONSULTACJI

Inicjacja projektu

Kontakt z lokalnymi liderami

1 konsultacje - badanie potrzeb

Praca nad projektem

2 konsultacje - prezentacja projektu

Dopracowanie projektu

Realizacja

Przekazanie instalacji mieszkańcom

1 2 3 4 5 6 7 8

Każde konsultacje społeczne wydłużają czas powstawania projektu. Warto mieć tego świadomość już na początku planowania procesu.

Współpraca z lokalnymi liderami jest kluczowa dla powodzenia każdej partycypacji. Stają się często „ambasadorami” zmiany w lokalnej społeczności.

Ważnym jest aby pierwsze konsultacje miały możliwie otwarty charakter. Zamiast narzucać mieszkańcom swoją wizję, próbujemy zrozumieć ich potrzeby.

Dopiero po połączeniu specjalistycznej wiedzy projektantów i informacji od użytkowników przestrzeni przystępujemy do tworzenia projektu.

W trakcie kolejnych konsultacji prezentujemy mieszkańcom propozycję projektu. Badamy ich reakcje i notujemy uwagi co do zasady jego działania.

Uwzględnienie uwag mieszkańców sprawia, że czują się bardziej związani z projektowanym miejscem i dużo chętniej z niego korzystają.

Warto poinformować mieszkańców o czasie realizacji projektu, tak aby mieli świadomość przeprowadzanych zmian.

Warto zaprosić wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie realizacji. Dzięki symbolicznemu przekazaniu projektu stają się za niego bardziej odpowiedzialni.


ZASADA DZIAŁANIA Integrator funkcjonuje na zasadzie serii powtarzalnych elementów, które dzięki różnym konfiguracjom nabierają nowego znaczenia. Element, który dla jednego jest ławką, dla innych stanie się podstawą pod stolik, drążkiem do podciągania lub elementem placu zabaw - użytkowników ogranicza tylko ich wyobraźnia. Dzięki modularności elementów możliwe jest rozwijanie pomysłu integratora w różnych konfiguracjach i lokalizacjach.


ELEMENTY TYMCZASOWE Instalacja daje możliwość wykorzystania elementów tymczasowych, które okazjonalnie mogą zmieniać zasady jej użytkowania. Mogą to być stoliki używane podczas lokalnych pikników, tablica wykorzystywana podczas zajęć plenerowych, bądź przekrycie chroniące użytkowników przed deszczem. Po zakończeniu wydarzenia elementy są demontowane i przechowywane do czasu kolejnego wykorzystania.


KONSTRUKCJA Prosta konstrukcja z belek litych 12x12cm oraz żelbetowych stop fundamentowych sprawia, że instalacja może być adaptowana niemal do każdej lokalizacji, a łatwośc jej realizacji daje nadzieję na rozwój tego typu koncepcji w przyszłości. Wymiary instalacji: 875x930cm Rozstaw osi: 150 cm Słupy: belki lite KVH 120-220x12x12 cm Belki: belki lite KVH 164x12x12 cm Podłoże: żwir drobny 30 cm Fundament: stopy żelbetowe Ø=40cm, h=50 cm


MODUŁOWOŚC ELEMENTÓW Dzięki prostej zasadzie konstrukcji i modułowości elementów możliwe jest tworzenie różnych wariantów Integratora. W zależności od potrzeb moduły mogą być połączone tak aby spełniać wymagania lokalnej społeczności i być dokładną odpowiedzią na aktualne potrzeby. Podstawowe założenia pozostają te same, natomiast wielkość instalacji i dobór elementów staje się w pełni dowolny.

Ławki

Leżanka

Ławki

Łamaniec


Stół

Gniazdo

Huśtawka

Bujak

Ekran

Parkour


Słup reklamowy

Szczebelki

Zespół

Płot

Trybuna

Zadaszenie


Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi człowiek: świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek wspólnoty. Prowadzimy działalność prospołeczną, badawczą i edukacyjną. Realizujemy działania z zakresu rewitalizacji i aktywizacji społecznej, budując lokalną sieć odpowiedzialnego biznesu oraz relacje międzysektorowe.Od kilku lat specjalizujemy się w partycypacyjnym planowaniu przestrzeni – zarówno podwórek, jak i całych kompleksów osiedlowych. Bazując na doświadczeniu i metodologii animacji społeczno-kulturalnej oraz mediacji i zarządzania konfliktem, opracowujemy warsztatowe metody prowadzenia konsultacji, które są adekwatne do sytuacji i rodzaju relacji w danej społeczności. Więcej o naszym podejściu do planowania można przeczytać na www.dompokoju.org

Autorzy: architekt krajobrazu

Agnieszka Bocheńska-Niemiec architekt

Przemysław Chimczak

Projekt był realizowany w ramach działania „Wrocław - wejście od podwórza, elementu programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.